Toimintakertomus ja tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös /2015

2 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Maakunnan väestön ja aluetalouden kehitys Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, koulutuksen järjestämisluvat ja näyttötutkintojen järjestämissopimukset KUNTAYHTYMÄN TOIMINNANOHJAUS Kuntayhtymän luottamushenkilöorganisaatio Jäsenkunnat Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän organisaatio ja johtaminen Johtavat viranhaltijat / tilivelvolliset Koulutustoiminnan toimielimet Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat sopimukset ja säännökset Perustehtävä, visio ja arvot Strateginen kehittäminen Ennakointi Hanketoiminta Sisäinen valvonta ja riskien hallinta TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Koulutuspalvelut Savon ammatti- ja aikuisopisto Koulutustarjonta ja järjestämispaikkakunnat Ammatillinen peruskoulutus Työelämäpalvelut Varkauden lukio ja aikuislinja Koulutustarjonta ja järjestämispaikkakunta Pedagogiikka Tuloskortti Savon oppisopimuskeskus Tuloskortti Hallinto- ja tukipalvelut... 33

3 4.3.1 Tuloskortti Kiinteistöyksikkö Tuloskortti SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILINPÄÄTÖS Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Sitovuustaso Kuntayhtymän käyttötalousosan toteutuminen Koulutuspalvelut Savon oppisopimuskeskus Hallinto- ja tukipalvelut Kiinteistöyksikkö Kuntayhtymän investointiosan toteutuminen KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU TULOSLASKELMA KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KÄYTTÖTALOUSOSA, KUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA, TULOSALUEET INVESTOINTIOSA LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KIINTEISTÖYKSIKKÖ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU TULOSLASKELMA KOKONAISTULOT JA -MENOT

4 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT INVESTOINTIOSA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KUNTAYHTYMÄN TASE Liite 1 Hankeluettelo Liite 2 Henkilöstökertomus Liite 3 Kuntayhtymän tuloskortin mittariseloste Liite 4 Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden trenditietoja Liite 5 Opiskelijatilastoja Liite 6 Ympäristöraportti ja -tilinpäätös Liite 7 Yhdistykset, joissa Savon koulutuskuntayhtymä jäsenenä vuonna 2014 Liite 8 Kuntayhtymän riskit

5 1 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2014 jää toisen asteen koulutuksessa historiaan. Sitä hallitsivat lakiesitysten valmistelut, jotka muuttavat ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestämistä. Päällimmäisenä olivat järjestäjäverkon, rahoitusjärjestelmän ja tutkintojärjestelmän rakenteelliset uudistukset. Hallitus antoi eduskunnalle lakiesitykset käsiteltäväksi Näillä rakenteellisilla uudistuksilla toteutetaan noin 260 miljoonan euron säästöt toisen asteen koulutuksesta. Vuoden 2014 aikana Savon koulutuskuntayhtymässä ennakoitiin toimintaympäristössä tapahtuva voimakas muutos ja lähdettiin rakentamaan yhteistä tulevaisuutta määrittelemällä perustehtävä, visio, arvot ja strategiset toimenpiteet. Organisaatio uudistettiin siten, että sekä nuorten peruskoulun päättävän ikäluokan että työikäisen aikuisväestön vaateet ammattitaidon ja osaamisen kehittämisessä ovat selkeästi omina kohderyhminään ja tulosalueina. Organisaatiossa edistetään myös yhdenmukaisten toimintatapojen syntymistä eri tulosalueilla ja toimipisteissä suhteessa opiskelijoihin ja työelämään. Tulosaluejohtajille, toimialajohtajille ja päälliköille perustettiin virat ja virkoihin nimitettiin henkilöt. Yhtymävaltuusto päätti myös uudesta hallintosäännöstä, joka yhdistää jatkossa useamman entisen säännön. Nämä tulevaisuuteen vaikuttavat ratkaisut tehtiin omistajien, henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän kanssa järjestettyjen seminaarien, keskustelujen ja muiden vaikutuskanavien pohjalta. Uusi organisaatio ja hallintosääntö astuvat voimaan alkaen. Uudistuneen hallintosäännön mukaan kuntayhtymässä on

6 2 johtoryhmä (1) ja kullakin tulosalueella johtotiimit (5), joihin sekä henkilöstö että opiskelijakunta nimeävät omat edustajansa. Kuntayhtymässä käynnistettiin järjestämislupiin ja tutkintojärjestelmän uudistukseen liittyvät prosessit. Järjestämisluvissa, jotka haetaan 2015 syyskuun loppuun mennessä ja uudistetaan kokonaisuudessaan 2017 alkaen, on kysymys ammattitaidon ja osaamisen kehittämisen toimintaedellytyksistä Pohjois-Savossa, opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksista sekä henkilöstömme työllistymisestä. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) järjestämislupahakemukset tulivat poikkeuksellisesti hakuun jo joulukuussa. Rahoitusjärjestelmän muutoksesta tiedotettiin useissa yhteyksissä henkilöstöä. Opiskeluaikojen sijaan rahoitus tulee 2017 alkaen pääsääntöisesti tutkintojen ja tutkinnon osien suorittamisesta sekä työllistymisestä tai jatko-opinnoista. Rahoitusjärjestelmän muuttuminen vaikuttaa koulutuksen järjestämisen toimintatapaan ja opettajuuteen. Käynnistimme myös yhtymähallituksen päätöksellä selvityksen Kuntalain edellyttämistä kilpailuneutraliteetin alaisista koulutustoimintojen yhtiöittämistarpeista ja -vaihtoehdoista. Taloustilanteen ennakointi edellytti syyskuussa yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä koskien vuotta Hyvässä hengessä käytyjen neuvottelujen lopputuloksena sovittiin, että aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä palveluiden ostot tulisivat vähenemään 1,75 miljoonalla eurolla ja henkilöstöön liittyvät työvoiman vähennykset tulisivat olemaan maksimissaan 55,4 henkilötyövuotta. Kuntayhtymässä jouduttiin irtisanomaan 16 henkilöä, osa-aikaistamaan 28 henkilöä, 33 henkilölle tarjottiin muuta työtä, 35 osalta määräaikainen tehtävä päättyy, 30 henkilöä arvioitiin eläköityvän ja 7 henkilöä siirtyvän osa-aikaeläkkeelle. Organisaatiouudistuksessa esimiesten määrä vähentyy 18 henkilöllä. Luovuimme Suonenjoen toimipisteestä heinäkuussa myymällä kiinteistön yksityiselle yrittäjälle. Kiinteistö muodostui taloudellisesti raskaaksi johtuen vähäisestä opiskelijamäärästä suhteessa kiinteistömassaan (noin m2) ja sen ylläpitokustannuksiin. Kullekin noin 30 opiskelijalle mahdollistettiin opiskelupaikka joko Varkaudesta, Kuopiosta tai Siilinjärveltä. Varkauden toimitilaratkaisuja suunniteltiin yhdessä Varkauden kaupungin ja Savoniaammattikorkeakoulun (Savonia-AMK) kanssa. Teimme selvityksen Varkauden tilatarpeista vahvistetun strategian perusteella. Varkauden kaupunki päätti hankkia osan kuntayhtymän kiinteistöistä. Selvityksen pohjalta kuntayhtymä on ostamassa osan Savonia-AMK:n kiinteistöstä. Tavoitteena on muodostaa yhteinen opiskelijakampus Osmajoentie 75:een, johon sijoittuisivat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus ja ammattikorkeakoulu. Kuopion Savilahden ja Siilinjärven Toivalan osalta toteutimme toimitilaselvityksen eri vaihtoehdoista, jonka käsittelimme sitä varten perustetussa ohjausryhmässä. Kuulemista toimitilaselvityksen pohjalta jatketaan ennen päätöksentekoa. Kuopion kaupungin kanssa käynnistimme arkkitehtikilpailun Kuopion Presidentinkadun alueesta. Aloitimme toimitilaselvityksen myös Iisalmen toimipisteen osalta ja Juankosken Muuruveden toimintojen osalta laadittiin kehittämissuunnitelma.

7 3 Suunnitelman mukaan tarpeettomat rakennukset puretaan ja koulutuksen turvaamiseksi etsitään myös yhteistyöhön perustuvaa vaihtoehtoa kiinteistöstä vastaavan ulkopuolisen kumppanin kanssa. Toimitilaratkaisut ovat kuntayhtymän perustehtävän kannalta tulevaisuudessa äärimmäisen tärkeitä. Ratkaisut tehdään pitkälle tulevaisuuteen. Haastavaksi asian tekee se, että ratkaisut toiminnallisten ja terveellisten oppimisympäristöjen turvaamiseksi pitää tehdä mahdollisimman pikaisesti tilanteessa, jossa samanaikaisesti tulorahoitus vähenee oleellisesti ja investointitarpeet lisääntyvät merkittävästi. Toimintaympäristön muutoksista huolimatta kuntayhtymän tulevaisuus sisältää paljon mahdollisuuksia. Rakensimme kuluneena vuonna kumppanuuteen perustuvan toimintamallin. Kumppanuudessa sovitaan kuntayhtymän ja pohjoissavolaisen yrityksen tai yhteisön keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Mallin avulla tarjoamme kumppanillemme kaikki koulutus- ja kehityspalvelumme rahoitusmahdollisuuksineen. Kumppanuuksien edistämiseen on voinut vapaaehtoisesti osallistua kaikki kuntayhtymän työntekijät. Kumppanuus on herättänyt suurta mielenkiintoa alueemme eri yrityksissä ja työyhteisöissä. Ensimmäinen kumppanuus solmittiin toukokuussa ja vuoden loppuun mennessä niitä oli yhteensä 50. Vuoden 2014 aikana järjestimme omistajakunnille seutukunnittain informaatio- ja keskustelutilaisuudet ajankohtaisista asioista. Järjestimme myös henkilöstötapaamisia säännöllisesti kuntayhtymän eri toimipisteissä sekä Lync-keskusteluja tietoverkon välityksellä. Toteutimme muutosvalmennusta henkilöstölle ja esimiehille. Saimme joulukuussa tiedon Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) vuoden 2015 tuloksellisuuspisteistämme, eli koulutuksemme vaikuttavuudesta ja sen vertailusta muihin koulutuksen järjestäjiin. Vaikuttavuus on kehittynyt parempaan suuntaan. Monialaisista ja suurista koulutuksen järjestäjistä olemme valtakunnallisessa vertailussa kärkiluokkaa ja itäsuomalaisista toiseksi parhaiten menestynyt. OKM myönsi vuonna 2014 kuntayhtymälle perustehtävän onnistumisesta noin 1,9 miljoonaa euroa tuloksellisuusrahoitusta. Opiskelijoidemme menestys ammattitaidon Taitaja2014 -kilpailuissa Lahdessa oli erinomainen. Kaikkien aikojen menestys toi mitalisijoja yhteensä 12 ja neljä (4) Medallion of Excellence -kunniamainintaa. Lahden kisoihin osallistui yhteensä 25 opiskelijaamme. Kukin opiskelija osallistuessaan kisoihin oli jo kahdeksan (8) ammattitaitoisimman suomalaisen nuoren joukossa. Savon koulutuskuntayhtymä oli yksi Suomen parhaiten menestyneitä koulutuksen järjestäjiä kisoissa. Menestys kertoo opiskelijoidemme erinomaisesta ammattitaidosta, mutta samalla myös opetuksemme korkeasta laadusta. Osallistuimme OKM:n vuoden 2014 laatupalkintokilpailuun, jonka erityisteemoina olivat läpäisyasteen tehostaminen ja keskeyttämisen ehkäisy. Arviointiryhmä teki lokakuussa laadun arviointivierailun kuntayhtymään, johon osallistui laajasti omistaja-, työelämä-, henkilöstö- ja opiskelijaedustajia. Kuntayhtymä sijoittui laadun arvioinnissa seitsemän parhaimman koulutuksen järjestäjän joukkoon.

8 4 Vuonna 2014 kuntayhtymän tulosalueina olivat koulutuspalvelut (Savon ammatti- ja aikuisopisto, Varkauden lukio), Savon oppisopimuskeskus, kiinteistöyksikkö sekä hallinto- ja tukipalvelut. Jäsenkuntien alueella kiinteät toimipisteet sijaitsivat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa, Siilinjärvellä, Juankoskella ja Suonenjoella (kesäkuun loppuun saakka). Työpaikalla tapahtuvaa oppimista, oppisopimuskoulutusta, aikuiskoulutusta tai työelämän kehittämispalveluja järjestettiin kaikkien jäsenkuntien alueella. Kuntayhtymä järjesti ammatillista peruskoulutusta ja lisäkoulutusta oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisena, työvoima-, henkilöstö- ja lukiokoulutusta sekä työelämän kehittämishankkeita kaikilla kahdeksalla koulutusalalla. Koulutusta järjestettiin OKM:n myöntämien ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestämislupien sekä vapaan kilpailutuksen perusteella. Kokonaisvaltaiset koulutus- ja kehittämispalvelut ovat mahdollistaneet pitkäjänteisen ja joustavan yhteistyön työelämän osaamistarpeiden kehittämisessä Pohjois-Savossa. Vuoden 2014 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu ajantasaisen tuloskortin (BSC) mittariston perusteella. Talouden, asiakkuuden, prosessin ja henkilöstön tulokset ovat esitetty tässä toimintakertomuksessa kuntayhtymä- ja tulosaluekohtaisesti. Kuntayhtymä järjesti koulutusta yhteensä opiskelijalle, joista opiskeli vuoden jokaisena koulupäivänä. Ammatillisia tutkintoja suoritettiin yhteensä ja ylioppilastutkintoja 121. Noin 90 % opiskelijoista tuli Pohjois-Savon kunnista, kaiken kaikkiaan opiskelijoita oli 190 kunnasta. Koulutusta järjestettiin 39 ammatilliseen perustutkintoon, 64 ammattitutkintoon ja 37 erikoisammattitutkintoon. Muuta kuin tutkintoon johtavaa koulutusta toteutettiin järjestämislupien mukaisesti. Ammatillista peruskoulutusta toteutettiin sekä opetussuunnitelma- että näyttötutkintoperusteisesti. Näyttötutkintojen (aikuiskoulutus) osuus ammatillisesta peruskoulutuksesta oli 32 %. Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön laajuutta kuvaa alueemme työelämässä olleiden työssäoppijoiden määrä, joka vuonna 2014 oli noin Tämän lisäksi järjestettiin noin ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta pääsääntöisesti alueen työelämässä. Työelämän kehittämis- ja palveluhankkeita oli sen sijaan yhteensä 70, joissa kuntayhtymän kustannusosuus oli noin 5,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan opiskelijamäärä oli 5820 ja ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijatyövuosia kertyi Oppisopimuskoulutuksessa saatiin rahoitusta opiskelijasta ja lukiokoulutuksessa 325 opiskelijasta. Kaksoistutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli 463 opiskelijaa. Kuntayhtymä saavutti sitovan tilikauden taloudellisen toimintakatteen. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 89,7 M. Investointivaraukseksi esitetään 3,5 miljoonaa euroa, joka kohdennetaan Varkauteen Osmajoentie 75:ssa sijaitsevan kiinteistön investointikustannuksiin vuosien aikana. Tilikauden ylijäämäksi muodostui noin 1,0 miljoonaa euroa investointivarauksen jälkeen. Nettoinvestoinnit (1,13 M ) olivat noin 2,9 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät johtuen toimitilaratkaisujen päätöksistä.

9 5 Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa päätoimista henkilöstöä 920. Henkilöstön osaaminen, motivaatio, työhyvinvointi sekä yhteistyökyky ovat toimintamme onnistumisen kannalta tärkeitä. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ja Suomen Kuntaliitto palkitsivat noin 270 kuntayhtymämme henkilöä ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta ammattitaidon ja osaamisen hyväksi tehdystä työstä. Nyt kohdatut ulkoiset paineet säästöihin, muutosten tarve, niiden määrä ja nopeus vaikuttavat koko henkilöstöön sen eri tasoilla. Parhaimman tulevaisuuden takaa perustehtävään keskittyminen ja sen tuloksekas hoitaminen. Siihen meillä on kaikki edellytykset. Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta 2014! Olemme perustehtävämme mukaisesti edistäneet Pohjois-Savossa työllistymistä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Esa Karvinen Kuntayhtymän johtaja

10 6 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNAN- OHJAUS 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Valtioneuvoston hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on, että Suomi sijoittuu tuolloin OECD-maiden kärkijoukkoon keskeisissä nuorten ja aikuisten osaamisvertailuissa, koulupudokkaiden vähyydessä sekä nuorten ja työikäisten korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden väestöosuudessa. Toimintavuoden aikana valmistauduttiin seuraavan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman laatimiseen vuosille Pohjois-Savon liiton johdolla etenevää KESU:n laatimisprosessia tukee osaltamme toimintavuonna laadittu toimintaympäristömme kuvaus. Toimintaympäristön kuvaus Jäsenkuntien määrä vähenee kuntarakenneuudistuksen vuoksi. Jäsenkuntien yhteenlaskettu väestömäärä pysyy ennallaan tai on lievästi kasvava. Jäsenkunnista suurin väestön kasvu määrällisesti kohdistuu Kuopioon. Useimmissa Pohjois-Savon kunnissa väestön määrä vähenee. Myös nuorten ikäluokka vähenee. Valtion ja kuntatalous supistuu ja alueen työttömyysaste on korkealla tasolla. Työttömyysaste vaihtelee jäsenkuntien välillä. Samanaikaisesti työelämästä poistuu ikärakenteen vuoksi enemmän työntekijöitä kuin sinne tulee.

11 7 Ammatillisen koulutuksen tarve nuorten osalta ikäluokkakehityksen vuoksi ei kasva ja aikuisten keskuudessa lisääntyy. Ammatillisen koulutuksen määrälliseen lisäämiseen ja sisällölliseen kehittämiseen vaikuttavat oma osaaminen, alueen työ- ja elinkeinoelämässä tapahtuvat muutokset sekä tarve saada kaikille peruskoulunsa päättäville jatko-opintopaikka. Valtion myöntämä rahoitus koulutukseen vähenee ja rahoituksen perusteet muuttuvat. Rahoituksen perusteena opiskelijamäärän merkitys vähenee ja tutkintosuoritusten sekä koulutuksen vaikuttavuuden merkitys lisääntyy. Koulutuksen järjestäjien tuloksellisuutta ja laatua arvioidaan, järjestäjiä vertaillaan ja tuloksellisuuden onnistumisesta palkitaan. Toiminnan vaikuttavuuden ja rahoitusjärjestelmän muutoksen vuoksi nykyinen tulosrahoituksen trendi on käännyttävä toiseen suuntaan. Valtion taloudellinen tilanne ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen aiheuttaa myös ammatilliselle ja lukiokoulutukselle taloudellisia uhkia. Tarvitsemme toimintojen sopeuttamista perustehtävän turvaamiseksi ja kehittymiseksi alueellamme. On varmistettava, että koko henkilöstö ja luottamushenkilöt ymmärtävät hyvin talouden asettamat haasteet tulevaisuudessa. Toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen rakenneuudistus tullaan toteuttamaan. Koulutuksen järjestämisluvat tullaan uusimaan ja järjestäjäverkkoa tiivistetään. Todennäköisesti suuret koulutuksen järjestäjät, kuten Savon koulutuskuntayhtymä, vahvistuvat entisestään ja koulutusvastuu sekä vastuu nuorisotakuun toteuttamisesta lisääntyy. Koulutuksen järjestäjille tulee yhtiöittämisvelvoite osalle toimintoja. Kuntayhtymän toimipisteverkkoa tiivistetään, toimintoja keskitetään ja tilojen käyttöastetta tehostetaan. Kuntayhtymän tuleviin investointeihin liittyvät ratkaisut ovat vaativia. Yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja koulutustasojen välillä lisääntyy. Tutkintojärjestelmä uudistuu ja joustavuus lisääntyy. Ammatilliselta koulutukselta edellytetään yhä läheisempää yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä kykyä vastata työelämän kiihtyviin muutoksiin. Uusia ammatteja syntyy ja vanhoja poistuu. Ammatillinen koulutus nähdään kasvavassa määrin alueen työ- ja elinkeinoelämän voimavarana, kehittäjänä ja osaavan työvoiman turvaajana. Työelämä kansainvälistyy ja se edellyttää ammatilliselta sekä lukiokoulutukselta uudenlaisia kansainvälistymisvalmiuksia. Työelämävalmiuksien omaksumisen merkitys jo opiskeluaikana lisääntyy. Ammattien ja ammattitaitojen uudistuminen edellyttää muutosvalmiutta ammatillisessa koulutuksessa ja sen opetussuunnitelmissa. Kestävän kehityksen merkitys vahvistuu. Ammatillisen opettajan työ muuttuu oppilaitoskeskeisestä opetuksesta yhä enemmän työtilanteissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Aikaisemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys lisääntyy. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisääntyy oppimisessa. Ammatillinen koulutus on yhä enemmän kokonaisuus, joka edellyttää järjestäjältä joustavaa kykyä palvella sekä työelämään siirtyvien että työssä olevien koulutustarpeita. Asiakkuuksien kokonaisvaltaiset osaamisen kehittämisratkaisut ja kumppanuuksien rakentaminen kilpailutekijöinä lisääntyy.

12 8 Nuorten arvopohjan muutokset vaikuttavat oppimiseen ja opetukseen. Opiskelijoiden odotukset ja vaatimukset opiskeluympäristön toiminnallisille puitteille ja opetusjärjestelyjen laadulle lisääntyvät. Yksilöllisten opintopolkujen joustavuuden tarve lisääntyy. Opiskelijoiden tarve vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen lisääntyy. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaa entistä enemmän koulutuksenjärjestäjän maine ja julkisuuskuva. Tämä toimintaympäristön kuvaus ohjasi toimintavuonna kuntayhtymän kehittämistoimia. 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden kehitys Maakunnan väkiluku vuoden 2011 lopussa oli henkilöä. Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan väestömäärä vuonna 2015 olisi henkilöä ja henkilöä vuonna (Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2012) Väestönkehitys Pohjois-Savossa oli kertomusvuonna jo neljättä vuotta peräkkäin positiivinen. Maakunnan ennakoitu väkiluku oli Koko maakunnan väkiluvun kasvu perustui kasvuun Kuopion seudulla. Pohjois-Savon väestön ikärakenne on kuitenkin edelleen vanhusvoittoisempi kuin valtakunnassa keskimäärin, mutta positiivinen kehitys tasoittaa ikäluokkajakaumaa tilastokeskuksen pitkän aikavälin ennustetta paremmaksi. Savon koulutuskuntayhtymän toiminnan ennakoinnissa ja suunnittelussa oli vahva yhteys maakunnan aluetaloudelliseen suunnitteluun ja talouden sekä väestön kehitykseen. Kuntayhtymä on mm. hanketoiminnallaan toteuttanut maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman linjauksia. 2.3 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, koulutuksen järjestämisluvat ja näyttötutkintojen järjestämissopimukset Toimintaamme ovat ohjanneet perusopetuslaki (628/1998), lukiolaki (629/1998), laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998), laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998), laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998), laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) ja laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä lisäksi edellä mainittuihin lakeihin tehdyt muutokset ja lisäykset niiden säätämisen jälkeen. Kuntayhtymä on toteuttanut koulutusta seuraavien OKM:n myöntämien järjestämislupien mukaisesti vuonna 2014:

13 9 Koulutuksen järjestämislupa ammatillisessa peruskoulutuksessa (dnro 200/531/2013) - koulutusta voidaan järjestää jäsenkunnissa ja Pieksämäellä - koulutusta voidaan järjestää seuraavilla koulutusaloilla: kulttuuriala; yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala; luonnontieteiden ala; tekniikan ja liikenteen ala; luonnonvara- ja ympäristöala; sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala - vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä on enintään opiskelijaa - erityiset koulutustehtävät: Maahanmuuttajille järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen, Erityisopetus erityisenä koulutustehtävänä (30 opiskelijapaikkaa) ja Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus - voi järjestää ammatilliseen perustutkintoon johtavaa/valmistavaa oppisopimuskoulutusta myös muualla kuin jäsenkunnissa - voi järjestää kotitalousopetusta myös muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena - lupa välinehuoltoalan perustutkinnon, sosiaali- terveys- ja liikunta-alan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvan osaamisalan kokeilukoulutuksiin saakka - voi järjestää vammaisille opiskelijoille tarkoitettua valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (enintään 100 opiskelijaa) - velvoite aktiivisten toimenpiteiden käynnistämiseen ministeriön suositusten ( , dnro 5/500/2009 ja , dnro 1/500/2011) mukaisten järjestäjäfuusioiden aikaan saamiseksi - lupa toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutusta antavana koulutuskeskuksena Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa (dnro 214/531/2012) - voi järjestää ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja muuta ammatillista lisäkoulutusta oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuskoulutuksena kaikilla koulutusaloilla myös muualla kuin jäsenkunnissa - opiskelijatyövuosien vuotuinen vähimmäismäärä on oppisopimusten vuotuinen vähimmäismäärä on työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä, jolla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille, tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja Lukiokoulutuksen järjestämislupa (dnro 45/530/2008) - lupa järjestää lukiokoulutusta Varkauden kaupungissa Kuntayhtymällä on eri tutkintotoimikuntien kanssa järjestämissopimus näyttötutkintoperusteisiin 31 perustutkintoon, 81 ammattitutkintoon ja 42 erikoisammattitutkintoon. Järjestämissopimuksia on yhteensä 154 eri näyttötutkintoon. Kuntayhtymä valmistautui toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjäverkon sekä rahoitusjärjestelmän uudistamiseen.

14 10 3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNANOHJAUS 3.1 Kuntayhtymän luottamushenkilöorganisaatio Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkuntia olivat vuonna 2014 Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuuston tehtävistä määrätään kuntalain 13. :ssä sekä kuntayhtymän perussopimuksessa. Yhtymävaltuusto käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärästä määrätään perussopimuksen 6. :ssä. Yhtymävaltuustossa on Kuopiosta neljä, Varkaudesta kolme, Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi jäsentä ja muista yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto Varsinainen jäsen Varajäsen IISALMI Kekkonen Anne Korhonen Pentti Kolehmainen Santeri Kauppinen Jussi JUANKOSKI Hartikainen Kari II varapuh.joht. Hansen Aurora KAAVI Räsänen Maija Laasanen Risto

15 11 KEITELE Koskinen Saara Airasto Marja KIURUVESI Kokkonen Mira Laaksorinne Maarit KUOPIO Kinnunen Heikki Jauhiainen Jaakko Kukkonen Erkki Matilainen Markku Paavilainen Paula Häkkinen Pekka Purdy Markus Äyräväinen Rita LAPINLAHTI Valta Antti puheenjohtaja Tikkanen Jarmo LEPPÄVIRTA Kolari Auli Ovaskainen Erja-Kaisa MAANINKA Paldanius Jussi Tähtinen Aila PIELAVESI Nousiainen Heikki Haataja Mirja RAUTALAMPI Hintikka-Varis Sari I varapuh.joht. Weiden Ari RAUTAVAARA Pulkkinen Markku Korhonen Mikko SIILINJÄRVI Niemelä Anne Jolkin Arja Strömberg Leila Janhonen Päivi SUONENJOKI Tiihonen Markku Paukkonen Erkki TERVO Suhonen Katja Paretskoi Jouko TUUSNIEMI Tirkkonen-Hersio Asta Smolander Pirjo VARKAUS Alanen Heikki Jumppainen Pauli Nummela Riitta Korhonen Teemu Tenhunen Anne Kuvaja Elina VESANTO Rossi Vuokko Törmänen Ulla Yhtymävaltuusto kokoontui vuonna 2014 kolme (3) kertaa. Pöytäkirjaan kirjattiin 37 pykälää. Ensimmäisessä kokouksessaan yhtymävaltuusto - päätti myydä määräalan ja määräalalla olevat rakennukset Heikkilän tilasta nro (osoite: Jalkalantie 160,77600 SUONENJOKI). Toisessa kokouksessaan yhtymävaltuusto - hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen ja - nimesi tilivelvolliset vuodelle Kolmannessa kokouksessaan yhtymävaltuusto - hyväksyi yhtymähallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomukseen, - hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet , - hyväksyi kuntayhtymän hallintosäännön, - hyväksyi luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistamisen ja - hyväksyi vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2015 talousarvion.

16 Yhtymähallitus Yhtymähallituksen tehtävistä määrätään perussopimuksen 13. :ssä. Hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo yhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. Yhtymähallituksen kokoonpanosta on määräykset perussopimuksen 12. :ssä. Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallitukseen toimikaudekseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallitus Varsinainen jäsen Varajäsen Hänninen Jarmo Tanninen Jorma Kontiainen Hilkka Kolari Auli Louhikallio Tiina Ryhänen Anne Perki-Latvaniemi Eeva-Liisa varapuheenjohtaja Holopainen Jouni Rothström Markko Rossi Minna Ruhanen Jarkko Auvinen Juha Savolainen Leila Joukainen-Miettinen Johanna Söderström Markku Pitkänen Juha Vatanen Ensio puheenjohtaja Jääskeläinen Rauno Esittelijä Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja Pöytäkirjanpitäjä Kallunki Aila toimistopäällikkö Yhtymähallitus kokoontui 14 kertaa vuonna Pöytäkirjaan kirjattiin 179 pykälää. Lisäksi yhtymähallitus piti suunnitteluseminaarin toukokuussa ja syyskuussa Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkistaminen. Yhtymävaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

17 13 Tarkastuslautakunta Varsinainen jäsen Varajäsen Alanen Heikki Turkki Osmo Kekkonen Anne puheenjohtaja Kaunisaho Ari Koskinen Saara varapuheenjohtaja Rossi Vuokko Kauhanen Kauko Nykänen Jarmo Sweeney Kati Hakkarainen Satu Karhunen Pia pöytäkirjanpitäjä arkistosuunnittelija 3.2 Kuntayhtymän organisaatio ja johtaminen Kuva 1. Kuntayhtymän organisaatio.

18 Johtavat viranhaltijat / tilivelvolliset Kuntayhtymän johtaja Kehittämisjohtaja Koulutuspalvelut Pedagoginen johtaja Kehitysjohtaja Aikuiskoulutusjohtaja Rehtori, tekniikan ja liikenteen ala sekä kulttuuriala Rehtori, luonnontieteiden sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä elintarvikeala Rehtori, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Rehtori, luonnonvara- ja ympäristöala Rehtori, erityisopetus, maahanmuuttajien koulutus, opiskelijahuolto, valmentava ja kuntouttava koulutus sekä ammattistartti Rehtori, Varkauden lukio Savon oppisopimuskeskus Oppisopimusjohtaja Tukipalvelut Hallintojohtaja, henkilöstöpalvelut Ravintolapalvelupäällikkö, ravintolapalvelut Talousjohtaja, taloushallintopalvelut Tietohallinto- ja laatupäällikkö, tietohallintopalvelut Toimistopäällikkö, toimisto- ja asiakaspalvelut Viestintäpäällikkö, viestintä- ja markkinointipalvelut Kiinteistöyksikkö Kiinteistöjohtaja Karvinen Esa Soininen Jukka Juvonen Esa Jokela Markku Vartiainen Marja Kosunen Jukka Kankaanpää Birgitta Peltola Pirjo Kettunen Rauno Selkäinaho Marjatta Leinamo Pasi Kovanen Raimo Isohanni-Niiranen Kreettastiina Lampinen Timo Raatikainen Sisko Partanen Jukka Kallunki Aila Sammalvuo Erkki Orsjoki Ari

19 Koulutustoiminnan toimielimet Ammattiosaamisen toimielin Kuntayhtymässä on lakisääteinen (L601/ a, c) ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin, johon kuuluu koulutuksen järjestäjää, opettajaa ja opiskelijoita sekä asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Ammattiosaamisen toimielimen tehtävänä on: hyväksyä koulutuksen järjestäjän suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa ammattiosaamisen näyttötoimintaa, päättää näyttöjen arvioijista, käsitellä arviointia koskevat oikaisuvaatimukset allekirjoittaa näyttötodistukset (puheenjohtaja) Lisäksi lain kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (L273/2007) mukaan ammattiosaamisen toimielimen tehtävänä on: hyväksyä koulutuksen järjestäjän suunnitelmat ammattipätevyyskokeen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa ammattipätevyyskoetoimintaa ja päättää ammattipätevyyskokeen arvioijista. Toimielimen kokoonpano vuonna 2014: Työ- ja elinkeinoelämän edustajat: Huttunen Eija (varajäsen Juujärvi Marja-Leena) Heikkinen Anne, alkaen Kaarlela Merja, saakka (varajäsen Heikkinen Anne) Miettinen Hannu, puheenjohtaja (varajäsen Savolainen Hannu) Suhonen Sirpa Tuppurainen Tuomo Voutilainen Taina (varajäsen Vauhkonen Mauno) Koulutuksen järjestäjän edustajat: Juvonen Esa, esittelijä Räty Arja, sihteeri Ylitervo Ritva Opettajien edustaja: Toivanen Kari (varajäsen Strengell Tarja) Opiskelijoiden edustaja: Puustinen Tuomas, saakka (varajäsen Niiranen Hanna)

20 16 Toimielimen toiminta vuonna 2014 Toimielin kokoontui varsinaisiin kokouksiin neljä (4) kertaa. Pidetyissä kokouksissa hyväksyttiin seuraavat ammattiosaamisen näyttösuunnitelmat: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, valinnainen 10 ov, lasten ja nuorten hyvinvointi, tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja, kokeilukoulutus sekä liiketalouden perustutkinto, merkonomi, valinnainen tutkinnon osa, organisaation asiakirjojen hoitaminen. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen valvontatehtävää suorittaessaan toimielin on tarkastellut ammattiosaamisen näytöistä saatuja raportteja ja seurannut mm. minkä verran ammattiosaamisen näytöistä toteutetaan työpaikoilla työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutumista sekä opettajien työelämäjaksojen toteutumista. Ammattiosaamisen toimielimen jäsenet ovat toteuttaneet toimielimen valvontatehtävää myös jalkautumalla kentälle seuraamaan ammattiosaamisen näyttöjen toteutumista eri näyttötilaisuuksissa. Lisäksi toimielin käsitteli yhden ammattiosaamisen näytön arviointia koskevan oikaisuvaatimuksen. Toimielin kokoontui vuoden 2014 aikana myös yhteen työkokoukseen. Kokouksessa esiteltiin: Itä-Suomen ammattitaito ry:tä, jonka toiminnan tarkoituksena on mm. ammatillisen koulutuksen arvostuksen, tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen toimialueellaan sekä ammattitaitovalmennuksen ja kilpailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen yhdessä toimialueen koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän kanssa Savon ammatti- ja aikuisopiston Osaava ohjaus -hankkeen kautta rakennusalan työpaikkaohjaajakoulutukseen luotua koulutusmuotoa, Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoiman Back to basics -ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen -hankkeen tavoitteita ja hankesuunnitelmaa sekä opetussuunnitelmatyöprosessin ajankohtaisia asioita. Toimielimen jäseniä osallistui toimielinten verkostotapaamisiin Savonlinnassa ja Mikkelissä.

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista 9.11.2012 Anne Mårtensson Opetushallitus VAMPO 2010-2015 Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 2015

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 19.1.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen 6 Voimaan 19.1.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 11.10.2016 OKM reformin seurantaryhmässä: - Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. - Kuntien

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen

Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetushallituksen (OKM) rahoittamien Katsaus vuoden 2013 valtionavustushankkeiden tuloksiin ja vaikuttavuuteen Opetusneuvos Leena Koski Selvitys tuloksista ja vaikuttavuudesta Selvitys liittyy Opetushallituksen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.1.2016 Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin 2. Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

KALLE VIRTA KOKOUSKUTSU 6. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

KALLE VIRTA KOKOUSKUTSU 6. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.9.2013 1 KOKOUSAIKA Tiistai 10.9.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, 1. krs (Suoratie 1) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa

AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa AmKesu Kuntakesu Koulutuksen paikallinen ja alueellinen kehittäminen voimakkaasti muuttuvissa olosuhteissa Finlandia-talo 5.2.2014 pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Kehittämisviraston lähtökohdat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot