SIL TIEDOTUSTILAISUUS SIL STRATEGIAN TOIMEENPANON VAIHEITA 2. SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIN TULOKSIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIL TIEDOTUSTILAISUUS 14.10.2012 1. SIL 2020 - STRATEGIAN TOIMEENPANON VAIHEITA 2. SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIN TULOKSIA"

Transkriptio

1 SIL TIEDOTUSTILAISUUS SIL STRATEGIAN TOIMEENPANON VAIHEITA 2. SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIN TULOKSIA

2 STRATEGIAN VAHVISTUS LIITTOKOKOUKSESSA 2012 SIL:n liittokokous vahvisti liiton Mission, Vision ja Toiminnan painopitealueet ja velvoitti hallitusta toimimaan niiden täytäntöönviemiseksi.

3 Photo copyright Taneli Äikäs MISSIO? * Miksi olemme olemassa? Suomen Ilmailuliitto on valtakunnallinen harraste- ja urheiluilmailun edunvalvoja sekä keskusjärjestö. VISIO? * Millaiseksi haluamme tulla? Vuonna 2020 Suomen Ilmailuliitto on kasvava kaikkien harrasteilmailijoiden keskusjärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen laadukasta edunvalvontaa, palveluja järjestötoiminnan arkeen sekä toimii alan vahvana vaikuttajana.

4 TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET Photo copyright Taneli Äikäs EDUNVALVONTA URHEILUILMAILU PALVELUT VIESTINTÄ

5 STRATEGIATYÖN TOIMEENPANO Photo copyright Taneli Äikäs Liittokokouksen päätökset ja velvoitteet hallitukselle: 1. Missio-Visio ja toiminnan painopistealueet vahvistettiin 2. Hallitus velvoitettin valmistelemaan vuoden 2013 toimintasuunnitelman strategialinjauksen puitteisiin. 3. Hallitus velvoitettiin esittämään seuraavalle liittokokoukselle strategian päivitys sekä raportti toteutuksesta.

6 SIL NYKYISEN ORGANISAATIORAKENTEEN SIJOITTUMINEN UUSIIN PAINOPISTEALUEISIIN Liiton nykyinen organisaatio ei vastaa uutta päätoimintojen jakoa: Nykyorganisaation malli nojaa pelkästään yhteen päätoimintoon, Urheiluilmailuun. Urheiluilmailu, vaikkakin hyvin tärkeä osa SIL:n toimintaa, on yksi neljästä päätoiminnosta ja sen painoarvo tulee olla sen mukainen. Organisaatio on muutettava vastaamaan Liittokokouksen hyväksymää päätoimintojen jakoa (Liittokokouksen velvoite hallitukselle).

7 SIL UUDET PAINOPISTEALUEET vs. NYKYINEN VASTUUTTAMINEN EDUNVALVONTA * Ei vastuutettu toimikunnille tai toimihenkilöille * Ei keskitettyä organisointia URHEILUILMAILU * Toimikuntarakenne ja toimiston tehtävänimikkeet vastannevat tähän tarpeeseen. PALVELUT * SIL-SHOP * Käytännössä ei muuta, vastuuttamatta VIESTINTÄ * ILMAILU-Lehti ulkoistettu osana koko toiminnon uudelleenjärjestelyä ja nykyaikaistamista * Muu viestintä organisoimatta ja vastuuttamatta

8 SIL 2020 STRATEGIA: JOHTOPÄÄTÖKSET ORGANISOINNIN KANNALTA SIL:n nykyinen organisaatiomalli ei vastaa Liittokokouksen tekemää päätöstä SIL:n neljästä päätoiminnasta. SIL:n nykyinen organisaatio ei pysty tuottamaan nykyvaatimuksen mukaista edunvalvontaa, palveluita ja viestintää. Tarvitsemme organisaatiouudistuksen.

9 SIL 2020 STRATEGIA: LIITON UUDELLEENORGANISOINTI Hallituksen päätöksiä : Päätettiin käynnistää toimiston uudelleenorganisointi vastaamaan strategian mukaisia päätoimialoja. Asiaa valmistelemaan nimettiin työryhmä. Luottamusmiesorganisaation rakenne ja sen kehitys otetaan teemaksi avainhenkilöpäivillä. Muutosmallista teetetään ryhmätyö. AH-päivien vierasesiintyjän teemana muutos. AH-päivien jälkeen päätetään jatkotoimista ja niiden aikataulusta.

10 SIL 2020 STRATEGIA: LIITON UUDELLEENORGANISOINTI Julkishallinnon rahoituserät ja jatkotoimet Syyskuun 2012 aikana tuli selväksi, että liiton valtiolta saamasta rahoituksesta tulee jäämään pois vuotuinen noin euron rahoituserä. Tämä tieto käynnisti tarpeen selvittää tarkoin miten 2013 budjetti voidaan rakentaa ilman mainittua 200k rahoituserää. Päätettiin tehdä analyysi SIL Shopin ja toimiston taloudesta. Strategiasuunnittelun rinnalle kiireellinen tarve operatiivisiin toimiin: Talousanalyysit, johtaminen ja henkilöstö ja niiden jälkeen päätökset. OKM:n avustusta vasten alustava budjetti oltava marraskuun alussa eli KIIRE!

11 SIL SHOPIN JA TOIMISTON TALOUSANALYYSIT Talousanalyysit teki Ilkka Mäkinen liitossa käytössä olevan Procountor-taloushallintojärjesten kirjauksista. Analyysit tehtiin vuoden 2011 aineistoista, koska ne ovat tilintarkastettuja aineisto käyty myös läpi; ei mainittavia trendimuutoksia. Antti Jouppi analysoi johtamisen ja henkilöstön. Tätä aineistoa ei voi yksityisyydensuoja huomioonottaen julkistaa.

12 ANALYYSIEN TULOSTEN LÄPIKÄYNTI Tässä tilaisuudessa käydään ensin läpi SIL Shop niiltä osin kuin liiketoiminnan siirtoon tähtäävä neuvottelu sallii. Shopin jälkeen SIL toimisto eli samalla SIL talouden kokonaiskuva.

13 SIL SHOP - talousanalyysi 1. TAUSTAA SIL-SHOP on SIL-toimitalon yhteydessä Helsinki-Malmin lentoasemalla toimiva ilmailutarvikekauppa. Shopilla on myös verkkokauppa, jota oltiin juuri näitä aikoja avaamassa uudistuneena. Shop on pääasiassa lennokkitarvikekauppa, joskin muutakin ilmailutarvikkeita on valikoimassa. ANALYYSIN TARVE Shopin on sanottu olevan omillaan toimeen tuleva yksikkö, joka on osa SIL:n jäsenilleen omakustannushintaan tarjoamia palveluja. Shopin tilannetta on käyty läpi toiminnanjohtajan ja silloisen hallituksen talousvastaavan toimesta, näiden selvitysten mukaan Shop toimisi omakustannusperiaatteella. TOTEUTTAMISTAPA Talouslukujen analyysi on tehty SIL:n taloushallinnossa vuodesta 2009 alkaen käytössä olleen Procountor - taloushallintojärjestelmän aineistoista. Shopille on järjestelmässä määritelty oma kustannuspaikka, jossa on otettu huomioon Shopin myynnit, ostot, myyjien palkkakustannukset ja suorat kauppaan kohdistuvat muut kulut (messuosastojen kulut yms) mutta ei jyvitystä tilakustannuksista tai hallintokuluista. Myöskään myyntivaraston arvostusta ja sitoutuneen pääoman kustannusta ei ole laskelmassa huomioitu. Olen käyttänyt oikaistujen tuloslaskelmen pohjana näitä kustannuspaikkaraportteja

14 SIL SHOP - talousanalyysi 2. NYKYTILANNE Oikaisemattomien kustannuspaikkaraporttien mukaan Shopin tulos vuodesta 2009 lähtien on ollut seuraava: SIL-SHOP kustannuspaikkaraporttien yhteenveto (1000 ) TILINTARKASTAMATON /2012 Myynti - ostot Myyntikate - Henkilöstökulut Muut kulut Tulos

15 SIL SHOP - talousanalyysi 3. OIKAISUN PERIAATTEISTA Jotta voidaan saada kuva Shopin liiketoiminnan todellisesta tuloksesta, täytyy siihen kohdistaa ne kustannuserät jotka olisivat itsenäisesti toimivalla yrityksellä. Näitä kuluja ovat ainakin tilakustannus, taloushallinon ja johtamisen kustannus sekä muut toiminnasta aiheutuvat sivukustannukset. Näissä Shop on käyttänyt SIL:n resursseja rajattomuuden periaatteella ilman mitään kustannusta. Koska esimerkiksi pääomaa on ollut käytössä rajattomasti nollakustannuksella, on päässyt muodostumaan arvoltaan suuri (230k ) varasto, jonka pääomakustannuksia ei sisällytetty Shopin laskelmiin TOIMITILAT Shopilla on käytössä liiton 672m2 toimitalosta noin m2 lämmintä tilaa. Toimitilakustannusta arvioitaessa voidaan lähestymistavaksi ottaa joko alueen keskimääräinen vuokrataso tai jyvitetty osuus liiton tilakustannuksesta. Näiden keskiarvon kautta on jyvitetty Shopille kuluja laskelmaan. HALLINTOKUSTANNUKSET Shopin kustannuslaskentaan on merkitty ainoastaan kaksi kaupassa työskentelevää myyjää, mutta ei mitään osaa liiton muun henkilökunnan Shopin eteen tekemästä työstä eikä osuutta ulkoistetuista taloushallintopalveluista. MUUT ERITTELEMÄTTÖMÄT KUSTANNUKSET Liiketoiminnan suunnittelusta olevalla kokemuksellani olen yleensä arvioinut, että suunniteltuun budjettiin tulee aina lisätä viimeiseksi kuluriviksi muut erittelemättömät kulut, joita yritykselle väistämättä tulee noin 5-15%.

16 SIL SHOP - talousanalyysi 4. OIKAISTU TULOS ILMAN VARASTON HUOMIOIMISTA Oikaisussa on edellä lasketut kustannukset laitettu sellaisenaan vuoden 2011 osalle, ja summia on korjattu eteen- ja taaksepäin 3% vuotuisella inflaatiokorjauksella. SIL-SHOP oikaistuna ilman varaston huomioimista (1000 ) Myynti - ostot Myyntikate - Henkilöstökulut - Muut kulut Oikaisuerät: - Toimitilakustannus - Hallintokustannukset - muut erittelemättömät Tulos / Kumulatiivinen tappio tarkastelujaksolla 341k, varaston arvostus huomioiden yli 400k.

17 SIL SHOP - talousanalyysi 5. SHOPIN OSALTA HUOMATTAVAA SIL:n yleisen taloudenpidon laatu heijastuu voimakkaasti myös SIL Shopin oikaistuun tulokseen. Paremman omistajan käsissä Shopin tulos voisi olla aivan toisenlainen. JATKOTOIMET Neuvottelut SIL Shopin liiketoiminnan ja varaston myymisestä Shopin henkilökunnan hallitsemalle yhtiölle ovat johtaneet aiesopimuksen solmimiseen.

18 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 1. TAUSTAA SIL toimiston tehokuutta ja toimintaa on haluttu selvittää hallituksen toimesta. Toimiston toimenkuvia, työtapoja ja johtamista analysoi hallituksen puolesta Antti Jouppi, taloutta Ilkka Mäkinen. Tämä talousanalyysi antaa taustaa tälle työlle peilaamalla toimiston tilannetta talouslukujen kautta. ANALYYSIN TARVE Liiton rahoituspohja on vaarassa rapautua mitä tulee valtiolta saataviin rahoituseriin. Tämän seurauksena kaikki liiton taloudelliset yksiköt tulee käydä läpi sen selvittämiseksi, vuotaako jokin toiminto rahaa epätarkoituksenmukaisesti. Talouden tilannetta on käyty läpi silloisen hallituksen talousvastaavan ja toiminnanjohtajan toimesta, joilta hallitus on saanut talousraportoinnin. TOTEUTTAMISTAPA Talouslukujen analyysi on tehty SIL:n talouhallinnossa vuodesta 2009 alkaen käytössä olleen Procountor - taloushallintojärjestelmän aineistoista. SIL Shopin taloudesta on tehty erillinen, edellä esitetty analyysi. Kulueriä on käsitelty päätiliryhmittäin, ja lisäksi päätiliryhmä 700 Muut kulut osin alatiliryhmittäin.

19 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 2. Henkilöstökulut SIL:n palveluksessa on tällä hetkellä kahdeksan kuukausipalkkaista henkilöä, joista kaksi SIL Shopin puolella. Palkkatason voidaan sanoa olevan vertailuryhmän keskiarvoa. SIL:n efektiivinen henkilösivukuluprosentti laskettuna vuoden 2011 tilinpäätöksestä on 30,4%. Näin ollen kuukausittainen/vuosittainen henkilöstökulu koko henkilökuntaa koskien on 35 k /420 k, ilman ILMAILUlehden päätoimittajan palkkasummaa.

20 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 3. Toimitilakulut Vuoden 2011 kirjapidossa tiliryhmän 720 Toimitilakulut kokonaissaldo oli 41 k. Summa sisältää 6,5k messutilavuokria, mutta toisaalta siitä puuttuu maanvuokra, joka tullee olemaan noin 10,5 k. Näin laskien liiton laskennalliseksi tilakuluksi tulee 41-6,5+10,5 = 45 k. Tämä on siis pelkkää hoito- ja ylläpitokulua liiton omistamasta 672 m2 rakennuksesta. Neliökohtaiseksi kustannukseksi tulee 5,58 /m2, mikä on erittäin suuri summa. Ottaen huomioon pääoman sitoutumisen toimitaloon ja sille lasketun hyvin matalan 3,5% pääomatuottovaatimuksen, tulee toimitilakuluun 31,5 k reaalinen korjaus. Tämä yhdessä hoitokulun kanssa tekee neliöhinnaksi 9,50 /m2/kk, mikä on tämänkokoisen tilan osalta yli Malmilla vallitsevan vuokratason. Nyt tehtävien saneeraustoimien jälkeen liitolla tullee olemaan 4-8 työntekijää. Mainittu joukko ei tarvitse 672m2 toimitilaa. Valtion toimistomitoituksen suositusarvolla laskettuna liitto tarvitsee m2 toimiston. Laskutavasta riippuen 45 k vuotuisissa toimitilakustannuksissa on k ylimääräistä kulua.

21 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 4. Toimistotekniikan kulut 1/2 SIL toimiston tietotekniikka on hankittu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin rahoitusyhtiöiden kautta. Sopimukset ovat kautta linjan järkyttävän huonoja SIL:n kannalta. Esimerkkinä viidestä kannettavasta tietokoneesta tulee vuotuinen vuokrakustannus, kun asialliset, liiton toimissa riittävät kannettavat voisi ostaa omaksi kaikille viidelle tarvitsijalle esimerkiksi hintaan 699 /kpl = Nyt koneiden kokonaishinnaksi tulee kolmen vuoden sopimuskaudella Maksamme koneista siis yli viisinkertaisen ylihinnan.

22 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 5. Toimistotekniikan kulut 2/2 Vuosittainen toimistotekniikan vuokrasumma on 25,5 k. Siinä on mihin vaan vaihtoehtoiseen toteutusmalliin verrattuna 20 k ylimääräistä. Ylipäätään ei ole mitään syytä miksi SIL:n tulisi leasingvuokrata tietotekniikkansa? Liiton kassatilanne on ollut hyvä, eikä meillä ole mitään vero- tai taseteknistä syytä naamioida tase-eriä kuluksi. ATK-laite ja muut kone- ja kalustokulut yhteensä vuonna 2011 olivat 32,5 k. 7 k lisäys mainittuihin vuokrasopimuksiin nähden koostuu pääasiassa erilaisten tukipalveluiden käyttömaksuista, sekalaisten webhostingpalveluiden maksuista sekä joistain ohjelmistolisenssihankinnoista.

23 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 6. Matkakustannukset Matkakulut ovat suuret, päivärahoineen ja kilometrikorvauksineen 70 k. Summa sisältää myös kaikkien luottamusmiesten matkustuskulut, joiden osuus tästä summasta on 40 k. Henkilökunnan korvatut matkakustannukset ovat näinollen 30 k vuodessa.

24 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 7. Taloushallintopalvelut Kokonaissumma 42 k sisältää ulkoistetun tilinpidon sekä tilintarkastuksen 17 k sekä niihin liittyvät ATK-lisenssimaksut 25 k. Summat ovat erittäin suuria. Shopin arvioitu osuus 70% puhdistettuna tästä pois tekee 12,5 k, mikä sekin on aivan liikaa SIL:n kokoisen aatteellisen järjestön taloushallinnosta, varsinkin ottaen huomioon että toimistossa on kaksi toimistosihteeriä. Summa vastaa vertailuesimerkkinä käytettyjen noin parin miljoonan liikevaihtoa tekevien ja yli 10 henkeä työllistävien yritysten ulkoistettuja taloushallintokustannuksia.

25 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 8. Muut hallintokulut Kokonaissumma 443 k sisältää jäsenvakuutuksen, SIL Shopin sekä Ilmailu-lehden kuluja yhteensä 308 k, joten niiden yli kulusummaksi jää 135 k. Tämä koostuu 20 eri kulutilistä. Niistä merkittävimpiä ovat mm. järjestöjen jäsenmaksut 26,5k (josta FAI 14,5k ) sekä osanottomaksut kv. kilpailiuhin 29 k.

26 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 9. SIL Shopin kulukohdistukset ALV-laskennassa Kuten erillisessä SIL Shop-analyysissä todettiin, Shopin kustannuslaskenta on pahasti puutteellinen eikä siinä oteta huomioon todellisia kustannuksia. Kohdistamattomia kustannuksia on ollut vuonna 2011 tehdyn laskelman mukaan 70 k, joista arviolta noin 55 k osuuteen sisältyy arvonlisävero. Mikäli kulukohdistus olisi tehty, kuluihin sisältyvä arvonlisäveron osuus olisi voitu vähentää Shopin arvonlisäverolaskemassa. Tästä on koitunut vuodessa noin 10 k aiheeton arvonlisävero.

27 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 10. Analyysin lopputulos Liitolla ei voida sanoa olevan toimivaa talousohjausta. Taloushallinnon rutiinit hoituvat tilitoimiston toimesta suurin kustannuksin. Taloudenpito on usealla tasolla välinpitämätöntä. Verotukseen liittyvät kysymykset ovat mitä ilmeisimmin täysin vieraita, siihen viittaa esimerkiksi kohdassa 9. mainittu arvonlisäveroasia. Riittävää osaamista ei ole myöskään hankintojen järjestämisestä eikä tarvittavan tekniikan tasosta eikä hinnoista. Käsitys siitä, millä tasolla tämänkokoisen organisaation kulut pitäisi olla ei tunnu olevan. Operatiiviseen johtamiseen liittyviä tehtäviä ostetaan konsulttipalveluina ja joudutaan tekemään luottamusmiesvoimin. Jokapäiväisten työkalujen käyttöön ostetaan jatkuvasti ulkopuolista maksullista tukea. Kaikki kustannuserät ylittävät roimasti tämänkokoiselle organisaatiolle hyväksyttävän tason.

28 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 11. Jatkotoimia SIL:llä on strategiatyön täytäntöönpano menossa ja se tuo joka tapauksessa muutoksia organisaatioon. Tämän talousanalyysin sekä aiemman SIL Shop - analyysin tulokset vaativat vastuulliselta hallitukselta nopeita ja päättäväisiä toimia. SIL Shop tuottaa yli 100 k operatiivista tappiota vuodessa, tämän lisäksi toimiston Shopista puhdistetuista vuosikuluista pystyy leikkaamaan ainakin 60 k. Taloudenpidon tila on niin mahdoton, että sitä ei voi korjata hiljalleen tekemällä pikku parannuksia. Taloon tarvitaan sellaista osaamista mitä nykyjohdolla ei ole.

29 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 12. Tulevaisuuden simulointia 1/2 Seuraavassa on esitetty SIL:n tuloslaskelma vuodelta 2011 eriteltyinä tässä talousanalyysissä käytettyjen kulukokonaisuuksien osalta: SIL vuosi 2011 Tuotot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Muut kulut Toimitilakulut Toimistotekniikka Matkakulut Taloushallintopalvelut Muut hallintokulut (lehti, jäsenvakuutus) Muut hallintokulut (poislukien edell.) Muut erittelemättömät kulut Tuotto/Kulujäämä Varainhankinnan Tuotto/Kulujäämä (Jäsenmaksut) Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tulos ennen satunnaiseriä Yleisavustukset Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot ja verot yhteensä Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

30 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 13. Tulevaisuuden simulointia 2/2 Ilmailu-lehden tuotannon tultua ulkoistetuksi toimiston siihen liittyvä oheistyö on käytännössä loppunut. Samoin koko vuoden 2011 luvuissa on mukana päätoimittajan palkkamenot. Kun SIL Shopista luovutaan ja suoritetaan tässä raportissa esitetyt/muutoin puheenaolleet saneeraustoimet: * henkilöstö strategialinjauksen mukaiseksi. * muutto vuokratiloihin ja toimitalon myynti. * kulusaneeraus kautta linjan. Näiden toimenpiteiden jälkeen tavoiteltu tuloslaskelma voisi muodostua seuraavanlaiseksi -> SIL ESIMERKKILASKELMA 12kk tilikausi kustannussäästötavoitteeneen Tulot: summa jäämä Jäsenmaksutulot (á 75 ) OKM avustus Tulot yhteensä Menot: Ilmailu - lehti Henkilöstökulut Toimitilat (vuokratila 200 m2) Oma toimistotekniikka Hallintopalvelut (kirjanpito, tilintark) Matkakulut Osanottomaksut Mitalit ja pokaalit Jäsenmaksut Lajirahat Jäsenvakuutus Muut erittelemättömät kulut ,1 TULOS:

31 SIL TOIMISTO - talousanalyysi 14. Jatkotoimia Kulusäästöillä on mahdollista päästä lähemmäksi sitä tavoitetta, että pystyisimme rahoittamaan normaalitoimintamme jäsenmaksutuotoilla. Laskelmassa on lähdetty siitä että vuodelle 2013 tehdään maksimi jäsenmaksunkorotus liittokokouksen päätöksen mukaan, eli varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi tulisi 75 euroa. Laskelma on teoreettinen, mutta silti se osoittaa saneeraustoimien ja säästöjen vaikutuksen. Kuten tiedämme. meidän on pakkokin varautua siihen että valtion tukirahat loppuvat tai ainakin pienenevät merkittävästi. Huomattava on myöskin se, että kaikkia säästöjä ei saada voimaan heti, esimerkiksi tietotekniikan leasingsopimuksista osa on voimassa vielä kahden vuoden ajan. Ylläoleva laskelma osoittaa, että laskelmaan sisään leivotut saneeraustoimet eivät vielä tuossakaan mittakaavassa ole riittäviä vaan budjetoitu tulos on negatiivinen. Tälläiseen suunnitteluun ei ole mahdollisuuksia, koska: ei voida olla varmoja tulopuolen täydellisestä pitämisestä kulusäästöjen toteutuminen suunnitellussa laajuudessa tuskin onnistuu täydellä vaikutuksellaan heti Tammikuusta alkaen, vaikka otettaisiinkin huomioon se että tätä laskelmaa ei rasiteta kertaluotoisilla nyt meneillään olevaan saneeraukseen liittyvillä kuluerillä. Budjetoitava tulos täytyy olla jonkin verran positiivinen, jotta edellämainittuihin epävarmuustekijöihin voidaan varautua. Tulojen arvioinnissa täytyy kuitenkin pitäytyä realismissa.

32 SIL TALOUSANALYYSIT Asian käsittely hallituksessa Molemmat talousanalyysit sekä Antti Joupin tekemät henkilöstö- ja johtamisanalyysit lähettettiin koko hallitukselle tutustuttavaksi Hallitus kutsuttiin koolle Torstaiksi Keskusteluiden jälkeen hallitus teki yksimielisesti nettisivuilla julkaistussa tiedotteessa mainitut päätökset: Hallitus päätti kokouksessaan, että käytännön toimenpiteinä Suomen Ilmailuliitto ry 1.Tulee luopumaan tappiollisesta SIL Shop -myymälästä vuoden 2012 loppuun mennessä. 2.Aloittaa välittömästi neuvottelut henkilöstön rakenteen sopeuttamiseksi muuttuneeseen toimintaympäristöön, huomioiden myös liiton jäsenlehden jo tapahtuneen ulkoistamisen. 3.Vapauttaa liiton toiminnanjohtajan tehtävistään alkaen, syntyneen luottamuspulan vuoksi.

33 Photo copyright Taneli Äikäs Keskustelu aiheesta...

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 YLEISTÄ Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 2015, koska liittokokous

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto Toimintokohtainen tuloslaskelma 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toiminnan tuotot n. 217 miljoonaa euroa Henkilöstökulut n. 131 miljoonaa euroa (60 %) Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017

Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801 fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä Toiminnan pääpaino on aktivoida osuuskunnan jäseniä liittämään kiinteistönsä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kuluvan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

VASARA, HELSINGIN YLIOPISTON GEOLOGINEN KERHO R.Y.

VASARA, HELSINGIN YLIOPISTON GEOLOGINEN KERHO R.Y. TILINPÄÄTÖS 2009 VASARA, HELSINGIN YLIOPISTON GEOLOGINEN KERHO R.Y. 1.1.2009-31.12.2009 1/6 TULOSLASKELMA 2009 2009 2008 Varsinainen toiminta Tuotot Tapahtumien osall.maksut +1118,00 Jääkausijuhlien osallistumismaksut

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70

Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70 Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 1 01.01.2012:31.12.2012 01.01.2011:31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA 3002 Hanke- ja erityisavustukset 32 049,48 37 157,42 3003 Kuntien avustukset 15 000,00

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013

01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 Tuloslaskelma, Print date: 27.01.2015 12:38 Sivu: 1 01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 0,00 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 76 946,77

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset Lisätalousarvion perustelut Järjestötoiminnan tukeminen - Erillinen historiaprojektin budjetti sisällytetty lisätalousarvioon Viestintä - Nettisivu-uudistuksen

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012

01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 1 01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 71 639,56 32 049,48

Lisätiedot

OSANOTTOMAKSUT yhteensä , ,87 MYYNTITUOTOT

OSANOTTOMAKSUT yhteensä , ,87 MYYNTITUOTOT OSANOTTOMAKSUT 3000 Seuramaksut ( joukkueet +/- ) -9 554,50 11 969,62 3001 Omien turnausten tuotot 77 887,95 110 505,86 3002 Jalkapallokoulutuotot 1 05 3 704,00 3003 Osallistumistuotot 72 1 290,01 3004

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

03 Budjetointiraportti, pitkä

03 Budjetointiraportti, pitkä 1/4 1.1. - 31.8. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3105 Hanke- ja erityisavustukset 555 826 419 000 136 826 352 552 500 961 664 792 3106 Tapahtumien valtionavut 66 000 104 000-38 000 33 000 0 0 3110 Kuntien

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Liittokokous. Budjettiraami 2017

Liittokokous. Budjettiraami 2017 12.11.2016 Liittokokous Budjettiraami 2017 Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit /

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA Viestintä v.1.0 14.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA Viestintä v.1.0 14.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA Viestintä v.1.0 14.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ Liite 2.1 VER hallitus 27.10.2016, Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ 7 464 000 euroa 0 euroa 7

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toiminnoittain

Talousarvio 2017, toiminnoittain Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00

SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00 SUOMEN SAUNASEURA RY Budjetti Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 09/2012 2012 12/2011 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1000,00 1100,00 1000,00 1240,00 2800,00

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot