Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Ympäristölautakunnan kokoonpano Ympäristölautakunnan kokoukset Lautakunnan koulutus ja muut tapahtumat Ympäristökeskuksen organisaatiorakenne ja henkilöstö Ympäristötoimen koulutus ja työhyvinvointitoiminta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA Talousarvion toteutuminen Espoo-tarinan toteutuminen Poikkihallinnollinen ohjelmajohtaminen Lautakuntasopimuksen toteutuminen Ilmastonmuutoksen torjunta Vesistöjen ja virtavesien suojelu ja kunnostus Luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien turvaaminen Tuottavuus- ja tulopohjahankkeet Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen Ympäristölautakunnan asettamien tunnuslukujen toteutuminen Lupapäätösten käsittelyaika Meluilmoitusten sekä koeluonteista toimintaa ja poikkeuksellisia tilanteita koskevien ilmoitusten käsittelyaika Lupapäätösten lukumäärä ja kustannukset Valvottujen kohteiden lukumäärä Annettujen lausuntojen lukumäärä ja muut yhteydenotot Villa Elfvikin luontotalon tulostavoitteet YMPÄRISTÖNSUOJELUTEHTÄVÄT Ympäristönsuojelun valvonta Ympäristöluvat ja rekisteröinnit Laitosvalvonta Jätehuolto Jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikkojen valvonta Roskaantuminen Lumen vastaanottopisteet Muu jätehuollon valvonta Meluntorjunta Ilmansuojelu Ilmansuojelun tutkimushankkeet Vesiasiat

3 Vesistötutkimus vuonna Vesistökunnostus vuonna Pilaantuneen maaperän kunnostus Nitraattiasetuksen valvonta Ilmastonsuojelu Ympäristövaikutusten arviointi LUONNONSUOJELU Lumo-toimenpideohjelman ekologiset yhteydet teemavuosi Espoon liito-oravien kokonaisselvitys (ELKS) ja liito-oravaviestintä Luonnonsuojeluun ja yleiseen ympäristönsuojeluun liittyvät tutkimukset ja selvitykset YMPÄRISTÖVALISTUS, YHTEISTYÖ, LUONTORETKET, TIEDOTUS JA JULKAISUT Yleinen ympäristövalistus Yhteistyö ja työryhmät Luontoretket Luontopolut Tiedotus ja julkaisut YMPÄRISTÖOHJELMA Ympäristöjohtaminen ja ekotuki VILLA ELFVIKIN LUONTOTALO Yleistä Luontokoulu Koulu- ja päiväkotimetsäprojekti Vaihtuvat näyttelyt Tapahtumat Uikunpesä Villa Elfvikin kestävän kehityksen ohjelma Villa Elfvikin luontotalon aukioloajat vuonna Villa Elfvikin kahvila Villa Elfvikin ystävät - Villa Elfviks vänner ry

4 1. YLEISTÄ Ympäristölautakunta ohjaa ympäristökeskuksen toimintaa. Ympäristökeskus on itsenäinen hallintokunta teknisen ja ympäristötoimen johtajan alaisena. Espoon ympäristölautakunta on toiminut vuodesta 1978, jolloin se perustettiin vapaaehtoisesti. Lainsäädäntö edellytti toimintaa vasta vuodesta Ympäristölautakunta huolehtii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (1986/64) mukaan muun muassa ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilaissa hoidettaviksi säädetyistä ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Lisäksi tulee huolehtia ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä, ympäristönsuojelun tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta sekä edistää kaupungin yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Lautakunta antaa myös lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät. Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosäännön mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on 1. toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena 2. huolehtia kaupungin ympäristönsuojelusta, laatia ehdotus kaupungin ympäristönsuojeluohjelmaksi ja seurata sen toteutumista 3. huolehtia kunnalle luonnonsuojelulain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä antaa lain 24 :n ja 27 :n mukaiset kunnan lausunnot hakemuksista. Lisäksi lautakunta päättää luonnonsuojelulain 26 :n mukaisesta luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja 28 :n mukaisesta luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamisesta. Lautakunta myöntää myös ympäristönsuojelulain 27 d :ssä tarkoitetun poikkeuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista sekä päättää maankäyttö- ja rakennuslain 161 a :n 2 momentissa tarkoitetusta ojan tekemisestä tai ojitusta varten tarpeellisen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamisesta toisen alueelle asemakaava-alueella. Ympäristökeskuksen toiminta-ajatuksena on maailmanlaajuisista, kansallisista ja paikallisista näkökohdista paikallisesti toimien turvata ympäristön elinkykyisyys sekä omalta osaltaan huolehtia edellytysten luomisesta viihtyisän, terveellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön varmistamiseksi myös tuleville sukupolville. Käytännön työtä ohjaamaan ympäristökeskuksessa on valmisteltu laatukansio, jonka päivitystä koordinoidaan ympäristökeskuksen laatutiimissä. 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Lautakunnan kokoonpano ja jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2014: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Partanen Henna, Vihr. pj 11 Koura Vera, Vihr, 0 Haaksiala Henri, Kok, varapj. 4 Lehtonen Matti, Kok. 0 Haeggström Eeva, SFP 9 Selenius Magnus, SFP 2 Lempiäinen Pekka, Kok, 10 Karas Jaakko, Kok. 1 Leppinen Mika, Kok. 9 Talaslahti Anne-Maritta, Kok 0 Koivumäki Katja, SDP 9 Kuuvalo Nasu, SDP 0 Kosonen Riina, Kok. 9 Pirinen Johanna, Kok. 2 3

5 Sauvola Mauri, Perus/Sit 2 Ahonen Perttu, Perus/Sit 9 Taipale Maria, Perus/Sit. 10 Löflund Jonna, Perus/Sit 0 Tilli Timo, Vas. 11 Karvinen Niina, Vas. 0 Vainikainen Joni, SDP 7 Hirvelä Ilkka, SDP 2 Vilo Taina, Kok. 9 Saarniala Tea, Kok. 0 Visakova Marika, Vihr. 9 Lappalainen Ville, Vihr. 2 Kaupunginhallituksen edustaja Varaedustaja Särkijärvi Jouni J., Kok. 11 Peltokorpi Mikko, Kok. 0 Nuorisovaltuuston edustaja Varaedustaja Karhunen Paula 9 Tiainen Emilia Ympäristölautakunnan kokoukset Ympäristölautakunta kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 109 asiapykälää. Vastaavat luvut edellisiltä vuosilta olivat: Vuonna kokousta 93 asiaa Vuonna kokousta 82 asiaa Lautakunnan koulutus ja muut tapahtumat HSY:n edustajat Pia Tynys ja Johannes Lounasheimo esittelivät tuoretta pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorikatsausta ja uutta Ilmastoveivi-työkalua Koulutus luottamushenkilöiden verkkopalvelun käytöstä (Innofactor, Pirjo Leskijärvi) Tutustuminen Ämmässuon ja HSY:n toimintaan, kiertoajelu Puheenjohtaja Henna Partanen osallistui Kuntien 7. Ilmastokonferenssiin Tampereella Espoon ympäristökeskuksen Niina Järvinen ja Eeva Nuotio pitivät esitelmät aiheista: Suomenlahti-vuosi tutuksi, Espoon vesien suojelu ja Itämerihaaste Ympäristölautakunnan Siisti Biitsi -talkoot Soukassa, Klobbenilla. Suomenlahti-vuoden tapahtuma Espoon ympäristölautakunnan ja kestävän kehityksen ohjelman ilmastoseminaari Espoon ympäristökeskuksen Tia Lähteenmäki ja Leena Sjöblom pitivät infon aiheista Liitooravat ja ekologiset yhteydet HSY:n Ilmastoinfo (Mira Soini-Nordström ja Teemu Kettunen) Lentoliikenteen ympäristövaikutusten esittely (Finavia, Mikko Viinikainen ja Satu Routama) 4

6 1.2 Ympäristökeskuksen organisaatiorakenne ja henkilöstö Ympäristökeskusta johti va. ympäristönsuojelupäällikkönä valvontapäällikkö FM Kari Kavasto ja 1.5. lähtien ympäristönsuojelupäällikkö FT Tarja Söderman. Ympäristökeskuksessa oli seuraavat yksiköt (suluissa kokopäiväiset työntekijät ): Valvontayksikkö (yhdeksän henkilöä, kaikki vakinaisia) Valvontayksikköä johti valvontapäällikkö FM Kari Kavasto ja siinä työskentelivät: ympäristötarkastaja FM Harri Anttila, ympäristötarkastaja MMM Tommi Paavilainen, ympäristötarkastaja FM Lea Salonpää ympäristötarkastaja DI Katja Ohtonen, ympäristötarkastaja DI Niko Torvela, ympäristötarkastaja DI Armi Tukia, ympäristötarkastaja MMM Lasse Kämpe ja limnologi FM Ilppo Kajaste Ympäristön- ja luonnonsuojeluyksikkö (viisi henkilöä, kaikki vakinaisia) Ympäristön ja luonnonsuojeluyksikköä johti johtava ympäristötarkastaja FM Kalevi Hiironniemi ja siinä työskentelivät: ympäristötarkastaja FM Leena Sjöblom, ympäristötarkastaja FM Tia Lähteenmäki, limnologi FM Eeva Nuotio ja ympäristönsuojelusihteeri LuK Katrin Aia Hallintoyksikkö (kuusi henkilöä, kaikki vakinaisia) Hallintoyksikköä johti kehittämispäällikkö TkT Sari Soini ja siinä työskentelivät: hallintolakimies OTM Erja Tiihonen, ympäristötarkastaja FM Tuija Stambej, media-assistentti BA Eija Rissanen, toimistosihteeri yo. Anita Korsumäki ja toimistosihteeri tradenomi-artesaani Leena Renko-Julin Villa Elfvikin luontotalo (viisi henkilöä, joista kaikki vakinaisia) Luontotaloa johti MMM Riitta Pulkkinen ja hänen lisäkseen työskentelivät: ts. ympäristökasvattaja FM Maija Vuorjoki sijaisti asti FM Sara Ojaa, joka oli vuorotteluvapaalla asti. suunnittelija FM Katri Luukkonen, ympäristönhoitaja fil. yo. Antti Mikala ja toimistosihteeri matkailuvirkailija Virpi Mäenpää Villa Elfvikissä tuntipalkkaisina oppaina ovat toimineet fil.yo Tuomas Lilleberg (koko vuoden) ja fil.yo Aura Raulo , FM Anniina Kuusijärvi ja fil.yo Iikka Oinonen alkaen vuoden loppuun. Ympäristökeskuksessa oli vuoden 2014 lopussa 26 vakanssia. Vakinaisista henkilöistä oli naisia 18 ja miehiä 8. Tilapäinen henkilöstö - Niina Järvinen, KTM, Suomenlahti-vuoden projektikoordinaattori, työskenteli Villa Elfvikissä Erika Zidbeck, fil.yo, kesätyöntekijä Villa Elfvikin luontotalossa ajalla

7 - Jesse Seppälä (siviilipalvelusmies), luontokouluavustajana Villa Elfvikin luontotalossa Eetu Mykkänen, FK, (siviilipalvelusmies) alkaen - Aku Korhonen, ympäristönhoitaja ajalla Tommi Mäkelä, ympäristönhoitaja ajalla FM Jussi Lampinen, projektityöntekijä, Espoon perinneympäristöt, ajalla FM Katri Annala, projektityöntekijä, perhosselvitys, ajalla Nora Berg, viestintäharjoittelijana ajalla FM Heta Tenno vs. ympäristötarkastaja ajalla ja projektityöntekijä sekä DI Elisa Keto, projektityöntekijä, autokorjaamotarkastukset, ajalla Ympäristötoimen koulutus ja työhyvinvointitoiminta Koulutukseen käytettiin noin 6876 euroa vuonna Työhyvinvointitoiminta oli aktiivista ja siitä vastasivat keskuksen tyhy-vastuuhenkilöt. Ympäristökeskus tutustui Espoon saaristoon Tyhy-retki tehtiin tiedekeskus Heurekaan. 2. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA 2.1. Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden menoihin oli budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 2,635 milj. euroa. Menoja kertyi 2,553 milj. euroa, 97,0 %. Menoalitus oli 0,82 milj. euroa. Henkilöstömenoihin oli varattu 1,525 milj. euroa. Toteuma oli 1,501 milj. euroa, 98,5 %. Määrärahaa säästyi euroa. Ulkoisten palveluiden ostoon oli budjetoitu 0,757 milj. euroa. Toteuma oli 0,662 milj. euroa, 87,4 %. Määrärahaa jäi käyttämättä mm., koska vesiensuojelutehtävissä Gumbölen kalatien kunnostus siirtyi vuodelle Metsähallitukselle maksettava Espoon rahoitusosuus Haltia-luontokeskuksen menoihin oli 0,34 milj. euroa vuonna Sisäisten palveluiden ostoon oli varattu 0,134 milj. euroa. Toteuma oli 0,163 milj. euroa, 121,6 %. Villa Elfvikin menoihin oli varattu 0,575 milj. euroa. Menoja kertyi 0,540 milj. euroa, 93,9 %. Tuloja oli budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 0,050 milj. euroa. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä maksuista. Tuloja kertyi euroa, toteuma 135,6 %. Tulot ylittyivät euroa budjetoidusta Espoo-tarinan toteutuminen Espoo-tarinan tulostavoitteista raportoitiin 4 kertaa vuoden aikana. Espoo-tarinan tavoitteiden toteutumista vuonna 2014 on kuvattu tarkemmin ympäristölautakunnan vuoden 2014 ennakkotilinpäätöksessä (käsitelty ympäristölautakunnassa ). 6

8 Poikkihallinnollinen ohjelmajohtaminen Espoo-tarinaa toteutetaan yksiköiden omilla tarinoilla, toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tuloskorteilla ja poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, jotka läpäisevät kaupunkiorganisaation toimialat. Tämän valtuustokauden kehitysohjelmat ovat: Elinvoimaa ikääntyville, Kestävä kehitys, Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys, Nuorten elinvoimaisuus ja Osallistuva Espoo. Poikkihallinnolliset kehittämisohjelmat ovat uusi toimintatapa ja ne tukevat Espoo-tarinan toteuttamista. Ohjelmia toteutetaan projektien, oman tekemisen muuttumisen, uusien kokeilujen ja kumppanuuksien kautta. Kestävä kehitys -kehitysohjelmassa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia kestäviä ratkaisuja kaupungin taloudellisten, sosiaalisten sekä ilmasto-, energia- ja ekologisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuusto on hyväksynyt ohjelmalle kuusi hyötytavoitetta, joiden kautta tavoite saavutetaan. Ne ovat: Kestävä elämäntapa Kestävä verkostomainen kaupunki Espoon luonto ja ympäristö Ilmastotyön koordinointi Energiaratkaisut Kestävät liikkumisratkaisut Espoon luonto ja ympäristö hyötytavoitteen projektina toteutettiin vuonna 2014 Suomenlahti vuosi -projekti. Projekti lisäsi kuntalaisosallistumista, kuntalaisten vastuuta ympäristöstä ja tietämystä Suomenlahdesta ja Espoon merellisyydestä. Teemavuoden aikana järjestettiin tapahtumia, kursseja, retkiä ja talkoita. Suomenlahti-vuosi kokosi kuntalaisia, oppilaitoksia, yrityksiä ja järjestöjä toimimaan terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden puolesta. Järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui yli henkilöä. 816 ihmistä lupasi muuttaa arkipäiväisiä tapojaan Suomenlahden puolesta ja yli 600 espoolaista osallistui rantojen siivoustalkoisiin. Vuoden aikana viestittiin aktiivisesti Suomenlahden tilasta ja kuntalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa siihen sekä päivitettiin Itämerihaasteen Espoon toimenpideohjelman vuosille Projektin omistaja oli luontotalon johtaja Riitta Pulkkinen ja projektikoordinaattorina toimi Niina Järvinen. Projektikoordinaattorin palkkarahat saatiin sisäisenä siirtona ohjelmajohtamiselta. Ilmastotyön koordinointi hyötytavoitetta toteutettiin vuonna 2014 tekemällä Espoon ilmastotoimien priorisointiselvitys, joka valmistui syyskuussa Selvityksen tavoitteena oli tarkastella keinovalikoimaa, jolla Espoon asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät 30% vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta sekä esittää visio toimenpiteistä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi 2050 mennessä. Työn tuloksena saatiin priorisoidut tulevaisuuden kustannustehokkaat päästövähennystoimet. Tuloksia hyödynnetään Espoon kaupungin ilmasto- ja energia-asioiden toimenpideohjelman päivittämisessä. Selvityksen toteutti Gaia Consulting Oy yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Työtä ohjasi ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Sari Soini. Selvitystä käsiteltiin ympäristölautakunnan kokouksessa

9 2.3. Lautakuntasopimuksen toteutuminen Lautakunta asetti vuodelle 2014 seuraavia tavoitteita: Ilmastonmuutoksen torjunta : Toteutetaan, edistetään ja seurataan elokuussa 2012 hyväksytyn Espoo-strategian ilmasto- ja energiatoimenpiteet -ohjelman toimenpiteitä. Ilmasto- ja energia-asioiden koordinaatiosta, edistämisestä ja seurannasta vastasi kaupungin ilmastoasioiden koordinaatioryhmä, jossa on jäseniä kaikilta toimialoilta ja konserniesikunnasta. Vetovastuu on ympäristökeskuksessa. Vuonna 2014 edistettiin toimenpideohjelman ja tätä tukevan ilmastoasioiden viestintäsuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista. Seurantaraportti valmistui helmikuussa : Vuonna 2012 valmistunut ilmastoasioiden viestintäsuunnitelma päivitetään ja sitä toteutetaan Ilmastoasioiden viestintäsuunnitelmaa toteutettiin ja päivitettiin viestintätoimenpiteiden osalta. Suunnitelma päivitetään kokonaisuudessaan ilmasto- ja energiatoimenpiteet ohjelman päivityksen yhteydessä vuonna : Selvitetään eri toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalilaskelmat sekä tehdään kustannushyötyanalyysit Toteutettiin Espoon kaupungin ilmastotoimenpiteiden priorisointityö päästövähennyslaskelmineen ja kustannushyötyanalyyseineen, joka valmistui loppuvuodesta : Edellisen pohjalta koostetaan virkatyönä tarkennettu ilmastonmuutoksen torjunnan toimenpideohjelma, jossa priorisoidaan ja aikataulutetaan toimenpiteet 30% päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi vuoteen 2020 mennessä. Suunniteltiin ilmastonmuutoksen toimenpideohjelman päivittäminen vuonna Vesistöjen ja virtavesien suojelu ja kunnostus Laaditaan Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelma, jonka yhteydessä selvitetään päätöksenteon tueksi hinta-arviot eri suojelutoimille. Toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta lautakunnassa. Espoon vesistöt ja vesiensuojelun toimenpideohjelmaa laadittiin vuonna 2014 ja se valmistuu keväällä : Toteutetaan vesiensuojelun toimenpideohjelman tärkeimmiksi arvotettuja toimenpiteitä niille varattujen määrärahojen puitteissa yhteistyössä ELY-keskuksen, yksityisen sektorin, järjestöjen sekä asukkaiden kanssa. Vesiensuojelun toimenpideohjelman toimenpiteistä Gumbölen kalatien vaellusesteiden poistotöiden suunnittelu aloitettiin ja kalatie toteutetaan vuonna : Laaditaan vesistöjen suojeluopas asukkaille. Opas julkaistaan ainakin ympäristökeskuksen nettisivuilla. Määrärahojen salliessa opasta jaetaan painettuna etenkin järvien valuma-alueiden asukkaille. 8

10 Järvikunnostusoppaan laatiminen asukkaille on aloitettu : Päivitetään Itämerihaaste. Valmisteluvaiheessa se tuodaan kaksi kertaa lautakuntaan siten, että lautakunta voi evästää sen valmistelua. Päivitettiin Itämerihaasteen Espoon toimenpideohjelma, jonka kautta Espoon kaupunki jatkaa pitkäjänteistä työtään Suomenlahden suojelussa. Itämerihaaste tuotiin lautakuntaan Osallistutaan Suomenlahti-vuoden 2014 tapahtumien toteuttamiseen sekä tiedottamiseen yhteistyössä muiden järjestävien tahojen kanssa. Suomenlahti-vuoden aikana on järjestetty useita tapahtumia, joissa aktivoitiin ottamaan vastuuta ympäristöstä, viestittiin Suomenlahden tilasta ja lisättiin Espoon merellisyyden tunnettavuutta. Tapahtumiin osallistui yli henkeä : Vesistöalueisiin kohdistuvaa maatalouden hajakuormitusta pyritään pienentämään yhteistyössä maataloussihteerin ja ELY- keskuksen kanssa järjestämällä mm. neuvontaa ja tiedotustilaisuuksia sekä kannustetaan viljelijöitä käytännön vesiensuojelutoimiin. Toimintavuonna osallistuttiin viljelijöiden pellonpiennar-tilaisuuksiin ja kerrottiin vesiensuojelusta Luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien turvaaminen : Tehdään selvitys Espoon ekologisen verkoston tilanteesta. Selvityksen valmistelua ohjaa luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä. Selvityksen perusteella tuotetaan tiedotusmateriaalia mahdollisesti yhteistyössä muiden PKS- kuntien ja metsähallituksen kanssa. Selvitys Espoon ekologisesta verkostosta julkaistiin alkuvuodesta. Vuoden aikana julkaistiin myös useita tiedotteita ekologisesta verkostosta. Muuta materiaalia julkaistiin pääkaupunkiseudun yhteistyössä jo edellisenä vuonna : Tiivistetään ympäristökeskuksen yhteistyötä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa viheryhteyksien turvaamiseksi mm. yleiskaavapuolen viheraluekudelman laadinnan, Pohjois-Espoon yleiskaavatyön sekä Espoonväylän suunnittelun osalta. Yleiskaavan viheraluekudelman laadinnassa on tehty yhteistyötä sekä kartoitettu ja luovutettu kudelmatyöhön sopivia aineistoja kaupunkisuunnittelukeskukselle : Kartoitetaan päiväkoti- ja koulumetsät. Kartoituksen perusteella laaditaan toimenpiteet päiväkoti- ja koulumetsien säilymiselle osana viherverkostoa. Lautakunta evästää jatkosuunnittelua. Tärkeät lähimetsät - Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitys 2013 julkaistiin vuoden 2014 loppupuolella. Selvityksen tuottamaa aineistoa jalostetaan ja hyödynnetään edelleen vuonna Ks : Ympäristökeskuksen ja teknisen keskuksen yhteistyötä Keskuspuiston statusta vahvistavien luontovalistushankkeiden toteutuksessa jatketaan. 9

11 Vuonna 2014 aloitettiin Keskuspuiston Tikankierros -luontopolun rakentaminen. Osallistuttiin myös Keskuspuiston reitit ja portit -ohjausryhmän kokouksiin sekä eri hankkeiden maastokatselmuksiin : Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman aikataulutettujen tavoitteiden toteuttaminen, seuraaminen ja edistäminen yhteistyössä muiden lautakuntien kanssa. Vuonna 2014 toteutettiin lumo-ohjelman ekologiset yhteydet -teemavuotta ja sen mukaisia toimenpiteitä. kts : Lintuvesien pesimälinnuston seurantaa jatketaan. Lintuvesien pesimälinnuston seuranta toteutetaan vuonna Tuottavuus- ja tulopohjahankkeet Espoo-strategiaan ei sisältynyt erityisesti ympäristölautakuntaa koskevia tuottavuus- ja tulopohjahankkeita Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen Ympäristölautakunnalle ei ollut osoitettu pöytäkirjamerkintöjä vuodelle Ympäristölautakunnan asettamien tunnuslukujen toteutuminen Ympäristölautakunnan asettamien tunnuslukujen toteutuminen on kuvattu tarkemmin ympäristölautakunnan vuoden 2014 ennakkotilinpäätöksessä (käsitelty ympäristölautakunnassa ) Lupapäätösten käsittelyaika Ympäristöluvat ja vesiasiat valmistellaan neljässä kuukaudessa, ellei hakijan kanssa sovita muunlaisesta käsittelyaikataulusta. Aika lasketaan asian vireille tulosta lautakunnan ensimmäiseen käsittelyyn. Toteutuminen: Vuoden aikana käsiteltiin kolme ympäristölupahakemusta ja 167 vesiasiaa. Ympäristölupien käsittelyajat välillä 3,6 kk 22 kk. Vesiasioiden käsittelyaika oli keskimäärin kaksi kuukautta Meluilmoitusten sekä koeluonteista toimintaa ja poikkeuksellisia tilanteita koskevien ilmoitusten käsittelyaika Meluilmoitukset sekä koeluonteista toimintaa ja poikkeuksellisia tilanteista koskevat ilmoitukset valmistellaan päätettäväksi kahden viikon kuluessa niiden vireille tulosta, mikäli hakijan kanssa ei sovita pidemmästä aikataulusta. Jos toiminnan mahdollisesti aiheuttamista haitoista joudutaan kuulemaan ympäristön asukkaita, valmisteluaika on yksi kuukausi. 10

12 Toteutuminen: Meluilmoituspäätöksiä tehtiin 47 kpl ja niiden käsittelyajat vaihtelivat parista päivästä seitsemään viikkoon, keskimääräisen käsittelyajan ollessa noin 2,1 viikkoa. Yli kaksi viikkoa käsittelyaika oli 14 meluilmoituksessa täydennystarpeiden vuoksi Lupapäätösten lukumäärä ja kustannukset Ympäristölupatulot olivat euroa vuonna Ympäristöluvat Poikkeukselliset tilanteet Meluilmoitukset Maastoliikenne Vesi- ja vesihuoltolain mukaiset asiat Muut Yhteensä Menot ( / lupapäätös) Valvottujen kohteiden lukumäärä Valvontayksikössä tavoitteena oli tarkastaa 600 kohdetta. Yksikkö valvoo mm. lupavelvollisia ja ilmoituksenvaraisia toimintoja, pilaantuneiden maiden kunnostamista, ympäristön roskaantumista sekä jätevesien johtamista ja käsittelyä. Tavoitteena ympäristö- ja luonnonsuojeluyksikössä oli 150 kohteen valvonta. Ympäristö- ja luonnonsuojeluyksikkö valvoo arvokkaita luontokohteita, luonnonsuojelualueita, luonnonmuistomerkkejä, uhanalaisia lajeja, luontopolkuja yms. Valvottavia kohteita on yhteensä noin 450 kpl. Luonnonsuojelun valvonta Erityislakien mukainen valvonta Yhteensä Menot ( / valvottu kohde)

13 Annettujen lausuntojen lukumäärä ja muut yhteydenotot Lausuntopyyntöihin pyrittiin vastaamaan määräajassa. Ympäristö- ja luonnonsuojeluyksikön osalta tähän on kaupungin uuden käytännön mukaan laskettu mukaan myös sähköisesti annetut kannanotot Valvontayksikkö Ympäristö- ja luonnonsuojeluyksikkö Yhteensä Menot euroa / lausunto Kaupunkilaiset ottavat yhteyttä ympäristökeskukseen puhelimitse, sähköpostitse ja kaupungin oman palautejärjestelmän kautta. Yhteydenotot koskevat hyvin erilaisia asioita, joista jotkut vaativat perusteellista selvittämistä. Vuonna 2014 ympäristökeskus vastasi 52 yhteydenottoon palautejärjestelmän kautta Villa Elfvikin luontotalon tulostavoitteet Villa Elfvikin luontotalon tulostavoitteita olivat: - Luontotalon kävijämäärä, hlö - Luontokoulupäivät 116 päivää Tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Luontokoulun käyttö, hlö Luontokoulupäivät Luontotalon kävijämäärä, hlö* Käyttökulut ( /kävijä) ,91 15,05 11,74 17,85* Vuodesta 2010 lähtien Villa Elfvikin kävijämääriin lasketaan ympäristökeskuksen kaikille retkille osallistuneiden määrä, sillä retket hoidetaan VE:stä. * Käyttökulut ( /kävijä) ovat normaalia suuremmat. Talon menoissa näkyy Suomenlahti-vuoden palkka- ja muut kulut, mutta kaikkia vuoden aikana tilaisuuksissa tavoitettuja ei ole laskettu Villa Elfvikin kävijöihin. 12

14 3. YMPÄRISTÖNSUOJELUTEHTÄVÄT 3.1. Ympäristönsuojelun valvonta Ympäristökeskuksen valvontayksikön tehtävänä on huolehtia kunnallisena valvontaviranomaisena ympäristönsuojelu-, vesi-, vesihuolto- ja jätelaissa määritellyistä valvontatehtävistä ympäristöhäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi. Valvontayksikkö tallentaa valvontatiedot Trimble Locus järjestelmän ympäristövalvontasovellukseen. Trimble Locus oli aiemmin nimeltään Tekla GIS ja sitä ennen Xcity. YtBoss-järjestelmä on edelleen käytössä vanhojen (ennen 05/2010) tietojen selailua varten Ympäristöluvat ja rekisteröinnit Ympäristölupia myönnettiin vuonna 2014 kolme: yksi linja-autovarikolle ja kaksi mullanvalmistustoiminnalle. Ympäristölupamääräyksiä tarkistettiin viiden luvan osalta. Vuoden 2014 aikana rekisteröitiin 21 jakeluasemaa ja yksi kemiallinen pesula. Jätelain 100 :n mukaisia rekisteröintejä tehtiin yksi Laitosvalvonta Laitosvalvonta toteutetaan käymällä kohteissa, jotka ovat laitoksia, joille ympäristölautakunta, Uudenmaan ympäristökeskus tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan, tai yrityksiä, joiden toiminta ei edellytä ympäristölupaa. Tarkastuskohteita on vuosittain noin 70 kpl. Joissakin kohteissa käydään vuoden aikana useaan kertaan, kuten Ämmässuon Kulmakorven alueella. Monille yrityksille on ympäristöluvassa määrätty velvoite toimittaa vuosiraportti ympäristöviranomaisille edellisen vuoden toiminnasta. Vuosiraportit ovat olennainen osa laitosvalvontaa tarkastuskäyntien lisäksi. Vuonna 2014 rekisteröitiin useita jakeluasemia ja moniin niistä tehtiin myös tarkastuskäynti. Jakeluasemien rekisteröinnit ja tarkastuskäynnit jatkuvat lähivuosina. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kanssa tehdään vuosittain yhteistarkastuksia laitoksiin, joiden asiat vaativat käsittelyä. Espoon ympäristökeskuksessa oli harjoittelija, jonka tehtävänä oli selvittää espoolaisten autokorjaamoiden toimintaa ympäristönäkökulmasta ja antaa neuvontaa. Käynneillä valvottiin mm. Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten, sekä jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön noudattamista. Valvontakäynnit tehtiin yhteensä 50 korjaamoon Jätehuolto Jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikkojen valvonta Espoossa on 47 toimijaa, joilla on voimassa oleva ympäristölupa jätteen laitosmaiselle 13

15 käsittelylle tai hyödyntämiselle. Joukossa on pohjoismaiden suurin kaatopaikka ja kaatopaikkakaasulaitos, kaupungin maantäyttöalueet sekä mm. mullan valmistusta, jätemateriaalin hyödyntämistä, maantäyttöä sekä metalliromun, sähkö- ja elektroniikkaromun ja vaarallisten jätteiden käsittelyä ja keräystä harjoittavia yrityksiä. Lähes kaikille toimijoille on määrätty raportointi- tai vesientarkkailuvelvoite. Näiden laitosten toimintaa valvottiin tarkastuskäynnein sekä vesientarkkailu- ja toimintaraporttien avulla. Ämmässuon Kulmakorven alue Suurin toimintakokonaisuus on Ämmässuon - Kulmakorven alue, jossa v oli 19 ympäristöluvan perusteella toimivaa laitosta. Alueen suurimpien toimijoiden ympäristöluvat (Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskus, Kuusakoski Ekopark, Rudus Oy:n louhinta ja murskaustoiminta, kaupungin maantäyttöalueet) on tarkistettu viime vuosien aikana. Vireillä aluehallintovirastossa on Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen ympäristölupien tarkistamishakemuksia: kivenmurskaamo ja kaasuvoimala. Vaasan hallinto-oikeudessa on jätteenkäsittelykeskuksen biojätteiden käsittelyä (kompostointi/mädätys) koskeva hakemus. Alueelle on määrätty laaja vesientarkkailuvelvoite sekä usealle laitokselle ilmansuojelua, melua ja hajua koskevia mittausvelvoitteita. Kaikki alueen ympäristöluvan perusteella toimivat laitokset tarkastetaan vuosittain joko laitostarkastuksella tai vuosi- ja päästöraporttien avulla. Alueella tehtiin 48 tarkastus- tai valvontakäyntiä tai valvonnallista neuvottelua vuonna Alueen merkittävin ongelma on ollut hajuhaitat, jotka ovat vähentyneet viime vuosina biojätteen käsittelyolosuhteiden parannuttua. Alueella on nyt kaksi kompostointilaitosta, minkä vuoksi kapasiteettiongelma on poistunut eikä hajuhaittoja aiheuttanutta raakaa kompostituotetta ole enää tarvinnut siirtää ulos. Ympäristökeskus sai vain yksittäisiä valituksia häiritsevästä hajusta vuonna Alueen ilman laatua (hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset ja haisevat rikkivedyt (TRS)) seurataan ajantasaisen seurantajärjestelmän välityksellä internetissä, jolloin poikkeamat voidaan havaita nopeasti. TRS-pitoisuuden ohjearvon (10 µg/m 3 ) ylityksiä ei havaittu vuonna Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausikeskiarvo ei ylittänyt kertaakaan vuoden 2014 aikana raja-arvon numeroarvoa (50 µg/m 3 ). Ylityksiä sallittaisiin 35 kpl/a, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy. Mainittavia poikkeavia tilanteita ei vuoden aikana sattunut. Jätteidenkäsittelykeskuksessa toimii HSY:n laaduntarkastusryhmä. Ryhmä mm. tarkkailee tulevia jätekuormia. Jos kuormissa havaitaan huomautettavaa tai autoilija kääntyy tai käännytetään portilla, tapauksesta lähetetään tieto sen kunnan ympäristökeskukseen, josta kuorma on tullut. Espoossa vuonna 2014 yleisin huomautuksen syy oli, että asbestia sisältävä kuorma tuli ilman asbestimerkintöjä. Syinä kääntymiseen oli mm., ettei jätteitä oltu lajiteltu riittävästi, kaivanto oli jo suljettu tai kaatopaikkakelpoisuuslausunto puuttui. Vantaan jätevoimala otettiin käyttöön syyskuussa Nykyisin sinne viedään poltettavaksi kaikki sekajäte, joka aiemmin kuljetettiin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen. Tämä vähentää merkittävästi Ämmässuolle tulevien kuormien määrää. Ämmässuon vanhan kaatopaikan kunnostus Ämmässuon kaatopaikan vanha osa suljettiin marraskuussa 2007 ja sen kunnostus alkoi keväällä Vanhalle osalle on rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä ja tiivis pintarakenne. Kaatopaikan pinta-alasta on peitetty noin 80 %. Kaatopaikan vanhalla osalla on suotovesien kierrätysjärjestelmä ja pumppuasemia. Järjestelmällä kaatopaikan sisäistä vettä palautetaan ylläpitämään jätteen hajoamiselle suotuisia olosuhteita jätetäytössä. Kaatopaikkakaasun hyödyntämiseksi tarkoitettu kaasumoottorivoimalaitos aloitti toimintansa toukokuussa

16 Laitos tuottaa tällä hetkellä sähköä 15 MW teholla ja lämpöä 8 MW. Vanhan kaatopaikan lakiosaa muotoillaan stabiileilla jätejakeilla. Täyttöalueen annetaan tiivistyä ja laskeutua muutaman vuoden ajan, minkä jälkeen lopullisen pintakerroksen tekeminen lakiosalle tehdään loppuun. Kaatopaikkojen kunnostus Mankkaan kaatopaikkaa on kunnostettu golfkenttä- ja virkistysaluekäyttöön. Kunnostus alkoi keväällä 2009 ja se päättyi toukokuussa Alueella on käynnissä vesien tarkkailu. Muiden kaatopaikkojen (käytöstä poistetut kaatopaikat sekä toimivat maantäyttöalueet, 11 kpl) valvontaa tehtiin vesientarkkailun, maastotarkastusten ja vuosiraporttien avulla Roskaantuminen Ympäristökeskus ottaa vastaan ilmoituksia ympäristön roskaantumisesta ja huolehtii tarvittaessa roskaantumistapausten selvittelystä ja siivouttamisesta. Roskaantumistapauksia hoiti kolme ympäristötarkastajaa sovitun aluejaon mukaisesti. Vuoden aikana ympäristökeskukseen tuli 111 roskaantumisilmoitusta. Ilmoitukset koskivat roskaantuneita kierrätyspisteitä, hylättyjä autonrenkaita, kodinkoneita ja huonekaluja sekä rakennus- ja puutarhajätteitä. Osa ilmoitetuista kohteista havaittiin tarkastuksella jo siivotuiksi tai sellaisiksi, etteivät ne edellyttäneet toimenpiteitä. 100 tapauksessa ympäristökeskuksesta otettiin yhteyttä siivousvelvolliseen tai ryhdyttiin muihin tarvittaviin toimiin. Jos roskaajaa ei ollut tiedossa ja roskaantuminen oli kaupungin omistamalla maalla, asiasta ilmoitettiin Siisti Espoo -projektille tai kohteesta vastaavalle kaupungin yksikölle. Joissakin kohteissa täytyy tehdä useita tarkastuksia ennen kuin ne saadaan siivotuiksi. Ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ei viety puhdistamismääräyksiä. Yhdessä aiemmin vireille tulleessa roskaamistapauksessa ympäristötarkastaja oli Espoon käräjäoikeudessa kuultavana syyttäjän nimeämänä todistajana. Sekä tietoon tulleiden että toimenpiteitä edellyttäneiden roskaantumiskohteiden määrät olivat suunnilleen samat verrattuna edelliseen vuoteen 2013, jolloin ympäristökeskukseen ilmoitettiin 124 roskaamistapausta, joista 102 edellytti toimenpiteitä Lumen vastaanottopisteet Espoon lumen vastaanottopisteet sijaitsevat Sinimäentien varrella Mankkaalla ja Hyljetien varrella Suomenojalla. Runsaslumisina talvina on ollut käytössä myös tilapäisiä läjitysalueita. Alueet on siivottu lumien sulettua ja niiden siisteys on tarkastettu kevään kuluessa. Sulamisvedet eivät kuormittaneet lähialueen ojia ja puroja merkittävästi. Alueiden ylläpitäjä, kaupungin tekninen keskus, siivosi alueet lumien sulettua Muu jätehuollon valvonta Rakennus- ja purkulupahakemusten liitteenä luvan hakijat laativat jäteselvityksen. Rakennusvalvontakeskuksen ympäristökeskukseen toimittamat jäteselvitykset tarkistetaan. Tarvittaessa hakijalle soitetaan, hakijalta pyydetään lisäselvityksiä ja hakijaa neuvotaan jätteiden käsittelyssä. Vuonna 2014 pyydettiin tarkennuksia yhteensä noin 10 purkujäteselvitykseen. Maanalaisen öljysäiliön poisto valvottiin 24 kohteessa. Kun maaperän puhtautta ei voinut tarkastuksella aistinvaraisesti todentaa, maaperän tutkiminen ja kunnostus tehtiin asiantuntijakonsultin alaisuudessa. Viranhaltijapäätöksellä hyväksyttiin yhdeksän maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen. Kolmen säiliön kohdalla hakemus hylättiin niin, että säiliö on nostettava. 15

17 Ympäristökeskus hyväksyi ympäristönsuojelumääräysten 12 :n mukaisesti kirjeellään 12 tapauksessa asfaltti-, betoni-, pohjahiekka-, rengasrouhe- tai tiilijätteen tai stabiloidun ylijäämämaan sijoittamisen maaperään korvaamaan luonnonaineksia. Sijoitukset merkittiin kaupungin paikkatietojärjestelmään. Ympäristökeskuksen hyväksynnällä vuonna 2014 maaperään sijoitettujen ainesten kokonaismäärä oli tonnia. Ympäristökeskukseen ilmoitettiin jatkotoimenpiteitä vaativia ympäristövahinkoja, kuten öljyvuotoja 18 kpl. Ympäristökeskus valvoi osaltaan kohteiden puhdistusta Meluntorjunta Meluntorjuntaa käsiteltiin kaavalausunnoissa, joissa painotettiin säännönmukaisesti meluntorjunnan huomioonottamista jo kaavoitusvaiheessa. Ympäristökeskukseen tehtiin vuonna meluvalitusta, jotka enimmäkseen koskivat rakennustyömaita ja erityisesti töiden aloittamista ennen klo Myös lentomelu aiheutti jonkin verran valituksia. Ympäristönsuojelulain edellyttämiä melupäätöksiä erityisen häiritsevästä tilapäisestä melusta tehtiin 47 kappaletta. Meluilmoituksia tehtiin ennen muuta louhinta- ja paalutustöistä. Huomattavia meluilmoituksen perusteella valvottavia kohteita olivat mm. HSY:n Leppävaaran vesihuoltotunneli ja Länsimetro. Myös loppuvuodesta käynnistynyt Länsimetron jatke työllisti paljon. V aloitettiin pks-yhteistyönä asukkaille tarkoitetun liikennemelun torjuntaoppaan laatiminen Ilmansuojelu Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin yhteistyössä HSY:n kanssa. Pysyvät, jatkuvatoimiset mittausasemat olivat Leppävaarassa ja Luukissa. Lisäksi Ämmässuon kaatopaikalla mitattiin säätietoja, hengitettäviä hiukkasia (PM10), pienhiukkasten (PM2,5) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuutta. Espoon siirrettävä mittausasema oli vuoden 2014 Kehä II:n läheisyydessä Olarissa. Ns. passiivikeräimin kartoitettiin typpidioksidipitoisuuksia Kehä II:n tunnelin pohjoispään tuntumassa. Tutkimusten tulokset HSY raportoi vuosiraportissaan, joka valmistuu touko-kesäkuussa Vuoden 2013 ilmanlaaturaportti esiteltiin lautakunnalle elokuussa Espoon kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman toimenpiteiden toteutuminen vuoden 2013 aikana raportoitiin ympäristölautakunnalle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja ympäristöministeriölle kevään 2014 aikana. Espoon kaupungin eri yksiköiden edustajista koottu ilmanlaaturyhmä kutsuttiin koolle kerran vuoden 2014 aikana. Kokouksissa kerättiin tietoja ilmansuojelun toimintaohjelman toimenpiteiden toteutumisesta. Ilmanlaatuun kiinnitettiin huomiota myös kaavalausunnoissa ja muussa yhteistyössä kaavoittajien kanssa, sillä usein kaavoitettavat kohteet sijaitsevat vilkkaiden väylien varrella. Lisäksi toimintavuoden aikana on pidetty kaavakohtaisia ilmanlaatukokouksia ja annettu neuvontaa kaavoittajille sähköpostitse ja puhelimitse Ilmansuojelun tutkimushankkeet Espoon ympäristökeskus on mukana vuoden 2011 alussa alkaneessa nelivuotisessa, osin EUrahoitteisessa (Life+) Redust-hankkeessa. Redust-hankkeen tavoitteena on löytää parhaat 16

18 talvikunnossapidon keinot, joilla katupölyä voidaan vähentää, sekä edesauttaa näiden keinojen käyttöönottoa. Hankkeen koordinaattori on Helsingin ympäristökeskus. Hankkeen myötä ovat jatkuneet Nuuskija-autolla tehtävät katupölymittaukset mm. Espoon reiteillä. Vuosi 2014 oli hankkeen viimeinen toimintavuosi Vesiasiat Vesiensuojelussa käsiteltiin vesien tutkimus- ja kunnostusasioita sekä ojituksiin, jätevesiin, meriläjitykseen ja vesistön rakentamiseen liittyviä päätös- ja lausuntoasioita. Asiat kuuluvat ympäristönsuojelulain, vesihuoltolain ja vesilain piiriin. Lautakunnassa käsiteltiin jätevedenpuhdistamoiden, vesistötarkkailujen sekä Ämmässuo- Kulmakorven alueen yhteistarkkailun vuosiyhteenvedot. Vesihuoltolain mukaisia päätöksiä vapautushakemuksista tehtiin 166 kpl. Erityisesti hulevesien käsittelyyn on pyritty kiinnittämään huomiota myös kaavalausunnoissa. Vuonna 2011 valmistuneen Espoon hulevesiohjelman toteuttamista varten perustetun hulevesityöryhmän tavoitteena on ollut ohjelman toteuttamisen edistäminen kaupungin eri hallintokunnissa. Hulevesityöryhmän käsiteltäväksi laadittiin ohjeluonnos rakentamisaikaisten vesien ja työmaavesien käsittelystä Espoossa. Ohjeluonnos on ollut lausunnolla eri toimialoilla ja ohjeet valmistuvat vuonna Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn annettiin neuvontaa 126 kiinteistöllä Kalajärven, Matalajärven ja Siikajärven valuma-alueilla. Neuvontahanke toteutettiin yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Vuonna 2014 on käyty puhumassa kuudessa eri tilaisuudessa Espoon vesisuojelusta ja hulevesiasioista. Tilaisuuksissa on ollut keskimäärin 50 kuulijaa. Espoon vesiensuojelusta ja vesipuitedirektiivistä pidettiin esitys kesäkuussa Espoon ystävyyskaupunkien kokoontumisessa Kristianstadissa (Ruotsi). Joulukuussa Turussa kerrottiin Itämerihaasteen vuositapaamisessa Itämerihaasteeseen liittyvistä toimenpiteiden toteutumisesta Espoossa Vesistötutkimus vuonna 2014 Vesitutkimuksia jatkettiin ohjelman puitteissa. Vesitutkimuksen teki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Tutkimuksia tehtiin Espoonlahdella ja seuraavilla järvillä: Pitkäjärvi Lippajärvi Luukinjärvi Bodominjärvi Matalajärvi Hannusjärvi Kalajärvi Myllyjärvi (Lahnus) Odilampi Siikajärvi Sorvalampi Tutkimuksia tehtiin myös seuraavilla joilla ja puroilla: Espoonjoki Glimsjoki Glomsjoki 17

19 Lambrobäcken Mankinjoki Gumbölenjoki Monikonpuro Finnoonoja Lisäksi tutkittiin kolmen Matalajärven laskevan ojan vedenlaatua järven kuormituksen seuraamiseksi. Merialueella tehtiin yhteistyötä Suvisaariston asukkaiden kanssa ja koordinoitiin näkösyvyysmittauksia edellisten vuosien tapaan. Tuloksista laadittiin yhteenveto Sommaröseuran vuosikirjaan Vesistökunnostus vuonna 2014 Vesistökunnostuksista pääkohteena ovat olleet Pitkäjärvi ja Lippajärvi keskeisen merkityksensä vuoksi. Lisäksi kunnostustoimena ilmastettiin talvella Luukinjärveä ja Matalajärveä. Pitkäjärveä hapetettiin kesällä ja talvella kahdella Mixox-hapettimella (Vesi-Eko Oy). Pitkäjärveä hoitokalastettiin rysillä heinä elokuussa. Pääasiassa särkikalaa ja pieniä ahvenia poistettiin kg (38 kg/ha). Lippajärveä hapetettiin keväästä syksyyn Mixox-hapettimella ja talvella Visiox-ilmastimella (Vesi- Eko Oy). Lippajärveä hoitokalastettiin rysillä elokuussa. Pääasiassa särkikalaa poistettiin 280 kg (5 kg/ha). Hannusjärven kunnostukseen osallistuttiin avustamalla Hannusjärven suojelu ry:n toimintaa. Kunnostustoimenpiteet olivat hapettaminen, vesikasvien niitto ja kalakannan hoito katiskoilla ja turoilla. Yhteistyössä Uudenmaan ELY- keskuksen ja Espoon teknisen keskuksen kanssa tehtiin Espoonjoen alajuoksulle Kauklahteen kalataloudellinen kunnostus. Vuonna 2014 RKTL on yhdessä Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa koekalastanut kunnostetussa kohteessa ja alueella kutee nyt uhanalainen meritaimen ja vaellussiika. Ympäristökeskus on mukana Gumbölenjoen Myllypadon kalatien suunnittelussa. Kalatien ohjausryhmässä on edustus ELY-keskuksesta, teknisestä keskuksesta ja Espoon Rotaryklubista. Kalatien on tarkoitus valmistua vuonna Virtavesien hoitoyhdistyksen (VIRHO ry) kunnostustalkoita avustettiin Finnoonojan Sunassa ja Gräsanojan Lukupurossa Pilaantuneen maaperän kunnostus Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) tuli voimaan Asetuksessa on liitteenä yleisesti esiintyvien maaperän haitallisten aineiden kynnys- ja ohjearvot maaperässä kokonaispitoisuutena kuiva-ainetta kohti. Kynnysarvon ylittäminen edellyttää maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia. Luontainen taustapitoisuus voi joskus ylittää kynnysarvopitoisuuden. Geologian tutkimuskeskus on selvittänyt Espoon taustapitoisuudet ja tutkimusta koskeva raportti julkaistiin syksyllä

20 Espoon ympäristökeskuksen ylläpitää tietoja mahdollisesti pilaantuneista maa-alueista. Espoon ympäristökeskuksessa oli projektityöntekijä, joka vei kaikki kohteet käytössä olevaan paikkatietoperusteiseen valvontaohjelmaan. Kohteiden ajantasaiset tiedot ovat nähtävillä kaupungin käyttämässä karttaohjelmassa. Vuonna 2014 kunnostus- ja selvitystoimenpiteitä tehtiin noin 30 kohteessa. Maaperän pilaantuminen tuli esiin 10 purku-, rakennus- tai peruskorjauskohteessa. Yleisimmin maaperä oli pilaantunut öljyllä. Ympäristökeskus valvoi omalta osaltaan kunnostushakkeiden toteutusta. Kaupungin omistamien pilaantuneiden kohteiden tutkimisessa ja kunnostuksessa ympäristökeskus on mukana asiantuntijana. Lisäksi ympäristökeskus ohjaa ja neuvoo yksityisiä henkilöitä pilaantuneen maaperän kunnostusta koskevissa asioissa Nitraattiasetuksen valvonta Valtioneuvoston asetus (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamiseksi, ns. nitraattiasetus, edellyttää, että kotieläinsuojien lantavarastoon tulee mahtua koko vuoden aikana muodostuva lanta lukuun ottamatta eläinten laitumelle jättämää lantaa. Poikkeamisesta lannan varastointitilalta vaadittavasta tilavuudesta ja lannan varastoinnista patterissa on tehtävä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuonna 2014 ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtiin yksi valvontailmoitus. Kuusi tallia tarkastettiin. Lisäksi tarkastettiin viljelijän kompostointialusta, jolle hän ottaa vastaan hevosenlantaa. Nitraattiasetuksen valvonnan yhtenäistämiseksi pääkaupunkiseudulla Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kirkkonummen ympäristökeskuksissa nitraattiasetusta valvovat henkilöt tapaavat vuosittain Ilmastonsuojelu Päästölaskennat osoittivat, että kasvihuonekaasupäästöt eivät vähene tavoitteen mukaisesti. Espoon kasvihuonekaasupäästöjen jyrkkä kasvu taittui kuitenkin vuonna Kokonaispäästöt vähenivät 1 % ja asukasta kohti lasketut päästöt vähenivät 3 % vuoteen 2012 verrattuna. Tämä johtui suurimmaksi osaksi kulutussähkön päästöjen vähenemisestä. Espoon ongelmana on edelleen kivihiilen suuri osuus kaukolämmön tuotannossa. Kaukolämmöntuotannon päästöt pysyivät vuonna 2013 kuitenkin edellisvuoden tasolla, koska polttoaineen kulutus pieneni. Vuoden 2014 päästölaskennan ennakkotieto valmistuu keväällä Kaupungin ilmasto- ja energia-asioiden koordinaatioryhmä kokoontui säännöllisesti ja vuonna 2012 valmistunutta ilmastoasioiden viestintäsuunnitelmaa toteutettiin ja päivitettiin. Ilmasto- ja energiatoimenpideohjelman seuranta tehtiin helmikuussa 2014 ja toimenpiteiden priorisointiselvitys valmistui syyskuussa Siitä on kerrottu tarkemmin luvussa Ilmastoasioiden viestintään palkattiin harjoittelija syys-joulukuun ajaksi korvaamaan työpanosta, jonka perhevapailla ollut ympäristötarkastaja olisi normaalisti käyttänyt energiansäästön edistämiseen. Ekotukitoiminnan avulla edistettiin ilmasto- ja muiden ympäristötavoitteiden toteuttamista kaupungin työyksiköissä. Ekotukitoiminnasta on kerrottu tarkemmin luvussa 6.1. Suomen kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat muodostivat ilmastoverkoston vuonna 2011 ja sitoutuivat näyttämään suuntaa vähähiiliselle toiminnalle. Edistettäviä aloitteita on 10. Kaupunginjohtajat seurasivat aloitteiden toteutumista kokouksissaan. Vuoden aikana osallistuttiin moniin ilmastoaiheisiin kampanjoihin, kuten WWF:n Earth Houriin, Kilometrikisaan ja energiansäästöviikolle. 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012. Sisällysluettelo

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012. Sisällysluettelo ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano... 3 1.1.1. Ympäristölautakunnan kokoukset... 4 1.1.2.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 09.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Ympäristölautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri

Ympäristönsuojelun tehtävät. Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri Ympäristönsuojelun tehtävät Jaana Gustafsson vs. ympäristöinsinööri 5.9.2017 Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Kunnassa toimii ympäristönsuojeluviranomainen, joko kunnan omana toimielimenä tai kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011. Sisällysluettelo

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011. Sisällysluettelo ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano... 3 1.1.1. Ympäristölautakunnan kokoukset... 4 1.1.2.

Lisätiedot

Espoon ympäristölautakunnan toimintaa vuonna 2007

Espoon ympäristölautakunnan toimintaa vuonna 2007 Espoon ympäristölautakunnan toimintaa vuonna 2007 Ympäristökeskus huolehtii ympäristön- ja luonnonsuojelusta Espoossa. Ympäristöasioista päättää luottamushenkilöistä koottu ympäristölautakunta, joka kokoontuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAOHJE ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAOHJE Teknisen toimen johtaja 16.3.2015 Voimaan 1.4.2015 1 Toiminta-ajatus Ympäristökeskuksen toiminta-ajatuksena on turvata ympäristön elinkykyisyys sekä omalta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 49. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.05.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 49 Ympäristölautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Sjöblom, puh. 043 826 5214 etunimi.m.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon ympäristölautakunnan toimintaa vuonna 2006

Espoon ympäristölautakunnan toimintaa vuonna 2006 Espoon ympäristölautakunnan toimintaa vuonna 2006 Ympäristökeskus huolehtii ympäristön- ja luonnonsuojelusta Espoossa. Ympäristöasioista päättää luottamushenkilöistä koottu ympäristölautakunta, joka kokoontuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3133/11.01.01/2013 76 Espoon ympäristölautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 129. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1. Espoon ympäristökeskuksen antamat lausunnot:

Espoon kaupunki Pöytäkirja 129. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1. Espoon ympäristökeskuksen antamat lausunnot: Ympäristölautakunta 11.12.2014 Sivu 1 / 1 129 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat lausunnot, päätökset ja kirjelmät:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2015

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2015 Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2015 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano... 3 1.1.1. Ympäristölautakunnan kokoukset... 4 1.1.2.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 128 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN DELEGOINNIT Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 55 2 Viranomaistoimiin määrääminen Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää ympäristöjohtajan,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 3 Ympäristölautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksyminen ja toimintasuunnitelman tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2016 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 16.3.2016 30 16.3.2016 1 (4) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöluvallisten laitosten valvonta...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2016

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2016 Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano... 3 1.1.1. Ympäristölautakunnan kokoukset... 4 1.1.2.

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 209 Espoon ilmasto-ohjelman hyväksyminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Laitala, puh. 043 824 5427 Leena Sjöblom, puh. 043 826 5214

Lisätiedot

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.

Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa. Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6. 1 16.6.2017 Luontoarvojen oikeudellinen sääntely kunnostushankkeissa Tuire Taina, KHO Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2017 Tampere 13.6.2017 Esityksen sisältö Vesilaki Luonnonsuojelulaki Vesienhoidon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3831/11.01.05/2015 77 Jätelain mukaisen puhdistamismääräyksen antaminen ja uhkasakon asettaminen / Espoo, Mynttilä Valmistelijat / lisätiedot: Lea Salonpää, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

Hankkeen loppuraportti

Hankkeen loppuraportti RUSETTI RUSETTI - ESPOON KESKUSPUISTO 2012 Hankkeen loppuraportti ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Leena Sjöblom Katrin Aia Eija Rissanen 15.5.2013 Rusetti - Espoon keskuspuisto 2 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.05.2016 Sivu 1 / 1 1392/2016 11.01.01 50 Lausunto Helsingin ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelman 2017-2024 luonnoksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2017 Sivu 1 / 1 19 Rakennuslautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku Malviala, puh. 09 816 26600 Solja

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.01.2017 Sivu 1 / 1 3213/2016 11.01.02 Ympäristölautakunta 105 8.12.2016 Kaupunginhallitus 11 9.1.2017 15 Valtuustoaloite suojelualueiden perustamisesta Espoon keskuspuistoon Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2017 Sivu 1 / 1 3213/2016 11.01.02 Ympäristölautakunta 105 8.12.2016 11 Valtuustoaloite suojelualueiden perustamisesta Espoon keskuspuistoon (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä

Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä. Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä Luontoarvot ja luonnonsuojelu Jyväskylässä Katriina Peltonen Metsäohjelman yhteistyöryhmä 26.4.2017 27.4.2017 Sisältö Miksi ekologinen näkökulma on tärkeä? Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle? Suojelutaso

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 2581/07.02.01/2015 289 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. 050 525 2706 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN MASSAT 7.9.2015

HELSINGIN MASSAT 7.9.2015 HELSINGIN MASSAT 7.9.2015 Mikko Suominen kaupungin massakoordinaattori YLEISTEN ALUEIDEN KAIVUMAAT 2010 500 000 t maa-ainesjätteenä maankaatopaikoille 2012 180 000 t 2013 10 000 t 2014 0 t (hyötykäyttöön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Aika Perjantai klo SDP ryhmähuone, Valtuustotalo. Emilia Tiainen. Pasi Laitala. Terhi Pippuri

Aika Perjantai klo SDP ryhmähuone, Valtuustotalo. Emilia Tiainen. Pasi Laitala. Terhi Pippuri KESTÄVÄ KEHITYS OHJELMA, OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Perjantai 19.12.2014 klo 13.10-15.10 Paikka Kutsutut jäsenet Nuorisovaltuutettu Ohjelmapäällikkö Pysyvät asiantuntijat Viestintävastaava SDP ryhmähuone,

Lisätiedot

ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI Jari Viinanen

ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI Jari Viinanen ILMASTOTYÖN KOORDINOINTI 3.3.2017 Jari Viinanen Enemmän koordinaatiota 3.3.2017 Ilmastotyön kehittäminen Helsingissä -Mia Malin 2015 pro gradu enemmän johdonmukaista ja strategista johtamista ja koordinointia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 26.7.2014 Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Suomen pintavesien ekologinen tilaluokitus julkaistiin 2.10.2013.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 276 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta HEL 2012-014235 T 11 01 01 Viite: Dnro ESAVI/165/04.09/2012

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8)

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8) Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 147 1 (8) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen

Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen Luonnonsuojelualueiden laiduntaminen 1 LUONNONSUOJELUALUEET Suomen pinta-alasta suojeltu noin yhdeksän prosenttia luonnonsuojelu- ja erämaalailla. Lisäksi suojelutavoitteita tukevia muita alueita sisältyy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 32 Espoon vesistötutkimus vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Johtava asiantuntija Antton Keto Suomen ympäristökeskus Limnologipäivät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 4.04.07 Sivu / 58/07.00.0 Ympäristölautakunta 4 9..07 Kaupunginhallitus 7 0.4.07 50 Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen Valmistelijat / lisätiedot: Erja Tiihonen, puh.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Ulkoilumaastoja ja lähipuistoja

Ulkoilumaastoja ja lähipuistoja Ulkoilumaastoja ja lähipuistoja Espoo on luonnonystävien koti. Kun kaupungista löytyy niin merimaisemia kuin korpimaastoakin, oma soppi löytyy jokaiselle. Suomenlahti-vuosi 2014 Suomenlahti-vuosi 2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.05.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 42 Teknisen lautakunnan lausunto Espoon ilmasto-ohjelmasta 2016-2020 Valmistelijat / lisätiedot: Timo Virtanen, puh. 050 360 3292 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta

Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Haja-asutuksen talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanosta Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry:n järjestämät ympäristönsuojelupäivät 2003 2.10.2003 Lammin biologinen asema yli-insinööri Jorma Kaloinen

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 4219/2016 10.03.01 20 Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittymän kohdalla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010 Teija Tohmo PIUHA-hanke PIUHA-hanke ( Vanhojen pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönotto hanke) on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 1 399/10.02.03/2015 Kaupunginhallitus 88 2.3.2015 46 Högnäs, asemakaavan kumoaminen ja palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi oikaisukehotuksen johdosta, alue 633000, 65.

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot