Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen. Hankeraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen. Hankeraportti"

Transkriptio

1 Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen Hankeraportti

2 Sisällys 1. Hankkeen perustiedot Hankkeen perustiedot Hankkeen taustat ja tavoitteet Hankeorganisaatio Hankkeen työntekijät Hankkeen ohjausryhmä Sidosryhmät Hankkeen aikataulu Hankkeen toteutus: kevään 29 siivouspäivän suunnittelu ja toteutus Vuosi Vuosi Hankkeen tiedotus Hankkeen talous Hankkeen tulokset ja niiden hyödyntäminen jatkossa Hankkeen toteuttajan arvio... 9 Liitteet 2

3 1. Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi Hankkeen diaarinumero KSU-27-i-24 /574 Hankkeen toteuttaja Hankkeen kesto Hankkeen rahoittaja Hankkeen budjetoidut kokonaiskustannukset Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda, JAPA ry Ympäristöministeriö (Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset) 19 8 euroa (haettu avustus 14 8 euroa) Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset 1 521,17 euroa (myönnetty avustus 7 5 euroa) 2. Hankkeen taustat ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli kehittää käyttökelpoinen toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen. Peruskouluissa on jo vuosikymmenien ajan perinteisesti järjestetty siivouspäivä, yleensä keväisin huhti- tai toukokuussa lumien sulamisen jälkeen. Tarkoituksena on ollut siivota oman koulun lähiympäristö puhtaaksi roskista. Viime vuosina useissa kouluissa on kuitenkin lopetettu roskienkeruutalkoiden järjestäminen, ja siivouspäiväperinne on siten vaarassa kadota. Esimerkiksi Jyväskylän peruskouluissa koulujen yhteistä siivouspäivää ei ole pariin viime vuoteen järjestetty lainkaan. Perusteluna on ollut muun muassa lintuinfluenssan sekä vaarallisten jätteiden kuten huumeruiskujen aiheuttamat riskit. Esimerkiksi vuonna 27 vain kaksi koulua koko Jyväskylässä järjesti siivouspäivän koulun ympäristössä. Ympäristön siivouspäivä on erinomaista käytännön ympäristökasvatusta, minkä vuoksi siivouspäiväperinteen ei soisi loppuvan. Käytäntö opettaa lapsille ja nuorille vastuullisuutta ja havainnollistaa roskaamisen vaikutuksia. Sen avulla lapset myös oppivat, että omilla pienilläkin teoilla voi vaikuttaa ympäristön tilaan. Siivouspäivä antaa myös erinomaisen mahdollisuuden tutustua omaan lähiluontoon ja sen tilaan. Käytetyt huumeruiskut, kuolleet eläimet ja muut mahdollisesti vaaralliset jätteet ovat nykypäivänä todellisia riskejä siivouspäivän järjestämisessä. Lapset eivät kuitenkaan törmää näihin vaarallisiin, ympäristöön jätettyihin esineisiin pelkästään siivouspäivän yhteydessä, vaan yhtä lailla koulumatkallaan tai vapaa-ajallaan. Tämän vuoksi siivouspäivää ei tulisikaan jättää järjestämättä pelkästään näiden mahdollisesti vaarallisten jätteiden vuoksi. Tärkeämpää on, että lapsia ohjeistettaisiin siivouspäivän yhteydessä, kuinka tällaisten jätteiden kanssa tulee toimia: niihin ei pidä koskea ilman asianmukaisia suojavälineitä siivouspäivän yhteydessä eikä koskaan muulloinkaan. Tämän hankkeen tarkoituksena oli käynnistää siivouspäiväperinne kouluissa uudelleen. Tavoitteena oli luoda hankkeen aikana toteuttamismalli, jonka avulla siivouspäiviä voidaan järjestää kouluissa turvallisesti ja helposti. Toteuttamismallia testattiin hankkeen aikana Jyvässeudun kouluissa. Tavoitteena on, että malli jää elämään Jyvässeudun kouluissa hankkeen jälkeenkin ja siivouspäivistä tulee taas kouluille jatkuva perinne. Hankkeen tavoitteena oli kannustaa myös vanhempia osallistumaan yhteiseen siivouspäivään ja lisätä näin yhteisöllisyyttä alueilla sekä saada myös vanhemmat mukaan ympäristöja asennekasvatuksen piiriin. Monitahoinen yhteistyö tukee myös sosiaalisesti kestävää kehitystä. Käytännössä testattua mallia ja tehtyä ohjeistuksia voidaan hyödyntää kaikkialla muuallakin Suomessa. Toimintamallille on valtakunnallista tarvetta, sillä samat riskit ja ongelmat siivouspäivän järjestämisessä ovat esillä kaikissa Suomen kouluissa. Jyväskylässä ja lähikunnissa järjestettiin vuonna 28 neljän kunnan yhteinen roskaantumisen vähentämiseen tähtäävä Sotkutonta päivää! -kampanja, jossa JAPA ry oli suunnittelijana ja toteuttajana. Koulujen siivouspäivä -hanke liitettiin osaksi tätä suurempaa roskaantumisen 3

4 vähentämiskampanjaa, sillä molempien projektien tavoitteena on siistimpi ympäristö asennekasvatuksen kautta. Näin toimien hankkeet tukivat ja täydensivät toisiaan, mistä oli synergiahyötyä kummallekin projektille. Sotkutonta päivää! -kampanja jatkuu myös vuonna Hankeorganisaatio Hanketta hallinnoi JAPA ry eli Jyväskylän asukkaiden paikallisagenda, joka on yleishyödyllinen asukasyhdistysten perustama yhdistys. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja toimii Suomen yhdistyslain mukaisesti kotipaikkanaan Jyväskylän kaupunki. Toiminta-ajatuksena on aikaansaada Jyväskylään paikallisagenda21 eli kestävän kehityksen paikallistason toiminta-ohjelma ja edelleen kehittää ja toteuttaa sitä käytännössä. Toiminnalla on Jyväskylän kaupungin valtuutus. JAPA ry:n päätavoitteena on saada kansalaiset ajattelemaan omien kulutustottumustensa vaikutusta ympäristön tilaan, ja sitä kautta muuttamaan käyttäytymistään vähitellen kestävää kehitystä tukevaksi. JAPA ry järjestää muun muassa erilaisia neuvottelu-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä osallistuu paikallisiin ja valtakunnallisiin kestävään kehitykseen liittyviin tapahtumiin ja kampanjoihin. JAPA ry:llä on kokemusta erityyppisistä kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen liittyvistä hankkeista usean vuoden ajalta. 3.1 Hankkeen työntekijät Hankkeen työntekijöinä toimivat JAPA ry:n koordinaattorit Kati Kankainen ja Anna Sarkkinen, jotka toteuttivat hanketta osana muuta työnkuvaansa. Hankkeessa tehty työpanos vastasi yhteensä kolmen kuukauden kokoaikaista työtä. Työpanos jaettiin työmäärän mukaisesti koko hankkeen kestoajalle. Hankkeen taloushallintopalvelut ostettiin yhdistyksen ulkopuoliselta kirjanpitäjältä. Kirjanpitäjänä toimi Sari Nieminen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) -osuuskunnasta. 3.2 Hankkeen ohjausryhmä Hankkeelle perustettiin neuvoa-antava neljän henkilön ohjausryhmä, joka oli hanketyöntekijöiden apuna ja tukena hankkeen suunnittelussa, ideoinnissa ja toteuttamisessa. Hankkeen ohjausryhmässä oli edustajat Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Länsi-Suomen Lääninhallituksesta, Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan osastolta sekä opetustoimesta. Ohjausryhmän kokoonpano oli seuraava: Meri Lumela, Halssilan koulun rehtori, ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Hamarus, Länsi-Suomen Lääninhallitus, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Elina Linnove, Keski-Suomen ympäristökeskus Tuula Smolander, Jyväskylän kaupunki/kaupunkirakennepalvelut/yhdyskuntatekniikka (varalla Terttu Nyberg) Hankkeen koordinaattorit toimivat ohjausryhmän sihteereinä. Hankkeen valvojana toimi Anna-Liisa Kiiskinen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä neljä kertaa: , , ja Lisäksi viimeisessä kokouksessa sovittiin, että ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa vielä varsinaisen hankkeen päättymisen jälkeenkin. Ohjausryhmän kokousmuistiot on esitetty liitteenä Sidosryhmät Hankkeen varsinainen toteuttaja oli JAPA ry. Tärkeimpänä kohderyhmänä ja yhteistyökumppanina olivat Jyväskylän koulut. Toisena tärkeänä hankkeen käytännön toteutuksen mahdollistavana yhteistyökumppanina oli Jyväskylän kaupunki. Yhteistyökumppaneihin lukeutuu myös paikallinen jätehuoltoyhtiö Mustankorkea Oy, joka otti maksutta vastaan siivouspäivänä kerätyt roskat. 4

5 Yhteistyötä tehtiin koulujen kautta myös alueen asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Olennaisiin sidosryhmätahoihin kuuluvat myös viestimet, joiden kautta tietoa aiheesta saatiin levitettyä. 4. Hankkeen aikataulu Hankkeen toteutusaika oli eli yhteensä 14 kuukautta. Aikataulu oli hankesuunnitelman mukainen. 5. Hankkeen toteutus: kevään 29 siivouspäivän suunnittelu ja toteutus 5.1 Vuosi 28 Hanke käynnistettiin toukokuussa 28 rahoituspäätöksen saamisen jälkeen. Hankkeen alkuvaiheessa selvitettiin koulujen siivouspäivien tilannetta Suomessa ja oltiin yhteydessä mm. Lahden kaupungin ympäristöpalveluihin. Lahden seudulla koulujen siivouspäiviä on järjestetty useana vuonna ja sieltä saatiinkin hyviä neuvoja siivouspäivän järjestelyihin liittyen. Alkuselvityksen avulla perehdyttiin aiheeseen tarkemmin ja selvitettiin, millaisia käytäntöjä siivouspäivän järjestämiseksi on käytössä eri puolilla Suomea. Selvittelyjen tuloksena todettiin, että koulujen siivouspäivien tilanne muualla Suomessa on samankaltainen kuin Jyväskylässäkin, eli perinne on viime vuosina hiipunut hyvin monilla alueilla. Toukokuussa 28 hankkeen työntekijät osallistuivat Jyväskylän Halssilan koulun siivouspäivään nähdäkseen käytännössä, kuinka siivouspäivä alueella järjestetään. Halssilassa koululaiset siivoavat ympäristöä yhdessä vanhempien kanssa yhtenä arki-iltana, minkä jälkeen talkoolaiset nauttivat makkarat ja mehua alueen asukasyhdistyksen tarjoilemana. Halssilan koulu on järjestänyt ympäristön siivouspäivän jo vuosikymmeniä, myös viime vuosina, kun kaikki muut alueen koulut ovat luopuneet perinteestä. Hankkeen aloitteesta Keski-Suomen maakunnallinen ympäristökasvatuksen työryhmä KYKY esitti Halssilan koulua vuoden 28 ympäristökasvatuksen ruusun saajaksi siivouspäiväperinteen ylläpitämisestä. Hankkeen ohjausryhmä koottiin loppukesästä 28 ja sen ensimmäinen kokous pidettiin Ohjausryhmässä pohdittiin millaisia ongelmia, haasteita ja riskejä siivouspäivän järjestämisessä on koulujen näkökulmasta ja kuinka ne voidaan ratkaista. Koulujen oman näkökulmien huomioiminen oli hankkeessa erityisen tärkeässä asemassa toimivan ja koulujen tarpeet huomioivan toimintamallin luomiseksi. Tässä erityisessä asemassa oli ohjausryhmän puheenjohtajan asiantuntemus. Ohjausryhmässä mietittiin ratkaisuja siihen, kuinka siivouspäivä voidaan turvallisesti järjestää ja mitä turvallisuustekijöitä järjestämisessä tulee huomioida. Hankkeelle etsittiin syksyn aikana tukijoita liike-elämästä siivouspäivän tarjoilujen järjestämiseksi talkoolaisille. Hankkeen koordinaattorit kävivät joulukuussa 28 Helsingissä neuvottelemassa valtakunnallisesta yhteistyöstä Suomen Lähikauppa Oy:n (ent. Tradeka) kanssa. Suomen Lähikauppa Oy kiinnostui hankkeesta Siwa-liikkeidensä osalta ja lupautui mukaan hankkeeseen tarjoamalla Siwojen lähettyvillä siivoaville ryhmille talkootarjottavat ja tiedottamalla aiheesta omissa viestintäkanavisssaan. Harmillisesti Suomen Lähikauppa Oy joutui kuitenkin vetäytymään yhteistyöstä vuoden 29 alussa yleiseen taloustilanteeseen vedoten. 5.2 Vuosi 29 Alkuvuoden aikana suunniteltiin, selvitettiin ja sovittiin siivoustalkoiden käytännön järjestelyihin liittyviä asioita, muun muassa koulujen ilmoittautumiskäytännön, siivousvälineiden, karttojen, siivousalueiden ja roskien poiskuljetuksen osalta. Hanketta esiteltiin Jyväskylän rehtoreille rehtorikokouksessa Kokouksessa siivouspäivien järjestämiseen suhtauduttiin positiivisesti. Kevään aikana kouluille tehtiin ohjeet siivouspäivään osallistumisesta sekä valmiit ohjeistukset ja tiedotepohjat lähettäväksi koteihin (esitetty liitteinä 5a, 5b, 5c ja 5d). Kouluja kannustettiin Halssilan koulun vuosien perinnettä seuraten järjestämään siivouspäivä iltatapahtumana kutsuen myös vanhemmat mukaan talkoisiin, sillä vanhempien mukanaolo lisää talkoiden turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä asuinalueella. 5

6 Koko Jyväskylän koulujen yhteinen siivouspäivä järjestettiin tiistaina Kouluille annettiin mahdollisuus siivouspäivän järjestämiseen vaihtoehtoisesti myös maanantaina 11.5 tai keskiviikkona 13.5, mikäli tiistai ei jostain syystä ollut sopiva. Koulut ilmoittautuivat mukaan siivoustalkoisiin hiihtolomaan mennessä ensin alustavilla osallistujamäärillä siivoustarvikkeiden tilaamista varten. Myöhemmin keväällä koulut ilmoittivat tarkennetut osallistujamäärätiedot tarvikkeiden jakamista varten. Kouluja pyydettiin ilmoittamaan erikseen osallistuvien lasten ja aikuisten määrät, jotta erikokoisia hanskoja saatiin tilattua oikeat määrät. Kouluja informoitiin siivouspäivästä sähköpostitse useaan kertaan kevään aikana. Yhteydenpitoa ja tiedotusta varten kutakin koulua pyydettiin ilmoittamaan omasta koulustaan siivouspäivästä vastaava yhteyshenkilö, jonka kautta tieto siivouspäivään liittyvistä järjestelyistä kulki eteenpäin koulun sisällä. Koulut saivat kartat omista lähialueistaan siivousalueen suunnittelua varten, ja karttojen avulla lähekkäin sijaitsevat koulut saivat jaettua siivousalueet keskenään. Kartat teki Jyväskylän kaupungin tonttiosasto, ja kartat laitettiin internetiin josta koulut saivat käydä tulostamassa tarvitsemansa määrän karttoja käyttöönsä. Karttoihin oli merkattu värikoodein kaupungin omistuksessa olevat maa-alueet. Altek toimitti kouluille ennen varsinaista siivouspäivää hanskoja ja jätesäkkejä sekä riskijätelaatikot vaarallisille jätteille. Seitsemän litran kokoiset riskijätelaatikot Jyväskylän kaupunki tilasi Vestek Oy:stä. Koulut organisoivat itse siivouspäivänsä kulun ohjeistuksen mukaisesti ja ilmoittivat etukäteen alueeltaan paikat, joihin roskia jätettiin odottamaan poiskuljetusta. Roskien haun Altek sai hoidettua pääsääntöisesti siivouspäivää seuraavana päivänä. Jyväskylässä perusopetusta antavia kouluja on 55, mukaan lukien myös kaupungin opetustoimeen kuulumattomat koulut ja erityiskoulut. Siivouspäivään osallistui näistä yhteensä 46 koulua (83,4 %). Siivoustalkoolaisia oli yhteensä 13, ja roskia kerättiin talkoissa noin 15 tonnia. Iltatapahtumana yhdessä vanhempien kanssa siivouspäivän järjesti yhdeksän koulua ja ainakin kahdessa näistä, Halssilassa ja Vesangassa, mukana oli lisäksi alueen asukas- tai kyläyhdistys. Siivouspäivään osallistuneet koulut on esitetty liitteessä 3. Siivouspäivän jälkeen koulut ilmoittivat tarkan osallistujamääränsä Jyväskylän kaupungin maksamaa kannusterahaa varten. Jyväskylän kaupunki maksoi kouluille jokaista osallistunutta siivoojaa kohti 1,5 euron palkkon käytettäväksi esimerkiksi välituntivälineisiin, stipendeihin tai siivouspäivän tarjoiluihin. Kouluille järjestettiin osana siivoustapahtumaa myös Siistiä! -valokuvauskilpailu, jonka tehtävänä oli kuvata oman koulun ja luokan siivouspäivää. Kilpailun voitti Jyväskylän Kristillisen koulun 5. luokka Aino Pöyhösen kuvalla Aurinko. Jyväskylän kaupunki palkitsi voittajaluokan kori- ja jalkapallolla sekä Mölkky-pelillä. Mölkky-pelit saivat myös Halssilan koulun 3T-luokka, Luonetjärven koulun 3 A-luokka, Nenäinniemen koulun 1-luokka sekä Vesangan koulun 2- ja 3-luokat. Kilpailun säännöt ja voittajakuvat ovat liitteenä 6. Koulujen siivouspäivä järjestettiin Jyväskylässä samana päivänä kuin perinteiset kaikille asukkaille avoimet asuinalueiden siivoustalkoot. Näin myös ne asukkaat, joilla ei ole kouluikäisiä lapsia, saivat mahdollisuuden osallistua ympäristön siivoamiseen talkoilla. Näin saatiin yhdistettyä samalla lasten ja aikuisten ympäristökasvatus. 6

7 Jyväskylän koulujen kevään 29 siivouspäivän suunnittelun ja toteutuksen kulku: Toimenpide Ajankohta Suunnittelu syksy 28 Siivouspäivästä informointi kouluille opetustoimen rehtorikokouksessa sekä sähköpostitse Koulujen ilmoittautuminen mukaan yhteiseen siivouspäivään Koululaisten vanhempien ilmoittautuminen mukaan oman koulun siivoustapahtumaan Koulujen ilmoitettava tarkennettu osallistujamääränsä ja roskien poishakupaikat Siivousvälineiden (roskapussit, hanskat ja riskijätelaatikot) toimitus kouluille Altekin toimesta tammikuu mennessä mennessä mennessä Siivouspäivää edeltävä viikko (vko 19) Siivouspäivä (varapäivät ja 13.5) Roskien poiskuljetus Altekin toimesta Koulujen raportointi tarkoista osallistujamääristä palkkion maksua varten Järjestelyiden aikataulu on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä Hankkeen tiedotus Siivouspäivää seuraavana päivänä mennessä Hankkeesta tiedotettiin paikallisissa ja valtakunnallisissa medioissa. Hankkeen tiedotus hoidettiin JAPA ry:n ja Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatekniikan tiedottajan kautta. Hankkeesta tiedotettiin yhdessä kaikille avoimien asuinalueiden siivoustalkoiden ja Jyväskylän seutukuntien Sotkutonta päivää! -kampanjan kanssa laajemman medianäkyvyyden saamiseksi. Siivouspäivä herättikin runsaasti kiinnostusta mediassa. Siivouspäivänä hankkeen koordinaattoria ja Halssilan asukasyhdistyksen varapuheenjohtajaa haastateltiin Yle Keski-Suomen alueuutisiin ja radio Keski- Suomeen. Siivouspäivä oli näkyvästi esillä myös Keskisuomalaisessa ja paikallisviestimissä. Hankkeesta kirjoitettiin myös Keski-Suomen Ympäristökeskuksen asiakaslehti Fiksun ympäristökasvatuksen teemanumeroon, joka ilmestyy syksyllä 29. Lähetetyt tiedotteet ja mediaseuranta ovat liitteenä Hankkeen talous JAPA ry toteutti hankkeen Ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksen turvin. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 1 521,17 euroa. Hankkeen rahoituksesta ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksen osuus on 7 5 euroa (71,3 % hankkeen kokonaisrahoituksesta) ja omarahoituksen osuus 321,17 euroa. Alkuperäinen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio hankkeelle oli 19 8 euroa. Hanketta ei kuitenkaan voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudessa myönnetyn avustussumman jäädessä haettua pienemmäksi (haettu avustussumma 14 8 euroa, myönnetty 7 5 euroa). JAPA ry ei hakenut hankkeeseen erikseen kuntarahoitusta, vaan kunnan panos suunnattiin suoraan kouluille. Tämä auttaa tulevaisuudessa hankkeen tuloksien hyödyntämistä muualla, kun yksi välikäsi jää pois järjestäjien ja koulujen välillä. Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatekniikka kustansi siivoajien välineet sekä siivousvälineiden ja roskien kuljetukset. Lisäksi yhdyskuntatekniikka maksoi kouluille jokaista siivoojaa kohti 1,5 euron kannusterahan. Nämä siivouspäivien järjestämiseen liittyvät kustannukset eivät siis näy hankkeen kirjanpidossa. Lisäksi paikallinen jätehuoltoyhtiö Mustankorkea Oy vastaanotti kerätyt roskat ilmaiseksi. 7

8 Budjetoidut ja toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain: Palkat ja palkkiot - palkat - sivukulut 25 % Matkakulut - kilometrikorvaukset - muuta matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tstokulut - toimistotarvikkeet - puhelin- ja tietoliikennekulut - kopiointikulut - postituskulut - koulutusmateriaalit ja tarvikkeet Yhteensä Budjetoitu Toteutunut , , , , , Palvelujen ostot - taloushallintokulut - esite- ja tiedotusmateriaalien painatus Muut kulut - kokouskulut - toimitilavuokra ,55 115,55 291,9 33,86 258,4 Kulut yhteensä ,17 Raportin liitteenä toimitettava hankkeen tuloslaskelma poikkeaa kululajikohdiltaan yllä olevasta taulukosta, koska se on tehty yhdistyksen kirjanpitopohjalle. Täydellinen kustannuserittely tositenumeroineen sekä tuloslaskelma vuosittain tilitapahtumien ja tositteiden kanssa ovat maksatushakemuksen liitteenä. Hankkeen suurin kuluerä olivat ennakoidusti työntekijöiden palkat. Hankkeessa tehty työpanos vastasi yhteensä kolmen kuukauden kokoaikaista työtä. Työaika jaettiin tarpeen mukaisesti koko hankkeen kestoajalle, mutta kirjanpitokulujen pienentämiksi hankkeen työntekijöiden palkkoja ei jyvitetty erikseen joka kuukaudelle koko hankkeen keston ajan, vaan hankkeen palkka maksettiin kertasummina maalis-, touko- ja kesäkuussa 29. Samasta syystä yhdistyksen toimitilan vuokrasta ei jyvitetty hankkeelle tiettyä osuutta vuokrasta joka kuukausi, vaan hankkeelle jyvitettiin yhdistyksen yhden kuukauden toimitilavuokra. Matkakorvaukset koostuivat Helsingissä pidetystä yhteistyöneuvottelusta Suomen Lähikauppa Oy:n kanssa sekä kilometrikorvauksista oman auton käytöstä siivouspäivätapahtuman yhteydessä. Hankkeelle ei jyvitetty lainkaan syntyneitä puhelin- ja tietoliikennekuluja, sillä niiden erittely yhdistyksen muusta toiminnasta olisi ollut vaikeaa. Koulutusmateriaaleista ja -tarvikkeista ei 8

9 puolestaan aiheutunut kustannuksia, koska kaikki tiedotusmateriaali toimitettiin kouluille sähköisenä. Alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen Jyväskylän kaupunki kustansi kaikki siivousvälineet. Hankkeen tilintarkastus suoritetaan yhdistyksen vuoden 29 tilintarkastuksen yhteydessä. 8. Hankkeen tulokset ja niiden hyödyntäminen jatkossa Hankkeen keskeisenä tuloksena on toimintamalli, jonka avulla koulujen on helppo järjestää siivouspäivä. Toimintamalli on helposti hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti, sillä valmiit ohjeistukset ovat helposti muokattavissa eri kuntien tarpeisiin sopiviksi. Kouluille hankkeen aikana lähetetyt ohjeistukset ja tiedotteet on koottu Siivouspäivän järjestäjän oppaaksi. Materiaaleihin kuuluvat turvallisuusohjeistus, koulujen koteihin lähetettävä materiaali ja muu tiedotusmateriaali. Oppaassa on myös siivouspäivän järjestämisen vaiheet ja esimerkkitaulukot ilmoittautuneiden hallintaan. Näitä esimerkkimateriaaleja voidaan hyödyntää siivouspäivää suunnittelussa ja organisoinnissa missä tahansa päin Suomea. Koulujen ohjeistus on esitetty liitteinä 5a, 5b, 5c ja 5d, vinkkejä siivouspäivän järjestämiseen kunnassa liitteenä 7 ja esimerkkitaulukko siivouspäivän ilmoittautumisten hallintaan liitteenä 8. Siivouspäivän järjestäjän opas julkaistaan JAPA ry:n internetsivuilla (www.japary.fi) ja lisäksi maakunnallisilla ympäristökasvatus-sivuilla (www.ksymparistokasvatus.fi) syksyllä 29. Ohjeistus on sivuilta ladattavissa kunnille ja kouluille vapaasti käytettäväksi ja muokattavaksi. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta toimintamallin valtakunnallista levittämistä varten, ja tulosten levittämisestä keskusteltiin hankkeen ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa. Hanketta ja toimintamallia on tarkoitus esitellä muun muassa Keski-Suomen maakunnallisen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän kokouksessa sekä maakunnallisilla ympäristökasvatuksen sivuilla (www.ksymparistokasvatus.fi). Suunnitelmissa on myös kirjoittaa aiheesta artikkeleja rehtorien ja opettajien ammattilehtiin syksyllä 29. Tehokkaita tiedotuskanavia toimintamallin levittämiseen voisivat olla Suomen rehtorit ry sekä luokan- ja aineenopettajien ammattilehdet. Myös muiden kaupunkien haastamisesta mukaan on keskusteltu. Alustavasti kiinnostusta on ollut ainakin Tampereella, Turussa, Oulussa ja Lahdessa, kun Jyväskylän kaupunki esitteli hanketta kuntien viherpuolen henkilöstön tapaamisessa kesäkuussa Hankkeen toteuttajan arvio Hanke onnistui hyvin siitä huolimatta, että myönnetty hankeavustus oli huomattavasti haettua pienempi eikä hanketta siksi voitu toteuttaa suunnitellussa mittakaavassa. Alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen syksyllä 28 ei järjestetty pilottisiivoustapahtumia. Myös suunniteltu Siivouspäivän järjestäjän opas toteutettiin aiottua pienemmässä mittakaavassa siten, että opas koostuu suoraan kouluille kevään 29 aikana lähetetyistä ohjeistuksista siivoustalkoiden järjestämiseksi. Kevään 29 siivouspäivä onnistui Jyväskylässä yli odotusten 84,5 %:n kouluista osallistuttua tapahtumaan ja peräti yhdeksän koulun järjestettyä siivouspäivän iltatapahtumana. Siivouspäivään osallistui yhteensä liki 13 koululaista, opettajaa, vanhempaa ja asukasta. Siivouspäivän tulos oli 15 kiloa roskaa ympäristöstä, mikä tarkoittaa reilua kiloa roskaa siivoojaa kohden. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja keräsi kouluilta palautetta siivouspäivästä kaupungin opetustoimen rehtorikokouksessa kesäkuussa 29 (liite 9). Palautteen perusteella koulut olivat tyytyväisiä, että yhteinen siivouspäivä järjestettiin taas vuosien tauon jälkeen, ja koulut kokivat siivouspäivän konkreettiseksi ympäristökasvatuksen välineeksi. Hankkeessa kokeiltu toimintamalli on helposti hyödynnettävissä myös muualla sen yksinkertaisuuden vuoksi. Hankkeen toteutuksessa pyrittiin välttämään turhia välikäsiä muun muassa suuntaamalla suunniteltu kuntarahoitus suoraan kouluille ilman sen kiertämistä hankkeen kautta. Hanke osoittaa, että yhteisen siivouspäivän järjestäminen kunnissa onnistuu nykypäivän riskeistä huolimatta turvallisesti ja tehokkaasti melko pienellä työpanoksella. Siivouspäivän järjestäminen vaatii 9

10 kunnan järjestelyistä vastaavalta taholta yhteyshenkilön, jonka kautta tieto käytännön järjestelyistä ja toimintatavoista kulkee kouluille. Lisäksi tarvitaan henkilö kokoamaan yhteen koulujen tiedot osallistujamääristä ja roskien noutopaikoista. Tehokkaiden ennakkojärjestelyiden avulla esimerkiksi logistiikka saadaan hoidettua tehokkaasti ilman turhia ajoja, millä säästetään kuljetuskustannusten lisäksi ympäristöä. Hyvä etukäteisohjeistus ja eri tahojen tiivis yhteistyö tapahtuman järjestämisessä lisäävät siivouspäivien turvallisuutta ja toimivat samalla yhteisen toiminnan edistäjänä. Toimintamallin mukaan järjestetyissä talkoissa osallisiksi pääsevät myös vanhemmat, jolloin tietoisuus omasta lähiympäristöstä ja sen tilasta kasvaa myös aikuisten parissa. Yhteenvetona voidaan todeta, ettei vanha ja hyväksi havaittu ympäristökasvatusperinne ole kouluissa kokonaan unohtunut. Ympäristön siivouspäivän järjestäminen kouluissa ei ole vaikeaa ja tapahtuma on koettu positiiviseksi sekä lasten että aikuisten näkökulmasta. Kun siivouspäivän järjestäminen tehdään huolellisilla ennakkojärjestelyillä kouluille mahdollisimman helpoksi, ovat koulut innolla mukana talkoissa siistimmän ympäristön puolesta. Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys Jyväskylässä Kati Kankainen Anna Sarkkinen Liitteet 1. Lähetetyt lehdistötiedotteet ja mediaseuranta 2. Ohjausryhmän kokousten muistiot 3. Kevään 29 siivouspäivään osallistuneet koulut 4. Kevään 29 koulujen siivouspäivän järjestelyjen aikataulu 5. Koulujen saamat ohjeistukset siivouspäivään liittyvistä järjestelyistä: a) rehtorikokouksessa esitetty info siivouspäivätapahtumasta ( ) b) ohjeet siivouspäivään ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä ( ) c) käytäntö- ja turvallisuusohjeistus siivouspäivän järjestämisestä ( ) d) tiedotepohja vanhempien kutsumiseksi mukaan talkoisiin ( ) 6. Valokuvakilpailun säännöt ja voittajakuvat 7. Koulujen siivouspäivän järjestäminen kunnassa, 1 vinkkiä 8. Esimerkkitaulukko siivouspäivän ilmoittautumisten hallintaan 9. Palautetta rehtorikokouksesta 1

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 1/17 Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 2/17 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3 Yhteenveto

Lisätiedot

Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012

Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012 toimisto@japary.fi 1/11 Turvaa tapahtumaan -hanke Loppuraportti 1.10.2010-30.4.2012 toimisto@japary.fi 2/11 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3 Yhteenveto

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 208/2013 SISÄLLYS 1 Hankkeen toteuttaja... 1 2 Hankkeen nimi... 1 3 Yhteenveto hankkeesta... 1 4 Yksityiskohtainen kuvaus

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI Sirpa Kovanen Mervi Kytömäki-Pussinen Janne Toivanen Opinnäytetyö Marraskuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti

Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 15.10.2010-30.6.2014. Loppuraportti Loppuraportti Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke 1. Toteuttaja Suomen Sikayrittäjät ry 2. Hankkeen nimi ja tunnus Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshanke Dnro. 1915/3560-2010

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun terveydenhuollossa 2006 2008

Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun terveydenhuollossa 2006 2008 Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun terveydenhuollossa 2006 2008 Vantaan kaupungin paino/ 3/2009 Suun terveyden edistämisen elämänkaarimalli (STEEM) -hanke Vantaan suun

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Vihreä sohva -projekti 1.10.2008 31.12.2012

LOPPURAPORTTI. Vihreä sohva -projekti 1.10.2008 31.12.2012 1 LOPPURAPORTTI Vihreä sohva -projekti 1.10.2008 31.12.2012 2 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT 2. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET 2.1 Projektin lähtökohta 2.2 Projektin kohderyhmä 2.3 Projektin

Lisätiedot

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE

Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Tiivistelmä MAASEUTUYRITYSTOIMINNAN JA UUSIEN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN -HANKE Toteutusaika 20.9.2004 28.2.2006 Hankenumero 15916 Diaarinumero 559/3514-2004 Hankehenkilöstö Juhani Pihlajamaa, yritysneuvoja

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE

NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE NURKKIS KYLÄTALOSTA NURKKA NUORILLE Loppuraportti VIITASAAREN 4H-YHDISTYS RY 7.11.2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:eurooppa investoi maaseutualueisiin 2 1. Hankkeen toteuttaja Viitasaaren

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI

KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI KANSALAISJÄRJESTÖN KEHITYSYHTEISTYÖHANKKEEN VUOSIRAPORTTI VUODELTA 2008 HANKEKOODI 28813501 1. Hankkeen perustiedot 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 1.1 Järjestön Suomessa rekisteröity nimi Käymäläseura Huussi

Lisätiedot