Saat rahat tilillesi 24 tunnin kuluessa siitä kun me olemme vastaanottaneet paketin. Listaa lähettämäsi tuotteet: Tavaran kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saat rahat tilillesi 24 tunnin kuluessa siitä kun me olemme vastaanottaneet paketin. Listaa lähettämäsi tuotteet: Tavaran kuvaus"

Transkriptio

1 KullanostoKamari Hei, kiitos että tulostit Kulta-Kamarin hopeanostoehdot ja käsittelyohjeen. Toimi näin: 1. Pakkaa hopeaesineet huolellisesti ja tiiviisti pahviseen koteloon tai laatikkoon. 2. Kirjaa lähettämäsi tavarat listaan, (esim: kaulaketju 1 kpl). Allekirjoita se ja laita pakettiin mukaan. 3. Sulje pakkaus huolellisesti. 4. Vie paketti postiin. Saat rahat tilillesi 24 tunnin kuluessa siitä kun me olemme vastaanottaneet paketin. Listaa lähettämäsi tuotteet: Tavaran kuvaus kpl Voit tarvittaessa jatkaa listaa paperin toiselle puolelle Olen lukenut ja hyväksyn kullanostokamarin ostoehdot. Allekirjoita tähän. _ Vakuutan että olen vähintään 18 vuotta vanha ja olen myytävien esineiden laillinen omistaja ja minulla on oikeus myydä esineet. Maksu 24 tunnin kuluessa sen vastaanottamisesta! Haluan hopeattomat esineet ja esineiden osat 22 :n käsittelymaksua vastaan takaisin. Anna palautetta, auta meitä parantamaan palveluamme! Olitko täysin tyytyväinen palveluumme? Kerro meille hyvät ja huonot kokemuksesi vaikka sähköpostilla. Hopeakaupan Ehdot

2 Arvosopimus Kulta-Kamari Oy:n yleiset kuluttajasopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kulta- Kamari Oy:n tekemään postitse tapahtuvaan romuhopean kuluttajakauppaan. Hyväksyessään sopimusehdot asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin sekä Kulta-Kamari Oy:n kotisivuilla olevaan informaatioon. 1. Tietoa ostajasta Ostaja toimii nimellä Kulta-Kamari Oy (jäljempänä Kulta-Kamari), FI , joka markkinoi itseään nimellä Kulta-Kamari sekä ja kotisivulla Kulta-Kamari ostaa eri markkinointikanavien kautta romukultaa hopeaa ja muita jalometalleja eri muodoissa kuten laattoja, kolikoita, sormuksia sekä muita koruja. Kulta-Kamari määrittää ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset kulloinkin kotisivulla voimassa olevien markkinahintojen mukaan sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot sekä Kulta-Kamarin kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden Kulta-Kamarin ehdoille ja edellytyksille, joita Kulta-Kamari toteuttaa ostosopimuksessaan. 2. Käsitteet Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa Esineet, jotka myydään Kulta-Kamarille. Kulta-Kamarilla tarkoitetaan Kulta-Kamari Oy:tä (jäljempänä Kulta-Kamari), joka ostaa sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaan käytettyjä esineitä kyseisessä muodossa, jatkossa mainitaan Esine tai Esineet, juridisilta- tai yksityisiltä henkilöiltä, sekä kuluttajilta, jotka jatkossa ja edellä mainitaan Asiakkaana. Hopean ostosopimuksella tarkoitetaan sitä sopimusta, jonka asiakas tulostaa Kulta-Kamari -sivustolta ja Asiakas lähettää täytettynä Kulta-Kamarille. Hopean ostosopimus käsittää osapuolten välisen kaupan mukaiset ehdot kokonaisuudessaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Hopean ostosopimuksessa Esineillä tarkoitetaan niitä esineitä, joita Asiakas toimittaa Ostosopimuksen perusteella Kulta-Kamarille kaupan toteuttamista varten. Esineet katsotaan romuhopeaksi ja niillä ei ole muuta arvoa, kuten mahdollista käsityö-, keräily- tai mm. numismaattista arvoa. Hopealla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta hopean määrää siten, että Esineestä on poistettu kivet ja muut metallit sekä esineet ja osat, jotka eivät ole hopeaa. Kaikki hopean arvo perustuu näin laskettuun hopean painoon sekä sen hopeapitoisuuteen. 3. Asiakas Tehdäkseen hopean ostosopimuksen Kulta--Kamarin kanssa tulee Asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien Esineiden laillinen omistaja ja Asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineen omistusoikeus kaikkine oikeuksineen Kulta-Kamarille. Asiakkaalla on oltava suomalainen pankkitili, henkilötunnus ja osoite Suomessa. Sopimuksen laatimalla Asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut Asiakasta koskevat edellytykset. 4. Kaupan toteutus Asiakas tulostaa Kulta-Kamarin kotisivujen kautta hopean ostosopimus lomakkeen. Asiakas voi myös noutaa hopean ostosopimus lomakkeen mistä tahansa Kulta-Kamari liikkeestä Asiakas lukee sopimusehdot ja hyväksyy ja vakuuttaa ymmärtäneensä ne allekirjoituksella.

3 Asiakas voi tulostaa hopean ostosopimus-lomakkeen ja täyttää sen. Hopea pakataan laatikkoon ja lähetetään Kulta-Kamari Oy:lle Simonkatu Helsinki. Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta Asiakkaan palautettua oman hopean ostosopimuksensa täytettynä ja Kulta-Kamarin edustajan vastaanotettua hopean ostosopimuksen sekä kaupan kohteena olevat Esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti. Kulta-Kamarin vastaanotettua lähetyksen, se avaa paketin, punnitsee hopean määrän ja maksaa sen mukaisen hinnan hopean ostosopimuksessa ilmoittamalle tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. Samalla Asiakkaalle lähetetään viesti maksettavan suorituksen määrästä sekä Asiakas voi tarkistaa tiedon Esineiden hopeapitoisuudesta Kulta-Kamari.fi sivustolta saamillaan käyttäjätunnuksilla. Kulta-Kamarilla on oikeus halutessaan dokumentoida tapahtumia parhaaksi katsomallaan tavalla. Kulta-Kamarilla on oikeus kieltäytyä hopean ostosopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta Esinettä tai Esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai huonosti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita. Jos Asiakas haluaa perua lähettämänsä suuremman hopeamäärän kaupan, Kulta-Kamari lähettää sen takaisin postiennakolla. Asiakas maksaa tällöin palautuksen kulut todellisten kustannusten mukaan. Oikeus lähetyksen sisältämään omaisuuteen siirtyy Kulta-Kamarille siitä lukien kun esine tai esineet ovat tulleet Kulta-Kamarin haltuun ja Kulta-Kamarin edustaja on lähetyksen avannut. Tällöin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan ja Kulta-Kamarilla on velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kauppasumma Asiakkaalle. Kulta-Kamari saa omistusoikeuden kaikkeen lähetyksen sisältämään omaisuuteen riippumatta omaisuuden määrästä ja laadusta. Lähetyksestä eritellään hopea sen punnitsemista varten, eikä Kulta- Kamari vastaa niistä vahingoista, jotka Esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Erotettavia osia ei palauteta Asiakkaalle. Mikäli Asiakas jäljempänä kuvatulla tavalla ilmoittaa tyytymättömyytensä Kulta-Kamarin maksamaan hintaan, purkautuu kauppa ja esineiden omistusoikeus palautuu Asiakkaalle, kun hän on lunastanut palautettavat esineet postiennakolla ja maksanut Kulta-Kamarin maksaman kauppasumman jäljempänä kuvatut lisämaksut. 5. Vastuu lähetyksistä Vaaranvastuu lähetyksen aikana on Asiakkaalla ja siirtyy Kulta-Kamarille, kun lähetys on saapunut Kulta-Kamarille ja sen edustaja on lähetyksen edellä mainitulla tavalla avannut. Kulta-Kamari ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut näitä hopean ostosopimuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimintaohjeita. 6. Hinta ja maksaminen Rahana tilille. Kulta-Kamarin päätettyä Esineen tai Esineiden arvon, Kulta-Kamari laskee ostohinnan, jonka Kulta-Kamari on voi maksaa Esineestä tai Esineistä. Tämä on kaupan hinta, joka esineistä maksetaan. Kullanostokamarin www-sivuilla esiintyvät esimerkit hinnoista ovat malliesimerkkejä, eivätkä ne toimi takuina summasta, joka Asiakkaalle lopullisesti maksetaan Asiakkaan esineestä. Maksaminen tapahtuu tilisiirtona Asiakkaan hopean ostosopimuksessa antamalle tilille tai lahjakorttina, joka toimitetaan Asiakkaan kotiosoitteeseen. Tilinumero tulee olla ilmoitettu hopean ostosopimuksessa ja sen tulee olla suomalainen tili, joka on Asiakkaan omistama. Kulta-Kamari maksaa suorituksen Esineistä viimeistään seuraavana pankkipäivänä, laskien päivästä jolloin se on vastaanottanut Asiakkaan sopimuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen. Maksamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tilisiirto taikka lahjakortti lähtee Kulta-Kamarilta Asiakkaalle. Samalla Kulta-Kamari ilmoittaa Asiakkaalle

4 automaattisella tekstiviestillä tai sähköpostilla kauppahinnan. Maksun perusteena on Kulta-Kamarin internetsivuillaan, tai muualla, lähetyksen vastaanottopäivänä ilmoittama hinta sekä hopean paino ja hopeapitoisuus. Paino punnitaan vain hopeaosuuden osalta ja punnitusta varten Esineistä poistetaan niihin istutettuja kiviä sekä muita osioita. Irrotus saattaa vahingoittaa Esineitä ja irrotuksen yhteydessä kivet, helmet ja muut osat saattavat kadota tai rikkoontua, eikä Kulta-Kamari vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista Esineiden vaurioista taikka vahingoista Asiakkaalle. Irrotetut osat Esineistä ovat Kulta-Kamarin omaisuutta. Niiden Esineiden painosta, joiden täyteaineena on hartsi tai jokin muu vastaava, täyteaineen poistamisen jälkeen Asiakkaalle maksetaan todellisen hopeamäärän mukaan. Hopeapitoisuuden määrittää Kulta-Kamarin ammattitaitoiset kultasepät. Kulta-Kamari toimittaa Asiakkaalle maksun yhteydessä tiedon siitä, miten kaupan hinta on määräytynyt sekä erikseen pyydettäessä erillisen tositteen, josta näkyy suorituksen perusteena olevat seikat. Asiakas vastaa itse oman pankkinsa kuluista sekä maksumääräyksen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. 7. Kaupan peruminen ja Esineiden palautus Mikäli Asiakas ei hyväksy Kulta-Kamarin maksamaa hintaa, on hänen kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä kun Kulta-Kamari on maksanut Esineet Asiakkaalle, ilmoitettava asiasta Kulta-Kamarille puhelimitse tai sähköpostitse. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut tyytymättömyydestään kauppaan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja Kulta-Kamari voi käsitellä kaupan kohteena olleet Esineet haluamallaan tavalla. Maksaminen katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun rahat ovat siirtyneet Asiakkaan tilille, ellei asiakkaalle ole aiemmin ilmoitettu maksettavaa summaa muulla tavoin. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa. Kaupan perumista ja Esineiden palautusta koskevat säännökset koskevat hopeisten esineiden lisäksi myös ei-hopeisia Esineitä. Mikäli Asiakas ilmoittaa tyytymättömyyden kauppasummaan, tai jos Kulta-Kamari ei saata ostoa päätökseen riippumatta sen syystä, kauppa katsotaan peruuntuneeksi ja omistusoikeus Esineeseen/Esineisiin siirtyneeksi takaisin Asiakkaalle, kun Asiakas on lunastanut postiennakon ja maksanut Kulta-Kamarin maksaman kauppahinnan takaisin postiennakon yhteydessä. Postiennakko lähetetään lyhennetyllä odotusajalla. Kulta-Kamarilla on oikeus periä käsittelymaksu Asiakkaan Esineen palauttamisesta postiennakolla. Maksun määrä on 30 euroa. Lisäksi Kulta-Kamarilla on oikeus periä postiennakolla palauttamansa Esineiden yhteydessä edellä mainitun käsittelymaksun lisäksi se summa, jonka se on Esineestä tai Esineistä maksanut jo Asiakkaalle. Mikäli Asiakas ei nouda postiennakkoa, säilytetään Esineitä Kulta-Kamari hallussa kolme (3) kuukautta lähetyksen palautumisesta lukien. Asiakkaan vaatiessa itselleen jo kertaalleen Kulta-Kamarille palautettua esinettä tulee Asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu Kulta-Kamarile ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on 25 euroa, jonka tulee muiden em. maksujen lisäksi olla maksettu ennen palautuksen tekemistä. Asiakkaan hallussaan pitämälleen suoritukselle Asiakas on lisäksi velvollinen maksamaan korkolain mukaista tuottokorkoa. Omistus- ja käyttöoikeus Esineeseen joka postiennakkolähetyksen jälkeen palautuu Kulta- Kamarille siirtyy Kulta-Kamari(l)le kokonaisuudessaan, kun kolme (3) kuukautta on kulunut siitä lukien kun Esine saapui Kulta-Kamarin haltuun. Kulta-Kamarilla ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä mikäli Esine tai Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen. Kaupan peruuntuessa ja Esineiden ollessa lähetettynä Asiakkaalle, on Asiakkaalla vaaranvastuu Esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta. 8. Hopeattomien esineiden palautus asiakkaalle Asiakkaalla on mahdollisuus saada hopeattomat esineet takaisin 25 euron

5 palautusmaksua vastaan, joka vähennetään Asiakkaan hyvityssummasta. Mikäli Asiakas haluaa käyttää tätä oikeutta, tulee hänen rastittaa hopean ostosopimuksen kohta: Haluan takaisin hopeattomat esineet ja esineistä irroitetut osat 25 euron käsittelymaksua vastaan. Tässä tapauksessa asiakkaan kauppa jää voimaan hopeisten esineiden osalta ja hopeattomat esineet palautetaan postitse asiakkaalle. Mikäli asiakas arvosopimuksessa ilmoittaa haluavansa takaisin kaikki hopeattomat esineet ja esineiden osat 25 euron palautusmaksua vastaan, lähettää Kulta-Kamari esineet postiennakkolähetyksenä viikon kuluessa esineiden arvioinnista asiakkaalle. hopeattomilla esineillä ja esineiden osilla tarkoitetaan mm. hopeattomia koruja, kullattuja tai hopeoituja koruja sekä irrotettavissa olevia kiviä. Hopeattomilla esineillä ja esineiden osilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta niitä hopeattomia esineiden osia, joita Kulta-Kamarilla ei ole mahdollisuutta irrottaa helposti osana arviointiprosessia. Hopeattomilla esineillä ei myöskään tarkoiteta niitä pakkauksia, pusseja tai rasioita, joissa asiakas on lähettänyt esineensä arvioitavaksi. 9. Aitouden varmistaminen Kulta-Kamarilla on oikeus varmistaa esineen tai esineiden aitous, määrä sekä arvo. Varmistamisen tapahtuessa voidaan Esineelle tai Esineille suorittaa kemiallisia ja teknisiä testejä. Varmistuksen tekee Kulta-Kamarin kultasepät. Kulta-Kamari ei vastaa mahdollisista vahingoista eikä mahdollisesta heikkenemisestä, kulumisesta tai Esineen arvon alenemisesta, joita Esineeseen tai Esineisiin saattaa tulla aitoutta varmistaessa ja testejä suoritettaessa. Mikäli aitouden varmistaminen antaa Kulta- Kamarille syyn epäillä Esineen tai Esineiden aitoutta tai alkuperää voi Kulta-Kamari peruuttaa oston. Kaupan peruuntuessa Asiakkaalle ei makseta mitään suorituksia taikka hyvityksiä. 10. Henkilötiedot ja tietosuoja Kulta-Kamari ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa. 11. Viesti Kirje jonka Kulta-Kamari lähettää Asiakkaalle katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun se on lähetetty. Tekstiviesti, jonka Kulta-Kamari lähettää Asiakkaalle, katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seuraavana päivänä lähettämisestä, mikäli tekstiviesti on lähetetty Asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jonka Asiakas on antanut Kulta-Kamarille yhteydenpitoa varten. Sähköposti Asiakkaalle katsotaan niin ikään saapuneeksi Asiakkaalle viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä. 12. Väärinkäyttö ja väärinkäytösten estäminen Kulta-Kamari tekee rikosilmoituksen kaikista toteutuneista taikka yritetyistä väärinkäytöksistä sekä muista asiattomista toiminnoista. Kulta-Kamari voi rekisteröidä tietoja tarkoituksenmukaiseen rekisteriin väärinkäytöksien tai asiattoman toiminnan tapahtuessa taikka niiden estämiseksi ennakolta. Kulta-Kamarilla on oikeus tehdä rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista sekä näiden yrityksestä. Kulta-Kamarilla on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy Kulta-Kamarin asiakasjärjestelmään. Kulta-Kamari tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

6 Väärinkäytösten estämiseksi Kulta-Kamari voi dokumentoida sille toimitetut Esineet ja lähetysten avaamisen. Näitä tallenteita Kulta-Kamari käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi. 13. Ylivoimainen este Kulta-Kamari ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Kulta-Kamarin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Kulta-Kamari ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. Kulta-Kamari on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. 14. Reklamaatio Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa virheen tai laiminlyönnin havaitsemisesta sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta. 18. Erimielisyyksien ratkaiseminen Kulta-Kamarin ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos Kulta-Kamarin ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Helsingin käräjäoikeudessa.

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET Sopimusehdot 1 (7) SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET 1. Lyhenteet Näissä sopimusehdoissa käytetään seuraavia määriteltyjä termejä: "Asiakas": Näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukainen

Lisätiedot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot

KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot KappAhl Shop Online -tilausten yleiset ostoehdot YLEISTÄ YLEISET OSTOEHDOT Seuraavat yleiset ostoehdot ( Ostoehdot ) soveltuvat osoitteessa www.kappahl.com KappAhl Shop Onlinen ( Sivusto ) kautta tehtyihin

Lisätiedot

Oy unitedprint.com Finland Ltd. - Yleiset sopimusehdot - Tietoja asiakkaille

Oy unitedprint.com Finland Ltd. - Yleiset sopimusehdot - Tietoja asiakkaille Oy unitedprint.com Finland Ltd. - Yleiset sopimusehdot - Tietoja asiakkaille A. Yleiset sopimusehdot Oy unitedprint.com Finland Ltd.:n sopimusehdot I. Yleistä sopimusehtojen soveltaminen Seuraavia, Oy

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot

Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot

Kodin palvelut -verkkokaupan toimitusehdot Kodin palvelut -verkkokauppa on :n, y-tunnus 1475607-9, (jäljempänä Sonera ) ylläpitämä markkinapaikka, jossa myydään kodin viihde-elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja tiedonsiirtoon liittyviä laitteita

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

YLEISET KORTTIEHDOT HENKILÖASIAKKAILLE Voimassa 01.05.2010

YLEISET KORTTIEHDOT HENKILÖASIAKKAILLE Voimassa 01.05.2010 YLEISET KORTTIEHDOT HENKILÖASIAKKAILLE Voimassa 01.05.2010 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva. MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 20.3.2014 1 (5) 1. Osapuolet Nämä yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin;

fyysinen henkilökohtainen Kortti, jota voidaan käyttää online- ja offlinekorttitapahtumiin; Bridgestone Prepaid MasterCard -kortin käyttöehdot Viimeksi muutettu: 23/10/2013 TÄRKEÄÄ: Lue tämä sopimus huolellisesti läpi ennen kuin otat tilisi käyttöön. Tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ja maksuja

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen

Yleiset korttiehdot / Erityiset ehdot Master Card, MasterCard Prepaid 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen 1 (8) Käytössä 01.06.2013 alkaen Korttien yleiset ehdot koostuvat Maksupalveluiden yleisistä ehdoista ja korttien erityisistä ehdoista. Ehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan korttien erityisiä

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Toimitus tapahtuu postitse tai valitsemamme alihankkijan (esim. PostNord) Kautta.

Toimitus tapahtuu postitse tai valitsemamme alihankkijan (esim. PostNord) Kautta. Yleiset sopimusehdot 1. Soveltamisala Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin verkkokauppa www.pinkorblue.fi:n (jäljempänä myös verkkokauppa tai myyjä ) välityksellä kanssamme (babymarkt.de GmbH,

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV04 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV04 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV04 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 1.9.2013 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA

Finland Version 6.0. Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA Finland Version 6.0 Kestää Ajantasaistaa 22. Syyskuu 2007 1. TIETOJA SOPIMUSEHDOISTA 1.1. Nämä sopimusehdot soveltuvat kaikkien tuotteiden (sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteistot ja/tai ohjelmistot)(

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT

SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT SIJOITUSPALVELUN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUSEHTOJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. Palvelun yleiset ehdot... 5 3.1. Asiakassuhde... 5 3.2. Tarjottavat

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista

Yleiset Sopimusehdot. 1. Tietoja Meistä, edustajistamme ja Yleisistä Sopimusehdoista Yleiset Sopimusehdot Tämä verkkosivu yhdessä siinä mainittujen dokumenttien kanssa muodostaa yleiset sopimusehdot (jäljempänä, Yleiset Sopimusehdot ). Toimitamme verkkopalveluissamme www.zalando.fi sekäwww.emeza.com

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot