Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2014

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Ympäristölautakunnan kokoonpano Ympäristölautakunnan kokoukset Lautakunnan koulutus ja muut tapahtumat Ympäristökeskuksen organisaatiorakenne ja henkilöstö Ympäristötoimen koulutus ja työhyvinvointitoiminta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA Talousarvion toteutuminen Espoo-tarinan toteutuminen Poikkihallinnollinen ohjelmajohtaminen Lautakuntasopimuksen toteutuminen Ilmastonmuutoksen torjunta Vesistöjen ja virtavesien suojelu ja kunnostus Luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien turvaaminen Tuottavuus- ja tulopohjahankkeet Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen Ympäristölautakunnan asettamien tunnuslukujen toteutuminen Lupapäätösten käsittelyaika Meluilmoitusten sekä koeluonteista toimintaa ja poikkeuksellisia tilanteita koskevien ilmoitusten käsittelyaika Lupapäätösten lukumäärä ja kustannukset Valvottujen kohteiden lukumäärä Annettujen lausuntojen lukumäärä ja muut yhteydenotot Villa Elfvikin luontotalon tulostavoitteet YMPÄRISTÖNSUOJELUTEHTÄVÄT Ympäristönsuojelun valvonta Ympäristöluvat ja rekisteröinnit Laitosvalvonta Jätehuolto Jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikkojen valvonta Roskaantuminen Lumen vastaanottopisteet Muu jätehuollon valvonta Meluntorjunta Ilmansuojelu Ilmansuojelun tutkimushankkeet Vesiasiat

3 Vesistötutkimus vuonna Vesistökunnostus vuonna Pilaantuneen maaperän kunnostus Nitraattiasetuksen valvonta Ilmastonsuojelu Ympäristövaikutusten arviointi LUONNONSUOJELU Lumo-toimenpideohjelman ekologiset yhteydet teemavuosi Espoon liito-oravien kokonaisselvitys (ELKS) ja liito-oravaviestintä Luonnonsuojeluun ja yleiseen ympäristönsuojeluun liittyvät tutkimukset ja selvitykset YMPÄRISTÖVALISTUS, YHTEISTYÖ, LUONTORETKET, TIEDOTUS JA JULKAISUT Yleinen ympäristövalistus Yhteistyö ja työryhmät Luontoretket Luontopolut Tiedotus ja julkaisut YMPÄRISTÖOHJELMA Ympäristöjohtaminen ja ekotuki VILLA ELFVIKIN LUONTOTALO Yleistä Luontokoulu Koulu- ja päiväkotimetsäprojekti Vaihtuvat näyttelyt Tapahtumat Uikunpesä Villa Elfvikin kestävän kehityksen ohjelma Villa Elfvikin luontotalon aukioloajat vuonna Villa Elfvikin kahvila Villa Elfvikin ystävät - Villa Elfviks vänner ry

4 1. YLEISTÄ Ympäristölautakunta ohjaa ympäristökeskuksen toimintaa. Ympäristökeskus on itsenäinen hallintokunta teknisen ja ympäristötoimen johtajan alaisena. Espoon ympäristölautakunta on toiminut vuodesta 1978, jolloin se perustettiin vapaaehtoisesti. Lainsäädäntö edellytti toimintaa vasta vuodesta Ympäristölautakunta huolehtii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (1986/64) mukaan muun muassa ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilaissa hoidettaviksi säädetyistä ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Lisäksi tulee huolehtia ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä, ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä, ympäristönsuojelun tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta sekä edistää kaupungin yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Lautakunta antaa myös lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille sekä suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät. Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen lautakuntien johtosäännön mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on 1. toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena 2. huolehtia kaupungin ympäristönsuojelusta, laatia ehdotus kaupungin ympäristönsuojeluohjelmaksi ja seurata sen toteutumista 3. huolehtia kunnalle luonnonsuojelulain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä antaa lain 24 :n ja 27 :n mukaiset kunnan lausunnot hakemuksista. Lisäksi lautakunta päättää luonnonsuojelulain 26 :n mukaisesta luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta ja 28 :n mukaisesta luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttamisesta. Lautakunta myöntää myös ympäristönsuojelulain 27 d :ssä tarkoitetun poikkeuksen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista sekä päättää maankäyttö- ja rakennuslain 161 a :n 2 momentissa tarkoitetusta ojan tekemisestä tai ojitusta varten tarpeellisen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamisesta toisen alueelle asemakaava-alueella. Ympäristökeskuksen toiminta-ajatuksena on maailmanlaajuisista, kansallisista ja paikallisista näkökohdista paikallisesti toimien turvata ympäristön elinkykyisyys sekä omalta osaltaan huolehtia edellytysten luomisesta viihtyisän, terveellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön varmistamiseksi myös tuleville sukupolville. Käytännön työtä ohjaamaan ympäristökeskuksessa on valmisteltu laatukansio, jonka päivitystä koordinoidaan ympäristökeskuksen laatutiimissä. 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Lautakunnan kokoonpano ja jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2014: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Partanen Henna, Vihr. pj 11 Koura Vera, Vihr, 0 Haaksiala Henri, Kok, varapj. 4 Lehtonen Matti, Kok. 0 Haeggström Eeva, SFP 9 Selenius Magnus, SFP 2 Lempiäinen Pekka, Kok, 10 Karas Jaakko, Kok. 1 Leppinen Mika, Kok. 9 Talaslahti Anne-Maritta, Kok 0 Koivumäki Katja, SDP 9 Kuuvalo Nasu, SDP 0 Kosonen Riina, Kok. 9 Pirinen Johanna, Kok. 2 3

5 Sauvola Mauri, Perus/Sit 2 Ahonen Perttu, Perus/Sit 9 Taipale Maria, Perus/Sit. 10 Löflund Jonna, Perus/Sit 0 Tilli Timo, Vas. 11 Karvinen Niina, Vas. 0 Vainikainen Joni, SDP 7 Hirvelä Ilkka, SDP 2 Vilo Taina, Kok. 9 Saarniala Tea, Kok. 0 Visakova Marika, Vihr. 9 Lappalainen Ville, Vihr. 2 Kaupunginhallituksen edustaja Varaedustaja Särkijärvi Jouni J., Kok. 11 Peltokorpi Mikko, Kok. 0 Nuorisovaltuuston edustaja Varaedustaja Karhunen Paula 9 Tiainen Emilia Ympäristölautakunnan kokoukset Ympäristölautakunta kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 109 asiapykälää. Vastaavat luvut edellisiltä vuosilta olivat: Vuonna kokousta 93 asiaa Vuonna kokousta 82 asiaa Lautakunnan koulutus ja muut tapahtumat HSY:n edustajat Pia Tynys ja Johannes Lounasheimo esittelivät tuoretta pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorikatsausta ja uutta Ilmastoveivi-työkalua Koulutus luottamushenkilöiden verkkopalvelun käytöstä (Innofactor, Pirjo Leskijärvi) Tutustuminen Ämmässuon ja HSY:n toimintaan, kiertoajelu Puheenjohtaja Henna Partanen osallistui Kuntien 7. Ilmastokonferenssiin Tampereella Espoon ympäristökeskuksen Niina Järvinen ja Eeva Nuotio pitivät esitelmät aiheista: Suomenlahti-vuosi tutuksi, Espoon vesien suojelu ja Itämerihaaste Ympäristölautakunnan Siisti Biitsi -talkoot Soukassa, Klobbenilla. Suomenlahti-vuoden tapahtuma Espoon ympäristölautakunnan ja kestävän kehityksen ohjelman ilmastoseminaari Espoon ympäristökeskuksen Tia Lähteenmäki ja Leena Sjöblom pitivät infon aiheista Liitooravat ja ekologiset yhteydet HSY:n Ilmastoinfo (Mira Soini-Nordström ja Teemu Kettunen) Lentoliikenteen ympäristövaikutusten esittely (Finavia, Mikko Viinikainen ja Satu Routama) 4

6 1.2 Ympäristökeskuksen organisaatiorakenne ja henkilöstö Ympäristökeskusta johti va. ympäristönsuojelupäällikkönä valvontapäällikkö FM Kari Kavasto ja 1.5. lähtien ympäristönsuojelupäällikkö FT Tarja Söderman. Ympäristökeskuksessa oli seuraavat yksiköt (suluissa kokopäiväiset työntekijät ): Valvontayksikkö (yhdeksän henkilöä, kaikki vakinaisia) Valvontayksikköä johti valvontapäällikkö FM Kari Kavasto ja siinä työskentelivät: ympäristötarkastaja FM Harri Anttila, ympäristötarkastaja MMM Tommi Paavilainen, ympäristötarkastaja FM Lea Salonpää ympäristötarkastaja DI Katja Ohtonen, ympäristötarkastaja DI Niko Torvela, ympäristötarkastaja DI Armi Tukia, ympäristötarkastaja MMM Lasse Kämpe ja limnologi FM Ilppo Kajaste Ympäristön- ja luonnonsuojeluyksikkö (viisi henkilöä, kaikki vakinaisia) Ympäristön ja luonnonsuojeluyksikköä johti johtava ympäristötarkastaja FM Kalevi Hiironniemi ja siinä työskentelivät: ympäristötarkastaja FM Leena Sjöblom, ympäristötarkastaja FM Tia Lähteenmäki, limnologi FM Eeva Nuotio ja ympäristönsuojelusihteeri LuK Katrin Aia Hallintoyksikkö (kuusi henkilöä, kaikki vakinaisia) Hallintoyksikköä johti kehittämispäällikkö TkT Sari Soini ja siinä työskentelivät: hallintolakimies OTM Erja Tiihonen, ympäristötarkastaja FM Tuija Stambej, media-assistentti BA Eija Rissanen, toimistosihteeri yo. Anita Korsumäki ja toimistosihteeri tradenomi-artesaani Leena Renko-Julin Villa Elfvikin luontotalo (viisi henkilöä, joista kaikki vakinaisia) Luontotaloa johti MMM Riitta Pulkkinen ja hänen lisäkseen työskentelivät: ts. ympäristökasvattaja FM Maija Vuorjoki sijaisti asti FM Sara Ojaa, joka oli vuorotteluvapaalla asti. suunnittelija FM Katri Luukkonen, ympäristönhoitaja fil. yo. Antti Mikala ja toimistosihteeri matkailuvirkailija Virpi Mäenpää Villa Elfvikissä tuntipalkkaisina oppaina ovat toimineet fil.yo Tuomas Lilleberg (koko vuoden) ja fil.yo Aura Raulo , FM Anniina Kuusijärvi ja fil.yo Iikka Oinonen alkaen vuoden loppuun. Ympäristökeskuksessa oli vuoden 2014 lopussa 26 vakanssia. Vakinaisista henkilöistä oli naisia 18 ja miehiä 8. Tilapäinen henkilöstö - Niina Järvinen, KTM, Suomenlahti-vuoden projektikoordinaattori, työskenteli Villa Elfvikissä Erika Zidbeck, fil.yo, kesätyöntekijä Villa Elfvikin luontotalossa ajalla

7 - Jesse Seppälä (siviilipalvelusmies), luontokouluavustajana Villa Elfvikin luontotalossa Eetu Mykkänen, FK, (siviilipalvelusmies) alkaen - Aku Korhonen, ympäristönhoitaja ajalla Tommi Mäkelä, ympäristönhoitaja ajalla FM Jussi Lampinen, projektityöntekijä, Espoon perinneympäristöt, ajalla FM Katri Annala, projektityöntekijä, perhosselvitys, ajalla Nora Berg, viestintäharjoittelijana ajalla FM Heta Tenno vs. ympäristötarkastaja ajalla ja projektityöntekijä sekä DI Elisa Keto, projektityöntekijä, autokorjaamotarkastukset, ajalla Ympäristötoimen koulutus ja työhyvinvointitoiminta Koulutukseen käytettiin noin 6876 euroa vuonna Työhyvinvointitoiminta oli aktiivista ja siitä vastasivat keskuksen tyhy-vastuuhenkilöt. Ympäristökeskus tutustui Espoon saaristoon Tyhy-retki tehtiin tiedekeskus Heurekaan. 2. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTA 2.1. Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden menoihin oli budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 2,635 milj. euroa. Menoja kertyi 2,553 milj. euroa, 97,0 %. Menoalitus oli 0,82 milj. euroa. Henkilöstömenoihin oli varattu 1,525 milj. euroa. Toteuma oli 1,501 milj. euroa, 98,5 %. Määrärahaa säästyi euroa. Ulkoisten palveluiden ostoon oli budjetoitu 0,757 milj. euroa. Toteuma oli 0,662 milj. euroa, 87,4 %. Määrärahaa jäi käyttämättä mm., koska vesiensuojelutehtävissä Gumbölen kalatien kunnostus siirtyi vuodelle Metsähallitukselle maksettava Espoon rahoitusosuus Haltia-luontokeskuksen menoihin oli 0,34 milj. euroa vuonna Sisäisten palveluiden ostoon oli varattu 0,134 milj. euroa. Toteuma oli 0,163 milj. euroa, 121,6 %. Villa Elfvikin menoihin oli varattu 0,575 milj. euroa. Menoja kertyi 0,540 milj. euroa, 93,9 %. Tuloja oli budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 0,050 milj. euroa. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä maksuista. Tuloja kertyi euroa, toteuma 135,6 %. Tulot ylittyivät euroa budjetoidusta Espoo-tarinan toteutuminen Espoo-tarinan tulostavoitteista raportoitiin 4 kertaa vuoden aikana. Espoo-tarinan tavoitteiden toteutumista vuonna 2014 on kuvattu tarkemmin ympäristölautakunnan vuoden 2014 ennakkotilinpäätöksessä (käsitelty ympäristölautakunnassa ). 6

8 Poikkihallinnollinen ohjelmajohtaminen Espoo-tarinaa toteutetaan yksiköiden omilla tarinoilla, toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tuloskorteilla ja poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, jotka läpäisevät kaupunkiorganisaation toimialat. Tämän valtuustokauden kehitysohjelmat ovat: Elinvoimaa ikääntyville, Kestävä kehitys, Kilpailukyky, innovatiivisuus ja yrittäjyys, Nuorten elinvoimaisuus ja Osallistuva Espoo. Poikkihallinnolliset kehittämisohjelmat ovat uusi toimintatapa ja ne tukevat Espoo-tarinan toteuttamista. Ohjelmia toteutetaan projektien, oman tekemisen muuttumisen, uusien kokeilujen ja kumppanuuksien kautta. Kestävä kehitys -kehitysohjelmassa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia kestäviä ratkaisuja kaupungin taloudellisten, sosiaalisten sekä ilmasto-, energia- ja ekologisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtuusto on hyväksynyt ohjelmalle kuusi hyötytavoitetta, joiden kautta tavoite saavutetaan. Ne ovat: Kestävä elämäntapa Kestävä verkostomainen kaupunki Espoon luonto ja ympäristö Ilmastotyön koordinointi Energiaratkaisut Kestävät liikkumisratkaisut Espoon luonto ja ympäristö hyötytavoitteen projektina toteutettiin vuonna 2014 Suomenlahti vuosi -projekti. Projekti lisäsi kuntalaisosallistumista, kuntalaisten vastuuta ympäristöstä ja tietämystä Suomenlahdesta ja Espoon merellisyydestä. Teemavuoden aikana järjestettiin tapahtumia, kursseja, retkiä ja talkoita. Suomenlahti-vuosi kokosi kuntalaisia, oppilaitoksia, yrityksiä ja järjestöjä toimimaan terveemmän ja turvallisemman Suomenlahden puolesta. Järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui yli henkilöä. 816 ihmistä lupasi muuttaa arkipäiväisiä tapojaan Suomenlahden puolesta ja yli 600 espoolaista osallistui rantojen siivoustalkoisiin. Vuoden aikana viestittiin aktiivisesti Suomenlahden tilasta ja kuntalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa siihen sekä päivitettiin Itämerihaasteen Espoon toimenpideohjelman vuosille Projektin omistaja oli luontotalon johtaja Riitta Pulkkinen ja projektikoordinaattorina toimi Niina Järvinen. Projektikoordinaattorin palkkarahat saatiin sisäisenä siirtona ohjelmajohtamiselta. Ilmastotyön koordinointi hyötytavoitetta toteutettiin vuonna 2014 tekemällä Espoon ilmastotoimien priorisointiselvitys, joka valmistui syyskuussa Selvityksen tavoitteena oli tarkastella keinovalikoimaa, jolla Espoon asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät 30% vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta sekä esittää visio toimenpiteistä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi 2050 mennessä. Työn tuloksena saatiin priorisoidut tulevaisuuden kustannustehokkaat päästövähennystoimet. Tuloksia hyödynnetään Espoon kaupungin ilmasto- ja energia-asioiden toimenpideohjelman päivittämisessä. Selvityksen toteutti Gaia Consulting Oy yhteistyössä kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Työtä ohjasi ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Sari Soini. Selvitystä käsiteltiin ympäristölautakunnan kokouksessa

9 2.3. Lautakuntasopimuksen toteutuminen Lautakunta asetti vuodelle 2014 seuraavia tavoitteita: Ilmastonmuutoksen torjunta : Toteutetaan, edistetään ja seurataan elokuussa 2012 hyväksytyn Espoo-strategian ilmasto- ja energiatoimenpiteet -ohjelman toimenpiteitä. Ilmasto- ja energia-asioiden koordinaatiosta, edistämisestä ja seurannasta vastasi kaupungin ilmastoasioiden koordinaatioryhmä, jossa on jäseniä kaikilta toimialoilta ja konserniesikunnasta. Vetovastuu on ympäristökeskuksessa. Vuonna 2014 edistettiin toimenpideohjelman ja tätä tukevan ilmastoasioiden viestintäsuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista. Seurantaraportti valmistui helmikuussa : Vuonna 2012 valmistunut ilmastoasioiden viestintäsuunnitelma päivitetään ja sitä toteutetaan Ilmastoasioiden viestintäsuunnitelmaa toteutettiin ja päivitettiin viestintätoimenpiteiden osalta. Suunnitelma päivitetään kokonaisuudessaan ilmasto- ja energiatoimenpiteet ohjelman päivityksen yhteydessä vuonna : Selvitetään eri toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalilaskelmat sekä tehdään kustannushyötyanalyysit Toteutettiin Espoon kaupungin ilmastotoimenpiteiden priorisointityö päästövähennyslaskelmineen ja kustannushyötyanalyyseineen, joka valmistui loppuvuodesta : Edellisen pohjalta koostetaan virkatyönä tarkennettu ilmastonmuutoksen torjunnan toimenpideohjelma, jossa priorisoidaan ja aikataulutetaan toimenpiteet 30% päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi vuoteen 2020 mennessä. Suunniteltiin ilmastonmuutoksen toimenpideohjelman päivittäminen vuonna Vesistöjen ja virtavesien suojelu ja kunnostus Laaditaan Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelma, jonka yhteydessä selvitetään päätöksenteon tueksi hinta-arviot eri suojelutoimille. Toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta lautakunnassa. Espoon vesistöt ja vesiensuojelun toimenpideohjelmaa laadittiin vuonna 2014 ja se valmistuu keväällä : Toteutetaan vesiensuojelun toimenpideohjelman tärkeimmiksi arvotettuja toimenpiteitä niille varattujen määrärahojen puitteissa yhteistyössä ELY-keskuksen, yksityisen sektorin, järjestöjen sekä asukkaiden kanssa. Vesiensuojelun toimenpideohjelman toimenpiteistä Gumbölen kalatien vaellusesteiden poistotöiden suunnittelu aloitettiin ja kalatie toteutetaan vuonna : Laaditaan vesistöjen suojeluopas asukkaille. Opas julkaistaan ainakin ympäristökeskuksen nettisivuilla. Määrärahojen salliessa opasta jaetaan painettuna etenkin järvien valuma-alueiden asukkaille. 8

10 Järvikunnostusoppaan laatiminen asukkaille on aloitettu : Päivitetään Itämerihaaste. Valmisteluvaiheessa se tuodaan kaksi kertaa lautakuntaan siten, että lautakunta voi evästää sen valmistelua. Päivitettiin Itämerihaasteen Espoon toimenpideohjelma, jonka kautta Espoon kaupunki jatkaa pitkäjänteistä työtään Suomenlahden suojelussa. Itämerihaaste tuotiin lautakuntaan Osallistutaan Suomenlahti-vuoden 2014 tapahtumien toteuttamiseen sekä tiedottamiseen yhteistyössä muiden järjestävien tahojen kanssa. Suomenlahti-vuoden aikana on järjestetty useita tapahtumia, joissa aktivoitiin ottamaan vastuuta ympäristöstä, viestittiin Suomenlahden tilasta ja lisättiin Espoon merellisyyden tunnettavuutta. Tapahtumiin osallistui yli henkeä : Vesistöalueisiin kohdistuvaa maatalouden hajakuormitusta pyritään pienentämään yhteistyössä maataloussihteerin ja ELY- keskuksen kanssa järjestämällä mm. neuvontaa ja tiedotustilaisuuksia sekä kannustetaan viljelijöitä käytännön vesiensuojelutoimiin. Toimintavuonna osallistuttiin viljelijöiden pellonpiennar-tilaisuuksiin ja kerrottiin vesiensuojelusta Luonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien turvaaminen : Tehdään selvitys Espoon ekologisen verkoston tilanteesta. Selvityksen valmistelua ohjaa luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä. Selvityksen perusteella tuotetaan tiedotusmateriaalia mahdollisesti yhteistyössä muiden PKS- kuntien ja metsähallituksen kanssa. Selvitys Espoon ekologisesta verkostosta julkaistiin alkuvuodesta. Vuoden aikana julkaistiin myös useita tiedotteita ekologisesta verkostosta. Muuta materiaalia julkaistiin pääkaupunkiseudun yhteistyössä jo edellisenä vuonna : Tiivistetään ympäristökeskuksen yhteistyötä kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa viheryhteyksien turvaamiseksi mm. yleiskaavapuolen viheraluekudelman laadinnan, Pohjois-Espoon yleiskaavatyön sekä Espoonväylän suunnittelun osalta. Yleiskaavan viheraluekudelman laadinnassa on tehty yhteistyötä sekä kartoitettu ja luovutettu kudelmatyöhön sopivia aineistoja kaupunkisuunnittelukeskukselle : Kartoitetaan päiväkoti- ja koulumetsät. Kartoituksen perusteella laaditaan toimenpiteet päiväkoti- ja koulumetsien säilymiselle osana viherverkostoa. Lautakunta evästää jatkosuunnittelua. Tärkeät lähimetsät - Espoon koulu- ja päiväkotimetsäselvitys 2013 julkaistiin vuoden 2014 loppupuolella. Selvityksen tuottamaa aineistoa jalostetaan ja hyödynnetään edelleen vuonna Ks : Ympäristökeskuksen ja teknisen keskuksen yhteistyötä Keskuspuiston statusta vahvistavien luontovalistushankkeiden toteutuksessa jatketaan. 9

11 Vuonna 2014 aloitettiin Keskuspuiston Tikankierros -luontopolun rakentaminen. Osallistuttiin myös Keskuspuiston reitit ja portit -ohjausryhmän kokouksiin sekä eri hankkeiden maastokatselmuksiin : Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman aikataulutettujen tavoitteiden toteuttaminen, seuraaminen ja edistäminen yhteistyössä muiden lautakuntien kanssa. Vuonna 2014 toteutettiin lumo-ohjelman ekologiset yhteydet -teemavuotta ja sen mukaisia toimenpiteitä. kts : Lintuvesien pesimälinnuston seurantaa jatketaan. Lintuvesien pesimälinnuston seuranta toteutetaan vuonna Tuottavuus- ja tulopohjahankkeet Espoo-strategiaan ei sisältynyt erityisesti ympäristölautakuntaa koskevia tuottavuus- ja tulopohjahankkeita Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen Ympäristölautakunnalle ei ollut osoitettu pöytäkirjamerkintöjä vuodelle Ympäristölautakunnan asettamien tunnuslukujen toteutuminen Ympäristölautakunnan asettamien tunnuslukujen toteutuminen on kuvattu tarkemmin ympäristölautakunnan vuoden 2014 ennakkotilinpäätöksessä (käsitelty ympäristölautakunnassa ) Lupapäätösten käsittelyaika Ympäristöluvat ja vesiasiat valmistellaan neljässä kuukaudessa, ellei hakijan kanssa sovita muunlaisesta käsittelyaikataulusta. Aika lasketaan asian vireille tulosta lautakunnan ensimmäiseen käsittelyyn. Toteutuminen: Vuoden aikana käsiteltiin kolme ympäristölupahakemusta ja 167 vesiasiaa. Ympäristölupien käsittelyajat välillä 3,6 kk 22 kk. Vesiasioiden käsittelyaika oli keskimäärin kaksi kuukautta Meluilmoitusten sekä koeluonteista toimintaa ja poikkeuksellisia tilanteita koskevien ilmoitusten käsittelyaika Meluilmoitukset sekä koeluonteista toimintaa ja poikkeuksellisia tilanteista koskevat ilmoitukset valmistellaan päätettäväksi kahden viikon kuluessa niiden vireille tulosta, mikäli hakijan kanssa ei sovita pidemmästä aikataulusta. Jos toiminnan mahdollisesti aiheuttamista haitoista joudutaan kuulemaan ympäristön asukkaita, valmisteluaika on yksi kuukausi. 10

12 Toteutuminen: Meluilmoituspäätöksiä tehtiin 47 kpl ja niiden käsittelyajat vaihtelivat parista päivästä seitsemään viikkoon, keskimääräisen käsittelyajan ollessa noin 2,1 viikkoa. Yli kaksi viikkoa käsittelyaika oli 14 meluilmoituksessa täydennystarpeiden vuoksi Lupapäätösten lukumäärä ja kustannukset Ympäristölupatulot olivat euroa vuonna Ympäristöluvat Poikkeukselliset tilanteet Meluilmoitukset Maastoliikenne Vesi- ja vesihuoltolain mukaiset asiat Muut Yhteensä Menot ( / lupapäätös) Valvottujen kohteiden lukumäärä Valvontayksikössä tavoitteena oli tarkastaa 600 kohdetta. Yksikkö valvoo mm. lupavelvollisia ja ilmoituksenvaraisia toimintoja, pilaantuneiden maiden kunnostamista, ympäristön roskaantumista sekä jätevesien johtamista ja käsittelyä. Tavoitteena ympäristö- ja luonnonsuojeluyksikössä oli 150 kohteen valvonta. Ympäristö- ja luonnonsuojeluyksikkö valvoo arvokkaita luontokohteita, luonnonsuojelualueita, luonnonmuistomerkkejä, uhanalaisia lajeja, luontopolkuja yms. Valvottavia kohteita on yhteensä noin 450 kpl. Luonnonsuojelun valvonta Erityislakien mukainen valvonta Yhteensä Menot ( / valvottu kohde)

13 Annettujen lausuntojen lukumäärä ja muut yhteydenotot Lausuntopyyntöihin pyrittiin vastaamaan määräajassa. Ympäristö- ja luonnonsuojeluyksikön osalta tähän on kaupungin uuden käytännön mukaan laskettu mukaan myös sähköisesti annetut kannanotot Valvontayksikkö Ympäristö- ja luonnonsuojeluyksikkö Yhteensä Menot euroa / lausunto Kaupunkilaiset ottavat yhteyttä ympäristökeskukseen puhelimitse, sähköpostitse ja kaupungin oman palautejärjestelmän kautta. Yhteydenotot koskevat hyvin erilaisia asioita, joista jotkut vaativat perusteellista selvittämistä. Vuonna 2014 ympäristökeskus vastasi 52 yhteydenottoon palautejärjestelmän kautta Villa Elfvikin luontotalon tulostavoitteet Villa Elfvikin luontotalon tulostavoitteita olivat: - Luontotalon kävijämäärä, hlö - Luontokoulupäivät 116 päivää Tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Luontokoulun käyttö, hlö Luontokoulupäivät Luontotalon kävijämäärä, hlö* Käyttökulut ( /kävijä) ,91 15,05 11,74 17,85* Vuodesta 2010 lähtien Villa Elfvikin kävijämääriin lasketaan ympäristökeskuksen kaikille retkille osallistuneiden määrä, sillä retket hoidetaan VE:stä. * Käyttökulut ( /kävijä) ovat normaalia suuremmat. Talon menoissa näkyy Suomenlahti-vuoden palkka- ja muut kulut, mutta kaikkia vuoden aikana tilaisuuksissa tavoitettuja ei ole laskettu Villa Elfvikin kävijöihin. 12

14 3. YMPÄRISTÖNSUOJELUTEHTÄVÄT 3.1. Ympäristönsuojelun valvonta Ympäristökeskuksen valvontayksikön tehtävänä on huolehtia kunnallisena valvontaviranomaisena ympäristönsuojelu-, vesi-, vesihuolto- ja jätelaissa määritellyistä valvontatehtävistä ympäristöhäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi. Valvontayksikkö tallentaa valvontatiedot Trimble Locus järjestelmän ympäristövalvontasovellukseen. Trimble Locus oli aiemmin nimeltään Tekla GIS ja sitä ennen Xcity. YtBoss-järjestelmä on edelleen käytössä vanhojen (ennen 05/2010) tietojen selailua varten Ympäristöluvat ja rekisteröinnit Ympäristölupia myönnettiin vuonna 2014 kolme: yksi linja-autovarikolle ja kaksi mullanvalmistustoiminnalle. Ympäristölupamääräyksiä tarkistettiin viiden luvan osalta. Vuoden 2014 aikana rekisteröitiin 21 jakeluasemaa ja yksi kemiallinen pesula. Jätelain 100 :n mukaisia rekisteröintejä tehtiin yksi Laitosvalvonta Laitosvalvonta toteutetaan käymällä kohteissa, jotka ovat laitoksia, joille ympäristölautakunta, Uudenmaan ympäristökeskus tai Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan, tai yrityksiä, joiden toiminta ei edellytä ympäristölupaa. Tarkastuskohteita on vuosittain noin 70 kpl. Joissakin kohteissa käydään vuoden aikana useaan kertaan, kuten Ämmässuon Kulmakorven alueella. Monille yrityksille on ympäristöluvassa määrätty velvoite toimittaa vuosiraportti ympäristöviranomaisille edellisen vuoden toiminnasta. Vuosiraportit ovat olennainen osa laitosvalvontaa tarkastuskäyntien lisäksi. Vuonna 2014 rekisteröitiin useita jakeluasemia ja moniin niistä tehtiin myös tarkastuskäynti. Jakeluasemien rekisteröinnit ja tarkastuskäynnit jatkuvat lähivuosina. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kanssa tehdään vuosittain yhteistarkastuksia laitoksiin, joiden asiat vaativat käsittelyä. Espoon ympäristökeskuksessa oli harjoittelija, jonka tehtävänä oli selvittää espoolaisten autokorjaamoiden toimintaa ympäristönäkökulmasta ja antaa neuvontaa. Käynneillä valvottiin mm. Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten, sekä jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön noudattamista. Valvontakäynnit tehtiin yhteensä 50 korjaamoon Jätehuolto Jätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikkojen valvonta Espoossa on 47 toimijaa, joilla on voimassa oleva ympäristölupa jätteen laitosmaiselle 13

15 käsittelylle tai hyödyntämiselle. Joukossa on pohjoismaiden suurin kaatopaikka ja kaatopaikkakaasulaitos, kaupungin maantäyttöalueet sekä mm. mullan valmistusta, jätemateriaalin hyödyntämistä, maantäyttöä sekä metalliromun, sähkö- ja elektroniikkaromun ja vaarallisten jätteiden käsittelyä ja keräystä harjoittavia yrityksiä. Lähes kaikille toimijoille on määrätty raportointi- tai vesientarkkailuvelvoite. Näiden laitosten toimintaa valvottiin tarkastuskäynnein sekä vesientarkkailu- ja toimintaraporttien avulla. Ämmässuon Kulmakorven alue Suurin toimintakokonaisuus on Ämmässuon - Kulmakorven alue, jossa v oli 19 ympäristöluvan perusteella toimivaa laitosta. Alueen suurimpien toimijoiden ympäristöluvat (Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskus, Kuusakoski Ekopark, Rudus Oy:n louhinta ja murskaustoiminta, kaupungin maantäyttöalueet) on tarkistettu viime vuosien aikana. Vireillä aluehallintovirastossa on Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen ympäristölupien tarkistamishakemuksia: kivenmurskaamo ja kaasuvoimala. Vaasan hallinto-oikeudessa on jätteenkäsittelykeskuksen biojätteiden käsittelyä (kompostointi/mädätys) koskeva hakemus. Alueelle on määrätty laaja vesientarkkailuvelvoite sekä usealle laitokselle ilmansuojelua, melua ja hajua koskevia mittausvelvoitteita. Kaikki alueen ympäristöluvan perusteella toimivat laitokset tarkastetaan vuosittain joko laitostarkastuksella tai vuosi- ja päästöraporttien avulla. Alueella tehtiin 48 tarkastus- tai valvontakäyntiä tai valvonnallista neuvottelua vuonna Alueen merkittävin ongelma on ollut hajuhaitat, jotka ovat vähentyneet viime vuosina biojätteen käsittelyolosuhteiden parannuttua. Alueella on nyt kaksi kompostointilaitosta, minkä vuoksi kapasiteettiongelma on poistunut eikä hajuhaittoja aiheuttanutta raakaa kompostituotetta ole enää tarvinnut siirtää ulos. Ympäristökeskus sai vain yksittäisiä valituksia häiritsevästä hajusta vuonna Alueen ilman laatua (hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset ja haisevat rikkivedyt (TRS)) seurataan ajantasaisen seurantajärjestelmän välityksellä internetissä, jolloin poikkeamat voidaan havaita nopeasti. TRS-pitoisuuden ohjearvon (10 µg/m 3 ) ylityksiä ei havaittu vuonna Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausikeskiarvo ei ylittänyt kertaakaan vuoden 2014 aikana raja-arvon numeroarvoa (50 µg/m 3 ). Ylityksiä sallittaisiin 35 kpl/a, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy. Mainittavia poikkeavia tilanteita ei vuoden aikana sattunut. Jätteidenkäsittelykeskuksessa toimii HSY:n laaduntarkastusryhmä. Ryhmä mm. tarkkailee tulevia jätekuormia. Jos kuormissa havaitaan huomautettavaa tai autoilija kääntyy tai käännytetään portilla, tapauksesta lähetetään tieto sen kunnan ympäristökeskukseen, josta kuorma on tullut. Espoossa vuonna 2014 yleisin huomautuksen syy oli, että asbestia sisältävä kuorma tuli ilman asbestimerkintöjä. Syinä kääntymiseen oli mm., ettei jätteitä oltu lajiteltu riittävästi, kaivanto oli jo suljettu tai kaatopaikkakelpoisuuslausunto puuttui. Vantaan jätevoimala otettiin käyttöön syyskuussa Nykyisin sinne viedään poltettavaksi kaikki sekajäte, joka aiemmin kuljetettiin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen. Tämä vähentää merkittävästi Ämmässuolle tulevien kuormien määrää. Ämmässuon vanhan kaatopaikan kunnostus Ämmässuon kaatopaikan vanha osa suljettiin marraskuussa 2007 ja sen kunnostus alkoi keväällä Vanhalle osalle on rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä ja tiivis pintarakenne. Kaatopaikan pinta-alasta on peitetty noin 80 %. Kaatopaikan vanhalla osalla on suotovesien kierrätysjärjestelmä ja pumppuasemia. Järjestelmällä kaatopaikan sisäistä vettä palautetaan ylläpitämään jätteen hajoamiselle suotuisia olosuhteita jätetäytössä. Kaatopaikkakaasun hyödyntämiseksi tarkoitettu kaasumoottorivoimalaitos aloitti toimintansa toukokuussa

16 Laitos tuottaa tällä hetkellä sähköä 15 MW teholla ja lämpöä 8 MW. Vanhan kaatopaikan lakiosaa muotoillaan stabiileilla jätejakeilla. Täyttöalueen annetaan tiivistyä ja laskeutua muutaman vuoden ajan, minkä jälkeen lopullisen pintakerroksen tekeminen lakiosalle tehdään loppuun. Kaatopaikkojen kunnostus Mankkaan kaatopaikkaa on kunnostettu golfkenttä- ja virkistysaluekäyttöön. Kunnostus alkoi keväällä 2009 ja se päättyi toukokuussa Alueella on käynnissä vesien tarkkailu. Muiden kaatopaikkojen (käytöstä poistetut kaatopaikat sekä toimivat maantäyttöalueet, 11 kpl) valvontaa tehtiin vesientarkkailun, maastotarkastusten ja vuosiraporttien avulla Roskaantuminen Ympäristökeskus ottaa vastaan ilmoituksia ympäristön roskaantumisesta ja huolehtii tarvittaessa roskaantumistapausten selvittelystä ja siivouttamisesta. Roskaantumistapauksia hoiti kolme ympäristötarkastajaa sovitun aluejaon mukaisesti. Vuoden aikana ympäristökeskukseen tuli 111 roskaantumisilmoitusta. Ilmoitukset koskivat roskaantuneita kierrätyspisteitä, hylättyjä autonrenkaita, kodinkoneita ja huonekaluja sekä rakennus- ja puutarhajätteitä. Osa ilmoitetuista kohteista havaittiin tarkastuksella jo siivotuiksi tai sellaisiksi, etteivät ne edellyttäneet toimenpiteitä. 100 tapauksessa ympäristökeskuksesta otettiin yhteyttä siivousvelvolliseen tai ryhdyttiin muihin tarvittaviin toimiin. Jos roskaajaa ei ollut tiedossa ja roskaantuminen oli kaupungin omistamalla maalla, asiasta ilmoitettiin Siisti Espoo -projektille tai kohteesta vastaavalle kaupungin yksikölle. Joissakin kohteissa täytyy tehdä useita tarkastuksia ennen kuin ne saadaan siivotuiksi. Ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ei viety puhdistamismääräyksiä. Yhdessä aiemmin vireille tulleessa roskaamistapauksessa ympäristötarkastaja oli Espoon käräjäoikeudessa kuultavana syyttäjän nimeämänä todistajana. Sekä tietoon tulleiden että toimenpiteitä edellyttäneiden roskaantumiskohteiden määrät olivat suunnilleen samat verrattuna edelliseen vuoteen 2013, jolloin ympäristökeskukseen ilmoitettiin 124 roskaamistapausta, joista 102 edellytti toimenpiteitä Lumen vastaanottopisteet Espoon lumen vastaanottopisteet sijaitsevat Sinimäentien varrella Mankkaalla ja Hyljetien varrella Suomenojalla. Runsaslumisina talvina on ollut käytössä myös tilapäisiä läjitysalueita. Alueet on siivottu lumien sulettua ja niiden siisteys on tarkastettu kevään kuluessa. Sulamisvedet eivät kuormittaneet lähialueen ojia ja puroja merkittävästi. Alueiden ylläpitäjä, kaupungin tekninen keskus, siivosi alueet lumien sulettua Muu jätehuollon valvonta Rakennus- ja purkulupahakemusten liitteenä luvan hakijat laativat jäteselvityksen. Rakennusvalvontakeskuksen ympäristökeskukseen toimittamat jäteselvitykset tarkistetaan. Tarvittaessa hakijalle soitetaan, hakijalta pyydetään lisäselvityksiä ja hakijaa neuvotaan jätteiden käsittelyssä. Vuonna 2014 pyydettiin tarkennuksia yhteensä noin 10 purkujäteselvitykseen. Maanalaisen öljysäiliön poisto valvottiin 24 kohteessa. Kun maaperän puhtautta ei voinut tarkastuksella aistinvaraisesti todentaa, maaperän tutkiminen ja kunnostus tehtiin asiantuntijakonsultin alaisuudessa. Viranhaltijapäätöksellä hyväksyttiin yhdeksän maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen. Kolmen säiliön kohdalla hakemus hylättiin niin, että säiliö on nostettava. 15

17 Ympäristökeskus hyväksyi ympäristönsuojelumääräysten 12 :n mukaisesti kirjeellään 12 tapauksessa asfaltti-, betoni-, pohjahiekka-, rengasrouhe- tai tiilijätteen tai stabiloidun ylijäämämaan sijoittamisen maaperään korvaamaan luonnonaineksia. Sijoitukset merkittiin kaupungin paikkatietojärjestelmään. Ympäristökeskuksen hyväksynnällä vuonna 2014 maaperään sijoitettujen ainesten kokonaismäärä oli tonnia. Ympäristökeskukseen ilmoitettiin jatkotoimenpiteitä vaativia ympäristövahinkoja, kuten öljyvuotoja 18 kpl. Ympäristökeskus valvoi osaltaan kohteiden puhdistusta Meluntorjunta Meluntorjuntaa käsiteltiin kaavalausunnoissa, joissa painotettiin säännönmukaisesti meluntorjunnan huomioonottamista jo kaavoitusvaiheessa. Ympäristökeskukseen tehtiin vuonna meluvalitusta, jotka enimmäkseen koskivat rakennustyömaita ja erityisesti töiden aloittamista ennen klo Myös lentomelu aiheutti jonkin verran valituksia. Ympäristönsuojelulain edellyttämiä melupäätöksiä erityisen häiritsevästä tilapäisestä melusta tehtiin 47 kappaletta. Meluilmoituksia tehtiin ennen muuta louhinta- ja paalutustöistä. Huomattavia meluilmoituksen perusteella valvottavia kohteita olivat mm. HSY:n Leppävaaran vesihuoltotunneli ja Länsimetro. Myös loppuvuodesta käynnistynyt Länsimetron jatke työllisti paljon. V aloitettiin pks-yhteistyönä asukkaille tarkoitetun liikennemelun torjuntaoppaan laatiminen Ilmansuojelu Ilmanlaadun seurantaa jatkettiin yhteistyössä HSY:n kanssa. Pysyvät, jatkuvatoimiset mittausasemat olivat Leppävaarassa ja Luukissa. Lisäksi Ämmässuon kaatopaikalla mitattiin säätietoja, hengitettäviä hiukkasia (PM10), pienhiukkasten (PM2,5) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuutta. Espoon siirrettävä mittausasema oli vuoden 2014 Kehä II:n läheisyydessä Olarissa. Ns. passiivikeräimin kartoitettiin typpidioksidipitoisuuksia Kehä II:n tunnelin pohjoispään tuntumassa. Tutkimusten tulokset HSY raportoi vuosiraportissaan, joka valmistuu touko-kesäkuussa Vuoden 2013 ilmanlaaturaportti esiteltiin lautakunnalle elokuussa Espoon kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman toimenpiteiden toteutuminen vuoden 2013 aikana raportoitiin ympäristölautakunnalle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja ympäristöministeriölle kevään 2014 aikana. Espoon kaupungin eri yksiköiden edustajista koottu ilmanlaaturyhmä kutsuttiin koolle kerran vuoden 2014 aikana. Kokouksissa kerättiin tietoja ilmansuojelun toimintaohjelman toimenpiteiden toteutumisesta. Ilmanlaatuun kiinnitettiin huomiota myös kaavalausunnoissa ja muussa yhteistyössä kaavoittajien kanssa, sillä usein kaavoitettavat kohteet sijaitsevat vilkkaiden väylien varrella. Lisäksi toimintavuoden aikana on pidetty kaavakohtaisia ilmanlaatukokouksia ja annettu neuvontaa kaavoittajille sähköpostitse ja puhelimitse Ilmansuojelun tutkimushankkeet Espoon ympäristökeskus on mukana vuoden 2011 alussa alkaneessa nelivuotisessa, osin EUrahoitteisessa (Life+) Redust-hankkeessa. Redust-hankkeen tavoitteena on löytää parhaat 16

18 talvikunnossapidon keinot, joilla katupölyä voidaan vähentää, sekä edesauttaa näiden keinojen käyttöönottoa. Hankkeen koordinaattori on Helsingin ympäristökeskus. Hankkeen myötä ovat jatkuneet Nuuskija-autolla tehtävät katupölymittaukset mm. Espoon reiteillä. Vuosi 2014 oli hankkeen viimeinen toimintavuosi Vesiasiat Vesiensuojelussa käsiteltiin vesien tutkimus- ja kunnostusasioita sekä ojituksiin, jätevesiin, meriläjitykseen ja vesistön rakentamiseen liittyviä päätös- ja lausuntoasioita. Asiat kuuluvat ympäristönsuojelulain, vesihuoltolain ja vesilain piiriin. Lautakunnassa käsiteltiin jätevedenpuhdistamoiden, vesistötarkkailujen sekä Ämmässuo- Kulmakorven alueen yhteistarkkailun vuosiyhteenvedot. Vesihuoltolain mukaisia päätöksiä vapautushakemuksista tehtiin 166 kpl. Erityisesti hulevesien käsittelyyn on pyritty kiinnittämään huomiota myös kaavalausunnoissa. Vuonna 2011 valmistuneen Espoon hulevesiohjelman toteuttamista varten perustetun hulevesityöryhmän tavoitteena on ollut ohjelman toteuttamisen edistäminen kaupungin eri hallintokunnissa. Hulevesityöryhmän käsiteltäväksi laadittiin ohjeluonnos rakentamisaikaisten vesien ja työmaavesien käsittelystä Espoossa. Ohjeluonnos on ollut lausunnolla eri toimialoilla ja ohjeet valmistuvat vuonna Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn annettiin neuvontaa 126 kiinteistöllä Kalajärven, Matalajärven ja Siikajärven valuma-alueilla. Neuvontahanke toteutettiin yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Vuonna 2014 on käyty puhumassa kuudessa eri tilaisuudessa Espoon vesisuojelusta ja hulevesiasioista. Tilaisuuksissa on ollut keskimäärin 50 kuulijaa. Espoon vesiensuojelusta ja vesipuitedirektiivistä pidettiin esitys kesäkuussa Espoon ystävyyskaupunkien kokoontumisessa Kristianstadissa (Ruotsi). Joulukuussa Turussa kerrottiin Itämerihaasteen vuositapaamisessa Itämerihaasteeseen liittyvistä toimenpiteiden toteutumisesta Espoossa Vesistötutkimus vuonna 2014 Vesitutkimuksia jatkettiin ohjelman puitteissa. Vesitutkimuksen teki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Tutkimuksia tehtiin Espoonlahdella ja seuraavilla järvillä: Pitkäjärvi Lippajärvi Luukinjärvi Bodominjärvi Matalajärvi Hannusjärvi Kalajärvi Myllyjärvi (Lahnus) Odilampi Siikajärvi Sorvalampi Tutkimuksia tehtiin myös seuraavilla joilla ja puroilla: Espoonjoki Glimsjoki Glomsjoki 17

19 Lambrobäcken Mankinjoki Gumbölenjoki Monikonpuro Finnoonoja Lisäksi tutkittiin kolmen Matalajärven laskevan ojan vedenlaatua järven kuormituksen seuraamiseksi. Merialueella tehtiin yhteistyötä Suvisaariston asukkaiden kanssa ja koordinoitiin näkösyvyysmittauksia edellisten vuosien tapaan. Tuloksista laadittiin yhteenveto Sommaröseuran vuosikirjaan Vesistökunnostus vuonna 2014 Vesistökunnostuksista pääkohteena ovat olleet Pitkäjärvi ja Lippajärvi keskeisen merkityksensä vuoksi. Lisäksi kunnostustoimena ilmastettiin talvella Luukinjärveä ja Matalajärveä. Pitkäjärveä hapetettiin kesällä ja talvella kahdella Mixox-hapettimella (Vesi-Eko Oy). Pitkäjärveä hoitokalastettiin rysillä heinä elokuussa. Pääasiassa särkikalaa ja pieniä ahvenia poistettiin kg (38 kg/ha). Lippajärveä hapetettiin keväästä syksyyn Mixox-hapettimella ja talvella Visiox-ilmastimella (Vesi- Eko Oy). Lippajärveä hoitokalastettiin rysillä elokuussa. Pääasiassa särkikalaa poistettiin 280 kg (5 kg/ha). Hannusjärven kunnostukseen osallistuttiin avustamalla Hannusjärven suojelu ry:n toimintaa. Kunnostustoimenpiteet olivat hapettaminen, vesikasvien niitto ja kalakannan hoito katiskoilla ja turoilla. Yhteistyössä Uudenmaan ELY- keskuksen ja Espoon teknisen keskuksen kanssa tehtiin Espoonjoen alajuoksulle Kauklahteen kalataloudellinen kunnostus. Vuonna 2014 RKTL on yhdessä Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa koekalastanut kunnostetussa kohteessa ja alueella kutee nyt uhanalainen meritaimen ja vaellussiika. Ympäristökeskus on mukana Gumbölenjoen Myllypadon kalatien suunnittelussa. Kalatien ohjausryhmässä on edustus ELY-keskuksesta, teknisestä keskuksesta ja Espoon Rotaryklubista. Kalatien on tarkoitus valmistua vuonna Virtavesien hoitoyhdistyksen (VIRHO ry) kunnostustalkoita avustettiin Finnoonojan Sunassa ja Gräsanojan Lukupurossa Pilaantuneen maaperän kunnostus Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) tuli voimaan Asetuksessa on liitteenä yleisesti esiintyvien maaperän haitallisten aineiden kynnys- ja ohjearvot maaperässä kokonaispitoisuutena kuiva-ainetta kohti. Kynnysarvon ylittäminen edellyttää maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia. Luontainen taustapitoisuus voi joskus ylittää kynnysarvopitoisuuden. Geologian tutkimuskeskus on selvittänyt Espoon taustapitoisuudet ja tutkimusta koskeva raportti julkaistiin syksyllä

20 Espoon ympäristökeskuksen ylläpitää tietoja mahdollisesti pilaantuneista maa-alueista. Espoon ympäristökeskuksessa oli projektityöntekijä, joka vei kaikki kohteet käytössä olevaan paikkatietoperusteiseen valvontaohjelmaan. Kohteiden ajantasaiset tiedot ovat nähtävillä kaupungin käyttämässä karttaohjelmassa. Vuonna 2014 kunnostus- ja selvitystoimenpiteitä tehtiin noin 30 kohteessa. Maaperän pilaantuminen tuli esiin 10 purku-, rakennus- tai peruskorjauskohteessa. Yleisimmin maaperä oli pilaantunut öljyllä. Ympäristökeskus valvoi omalta osaltaan kunnostushakkeiden toteutusta. Kaupungin omistamien pilaantuneiden kohteiden tutkimisessa ja kunnostuksessa ympäristökeskus on mukana asiantuntijana. Lisäksi ympäristökeskus ohjaa ja neuvoo yksityisiä henkilöitä pilaantuneen maaperän kunnostusta koskevissa asioissa Nitraattiasetuksen valvonta Valtioneuvoston asetus (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamiseksi, ns. nitraattiasetus, edellyttää, että kotieläinsuojien lantavarastoon tulee mahtua koko vuoden aikana muodostuva lanta lukuun ottamatta eläinten laitumelle jättämää lantaa. Poikkeamisesta lannan varastointitilalta vaadittavasta tilavuudesta ja lannan varastoinnista patterissa on tehtävä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuonna 2014 ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtiin yksi valvontailmoitus. Kuusi tallia tarkastettiin. Lisäksi tarkastettiin viljelijän kompostointialusta, jolle hän ottaa vastaan hevosenlantaa. Nitraattiasetuksen valvonnan yhtenäistämiseksi pääkaupunkiseudulla Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kirkkonummen ympäristökeskuksissa nitraattiasetusta valvovat henkilöt tapaavat vuosittain Ilmastonsuojelu Päästölaskennat osoittivat, että kasvihuonekaasupäästöt eivät vähene tavoitteen mukaisesti. Espoon kasvihuonekaasupäästöjen jyrkkä kasvu taittui kuitenkin vuonna Kokonaispäästöt vähenivät 1 % ja asukasta kohti lasketut päästöt vähenivät 3 % vuoteen 2012 verrattuna. Tämä johtui suurimmaksi osaksi kulutussähkön päästöjen vähenemisestä. Espoon ongelmana on edelleen kivihiilen suuri osuus kaukolämmön tuotannossa. Kaukolämmöntuotannon päästöt pysyivät vuonna 2013 kuitenkin edellisvuoden tasolla, koska polttoaineen kulutus pieneni. Vuoden 2014 päästölaskennan ennakkotieto valmistuu keväällä Kaupungin ilmasto- ja energia-asioiden koordinaatioryhmä kokoontui säännöllisesti ja vuonna 2012 valmistunutta ilmastoasioiden viestintäsuunnitelmaa toteutettiin ja päivitettiin. Ilmasto- ja energiatoimenpideohjelman seuranta tehtiin helmikuussa 2014 ja toimenpiteiden priorisointiselvitys valmistui syyskuussa Siitä on kerrottu tarkemmin luvussa Ilmastoasioiden viestintään palkattiin harjoittelija syys-joulukuun ajaksi korvaamaan työpanosta, jonka perhevapailla ollut ympäristötarkastaja olisi normaalisti käyttänyt energiansäästön edistämiseen. Ekotukitoiminnan avulla edistettiin ilmasto- ja muiden ympäristötavoitteiden toteuttamista kaupungin työyksiköissä. Ekotukitoiminnasta on kerrottu tarkemmin luvussa 6.1. Suomen kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat muodostivat ilmastoverkoston vuonna 2011 ja sitoutuivat näyttämään suuntaa vähähiiliselle toiminnalle. Edistettäviä aloitteita on 10. Kaupunginjohtajat seurasivat aloitteiden toteutumista kokouksissaan. Vuoden aikana osallistuttiin moniin ilmastoaiheisiin kampanjoihin, kuten WWF:n Earth Houriin, Kilometrikisaan ja energiansäästöviikolle. 19

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012. Sisällysluettelo

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012. Sisällysluettelo ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano... 3 1.1.1. Ympäristölautakunnan kokoukset... 4 1.1.2.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Espoon ympäristölautakunnan toimintaa vuonna 2007

Espoon ympäristölautakunnan toimintaa vuonna 2007 Espoon ympäristölautakunnan toimintaa vuonna 2007 Ympäristökeskus huolehtii ympäristön- ja luonnonsuojelusta Espoossa. Ympäristöasioista päättää luottamushenkilöistä koottu ympäristölautakunta, joka kokoontuu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAOHJE ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIMINTAOHJE Teknisen toimen johtaja 16.3.2015 Voimaan 1.4.2015 1 Toiminta-ajatus Ympäristökeskuksen toiminta-ajatuksena on turvata ympäristön elinkykyisyys sekä omalta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region)

KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) KUOPION YMPÄRISTÖN TILA JA ILMASTOPOLITIIKKA (Environment and climate issues in Kuopio region) Ympäristönsuojelutarkastaja Kuopio, 29.11.2010 YMPÄRISTÖHALLINTO SUOMESSA ALUEHALLINTOVIRAS TOT - Ympäristölupien

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.03.2015 Sivu 1 / 1 142/11.01.03/2014 25 Nitraattiasetuksen valvonta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Armi Tukia, puh. 043 826 5218 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 3 Ympäristölautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksyminen ja toimintasuunnitelman tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 19.05.2016 Sivu 1 / 1 1392/2016 11.01.01 50 Lausunto Helsingin ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelman 2017-2024 luonnoksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 209. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 20.06.2016 Sivu 1 / 1 1339/2016 00.01.02 209 Espoon ilmasto-ohjelman hyväksyminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Laitala, puh. 043 824 5427 Leena Sjöblom, puh. 043 826 5214

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Aika Perjantai klo SDP ryhmähuone, Valtuustotalo. Emilia Tiainen. Pasi Laitala. Terhi Pippuri

Aika Perjantai klo SDP ryhmähuone, Valtuustotalo. Emilia Tiainen. Pasi Laitala. Terhi Pippuri KESTÄVÄ KEHITYS OHJELMA, OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Perjantai 19.12.2014 klo 13.10-15.10 Paikka Kutsutut jäsenet Nuorisovaltuutettu Ohjelmapäällikkö Pysyvät asiantuntijat Viestintävastaava SDP ryhmähuone,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 26.7.2014 Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Suomen pintavesien ekologinen tilaluokitus julkaistiin 2.10.2013.

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8)

Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle Rakennus- ja ympäristölautakunta (8) Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2017 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2016 147 1 (8) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2016

Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2016 Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja ympäristökeskuksen toimintakertomus 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Ympäristölautakunnan kokoonpano... 3 1.1.1. Ympäristölautakunnan kokoukset... 4 1.1.2.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo

PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010. Teija Tohmo PIUHA Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönottohanke MUTKU 22.-23.3.2010 Teija Tohmo PIUHA-hanke PIUHA-hanke ( Vanhojen pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleen käyttöönotto hanke) on

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2016 Ympäristölautakunta 8.12.2015 163 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Ympäristölupalaitosten valvonta... 3 3 Ympäristönsuojelulain mukaisti rekisteröitävien

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421

Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin 044 740 1421 Viranomaislautakunta 21 19.04.2016 Tietoon saatettavat asiakirjat ja ilmoitusasiat sekä viranhaltijapäätökset Viromltk 21 Valmistelija/lisätiedot: vs. ympäristönsuojelupäällikkö Matti Nousiainen, puhelin

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä

päättää oman toimialansa osalta valtionavustusten sekä muiden avustusten hakemisesta sekä tilityksistä Ympäristölautakunnan määräys ratkaisuvallan siirtämisestä Ympäristölautakunta siirtää ratkaisuvaltaansa 1.1.2015 alkaen seuraavasti: Muutettu ympäristölautakunnan kokouksessa 3.11.2016 77, tulee voimaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän uudistaminen Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Kouvola 29.11.2016 Päivi Laurila Sisällysluettelo Ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä määrätään YSL:ssä Mikä on

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Ulkoilumaastoja ja lähipuistoja

Ulkoilumaastoja ja lähipuistoja Ulkoilumaastoja ja lähipuistoja Espoo on luonnonystävien koti. Kun kaupungista löytyy niin merimaisemia kuin korpimaastoakin, oma soppi löytyy jokaiselle. Suomenlahti-vuosi 2014 Suomenlahti-vuosi 2014

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 89 Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 käyttötalouden osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen

Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen Petteri Tolvanen, WWF 19.3.2015 Petteri Tolvanen WWF:n esitys toukokuu 2014 Porkkalan uudelleenperustaminen; erittäin monipuolinen luontokokonaisuus vanhoista

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin

Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin Kimmo Heikkinen Jorma Jantunen 23.8.216 Tilastokatsaus YVA-menettelylyihin 1994-215 Laki (468/1994)- ja valtioneuvoston asetus (792/1994) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tulivat voimaan 1.9.1994.

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo-

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 59 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Kuopion

Lisätiedot

Purojen ja jokien Vantaa. Pienvesitapaaminen Hanna Keskinen Sinikka Rantalainen

Purojen ja jokien Vantaa. Pienvesitapaaminen Hanna Keskinen Sinikka Rantalainen Purojen ja jokien Vantaa Pienvesitapaaminen 20.4.2016 Hanna Keskinen Sinikka Rantalainen 27.4.2016 2 Lähtökohdat Vuonna 2015 Vantaalla purojen teemavuosi Taloussuunnitelmaan 2016-2018 tekstilisäys: Jatketaan

Lisätiedot

Kestävä kehitys- kehitysohjelma

Kestävä kehitys- kehitysohjelma Kestävä kehitys- kehitysohjelma RCE seminaari, 2.12.2014 Sirpa Hertell espoo.fi/kestavakehitys Espoon kehitysohjelmat ratkovat isoja haasteita arjen teoin Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö

Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Merialuesuunnittelun lainsäädäntö Ajankohtaista merialuesuunnittelussa Ympäristöministeriön Pankkisali 11.11.2016 Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman Merialuesuunnitteludirektiivi 2014/89/EU Edistää merialueiden

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 367. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 367. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 5349/00.01.02/2013 367 Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Jorma Valve, puh. 046 877 2055 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 HELSINKI, SIPOO JA VANTAA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokousaika Maanantai 27.10.2014 klo 9.00-9.30 Kokouspaikka Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussali Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki Läsnä Jäsenet

Lisätiedot

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011

VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 16 3T-10 VT 12 (Tampereen Rantaväylä) välillä Santalahti-Naistenlahti Tiesuunnitelma 2011 Ilmanlaatuselvitysten yhteenveto Mikko Inkala, Pöyry Finland Oy Katja Lovén, Ilmatieteen laitos 1 Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot