EU-vaihde 4/2005 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-vaihde 4/2005 LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA"

Transkriptio

1 4/2005 EU-vaihde LIIKENTEEN JA VIESTINNÄN EU-TIETOA Hallitusneuvos Minna Kivimäki: Komissiolta uusia suunnitelmia tieturvallisuuden parantamiseen...s. 4 Liikkumisesteisten matkustaminen helpottuu...s. 6 Rautatieliikenteen avaaminen kirvoitti kielet...s. 7 Suomi luopuu kauppa-alusten päälliköiden kansalaisuusvaatimuksesta...s. 13 Komissiolta ei vieläkään vastausta rekkojen enimmäisleveydestä...s. 14 Digipiirtureille siirtymäaikaa vuoden loppuun...s. 14.eu-verkkotunnukset käyttöön...s.19 Televisiodirektiivi uusiksi, alustava keskustelu käynnissä...s. 22

2 TOIMITUS Liikenne- ja viestintäministeriö Ministeriön viestintä PL 31, Valtioneuvosto päätoimittaja Mikko Nikula puhelin (09) Johanna Anttila (JA) Jaana Beversdorf (JB) Eine Rossi (ER) Lari Tuononen (LT) Tilaukset ja osoitteenmuutokset faksi (09) puhelin (09) Lisätietojen antajat ovat liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä, ellei toisin mainita. sähköposti: ULKOASU JA TAITTO Bulbus Oy Minna Rekola KANNEN KUVA Antero Aaltonen MUUT KUVAT Liikenne- ja viestintäministeriö (ellei toisin mainita) ISSN (painotuote) ISSN (verkkolehti) EU-vaihde on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön www-sivuilta osoitteesta Tekstin lainaaminen on sallittu edellyttäen, että lähde mainitaan.

3 EU-vaihde 4/2005 Sisällys Sisällys NÄKÖKULMA Komissiolla uusia suunnitelmia tieturvallisuuden parantamiseen; hallitusneuvos Minna Kivimäki...4 LIIKENNEMINISTERINEUVOSTO Euroopan unionin liikenneministerit...6 Liikkumisesteisten lentomatkustaminen helpottuu... 6 Rautatieliikenteen avaaminen kirvoitti kielet... 7 Lentoliikennesopimus Yhdysvaltain kanssa askeleen lähempänä... 7 Maantieliikenteen polttoainekulut Ranskan huolena... 8 Julkiset tuet syrjäisille lentoasemille sallitaan... 8 Lentoliikenteen päästökauppa kiinnosti lounaskeskustelussa... 9 LIIKENNEPOLITIIKKA Valkoisen kirjan tavoitteet päivityksessä Suomi vastasi työsuhdeajoneuvojen verotuskanteeseen Ajokorttidirektiivi jumissa Palvelusopimusasetuksesta viimein uusi versio LOGISTIIKKA Komissio perustaisi viraston TEN-verkon vauhdittamiseksi RAUTATIET Rautatievirasto aloittaa syyskuussa 2006 Helsingissä MERENKULKU Suomi luopuu kauppa-alusten päälliköiden kansalaisuusvaatimuksesta Meripolitiikan vihreä kirja valmisteilla MAANTIELIIKENNE Komissiolta ei vieläkään vastausta rekkojen enimmäisleveydestä Digipiirtureille siirtymäaikaa vuoden loppuun Raskaan liikenteen viikonloppuajokieltoja ei harmonisoida LENTOLIIKENNE Parlamentti ehdottaa lentoyhtiöiden mustaa listaa SUOMEN PUHEENJOHTAJUUS Itävallan linjaukset tutuiksi valtiosihteerivierailulla Puheenjohtajakauden valmistelut täsmentyvät Liikenne- ja viestintätiedottajat opissa Brysselissä YMPÄRISTÖ JA JOUKKOLIIKENNE Ministeriö telttaili Esplanadilla Autottomana päivänä TIETOYHTEISKUNTA.eu-verkkotunnukset käyttöön Uusi rahoitusohjelma digitaalisen sisällön käytön ja saavutettavuuden edistämiseen Tärkeimmät urheilutapahtumat listaksi myös Suomessa Teletunnisteasian käsittelyssä ei edistystä komissiolta direktiiviehdotus Komission taajuustiedonanto keskusteltavana Televisiodirektiivi uusiksi, alustava keskustelu käynnissä Huovinen ehdottaa massatekstiviestejä koko EU:iin VIESTINTÄMARKKINAT Komissiolta huomautus yleispalvelun tarjoajan valinnasta MATKAN VARRELTA Liisa Ero yleisen osaston vt. päällikkö Jussi Myllärniemi EASA:an TeliaSoneran omistajuus ja teleregulaatio eri ministeriöihin Virastovesillä pitkään seilannut Raimo Kurki: EU:n merenkulkupolitiikka pääosin kohdallaan SVENSK RESUMÉ Konsultativa tjänstemannen Kaj-Peter Mattson: Det nordiska samarbetet anpassas till EU-realiteten Ministerrådet i Luxemburg den 6 oktober: Flygresandet underlättas för rörelsehindrade Finland frångår medborgarskapskravet på handelsfartygens befälhavare Finlands ordförandeskapsperiod: Planerna klarnar Avgående sjöfartsrådet Raimo Kurki: EU:s sjöfartspolitik är i stora drag som den skall Televisionsdirektivet förnyas en preliminär diskussion pågår JULKAISUT 31 3 EU-vaihde

4 EU-vaihde 4/2005 Näkökulma Hallitusneuvos Minna Kivimäki: Komissiolla uusia suunnitelmia tieturvallisuuden parantamiseksi EU:n liikennepolitiikka keskittyi aluksi paljolti liikennemarkkinoiden avaamiseen. Vuosien kuluessa tämä työ on saatu suurelta osin tehtyä, ja EU:n liikennepolitiikkaan on tullut muita voimakkaita painotuksia turvallisuus yhtenä keskeisimmistä. Vasta Maastrichtin sopimus, joka poisti päätöksenteon yksimielisyysvaatimuksen ja antoi yhteisölle oikeusperustan tieliikenneturvallisuudessa, on mahdollistanut ripeämmän etenemisen yhteisölainsäädännössä. Vaikka komissio onkin kohtuullisen johdonmukaisesti noudattanut vuosien 1992 ja 2001 valkoisten kirjojen liikennepoliittisia linjauksiaan, on yhteisön turvallisuuslainsäädännön kehitykselle ollut ominaista onnettomuusvetoisuus. Vasta iso lento- tai meriliikenneonnettomuus on saanut myös yhteisön lainsäätäjiin vauhtia, kun kansalaisten vaatimukset ovat pakottaneet toimiin. Etenkin merenkulussa ja ilmailussa on lainsäädäntötyö saanut vauhtia onnettomuuksien kautta. Vaikka molemmat liikennemuodot ovat suhteellisesti erityisen turvallisia, niissä sattunut onnettomuus on lähes poikkeuksetta suuri mediatapahtuma ja rajat ylittävän mielenkiinnon kohde. Kansainvälinen sääntely on toisaalta asettanut rajat sille, mihin yhteisölainsäädännössä voidaan mennä. Esimerkiksi merenkulussa YK:n merioikeusyleissopimus määrittää tarkkaan toimivallan jakoa lippu-, satama- ja rantavaltioiden välillä viime aikoina EU on kylläkin testannut sopimuksen rajoja. Matkustajien turvallisuuden osalta EU on merenkulussa keskittynyt lähinnä implementoimaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n määräyksiä yhteisölainsäädännössä. Joiltain osin se on laajentanut niiden soveltamisalaa. Myös Estonian jälkimainingeissa IMO toimi ensin. Merenkulun suojelusäännösten tiukentamisessa (Erika- ja Prestige-alusten onnettomuuksien jälkeen) ympäristön suojelemiseksi on toimittu toisin: EU-vaihde 4

5 EU-vaihde 4/2005 Näkökulma EU tai ainakin komissio on halunnut kulkea IMO:n edellä ja tässä onnistunutkin, kuten esimerkiksi öljysäiliöalusten kaksoisrunkovaatimus osoittaa. Myös ilmailussa yhteisön turvallisuuslainsäädäntö on saanut keskeisen sisältönsä kansainvälisistä määräyksistä ja keskittynyt lähinnä varmistamaan sitä, että kansainvälisiä sääntöjä noudatetaan. Tässäkin onnettomuusvetoisuus näkyy: esimerkiksi kolmansien valtioiden ilma-alusten tarkistuksia koskeva ns. SAFA-direktiivi hyväksyttiin vasta vuonna 2004 Egyptissä sattuneen onnettomuuden jälkeen, vaikka komissio oli tehnyt ehdotuksensa vuonna Viime elokuun onnettomuussuma (kuusi merkittävää onnettomuutta) on kiihdyttänyt jälleen keskustelua lentoliikenteen turvallisuudesta. Komissio aikoo antaa asiaa koskevia uusia ehdotuksia lähitulevaisuudessa. Rautatieliikenteessä, joka perinteisesti on ollut hyvin turvallinen liikennemuoto, yhteisön tason turvallisuussääntelyssä on pyritty etenemään käsi kädessä markkinoiden avaamista koskevan lainsäädännön kanssa. Tällä sektorilla markkinoiden avaaminen ei vielä ole kokonaisuudessaan onnistunut. Yhtenä sen edellytyksenä on nähty turvallisuuden takaaminen yhteisötasolla. Rautatie-, ilma- ja meriliikenteessä on viime vuosien aikana perustettu myös yhteisötason turvallisuusviranomaiset. Tieliikenne on selvästi kaikkein turvattomin liikennemuoto. EU:ssa kuolee tieliikenteessä vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuitenkin tieliikenteen uhrien saama huomio on ollut jatkuvasti vähäisempää kuin muiden liikennemuotojen uhrien. Komissio on todennut tieliikennekuolemia pidettävän elämän tosiasioina. Lisäksi suuretkin onnettomuudet ovat yleensä vain kansallisia katastrofeja. Niinpä luonnollista vauhtia yhteisön lainsäädäntötyölle ei ole saatu, vaikka tieliikenteen turvallisuus on ehkä eniten kansalaisten arkielämään vaikuttava asia. Tieliikenteen turvallisuuteen on kuitenkin EU:ssa viime vuosina alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Vuoden 2001 valkoisessa kirjassa komissio määritti tavoitteekseen puolittaa tieliikenteessä sattuvat kuolemantapaukset vuoteen 2010 mennessä erittäin vaativa tavoite. Vuonna 2003 komissio hyväksyi suunnitelman tieturvallisuuden parantamiseksi koko EU:n alueella. Veronan liikenneturvallisuuskokouksesta 2003 sai alkunsa Verona-prosessi, jossa jäsenvaltiot kokoontuvat vuosittain keskustelemaan tieturvallisuuskysymyksistä, vaihtamaan tietoja ja parhaita käytäntöjä. Tieturvallisuus on myös ollut jo vuosia puheenjohtajamaiden ohjelmien kestoprioriteetti tosin kovin usein ilman konkreettista sisältöä. Komissio totesi valkoisessa kirjassaan, että vuoteen 2005 asti voidaan tyytyä noudattamaan ns. parhaita käytäntöjä. Tämän jälkeen komissio kuitenkin aikoo tarpeen vaatiessa tehostaa sääntelyä yhteisölainsäädännön kautta. Komissio on valittanut, että jäsenvaltiot eivät edelleenkään tunnusta yhteisön toimien tärkeyttä, vaan tieturvallisuuden osalta vedotaan yhä subsidiariteettiin. Jokseenkin kaikki valtiot kyllä tunnustavat, että EU-tason toimia liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan ainakin jossain määrin. Toisaalta on ollut vaikea löytää sellaisia itsestään selviä yhteisölainsäädännön keinoja, joiden tehosta oltaisiin yksimielisiä. Korkean turvallisuustason maissa EU:ssa on päädytty kaikissa jossain määrin erilaisiin toimintamalleihin. Tämä osoittaa, että kansallisilla ratkaisuilla ja kansallisten olosuhteiden ja tarpeiden huomioonottamisella on suuri merkitys. Olisi kuitenkin väärin sanoa, ettei EU:ssa ole vielä tehty mitään konkreettista tieturvallisuuden edistämiseksi. EU:ssa on hyväksytty paljon ajoneuvojen teknisiä ominaisuuksia koskevaa sisämarkkinalainsäädäntöä ja liikennepuolellakin mm. ajokortteja sekä turvavöiden ja lasten turvaistuinten käyttöä koskevat direktiivit. Komission tarkoituksena on ollut avata tietä myös muulle tieturvallisuuslainsäädännölle. Tieturvallisuusohjelman puolivälin tarkastelun yhteydessä komissio on valmistellut uutta säädöspakettia, joka sisältäisi säännösehdotuksia ajovalojen päiväkäytöstä, kuorma-autoihin jälkiasennettavista peileistä, TENteiden liikenneturvallisuusarvioista sekä mahdollisesti promillerajoista. 5 EU-vaihde

6 EU-vaihde 4/2005 Liikenneministerineuvosto Euroopan unionin liikenneministerit Euroopan unionin liikenneministerit olivat koolla Luxemburgissa 6. lokakuuta. Suomesta neuvoston kokoukseen osallistui liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen. Neuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen asetusehdotuksesta, joka tähtää liikkumisesteisten lentomatkustamisen helpottamiseen. Neuvosto keskusteli myös kolmanteen rautatiepakettiin liittyvästä komission ehdotuksesta, joka lisäisi kilpailua EU-maiden välisessä kansainvälisessä henkilöliikenteessä. Muita puheenaiheita olivat Yhdysvaltain kanssa solmittavan lentoliikennesopimuksen valmistelu ja polttoaineiden hinnannousun vaikutus maantieliikenteeseen. Ministerit kuulivat komission tiedonannon julkisten tukien sallimisesta syrjäisille lentoasemille. Lounaskeskustelun aiheena oli komission suunnitelma lentoliikenteen tuomisesta päästökaupan piiriin. Susanna Huovinen ensimmäisessä ministerineuvoston kokouksessaan. Liikkumisesteisten lentomatkustaminen helpottuu Liikenneministerit hyväksyivät yleisnäkemyksen liikkumisesteisten lentomatkustajien oikeuksista. Liikkumisesteisten oikeuksia vahvistavan asetusehdotuksen pääperiaatteena on, että heitä tulee kohdella samoin kuin muita matkustajia. Poikkeukset sallitaan vain, jos ne ovat tarpeen lentoturvallisuuden kannalta. Asetus täsmentäisi lentoyhtiöiden ja lentoasemien palveluvelvoitteita. Niiden tulisi järjestää uudet palvelut yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi terminaalirakennuksiin määriteltäisiin erilliset saapumis- ja poistumispisteet, joiden kautta liikkumisesteiset henkilöt saisivat tarvitsemaansa matkustusapua. Jos liikkumisesteistä matkustajaa ei voi päästää ilma-alukseen esimerkiksi siitä syystä, että sen ovet ovat liian pienet, lentoyhtiön pitää järjestää hänelle vaihtoehtoinen lentokuljetus tai palauttaa matkan hinta. Liikkumisesteiselle matkustajalle annettavasta avusta ei saa periä erillistä korvausta. Asetuksesta ilmailualalle koituvat kustannukset siirtynevät kaikkien matkustajien maksettaviksi, mutta mahdolliset korotukset lippujen hintoihin jäävät vähäisiksi. Jäsenvaltioiden pitäisi aktiivisesti tiedottaa asetuksen sisällöstä liikkumisesteisille ja määrittää lainsäädännössään, mitä seuraamuksia asetuksen rikkomisesta tulee lentoyhtiöille ja -asemille. Lisäksi jäsenvaltioiden tulisi nimetä asetuksen täytäntöönpanoa ja noudattamista seuraava elin. Suomi hyväksyi asetusehdotuksen ja piti tervetulleena sitä, että yhteisölainsäädännöllä voidaan merkittävästi edistää vammaisten ja liikkumisesteisten lentomatkustajien tasa-arvoa. Asetuksen henki sopii hyvin yhteen Suomen kansallisen esteettömyysstrategian kanssa. EU:ssa ja Suomessa ei aiemmin ole ollut liikkumisesteisiä lentomatkustajia koskevaa erillislainsäädäntöä. (MN) hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) EU-vaihde 6

7 EU-vaihde 4/2005 Liikenneministerineuvosto Rautatieliikenteen avaaminen kirvoitti kielet Liikenneneuvosto keskusteli rautatieliikenteen markkinoista ja komission ehdotuksesta, joka muuttaisi rautateiden kehittämisestä annettua neuvoston direktiiviä. Ehdotuksen tarkoituksena on avata EU-maiden välistä kansainvälistä henkilöliikennettä kilpailulle vuonna Muutosehdotus liittyy rautatieliikenteen kolmanteen pakettiin. Ministerit kertoivat myös näkemyksensä siitä, tulisiko ehdotusta käsitellä rinnakkain palvelusopimusasetusehdotuksen kanssa. Palvelusopimusasetus säätelee rautateiden ja maanteiden julkisia henkilöliikennepalveluja. Lähes kaikki jäsenvaltiot käyttivät kokouksessa puheenvuoron. Niiden kannoissa oli huomattavia eroja: etenkin Ranska, Belgia ja Luxemburg suhtautuivat direktiivin muuttamiseen varauksellisesti. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja kuitenkin totesi jäsenmaiden enemmistön olevan sitä mieltä, että kilpailun avaaminen voisi lisätä rautatieliikenteen houkuttelevuutta ja että EU-maiden välinen kansainvälinen henkilöliikenne voidaan avata vuonna Komission esitys tuskin vaikuttaisi Suomen rautatieliikenteeseen, sillä syrjäinen sijainti ja muista EU-maista poikkeava raideleveys tekevät ulkomaisten toimijoiden tulon suomalaisille markkinoille vaikeaksi. Ministeri Susanna Huovinen ilmoitti puheevuorossaan Suomen suhtautuvan esitykseen neutraalisti. Suomen rautateillä ei ole sellaista kansainvälistä henkilöliikennettä, johon esitystä sovellettaisiin. Suomi pitää kuitenkin välttämättömänä, että päätösvalta kansallisen henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle säilyy jäsenvaltioilla. Rautatieliikenteen harjoittamisen edellytykset vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä suuresti. Suomi katsoo myös, että direktiiviehdotusta ja palvelusopimusasetusehdotusta ei välttämättä tarvitse käsitellä samanaikaisesti. Asioiden kytkeminen yhteen voisi hidastaa niiden käsittelyä merkittävästi, Huovinen linjasi. (MN) hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) Lentoliikennesopimus Yhdysvaltain kanssa askeleen lähempänä Komissio selosti neuvostolle unionin ulkosuhteita lentoliikenteen alalla. Pysähtyneet neuvottelut Yhdysvaltain kanssa olivat jälleen jatkuneet. Komissio sai kesällä 2003 neuvostolta mandaatin neuvotella Yhdysvaltain kanssa mahdollisimman laajasta markkinoiden avaamisesta. Tällä hetkellä osapuolten tavoitteena on solmia niin sanottu ensimmäisen vaiheen sopimus ja jatkaa myöhemmin neuvotteluja kattavamman sopimuksen aikaansaamiseksi. Markkinoille pääsyä koskevat määräykset ja myöhempien neuvottelujen aiheet jakavat vielä EU:n ja Yhdysvaltain näkemyksiä. Suomi pitää tärkeänä, että komissio jatkaa neuvotteluja, ja toivoo mandaattia vastaavan neuvottelutuloksen syntyvän mahdollisimman nopeasti. Komissio on horisontaalimandaattinsa nojalla käynyt neuvotteluja myös useiden muiden EU:iin kuulumattomien valtioiden kanssa. Nämä yhteisötason sopimukset muuttaisivat jäsenvaltioiden solmimia kahdenvälisiä sopimuksia. Sopimus Chilen kanssa allekirjoitettiin kokouksessa. Lisäksi alustava tai lopullinen neuvottelutulos on saavutettu 16 muun valtion kanssa. (MN) hallitusneuvos Rita Linna, puh. (09) EU-vaihde

8 EU-vaihde 4/2005 Liikenneministerineuvosto Maantieliikenteen polttoainekulut Ranskan huolena Neuvosto keskusteli polttoaineiden hinnannousun vaikutuksista maantieliikenteeseen. Kysymyksen nosti esiin Ranska, joka toivoisi EU:n aloittavan jälleen keskustelun ammattiliikenteen polttoaineverotuksen harmonisoinnista. Komissio muistutti EU:n valtiovarainministerien kannasta, jonka mukaan öljytuotteiden hinnanmuodostukseen ei tule puuttua verotuksella. Liikenteenharjoittajien etujen turvaamiseksi komissio tutkii parhaillaan uusia ehdotuksia polttoaineveron minimi- ja maksimitasosta, mutta täydellistä yhtenäistämistä ei enää harkita. Suomi muistutti, että polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat voivat heittelehtiä nopeasti ylös ja alas, mutta EU-maiden korkeahkolla polttoaineverotuksella on jo sinänsä hintavaihteluja tasaava vaikutus, toisin kuin kuin alhaisen veroasteen maissa. Varsinkaan ylärajaa polttoaineverotukselle Suomi ei pidä hyvänä ajatuksena. (MN) neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö, puh. (09) Julkiset tuet syrjäisille lentoasemille sallitaan Kokous kuuli komission selonteon, jonka mukaan julkiset tuet syrjäisille lentoasemille ovat vastedes sallittuja. Komission mukaan tukien hyväksyminen on perusteltua, koska suurkaupungeista kaukana sijaitsevien pienten lentoasemien on vaikea kilpailla lentoyhtiöistä menestyksekkäästi. Komission uudet säännöt määrittävät, millaisin edellytyksin lentoasemille voi myöntää tukia. Julkisia ja yksityisiä lentoasemia tulee kohdella samojen periaatteiden mukaisesti. Lentoasemat taas voisivat tilapäisesti tukea uusien reittien avaamista esimerkiksi myöntämällä lentoyhtiöille helpotuksia liikennöintimaksuihin. Komissio korosti neuvostolle, että se ei linjauksellaan halua syrjiä menestyviä lentoasemia. Pienillä asemilla on kuitenkin Euroopan alueiden välisten yhteyksien kehittämisessä tärkeä tehtävä, jota ne eivät aina pysty hoitamaan tyydyttävällä tavalla ilman julkista tukea. (MN) hallitusneuvos Yrjö Mäkelä, puh. (09) EU-vaihde 8

9 EU-vaihde 4/2005 Liikenneministerineuvosto Lentoliikenteen päästökauppa kiinnosti lounaskeskustelussa Lounaalla ministerit keskustelivat liikennepolitiikan valkoisen kirjan välitarkastelusta ja lentoliikenteen ympäristökysymyksistä. Jälkimmäiseen aiheeseen virikkeen antoi komission tiedonanto, jossa ehdotettiin lentoliikenteen saattamista päästökaupan piiriin. Komissio oli huolestunut lentoliikenteen kasvusta: vuosina se oli ollut 73 prosenttia ja vuosina sen on arvioitu olevan peräti 150 prosenttia. Kasvu on niin voimakasta, että se uhkaa vakavasti Kioton sopimuksen tavoitteita, vaikka lentoliikenteen tämänhetkinen osuus on vain kolme prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Ministeri Susanna Huovinen kertoi puheenvuorossaan, että myös Suomi haluaa kiinnittää huomiota ilmailun ympäristövaikutuksiin. Pidämme komission tiedonantoa ehdottomasti tervetulleena mutta emme vielä ole ehtineet muotoilla tarkkaa kantaamme. Aiomme perehtyä komission näkemyksiin huolellisesti ja ennen Suomen puheenjohtajuuskauden alkua haluaisimme vielä kuulla kaikkien jäsenvaltioiden mielipiteet päästökauppakysymyksestä, Huovinen sanoi ministerikollegoilleen. Komission tiedonannon jatkokäsittelyä jatketaan ympäristöneuvostossa. Puheenjohtajamaan tavoitteena on saada tiedonantoa ja asian jatkovalmistelua koskevat päätelmät hyväksyttyä ympäristöneuvoston kokouksessa joulukuussa. Varsinainen tekninen valmistelu tehdään Euroopan ilmasto-ohjelman (ECCP) alaryhmässä, joka saa työnsä valmiiksi huhtikuussa. Tämän jälkeen komissio liittää työryhmän työn tulokset osaksi päästökauppadirektiivin määräämää päästökauppajärjestelmän tarkistusta, jonka on direktiivin mukaan oltava valmis kesäkuussa. Komissio aikoo antaa asiaa koskevan direktiiviehdotuksen vielä vuoden 2006 aikana. (MN) liikenneneuvos Raisa Valli, puh. (09) yli-insinööri Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö, puh. (09) EU-vaihde

10 EU-vaihde 4/2005 Liikennepolitiikka Valkoisen kirjan tavoitteet päivityksessä Liikennepolitiikan valkoinen kirja on komission välitarkastelussa. Työn pohjana ovat jäsenvaltioiden mielipiteet, joita kartoitettiin komission koolle kutsumassa liikennepoliittisessa kokouksessa heinäkuussa sekä puheenjohtajamaan, Ison-Britannian, järjestämässä sähköisessä konsultaatiotilaisuudessa syyskuussa. Komission tiedonanto välitarkastelusta valmistunee vuoden 2006 alkupuoliskolla. Valkoiseen kirjaan koottiin vuonna 2001 komission keskeiset liikennepoliittiset tavoitteet. Tällaisia olivat muun muassa laajentumisen aiheuttamiin liikenneongelmiin varautuminen, ruuhkautumisen vähentäminen ja tieliikenteessä kuolleiden määrän puolittaminen vuoteen 2010 mennessä. Komissio haluaa myös kehittää ympäristöystävällisempiä liikennemuotoja; erityisen tärkeää on elvyttää rautateitä ja edistää lyhyen matkan merenkulkua. Suomi on valkoista kirjaa valmisteltaessa korostanut, että maantieteelliset erityispiirteet on otettava huomioon, sillä toistaiseksi EU:n liikennepolitiikka on paljolti keskittynyt ratkaisemaan tiheään asuttujen maiden ruuhkaongelmia. Alueellisia poikkeusratkaisuja tulisi Suomen mielestä sallia, jos ne eivät vääristä kilpailua eivätkä haittaa sisämarkkinoiden toimintaa. Lähimerenkulun huomioiminen valkoisessa kirjassa on Suomelle erityisen tärkeää, koska yli 80 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta hoidetaan merikuljetuksin. Lisäksi Suomi toivoo julkisen liikenteen kehittämistä, kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden parantamista ja mahdollisimman toimivaa työnjakoa eri liikennemuotojen välille eli tehokasta logistista järjestelmää. Myös EU:n ulkopuolisten yhteyksien merkitys olisi muistettava, sillä usealla jäsenvaltiolla on rajaa Venäjän tai muiden IVY-maiden kanssa. (MN) ylitarkastaja Hanna Perälä, puh. (09) Suomi vastasi työsuhdeajoneuvojen verotuskanteeseen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa Luxemburgissa järjestettiin 29. syyskuuta suullinen käsittely komission Suomea vastaan nostamassa kanneasiassa, joka koskee ulkomaiselta työnantajalta saatujen työsuhdeajoneuvojen verotusta ja rekisteröintiä Suomessa. Komissio pitää Suomen lainsäädäntöä työntekijöiden vapaan liikkuvuuden vastaisena. Kanne koskee tilanteita, joissa Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön ulkomaiselta työnantajalta saaman työsuhdeajoneuvon osalta edellytetään ajoneuvon rekisteröintiä Suomessa sekä tähän liittyvän veron maksamista. Suomen hallitus katsoo, että Suomen lainsäädäntö on perusteltu Suomessa asuvien henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. Työsuhdeajoneuvot tulee verottaa ja rekisteröidä Suomessa riippumatta siitä, onko henkilö saanut työsuhdeajoneuvon käyttöönsä suomalaiselta vai ulkomaiselta työnantajalta. Tällöin rekisteröinti ja verotus tapahtuu siinä valtiossa, jossa ajoneuvoa pääasiassa käytetään. Suomi on osittain myöntänyt kanteen ja muuttanut lainsäädäntöään niiden ulkomaiselta työnantajalta saatujen työsuhdeajoneuvojen osalta, joita käytetään Suomessa vain tilapäisesti työtehtävien suorittamiseen. Asiaa koskeva valtioneuvoston asetus tuli voimaan 1. tammikuuta Asetuksessa määritellään tilapäiseksi käytöksi enintään kolme vuorokautta yhtäjaksoisesti, eikä autoa saa käyttää yksityisajoon. Seuraava vaihe tuomioistuinkäsittelyssä on yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, joka saadaan yleensä parin kuukauden kuluttua suullisesta käsittelystä. (ER) EU-tuomioistuinasioiden johtaja Tuula Pynnä ulkoasiainministeriö, puh. (09) EU-vaihde 10

11 EU-vaihde 4/2005 Liikennepolitiikka Ajokorttidirektiivi jumissa Pitkään väännetty ajokorttidirektiivi ei ole edennyt, eikä ratkaisua ole näköpiirissä. Asiaa ei otettu esille liikenneministerineuvoston kokouksessa lokakuun alussa Luxemburgissa. Neuvosto pääsi jo lokakuussa 2004 yleisnäkemykseen ajokorttidirektiivistä. Parlamentti äänesti yhteisen EU-ajokortin käyttöönoton puolesta helmikuussa 2005 selvin numeroin Äänestyksessä käytiin läpi kaikkiaan 130 muutosehdotusta neuvoston esitykseen. Kesäkuussa 2005 liikenneministerineuvosto ei päässyt direktiivistä yhteisymmärrykseen. Kokouksessa haettiin ratkaisua, jonka myös Euroopan parlamentti olisi voinut sellaisenaan hyväksyä toisessa käsittelyssään. Erimielisyyttä neuvoston ja parlamentin kesken on ollut lähinnä kolmesta sei- kasta: ajokorttien vaihtamisesta, moottoripyörän ajokortti-iästä sekä B-luokan yhdistelmien kuljettamista koskevista vaatimuksista. (ER) vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu, puh. (09) Palvelusopimusasetuksesta viimein uusi versio Euroopan komissio julkisti heinäkuussa korjatun ehdotuksen palvelusopimusasetukseksi. Asetus määrittelee, millaisin edellytyksin viranomainen voi myöntää yksinoikeuksia ja tukia maanteiden ja rautateiden joukkoliikenteen harjoittamiseen. Kansallisessa lainsäädännössä säädetään erikseen siitä, mikä on missäkin tapauksessa palvelusopimusasetuksen tarkoittama viranomainen. Palveluntarjoaja voi olla joko julkinen tai yksityinen toimija. Vaikeaksi asiaksi osoittautunut, paljon kiistelyä herättänyt palvelusopimusasetus on ollut jäissä vuodesta Komission antama uusin asetusehdotus ei edellytä yhtä pitkälle menevää kilpailuttamista kuin aiemmat versiot. Viranomaiset voivat esimerkiksi ostaa suoraan liikenteenharjoittajalta rautateiden joukkoliikennepalvelut alueellista liikennettä ja kaukoliikennettä varten. Suomessa tämä merkitsee, että valtio ja YTV voivat yhä ostaa VR:ltä taloudellisesti kannattamattomia yhteyksiä. Paikallisia joukkoliikennepalvelujakaan ei ole aina pakko kilpailuttaa. Kunnat voivat suoraan hankkia palvelut omistamaltaan liikenteenharjoittajalta. Yksinoikeuden voisi myös myöntää kunnan liikelaitokselle. Jos kunta kuitenkin haluaa antaa joukkoliikenteen jonkin muun toimijan kuin oman kunnallisen liikennelaitoksensa hoidettavaksi, sen täytyy julistaa avoin tarjouskilpailu. Palvelusopimusasetus sisältää pitkähköt siirtymäkaudet. Linja-autoliikenteessä kausi kestää kahdeksan vuotta, rautatieliikenteessä kymmenen vuotta. Sopimukset palveluntarjoajien kanssa tulee solmia asetuksen edellyttämällä tavalla, ja niiden enimmäiskesto on bussiliikenteessä kahdeksan ja raideliikenteessä 15 vuotta. Neuvoston liikennetyöryhmä on alkanut käsitellä asetusehdotusta. Suomessa asetus on ollut lausuntokierroksella, ja liikenne- ja viestintäministeriö on tilannut vaikutusarvioinnin sekä rautatie- että linja-autoliikenteestä. Arviointi valmistuu marraskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen hallitus muodostaa kantansa asetusehdotukseen. (MN) hallitusneuvos Tuula Ikonen, puh. (09) EU-vaihde

12 EU-vaihde 4/2005 Logistiikka, iikka, rautatiet Komissio perustaisi viraston TENverkon vauhdittamiseksi Péter Balázs, Pavel Telicka ja Karel Vinck. Heidän toimikautensa pituus on neljä vuotta. Euroopan komissio kiirehtii Euroopan laajuisen liikenneverkoston eli TEN-T:n kehittämistä. Heinäkuussa komissio nimitti kuuden komissaarin työryhmän valmistelemaan hanketta. Se ehdottaa lisäksi TEN-T:n toimeenpanoviraston perustamista. Liikenneasioista vastaavan komissaarin Jacques Barrot n mukaan työryhmä ja virasto ovat tarpeellisia, koska jäsenvaltioiden väliset koordinointiongelmat vaikeuttavat usein ylikansallisten liikennehankkeiden toteuttamista. Komissio delegoisi virastolle TEN-T:n yhteisrahoitukseen liittyviä teknisiä ja hallinnollisia tehtäviä, ja virasto toimisi yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa. Viraston sijaintipaikkaan komissio ei vielä ottanut kantaa. TEN-T:n kehittämistä valmistelevaan työryhmään kuuluvat komissaarit ovat Loyola de Palacio, Karel Van Miert, Etienne Davignon, TEN-T:hen kuuluvista hankkeista Suomen kannalta merkittävin on Pohjolan kolmio, johon kuuluvat Suomessa tie- ja ratayhteydet Turusta pääkaupunkiseudun kautta itärajalle. Tavoitteena on, että tärkeimmät Pohjolan kolmioon kuuluvat hankkeet on toteutettu vuoteen 2015 mennessä. (MN) yli-insinööri Juha Parantainen, puh. (09) Rautatievirasto aloittaa syyskuussa 2006 Helsingissä EU-määräyksiin perustuva uusi Rautatievirasto aloittaa toimintansa 1. syyskuuta Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt sijoittaa viraston Helsinkiin. Ratahallintokeskuksesta ja rautatieyrityksistä riippumaton Rautatievirasto vastaa rautatieliikenteen turvallisuudesta ja hallinnoinnista. Suurin osa uuden viraston tehtävistä siirtyy Ratahallintokeskuksesta. Ratahallintokeskus on jatkossa ennen kaikkea valtion rataverkon haltija. Rautatievirastolle siirretään Ratahallintokeskuksesta myös liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden kelpoisuuteen ja rautatiealan koulutukseen liittyvät asiat sekä matkalippujen tarkastus. Liikenne- ja viestintäministeriö piti Helsinkiä tarkoituksenmukaisimpana sijoituspaikkana toiminnallisista, taloudellisista ja henkilöstöön liittyvistä syistä. Viraston valvomat VR ja Ratahallintokeskus sekä tärkeimmät sidosryhmät sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Rautatieviraston henkilöstön määräksi tulee noin 35. Lisäksi virastossa työskentelee 35 matkalippujen tarkastusta hoitavaa virkamiestä. Rautatieviraston toimintamenoiksi arvioidaan neljä miljoonaa euroa vuodessa. Virastoon siirretään sen perustamisen yhteydessä 15 virkaa Ratahallintokeskuksen turvallisuusyksiköstä. Samoin matkalippujen tarkastusta hoitavat 35 virkamiestä siirretään suoraan lain nojalla Rautatievirastoon. Ratahallintokeskukseen perustetaan turvallisuustehtäviä varten viisi uutta virkaa. Myös ilmailuun uusi viranomainen Suomeen perustetaan toinenkin uusi viranomainen, Ilmailuhallinto. Se muodostetaan Ilmailulaitoksen nykyisistä viranomaisyksiköistä. Järjestely on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden alussa. Uusi virasto sijoitetaan Vantaalle. Ilmailuhallinto ottaa hoitaakseen lentoturvallisuusohjeiden- ja määräyksien antamisen sekä ilmailun viranomaistehtävät. Tämän uuden viranomaisen perustamisen taustalla ovat uusi perustuslaki ja liikelaitoslaki. Ilmailulaitos jatkaa valtion liikelaitoksena. Se huolehtii edelleen Suomen lennonvarmistusjärjestelmästä ja valtion lentoasemista. (ER) Lisätietoja Rautatievirastosta: hallitusneuvos Hannu Pennanen, puh. (09) Lisätietoja Ilmailuhallinnosta: apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. (09) EU-vaihde 12

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 10. 2007 17.12.2007 1. Lainsäädäntö 2. Uutisia 3. Kuljetusala.com 4.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2003

Toimintakertomus 2003 Toimintakertomus 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Toimintakertomus 2003 ISSN 1458-8919 Graafinen suunnittelu Workshop Pälviä Oy Kuvat kannen kuva Jens Wiik muut kuvat Antero Aaltonen ja LVM:n arkisto

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 4. 2008 21.4.2008 1. Uutisia 2. Kuljetusala.com 3. EK:n uutisia 4. Projektit

Lisätiedot

PAREMPIA VÄYLIÄ JA NOPEAMPIA YHTEYKSIÄ

PAREMPIA VÄYLIÄ JA NOPEAMPIA YHTEYKSIÄ Matti Turunen PAREMPIA VÄYLIÄ JA NOPEAMPIA YHTEYKSIÄ Liikenne- ja viestintäministeriön 120-vuotisjuhlakirja 1 Matti Turunen Matti Turunen BÄTTRE TRAFIKLEDER OCH SNABBARE FÖRBINDELSER Kommunikationsministeriets

Lisätiedot

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! 3 2 0 0 7 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sivut 12 15 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot sivut 16 17 Valtuutettu

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 TMO Lahtinen Päivi(TEM) 18.05.2015 JULKINEN Viite Asia Kilpailukykyneuvosto 28.-29.5.2015 Bryssel Kilpailukykyneuvoston kokouksessa käsitellään sisämarkkina-,

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset

KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset 2 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Komissaari Kovács ja ministeri Kiviniemi Vaalimaalla ja Kotkassa sivut 8 9 KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset sivut 10 11 Tulliselvityksen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 1 2 1 JOHDON KATSAUS... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 2.1 Viestintäpolitiikka... 4 2.2 Liikennepolitiikka... 8 2.3 Omistajapolitiikka... 16

Lisätiedot

Komission nykyinen rekisteri on ollut käytössä kolme vuotta ja se kattaa noin 3 700 tahoa. Myös EK kuuluu siihen.

Komission nykyinen rekisteri on ollut käytössä kolme vuotta ja se kattaa noin 3 700 tahoa. Myös EK kuuluu siihen. Elinkeinoelämän keskusliiton EU-uutiskirje / 20.4.2011 Hyvä lukija, EU haluaa lisätä läpinäkyvyyttä päätöksentekoonsa. Euroopan komission ja Euroopan parlamentin tarkoituksena on ottaa ensi kesänä käyttöön

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

Kytkentöjä ja katkaisuja

Kytkentöjä ja katkaisuja 1/2006 Kytkentöjä ja katkaisuja Kilpailua vaikka väkisin CDT- suurkulutuksen mittari Tulospalkkion pyörät eivät pyöri Veturimiespilkit 2006 Pääkirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2006 Virolaisyhtiö

Lisätiedot

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina 1/2007 Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina Tavoitteena Japanin täsmällisyys? Henkilöliikenteen kilpailun avaaminen takkuilee EU:ssa Vakuutuskassan viimeiset ajat Vuorot ja levot puhuttavat Pääkirjoitus

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi

Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi LUONNOS Sivu 1 (22) Liikenne 2030 johtoryhmä Liikenne 2030 - teemoja keskusteltavaksi Liikenteen visio 2030 Liikenteen tavoitteellinen palvelutaso 2030 Missä olemme nyt Tulevaisuuden haasteita Uusia keinoja

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

,!7IJ5B3-hdghfa! Suomi Euroopan unionissa. Perusteos EUROOPPA-TIEDOTUS

,!7IJ5B3-hdghfa! Suomi Euroopan unionissa. Perusteos EUROOPPA-TIEDOTUS Suomi Euroopan unionissa on yleistajuinen perusteos EU:n historiasta, nykypäivästä, Suomen jäsenyysneuvotteluista sekä asemasta ja tavoitteista jäseneksi liittymisen jälkeen. Kirjassa esitellään Suomen

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA

SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA VAL TIONEUVOSTON KANSLIA SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 11/2003 SUOMI JA VIRO EUROOPAN UNIONISSA EESTI JA SOOME EUROOPA LIIDUS Valtioneuvoston

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta?

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta? Reviisori1/2008 Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on värikästä ja ihmisläheistä Syntyyko t&krahoituksella tulosta? Tavoitteena yhteentoimiva valtionhallinto Poskisuudelmia ja kansainvälisiä konflikteja

Lisätiedot

2 2006 Paikallisliikenne T r u vallisuus puhuttaa rvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä joukkoliikennevälineissä

2 2006 Paikallisliikenne T r u vallisuus puhuttaa rvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä joukkoliikennevälineissä 2 2006 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Turvallisuus puhuttaa joukkoliikennevälineissä Paikallisliikenne 2/2006 Sisältö Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka

Lisätiedot