HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 4/2001 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Sulamaa, Pekka: Essays on Deregulated Finnish and Nordic Electricity Markets. Vesala, Jukka: Technological Transformation and Retail Banking Competition: Implications and Measurement. Hyytinen, Ari: Essays on Bank Screening and Market Power in Loan Markets. Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Jian-Guang, Shen: Models of Currency Crises with Banking Sector and Imperfectly Competitive Labor Markets. Kajanoja, Lauri: Essays on Currency Crises and Exchange Rate Expectations. Poutvaara, Panu: Essays on the political Economy of Education and Income Redistribution. Lisensiaattityöt: Mustonen, Mikko: Essays in the Economics of Compatibility and Intellectual Property Rights. Rantala, Anssi: Monetary Union, Central Bank Independence and Macroeconomic Performance. Pro gradu -tutkielmat Ala-Kokkila, Kari: Hyville työntekijöille kunnon palkkaa katsaus tehokkuuspalkkamalleihin. Fagernäs, Sonja: GATT-sopimuksen mukaisten kauppaliittojen vaikutus monenkeskisen kaupan vapauttamiseen. Ikonen, Pasi: Further testing of the human-capital augmented Solow model. Laine, Mikko: Yrittäjän kannustimet rahoituspäätöksissä epätäydellisen ja epäsymmetrisen informaation vallitessa. Määttä, Jyri: Kuluttajahintaindeksin hyödykeryhmävarianttien optimaalinen allokointi. Pelkonen, Panu: Tulonjaon vaikutus inhimillisen pääoman kasautumiseen ja talouskasvuun. Rantala, Milla: Pankkikilpailun vaikutus luoton kohdentumisen tehokkuuteen siirtymätalouksissa. Salminen, Teemu: Rahapolitiikan vaikutukset. Seppälä, Timo: Bertrand-superpeli kysynnänvaihtelut, autonominen ostaja sekä kapasiteettirajoite. Urrila, Penna: Suhdanneindikaattoreiden käyttö talouskehityksen seurannassa. Komi, Mikko: Osakkeiden takaisinosto. Meichsner, Julia: Applicability of Theoretical Growth Predictions in the Case of the EU Eastern Anlargement. Muukkonen, Jukka: Pankkipalvelujen hinnoittelu kompleksisena tariffina. Salomaa, Sanna: Yrityksen riskienhallinta ja markkinariskiltä suojautuminen. Tuutti, Kalle: Rahtimarkkinat; niiden mallintaminen sekä rahtien hintariskiltä suojautuminen termiinisopimusten avulla. Vainio, Hanna: Itsenäisen Euroopan keskuspankin rahapolitiikan haasteet. Joensuun yliopisto, Taloustieteen laitos Pro gradu -tutkielmat: Heikkinen, Jani: Suomen paperiteollisuuden lopputuotteiden, raakapuun ja työvoiman tarkastelu yhteisintegraatiomallin avulla. Holopainen, Ville: Veropetoksen taloustieteellinen analyysi. Keinänen, Anssi: Palkankorotussuhteet teollisuudessa eri työmarkkinajärjestelmien aikana. Kähkönen, Anssi: Tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus patenttien lukumäärään: negatiivisen binonimallin ekonometrinen sovellus. Peltola, Päivi: Kotitaloussähkön ja kaukolämmön 619

