Toimintakertomus ja tilinpäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus ja tilinpäätös"

Transkriptio

1 Toimintakertomus ja tilinpäätös /2015

2 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Maakunnan väestön ja aluetalouden kehitys Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, koulutuksen järjestämisluvat ja näyttötutkintojen järjestämissopimukset KUNTAYHTYMÄN TOIMINNANOHJAUS Kuntayhtymän luottamushenkilöorganisaatio Jäsenkunnat Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän organisaatio ja johtaminen Johtavat viranhaltijat / tilivelvolliset Koulutustoiminnan toimielimet Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat sopimukset ja säännökset Perustehtävä, visio ja arvot Strateginen kehittäminen Ennakointi Hanketoiminta Sisäinen valvonta ja riskien hallinta TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Koulutuspalvelut Savon ammatti- ja aikuisopisto Koulutustarjonta ja järjestämispaikkakunnat Ammatillinen peruskoulutus Työelämäpalvelut Varkauden lukio ja aikuislinja Koulutustarjonta ja järjestämispaikkakunta Pedagogiikka Tuloskortti Savon oppisopimuskeskus Tuloskortti Hallinto- ja tukipalvelut... 33

3 4.3.1 Tuloskortti Kiinteistöyksikkö Tuloskortti SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILINPÄÄTÖS Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Sitovuustaso Kuntayhtymän käyttötalousosan toteutuminen Koulutuspalvelut Savon oppisopimuskeskus Hallinto- ja tukipalvelut Kiinteistöyksikkö Kuntayhtymän investointiosan toteutuminen KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU TULOSLASKELMA KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KÄYTTÖTALOUSOSA, KUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA, TULOSALUEET INVESTOINTIOSA LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KIINTEISTÖYKSIKKÖ TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU TULOSLASKELMA KOKONAISTULOT JA -MENOT

4 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT TASE JA SEN TUNNUSLUVUT INVESTOINTIOSA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KUNTAYHTYMÄN TASE Liite 1 Hankeluettelo Liite 2 Henkilöstökertomus Liite 3 Kuntayhtymän tuloskortin mittariseloste Liite 4 Kuntayhtymän tuloskortin mittareiden trenditietoja Liite 5 Opiskelijatilastoja Liite 6 Ympäristöraportti ja -tilinpäätös Liite 7 Yhdistykset, joissa Savon koulutuskuntayhtymä jäsenenä vuonna 2014 Liite 8 Kuntayhtymän riskit

5 1 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2014 jää toisen asteen koulutuksessa historiaan. Sitä hallitsivat lakiesitysten valmistelut, jotka muuttavat ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestämistä. Päällimmäisenä olivat järjestäjäverkon, rahoitusjärjestelmän ja tutkintojärjestelmän rakenteelliset uudistukset. Hallitus antoi eduskunnalle lakiesitykset käsiteltäväksi Näillä rakenteellisilla uudistuksilla toteutetaan noin 260 miljoonan euron säästöt toisen asteen koulutuksesta. Vuoden 2014 aikana Savon koulutuskuntayhtymässä ennakoitiin toimintaympäristössä tapahtuva voimakas muutos ja lähdettiin rakentamaan yhteistä tulevaisuutta määrittelemällä perustehtävä, visio, arvot ja strategiset toimenpiteet. Organisaatio uudistettiin siten, että sekä nuorten peruskoulun päättävän ikäluokan että työikäisen aikuisväestön vaateet ammattitaidon ja osaamisen kehittämisessä ovat selkeästi omina kohderyhminään ja tulosalueina. Organisaatiossa edistetään myös yhdenmukaisten toimintatapojen syntymistä eri tulosalueilla ja toimipisteissä suhteessa opiskelijoihin ja työelämään. Tulosaluejohtajille, toimialajohtajille ja päälliköille perustettiin virat ja virkoihin nimitettiin henkilöt. Yhtymävaltuusto päätti myös uudesta hallintosäännöstä, joka yhdistää jatkossa useamman entisen säännön. Nämä tulevaisuuteen vaikuttavat ratkaisut tehtiin omistajien, henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän kanssa järjestettyjen seminaarien, keskustelujen ja muiden vaikutuskanavien pohjalta. Uusi organisaatio ja hallintosääntö astuvat voimaan alkaen. Uudistuneen hallintosäännön mukaan kuntayhtymässä on

6 2 johtoryhmä (1) ja kullakin tulosalueella johtotiimit (5), joihin sekä henkilöstö että opiskelijakunta nimeävät omat edustajansa. Kuntayhtymässä käynnistettiin järjestämislupiin ja tutkintojärjestelmän uudistukseen liittyvät prosessit. Järjestämisluvissa, jotka haetaan 2015 syyskuun loppuun mennessä ja uudistetaan kokonaisuudessaan 2017 alkaen, on kysymys ammattitaidon ja osaamisen kehittämisen toimintaedellytyksistä Pohjois-Savossa, opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksista sekä henkilöstömme työllistymisestä. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) järjestämislupahakemukset tulivat poikkeuksellisesti hakuun jo joulukuussa. Rahoitusjärjestelmän muutoksesta tiedotettiin useissa yhteyksissä henkilöstöä. Opiskeluaikojen sijaan rahoitus tulee 2017 alkaen pääsääntöisesti tutkintojen ja tutkinnon osien suorittamisesta sekä työllistymisestä tai jatko-opinnoista. Rahoitusjärjestelmän muuttuminen vaikuttaa koulutuksen järjestämisen toimintatapaan ja opettajuuteen. Käynnistimme myös yhtymähallituksen päätöksellä selvityksen Kuntalain edellyttämistä kilpailuneutraliteetin alaisista koulutustoimintojen yhtiöittämistarpeista ja -vaihtoehdoista. Taloustilanteen ennakointi edellytti syyskuussa yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä koskien vuotta Hyvässä hengessä käytyjen neuvottelujen lopputuloksena sovittiin, että aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä palveluiden ostot tulisivat vähenemään 1,75 miljoonalla eurolla ja henkilöstöön liittyvät työvoiman vähennykset tulisivat olemaan maksimissaan 55,4 henkilötyövuotta. Kuntayhtymässä jouduttiin irtisanomaan 16 henkilöä, osa-aikaistamaan 28 henkilöä, 33 henkilölle tarjottiin muuta työtä, 35 osalta määräaikainen tehtävä päättyy, 30 henkilöä arvioitiin eläköityvän ja 7 henkilöä siirtyvän osa-aikaeläkkeelle. Organisaatiouudistuksessa esimiesten määrä vähentyy 18 henkilöllä. Luovuimme Suonenjoen toimipisteestä heinäkuussa myymällä kiinteistön yksityiselle yrittäjälle. Kiinteistö muodostui taloudellisesti raskaaksi johtuen vähäisestä opiskelijamäärästä suhteessa kiinteistömassaan (noin m2) ja sen ylläpitokustannuksiin. Kullekin noin 30 opiskelijalle mahdollistettiin opiskelupaikka joko Varkaudesta, Kuopiosta tai Siilinjärveltä. Varkauden toimitilaratkaisuja suunniteltiin yhdessä Varkauden kaupungin ja Savoniaammattikorkeakoulun (Savonia-AMK) kanssa. Teimme selvityksen Varkauden tilatarpeista vahvistetun strategian perusteella. Varkauden kaupunki päätti hankkia osan kuntayhtymän kiinteistöistä. Selvityksen pohjalta kuntayhtymä on ostamassa osan Savonia-AMK:n kiinteistöstä. Tavoitteena on muodostaa yhteinen opiskelijakampus Osmajoentie 75:een, johon sijoittuisivat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus ja ammattikorkeakoulu. Kuopion Savilahden ja Siilinjärven Toivalan osalta toteutimme toimitilaselvityksen eri vaihtoehdoista, jonka käsittelimme sitä varten perustetussa ohjausryhmässä. Kuulemista toimitilaselvityksen pohjalta jatketaan ennen päätöksentekoa. Kuopion kaupungin kanssa käynnistimme arkkitehtikilpailun Kuopion Presidentinkadun alueesta. Aloitimme toimitilaselvityksen myös Iisalmen toimipisteen osalta ja Juankosken Muuruveden toimintojen osalta laadittiin kehittämissuunnitelma.

7 3 Suunnitelman mukaan tarpeettomat rakennukset puretaan ja koulutuksen turvaamiseksi etsitään myös yhteistyöhön perustuvaa vaihtoehtoa kiinteistöstä vastaavan ulkopuolisen kumppanin kanssa. Toimitilaratkaisut ovat kuntayhtymän perustehtävän kannalta tulevaisuudessa äärimmäisen tärkeitä. Ratkaisut tehdään pitkälle tulevaisuuteen. Haastavaksi asian tekee se, että ratkaisut toiminnallisten ja terveellisten oppimisympäristöjen turvaamiseksi pitää tehdä mahdollisimman pikaisesti tilanteessa, jossa samanaikaisesti tulorahoitus vähenee oleellisesti ja investointitarpeet lisääntyvät merkittävästi. Toimintaympäristön muutoksista huolimatta kuntayhtymän tulevaisuus sisältää paljon mahdollisuuksia. Rakensimme kuluneena vuonna kumppanuuteen perustuvan toimintamallin. Kumppanuudessa sovitaan kuntayhtymän ja pohjoissavolaisen yrityksen tai yhteisön keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Mallin avulla tarjoamme kumppanillemme kaikki koulutus- ja kehityspalvelumme rahoitusmahdollisuuksineen. Kumppanuuksien edistämiseen on voinut vapaaehtoisesti osallistua kaikki kuntayhtymän työntekijät. Kumppanuus on herättänyt suurta mielenkiintoa alueemme eri yrityksissä ja työyhteisöissä. Ensimmäinen kumppanuus solmittiin toukokuussa ja vuoden loppuun mennessä niitä oli yhteensä 50. Vuoden 2014 aikana järjestimme omistajakunnille seutukunnittain informaatio- ja keskustelutilaisuudet ajankohtaisista asioista. Järjestimme myös henkilöstötapaamisia säännöllisesti kuntayhtymän eri toimipisteissä sekä Lync-keskusteluja tietoverkon välityksellä. Toteutimme muutosvalmennusta henkilöstölle ja esimiehille. Saimme joulukuussa tiedon Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) vuoden 2015 tuloksellisuuspisteistämme, eli koulutuksemme vaikuttavuudesta ja sen vertailusta muihin koulutuksen järjestäjiin. Vaikuttavuus on kehittynyt parempaan suuntaan. Monialaisista ja suurista koulutuksen järjestäjistä olemme valtakunnallisessa vertailussa kärkiluokkaa ja itäsuomalaisista toiseksi parhaiten menestynyt. OKM myönsi vuonna 2014 kuntayhtymälle perustehtävän onnistumisesta noin 1,9 miljoonaa euroa tuloksellisuusrahoitusta. Opiskelijoidemme menestys ammattitaidon Taitaja2014 -kilpailuissa Lahdessa oli erinomainen. Kaikkien aikojen menestys toi mitalisijoja yhteensä 12 ja neljä (4) Medallion of Excellence -kunniamainintaa. Lahden kisoihin osallistui yhteensä 25 opiskelijaamme. Kukin opiskelija osallistuessaan kisoihin oli jo kahdeksan (8) ammattitaitoisimman suomalaisen nuoren joukossa. Savon koulutuskuntayhtymä oli yksi Suomen parhaiten menestyneitä koulutuksen järjestäjiä kisoissa. Menestys kertoo opiskelijoidemme erinomaisesta ammattitaidosta, mutta samalla myös opetuksemme korkeasta laadusta. Osallistuimme OKM:n vuoden 2014 laatupalkintokilpailuun, jonka erityisteemoina olivat läpäisyasteen tehostaminen ja keskeyttämisen ehkäisy. Arviointiryhmä teki lokakuussa laadun arviointivierailun kuntayhtymään, johon osallistui laajasti omistaja-, työelämä-, henkilöstö- ja opiskelijaedustajia. Kuntayhtymä sijoittui laadun arvioinnissa seitsemän parhaimman koulutuksen järjestäjän joukkoon.

8 4 Vuonna 2014 kuntayhtymän tulosalueina olivat koulutuspalvelut (Savon ammatti- ja aikuisopisto, Varkauden lukio), Savon oppisopimuskeskus, kiinteistöyksikkö sekä hallinto- ja tukipalvelut. Jäsenkuntien alueella kiinteät toimipisteet sijaitsivat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa, Siilinjärvellä, Juankoskella ja Suonenjoella (kesäkuun loppuun saakka). Työpaikalla tapahtuvaa oppimista, oppisopimuskoulutusta, aikuiskoulutusta tai työelämän kehittämispalveluja järjestettiin kaikkien jäsenkuntien alueella. Kuntayhtymä järjesti ammatillista peruskoulutusta ja lisäkoulutusta oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisena, työvoima-, henkilöstö- ja lukiokoulutusta sekä työelämän kehittämishankkeita kaikilla kahdeksalla koulutusalalla. Koulutusta järjestettiin OKM:n myöntämien ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestämislupien sekä vapaan kilpailutuksen perusteella. Kokonaisvaltaiset koulutus- ja kehittämispalvelut ovat mahdollistaneet pitkäjänteisen ja joustavan yhteistyön työelämän osaamistarpeiden kehittämisessä Pohjois-Savossa. Vuoden 2014 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu ajantasaisen tuloskortin (BSC) mittariston perusteella. Talouden, asiakkuuden, prosessin ja henkilöstön tulokset ovat esitetty tässä toimintakertomuksessa kuntayhtymä- ja tulosaluekohtaisesti. Kuntayhtymä järjesti koulutusta yhteensä opiskelijalle, joista opiskeli vuoden jokaisena koulupäivänä. Ammatillisia tutkintoja suoritettiin yhteensä ja ylioppilastutkintoja 121. Noin 90 % opiskelijoista tuli Pohjois-Savon kunnista, kaiken kaikkiaan opiskelijoita oli 190 kunnasta. Koulutusta järjestettiin 39 ammatilliseen perustutkintoon, 64 ammattitutkintoon ja 37 erikoisammattitutkintoon. Muuta kuin tutkintoon johtavaa koulutusta toteutettiin järjestämislupien mukaisesti. Ammatillista peruskoulutusta toteutettiin sekä opetussuunnitelma- että näyttötutkintoperusteisesti. Näyttötutkintojen (aikuiskoulutus) osuus ammatillisesta peruskoulutuksesta oli 32 %. Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön laajuutta kuvaa alueemme työelämässä olleiden työssäoppijoiden määrä, joka vuonna 2014 oli noin Tämän lisäksi järjestettiin noin ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta pääsääntöisesti alueen työelämässä. Työelämän kehittämis- ja palveluhankkeita oli sen sijaan yhteensä 70, joissa kuntayhtymän kustannusosuus oli noin 5,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan opiskelijamäärä oli 5820 ja ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijatyövuosia kertyi Oppisopimuskoulutuksessa saatiin rahoitusta opiskelijasta ja lukiokoulutuksessa 325 opiskelijasta. Kaksoistutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli 463 opiskelijaa. Kuntayhtymä saavutti sitovan tilikauden taloudellisen toimintakatteen. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 89,7 M. Investointivaraukseksi esitetään 3,5 miljoonaa euroa, joka kohdennetaan Varkauteen Osmajoentie 75:ssa sijaitsevan kiinteistön investointikustannuksiin vuosien aikana. Tilikauden ylijäämäksi muodostui noin 1,0 miljoonaa euroa investointivarauksen jälkeen. Nettoinvestoinnit (1,13 M ) olivat noin 2,9 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät johtuen toimitilaratkaisujen päätöksistä.

9 5 Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa päätoimista henkilöstöä 920. Henkilöstön osaaminen, motivaatio, työhyvinvointi sekä yhteistyökyky ovat toimintamme onnistumisen kannalta tärkeitä. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ja Suomen Kuntaliitto palkitsivat noin 270 kuntayhtymämme henkilöä ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta ammattitaidon ja osaamisen hyväksi tehdystä työstä. Nyt kohdatut ulkoiset paineet säästöihin, muutosten tarve, niiden määrä ja nopeus vaikuttavat koko henkilöstöön sen eri tasoilla. Parhaimman tulevaisuuden takaa perustehtävään keskittyminen ja sen tuloksekas hoitaminen. Siihen meillä on kaikki edellytykset. Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta 2014! Olemme perustehtävämme mukaisesti edistäneet Pohjois-Savossa työllistymistä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Esa Karvinen Kuntayhtymän johtaja

10 6 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNAN- OHJAUS 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Valtioneuvoston hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on, että Suomi sijoittuu tuolloin OECD-maiden kärkijoukkoon keskeisissä nuorten ja aikuisten osaamisvertailuissa, koulupudokkaiden vähyydessä sekä nuorten ja työikäisten korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden väestöosuudessa. Toimintavuoden aikana valmistauduttiin seuraavan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman laatimiseen vuosille Pohjois-Savon liiton johdolla etenevää KESU:n laatimisprosessia tukee osaltamme toimintavuonna laadittu toimintaympäristömme kuvaus. Toimintaympäristön kuvaus Jäsenkuntien määrä vähenee kuntarakenneuudistuksen vuoksi. Jäsenkuntien yhteenlaskettu väestömäärä pysyy ennallaan tai on lievästi kasvava. Jäsenkunnista suurin väestön kasvu määrällisesti kohdistuu Kuopioon. Useimmissa Pohjois-Savon kunnissa väestön määrä vähenee. Myös nuorten ikäluokka vähenee. Valtion ja kuntatalous supistuu ja alueen työttömyysaste on korkealla tasolla. Työttömyysaste vaihtelee jäsenkuntien välillä. Samanaikaisesti työelämästä poistuu ikärakenteen vuoksi enemmän työntekijöitä kuin sinne tulee.

11 7 Ammatillisen koulutuksen tarve nuorten osalta ikäluokkakehityksen vuoksi ei kasva ja aikuisten keskuudessa lisääntyy. Ammatillisen koulutuksen määrälliseen lisäämiseen ja sisällölliseen kehittämiseen vaikuttavat oma osaaminen, alueen työ- ja elinkeinoelämässä tapahtuvat muutokset sekä tarve saada kaikille peruskoulunsa päättäville jatko-opintopaikka. Valtion myöntämä rahoitus koulutukseen vähenee ja rahoituksen perusteet muuttuvat. Rahoituksen perusteena opiskelijamäärän merkitys vähenee ja tutkintosuoritusten sekä koulutuksen vaikuttavuuden merkitys lisääntyy. Koulutuksen järjestäjien tuloksellisuutta ja laatua arvioidaan, järjestäjiä vertaillaan ja tuloksellisuuden onnistumisesta palkitaan. Toiminnan vaikuttavuuden ja rahoitusjärjestelmän muutoksen vuoksi nykyinen tulosrahoituksen trendi on käännyttävä toiseen suuntaan. Valtion taloudellinen tilanne ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen aiheuttaa myös ammatilliselle ja lukiokoulutukselle taloudellisia uhkia. Tarvitsemme toimintojen sopeuttamista perustehtävän turvaamiseksi ja kehittymiseksi alueellamme. On varmistettava, että koko henkilöstö ja luottamushenkilöt ymmärtävät hyvin talouden asettamat haasteet tulevaisuudessa. Toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutuksen rakenneuudistus tullaan toteuttamaan. Koulutuksen järjestämisluvat tullaan uusimaan ja järjestäjäverkkoa tiivistetään. Todennäköisesti suuret koulutuksen järjestäjät, kuten Savon koulutuskuntayhtymä, vahvistuvat entisestään ja koulutusvastuu sekä vastuu nuorisotakuun toteuttamisesta lisääntyy. Koulutuksen järjestäjille tulee yhtiöittämisvelvoite osalle toimintoja. Kuntayhtymän toimipisteverkkoa tiivistetään, toimintoja keskitetään ja tilojen käyttöastetta tehostetaan. Kuntayhtymän tuleviin investointeihin liittyvät ratkaisut ovat vaativia. Yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja koulutustasojen välillä lisääntyy. Tutkintojärjestelmä uudistuu ja joustavuus lisääntyy. Ammatilliselta koulutukselta edellytetään yhä läheisempää yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä kykyä vastata työelämän kiihtyviin muutoksiin. Uusia ammatteja syntyy ja vanhoja poistuu. Ammatillinen koulutus nähdään kasvavassa määrin alueen työ- ja elinkeinoelämän voimavarana, kehittäjänä ja osaavan työvoiman turvaajana. Työelämä kansainvälistyy ja se edellyttää ammatilliselta sekä lukiokoulutukselta uudenlaisia kansainvälistymisvalmiuksia. Työelämävalmiuksien omaksumisen merkitys jo opiskeluaikana lisääntyy. Ammattien ja ammattitaitojen uudistuminen edellyttää muutosvalmiutta ammatillisessa koulutuksessa ja sen opetussuunnitelmissa. Kestävän kehityksen merkitys vahvistuu. Ammatillisen opettajan työ muuttuu oppilaitoskeskeisestä opetuksesta yhä enemmän työtilanteissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin. Aikaisemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys lisääntyy. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisääntyy oppimisessa. Ammatillinen koulutus on yhä enemmän kokonaisuus, joka edellyttää järjestäjältä joustavaa kykyä palvella sekä työelämään siirtyvien että työssä olevien koulutustarpeita. Asiakkuuksien kokonaisvaltaiset osaamisen kehittämisratkaisut ja kumppanuuksien rakentaminen kilpailutekijöinä lisääntyy.

12 8 Nuorten arvopohjan muutokset vaikuttavat oppimiseen ja opetukseen. Opiskelijoiden odotukset ja vaatimukset opiskeluympäristön toiminnallisille puitteille ja opetusjärjestelyjen laadulle lisääntyvät. Yksilöllisten opintopolkujen joustavuuden tarve lisääntyy. Opiskelijoiden tarve vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen lisääntyy. Opiskelupaikan valintaan vaikuttaa entistä enemmän koulutuksenjärjestäjän maine ja julkisuuskuva. Tämä toimintaympäristön kuvaus ohjasi toimintavuonna kuntayhtymän kehittämistoimia. 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden kehitys Maakunnan väkiluku vuoden 2011 lopussa oli henkilöä. Tilastokeskuksen trendiennusteen mukaan väestömäärä vuonna 2015 olisi henkilöä ja henkilöä vuonna (Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste 2012) Väestönkehitys Pohjois-Savossa oli kertomusvuonna jo neljättä vuotta peräkkäin positiivinen. Maakunnan ennakoitu väkiluku oli Koko maakunnan väkiluvun kasvu perustui kasvuun Kuopion seudulla. Pohjois-Savon väestön ikärakenne on kuitenkin edelleen vanhusvoittoisempi kuin valtakunnassa keskimäärin, mutta positiivinen kehitys tasoittaa ikäluokkajakaumaa tilastokeskuksen pitkän aikavälin ennustetta paremmaksi. Savon koulutuskuntayhtymän toiminnan ennakoinnissa ja suunnittelussa oli vahva yhteys maakunnan aluetaloudelliseen suunnitteluun ja talouden sekä väestön kehitykseen. Kuntayhtymä on mm. hanketoiminnallaan toteuttanut maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman linjauksia. 2.3 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, koulutuksen järjestämisluvat ja näyttötutkintojen järjestämissopimukset Toimintaamme ovat ohjanneet perusopetuslaki (628/1998), lukiolaki (629/1998), laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998), laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998), laki taiteen perusopetuksesta (633/1998), laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998), laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (635/1998) ja laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä lisäksi edellä mainittuihin lakeihin tehdyt muutokset ja lisäykset niiden säätämisen jälkeen. Kuntayhtymä on toteuttanut koulutusta seuraavien OKM:n myöntämien järjestämislupien mukaisesti vuonna 2014:

13 9 Koulutuksen järjestämislupa ammatillisessa peruskoulutuksessa (dnro 200/531/2013) - koulutusta voidaan järjestää jäsenkunnissa ja Pieksämäellä - koulutusta voidaan järjestää seuraavilla koulutusaloilla: kulttuuriala; yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala; luonnontieteiden ala; tekniikan ja liikenteen ala; luonnonvara- ja ympäristöala; sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala - vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä on enintään opiskelijaa - erityiset koulutustehtävät: Maahanmuuttajille järjestettävä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen, Erityisopetus erityisenä koulutustehtävänä (30 opiskelijapaikkaa) ja Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus - voi järjestää ammatilliseen perustutkintoon johtavaa/valmistavaa oppisopimuskoulutusta myös muualla kuin jäsenkunnissa - voi järjestää kotitalousopetusta myös muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena - lupa välinehuoltoalan perustutkinnon, sosiaali- terveys- ja liikunta-alan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvan osaamisalan kokeilukoulutuksiin saakka - voi järjestää vammaisille opiskelijoille tarkoitettua valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (enintään 100 opiskelijaa) - velvoite aktiivisten toimenpiteiden käynnistämiseen ministeriön suositusten ( , dnro 5/500/2009 ja , dnro 1/500/2011) mukaisten järjestäjäfuusioiden aikaan saamiseksi - lupa toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutusta antavana koulutuskeskuksena Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa (dnro 214/531/2012) - voi järjestää ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta ja muuta ammatillista lisäkoulutusta oppilaitosmuotoisena ja oppisopimuskoulutuksena kaikilla koulutusaloilla myös muualla kuin jäsenkunnissa - opiskelijatyövuosien vuotuinen vähimmäismäärä on oppisopimusten vuotuinen vähimmäismäärä on työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä, jolla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille, tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja Lukiokoulutuksen järjestämislupa (dnro 45/530/2008) - lupa järjestää lukiokoulutusta Varkauden kaupungissa Kuntayhtymällä on eri tutkintotoimikuntien kanssa järjestämissopimus näyttötutkintoperusteisiin 31 perustutkintoon, 81 ammattitutkintoon ja 42 erikoisammattitutkintoon. Järjestämissopimuksia on yhteensä 154 eri näyttötutkintoon. Kuntayhtymä valmistautui toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjäverkon sekä rahoitusjärjestelmän uudistamiseen.

14 10 3 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNANOHJAUS 3.1 Kuntayhtymän luottamushenkilöorganisaatio Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkuntia olivat vuonna 2014 Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vesanto Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuuston tehtävistä määrätään kuntalain 13. :ssä sekä kuntayhtymän perussopimuksessa. Yhtymävaltuusto käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärästä määrätään perussopimuksen 6. :ssä. Yhtymävaltuustossa on Kuopiosta neljä, Varkaudesta kolme, Iisalmesta ja Siilinjärveltä kaksi jäsentä ja muista yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuusto Varsinainen jäsen Varajäsen IISALMI Kekkonen Anne Korhonen Pentti Kolehmainen Santeri Kauppinen Jussi JUANKOSKI Hartikainen Kari II varapuh.joht. Hansen Aurora KAAVI Räsänen Maija Laasanen Risto

15 11 KEITELE Koskinen Saara Airasto Marja KIURUVESI Kokkonen Mira Laaksorinne Maarit KUOPIO Kinnunen Heikki Jauhiainen Jaakko Kukkonen Erkki Matilainen Markku Paavilainen Paula Häkkinen Pekka Purdy Markus Äyräväinen Rita LAPINLAHTI Valta Antti puheenjohtaja Tikkanen Jarmo LEPPÄVIRTA Kolari Auli Ovaskainen Erja-Kaisa MAANINKA Paldanius Jussi Tähtinen Aila PIELAVESI Nousiainen Heikki Haataja Mirja RAUTALAMPI Hintikka-Varis Sari I varapuh.joht. Weiden Ari RAUTAVAARA Pulkkinen Markku Korhonen Mikko SIILINJÄRVI Niemelä Anne Jolkin Arja Strömberg Leila Janhonen Päivi SUONENJOKI Tiihonen Markku Paukkonen Erkki TERVO Suhonen Katja Paretskoi Jouko TUUSNIEMI Tirkkonen-Hersio Asta Smolander Pirjo VARKAUS Alanen Heikki Jumppainen Pauli Nummela Riitta Korhonen Teemu Tenhunen Anne Kuvaja Elina VESANTO Rossi Vuokko Törmänen Ulla Yhtymävaltuusto kokoontui vuonna 2014 kolme (3) kertaa. Pöytäkirjaan kirjattiin 37 pykälää. Ensimmäisessä kokouksessaan yhtymävaltuusto - päätti myydä määräalan ja määräalalla olevat rakennukset Heikkilän tilasta nro (osoite: Jalkalantie 160,77600 SUONENJOKI). Toisessa kokouksessaan yhtymävaltuusto - hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen ja - nimesi tilivelvolliset vuodelle Kolmannessa kokouksessaan yhtymävaltuusto - hyväksyi yhtymähallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomukseen, - hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet , - hyväksyi kuntayhtymän hallintosäännön, - hyväksyi luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistamisen ja - hyväksyi vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2015 talousarvion.

16 Yhtymähallitus Yhtymähallituksen tehtävistä määrätään perussopimuksen 13. :ssä. Hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus valvoo yhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa. Yhtymähallituksen kokoonpanosta on määräykset perussopimuksen 12. :ssä. Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallitukseen toimikaudekseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallitus Varsinainen jäsen Varajäsen Hänninen Jarmo Tanninen Jorma Kontiainen Hilkka Kolari Auli Louhikallio Tiina Ryhänen Anne Perki-Latvaniemi Eeva-Liisa varapuheenjohtaja Holopainen Jouni Rothström Markko Rossi Minna Ruhanen Jarkko Auvinen Juha Savolainen Leila Joukainen-Miettinen Johanna Söderström Markku Pitkänen Juha Vatanen Ensio puheenjohtaja Jääskeläinen Rauno Esittelijä Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja Pöytäkirjanpitäjä Kallunki Aila toimistopäällikkö Yhtymähallitus kokoontui 14 kertaa vuonna Pöytäkirjaan kirjattiin 179 pykälää. Lisäksi yhtymähallitus piti suunnitteluseminaarin toukokuussa ja syyskuussa Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkistaminen. Yhtymävaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

17 13 Tarkastuslautakunta Varsinainen jäsen Varajäsen Alanen Heikki Turkki Osmo Kekkonen Anne puheenjohtaja Kaunisaho Ari Koskinen Saara varapuheenjohtaja Rossi Vuokko Kauhanen Kauko Nykänen Jarmo Sweeney Kati Hakkarainen Satu Karhunen Pia pöytäkirjanpitäjä arkistosuunnittelija 3.2 Kuntayhtymän organisaatio ja johtaminen Kuva 1. Kuntayhtymän organisaatio.

18 Johtavat viranhaltijat / tilivelvolliset Kuntayhtymän johtaja Kehittämisjohtaja Koulutuspalvelut Pedagoginen johtaja Kehitysjohtaja Aikuiskoulutusjohtaja Rehtori, tekniikan ja liikenteen ala sekä kulttuuriala Rehtori, luonnontieteiden sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä elintarvikeala Rehtori, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Rehtori, luonnonvara- ja ympäristöala Rehtori, erityisopetus, maahanmuuttajien koulutus, opiskelijahuolto, valmentava ja kuntouttava koulutus sekä ammattistartti Rehtori, Varkauden lukio Savon oppisopimuskeskus Oppisopimusjohtaja Tukipalvelut Hallintojohtaja, henkilöstöpalvelut Ravintolapalvelupäällikkö, ravintolapalvelut Talousjohtaja, taloushallintopalvelut Tietohallinto- ja laatupäällikkö, tietohallintopalvelut Toimistopäällikkö, toimisto- ja asiakaspalvelut Viestintäpäällikkö, viestintä- ja markkinointipalvelut Kiinteistöyksikkö Kiinteistöjohtaja Karvinen Esa Soininen Jukka Juvonen Esa Jokela Markku Vartiainen Marja Kosunen Jukka Kankaanpää Birgitta Peltola Pirjo Kettunen Rauno Selkäinaho Marjatta Leinamo Pasi Kovanen Raimo Isohanni-Niiranen Kreettastiina Lampinen Timo Raatikainen Sisko Partanen Jukka Kallunki Aila Sammalvuo Erkki Orsjoki Ari

19 Koulutustoiminnan toimielimet Ammattiosaamisen toimielin Kuntayhtymässä on lakisääteinen (L601/ a, c) ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaava toimielin, johon kuuluu koulutuksen järjestäjää, opettajaa ja opiskelijoita sekä asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Ammattiosaamisen toimielimen tehtävänä on: hyväksyä koulutuksen järjestäjän suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa ammattiosaamisen näyttötoimintaa, päättää näyttöjen arvioijista, käsitellä arviointia koskevat oikaisuvaatimukset allekirjoittaa näyttötodistukset (puheenjohtaja) Lisäksi lain kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (L273/2007) mukaan ammattiosaamisen toimielimen tehtävänä on: hyväksyä koulutuksen järjestäjän suunnitelmat ammattipätevyyskokeen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoa ammattipätevyyskoetoimintaa ja päättää ammattipätevyyskokeen arvioijista. Toimielimen kokoonpano vuonna 2014: Työ- ja elinkeinoelämän edustajat: Huttunen Eija (varajäsen Juujärvi Marja-Leena) Heikkinen Anne, alkaen Kaarlela Merja, saakka (varajäsen Heikkinen Anne) Miettinen Hannu, puheenjohtaja (varajäsen Savolainen Hannu) Suhonen Sirpa Tuppurainen Tuomo Voutilainen Taina (varajäsen Vauhkonen Mauno) Koulutuksen järjestäjän edustajat: Juvonen Esa, esittelijä Räty Arja, sihteeri Ylitervo Ritva Opettajien edustaja: Toivanen Kari (varajäsen Strengell Tarja) Opiskelijoiden edustaja: Puustinen Tuomas, saakka (varajäsen Niiranen Hanna)

20 16 Toimielimen toiminta vuonna 2014 Toimielin kokoontui varsinaisiin kokouksiin neljä (4) kertaa. Pidetyissä kokouksissa hyväksyttiin seuraavat ammattiosaamisen näyttösuunnitelmat: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, valinnainen 10 ov, lasten ja nuorten hyvinvointi, tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja, kokeilukoulutus sekä liiketalouden perustutkinto, merkonomi, valinnainen tutkinnon osa, organisaation asiakirjojen hoitaminen. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen valvontatehtävää suorittaessaan toimielin on tarkastellut ammattiosaamisen näytöistä saatuja raportteja ja seurannut mm. minkä verran ammattiosaamisen näytöistä toteutetaan työpaikoilla työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutumista sekä opettajien työelämäjaksojen toteutumista. Ammattiosaamisen toimielimen jäsenet ovat toteuttaneet toimielimen valvontatehtävää myös jalkautumalla kentälle seuraamaan ammattiosaamisen näyttöjen toteutumista eri näyttötilaisuuksissa. Lisäksi toimielin käsitteli yhden ammattiosaamisen näytön arviointia koskevan oikaisuvaatimuksen. Toimielin kokoontui vuoden 2014 aikana myös yhteen työkokoukseen. Kokouksessa esiteltiin: Itä-Suomen ammattitaito ry:tä, jonka toiminnan tarkoituksena on mm. ammatillisen koulutuksen arvostuksen, tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen toimialueellaan sekä ammattitaitovalmennuksen ja kilpailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen yhdessä toimialueen koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän kanssa Savon ammatti- ja aikuisopiston Osaava ohjaus -hankkeen kautta rakennusalan työpaikkaohjaajakoulutukseen luotua koulutusmuotoa, Savon koulutuskuntayhtymän hallinnoiman Back to basics -ammattiosaamisen näyttöjen laadun kehittäminen -hankkeen tavoitteita ja hankesuunnitelmaa sekä opetussuunnitelmatyöprosessin ajankohtaisia asioita. Toimielimen jäseniä osallistui toimielinten verkostotapaamisiin Savonlinnassa ja Mikkelissä.

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 4 2.1 Toimintaympäristön muutokset... 4 2.2

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (myöhemmin Kuntayhtymä ) järjestää ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä. Koulutuskeskus Salpauksen,

Lisätiedot

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Kaupunginhallitus 263 12.10.2015 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 552/00.04.01/2015 KH 263 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4. Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät Muuttuvassa työelämässä

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymähallitus JÄRJESTÄMISLUPAPÄÄTÖS 2018

Yhtymähallitus Yhtymähallitus JÄRJESTÄMISLUPAPÄÄTÖS 2018 Yhtymähallitus 101 04.10.2017 Yhtymähallitus 119 07.11.2017 JÄRJESTÄMISLUPAPÄÄTÖS 2018 YHALL 04.10.2017 101 Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 11.5.2017

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Ammattipätevyyslainsäädäntö

Ammattipätevyyslainsäädäntö Kuljettajien ammattipätevyys Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyyslainsäädäntö Laki 273/2007 Asetus 640/2007 Myös ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja Okm kirje 2015 OKM/232/531/2015 Trafi jatkokoulutuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos NÄYTTÖTUTKINTO- TOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Opiskelijat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa v. 2012 oppilaitos

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus

Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista Anne Mårtensson Opetushallitus Kehitysvamma-alan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä -ajankohtaista 9.11.2012 Anne Mårtensson Opetushallitus VAMPO 2010-2015 Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 2015

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten Hakijan perustiedot Virallinen nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Lisätiedot

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi?

Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Miten ammatillisia tutkintoja voidaan kehittää työelämälähtöisemmiksi? Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan seminaari Minna Bálint Opetushallitus AMPA Kolme pointtia Tutkintorakenne

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

AMMATTITTAITOINEN POHJOIS-KARJALA

AMMATTITTAITOINEN POHJOIS-KARJALA AMMATTITTAITOINEN POHJOIS-KARJALA Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä maakunnan ammattitaidon ja osaamisen kehittäjänä 28.3.2017 Esa Karvinen Kuntayhtymän johtaja PKKY 13 pohjoiskarjalaista omistajakuntaa

Lisätiedot

KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015. Opetushallituksen terveiset

KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015. Opetushallituksen terveiset KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015 Opetushallituksen terveiset Helsinki, Paasitorni 2.10.2015 Esa Karvinen Opetusneuvos Yksikön päällikkö Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus KICK OFF Tavoitteena on

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus

Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Näyttötutkintojen ja tutkintotoimikuntien tilannekatsaus Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä 3.-4.11.2015 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ajankohtaiset säädösmuutokset

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen Taulukko 1. Hakijan perustiedot. Nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola

Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset. Opetusneuvos Ulla Aunola Valmentavien ja valmistavien opetussuunnitelmien perusteiden yhteiset piirteet OPS-infot 23.11.2009 2009 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammattikoulutuksen kehittäminen L 630/98 3 Vammaisille ill opiskelijoille

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.3.2017 Keskeiset uudistukset Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta: osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot