Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen. Hankeraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen. Hankeraportti"

Transkriptio

1 Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen Hankeraportti

2 Sisällys 1. Hankkeen perustiedot Hankkeen perustiedot Hankkeen taustat ja tavoitteet Hankeorganisaatio Hankkeen työntekijät Hankkeen ohjausryhmä Sidosryhmät Hankkeen aikataulu Hankkeen toteutus: kevään 29 siivouspäivän suunnittelu ja toteutus Vuosi Vuosi Hankkeen tiedotus Hankkeen talous Hankkeen tulokset ja niiden hyödyntäminen jatkossa Hankkeen toteuttajan arvio... 9 Liitteet 2

3 1. Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi Hankkeen diaarinumero KSU-27-i-24 /574 Hankkeen toteuttaja Hankkeen kesto Hankkeen rahoittaja Hankkeen budjetoidut kokonaiskustannukset Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda, JAPA ry Ympäristöministeriö (Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset) 19 8 euroa (haettu avustus 14 8 euroa) Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset 1 521,17 euroa (myönnetty avustus 7 5 euroa) 2. Hankkeen taustat ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli kehittää käyttökelpoinen toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen. Peruskouluissa on jo vuosikymmenien ajan perinteisesti järjestetty siivouspäivä, yleensä keväisin huhti- tai toukokuussa lumien sulamisen jälkeen. Tarkoituksena on ollut siivota oman koulun lähiympäristö puhtaaksi roskista. Viime vuosina useissa kouluissa on kuitenkin lopetettu roskienkeruutalkoiden järjestäminen, ja siivouspäiväperinne on siten vaarassa kadota. Esimerkiksi Jyväskylän peruskouluissa koulujen yhteistä siivouspäivää ei ole pariin viime vuoteen järjestetty lainkaan. Perusteluna on ollut muun muassa lintuinfluenssan sekä vaarallisten jätteiden kuten huumeruiskujen aiheuttamat riskit. Esimerkiksi vuonna 27 vain kaksi koulua koko Jyväskylässä järjesti siivouspäivän koulun ympäristössä. Ympäristön siivouspäivä on erinomaista käytännön ympäristökasvatusta, minkä vuoksi siivouspäiväperinteen ei soisi loppuvan. Käytäntö opettaa lapsille ja nuorille vastuullisuutta ja havainnollistaa roskaamisen vaikutuksia. Sen avulla lapset myös oppivat, että omilla pienilläkin teoilla voi vaikuttaa ympäristön tilaan. Siivouspäivä antaa myös erinomaisen mahdollisuuden tutustua omaan lähiluontoon ja sen tilaan. Käytetyt huumeruiskut, kuolleet eläimet ja muut mahdollisesti vaaralliset jätteet ovat nykypäivänä todellisia riskejä siivouspäivän järjestämisessä. Lapset eivät kuitenkaan törmää näihin vaarallisiin, ympäristöön jätettyihin esineisiin pelkästään siivouspäivän yhteydessä, vaan yhtä lailla koulumatkallaan tai vapaa-ajallaan. Tämän vuoksi siivouspäivää ei tulisikaan jättää järjestämättä pelkästään näiden mahdollisesti vaarallisten jätteiden vuoksi. Tärkeämpää on, että lapsia ohjeistettaisiin siivouspäivän yhteydessä, kuinka tällaisten jätteiden kanssa tulee toimia: niihin ei pidä koskea ilman asianmukaisia suojavälineitä siivouspäivän yhteydessä eikä koskaan muulloinkaan. Tämän hankkeen tarkoituksena oli käynnistää siivouspäiväperinne kouluissa uudelleen. Tavoitteena oli luoda hankkeen aikana toteuttamismalli, jonka avulla siivouspäiviä voidaan järjestää kouluissa turvallisesti ja helposti. Toteuttamismallia testattiin hankkeen aikana Jyvässeudun kouluissa. Tavoitteena on, että malli jää elämään Jyvässeudun kouluissa hankkeen jälkeenkin ja siivouspäivistä tulee taas kouluille jatkuva perinne. Hankkeen tavoitteena oli kannustaa myös vanhempia osallistumaan yhteiseen siivouspäivään ja lisätä näin yhteisöllisyyttä alueilla sekä saada myös vanhemmat mukaan ympäristöja asennekasvatuksen piiriin. Monitahoinen yhteistyö tukee myös sosiaalisesti kestävää kehitystä. Käytännössä testattua mallia ja tehtyä ohjeistuksia voidaan hyödyntää kaikkialla muuallakin Suomessa. Toimintamallille on valtakunnallista tarvetta, sillä samat riskit ja ongelmat siivouspäivän järjestämisessä ovat esillä kaikissa Suomen kouluissa. Jyväskylässä ja lähikunnissa järjestettiin vuonna 28 neljän kunnan yhteinen roskaantumisen vähentämiseen tähtäävä Sotkutonta päivää! -kampanja, jossa JAPA ry oli suunnittelijana ja toteuttajana. Koulujen siivouspäivä -hanke liitettiin osaksi tätä suurempaa roskaantumisen 3

4 vähentämiskampanjaa, sillä molempien projektien tavoitteena on siistimpi ympäristö asennekasvatuksen kautta. Näin toimien hankkeet tukivat ja täydensivät toisiaan, mistä oli synergiahyötyä kummallekin projektille. Sotkutonta päivää! -kampanja jatkuu myös vuonna Hankeorganisaatio Hanketta hallinnoi JAPA ry eli Jyväskylän asukkaiden paikallisagenda, joka on yleishyödyllinen asukasyhdistysten perustama yhdistys. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja toimii Suomen yhdistyslain mukaisesti kotipaikkanaan Jyväskylän kaupunki. Toiminta-ajatuksena on aikaansaada Jyväskylään paikallisagenda21 eli kestävän kehityksen paikallistason toiminta-ohjelma ja edelleen kehittää ja toteuttaa sitä käytännössä. Toiminnalla on Jyväskylän kaupungin valtuutus. JAPA ry:n päätavoitteena on saada kansalaiset ajattelemaan omien kulutustottumustensa vaikutusta ympäristön tilaan, ja sitä kautta muuttamaan käyttäytymistään vähitellen kestävää kehitystä tukevaksi. JAPA ry järjestää muun muassa erilaisia neuvottelu-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä osallistuu paikallisiin ja valtakunnallisiin kestävään kehitykseen liittyviin tapahtumiin ja kampanjoihin. JAPA ry:llä on kokemusta erityyppisistä kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatukseen liittyvistä hankkeista usean vuoden ajalta. 3.1 Hankkeen työntekijät Hankkeen työntekijöinä toimivat JAPA ry:n koordinaattorit Kati Kankainen ja Anna Sarkkinen, jotka toteuttivat hanketta osana muuta työnkuvaansa. Hankkeessa tehty työpanos vastasi yhteensä kolmen kuukauden kokoaikaista työtä. Työpanos jaettiin työmäärän mukaisesti koko hankkeen kestoajalle. Hankkeen taloushallintopalvelut ostettiin yhdistyksen ulkopuoliselta kirjanpitäjältä. Kirjanpitäjänä toimi Sari Nieminen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) -osuuskunnasta. 3.2 Hankkeen ohjausryhmä Hankkeelle perustettiin neuvoa-antava neljän henkilön ohjausryhmä, joka oli hanketyöntekijöiden apuna ja tukena hankkeen suunnittelussa, ideoinnissa ja toteuttamisessa. Hankkeen ohjausryhmässä oli edustajat Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Länsi-Suomen Lääninhallituksesta, Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan osastolta sekä opetustoimesta. Ohjausryhmän kokoonpano oli seuraava: Meri Lumela, Halssilan koulun rehtori, ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Hamarus, Länsi-Suomen Lääninhallitus, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Elina Linnove, Keski-Suomen ympäristökeskus Tuula Smolander, Jyväskylän kaupunki/kaupunkirakennepalvelut/yhdyskuntatekniikka (varalla Terttu Nyberg) Hankkeen koordinaattorit toimivat ohjausryhmän sihteereinä. Hankkeen valvojana toimi Anna-Liisa Kiiskinen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä neljä kertaa: , , ja Lisäksi viimeisessä kokouksessa sovittiin, että ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa vielä varsinaisen hankkeen päättymisen jälkeenkin. Ohjausryhmän kokousmuistiot on esitetty liitteenä Sidosryhmät Hankkeen varsinainen toteuttaja oli JAPA ry. Tärkeimpänä kohderyhmänä ja yhteistyökumppanina olivat Jyväskylän koulut. Toisena tärkeänä hankkeen käytännön toteutuksen mahdollistavana yhteistyökumppanina oli Jyväskylän kaupunki. Yhteistyökumppaneihin lukeutuu myös paikallinen jätehuoltoyhtiö Mustankorkea Oy, joka otti maksutta vastaan siivouspäivänä kerätyt roskat. 4

5 Yhteistyötä tehtiin koulujen kautta myös alueen asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Olennaisiin sidosryhmätahoihin kuuluvat myös viestimet, joiden kautta tietoa aiheesta saatiin levitettyä. 4. Hankkeen aikataulu Hankkeen toteutusaika oli eli yhteensä 14 kuukautta. Aikataulu oli hankesuunnitelman mukainen. 5. Hankkeen toteutus: kevään 29 siivouspäivän suunnittelu ja toteutus 5.1 Vuosi 28 Hanke käynnistettiin toukokuussa 28 rahoituspäätöksen saamisen jälkeen. Hankkeen alkuvaiheessa selvitettiin koulujen siivouspäivien tilannetta Suomessa ja oltiin yhteydessä mm. Lahden kaupungin ympäristöpalveluihin. Lahden seudulla koulujen siivouspäiviä on järjestetty useana vuonna ja sieltä saatiinkin hyviä neuvoja siivouspäivän järjestelyihin liittyen. Alkuselvityksen avulla perehdyttiin aiheeseen tarkemmin ja selvitettiin, millaisia käytäntöjä siivouspäivän järjestämiseksi on käytössä eri puolilla Suomea. Selvittelyjen tuloksena todettiin, että koulujen siivouspäivien tilanne muualla Suomessa on samankaltainen kuin Jyväskylässäkin, eli perinne on viime vuosina hiipunut hyvin monilla alueilla. Toukokuussa 28 hankkeen työntekijät osallistuivat Jyväskylän Halssilan koulun siivouspäivään nähdäkseen käytännössä, kuinka siivouspäivä alueella järjestetään. Halssilassa koululaiset siivoavat ympäristöä yhdessä vanhempien kanssa yhtenä arki-iltana, minkä jälkeen talkoolaiset nauttivat makkarat ja mehua alueen asukasyhdistyksen tarjoilemana. Halssilan koulu on järjestänyt ympäristön siivouspäivän jo vuosikymmeniä, myös viime vuosina, kun kaikki muut alueen koulut ovat luopuneet perinteestä. Hankkeen aloitteesta Keski-Suomen maakunnallinen ympäristökasvatuksen työryhmä KYKY esitti Halssilan koulua vuoden 28 ympäristökasvatuksen ruusun saajaksi siivouspäiväperinteen ylläpitämisestä. Hankkeen ohjausryhmä koottiin loppukesästä 28 ja sen ensimmäinen kokous pidettiin Ohjausryhmässä pohdittiin millaisia ongelmia, haasteita ja riskejä siivouspäivän järjestämisessä on koulujen näkökulmasta ja kuinka ne voidaan ratkaista. Koulujen oman näkökulmien huomioiminen oli hankkeessa erityisen tärkeässä asemassa toimivan ja koulujen tarpeet huomioivan toimintamallin luomiseksi. Tässä erityisessä asemassa oli ohjausryhmän puheenjohtajan asiantuntemus. Ohjausryhmässä mietittiin ratkaisuja siihen, kuinka siivouspäivä voidaan turvallisesti järjestää ja mitä turvallisuustekijöitä järjestämisessä tulee huomioida. Hankkeelle etsittiin syksyn aikana tukijoita liike-elämästä siivouspäivän tarjoilujen järjestämiseksi talkoolaisille. Hankkeen koordinaattorit kävivät joulukuussa 28 Helsingissä neuvottelemassa valtakunnallisesta yhteistyöstä Suomen Lähikauppa Oy:n (ent. Tradeka) kanssa. Suomen Lähikauppa Oy kiinnostui hankkeesta Siwa-liikkeidensä osalta ja lupautui mukaan hankkeeseen tarjoamalla Siwojen lähettyvillä siivoaville ryhmille talkootarjottavat ja tiedottamalla aiheesta omissa viestintäkanavisssaan. Harmillisesti Suomen Lähikauppa Oy joutui kuitenkin vetäytymään yhteistyöstä vuoden 29 alussa yleiseen taloustilanteeseen vedoten. 5.2 Vuosi 29 Alkuvuoden aikana suunniteltiin, selvitettiin ja sovittiin siivoustalkoiden käytännön järjestelyihin liittyviä asioita, muun muassa koulujen ilmoittautumiskäytännön, siivousvälineiden, karttojen, siivousalueiden ja roskien poiskuljetuksen osalta. Hanketta esiteltiin Jyväskylän rehtoreille rehtorikokouksessa Kokouksessa siivouspäivien järjestämiseen suhtauduttiin positiivisesti. Kevään aikana kouluille tehtiin ohjeet siivouspäivään osallistumisesta sekä valmiit ohjeistukset ja tiedotepohjat lähettäväksi koteihin (esitetty liitteinä 5a, 5b, 5c ja 5d). Kouluja kannustettiin Halssilan koulun vuosien perinnettä seuraten järjestämään siivouspäivä iltatapahtumana kutsuen myös vanhemmat mukaan talkoisiin, sillä vanhempien mukanaolo lisää talkoiden turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä asuinalueella. 5

6 Koko Jyväskylän koulujen yhteinen siivouspäivä järjestettiin tiistaina Kouluille annettiin mahdollisuus siivouspäivän järjestämiseen vaihtoehtoisesti myös maanantaina 11.5 tai keskiviikkona 13.5, mikäli tiistai ei jostain syystä ollut sopiva. Koulut ilmoittautuivat mukaan siivoustalkoisiin hiihtolomaan mennessä ensin alustavilla osallistujamäärillä siivoustarvikkeiden tilaamista varten. Myöhemmin keväällä koulut ilmoittivat tarkennetut osallistujamäärätiedot tarvikkeiden jakamista varten. Kouluja pyydettiin ilmoittamaan erikseen osallistuvien lasten ja aikuisten määrät, jotta erikokoisia hanskoja saatiin tilattua oikeat määrät. Kouluja informoitiin siivouspäivästä sähköpostitse useaan kertaan kevään aikana. Yhteydenpitoa ja tiedotusta varten kutakin koulua pyydettiin ilmoittamaan omasta koulustaan siivouspäivästä vastaava yhteyshenkilö, jonka kautta tieto siivouspäivään liittyvistä järjestelyistä kulki eteenpäin koulun sisällä. Koulut saivat kartat omista lähialueistaan siivousalueen suunnittelua varten, ja karttojen avulla lähekkäin sijaitsevat koulut saivat jaettua siivousalueet keskenään. Kartat teki Jyväskylän kaupungin tonttiosasto, ja kartat laitettiin internetiin josta koulut saivat käydä tulostamassa tarvitsemansa määrän karttoja käyttöönsä. Karttoihin oli merkattu värikoodein kaupungin omistuksessa olevat maa-alueet. Altek toimitti kouluille ennen varsinaista siivouspäivää hanskoja ja jätesäkkejä sekä riskijätelaatikot vaarallisille jätteille. Seitsemän litran kokoiset riskijätelaatikot Jyväskylän kaupunki tilasi Vestek Oy:stä. Koulut organisoivat itse siivouspäivänsä kulun ohjeistuksen mukaisesti ja ilmoittivat etukäteen alueeltaan paikat, joihin roskia jätettiin odottamaan poiskuljetusta. Roskien haun Altek sai hoidettua pääsääntöisesti siivouspäivää seuraavana päivänä. Jyväskylässä perusopetusta antavia kouluja on 55, mukaan lukien myös kaupungin opetustoimeen kuulumattomat koulut ja erityiskoulut. Siivouspäivään osallistui näistä yhteensä 46 koulua (83,4 %). Siivoustalkoolaisia oli yhteensä 13, ja roskia kerättiin talkoissa noin 15 tonnia. Iltatapahtumana yhdessä vanhempien kanssa siivouspäivän järjesti yhdeksän koulua ja ainakin kahdessa näistä, Halssilassa ja Vesangassa, mukana oli lisäksi alueen asukas- tai kyläyhdistys. Siivouspäivään osallistuneet koulut on esitetty liitteessä 3. Siivouspäivän jälkeen koulut ilmoittivat tarkan osallistujamääränsä Jyväskylän kaupungin maksamaa kannusterahaa varten. Jyväskylän kaupunki maksoi kouluille jokaista osallistunutta siivoojaa kohti 1,5 euron palkkon käytettäväksi esimerkiksi välituntivälineisiin, stipendeihin tai siivouspäivän tarjoiluihin. Kouluille järjestettiin osana siivoustapahtumaa myös Siistiä! -valokuvauskilpailu, jonka tehtävänä oli kuvata oman koulun ja luokan siivouspäivää. Kilpailun voitti Jyväskylän Kristillisen koulun 5. luokka Aino Pöyhösen kuvalla Aurinko. Jyväskylän kaupunki palkitsi voittajaluokan kori- ja jalkapallolla sekä Mölkky-pelillä. Mölkky-pelit saivat myös Halssilan koulun 3T-luokka, Luonetjärven koulun 3 A-luokka, Nenäinniemen koulun 1-luokka sekä Vesangan koulun 2- ja 3-luokat. Kilpailun säännöt ja voittajakuvat ovat liitteenä 6. Koulujen siivouspäivä järjestettiin Jyväskylässä samana päivänä kuin perinteiset kaikille asukkaille avoimet asuinalueiden siivoustalkoot. Näin myös ne asukkaat, joilla ei ole kouluikäisiä lapsia, saivat mahdollisuuden osallistua ympäristön siivoamiseen talkoilla. Näin saatiin yhdistettyä samalla lasten ja aikuisten ympäristökasvatus. 6

7 Jyväskylän koulujen kevään 29 siivouspäivän suunnittelun ja toteutuksen kulku: Toimenpide Ajankohta Suunnittelu syksy 28 Siivouspäivästä informointi kouluille opetustoimen rehtorikokouksessa sekä sähköpostitse Koulujen ilmoittautuminen mukaan yhteiseen siivouspäivään Koululaisten vanhempien ilmoittautuminen mukaan oman koulun siivoustapahtumaan Koulujen ilmoitettava tarkennettu osallistujamääränsä ja roskien poishakupaikat Siivousvälineiden (roskapussit, hanskat ja riskijätelaatikot) toimitus kouluille Altekin toimesta tammikuu mennessä mennessä mennessä Siivouspäivää edeltävä viikko (vko 19) Siivouspäivä (varapäivät ja 13.5) Roskien poiskuljetus Altekin toimesta Koulujen raportointi tarkoista osallistujamääristä palkkion maksua varten Järjestelyiden aikataulu on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä Hankkeen tiedotus Siivouspäivää seuraavana päivänä mennessä Hankkeesta tiedotettiin paikallisissa ja valtakunnallisissa medioissa. Hankkeen tiedotus hoidettiin JAPA ry:n ja Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatekniikan tiedottajan kautta. Hankkeesta tiedotettiin yhdessä kaikille avoimien asuinalueiden siivoustalkoiden ja Jyväskylän seutukuntien Sotkutonta päivää! -kampanjan kanssa laajemman medianäkyvyyden saamiseksi. Siivouspäivä herättikin runsaasti kiinnostusta mediassa. Siivouspäivänä hankkeen koordinaattoria ja Halssilan asukasyhdistyksen varapuheenjohtajaa haastateltiin Yle Keski-Suomen alueuutisiin ja radio Keski- Suomeen. Siivouspäivä oli näkyvästi esillä myös Keskisuomalaisessa ja paikallisviestimissä. Hankkeesta kirjoitettiin myös Keski-Suomen Ympäristökeskuksen asiakaslehti Fiksun ympäristökasvatuksen teemanumeroon, joka ilmestyy syksyllä 29. Lähetetyt tiedotteet ja mediaseuranta ovat liitteenä Hankkeen talous JAPA ry toteutti hankkeen Ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksen turvin. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä 1 521,17 euroa. Hankkeen rahoituksesta ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustuksen osuus on 7 5 euroa (71,3 % hankkeen kokonaisrahoituksesta) ja omarahoituksen osuus 321,17 euroa. Alkuperäinen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio hankkeelle oli 19 8 euroa. Hanketta ei kuitenkaan voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudessa myönnetyn avustussumman jäädessä haettua pienemmäksi (haettu avustussumma 14 8 euroa, myönnetty 7 5 euroa). JAPA ry ei hakenut hankkeeseen erikseen kuntarahoitusta, vaan kunnan panos suunnattiin suoraan kouluille. Tämä auttaa tulevaisuudessa hankkeen tuloksien hyödyntämistä muualla, kun yksi välikäsi jää pois järjestäjien ja koulujen välillä. Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatekniikka kustansi siivoajien välineet sekä siivousvälineiden ja roskien kuljetukset. Lisäksi yhdyskuntatekniikka maksoi kouluille jokaista siivoojaa kohti 1,5 euron kannusterahan. Nämä siivouspäivien järjestämiseen liittyvät kustannukset eivät siis näy hankkeen kirjanpidossa. Lisäksi paikallinen jätehuoltoyhtiö Mustankorkea Oy vastaanotti kerätyt roskat ilmaiseksi. 7

8 Budjetoidut ja toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain: Palkat ja palkkiot - palkat - sivukulut 25 % Matkakulut - kilometrikorvaukset - muuta matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tstokulut - toimistotarvikkeet - puhelin- ja tietoliikennekulut - kopiointikulut - postituskulut - koulutusmateriaalit ja tarvikkeet Yhteensä Budjetoitu Toteutunut , , , , , Palvelujen ostot - taloushallintokulut - esite- ja tiedotusmateriaalien painatus Muut kulut - kokouskulut - toimitilavuokra ,55 115,55 291,9 33,86 258,4 Kulut yhteensä ,17 Raportin liitteenä toimitettava hankkeen tuloslaskelma poikkeaa kululajikohdiltaan yllä olevasta taulukosta, koska se on tehty yhdistyksen kirjanpitopohjalle. Täydellinen kustannuserittely tositenumeroineen sekä tuloslaskelma vuosittain tilitapahtumien ja tositteiden kanssa ovat maksatushakemuksen liitteenä. Hankkeen suurin kuluerä olivat ennakoidusti työntekijöiden palkat. Hankkeessa tehty työpanos vastasi yhteensä kolmen kuukauden kokoaikaista työtä. Työaika jaettiin tarpeen mukaisesti koko hankkeen kestoajalle, mutta kirjanpitokulujen pienentämiksi hankkeen työntekijöiden palkkoja ei jyvitetty erikseen joka kuukaudelle koko hankkeen keston ajan, vaan hankkeen palkka maksettiin kertasummina maalis-, touko- ja kesäkuussa 29. Samasta syystä yhdistyksen toimitilan vuokrasta ei jyvitetty hankkeelle tiettyä osuutta vuokrasta joka kuukausi, vaan hankkeelle jyvitettiin yhdistyksen yhden kuukauden toimitilavuokra. Matkakorvaukset koostuivat Helsingissä pidetystä yhteistyöneuvottelusta Suomen Lähikauppa Oy:n kanssa sekä kilometrikorvauksista oman auton käytöstä siivouspäivätapahtuman yhteydessä. Hankkeelle ei jyvitetty lainkaan syntyneitä puhelin- ja tietoliikennekuluja, sillä niiden erittely yhdistyksen muusta toiminnasta olisi ollut vaikeaa. Koulutusmateriaaleista ja -tarvikkeista ei 8

9 puolestaan aiheutunut kustannuksia, koska kaikki tiedotusmateriaali toimitettiin kouluille sähköisenä. Alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen Jyväskylän kaupunki kustansi kaikki siivousvälineet. Hankkeen tilintarkastus suoritetaan yhdistyksen vuoden 29 tilintarkastuksen yhteydessä. 8. Hankkeen tulokset ja niiden hyödyntäminen jatkossa Hankkeen keskeisenä tuloksena on toimintamalli, jonka avulla koulujen on helppo järjestää siivouspäivä. Toimintamalli on helposti hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti, sillä valmiit ohjeistukset ovat helposti muokattavissa eri kuntien tarpeisiin sopiviksi. Kouluille hankkeen aikana lähetetyt ohjeistukset ja tiedotteet on koottu Siivouspäivän järjestäjän oppaaksi. Materiaaleihin kuuluvat turvallisuusohjeistus, koulujen koteihin lähetettävä materiaali ja muu tiedotusmateriaali. Oppaassa on myös siivouspäivän järjestämisen vaiheet ja esimerkkitaulukot ilmoittautuneiden hallintaan. Näitä esimerkkimateriaaleja voidaan hyödyntää siivouspäivää suunnittelussa ja organisoinnissa missä tahansa päin Suomea. Koulujen ohjeistus on esitetty liitteinä 5a, 5b, 5c ja 5d, vinkkejä siivouspäivän järjestämiseen kunnassa liitteenä 7 ja esimerkkitaulukko siivouspäivän ilmoittautumisten hallintaan liitteenä 8. Siivouspäivän järjestäjän opas julkaistaan JAPA ry:n internetsivuilla (www.japary.fi) ja lisäksi maakunnallisilla ympäristökasvatus-sivuilla (www.ksymparistokasvatus.fi) syksyllä 29. Ohjeistus on sivuilta ladattavissa kunnille ja kouluille vapaasti käytettäväksi ja muokattavaksi. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta toimintamallin valtakunnallista levittämistä varten, ja tulosten levittämisestä keskusteltiin hankkeen ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa. Hanketta ja toimintamallia on tarkoitus esitellä muun muassa Keski-Suomen maakunnallisen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän kokouksessa sekä maakunnallisilla ympäristökasvatuksen sivuilla (www.ksymparistokasvatus.fi). Suunnitelmissa on myös kirjoittaa aiheesta artikkeleja rehtorien ja opettajien ammattilehtiin syksyllä 29. Tehokkaita tiedotuskanavia toimintamallin levittämiseen voisivat olla Suomen rehtorit ry sekä luokan- ja aineenopettajien ammattilehdet. Myös muiden kaupunkien haastamisesta mukaan on keskusteltu. Alustavasti kiinnostusta on ollut ainakin Tampereella, Turussa, Oulussa ja Lahdessa, kun Jyväskylän kaupunki esitteli hanketta kuntien viherpuolen henkilöstön tapaamisessa kesäkuussa Hankkeen toteuttajan arvio Hanke onnistui hyvin siitä huolimatta, että myönnetty hankeavustus oli huomattavasti haettua pienempi eikä hanketta siksi voitu toteuttaa suunnitellussa mittakaavassa. Alkuperäisestä hankesuunnitelmasta poiketen syksyllä 28 ei järjestetty pilottisiivoustapahtumia. Myös suunniteltu Siivouspäivän järjestäjän opas toteutettiin aiottua pienemmässä mittakaavassa siten, että opas koostuu suoraan kouluille kevään 29 aikana lähetetyistä ohjeistuksista siivoustalkoiden järjestämiseksi. Kevään 29 siivouspäivä onnistui Jyväskylässä yli odotusten 84,5 %:n kouluista osallistuttua tapahtumaan ja peräti yhdeksän koulun järjestettyä siivouspäivän iltatapahtumana. Siivouspäivään osallistui yhteensä liki 13 koululaista, opettajaa, vanhempaa ja asukasta. Siivouspäivän tulos oli 15 kiloa roskaa ympäristöstä, mikä tarkoittaa reilua kiloa roskaa siivoojaa kohden. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja keräsi kouluilta palautetta siivouspäivästä kaupungin opetustoimen rehtorikokouksessa kesäkuussa 29 (liite 9). Palautteen perusteella koulut olivat tyytyväisiä, että yhteinen siivouspäivä järjestettiin taas vuosien tauon jälkeen, ja koulut kokivat siivouspäivän konkreettiseksi ympäristökasvatuksen välineeksi. Hankkeessa kokeiltu toimintamalli on helposti hyödynnettävissä myös muualla sen yksinkertaisuuden vuoksi. Hankkeen toteutuksessa pyrittiin välttämään turhia välikäsiä muun muassa suuntaamalla suunniteltu kuntarahoitus suoraan kouluille ilman sen kiertämistä hankkeen kautta. Hanke osoittaa, että yhteisen siivouspäivän järjestäminen kunnissa onnistuu nykypäivän riskeistä huolimatta turvallisesti ja tehokkaasti melko pienellä työpanoksella. Siivouspäivän järjestäminen vaatii 9

10 kunnan järjestelyistä vastaavalta taholta yhteyshenkilön, jonka kautta tieto käytännön järjestelyistä ja toimintatavoista kulkee kouluille. Lisäksi tarvitaan henkilö kokoamaan yhteen koulujen tiedot osallistujamääristä ja roskien noutopaikoista. Tehokkaiden ennakkojärjestelyiden avulla esimerkiksi logistiikka saadaan hoidettua tehokkaasti ilman turhia ajoja, millä säästetään kuljetuskustannusten lisäksi ympäristöä. Hyvä etukäteisohjeistus ja eri tahojen tiivis yhteistyö tapahtuman järjestämisessä lisäävät siivouspäivien turvallisuutta ja toimivat samalla yhteisen toiminnan edistäjänä. Toimintamallin mukaan järjestetyissä talkoissa osallisiksi pääsevät myös vanhemmat, jolloin tietoisuus omasta lähiympäristöstä ja sen tilasta kasvaa myös aikuisten parissa. Yhteenvetona voidaan todeta, ettei vanha ja hyväksi havaittu ympäristökasvatusperinne ole kouluissa kokonaan unohtunut. Ympäristön siivouspäivän järjestäminen kouluissa ei ole vaikeaa ja tapahtuma on koettu positiiviseksi sekä lasten että aikuisten näkökulmasta. Kun siivouspäivän järjestäminen tehdään huolellisilla ennakkojärjestelyillä kouluille mahdollisimman helpoksi, ovat koulut innolla mukana talkoissa siistimmän ympäristön puolesta. Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys Jyväskylässä Kati Kankainen Anna Sarkkinen Liitteet 1. Lähetetyt lehdistötiedotteet ja mediaseuranta 2. Ohjausryhmän kokousten muistiot 3. Kevään 29 siivouspäivään osallistuneet koulut 4. Kevään 29 koulujen siivouspäivän järjestelyjen aikataulu 5. Koulujen saamat ohjeistukset siivouspäivään liittyvistä järjestelyistä: a) rehtorikokouksessa esitetty info siivouspäivätapahtumasta ( ) b) ohjeet siivouspäivään ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä ( ) c) käytäntö- ja turvallisuusohjeistus siivouspäivän järjestämisestä ( ) d) tiedotepohja vanhempien kutsumiseksi mukaan talkoisiin ( ) 6. Valokuvakilpailun säännöt ja voittajakuvat 7. Koulujen siivouspäivän järjestäminen kunnassa, 1 vinkkiä 8. Esimerkkitaulukko siivouspäivän ilmoittautumisten hallintaan 9. Palautetta rehtorikokouksesta 1

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY. Toimintasuunnitelma 2010. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY. Toimintasuunnitelma 2010. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY Toimintasuunnitelma 2010 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi 1 JAPA ry:n toimintasuunnitelma 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Perustoiminta...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY. Toimintasuunnitelma 2014. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY. Toimintasuunnitelma 2014. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA RY Toimintasuunnitelma 2014 Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi 1 JAPA ry:n toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Perustoiminta...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY. Toimintasuunnitelma 2015. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi

JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY. Toimintasuunnitelma 2015. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY Toimintasuunnitelma 2015 Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi 1 JAPA ry:n toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Perustoiminta...

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 101 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 7.3.2016 Klo 16.30 PAIKKA Narvan monari KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 103 2 KOKOUKSEN AVAUS... 103 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 102 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 14.3.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 104 2 KOKOUKSEN AVAUS... 104 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman. 14.1.2008 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 13.1.2008 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Heikki Niemi, Sari Söderman. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Itämerihaaste 22.1.2014 Tiina Toivonen jäteneuvoja Valtakatu 11, 28100 p. 02 621 2521 tiina.m.toivonen@pori.fi n Jätehuollon yhteistyöalue alueellisen jätehuollon suunnittelu

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 96 Nuorisovaltuuston kokous AIKA 8.2.2016 Klo 16.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 98 2 KOKOUKSEN AVAUS... 98 3 PUHEENJOHTAJAN JA

Lisätiedot

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014

Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Tutustumismatkalla Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 4.2.2014 Matkaraportin kirjoitti Heini Maijanen MontEri-hanke järjesti tutustumismatkan Jyväskylän Kansalaistoiminnankeskus Mataraan tiistaina 4.2.2014.

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

2016 TOIMINTAKERTOMUS

2016 TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKERTOMUS 2016 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Ylimattilantie 86110 PARHALAHTI http://www.parha.net Toimintakertomus 1.1. 31.12.2016 YLEISTÄ Yhdistys perustettiin 16.10.2010. Yhdistyksen virallinen rekisteröintipäivämäärä

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2009 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2009 Bobäck byaförening rf. 9.2.2009 1(6) HALLITUKSEN KOKOUS 8.2.2009 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Juha Saranpää, Sari Söderman, Jari Kaivolahti. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Knuuti Eeva-Maija Talousjohtaja

Knuuti Eeva-Maija Talousjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen 12.12.2017 1 1. Yleisiä periaatteita yhdistyksen hankehakemuksen tekemiseen 2. Invalidiliiton hankeavustus 2018 3. Ohjeita hankeavustuslomakkeen täyttämiseen

Lisätiedot

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free

Konferenssin järjestämisopas. Kuva: Ms free Konferenssin järjestämisopas Kuva: Ms free Tavoitteiden ja sisällön suunnittelu Mikä on konferenssin tavoite? Entä kohderyhmä? Onko aiempaa kokemusta konferenssin suunnittelusta? Jos konferenssi on järjestetty

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös Laurinlahden Koti ja Koulu ry Tilinpäätös 1.8.2009 31.7.2010 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2009-31.7.2010 sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

OHJEITA JA NEUVOJA TALKOOLAISILLE

OHJEITA JA NEUVOJA TALKOOLAISILLE 2015 OHJEITA JA NEUVOJA TALKOOLAISILLE Ehdota töissä huomenna! SIISTI BIITSI -KAMPANJA Siisti Biitsi -kampanja on Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojen siivoustalkookampanja. Kampanjan tarkoituksena on

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä

Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä PÖYTÄKIRJA Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä Aika 2.10.2017 klo 15 Paikka Merituulen koulu, Urheilutie 3 Osallistujat Sari Wilhola, sivistys- ja hyvinvointi (15:08 alkaen)

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien

TSV:n jakamat konferenssiavustukset. Georg Strien TSV:n jakamat konferenssiavustukset Georg Strien Sisältö Yleistä konferenssien rahoituksesta Rahoittajia Valtion tuen määrästä Mihin avustusta myönnetään, mihin ei? Hakukäytännöt Millainen on hyvä hakemus?

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Hankesuunnittelukoulutus / Laiffia landella -hanke

Hankesuunnittelukoulutus / Laiffia landella -hanke Hankesuunnittelukoulutus / Laiffia landella -hanke KÄSIKASSARA OHJAUSRYHMILLE 1 KÄSIKASSARA OHJAUSRYHMILLE 1. YLEISTÄ OHJAUSRYHMISTÄ MIKÄ OHJAUSRYHMÄ? Ohjausryhmän, hanketiimin, johtoryhmän, neuvottelukunnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

olla konkurssissa Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen

olla konkurssissa Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen HALLITUS (1/4) Yhdistyksellä on oltava hallitus Hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja Puheenjohtajan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen, jonka kotipaikka

Lisätiedot