2 yhteistuotannon tuotoksien hinnoittelu. Oikeustieteellinen näkökulma. Perttula, Sanna: Teleliikenteen tuottajahintaindeksin laadinnasta. Pottonen, Janne: Tekijänoikeuksien taloustieteellinen analyysi äänitemarkkinoilla. Pöyry, Lasse: Vahingonorvausoikeus ja peliteoria. Sivonen, Valtteri: Negatiivinen valikoituminen vakuutussopimuksissa. Tuononen, Ilpo: Kuluttajan valinta päivittäistavaramarkkinoilla. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjoja Littunen, Hannu: The Birth and Success of New Firms in a Changing Environment. YRS. Mattila, Minna: Essays on Customers in the Dawn of Interactive Banking. MARKK. Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Kansantaloustieteen pro gradu-tutkielmat Kähkönen, Ismo: Utilization of International Trade Theories in a Global Company Case Nokia Networks, Product Operations. (Luottamuksellinen saakka). Parkkinen, Kati: Suhdanteet Suomen viennissä eräillä toimialoilla Tervonen, Merja: Pääomasijoitustoiminta ja teknologiayrityksen alkurahoitus. Vanhala, Pekka: Kotieläintalouden luomutuotantovaihtoehtojen kokonaistaloudelliset vaikutukset. Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitos Hyväksytyt opinnäytteet Lisensiaatintyöt Lahtinen, Markus: Long-run Deviations from the Purchasing Power Parity between the German Mark and the US Dollar. Oli Price the Missing Link? Pro gradu -tutkielmat Ahonen, Ilkka: Sähköpörssin johdannaisten volyymin ja hinnan suhde. Antipin, Jan-Erik Luoto, Jani: Testing New Open Economy Macroeconomics Model in Bayesian Vector Autoregressive Framework. Areh, A. Ahmed: Agricultural Stagnation and Government Policy in Somalia ( ). Kaarlela, Päivi: Tuloerot Suomessa 1990-luvulla. Kari, Marko: Palkat ja palkkamuutokset kansantaloustieteellisestä viitekehyksestä tarkastellen. Kujala Janne: Suomalaisten joukkolainarahastojen suorituskyky. Lehtonen, Pirita: Pääomasijoitustoiminta: rahoitussopimus ja lisäarvo. Leppäkynnäs, Jyrki: Korkojen aikarakenne korkoennusteissa Suomessa lyhyenrahanmarkkinoilla vuosina Lukkarinen, Timo: Valuuttakurssin varianssiodotukset. Oksala, Riku: Portfolion suojaaminen optioiden avulla. Raussi, Ismo: Korko, korkoriski ja korkoriskin hallinta teollisuusyrityksen näkökulmasta. Rönkä, Tero: Verokilpailu. Seppänen, Juha: Political Risks of Pension Systems. Suihko, Miko: Yrityksen osakkeiden takaisinostot. Talonen, Jonna-Marika: Financial risks in a company. Valkama, Päivi: Tuloerot ja talouden kasvu. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielmat Helin, Merja: Kansallisen finanssipolitiikan toimintamahdollisuudet rahaliitossa. Kuusisto, Kari: Osingonsaajien clientele-efektistä. Tampsi-Jarvala, Tiina: Aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet Suomessa 1990-luvulla. Turun kauppakorkeakoulu, Yleisen taloustieteen laitos Kansantaloustieteen opinnäytteet Hannukainen, Jussi: Riskipääomasijoitukset teollisuusyritysten strategian osana. Järvinen, Jyri: Korkojen alirakenteen mallit ja ajassa vaihteleva preemio Euribor-koroissa. Järvinen, Mia: Junk Bonds in Corporate Finance. 620

3 Parviainen, Antti: Osakemarkkinoiden tehokkuus: Tutkimustuloksia markkinoiden heikon ja keskivahvan muodon tehokkuudesta. Pirilä, Mikko: Strategisten kilpailukeinojen käyttäminen innovaatiotuottojen turvaamiseksi. Räikkönen, Tuomas: Avista-tilien arvon ja duraation estimoiminen Jarrow-Van Deventer -mallin empiirinen sovellus. (salainen asti). Turunen, Tuija: Määräävän markkina-aseman kilpailupoliittinen tarkastelu ja yrityskauppa-case Suomen meijerimarkkinoilla. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Väitöksiä Tolvi, Jussi: Outliers in Nonlinear Time Series Econometrics Pro gradu -tutkielmat Nevalainen, Tuulia: Epäsymmetrinen informaatio lääkärin ja potilaan välillä. Rossi, Timo: Valuuttakomiteamalli ja Baltian maiden rahapolitiikan institutionalisoituminen. Koskela, Heikki (yhdessä Ville-Veikko Salosen kanssa): Työsuhdeoptiot osana yritysjohdon kannustinjärjestelmiä. Salonen, Ville-Veikko (yhdessä Heikki Koskelan kanssa): Työsuhdeoptiot osana yritysjohdon kannustinjärjestelmiä. Koskinen, Samuli: Koulutuksen kannattavuus ja arvostaminen Näkökulma yksilön suorittaman koulutusvalinnan kannattavuuteen ja arvostamiseen työmarkkinoilla. Mäkelä, Kai: Valuuttakriisin tartuntakanavat ja niiden tarkastelu EU:n itälaajentumisen ehdokasmaissa. Puhtila, Marko: Baumolin tauti julkisen sektorin kasvun selittäjänä. Seppänen, Mikko: Arbitraasimalli ja makrofaktorit kasvuyritysten osakkeiden hinnoittelussa. Tuominen, Sami: Yrityksen rahoitus ja omistus asymmetrisen informaation vallitessa. Savela, Sauli: Osakemarkkinavaihteluiden selvittäminen Suomessa ja Yhdysvalloissa. Karhu, Jari: Työttömyyden hystereesi ja työmarkkinoiden muutokset Euroopassa Söderlund, Manne: Rahoitusjärjestelmät ja yritysten kontrollointi. Rouna, Tommi: Rahan tarjonnan ja siihen liittyvien uutisten vaikutukset valuuttakursseihin. Kulmala, Riikka: Sijoitusrahastojen tehokkuusvuosina Kylänpää, Petteri: Talouden endogeeninen kasvuteoria ja informaatioteknologia. Vihtonen, Mika: GARCH(1,1) -mallin soveltaminen Value-at-Risk -menetelmään korkoriskin estimoinnissa. Vaasan yliopisto, kansantaloustieteen laitos Pro gradu -tutkielmat Flink, Tuomas: Speculative attacks and possible early warning signals. Kankkunen, Sami: Bubbles in Finnish stock markets. Koivukangas, Tommi: Eri maissa noteerattujen osakkeiden ja osakeindeksien tuottoerojen kausaalisuhde valuuttakurssin tuottoon. Lehikoinen, Anna-Liisa: Metsäsektorin hintojen vaikutus yleiseen hintatasoon ja suhdannevaihteluihin Suomessa vuosina Lehtimäki, Antti: Evolutionaaris-institutionaalinen taloustiede, yleisesitys uudesta suuntautumisesta. Vuorinen, Mervi: Kaakkois-Aasian valuuttakriisi kuinka eri kriisiteoriat selittävät kriisiä. Åbo Akademi, taloudellis-valtiotieteellinen tiedekunta Väitöskirjoja Jansson, Rainer Rolf: Förklaringsmönster för små och medelstora företags framgångar och misslyckanden. Varför lyckas vissa små och medelstora företag (SM-företag) i sina internationella operationer? Joas, Marko Peter: Reflexive Modernisation of the Environmental Administration in Finland. Linderborg, Henrik: Brott och straff. En undersökning av samhällstjänsten som straff. 621

4 Lindholm, Christer Kaj Mikael: Finnish EMU Participation Effects on the Business Environment of the Finnish Forest Industry. Lövdahl, Ulrica Maria: The Social Construction of Mental Health in Nordic Psychotropic Drug Advertising. May, Vanessa Linda Katarina: Lone Motherhood in Finnish Women s Life Stories: Creating Meaning in a Narrative Context. Oinas, Outi Elina: Making sense of the teenage body Sociological perspectives on girls, changing bodies and knowledge. Snellman, Kenneth Jan-Olav: Studies of Appointments and Incentives under Imperfect Information. Widén-Wulffs, Gunilla Viktoria: Informationskulturen som drivkraft i företagsorganisationen en kvalitativ studie i finländska försäkringsbolag. Wrede, Sirpa Hannele: Decentering Care For Mothers. The Politics of Midwifery and the Design of Finnish Maternity Services. JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Panu Poutvaara: Essays on Political Economy of Education and Income Redistribution. Nro 89. Keskustelualoitteita Panu Poutvaara: Gerontocracy Revisited. Unilateral Transfer to the Young May Benefit the Middle-Aged. No Morten I. Lau Panu Poutvaara: Social Security Incentives and Human Capital Investment. Nro Gregory S. Amacher Erkki Koskela Markku Ollikainen Mark Fina: Environmental Quality Competition and Eco-Labeling. Nro Gregory S. Amacher Erkki Koskela Markku Ollikainen: A Note on Quality Competition and Social Welfare in Markets with Partial Coverage. Nro Erkki Koskela: Labour Taxation and Employment: A Partial Survey. Nro Erkki Koskela Markku Ollikainen: A Behavioral and Welfare Analysis of Progressive Forest Taxation. Nro Erkki Koskela Rune Stenbacka: Equilibrium Unemployment with Credit and Labour Market Imperfections. Nro Luis Alvarez Erkki Koskela: Wicksellian Theory of Forest Rotation under Interest Rate Variability. Nro Tapio Palokangas: The Political Economy of Collective Bargaining. Nro Erkki Koskela Rune Stenbacka: Equilibrium Unemployment and Credit Market Imperfections: The Critical Role of Labour Mobility. Nro George W. Evans Seppo Honkapohja Ramon Marimon: Stable sunspot Equilibria in a Cash in Advance Economy. Nro Luis Alvarez Erkki Koskela: Irreversible Investment under Interest Rate Variability: New Results. Nro Essi Eerola: Environmental Tax Competition in the Presence of Multinational Firms. Nro Klaus Kultti Juha-Pekka Niinimäki Tuomas Ta- 622

5 kalo: Comparing in Financial Intermediation. Nro Esitelmiä ja kirjoituksia Vesa Kanniainen: Rahoituspalvelut eilen ja tulevaisuudessa. Nro 20. Joensuun yliopisto, Taloustieteen laitos Keskustelualoitteita Yrjänä Tolonen: Trade and Industrial Policy with Multinationals, N:o 33. Omar Farooq Saqib: Interpreting Currency Crises: A Review of Theory, Evidence, and Issues. N:o 34. Matti Estola: A Dynamic Theory of Exchange Rates. N:o 35. Yrjänä Tolonen: International Mergers and Industrial Policy. N:o 36. Heikki Niemeläinen ja Jari Viitanen: Miten eliniän kasvu ja työtyytyväisyys vaikuttavat työn tarjontaan. N:o 37. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Working Papers Pesonen Hanna-Leena: Pankkipalvelujen ympäristövaikutukset perinteinen vs. sähköinen laskunmaksu. N:o 230/2001. Järvi Pentti: Brandikeskustelun ulottuvuuksia ja keskeisiä käsitteitä. N:o 231/2001. Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia Saara Lautala: Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. Nro 82. Työpapereita Petri Böckerman: Overtime in Finland. Nro 170. Petri Böckerman: Unravelling the mystery of regional unemployment in Finland. Nro 171. Pekka Sauramo: The U.S. expansion: Was it demand- or supply-led? Nro 172. Palkansaajien tutkimuslaitos: Kootut kolumnit. Nro 173. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Raportteja Jukka-Pekka Kataja: Puunjalostuksen kehittäminen EU:n maatalousrahaston tuella tavoite 5b- ja 6 -ohjelmissa. Nro 174. Anna-Kaisa Rämö Ritva Toivonen Liisa Tahvanainen: Yksityismetsänomistajien energiapuun tarjonta ja suhtautuminen puun energiakäyttöön. Nro 175. Janne Huovari Aki Kangasharju Aku Alanen: Alueiden kilpailukyky. Nro 176. Martti Patjas Jukka-Pekka Kataja: Maatalouden kehittäminen maaseudun 5b- ja 6 -hankkeiden avulla. Nro 177. Kalle Laaksonen: Vähiten kehittyneiden maiden asema kansainvälisessä maatalous- ja elintarvikekaupassa sekä WTO-neuvotteluissa. Nro 178. Työpapereita Anna-Kaisa Rämö: Yksityismetsänomistajat ja energiapuu- sekä lämpöyrittäjyys. Nro 42. Perttu Pyykkönen: Maatilojen pääomakanta ja rahoitustilanne vuonna Nro 43. Janne Huovari Aki Kangasharju Aku Alanen: Indeksi alueelliselle kilpailukyvylle. (in English) Nro 44. Tapio Tilli Ritva Toivonen Riitta Hänninen Anne Toppinen: Saksan sahatavaramarkkinat ja Suomen sahatavaravienti Saksaan. Nro 45. Anna-Kaisa Rämö Ritva Toivonen: Metsänomistajien energiapuun tarjontahalukkuus alueittain. Nro 46. Jukka-Pekka Kataja Martti Patjas: EU:n tavoite 5b- ja 6-ohjelmat ja maaseudun kehitys Suomessa vuosina Nro 48. Perttu Pyykkönen: Sukupolvenvaihdokset ja tilanpidon kehittäminen. Nro 49. Suomen Pankki Tutkimuksia Jian-Guang Shen: Models of Currency Crises with Banking Sector and Imperfectly Competitive Labor Markets. Nro E

6 Keskustelualoitteita Anssi Rantala: Does monetary union reduce employment? Nro 7/2001. Tuomas Välimäki: Fixed rate tenders and the overnight money market equilibrium. Nro 8/2001. Morten L. Bech Kimmo Soramäki: Gridlock Resolution in Interbank Payment Systems. Nro 9/ Antti Ripatti Jouko Vilmunen: Declining labour share Evidence of a change in underlying production technology? Nro 10/2001. Michael Ehrmann Martin Ellison Natacha Valla: Regime-dependent impulse response functions in a Markov-switching vector autoregression model. Nro 11/2001. Jenni Koskinen: Yksityisasiakkaiden maksuliikepalvelujen hinnoittelu Suomessa. Nro 12/2001. Nico Valckx: Factors affecting asset price expectations: fundamentals and policy variables. Nro 13/2001. Jan Annaert Marc J.K. De Ceuster Nico Valckx: Financial market volatility: informative in predicting recessions. Nro 14/2001. Esa Jokivuolle Samu Peura: A value-at-risk approach to banks capital buffers: An application to the new Basel Accord. Nro 15/2001. Juha-Pekka Niinimäki: Should new or rapidly growing banks have more equity? Nro 16/2001. David Mayes Matti Virén: Financial conditions indexes. Nro 17/2001. Angela Huang Dimitri Margaritis David Mayes: Monetary policy rules in practice: Evidence from New Zealand. Nro 18/2001. Erkki Koskela: Labour taxation and employment in trade union models: A partial survey. Nro 19/ Maria Antoinette Dimitz: Output gaps and technological progress in European Monetary Union. Nro 20/2001. Heiko Schmiedel: Technological development and concentration of stock exchanges in Europe. Nro 21/2001. Oz Shy Juha Tarkka: Stock exchange alliances, access fees and competition. Nro 22/2001. Tuomas Saarenheimo: Should unemployment benefits decrease as the unemployment spell lengthens? Nro 23. Kari Korhonen: Securities market ATSs Concepts, their roles and related policy issues. Nro 24. Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Discussion Papers Jan Winiecki: The role of the new, entrepreneurial private sector in transition and economic performance in light of the successes in Poland, the Czech Republic and Hungary. Nro 12 /2001. Kari Heimonen: Substituting a Substitute Currency The Case of Estonia. Nro 11 /2001. Tuomas Komulainen: Currency Crises in Emerging Markets: Capital Flows and Herding Behaviour. Nro 10 /2001. Iikka Korhonen: Some empirical tests on the integration of economic activity between the Euro area and the accession countries. Nro 9 /2001. Jarko Fidrmuc: The Endogeneity of optimum currency area criteria, intraindustry trade and EMU enlargement. Nro 8 /2001. Mark De Broeck, Torsten Sløk: Interpreting Real Exchange Rate Movements in Transition Countries. Nro 7 /2001. Alexei Medvedev: International investors, contagion and the Russian crisis. Nro 6 /2001. Alessandra Guariglia, Byung-Yeon Kim The Dynamics of Moonlighting: What is happening in the Russian informal economy?. Nro 5 /2001. Laura Solanko: Fiscal competition in a transition economy. Nro 4 /2001. Ville Kaitila: Accession Countries Comparative Advantage in the Internal Market: A Trade and Factor Analysis. Nro 3 /2001. Malgorzata Markiewicz: Quasi-fiscal operations of central banks in transition economies. Nro 2/ Igor Vetlov: Dollarization in Lithuania: An Econometric Approach. Nro 1 /

7 Svenska handelshögskolan Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan Sundkvist, Kim: Essays on Option Pricing with Smiles and Non-Constant Volatility. Nro 93. Voima, Päivi: Negative Internal Critical-Incident Processes Windows on Relationship Change. Nro 94. Farsimadan, Daryoush: Reforming Public Administration Based on New Public Management Concepts The Case of the Public Administration Reform in Kyrgyz Republic. Nro 95. Zashev, Peter: IMF in Eastern Europe Success or Failure? International Monetary Fund Operations in Eastern Europe Comparing the Results. Nro 96. Sandvall, Thomas: Essays on Mutual Fund Performance Evaluation. Nro 97. Vikström, Mikael: Essays on Option Pricing and Trading Evaluating the Effects of Dividends and Different Time Units in the Pricing Models. Nro 98. Forskningsrapporter Aaltonen, Mika Kovalainen, Anne: Johtaminen sosiaalisena konstruktiona. Nro 52. Meddelanden Tarja Pietiläinen: Gender and female entrepreneurship in a pro-entrepreneurship magazine. Nro 458. Staffan Ringbom: Robust Ranking of Customers in Flight-Bookings. Nro 459. Luis H. R. Alvarez Rune Stenbacka: Optimal Risk Adoption: A Real Options Approach. Nro 460. Thomas Gehrig & Rune Stenbacka: Screening Cycles. Nro 461. Anders Ekholm: New Evidence on the Properties of the Financial Statement Information Pricing Process. Nro 462. Tampereen yliopisto Tampere Economic Working Papers, Net Series (published via Tampub in electronic form only) Pekka Ilmakunnas Mika Maliranta Jari Vainiomäki: Linked Employer-Employee Data on Finnish Plants for the Analysis of Productivity, Wages and Turnover. No. 1. Marja Riihelä Risto Sullström Matti Tuomala: What Lies Behind The Unprecedented Increase in Income Inequality in Finland During The 1990 s. No. 2. Jukka Pirttilä Matti Tuomala: Publicly provided private goods and redistribution: A General equilibrium analysis. No. 3. Ravi Kanbur Matti Tuomala: Incentives, Inequality and the Allocation of Aid When Conditionality Doesn t Work: An Optimal Nonlinear Taxation Approach. No. 4. Jouko Ylä-Liedenpohja: Advantage of the classical corporation tax over the imputation system as a means of tax harmonization. No. 5. Marja Riihelä Risto Sullström Ilpo Suoniemi Matti Tuomala: Recent Trends in Income Inequality in Finland. No. 6. Turun yliopisto, Taloustieteen laitos Research Reports: Jouni Jokinen Matti Virén: Eduskunnan menot Nro 91. Saija Kaukonen ja Matti Virén: Varkausrikosten rangaistukset Nro 92. Matti Virén: Testing the predictions of the Obstfeld Rogoff model on spillover effects of consumption shocks. Nro 93. Turun kauppakorkeakoulu Keskustelua ja raportteja Paavo Okko Elias Oikarinen Asko Miettilä: Säkylän varuskunnan taloudelliset vaikutukset. K&R: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Julkaisuja Jaakko Kiander: 1990-luvun talouskriisi. Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset. Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset. 625

8 Nro 27:5. Edited by Jorma Kalela Jaakko Kiander Ullamaija Kivikuru Heikki A. Loikkanen Jussi Simpura: 1990s the economic crisis in finland. The Research Programme of the Academy of Finland: Down from the heavens, up from the ashes. The Finnish economic crisis of the 1990s in the light of economic and social research. Nro 27:6. Seija Ilmakunnas (toim.): Työmarkkinat testissä. Nro 30. Tutkimuksia Seija Ilmakunnas Antti Romppanen Juha Tuomala: Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja ennakoinnista. Nro 77. Takis Venetoklis: Business Subsidies and Bureaucratic Behaviour. Nro 79. Marja Riihelä Risto Sullström: Tuloerot ja eriarvoisuus suuralueilla pitkällä aikavälillä ja erityisesti 1990-luvulla. Nro 80. Keskustelualoitteita Pekka Sinko: Unemployment Insurance with Limited Duration and Variable Replacement Ratio Effects on Optimal Search. Nro 253. Timo Rauhanen: Arvonlisäverotus EU:n jäsenmaissa voiko vientiä verottaa? Nro 254. Ossi Korkeamäki: Työttömyysriskiin vaikuttavat yksilö- ja yrityskohtaiset tekijät Suomessa Nro 255. Tomi Kyyrä: Estimating Equilibrium Search Models from Finnish Data. Nro 256. Antti Moisio: On Local Government Spending and Taxation Behaviour effect of population size and economic condition. Nro 257. Seppo Kari Jouko Ylä-Liedenpohja: Klassillinen osakeyhtiövero kansainvälisen veroharmonisoinnin muotona. Nro 258. Jaakko Kiander Risto Vaittinen: EU:n itälaajenemisen vaikutuksista: laskelmia tasapainomallilla. Nro 259. Reino Hjerppe Seppo Kari Henrik Lönnqvist: Verokilpailu ja verotuksen kehittämistarpeet. Nro

9 627

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CONTACT INFORMATION EDUCATION Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 PO Box 1279 00101 Helsinki, Finland p. + 358 40 304 5512 email. roope.uusitalo@vatt.fi

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010

XXV LEIJONA -ajot 28.8.2010 N-14 20 km 0 lähtenyttä 0 ilmoittautunutta M-14 20 km 1. (3) Jonas Nordström Akilles 6268 35:25,2 2. (4) Waltteri Lepistö PoTa 4986 36:45,6 +1:20,5 3. (2) Casper Holmen P-P 5757 40:43,5 +5:18,4 3 lähtenyttä

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2003

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2003 Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 1/2004 Kansantaloudellinen aikakauskirja 2003 Pääkirjoitukset Aluetalous missä mennään? Sari Pekkala 3 Maksuttoman koulutuksen perusteista Klaus Kultti 119 Onko

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2

Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut. 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki. M 100 m. Tuuli: - 1,2 Poliisien yleisurheilun ja viisiottelun SM- kilpailut 24.- 25.7.2012 Tampereen Stadion, Ratina ja Pyynikki M 100 m Tuuli: - 1,2 1. Pertti Huovinen LP 11,51 2. Timo Rouhiainen Pirkm 11,65 3. Matti Röppänen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Vanha kenttä: 1987-1992

Vanha kenttä: 1987-1992 JYVÄS-GOLF HOLE-IN-ONE 1978-2010 Vanha kenttä: 1987-1992 1987 1 Matti Tikkinen väylä 6 1988 2 Tuomo Kilpeläinen väylä 8 1989 3 Jaakko Nieminen väylä 6 4 Pertti Virtanen väylä 4 5 Sami Rantakari väylä 6

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET

SIJA NIMI NRO SEURA JOUKKUE PISTEET Miehet 1 Etelä-Aho Teemu 265 Lakeuden Urheilukalastajat 3265 2 Niittymaa Ari 52 Viialan perhokalastajat x 3030 3 Ollikainen Juha-Pekka 35 Mikkelin Kalamiehet Mi1 2970 4 Kervinen Esa 169 Iisalmen pilkkijät

Lisätiedot

TULOSLUETTELO 7.81999 Hämeenlinna Ahvenisto

TULOSLUETTELO 7.81999 Hämeenlinna Ahvenisto TULOSLUETTELO 7.81999 Hämeenlinna Ahvenisto 2 TULOKSET M-14 2 krs = 15,4 km 1. (5) Jari Pulliainen IK-32 50.10,4 2. (4) Aleksi Hoffman IK-32 50.13,4 3,0 3. (7) Pauli Uitto KoPy 2034 52.14,6 2.04,2 4. (3)

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO(1968) PUBLICATIONS IN ENGLISH 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS R. Uusitalo & J. Verho (2010): The effect of unemployment benefits on re-employment rates:

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18

Lopputulokset. HÄTILÄ 13 Hätilä SRA Etelä-Häme Luokka: Joukkuekilpailu. Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Luokka: Joukkuekilpailu Tulostettu: lauantai 6.7.2013 17:18:18 Sijoitus JoukkueID JoukkueNimi Yhteispisteet Kilpailu % Jäsenet Pisteet 1 3 VAU 1324,7205 100,0000 Heino Kari 686,1939 Lee Kenny 638,5266

Lisätiedot

VIIDEN PELAAJAN LOHKO

VIIDEN PELAAJAN LOHKO Kim Viljanen (1) Peli 1 11:10 Kim Viljanen (1) - Teemu Kaltti Janne Tilus - Teemu Kaltti Peli 2 11:50 Ville Salo - Juuso Raittila Kim Viljanen (1) - Ville Salo Peli 3 12:30 Janne Tilus - Teemu Kaltti Juuso

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY

SUOMEN ITF TAEKWON-DO RY SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT 2012, OULU 11.-12.2. liikesarjat, naiset 1.dan liikesarjat, miehet 1.dan 1. Julia Pätsi, Taekwon-Do Akatemia 1. Samuli Rossi, Taekwon-Do Akatemia 2. Jutta Jakkila, Taekwon-Do

Lisätiedot

KANSANTALOUS- TIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA TÄYTTÄÄ 100 VUOTTA HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ VÄITÖKSIÄ-PALSTA UUDISTUU TIEDOKSI

KANSANTALOUS- TIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA TÄYTTÄÄ 100 VUOTTA HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ VÄITÖKSIÄ-PALSTA UUDISTUU TIEDOKSI Kansantaloudellinen aikakauskirja 99. vsk. 4/2003 TIEDOKSI KANSANTALOUS- TIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA TÄYTTÄÄ 100 VUOTTA Kansantaloustieteellinen aikakauskirja juhlistaa sadatta ilmestymisvuottaan seminaarilla

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000

XV SKAL TALOUDELLISUUSAJO JYVÄSKYLÄSSÄ 9.9.2006. Auto. Ford Connect 1,980 13,86 5,051 2,551 1,000 Sija. Luokka 1 Pakettiautot enintään 2000kg I 1. 3. Käyttöauto Oy Jyväskylä Risto Vainio Ilkka Mansala 2. 18. Markku Lehisto Jaakko Riikonen Raimo Alm 3. 9. Markku Lehisto Markku Lehisto Juha Tammisto

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

25. - 26.11.2000 Kauhajoki, Karhu

25. - 26.11.2000 Kauhajoki, Karhu 25. - 26.11.2000 Kauhajoki, Karhu 54 kg 2. Jussi Ojala Seinäjoen Paini-Miehet 3. Turaj Amirkhani Vaasan Toverit 58 kg 1. Tero Välimäki Teuvan Rivakka 2. Markku Varsanpää Vaasan Voima-Veikot 3. Marko Rinne

Lisätiedot

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 Myl 1 Antero Kotijärvi KuLs Myl 17:23,0 2 Jarkko Koponen Epäsuunta Myl 17:24,0 M-cupissa 3 Lauri Pohjola Epäsuunta Myl 18:38,0 4 Marko Tölli Epäsuunta Myl 18:38,0 5 Toni

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 67. MKV

Pohjois-Karjalan 67. MKV Pohjois-Karjalan 67. MKV T U L O K S E T Kiteen Urheilijat MKV; MKVA-1; MKVA-2; MKVA-3; MKVA-4; MKVA-5; MKVA-6; MKVA-7; MKV; MKVB-1; MKVB-2; MKVB-3; MKVB-4; MKVB-5; MKVB-6; MKVB-7; MKV A P-K MKV A-sarja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

6/1988 Johnny Åkerholm External Adjustment in Small Open Economies Some Recent Experience. 1988. 33 p. In English. ISBN 951-686-149-0.

6/1988 Johnny Åkerholm External Adjustment in Small Open Economies Some Recent Experience. 1988. 33 p. In English. ISBN 951-686-149-0. 1 1/1988 Esko Aurikko Korko- ja valuuttakurssijousto talouden sopeutumisessa (Interest and Exchange Rate Flexibility in Economic Adjustment). 1988. 43 p. In Finnish. ISBN 951-686-144-X. (KP) 2/1988 Paavo

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa

Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? Tuloksia ja tulkintaa Tuomas Matikka VATT VATT-päivä 8.10.2014 Tuomas Matikka (VATT) Miten yrittäjät reagoivat verokannustimiin? VATT-päivä 8.10.2014 1 / 14

Lisätiedot

Keskiviikko 13.00-14.15

Keskiviikko 13.00-14.15 TALOUSTUTKIJOIDEN XIX KESÄSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 5.-6.6.2002 SEMINAARIOHJELMA Keskiviikko 13.00-14.15 PLENUM I (Ag aud. 1) Pj: Hannu Tervo (JY) Seminaarin avaus: Hannu Tervo (JY) Vuoden 2001 talousennustaja-palkinto:

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1

PDF MASTERS. Tappiolegit Legit + - Voittolegit. Tasapelit Tappiot. Pisteet. Voitot. Pelit. Sija. Lohkonumero: 1 Lohkonumero: 1 Ottelut: Lohkonumero: 1 1 Kim Viljanen 7 6 1 0 19 27 7 20 1 Kim Viljanen - Janne Uutela 4-1 Jarmo Kontkanen Jyri Rita - Heikki isoranta 4-2 Ossi Salmela 10:30 2 Janne Uutela 7 1 2 4 5 12

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat

24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 24. - 25.11.1990 Vantaa, Sampo ja Viipurin Voimailijat 1. Marko Einola Porin Paini-Miehet 2. Petri Isokoski Haukiputaan Heitto 3. Hannu Vaskelainen Vaajakosken Kuohu 1. Tero Katajisto Ilmajoen Kisailijat

Lisätiedot

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972.

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972. Toistokarsinta Naiset Alle 60 Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972 Alle 70 Annastiina Rajaniemi 1985 Yli 80 Tarja Perälä 1968 Maksimikarsinta Alle 60 Satu Raappana

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

3. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Mika Karaila, Jussi Karjalainen 5. FIN-784 Hookaksoo Harri Nurmio, Janne Levula, Jyrki Saloniemi

3. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Mika Karaila, Jussi Karjalainen 5. FIN-784 Hookaksoo Harri Nurmio, Janne Levula, Jyrki Saloniemi Tapsilaiset toiminnassa 2006. Rieväkylän regatta. 6. FIN-746 Lexica Pasi Kaukinen, Miku Olkkonen 7. FIN-129 Tampereen asuntomeklarit Jaakko Tuominen, Vesa Martikainen 9. FIN-137 Margitta Olli Wuori, Topi

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN

CURRICULUM VITAE. Matti Eino Ensio VIRÉN October 25, 2012 CURRICULUM VITAE Matti Eino Ensio VIRÉN PRESENT POSITION: PERSONAL DATA: Professor of Economics University of Turku 20014 Turku Finland E-mail: matti.viren@utu.fi Tel. 358-2-3335397 Fax.

Lisätiedot

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: 010 7512153 Sähköposti: risto.vaittinen@etk.fi Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti

Lisätiedot

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA.

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN

Lisätiedot

Omistajainformaatiotilaus

Omistajainformaatiotilaus Omistajainformaatiotilaus Tilauksen tiedot Tilaaja: Tilattu aineisto: Liikkeeseenlaskija: STONESOFT OYJ STONESOFT OYJ Tilauksen tila: Valmis Tilausaika: 01.02.2013 01:02 Tilauksen viite: kuun lopussa Tilauksen

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Kierrosajat 1 / 5. SM Jäärata Saarijärvi

Kierrosajat 1 / 5. SM Jäärata Saarijärvi Ensimmäinen kierrosaika puuttuu, koska ensimmäinen ajanottosilmukan ylitys on jo ensimmäinen kierros.ensimmäinen kierros on kuitenkin kokonaisajassa mukana Joltain kuljettajalta saattaa puuttua kierrosaikoja

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä

ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT. Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä ERITYISEN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELURYHMÄT Elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä j Mika Joki kunnanjohtaja Aura vj Tuula Vairinen hallintojohtaja Aura j Harri Virta kaupunginjohtaja vj Päivi Antola hallintojohtaja

Lisätiedot

SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS

SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS SKUL:n SALIBANDYN 20. SM-TURNAUS 25.4.2015 TURUSSA TURUN VALPAS JYVÄSKYLÄN JALO HELSINGIN HERO VANTAAN WANKAT # # # # 3 Henrik LEINO 6 Mads KNUDSEN 4 Niklas HEISVAARA 2 Lari-Pekka LARJOLA 4 Viktor TIMOFEEV

Lisätiedot

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M

kutunkierros kaikki tulokset XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M XVIII Kutunkierros KiikoisAS 18.2.2012 tulaika: 19.02.2012 01.38:45 LUOKITTAIN TULOKSET luokka: M Sij. No. Kuljettaja Kartanlukija Seurat Auto Tulos np 1 14 Jukka Viljanen Jaakko Viljanen LapUA/LapUA PRP.fi

Lisätiedot