SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET"

Transkriptio

1 1 SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET SATAKUNTALIITTO 2002 Sarja A:262

2 2 Satakuntaliiton monistamo Pori 2002 Painos 1000 kpl

3 3 SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Satakunta tarvitsee edelleen kehityspanoksia Maakunnan kärkihankkeet edenneet Maakunnan edunvalvonnan kärkihankkeiden tarkoitus SATAKUNNAN YLEISET ALUEPOLIITTISET TAVOITTEET KOULUTUS, TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN SIIRTO Yliopistotasoisen koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus valtiolle Yliopistotasoisen koulutuksen laajentaminen ja kehittäminen Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen kehittäminen Porin yliopistokeskuksen nykyisten koulutusalojen vahvistaminen Muut yliopistotasoisen koulutuksen hankkeet Satakunnan ammattikorkeakoulun aluekehitystoiminnan edelleen vahvistaminen Osaamiskeskusten ja teknologiakeskittymien kehittäminen YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI Satakunnan Järvikeskus Selkämeren kansallispuisto Puurijärven ja Isonsuon kansallispuiston opastuskeskus Lastenkulttuurin kehittämis- ja tutkimuskeskus Satakuntaan LIIKENNEHANKKEET Tampere Pori rautatien tasoristeysten poisto Tieverkon kehittämishankkeet Valtatie 8 Pori-Söörmarkku Valtatie 12 Rauman sisääntulo Tieverkon kokonaisrahoitushankkeet Valtatie 2 Pori-Vihti Valtatie 8 Turku-Rauma-Pori-Merikarvia Kantatie 44 Äetsä-Kankaanpää-Kauhajoki Meriväylät Rauman väylä Porin väylä VARUSKUNNAT Säkylän varuskunta Niinisalon varuskunta KÄRKIHANKE-ESITYKSET

4 5 1 JOHDANTO 1.1 Satakunta tarvitsee edelleen kehityspanoksia Satakunnan maakunnan kehittäminen edellyttää paitsi omaehtoista kuntien ja yritysten toimintaa myös valtion ja Euroopan unionin panostuksia. Satakuntaan kohdentuu valtion budjettitalouden toimintamenoista asukasta kohden laskettuna kolmanneksi vähiten kaikista maakunnista. Tehtävittäin valtion toimintamenoja tarkasteltaessa voidaan todeta, että asuminen ja yhdyskuntapalvelut -nimikkeen alla Satakunta saa kaikkein vähiten rahoitusta. Liikenneministeriön toimiala kuuluu yhdyskuntapalveluihin. Satakunnan kehittäminen ei perustu valtion tukeen, mutta maakuntaan on kohdennettava oikeudenmukainen osuus voimavaroista. Valtion menot maakunnittain ilman investointeja vuonna 2000 Itä-Uusimaa Päijät-Häme SATAKUNTA Etelä-Karjala Kymenlaakso Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa KOKO MAA Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Kanta-Häme Pohjois-Karjala Kainuu Lappi Ahvenanmaa euroa / asukas Lähde: Tilastokeskus

5 6 Maakunnan keskeisimmät ongelmat ovat maan keskiarvoa korkeampi työttömyys ja muuttotappio. Myös bruttokansantuotteen kasvu hidastui vuonna 2001 ja ennusteiden mukaan tuotannon kasvu Satakunnassa on vuonna 2002 yksi prosentti, kun se koko maassa on kaksi prosenttia. Työttömät työnhakijat ja työttömyysaste Satakunnassa ja koko maassa v asti Vuosi Satakunta Koko maa Erotus Yht. % % %-yksikköä ,1 9,2 1, ,7 19,6 2, ,5 18,8 0, ,1 16,4 1, ,8 13,9 2, ,7 11,7 3,0 Vuoden 2001 ja 2002 alkuvuoden aikana Satakunnassa työttömien määrä väheni hieman nopeammin kuin maassa keskimäärin. Viime vuosina työttömien keskimääräinen lukumäärä on vuosittain vähentynyt runsaalla tuhannella. Vuoden 2001 aikana maakunnan muuttotappio lieveni 1400 asukkaan tappiosta 1100 tasoon. Maakunnan vetovoima on lisääntynyt, mikä ilmenee tulomuuton selvänä lisäyksenä. Korkea-asteen koulutuksen laajentuminen, yliopistollisten koulutuspaikkojen nousu ja moninaiset yliopistollisen toiminnan kerrannaisvaikutukset ovat osaltaan olleet vaikuttamassa näin nopeasti nähtävillä oleviin tunnusmerkkeihin. Väestönmuutokset ja väkiluku seutukunnittain 1995 ja 2001 Porin seutukunta Väestö Kokonais- Luonn. väestönmuutos Muuttoliike muutos Synt. Syntyneet Kuolleet Kokonais- Maassamuutto enem. lkm lkm muuttol. Netto Kunnasta Kuntaan * Rauman seutukunta * Kaakkois-Satakunta * Pohjois-Satakunta Satakunta 2001* * * ennakkotieto Lähde: Tilastokeskus, Väestö 1996:8, 2002:1 Satakunnan sisällä seutukuntien ja kuntien keskinäiset erot useimmilla kehittyneisyyttä mittaavilla indikaattoreilla ovat verrattain suuret. Satakunta, jossa vientiteollisuuden asema on vahva, on altis kansainvälisille suhdanteille. Maakunnan pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää, että Suomen valtio ja Euroopan Unioni panostavat Satakuntaan. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Satakunnassa vuosina Aloittaneet Lopettaneet Erotus Yhteensä Vuoden 2000 lopussa oli Satakunnassa yritystä.

6 7 1.2 Maakunnan kärkihankkeet edenneet Satakunnan keskeiset kehittämishankkeet ovat edenneet. Yliopistotasoisen koulutuksen kehittämisessä oli merkittävä askel ylioppilaspohjaisen sisäänoton alkaminen teknillisellä, kauppatieteellisellä ja humanistisella alalla. Satakunnan ammattikorkeakoulu nimettiin vuonna 2001 yhdeksi neljästä aluekehityksen huippuyksiköstä. Porin ammattilentäjien oppilaitoksesta tehtiin myös päätös vuoden 2001 aikana. Porissa on alkanut myös Tampereen yliopiston alainen hyvinvointitutkimus. Satakunnan osaamiskeskus, jonka osaamisaloina ovat etäteknologia ja materiaalitekniikka, on toteuttanut projekteja noin 13,5 miljoonalla eurolla. Osana osaamiskeskuksen toimintaa on valmisteltu lähialueyhteistyöhön ja pohjoiseen ulottuvuuteen liittyen laaja hanke Kaliningradin alueen kanssa, johon liittyy IT -alan tutkija- ja opiskelijavaihtoa. Pohjoisen ulottuvuuden foorumi on vuoden 2002 syksyllä Porissa. Satakunnassa toteutetaan myös elintarviketalouden osaamiskeskusohjelmia osana Seinäjoen elintarviketalouden osaamiskeskusta (sivupiste Satafood Huittisissa) ja verkostoitunutta valtakunnallista elintarviketalouden osaamiskeskusta (solmukohta Pyhäjärvi-instituutissa Eurassa) Satakunnassa. Valtioneuvosto on nimennyt Porin ja Rauman seudut aluekeskuksiksi. Aluekeskuksien ohjelmatyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Myös muissa seutukunnissa eli Kaakkois-Satakunnassa ja Pohjois-Satakunnassa kuntien seudullinen yhteistyö on tiivistynyt. Merkittävä päätös oli myös hätäkeskuslaitoksen sijoittaminen Poriin. Päätös oli ensimmäinen valtion toimintojen uudelleen sijoittamispäätös Paavo Lipposen toisen hallituksen aikana. Liikennehankkeista valmistuu syksyllä 2002 valtatien 2 nelikaistaistus välillä Pori-Ulvila. Porin lentokentän kiitoradan pidennys valmistui vuonna Maakunnan varuskuntien rakennushankkeet ovat edenneet. Niinisalon varuskunnan uusi ruokalarakennus otettiin käyttöön. Maakunnan kärkihankkeista eivät ole edenneet tasoristeysten poisto Tampere-Pori -radalla (25 milj.euroa), valtatie 8 välillä Pori-Söörmarkku (14 milj. euroa) ja valtatie 12 Rauman sisääntulo (12 milj. euroa). 1.3 Maakunnan edunvalvonnan kärkihankkeiden tarkoitus Satakuntaliitossa maakunnan edunvalvonnan kärkihankkeilla tarkoitetaan sellaisia tavoitteita ja yksittäisiä hankkeita, joista päätetään maakunnan ulkopuolella lähinnä valtioneuvostossa, eduskunnassa ja Euroopan unionin päätöksentekoelimissä. Hankkeista päätetään poliittisella tasolla ja niiden toteuttamiseen pyritään myös vaikuttamaan paitsi asiaperustein myös poliittisin keinoin. Maakunnallisten edunvalvonnan kärkihankkeiden lisäksi maakunnassa toteutetaan osana aluekehitystyötä satoja pienempimuotoisia hankkeita alueviranomaisten ja Satakuntaliiton päätöksillä, kuntien ja yritysten omina päätöksinä sekä osana EU-ohjelmien toteuttamista. Kärkihankelistaukseen ei ole otettu mukaan aluekehitystyön piiriin kuuluvia hankkeita. Mm. useita kulttuuriin, matkailuun, ympäristöön ja teknologian siirtoon liittyviä hankkeita voidaan edistää ja toteuttaa aluekehitysvaroin. Satakuntaliitto on pyytänyt esityksiä maakunnan edunvalvonnan kärkihankkeiksi jäsenkunniltaan, valtion alueviranomaisilta, oppilaitoksilta, elinkeinoelämän ja palkansaajien järjestöiltä sekä muilta sidosryhmiltä. Esityksiä tuli mennessä n. 50 eri taholta. Esitykset ovat tämän julkaisun liitteenä. Satakunnassa on käynnissä myös muita aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan liittyvien ohjelmien valmistelua ja toteuttamista. Vuoden 2003 keväällä hyväksytään pitkän tähtäimen toimintalinjauksena maakuntasuunnitelma ja syksyllä 2003 uuden aluekehityslain mukainen maakuntaohjelma, jossa määritellään lyhemmän tähtäimen kehittämisen painopisteitä ja hankekoreja. Maakunnassa toteutetaan myös Porin ja Rauman seudun aluekeskusohjelmia sekä osaamiskeskusohjelmia, joiden rahoituksella osa esitetyistä hankkeista saadaan vireille. Kärkihankkeiden valintaa on valmisteltu Satakuntaliiton maakuntahallituksen asettamassa edunvalvontapoliittisessa neuvottelukunnassa, johon kuuluvat maakuntahallituksen poliittisten ryhmien edustajat sekä suurimpien puolueiden piirijärjestöjen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat. Kärkihankkeista on lisäksi neuvoteltu seutukuntien edustajien kanssa erillisessä seminaarissa ja kahdessa neuvottelussa. Lisäksi maakuntahallitus on käsitellyt kärkihankkeiden valmistelua kolmessa kokouksessaan ja iltakoulussaan. Maakuntavaltuusto on käynyt kärkihankkeista evästyskeskustelun Kärkihankkeet hyväksyttiin maakuntavaltuustossa

7 8 2 SATAKUNNAN YLEISET ALUEPOLIITTISET TAVOITTEET Satakunnan aluekehityksen tavoitteita ovat maakunnan työllisyyden parantaminen ja muuttotappion vähentäminen. Kehittämisen strategia perustuu osaamisen tason nostamiseen, teknologian siirtoon, ympäristön ja kulttuuripalvelujen parantamiseen sekä toimivaan liikenneverkkoon. Maakunnan kehitykselle on myös tärkeää toimivat tietoliikenneyhteydet. Alueelliseen kehitykseen voidaan vaikuttaa mm. alueviranomaisten päätöksin, EU-ohjelmilla sekä oppilaitosten, yritysten ja kuntien välisellä tiiviillä yhteistyöllä. Vaikka aluekehitys ei ole nykyään valtion rahojen anelua, Satakunnalla on oikeus vaatia oikeudenmukainen osuus valtion määrärahoista. Merkittävä tavoite on, ettei valtion toimintoja ja olemassa olevaa koulutus- ja palveluverkkoa supisteta. Satakunnan maakunnan keskeisin tavoite aluepolitiikassa on sekä valtion että EU:n voimavarojen alueellisessa jaossa oikeudenmukainen osuus yhteisistä varoista. Tavoite koskee niin kuntien valtionosuuksia ja kunta-valtio suhdetta kuin yksittäisiin hankkeisiin ja toimintoihin liittyvää rahoitusta. Kansallisessa aluepolitiikassa Satakunnan tavoitteena on, että koko maakunta on tulevaisuudessakin kansallisten tukialueiden piirissä eli yritykset voivat hyödyntää täysimääräisesti yritystukia. Euroopan unionin alueja rakennepolitiikassa tavoitteena on, että vuoden 2006 jälkeen koko maakunnassa voidaan edelleen toteuttaa EU-osarahoitteisia hankkeita. Maatalouspolitiikassa keskeisin tavoite on turvata artikla 141 mukaisten kansallisten vakavien vaikeuksien tukien jatkuminen. Satakunnassa on myös valmiuksia ja tahtoa erilaisten toiminnallisten ja hallinnollisten kokeilujen käynnistämiseen. Kokeilut voivat liittyä yritysten välillisten työvoimakustannusten vähentämiseen, arvonlisäveron alentamiseen, tietoliikenteen kehittämismalleihin, uudenlaisiin aluehallintomalleihin tai kokeiluihin kuntien palvelutuotannossa. Kokeilut voivat liittyä myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja työelämän tarpeiden tehokkaampaan ennakointiin. Yksittäiset kokeilut tulee suunnitella yhdessä kuntien, alueviranomaisten ja ministeriöiden kesken. Myös monet valtakunnalliset ratkaisut, kuten päättäminen energiatuotannon eri vaihtoehdoista, vaikuttavat Satakunnan kehittämiseen. Mikäli Suomeen rakennetaan lisää ydinvoimaa, on Satakuntaliitto esittänyt uuden voimalaitoksen sijoituspaikaksi Eurajoen Olkiluotoa. Myös maakaasuverkon ulottaminen Satakuntaan on selvitettävänä. Maakunnan rannikko on myös erinomainen tuulivoiman sijoituspaikka. Merkittävä osa kuntien ja muiden tahojen esittämistä hankkeista voidaan toteuttaa EU-ohjelmien rahoituksella. Tällaisia hankkeita ovat useat yritystoimintaan, teknologiaan sekä kulttuuriin, matkailuun ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät hankkeet. Osa asioista taas päätetään eri viranomaisten ja tahojen omassa päätöksenteossa. Seuraavassa on valittu konkreettisia hankkeita, jotka perustuvat Satakuntaliiton kehittämisen painopisteisiin eli koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamiseen, ympäristöön, kulttuuriin, yhteysverkkoon ja varuskuntien kehittämiseen. Kansallisessa ohjelmallisessa aluepolitiikassa tavoitteena on Porin ja Rauman seutujen aluekeskusohjelmien tavoitteiden edistäminen ja Kaakkois-Satakunnan pääseminen yhdessä Vammalan seudun kanssa aluekeskusohjelman piiriin. Maakuntaohjelman mukaisten toteuttamissuunnitelmien esitysten tulee vaikuttaa myös käytännössä valtion talousarvion valmisteluun. Valtion hallinnon kehittämisessä tulee satakuntalaista aluehallintoa edelleen vahvistaa. Maakuntaan tulee perustaa oma ympäristökeskus, Satakunnan TE- keskukseen tulee perustaa kokeiluluontoisesti koulutusosasto ja perustaa maaseutuosaston yhteyteen kalatalousyksikkö. Valtion toimintojen uudelleen sijoittamisessa Satakunta tulee ottaa huomioon mm. Suomen ympäristökeskuksen, alueellisten museokeskusten, maaseutuviraston ja muiden mahdollisten toimintojen uudelleen sijoittamisessa.

8 9 3 KOULUTUS, TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN SIIRTO Satakunnan menestys perustuu ennen kaikkea osaamisen tason nostoon ja tutkimustiedon siirtämiseen yrityksille. Koulutuksessa ovat keskeisiä yliopistotasoinen koulutus, ammattikorkeakoulut ja toisen asteen koulutus. Kaiken koulutuksen keskeisenä tavoitteena on kohdentua sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä työelämän tarpeisiin. Koulutuksen kehittämisessä on toisen asteen koulutuksella ja ammattikorkeakouluilla suuri merkitys. Yritysten ja julkishallinnon työvoiman tarpeiden turvaaminen sekä ammatillisen koulutuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta luovat edellytyksiä aluekehitykselle. Vaikka Satakunnan koulutuksen kärkihankkeet tässä asiakirjassa liittyvät korkeakoulutasoiseen koulutukseen, Satakuntaliitto korostaa toisen asteen koulutuksen merkitystä alueellisessa kehitystyössä. 3.1 Yliopistotasoisen koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus valtiolle Satakunnan yliopistotasoisen koulutuksen kehittämisessä on vuoden 2001 aikana edetty merkittävällä tavalla. Porin yliopistokeskuksessa käynnistyi ylioppilaspohjainen koulutus DI-koulutuksessa (sisäänotto 60 opiskelijaa) Tampereen Teknillisen korkeakoulun toimesta, kauppatieteiden maistereiden koulutuksessa (35 opiskelijaa) Turun Kauppakorkeakoulun toimesta ja humanistinen koulutus (41 opiskelijaa) Turun yliopiston toimesta. Lisäksi yliopistokeskuksessa on muuntokoulutusta sekä vireää täydennyskoulutustoimintaa. Lisäksi Porissa ja Raumalla toimii Turun Yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus sekä Porissa Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus, joita on kehitetty EU-osarahoitteisin hankkein. EU-ohjelmilla on tuet-u myös Tampereen yliopiston hyvinvointitutkimusta Porissa. Opetusministeriön korkeakoulujen alueellisen kehittämisen työryhmä on esittänyt joulukuussa 2001, että nykyisin pääosin kuntien ja EU-ohjelmien rahoituksella toteutettava Porin yliopistokeskuksen koulutus siirtyy valtion kustannettavaksi vuonna Vuosina on tärkeää, että opetusministeriölle irrotetaan tavoite 2 -ohjelmasta riittävät myöntövaltuudet yliopistotasoisen koulutuksen rahoitukseen, kuten Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmä on esittänyt. Satakuntaliiton keskeisin tavoite on, että Satakunnassa toteutettava yliopistotasoinen koulutus rahoitetaan valtion vuoden 2004 talousarviosta emäkorkeakoulujen talousarvioissa ja asiasta sovitaan opetusministeriön ja emäkorkeakoulujen tulossopimuksissa. Tavoite koskee Tampereen teknillisen korkeakoulun DIkoulutusta, Turun kauppakorkeakoulun KTM - koulutusta, Turun yliopiston humanistista koulutusta, Tampereen yliopiston hyvinvointitutkimusta ja Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskusta. 3.2 Yliopistotasoisen koulutuksen laajentaminen ja kehittäminen Yliopistotasoisen koulutuksen kehittämisessä on tavoitteena ensisijaisesti vahvistaa olemassa olevaa koulutusta ja tutkimusta ja toissijaisesti käynnistää uusia koulutusaloja Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen kehittäminen Rauman opettajankoulutuslaitoksen kehittäminen osana valtakunnallista ja alueellista osaajaverkostoa edellyttää, että oppilaitoksella on valmiudet reagoida ja vastata ajankohtaisiin koulutus- ja tutkimustarpeisiin ja kehittämishaasteisiin. Yhtenä osana kehittämistyötä on pätevöittämiskoulutus, jota järjestetään lastentarhanopettajille. Pätevien erityislastentarhan-opettajien vaje on suuri ja tarve pysyvä. Tähän samoin kuin käsityön tutkijakoulun käynnistämiseen ja käsityön verkkomuotoisen sivuaineopetuksen tarjoamiseen on varauduttu Turun yliopiston ja opetusministeriön tulossopimuksessa vuosille Liikunta- ja terveyskasvatuksen koulutus- ja tutkimushankkeen avulla pyritään vastaamaan mm. valtakunnalliseen liikunnanopettajien vajaukseen. Suunnitelmiin sisältyy liikunnan sivuaineopintojen käynnistyminen, mikä liittyy tavoitteeseen perustaa kasvatustieteiden, lääketieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Paavo Nurmi keskuksen yhteistyönä lasten ja nuorten liikunnan ja terveellisen elämäntavan tutkimusyksikkö. Liikunta- ja terveyskasvatuksen koulutus- ja tutkimushankkeelle on haettu opetusministeriön hankerahoitusta vuodelle Rauman opettajankoulutuslaitoksella on lisäksi lukuisia muita hankkeita, joiden edistämiseen tarvitaan taloudellista tukea. Toiminnallisesti ja taloudellisesti tar-

9 10 koituksenmukaista on esimerkiksi kehittää yhteistyö niin Turun yliopiston muiden tiedekuntien kuin Satakunnassa toimivien toisten yliopistojen kanssa. Tätä tulee tehdä mm. sivuaineopintojen osalta. EU-osarahoituksen turvin on käynnissä opetus- ja kasvatusalan kehittämiskeskuksen toimintamahdollisuuksia selvittävä projekti. Rauman opettajankoulutuslaitoksen kehittämis- ja tutkimushankkeisiin tulee vuosittain varata valtion talousarvioon riittävät määrärahat Porin yliopistokeskuksen nykyisten koulutusalojen vahvistaminen Yliopistotasoisessa koulutuksessa on lisäksi tavoitteena opiskelijoiden sisäänoton lisääminen teknillisellä, kaupallisella ja humanistisella alalla, tutkijakoulutuksen lisääminen sekä taideteollisen korkeakoulun toiminnan laajentaminen Satakuntaan. Teknillisessä koulutuksessa on tavoitteena materiaalitekniikan opetus- ja tutkimustoiminnan käynnistäminen Porin yliopistokeskuksessa. Yhteiskuntatieteellisessä koulutuksessa on tavoitteena käynnistää Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden avoin korkeakouluopetus ja myöhemmin tutkintoon johtava koulutus Muut yliopistotasoisen koulutuksen hankkeet Virtuaaliyliopistotoiminnan mahdollisuuksia Pohjois- Satakunnassa selvitetään yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa. Esiselvityksen valmistuttua tehdään konkreettisia toimenpide-esityksiä. Satakunnan tavoitteena on myös lääkärien perusterveydenhuollon ja erikoistumiskoulutuksen aloittaminen ja opetusterveysaseman perustaminen Poriin, josta on sovittu Turun yliopiston kanssa. Teknillisen tutkimuksen puolella tavoitteena on Tampereen teknillisen korkeakoulun Rauman tutkimusyksikön toiminnan vakinaistaminen ja puettavan teknologian professuurin perustaminen Kankaanpään puettavan teknologian tutkimuskeskuksen yhteyteen. Maakunnan tavoitteena on myös vahvistaa geologista tutkimusta maakunnassa. Ympäristötutkimuksessa tavoitteena on vahvistaa Satakunnan ympäristöntutkimuskeskusta lisäämällä vakituisessa virkasuhteessa olevien tutkijoiden määrää ja lisäämällä tutkimuskeskuksen kansainvälisiä hankkeita. Tavoitteena on lisäksi taiteen kandidaatin tutkintoon tähtäävän koulutuksen aloittaminen avoimen yliopistokoulutuksen periaatteella Nakkilassa Länsi-Suomen TVja elokuvakeskus Villilässä yhteistyössä Lapin Yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun kanssa. 3.3 Satakunnan ammattikorkeakoulun aluekehitystoiminnan edelleen vahvistaminen Satakunnan ammattikorkeakoulu nimettiin vuonna 2001 yhdeksi neljästä aluekehityksen huippuyksiköstä Suomessa. Ammattikorkeakoulun toimiminen viidellä paikkakunnalla vaikuttaa välittömästi eri seutujen yritysten ja julkisyhteisöjen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulussa ovat käynnistyneet myös ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden sekä hyvinvointiteknologian jatkotutkinnot, joihin liittyy myös erillisiä kehittämishankkeita. Ammattikorkeakoulujen kehittämisessä (SAMK ja DIAK) tavoitteena on jatkotutkintojen määrän lisääminen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämispalvelujen vahvistaminen. Jatkotutkintokoulutusta pyritään saamaan erityisesti kaupan ja hallinnon alalle. Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan vahvistamisessa on lähtökohtana Satakunnan maakunnallinen teknologiastrategia, Porin ja Rauman aluekeskusohjelmat, muut seudulliset strategiat sekä Satakunnan Makropilotin jatkotoimiin liittyvät hankkeet. Ammattikorkeakoulu on vahvasti sitoutunut maakunnallisiin ja seudullisiin strategioihin. Satakunnan ammattikorkeakoulun kehittämisen painopisteitä ovat automaatio, elektroniikka, energia- ja ympäristö, tietoliikenne, gerontologia, hyvinvointiteknologia, kuvataide, kansainvälinen liiketoiminta, sähköinen kaupankäynti ja verkkoliiketoiminta sekä yrityskiihdyttämö. 3.4 Osaamiskeskusten ja teknologiakeskittymien kehittäminen Satakuntaan on vuonna 2001 hyväksytty laajapohjaisesti valmisteltu teknologiastrategia, jonka mukaan teknologian siirrossa keskitytään erityisesti informaatio- ja tietoliikenneteknologian mukaan lukien hyvinvointiteknologian, automaation ja elektroniikan tuotantoteknologian hyödyntämiseen teollisessa toiminnassa. Satakunnassa toimii osaamiskeskittymiä, joissa yliopistot, ammattikorkeakoulut, aluehallinto, kunnat ja yritykset yhdessä kehittävät huippuosaamista maakunnassa. Prizztech hallinnoi Satakunnan etäteknologian ja

10 11 materiaalitekniikan osaamiskeskusta, joka on valtioneuvoston nimeämä osaamiskeskus. Osaamiskeskuksen siemenrahoitus rahoitetaan EU:n tavoite 2 -ohjelmasta. Satakunnassa on määrätietoisesti kehitetty maakunnan innovaatioympäristöä. Teknologian siirtoon ja osaamiskeskuksiin liittyvää kehittämistoimintaa on rahoitettu pääosin EU-ohjelmilla. Osaamiskeskusten vahvistamiseen ja teknologian siirtoon tarvitaan tulevaisuuspaketin kaltainen alueellinen teknologiaraha, jolla maakunnan ja seutujen osaamisen tasoa voidaan nostaa. Seudullisesti Porin seudulla on painopisteenä hyvinvointi-teknologia ja automaatio, Rauman seudulla automaatio- ja elektroniikka, Kaakkois-Satakunnassa elintarvikkeiden tuotekehitys ja ympäristöteknologia sekä Pohjois-Satakunnassa puettava teknologia. Aluekeskusohjelmassa on konkreettisina tavoitteina Rauman seudulla eri toimialojen yritysklinikoiden kehittäminen, joista päätöksiä on jo tehty metallin ja elintarviketalouden osalta. Seinäjoen elintarvikealan osaamiskeskuksella on toimintoja Kaakkois-Satakunnassa, jossa Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Satafood ry kehittävät elintarviketalouden osaamista. Satakunta on mukana myös verkostoituneessa elintarvikealan osaamiskeskuksessa ( ELO), jossa solmukohtana on Pyhäjärvi-instituutti Eurassa. Elintarvikealan osaamisen kehittäminen perustuu myös pääsääntöisesti EU-rahoitukseen. Tuotekehityksen kautta on syntynyt maakunnan yrityksiin uusia tuotteita ja huippuosaamista. Osana Tampereen Teknillisen Korkeakoulun tutkimustoimintaa on Raumalla käynnistynyt uutta teknologiaa (elektroniikka) edustava sulautettujen järjestelmien tutkimusyksikkö. Toiminnan käynnistämiseen on myönnet-ty avustuksia tulevaisuuspaketista ja EU:n tavoite 2 ohjelmasta. Satakuntalaisten osaamiskeskittymät ovat jo vaikuttaneet yritystoiminnan kehitykseen ja mm. TEKES in tutkimusrahoitus on lisääntynyt maakunnassa. Pitkäjänteiselle kehittämiselle on kuitenkin esteenä vuosittaiset EUrahoituspäätökset, joiden varassa useimpien yksiköiden toiminta on. Teknologian kehittämiselle ja erilaisten osaamiskeskittymien toiminnan turvaamiseksi tulisi valtion talousarvioon varata erillinen määräraha. Satakunnan tavoitteena on, että Satakunnan ja muiden kasvukeskusten ulkopuolisten maakuntien osaamiskeskittymiä varten valtion talousarvioon varattaisiin erillinen 20 miljoonan euron määräraha, josta Satakuntaan kohdistetaan vuosittain 2 miljoonaa euroa osaamiskeskusten ja osaamiskeskittymien perusrakenteiden ylläpitämiseen. Määrärahan käytöstä yksityiskohtaiset päätökset tekisi maakunnan liitto. Satakunnan keskeisenä tavoitteena on lisäksi osaamiskeskusohjelman osaamisalojen laajentaminen biotekniikkaan ja ympäristöön. Maakunnassa varsinaisia toimijoita ovat Satafood ja Pyhäjärvi-instituutti, jotka verkottuvat alan yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Satakunta on ollut myös saumattomien hoitoketjujen kokeilualue. Makropilotti - hankkeessa pyrittiin tietotekniikan avulla etsimään uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja terveydenhuollossa. Saumattomien hoitoketjujen kehittämistyötä jatketaan maakunnassa Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Prizztech:in yhteistoimintana. Satakunta on verkottunut sosiaalialan osaamiskeskuksessa Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kanssa. Sosiaalialan osaamiskeskuksella on yhtymäkohtia Tampereen yliopiston hyvinvointitutkimukseen, saumattomien hoitoketjujen kehittämiseen ja Turun yliopiston Rauman Opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatukseen. Kankaanpäässä on käynnistynyt puettavan teknologian kehitysyksikkö, joka on perustunut erityisesti Reima- Tutta OY:n ja Kankaanpään kaupungin yhteistyöhön. Älyvaatteiden tuotekehitysyksikön perustamiseen ja toimintaan on myös myönnetty EU-osarahoitteisia avustuksia.

11 12 4 YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI Viihtyisä, virikkeellinen ja turvallinen asuinympäristö on maakunnan vetovoiman ja samalla aluekehityksen avaintekijöitä. Maailmanperintökohteiden ja muiden kansainvälisesti arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonympäristöjen merkitys maakunnan vetovoimaisuuden, identiteetin sekä matkailun kehittämisessä tunnustetaankin yleisesti ja niiden kunnossapitoon, kehittämiseen ja markkinointiin panostetaan. Vesistöjen tilan parantamiseksi on solmittu ohjelmasopimus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Satakunnan TE -keskuksen ja Satakuntaliiton kesken. Kulttuuriin, matkailuun ja ympäristöön liittyviä hankkeita on edistetty erityisesti EUohjelmilla. Suomessa on viisi sellaista yleismaailmallista arvoa omaavaa kulttuuriperintökohdetta, jotka on liitetty UNESCO:n maailmanperintölistalle. Kohteista kaksi sijaitsee Satakunnassa ja ne ovat Sammallahdenmäki Lapissa ja Vanha Rauma. Maailmanperintökohteiden hoito ja kunnostus kuten myös opastusrakenteiden ja monikielisten esitteiden tuottaminen ovat Satakunnassa pääsääntöisesti olleet maailmanperintökohteiden sijaintikuntien vastuulla. Museovirasto on voinut osallistua kuluihin Sammallahdenmäen kohdalla vain omien toimintamäärärahojensa puitteissa. Kohteiden kunnostukseen ja jatkuvaan hoitoon kaivataan valtion erillisrahoitusta. 4.1 Satakunnan Järvikeskus Vesistöjen rehevöityminen on ongelma, joka myrkyllisten leväkukintojen, haju- ja makuhaittojen sekä järvien virkistyskäyttöarvon laskun myötä muuttuu yhä konkreettisemmaksi. Lähivuosina yhä useampi vesistö on kunnostuksen ja vesiensuojelutoimien tarpeessa. Hankkeet tarvitsevat koordinointia, neuvontaa, koulutusta, apua rahoituksen hakemisessa, näkemystä vesistöjen kokonaisvaltaisesta suojelusta, tietoa vesistötutkimuksesta sekä apua paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten aktivoimisessa vesiensuojelutyöhön. Tarpeet neuvonnalle ja sisävesiin liittyvälle osaamiselle lisääntyvät tulevaisuudessa, kun ympäristönsuojelulaki ja valmisteilla oleva haja-asutuksen jätevesiä koskeva asetus velvoittavat kuntia entistä tehokkaampaan hajaasutuksen jätevesien käsittelyyn. Lisäksi EU:n vesipuitedirektiivi velvoittaa viranomaisia tarkkailemaan vesistöjen biologisia muuttujia. Satakunnan Järvikeskus on osaamiskeskittymä, jossa voidaan hyödyntää Pyhäjärven suojeluprojektin pitkää kokemusta vesistöjen kokonaisvaltaisesta kunnostus- ja suojelutyöstä. Pyhäjärven suojelurahasto perustettiin vuonna 1995 ja parhaillaan on meneillään toinen toimi-

12 13 kausi Rahaston tehtävänä on turvata Pyhäjärven rehevöitymiskehityksen pysäyttävät suojelutoimet. Suojelutoimien jatkumiseen ja jo saavutetun, kansainvälisessä mittakaavassakin merkittävän ydinosaamisen pysymiseen ja jatkohyödyntämiseen on panostettava tulevaisuudessa. Pyhäjärven kokemuksia voidaan hyödyntää Satakunnan muissa vesistöjen kunnostushankkeissa, joissa neuvonnan ja ohjauksen tarve on suuri. Tähän tarkoitukseen ollaan perustamassa Satakunnan Järvikeskusta. Se on merkittävä käytännön toimija Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Satakuntaliiton ja Satakunnan TE -keskuksen organisoimassa Satakunnan vesistöjen parantamisohjelmassa. Satakunnan järvikeskuksen toiminnan painopistealueet ovat rehevöityneiden vesistöjen kokonaisvaltainen kunnostus, asukaslähtöinen vesiensuojelutyö ja neuvonta (mm. valtakunnallinen vesiensuojelukummiverkosto, joka on käynnistetty vuonna 2001), tutkimustoiminnan edistäminen, eri toimijatahojen välisen yhteistyön lisääminen sekä koulutus. 4.2 Selkämeren kansallispuisto Selkämeren kansallispuistoehdotus käsittää ulkosaariston nauhan Kustavin Seksmiilarin vesiltä Luvian Säppiin sekä lisäksi Rauman kaupungin omistamaa sisäsaaristoa Rauman edustalta. Selkämeren saariston luonto vaihtelee karuista ulkoluodoista sisäsaariston reheviin lehtoihin. Selkämeren kansallispuiston perustamiseen tähtäävän hankkeen tavoitteena on merkittävän luontonähtävyyden esilläpito sekä luontotuntemuksen ja harrastuksen lisääminen. Tällaisena sillä on tärkeä rooli etenkin Rauman, Eurajoen ja Luvian matkailun kehittämisessä. Kansallispuistostatus ja puistoon kuuluvat palvelut ovat matkailuelinkeinon edistämisen väline samalla kun puiston suojelua ohjelmoidaan suotuisalle tasolle. Alueella on paikallisesti panostettu ja panostetaan edelleen kansallispuistotasoisten palveluiden luomiseen. Selkämeren kansallispuistohanke on ympäristöministeriön valmistelussa ns. ratkaisua odottavien kohteiden listalla. Järvikeskuksen toimintaa valmistellaan Euran kunnan hallinnoimassa esiselvityshankkeessa ja toiminta käynnistyy sekä täsmentyy aluksi hankerahoituksella asteittain vuonna 2002.

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI SATAKUNTALIITTO Postiosoite Käyntiosoite PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI Puhelin (02) 620 4300 Telefax (02) 620 4301 Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009 Sarja

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2008 2009 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2008-2009 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 10.10.2007 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 Maakuntavaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 1 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010 Kuopio ISBN 952-5188-69-8 ISSN 1238-6383 2 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Maakunnallinen

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA PORIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Ramboll Finland Oy Pori 2004 Kansikuva: Iso kuva: Pääliikenneverkko Porin seudulla (www.pori.fi) Pikkukuvat ylhäältä alas: Porin lentoasema (www.pori.fi), Tuulipuisto

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1 Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 Kainuun liitto 2013 C 1 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 1 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2009 2010 MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2009-2010 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 29.9.2008 Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun maakuntahallitus 17.2.2014 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 Kainuun liitto 2014 C: 3 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

Satakuntaliiton tiedotuslehti 1-2009

Satakuntaliiton tiedotuslehti 1-2009 Satakuntaliiton tiedotuslehti 1-2009 Teemana Satakunnan kärkihankkeet 2009 Satakunta Senaatintorilla 4.-6.6.2009 Satakuntaliitto PL 260 PORI puh. (02) 620 4300 www.satakuntaliitto.fi 1 sisällysluettelo

Lisätiedot

Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2012 talousarvioon

Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2012 talousarvioon Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2012 talousarvioon Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2012 talousarvioon 2 Pirkanmaan liitto Tampere 2011 Taitto Mainoskenttä Oy Painosmäärä 800 kpl

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 Asiakirjan tarkoitus Keski-Suomen kärkihankelistassa esitellään valtion tulo- ja menoarvioon sekä valtion yksiköiden talousarvioihin tähtääviä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 2008 2009 MAAKUNTAHALLITUS ON HYVÄKSYNYT ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN 2008-2009 22.10.2007 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on asiakirja, joka sisältää keskeiset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpide-esitykset

Lisätiedot

Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2013 talousarvioon

Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2013 talousarvioon Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2013 talousarvioon Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2013 talousarvioon Kihniö Virrat Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Juupajoki Ylöjärvi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

PIRKANMAAN BUDJETTITAVOITTEET VALTION VUODEN 2013 TALOUSARVIOON

PIRKANMAAN BUDJETTITAVOITTEET VALTION VUODEN 2013 TALOUSARVIOON Pirkanmaan liitto MKH 19.3.2012 PIRKANMAAN BUDJETTITAVOITTEET VALTION VUODEN 2013 TALOUSARVIOON 1 BUDJETTITAVOITTEIDEN ESITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Pirkanmaan liitossa laaditaan vuosittain Pirkanmaan budjettitavoitemuistio

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1Kehityksen nykytila ja näkymät vuosille 2015 2016... 3 2.2 Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2015 2016... 5 3. ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot