Krookila on maalaisidylli keskellä Raisiota

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Krookila on maalaisidylli keskellä Raisiota"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN LIITON TIEDOTUSLEHTI INFORMATIONSBLAD FÖR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND Krookila on maalaisidylli keskellä Raisiota Turun bioklusteri on maakunnan kärkihankkeita Åbo biokluster tillhör landskapets spetsprojekt Logomossa kulttuuri roihuaa Kulturen sprakar i Logomo

2 SISÄLTÖ INNEHÅLL Merellinen imago on hiomaton timantti Pääkirjoitus Jessica Ålgars-Åkerholm 4-5 Varsinais-Suomi vaikuttaa Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan 6-7 Logomo on kulttuurivuoden keskus 8-9 Liiton selvitys osoittaa 22 tuulipuistolle soveltuvaa aluetta Raision Krookilassa viihtyy ympäri vuoden 12 Maakunnan liitot tekevät koulutuksen kehittämissuunnitelman 13 Juho Savo: Jokainen ministeri on maakunnalle lottovoitto 14 PaikkaOppi palkittiin kunniamaininnalla Taide piristää arkea julkisissa tiloissa Varsinais-Suomen yhteismarkkinoinnin puitteissa on tutkittu maakuntamme tunnettuutta ja imagoa. Muiden maakuntien asukkailta kysyttiin mm. mikä on Suomen tunnetuin matkailualue. Lappi sijoittui Innolinkin tekemässä laajassa kyselyssä ykköseksi. Toisella paikalla komeilee Turun saaristo! Myös Naantali kuuluu maamme tunnetuimpiin matkailukohteisiin. Nämä ja mm. Fountain Parkin tekemän tutkimusten tulokset osoittavat, että meri ja saaristo ovat paitsi Varsinais-Suomen, myös koko Suomen valttikortteja. Merellisyyden alle kätkeytyy monenmoista. Kannattaa miettiä miten Varsinais-Suomi voi hyödyntää merellisen imagon potentiaalia - muutoinkin kuin heinäkuussa. Erittäin tärkeä kysymys on Saaristomeren puhdistaminen. Varsinais-Suomessa pitää jatkuvasti ponnistella Saaristomeren rehevöitymisen vähentämiseksi. Onneksi myös valtion tasolla on ruvettu ymmärtämään asian vakavuus. Merellisyys on laaja käsite, myös ihmisten mielissä. Vaikka meri ei suorastaan tärsky Turun keskustassa, se on kuitenkin läsnä Aurajoen rannoilla. Turku on onnistuneesti kohentanut keskustan viihtyvyyttä vanhan pääkirjaston alueella, yhdistämällä historian, kulttuurin, persoonalliset palvelut, modernin muotoilun ja veden läheisyyden. Tänä kesänä voi Aurajoen rannoilla aidosti tuntea olevansa historiaa kunnioittavassa, tyylikkään eurooppalaisessa kaupungissa, jossa on vilskettä ja elämää. Turun seudusta on myös kehittynyt Suomen purjehduksen keskus, jonne tuodaan purjeveneitä koko maailmasta ja jossa toimii useita vuokravene-yrityksiä. Purjehduksen suosio lisääntyy koko ajan, joten alan työllistävät vaikutukset voivat vielä kasvaa. Meriteollisuudessa on globaalia huippuosaamista, josta Varsinais-Suomi aikoo pitää kiinni. Nyt on tärkeää suunnata katseet muualle kuin jättiristeilijöihin vaikkapa uusiutuvaan energiaan. STX:n Turun telakka julkisti pari viikkoa sitten uutisen, että Oy Gaiamare Ab tilaa telakalta Kannattaa miettiä miten Varsinais-Suomi voi hyödyntää merellisen imagon potentiaalia. monikäyttöisen erikoislastialuksen tuulipuistojen rakenteiden kuljettamiseen. Itämerelle tullaan rakentamaan isojakin tuulipuistoja, ja siinä pelissä Varsinais-Suomen huippuosaava meriteollisuus aikoo olla mukana. Alan mahdollisuudet ovat valtaisat. Vuonna 2010 tuulivoiman tuotanto maailmalla kasvoi yli 20 prosenttia. Suomessa suurin potentiaali olisi merituulivoimalla, jolla voitaisiin VTT:n mukaan vuonna 2030 tuottaa jopa kolmannes Suomen sähköstä. Varsinais-Suomessa keskitytään tuulivoimaan manneralueilla, liitto on juuri selvittänyt tuulivoimapuistoiksi soveltuvat alueet. VIIRI Julkaisija Varsinais-Suomen liitto PL 273 Ratapihankatu Turku Painosmäärä 800 kpl Päätoimittaja Jessica Ålgars-Åkerholm Ulkoasu Antti Vaalikivi Kansikuva Antti Vaalikivi Vår marina image är en oslipad diamant Inom ramen för Egentliga Finlands marknadsföring har man undersökt vårt landskaps image. Då invånare i andra landskap tillfrågades vilket som är landets kändaste turismområde, kom Lappland på första plats. På andra plats kom Åbo skärgård! Även Nådendal tillhör vårt lands mest välkända resmål. Resultaten även från andra liknande undersökningar visar att havet och skärgården är, förutom Egentliga Finlands, hela Finlands trumfkort. Under begreppet havsnära döljer sig mycket. Det lönar sig att tänka på hur Egentliga Finland kan utnyttja potentialen i sin havsnära image också andra tider än juli. En viktig fråga är reningen av Skärgårdshavet. I Egentliga Finland måste vi ständigt kämpa för att minska havets övergödning, det är hoppingivande att man nu även på nationell nivå insett hur viktig frågan är. Även i människors sinnen är det havsnära ett vitt begrepp. Också om havet inte svallar i Åbo centrum är det närvarande vid Aura ås stränder. Åbo har lyckats öka trivseln i centrum vid gamla huvudbiblioteket genom att kombinera historia, kultur, personlig service och modern design och närheten till vatten. I sommar kan man vid Aura ås stränder känna att man vistas i en stilig, europeisk stad som respekterar sitt förflutna, och där det sjuder av liv. Åbotrakten har också utvecklats till landets seglingscentrum. Hit importeras segelbåtar från hela världen och flera företag hyr ut båtar. Segling blir allt populärare och branschens sysselsättande verkan kan ännu växa. I den marina industrin finns globalt toppkunnande som Egentliga Finland tänker hålla fast vid. Det är dags att rikta blickarna mot annat lyxkryssare till exempel mot förnybar energi. STX varv i Åbo publicerade i mars en nyhet att Gaiamare Ab av dem beställer ett specialfartyg för att transportera byggmaterial för vindparker. Stora vindparker kommer ännu att byggas på Östersjön och i det spelet tänker Egentliga Finlands avancerade marina industri spela med. Möjligheterna i branschen är enorma. År 2010 växte t.ex. vindkraftsproduktionen i världen med över 20 procent. I Finland har vindkraft till havs den största potentialen, enligt statens forskningscentral kunde år 2030 en tredjedel av Finlands el produceras med vindkraft. I Egentliga Finland koncentrerar vi oss på vindkraft på land, förbundet har nyligen utrett vilka områden som lämpar sig bäst för vindparker VIIRI VIIRI

3 Varsinais-Suomi vaikuttaa seuraavan hallituksen ohjelmaan Kalle Larsson Edunkuntavaalien alla erilaiset tahot laativat asia- ja tavoitelistoja vaaleja silmälläpitäen. Tavoite on konkretisoida tekijätahon tärkeänä pitämät asiat tulevan hallitusohjelmakauden ajalle. Varsinais-Suomen liitto laati oman listan helmikuussa Mistä on kysymys? Hallitusohjelma on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä toimintasuunnitelma, jossa on sovittu hallituksen tärkeimmistä tehtäväalueista. Käytännössä hallitusneuvotteluissa sovitut poliittiset linjaukset kirjataan ylös hallitusohjelmaksi, jota hallitus toteuttaa koko hallituskauden ajan. Valtioneuvoston kanslia vastaa seurannasta. Seurantaa varten hallitusohjelmasta luotiin kolme poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa, joilla tehostettiin tavoitteiden toteutumista. Ohjelmajohtaminen on nyt tullut jäädäkseen. Varsinais-Suomen liiton hallitusohjelmatavoitteet Liiton hallitusohjelmatavoitteet laadittiin maakunnallisen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi. Ei haluttu ottaa kantaa koko maan kannalta keskeisiin uudistushankkeisiin. Listaa voi luonnehtia hyvin maakunnalliseksi ja konkreettiseksi. Aukeamalla on nostettu muutamia tavoitteita, listaan voi kokonaisuudessaan tutustua sivuilla Maatalouden kilpailukyky Varsinais-Suomi on luonnon olosuhteiltaan maan paras viljelyalue, mutta harjoitettu tukipolitiikka vääristää Suomen sisäistä kilpailukykyä. Maan parhaiden tuotantoalueiden syrjiminen tukipolitiikassa tulee lopettaa uudessa EU:n rahoitusratkaisussa Meriklusteri Meriteollisuuden vaikeudet ovat koskettaneet erityisesti Varsinais-Suomea ja ala on nimetty ensimmäisenä toimialana Suomessa rakennemuutostoimialaksi. Valtion aktiivisuutta tarvitaan myös tulevan hallituskauden aikana. Liiton hallitusohjelmatavoitteet ovat: Meriklusterin osaaminen ja kilpailukyky pitää turvata huomattavalla tukipaketilla. Alihankintaverkoston osaaminen, kehittäminen ja kansainvälistyminen tulee turvata myöntämällä investointiavustuksia. Vahvistetaan alan koulutusta Varsinais-Suomeen mukaan lukien täydennyskoulutus. Syksyllä 2010 rakennettu meriklusterin tukipaketti tulee pitää toimintakykyisenä, jotta säilytetään nopean reagoinnin tae. Valtatie 8 Turku-Pori yhteysväli Maakunnan houkuttelevuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta hyvät liikenneyhteydet ovat peruslähtökohtia. Vuosia keskustelussa ollut vt 8 on niin Varsinais-Suomen kuin Satakunnankin kannalta maakuntien ykköstiehanke. Valtatie 8 Turku-Pori yhteysväli päätetään toteuttaa kokonaisuudessaan hallituskaudella. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden perintö on turvattava Käynnissä oleva kulttuuripääkaupunkivuosi tulee osoittamaan kuinka ainutlaatuinen kulttuurikaupunki Turku on. Hyvään vauhtiin päästyämme, otetta ei saa päästä herpaantumaan. Kulttuurin ja luovien alojen kasvua tulee vahvistaa valtakunnallisin toimin. Turun seudun joukkoliikenne Sujuva joukkoliikenne on keskuskaupunkien kasvun perusedellytys. Joukkoliikennetuet ja matkaketjuja tukevat lippujärjestelmät tulee kohdentaa kaupunkiseutujen joukkoliikennetukeen. Saaristomeri Saaristomerta rasittavat maatalouden vesistökuormitus ja asutuskeskusten jätevedet. Varsinais-Suomi on ollut aktiivinen meren tilan parantamisen tavoittelussa. Maatalouden ympäristötukea tulee kohdentaa erityisesti Saaristomeren valumaalueille. Asutuskeskusten jätevedet tulee käsitellä suurissa yksiköissä, jonne ne johdetaan valtion tuella rakennetuilla siirtoviemäreillä. Bioklusteri Turun bioklusteri on kansainvälisesti johtava alan osaamiskeskittymä, jonka perusrungon muodostavat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja alueen elinkeinoelämä. Lääketutkimuksen kautta syntyvien yritysten riskirahoitus valmiisiin lääkkeisiin asti tule varmistaa kansallisesti, jotta parhaita keksintöjä ei jouduta myymään halvalla maailmalle. Tulee perustaa bioalan kasvurahasto, jonka rahoittamiseen valtio osallistuu minimissään vuosittain 50 milj.. Investointiavustus ei saa rajoittua vain käynnistysvaiheen yrityksien investointeihin, vaan kasvuhakuiset yrityksetkin tulee olla tukikelpoisia. Turun biokuvantamisen tulee säilyä Opetus- ja kulttuuriministeriön tärkeimpien tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla. MARKKU SAARI VIIRI VIIRI

4 Logomossa sykkii kulttuurivuoden sydän Jessica Ålgars-Åkerholm Logomo on Turun kulttuuripääkaupunkivuoden sykkivä sydän, jossa musiikki lumoaa, tanssijat liitelevät korkeuksissa ja sykähdyttävä kuva- ja valokuvataide innostaa. Vanhasta konepajasta muokataan tyylikkään rosoinen ja tilava kulttuurikeskus, vain 700 metriä Turun torilta. Kulttuuripääkaupunkivuoden tärkeimmät esitykset ja päänäyttelyt nähdään juuri Logomossa. Mainita voi vaikka Tero Saarisen suurtuotannon Borrowed Light jossa yhdistyy tanssi ja elävä musiikki, Mikko Heiniön oopperan Erik XIV sekä Aurinkobaletin huikean esityksen Tanssiva torni. Tähän mennessä Logomossa on käynyt jo yli ihmistä esittävän taiteen puolella, C-halli on ollut täpötäynnä kun siellä on esitetty mm. hevimusikaalia ja Keski-ikäisten hiukset -musikaalia. Kulttuurivuoden päänäyttely on Turun palosta kertova interaktiivinen Tuli on irti, joka on toteutettu yhteistyössä tiedekeskus Heurekan kanssa. Esillä on myös paljon huomiota saanut homoeroottista taidetta esittelevä Tom of Finland, UEFA:n jalkapallonäyttely, suurin Suomessa nähty nykyvalokuvanäyttely Liisa Ihmemaassa sekä videoinstallaatioita. Modernin pelkistetty Logomon kahvilatila on saksalaisen taitelijan Tobias Rehbergerin ja Artekin yhdessä toteuttama. Tarjolla on lounasta, viiniä sekä pientä makeaa ja suolaista purtavaa. Vaikka Logomossa jo tapahtuu, tilat ovat vielä keskeneräiset. Kaikkiaan tilaa on huikeat neilömetriä ja ne valmistuvat asteittain. Pääsali valmistunee loppuvuodesta 2011, siihen mahtuu jopa 3500 henkilöä. Rakennusyhtiö Hartela suunnittelee Logomoon myös toimisto-, kokous- ja ravintolatiloja. Logomo är kulturhuvudstadens hjärta Logomo är kulturhuvudstadsårets pulserande hjärta där musiken förtrollar, dansare flyger i luften och bild- och fotokonst inspirerar. Den gamla verkstaden håller på att omvandlas till ett stiligt, aningen ruffigt kulturcentrum bara 700 meter från Åbo torg. Kulturhuvudstadsårets viktigaste föreställningar och utställningar ses just här, t.ex. Tero Saarinens storproduktion Borrowed Light eller Mikko Heiniös opera Erik XIV. Logomo har redan lockat över personer till olika föreställningar, musikalerna i C-hallen har varit slutsålda. Årets huvuduställning är interaktiva Elden är lös som berättar om Åbo brand. Utställningen har förverkligats i samarbete med vetenskapscentret Heureka. I Logomo visas även homoerotisk konst av Tom of Finland, UEFA:s fotbollsutställning och den största utställningen av nutidsfotografi någonsin i Finland. Det moderna caféet har förverkligats av den tyska konstnären Tobias Rehberger och Artek. Här serveras lunch, småsalt och bakverk samt vin. Lokalerna är ännu halvfärdiga, totalt utgör Logomo hela kvadratmeter. Huvudsalen rymmer 3500 personer och torde bli färdig i slutet av år Byggnadsbolaget Hartela planerar även kontors- mötes- och restaurangutrymmen i Logomo VIIRI VIIRI

5 Kunnat suhtautuvat myönteisesti tuulivoimaan Varsinais-Suomen liiton tekemässä tuulivoimaselvityksessä on tullut esille 22 tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta maakunnassa. Aleksis Klap Selvityksen tuloksia on esitelty Varsinais-Suomen kunnissa vuoden 2010 lopulla ja kuntien suhtautuminen tuulivoimaa kohtaan on ollut positiivista. Useilla alueilla tuulivoimatoimijat ovat jo aktiivisesti suunnittelemassa mahdollisten puistojen perustamista. - Osoitettuja alueita on pidetty tuulivoimalle sopivina, sillä niille ei kohdistu muita maankäyttöpaineita, sanoo liiton suunnittelija Aleksis Klap, joka on tehnyt tuulivoimaselvityksen. Toteutuakseen tuulipuisto vaati perusteellisemmat selvitykset mm. luonto- ja maise- mavaikutusten osalta sekä kunnan laatiman yleis- tai asemakaavan. Kunnille jää edelleen mahdollisuus selvittää pienempiä aluekokonaisuuksia, joiden kartoittamisessa voi käyttää hyödyksi mm. maakuntaliiton selvityksen tuloksia. - Suurilla tuulivoimaloilla on merkittäviä vaikutuksia maisemaan, mutta olemme onnistuneet löytämään alueita, joissa tuulivoima ja maisema-arvot on sovitettavissa yhteen, kertoo Varsinais-Suomen liiton maakunta-arkkitehti Heidi Saaristo. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys on ra- porttiluonnoksena kommenteilla kunnissa ja yhteistyötahoilla huhtikuun 7. päivään asti. Kommenttien perusteella selvitystä täydennetään ja valmis raportti on tarkoitus toimittaa ympäristöministeriöön toukokuussa Sen jälkeen on tarkoitus aloittaa vaihemaakuntakaavan laadinta, jonka aloittamisesta on tarkoitus tehdä päätös kesäkuun maakuntavaltuustossa. Tuulivoimasta sanottua Annalena Sjöblom, projektipäällikkö/projektchef Kemiönsaari: Kemiönsaaren kunnalle liiton tuulivoimaselvityksestä on ollut suuri apu, kun kunta miettii tuulivoimalle soveltuvia alueita. Koska alueet on kartoitettu maakuntatasolla, se antaa kunnalle tukea tuulivoimakysymyksissä ja auttaa meitä tekemään tuulivoiman yleissuunnitelman. Kemiönsaarella maanomistajat ja muut toimijat ovat kiinnostuneita tuulivoimasta. Kunta haluaa tehdä työtä uusiutuvan energian valtakunnallisten tavoitteiden eteen. Kunnalla on oma hanke joka tähtää Kemiönsaaren energia-omavaraisuuteen, siihen on käytetty myös maakuntaliiton tuulivoimaselvitystä. Hanke on keskittynyt manneralueisiin, emme mielellään rakenna herkkään saaristoympäristöön. Olemme verranneet maanomistajien kanssa eri vuokrasopimuksia. För Kimitoöns kommun har E-F förbunds vindkraftsutredning varit till stor hjälp då kommunen funderar på områden som lämpar sig för vindkraftsproduktion. Att områdena är utredda på landskapsnivå ger kommunen stöd för beslut i vindkraftfrågor och att göra en generalplan för vindkraft. På Kimitoön har markägare och aktörer visat intresse för vindkraft. Kommunen vill vara med om att uppnå de nationella målen om förnyelsebar energi. Kommunen har ett eget utvecklingsprojekt Kimitoön självförsörjande på energy där man utnyttjat information från förbundets utredning. Projektet koncentrerar sig på fasta Kimitoön för att undvika byggande i den känsliga skärgårdsmiljön. Tillsammans med markägarna har vi jämfört olika arrende-erbjudanden. Uudenkaupungin Sanomat, Tuore selvitys tuo tuulivoiman rakentamiseen runsaasti lisää realismia. Näillä mantereen mahdollisilla tuulipuistoalueilla on tuntuvasti suuremmat mahdollisuudet toteutua ja toimia järkevällä tavalla kuin saariston yksittäisillä tuulimyllyillä. Auranmaan viikkolehti, Varsinais-Suomen maakuntaliiton laatima tuulivoimaselvitys osoittaa modernien tuulimyllyjen tuottavan kunnolla energiaa muuallakin kuin rannikoilla. Vakka-Suomen Sanomat, Vaikka Varsinais-Suomen mahdolliset tuulipuistoalueet on nyt tarkasti syynätty ja sopivat kohteet listattu, niin minkäänlaisia päätöksiä uusista tuulivoimahankkeista ei ole tehty. Alueita yhteensä 22 kappaletta Tuulipuistojen keskimääräinen koko noin voimalaa Alueiden yhteenlaskettu kokonaisteho noin 1000MW Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoite tuulivoimatuotannon lisäämiselle on noin MW vuoteen 2020 mennessä Tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on tuulivoimatuotantoa Uudessakaupungissa, Kemiössä ja Pöytyällä Tuulivoima-alueita suunnitteilla mm. Saloon, Lietoon ja Kemiönsaarelle Kartan vaaleanpunaiset alueet soveltuisivat tuulivoimapuistoille VIIRI VIIRI

6 Jessica Ålgars-Åkerholm Kun saapuu Krookilan kotiseutukeskuksen pihalle, on kuin astuisi 1950-luvun maaseudulle. Vanhan talonpoikaistalon punaiset puurakennukset ja kaunis tuulimylly koristavat vehreää pihapiiriä. Vanhimmat osat ovat 1800-luvulta, mahdollisesti jopa 1700-luvulta. Krookilan tila mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran vuonna Kesällä Krookilan alapihalla laiduntaa lampaita ja alueella toimii Raision teatterin kesäteatteri. Lounasta tarjoillaan vuoden ympäri. Krookilan erityinen vetonaula on Krookilan Wanhat Kupit, jossa myydään tuotannosta poistuneita Arabian tuotteita. - Vanhimmmat kupit ja kipot ovat 1900-luvun alusta. Erityisen suosittuja ovat ja 1960-luvun tuotteet, Krookilan omistaja Jaana Kaarto sanoo. Wanhat Kupit on toiminut Krookilassa vuodesta Kesäisin eräät vieraat viihtyvät Krookilassa tuntikaupalla, Jaana Kaarto kertoo. He katselevat kuppeja ja nauttivat välillä pihalla, pohtien ostoksiaan. Päärakennuksen Juhla-Mummolassa voi lauantaisin järjestää tilauksesta juhlia ja yritystilaisuuksia. KROOKILAN KOTISEUTUKESKUS Missä sijaitsee: Krookilankuja 40, Raisio, 8 km Turun keskustasta. Aukioloajat: ti-pe klo 11-14, sunnuntaisin klo Ruoka, juoma: lounas ti-pe klo 11-14, sunnuntaisin pitopöytä klo Huomaa myös tämä: pihapiirissä on tilauksesta lämpiävä savusauna n henkilölle. Wanhat kupit ovat Krookilan vetonaula Gamla koppar är Krookilas dragplåster När man anländer till Krookila hembygdscentrum är det som att stiga in i 1950-talets landsbygd. Gamla röda träbyggnader och en vacker väderkvarn pryder den lummiga gårdsplanen. De äldsta delarna är från 1800-talet, möjligen från 1700-talet. Krookila gård nämns i dokument första gången år Under sommaren betar får på den nedre gården, här verkar även Raision teatteris sommarteater. Lunch serveras året om. Krookilas dragplåster är Krookilan Wanhat Kupit, där man säljer Arabia-produkter som inte tillverkas längre. - De äldsta byttorna och kopparna är från början av 1900-talet. Speciellt populära är produkter från och 1960-talen, säger Jaana Kaarto som äger Krookila. Wanhat Kupit har funnits här sedan år Sommartid spenderar vissa besökare flera timmar i Krookila, säger Kaarto, de tittar på Arabia-koppar och funderar i lugn och ro på sina inköp ute på gården. I huvudbyggnaden kan man på beställning fira familjefester och företagsevenemang under lördagar VIIRI VIIRI

7 Juho Savo maakuntajohtaja VAALIEN JÄLKEEN MITATAAN EDUSTAJIEMME PAINOARVO Minne peruskoulun tai lukion jälkeen? Maakunnan liitot tekevät koulutuksen kehittämissuunnitelman vuodelle Korkeakoulujen aloituspaikkoja tulisi vähentää tuntuvasti. Mervi Kylmälä Kevät on peruskoulun ja lukion päättäville nuorille se aika, jolloin pitää päättää, mitä elämältään haluaa. Ammatinvalinta on elämän tärkeimpiä päätöksiä. Nuorten päätöksenteon helpottamiseksi iso joukko virkamiehiä ja asiantuntijoita valmistelee joka neljäs vuosi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU). Parhaillaan käynnissä olevalla kierroksella valmistellaan KESU:a, jossa esitetään mm. nuorten koulutuksen aloittajatavoitteet vuodelle 2016 sekä muita koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä (KESU 2016). Maakunnan liitot ovat keskeisessä roolissa mm. alueyhteistyön koordinoimisessa, ammattirakenne-ennusteen laadinnassa sekä maakunnan tahdon ilmaisussa. Vuodesta 2010 lähtien tästä tehtävästä tuli lakisääteinen. Ennakointitulokset aloituspaikoista v valmistuneet Maakunnan liitot ovat saaneet maaliskuun alussa käyttöönsä opetushallituksen laatimat nuorten koulutuksen aloituspaikkalaskelmat maakunnittain. Laskelmissa on esitetty nuorten aloituspaikkatarve vuodelle 2016 koulutus- ja opintoaloittain eri koulutusasteilla. Luvut ovat suuntaa antavia arvioita siitä, minne koulutuspaikkoja tulisi lisätä ja mistä vähentää. Maakuntatasolla lukuja ei tule tulkita sellaisenaan vaan apuna tulee käyttää vastaavia arvioita koko maan vastaavista arvioista. Ammatillista koulutusta tulisi lisätä Laskelmien mukaan korkeakoulujen aloituspaikkoja tulisi vähentää tuntuvasti samaan aikaan kun ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja tulisi kasvattaa. Suurin vähennystarve on kulttuurin ja luonnontieteiden alalla. Lisäystarpeet eivät ole millään opintoalalla kovin suuria, koska nuorten ikäluokkien määrän vähetessä myös aloituspaikkojen kokonaismäärää tulisi vähentää nykyisestä. Varsinais-Suomen tehtävä yhteistyötä Satakunnan kanssa Varsinais-Suomen tulee käynnistää Satakunnan kanssa keskustelut yhteisen tahdonilmauksen aikaansaamiseksi huhti toukokuun aikana. Kaikkien maakuntien on esitettävä koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvat maakunnalliset tavoitteet kesäkuun loppuun mennessä. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja tulisi kasvattaa. Huhtikuun eduskuntavaalien tulosta odotetaan poikkeuksellisen kiinnostuneena. Varsinais-Suomessa muutokset puolueiden voimasuhteissa ovat jo pitkään olleet yhden paikan siirtymän luokkaa. Ilmassa on nyt paineita, jotka voivat johtaa suurempiinkin muutoksiin. Vaalin tulos on aina oikea. Maakunta saa ne edustajat, jotka se itse valitsee. MAAKUNNAN EDUNVALVONNAN kannalta on tärkeää, että eduskuntaan valikoituu mahdollisimman monta sellaista edustajaa, jotka pääsevät puolueissaan neuvottelijan asemaan (puolueen puheenjohtajisto, ryhmän puheenjohtajisto). Vaikuttaminen hallitusohjelmaan ja vaikuttaminen ministerivalintoihin ovat ensimmäiset suuret asiat, joiden eteen edustajat joutuvat. Mitä useampi varsinaissuomalainen on jo valmiiksi ryhmässään todellinen vaikuttaja tai omaa edellytykset nousta sellaiseksi, sen parempi. Kaikki puolueet ovat tässä samalla viivalla. Tulevien hallituspuolueiden edustajien painoarvo nousee hallituksen tultua nimitetyksi. VALLANKÄYTTÖ SUOMESSA on niin ministerikeskeistä, että jokainen ministeri on maakunnalle lottovoitto. Ei välttämättä yksittäisiin päätöksiin liittyvänä kotiinpäinvetona, vaan kanavana, jonka kautta pysytään asioiden kulkuun liittyen kärryillä. Tieto on valtaa. Toisaalta viime vaalikaudet ovat osoittaneet, että erityisesti liikenneministerille sallitaan oman vaalipiirinsä asioiden erityishoito. Tämän takia olenkin eri yhteyksissä korostanut, että liikenneministeri tulisi nyt saada Turku Pori akselilta. Maakunnan liikennehankkeiden ykköskohteen (VT 8) rahoituspäätöksen varmistamiseksi tästä ei olisi ainakaan haittaa. MAAKUNNAN INTRESSISSÄ on päästä osalliseksi myös raideliikenteen kehittämiseen ohjattavista varoista. Maakunnallinen paikallisjunaliikenne ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneratkaisut ovat niitä, joiden rahoituk- sesta kilpailemme Tampereen kanssa. 8 tien perusparantamisen ja raideliikennehankkeiden vastakkainasettelua on ollut näkyvissä julkisuudessa. Vaalien alla sillä voi koettaa profiloitua, mutta vaalien jälkeen on molemmille annettava täysi tuki. MERITEOLLISUUDEN TOIMINTAEDELLY- TYSTEN vahvistaminen on edelleen maakunnan tärkeimpiä edunvalvonta asioita. Toivottavasti edustajamme pitävät pään kylmänä kun huutokuoro vaatii kaikista suorista yritystuista luopumista. Euroopassa ei olisi laivanrakennustoimintaa lainkaan ilman innovaatio-, ympäristö- jne. tukia sekä erityisrahoitus- ja takuujärjestelmiä. Tukia tarvitaan myös jatkossa. Tuleva elinkeinoministeri vastaa niistä. SAARISTOMEREN SUOJELUN käytännön toimet vaativat seuraavasta eduskunnasta vahvan varsinaissuomalaisen ryhmän. Monenlaisia toimia on käynnissä, mutta oleelliset rahoitusratkaisut on työnnetty seuraavaan maatalouden EU-rahoitusohjelmaan. Se on erityisesti seuraavan maa- ja metsätalousministerin harteilla. Euroopassa ei olisi laivanrakennustoimintaa ilman mm. innovaatioja ympäristötukia. KORKEAKOULUT ovat Varsinais-Suomen maakunnan kehityksen ja kehittämisen tärkeimpiä voimavaroja. Koulutuksen ja tutkimuksen määrärahojen taso, koulutuksen aloituspaikat ja niiden rinnalla kulttuuripalvelujen ja luovien alojen kasvun edellytykset vaativat päättäjiemme erityistä huomiota. Sekä opetusministerin että kulttuuriministerin kanssa on maakunnalla jatkossakin paljon yhteistä. KAIKKI MINISTERIT ovat maakunnalle tärkeitä. Parasta olisikin, jos maakunnan keskeisillä toimijoilla olisi mutkattomat ja suorat yhteydet kaikkiin ministereihin. Myös ministerien lähipiirin virkamiehet ovat erityisasemassa. Valta ja vaikutuskanavat ovat nyt valinkauhassa. Kaikki voimme osaltamme myös vaikuttaa tulevan nelivuotiskauden asetelmiin. On syytä toivoa maakunnalle onnea myös valintaruletteihin VIIRI VIIRI

8 Paikkatietoalan kunniamaininta Varsinais-Suomeen PaikkaOppi-hanke palkittiin edistyksellisestä työstä. Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen paikkatietokeskuksen Lounaispaikan koordinoima PaikkaOppi-hanke palkittiin vuoden 2010 paikkatietoalan kunniamaininnalla. ProGIS ry:n myöntämän kunniamaininnan vastaanotti hankkeen projektisuunnittelija Juha Riihelä Helsingin messukeskuksessa järjestettyjen Paikkatietomarkkinoiden yhteydessä. - Verkkopalvelun saama huima suosio kertoo, että opetuskäyttöön suunnitellulle paikkatietopalvelulle on ollut kysyntää, sanoo Riihelä. - Saatu kunnianosoitus on myös hieno tunnustus Varsinais-Suomen liitossa pitkään tehdylle työlle paikkatietoaineistojen yhteiskäytön edistämiseksi. Ehdolla kunniamaininnan saajiksi olivat mm. Helsingin Sanomien Oma Kaupunki -karttapalvelu sekä Ympäristökeskuksen OIVA-paikkatietopalvelu. Palkituksi päätyi kuitenkin palvelu, joka valintaperusteiden mukaan on edistyksellisesti tuonut uutta verkon jo lukuisiin paikkatietopalveluihin. Paikkatietoalan yhdistys ProGIS on myöntänyt alan vuosittaisen kunniamaininnan vuodesta 2005 lähtien. Aiemmin kunniamaininnan saajiin ovat lukeutuneet muun muassa kansanedustaja Jyrki Kasvi sekä Maanmittauslaitos. PAIKKAOPPI PaikkaOppi on Opetushallituksen rahoittama ja Varsinais-Suomen liiton koordinoima oppimisympäristöjen kehittämishanke. Hankkeessa toteutetaan maantieteen, ympäristötutkimuksen ja paikkatietotaitojen perus- ja lukioopetusta tukeva verkkopohjainen oppimispalvelu. Vuonna 2008 avautuneen verkkopalvelun käyttäjinä on liki 400 opettajaa ja 200 koulua ympäri maata. Tavoitteena on vakiinnuttaa oppimisympäristö kansalliseksi, missä tahansa oppilaitoksessa käyttöönotettavaksi opetuksen työkaluksi. BalticFuture-messuilta vauhtia maakunnan kansainvälistymiseen Varsinais-Suomen liitto on kutsuttu yhteistyökumppaniksi BalticFuturemessuille Rostockiin Tapahtuman toteutuksessa on vahvasti mukana myös Turun kaupunki, joka on Rostockin ystävyyskaupunki jo 50 vuoden takaa. Seutukunnista ainakin Vakka-Suomi ja Loimaa ovat edustettuina messuilla. Tarkoituksena on saada näkyvyyttä koko maakunnalle ja näin avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueemme yrityksille. BalticFuture -messut järjestetään kolmatta kertaa. Viime vuonna messuilla kävi yli 2100 alan ammattilaista Euroopasta ja Aasiasta tutustumassa yritysten tarjontaan. Tuulienergiaa ja meriteollisuutta BalticFuture messut ovat Itämeren alueen offshore-, tuulienergia- ja meriteollisuusalojen kongressimessutapahtuma, jonka yhteydessä järjestetään korkeatasoisia seminaareja ja oheistapahtumia. Kohderyhminä ovat alan yritykset sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaikuttajat. Yhtenä kohderyhmänä ovat korkeakoulujen ja oppilaitosten edustajat, tutkijat ja opiskelijat, jotka edustavat uusinta teknistä osaamista ja uuden sukupolven ratkaisuja meriteollisuuden ja ympäristöteknologian haasteisiin. Varsinais-Suomella yhteisosasto Varsinaissuomalaista osaamista esitellään seminaarissa Challenges, Opportunities and Maritime Cooperation in the Baltic Sea Region. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Koneteknologiakeskuksen, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen, Turun kauppakorkeakoulun sekä PBI-instituutin kanssa. Toisena messupäivänä järjestetään workshop, jossa pohditaan konkreettisia yhteistyömuotoja Itämeren alueella. Messujen yhteydessä järjestetään myös B2Byrityskontaktitapahtuma. Toteutuksesta vastaa Enterprise Europe Network verkosto, jota Suomessa koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Messut monipuolisine oheistapahtumineen tarjoavat mahdollisuuksia uusille kontakteille, verkostoille ja yhteistyölle, jota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan Varsinais-Suomessa. Haastamme alan yritykset, kehittämisorganisaatiot ja muut aiheesta kiinnostuneet osallistumaan messuille joko vierailijoina tai näytteilleasettajina Varsinais-Suomen yhteisosastolle. Lisätietoa: Pia Poikonen, p Krista Taipale on Varsinais-Suomen ja Turun EU-toimiston päällikkö. Brysselissä vaikuttamisen kevät Krista Taipale Belgiassa on jo selkeä lupaus keväästä; mantelipuiden kukkiminen ja mustarastaiden yölliset konsertit ovat alkaneet. Belgia tosin on edelleen ilman hallitusta tilanne alkaa olla jo varsin hankala. On valitettavaa, että osapuolet - hollanninkieliset flaamit ja ranskankieliset valloonit - tuntuvat olevan niin kaukana toisistaan. Konfliktin taustalla olevat syvään juurtuneet historialliset, arvoperustaiset ja kulttuuriset näkemyserot tekevät siitä erittäin hankalasti ratkaistavan. Belgian kahtiajakoa vahvistaa myös Flanderin ja Wallonian suuret erot taloudellisessa vauraudessa. Jokin ratkaisu on toki tähänkin tilanteeseen löydyttävä. Joka tapauksessa Belgialla on nyt kyseenalainen maailmanennätys maana ilman virallista hallitusta. Euroopan unionissa sitä vastoin tapahtuu tänä keväänä paljon. Komission valmistelussa on saman aikaisesti useita myös Turun ja Varsinais-Suomen kannalta erittäin tärkeitä asioita. Rakennerahastoasetusehdotuksia tulevalle ohjelmakaudelle odotetaan kesällä, samoin EU:n rahoituskehysesitystä. Näiden lisäksi komissio linjaa alkuvuonna eurooppalaisten TEN-T liikenneverkkojen, mukaan lukien Pohjolan kolmion ja merten moottoriteiden, tulevaisuuden painopisteet. Myös tulevan tutkimuksen ja innovaation puiteohjelman valmistelu on täydessä vauhdissa. Tulevan ohjelmakauden rakennerahastovalmistelun suhteen töitä on tehty jo pitkään. Komission ja Suomen kantojen valmisteluun on vaikutettu aktiivisesti, virallisesti ja epävirallisesti. Sekä Suomessa että Brysselissä. Iloksi voi todeta, että yhteistyö kaikkien EU-instituutioiden kanssa on ollut aktiivista ja mutkatonta: yhteistyö komission, Euroopan parlamentin ja Suomen pysyvän EU-edustuston kanssa on sujunut kiitettävällä tavalla varmasti kaikkia osapuolia hyödyttäen. Rakennerahastojen tulevaan tasoon vaikuttaa tuleva EU:n kokonaisrahoituskehys. Komission vahvana tavoitteena kuitenkin on, että koko EU:n alue kuuluisi myös tulevaisuudessa unionin rakennerahastojen piiriin. Haetaan myös nykyistä vahvempaa ohjelmien keskittymistä ainoastaan muutamiin, EU:n kilpailukykystrategiasta EU 2020 johdettuihin, painopisteisin. Nykyistä vahvempaa toiminnan keskittämistä ja lisää todennettavia tuloksia - tässä komission tavoitteet tiivistettynä. Brysselissä ja jäsenmaissa varaudutaan poikkeuksellisen hankaliin unionin budjettineuvotteluihin EU:n talouden tilasta johtuen. Myös EU:n Itämeristrategia etenee. Toinen väliarviointi strategian toteuttamisesta julkaistaan Puolan EU-johtajuuskaudella tulevana syksynä. Itämeren aluetta tulee edelleen pitää aktiivisesti esillä kaikissa sopivissa yhteyksissä, koska Itämeristrategian rinnalle on käynnistetty myös toinen, Tonavan alueen, makroaluestrategia. Myös monet muut alueet havittelevat samanlaista konseptia. Toisaalta Itämeren alueeseen kohdistuu tällä hetkellä myös paljon odotuksia onhan se ensimmäinen EU:n makroalueen kehittämisen pilotti. Turun kulttuuripääkaupunkivuosi näkyy ja kuuluu Brysselissä monin eri tavoin kuluvan kevään ja vuoden aikana. Eurooppa-toimistomme tulee panostamaan vahvasti siihen, että Turun kulttuuripääkaupunkivuosi sekä Turku ja Varsinais-Suomi muistetaan Brysselissä myös tämän kulttuurivuoden vuoden jälkeen! Tavoitteena on aktiivinen ja aikaisemmista Euroopan kulttuuripääkaupungeista myönteisellä tavalla poikkeavat näkyvyyden ja markkinointiviestinnän keinot. Edessä on siis vilkas kevät. Nyt kukkivat mantelipuut. Hetken päästä kirsikkapuut. Ehkä Belgiakin saa kevään myötä lopultakin hallituksen ken tietää VIIRI VIIRI

Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 3 2012. Turku-keskus on maakunnan portti Pietariin

Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 3 2012. Turku-keskus on maakunnan portti Pietariin Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 3 2012 Taide voi hyvin Salon veturitallissa Turku-keskus on maakunnan portti Pietariin Åbocentret är landskapets dörr till

Lisätiedot

Turun taidemuseossa on eri vuosisatojen taideaarteita Konstskatter från flera århundraden i Åbo konstmuseum. Kumppanuus on Varsinais-Suomen tie

Turun taidemuseossa on eri vuosisatojen taideaarteita Konstskatter från flera århundraden i Åbo konstmuseum. Kumppanuus on Varsinais-Suomen tie Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 1 2014 Turun taidemuseossa on eri vuosisatojen taideaarteita Konstskatter från flera århundraden i Åbo konstmuseum Kumppanuus

Lisätiedot

KARI HÄKÄMIES: MENESTYVÄ MAAKUNTA TARVITSEE URBAANIA ELÄMÄÄ

KARI HÄKÄMIES: MENESTYVÄ MAAKUNTA TARVITSEE URBAANIA ELÄMÄÄ VARSINAIS-SUOMEN LIITON TIEDOTUSLEHTI EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUNDS INFOTIDNING 1 2015 VARSINAIS-SUOMEN PUISTO AURAJOEN VARRESSA ON TUNTEMATON HELMI EGENTLIGA FINLANDS PARK VID AURA Å ÄR EN OKÄND PÄRLA KARI

Lisätiedot

Aurora-mitalisti Michael Monroe: Turusta tulee hyvät vibat Auroramedaljör Michael Monroe: Åbo är min favoritstad

Aurora-mitalisti Michael Monroe: Turusta tulee hyvät vibat Auroramedaljör Michael Monroe: Åbo är min favoritstad Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 4 2012 Logomo on loistava areena huipputapahtumille Aurora-mitalisti Michael Monroe: Turusta tulee hyvät vibat Auroramedaljör

Lisätiedot

Elämää vaalien jälkeen

Elämää vaalien jälkeen nro 3/2008 LOKAKUU VARSINAIS-SUOMEN LIITON TIEDOTUSLEHTI INFORMATIONSBLAD FÖR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND Maakuntajohtaja Juho Savo Elämää vaalien jälkeen Kuntavaalin tulos on laskettu ja sen vaikutukset

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia...

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... 6 Kirsi Herala Kulttuuripääkaupungit: rajoja

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. 1/2008 T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Kulttuurialan yritys kulttuuriyrittäjä kulttuuriyrittäjyys...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA

MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMIA VUONNA 2014 2 MITEN VARSINAIS-SUOMI MAKAA Maakunnan

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008

GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 GeoFoorumi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2008 Kalliolämpö säästää luontoa Kotimaiset energiamuodot tulossa Geomatkailija kiertää Pohjanmaata GeoFoorumi 1/2008 Julkaisija: Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

ETELÄISET SÖDRA ETELÄISET KAUPUNGINOSAT ry SÖDRA STADSDELARNA rf jäsenlehti medlemsblad 2015

ETELÄISET SÖDRA ETELÄISET KAUPUNGINOSAT ry SÖDRA STADSDELARNA rf jäsenlehti medlemsblad 2015 ETELÄISET SÖDRA ETELÄISET KAUPUNGINOSAT ry SÖDRA STADSDELARNA rf jäsenlehti medlemsblad 2015 o Helsingin yleiskaavaluonnos huolestuttaa o Venäjän suurlähetystön uusi lisärakennus o Tulipalo tuhosi koteja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6. Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20. Melonta on ympärivuotinen harrastus s. 30 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 2/2013 Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistus s.6 Vaihto-opettajana Pietarissa s. 20 Melonta on ympärivuotinen harrastus

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 OSAAJA Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7 Teemana nuorten oppisopimus Janne Louhelainen opiskelee Teatteri Jukossa oppisopimuksella. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

4/2011. www.pirkanmaa.fi. Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Itämeriyhteistyöstä. maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN

4/2011. www.pirkanmaa.fi. Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Itämeriyhteistyöstä. maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN 4/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Itämeriyhteistyöstä maakunnalle mahdollisuuksia KARTTA: EILA UIMONEN NÄKÖALAPAIKALLA Esa Halme Maakuntajohtaja Heimomaakunnat, vanhat maakunnat,

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar!

Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar! 59. vuosikerta 1/2012 Parhaat akateemiset sisaret - Bästa akademiska systrar! Kuukaudet vuodenvaihteen 2011-2012 molemmin puolin ovat niin sääolosuhteiden, liittomme toiminnan kuin liikkeellä olleiden

Lisätiedot

Laura Ruohola: Terassit loma-asuntomessujen. Kokkolan Power Ab Polttoainehankinta poikkeustilanteessa

Laura Ruohola: Terassit loma-asuntomessujen. Kokkolan Power Ab Polttoainehankinta poikkeustilanteessa KESKI-POHJANMAAN YrittäjäMAGAZINE YRITTÄJÄT RY:N 1/2014 Laura Ruohola: Terassit loma-asuntomessujen erityisyys Kokkolan Power Ab Polttoainehankinta poikkeustilanteessa PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm:

Lisätiedot

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana Medbit ja atk Yllytyshulluutta

Lisätiedot

Yrityskylässä oppii asennetta ja pelisääntöjä

Yrityskylässä oppii asennetta ja pelisääntöjä Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n tiedotuslehti 3 / 2014 Yrityskylässä oppii asennetta ja pelisääntöjä Kuva: Tuomas Uola Kirjurinluodon superkesä Pori täyttyi valtakunnallisista ja kansainvälisistä suurtapahtumista

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15.

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa. sivu 5. sivu 8. sivu 15. SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 3 2006 Ulkomaille työhön lähtevän muistilista Akateemista ammattijärjestötoimintaa Sloveniassa Svensk resumé sivu 5 sivu 8 sivu 15 pääkirjoitus Kansainvälistyvä

Lisätiedot

LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8

LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 1/2005 LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 GLS FINLAND OY:N PERIAATE: LOGISTIIKASSA TÄSMÄLLISYYS ON HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA s. 6 EDUNVALVONTAA, TIEDOTTAMISTA JA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ BRYSSELISSÄ s. 16 LUOTTAVAISIN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto 14.6.2010 Erillisliite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Varsinais-Suomen liitto 2 Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus vuodelta 2009 Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot