SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 SELIUS STI SIGRID JUSELIUKSEN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 HALLITUKSEN RAHA-ASIAIN VALIOKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SÄÄTIÖN 84. TOIMINTAVUOSI 1

3 SÄÄTIÖN 84. TOIMINTAVUOSI Sigrid Juséliuksen Säätiö on toiminut 84 vuotta. Säätiö perustettiin vuorineuvos Fritz Arthur Juséliuksen ( ) testamentilla hänen 11-vuotiaana kuolleen Sigrid-tyttärensä muistoksi. Säätiö on jakanut apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen vuodesta 1949 lähtien, ja sen tarkoituksena on tukea kansallista ja kansainvälistä lääketieteellistä huipputason tutkimusta. Säätiö Fördelning on maan enligt suurin typ yksityinen av understödlääketieteellisen tutkimustyön tukija. 14,0 miljoner euro TUTKIMUSAPURAHAT 11 % 1 % 1 % Säätiön 13 % sääntöjen mukaan vähintään 74 % kolme neljäsosaa jaettavista apurahoista on annettava miljoner euro % kotimaisille tutkijoille ja tutkimuslaitoksille. Ordinarie understöd för inhemska forskare (1 3 år) 10,3 74 Inhemska stora 5-åriga understöd 1,8 13 Hakemukset käsittelee ensin säätiön lääketieteen Fellowship, Senior asiantuntijalautakunta, Fellowship och utländska forskare minkä 1,6 jälkeen 11 Finska Läkaresällskapet ja Duodecim puoltavat Professuren niitä, kunnes i klinisk molekylärmedicin lopuksi säätiön hallitus hyväksyy 0,2 1 ne. Symposium 0,1 1 Lääketieteen asiantuntijalautakunnan jäsenten hakemukset lähetetään arvioitavaksi ulkomaisille asiantuntijoille. Heidät valitsee ruotsalainen Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse -säätiö, Understöd totalt 14,0 100 ja valinnan jälkeen hakemuksiin sovelletaan samaa menettelyä kuin muihin apurahoihin. Vuonna 2013 säätiö jakoi tutkimusapurahoja yhteensä 14 miljoonaa euroa. Suurin osa apurahoista, 10,3 miljoonaa euroa, myönnettiin kotimaisina apurahoina. Muita vuoden 2013 aikana jaettuja merkittäviä apurahoja olivat seitsemän viisivuotista apurahaa, joiden kokonaismäärä oli 1,8 miljoonaa euroa. Säätiö myönsi myös yhteensä 1,6 miljoonaa euroa apurahaa ulkomaisten tutkijoiden Suomessa tekemää tutkimustyötä varten sekä suomalaisten post doc -tutkijoiden ulkomailla tekemää tutkimustyötä varten, niin kutsuttuja Fellowship- ja Senior Fellowship -apurahoja. Eri apurahojen jakautumista lajeittain kuvataan tarkemmin alla. Apurahojen jakautuminen apurahalajien kesken 14,0 miljoonaa euroa 11 % 1 % 1 % 13 % 74 % miljoonaa euroa % Kotimaiset 1 3 vuoden apurahat 10,3 74 Kotimaiset suuret 5 vuoden apurahat 1,8 13 Fellowship, Senior Fellowship ja ulkomaiset tutkijat 1,6 11 Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri 0,2 1 Symposiumi 0,1 1 Apurahat yhteensä 14,0 100 Kotimaiset apurahat Vuonna 2013 myönnettiin 209 kpl (203 kpl vuonna 2012) tavanomaista kotimaista apurahaa. Apurahojen keskimääräinen koko oli euroa ( euroa vuonna 2012). Apurahat ovat usein kaksi- tai kolmivuotisia, mutta ne myönnetään kuitenkin vain vuodeksi kerrallaan. Toisen ja kolmannen vuoden tuki riippuu tutkimuksen tuloksista. 3

4 Övriga 0,2 1 Seuraavissa taulukoissa esitetään tavanomaisten apurahojen jakautuminen eri tutkimusalueille ja tutkimuslaitoksille. Kotimaisten 1 3 vuoden apurahojen jakautuminen tutkimusalojen kesken 10,3 miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Solu- ja molekyylibiologia, biokemia, fysiologia 2,8 27 Syöpä- ja kasvainbiologia 1,3 13 Mikrobiologia, virologia, parasitologia, immunologia 1,2 11 Neurotieteet 1,1 11 Genetiikka 1,0 10 Lastentaudit 0,7 7 Sisätaudit 0,5 5 Kirurgia 0,3 3 Farmakologia ja toksikologia 0,3 3 Kuvantaminen 0,2 2 Hammaslääketiede 0,2 2 Epidemiologia ja ympäristölääketiede 0,2 2 Psykiatria 0,2 2 Silmätaudit 0,1 1 Muut 0,2 1 Kotimaisten 1 3 vuoden apurahojen jakautuminen tutkimuslaitosten kesken 10,3 miljoonaa euroa miljoonaa euroa % Helsingin yliopisto 5,0 48 Turun yliopisto 1,2 12 Oulun yliopisto 1,0 10 Åbo Akademi 0,6 6 HUS 0,6 5 Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 0,5 5 Tampereen yliopisto 0,5 5 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 0,3 3 Folkhälsan 0,3 3 Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva 0,1 1 Tampereen teknillinen yliopisto 0,1 1 Muut laitokset 0,1 1 Suuret apurahat (5 vuotta) Vuonna 2013 myönnettiin seitsemän viisivuotista apurahaa, yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, joista kaksi viidennelle vuodelle, kaksi neljännelle vuodelle, kaksi toiselle vuodelle ja yksi uusi apuraha. Kuvaus saajien tutkimusprojekteista on sivulla 5. Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri Säätiö on vuodesta 2007 alkaen rahoittanut Helsingin yliopistossa toimivaa professori Anu Wartiovaaran hoitamaa kliinisen molekyylilääketieteen Sigrid Jusélius -professuuria. Säätiö päätti jatkaa professuurin rahoittamista ensimmäisen viisivuotiskauden jälkeen toisella viidellä vuodella, vuodesta 2012 vuoteen Summa on 0,2 miljoonaa euroa vuodessa. Ulkomaiset tutkijat Apurahat, jotka on tarkoitettu ulkomaisten tutkijoiden suomalaisissa tutkimuslaitoksissa tekemään tutkimustyöhön, julistettiin haettaviksi keväällä ja syksyllä. Viidelle ulkomaiselle tutkijalle myönnettiin apuraha Helsingissä, Tampereella ja Turussa tehtävää tutkimustyötä varten. Luettelo apurahansaajista on sivulla 20. Sigrid Jusélius Fellowship Vuoden aikana myönnettiin ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön 21 Fellowship-apurahaa, joista 12 oli uusia ja 9 toisen vuoden apurahoja. Säätiö järjesti kaksi hakukierrosta. Ensimmäisellä kierroksella apurahoja myönnettiin huhtikuussa ja toisella kierroksella joulukuussa. Fellowship-apurahojen saajat ja heidän tutkimuspaikkansa on lueteltu sivulla 20. Sigrid Jusélius Senior Fellowship Viisi Senior Fellowship -apurahaa myönnettiin ulkomailla tehtävää tutkimustyötä varten. Näiden apurahojen saajat ja heidän tutkimuspaikkansa kerrotaan sivulla 20. 4

5 Symposiumi Sigrid Juséliuksen Säätiön 25. kansainvälinen symposiumi pidettiin Scandic Marina Congress Center -kongressikeskuksessa Helsingissä kesäkuuta Symposiumin järjestivät professorit Krister Höckerstedt ja Martti Färkkilä Helsingin yliopistolta, ja sen nimenä oli Diagnosis and Therapy of Severe Liver Diseases. Ohjelmassa oli seitsemän tilaisuutta, joissa käsiteltiin vaikeita ja keskeisiä maksasairauksia, joiden diagnosointi ja hoito vaativat tarkkaa yhteispeliä eri alojen erikoislääkäreiden kesken. Symposiumin viimeisen päivän aikana pidettiin Studia Generalia -yleisöluento, johon osallistui seitsemisenkymmentä kuulijaa. Suuret apurahat (5 vuotta) Castrén, Eero, prof., Helsingin yliopisto, vuosi 1/ Hermoston muovautuvuus on keskeistä oppimisessa ja aivosairauksien paranemisessa. Projektissa tutkitaan hermoston muovautuvuuden mekanismeja ja niiden säätelyä lääkehoidoilla. Käytämme hermoston kasvutekijöiden reseptorin aktivaatiota uusien muovautuvuutta edistävien lääkkeiden etsinnässä. Käytämme lääkeaineilla aktivoitua muovautuvuutta myös kokeellisena mallina paljastamaan hermoston kehityksen ja toiminnan sekä toimintahäiriöiden perusmekanismeja. Huikuri Heikki, prof., Oulun yliopisto, vuosi 4/ Tutkimushankkeessa tutkitaan sydänperäisen äkkikuoleman vaaratekijöitä. Fin- Gesture tutkimuksessa verrataan perimää ja muita vaaratekijöitä äkilliseen sydänpysähdykseen menehtyneiden ja sydäninfarktista selvinneiden välillä. Tutkimme myös sydänfilmissä todettuja poikkeavuuksia sydänpysähdyksen ennustamisessa kolmessa suomalaisessa aineistossa. Kansainvälisessä tutkimuksessa tutkitaan rytmihäiriötahdistimen vaikutusta kuolleisuuteen sydäninfarktin sairastaneilla potilailla, joilla on lievästi alentunut vasemman kammion pumppaustoiminta ja poikkeavuuksia sydänfilmin vuorokausinauhoituksessa. Kaila Kai, prof., Helsingin yliopisto, vuosi 4/ Hankkeemme tuottaa uudenlaisia menetelmiä keskosten ja vastasyntyneiden vauvojen epileptisten kohtausten ja muun patologisen toiminnan havaitsemiseen kehittämämme laajakaista-eegn avulla. Tutkimusstrategiamme perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen sairaalaympäristöstä saadun tiedon ja uusien koeeläinmallien välillä. Tuoreessa, laajaa huomiota saaneessa työssämme olemme selvittäneet syntymänaikaisen hapenpuutteen (tarkemmin ilmaistuna asfyksian) aiheuttamien kouristusten solu- ja molekyylitason mekanismit ja kehittäneet tähän perustuvan halvan ja globaalisti sovellettavan hoitomenetelmän. Otonkoski Timo, prof. & Alitalo Kari, akat.prof., Helsingin yliopisto, vuosi 2/ Tutkimushankkeessa käytetään ips-kantasoluteknologiaa, jonka avulla kehitetään uusia sairausmalleja. Potilaiden ihosoluista muokataan monikykyisiä kantasoluja, joita erilaistetaan haima- tai suolisoluiksi. Näin voidaan tutkia diabetekseen liittyviä haiman beetasolujen kehityshäiriöitä ja paksusuolisyövän syntymekanismeja. Solumallit mahdollistavat myös uusien hoitokeinojen kokeellisen testauksen. 5

6 Visakorpi Tapio, prof. & Schleutker Johanna, prof., Tampereen yliopisto, vuosi 5/ Eturauhassyövän etiologiaa ja mekanismeja tunnetaan huonosti. Tässä tutkimusprojektissa pyritään tunnistamaan taudin alittiutta aiheuttavia tekijöitä ja taudin mekanismeja. Projektissa hyödynnetään uusimpia genomiikan menetelmiä analysoitaessa laajoja väestöpohjaisia kliinisiä aineistoja. Nämä uudet tutkimukset luovat pohjaa yksilöidylle hoidolle. Westermarck Jukka, prof., Turun yliopisto, vuosi 2/ Syöpäsolujen resistenssi käytössä oleville syöpälääkkeille on tärkeimpiä syövänhoidon ratkaisemattomia ongelmia. Hankkeessa tutkitaan täysin uudenlaisen lähestymistavan tehokkuutta kemoterapiaresistenssin voittamisessa. Solutason töiden lisäksi tutkimuksessa pyritään kehittämään uusia koemalleja kemoterapian tehokkuuden tutkimiseksi, sekä uudenlaisia lähestymistapoja tutkimuksen kohteena olevien proteiinien estämiseksi. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään uusia diagnostisia keinoja syöpäpotilaiden hoidonvalintaan. Ylä-Herttuala Seppo, akat.prof., A.I. Virtanen -instituutti, Itä-Suomen yliopisto, vuosi 5/ Geeninsiirtotekniikat sydän- ja verisuonitautien hoidossa. Tutkimusprojektissa kehitetään geeninsiirtomenetelmiä vaikeiden hapenpuutteesta johtuvien sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon. Erityisesti uusien hoitojen kohteena on infarktin vaurioittama sydänlihas. Työssä käytetään uusia muokattuja verisuonikasvutekijöitä sekä uuden polven integroituvia ja säädeltäviä virusvektoreita, joilla saavutetaan parempi hoitoteho. Lisäksi projektissa kehitetään mikro-rna-pohjaisia menetelmiä geenien luennan kudoskohtaiseen säätelyyn Kotimaiset 1 3 vuoden apurahat (summa on yhdelle vuodelle) Aaltonen Lauri, akat.prof., Tuupanen Sari, FT, Gylfe Alexandra, MSc, Tanskanen Tomas, LK, Kondelin Johanna, LK Abankwa Daniel, Dr, Siljamäki Elina, PhD, Blazevits Olga, PhD, Ligabue Alessio, PhD Airaksinen Matti S., LT, Kajander Tommi, FT, Laakso Tiina, FM, Paatero Anja, FT Airavaara Mikko, FaT, Veremieva Maryna, maist., Penttinen Anna-Maija, FM, Virtanen Kristel, opisk., Anttila Jenni, farmas., prov.stud., Albert Katrina, BSc Ala-Korpela Mika Juhani, FT, dos., Soininen Pasi, FT, Wurtz Peter, FT, Tynkkynen Tuulia, FT, Wang Qin, MSc, Kangas Antti J, DI, Tiainen Mika, FM, Skarp Joni, LK, Ihalainen Tarja Ala-Laurila Petri, TkT, Azevedo Anthony, PhD (neuroscience), Smeds Lina, opisk., Dunkerley Matthew, BComp Alastalo Tero-Pekka, LT, Koskenvuo Juha, dos., Vattulainen Sanna, FM, Helenius Mikko, FM, Oyediran Akinrinade, FM, Aho Joonas, LK, Li Molong, LK, Komulainen Anne, FK Andersson Leif C., LKT, Silander Kristian, FK, Lankila Petri, FM, Saavalainen Olga, FM, Virolainen Susanna, tutkija

7 Barboric Matjaz, PhD, Lenasi Tina, PhD, Bugai Andrii, MSc, Mokube Ekumi Kingsley, MSc Butcher Sarah Jane, prof., Ora Ari, PhD, Shakeel Shabih, MSc, Liljeroos Lassi, MSc, Laurinmäki Pasi, MSc, Guryanov Sergey, PhD Carlberg Carsten, PhD Carpén Olli, LKT, Dahlström-Heuser Vanina, PhD, Gardberg Maria, LL, Kaipio Katja, FT, Lehtinen Laura, FT, Lamminen Tarja, FT, Kaunisto Anna, farmas., fil.yo Cooper Helen, FT, Hutz Bettina, FK, Enberg Oscar, opisk Elenius Klaus, prof., Jokilammi Anne, FT, Pulliainen Arto, FT, Veikkolainen Ville, FT, Paatero Ilkka, FM (FT 2013), Korhonen Anna, FM, Kurppa Kari, FM, Merilahti Johannes, FM, Vaparanta Katri, LuK (FM 2013), Heliste Juho, LK, Paunikallio Maarit, fil.yo., Santanen Minna, opisk., Savisalo Mika, fil.yo., Tuominen Maria, fil.yo Eriksson John, FT, Fang Cheng, MMed, Gullments Josef, FM, Pylvänäinen Joanna, FM, Hyder Claire, BSc (UK), Torvaldson Elin, FM, Asaoka Tomoko, BSc (UK), Rajendran Senthil Kumar, PhD, Preethy Paul, PhD Eskelinen Eeva-Liisa, FT, dos., Anwar Tahira, MSc, Biazik Joanna, PhD, Suntio Taina, FT, Ylä-Anttila Päivi, FM Finel Moshe, FT, dos., Troberg Johanna, FM (bio- ja ympäristötiet.), Hagström Marja, FM, Sneitz Nina, FM, Manevski Nenad, FM (Pharmacy) Färkkilä Martti, prof., Isoniemi Helena, dos., Jokelainen Kalle, dos., Arola Johanna, dos., Boyd Sonja, LL, Barner-Rasmussen Nina, LL Gahmberg Carl G., LKT, Grönholm Mikaela, FT, Jahan Farhana, MSc, Mikkola Esa, FM, Narumanchi Suneeta, MSc, Ning Lin, FM, Uotila Liisa, FM Goldman Adrian, PhD, Meri Taru, FT, Kolodziejczyk Robert, PhD, Kogan Konstantin, PhD, Kellosalo Juho, FM, Repo Heidi, FM, Mikula Kornelia, MSc, Saarenpää Tuulia, MSc, Eberhardt Maike, MSc (Diploma in Biology), Mäki Seija, Gashi Serranda, MSc, Kestilä Veli-Pekka, LuK Groop Leif, prof., Joao Fadista, PhD in Genomics, Rashmi Prasad, PhD in Molecular Genetics, Tuomi Tiinamaija, dos., Isomaa Bo, dos., Forsen Tom, dos., Ingo Jessica, LK Haglund Caj, prof., Hermunen Kethe, LL, Koskensalo Selja, LL, Jernman Juha, LL, Lundin Mikael, LL, Kaprio Tuomas, LL, Ahopelto Anna-Kaisa, LL, Hagström Jaana, dos., Arola Johanna, dos., Louhimo Johanna, LT, Böckelman Camilla, LT...*) Hallman Mikko, LKT, Karjalainen Minna, FT, Ojaniemi Marja, LT, Huusko Johanna, FM, Metsola Juhani, LL, Mahlman Mari, LL, Ronkainen Eveliina, LL, Salminen Annamari, FT, Pasanen Anu, FM, Kallankari Hanna, LL, Marttila Riitta, LT, Kaukola Tuula, LT, Aikio Outi, LT, Anttonen Julia, FM, LK Hautaniemi Sampsa, dos., Rogojin Vladimir, FT, Ovaska Kristian, FM, Chen Ping, FM, Chengyu Liu, FM, Cervera Taboada Alejandra, FM, Lindell Rony, LuK, lääket.yo., Valo Erkka, LuK, Aittomäki Viljami, LuK, lääket.yo., Lyly Lauri, LuK, lääket.yo., Valori Miko, LuK, Casado Julia, LuK, Alkodsi Amjad, LuK, Henao Diaz Emanuela, LuK, Saarentaus Elmo, lääket.yo

8 Hedman Klaus, LKT, dos., Söderlund-Venermo Maria, FT, dos., Franssila Rauli, LT, Chen Tingting, FM, Kantola Kalle, FM, lääket.yo., Kumar Arun, FM, Li Xuemeng, FM, Norja Päivi, FT, Sadeghi Reza, FM, Toppinen Mari, LuK, Väisänen Elina, FM, Wang Yilin, FM, Hedman Lea, Nurmi Visa, lääket.yo Heikinheimo Markku, prof., Tiitinen Aila, prof., Heikinheimo Oskari, LKT, dos., Unkila-Kallio Leila, LT, dos., Andersson Noora, FT, Salonen Jonna, LT, Kyrönlahti Antti, LT, Färkkilä Anniina, LL (väit.), Pihlajoki Marjut, FM, Soini Tea, LK, Schrade Anja, FM...*) Heino Jyrki, LT, Käpylä Jarmo, FT, dos., Rappu Pekka, FT, Jokinen Johanna, FT, Kankaanpää Pasi, FM, Sipilä Kalle, FM, Pelo ent. Nylund Camilla, FM, Salmela Maria, FM, Sasin Marjaana, MSc (Estonia) Hemminki Akseli, prof., LT, dos., Pesonen Sari, FT, Kanerva Anna, LT, dos., Bramante Simona, FM, Rouvinen-Lagerström Noora, FM, Siurala Mikko, FM, Taipale Kristian, LK, Tähtinen Siri, FM, Savola Paula, lääket.yo Hietakangas Ville, FT, Mattila Jaakko, FT, Melvin Richard, PhD, Hynynen Riikka, FT, Havula Essi, FM, Hasygar Kiran, MSc, Teesalu Mari, MSc, Liu Ying, MSc, Seppälä Heini Hiltunen Kalervo, LKT, Antonenkov Vasily, PhD, Kastaniotis Alexander, PhD, Kreivi Marjut, FT, Isomursu Antti, FM, Jiang Guangyu, FM, Kerätär Juha, FM, Monteuuis Geoffray, MSc, Mäkelä Anne, FM, Pietikäinen Laura, FM, Raghavan Nair Remya, MVSc, Shvetsova Antonina, MSc Hiltunen Mikko, dos., FT, Sarajärvi Timo, FaT, Martiskainen Henna, FM, Mäkinen Petra, bioanalyyt Holmberg Christer, emer.prof., Jalanko Hannu, prof., Jahnukainen Timo, dos., Hölttä Tuula, LT, Merenmies Jussi, dos., Lauronen Jouni, dos., Rönnholm Kai, dos., Laakkonen Hanne, LT, Suvanto Maija, maist., Kivelä Jesper, lis., Miettinen Jenni, lis., Tainio Juuso, lis Holmberg-Still Carina, dos., FT, Arpalahti Leena, FM, Matilainen Olli, FM, Sukupolvi Anni-Helena, FM, Mikkonen Elisa, fil.yo Holopainen Juha, dos., Robciuc Alexandra, MSc Hovatta Iiris, dos., Sokolowska Ewa, PhD, Icay Katherine, MSc, Misiewicz Zuzanna, BSc, Kärkkäinen Sanna, BSc, Lahtinen Jenni, BSc Huhtaniemi Ilpo, LKT, Rivero-Müller Adolfo, PhD, Ashutosh Trehan, MSc Hultmark Dan, prof., Valanne Susanna, PhD, Vesala Laura, tri, Ahmad Fatemeh, PhD, Anderl Ines, Dipl.biol., Putkonen Charlotta, BSc Härkönen Pirkko, LKT, Eigéliené Natalija, LT, Elo Teresa, FM, Hellmer Christina, BSc, Huhtala Mikael, lääket.yo., Kähkönen (f. Silvola) Tiina, FM, Mattila Mirjami, Tassidis Helena, PhD, Tuomela Johanna, FT, Valta Maija, LT, Yu Lan, LT Hörkkö Sohvi, LT, dos., Rannikko Sirpa, bioanalyyt., Wang Chunguang, LT, PhD, Harila Kirsi, PhD, Turunen Sini Pauliina, MSc, Kummu Outi, MSc, Vehkala Lauri, LK, Sahavita Simo, LK, Raumonen Salli, lääket.yo., Lehtimäki Jaakko, FM, Kyrklund Dan Mikael, DI Ikonen Elina, akat.prof., Blom Tomas, FT, Hölttä-Vuori Maarit, FT, Kanerva Kristiina, FT, Li Shiqian, FT, Neuvonen Maarit, FT, Pfisterer Simon, FT, Vassilev Boris, FM, Wang Wei, FM, Salo Veijo, LK, Pirhonen Juho, lääket.yo., Kaipainen Pipsa, Uro Anna, FM

9 Ilonen Jorma, LKT, Laine Antti-Pekka, FT, Kiviniemi Minna, FT, Hammais Anna, FM, Mikk Mari-Liis, LuK, Lempainen Johanna, LT Isohanni Matti, LKT, Jääskeläinen Erika, LT, Miettunen Jouko, dos., Veijola Juha, Haapea Marianne, FT, Kiviniemi Vesa, Nikkinen Juha, FT, Tervonen Osmo, Alaräisänen Antti, LT, Penttilä Matti, LL, Koivumaa-Honkanen Heli, prof., Koponen Hannu, prof., Pirkola Sami, Moilanen Jani, Rannikko Irina,PsM, Huhtaniska Sanna, LK, Juola Pauliina, LK, Keskinen Emmi, LK, Rissanen Ina, LK, Kyllönen Merja, LuK, Nykänen Salla, Tolonen Jussi-Pekka, lääket.yo., Parkkisenniemi Juha, opisk., Björnholm Lassi, LuK, Moilanen Kristiina, Koivukangas Jenni, LL, Husa Anja, LL, Karjalainen Sami, LL, Puska Virpi Ivaska Johanna, prof., Högnäs Gunilla, FM, Pouwels Jeroen, PhD, Arjonen Antti, FM, de Franceschi Nicola, MSc, Baghirov Habib, MSc Iwai Hideo, dos., Oemig Jesper S., MSc, Aranko Aino Sesilja, Msc, Albert Cathrin, Mutanen Justus, Sipilä Lauri, BSc Jaakkola Panu, LT, dos., Rantanen Krista, FT, Högel Heidi, FM, Miikkulainen Petra, fil.yo Jacobs Howard Trevor, PhD, Tuomela, Tea, BLabSc, Kemppainen, Esko, FM, George, Jack, BSc Jalkanen Sirpa, LKT, dos., Khuda Imtiaz, PhD, Laurila Juha, FT, Veres Tibor, LT, PhD, Keuschnigg Johannes, Karikoski Marika, FT, Marttila-Ichihara Fumiko, LT, PhD...*) Jartti Tuomas, dos., Aakula Matilda, LK, Koistinen Annamari, LK, Saarinen Maria, LK, Lukkarinen Minna, LL, Aronen Matti, DI, LK, Vahlberg Tero, MSc Joensuu Heikki, LKT, prof., Bono Petri, dos., Lauttia Susanna, FM, Pulkka Olli, FM, Sihto Harri, FM Johnson Mark, PhD, dos., Salminen Tiina A., PhD, dos., Agrawal Nitin, MSc, Bligt-Linden Eva, MSc, Denesyuk Alexander, PhD, Airenne Tomi, PhD, dos., Parkash Vimal, Postdoc Researcher, Marimuthu Parthiban, Postdoc Researcher, Lehtonen Jukka, PhD, Puranen Santeri, PhD, Chouhan Bhanu, MSc, Dahlström Käthe, MSc, Kauko Anni, PhD, Denessiouk Konstantin, PhD, dos., Salo-Ahen Outi, PhD Jokiranta T. Sakari, dos., LKT, Haapasalo-Tuomainen Karita, FT, Koskinen Aino, LL, Bhattacharjee Arnab, MSc, Amdahl Hanne, MSc, Hyvärinen Satu, FM, DI, Johansson Tiira, FK, Westerlund Johanna, FM, Havukainen Mari, LK Julkunen Ilkka, LKT, Melen Krister, FT, Jiang Miao, FT, Ikonen Niina, FM, Latvala Sinikka, FM, Mäkelä Sanna, FM, Tynell Janne, FM Junttila Ilkka, LT, Kummola Laura, FM, Pirhonen Anu Jurvelin Jukka, FT, Kröger Heikki, LKT, Isaksson Hanna, PhD, Töyräs Juha, FT, Tamminen Inari, LL, Turunen Mikael, FM, Malo Markus, DI, Tong Xiaoyu, MSc (Kiina), Ojanen Xiaowei, DI, Chibuzor Eneh, BSc (MSc 01/2013) Juvonen Tatu, LT, Kiviluoma Kai, dos., Tuominen Hannu, LT, Mäkelä Tuomas, LL, Yannopoulos Fredrik, LL, Haapanen Henri, LK, Arvola Oiva, LK, Heräjärvi Johanna, LK Jänne Olli A., LKT, Biswajyoti Sahu, FT, Pihlajamaa Päivi, FM

10 Järvinen Teppo, dos., Sihvonen Raine, LL, Jokihaara Jarkko, LT, Paavola Mika, LT, Tikkinen Kari, LT Kajantie Eero, LT, dos., Vääräsmäki Marja, LT, Hovi Petteri, LT, dos., Pyhälä-Neuvonen Riikka, PsT (12/2012), Strang-Karlsson Sonja, LT, Wehkalampi Karoliina, LT, Sipola-Leppänen Marika, LL, Tikanmäki Marjaana, LL, Matinolli Hanna-Maria, TtM, Miettola Satu, LL, Kaseva Nina, LL, Villa Pia, LL, Mikkonen (o.s. Riihola) Maiju, VTM, Moll Veera, PK, Rosenström Jan, valtiot.yo Kallioniemi Anne, LT, dos., Rauhala Hanna, FT, Laurila Eeva, FM, Vuorinen Elisa, FM Kallioniemi Olli, prof., Kangaspeska Sara, PhD, Östling Päivi, FT, af Hällström (née Kiviharju) Taija, FT, Aakula Anna, FM, Malani Disha Rameshbhai, FM, Hultsch Susanne, FK, Mäki-Teeri Petra, TkK, Murumägi Astrid, FT, Mpindi John Patrick, FM, Kota Venkata Poojitha, FM, Blom Sami, FM, Timonen Sanna, FK, Bychkov Dmitrii, MTech Kaprio Jaakko, prof., Loukola Anu, PhD, dos., Qaiser Beenish, BSc, Korhonen Tellervo, PhD, dos., Wedenoja Juho, LT, PhD, Pitkäniemi Janne, PhD, dos., Latvala Antti, PhD, Broms Ulla, PhD, dos Karppinen o.s. Koivunen Peppi, dos., LT Kaukinen Katri, prof., Lindfors Katri, dos., Kurppa Kalle, LT, Koskinen Outi, LT, Caja Sergio, FT, Sulic Ana-Marija, FT, Ukkola Anniina, LT, Vilppula Anitta, LL, Ruuskanen Anitta, LL, Rauhavirta Tiina, FM, Kalliokoski Suvi, FM, Airaksinen Laura, FM, Nadalutti Cristina, BA, Hietikko Minna, FM Kauppi Liisa, PhD, Kaistamaa Miia, FM, Yellapragada Venkatram, BTech, Sarvilinna Nanna, LT, Kere Juha, LT, PhD, Elomaa Outi, PhD, dos., Ezer Sini, PhD, Salmela Elina, PhD, Massinen Satu, MSc, Muurinen Mari, LT, Tervaniemi Mari H, MSc, Haapaniemi Emma, LK...*) Kerkelä Risto, LT, dos., Ulvila Johanna, FT, Vainio Laura, LL, Szabo Zoltan, FM, Alakoski Tarja, FM, Elmadani Manar, FM, Taponen Saija, FM, Haataja Raisa, FK Kero Jukka, Undeutsch Henriette, Poutanen Matti, Zhang Fuping, Pakarinen Pirjo, Kuosmanen Paavo, Ignatius Jaakko Keski-Oja Jorma, LKT, prof., Hyytiäinen Marko, FT, dos., biokemi, Lohi Jouko, LT, dos., Makarov Andrey, PhD, Tatti Olga, LL, Ylivinkka Irene, FM, Hu Yizhou, MSc, Li Huini, BBiolSc, Miao Zefeng, BBiolSc Kinnunen Tuure, LT, FM, Viisanen Tyyne, FM Kivelä Tero, prof., Lehesjoki Anna-Elina, prof., Heikkonen Jorma, dos., Puska Päivi, dos., Summanen Paula, dos., Turunen Joni, LT, al Jamal Rana a, LT, Linnankivi Tarja, LT, Wilska Rosi, LL, Mamunur Rashid, LL, Täll Martin, LL, Piirtola Anni, LL, Salkola Susanna, LK, Kujala Emma, LL Kiviranta Riku, LT, Tarkkonen Kati, FT, Nieminen-Pihala Vappu, FM, Laine Julius, LK, Järvelin Juho, LK, Puolakkainen Tero, HLK, Heinonen Eetu, lääket.yo., Lehto Jemina, fil.yo Knip Mikael, LKT, Härkönen Taina, FT, Ryhänen Samppa, LT, Siljander Heli, LT, Parkkola (o.s. Mäkinen) Anna, LL, Salonen Kirsi, LL

11 Knuutila Sakari, prof., Knuuttila Aija, LT, Salmenkivi Kaisa, LT, dos., Kaski Samuel, TkT, dos., Hollmén Jaakko, TkT, Sarhadi Virinder Kaur, PhD, Merkkiniemi Katja, FM Koistinaho Jari, LT, Puttonen Katja, FT, Ruponen Marika, FT, Lehtonen Sarka, FT, Kärkkäinen Virve, FT, Oksanen Minna, FM, Lebedeva Olga, FM, Wojciechowski Sara, MSc, Savchenko Ekaterina, FM Koivunen Jussi, dos., Jokinen Elina, FM, Laurila Niina, LuK Kolho Kaija-Leena, dos., Mäkitalo Laura, LT, Sidoroff (o.s. Vihinen) Marianne, LT, Nousiainen Pauliina, LL, Piekkala Maija, LK (väit ), Salonen Elina, LL Koli Katri, FT, dos., Myllärniemi Marjukka, LT, dos., Leppäranta Outi, FT, Tamminen Jenni, FM, Sutinen Eva, farmas., Tikkanen Jussi, LT Konttinen Yrjö T., prof., Nordström Dan Christian Einar, dos., Ainola Mari, FT, Al-Samadi Ahmed, HLL, Barreto Gonçalo, FM, Jämsen Eemeli, LK, Kaivosoja Emilia, DI, Koskenpato Katja, fil.yo., Kouri Vesa-Petteri, FM, Levón Jaakko, LL, Mackiewicz Zygmunt, prof., Pajarinen Jukka Sakari, LL, Salem Abdelhakim, HLL, Sillat Tarvo, ins., LL, Stegaev Vasily, LL, Trokovic Nina, FT, Waris Eero, LT, Waris Ville, LL, Ylinen Pekka, LT Kontula Kimmo, LKT, Hiltunen Timo, LT, dos., Lehtonen Jukka, LT, dos., Donner Kati, FT, dos., Suonsyrjä Timo, LT, Marjamaa Annukka, LT, Lahtinen Annukka, FM, Backlund Michael, FM Korhonen Rami, FT, dos., Turunen Siru, FM, Mäkelä Janne, FM, Jafari Bidhendi Amirhossein, MSc, Mononen Mika, FM, Räsänen Lasse, FM, Tanska Petri, FM, Julkunen Petro, FT, Huttu Mari, FM, Danso Elvis, MSc, Florea Cristina, MSc (Eng), Fick James, PhD Korpi Esa, LT, Vashchinkina Elena, MSc, Beloushko Ekaterina, MSc, den Hollander Björnar, MSc, Maksimovic Milica, MSc, Vekovischeva Olga, PhD, Aitta-aho Teemu, PhD, Johansson Julia, opisk., Manner Aino, LK, opisk., Kiiskinen Tuomo, LK Koski Kristian, FT, Wierenga Rik, FT, Anantharajan Jothi, FM Kursula Inari, FT, Ignatev Alexander, PhD, Vahokoski Juha, FM, Saligram Prabhakar Bhargav, MSc, Kumpula Esa-Pekka, FM, Kallio Juha, FT, Muñico Martinez Silvia, FaL, Pyy Ulpu, Chatterjee Moon, MSc, Vervaet Nele, MSc, Muruganandam Gopinath, MSc, Meier Susanne, Götte Benjamin, BSc, Mirow Manuela Kursula Petri, FT, dos., Ruskamo Salla, FT, Han Huijong, PhD, Myllykoski Matti, FM, Laulumaa Saara, FM, Chukhlieb Maryna, FM, Raasakka Arne, FM Kuure Satu, dos., FT, Pirttiniemi Anniina, opisk., Ihermann Anneliis, FK, Pradhan Barun, BTech Kähäri Veli-Matti, LT, Nissinen Liisa, dos., Kivisaari Atte, LT, Hieta Niina, LT, Veräjänkorva Esko, LT, Riihilä Pilvi, LL, Farshchian Mehdi, LT, Takkinen Noora, LL Laakso Markku, LKT, Kuusisto Johanna, LT, ma. prof., Stancakova Alena, LT, Cederberg Henna, LT, Paananen Jussi, FK, bioinformaatikko, Kuulasmaa Teemu, FK, bioinformaatikko, Yaluri Nagendra, MSc, Modi Shalem Raju, MSc, Vangipurapu Jagadish, MSc...*)

12 Lahesmaa Riitta, prof., Lähdesmäki Harri, prof., TkT, Khan Mohd Moin, FM, Öling Viveka, FT, Kanduri Kartiek, FM, Chen Zhi Jane, LT, Lund Riikka, FT, Edelman Sanna, FT, Kallionpää Henna, FM, Salo Verna, FM, Sarapulov Alexey, FM, Tripahti Subhash, FM, Tuomela Soile, FM, Laajala Essi, MSc, Äijö Tarmo, DI, Larjo Antti, DI, Lehtimäki Sari, PhD, Ullah Ubaid, PhD, Emani Maheswara Reddy, PhD, Viitala Miro, BEng, Ruuska Tiina, opisk., Bala Kanchan, FT Lappalainen Pekka, FT, prof., Gergana Gateva, MSc, Jiu Ya-ming, PhD, Kremneva Elena, PhD, Tojkander Sari, FT Laukkarinen Johanna, dos., Bläuer Merja, FT, Laaninen Matias, LK, Ikonen Niina Lehenkari Petri, dos., Veijola Johanna, tri, Huhtakangas Johanna, tri, Nousiainen Tomi, LL, Lehtonen Siri, tri, Nätynki Antti Lehesjoki Anna-Elina, LKT, prof., Kopra Outi, FT, dos., Joensuu Tarja, FT, Okuneva Olesya, LT, PhD, Körber Inken, FM, Tegelberg Saara, FM, Sandell Katarin, opisk Lehti Kaisa, FT, dos., von Nandelstadh Pernilla, FT, Sugiyama Nami, MSc, Gucciardo Erika, MSc, Vornanen Pauliina, FM, Li Rui, BSc, Ghufran Zubair, BSc Lehtiö Lari, FT, dos., Haikarainen Teemu, FT, Venkannagari Harikanth, MSc, Narwal Mohit, MSc, Lee Hao-Wei, MSc, Nosheen Saman, MSc Lemström Karl, prof., Tuuminen Raimo, LL, Keränen Mikko, LL, Ropponen Jussi, LL, Raissadati Alireza, lääket.yo., Syrjälä Simo, LL, Nykänen Antti, LT, Tikkanen Jussi, LT, Jokinen Janne, LT, Krebs Rainer, FM, Dashkevich Alexey, LT, PhD Leppä Sirpa, prof., Taskinen Minna, FT, Pernilä Paula, FM, Riihijärvi Sari, LL, Vajavaara Heli, LL, Karihtala Kristiina, LL, Mannisto Susanna, LT, Koivula Satu, FM Levonen Anna-Liisa, LT, dos., Heinäniemi Merja, FT, biokemia, Kansanen Emilia, FM (väit.), Jyrkkänen Henna-Kaisa, FM, LK (väit.), Leinonen Hanna, FM, Ruotsalainen Anna-Kaisa, FM, Kuosmanen Elias Suvi, FM, Laitinen Heidi, FM, Pölönen Petri, LuK Liimatainen Timo, dos., Nazimutheen Musthafa Haja Sherief, MTech, Hakkarainen Hanne, FM, Ylä-Herttuala, fil.yo., Khan Muhammad Arsalan, BSc Lindholm Dan, prof., Korhonen Laura, dos., Tselykh Timofey, Mäkelä Johanna, FM, Bruelle Céline, PhD, Maloletkina Olga, PhD, Mustonen Tuija, PhD, Hyrskyluoto Alice, FM, Kivinen Jenny, FM, Hai Do Thi, MSc, Döhla Julia, BSc, Söderholm Kristiina, Waltimo Tuure, Triin Lakspere Lindsberg Perttu, dos., LT, Ijäs Petra, LT, Saksi Jani, FM, Nuotio Krista, LT, Mattila Olli, LK, Isoviita Pia, LL, Lim Nancy, FK, Heikkilä Hanna, FT, Strbian Daniel, dos., Karjalainen-Lindsberg Marja-Liisa, dos Lipsanen-Nyman Marita, dos., Karlberg Susann, LT, Sivunen-Laine Johanna, lääk., Karlberg Niklas, LT, Karikoski Riitta, lääk Lohi Hannes, FT, dos., Tiira Katriina, Hakosalo Osmo, Ahonen Saija, Kyöstilä Kaisa, Nevalainen Elisa, Hytönen Marjo, Eklund Ranja, Virta Minna, Koskinen Lotta, Seppälä Eija

13 Lundin Johan, LT, dos., Linder Nina, LT, Konsti Juho, LT, Lundin Mikael, LL, Turkki Riku, MTech, Walliander Margaritha, PhD, Lehtimäki Tiina, LL Lönnqvist Jouko, LKT, prof., Pietiläinen Olli, FM, Liuhanen Johanna, PsM, Kauppinen Jenni, PsM, LK, Torniainen Minna, PsM Majamaa Kari, LKT, dos., Uusimaa Johanna, LT, dos., Hinttala Reetta, FT, Kytövuori Laura, FM, Komulainen Tuomas, LL, Siitonen Ari, FM, LK, Kiiskilä Jukka, FM, LK, Ylönen Susanna, FM, Kärppä Mikko, LT, Kervinen Marko, LT, Martikainen Mika, LT, Lindroos Markus, LL, Ylikotila Pauli, LL, Bolszak Maija, LL, Hautakangas Milla-Riikka, LK, Hynynen (o.s. Sarja) Johanna, LL, Lipponen Joonas, LK, Soini Heidi, FM Matikainen Sampsa, dos., Nyman Tuula, FT, dos., Öhman Tiina, FT, Välimäki Elina, FM, Cypryk Wojciech, MSc, Söderholm Sandra, FM, Poltajainen Alina, FM, Miettinen Juho, FM Mattila Pieta, FT Mattjus Peter, FT dos., Tuuf Jessica, FM, Kjellberg Matti, FM, Backman Anders, FM, Halin Josefin, fil.yo Meinander Annika Johanna, FT, Asaoka Tomoko, BSc, Gullmets Josef, FM, Tuominen Ida-Emma, fil.yo Meri Seppo, LKT, prof., Jarva Hanna, dos., Freitag Tobias, LT, Friberg Nathalie, LL, Ho Derek, LT, Holmberg Ville, LT, Khattab Ayman, tutkija, Lavikainen Antti, LL, ELL, Lokki Inkeri, FM, Reichhardt Martin, FK, Tissari Jorma, FM Mervaala Eero, prof., LT, Kankuri Esko, dos., Finckenberg Piet, dos., Villet Outi, FT, Siltanen Antti, FT Mikkola Marja, FT, dos., Ahtiainen Laura, FT, Lindfors (o.s. Hiltunen) Päivi, FT, Biggs Leah, PhD, Voutilainen Maria, FM, Shirokova Vera, MSc Myllyharju Johanna, FT, Kivirikko Kari, LKT, Byts Nadiya, FT, Komu (o.s. Heikkilä) Minna, FT, Mäki Joni, FT, Railo Antti, FT, Raykhel Irina, FT, Salo Antti, FT, Laitala Anu, FM, Moafi Fazeh, FM, Ullah Karim, FM, Umamaheshwaran PanneerSelvam, FM, Karsikas Sara, LK, Myllymäki Mikko, LK, Rosendahl Ann-Helen, LK, Tolonen Jussi-Pekka, lääket.yo Myllykangas Samuel, FT, Ayesha Nawaz, opisk., Oyediran Akinrinade, maist., Sanna Vattulainen, maist Myöhänen Timo, dos., Savolainen Mari, prov., Hannula Mirva, prov Mäkelä Mika, dos., Kajosaari Merja, dos., Kalliola Satu, LL, Klemola Timo, dos., Kotaniemi-Syrjänen Anne, LT, Lohi Jouko, dos., Malmberg Pekka, dos., Malmström Kristiina, dos., Pelkonen Anna, dos Mäkelä Tomi, LT, prof., Katajisto Pekka, PhD, Ahuja Rashmi, PhD, Ollila Saara, PhD, Wong Iris, PhD Mäkitie Outi, dos., Valta Helena, LKT, Toiviainen-Salo Sanna, LT, dos., Laine Christine, LT, Mäyränpää Mervi, LT, Markula-Patjas Kati, LL, Taskinen Mervi, LT, dos., Pekkinen Minna, FT, Paldánius Päivi, lääket.maist., Vuorimies Ilkka, LL, Ranta Susanna, LT Männistö Pekka T., LKT, dos., Garcia-Horsman Juan Arturo, dos., Käenmäki Mikko, PhD, Piltonen Marjo, PhD, Myöhänen Timo, dos., Tammimäki Anne, PhD

14 Nevanlinna Heli, dos., Blomqvist Carl, dos., Aittomäki Kristiina, dos., Heikkilä Päivi, dos., Aaltonen Kirsimari, LT, Khan Sofia, FT, Dai Xiaofeng, FT, Heikkinen Tuomas, FM, Muranen Taru Annika, FM, Pelttari Liisa, FM, Fagerholm Rainer, fil.yo., Jamshidi Maral, LuK, Kiiski Johanna, LuK, Vilske Sara, FM Niemi Mikko, LT, prof., Tornio Aleksi, LT, Keskitalo Jenni, LL, Tapaninen Tuija, LL, prov., Tarkiainen Katriina, LK, farmas., Holmberg Mikko, LL, Hirvensalo Päivi, prov., Neuvonen Mikko, FM, Kurkinen Kaisa, FM Nykter Matti, TkT, Waltering Kati, tri, Granberg Kirsi, tri, Ylipää Antti, DI, Kivinen Virpi, DI, Annala Matti, TkK, Rantapero Tommi, maist Ojala Päivi, FT, dos., Diaz Martinez Raquel, PhD, Pekkonen Pirita, LL, Kaivanto Elisa, FM, Viiliäinen Johanna, FM Olkkonen Vesa, FT, dos., Weber-Boyvat Marion, FT, dos., Kentala Henriikka, LuK, Mysore Raghavendra, MSc, Li Shiqian, PhD Ollikainen Miina, FT, Ismail Khadeeja, MSc Pakarinen Mikko, dos., Suominen Janne, LT, Lampela Hanna, LL, Kosola Silja, LL, Mutanen Annika, LL, Luoto Topi, LL, Kivelä Jesper, LL, Kerola Anna, LL, Voutilainen Silja, LK Palotie Aarno, prof., Kalso Eija, prof., Wessman Maija, dos., Anttila Verneri, LT, Kallela Mikko, dos., Muona Mikko, FM, Luukkonen Tiia, FM, Palta Priit, FT Palva Satu, FT, dos., Palva J. Matias, FT, dos., Zhigalov Alexander, PhD, Hirvonen Jonni, BSc, Konstari Hanna, BSc, Sirola Roosa, BSc, Wang Sheng, MA, Rouhinen Santeri, opisk., Siebenhühner Felix, MSc, Lobier Muriel, PhD Palvimo Jorma, FT, Jääskeläinen Tiina, FT, Malinen Marjo, FT, Rytinki Miia, FT, Kaikkonen Sanna, FM, Sutinen Päivi, FM, Paakinaho Ville, FM, Toropainen Sari, FM, Rahkama Vesa, FM Panula Pertti, LKT, dos., Chen Yu-Chia, PhD, Nuutinen Saara, PhD, Sundvik Maria, FT, Vanhanen Jenni, prov., Mäki (née Ojala) Tiia, LK, Rozov Stanislav, MSc, Semenova Svetlana, MSc, Priyadarshini Madhusmita, MSc, Lopatina Olga, PhD, Abdurakhmanova Shamsiiat, Puttonen Henri, LK Parkkila Seppo, LT, dos., Peiwen Pan, PhD, Aspatwar Ashok, PhD, Tolvanen Martti, FL, Zolfaghari Emameh Reza, MSc, Patrikainen Maarit, FM, Syrjänen Leo, LuK, LK, Barker Harlan, BSc Partanen Juha, FT, Salminen Marjo, FT, Lahti Laura, FT, Haugas Maarja, FT Peltomäki Päivi, LKT, Nieminen Taina, FT, Gylling Annette, FT, Kaur Sippy, PhD, Lotsari Johanna, FM, Joensuu Emmi, FM Permi Perttu, FT, dos., Pihlajamaa Tero, PhD, Tossavainen Helena, PhD, Ahovuo Elina, BSc, Hellman Maarit, Raulinaitis Vytautas, MSc, Ciragan Annika, MSc, Mäntylahti Sampo, MSc, Niemi-Aro Tuomas, BSc Pertovaara Antti, LKT, Wei Hong, PhD, Viisanen-Kuopila Hanna, FT, Bourbia Nora, MSc, Gogulski Juha, LK, Jin Cong Yu, LT, PhD, Guzman-Lopez Jessica, PhD, Sagalajev Boriss, MSc, Tokariev Maksym, MSc, Chen Zuyue, MSc

15 Pesu Marko, LT, dos., Turpeinen Hannu, FT, dos., Aittomäki Saara, FT, Ortutay Zsuzsanna, PhD, Martinez Cordova Zuzet, MSc, Oksanen Anna, FM, Ojanen Markus, LuK, Lehtinen Tapio, fil.yo Pettilä Ville, dos., ma. prof., Kaukonen Maija, LT, Vaara Suvi, LL, Nisula Sara, Poukkanen Meri, LL, Korhonen Anna-Maija, LT, Kaunisto Mari, FT Pihlajaniemi Taina, LKT, Heljasvaara Ritva, FT, dos., Heikkinen (Latvanlehto) Anne, FT, Huhtala Pirkko, FT, Karppinen Sanna-Maria, FT, Tu Hongmin, FT, Seppinen Lotta, FT, Izzi Valerio, FT, Ruotsalainen Heli, FT, Santoleri Sabrina, FT, Aikio Mari, FM, Kaur Inderjeet, FT, Vicente David, ELT, Devarajan Raman, MSc, Zainul Zarin, MSc, Auvinen Ann-Marie, LK, Honkanen Hanne-Kaisa, LL, Härönen Heli, LK, Tanayama Heidi, LK, Aho Miki, LK, Kemppainen Antti, lääket.yo., Rinta-Jaskari Mia, lääket.yo Poranen Minna, FT, dos., Bamford Dennis, FT, Romanovskaya Alesia, PhD, Sèle Céleste, PhD, Jiang Miao, PhD, Mönttinen Heli, FM, Sun Xiaoyu, MSc, Lyytinen Outi, FM, Soininen Marjukka, LuK, Valdes Velicia Irene, opisk., Tarkiainen Riitta, Westerholm Tanja Poutanen Matti, FT, Mäkelä Sari, LT, prof., Pakarinen Pirjo, FT, dos., Perheentupa Antti, LT, dos., Zhang Fuping, LT, dos., Strauss Leena, FT, dos., Saloniemi-Heinonen Taija, FT, Hakkarainen Janne, FM, Jokela Heli, FM, Järvensivu Päivi, FM, Knuuttila Matias, FM, Lagerbohm Heidi, LK, Yatkin Emrah, FT Puolakkainen Pauli, prof., Mustonen Harri, dos., Kokkola Arto, dos., Seppänen (o.s. Pelli) Hanna, LKT, Nieminen (o.s. Mahkonen) Anna, LL, Kauttu Tuuli, LL, Vainionpää Sanna, BSc Puranen Santeri, FT Pussinen Pirkko, dos., Paju Susanna, dos., Buhlin Kåre, HLT, Mäntylä Päivi, HLT, Hyvärinen Kati, FM, Kallio Elisa, HLL Pörsti Ilkka, LT, Tahvanainen Anna, LT, Tikkakoski Antti, LL, Leskinen Miia, LL, Kangas Pauliina, LL, Hautaniemi Elina, TtM, Haring Antti, LL, Törmänen Suvi, LL, Haarala Atte, LT, Koskela Jenni, LL, Wilenius Matias, LL, Taurio Jyrki, LL, Ilveskoski Erkki, LT, Huttunen Matti, LL Raitakari Olli, akat.prof., Siitonen Niina, FT Raivio Jaakko Taneli Matinpoika, dos., Noisa Parinya, PhD, Lund Carina, FM, Chokechuwattanalert Hataiwan, DVM, MSc (1/2013), Vaaralahti Kirsi, FM, Lundin Karoliina, FT, Tommiska Johanna, FT, Känsäkoski Johanna, LuK, Wilkman Michaela, LK, LuK Rauvala Heikki, LKT, Voikar Vootele, FT, Khirug Leonard, dos., Paveliev Mikhail, FT, Kulesskaya Natalia, FT, Rouhiainen Ari, FT, Kislin Mikhail, MSc, Kuja-Panula Juha, FM, Peltola (o.s. Kiiltomäki) Marjaana, FM, Zhao Xiang, MSc, Kulesskiy Evgeny, MSc Renkonen Risto, prof., Mattila Pirkko, dos., Renkonen Jutta, HLT, Toppila-Salmi Sanna, LT, Joenväärä Sakari, FM, Parviainen Ville, FM, Tohmola Niina, FM Rice David, prof., Ma Hongqiang, tri, Takatalo Maarit, tri, Veistinen Lotta, fil.yo., Hassan Rakibul, fil.yo., Åberg Thomas, tri

16 Rinne Juha, LT, dos., Scheinin Noora, LT, Kemppainen Nina, LT, Oikonen Vesa, FM Ripatti Samuli, prof., Chheda Himanshu, MSc, Kettunen Johannes, LT, Pirinen Matti, FT, Surakka Ida, FM, Tikkanen Emmi, maist., Sarin Antti-Pekka, maist., Würtz Peter, FT Ristimäki Ari, LKT, dos., Thiel Alexandra, FT, Kantonen Jonas, LL Rivera Claudio, PhD, prof., Smirnov Sergei, PhD, Ludwig Anastasia, PhD, Soni Shetal, MSc, Magalhaes Ana Cathia, MSc, Mikhail Yuryev, MSc, Olaya Llano, MSc, Golubtsov Andrey, PhD Roivainen Anne, FT, Saraste Antti, LT, dos., Li Xiang-Guo, FT, Autio Anu, FT, Liljenbäck Heidi, FM, Hellberg Sanna, FM, Kiugel Max, FM, Silvola Johanna, FT, Tarkia Miikka, FM, Ahtinen Helena, FM, Stähle Mia, LuK, Siitonen Riikka, LuK, Uotila Sauli, LK, Metsälä Olli, fil.yo Ruddock Lloyd, PhD, Saaranen o.s. Peltoniemi Mirva, FT, Alanen Heli, Uchida Yuko, MSc, Korhonen Kati Maarit, FM, Van Tassel Lisette, FM, Salmivaara Jani, Gaciarz Anna, MSc Ruskoaho Heikki, LKT, Magga Johanna, FT, Moilanen Anne-Mari, FT, Serpi Raisa, FT, Rysä Jaana, dos., Aro Jani, HLL, Jurado-Acosta Alicia, FM, Kaikkonen Leena, LL, Kelloniemi Annina, FM, Ohukainen Pauli, FM, Pennanen Harri, LL, Perjes Abel, LL, Renko Outi, FM, Tölli Marja, FM, Tolonen Anne-Maria, LL...*) Rämet Mika, prof., Oksanen Kaisa, FM, Harjula Sanna, DI, Saralahti Anni, FM, Piippo Hannaleena, BSc, Mäkinen Leena, BSc, Halfpenny Nick, FM, Sherwood Eleanor, opisk., Myllymäki Henna, FM, Vanha-aho Leena-Maija, FM Saarakkala Simo, FT, dos., Finnilä Mikko, TtM, Nieminen Heikki, FT, Rahunen Krista, opisk., Lehenkari Petri, LT, dos Saarma Mart, prof., Lindahl Maria, PhD, Pulkkila (née Lindholm) Päivi, PhD, Danilova Tatiana, MSc, Eesmaa Ave, MSc, Galli Emilia, MSc, Palm Erik, LT Sahlgren Cecilia, FT, Niemi Rasmus, Landor Sebastian, Mamaeva Veronika, Antila Christian, Antfolk Daniel, Sjöqvist Marika, Niinimäki Jenni Saksela Kalle, LKT, Järviluoma Annika, FT, Kesti Tapio, FT, Schmotz Constanze, DiplBiochem, Ylösmäki Leena, FM, Ylösmäki Erkko, FM, Lee Yoke Seng, BSc, Hossain Jubayer, BSc, Choi Hyunseok, BSc Salmelin Riitta, TkT, Kujala Jan, TkT, Liljeström Mia, TkT, Renvall Hanna, LT, DI, Vartiainen Johanna, TkT, LK, Laaksonen Hannu, TkT, Karvonen Leena, PsM, Nora (o.s. Simula) Anni, PsM, Saarinen Timo, PsM Salmi Marko, LT, dos., Elima Kati, LT, dos., Marttila-Ichihara Fumiko, LT, PhD, Auvinen o.s. Koskinen Kaisa, FT, Palani Senthil, FM, Eichin Dominik, MSc Salo Tuula, prof., Pirilä Emma, FT, Nyberg Pia, FT, Sutinen Meeri, FT, Korvala Johanna, FT, Bitu Carolina, HLT, Åström Pirjo, FM, Alahuhta Ilkka, FM, HLK, Sundquist Elias, HLK, Väyrynen Otto, HLK, Jämsä Hannaleena, HLK Salvén Petri, LT, dos., Garg Abhishek, PhD, Fang Shentong, MSc, Vandersteene Ruben, BSc Sareila Outi, FT, Holmdahl Rikard, prof., LT, PhD, Hagert Cecilia, MSc

17 Sariola Hannu, prof., Arvydas Dapkunas, Viherä Agnes, Sainio Kirsi, Armassalo Lea, Hytönen Marjo, Peitsaro Nina, Immonen Tiina Sarkola Taisto, LT, PhD, dos., Sundholm Johnny, LK, Olander Rasmus, lääket.yo., Rantala Juha, LK Savolainen Markku, LT, Salonurmi Tuire, FT, Kakko Sakari, LT, dos., Hannuksela Minna, LT, dos., Nissinen Antti, FT, Kangas-Kontio Tiia, FT, Keränen Anna-Maria, THT, laill. rav.terapeutti, Haghighi Saeid, FM, Huusko Tuija, FM, Kuusisto Sanna, FM, Paavola Timo, LK, Ronkainen Justiina, FM Shimmi Osamu, PhD, Shinya Matsuda, MSc, Vulli Jaana, MSc, Tauscher Petra, MSc, Jinghua Gui, MSc, Shimmi Risa Silvennoinen Olli, LKT, dos., Ungureanu Daniela, PhD, Saarikettu Juha, FT, Niranjan Yashavanthi, MSc, Fashe Tekele, MSc, DVM, Pekkala Tuija, FM, Isomäki Pia, dos., LT, Yang Jie, prof., Hammaren Henrik, FM, Hillert Ellin Kristina, Uusi-Mäkelä Meri, FK, Tecle Abraham Adiam, MSc Simell Olli, LKT, dos., Vähä-Mäkilä Mari, FT, Paavanen-Huhtala Sari, FT, Mykkänen Juha, FT, Näntö-Salonen Kirsti, LT, dos., Parikka Vilhelmiina, LT, Simell Satu, LT, Simell Ville, FM, Mäkinen Marjaana, FM Sistonen Lea, FT, Björk Johanna, FT, Henriksson Eva, FT, Roos-Mattjus Pia, FT, Sandqvist Anton, FT, Aspelin Camilla, FM, Bergman Heidi, FM, Budzynski Marek, FM, Elsing Alexandra, FM, Joutsen Jenny, FM, Vainio Petra, FM, Vihervaara Anniina, FM, Saarento Helena, FM Slotte J Peter, FT...*) Somerharju Pentti, FT, dos., Hokynar Kati, FT, Hänninen Satu, FM, Hermansson Martin, FT, Batchu Krishna, MSc Sourander Andre, prof., dos Stenman Ulf-Håkan, LKT, Hotakainen Kristina, LT, dos., Itkonen Outi, FT, Lempiäinen Anna, LT, Ravela Suvi, FK, Valmu Leena, FT, dos Suvisaari Jaana, dos., Raij Tuukka, LT, Mäntylä Teemu, PsM, Torniainen Minna, PsM, Kieseppä Tuula, LT, Mantere Outi, LT, dos Taimen Pekka, LT, West Gun, FT, Li Song-Ping, FT, Gullmets Josef, FM, Saarinen Irena, fil.yo Taipale Jussi, dos., Sokolova Maria, PhD Taira Tomi, dos., Lauri Sari, Clarke Vernon, Kukko-Lukjkanov Tiina, Molchanova Svetlana, Segerstråle Mikael, Huupponen Johanna, Luchkina Natalia, Orav Ester, Vesikansa Aino, Sakha Prasanna, Pikkarainen Tero, Ludtke Wibke Tammi Raija, prof., Tammi Markku, prof., Hämäläinen Lasse, FM, Rauhala Leena, FM, Takabe Piia, FM, Ahamed Ashik Deen, FM, Bart Genevieve, FT, Oikari Sanna, FT, Rilla Kirsi, FT, dos., Tumelius Ritva, FT, Pasonen-Seppänen Sanna, FT, dos., Makkonen Katri, FT, Törrönen Kari, FM, Auvinen Päivi, LT, Anttila Maarit, LT, Nykopp Timo, LL Tanila Heikki, LT, dos., Gurevicius Kestutis, PhD, Lipponen Arto, prov., Leinonen Henri, prov

18 Tapanainen Juha, LKT, Aittomäki Kristiina, LT, dos., Tuuri Timo, FT, dos., Vaskivuo Tommi, LT, Mikkola Milla, FM, Piltonen Terhi, LT, Ahokas Kristiina, LL, Sepponen Kirsi, FM, Kallio Sanna, LL, Pökkylä Reeta-Maria, FM, Lingaiah Shilpa, LL Taskinen Marja-Riitta, prof., LKT, Matikainen Niina, LT, Pietiläinen Kirsi, LT, dos., ETM, Bogl Leonie, MSc, Lundbom Nina, LT, dos., Hakkarainen Antti, tekn.yo., Boren Jan, LT, PhD, Adiels Martin, MSc, PhD, Ståhlman Marcus, PhD, Söderlund Sanni, LT Tavi Pasi, FT, dos., Tuomainen Tomi, FM, Laitinen Heidi, FM, Naumenko Nikolay, FT, Karppinen Sari, FM Thesleff Irma, prof., Michon Frederic, PhD, Jussila Maria, FK, Juuri Emma, FM, HLL, Yang Zheqiong, PhD, Ahtiainen Laura, PhD...*) Tienari Pentti, LT, dos., Hölttä-Vuori Maarit, FT, Kero Mia, FL, Laaksovirta Hannu, LL, Peuralinna Terhi, FM, Isoviita Veli-Matti, LK, Timonen Anni, LK, Knuuttila Anna, fil.yo., Markkinen Salla, fil.yo Tikka Saara, FT Tikkanen Matti J., prof., LKT, Vihma Veera, LT, Wang Feng, lääkäritutk. (Kiina), Paatela Hanna, LL Toppari Jorma, LT, Kotaja Noora, FT, Meikar Oliver, MSc, Da Ros Matteo, MSc, Korhonen Hanna, FM, Yadav Ram Prakash, MSc, Hirvonen Noora, Sõstar Karin, Virtanen Helena, LT, dos., Sadov Sergey, LL, Rotgers Emmi, LL, Nurmio Mirja, FT, Mäkelä Juho-Antti, FT, Joki Henna, FM, Koskenniemi Jaakko, LK, Järvi Johanna Tyynismaa Henna, FT, Ylikallio Emil, LT, Konovalova Svetlana, PhD, Hilander Taru, FM, Mridul Johari, fil.yo Törnquist Kid Matti Sigurdsson, FT, Asghar Mohammad Yasir, FL, Pulli Ilari, FM, Kemppainen Kati, FM, Kalhori Veronica, FM Udd Bjarne, prof., Hackman Peter, PhD, dos., Vihola Anna, PhD, Jonson Per Harald, PhD, Evilä Anni, MSc, Sarparanta Jaakko, MSc, Penttilä Sini, MSc, Luque Helena, opisk., Screen Mark, MSc, Soininen Merja, lab.hoit Urtti Arto, prof., Subrizi Astrid, MPharm, Kontturi Leena, FK, Raki Mari, Bergström Kim, FT, Sarkhel Sanjay, PhD, Burmester Metchild, MPharm Vaarala Outi, LT, PhD, Honkanen Jarno, FT, Salo Harri, FT, Nieminen Janne, LL, Hartwall Linnea, MMM, Paasela Monika, FK, Luopajärvi Kristiina, LL (väit.), Orivuori Laura, FM, Ruohtula Terhi, FM Vaheri Antti, LKT, emer.prof., Mustonen Jukka, LKT, dos., Hepojoki Jussi, FT, Jääskeläinen Anne, FT, Sironen Tarja, FT, Strandin Tomas, FT, Ling Jiaxin, LT, BSc, Niskanen Silja, LK, Suomalainen Irina, Aaltonen Kirsi, Mäkinen Maija, FM, Mäkelä Satu, LT, dos., Jaatinen Pia, LKT, dos., Paakkala Antti, LT, dos., Laine Outi, LT, Outinen Tuula, LL, Tervo Laura, LL, Koskela Sirpa, LL, Eskola Eini, Ylinikkilä Katriina Vahteristo Pia, FT, dos., Kämpjärvi Kati, FM, Mäkinen Netta, FM, Mehine Miika, FM, Heinonen Hanna-Riikka, lääket.yo., Pitkänen Esa, FT, Kaasinen Eevi, AFM

19 Vainio Seppo, FT, dos., Halt Kimmo, LT, Jokela Tiina, FM, Junttila Sanna, FM, Murugan Subramanian, PhD, Nagy Irina, LT, Naillat Florence, PhD, Pietilä Ilkka, FM, Prunskaite-Hyyryläinen Renata, FM, Pärssinen Heikki, LK, Saarela Ulla, DI, FM, Shan Jingdong, PhD, Skovorodkin Ilya, PhD, Qi Xu, MSc, Abishek Sharma, FM, Nurmi Tuomas, fil.yo., Kaisto Susanna, FM, Pikkarainen Timo, PhD Vanharanta Sakari, LT Vapalahti Olli, prof., Hakala, ent. Jääskeläinen Anu, FT, Huhtamo Eili, FM (väit.), Jääskeläinen Anne, FT, Kallio-Kokko Hannimari, dos., FT, Kuivanen Suvi, FM, Korhonen, o.s. Hasu Essi, FM, Kurkela Satu, LT, Levanov Lev, PhD, Putkuri Niina, MMM, Sironen Tarja, FT, Tonteri o.s. Rintala Elina, MMM, Culverwell Christine Lorna, MSc, Adouchief Samuel, lääket.yo., Smura Teemu, FT Varjosalo Markku, FT, dos., Blomster Henri, FT, Keskitalo Salla, FM, MSc, Nurkkala Helka, MSc, Yadav Leena, MSc, Xiaonan Liu, MSc Vartiainen Maria, FT, Skarp Kari-Pekka, FM, Viita Tiina, FM, Huet Guillaume, FT Vattulainen Ilpo, TkT, Rog Tomasz, tutkija, Javanainen Matti, DI, Nieminen Tuomo, BSc, DI (jouluk. 2012) Wallgren-Pettersson Carina, dos., Pelin Katarina, FT, dos., Lehtokari Vilma-Lotta, FT, Hanif Mubashir, FT, Marttila Minttu, FM, Kiiski Kirsi, FM, Laitila Jenni, FM Wartiovaara Anu, LT, Khan Nahid, PhD, Auranen (ent. Korpela) Mari, LT, PhD, Paetau Ilse, MSc, Forsström Saara, BSc, Euro Liliya, PhD, Ahola-Erkkilä Sofia, MSc Wikström Mårten, prof., Verkhovskaya Marina, PhD, Belevich Galina, MSc, Bloch Dmitry, PhD, Rauhamäki Virve, MSc, Knuuti Juho, MSc...*) Winqvist Robert, FT, Pylkäs Katri, FT, Peltoketo Hellevi, Vuorela Mikko, FM, Mantere Tuomo, FM, Hannpää Maria, LL, Verma Shreya, MSc Yki-Järvinen Hannele, prof., Sädevirta Sanja, LL, Sevastianova Ksenia, LT, Perttilä Julia, FT, Hyysalo Jenni, LK, Lallukka Susanna, LK, Petäjä Elina, LK, Soronen Jarkko, FM, Juurinen Leena, LL, Kotronen Anna, dos., Urjansson Mia, lab.hoit., Sohlo Katja, lab.hoit., Salo Anne, lab.hoit *) tutkimusryhmän johtaja on säätiön lääketieteen asiantuntijalautakunnan jäsen Lääketieteen asiantuntijalautakunnan jäsenten hakemukset olivat arvioitavana ulkomaisilla asiantuntijoilla. Heidät valitsi ruotsalainen Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse -säätiö, ja valinnan jälkeen hakemuksiin sovellettiin samaa menettelyä kuin muihin apurahoihin. 19

20 Kliinisen molekyylilääketieteen professuuri Vuonna 2011 päättyneen viisivuotiskauden jatkaminen Ulkomaiset tutkijat White Anthony, prof., Australia / Koistinaho Jari, prof Deyin Guo, prof., Kiina / Ahola Tero, dos De Costa Ayesha, prof., Ruotsi / Ashorn Per, prof Tilley Wayne D., prof., Australia / Härkönen Pirkko, prof Thiele Dennis, prof., USA / Sistonen Lea, prof Sigrid Jusélius Fellowship Aitta-aho Teemu, FT / Cambridge, UK Autio Anu, FT / Stanford, CA, USA Hermansson Martin, FT / Edmonton, AB, Kanada Häyry Valtteri, LT / Tukholma, Ruotsi Jaronen Merja, FT / Boston, MA, USA Kallonen Teemu, FT / Cambrigde, UK Kasaragod Prasad, FT / Dallas, TX, USA Kreutzman Anna, FT / Madrid, Espanja Leppä Virpi, FT / Los Angeles, CA, USA Louhimo Johanna, LT / Boston, MA, USA Louvanto Karolina, LT / Montreal, QC, Kanada Martikainen Mika, LT / Newcastle, UK Matilainen Olli, FT / Lausanne, Sveitsi Ollila Hanna, FT / Palo Alto, CA, USA Postila Pekka, FT / La Jolla, CA, USA...**) Pykäläinen Anette, FT / La Jolla, CA, USA Rikkonen Toni, FT / Cambrigde, UK Sarin Peter, FT / Münster, Saksa Turunen Janne, FT / Tukholma, Ruotsi Tähtinen Paula, LT / Boston, MA, USA Vaahtomeri Kari, FT / Klosterneuburg, Itävalta **) Postilan apuraha on palautunut säätiölle muualta saadun rahoituksen johdosta Sigrid Jusélius Senior Fellowship Juonala Markus, dos. / Parkville, Victoria, Australia Mäkitie Antti, prof. / Tukholma, Ruotsi Mäkitie Outi, dos. / Tukholma, Ruotsi Saavalainen Päivi, dos. / Tukholma, Ruotsi Yki-Järvinen Hannele, prof. / Dallas, TX, USA

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi:

Myönnetyt Fellowship-apurahat Ensimmäinen vuosi: Myönnetyt Fellowship-apurahat 7.12.2017 FaT Hanna Antila 45 500 FT Heidi Haikala 65 000 LT Aida Kiviniemi 65 000 LT Satu Lamminmäki 65 000 LT Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60 000 PhD Kert Mätlik

Lisätiedot

Beviljade Fellowship understöd Första året: Andra året: Med. Dr. Maria Hurskainen Totalt

Beviljade Fellowship understöd Första året: Andra året: Med. Dr. Maria Hurskainen Totalt Beviljade Fellowship understöd 7.12.2017 Första året: FaD Hanna Antila 45 500 FD Heidi Haikala 65 000 MD Aida Kiviniemi 65 000 MD Satu Lamminmäki 65 000 MD Kaisu Luiro-Helve 60 000 FM Tuomo Mantere 60

Lisätiedot

Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat 27.6.

Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat Toinen vuosi: Myönnetyt Fellowship- apurahat 27.6. Myönnetyt Fellowship- apurahat 8.11.2017 Dos. Liisa Kanninen 55 000 LKT Pirkka-Pekka Laurila 65 000 Yhteensä 120 000 Myönnetyt Fellowship- apurahat 28.8.2017 FT Saara Ollila 65 000 FT Johanna Rokka 50

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 16. kierros

Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 16. kierros Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 16. kierros Pvm Klo Kenttä 5 Kenttä 6 Kenttä 7 Su 28.01. 19-20 Alanko Heikki - Manninen Tapio Ojala Ilona - Chen Li 20-21 Stenlund Tomas - Kaasinen Valtteri Salokangas

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR

H13 D13 H12 D12 H11TR D11TR H10RR D10RR P13TR T13TR P12TR T12TR P11RR T11RR P10RR T10RR H13 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, : 0) 1. h13 Ahola Erik 10.54 2. h13 Hakola Matti 14.17 +3.23 3. h13 Grönholm Martti 23.02 +12.08 D13 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, : 0) 1. d13 Annala Vilma 13.54 2. d13 Mäntymäki

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla Lehtimäellä 05.-07.12.2008, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmapistooli 60 ls 1. Reijo Rantakangas LehA 95 93 93 98 93 92 564 2. Tuomo Passi KA 93 94 89 94 93 93 556 3. Marko Talvitie LehA 90 93 95 93 91 93 555 4. Risto Kantola LehA 92 91 89 91

Lisätiedot

Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 15. kierros

Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 15. kierros Turun Seudun Hallisarjan peliaikataulut 15. kierros Pvm Klo Kenttä 5 Kenttä 6 Kenttä 7 Su 24.09. 20-21 Urmas Eero - Blomqvist Bjarne Hupa Ville - Uusi-Illikainen Tommi Ruottu Kimmo - Nettamo Kari 21-22

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

Koulutus- ja informaatiotilaisuus Iltarastien vastuussa oleville toimihenkilöille ma 16.3.2015 klo 18 Kaukajärven Vapaa-aikatalossa.

Koulutus- ja informaatiotilaisuus Iltarastien vastuussa oleville toimihenkilöille ma 16.3.2015 klo 18 Kaukajärven Vapaa-aikatalossa. 7.4 Pikkola Vastuuhlö Pekka Kannus 040 50 475 93 pekka.kannus@uta.fi RTM Kai Samposalo Tulospalv Jarmo Tanskanen Birgit Ahola Erik Ahola Topias Ahola Tuomo Ahola Tapani Huhta Esa Joensuu Jani Jussi Pirjo

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 25.10.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 0500-425200 * ANNA MAIJA MÄKELÄ 3240 040-5274547 SAIJA SUNDE N 3138 050-4129867 * JANE HEPWORTH 3133 0 0 050-5292599 / maria.itkonen@pihavisio.fi * MARIA ITKONEN 2960

Lisätiedot

SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R

SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R SIJ Sukunimi Etunimi Seura Sarja La Su Yht R 1 Kokkonen Petri SSG Y 92 96 188 2 Moilanen Pauli OMAS Y55 92 93 185 8 3 Kytömaa Juha SSG Y55 89 96 185 6 4 Hämäläinen Kai SA Y 92 92 184 5 Rajaniemi Vesa OulA

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

1. Miika Mäkinen RiihimKi ,2 6, Tuomo Rämö HämeenlTa ,2 5, Johannes Hartikainen HämeenlTa 547 0,0 5,47

1. Miika Mäkinen RiihimKi ,2 6, Tuomo Rämö HämeenlTa ,2 5, Johannes Hartikainen HämeenlTa 547 0,0 5,47 Seuraottelu Kisko - Tarmo Peltosaari 29.5.2016 TULOKSET M 100 m Tuuli: NWND 1. Tapio Nieminen RiihimKi 11,21 2. Miika Mäkinen RiihimKi 11,34 3. Tuomo Rämö HämeenlTa 11,68 4. Ilari Saunamäki RiihimKi 12,03

Lisätiedot

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat

PM-nuoret 17-19v Kitinkangas Kilpailijat Huttunen Titta Alavieskan Viri 28.6.1989 N17 800 m 26183998 Eronen Johannes Haapajärven Kiilat 14.3.1993 M17 Seiväs 27359116 Eronen Maria Haapajärven Kiilat 29.8.1985 N19 Pituus 26189662 Eronen Markus

Lisätiedot

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti

NAISET RANKING Netta Miettinen 1995 Avoin 81,85 55,0 26,85 17 Lahti NAISET RANKING 2016 Naisilla voittaa pienempi erotus Miehillä suurempi erotus 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,10 35,0 17,10 52 Tampere 20.8.2016 60 Hanna Rantala 1982 Avoin 52,00 35,0 17,00 51 Lahti 9.10.2016

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ Mikko : Iso rata 500 m L SISSO-KORISEVA Marja :51.

SEASON CLOSING RACE Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ Mikko : Iso rata 500 m L SISSO-KORISEVA Marja :51. SEASON CLOSING RACE 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ Mikko :11.69 PC YLI-OJANPERÄ Matti :12.28 PD JÄÄSKELÄINEN Eero :12.68 ITKONEN Petri :13.04 PELTONIEMI Harri :13.17 PE11 HAUTAMÄKI

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Tenuskebat Kotipojat Porski Kone MP Rohellus Kone MP Porski Kotipojat Rohellus Tenuskebat Kone MP Porski Yhteensä 19 pelaajaa Semi Finaali O M S Y J Hassinen Mikko AMIGOS

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23

Sija Nimi Kaupunki Syntymävuosi Ikäluokka Paino Tanko Ero Tulos 1 60 Nita Viitanen Pori ,10 40,0 1,27 23 18.3.2017 Pori 1 60 Nita Viitanen Pori 18.3.2017 1998 20 58,10 40,0 1,27 23 1 90 Kalevi Lampinen Pori 18.3.2017 1943 60 80,30 82,5 2,20 10 1 90 Mika Turkia Pori 18.3.2017 1977 Avoin 80,40 82,5 2,10 25

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club

SM Mestaruuskilpailu MK-V - Pääkilpailu No. Name Gender Points Club MK-V - Karsinta No. Name Gender Points Club kilpailu MK-V - Pääkilpailu 1 Ville Lång M 213300 ÖIF 2 Eetu Heino M 179700 ESB 3 Kalle Koljonen M 140900 ESB 4 Anton Kaisti M 91600 HBC 5 Iikka Heino M 85800 ESB 6 Henri Aarnio M 78700 ÖIF 7 Petri Hautala

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset

Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset Veteraanien SM-Maraton 2014 Joukkue Tulokset M30 Sija 1 Joukkue: LIMINGAN NIITTOMIEHET (1) Aika: 8:47:40 2 Juha-Matti Heinonen FIN M30 2:52:08 89 Pauli Turtinen FIN M40 2:52:13 79 Jani Määttä FIN M40 3:03:19

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan piirinmestaruuskilpailut Viesti TULOKSET

Pohjois-Karjalan piirinmestaruuskilpailut Viesti TULOKSET Miehet 16 3x5 km 1. 15 Liperin Hiihtoseura 47.03,8 Os. 1 Jesse Piiroinen 40054607 1 14.29,5 Os. 2 Paavo Pakarinen 33239958 1 30.46,3 1 16.16,8 Os. 3 Veeti Pyykkö 33685874 1 47.03,8 1 16.17,4 Naiset 16

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu

Ceder Ulf Elijoki Jani. Finnilä Pauli. Kaltti Teemu SM B KISASTA ULOS JÄÄVÄT PELAAJAT Rankinglistan perusteella ulos jäävät miehet Kantele Marko Ceder Ulf Pehkonen Tatu Niskala Asko Viinikka Veijo Takkinen Uki Finnilä Pauli Alanentalo Tony Haverinen Teuvo

Lisätiedot

ROCK'N'SWING GP LAHTI TUOMARIT

ROCK'N'SWING GP LAHTI TUOMARIT FUSKU FUSKU LAPSI 1 D 1 81 Peltola, Mirko Syrjäläinen, Jenna Tanssikerho Jam'n Roll ry Lahti 2 1 1 1 2 2 50 Äijö, Mikke Mäkinen, Julia Tanssiseura Swing Team ry Tampere 3 7 3 3 3 3 75 Jokinen, Leevi I

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

TULOKSET: Sijat 1-3. E M 50 1 16,39 4 2 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit 2 20,96 3 2 Takala Jarmo UKK 3 22,59 3 1 Koshev Mikhail Meriuimarit

TULOKSET: Sijat 1-3. E M 50 1 16,39 4 2 Pöyhölä Mika Tampereen Talviuimarit 2 20,96 3 2 Takala Jarmo UKK 3 22,59 3 1 Koshev Mikhail Meriuimarit TULOKSET: Sijat 1-3 G N 70 Sij. Aika Erä Rata Nimi Seura / joukkue 1 37,20 2 1 Pietilänaho Terttu Nurmijärven Latu 2 38,85 3 1 Heino Toini Kangasalan uintiseura 3 39,92 2 2 Saarinen Asta Mämmilän Norpat

Lisätiedot

Clas Thunbergin muistokilpailut ja SM-kilpailut Parijärjestykset: 300m (250m rata) Helsingin Luistinkiitäjät ry.

Clas Thunbergin muistokilpailut ja SM-kilpailut Parijärjestykset: 300m (250m rata) Helsingin Luistinkiitäjät ry. 300m (250m rata) 1. I 44 Tuomas Koivisto HLK E pojat O 43 Pyry Kilpeläinen KENSU E pojat 2. I 48 Sampsa Santtila SU E pojat O 45 Rasmus Toivainen HLK E pojat 3. I 47 Joonatan Salin SU E pojat O 46 Urho

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot