PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009. Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 9/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille * 169 Sopimuksen päivittäminen Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien vesihuoltolaitosten käytöstä Vuoden 2009 talousarvion määrärahamuutokset Pornaisten kunnan strategia Linnunlaulun asemakaava-alueen K 219, T 9 koskevan kauppakirjan hyväksyminen Linnunlaulun asemakaava-alueen K 219, T 12 ja 13 koskevan kauppakirjan hyväksyminen Linnunlaulun asemakaava-alueen K 219, T 17 koskevan kauppakirjan hyväksyminen Linnunlaulun asemakaava-alueen K 220, T 6 koskevan kauppakirjan hyväksyminen Linnunlaulun asemakaava-alueen K 220, T 11 ja 12 koskevan kauppakirjan hyväksyminen Linnunlaulun asemakaava-alueen K 220, T 13, 16 ja 17 koskevan kauppakirjan hyväksyminen Elna Helena Karlssonin oikeudenomistajien ja Pornaisten kunnan välillä allekirjoitetun kauppakirjan hyväksyminen Kulmatien työpaikka-alueen korttelin TY 203, T 1 koskevan kauppakirjan hyväksyminen Muut asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvaltuuston istuntosali Gardin-Kukkonen Elina Haapakoski Liisa Janhunen Sari Kalsola Matti Kolehmainen Laura Kuisma Risto Liu Päivi, poissa Mattila Kaj Niemikorpi Janne Niinikoski Terhi Nyrhivaara Henna Pajunen Juha Palmgren Vesa Pietilä Sakari KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2009 Sivu 166 Piirainen Risto Putus Jaana Rantala Markku Repo Mika Runolinna Liljan-Kukka Ruskeepää Jukka Saarinen Maria Salento Erkki Sillanpää Jaakko Tanner Tuula Turunen Jukka Virkki Juha Yrtti Seppo Honkanen Heikki, varavaltuutettu MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Haukkasalo Hannu Marttila Seija kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kts. 106 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liljan-Kukka Runolinna ja Jukka Ruskeepää. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Seppo Yrtti Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Liljan-Kukka Runolinna Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Jukka Ruskeepää Seija Marttila

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 106 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty kokousilmoitus Uusimaa lehdessä ja Vartti Itä-Uusimaa -lehdessä. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus PORNAISTEN KUNNAN KAAVOITUSOHJELMA VUOSILLE Khall 257, liite 31 Kunnan käytössä oleva kaavoitusohjelma, joka on hyväksytty valtuustossa , on laadittu vuosille Kaavoitusohjelma on syytä päivittää ajan tasalle. Kaavoitusohjelma on väline kunnan maankäytön suunnitelmalliseen ohjaamiseen ja osaltaan myös rakentamisen ohjaamiseen. Kaavoitusohjelmassa määritellään lähivuosina kaavoitettavat alueet, tavoitteet kunkin alueen kaavoitukselle sekä kaavojen tavoitteelliset laatimisvuodet. Kaavoitusohjelma laaditaan yleensä viidelle vuodelle kerrallaan. Kaavoitusohjelma sisältää mahdolliset yleiskaavat, osayleiskaavat, asemakaavat ja asemakaavojen muutokset; myös laajempiin kaavatöihin liittyvät selvitykset on hyvä sisällyttää ohjelmaan. Kaavoitusohjelman hyväksyy kunnanvaltuusto. Liitteenä 31 on esitys Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaksi vuosille Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että - kaavoitusohjelma vuosille hyväksytään liitteen 31 mukaisena. puh Kvalt 107, liite 18 Liitteenä 18 on esitys Pornaisten kunnan kaavoitusohjelmaksi vuosille

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN MÄNTSÄLÄN, PORNAISTEN JA PUKKILAN KUNTIEN VESIHUOLTOLAITOSTEN KÄYTÖSTÄ Tekla 50 Mäntsälän Vesi on vastannut lähtien Pornaisten ja Pukkilan vesihuoltolaitosten käyttötehtävistä kuntien keskinäisellä yhteistoimintasopimuksella. Sopimuksen ovat hyväksyneet kuntien valtuustot. Siinä todetaan, että yhteistoimintasopimusta voidaan muuttaa sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Mäntsälän kunnan taloushallintopalvelut on edellyttänyt Mäntsälän Vettä tekemään kustannusseurantaa laitoskohtaisesti. Tämän vuoksi on voitu todeta, että alkuperäisessä sopimuksessa esitetty kustannusjako ei ole laitoksille tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Mäntsälän Vesi on yhdessä Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien kanssa valmistellut sopimuksen muuttamista seuraavilta osin: Mäntsälän Vesi toimii johtoverkostojen (ja laitosten) suunnitteluttamisessa ja rakennuttamisessa asiantuntijaroolissa (2 ) käyttö- ja kunnossapitotöiden suuruus on enintään Mäntsälän kunnan investointirajan suuruisia; investointirajan ylittävältä osalta kustannukset laskutetaan suoraan ao. vesihuoltolaitokselta (2 ) kustannusten jako tapahtuu pääsääntöisesti todellisten Mäntsälän Veden kirjanpidossa esitettyjen kustannusten perusteella (8 ) hallinnollisia kuluja (esim. atk-ohjelmat, toimitilavuokrat tms.) laskutetaan verkostoon pumpatun vesimäärän suhteessa (8 ) palveluhinnastossa esitettyjen palveluiden osalta sekä menot että tulot kirjataan jatkossa Mäntsälän Veden menoihin ja tuloihin omalle yksikölle laskutus tapahtuu neljännesvuosittain (8 ) yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien kunnanhallitusten yhtäpitävillä päätöksillä (9 ) Edellä esitettyjen muutosten lisäksi on sopimukseen esitetty tarkennettavaksi pieneltä osin Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Veden suhteita. Tavoite on, että päivitetty sopimus astuisi voimaan Mäntsälän Veden johtokunta on hyväksynyt osaltaan muutokset ja esittänyt päivitettyä sopimusta edelleen hyväksyttäväksi Mäntsälän, Pornaisten ja Pukkilan kunnille../..

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekla 50./.. Kutsun mukana tiedoksi nykyinen ja päivitetty sopimus. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy päivitetyn sopimuksen ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 272 Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään päivitetty ja nykyinen sopimus. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. puh. (019) tai Kvalt 108 Tiedoksi ilman liitenumeroa lähetetään päivitetty ja nykyinen sopimus.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET Tekla 52 Tekninen lautakunta esittää kuluvan vuoden talousarviomuutoksia seuraavasti: Vesilaitos: tulot menot Perustelut: Vesiosuuskuntien maksutulot eli liittyjämäärät eivät ole kehittyneet talousarvion laadinnan aikaan oletetulla tavalla. Menojen osalta ei arvioitu oikein yhteissopimuksessa määritelyjen veloitusperusteiden vaikutusta. Tältä osin sopimuksen muuttaminen on vireillä. Lämpölaitos: tulot menot Perustelut: Talousarvion laadinnan yhteydessä on osia tulo- ja menovaikutuksista jäänyt huomioimatta. Rakennuspäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyt talousarviomuutokset ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja rakennuspäällikkö Jukka Pietilä, puh. (019) tai Teknisen lautakunnan päätös: Hyväksyttiin. Khall 273 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. puh. (019) tai Kvalt 109

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus PORNAISTEN KUNNAN STRATEGIA Khall 282, liite 35 Pornaisten kunnan strategia vuosille on hyväksytty valtuustossa Pornaisten kunnan toimintaympäristössä on sen jälkeen tapahtunut huomattavia muutoksia. Niistä tärkein on yhteisen Mustijoen perusturvan toiminnan käynnistäminen yhdessä Mäntsälän kunnan kanssa. Kunnan tärkein tehtävä ei kuitenkaan ole muuttunut. Kunta on edelleen ensisijaisesti palvelujen järjestäjä ja mahdollisuuksien luoja. Tehtävänä on tuottaa kuntalaisille palveluja mahdollisimman laadukkaasti käytettävät taloudelliset ja muut resurssit huomioon ottaen. Samalla kunnan tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää sellaista ympäristöä, jossa asukkaat ja yritykset voivat hyvin ja joka houkuttelee myös uusia tulijoita. Uuden kuntastrategian valmistelu käynnistyi seminaarityöskentelyllä Valtuustoseminaarin jälkeen strategialuonnosta on työstetty kunnan johtoryhmässä ja elinkeinoasiain neuvottelukunnassa. Kunnan visiota, joka kuvaa haluttua tahtotilaa n. 10 vuoden päässä tulevaisuudessa on terävöitetty aikaisemmasta. Samalla asetetut tavoitteet ja valtuuskauden aikana toteutettavat toimenpiteet on pyritty laatimaan niin konkreettisiksi ja mitattavissa oleviksi, että strategian toteutumista voidaan arvioida vuosittain kunnan toimintakertomuksen yhteydessä. Pornaisten strategiaa toteutetaan talousarvioprosessin sekä laadittavien sektorikohtaisten toimenpideohjelmien avulla. Esityslistan liitteenä nro 35 lähetetään strategialuonnos Kunnanhallitus hyväksyy strategialuonnoksen ja omalta osaltaan ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. puh. (019) tai /..

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 282./.. Kvalt 110, liite 19 Esityslistan liitteenä nro 19 lähetetään strategialuonnos Keskustelun ja muutamien tekstilisäysten jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti Pornaisten kunnan strategian vuosille

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LINNUNLAULUN ASEMAKAAVA-ALUEEN K 219, T 9 KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 283, liite 36 Linnunlaulun asemakaava-alueen ns. Rintamamiesalueen maanomistajien ja kunnan välisissä maankäyttösopimuksissa ja valtuuston hyväksymissä esikauppakirjoissa on sovittu, että maanomistajat luovuttavat niissä mainitut tontit kunnalle sovittuun kauppahintaan. Liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaan Ensio ja Vilma Löfgren myyvät Pornaisten kunnalle Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä omistamastaan tilasta RN:o kortteliin AO 219 merkityn tontin nro 9 siten muutettuna, että tontin 9 ja 8 välinen raja siirtyy samansuuntaisena kuusi metriä tontin 9 puolelle. Kauppahinta on kaksikymmentäseitsemäntuhattaneljäkymmentäkahdeksan (27.048) euroa. Myytävät alueet on merkitty kauppakirjan liitteenä olevaan karttakopioon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteen nro 36 mukainen allekirjoitettu kauppakirja hyväksytään. puh. (019) tai _ Kvalt 111, liite 20

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LINNUNLAULUN ASEMAKAAVA-ALUEEN K 219, T 12 ja 13 KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 284, liite 37 Linnunlaulun asemakaava-alueen ns. Rintamamiesalueen maanomistajien ja kunnan välisissä maankäyttösopimuksissa ja valtuuston hyväksymissä esikauppakirjoissa on sovittu, että maanomistajat luovuttavat niissä mainitut tontit kunnalle sovittuun kauppahintaan. Liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaan Marja-Liisa Pakkanen ja Matti Salonen myyvät Pornaisten kunnalle Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä omistamastaan tilasta RN:o kortteliin AO 219 merkityt tontit nro 12 ja 13 yhteensä neljänkymmenenkuudentuhannenkahdeksansadanviidenkymmenenyhden (46.851,00) euron kauppahinnasta. Myytävät alueet on merkitty kauppakirjan liitteenä olevaan karttakopioon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteen nro 37 mukainen allekirjoitettu kauppakirja hyväksytään. puh. (019) tai _ Kvalt 112, liite 21

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LINNUNLAULUN ASEMAKAAVA-ALUEEN K 219, T 17 KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 285, liite 38 Linnunlaulun asemakaava-alueen ns. Rintamamiesalueen maanomistajien ja kunnan välisissä maankäyttösopimuksissa ja valtuuston hyväksymissä esikauppakirjoissa on sovittu, että maanomistajat luovuttavat niissä mainitut tontit kunnalle sovittuun kauppahintaan. Liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaan Janne Peltonen myy Pornaisten kunnalle Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä omistamastaan tilasta RN:o kortteliin AO 219 merkityn tontin nro 17 kuudentoistatuhannenseitsemänsadankahden (16.702,00) euron kauppahinnasta. Myytävät alueet on merkitty kauppakirjan liitteenä olevaan karttakopioon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteen nro 38 mukainen allekirjoitettu kauppakirja hyväksytään. puh. (019) tai _ Kvalt 113, liite 22

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LINNUNLAULUN ASEMAKAAVA-ALUEEN K 220, T 6 KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 286, liite 39 Linnunlaulun asemakaava-alueen ns. Rintamamiesalueen maanomistajien ja kunnan välisissä maankäyttösopimuksissa ja valtuuston hyväksymissä esikauppakirjoissa on sovittu, että maanomistajat luovuttavat niissä mainitut tontit kunnalle sovittuun kauppahintaan. Liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaan Olavi Rauhan oikeudenomistajat: Päivikki Rauha ja Teemu Paajanen myyvät Pornaisten kunnalle Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä omistamastaan tilasta RN:o kortteliin AO 220 merkityn tontin nro 6 kolmenkymmenenkahdentuhannenkahdensadanyhdeksänkymmenenyhden (32.291,00) euron kauppahinnasta. Myytävät alueet on merkitty kauppakirjan liitteenä olevaan karttakopioon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteen nro 39 mukainen allekirjoitettu kauppakirja hyväksytään. puh. (019) tai _ Kvalt 114, liite 23

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LINNUNLAULUN ASEMAKAAVA-ALUEEN K 220, T 11 JA 12 KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 287, liite 40 Linnunlaulun asemakaava-alueen ns. Rintamamiesalueen maanomistajien ja kunnan välisissä maankäyttösopimuksissa ja valtuuston hyväksymissä esikauppakirjoissa on sovittu, että maanomistajat luovuttavat niissä mainitut tontit kunnalle sovittuun kauppahintaan. Liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaan Esa ja Päivi Laurila myyvät Pornaisten kunnalle Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä omistamastaan tilasta RN:o kortteliin AO 220 merkityt tontit 11 ja 12 yhteensä viidenkymmenenviidentuhannenkahdensadanyhdeksän (55.209,00) euron kauppahinnasta. Myytävät alueet on merkitty kauppakirjan liitteenä olevaan karttakopioon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteen nro 40 mukainen allekirjoitettu kauppakirja hyväksytään. puh. (019) tai _ Kvalt 115, liite 24

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus LINNUNLAULUN ASEMAKAAVA-ALUEEN K 220, T 13, 16 JA 17 KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 288, liite 41 Linnunlaulun asemakaava-alueen ns. Rintamamiesalueen maanomistajien ja kunnan välisissä maankäyttösopimuksissa ja valtuuston hyväksymissä esikauppakirjoissa on sovittu, että maanomistajat luovuttavat niissä mainitut tontit kunnalle sovittuun kauppahintaan. Liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaan Jouko Järvinen ja Pirjo Sahlberg-Järvinen myyvät Pornaisten kunnalle Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä omistamastaan tilasta RN:o kortteliin AO 220 merkityt tontit nro 13, 16 ja 17 yhteensä viidenkymmenenkahdentuhannenviidensadankahdeksankymmenenneljän (52.584,00) euron kauppahinnasta. Myytävät alueet on merkitty kauppakirjan liitteenä olevaan karttakopioon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteen nro 41 mukainen allekirjoitettu kauppakirja hyväksytään. puh. (019) tai _ Kvalt 116, liite 25

16 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ELNA HELENA KARLSSONIN OIKEUDENOMISTAJIEN JA PORNAISTEN KUNNAN VÄLILLÄ ALLEKIRJOITETUN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 289, liite 42 Elna Helena Karlssonin oikeudenomistajien: Karl Karlsson, Elvi Muukkonen ja Jerker Karlsson sekä Pornaisten kunnan välillä on allekirjoitettu kauppakirja, jolla oikeudenomistajat myyvät ja luovuttavat Pornaisten kunnalle Sipoon kunnan Paippisten kylässä omistamastaan RN:o Nykulla nimisestä tilasta kauppakirjan liitekartan mukaisen määräalan jätevedenpumppaamon huoltoalueeksi tuhannen (1 000) euron kauppahinnasta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteen nro 42 mukainen allekirjoitettu kauppakirja hyväksytään. puh. (019) tai _ Kvalt 117, liite 26

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KULMATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN KORTTELIN TY 203, T 1 KOSKEVAN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN Khall 290, liite 43 Andraixt Oy on ostanut vuonna 1991 Pornaisten kunnalta Kulmatien työpaikka-alueella olevan määräalan pienteollisuusrakentamista varten markan kauppahintaan. Rakennushanke on jäänyt toteutumatta. Yrityksen ja kunnan kesken käydyissä neuvotteluissa tätä Kirkkotiehen rajoittuvaa määräalaa on tarjottu takaisin kunnalle ostettavaksi. Kauppahinta olisi sama, millä yritys on sen aiemmin kunnalta ostanut. Kulmatien työpaikka-alueen toteutusta erityisesti Kirkkotien varren osalta on tarkoitus tarkastella v käynnistyvässä Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelmassa. Tähän liittyen ja kauppahinta huomioon ottaen on määräalan ostaminen kunnalle perusteltua. Liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaan Andraixt Oy myy ja luovuttaa Pornaisten kunnalle Pornaisten kunnan Laukkosken kylässä omistamansa n m2:n suuruisen määräalan, joka on merkitty asemakaavaan merkinnällä TY 203. Rakennusoikeutta tontilla on 1194 k- m2. Kauppahinta on kymmenentuhatta (10.000) euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että liitteen nro 43 mukainen allekirjoitettu kauppakirja hyväksytään. puh. (019) tai _ Kvalt 118, liite 27

18 Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT Kvalt 119 Kuntalain 55 :n 2 mom. mukaan jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Valtuusto päätti yksimielisesti ottaa kiireellisenä asiana käsiteltäväkseen Kuntarahoitus Oy:n myöntämän luoton n:o 12778/08 pääoman muutoksen. Valtuusto päätti yksimielisesti, että myönnetystä eurosta jätetään euroa nostamatta. _

19 Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT Kvalt 120 Merkittiin tietoon saatetuksi kevään 2010 kokousajankohdat. Valtuuston kokouksen alussa palkittiin seuraavat urheilijat: Palkitut (nimi, laji, saavutus, seura, jota urheilija edustaa) Juhana Niittylä, Kyudo, yleisen sarjan SM-kulta, Porvoon Yosaiki Annemaria Vuorinen, Nyrkkeily, yleisen sarjan SM-pronssi, naiset 64 kg, Järvenpään Kehäkarhut Veli Janhunen, Yleisurheilu, Veteraanien 2 SM-kultaa ja MM 5. sija sekä joukkue MM-hopea M70 maraton ja ½ maraton, Laukkosken Taimi Anssi Rautio, Penkkipunnerrus, Veteraanien SM-hopea M70, Pornaisten Heavy Team Kim Hirvonen, Nyrkkeily, B-poikien SM-kulta miehet 75 kg, Järvenpään Kehäkarhut Laura Loisa, Salibandy, A-tyttöjen SM-kulta ja U19 maajoukkue, SB-Pro Nurmijärvi Anna-Mari Lehto, Salibandy, A-tyttöjen SM-kulta ja U19 maajoukkue, SB-Pro Nurmijärvi Janita Honkavaara, Joukkuevoimistelu/Freyat, N16-18 sarjan SMhopea ja SM-pronssi, Järvenpään Voimistelijat Valtuuston puheenjohtaja Seppo Yrtti toivotti kaikille hyvää joulua. Hallituksen puheenjohtaja Risto Kuisma kiitti valtuutettuja, kunnanhallitusta sekä kunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivotti kaikille hyvää joulua. Kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo kiitti viranhaltijoiden puolesta luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivotti kaikille hyvää joulua.

20 Valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä Pornaisten kunnanvaltuusto Pykälät 107, 109, 119, 120 Sivu 184 HLL 5 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee täytäntöönpanoa VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie 9, PL HELSINKI Kunnallisvalitus, pykälät 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus Asemapäällikönkatu 14, PL HELSINKI Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Liitetään pöytäkirjaan

21 Valituskirja 185 Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot