Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1 / ajalta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mäntsälän kunta

2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesi liikelaitos... 6 Rahoituslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesi liikelaitos... 7 Käyttötalousosa Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Investoinnit Mäntsälän vesi liikelaitos Tytäryhtiöt Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän vuokra-asunnot Mäntsälän yrityskehitys Mäntsälän Jäähalli Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys suunnitelmakaudella Mäntsälän kuntakonsernin ulkopuoleiset yhteisöt tiedoksi / Mäntsälän palvelukotiyhdistys

3 Taustaa Väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,8 Syntyvyyden enemmyys 124 Muuttovoitto 38 Kuntien välinen muuttoliike 27 Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti YHTEENSÄ muutos-% 0,6 Syntyvyyden enemmyys 32 Muuttovoitto 87 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti 3

4 Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 4,6 % (Uudenmaan ELY- alue 6,2 %). Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 5,5 % (6,3 %). 4

5 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA TULOSALUE TP TA KS + M TOT TOT TP ENN TP ENN TA / % RAAMI - yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , pelastus , HALLINTOPALVELUT , muutos ,9 18,6 18,6 20,5 -Kiinteistöjen myyntivoitot , Valmistus omaan käyttöön petun johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatuspalvelut , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuoltopalvelut , erikoissairaanhoito , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,1 2,7 2,7 3,5 - sipake/kehittämis-ja hallintop , perusopetus , elinikäinen opp. ja tiedonh , kulttuuri-ja vapaa-aikapalv , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,2 6,1 6,1 5,6 - tekpa/hallinto , toimitilapalvelut: , josta ruokailupalvelut , kuntatekniikka , TEKNISET PALVELUT , muutos ,0 4,5 4,5 4,5 KUNTA YHTEENSÄ , ,6 5,1 5,1 5,6 - Mäntsälän Vesi , TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , muutos muutos-% 6,6 4,8 4,8 5,2 5,3 2,6 Vert. TP2010 Vert. TP Vert. TP Vert. TP Vert. TP Vert. TPE 5

6 Tuloslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesi liikelaitos ULKOINEN TP 2010 TP KS TA-M KS + M TOT TOT. TP-ENN. (1000 ) % Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä , josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,0 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut yhteensä , muutos-% 2,8 8,8 3,3 4,1 4,1 TOIMINTAKATE , muutos-% 0,2 6,6 4,8 5,3 5,3 Verotulot , muutos-% 4,7 4,0 3,7 2,9 2,9 Valtionosuudet , muutos-% 3,3 0,0 3,0 4,0 4,0 Verorahoitus yhteensä , muutos-% 4,3 2,8 3,5 3,2 3,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,0-1 Korkotuotot ,1 85 Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut ,9-40 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -169 TILIKAUDEN TULOS ,0 914 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,5 98 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) , Tunnusluvut: Toimintatulot/toimintamenot, -% 24,5 25,9 24,9 25,1 25,1 Vuosikate / Poistot, % 287,4 193,3 134,8 122,3 121,2 Vuosikate, euro/asukas Asukasmäärä vuoden lopussa Toimintakate /asukas muutos-% -0,9 5,8 3,2 3,6 4,3 Verotulot /asukas muutos-% 3,5 3,2 2,0 1,3 1,9 Kertynyt yli-/alijäämä Vertailu tp-09 tp-10 tp-11 tp-11 tp-11 Toimintatuotot pros.toimintakuluista=100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate pros.poistoista = 100*Vuosikate/Poistot 6

7 Rahoituslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesi liikelaitos TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP TA Muutos TA + M TOT TPE Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 56,9 46,7 92,8 78,0 40,7 40,4 82,6 33,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 38,4 32,2 63,5 52,4 31,9 31,7 57,0 25,7 Lainanhoitokate 1,1 1,0 1,9 Kassan riittävyys, pv 2,8 1,6 1,4 Asukasmäärä Lainakanta (1000 euroa) Lainakanta/as. ( ) Koko maa Uusimaa Vuosi Asukasluvun lisäys Lainamäärän lisäys (1000 ) Lainamäärän lisäys/lisäasukas/euroa

8 Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallintopalveluiden kokonaisuus näyttää huhtikuun lopun arvion perusteella pysyvän suunnitellun raamin mukaisena. Tulosyksikkötasolla ATK-menojen muutos on merkittävin. Tänä vuonna keskitettyihin ATKmenoihin budjetissa on varattu euroa. Arvion lisäystarve loppuvuodelle euroa eli koko vuoden arvio euroa. Lisäystarve tulee Tipakkeen arvioidusta laskutustasosta. Lisäkustannuksia aiheuttavat mm. lisääntyneet työasemat (pelkästään hallinnossa on tullut 52 kpl lisää työasemia vuodessa) ja kohonnut kustannustaso, mm. tarvittavien investointien siirtäminen, joka näkyy nyt Tipakkeen ostona ja meille käyttötaloudessa. Hallintojohtaja Esa Siikaluoma 8

9 10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittiset menestystekijät Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Ks Muutos Tavoitetasot KsM Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Ta tot Tot % Tavoite / Yleishallinto Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen % Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko % Vyörytystuotot % Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Organisaatio- ja palveluverkkoselvitys sekä palvelutarpeiden arviointi laadittu ja hyväksytty toimielimissä. Hyvinvointikertomus otettu osaksi vuositavoitteiden suunnittelua ja arviointia sekä luottamushenkilöraportoinnin pohjaksi. Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksen-mukaiset palveluiden järjestämistavat Tavoitetasot Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Kilpailutusprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty 9 Tavoite / Yleishallinto Hallinnon tarjoama hankinta- ja kilpailutusosaamisen tuki on parantunut (kysely). Sopimusosaamiseen ja johtamiseen on otettu kattavat työkalut käyttöön ja osaamista nostettu. Toimenpideohjelman laatiminen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiseksi kuntakonsernissa. Maisema-työkalun hyödyntäminen, johon liittyen yleishallinnon sisäisen laskutuksen kattava käyttöönotto. ATK-tuen palvelutavoitteet saavutettu. Sähköinen kokouskäytäntö on aloitettu ja sähköisen asioinnin piiriin otettu uusia palveluita.

10 Intranetin rooli henkilöstön työpöytänä kasvanut. Internet-sivujen rakenneuudistus on tehty. Johtaminen Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä 2013 alkaen Valittu arviointijärjestelmä, jolla koko organisaatiossa arvioidaan toimintaa ja tuloksia. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Strateginen työhyvinvointiohjelma on käynnistetty Työpaikkojen ydinosaaminen ja tulevaisuuden osaaminen on määritelty. Henkilöstöhallinnon raportit Ulrika työpöydällä on kehitetty yhdessä toimialojen (tarpeiden) kanssa. Työhyvinvoinnin kehittäminen on liitetty kiinteäksi osaksi perustehtävässä onnistumista ja palkitsemisjärjestelmä määritelty. 10 Yleishallinto Hallintopalvelut Vastuuhenkilöt: Esko Kairesalo ja Esa Siikaluoma %:a talousarviosta Toteutuma ennuste TILAUS Hallintopalvelut Strateginen johto Hallintopalvelut Kaupungin vakinainen henkilöstö % 980 Hallintopalvelut Keskushallinnon vakinainen % 5 henkilökunta Hallintopalvelut / keskushallinnon vakinainen henkilökunta Hallintopalvelut Keskushallinnon henkilötyövuodet % 4 Hallintopalvelut /henkilötyövuosi Hallintopalvelut Hallituksen ja valtuuston % 34 kokoukset, kpl Hallintopalvelut /asia % 694 Hallintopalvelut Brutto kulut yhteensä % Hallintopalvelut Tuotot yhteensä % Hallintopalvelut Netto Hallintopalvelut Keskushallinnon hallintopalvelut % 21 / asukas Hallintopalvelut Bruttokulut yhteensä % Hallintopalvelut Tuotot yhteensä % Hallintopalvelut Netto Hallintopalvelut Kaupungin yhteiset palvelut % 45 /asukas Hallintopalvelut Bruttokulut yhteensä % Hallintopalvelut Tuotot yhteensä % Hallintopalvelut Netto Hallintopalvelut Keskushallinnon kulut yhteensä ( ) % Hallintopalvelut Keskushallinnon tuotot yhteensä ( ) % Hallintopalvelut Keskushallinnon netto ( )

11 Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilöt: Päivi Pohjola ja Esa Siikaluoma TILAUS Pelastuksen tehtäväalueelle sisältyy euron määräraha kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. Museotoimi Vastuuhenkilö: Sirkku Mäkelä %:a talousarviosta Toteutuma ennuste Tuki- ja erillispalvelut Kopiointi- ja painopalvelut % 3 / asukas Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Palo- ja pelastustoimi % 92 / asukas Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % 0 Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Vel kaneuvonta j a -sovittel u % 215 Asiakkaiden määrä Tuki- ja erillispalvelut / asiakas Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Vaalit % 3 / asukas Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Työllistäminen, yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % 0 Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Tuki- ja erillistoimintojen kulut % yhtensä Tuki- ja erillispalvelut Kulut yhteensä / asukas % 107 Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto %:a talousarviosta Toteutuma ennuste TILAUS Museopalvelut Toiminnan kulut yhteensä % Museopalvelut Tuotot % Museopalvelut Tuottojen osuus kuluista (%) 2 % 2 % 0 % 2 % Museopalvelut Netto

12 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: Päivi Pohjola %:a talousarviosta Toteutuma ennuste TILAUS Henkilöstöhallintopalvelut Palkkahallinto % Henkilöstöhallintopalvelut / palkkalaskelma 16,5 18,2 16,7 18,2 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % Henkilöstöhallintopalvelut Henkilöstöhallintopalvelut % 980 Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % Henkilöstöhallintopalvelut Keskitetty henkilöstön kehittäminen Yhteensä ( ) % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Netto % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Työsuojel u- j a terveys / vakinainen henkilöstö Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä % Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas % 52 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto Talouspalvelut ja hankintatoimi Vastuuhenkilöt: Anja Tupamäki ja Esa Siikaluoma TILAUS %:a talousarviosta Toteutuma ennuste Taloushallintopalvelut Vientien määrä % Taloushallintopalvelut / vi enti 0,79 0,71 0,51 0,71 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Taloushallintopalvelut Perintä kulut % yhteensä ( ) Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Taloushallintopalvelut Keskitetty hanki ntatoimi % 6 / asukas Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä % Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas % 25 Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto

13 Tietohallinto Vastuuhenkilö: Markku Anttila TILAUS Tietohallintopalvelut Tietohallinto- ja kehittämispalvelut /työasema %:a talousarviosta Toteutuma ennuste ,25 0,00 0,00 0 % 0,00 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % 0 Tietohallintopalvelut Ohjelmistopalvelut 17,18 13,19 13, % 13,19 /työasema Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Ylläpitopalvelut 385,78 412,05 138,41 34 % 412,05 /työasema Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Tietoliikenne 13,39 14,01 3,32 24 % 14,01 /työasema Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä % Tietohallintopalvelut /työasema 418,80 439,25 155,12 35 % 439,25 Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 25,24 26,47 9,38 35 % 26,47 Tietohallintopalvelut Tuotot % Tietohallintopalvelut Netto Yleishallinnon olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Toiminnallisten tavoitteiden osalta seuraavaa: Organisaatio- ja palveluverkkoselvityksen muotoa ei ole päätetty, suunnitelmissa on kunnan palvelustrategian päivittäminen ja täydentäminen, johon kerättäisiin olennaiset pohjatiedot ja toimenpide-ehdotukset palvelujen järjestämiseksi. Hankintojen osalta alkuvuonna päästy oikeaan suuntaan ja mm. uudet ohjeistukset hyväksytty. Maisema-työkalu otettu kaikkien toimialojen käyttöön. Internet ja Intra-hankkeet käynnissä ja toteutuvat tämän vuoden aikana. Sähköinen kokouskäytäntö tarkoitus kokeilulla aloittaa syksyn/loppuvuoden aikana. Johtamisen ja henkilöstön osalta edetään tavoitteiden mukaan. 13

14 11 Elinkeinotoimi Vastuuhenkilö: Esko Kairesalo TILAUS Elinkeinopalvelut Kunta ostaa elinkeinopalvelut 100 %:sti omistamaltaan tytäryhtiöltä, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:ltä. Kunnan maksuosuus yhtiölle vuonna on euroa. Menoihin ei merkittäviä muutoksia ja tavoitteet kuntastrategian mukaiset ja niissä edetään. Huomioitava on MYK:n johdon vaihtuminen kesken vuoden. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot %:a talousarviosta Toteutuma ennuste Elinkeinopalveluiden kulut % 22 yhteensä / asukas Elinkeinopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Elinkeinopalvelut Tuotot % 0 Elinkeinopalvelut Netto Elinkeinopalvelut Elinkeinopalveluiden kulut % yhteensä Elinkeinopalvelut Kulut yhteensä / asukas % 22 Elinkeinopalvelut Tuotot yhteensä % 0 Elinkeinopalvelut Netto Tuloslaskelma Tp Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

15 17 Maaseutulautakunta 17 Maaseututoimi Tuloslaskelma Tp Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Vastuuhenkilö: Eero Laaksonen Toteutuma %:a ennuste talousarviosta TILAUS Maaseutu Maksetut tuet ( ) % Maaseutu Kulut yhteensä / tukipäätös % 97 Maaseutu Kulut yhteensä / maatila % 447 Maaseutu Kulut yhteensä / asukas % 6 Maaseutu Kulut yhteensä ( ) % Maaseutu Tuotot % Maaseutu Netto Maaseutu Kulut yhteensä % Maaseutu Kulut yhteensä / asukas % 8 Maaseutu Tuotot % Maaseutu Netto Ei sisällä metsänmyynti- ja pellonvuokratuloja Tulosalueen sitovat tavoitteet Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä Aloitus Maaseututoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tuloja on alkuvuonna kertynyt vasta 3 % arvioidusta. Tulot kertyvät puunmyyntituloista ja pellonvuokrista. Puunmyynnistä tehdään kauppa vasta kesäkuussa ja pellonvuokrat laskutetaan lokakuussa. Arvion mukaan tulot tulevat toteutumaan. Arvion mukaan käyttösuunnitelmaan varatut toimintamenot tulevat riittämään. Toimintakate tulee toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti. 15

16 Muuta huomioitavaa Tulosalueen sitova tavoite tulee toteutumaan. Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä on allekirjoitettu kahdeksan sopijakunnan kesken. 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tuloslaskelma Tp Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Kuntastrategian mukaan yksi Mäntsälän kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä muutoshaasteista on: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite / Maankäyttö Strategisesti merkittävät hankkeet Keskustan kehittäminen Apponen Tiimari Tiimarin, Apposen ja linjaautoaseman (S-Marketin) asemakaavat tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi ennen kesälomia v.. Linja-autoasema Samoin Amizzan asemakaavan muutos. 16

17 Vuokra-asuntotuotanto MVAOY:n kautta uusia ARAvuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Yksityisen vuokraasuntotuotannon edistäminen Tehdään yhdessä Mäntsälän Vuokraasunnot Oy:n kanssa suunnitelma ARA-vuokra-asuntojen tuottamisesta Mäntsälään. Asuntotarjonnan painottaminen pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Kaavavaranto Kaavoitusresurssien lisääminen erityisesti osayleiskaavojen laadintaan Raakamaan hankinnan tehostaminen (vähintään 30 ha), osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla mahdollistetaan maan saaminen rakennuskäyttöön Kaavoituskatsauksessa olevasta osayleiskaava-aikataulusta pidetään kiinni ja sen ohi ei oteta uusia kohteita. Käynnistetään tarvittavat luonto- ja kulttuuriselvitykset Hirvihaaraan, Keskusta-alueen päivitykseen, Saarelle ja Sääksjärvelle. Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Yhdyskuntarakenteen eheytymistä edistävät maankäytön ratkaisut Mäntsälässä Vuosittainen väestönkasvu ja sen sijoittuminen Tavoitetasot Edellistä vuotta nopeampi tonttikierto keskusta-alueella Väestönkasvu 1-2 % Väestönkasvun sijoittuminen: 60 % keskusta-alueelle, 40 % muualle Tavoite / Maankäyttö Rakentamiskehotukset kiinteistöjen omistajille syksyllä. Seurataan kuukausittain suunnittelutarveratkaisujen sijoittumista ja määrää, eikä päästetä sitä yli 40 %. Maankäyttötoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tiimarin asemakaava oli jo valtuustossa ja sopimukset allekirjoitetaan ennen kesälomia. Apposen ja S-marketin kaavat eivät tule valtuustoon ennen kesälomia. Apponen tulee ennen vuoden loppua, mutta S-marketin kaava saattaa pitkittyä kunnasta johtumattomista syistä. Amizan asemakaavan hyväksyminen siirtyy syksyyn. Yleiskaavoituksen aikatauluun tulee jälleen viivettä henkilöstövaihdoksen vuoksi Rakentamiskehotusten antaminen siirtynee keväälle 2013 perusselvitysten viivästymisen takia. 17

18 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä % 12 Tarkastustoimi / kokous % Tarkastustoimi Tarkastustoimen kulut yhteensä / % 2 asukas Tarkastustoimi Kulut yhteensä ( ) % Tarkastustoimi Tuotot % Tarkastustoimi Netto % 569 Tarkastustoimi Tarkastustoimen kulut yhteensä % Tarkastustoimi Kulut yhteensä / asukas % 2 Tarkastustoimi Tuotot % Tarkastustoimi Netto Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin 18

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Käyttösuunnitelma 2014 Kunnanhallitus 17.2.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Investointiosa Rahoituslaskelma Käyttösuunnitelmat 2 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Mäntsälän kunta 0 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 0 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Talousarvio Taloussuunnitelma 2017 Kunnanhallitus 1.12. 341 Kunnanvaltuusto 8.12. 1 Talousarvio ja taloussuunnitelma - 2017 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Talousarvio Taloussuunnitelma 2016 Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset lähtökohdat...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015

Hailuodon kunta HAILUOTO. Talousarvio 2015 Hailuodon kunta HAILUOTO Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 2 Kannen kuva: 2014 3 Hailuodon kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Käsittely Talousarvioesittely kunnanhallituksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot