SIL TIEDOTUSTILAISUUS SIL STRATEGIAN TOIMEENPANON VAIHEITA 2. SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIN TULOKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIL TIEDOTUSTILAISUUS 14.10.2012 1. SIL 2020 - STRATEGIAN TOIMEENPANON VAIHEITA 2. SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIN TULOKSIA"

Transkriptio

1 SIL TIEDOTUSTILAISUUS SIL STRATEGIAN TOIMEENPANON VAIHEITA 2. SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIN TULOKSIA

2 STRATEGIAN VAHVISTUS LIITTOKOKOUKSESSA 2012 SIL:n liittokokous vahvisti liiton Mission, Vision ja Toiminnan painopitealueet ja velvoitti hallitusta toimimaan niiden täytäntöönviemiseksi.

3 Photo copyright Taneli Äikäs MISSIO? * Miksi olemme olemassa? Suomen Ilmailuliitto on valtakunnallinen harraste- ja urheiluilmailun edunvalvoja sekä keskusjärjestö. VISIO? * Millaiseksi haluamme tulla? Vuonna 2020 Suomen Ilmailuliitto on kasvava kaikkien harrasteilmailijoiden keskusjärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen laadukasta edunvalvontaa, palveluja järjestötoiminnan arkeen sekä toimii alan vahvana vaikuttajana.

4 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET Photo copyright Taneli Äikäs EDUNVALVONTA URHEILUILMAILU PALVELUT VIESTINTÄ

5 STRATEGIATYÖN TOIMEENPANO Photo copyright Taneli Äikäs Liittokokouksen päätökset ja velvoitteet hallitukselle: 1. Missio-Visio ja toiminnan painopistealueet vahvistettiin 2. Hallitus velvoitettin valmistelemaan vuoden 2013 toimintasuunnitelman strategialinjauksen puitteisiin. 3. Hallitus velvoitettiin esittämään seuraavalle liittokokoukselle strategian päivitys sekä raportti toteutuksesta.

6 SIL NYKYISEN ORGANISAATIORAKENTEEN SIJOITTUMINEN UUSIIN PAINOPISTEALUEISIIN Liiton nykyinen organisaatio ei vastaa uutta päätoimintojen jakoa: Nykyorganisaation malli nojaa pelkästään yhteen päätoimintoon, Urheiluilmailuun. Urheiluilmailu, vaikkakin hyvin tärkeä osa SIL:n toimintaa, on yksi neljästä päätoiminnosta ja sen painoarvo tulee olla sen mukainen. Organisaatio on muutettava vastaamaan Liittokokouksen hyväksymää päätoimintojen jakoa (Liittokokouksen velvoite hallitukselle).

7 SIL UUDET PAINOPISTEALUEET vs. NYKYINEN VASTUUTTAMINEN EDUNVALVONTA * Ei vastuutettu toimikunnille tai toimihenkilöille * Ei keskitettyä organisointia URHEILUILMAILU * Toimikuntarakenne ja toimiston tehtävänimikkeet vastannevat tähän tarpeeseen. PALVELUT * SIL-SHOP * Käytännössä ei muuta, vastuuttamatta VIESTINTÄ * ILMAILU-Lehti ulkoistettu osana koko toiminnon uudelleenjärjestelyä ja nykyaikaistamista * Muu viestintä organisoimatta ja vastuuttamatta

8 SIL 2020 STRATEGIA: JOHTOPÄÄTÖKSET ORGANISOINNIN KANNALTA SIL:n nykyinen organisaatiomalli ei vastaa Liittokokouksen tekemää päätöstä SIL:n neljästä päätoiminnasta. SIL:n nykyinen organisaatio ei pysty tuottamaan nykyvaatimuksen mukaista edunvalvontaa, palveluita ja viestintää. Tarvitsemme organisaatiouudistuksen.

9 SIL 2020 STRATEGIA: LIITON UUDELLEENORGANISOINTI Hallituksen päätöksiä : Päätettiin käynnistää toimiston uudelleenorganisointi vastaamaan strategian mukaisia päätoimialoja. Asiaa valmistelemaan nimettiin työryhmä. Luottamusmiesorganisaation rakenne ja sen kehitys otetaan teemaksi avainhenkilöpäivillä. Muutosmallista teetetään ryhmätyö. AH-päivien vierasesiintyjän teemana muutos. AH-päivien jälkeen päätetään jatkotoimista ja niiden aikataulusta.

10 SIL 2020 STRATEGIA: LIITON UUDELLEENORGANISOINTI Julkishallinnon rahoituserät ja jatkotoimet Syyskuun 2012 aikana tuli selväksi, että liiton valtiolta saamasta rahoituksesta tulee jäämään pois vuotuinen noin euron rahoituserä. Tämä tieto käynnisti tarpeen selvittää tarkoin miten 2013 budjetti voidaan rakentaa ilman mainittua 200k rahoituserää. Päätettiin tehdä analyysi SIL Shopin ja toimiston taloudesta. Strategiasuunnittelun rinnalle kiireellinen tarve operatiivisiin toimiin: Talousanalyysit, johtaminen ja henkilöstö ja niiden jälkeen päätökset. OKM:n avustusta vasten alustava budjetti oltava marraskuun alussa eli KIIRE!

11 SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIT Talousanalyysit teki Ilkka Mäkinen liitossa käytössä olevan Procountor-taloushallintojärjesten kirjauksista. Analyysit tehtiin vuoden 2011 aineistoista, koska ne ovat tilintarkastettuja aineisto käyty myös läpi; ei mainittavia trendimuutoksia. Antti Jouppi analysoi johtamisen ja henkilöstön. Tätä aineistoa ei voi yksityisyydensuoja huomioonottaen julkistaa.

12 ANALYYSIEN TULOSTEN LÄPIKÄYNTI Tässä tilaisuudessa käydään ensin läpi SIL Shop niiltä osin kuin liiketoiminnan siirtoon tähtäävä neuvottelu sallii. Shopin jälkeen SIL toimisto eli samalla SIL talouden kokonaiskuva.

13 SIL SHOP - talousanalyysi 1. TAUSTAA SIL-SHOP on SIL-toimitalon yhteydessä Helsinki-Malmin lentoasemalla toimiva ilmailutarvikekauppa. Shopilla on myös verkkokauppa, jota oltiin juuri näitä aikoja avaamassa uudistuneena. Shop on pääasiassa lennokkitarvikekauppa, joskin muutakin ilmailutarvikkeita on valikoimassa. ANALYYSIN TARVE Shopin on sanottu olevan omillaan toimeen tuleva yksikkö, joka on osa SIL:n jäsenilleen omakustannushintaan tarjoamia palveluja. Shopin tilannetta on käyty läpi toiminnanjohtajan ja silloisen hallituksen talousvastaavan toimesta, näiden selvitysten mukaan Shop toimisi omakustannusperiaatteella. TOTEUTTAMISTAPA Talouslukujen analyysi on tehty SIL:n taloushallinnossa vuodesta 2009 alkaen käytössä olleen Procountor - taloushallintojärjestelmän aineistoista. Shopille on järjestelmässä määritelty oma kustannuspaikka, jossa on otettu huomioon Shopin myynnit, ostot, myyjien palkkakustannukset ja suorat kauppaan kohdistuvat muut kulut (messuosastojen kulut yms) mutta ei jyvitystä tilakustannuksista tai hallintokuluista. Myöskään myyntivaraston arvostusta ja sitoutuneen pääoman kustannusta ei ole laskelmassa huomioitu. Olen käyttänyt oikaistujen tuloslaskelmen pohjana näitä kustannuspaikkaraportteja

14 SIL SHOP - talousanalyysi 2. NYKYTILANNE Oikaisemattomien kustannuspaikkaraporttien mukaan Shopin tulos vuodesta 2009 lähtien on ollut seuraava: SIL-SHOP kustannuspaikkaraporttien yhteenveto (1000 ) TILINTARKASTAMATON /2012 Myynti - ostot Myyntikate - Henkilöstökulut Muut kulut Tulos

15 SIL SHOP - talousanalyysi 3. OIKAISUN PERIAATTEISTA Jotta voidaan saada kuva Shopin liiketoiminnan todellisesta tuloksesta, täytyy siihen kohdistaa ne kustannuserät jotka olisivat itsenäisesti toimivalla yrityksellä. Näitä kuluja ovat ainakin tilakustannus, taloushallinon ja johtamisen kustannus sekä muut toiminnasta aiheutuvat sivukustannukset. Näissä Shop on käyttänyt SIL:n resursseja rajattomuuden periaatteella ilman mitään kustannusta. Koska esimerkiksi pääomaa on ollut käytössä rajattomasti nollakustannuksella, on päässyt muodostumaan arvoltaan suuri (230k ) varasto, jonka pääomakustannuksia ei sisällytetty Shopin laskelmiin TOIMITILAT Shopilla on käytössä liiton 672m2 toimitalosta noin m2 lämmintä tilaa. Toimitilakustannusta arvioitaessa voidaan lähestymistavaksi ottaa joko alueen keskimääräinen vuokrataso tai jyvitetty osuus liiton tilakustannuksesta. Näiden keskiarvon kautta on jyvitetty Shopille kuluja laskelmaan. HALLINTOKUSTANNUKSET Shopin kustannuslaskentaan on merkitty ainoastaan kaksi kaupassa työskentelevää myyjää, mutta ei mitään osaa liiton muun henkilökunnan Shopin eteen tekemästä työstä eikä osuutta ulkoistetuista taloushallintopalveluista. MUUT ERITTELEMÄTTÖMÄT KUSTANNUKSET Liiketoiminnan suunnittelusta olevalla kokemuksellani olen yleensä arvioinut, että suunniteltuun budjettiin tulee aina lisätä viimeiseksi kuluriviksi muut erittelemättömät kulut, joita yritykselle väistämättä tulee noin 5-15%.

16 SIL SHOP - talousanalyysi 4. OIKAISTU TULOS ILMAN VARASTON HUOMIOIMISTA Oikaisussa on edellä lasketut kustannukset laitettu sellaisenaan vuoden 2011 osalle, ja summia on korjattu eteen- ja taaksepäin 3% vuotuisella inflaatiokorjauksella. SIL-SHOP oikaistuna ilman varaston huomioimista (1000 ) Myynti - ostot Myyntikate - Henkilöstökulut - Muut kulut Oikaisuerät: - Toimitilakustannus - Hallintokustannukset - muut erittelemättömät Tulos / Kumulatiivinen tappio tarkastelujaksolla 341k, varaston arvostus huomioiden yli 400k.

17 SIL SHOP - talousanalyysi 5. SHOPIN OSALTA HUOMATTAVAA SIL:n yleisen taloudenpidon laatu heijastuu voimakkaasti myös SIL Shopin oikaistuun tulokseen. Paremman omistajan käsissä Shopin tulos voisi olla aivan toisenlainen. JATKOTOIMET Neuvottelut SIL Shopin liiketoiminnan ja varaston myymisestä Shopin henkilökunnan hallitsemalle yhtiölle ovat johtaneet aiesopimuksen solmimiseen.

18 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 1. TAUSTAA SIL toimiston tehokuutta ja toimintaa on haluttu selvittää hallituksen toimesta. Toimiston toimenkuvia, työtapoja ja johtamista analysoi hallituksen puolesta Antti Jouppi, taloutta Ilkka Mäkinen. Tämä talousanalyysi antaa taustaa tälle työlle peilaamalla toimiston tilannetta talouslukujen kautta. ANALYYSIN TARVE Liiton rahoituspohja on vaarassa rapautua mitä tulee valtiolta saataviin rahoituseriin. Tämän seurauksena kaikki liiton taloudelliset yksiköt tulee käydä läpi sen selvittämiseksi, vuotaako jokin toiminto rahaa epätarkoituksenmukaisesti. Talouden tilannetta on käyty läpi silloisen hallituksen talousvastaavan ja toiminnanjohtajan toimesta, joilta hallitus on saanut talousraportoinnin. TOTEUTTAMISTAPA Talouslukujen analyysi on tehty SIL:n talouhallinnossa vuodesta 2009 alkaen käytössä olleen Procountor - taloushallintojärjestelmän aineistoista. SIL Shopin taloudesta on tehty erillinen, edellä esitetty analyysi. Kulueriä on käsitelty päätiliryhmittäin, ja lisäksi päätiliryhmä 700 Muut kulut osin alatiliryhmittäin.

19 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 2. Henkilöstökulut SIL:n palveluksessa on tällä hetkellä kahdeksan kuukausipalkkaista henkilöä, joista kaksi SIL Shopin puolella. Palkkatason voidaan sanoa olevan vertailuryhmän keskiarvoa. SIL:n efektiivinen henkilösivukuluprosentti laskettuna vuoden 2011 tilinpäätöksestä on 30,4%. Näin ollen kuukausittainen/vuosittainen henkilöstökulu koko henkilökuntaa koskien on 35 k /420 k, ilman ILMAILUlehden päätoimittajan palkkasummaa.

20 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 3. Toimitilakulut Vuoden 2011 kirjapidossa tiliryhmän 720 Toimitilakulut kokonaissaldo oli 41 k. Summa sisältää 6,5k messutilavuokria, mutta toisaalta siitä puuttuu maanvuokra, joka tullee olemaan noin 10,5 k. Näin laskien liiton laskennalliseksi tilakuluksi tulee 41-6,5+10,5 = 45 k. Tämä on siis pelkkää hoito- ja ylläpitokulua liiton omistamasta 672 m2 rakennuksesta. Neliökohtaiseksi kustannukseksi tulee 5,58 /m2, mikä on erittäin suuri summa. Ottaen huomioon pääoman sitoutumisen toimitaloon ja sille lasketun hyvin matalan 3,5% pääomatuottovaatimuksen, tulee toimitilakuluun 31,5 k reaalinen korjaus. Tämä yhdessä hoitokulun kanssa tekee neliöhinnaksi 9,50 /m2/kk, mikä on tämänkokoisen tilan osalta yli Malmilla vallitsevan vuokratason. Nyt tehtävien saneeraustoimien jälkeen liitolla tullee olemaan 4-8 työntekijää. Mainittu joukko ei tarvitse 672m2 toimitilaa. Valtion toimistomitoituksen suositusarvolla laskettuna liitto tarvitsee m2 toimiston. Laskutavasta riippuen 45 k vuotuisissa toimitilakustannuksissa on k ylimääräistä kulua.

21 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 4. Toimistotekniikan kulut 1/2 SIL toimiston tietotekniikka on hankittu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin rahoitusyhtiöiden kautta. Sopimukset ovat kautta linjan järkyttävän huonoja SIL:n kannalta. Esimerkkinä viidestä kannettavasta tietokoneesta tulee vuotuinen vuokrakustannus, kun asialliset, liiton toimissa riittävät kannettavat voisi ostaa omaksi kaikille viidelle tarvitsijalle esimerkiksi hintaan 699 /kpl = Nyt koneiden kokonaishinnaksi tulee kolmen vuoden sopimuskaudella Maksamme koneista siis yli viisinkertaisen ylihinnan.

22 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 5. Toimistotekniikan kulut 2/2 Vuosittainen toimistotekniikan vuokrasumma on 25,5 k. Siinä on mihin vaan vaihtoehtoiseen toteutusmalliin verrattuna 20 k ylimääräistä. Ylipäätään ei ole mitään syytä miksi SIL:n tulisi leasingvuokrata tietotekniikkansa? Liiton kassatilanne on ollut hyvä, eikä meillä ole mitään vero- tai taseteknistä syytä naamioida tase-eriä kuluksi. ATK-laite ja muut kone- ja kalustokulut yhteensä vuonna 2011 olivat 32,5 k. 7 k lisäys mainittuihin vuokrasopimuksiin nähden koostuu pääasiassa erilaisten tukipalveluiden käyttömaksuista, sekalaisten webhostingpalveluiden maksuista sekä joistain ohjelmistolisenssihankinnoista.

23 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 6. Matkakustannukset Matkakulut ovat suuret, päivärahoineen ja kilometrikorvauksineen 70 k. Summa sisältää myös kaikkien luottamusmiesten matkustuskulut, joiden osuus tästä summasta on 40 k. Henkilökunnan korvatut matkakustannukset ovat näinollen 30 k vuodessa.

24 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 7. Taloushallintopalvelut Kokonaissumma 42 k sisältää ulkoistetun tilinpidon sekä tilintarkastuksen 17 k sekä niihin liittyvät ATK-lisenssimaksut 25 k. Summat ovat erittäin suuria. Shopin arvioitu osuus 70% puhdistettuna tästä pois tekee 12,5 k, mikä sekin on aivan liikaa SIL:n kokoisen aatteellisen järjestön taloushallinnosta, varsinkin ottaen huomioon että toimistossa on kaksi toimistosihteeriä. Summa vastaa vertailuesimerkkinä käytettyjen noin parin miljoonan liikevaihtoa tekevien ja yli 10 henkeä työllistävien yritysten ulkoistettuja taloushallintokustannuksia.

25 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 8. Muut hallintokulut Kokonaissumma 443 k sisältää jäsenvakuutuksen, SIL Shopin sekä Ilmailu-lehden kuluja yhteensä 308 k, joten niiden yli kulusummaksi jää 135 k. Tämä koostuu 20 eri kulutilistä. Niistä merkittävimpiä ovat mm. järjestöjen jäsenmaksut 26,5k (josta FAI 14,5k ) sekä osanottomaksut kv. kilpailiuhin 29 k.

26 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 9. SIL Shopin kulukohdistukset ALV-laskennassa Kuten erillisessä SIL Shop-analyysissä todettiin, Shopin kustannuslaskenta on pahasti puutteellinen eikä siinä oteta huomioon todellisia kustannuksia. Kohdistamattomia kustannuksia on ollut vuonna 2011 tehdyn laskelman mukaan 70 k, joista arviolta noin 55 k osuuteen sisältyy arvonlisävero. Mikäli kulukohdistus olisi tehty, kuluihin sisältyvä arvonlisäveron osuus olisi voitu vähentää Shopin arvonlisäverolaskemassa. Tästä on koitunut vuodessa noin 10 k aiheeton arvonlisävero.

27 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 10. Analyysin lopputulos Liitolla ei voida sanoa olevan toimivaa talousohjausta. Taloushallinnon rutiinit hoituvat tilitoimiston toimesta suurin kustannuksin. Taloudenpito on usealla tasolla välinpitämätöntä. Verotukseen liittyvät kysymykset ovat mitä ilmeisimmin täysin vieraita, siihen viittaa esimerkiksi kohdassa 9. mainittu arvonlisäveroasia. Riittävää osaamista ei ole myöskään hankintojen järjestämisestä eikä tarvittavan tekniikan tasosta eikä hinnoista. Käsitys siitä, millä tasolla tämänkokoisen organisaation kulut pitäisi olla ei tunnu olevan. Operatiiviseen johtamiseen liittyviä tehtäviä ostetaan konsulttipalveluina ja joudutaan tekemään luottamusmiesvoimin. Jokapäiväisten työkalujen käyttöön ostetaan jatkuvasti ulkopuolista maksullista tukea. Kaikki kustannuserät ylittävät roimasti tämänkokoiselle organisaatiolle hyväksyttävän tason.

28 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 11. Jatkotoimia SIL:llä on strategiatyön täytäntöönpano menossa ja se tuo joka tapauksessa muutoksia organisaatioon. Tämän talousanalyysin sekä aiemman SIL Shop - analyysin tulokset vaativat vastuulliselta hallitukselta nopeita ja päättäväisiä toimia. SIL Shop tuottaa yli 100 k operatiivista tappiota vuodessa, tämän lisäksi toimiston Shopista puhdistetuista vuosikuluista pystyy leikkaamaan ainakin 60 k. Taloudenpidon tila on niin mahdoton, että sitä ei voi korjata hiljalleen tekemällä pikku parannuksia. Taloon tarvitaan sellaista osaamista mitä nykyjohdolla ei ole.

29 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 12. Tulevaisuuden simulointia 1/2 Seuraavassa on esitetty SIL:n tuloslaskelma vuodelta 2011 eriteltyinä tässä talousanalyysissä käytettyjen kulukokonaisuuksien osalta: SIL vuosi 2011 Tuotot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Muut kulut Toimitilakulut Toimistotekniikka Matkakulut Taloushallintopalvelut Muut hallintokulut (lehti, jäsenvakuutus) Muut hallintokulut (poislukien edell.) Muut erittelemättömät kulut Tuotto/Kulujäämä Varainhankinnan Tuotto/Kulujäämä (Jäsenmaksut) Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tulos ennen satunnaiseriä Yleisavustukset Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot ja verot yhteensä Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

30 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 13. Tulevaisuuden simulointia 2/2 Ilmailu-lehden tuotannon tultua ulkoistetuksi toimiston siihen liittyvä oheistyö on käytännössä loppunut. Samoin koko vuoden 2011 luvuissa on mukana päätoimittajan palkkamenot. Kun SIL Shopista luovutaan ja suoritetaan tässä raportissa esitetyt/muutoin puheenaolleet saneeraustoimet: * henkilöstö strategialinjauksen mukaiseksi. * muutto vuokratiloihin ja toimitalon myynti. * kulusaneeraus kautta linjan. Näiden toimenpiteiden jälkeen tavoiteltu tuloslaskelma voisi muodostua seuraavanlaiseksi -> SIL ESIMERKKILASKELMA 12kk tilikausi kustannussäästötavoitteeneen Tulot: summa jäämä Jäsenmaksutulot (á 75 ) OKM avustus Tulot yhteensä Menot: Ilmailu - lehti Henkilöstökulut Toimitilat (vuokratila 200 m2) Oma toimistotekniikka Hallintopalvelut (kirjanpito, tilintark) Matkakulut Osanottomaksut Mitalit ja pokaalit Jäsenmaksut Lajirahat Jäsenvakuutus Muut erittelemättömät kulut ,1 TULOS:

31 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 14. Jatkotoimia Kulusäästöillä on mahdollista päästä lähemmäksi sitä tavoitetta, että pystyisimme rahoittamaan normaalitoimintamme jäsenmaksutuotoilla. Laskelmassa on lähdetty siitä että vuodelle 2013 tehdään maksimi jäsenmaksunkorotus liittokokouksen päätöksen mukaan, eli varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi tulisi 75 euroa. Laskelma on teoreettinen, mutta silti se osoittaa saneeraustoimien ja säästöjen vaikutuksen. Kuten tiedämme. meidän on pakkokin varautua siihen että valtion tukirahat loppuvat tai ainakin pienenevät merkittävästi. Huomattava on myöskin se, että kaikkia säästöjä ei saada voimaan heti, esimerkiksi tietotekniikan leasingsopimuksista osa on voimassa vielä kahden vuoden ajan. Ylläoleva laskelma osoittaa, että laskelmaan sisään leivotut saneeraustoimet eivät vielä tuossakaan mittakaavassa ole riittäviä vaan budjetoitu tulos on negatiivinen. Tälläiseen suunnitteluun ei ole mahdollisuuksia, koska: ei voida olla varmoja tulopuolen täydellisestä pitämisestä kulusäästöjen toteutuminen suunnitellussa laajuudessa tuskin onnistuu täydellä vaikutuksellaan heti Tammikuusta alkaen, vaikka otettaisiinkin huomioon se että tätä laskelmaa ei rasiteta kertaluotoisilla nyt meneillään olevaan saneeraukseen liittyvillä kuluerillä. Budjetoitava tulos täytyy olla jonkin verran positiivinen, jotta edellämainittuihin epävarmuustekijöihin voidaan varautua. Tulojen arvioinnissa täytyy kuitenkin pitäytyä realismissa.

32 SIL TALOUSANALYYSIT Asian käsittely hallituksessa Molemmat talousanalyysit sekä Antti Joupin tekemät henkilöstö- ja johtamisanalyysit lähettettiin koko hallitukselle tutustuttavaksi Hallitus kutsuttiin koolle Torstaiksi Keskusteluiden jälkeen hallitus teki yksimielisesti nettisivuilla julkaistussa tiedotteessa mainitut päätökset: Hallitus päätti kokouksessaan, että käytännön toimenpiteinä Suomen Ilmailuliitto ry 1.Tulee luopumaan tappiollisesta SIL Shop -myymälästä vuoden 2012 loppuun mennessä. 2.Aloittaa välittömästi neuvottelut henkilöstön rakenteen sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön, huomioiden myös liiton jäsenlehden jo tapahtuneen ulkoistamisen. 3.Vapauttaa liiton toiminnanjohtajan tehtävistään alkaen, syntyneen luottamuspulan vuoksi.

33 Photo copyright Taneli Äikäs Keskustelu aiheesta...

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset Lisätalousarvion perustelut Järjestötoiminnan tukeminen - Erillinen historiaprojektin budjetti sisällytetty lisätalousarvioon Viestintä - Nettisivu-uudistuksen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ Liite 2.1 VER hallitus 27.10.2016, Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ 7 464 000 euroa 0 euroa 7

Lisätiedot

Liittokokous. Budjettiraami 2017

Liittokokous. Budjettiraami 2017 12.11.2016 Liittokokous Budjettiraami 2017 Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit /

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toiminnoittain

Talousarvio 2017, toiminnoittain Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kauden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy kentän viime kausina saavutetun hyvän pelikunnon ylläpitämiseen ja palveluiden sekä viihtyvyyden kehittämiseen. Talous Hoitovastikkeeksi

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010

TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TUOTOT 3000 tuotot 40 000,00 51 338,35 40 613,75 38 711,16 30 000,00 67 820,00

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2017 / Syyskokous

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2017 / Syyskokous VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2017 Valtion avustukset, UM 695 194,87 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt, RAY ym. 153 445,00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 194 678,00 Ulkomaiset avustukset,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015 Sivu 1 / 6 Liittokokous 18. 19.11.2011 Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HALLITUKSEN

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - TULOSTEMALLEJA Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi ASTERI JOHDON RAPORTOINTI ESIMERKKI- JA INSPIRAATIOVIHKONEN Tässä vihkosessa on esitelty erilaisia

Lisätiedot

TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN

TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 1 TAUSTAA TYÖLLE, KATSAUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN Toiminnallinen työryhmä 21.1.2017 Vesa Haapamäki kaupunginjohtaja 21.1.2017 2 Sisältö Taustaa työlle o Toimeksianto Talouden tilanne

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6

SUOMEN SAUNASEURA YHTEENSÄ , ,4 TUOTOT , KULUT , ,6 Suomen Saunaseura ry Talousarvio 2017 YHTEENVETO TALOUSARVIOSTA Sauna-lehti TA2017 TOTEUMA 10/2016 TA2016 2015 TULOT 121000 108942,5 81000 110865,5 KULUT -159500-96472,35-122500 -102801,5 YHTEENSÄ -38500

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2010-2016 SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 23.45.2016 SGL JA FGC TULOSKEHITYS 2010 2016B (T ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016B SGL + 65 + 14-287 - 85 + 93-158

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot