SIL TIEDOTUSTILAISUUS SIL STRATEGIAN TOIMEENPANON VAIHEITA 2. SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIN TULOKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIL TIEDOTUSTILAISUUS 14.10.2012 1. SIL 2020 - STRATEGIAN TOIMEENPANON VAIHEITA 2. SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIN TULOKSIA"

Transkriptio

1 SIL TIEDOTUSTILAISUUS SIL STRATEGIAN TOIMEENPANON VAIHEITA 2. SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIN TULOKSIA

2 STRATEGIAN VAHVISTUS LIITTOKOKOUKSESSA 2012 SIL:n liittokokous vahvisti liiton Mission, Vision ja Toiminnan painopitealueet ja velvoitti hallitusta toimimaan niiden täytäntöönviemiseksi.

3 Photo copyright Taneli Äikäs MISSIO? * Miksi olemme olemassa? Suomen Ilmailuliitto on valtakunnallinen harraste- ja urheiluilmailun edunvalvoja sekä keskusjärjestö. VISIO? * Millaiseksi haluamme tulla? Vuonna 2020 Suomen Ilmailuliitto on kasvava kaikkien harrasteilmailijoiden keskusjärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen laadukasta edunvalvontaa, palveluja järjestötoiminnan arkeen sekä toimii alan vahvana vaikuttajana.

4 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET Photo copyright Taneli Äikäs EDUNVALVONTA URHEILUILMAILU PALVELUT VIESTINTÄ

5 STRATEGIATYÖN TOIMEENPANO Photo copyright Taneli Äikäs Liittokokouksen päätökset ja velvoitteet hallitukselle: 1. Missio-Visio ja toiminnan painopistealueet vahvistettiin 2. Hallitus velvoitettin valmistelemaan vuoden 2013 toimintasuunnitelman strategialinjauksen puitteisiin. 3. Hallitus velvoitettiin esittämään seuraavalle liittokokoukselle strategian päivitys sekä raportti toteutuksesta.

6 SIL NYKYISEN ORGANISAATIORAKENTEEN SIJOITTUMINEN UUSIIN PAINOPISTEALUEISIIN Liiton nykyinen organisaatio ei vastaa uutta päätoimintojen jakoa: Nykyorganisaation malli nojaa pelkästään yhteen päätoimintoon, Urheiluilmailuun. Urheiluilmailu, vaikkakin hyvin tärkeä osa SIL:n toimintaa, on yksi neljästä päätoiminnosta ja sen painoarvo tulee olla sen mukainen. Organisaatio on muutettava vastaamaan Liittokokouksen hyväksymää päätoimintojen jakoa (Liittokokouksen velvoite hallitukselle).

7 SIL UUDET PAINOPISTEALUEET vs. NYKYINEN VASTUUTTAMINEN EDUNVALVONTA * Ei vastuutettu toimikunnille tai toimihenkilöille * Ei keskitettyä organisointia URHEILUILMAILU * Toimikuntarakenne ja toimiston tehtävänimikkeet vastannevat tähän tarpeeseen. PALVELUT * SIL-SHOP * Käytännössä ei muuta, vastuuttamatta VIESTINTÄ * ILMAILU-Lehti ulkoistettu osana koko toiminnon uudelleenjärjestelyä ja nykyaikaistamista * Muu viestintä organisoimatta ja vastuuttamatta

8 SIL 2020 STRATEGIA: JOHTOPÄÄTÖKSET ORGANISOINNIN KANNALTA SIL:n nykyinen organisaatiomalli ei vastaa Liittokokouksen tekemää päätöstä SIL:n neljästä päätoiminnasta. SIL:n nykyinen organisaatio ei pysty tuottamaan nykyvaatimuksen mukaista edunvalvontaa, palveluita ja viestintää. Tarvitsemme organisaatiouudistuksen.

9 SIL 2020 STRATEGIA: LIITON UUDELLEENORGANISOINTI Hallituksen päätöksiä : Päätettiin käynnistää toimiston uudelleenorganisointi vastaamaan strategian mukaisia päätoimialoja. Asiaa valmistelemaan nimettiin työryhmä. Luottamusmiesorganisaation rakenne ja sen kehitys otetaan teemaksi avainhenkilöpäivillä. Muutosmallista teetetään ryhmätyö. AH-päivien vierasesiintyjän teemana muutos. AH-päivien jälkeen päätetään jatkotoimista ja niiden aikataulusta.

10 SIL 2020 STRATEGIA: LIITON UUDELLEENORGANISOINTI Julkishallinnon rahoituserät ja jatkotoimet Syyskuun 2012 aikana tuli selväksi, että liiton valtiolta saamasta rahoituksesta tulee jäämään pois vuotuinen noin euron rahoituserä. Tämä tieto käynnisti tarpeen selvittää tarkoin miten 2013 budjetti voidaan rakentaa ilman mainittua 200k rahoituserää. Päätettiin tehdä analyysi SIL Shopin ja toimiston taloudesta. Strategiasuunnittelun rinnalle kiireellinen tarve operatiivisiin toimiin: Talousanalyysit, johtaminen ja henkilöstö ja niiden jälkeen päätökset. OKM:n avustusta vasten alustava budjetti oltava marraskuun alussa eli KIIRE!

11 SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIT Talousanalyysit teki Ilkka Mäkinen liitossa käytössä olevan Procountor-taloushallintojärjesten kirjauksista. Analyysit tehtiin vuoden 2011 aineistoista, koska ne ovat tilintarkastettuja aineisto käyty myös läpi; ei mainittavia trendimuutoksia. Antti Jouppi analysoi johtamisen ja henkilöstön. Tätä aineistoa ei voi yksityisyydensuoja huomioonottaen julkistaa.

12 ANALYYSIEN TULOSTEN LÄPIKÄYNTI Tässä tilaisuudessa käydään ensin läpi SIL Shop niiltä osin kuin liiketoiminnan siirtoon tähtäävä neuvottelu sallii. Shopin jälkeen SIL toimisto eli samalla SIL talouden kokonaiskuva.

13 SIL SHOP - talousanalyysi 1. TAUSTAA SIL-SHOP on SIL-toimitalon yhteydessä Helsinki-Malmin lentoasemalla toimiva ilmailutarvikekauppa. Shopilla on myös verkkokauppa, jota oltiin juuri näitä aikoja avaamassa uudistuneena. Shop on pääasiassa lennokkitarvikekauppa, joskin muutakin ilmailutarvikkeita on valikoimassa. ANALYYSIN TARVE Shopin on sanottu olevan omillaan toimeen tuleva yksikkö, joka on osa SIL:n jäsenilleen omakustannushintaan tarjoamia palveluja. Shopin tilannetta on käyty läpi toiminnanjohtajan ja silloisen hallituksen talousvastaavan toimesta, näiden selvitysten mukaan Shop toimisi omakustannusperiaatteella. TOTEUTTAMISTAPA Talouslukujen analyysi on tehty SIL:n taloushallinnossa vuodesta 2009 alkaen käytössä olleen Procountor - taloushallintojärjestelmän aineistoista. Shopille on järjestelmässä määritelty oma kustannuspaikka, jossa on otettu huomioon Shopin myynnit, ostot, myyjien palkkakustannukset ja suorat kauppaan kohdistuvat muut kulut (messuosastojen kulut yms) mutta ei jyvitystä tilakustannuksista tai hallintokuluista. Myöskään myyntivaraston arvostusta ja sitoutuneen pääoman kustannusta ei ole laskelmassa huomioitu. Olen käyttänyt oikaistujen tuloslaskelmen pohjana näitä kustannuspaikkaraportteja

14 SIL SHOP - talousanalyysi 2. NYKYTILANNE Oikaisemattomien kustannuspaikkaraporttien mukaan Shopin tulos vuodesta 2009 lähtien on ollut seuraava: SIL-SHOP kustannuspaikkaraporttien yhteenveto (1000 ) TILINTARKASTAMATON /2012 Myynti - ostot Myyntikate - Henkilöstökulut Muut kulut Tulos

15 SIL SHOP - talousanalyysi 3. OIKAISUN PERIAATTEISTA Jotta voidaan saada kuva Shopin liiketoiminnan todellisesta tuloksesta, täytyy siihen kohdistaa ne kustannuserät jotka olisivat itsenäisesti toimivalla yrityksellä. Näitä kuluja ovat ainakin tilakustannus, taloushallinon ja johtamisen kustannus sekä muut toiminnasta aiheutuvat sivukustannukset. Näissä Shop on käyttänyt SIL:n resursseja rajattomuuden periaatteella ilman mitään kustannusta. Koska esimerkiksi pääomaa on ollut käytössä rajattomasti nollakustannuksella, on päässyt muodostumaan arvoltaan suuri (230k ) varasto, jonka pääomakustannuksia ei sisällytetty Shopin laskelmiin TOIMITILAT Shopilla on käytössä liiton 672m2 toimitalosta noin m2 lämmintä tilaa. Toimitilakustannusta arvioitaessa voidaan lähestymistavaksi ottaa joko alueen keskimääräinen vuokrataso tai jyvitetty osuus liiton tilakustannuksesta. Näiden keskiarvon kautta on jyvitetty Shopille kuluja laskelmaan. HALLINTOKUSTANNUKSET Shopin kustannuslaskentaan on merkitty ainoastaan kaksi kaupassa työskentelevää myyjää, mutta ei mitään osaa liiton muun henkilökunnan Shopin eteen tekemästä työstä eikä osuutta ulkoistetuista taloushallintopalveluista. MUUT ERITTELEMÄTTÖMÄT KUSTANNUKSET Liiketoiminnan suunnittelusta olevalla kokemuksellani olen yleensä arvioinut, että suunniteltuun budjettiin tulee aina lisätä viimeiseksi kuluriviksi muut erittelemättömät kulut, joita yritykselle väistämättä tulee noin 5-15%.

16 SIL SHOP - talousanalyysi 4. OIKAISTU TULOS ILMAN VARASTON HUOMIOIMISTA Oikaisussa on edellä lasketut kustannukset laitettu sellaisenaan vuoden 2011 osalle, ja summia on korjattu eteen- ja taaksepäin 3% vuotuisella inflaatiokorjauksella. SIL-SHOP oikaistuna ilman varaston huomioimista (1000 ) Myynti - ostot Myyntikate - Henkilöstökulut - Muut kulut Oikaisuerät: - Toimitilakustannus - Hallintokustannukset - muut erittelemättömät Tulos / Kumulatiivinen tappio tarkastelujaksolla 341k, varaston arvostus huomioiden yli 400k.

17 SIL SHOP - talousanalyysi 5. SHOPIN OSALTA HUOMATTAVAA SIL:n yleisen taloudenpidon laatu heijastuu voimakkaasti myös SIL Shopin oikaistuun tulokseen. Paremman omistajan käsissä Shopin tulos voisi olla aivan toisenlainen. JATKOTOIMET Neuvottelut SIL Shopin liiketoiminnan ja varaston myymisestä Shopin henkilökunnan hallitsemalle yhtiölle ovat johtaneet aiesopimuksen solmimiseen.

18 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 1. TAUSTAA SIL toimiston tehokuutta ja toimintaa on haluttu selvittää hallituksen toimesta. Toimiston toimenkuvia, työtapoja ja johtamista analysoi hallituksen puolesta Antti Jouppi, taloutta Ilkka Mäkinen. Tämä talousanalyysi antaa taustaa tälle työlle peilaamalla toimiston tilannetta talouslukujen kautta. ANALYYSIN TARVE Liiton rahoituspohja on vaarassa rapautua mitä tulee valtiolta saataviin rahoituseriin. Tämän seurauksena kaikki liiton taloudelliset yksiköt tulee käydä läpi sen selvittämiseksi, vuotaako jokin toiminto rahaa epätarkoituksenmukaisesti. Talouden tilannetta on käyty läpi silloisen hallituksen talousvastaavan ja toiminnanjohtajan toimesta, joilta hallitus on saanut talousraportoinnin. TOTEUTTAMISTAPA Talouslukujen analyysi on tehty SIL:n talouhallinnossa vuodesta 2009 alkaen käytössä olleen Procountor - taloushallintojärjestelmän aineistoista. SIL Shopin taloudesta on tehty erillinen, edellä esitetty analyysi. Kulueriä on käsitelty päätiliryhmittäin, ja lisäksi päätiliryhmä 700 Muut kulut osin alatiliryhmittäin.

19 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 2. Henkilöstökulut SIL:n palveluksessa on tällä hetkellä kahdeksan kuukausipalkkaista henkilöä, joista kaksi SIL Shopin puolella. Palkkatason voidaan sanoa olevan vertailuryhmän keskiarvoa. SIL:n efektiivinen henkilösivukuluprosentti laskettuna vuoden 2011 tilinpäätöksestä on 30,4%. Näin ollen kuukausittainen/vuosittainen henkilöstökulu koko henkilökuntaa koskien on 35 k /420 k, ilman ILMAILUlehden päätoimittajan palkkasummaa.

20 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 3. Toimitilakulut Vuoden 2011 kirjapidossa tiliryhmän 720 Toimitilakulut kokonaissaldo oli 41 k. Summa sisältää 6,5k messutilavuokria, mutta toisaalta siitä puuttuu maanvuokra, joka tullee olemaan noin 10,5 k. Näin laskien liiton laskennalliseksi tilakuluksi tulee 41-6,5+10,5 = 45 k. Tämä on siis pelkkää hoito- ja ylläpitokulua liiton omistamasta 672 m2 rakennuksesta. Neliökohtaiseksi kustannukseksi tulee 5,58 /m2, mikä on erittäin suuri summa. Ottaen huomioon pääoman sitoutumisen toimitaloon ja sille lasketun hyvin matalan 3,5% pääomatuottovaatimuksen, tulee toimitilakuluun 31,5 k reaalinen korjaus. Tämä yhdessä hoitokulun kanssa tekee neliöhinnaksi 9,50 /m2/kk, mikä on tämänkokoisen tilan osalta yli Malmilla vallitsevan vuokratason. Nyt tehtävien saneeraustoimien jälkeen liitolla tullee olemaan 4-8 työntekijää. Mainittu joukko ei tarvitse 672m2 toimitilaa. Valtion toimistomitoituksen suositusarvolla laskettuna liitto tarvitsee m2 toimiston. Laskutavasta riippuen 45 k vuotuisissa toimitilakustannuksissa on k ylimääräistä kulua.

21 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 4. Toimistotekniikan kulut 1/2 SIL toimiston tietotekniikka on hankittu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin rahoitusyhtiöiden kautta. Sopimukset ovat kautta linjan järkyttävän huonoja SIL:n kannalta. Esimerkkinä viidestä kannettavasta tietokoneesta tulee vuotuinen vuokrakustannus, kun asialliset, liiton toimissa riittävät kannettavat voisi ostaa omaksi kaikille viidelle tarvitsijalle esimerkiksi hintaan 699 /kpl = Nyt koneiden kokonaishinnaksi tulee kolmen vuoden sopimuskaudella Maksamme koneista siis yli viisinkertaisen ylihinnan.

22 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 5. Toimistotekniikan kulut 2/2 Vuosittainen toimistotekniikan vuokrasumma on 25,5 k. Siinä on mihin vaan vaihtoehtoiseen toteutusmalliin verrattuna 20 k ylimääräistä. Ylipäätään ei ole mitään syytä miksi SIL:n tulisi leasingvuokrata tietotekniikkansa? Liiton kassatilanne on ollut hyvä, eikä meillä ole mitään vero- tai taseteknistä syytä naamioida tase-eriä kuluksi. ATK-laite ja muut kone- ja kalustokulut yhteensä vuonna 2011 olivat 32,5 k. 7 k lisäys mainittuihin vuokrasopimuksiin nähden koostuu pääasiassa erilaisten tukipalveluiden käyttömaksuista, sekalaisten webhostingpalveluiden maksuista sekä joistain ohjelmistolisenssihankinnoista.

23 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 6. Matkakustannukset Matkakulut ovat suuret, päivärahoineen ja kilometrikorvauksineen 70 k. Summa sisältää myös kaikkien luottamusmiesten matkustuskulut, joiden osuus tästä summasta on 40 k. Henkilökunnan korvatut matkakustannukset ovat näinollen 30 k vuodessa.

24 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 7. Taloushallintopalvelut Kokonaissumma 42 k sisältää ulkoistetun tilinpidon sekä tilintarkastuksen 17 k sekä niihin liittyvät ATK-lisenssimaksut 25 k. Summat ovat erittäin suuria. Shopin arvioitu osuus 70% puhdistettuna tästä pois tekee 12,5 k, mikä sekin on aivan liikaa SIL:n kokoisen aatteellisen järjestön taloushallinnosta, varsinkin ottaen huomioon että toimistossa on kaksi toimistosihteeriä. Summa vastaa vertailuesimerkkinä käytettyjen noin parin miljoonan liikevaihtoa tekevien ja yli 10 henkeä työllistävien yritysten ulkoistettuja taloushallintokustannuksia.

25 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 8. Muut hallintokulut Kokonaissumma 443 k sisältää jäsenvakuutuksen, SIL Shopin sekä Ilmailu-lehden kuluja yhteensä 308 k, joten niiden yli kulusummaksi jää 135 k. Tämä koostuu 20 eri kulutilistä. Niistä merkittävimpiä ovat mm. järjestöjen jäsenmaksut 26,5k (josta FAI 14,5k ) sekä osanottomaksut kv. kilpailiuhin 29 k.

26 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 9. SIL Shopin kulukohdistukset ALV-laskennassa Kuten erillisessä SIL Shop-analyysissä todettiin, Shopin kustannuslaskenta on pahasti puutteellinen eikä siinä oteta huomioon todellisia kustannuksia. Kohdistamattomia kustannuksia on ollut vuonna 2011 tehdyn laskelman mukaan 70 k, joista arviolta noin 55 k osuuteen sisältyy arvonlisävero. Mikäli kulukohdistus olisi tehty, kuluihin sisältyvä arvonlisäveron osuus olisi voitu vähentää Shopin arvonlisäverolaskemassa. Tästä on koitunut vuodessa noin 10 k aiheeton arvonlisävero.

27 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 10. Analyysin lopputulos Liitolla ei voida sanoa olevan toimivaa talousohjausta. Taloushallinnon rutiinit hoituvat tilitoimiston toimesta suurin kustannuksin. Taloudenpito on usealla tasolla välinpitämätöntä. Verotukseen liittyvät kysymykset ovat mitä ilmeisimmin täysin vieraita, siihen viittaa esimerkiksi kohdassa 9. mainittu arvonlisäveroasia. Riittävää osaamista ei ole myöskään hankintojen järjestämisestä eikä tarvittavan tekniikan tasosta eikä hinnoista. Käsitys siitä, millä tasolla tämänkokoisen organisaation kulut pitäisi olla ei tunnu olevan. Operatiiviseen johtamiseen liittyviä tehtäviä ostetaan konsulttipalveluina ja joudutaan tekemään luottamusmiesvoimin. Jokapäiväisten työkalujen käyttöön ostetaan jatkuvasti ulkopuolista maksullista tukea. Kaikki kustannuserät ylittävät roimasti tämänkokoiselle organisaatiolle hyväksyttävän tason.

28 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 11. Jatkotoimia SIL:llä on strategiatyön täytäntöönpano menossa ja se tuo joka tapauksessa muutoksia organisaatioon. Tämän talousanalyysin sekä aiemman SIL Shop - analyysin tulokset vaativat vastuulliselta hallitukselta nopeita ja päättäväisiä toimia. SIL Shop tuottaa yli 100 k operatiivista tappiota vuodessa, tämän lisäksi toimiston Shopista puhdistetuista vuosikuluista pystyy leikkaamaan ainakin 60 k. Taloudenpidon tila on niin mahdoton, että sitä ei voi korjata hiljalleen tekemällä pikku parannuksia. Taloon tarvitaan sellaista osaamista mitä nykyjohdolla ei ole.

29 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 12. Tulevaisuuden simulointia 1/2 Seuraavassa on esitetty SIL:n tuloslaskelma vuodelta 2011 eriteltyinä tässä talousanalyysissä käytettyjen kulukokonaisuuksien osalta: SIL vuosi 2011 Tuotot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Muut kulut Toimitilakulut Toimistotekniikka Matkakulut Taloushallintopalvelut Muut hallintokulut (lehti, jäsenvakuutus) Muut hallintokulut (poislukien edell.) Muut erittelemättömät kulut Tuotto/Kulujäämä Varainhankinnan Tuotto/Kulujäämä (Jäsenmaksut) Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tulos ennen satunnaiseriä Yleisavustukset Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot ja verot yhteensä Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

30 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 13. Tulevaisuuden simulointia 2/2 Ilmailu-lehden tuotannon tultua ulkoistetuksi toimiston siihen liittyvä oheistyö on käytännössä loppunut. Samoin koko vuoden 2011 luvuissa on mukana päätoimittajan palkkamenot. Kun SIL Shopista luovutaan ja suoritetaan tässä raportissa esitetyt/muutoin puheenaolleet saneeraustoimet: * henkilöstö strategialinjauksen mukaiseksi. * muutto vuokratiloihin ja toimitalon myynti. * kulusaneeraus kautta linjan. Näiden toimenpiteiden jälkeen tavoiteltu tuloslaskelma voisi muodostua seuraavanlaiseksi -> SIL ESIMERKKILASKELMA 12kk tilikausi kustannussäästötavoitteeneen Tulot: summa jäämä Jäsenmaksutulot (á 75 ) OKM avustus Tulot yhteensä Menot: Ilmailu - lehti Henkilöstökulut Toimitilat (vuokratila 200 m2) Oma toimistotekniikka Hallintopalvelut (kirjanpito, tilintark) Matkakulut Osanottomaksut Mitalit ja pokaalit Jäsenmaksut Lajirahat Jäsenvakuutus Muut erittelemättömät kulut ,1 TULOS:

31 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 14. Jatkotoimia Kulusäästöillä on mahdollista päästä lähemmäksi sitä tavoitetta, että pystyisimme rahoittamaan normaalitoimintamme jäsenmaksutuotoilla. Laskelmassa on lähdetty siitä että vuodelle 2013 tehdään maksimi jäsenmaksunkorotus liittokokouksen päätöksen mukaan, eli varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi tulisi 75 euroa. Laskelma on teoreettinen, mutta silti se osoittaa saneeraustoimien ja säästöjen vaikutuksen. Kuten tiedämme. meidän on pakkokin varautua siihen että valtion tukirahat loppuvat tai ainakin pienenevät merkittävästi. Huomattava on myöskin se, että kaikkia säästöjä ei saada voimaan heti, esimerkiksi tietotekniikan leasingsopimuksista osa on voimassa vielä kahden vuoden ajan. Ylläoleva laskelma osoittaa, että laskelmaan sisään leivotut saneeraustoimet eivät vielä tuossakaan mittakaavassa ole riittäviä vaan budjetoitu tulos on negatiivinen. Tälläiseen suunnitteluun ei ole mahdollisuuksia, koska: ei voida olla varmoja tulopuolen täydellisestä pitämisestä kulusäästöjen toteutuminen suunnitellussa laajuudessa tuskin onnistuu täydellä vaikutuksellaan heti Tammikuusta alkaen, vaikka otettaisiinkin huomioon se että tätä laskelmaa ei rasiteta kertaluotoisilla nyt meneillään olevaan saneeraukseen liittyvillä kuluerillä. Budjetoitava tulos täytyy olla jonkin verran positiivinen, jotta edellämainittuihin epävarmuustekijöihin voidaan varautua. Tulojen arvioinnissa täytyy kuitenkin pitäytyä realismissa.

32 SIL TALOUSANALYYSIT Asian käsittely hallituksessa Molemmat talousanalyysit sekä Antti Joupin tekemät henkilöstö- ja johtamisanalyysit lähettettiin koko hallitukselle tutustuttavaksi Hallitus kutsuttiin koolle Torstaiksi Keskusteluiden jälkeen hallitus teki yksimielisesti nettisivuilla julkaistussa tiedotteessa mainitut päätökset: Hallitus päätti kokouksessaan, että käytännön toimenpiteinä Suomen Ilmailuliitto ry 1.Tulee luopumaan tappiollisesta SIL Shop -myymälästä vuoden 2012 loppuun mennessä. 2.Aloittaa välittömästi neuvottelut henkilöstön rakenteen sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön, huomioiden myös liiton jäsenlehden jo tapahtuneen ulkoistamisen. 3.Vapauttaa liiton toiminnanjohtajan tehtävistään alkaen, syntyneen luottamuspulan vuoksi.

33 Photo copyright Taneli Äikäs Keskustelu aiheesta...

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Laskentatoimi 17.2.2011 Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Evaluation and Development of Financial Management in an SME Tekijä:

Lisätiedot

Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi

Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi 1.9.8 Kaupunginvaltuusto Sopimus Kankaanpään kaupungin talouden tasapainottamiseksi Audiator Kehittämispalvelut Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1 1. JOHDANTO Kankaanpään kaupunginhallitus (6.5.8, 177) päätti

Lisätiedot

KONSERNIYHTIÖN SISÄISET VARAINSIIRROT, KAUPANKÄYNTI JA TU- LOS

KONSERNIYHTIÖN SISÄISET VARAINSIIRROT, KAUPANKÄYNTI JA TU- LOS KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Taloushallinto Ville Konka KONSERNIYHTIÖN SISÄISET VARAINSIIRROT, KAUPANKÄYNTI JA TU- LOS Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

TULOT MENOT. KYLÄN TALOUSSUUNNITTELUN OHJE Ohjeet on laatinut Erkki Laitila.

TULOT MENOT. KYLÄN TALOUSSUUNNITTELUN OHJE Ohjeet on laatinut Erkki Laitila. TULOT MENOT 2005 2015 KYLÄN TALOUSSUUNNITTELUN OHJE Ohjeet on laatinut Erkki Laitila. KYLÄYHDISTYKSEN TALOUSSUUNNITTELUN OHJE Kylätoiminnan kehittäminen on koettu maaseudun kehittämisen avainalueeksi.

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 4.9.2010. Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1(12)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 4.9.2010. Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1(12) 1(12) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2010 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN TALOUSASIOIDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN TALOUSASIOIDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 5/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN TALOUSASIOIDEN HALLINTA Talouden suunnittelu ja seuranta Kannattavuussuunnittelu Päivittäisen rahaliikenteen

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET 1 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sami Tiainen GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET Opinnäytetyö 2006 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...1 1.1. Tutkimuksen merkitys

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto

Sisällys. Avustuksen saajan velvollisuus vuosiselvityksen toimittamiseen Rahaautomaattiyhdistykselle. Johdanto Ohje 1 (28) Sisällys Johdanto... 1 RAY3752 Selvitys toiminnasta ja tilinpäätöstiedoista... 5 RAY 3752A Selvitys avustuksen saajan yhtiömuotoisista rinnakkaisorganisaatioista... 10 RAY 3752B Selvitys avustuksen

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.1.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...5 2. Avustuksen nostaminen...6

Lisätiedot

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013

Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 Vuoden 2012 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 30.5.2013 1 2 VUODEN 2012 ARVIOINTI SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2012... 5 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN

HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN Ossi Hänninen HUOLTO-ORGANISAATION PERUSTAMINEN LVI- URAKOINTILIIKKEESEEN Opinnäytetyö Talotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.04.2009 Tekijä(t) Ossi Hänninen

Lisätiedot