SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 SELIUS STI SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 HALLITUKSEN RAHA-ASIAIN VALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SÄÄTIÖN 84. TOIMINTAVUOSI 1

3 SÄÄTIÖN 84. TOIMINTAVUOSI Sigrid Juséliuksen Säätiö on toiminut 84 vuotta. Säätiö perustettiin vuorineuvos Fritz Arthur Juséliuksen ( ) testamentilla hänen 11-vuotiaana kuolleen Sigrid-tyttärensä muistoksi. Säätiö on jakanut apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen vuodesta 1949 lähtien, ja sen tarkoituksena on tukea kansallista ja kansainvälistä lääketieteellistä huipputason tutkimusta. Säätiö Fördelning on maan enligt suurin typ yksityinen av understödlääketieteellisen tutkimustyön tukija. 14,0 miljoner euro TUTKIMUSAPURAHAT 11 % 1 % 1 % Säätiön 13 % sääntöjen mukaan vähintään 74 % kolme neljäsosaa jaettavista apurahoista on annettava miljoner euro % kotimaisille tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Ordinarie understöd för inhemska forskare (1 3 år) 10,3 74 Inhemska stora 5-åriga understöd 1,8 13 Hakemukset käsittelee ensin säätiön lääketieteen Fellowship, Senior asiantuntijalautakunta, Fellowship och utländska forskare minkä 1,6 jälkeen 11 Finska Läkaresällskapet ja Duodecim puoltavat Professuren niitä, kunnes i klinisk molekylärmedicin lopuksi säätiön hallitus hyväksyy 0,2 1 ne. Symposium 0,1 1 Lääketieteen asiantuntijalautakunnan jäsenten hakemukset lähetetään arvioitavaksi ulkomaisille asiantuntijoille. Heidät valitsee ruotsalainen Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse -säätiö, Understöd totalt 14,0 100 ja valinnan jälkeen hakemuksiin sovelletaan samaa menettelyä kuin muihin apurahoihin. Vuonna 2013 säätiö jakoi tutkimusapurahoja yhteensä 14 miljoonaa euroa. Suurin osa apurahoista, 10,3 miljoonaa euroa, myönnettiin kotimaisina apurahoina. Muita vuoden 2013 aikana jaettuja merkittäviä apurahoja olivat seitsemän viisivuotista apurahaa, joiden kokonaismäärä oli 1,8 miljoonaa euroa. Säätiö myönsi myös yhteensä 1,6 miljoonaa euroa apurahaa ulkomaisten tutkijoiden Suomessa tekemää tutkimustyötä varten sekä suomalaisten post doc -tutkijoiden ulkomailla tekemää tutkimustyötä varten, niin kutsuttuja Fellowship- ja Senior Fellowship -apurahoja. Eri apurahojen jakautumista lajeittain kuvataan tarkemmin alla. Apurahojen jakautuminen apurahalajien kesken 14,0 miljoonaa euroa 11 % 1 % 1 % 13 % 74 % miljoonaa euroa % Kotimaiset 1 3 vuoden apurahat 10,3 74 Kotimaiset suuret 5 vuoden apurahat 1,8 13 Fellowship, Senior Fellowship ja ulkomaiset tutkijat 1,6 11 Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri 0,2 1 Symposiumi 0,1 1 Apurahat yhteensä 14,0 100 Kotimaiset apurahat Vuonna 2013 myönnettiin 209 kpl (203 kpl vuonna 2012) tavanomaista kotimaista apurahaa. Apurahojen keskimääräinen koko oli euroa ( euroa vuonna 2012). Apurahat ovat usein kaksi- tai kolmivuotisia, mutta ne myönnetään kuitenkin vain vuodeksi kerrallaan. Toisen ja kolmannen vuoden tuki riippuu tutkimuksen tuloksista. 3

4 Övriga 0,2 1 Seuraavissa taulukoissa esitetään tavanomaisten apurahojen jakautuminen eri tutkimusalueille ja tutkimuslaitoksille. Kotimaisten 1 3 vuoden apurahojen jakautuminen tutkimusalojen kesken 10,3 miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Solu- ja molekyylibiologia, biokemia, fysiologia 2,8 27 Syöpä- ja kasvainbiologia 1,3 13 Mikrobiologia, virologia, parasitologia, immunologia 1,2 11 Neurotieteet 1,1 11 Genetiikka 1,0 10 Lastentaudit 0,7 7 Sisätaudit 0,5 5 Kirurgia 0,3 3 Farmakologia ja toksikologia 0,3 3 Kuvantaminen 0,2 2 Hammaslääketiede 0,2 2 Epidemiologia ja ympäristölääketiede 0,2 2 Psykiatria 0,2 2 Silmätaudit 0,1 1 Muut 0,2 1 Kotimaisten 1 3 vuoden apurahojen jakautuminen tutkimuslaitosten kesken 10,3 miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Helsingin yliopisto 5,0 48 Turun yliopisto 1,2 12 Oulun yliopisto 1,0 10 Åbo Akademi 0,6 6 HUS 0,6 5 Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 0,5 5 Tampereen yliopisto 0,5 5 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 0,3 3 Folkhälsan 0,3 3 Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva 0,1 1 Tampereen teknillinen yliopisto 0,1 1 Muut laitokset 0,1 1 Suuret apurahat (5 vuotta) Vuonna 2013 myönnettiin seitsemän viisivuotista apurahaa, yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, joista kaksi viidennelle vuodelle, kaksi neljännelle vuodelle, kaksi toiselle vuodelle ja yksi uusi apuraha. Kuvaus saajien tutkimusprojekteista on sivulla 5. Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri Säätiö on vuodesta 2007 alkaen rahoittanut Helsingin yliopistossa toimivaa professori Anu Wartiovaaran hoitamaa kliinisen molekyylilääketieteen Sigrid Jusélius -professuuria. Säätiö päätti jatkaa professuurin rahoittamista ensimmäisen viisivuotiskauden jälkeen toisella viidellä vuodella, vuodesta 2012 vuoteen Summa on 0,2 miljoonaa euroa vuodessa. Ulkomaiset tutkijat Apurahat, jotka on tarkoitettu ulkomaisten tutkijoiden suomalaisissa tutkimuslaitoksissa tekemään tutkimustyöhön, julistettiin haettaviksi keväällä ja syksyllä. Viidelle ulkomaiselle tutkijalle myönnettiin apuraha Helsingissä, Tampereella ja Turussa tehtävää tutkimustyötä varten. Luettelo apurahansaajista on sivulla 20. Sigrid Jusélius Fellowship Vuoden aikana myönnettiin ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön 21 Fellowship-apurahaa, joista 12 oli uusia ja 9 toisen vuoden apurahoja. Säätiö järjesti kaksi hakukierrosta. Ensimmäisellä kierroksella apurahoja myönnettiin huhtikuussa ja toisella kierroksella joulukuussa. Fellowship-apurahojen saajat ja heidän tutkimuspaikkansa on lueteltu sivulla 20. Sigrid Jusélius Senior Fellowship Viisi Senior Fellowship -apurahaa myönnettiin ulkomailla tehtävää tutkimustyötä varten. Näiden apurahojen saajat ja heidän tutkimuspaikkansa kerrotaan sivulla 20. 4

5 Symposiumi Sigrid Juséliuksen Säätiön 25. kansainvälinen symposiumi pidettiin Scandic Marina Congress Center -kongressikeskuksessa Helsingissä kesäkuuta Symposiumin järjestivät professorit Krister Höckerstedt ja Martti Färkkilä Helsingin yliopistolta, ja sen nimenä oli Diagnosis and Therapy of Severe Liver Diseases. Ohjelmassa oli seitsemän tilaisuutta, joissa käsiteltiin vaikeita ja keskeisiä maksasairauksia, joiden diagnosointi ja hoito vaativat tarkkaa yhteispeliä eri alojen erikoislääkäreiden kesken. Symposiumin viimeisen päivän aikana pidettiin Studia Generalia -yleisöluento, johon osallistui seitsemisenkymmentä kuulijaa. Suuret apurahat (5 vuotta) Castrén, Eero, prof., Helsingin yliopisto, vuosi 1/ Hermoston muovautuvuus on keskeistä oppimisessa ja aivosairauksien paranemisessa. Projektissa tutkitaan hermoston muovautuvuuden mekanismeja ja niiden säätelyä lääkehoidoilla. Käytämme hermoston kasvutekijöiden reseptorin aktivaatiota uusien muovautuvuutta edistävien lääkkeiden etsinnässä. Käytämme lääkeaineilla aktivoitua muovautuvuutta myös kokeellisena mallina paljastamaan hermoston kehityksen ja toiminnan sekä toimintahäiriöiden perusmekanismeja. Huikuri Heikki, prof., Oulun yliopisto, vuosi 4/ Tutkimushankkeessa tutkitaan sydänperäisen äkkikuoleman vaaratekijöitä. Fin- Gesture tutkimuksessa verrataan perimää ja muita vaaratekijöitä äkilliseen sydänpysähdykseen menehtyneiden ja sydäninfarktista selvinneiden välillä. Tutkimme myös sydänfilmissä todettuja poikkeavuuksia sydänpysähdyksen ennustamisessa kolmessa suomalaisessa aineistossa. Kansainvälisessä tutkimuksessa tutkitaan rytmihäiriötahdistimen vaikutusta kuolleisuuteen sydäninfarktin sairastaneilla potilailla, joilla on lievästi alentunut vasemman kammion pumppaustoiminta ja poikkeavuuksia sydänfilmin vuorokausinauhoituksessa. Kaila Kai, prof., Helsingin yliopisto, vuosi 4/ Hankkeemme tuottaa uudenlaisia menetelmiä keskosten ja vastasyntyneiden vauvojen epileptisten kohtausten ja muun patologisen toiminnan havaitsemiseen kehittämämme laajakaista-eegn avulla. Tutkimusstrategiamme perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen sairaalaympäristöstä saadun tiedon ja uusien koeeläinmallien välillä. Tuoreessa, laajaa huomiota saaneessa työssämme olemme selvittäneet syntymänaikaisen hapenpuutteen (tarkemmin ilmaistuna asfyksian) aiheuttamien kouristusten solu- ja molekyylitason mekanismit ja kehittäneet tähän perustuvan halvan ja globaalisti sovellettavan hoitomenetelmän. Otonkoski Timo, prof. & Alitalo Kari, akat.prof., Helsingin yliopisto, vuosi 2/ Tutkimushankkeessa käytetään ips-kantasoluteknologiaa, jonka avulla kehitetään uusia sairausmalleja. Potilaiden ihosoluista muokataan monikykyisiä kantasoluja, joita erilaistetaan haima- tai suolisoluiksi. Näin voidaan tutkia diabetekseen liittyviä haiman beetasolujen kehityshäiriöitä ja paksusuolisyövän syntymekanismeja. Solumallit mahdollistavat myös uusien hoitokeinojen kokeellisen testauksen. 5

6 Visakorpi Tapio, prof. & Schleutker Johanna, prof., Tampereen yliopisto, vuosi 5/ Eturauhassyövän etiologiaa ja mekanismeja tunnetaan huonosti. Tässä tutkimusprojektissa pyritään tunnistamaan taudin alittiutta aiheuttavia tekijöitä ja taudin mekanismeja. Projektissa hyödynnetään uusimpia genomiikan menetelmiä analysoitaessa laajoja väestöpohjaisia kliinisiä aineistoja. Nämä uudet tutkimukset luovat pohjaa yksilöidylle hoidolle. Westermarck Jukka, prof., Turun yliopisto, vuosi 2/ Syöpäsolujen resistenssi käytössä oleville syöpälääkkeille on tärkeimpiä syövänhoidon ratkaisemattomia ongelmia. Hankkeessa tutkitaan täysin uudenlaisen lähestymistavan tehokkuutta kemoterapiaresistenssin voittamisessa. Solutason töiden lisäksi tutkimuksessa pyritään kehittämään uusia koemalleja kemoterapian tehokkuuden tutkimiseksi, sekä uudenlaisia lähestymistapoja tutkimuksen kohteena olevien proteiinien estämiseksi. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään uusia diagnostisia keinoja syöpäpotilaiden hoidonvalintaan. Ylä-Herttuala Seppo, akat.prof., A.I. Virtanen -instituutti, Itä-Suomen yliopisto, vuosi 5/ Geeninsiirtotekniikat sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Tutkimusprojektissa kehitetään geeninsiirtomenetelmiä vaikeiden hapenpuutteesta johtuvien sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Erityisesti uusien hoitojen kohteena on infarktin vaurioittama sydänlihas. Työssä käytetään uusia muokattuja verisuonikasvutekijöitä sekä uuden polven integroituvia ja säädeltäviä virusvektoreita, joilla saavutetaan parempi hoitoteho. Lisäksi projektissa kehitetään mikro-rna-pohjaisia menetelmiä geenien luennan kudoskohtaiseen säätelyyn Kotimaiset 1 3 vuoden apurahat (summa on yhdelle vuodelle) Aaltonen Lauri, akat.prof., Tuupanen Sari, FT, Gylfe Alexandra, MSc, Tanskanen Tomas, LK, Kondelin Johanna, LK Abankwa Daniel, Dr, Siljamäki Elina, PhD, Blazevits Olga, PhD, Ligabue Alessio, PhD Airaksinen Matti S., LT, Kajander Tommi, FT, Laakso Tiina, FM, Paatero Anja, FT Airavaara Mikko, FaT, Veremieva Maryna, maist., Penttinen Anna-Maija, FM, Virtanen Kristel, opisk., Anttila Jenni, farmas., prov.stud., Albert Katrina, BSc Ala-Korpela Mika Juhani, FT, dos., Soininen Pasi, FT, Wurtz Peter, FT, Tynkkynen Tuulia, FT, Wang Qin, MSc, Kangas Antti J, DI, Tiainen Mika, FM, Skarp Joni, LK, Ihalainen Tarja Ala-Laurila Petri, TkT, Azevedo Anthony, PhD (neuroscience), Smeds Lina, opisk., Dunkerley Matthew, BComp Alastalo Tero-Pekka, LT, Koskenvuo Juha, dos., Vattulainen Sanna, FM, Helenius Mikko, FM, Oyediran Akinrinade, FM, Aho Joonas, LK, Li Molong, LK, Komulainen Anne, FK Andersson Leif C., LKT, Silander Kristian, FK, Lankila Petri, FM, Saavalainen Olga, FM, Virolainen Susanna, tutkija

7 Barboric Matjaz, PhD, Lenasi Tina, PhD, Bugai Andrii, MSc, Mokube Ekumi Kingsley, MSc Butcher Sarah Jane, prof., Ora Ari, PhD, Shakeel Shabih, MSc, Liljeroos Lassi, MSc, Laurinmäki Pasi, MSc, Guryanov Sergey, PhD Carlberg Carsten, PhD Carpén Olli, LKT, Dahlström-Heuser Vanina, PhD, Gardberg Maria, LL, Kaipio Katja, FT, Lehtinen Laura, FT, Lamminen Tarja, FT, Kaunisto Anna, farmas., fil.yo Cooper Helen, FT, Hutz Bettina, FK, Enberg Oscar, opisk Elenius Klaus, prof., Jokilammi Anne, FT, Pulliainen Arto, FT, Veikkolainen Ville, FT, Paatero Ilkka, FM (FT 2013), Korhonen Anna, FM, Kurppa Kari, FM, Merilahti Johannes, FM, Vaparanta Katri, LuK (FM 2013), Heliste Juho, LK, Paunikallio Maarit, fil.yo., Santanen Minna, opisk., Savisalo Mika, fil.yo., Tuominen Maria, fil.yo Eriksson John, FT, Fang Cheng, MMed, Gullments Josef, FM, Pylvänäinen Joanna, FM, Hyder Claire, BSc (UK), Torvaldson Elin, FM, Asaoka Tomoko, BSc (UK), Rajendran Senthil Kumar, PhD, Preethy Paul, PhD Eskelinen Eeva-Liisa, FT, dos., Anwar Tahira, MSc, Biazik Joanna, PhD, Suntio Taina, FT, Ylä-Anttila Päivi, FM Finel Moshe, FT, dos., Troberg Johanna, FM (bio- ja ympäristötiet.), Hagström Marja, FM, Sneitz Nina, FM, Manevski Nenad, FM (Pharmacy) Färkkilä Martti, prof., Isoniemi Helena, dos., Jokelainen Kalle, dos., Arola Johanna, dos., Boyd Sonja, LL, Barner-Rasmussen Nina, LL Gahmberg Carl G., LKT, Grönholm Mikaela, FT, Jahan Farhana, MSc, Mikkola Esa, FM, Narumanchi Suneeta, MSc, Ning Lin, FM, Uotila Liisa, FM Goldman Adrian, PhD, Meri Taru, FT, Kolodziejczyk Robert, PhD, Kogan Konstantin, PhD, Kellosalo Juho, FM, Repo Heidi, FM, Mikula Kornelia, MSc, Saarenpää Tuulia, MSc, Eberhardt Maike, MSc (Diploma in Biology), Mäki Seija, Gashi Serranda, MSc, Kestilä Veli-Pekka, LuK Groop Leif, prof., Joao Fadista, PhD in Genomics, Rashmi Prasad, PhD in Molecular Genetics, Tuomi Tiinamaija, dos., Isomaa Bo, dos., Forsen Tom, dos., Ingo Jessica, LK Haglund Caj, prof., Hermunen Kethe, LL, Koskensalo Selja, LL, Jernman Juha, LL, Lundin Mikael, LL, Kaprio Tuomas, LL, Ahopelto Anna-Kaisa, LL, Hagström Jaana, dos., Arola Johanna, dos., Louhimo Johanna, LT, Böckelman Camilla, LT...*) Hallman Mikko, LKT, Karjalainen Minna, FT, Ojaniemi Marja, LT, Huusko Johanna, FM, Metsola Juhani, LL, Mahlman Mari, LL, Ronkainen Eveliina, LL, Salminen Annamari, FT, Pasanen Anu, FM, Kallankari Hanna, LL, Marttila Riitta, LT, Kaukola Tuula, LT, Aikio Outi, LT, Anttonen Julia, FM, LK Hautaniemi Sampsa, dos., Rogojin Vladimir, FT, Ovaska Kristian, FM, Chen Ping, FM, Chengyu Liu, FM, Cervera Taboada Alejandra, FM, Lindell Rony, LuK, lääket.yo., Valo Erkka, LuK, Aittomäki Viljami, LuK, lääket.yo., Lyly Lauri, LuK, lääket.yo., Valori Miko, LuK, Casado Julia, LuK, Alkodsi Amjad, LuK, Henao Diaz Emanuela, LuK, Saarentaus Elmo, lääket.yo

8 Hedman Klaus, LKT, dos., Söderlund-Venermo Maria, FT, dos., Franssila Rauli, LT, Chen Tingting, FM, Kantola Kalle, FM, lääket.yo., Kumar Arun, FM, Li Xuemeng, FM, Norja Päivi, FT, Sadeghi Reza, FM, Toppinen Mari, LuK, Väisänen Elina, FM, Wang Yilin, FM, Hedman Lea, Nurmi Visa, lääket.yo Heikinheimo Markku, prof., Tiitinen Aila, prof., Heikinheimo Oskari, LKT, dos., Unkila-Kallio Leila, LT, dos., Andersson Noora, FT, Salonen Jonna, LT, Kyrönlahti Antti, LT, Färkkilä Anniina, LL (väit.), Pihlajoki Marjut, FM, Soini Tea, LK, Schrade Anja, FM...*) Heino Jyrki, LT, Käpylä Jarmo, FT, dos., Rappu Pekka, FT, Jokinen Johanna, FT, Kankaanpää Pasi, FM, Sipilä Kalle, FM, Pelo ent. Nylund Camilla, FM, Salmela Maria, FM, Sasin Marjaana, MSc (Estonia) Hemminki Akseli, prof., LT, dos., Pesonen Sari, FT, Kanerva Anna, LT, dos., Bramante Simona, FM, Rouvinen-Lagerström Noora, FM, Siurala Mikko, FM, Taipale Kristian, LK, Tähtinen Siri, FM, Savola Paula, lääket.yo Hietakangas Ville, FT, Mattila Jaakko, FT, Melvin Richard, PhD, Hynynen Riikka, FT, Havula Essi, FM, Hasygar Kiran, MSc, Teesalu Mari, MSc, Liu Ying, MSc, Seppälä Heini Hiltunen Kalervo, LKT, Antonenkov Vasily, PhD, Kastaniotis Alexander, PhD, Kreivi Marjut, FT, Isomursu Antti, FM, Jiang Guangyu, FM, Kerätär Juha, FM, Monteuuis Geoffray, MSc, Mäkelä Anne, FM, Pietikäinen Laura, FM, Raghavan Nair Remya, MVSc, Shvetsova Antonina, MSc Hiltunen Mikko, dos., FT, Sarajärvi Timo, FaT, Martiskainen Henna, FM, Mäkinen Petra, bioanalyyt Holmberg Christer, emer.prof., Jalanko Hannu, prof., Jahnukainen Timo, dos., Hölttä Tuula, LT, Merenmies Jussi, dos., Lauronen Jouni, dos., Rönnholm Kai, dos., Laakkonen Hanne, LT, Suvanto Maija, maist., Kivelä Jesper, lis., Miettinen Jenni, lis., Tainio Juuso, lis Holmberg-Still Carina, dos., FT, Arpalahti Leena, FM, Matilainen Olli, FM, Sukupolvi Anni-Helena, FM, Mikkonen Elisa, fil.yo Holopainen Juha, dos., Robciuc Alexandra, MSc Hovatta Iiris, dos., Sokolowska Ewa, PhD, Icay Katherine, MSc, Misiewicz Zuzanna, BSc, Kärkkäinen Sanna, BSc, Lahtinen Jenni, BSc Huhtaniemi Ilpo, LKT, Rivero-Müller Adolfo, PhD, Ashutosh Trehan, MSc Hultmark Dan, prof., Valanne Susanna, PhD, Vesala Laura, tri, Ahmad Fatemeh, PhD, Anderl Ines, Dipl.biol., Putkonen Charlotta, BSc Härkönen Pirkko, LKT, Eigéliené Natalija, LT, Elo Teresa, FM, Hellmer Christina, BSc, Huhtala Mikael, lääket.yo., Kähkönen (f. Silvola) Tiina, FM, Mattila Mirjami, Tassidis Helena, PhD, Tuomela Johanna, FT, Valta Maija, LT, Yu Lan, LT Hörkkö Sohvi, LT, dos., Rannikko Sirpa, bioanalyyt., Wang Chunguang, LT, PhD, Harila Kirsi, PhD, Turunen Sini Pauliina, MSc, Kummu Outi, MSc, Vehkala Lauri, LK, Sahavita Simo, LK, Raumonen Salli, lääket.yo., Lehtimäki Jaakko, FM, Kyrklund Dan Mikael, DI Ikonen Elina, akat.prof., Blom Tomas, FT, Hölttä-Vuori Maarit, FT, Kanerva Kristiina, FT, Li Shiqian, FT, Neuvonen Maarit, FT, Pfisterer Simon, FT, Vassilev Boris, FM, Wang Wei, FM, Salo Veijo, LK, Pirhonen Juho, lääket.yo., Kaipainen Pipsa, Uro Anna, FM

9 Ilonen Jorma, LKT, Laine Antti-Pekka, FT, Kiviniemi Minna, FT, Hammais Anna, FM, Mikk Mari-Liis, LuK, Lempainen Johanna, LT Isohanni Matti, LKT, Jääskeläinen Erika, LT, Miettunen Jouko, dos., Veijola Juha, Haapea Marianne, FT, Kiviniemi Vesa, Nikkinen Juha, FT, Tervonen Osmo, Alaräisänen Antti, LT, Penttilä Matti, LL, Koivumaa-Honkanen Heli, prof., Koponen Hannu, prof., Pirkola Sami, Moilanen Jani, Rannikko Irina,PsM, Huhtaniska Sanna, LK, Juola Pauliina, LK, Keskinen Emmi, LK, Rissanen Ina, LK, Kyllönen Merja, LuK, Nykänen Salla, Tolonen Jussi-Pekka, lääket.yo., Parkkisenniemi Juha, opisk., Björnholm Lassi, LuK, Moilanen Kristiina, Koivukangas Jenni, LL, Husa Anja, LL, Karjalainen Sami, LL, Puska Virpi Ivaska Johanna, prof., Högnäs Gunilla, FM, Pouwels Jeroen, PhD, Arjonen Antti, FM, de Franceschi Nicola, MSc, Baghirov Habib, MSc Iwai Hideo, dos., Oemig Jesper S., MSc, Aranko Aino Sesilja, Msc, Albert Cathrin, Mutanen Justus, Sipilä Lauri, BSc Jaakkola Panu, LT, dos., Rantanen Krista, FT, Högel Heidi, FM, Miikkulainen Petra, fil.yo Jacobs Howard Trevor, PhD, Tuomela, Tea, BLabSc, Kemppainen, Esko, FM, George, Jack, BSc Jalkanen Sirpa, LKT, dos., Khuda Imtiaz, PhD, Laurila Juha, FT, Veres Tibor, LT, PhD, Keuschnigg Johannes, Karikoski Marika, FT, Marttila-Ichihara Fumiko, LT, PhD...*) Jartti Tuomas, dos., Aakula Matilda, LK, Koistinen Annamari, LK, Saarinen Maria, LK, Lukkarinen Minna, LL, Aronen Matti, DI, LK, Vahlberg Tero, MSc Joensuu Heikki, LKT, prof., Bono Petri, dos., Lauttia Susanna, FM, Pulkka Olli, FM, Sihto Harri, FM Johnson Mark, PhD, dos., Salminen Tiina A., PhD, dos., Agrawal Nitin, MSc, Bligt-Linden Eva, MSc, Denesyuk Alexander, PhD, Airenne Tomi, PhD, dos., Parkash Vimal, Postdoc Researcher, Marimuthu Parthiban, Postdoc Researcher, Lehtonen Jukka, PhD, Puranen Santeri, PhD, Chouhan Bhanu, MSc, Dahlström Käthe, MSc, Kauko Anni, PhD, Denessiouk Konstantin, PhD, dos., Salo-Ahen Outi, PhD Jokiranta T. Sakari, dos., LKT, Haapasalo-Tuomainen Karita, FT, Koskinen Aino, LL, Bhattacharjee Arnab, MSc, Amdahl Hanne, MSc, Hyvärinen Satu, FM, DI, Johansson Tiira, FK, Westerlund Johanna, FM, Havukainen Mari, LK Julkunen Ilkka, LKT, Melen Krister, FT, Jiang Miao, FT, Ikonen Niina, FM, Latvala Sinikka, FM, Mäkelä Sanna, FM, Tynell Janne, FM Junttila Ilkka, LT, Kummola Laura, FM, Pirhonen Anu Jurvelin Jukka, FT, Kröger Heikki, LKT, Isaksson Hanna, PhD, Töyräs Juha, FT, Tamminen Inari, LL, Turunen Mikael, FM, Malo Markus, DI, Tong Xiaoyu, MSc (Kiina), Ojanen Xiaowei, DI, Chibuzor Eneh, BSc (MSc 01/2013) Juvonen Tatu, LT, Kiviluoma Kai, dos., Tuominen Hannu, LT, Mäkelä Tuomas, LL, Yannopoulos Fredrik, LL, Haapanen Henri, LK, Arvola Oiva, LK, Heräjärvi Johanna, LK Jänne Olli A., LKT, Biswajyoti Sahu, FT, Pihlajamaa Päivi, FM

10 Järvinen Teppo, dos., Sihvonen Raine, LL, Jokihaara Jarkko, LT, Paavola Mika, LT, Tikkinen Kari, LT Kajantie Eero, LT, dos., Vääräsmäki Marja, LT, Hovi Petteri, LT, dos., Pyhälä-Neuvonen Riikka, PsT (12/2012), Strang-Karlsson Sonja, LT, Wehkalampi Karoliina, LT, Sipola-Leppänen Marika, LL, Tikanmäki Marjaana, LL, Matinolli Hanna-Maria, TtM, Miettola Satu, LL, Kaseva Nina, LL, Villa Pia, LL, Mikkonen (o.s. Riihola) Maiju, VTM, Moll Veera, PK, Rosenström Jan, valtiot.yo Kallioniemi Anne, LT, dos., Rauhala Hanna, FT, Laurila Eeva, FM, Vuorinen Elisa, FM Kallioniemi Olli, prof., Kangaspeska Sara, PhD, Östling Päivi, FT, af Hällström (née Kiviharju) Taija, FT, Aakula Anna, FM, Malani Disha Rameshbhai, FM, Hultsch Susanne, FK, Mäki-Teeri Petra, TkK, Murumägi Astrid, FT, Mpindi John Patrick, FM, Kota Venkata Poojitha, FM, Blom Sami, FM, Timonen Sanna, FK, Bychkov Dmitrii, MTech Kaprio Jaakko, prof., Loukola Anu, PhD, dos., Qaiser Beenish, BSc, Korhonen Tellervo, PhD, dos., Wedenoja Juho, LT, PhD, Pitkäniemi Janne, PhD, dos., Latvala Antti, PhD, Broms Ulla, PhD, dos Karppinen o.s. Koivunen Peppi, dos., LT Kaukinen Katri, prof., Lindfors Katri, dos., Kurppa Kalle, LT, Koskinen Outi, LT, Caja Sergio, FT, Sulic Ana-Marija, FT, Ukkola Anniina, LT, Vilppula Anitta, LL, Ruuskanen Anitta, LL, Rauhavirta Tiina, FM, Kalliokoski Suvi, FM, Airaksinen Laura, FM, Nadalutti Cristina, BA, Hietikko Minna, FM Kauppi Liisa, PhD, Kaistamaa Miia, FM, Yellapragada Venkatram, BTech, Sarvilinna Nanna, LT, Kere Juha, LT, PhD, Elomaa Outi, PhD, dos., Ezer Sini, PhD, Salmela Elina, PhD, Massinen Satu, MSc, Muurinen Mari, LT, Tervaniemi Mari H, MSc, Haapaniemi Emma, LK...*) Kerkelä Risto, LT, dos., Ulvila Johanna, FT, Vainio Laura, LL, Szabo Zoltan, FM, Alakoski Tarja, FM, Elmadani Manar, FM, Taponen Saija, FM, Haataja Raisa, FK Kero Jukka, Undeutsch Henriette, Poutanen Matti, Zhang Fuping, Pakarinen Pirjo, Kuosmanen Paavo, Ignatius Jaakko Keski-Oja Jorma, LKT, prof., Hyytiäinen Marko, FT, dos., biokemi, Lohi Jouko, LT, dos., Makarov Andrey, PhD, Tatti Olga, LL, Ylivinkka Irene, FM, Hu Yizhou, MSc, Li Huini, BBiolSc, Miao Zefeng, BBiolSc Kinnunen Tuure, LT, FM, Viisanen Tyyne, FM Kivelä Tero, prof., Lehesjoki Anna-Elina, prof., Heikkonen Jorma, dos., Puska Päivi, dos., Summanen Paula, dos., Turunen Joni, LT, al Jamal Rana a, LT, Linnankivi Tarja, LT, Wilska Rosi, LL, Mamunur Rashid, LL, Täll Martin, LL, Piirtola Anni, LL, Salkola Susanna, LK, Kujala Emma, LL Kiviranta Riku, LT, Tarkkonen Kati, FT, Nieminen-Pihala Vappu, FM, Laine Julius, LK, Järvelin Juho, LK, Puolakkainen Tero, HLK, Heinonen Eetu, lääket.yo., Lehto Jemina, fil.yo Knip Mikael, LKT, Härkönen Taina, FT, Ryhänen Samppa, LT, Siljander Heli, LT, Parkkola (o.s. Mäkinen) Anna, LL, Salonen Kirsi, LL

11 Knuutila Sakari, prof., Knuuttila Aija, LT, Salmenkivi Kaisa, LT, dos., Kaski Samuel, TkT, dos., Hollmén Jaakko, TkT, Sarhadi Virinder Kaur, PhD, Merkkiniemi Katja, FM Koistinaho Jari, LT, Puttonen Katja, FT, Ruponen Marika, FT, Lehtonen Sarka, FT, Kärkkäinen Virve, FT, Oksanen Minna, FM, Lebedeva Olga, FM, Wojciechowski Sara, MSc, Savchenko Ekaterina, FM Koivunen Jussi, dos., Jokinen Elina, FM, Laurila Niina, LuK Kolho Kaija-Leena, dos., Mäkitalo Laura, LT, Sidoroff (o.s. Vihinen) Marianne, LT, Nousiainen Pauliina, LL, Piekkala Maija, LK (väit ), Salonen Elina, LL Koli Katri, FT, dos., Myllärniemi Marjukka, LT, dos., Leppäranta Outi, FT, Tamminen Jenni, FM, Sutinen Eva, farmas., Tikkanen Jussi, LT Konttinen Yrjö T., prof., Nordström Dan Christian Einar, dos., Ainola Mari, FT, Al-Samadi Ahmed, HLL, Barreto Gonçalo, FM, Jämsen Eemeli, LK, Kaivosoja Emilia, DI, Koskenpato Katja, fil.yo., Kouri Vesa-Petteri, FM, Levón Jaakko, LL, Mackiewicz Zygmunt, prof., Pajarinen Jukka Sakari, LL, Salem Abdelhakim, HLL, Sillat Tarvo, ins., LL, Stegaev Vasily, LL, Trokovic Nina, FT, Waris Eero, LT, Waris Ville, LL, Ylinen Pekka, LT Kontula Kimmo, LKT, Hiltunen Timo, LT, dos., Lehtonen Jukka, LT, dos., Donner Kati, FT, dos., Suonsyrjä Timo, LT, Marjamaa Annukka, LT, Lahtinen Annukka, FM, Backlund Michael, FM Korhonen Rami, FT, dos., Turunen Siru, FM, Mäkelä Janne, FM, Jafari Bidhendi Amirhossein, MSc, Mononen Mika, FM, Räsänen Lasse, FM, Tanska Petri, FM, Julkunen Petro, FT, Huttu Mari, FM, Danso Elvis, MSc, Florea Cristina, MSc (Eng), Fick James, PhD Korpi Esa, LT, Vashchinkina Elena, MSc, Beloushko Ekaterina, MSc, den Hollander Björnar, MSc, Maksimovic Milica, MSc, Vekovischeva Olga, PhD, Aitta-aho Teemu, PhD, Johansson Julia, opisk., Manner Aino, LK, opisk., Kiiskinen Tuomo, LK Koski Kristian, FT, Wierenga Rik, FT, Anantharajan Jothi, FM Kursula Inari, FT, Ignatev Alexander, PhD, Vahokoski Juha, FM, Saligram Prabhakar Bhargav, MSc, Kumpula Esa-Pekka, FM, Kallio Juha, FT, Muñico Martinez Silvia, FaL, Pyy Ulpu, Chatterjee Moon, MSc, Vervaet Nele, MSc, Muruganandam Gopinath, MSc, Meier Susanne, Götte Benjamin, BSc, Mirow Manuela Kursula Petri, FT, dos., Ruskamo Salla, FT, Han Huijong, PhD, Myllykoski Matti, FM, Laulumaa Saara, FM, Chukhlieb Maryna, FM, Raasakka Arne, FM Kuure Satu, dos., FT, Pirttiniemi Anniina, opisk., Ihermann Anneliis, FK, Pradhan Barun, BTech Kähäri Veli-Matti, LT, Nissinen Liisa, dos., Kivisaari Atte, LT, Hieta Niina, LT, Veräjänkorva Esko, LT, Riihilä Pilvi, LL, Farshchian Mehdi, LT, Takkinen Noora, LL Laakso Markku, LKT, Kuusisto Johanna, LT, ma. prof., Stancakova Alena, LT, Cederberg Henna, LT, Paananen Jussi, FK, bioinformaatikko, Kuulasmaa Teemu, FK, bioinformaatikko, Yaluri Nagendra, MSc, Modi Shalem Raju, MSc, Vangipurapu Jagadish, MSc...*)

12 Lahesmaa Riitta, prof., Lähdesmäki Harri, prof., TkT, Khan Mohd Moin, FM, Öling Viveka, FT, Kanduri Kartiek, FM, Chen Zhi Jane, LT, Lund Riikka, FT, Edelman Sanna, FT, Kallionpää Henna, FM, Salo Verna, FM, Sarapulov Alexey, FM, Tripahti Subhash, FM, Tuomela Soile, FM, Laajala Essi, MSc, Äijö Tarmo, DI, Larjo Antti, DI, Lehtimäki Sari, PhD, Ullah Ubaid, PhD, Emani Maheswara Reddy, PhD, Viitala Miro, BEng, Ruuska Tiina, opisk., Bala Kanchan, FT Lappalainen Pekka, FT, prof., Gergana Gateva, MSc, Jiu Ya-ming, PhD, Kremneva Elena, PhD, Tojkander Sari, FT Laukkarinen Johanna, dos., Bläuer Merja, FT, Laaninen Matias, LK, Ikonen Niina Lehenkari Petri, dos., Veijola Johanna, tri, Huhtakangas Johanna, tri, Nousiainen Tomi, LL, Lehtonen Siri, tri, Nätynki Antti Lehesjoki Anna-Elina, LKT, prof., Kopra Outi, FT, dos., Joensuu Tarja, FT, Okuneva Olesya, LT, PhD, Körber Inken, FM, Tegelberg Saara, FM, Sandell Katarin, opisk Lehti Kaisa, FT, dos., von Nandelstadh Pernilla, FT, Sugiyama Nami, MSc, Gucciardo Erika, MSc, Vornanen Pauliina, FM, Li Rui, BSc, Ghufran Zubair, BSc Lehtiö Lari, FT, dos., Haikarainen Teemu, FT, Venkannagari Harikanth, MSc, Narwal Mohit, MSc, Lee Hao-Wei, MSc, Nosheen Saman, MSc Lemström Karl, prof., Tuuminen Raimo, LL, Keränen Mikko, LL, Ropponen Jussi, LL, Raissadati Alireza, lääket.yo., Syrjälä Simo, LL, Nykänen Antti, LT, Tikkanen Jussi, LT, Jokinen Janne, LT, Krebs Rainer, FM, Dashkevich Alexey, LT, PhD Leppä Sirpa, prof., Taskinen Minna, FT, Pernilä Paula, FM, Riihijärvi Sari, LL, Vajavaara Heli, LL, Karihtala Kristiina, LL, Mannisto Susanna, LT, Koivula Satu, FM Levonen Anna-Liisa, LT, dos., Heinäniemi Merja, FT, biokemia, Kansanen Emilia, FM (väit.), Jyrkkänen Henna-Kaisa, FM, LK (väit.), Leinonen Hanna, FM, Ruotsalainen Anna-Kaisa, FM, Kuosmanen Elias Suvi, FM, Laitinen Heidi, FM, Pölönen Petri, LuK Liimatainen Timo, dos., Nazimutheen Musthafa Haja Sherief, MTech, Hakkarainen Hanne, FM, Ylä-Herttuala, fil.yo., Khan Muhammad Arsalan, BSc Lindholm Dan, prof., Korhonen Laura, dos., Tselykh Timofey, Mäkelä Johanna, FM, Bruelle Céline, PhD, Maloletkina Olga, PhD, Mustonen Tuija, PhD, Hyrskyluoto Alice, FM, Kivinen Jenny, FM, Hai Do Thi, MSc, Döhla Julia, BSc, Söderholm Kristiina, Waltimo Tuure, Triin Lakspere Lindsberg Perttu, dos., LT, Ijäs Petra, LT, Saksi Jani, FM, Nuotio Krista, LT, Mattila Olli, LK, Isoviita Pia, LL, Lim Nancy, FK, Heikkilä Hanna, FT, Strbian Daniel, dos., Karjalainen-Lindsberg Marja-Liisa, dos Lipsanen-Nyman Marita, dos., Karlberg Susann, LT, Sivunen-Laine Johanna, lääk., Karlberg Niklas, LT, Karikoski Riitta, lääk Lohi Hannes, FT, dos., Tiira Katriina, Hakosalo Osmo, Ahonen Saija, Kyöstilä Kaisa, Nevalainen Elisa, Hytönen Marjo, Eklund Ranja, Virta Minna, Koskinen Lotta, Seppälä Eija

13 Lundin Johan, LT, dos., Linder Nina, LT, Konsti Juho, LT, Lundin Mikael, LL, Turkki Riku, MTech, Walliander Margaritha, PhD, Lehtimäki Tiina, LL Lönnqvist Jouko, LKT, prof., Pietiläinen Olli, FM, Liuhanen Johanna, PsM, Kauppinen Jenni, PsM, LK, Torniainen Minna, PsM Majamaa Kari, LKT, dos., Uusimaa Johanna, LT, dos., Hinttala Reetta, FT, Kytövuori Laura, FM, Komulainen Tuomas, LL, Siitonen Ari, FM, LK, Kiiskilä Jukka, FM, LK, Ylönen Susanna, FM, Kärppä Mikko, LT, Kervinen Marko, LT, Martikainen Mika, LT, Lindroos Markus, LL, Ylikotila Pauli, LL, Bolszak Maija, LL, Hautakangas Milla-Riikka, LK, Hynynen (o.s. Sarja) Johanna, LL, Lipponen Joonas, LK, Soini Heidi, FM Matikainen Sampsa, dos., Nyman Tuula, FT, dos., Öhman Tiina, FT, Välimäki Elina, FM, Cypryk Wojciech, MSc, Söderholm Sandra, FM, Poltajainen Alina, FM, Miettinen Juho, FM Mattila Pieta, FT Mattjus Peter, FT dos., Tuuf Jessica, FM, Kjellberg Matti, FM, Backman Anders, FM, Halin Josefin, fil.yo Meinander Annika Johanna, FT, Asaoka Tomoko, BSc, Gullmets Josef, FM, Tuominen Ida-Emma, fil.yo Meri Seppo, LKT, prof., Jarva Hanna, dos., Freitag Tobias, LT, Friberg Nathalie, LL, Ho Derek, LT, Holmberg Ville, LT, Khattab Ayman, tutkija, Lavikainen Antti, LL, ELL, Lokki Inkeri, FM, Reichhardt Martin, FK, Tissari Jorma, FM Mervaala Eero, prof., LT, Kankuri Esko, dos., Finckenberg Piet, dos., Villet Outi, FT, Siltanen Antti, FT Mikkola Marja, FT, dos., Ahtiainen Laura, FT, Lindfors (o.s. Hiltunen) Päivi, FT, Biggs Leah, PhD, Voutilainen Maria, FM, Shirokova Vera, MSc Myllyharju Johanna, FT, Kivirikko Kari, LKT, Byts Nadiya, FT, Komu (o.s. Heikkilä) Minna, FT, Mäki Joni, FT, Railo Antti, FT, Raykhel Irina, FT, Salo Antti, FT, Laitala Anu, FM, Moafi Fazeh, FM, Ullah Karim, FM, Umamaheshwaran PanneerSelvam, FM, Karsikas Sara, LK, Myllymäki Mikko, LK, Rosendahl Ann-Helen, LK, Tolonen Jussi-Pekka, lääket.yo Myllykangas Samuel, FT, Ayesha Nawaz, opisk., Oyediran Akinrinade, maist., Sanna Vattulainen, maist Myöhänen Timo, dos., Savolainen Mari, prov., Hannula Mirva, prov Mäkelä Mika, dos., Kajosaari Merja, dos., Kalliola Satu, LL, Klemola Timo, dos., Kotaniemi-Syrjänen Anne, LT, Lohi Jouko, dos., Malmberg Pekka, dos., Malmström Kristiina, dos., Pelkonen Anna, dos Mäkelä Tomi, LT, prof., Katajisto Pekka, PhD, Ahuja Rashmi, PhD, Ollila Saara, PhD, Wong Iris, PhD Mäkitie Outi, dos., Valta Helena, LKT, Toiviainen-Salo Sanna, LT, dos., Laine Christine, LT, Mäyränpää Mervi, LT, Markula-Patjas Kati, LL, Taskinen Mervi, LT, dos., Pekkinen Minna, FT, Paldánius Päivi, lääket.maist., Vuorimies Ilkka, LL, Ranta Susanna, LT Männistö Pekka T., LKT, dos., Garcia-Horsman Juan Arturo, dos., Käenmäki Mikko, PhD, Piltonen Marjo, PhD, Myöhänen Timo, dos., Tammimäki Anne, PhD

14 Nevanlinna Heli, dos., Blomqvist Carl, dos., Aittomäki Kristiina, dos., Heikkilä Päivi, dos., Aaltonen Kirsimari, LT, Khan Sofia, FT, Dai Xiaofeng, FT, Heikkinen Tuomas, FM, Muranen Taru Annika, FM, Pelttari Liisa, FM, Fagerholm Rainer, fil.yo., Jamshidi Maral, LuK, Kiiski Johanna, LuK, Vilske Sara, FM Niemi Mikko, LT, prof., Tornio Aleksi, LT, Keskitalo Jenni, LL, Tapaninen Tuija, LL, prov., Tarkiainen Katriina, LK, farmas., Holmberg Mikko, LL, Hirvensalo Päivi, prov., Neuvonen Mikko, FM, Kurkinen Kaisa, FM Nykter Matti, TkT, Waltering Kati, tri, Granberg Kirsi, tri, Ylipää Antti, DI, Kivinen Virpi, DI, Annala Matti, TkK, Rantapero Tommi, maist Ojala Päivi, FT, dos., Diaz Martinez Raquel, PhD, Pekkonen Pirita, LL, Kaivanto Elisa, FM, Viiliäinen Johanna, FM Olkkonen Vesa, FT, dos., Weber-Boyvat Marion, FT, dos., Kentala Henriikka, LuK, Mysore Raghavendra, MSc, Li Shiqian, PhD Ollikainen Miina, FT, Ismail Khadeeja, MSc Pakarinen Mikko, dos., Suominen Janne, LT, Lampela Hanna, LL, Kosola Silja, LL, Mutanen Annika, LL, Luoto Topi, LL, Kivelä Jesper, LL, Kerola Anna, LL, Voutilainen Silja, LK Palotie Aarno, prof., Kalso Eija, prof., Wessman Maija, dos., Anttila Verneri, LT, Kallela Mikko, dos., Muona Mikko, FM, Luukkonen Tiia, FM, Palta Priit, FT Palva Satu, FT, dos., Palva J. Matias, FT, dos., Zhigalov Alexander, PhD, Hirvonen Jonni, BSc, Konstari Hanna, BSc, Sirola Roosa, BSc, Wang Sheng, MA, Rouhinen Santeri, opisk., Siebenhühner Felix, MSc, Lobier Muriel, PhD Palvimo Jorma, FT, Jääskeläinen Tiina, FT, Malinen Marjo, FT, Rytinki Miia, FT, Kaikkonen Sanna, FM, Sutinen Päivi, FM, Paakinaho Ville, FM, Toropainen Sari, FM, Rahkama Vesa, FM Panula Pertti, LKT, dos., Chen Yu-Chia, PhD, Nuutinen Saara, PhD, Sundvik Maria, FT, Vanhanen Jenni, prov., Mäki (née Ojala) Tiia, LK, Rozov Stanislav, MSc, Semenova Svetlana, MSc, Priyadarshini Madhusmita, MSc, Lopatina Olga, PhD, Abdurakhmanova Shamsiiat, Puttonen Henri, LK Parkkila Seppo, LT, dos., Peiwen Pan, PhD, Aspatwar Ashok, PhD, Tolvanen Martti, FL, Zolfaghari Emameh Reza, MSc, Patrikainen Maarit, FM, Syrjänen Leo, LuK, LK, Barker Harlan, BSc Partanen Juha, FT, Salminen Marjo, FT, Lahti Laura, FT, Haugas Maarja, FT Peltomäki Päivi, LKT, Nieminen Taina, FT, Gylling Annette, FT, Kaur Sippy, PhD, Lotsari Johanna, FM, Joensuu Emmi, FM Permi Perttu, FT, dos., Pihlajamaa Tero, PhD, Tossavainen Helena, PhD, Ahovuo Elina, BSc, Hellman Maarit, Raulinaitis Vytautas, MSc, Ciragan Annika, MSc, Mäntylahti Sampo, MSc, Niemi-Aro Tuomas, BSc Pertovaara Antti, LKT, Wei Hong, PhD, Viisanen-Kuopila Hanna, FT, Bourbia Nora, MSc, Gogulski Juha, LK, Jin Cong Yu, LT, PhD, Guzman-Lopez Jessica, PhD, Sagalajev Boriss, MSc, Tokariev Maksym, MSc, Chen Zuyue, MSc

15 Pesu Marko, LT, dos., Turpeinen Hannu, FT, dos., Aittomäki Saara, FT, Ortutay Zsuzsanna, PhD, Martinez Cordova Zuzet, MSc, Oksanen Anna, FM, Ojanen Markus, LuK, Lehtinen Tapio, fil.yo Pettilä Ville, dos., ma. prof., Kaukonen Maija, LT, Vaara Suvi, LL, Nisula Sara, Poukkanen Meri, LL, Korhonen Anna-Maija, LT, Kaunisto Mari, FT Pihlajaniemi Taina, LKT, Heljasvaara Ritva, FT, dos., Heikkinen (Latvanlehto) Anne, FT, Huhtala Pirkko, FT, Karppinen Sanna-Maria, FT, Tu Hongmin, FT, Seppinen Lotta, FT, Izzi Valerio, FT, Ruotsalainen Heli, FT, Santoleri Sabrina, FT, Aikio Mari, FM, Kaur Inderjeet, FT, Vicente David, ELT, Devarajan Raman, MSc, Zainul Zarin, MSc, Auvinen Ann-Marie, LK, Honkanen Hanne-Kaisa, LL, Härönen Heli, LK, Tanayama Heidi, LK, Aho Miki, LK, Kemppainen Antti, lääket.yo., Rinta-Jaskari Mia, lääket.yo Poranen Minna, FT, dos., Bamford Dennis, FT, Romanovskaya Alesia, PhD, Sèle Céleste, PhD, Jiang Miao, PhD, Mönttinen Heli, FM, Sun Xiaoyu, MSc, Lyytinen Outi, FM, Soininen Marjukka, LuK, Valdes Velicia Irene, opisk., Tarkiainen Riitta, Westerholm Tanja Poutanen Matti, FT, Mäkelä Sari, LT, prof., Pakarinen Pirjo, FT, dos., Perheentupa Antti, LT, dos., Zhang Fuping, LT, dos., Strauss Leena, FT, dos., Saloniemi-Heinonen Taija, FT, Hakkarainen Janne, FM, Jokela Heli, FM, Järvensivu Päivi, FM, Knuuttila Matias, FM, Lagerbohm Heidi, LK, Yatkin Emrah, FT Puolakkainen Pauli, prof., Mustonen Harri, dos., Kokkola Arto, dos., Seppänen (o.s. Pelli) Hanna, LKT, Nieminen (o.s. Mahkonen) Anna, LL, Kauttu Tuuli, LL, Vainionpää Sanna, BSc Puranen Santeri, FT Pussinen Pirkko, dos., Paju Susanna, dos., Buhlin Kåre, HLT, Mäntylä Päivi, HLT, Hyvärinen Kati, FM, Kallio Elisa, HLL Pörsti Ilkka, LT, Tahvanainen Anna, LT, Tikkakoski Antti, LL, Leskinen Miia, LL, Kangas Pauliina, LL, Hautaniemi Elina, TtM, Haring Antti, LL, Törmänen Suvi, LL, Haarala Atte, LT, Koskela Jenni, LL, Wilenius Matias, LL, Taurio Jyrki, LL, Ilveskoski Erkki, LT, Huttunen Matti, LL Raitakari Olli, akat.prof., Siitonen Niina, FT Raivio Jaakko Taneli Matinpoika, dos., Noisa Parinya, PhD, Lund Carina, FM, Chokechuwattanalert Hataiwan, DVM, MSc (1/2013), Vaaralahti Kirsi, FM, Lundin Karoliina, FT, Tommiska Johanna, FT, Känsäkoski Johanna, LuK, Wilkman Michaela, LK, LuK Rauvala Heikki, LKT, Voikar Vootele, FT, Khirug Leonard, dos., Paveliev Mikhail, FT, Kulesskaya Natalia, FT, Rouhiainen Ari, FT, Kislin Mikhail, MSc, Kuja-Panula Juha, FM, Peltola (o.s. Kiiltomäki) Marjaana, FM, Zhao Xiang, MSc, Kulesskiy Evgeny, MSc Renkonen Risto, prof., Mattila Pirkko, dos., Renkonen Jutta, HLT, Toppila-Salmi Sanna, LT, Joenväärä Sakari, FM, Parviainen Ville, FM, Tohmola Niina, FM Rice David, prof., Ma Hongqiang, tri, Takatalo Maarit, tri, Veistinen Lotta, fil.yo., Hassan Rakibul, fil.yo., Åberg Thomas, tri

16 Rinne Juha, LT, dos., Scheinin Noora, LT, Kemppainen Nina, LT, Oikonen Vesa, FM Ripatti Samuli, prof., Chheda Himanshu, MSc, Kettunen Johannes, LT, Pirinen Matti, FT, Surakka Ida, FM, Tikkanen Emmi, maist., Sarin Antti-Pekka, maist., Würtz Peter, FT Ristimäki Ari, LKT, dos., Thiel Alexandra, FT, Kantonen Jonas, LL Rivera Claudio, PhD, prof., Smirnov Sergei, PhD, Ludwig Anastasia, PhD, Soni Shetal, MSc, Magalhaes Ana Cathia, MSc, Mikhail Yuryev, MSc, Olaya Llano, MSc, Golubtsov Andrey, PhD Roivainen Anne, FT, Saraste Antti, LT, dos., Li Xiang-Guo, FT, Autio Anu, FT, Liljenbäck Heidi, FM, Hellberg Sanna, FM, Kiugel Max, FM, Silvola Johanna, FT, Tarkia Miikka, FM, Ahtinen Helena, FM, Stähle Mia, LuK, Siitonen Riikka, LuK, Uotila Sauli, LK, Metsälä Olli, fil.yo Ruddock Lloyd, PhD, Saaranen o.s. Peltoniemi Mirva, FT, Alanen Heli, Uchida Yuko, MSc, Korhonen Kati Maarit, FM, Van Tassel Lisette, FM, Salmivaara Jani, Gaciarz Anna, MSc Ruskoaho Heikki, LKT, Magga Johanna, FT, Moilanen Anne-Mari, FT, Serpi Raisa, FT, Rysä Jaana, dos., Aro Jani, HLL, Jurado-Acosta Alicia, FM, Kaikkonen Leena, LL, Kelloniemi Annina, FM, Ohukainen Pauli, FM, Pennanen Harri, LL, Perjes Abel, LL, Renko Outi, FM, Tölli Marja, FM, Tolonen Anne-Maria, LL...*) Rämet Mika, prof., Oksanen Kaisa, FM, Harjula Sanna, DI, Saralahti Anni, FM, Piippo Hannaleena, BSc, Mäkinen Leena, BSc, Halfpenny Nick, FM, Sherwood Eleanor, opisk., Myllymäki Henna, FM, Vanha-aho Leena-Maija, FM Saarakkala Simo, FT, dos., Finnilä Mikko, TtM, Nieminen Heikki, FT, Rahunen Krista, opisk., Lehenkari Petri, LT, dos Saarma Mart, prof., Lindahl Maria, PhD, Pulkkila (née Lindholm) Päivi, PhD, Danilova Tatiana, MSc, Eesmaa Ave, MSc, Galli Emilia, MSc, Palm Erik, LT Sahlgren Cecilia, FT, Niemi Rasmus, Landor Sebastian, Mamaeva Veronika, Antila Christian, Antfolk Daniel, Sjöqvist Marika, Niinimäki Jenni Saksela Kalle, LKT, Järviluoma Annika, FT, Kesti Tapio, FT, Schmotz Constanze, DiplBiochem, Ylösmäki Leena, FM, Ylösmäki Erkko, FM, Lee Yoke Seng, BSc, Hossain Jubayer, BSc, Choi Hyunseok, BSc Salmelin Riitta, TkT, Kujala Jan, TkT, Liljeström Mia, TkT, Renvall Hanna, LT, DI, Vartiainen Johanna, TkT, LK, Laaksonen Hannu, TkT, Karvonen Leena, PsM, Nora (o.s. Simula) Anni, PsM, Saarinen Timo, PsM Salmi Marko, LT, dos., Elima Kati, LT, dos., Marttila-Ichihara Fumiko, LT, PhD, Auvinen o.s. Koskinen Kaisa, FT, Palani Senthil, FM, Eichin Dominik, MSc Salo Tuula, prof., Pirilä Emma, FT, Nyberg Pia, FT, Sutinen Meeri, FT, Korvala Johanna, FT, Bitu Carolina, HLT, Åström Pirjo, FM, Alahuhta Ilkka, FM, HLK, Sundquist Elias, HLK, Väyrynen Otto, HLK, Jämsä Hannaleena, HLK Salvén Petri, LT, dos., Garg Abhishek, PhD, Fang Shentong, MSc, Vandersteene Ruben, BSc Sareila Outi, FT, Holmdahl Rikard, prof., LT, PhD, Hagert Cecilia, MSc

17 Sariola Hannu, prof., Arvydas Dapkunas, Viherä Agnes, Sainio Kirsi, Armassalo Lea, Hytönen Marjo, Peitsaro Nina, Immonen Tiina Sarkola Taisto, LT, PhD, dos., Sundholm Johnny, LK, Olander Rasmus, lääket.yo., Rantala Juha, LK Savolainen Markku, LT, Salonurmi Tuire, FT, Kakko Sakari, LT, dos., Hannuksela Minna, LT, dos., Nissinen Antti, FT, Kangas-Kontio Tiia, FT, Keränen Anna-Maria, THT, laill. rav.terapeutti, Haghighi Saeid, FM, Huusko Tuija, FM, Kuusisto Sanna, FM, Paavola Timo, LK, Ronkainen Justiina, FM Shimmi Osamu, PhD, Shinya Matsuda, MSc, Vulli Jaana, MSc, Tauscher Petra, MSc, Jinghua Gui, MSc, Shimmi Risa Silvennoinen Olli, LKT, dos., Ungureanu Daniela, PhD, Saarikettu Juha, FT, Niranjan Yashavanthi, MSc, Fashe Tekele, MSc, DVM, Pekkala Tuija, FM, Isomäki Pia, dos., LT, Yang Jie, prof., Hammaren Henrik, FM, Hillert Ellin Kristina, Uusi-Mäkelä Meri, FK, Tecle Abraham Adiam, MSc Simell Olli, LKT, dos., Vähä-Mäkilä Mari, FT, Paavanen-Huhtala Sari, FT, Mykkänen Juha, FT, Näntö-Salonen Kirsti, LT, dos., Parikka Vilhelmiina, LT, Simell Satu, LT, Simell Ville, FM, Mäkinen Marjaana, FM Sistonen Lea, FT, Björk Johanna, FT, Henriksson Eva, FT, Roos-Mattjus Pia, FT, Sandqvist Anton, FT, Aspelin Camilla, FM, Bergman Heidi, FM, Budzynski Marek, FM, Elsing Alexandra, FM, Joutsen Jenny, FM, Vainio Petra, FM, Vihervaara Anniina, FM, Saarento Helena, FM Slotte J Peter, FT...*) Somerharju Pentti, FT, dos., Hokynar Kati, FT, Hänninen Satu, FM, Hermansson Martin, FT, Batchu Krishna, MSc Sourander Andre, prof., dos Stenman Ulf-Håkan, LKT, Hotakainen Kristina, LT, dos., Itkonen Outi, FT, Lempiäinen Anna, LT, Ravela Suvi, FK, Valmu Leena, FT, dos Suvisaari Jaana, dos., Raij Tuukka, LT, Mäntylä Teemu, PsM, Torniainen Minna, PsM, Kieseppä Tuula, LT, Mantere Outi, LT, dos Taimen Pekka, LT, West Gun, FT, Li Song-Ping, FT, Gullmets Josef, FM, Saarinen Irena, fil.yo Taipale Jussi, dos., Sokolova Maria, PhD Taira Tomi, dos., Lauri Sari, Clarke Vernon, Kukko-Lukjkanov Tiina, Molchanova Svetlana, Segerstråle Mikael, Huupponen Johanna, Luchkina Natalia, Orav Ester, Vesikansa Aino, Sakha Prasanna, Pikkarainen Tero, Ludtke Wibke Tammi Raija, prof., Tammi Markku, prof., Hämäläinen Lasse, FM, Rauhala Leena, FM, Takabe Piia, FM, Ahamed Ashik Deen, FM, Bart Genevieve, FT, Oikari Sanna, FT, Rilla Kirsi, FT, dos., Tumelius Ritva, FT, Pasonen-Seppänen Sanna, FT, dos., Makkonen Katri, FT, Törrönen Kari, FM, Auvinen Päivi, LT, Anttila Maarit, LT, Nykopp Timo, LL Tanila Heikki, LT, dos., Gurevicius Kestutis, PhD, Lipponen Arto, prov., Leinonen Henri, prov

18 Tapanainen Juha, LKT, Aittomäki Kristiina, LT, dos., Tuuri Timo, FT, dos., Vaskivuo Tommi, LT, Mikkola Milla, FM, Piltonen Terhi, LT, Ahokas Kristiina, LL, Sepponen Kirsi, FM, Kallio Sanna, LL, Pökkylä Reeta-Maria, FM, Lingaiah Shilpa, LL Taskinen Marja-Riitta, prof., LKT, Matikainen Niina, LT, Pietiläinen Kirsi, LT, dos., ETM, Bogl Leonie, MSc, Lundbom Nina, LT, dos., Hakkarainen Antti, tekn.yo., Boren Jan, LT, PhD, Adiels Martin, MSc, PhD, Ståhlman Marcus, PhD, Söderlund Sanni, LT Tavi Pasi, FT, dos., Tuomainen Tomi, FM, Laitinen Heidi, FM, Naumenko Nikolay, FT, Karppinen Sari, FM Thesleff Irma, prof., Michon Frederic, PhD, Jussila Maria, FK, Juuri Emma, FM, HLL, Yang Zheqiong, PhD, Ahtiainen Laura, PhD...*) Tienari Pentti, LT, dos., Hölttä-Vuori Maarit, FT, Kero Mia, FL, Laaksovirta Hannu, LL, Peuralinna Terhi, FM, Isoviita Veli-Matti, LK, Timonen Anni, LK, Knuuttila Anna, fil.yo., Markkinen Salla, fil.yo Tikka Saara, FT Tikkanen Matti J., prof., LKT, Vihma Veera, LT, Wang Feng, lääkäritutk. (Kiina), Paatela Hanna, LL Toppari Jorma, LT, Kotaja Noora, FT, Meikar Oliver, MSc, Da Ros Matteo, MSc, Korhonen Hanna, FM, Yadav Ram Prakash, MSc, Hirvonen Noora, Sõstar Karin, Virtanen Helena, LT, dos., Sadov Sergey, LL, Rotgers Emmi, LL, Nurmio Mirja, FT, Mäkelä Juho-Antti, FT, Joki Henna, FM, Koskenniemi Jaakko, LK, Järvi Johanna Tyynismaa Henna, FT, Ylikallio Emil, LT, Konovalova Svetlana, PhD, Hilander Taru, FM, Mridul Johari, fil.yo Törnquist Kid Matti Sigurdsson, FT, Asghar Mohammad Yasir, FL, Pulli Ilari, FM, Kemppainen Kati, FM, Kalhori Veronica, FM Udd Bjarne, prof., Hackman Peter, PhD, dos., Vihola Anna, PhD, Jonson Per Harald, PhD, Evilä Anni, MSc, Sarparanta Jaakko, MSc, Penttilä Sini, MSc, Luque Helena, opisk., Screen Mark, MSc, Soininen Merja, lab.hoit Urtti Arto, prof., Subrizi Astrid, MPharm, Kontturi Leena, FK, Raki Mari, Bergström Kim, FT, Sarkhel Sanjay, PhD, Burmester Metchild, MPharm Vaarala Outi, LT, PhD, Honkanen Jarno, FT, Salo Harri, FT, Nieminen Janne, LL, Hartwall Linnea, MMM, Paasela Monika, FK, Luopajärvi Kristiina, LL (väit.), Orivuori Laura, FM, Ruohtula Terhi, FM Vaheri Antti, LKT, emer.prof., Mustonen Jukka, LKT, dos., Hepojoki Jussi, FT, Jääskeläinen Anne, FT, Sironen Tarja, FT, Strandin Tomas, FT, Ling Jiaxin, LT, BSc, Niskanen Silja, LK, Suomalainen Irina, Aaltonen Kirsi, Mäkinen Maija, FM, Mäkelä Satu, LT, dos., Jaatinen Pia, LKT, dos., Paakkala Antti, LT, dos., Laine Outi, LT, Outinen Tuula, LL, Tervo Laura, LL, Koskela Sirpa, LL, Eskola Eini, Ylinikkilä Katriina Vahteristo Pia, FT, dos., Kämpjärvi Kati, FM, Mäkinen Netta, FM, Mehine Miika, FM, Heinonen Hanna-Riikka, lääket.yo., Pitkänen Esa, FT, Kaasinen Eevi, AFM

19 Vainio Seppo, FT, dos., Halt Kimmo, LT, Jokela Tiina, FM, Junttila Sanna, FM, Murugan Subramanian, PhD, Nagy Irina, LT, Naillat Florence, PhD, Pietilä Ilkka, FM, Prunskaite-Hyyryläinen Renata, FM, Pärssinen Heikki, LK, Saarela Ulla, DI, FM, Shan Jingdong, PhD, Skovorodkin Ilya, PhD, Qi Xu, MSc, Abishek Sharma, FM, Nurmi Tuomas, fil.yo., Kaisto Susanna, FM, Pikkarainen Timo, PhD Vanharanta Sakari, LT Vapalahti Olli, prof., Hakala, ent. Jääskeläinen Anu, FT, Huhtamo Eili, FM (väit.), Jääskeläinen Anne, FT, Kallio-Kokko Hannimari, dos., FT, Kuivanen Suvi, FM, Korhonen, o.s. Hasu Essi, FM, Kurkela Satu, LT, Levanov Lev, PhD, Putkuri Niina, MMM, Sironen Tarja, FT, Tonteri o.s. Rintala Elina, MMM, Culverwell Christine Lorna, MSc, Adouchief Samuel, lääket.yo., Smura Teemu, FT Varjosalo Markku, FT, dos., Blomster Henri, FT, Keskitalo Salla, FM, MSc, Nurkkala Helka, MSc, Yadav Leena, MSc, Xiaonan Liu, MSc Vartiainen Maria, FT, Skarp Kari-Pekka, FM, Viita Tiina, FM, Huet Guillaume, FT Vattulainen Ilpo, TkT, Rog Tomasz, tutkija, Javanainen Matti, DI, Nieminen Tuomo, BSc, DI (jouluk. 2012) Wallgren-Pettersson Carina, dos., Pelin Katarina, FT, dos., Lehtokari Vilma-Lotta, FT, Hanif Mubashir, FT, Marttila Minttu, FM, Kiiski Kirsi, FM, Laitila Jenni, FM Wartiovaara Anu, LT, Khan Nahid, PhD, Auranen (ent. Korpela) Mari, LT, PhD, Paetau Ilse, MSc, Forsström Saara, BSc, Euro Liliya, PhD, Ahola-Erkkilä Sofia, MSc Wikström Mårten, prof., Verkhovskaya Marina, PhD, Belevich Galina, MSc, Bloch Dmitry, PhD, Rauhamäki Virve, MSc, Knuuti Juho, MSc...*) Winqvist Robert, FT, Pylkäs Katri, FT, Peltoketo Hellevi, Vuorela Mikko, FM, Mantere Tuomo, FM, Hannpää Maria, LL, Verma Shreya, MSc Yki-Järvinen Hannele, prof., Sädevirta Sanja, LL, Sevastianova Ksenia, LT, Perttilä Julia, FT, Hyysalo Jenni, LK, Lallukka Susanna, LK, Petäjä Elina, LK, Soronen Jarkko, FM, Juurinen Leena, LL, Kotronen Anna, dos., Urjansson Mia, lab.hoit., Sohlo Katja, lab.hoit., Salo Anne, lab.hoit *) tutkimusryhmän johtaja on säätiön lääketieteen asiantuntijalautakunnan jäsen Lääketieteen asiantuntijalautakunnan jäsenten hakemukset olivat arvioitavana ulkomaisilla asiantuntijoilla. Heidät valitsi ruotsalainen Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse -säätiö, ja valinnan jälkeen hakemuksiin sovellettiin samaa menettelyä kuin muihin apurahoihin. 19

20 Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri Vuonna 2011 päättyneen viisivuotiskauden jatkaminen Ulkomaiset tutkijat White Anthony, prof., Australia / Koistinaho Jari, prof Deyin Guo, prof., Kiina / Ahola Tero, dos De Costa Ayesha, prof., Ruotsi / Ashorn Per, prof Tilley Wayne D., prof., Australia / Härkönen Pirkko, prof Thiele Dennis, prof., USA / Sistonen Lea, prof Sigrid Jusélius Fellowship Aitta-aho Teemu, FT / Cambridge, UK Autio Anu, FT / Stanford, CA, USA Hermansson Martin, FT / Edmonton, AB, Kanada Häyry Valtteri, LT / Tukholma, Ruotsi Jaronen Merja, FT / Boston, MA, USA Kallonen Teemu, FT / Cambrigde, UK Kasaragod Prasad, FT / Dallas, TX, USA Kreutzman Anna, FT / Madrid, Espanja Leppä Virpi, FT / Los Angeles, CA, USA Louhimo Johanna, LT / Boston, MA, USA Louvanto Karolina, LT / Montreal, QC, Kanada Martikainen Mika, LT / Newcastle, UK Matilainen Olli, FT / Lausanne, Sveitsi Ollila Hanna, FT / Palo Alto, CA, USA Postila Pekka, FT / La Jolla, CA, USA...**) Pykäläinen Anette, FT / La Jolla, CA, USA Rikkonen Toni, FT / Cambrigde, UK Sarin Peter, FT / Münster, Saksa Turunen Janne, FT / Tukholma, Ruotsi Tähtinen Paula, LT / Boston, MA, USA Vaahtomeri Kari, FT / Klosterneuburg, Itävalta **) Postilan apuraha on palautunut säätiölle muualta saadun rahoituksen johdosta Sigrid Jusélius Senior Fellowship Juonala Markus, dos. / Parkville, Victoria, Australia Mäkitie Antti, prof. / Tukholma, Ruotsi Mäkitie Outi, dos. / Tukholma, Ruotsi Saavalainen Päivi, dos. / Tukholma, Ruotsi Yki-Järvinen Hannele, prof. / Dallas, TX, USA

SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SELIUS STI SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2009 HALLITUKSEN RAHA-ASIAIN VALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 SÄÄTIÖN 80. TOIMINTAVUOSI 1 Yleistä Vaikka tilanne osakemarkkinoilla vuoden

Lisätiedot

Paavo Nurmi Maraton 2015 Tulokset Matkoittain

Paavo Nurmi Maraton 2015 Tulokset Matkoittain 10 km : Miehet 1 4034 Marko Tuokko Seura 0:33:32 0:33:26 3:20 2 6659 Vesa Taanila Nouski 0:34:16 0:34:10 3:24 3 6607 Juuso Lindeqvist Affecto Finland 0:35:13 0:35:08 3:30 4 6587 Seppo Kauppinen Oripään

Lisätiedot

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain

Paavo Nurmi Maraton Tulokset sarjoittain 10 km : Miehet 1 4034 Marko Tuokko Seura 0:33:32 0:33:26 3:20 2 6659 Vesa Taanila Nouski 0:34:16 0:34:10 3:24 3 6607 Juuso Lindeqvist Affecto Finland 0:35:13 0:35:08 3:30 4 6587 Seppo Kauppinen Oripään

Lisätiedot

Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia. 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa

Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia. 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa Espoo Rantamaraton 2012 Tuloksia ja tunnelmia 5. Espoo Rantamaraton juostiin 22.23.9.2012. Ensimmäistä kertaa ilmoittautuneita oli yli viisi tuhatta. Paikan päälle saapui noin neljä tuhatta juoksijaa.

Lisätiedot

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31

Vuosikirja 1/2013. Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 Vuosikirja 1/2013 Sisältää KOKOUSKUTSUT s. 28 31 37 Nordea Pankki Suomi Oyj Vaihda sijoituskohteita ja hyödy. Nordean Capital -sijoitus on monipuolinen sijoitusratkaisu sinulle, joka haluat yhdistellä

Lisätiedot

Kiitoksia kuluneesta vuodesta kaikille juoksijoille, toimitsijoille ja yhteistyökumppaneille!

Kiitoksia kuluneesta vuodesta kaikille juoksijoille, toimitsijoille ja yhteistyökumppaneille! TULOSJULKAISU 2011 Espoo Rantamaraton ja Rantakymppi 2011 juostiin 23. 24.9.2011. Mukaan oli ilmoittautunut reilusti yli 4000 juoksijaa. Lauantaina kympillä oli tuhatkunta juoksijaa. Aika otettiin 542:lle

Lisätiedot

Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius

Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius Espoo Rantamaraton 2009 kuvakilpailun voittajakuva: Missä muut? Kuvaaja: Kaisa Falenius ESPOO RANTAMARATON TULOSJULKAISU 2009 Sisällys Rantamaraton 2009...3 Espoo Rantamaraton 2009 Yhteistyökumppanit:...4

Lisätiedot

Allekirjoittajat 16.2.2014

Allekirjoittajat 16.2.2014 Allekirjoittajat 16.2.2014 Vetoomuksessa on tähän mennessä 595 allekirjoittajaa, joista ainakin 333 on tohtoreita ja 222 vähintään dosentteja. Joukossa on 147 professoria, 3 tutkimusjohtajaa, 8 yliopiston

Lisätiedot

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk

Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk Nimi Asuinpaikka Osakemäärä Arvo/ Arvo/mk MARKKOLA LEENA 33560 TAMPERE 674 776 7 746 428 46 058 172 OLLILA JORMA JAAKKO 02160 ESPOO 668 137 7 670 213 45 605 014 TALLBERG CARL-JOHAN 00200 HELSINKI 637 700

Lisätiedot

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit

Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit Lukuvuoden 2002 2003 varrelta 2 Kansi: Kaupan- ja hallinnon alan uudisrakennus, Hattelmalantie 6 Mietelauseet: Positiivarit 3 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Lukuvuosi 4 2 Ylläpitäjä 5 3 Hallinto 5 4

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet

Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet Valmistuneet aloittain, tutkinnoittain ja koulutuspaikkakunnittain: LIIKETALOUS, MATKAILU JA KULTTUURI Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009

Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Lux borealis OULUN LYSEO 1874 2009 Matrikkelin täydennysliite Kirjasta poisjääneet oppilasartikkelit (Marraskuu 2011) Aarni Pentti Tapio s. 28.2.1958. 1974 yo. 1977. Ahola Kauko Antero s. 10.10.1954 Lumijoki.

Lisätiedot

42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011. Ennakkoon ilmoittautuneet

42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011. Ennakkoon ilmoittautuneet 42. Pirkan Hölkkä 2.10.2011 Ennakkoon ilmoittautuneet Nimi Seura Kerrat Sarja Nro AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 7 8 8012 AALTO KARI RIHIMÄKI 1 4 4175 AALTO TIMO HELSINKI 1 2 2477 AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA

Lisätiedot

AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 9 9002 AALTO BIRGITTA POGO 1 5 5144 AALTO HARRI SMARTRAC 2 3 3206 AALTO LEENA TAMPERE 1 1 1242

AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 9 9002 AALTO BIRGITTA POGO 1 5 5144 AALTO HARRI SMARTRAC 2 3 3206 AALTO LEENA TAMPERE 1 1 1242 Hölkkäkerrat Pirkan Hölkkä sunnuntaina 7.10.2012 Ennakkoilmoittautuneet 1 NAISET YLEINEN 2 MIEHET YLEINEN 3 M40 4 M50 5 KÄVELIJÄT 6 N40 7 M60 8 N50 9 TALKOOHÖLKKÄ Nimi Seura Sarja Nro AALI TUIJA KAUPIN

Lisätiedot

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123

HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 HHJ-tutkinnon suorittaneet / HHJ-nimikkeen omaavat Kokonaismäärä: 2243 Listassa: 2021 2123 Tässä listassa ovat julkaisuluvan antaneiden henkilöiden nimet ja yhteystiedot siinä laajuudessa kuin ovat halunneet

Lisätiedot

VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA

VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA VUOSI 2014 MUKAAN LUKIEN MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOILLA ON OLLUT 820 TAITEILIJAA Aalto Timo HELSINKI 1999 Aalto Johanna HELSINKI 1999 Aarras Anna-Maija TURKU 1995,1997 Abidin Adel, HELSINKI, 2009, 2013 Afrika

Lisätiedot

Kappale kauneinta Suomea. Pirkan Pyöräily Sunnuntaina 8.6.2014. Yöpyöräily Perjantaina 13.6.2014. Osanottajaluettelo

Kappale kauneinta Suomea. Pirkan Pyöräily Sunnuntaina 8.6.2014. Yöpyöräily Perjantaina 13.6.2014. Osanottajaluettelo Kappale kauneinta Suomea Pirkan Pyöräily Sunnuntaina 8.6.2014 Yöpyöräily Perjantaina 13.6.2014 Osanottajaluettelo Pirkan Pyöräily PIRKAN LENKKI Matka 217 km 1292 AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 8 6434 AALTO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain

Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain Kalevan Kierroksella Kerrat (vain 90km hyväksytään) Pirkan Hiihto 4.3.2012 Ennakkoonilmoittautuneet sarjoittain 90km perinteinen Naiset yleinen Nro Nimi Seura 1013 AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA 2 1009 ALI

Lisätiedot

Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö

Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö Syöpäsäätiö ja Syöpätautien Tutkimussäätiö KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2012 1 Säätiöiden tarkoitus... 4 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt... 6 Hallitus... 6 Työvaliokunta... 6 Raha-asiainvaliokunta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.1.2010 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.1.2010 31.12.2010 Sivu 1.1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2010 31.12.2010 Sivu 1.2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.3-1.9 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2.1 Tase 3.1-3.2 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 4.10 Tilintarkastajien

Lisätiedot

PENSSELIHIRMUT. espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2007 2008

PENSSELIHIRMUT. espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2007 2008 PENSSELIHIRMUT espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2007 2008 Emmi 14 v. PENSSELIHIRMUT espoon kuvataidekoulun vuosikertomus 2007 2008 Toimisto / Kansliet WeeGee-talo, Ahertajantie 5, 02100 Espoo postiosoite

Lisätiedot

JYLLA EVAKOSSA TEOLLISTUMISEN HISTORIA-KURSSIN LONTOON MATKA ITSENÄISYYSPÄIVÄN YLIOPPILAAT

JYLLA EVAKOSSA TEOLLISTUMISEN HISTORIA-KURSSIN LONTOON MATKA ITSENÄISYYSPÄIVÄN YLIOPPILAAT Opettajat Korhonen, Harri...Rehtori Fredriksson, Päivikki...Apulaisrehtori, historia ja yhteiskuntaoppi Akkila, Susanna...Äidinkieli ja kirjallisuus Ala-Louko, Jukka...Liikunta ja terveystieto Auvinen,

Lisätiedot

KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011

KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011 Uutiset 2 11 Ulkomaat 12 Urheilu 13 14 Mielipide 2 3 Asuminen 4 Kulttuuri 8 9 Yhdessä 10 13 Teatteri: Mikko Koukista Oulun kaupunginteatterin johtaja. O8 O9 KE Keskiviikko 2. marraskuuta 2011 www.pohjolansanomat.fi

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. 1925-2011 VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 Nordic Concrete Research Symposium 9 Yhteisöjäsenpäivä 10

Lisätiedot

Vuokattihiihto 22.3.2014 Tulokset

Vuokattihiihto 22.3.2014 Tulokset 60 km V/N 1 1592 Anni Angeria Iisalmen Visa 3.20.59,5 3.20.13,0 1.05.36,2 2.12.31,4 2 1604 Sirpa Pääkkönen Sotkamon Jymy 3.29.18,0 + 8.18,5 3.28.53,8 1.05.56,7 2.17.09,3 3 1589 Satu Pöntiö 3.32.35,1 +

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2010

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2010 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 200 2 SUOMEN BETONIYHSTYS - FKA BETONGFÖRENINGEN r.y. 925-200 VUOSIKERTOMUS 200 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 BY 85 vuotta 9 Apurahat Normitus ja

Lisätiedot

Finntriathlon Joroinen, Puolimatka SM

Finntriathlon Joroinen, Puolimatka SM Finntriathlon Joroinen, Male Yleinen 1 1 Darby Thomas Turun Urheiluliitto 04:05:34 00:27:50 00:01:43 02:11:56 00:02:24 01:21:39 2 3 Panu Lieto OTC 04:12:33 00:23:46 00:02:10 02:16:21 00:02:55 01:27:18

Lisätiedot

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen.

Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. VUOSIKERTOMUS 2012 Apuraha- ja 40-vuotisjuhlassa Kuusankoskitalossa esiintyi Kouvolan Mieskuoro johtajanaan Jarmo Kukkonen. SISÄLTÖ YLEISTÄ 40-vuotisjuhla...3 Stipendit...3 Taiteen perusopetus, teatteri-ilmaisu

Lisätiedot