HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 4/2001 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Sulamaa, Pekka: Essays on Deregulated Finnish and Nordic Electricity Markets. Vesala, Jukka: Technological Transformation and Retail Banking Competition: Implications and Measurement. Hyytinen, Ari: Essays on Bank Screening and Market Power in Loan Markets. Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Jian-Guang, Shen: Models of Currency Crises with Banking Sector and Imperfectly Competitive Labor Markets. Kajanoja, Lauri: Essays on Currency Crises and Exchange Rate Expectations. Poutvaara, Panu: Essays on the political Economy of Education and Income Redistribution. Lisensiaattityöt: Mustonen, Mikko: Essays in the Economics of Compatibility and Intellectual Property Rights. Rantala, Anssi: Monetary Union, Central Bank Independence and Macroeconomic Performance. Pro gradu -tutkielmat Ala-Kokkila, Kari: Hyville työntekijöille kunnon palkkaa katsaus tehokkuuspalkkamalleihin. Fagernäs, Sonja: GATT-sopimuksen mukaisten kauppaliittojen vaikutus monenkeskisen kaupan vapauttamiseen. Ikonen, Pasi: Further testing of the human-capital augmented Solow model. Laine, Mikko: Yrittäjän kannustimet rahoituspäätöksissä epätäydellisen ja epäsymmetrisen informaation vallitessa. Määttä, Jyri: Kuluttajahintaindeksin hyödykeryhmävarianttien optimaalinen allokointi. Pelkonen, Panu: Tulonjaon vaikutus inhimillisen pääoman kasautumiseen ja talouskasvuun. Rantala, Milla: Pankkikilpailun vaikutus luoton kohdentumisen tehokkuuteen siirtymätalouksissa. Salminen, Teemu: Rahapolitiikan vaikutukset. Seppälä, Timo: Bertrand-superpeli kysynnänvaihtelut, autonominen ostaja sekä kapasiteettirajoite. Urrila, Penna: Suhdanneindikaattoreiden käyttö talouskehityksen seurannassa. Komi, Mikko: Osakkeiden takaisinosto. Meichsner, Julia: Applicability of Theoretical Growth Predictions in the Case of the EU Eastern Anlargement. Muukkonen, Jukka: Pankkipalvelujen hinnoittelu kompleksisena tariffina. Salomaa, Sanna: Yrityksen riskienhallinta ja markkinariskiltä suojautuminen. Tuutti, Kalle: Rahtimarkkinat; niiden mallintaminen sekä rahtien hintariskiltä suojautuminen termiinisopimusten avulla. Vainio, Hanna: Itsenäisen Euroopan keskuspankin rahapolitiikan haasteet. Joensuun yliopisto, Taloustieteen laitos Pro gradu -tutkielmat: Heikkinen, Jani: Suomen paperiteollisuuden lopputuotteiden, raakapuun ja työvoiman tarkastelu yhteisintegraatiomallin avulla. Holopainen, Ville: Veropetoksen taloustieteellinen analyysi. Keinänen, Anssi: Palkankorotussuhteet teollisuudessa eri työmarkkinajärjestelmien aikana. Kähkönen, Anssi: Tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus patenttien lukumäärään: negatiivisen binonimallin ekonometrinen sovellus. Peltola, Päivi: Kotitaloussähkön ja kaukolämmön 619

2 yhteistuotannon tuotoksien hinnoittelu. Oikeustieteellinen näkökulma. Perttula, Sanna: Teleliikenteen tuottajahintaindeksin laadinnasta. Pottonen, Janne: Tekijänoikeuksien taloustieteellinen analyysi äänitemarkkinoilla. Pöyry, Lasse: Vahingonorvausoikeus ja peliteoria. Sivonen, Valtteri: Negatiivinen valikoituminen vakuutussopimuksissa. Tuononen, Ilpo: Kuluttajan valinta päivittäistavaramarkkinoilla. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjoja Littunen, Hannu: The Birth and Success of New Firms in a Changing Environment. YRS. Mattila, Minna: Essays on Customers in the Dawn of Interactive Banking. MARKK. Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu-tutkielmat Kähkönen, Ismo: Utilization of International Trade Theories in a Global Company Case Nokia Networks, Product Operations. (Luottamuksellinen saakka). Parkkinen, Kati: Suhdanteet Suomen viennissä eräillä toimialoilla Tervonen, Merja: Pääomasijoitustoiminta ja teknologiayrityksen alkurahoitus. Vanhala, Pekka: Kotieläintalouden luomutuotantovaihtoehtojen kokonaistaloudelliset vaikutukset. Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitos Hyväksytyt opinnäytteet Lisensiaatintyöt Lahtinen, Markus: Long-run Deviations from the Purchasing Power Parity between the German Mark and the US Dollar. Oli Price the Missing Link? Pro gradu -tutkielmat Ahonen, Ilkka: Sähköpörssin johdannaisten volyymin ja hinnan suhde. Antipin, Jan-Erik Luoto, Jani: Testing New Open Economy Macroeconomics Model in Bayesian Vector Autoregressive Framework. Areh, A. Ahmed: Agricultural Stagnation and Government Policy in Somalia ( ). Kaarlela, Päivi: Tuloerot Suomessa 1990-luvulla. Kari, Marko: Palkat ja palkkamuutokset kansantaloustieteellisestä viitekehyksestä tarkastellen. Kujala Janne: Suomalaisten joukkolainarahastojen suorituskyky. Lehtonen, Pirita: Pääomasijoitustoiminta: rahoitussopimus ja lisäarvo. Leppäkynnäs, Jyrki: Korkojen aikarakenne korkoennusteissa Suomessa lyhyenrahanmarkkinoilla vuosina Lukkarinen, Timo: Valuuttakurssin varianssiodotukset. Oksala, Riku: Portfolion suojaaminen optioiden avulla. Raussi, Ismo: Korko, korkoriski ja korkoriskin hallinta teollisuusyrityksen näkökulmasta. Rönkä, Tero: Verokilpailu. Seppänen, Juha: Political Risks of Pension Systems. Suihko, Miko: Yrityksen osakkeiden takaisinostot. Talonen, Jonna-Marika: Financial risks in a company. Valkama, Päivi: Tuloerot ja talouden kasvu. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielmat Helin, Merja: Kansallisen finanssipolitiikan toimintamahdollisuudet rahaliitossa. Kuusisto, Kari: Osingonsaajien clientele-efektistä. Tampsi-Jarvala, Tiina: Aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet Suomessa 1990-luvulla. Turun kauppakorkeakoulu, Yleisen taloustieteen laitos Kansantaloustieteen opinnäytteet Hannukainen, Jussi: Riskipääomasijoitukset teollisuusyritysten strategian osana. Järvinen, Jyri: Korkojen alirakenteen mallit ja ajassa vaihteleva preemio Euribor-koroissa. Järvinen, Mia: Junk Bonds in Corporate Finance. 620

3 Parviainen, Antti: Osakemarkkinoiden tehokkuus: Tutkimustuloksia markkinoiden heikon ja keskivahvan muodon tehokkuudesta. Pirilä, Mikko: Strategisten kilpailukeinojen käyttäminen innovaatiotuottojen turvaamiseksi. Räikkönen, Tuomas: Avista-tilien arvon ja duraation estimoiminen Jarrow-Van Deventer -mallin empiirinen sovellus. (salainen asti). Turunen, Tuija: Määräävän markkina-aseman kilpailupoliittinen tarkastelu ja yrityskauppa-case Suomen meijerimarkkinoilla. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Väitöksiä Tolvi, Jussi: Outliers in Nonlinear Time Series Econometrics Pro gradu -tutkielmat Nevalainen, Tuulia: Epäsymmetrinen informaatio lääkärin ja potilaan välillä. Rossi, Timo: Valuuttakomiteamalli ja Baltian maiden rahapolitiikan institutionalisoituminen. Koskela, Heikki (yhdessä Ville-Veikko Salosen kanssa): Työsuhdeoptiot osana yritysjohdon kannustinjärjestelmiä. Salonen, Ville-Veikko (yhdessä Heikki Koskelan kanssa): Työsuhdeoptiot osana yritysjohdon kannustinjärjestelmiä. Koskinen, Samuli: Koulutuksen kannattavuus ja arvostaminen Näkökulma yksilön suorittaman koulutusvalinnan kannattavuuteen ja arvostamiseen työmarkkinoilla. Mäkelä, Kai: Valuuttakriisin tartuntakanavat ja niiden tarkastelu EU:n itälaajentumisen ehdokasmaissa. Puhtila, Marko: Baumolin tauti julkisen sektorin kasvun selittäjänä. Seppänen, Mikko: Arbitraasimalli ja makrofaktorit kasvuyritysten osakkeiden hinnoittelussa. Tuominen, Sami: Yrityksen rahoitus ja omistus asymmetrisen informaation vallitessa. Savela, Sauli: Osakemarkkinavaihteluiden selvittäminen Suomessa ja Yhdysvalloissa. Karhu, Jari: Työttömyyden hystereesi ja työmarkkinoiden muutokset Euroopassa Söderlund, Manne: Rahoitusjärjestelmät ja yritysten kontrollointi. Rouna, Tommi: Rahan tarjonnan ja siihen liittyvien uutisten vaikutukset valuuttakursseihin. Kulmala, Riikka: Sijoitusrahastojen tehokkuusvuosina Kylänpää, Petteri: Talouden endogeeninen kasvuteoria ja informaatioteknologia. Vihtonen, Mika: GARCH(1,1) -mallin soveltaminen Value-at-Risk -menetelmään korkoriskin estimoinnissa. Vaasan yliopisto, kansantaloustieteen laitos Pro gradu -tutkielmat Flink, Tuomas: Speculative attacks and possible early warning signals. Kankkunen, Sami: Bubbles in Finnish stock markets. Koivukangas, Tommi: Eri maissa noteerattujen osakkeiden ja osakeindeksien tuottoerojen kausaalisuhde valuuttakurssin tuottoon. Lehikoinen, Anna-Liisa: Metsäsektorin hintojen vaikutus yleiseen hintatasoon ja suhdannevaihteluihin Suomessa vuosina Lehtimäki, Antti: Evolutionaaris-institutionaalinen taloustiede, yleisesitys uudesta suuntautumisesta. Vuorinen, Mervi: Kaakkois-Aasian valuuttakriisi kuinka eri kriisiteoriat selittävät kriisiä. Åbo Akademi, taloudellis-valtiotieteellinen tiedekunta Väitöskirjoja Jansson, Rainer Rolf: Förklaringsmönster för små och medelstora företags framgångar och misslyckanden. Varför lyckas vissa små och medelstora företag (SM-företag) i sina internationella operationer? Joas, Marko Peter: Reflexive Modernisation of the Environmental Administration in Finland. Linderborg, Henrik: Brott och straff. En undersökning av samhällstjänsten som straff. 621

4 Lindholm, Christer Kaj Mikael: Finnish EMU Participation Effects on the Business Environment of the Finnish Forest Industry. Lövdahl, Ulrica Maria: The Social Construction of Mental Health in Nordic Psychotropic Drug Advertising. May, Vanessa Linda Katarina: Lone Motherhood in Finnish Women s Life Stories: Creating Meaning in a Narrative Context. Oinas, Outi Elina: Making sense of the teenage body Sociological perspectives on girls, changing bodies and knowledge. Snellman, Kenneth Jan-Olav: Studies of Appointments and Incentives under Imperfect Information. Widén-Wulffs, Gunilla Viktoria: Informationskulturen som drivkraft i företagsorganisationen en kvalitativ studie i finländska försäkringsbolag. Wrede, Sirpa Hannele: Decentering Care For Mothers. The Politics of Midwifery and the Design of Finnish Maternity Services. JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Panu Poutvaara: Essays on Political Economy of Education and Income Redistribution. Nro 89. Keskustelualoitteita Panu Poutvaara: Gerontocracy Revisited. Unilateral Transfer to the Young May Benefit the Middle-Aged. No Morten I. Lau Panu Poutvaara: Social Security Incentives and Human Capital Investment. Nro Gregory S. Amacher Erkki Koskela Markku Ollikainen Mark Fina: Environmental Quality Competition and Eco-Labeling. Nro Gregory S. Amacher Erkki Koskela Markku Ollikainen: A Note on Quality Competition and Social Welfare in Markets with Partial Coverage. Nro Erkki Koskela: Labour Taxation and Employment: A Partial Survey. Nro Erkki Koskela Markku Ollikainen: A Behavioral and Welfare Analysis of Progressive Forest Taxation. Nro Erkki Koskela Rune Stenbacka: Equilibrium Unemployment with Credit and Labour Market Imperfections. Nro Luis Alvarez Erkki Koskela: Wicksellian Theory of Forest Rotation under Interest Rate Variability. Nro Tapio Palokangas: The Political Economy of Collective Bargaining. Nro Erkki Koskela Rune Stenbacka: Equilibrium Unemployment and Credit Market Imperfections: The Critical Role of Labour Mobility. Nro George W. Evans Seppo Honkapohja Ramon Marimon: Stable sunspot Equilibria in a Cash in Advance Economy. Nro Luis Alvarez Erkki Koskela: Irreversible Investment under Interest Rate Variability: New Results. Nro Essi Eerola: Environmental Tax Competition in the Presence of Multinational Firms. Nro Klaus Kultti Juha-Pekka Niinimäki Tuomas Ta- 622

5 kalo: Comparing in Financial Intermediation. Nro Esitelmiä ja kirjoituksia Vesa Kanniainen: Rahoituspalvelut eilen ja tulevaisuudessa. Nro 20. Joensuun yliopisto, Taloustieteen laitos Keskustelualoitteita Yrjänä Tolonen: Trade and Industrial Policy with Multinationals, N:o 33. Omar Farooq Saqib: Interpreting Currency Crises: A Review of Theory, Evidence, and Issues. N:o 34. Matti Estola: A Dynamic Theory of Exchange Rates. N:o 35. Yrjänä Tolonen: International Mergers and Industrial Policy. N:o 36. Heikki Niemeläinen ja Jari Viitanen: Miten eliniän kasvu ja työtyytyväisyys vaikuttavat työn tarjontaan. N:o 37. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Working Papers Pesonen Hanna-Leena: Pankkipalvelujen ympäristövaikutukset perinteinen vs. sähköinen laskunmaksu. N:o 230/2001. Järvi Pentti: Brandikeskustelun ulottuvuuksia ja keskeisiä käsitteitä. N:o 231/2001. Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia Saara Lautala: Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. Nro 82. Työpapereita Petri Böckerman: Overtime in Finland. Nro 170. Petri Böckerman: Unravelling the mystery of regional unemployment in Finland. Nro 171. Pekka Sauramo: The U.S. expansion: Was it demand- or supply-led? Nro 172. Palkansaajien tutkimuslaitos: Kootut kolumnit. Nro 173. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Raportteja Jukka-Pekka Kataja: Puunjalostuksen kehittäminen EU:n maatalousrahaston tuella tavoite 5b- ja 6 -ohjelmissa. Nro 174. Anna-Kaisa Rämö Ritva Toivonen Liisa Tahvanainen: Yksityismetsänomistajien energiapuun tarjonta ja suhtautuminen puun energiakäyttöön. Nro 175. Janne Huovari Aki Kangasharju Aku Alanen: Alueiden kilpailukyky. Nro 176. Martti Patjas Jukka-Pekka Kataja: Maatalouden kehittäminen maaseudun 5b- ja 6 -hankkeiden avulla. Nro 177. Kalle Laaksonen: Vähiten kehittyneiden maiden asema kansainvälisessä maatalous- ja elintarvikekaupassa sekä WTO-neuvotteluissa. Nro 178. Työpapereita Anna-Kaisa Rämö: Yksityismetsänomistajat ja energiapuu- sekä lämpöyrittäjyys. Nro 42. Perttu Pyykkönen: Maatilojen pääomakanta ja rahoitustilanne vuonna Nro 43. Janne Huovari Aki Kangasharju Aku Alanen: Indeksi alueelliselle kilpailukyvylle. (in English) Nro 44. Tapio Tilli Ritva Toivonen Riitta Hänninen Anne Toppinen: Saksan sahatavaramarkkinat ja Suomen sahatavaravienti Saksaan. Nro 45. Anna-Kaisa Rämö Ritva Toivonen: Metsänomistajien energiapuun tarjontahalukkuus alueittain. Nro 46. Jukka-Pekka Kataja Martti Patjas: EU:n tavoite 5b- ja 6-ohjelmat ja maaseudun kehitys Suomessa vuosina Nro 48. Perttu Pyykkönen: Sukupolvenvaihdokset ja tilanpidon kehittäminen. Nro 49. Suomen Pankki Tutkimuksia Jian-Guang Shen: Models of Currency Crises with Banking Sector and Imperfectly Competitive Labor Markets. Nro E

6 Keskustelualoitteita Anssi Rantala: Does monetary union reduce employment? Nro 7/2001. Tuomas Välimäki: Fixed rate tenders and the overnight money market equilibrium. Nro 8/2001. Morten L. Bech Kimmo Soramäki: Gridlock Resolution in Interbank Payment Systems. Nro 9/ Antti Ripatti Jouko Vilmunen: Declining labour share Evidence of a change in underlying production technology? Nro 10/2001. Michael Ehrmann Martin Ellison Natacha Valla: Regime-dependent impulse response functions in a Markov-switching vector autoregression model. Nro 11/2001. Jenni Koskinen: Yksityisasiakkaiden maksuliikepalvelujen hinnoittelu Suomessa. Nro 12/2001. Nico Valckx: Factors affecting asset price expectations: fundamentals and policy variables. Nro 13/2001. Jan Annaert Marc J.K. De Ceuster Nico Valckx: Financial market volatility: informative in predicting recessions. Nro 14/2001. Esa Jokivuolle Samu Peura: A value-at-risk approach to banks capital buffers: An application to the new Basel Accord. Nro 15/2001. Juha-Pekka Niinimäki: Should new or rapidly growing banks have more equity? Nro 16/2001. David Mayes Matti Virén: Financial conditions indexes. Nro 17/2001. Angela Huang Dimitri Margaritis David Mayes: Monetary policy rules in practice: Evidence from New Zealand. Nro 18/2001. Erkki Koskela: Labour taxation and employment in trade union models: A partial survey. Nro 19/ Maria Antoinette Dimitz: Output gaps and technological progress in European Monetary Union. Nro 20/2001. Heiko Schmiedel: Technological development and concentration of stock exchanges in Europe. Nro 21/2001. Oz Shy Juha Tarkka: Stock exchange alliances, access fees and competition. Nro 22/2001. Tuomas Saarenheimo: Should unemployment benefits decrease as the unemployment spell lengthens? Nro 23. Kari Korhonen: Securities market ATSs Concepts, their roles and related policy issues. Nro 24. Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Discussion Papers Jan Winiecki: The role of the new, entrepreneurial private sector in transition and economic performance in light of the successes in Poland, the Czech Republic and Hungary. Nro 12 /2001. Kari Heimonen: Substituting a Substitute Currency The Case of Estonia. Nro 11 /2001. Tuomas Komulainen: Currency Crises in Emerging Markets: Capital Flows and Herding Behaviour. Nro 10 /2001. Iikka Korhonen: Some empirical tests on the integration of economic activity between the Euro area and the accession countries. Nro 9 /2001. Jarko Fidrmuc: The Endogeneity of optimum currency area criteria, intraindustry trade and EMU enlargement. Nro 8 /2001. Mark De Broeck, Torsten Sløk: Interpreting Real Exchange Rate Movements in Transition Countries. Nro 7 /2001. Alexei Medvedev: International investors, contagion and the Russian crisis. Nro 6 /2001. Alessandra Guariglia, Byung-Yeon Kim The Dynamics of Moonlighting: What is happening in the Russian informal economy?. Nro 5 /2001. Laura Solanko: Fiscal competition in a transition economy. Nro 4 /2001. Ville Kaitila: Accession Countries Comparative Advantage in the Internal Market: A Trade and Factor Analysis. Nro 3 /2001. Malgorzata Markiewicz: Quasi-fiscal operations of central banks in transition economies. Nro 2/ Igor Vetlov: Dollarization in Lithuania: An Econometric Approach. Nro 1 /

7 Svenska handelshögskolan Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan Sundkvist, Kim: Essays on Option Pricing with Smiles and Non-Constant Volatility. Nro 93. Voima, Päivi: Negative Internal Critical-Incident Processes Windows on Relationship Change. Nro 94. Farsimadan, Daryoush: Reforming Public Administration Based on New Public Management Concepts The Case of the Public Administration Reform in Kyrgyz Republic. Nro 95. Zashev, Peter: IMF in Eastern Europe Success or Failure? International Monetary Fund Operations in Eastern Europe Comparing the Results. Nro 96. Sandvall, Thomas: Essays on Mutual Fund Performance Evaluation. Nro 97. Vikström, Mikael: Essays on Option Pricing and Trading Evaluating the Effects of Dividends and Different Time Units in the Pricing Models. Nro 98. Forskningsrapporter Aaltonen, Mika Kovalainen, Anne: Johtaminen sosiaalisena konstruktiona. Nro 52. Meddelanden Tarja Pietiläinen: Gender and female entrepreneurship in a pro-entrepreneurship magazine. Nro 458. Staffan Ringbom: Robust Ranking of Customers in Flight-Bookings. Nro 459. Luis H. R. Alvarez Rune Stenbacka: Optimal Risk Adoption: A Real Options Approach. Nro 460. Thomas Gehrig & Rune Stenbacka: Screening Cycles. Nro 461. Anders Ekholm: New Evidence on the Properties of the Financial Statement Information Pricing Process. Nro 462. Tampereen yliopisto Tampere Economic Working Papers, Net Series (published via Tampub in electronic form only) Pekka Ilmakunnas Mika Maliranta Jari Vainiomäki: Linked Employer-Employee Data on Finnish Plants for the Analysis of Productivity, Wages and Turnover. No. 1. Marja Riihelä Risto Sullström Matti Tuomala: What Lies Behind The Unprecedented Increase in Income Inequality in Finland During The 1990 s. No. 2. Jukka Pirttilä Matti Tuomala: Publicly provided private goods and redistribution: A General equilibrium analysis. No. 3. Ravi Kanbur Matti Tuomala: Incentives, Inequality and the Allocation of Aid When Conditionality Doesn t Work: An Optimal Nonlinear Taxation Approach. No. 4. Jouko Ylä-Liedenpohja: Advantage of the classical corporation tax over the imputation system as a means of tax harmonization. No. 5. Marja Riihelä Risto Sullström Ilpo Suoniemi Matti Tuomala: Recent Trends in Income Inequality in Finland. No. 6. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Research Reports: Jouni Jokinen Matti Virén: Eduskunnan menot Nro 91. Saija Kaukonen ja Matti Virén: Varkausrikosten rangaistukset Nro 92. Matti Virén: Testing the predictions of the Obstfeld Rogoff model on spillover effects of consumption shocks. Nro 93. Turun kauppakorkeakoulu Keskustelua ja raportteja Paavo Okko Elias Oikarinen Asko Miettilä: Säkylän varuskunnan taloudelliset vaikutukset. K&R: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisuja Jaakko Kiander: 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset. Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset. 625

8 Nro 27:5. Edited by Jorma Kalela Jaakko Kiander Ullamaija Kivikuru Heikki A. Loikkanen Jussi Simpura: 1990s the economic crisis in finland. The Research Programme of the Academy of Finland: Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research. Nro 27:6. Seija Ilmakunnas (toim.): Työmarkkinat testissä. Nro 30. Tutkimuksia Seija Ilmakunnas Antti Romppanen Juha Tuomala: Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja ennakoinnista. Nro 77. Takis Venetoklis: Business Subsidies and Bureaucratic Behaviour. Nro 79. Marja Riihelä Risto Sullström: Tuloerot ja eriarvoisuus suuralueilla pitkällä aikavälillä ja erityisesti 1990-luvulla. Nro 80. Keskustelualoitteita Pekka Sinko: Unemployment Insurance with Limited Duration and Variable Replacement Ratio Effects on Optimal Search. Nro 253. Timo Rauhanen: Arvonlisäverotus EU:n jäsenmaissa voiko vientiä verottaa? Nro 254. Ossi Korkeamäki: Työttömyysriskiin vaikuttavat yksilö- ja yrityskohtaiset tekijät Suomessa Nro 255. Tomi Kyyrä: Estimating Equilibrium Search Models from Finnish Data. Nro 256. Antti Moisio: On Local Government Spending and Taxation Behaviour effect of population size and economic condition. Nro 257. Seppo Kari Jouko Ylä-Liedenpohja: Klassillinen osakeyhtiövero kansainvälisen veroharmonisoinnin muotona. Nro 258. Jaakko Kiander Risto Vaittinen: EU:n itälaajenemisen vaikutuksista: laskelmia tasapainomallilla. Nro 259. Reino Hjerppe Seppo Kari Henrik Lönnqvist: Verokilpailu ja verotuksen kehittämistarpeet. Nro

9 627

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Hakola, Tuulia: Economic Incentives and Labour Market

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Tiedoksi KAK 1/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos Väitöskirja Räty, Tarmo: Efficient Facets, Influential

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: 010 7512153 Sähköposti: risto.vaittinen@etk.fi Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ

348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 348 SÄHKÖNTUOTAN- NON VOITOT PÄÄSTÖKAUPAN YHTEYDESSÄ Juha Honkatukia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Working Paper Yritysten T&K-Panostusten määräytyminen ja julkisen T&K-Rahoituksen vaikutus toimialatasolla

Working Paper Yritysten T&K-Panostusten määräytyminen ja julkisen T&K-Rahoituksen vaikutus toimialatasolla econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Rantala,

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2012 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu... 12 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ?

343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ? VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 343 ONKO SUOMESSA LIIAN VÄHÄN YRITTÄJIÄ? Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 ISBN

Lisätiedot

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY

VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY VATT-JULKAISUJA 41 VATT PUBLICATIONS VEROTUS, TALOUS- POLITIIKKA JA KANSANTALOUS TAXATION, ECONOMIC POLICY AND THE ECONOMY Toimittaneet Edited by Vesa Kanniainen Seppo Kari Tampereen yliopisto University

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAPÄÄTÖS 20.11.2008

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAPÄÄTÖS 20.11.2008 LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAPÄÄTÖS 20.11.2008 Vuoden 2008 toisella hakukierroksella on myönnetty 199 apurahana yhteensä kaksi miljoonaa euroa pääosin kauppatieteelliseen tutkimustyöhön sekä koulutuksen

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

Bibliography of Finnish Population Research 1999

Bibliography of Finnish Population Research 1999 Yearbook of Population Research in Finland 36 (2000), pp 198-213 Bibliography of Finnish Population Research 1999 ULLA-MAIJA MATTILA, M.A. Information Specialist The Population Research Institute Väestöliitto,

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1994 No. 4 24.3.1994 Julkaistu uudelleen 2002 Jouko Rautava Suomen idänkauppa 1990-93 Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT

Lisätiedot