POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Luonnos, maakuntahallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Luonnos, maakuntahallitus

2 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET Maakunnan yhteistoiminnan johtaminen Maakunnan liiton toimintastrategia Strategiset painopisteet vuosille Liiton organisaatio TAVOITTEET JA TOIMINTA VUOSINA Luottamushenkilöhallinto Aluesuunnittelu 13 - Aluerakenne ja ympäristö - Tutkimus ja tietopalvelu - Kuntapalvelut ja talous 4.3 Aluekehitys 22 - Kilpailukyky ja elinkeinot - Aluekehitysrahoitus - ENPI-ohjelma - Kansainvälisyys 4.4 Hallinto ja talous 30 - Talous- ja henkilöstöhallinto - Yhteiset tehtävät 5. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA V Yleisperustelut Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioasetelma ja sitovuustaso Talousarvio ja suunnitelma Talousarvio - Talousarvion yksityiskohtaiset perustelut - Jäsenkuntien maksuosuudet v Muu rahoitus 41 Toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa käytetyt lyhenteet on avattu liiton internetsivuilla kohdassa Pohjois-Pohjanmaan liitto 2

3 1. Maakuntajohtajan katsaus Meneillään olevan valtuustokauden painotuksena periytyi edellisen hallituksen ohjelmasta aluehallinnon uudistus. Tämän uudistuksen tarkoituksena on ollut koota valtion aluehallinto aluehallintovirastojen ja ELY - keskusten alaisuuteen. Kansanvaltaisuuden lisäämiseksi virastojen ohjauksessa haluttiin maakuntaohjelmien ohjausvaikutusten lisäämistä. Syksyllä eduskunnalle annettava selonteko aluehallintouudistuksesta jättää kansanvaltaistamisen arvioinnin uudistuksessa varsin vähälle huomiolle. Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa maakuntahallintoa ei tunnisteta toiminnan kohteena tai aktiivina toimijana uudistuksissa. Valitettavasti ja virheellisesti tätä on tulkittu siten, ettei maakunnallista päätöksentekoa enää tarvittaisi. Hallitusohjelma poliittisena agendana vahvistaa kyllä kaupunkiseutujen roolia alueellisena toimijana, mutta se ei ole millään muotoa romuttamassa nykyisenkaltaista alueellista kehittämis- ja suunnittelujärjestelmää. Toiminnan oikeutuksen takana olevien kuntien rakenteella ja määrällä on luonnollisesti vaikuttavuutta alueelliseen päätöksentekoon ja sen painoarvoon. Pohjois-Pohjanmaan liiton oma strategiatarkistus, aluekehityslain uudistus, tulevan rakennerahastokauden rakenne ja alueellisuuden painotus sekä maakuntaohjelmatyön käynnistys aikaistettuna ovat esimerkkejä siitä, että elämme kulloistakin aikaa. Nämä nousevat esille tulevan vuoden toiminnan painopisteistä. Kunnallisen vaalikauden vaihtuminen on ajassa elämistä konkreettisimmillaan. Uudet päättäjät saavat linjata maakunnan tulevaisuutta niin maakuntakaavan kuin -ohjelmankin kautta. Maakuntavaltuutetut saavat luovia alueellisten tavoitteiden ja valtakunnallisten suuntausten välissä varmistaessaan alueelle sen tarvitsemat kehittämisvarat rakennerahastouudistuksessa. Alueemme on menestynyt menneinä vuosikymmeninä erikoistuneen osaamisen vuoksi. Erikoistuminen on tarkoittanut voimakasta toimialaan sidottua riskiä, joka on nyt toteutunut. Ensin tuli menestykset ja sitten menetykset. Purjelaivat, lohi, terva ja kännykkä ovat alueen historiaa. Informaatioteknologian kasvu on vasta näyttänyt merkkejään. Uskomme alan osaamisen poikivan vielä runsaasti uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee voimakasta taloudellista kasvua hyödyntääkseen kaiken sen osaamisen, jonka täällä olevat ihmiset omaavat. Välineet kasvuun vaativat erikoistumisen uudistamista omat vahvuudet tiedostaen. Vanhenevassa Suomessa olemme siirtyneet aikaan, jossa kehittymisen ja kehittämisen panostusten ydin, koulutusjärjestelmä leikkaa toimintaansa ikäluokkien pienetessä. Tässä tilanteessa Nuorten maakunnan erityisaseman tunnustaminen ja siitä johdettavat johtopäätökset eivät ole itsestään selviä. Harmaantuva Suomi ei tunnista erilaisia alueitaan. Vaikka vuoden 2013 suurimpiin aluepoliittisiin ratkaisuihin kuuluvat rakennerahastopäätökset Suomelle ja Suomessa, on Pohjois-Pohjanmaan liiton kannalta merkittävintä kehittämistä valmiuksiemme parantaminen ennakoinnissa tulevaisuuden tutkimuksen välinein pystyäksemme luomaan vaihtoehtoisia kehityspolkuja alueellemme. Tähän työhön on ryhdytty yhdessä Oulun yliopiston maantieteen laitoksen kanssa. Näiden valmiuksien kautta voimme parhaiten vastata perustehtävään eli maakunnan yhteisen tahtotilan muodostamiseen siitä, mihin haluamme olla menossa. Vuoden 2013 toiminta ja talous on sovitettu yleiseen talouslinjaan. Menojen kasvua hallitaan henkilöstörakenteen muutoksella ja paneutumalla perustehtäviin. Kansainvälistyvä toimintaympäristö vaatii jatkossa selkeitä linjauksia maakuntaliiton ja muiden toimijoiden, kuntien ja valtion aluehallinnon roolista kansainvälisten yhteyksien hoidossa. Nyt roolimme näyttäisi olevan alueen edustaminen monen keskeisessä yhteistyössä. Oulussa Pauli Harju Maakuntajohtaja 3

4 2. Toimintaympäristö Nuori ja kasvava maakunta Vuoden 2011 viimeisenä päivänä Pohjois-Pohjanmaan väkiluku oli asukasta, mikä oli 7,3 % koko maan väestöstä. Edellisestä vuodesta maakunnan väkiluku kasvoi asukkaalla. Väkiluvun kasvu maakunnassa jakaantuu epätasaisesti ja väestön keskittyminen Oulun seudulle jatkuu voimakkaana aikaisempien vuosien tapaan. Oulun seudun väkiluku oli vuoden 2011 lopussa asukasta, mikä oli noin asukasta enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Oulun kaupungin osuus kasvusta oli noin asukasta. Oulun seudun lisäksi asukasluku kasvoi edellisvuoden tapaan myös Ylivieskan seutukunnassa, jossa väkiluku kasvoi vuonna asukkaalla. Kaikkien muiden maakunnan seutukuntien väkiluku aleni. Eniten väkiluku pieneni Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa 201 asukkaalla ja Koillismaan seutukunnassa, 156 asukkaalla. Pohjois-Pohjanmaan väkiluvun kasvu on perustunut jo pitkään korkeaan luonnolliseen väestönkasvuun. Pohjois-Pohjanmaan luonnollinen väestönlisäys oli asukasta vuonna Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Pohjanmaan luonnollinen väestönlisäys oli väkilukuun suhteutettuna selvästi koko maan korkein. Kuntien välinen muuttovoitto oli Oulun seutua (+769 henkilöä) lukuun ottamatta kaikissa muissa seutukunnissa negatiivinen. Nettomaahanmuutto oli kaikissa maakunnan seutukunnissa positiivinen, korkein se oli Oulun seudulla (+410 henkilöä). Pohjois-Pohjanmaa on tällä hetkellä keski-iältään maan nuorin maakunta. Pohjois-Pohjanmaan keski-ikä oli 38,5 vuotta vuonna 2011 (koko maa 41,4). Alle 15-vuotiaitten ikäryhmän suhteellinen osuus väestöstä on Oulun seutukunnassa korkein koko maassa, mutta myös muissa Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa tämän ikäryhmän suhteellinen osuus väestöstä on maan korkeimpien joukossa. 4

5 Elinkeinoissa valopilkkuja, mutta myös isoja haasteita Maailmanlaajuisesti epävarma taloustilanne on näkynyt myös Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämän kehityksessä, mutta ennakoitua maltillisemmin ja yleisvire on säilynyt kohtuullisen hyvänä. Pohjois-Pohjanmaan viimeisimmän suhdanneaineiston mukaan vuoden 2012 alkupuoliskolla teollisuuden liikevaihto on ollut edelleen kasvussa. Myös sisältö- ja media-, hyvinvointi- ja matkailuklustereiden liikevaihto on kehittynyt hyvin. Henkilöstömäärän kehitys on ollut positiivista hyvinvointi- ja matkailuklusterissa, muissa klustereissa henkilöstömäärä on sen sijaan supistunut. ICT -alan rakennemuutos jatkuu edelleen. Erityisen voimakkaasti on pienentynyt ICT- klusterin henkilöstömäärä. Vuoden 2012 tammi-toukokuussa henkilöstömäärä pieneni 3,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Viennin arvo romahti Pohjois-Pohjanmaalla vuodenvaihteessa Vuosina 2009 ja 2010 viennin kasvu on ollut suhteellisen reipasta. Nyt viennin kasvu on selvästi tasaantumassa ja viennin arvo voi laskea merkittävästikin. ELY- keskuksen tekemässä aluetalouskatsauksessa ennakoidaan kuitenkin maakunnan elinkeinoelämän vireen säilyvän positiivisena vuonna Liiketoiminnan kuukausikuvaajat Pohjois-Pohjanmaalla Kaikkien toimialojen vienti 180 Trendisarja, vuosi 2005 = Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu SeutuNet Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa Pohjois-Pohjanmaa on ollut yksi vahvimmista alueista Suomessa. Maakunnan innovaatioympäristössä tapahtuu tällä hetkellä merkittäviä muutoksia. Nokian ja muiden pienempien yritysten voimakkaat leikkaukset vapauttavat runsaasti osaavaa työvoimaa. Mikäli tätä työvoimaa ei pystytä hyödyntämään uusissa avauksissa, vaarana voi olla, että alueen ICT- ja muut korkean teknologian klusterit pienenevät pysyvästi. Rakennemuutoksessa on myös mahdollisuus uusiin avauksiin ja koko innovaatioympäristön monipuolistumiseen ja kansainväliseen verkottumiseen. Nuorisotyöttömyys alentunut Toistaiseksi epävarma taloustilanne ei ole heikentänyt maakunnan työllisyystilannetta niin paljon, kuin on pelätty. Yleisesti ottaen työttömyystilanteen ennakoidaan pysyvän Pohjois-Pohjanmaalla vuoden 2013 alkupuolella suunnilleen syksyn 2012 tasolla ja jopa paranevan 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla. Työttömyys on vuonna 2012 alentunut tai pysynyt suunnilleen entisellä tasolla Oulun, Raahen, Nivala- Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnissa. Siikalatva-Haapaveden seutukunnassa työttömyys on sen sijaan lisääntynyt puutaloteollisuuden hankalasta tilanteesta johtuen. 5

6 Positiivinen ilmiö vuoden 2012 aikana on ollut nuorisotyöttömyyden aleneminen erityisesti Oulun seudulla, vaikka nuoria on edelleen paljon työttömänä. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyyden useita vuosia hyvänä jatkunut kehitys näyttää pysähtyneen vuoden 2012 aikana. Kunnilla paineita veronkorotuksiin Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat kyenneet hieman vahvistamaan talouttaan viimeisten vuosien aikana. Kuusi maakunnan kuntaa pystyi kattamaan taseeseen kertyneen alijäämän vuoden 2011 aikana. Rahoituspohjaa on vahvistettu pääsääntöisesti korottamalla tuloveroprosenttia. Vuodelle 2012 tuloveroprosenttiaan korotti seitsemän maakunnan kuntaa. Alhaisin tuloveroprosentti jäsenkunnista on Oulussa, joissa se on 19. Siikalatvalla on maakunnan ja koko maan korkein tuloveroprosentti, 21,75. Kymmenellä Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkunnalla veroprosentti on vähintään 21. Pohjois-Pohjanmaan kuntien verotulojen karttumista heikensi vuoden 2012 alusta lähtien voimaan tullut kiinteistöveron poisto verotulotasauksesta neljään kuntaa (Yli-Ii, Utajärvi, Kuusamo ja Oulu) lukuun ottamatta. Vuonna 2013 valtionosuudet ovat vähennyksistä johtuen 756 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna koko maan tasolla. Vuonna 2014 leikkaukset ovat 881 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 jo miljoonaa euroa. Kuntaliiton laskelmien mukaan vuoden 2015 leikkaus vastaa jo reilun yhden tuloveroprosentin keskimääräistä tuottoa koko maassa. Leikkaukset toteutetaan valtionosuusprosenttia alentamalla, mutta valtionosuuksien indeksitarkistus pysyy ennallaan. Sen sijaan opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksi jäädytetään vuodelle Tämän vaikutus kuntiin ja kuntayhtymiin on noin 45 miljoonaa euroa. Kuntien korotettua yhteisövero-osuutta jatketaan vuoden 2013 jälkeen. Valtionosuuksien leikkausten vaikutusten kompensoimiseksi kaavaillaan jäteveron tuoton ohjaamista kunnille. Valtio-osuuden vähennysten vuoksi kunnilla on paineita korottaa tuloveroprosenttiaan edelleen vuodelle Kunta- ja palvelurakenneuudistus tähtää vahvoihin peruskuntiin Kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi on hallitusohjelmassa sovittu, että Suomessa käynnistetään koko maata koskeva kuntauudistusprosessi, jonka tavoitteena on muodostaa maahan vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vuodesta 2007 lähtien kunta- ja palvelurakenneuudistusta (Paras) on ohjattu puitelailla. Paras-puitelaki on voimassa vielä vuoden 2014 loppuun saakka. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on muodostaa kunnista nykyistä vahvempia peruskuntia. Kuntauudistusta tuetaan valmisteilla olevalla rakennelailla (voimaan viimeistään ). Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta jatketaan osana kuntauudistusta. Uudistuksen jatkosuunnitelman pohjaksi on valittu malli, jossa terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu on pääsääntöisesti vahvoilla peruskunnilla tai kuntien muodostamilla sosiaali- ja terveydenhuoltoalueilla. Nykyiset sairaanhoitopiirit on tarkoitus yhdistää hallinnollisesti viideksi erva-alueeksi, jotka vastaisivat tietyistä keskitetyistä ja erityisryhmien palveluista sekä alueiden palvelujen koordinaatiotehtävistä. Kuntauudistuksen yhteydessä on käynnistetty myös kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelu. Uuden kuntalain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Hallitusohjelman mukaan myös valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntauudistusta. Tavoitteena on, että esitys valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta voidaan käsitellä eduskunnassa kevätistuntokaudella 2014 ja uusi lainsäädäntö tulisi voimaan alkaen. Kuntarakenne muuttuu Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaalla tulee vuoden 2013 alussa voimaan kaksi kuntajaon muutosta. Oulun seudulla aloittaa toimintansa Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin muodostama Oulun kaupunki ja Raahen seudulla puolestaan Raahen ja Vihannin muodostama Raahen kaupunki. Vaalan kunta teki vuoden 2011 lopussa päätöksen hakea siirtoa Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Hallinto- ja kuntaministeri on siirtänyt päätöksenteon asiasta kuntajakoselvitysten jälkeen tapahtuvaksi. 6

7 Kansainvälinen toimintaympäristö muutoksessa verkostoja tiivistettävä Pohjois-Pohjanmaan kansainväliseen toimintaympäristöön vaikuttaa vahvasti paitsi lähialueemme ja eurooppalaiset toimintaympäristömme, niin myös globaalit kehitystekijät. Pohjoisten alueitten merkitys on alati kasvamassa huolimatta esimerkiksi Venäjän energia-alan investointisuunnitelmien alasajosta. Pohjoisten alueitten energiahankkeiden jatkuminen Norjassa sekä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat liikennereittien muutokset tuovat sekä haasteita että mahdollisuuksia Suomen pohjoisille alueille. Raaka-aineiden maailmanlaajuinen kysyntä, eurooppalainen raaka-ainepolitiikka ja raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyvät investoinnit pitävät pohjoista edelleen maailmanlaajuisen mielenkiinnon kohteena. Maailmantalouden pitkään jatkuneet ongelmat tuovat omat lisähaasteensa sille, miten pohjoisen kehittäminen tulee lähiaikoina edistymään. Pohjoisen haasteet ja niihin vastaaminen edellyttävät alati kasvavaa yhteistyötä myös rajojen yli. EU:n tulevan rahoituskauden ratkaisujen mahdollinen viivästyminen tulee pitämään tulevaisuuskeskustelun ja edunvalvonnan keskeisellä sijalla myös vuonna Rahoitusratkaisujen jälkeen on valmistauduttava huolella uusien ohjelmien valmisteluun ja toteutukseen. Kansainväliset verkostot ja kehittämishankkeet tulevat vääjäämättä ottamaan yhä keskeisempää sijaa myös maakuntien kehittämisessä. Kehittämiseen suunnattavat kansallisesti päätettävät EU-rahoitukset tulevat vähenemään entisestään ja toisaalta kansainväliset rahoitusinstrumentit tulevat kasvamaan. Tämä luo painetta suunnata hanketoimintaa kansainvälisten partnereiden kanssa toteutettavaksi. 7

8 3. Maakunnan johtamisjärjestelmä ja liiton strategiset painopisteet 3.1 Maakunnan yhteistoiminnan johtaminen Maakunnan yhteistoiminnan johtaminen aluekehityslainsäädännön mukaisesti on yksi liiton keskeinen tehtävä. Maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman määrittelemien painopisteiden ja lähivuosien toimenpiteiden yhteen sovittaminen valtion aluehallinnon tulosasiakirjojen kanssa edellyttää liitolta aktiivista yhteistyötä ELY-keskuksen ja aluehallintoviraston kanssa. Maakunnan strategiset tavoitteet on määritelty maakuntasuunnitelmassa ja ohjelmassa. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmistelu rytmitetään ja sitä kehitetään niin, että sen vaikuttavuutta valtion seuraavien vuosien talousarvioiden laadintaan voidaan parantaa. Yhteistyö ja edunvalvonta toimintavuonna kohdistuvat erityisesti Euroopan unionin vuonna 2014 alkavan uuden ohjelmakauden linjauksiin ja päätöksiin sekä pohjoisen suurhankkeisiin ja niihin valmistautumiseen. Erityisesti Pyhäjärven Laguna-hanke on vaiheessa, jossa sille on varmistettava voimakas kansallinen tuki. Suuret energiahankkeet (ydinvoima, tuulivoimapuistot) edellyttävät maakunnalta huolellista valmistautumista mm. koulutuksen, palvelujen ja oman yritystoiminnan kehittämiseksi. Liikenneinfrastruktuurihankkeiden edunvalvonta edellyttää liitolta aktiivisia toimia. Kuntarakenteen ja kuntapalvelujen kehittäminen edellyttävät liitolta jatkuvaa maakunnan ja kuntien edunvalvontaa. 3.2 Maakunnan liiton toimintastrategia Maakunnan kehittäminen perustuu suunnitelmalliseen ja määrätietoiseen toimintaan. Maakunnan strategiset pääsuunnitelmat ja -ohjelmat luovat perustan hankkeille ja toimenpiteille, joita toteutetaan kansallisella ja EU:n aluepolitiikalla sekä maakunnan edunvalvonnalla. Maakuntasuunnitelma Maakuntakaava Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma Kuntakaavat Muut suunnitelmat EU-ohjelmat Erityisohjelmat Muut kehittämisohjelmat Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakuntasuunnitelma on pitkän tähtäimen strateginen suunnitelma, jossa määritellään maakunnan kehittämisen tahtotila n. 20 vuoden päähän. Maakuntasuunnitelma päivitetään valtuustokausittain. Maakunnan kehittämisen keskeinen väline on maakuntaohjelma. Maakuntasuunnitelma ohjaa paitsi maakuntaohjelmaa myös maakuntakaavaa, joka on tärkein alueiden käytön suunnittelun ohjausväline. Vuoden 2013 aikana jatketaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamistyötä. Maakuntaohjelman päivitys alkaa vuonna 2013 ja se saatetaan vuoden 2014 kevätvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (TOTSU) laaditaan vuosille Euroopan unionin ohjelmakauden vaihtuessa Suomessa laaditaan yksi toimenpideohjelma alueosioineen ohjelmakaudelle Pohjois-Pohjanmaan liitto koordinoi Itä- ja Pohjois-Suomen aluesuunnitelman laatimista. 8

9 Pohjois-Pohjanmaan liiton omaa toimintaa ohjaavat visio ja strategia ovat vuodelta Ne tulevat uusituiksi vuonna 2012 ja liiton toimintastrategia hyväksytään lopullisessa muodossaan kevään 2013 valtuustokäsittelyssä. Visio Pohjois-Pohjanmaan liitto on näkyvä kansallinen vaikuttaja ja suunnannäyttäjä sekä johtava ja innostava maakunnan kehittäjä. Liiton toimintatavat ovat ammattimaisia, joustavia ja yhteistyöhön kannustavia. 3.3 Strategiset painopisteet vuosille Maakunnan kehitystä ohjaavien pääsuunnitelmien, maakuntakaavan ja maakuntaohjelman uudistaminen, EU:n ohjelmakauteen valmistautuminen sekä maakunnan kehityksen ennakointi ovat liiton keskeinen tehtävät lähivuosina. Kuntarakenteen muutokseen valmistaudutaan huolehtimalla kuntapalvelujen kattavuudesta koko maakunnassa. Liiton uusittu toimintastrategia otetaan käyttöön suunnitelmakaudella. Liiton toiminnan strategiset painopisteet lähivuosina ovat: 1. Maakunnan pääsuunnitelma-asiakirjojen uudistaminen - maakuntakaavan 1. vaihekaavan hyväksyminen ja uudistuksen jatkaminen suunnitellusti 2. ja 3. vaihekaavalla - maakuntaohjelman uudistaminen - EU-ohjelman laatiminen kaudelle Uudistettavan maakuntakaavan poikkileikkaavana teemana on ilmasto ja energia. Kaavan uudistaminen tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihekaava (soiden kokonaiskäyttö ja luonnonympäristö, tuulivoima, kaupan palveluverkko ja aluerakenne sekä liikennejärjestelmä) ajoittuu vuosille Toisen vaihekaavan (kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu sekä jätteidenkäsittelyalueet) on suunniteltu ajoittuvan vuosille ja kolmas vaihekaava (pohjavesi- ja kiviainesalueet) on tarkoitus käynnistää alustavasti vuonna Nelivuotinen maakuntaohjelma on eri sektoriohjelmat kokoava alueellinen "ohjelmien ohjelma", jonka hyväksyy maakuntavaltuusto. Maakuntaohjelma hyväksytään alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisesti kunkin valtuustokauden alkamista seuraavan vuoden loppuun mennessä. Maakuntaohjelma sisältää kehykset maakunnan julkisille kehittämispanoksille sekä määrittelee alueen kehittämistahdon ja kehittämishankkeiden tärkeysjärjestyksen. Maakuntaohjelma kytketään nykyistä tiiviimmin osaksi keskushallinnon ja alueviranomaisten välistä tulosohjausprosessia. Nykyinen maakuntaohjelma koskee vuosia Maakuntahallitus on päättänyt elokuussa 2012, että Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma laaditaan vuosille ja työ käynnistetään vuonna EU:n rakennerahastokauteen valmistautuminen on käynnissä. Ohjelmatyötä valmistellaan aikaisempaa laajemmalla alueella yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa. Tulevalla ohjelmakaudella laaditaan vain yksi ohjelma, joka sisältää sekä EAKR- että ESR- toimenpiteet. Ohjelmalle valmistellaan kaksi alueellista suunnitelmaa: Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma ja Etelä- ja Länsi- Suomen alueellinen suunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Lapin liitto, Keski-Pohjanmaan liitto sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymä valmistelevat Pohjois-Suomen osiota yhteistyössä Lapin, Kainuun sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskusten kanssa. Ohjelma tulee olemaan Pohjois-Pohjanmaalle yksi tärkeimmistä rahoitusvälineistä, jolla voidaan lisätä kilpailukykyä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 9

10 Sekä EU- että valtakunnantasolla tulevan ohjelmakauden ratkaisuissa on vielä auki monia keskeisiä kysymyksiä liittyen rahoitukseen ja ohjelman toteuttamiseen. Tämä vaatii maakunnan liitoilta merkittävää edunvalvontaa erityisesti vuoden 2013 osalta, jolloin ohjelmakauden lopulliset linjaukset ja päätökset tehdään. 2. Maakunnan ennakointityö ja osaamisrakenteiden kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan ennakoinnin keskeisin haaste on alueen kilpailukyvyn parantaminen, jonka kautta on mahdollista saavuttaa parempi työllisyys ja hyvinvointi. Pohjois-Pohjanmaan liiton ennakointia ja ennakointiosaamista kehitetään mm. Tulevaisuus Ennakoinnin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla sekä Oppiva Pohjois-Suomi -hankkeiden avulla. Pohjois-Pohjanmaan liiton oman organisointiprosessin on kyettävä tukemaan ennakointityön kehittämistä. Ennakointitietoa sovelletaan strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa, jotta toimintaympäristön muutoksiin voidaan reagoida entistä nopeammin ja tehokkaammin. Kuntarakenteiden uudistumiseen liittyvät oleellisesti myös koulutuksen rakenteet, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen omistajuuteen liittyvät kysymykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto seuraa ja kohdentaa edunvalvontaansa kriittisiin kysymyksiin. Liitto tukee alueen korkeakoulujen toiminnallista yhteistyötä ja verkottumista sekä yhteistyötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, toisen asteen ja alueen yritysten kanssa. 3. Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen - nuorten koulutus ja työllistäminen (nuorten yhteiskuntatakuu) - rakennemuutoksen haasteeseen vastaaminen (ICT, energia, kaivokset, logistiikka, koulutus) - suurten investointihankkeiden edunvalvonta Kataisen hallitusohjelman toteuttamiseen sisältyvät keskeisesti nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun toteuttaminen (vuoden 2013 alusta lähtien) sekä välisenä aikana toteutettava kuntakokeilu, jolla pureudutaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Liitto tekee vuosittain selvityksiä työttömyyden hoidosta kunnissa. Selvitysten tavoitteena on ollut tukea ja kannustaa kuntia työllisyyspalveluiden järjestämisessä ja levittää hyviksi havaittuja käytänteitä eri kuntien välillä. Liitto jatkaa tiedon tuotantoa pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten yhteiskuntatakuun seurannan tueksi. ICT-alan voimakas rakennemuutos Oulun seudulla ja toisaalta merkittävät energia- ja kaivosteollisuushankkeet vaativat panostusta elinkeinojen monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edellytyksiin. Pohjois-Pohjanmaalla ja pohjoisessa Suomessa on nyt vireillä poikkeuksellisen paljon suuria investointihankkeita, mm. ydinvoimalahanke Pyhäjoella, Laguna-hanke Pyhäjärvellä, useat tuulivoimahankkeet maakunnassa sekä kaivannaisteollisuuden hankkeet. Nämä vaativat osaavaa työvoimaa ja alueen elinkeinoelämältä huolellista valmistautumista sekä alueellista edunvalvontaa. Pohjois-Pohjanmaan liitto tukee investointihankkeiden etenemistä mm. edunvalvonnalla, elinkeinoelämän toimintaympäristöihin panostamalla sekä koulutuksen suuntaamisella. 4. Kunta- ja palvelurakenteen kehittäminen ja aluehallinnon muutosten aktiivinen seuranta Osana kuntauudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista. Kuntauudistus tulee vaikuttamaan maakuntien tehtäviin ja vastuisiin sekä koko aluehallinnon uudistustarpeeseen. Maakunta- ja aluehallinnon uudistaminen ja mahdolliset aluejakojen muutokset riippuvat aluetasolle annettavista kuntien ja valtion tehtävistä ja päätösvallasta, peruskuntien lukumäärästä sekä asukkaiden eduista ja tahdosta. Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu aktiivisesti aluehallinnon muutosprosessiin. 10

11 5. Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintastrategia Pohjois-Pohjanmaan liitto on valmistellut vuoden 2012 aikana omaa strategiaansa ollakseen entistä vahvempi ja valmiimpi palvelemaan kuntia ja muita kumppaneitaan muuttuvassa ajassa ja ympäristössä. Strategiaa toteutetaan mm. kehittämällä liiton organisaatiota. Toimintastrategian lähtökohtana on palvelu ja muutos. Liiton ydintehtävät ja toimintatavat sekä organisaatiorakenne on määritelty uudessa strategiassa siitä näkökulmasta, miten voidaan parhaiten palvella maakunnan kokonaisetua muuttuvissa olosuhteissa. Strategiaa on työstetty vuoden 2012 Pohjois-Pohjanmaan liiton henkilöstön kanssa. Lopullisen uuden toimintastrategian hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton uusi valtuusto keväällä Liiton organisaatio Nykyisen organisaation mukaan Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto on jaettu sisäisen toiminnan ja budjetoinnin järjestämistä varten kolmeen tulosalueeseen. Liiton käytännön toiminta perustuu ydintehtävätiimeihin, joiden tehtävien sisältö noudattelee maakuntaohjelman ja suunnitelman vastuualueita. Uusi organisaatiomalli otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta. Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto-organisaatio v

12 4. Tavoitteet ja toiminta vuosina Luottamushenkilöhallinto Vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitolle valitaan uusi maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, tarkastuslautakunta ja maakunnan yhteistyöryhmä. Lisäksi useiden työryhmien toimikausi päättyy kunnallisvaalikauden vaihtuessa. Kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan nimeää maakuntavaltuusto. Maakuntahallitus asettaa maakunnan yhteistyöryhmän sekä eräät työryhmät ja toimikunnat. Liiton toimintaa ohjaa maakuntavaltuusto, joka päättää liiton toiminnan tavoitteista ja taloudesta sekä keskeisimmistä liiton toimintaa ohjaavista ohjelmista ja suunnitelmista. Vuonna 2013 valtuusto hyväksyy uuden maakuntakaavan. Vuonna 2013 maakuntavaltuusto kokoontuu kaksi kertaa. Maakuntahallitus vastaa liiton käytännön toiminnasta ja hallinnosta sekä toteuttaa valtuuston aluekehitystyölle, alueiden käytön suunnittelulle sekä edunvalvonnalle asettamia tavoitteita. Maakuntahallitus osallistuu tiiviisti maakuntakaavoitusta, maakunnan kehittämistä ja edunvalvontaa koskettavien asioiden valmisteluun kaikissa käsittelyvaiheissa. Maakuntahallitus kokoontuu kertaa vuonna Uusi maakuntahallitus tekee opintomatkan liiton toiminnan kannalta keskeiseen kohteeseen ulkomaille. Tarkastuslautakunta suorittaa liiton toiminnan ja talouden tarkastuksen oman erillisen toimintasuunnitelmansa pohjalta. Tarkastuslautakunta kokoontuu vuonna 2013 viisi kertaa. Liitossa toimii maakuntahallituksen toimikautensa ajaksi nimittämiä työryhmiä; hyvinvointistrategian koordinointiryhmä, matkailutoimikunta, kunnallistalouden seurantaryhmä, koulutuksen- ja tutkimuksen yhteistyöryhmä ja energiastrategian seurantaryhmä sekä nuorisoasiain yhteistyöryhmä, joiden kokoustoiminnasta aiheutuvat kulut maksetaan luottamushenkilöhallinnolle varatusta budjetista. Maakunnassa toimii EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), jonka maakuntaliiton hallitus on asettanut. Yhteistyöryhmässä ovat maakunnan alueen kehittämisen kannalta tasapuolisesti edustettuina osapuolina maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot ja alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. MYR:n kustannukset maksetaan rakennerahaston teknisestä tuesta. Pohjois-Pohjanmaan liiton tehtävänä on maakunnan yhteistoiminnan johtaminen ja maakuntahengen vahvistaminen. Yhteistyössä ja yhteisen tahdon muodostamisessa tärkeää on yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpitäminen. Liitto järjestää maakunnan keskeisille toimijoille ja yhteistyötahoille vuosittain perinteeksi muodostuvan Loppiaisvastaanoton, jonka yhteydessä jaetaan Pohjois-Pohjanmaa palkinto. Tilaisuus järjestetään vuorovuosin Oulussa ja muualla maakunnassa. Vuoden 2013 vastaanotto järjestetään Oulun kaupungissa. Luottamushenkilöhallinnon kokous- ja matkakustannusten budjettia nostetaan jonkin verran edellisvuoden (2012) tasolta. Vuodelle 2013 varataan luottamushenkilöiden edustusvaroja euroa, joilla katetaan loppiaisvastaanotto, kansainvälisen naisten päivän vastaanoton kulut sekä maakuntapäivät ja varaudutaan yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettäviin ajankohtaisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin. Luottamushenkilöhallinnosta katetaan myös Venäjän kunniakonsulin toimintaan liittyviä kustannuksia. 12

13 4.2 Aluesuunnittelu Perustehtävä Tulosalueen perustehtävä on luoda edellytykset maakunnan suunnitelmalliselle kehittämiselle ja tuottaa kehittämisen tarvitsemat strategiset linjaukset ja suunnitelmat alueen kehittämisen, maankäytön, infrastruktuurin, ympäristön ja energiasektoreiden osalta, vastata liiton tutkimus- ja tietopalveluiden tuottamisesta ja ennakoinnista sekä kuntien palvelurakenteen seurannasta ja tietoperustasta. Tehtävistä korostuvat erityisesti maakuntakaavan uudistaminen ja ylläpito, maakuntaohjelman laatiminen, maakunnallisten liikenne- ja energiahankkeiden edistäminen, ympäristön ja luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja yhteensovittaminen, kuntapalveluiden seuranta sekä koulutustarpeiden ennakointi ja ennakoinnin kehittämistyö. Aluesuunnittelun tulosalueella on kolme tiimiä: Aluerakenne ja ympäristö Tutkimus ja tietopalvelu Kuntapalvelut ja -talous Tulosalueen yleistavoitteet Vastaa tulosalueen viranomaistehtävistä ja -yhteistyöstä Vastaa maakunnan suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvien strategisten asiakirjojen valmistelusta maakunnan tahdon mukaisesti Toteuttaa tulosalueen vastuulla olevat aluesuunnittelun tehtävät ja hankkeet sekä osallistua yhteistyötahojen hankkeisiin osarahoituksella ja asiantuntijatahona Toteuttaa tulosalueen edunvalvontaan ja sidosryhmätoimintaan liittyvät tehtävät Aluesuunnittelu on luonteeltaan yhteen sovittavaa ja strategista toimintaa, jota toteutetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tulosalueen tehtävä on useissa tapauksissa yhteistyön organisointi, koordinointi ja johtaminen. Lisäksi osallistutaan aktiivisena toimijana eri yhteistyötahojen, kuten kuntien ja valtion viranomaisten yhteistyöhankkeisiin, työryhmiin ja toimikuntiin. Tehtävissä painottuvat viranomaisyhteistyö ja lausuntojen antaminen. Vuosittain annetaan lähes sata lausuntoa lähinnä kaavoitukseen, liikennehankkeisiin ja ympäristökysymyksiin liittyen. Vuosina keskeinen työpanos kohdistuu maakuntakaavan uudistamiseen vaihekaavoituksen periaatteella, maakuntaohjelman laatimiseen ja maakunnalliseen ennakointiin ja sen kehittämistyöhön. Edellä mainittujen tehtävien toteuttamiseksi tehdään lukuisia taustaselvityksiä ja toteutetaan kehittämishankkeita, joiden kautta saadaan prosessien keskeinen taustamateriaali. Keskeistä on myös jo laadittujen ja päivitettyjen strategioiden ja suunnitelmien seuranta ja edistäminen. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman uudistaminen Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus teki kokouksessaan päätöksen, jonka mukaisesti maakuntaohjelmatyötä aikaistetaan vuodella. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden maakuntaohjelman laatiminen aloitetaan vuonna Uusi maakuntaohjelma vuosille on maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyssä keväällä Maakunnan kehittämisen pääohjelman laatimiseen varataan riittävät resurssit. Tuleva EU-ohjelmakausi jakautuu aikataulumuutoksella sopivasti kahteen maakuntaohjelmakauteen eli ja Maakuntaohjelman laatimisaikataulun aientamisella pääsevät liiton ja kuntien uudet luottamushenkilöt heti kautensa alussa osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti maakunnan aluekehittämiseen (pois: eli laatimaan uusia maakuntaohjelmia). Maakuntaohjelmien kaudet ja valtuustokaudet ovat myös tällä menettelyllä jatkossa samat. 13

14 Maakuntaohjelman valmistelussa haetaan ja hyödynnetään mahdolliset rajapinnat Oppiva Pohjois-Suomi - hankkeen kanssa. - maakuntaohjelman laatiminen aikataulussa Aluerakenne ja ympäristö Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen Maakuntakaavan uudistaminen on käynnistetty syksyllä Työssä tarkistetaan ja täydennetään voimassa olevien maakuntakaavojen (Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, Hanhikiven ydinvoimakaava, Keski- Pohjanmaan 1. ja 2. vaihekaavat Himangan alueella) merkintöjä. Kaavan pohjaksi laadittuihin maakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja liiton keskeisiin strategioihin perustuen uuden maakuntakaavan poikkileikkaavana teemana on ilmasto ja energia. Kaavan uudistaminen tapahtuu kokonaisohjelman mukaisesti kolmessa osin limittäin toteutettavassa ja toisiaan täydentävässä vaiheessa: - 1. vaihekaavan pääteemat ovat: soiden kokonaiskäyttö ja luonnonympäristö, tuulivoima, kaupan palveluverkko ja aluerakenne sekä liikennejärjestelmä. Työ ajoittuu vuosille vaihekaavan teemat ovat alustavasti: kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu sekä jätteidenkäsittelyalueet. Työ on suunniteltu ajoittuvan vuosille vaihekaavan teemat pohjavesi- ja kiviainesalueet (Poski-menettelyn mukainen yhteen sovitus ja luokittelu), kaivokset ja tarvittavat päivitykset. Työ on suunniteltu käynnistettäväksi vuonna Maakuntakaavan uudistamistyössä vuodelle 2013 ajoittuu 1. vaihekaavan ehdotuksen laatiminen ja asettaminen nähtäville sekä kaavaehdotuksen hyväksyminen. Maakuntakaavaa varten laadittuja selvityksiä täydennetään ehdotusta varten tarvittaessa kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella, esim. kaupan suuryksiköiden ja tuulivoiman vaikutusten, soiden vesistövaikutusten ja maankohoamisrannikon luontoarvojen osalta. 2. vaihekaavaa varten laaditaan tarvittavia selvityksiä, jotka koskevat mm. rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisema-alueita sekä maaseudun aluerakennetta. Lisäksi varaudutaan käynnistämään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Oulun seudun jätteenkäsittelyä koskevan selvityksen päivitystyö. 3. vaihekaavan maa-ainesten ja pohjavesien käytön tutkimustiedot ja yhteen sovittava työ tehdään POSKIhankekokonaisuudessa. Hankkeen 1. vaiheen (Oulun seutu ja Oulunkaaren alue) toteutusta jatketaan toimintavuonna. Hanke on tarkoitus laajentaa vaiheittain koko maakunnan kattavaksi siten, että se tuottaa yhtäläisin kriteerein ja menettelyin tiedot koko maakunnan alueelta. Liiton toteuttaman maakuntakaavoituksen tueksi nimetään kuntien maakäytön asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä. Tarkoituksena on toimintavuoden aikana käynnistää ja organisoida ryhmän toiminta. Periaatteena on, että asiantuntijaryhmässä keskustellaan ja neuvotellaan kaavaratkaisuista ja -linjauksista. Paikkatietoyhteistyötä jatketaan alueellisesti ja laajassa yhteistyössä muiden maakunnan liittojen kanssa siten, että voidaan varautua ja toteuttaa INSPIRE-direktiivin mukaiset vaatimukset. Internet-karttapalvelun avulla tehostetaan maakuntakaavoituksen vuorovaikutusta sekä tehostetaan kunta- ja viranomaisyhteistyötä vaihemaakuntakaavan ehdotuksen valmistuminen, täydennysselvitysten valmistuminen - 2. vaihekaavan ja maakuntakaavan uudistamista palvelevien osaselvitysten käynnistyminen - maankäytön asiantuntijoista koostuvan asiantuntijaryhmän toiminnan käynnistäminen ja organisointi 14

15 Ylimaakunnallisten kehittämisvyöhykkeiden toteuttaminen Oulu-Kainuu kehittämisvyöhykkeen yhteistyö jatkuu OuKa koordinaatiohankkeen päättymisen jälkeen Valtatie 22 ry:n (rekisterimuutosten jälkeen Oulu-Kainuu Tervan tie ry) koordinoimana. Liitto osallistuu toimintaan alueen kuntien ja muiden toimijoiden tavoin yhteistyökumppanina ja asiantuntijana. Vuonna 2013 tavoitteena on monipuolistaa yhteistyötä sekä löytää uusia toimintatapoja ja sisältöjä kehittämisen pohjaksi. Toiminnassa on tarkoitus keskittyä liikenneväylien edunvalvontaan, Tervan tie -matkailutien kehittämiseen ja matkailuyhteistyöhön sekä erikseen päätettävien erillishankkeiden toteuttamiseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto toteuttaa yhteistyössä Keski-Pohjanmaan liiton ja alueen seutukuntien kanssa ylimaakunnallista Meripohjola-kasvuvyöhyke -kehittämishanketta. Käynnissä oleva hanke jatkuu vuonna Vyöhykkeen tarkoituksena on edistää maakuntien taloudellista kasvua, asukkaiden sosiaalista ja kulttuurista yhteenkuuluvuutta ja kestävää kehitystä. Alueen fyysinen runko on Suomen päärata / Bothnian Corridor ja valtatie 8. Meripohjolan toiminnassa painotetaan uudistetun strategian toimintamallien ja konseptien toteuttamista, joista keskeisimmät työskentelytavat ovat toimijoille avoimet foorumit, erikoisammattitutkintoon tähtäävät koulutusohjelmat ns. Meripohjola verstaat ja pilottihankkeet. Toimintavuonna on käynnissä vähintään viisi ohjelmaa, joista kaksi on suunnattu julkisen sektorin ja kolme yksityisen sektorin toimijoille.ohjelmat toteutetaan hankkeen ulkopuolisella VOS-rahaoituksella. - OuKa-vyöhykkeen tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja ja sisältöjä kehittämisvyöhykkeen kehityksen edistämiseksi. - Meripohjola-hanke toteuttaa uudistettua Meripohjola-strategiaa sekä sen mukaisia pilottihankkeita ja (johtamisen tai tuotekehittäjän) erikoisammattitutkintoon tähtääviä koulutusohjelmia ns. Meripohjola verstaissa. Energiatalouden toimintaympäristön kehittäminen Maakunnallisen energiastrategia on päivitetty vuonna Toiminnan painopiste siirtyy toteuttamisen edistämiseen ja seurantaan. Maakunnan energia-alan kehittämistä koordinoi liiton asettama seurantaryhmä. Energia-alan toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja vireillä on useita investointihankkeita, mikä luo tarvetta entistä tiiviimmälle seurannalle ja reagoinnille. Tarvetta maakunnalliseen ja osin ylimaakunnalliseen koordinaatioon lisää myös uuden EU-ohjelmakauden painotukset vähähiilisyys ja energia -teemoihin. Maakunnallisen seurantaryhmän johdolla aletaan kehittää energiasektorille konkreettista toimeenpanoohjelmaa, jonka kautta voidaan jäsentää toimintaympäristön toimijakenttää ja ohjelmoida keskeisiä toimenpiteitä. Seurantaryhmällä on keskeinen rooli strategisten hankkeiden tunnistamisessa ja käynnistettävien toimenpiteiden ohjauksessa ja tukemisessa. - toimenpiteet energiastrategian jalkauttamisessa ja seurantaryhmän toiminnan kehittämiseksi - energia-alan hanketoiminnan osuvuus energiastrategiaan Ilmastostrategian toimeenpanon aktivoiminen Ilmastostrategian laaja-alaisuus ja eri toimialat leikkaava luonne tekevät strategian toimeenpanosta ja seurannasta haasteellisen. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutetaan ilmastonsuojelua edistäviä toimenpiteitä ottaen huomioon ilmastostrategian painopisteet ja toimenpiteet. Viranomaistoiminnan kautta liitto osallistuu ympäristö- ja ilmastotavoitteiden mukaisiin maakunnallisiin työryhmiin, eri toimijoiden YVAmenettelyihin ja vastaa suunnitelmien ja ohjelmien arvioinneista. - uusien toimijoiden määrä ilmastostrategiaa toteuttavassa hanketoiminnassa 15

16 Ympäristön ja luonnonvarojen kestävä käyttö ja laaja-alainen yhteensovittaminen Soiden käytön suunnittelua toteuttava Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma -hanke jatkuu vuoden 2013 toukokuun loppuun. Toimintavuonna pääpaino on turvetuotannon vesistövaikutusten arvioinnissa sekä eri osatehtävien yhteensovittamisessa ja tulosten täydentämisessä tarpeiden mukaan. Hankkeen päätyttyä sen tulokset palvelevat maakuntakaavan 1. vaihekaavan laadintaa ja julkista käyttöä. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamiseksi vuonna 2011 käynnistetty EAKR-rahoitteinen Pohjois-Pohjanmaan POSKI-hanke jatkuu vuoden 2014 kevääseen. Hankkeen 1. vaiheen tutkimusalue kohdistuu Oulun, Oulunkaaren sekä osin myös Raahen ja Siikalatvan seutukuntiin. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Geologian tutkimuskeskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, alueen kunnat ja vesilaitokset sekä maa-ainesalan toimijoita. Toimintavuonna hankekokonaisuuden toimenpiteissä painottuvat maa-ainesja pohjavesitutkimukset. Lisäksi toimintavuonna on tarkoitus käynnistää Oulun eteläpuolisille alueille kohdistuva 2. vaiheen hanke hankeohjelmoinnin mukaisesti. Osallistutaan ympäristötavoitteiden mukaisiin maakunnallisiin yhteistyömuotoihin, YVA-menettelyihin ja muiden toimijoiden ympäristötavoitteita edistäviin hankkeisiin. Osallistutaan alueen metsätalouden ja riistatalouden kehittämiseen näiden toimialojen neuvostojen kautta. Seurataan ELY-keskuksen ja ministeriöiden suunnitelmien laadintaa, mm. vesienhoidon suunnittelu, valtakunnallisen merenhoitosuunnitelma ja vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma. Seurataan kalatalouden kehittämishankkeiden (mm. kalatiehankkeet) etenemistä. Toimintavuonna tulosalue vastaa tulevan ohjelmakauden Itä- ja Pohjois-Suomen rakennerahasto-ohjelman sekä maakuntaohjelman ympäristöarviointien toteuttamisesta. Rakennerahasto-ohjelman ympäristöarviointi toteutetaan yhteistyössä ohjelma-alueen muiden maakunnan liittojen sekä Etelä- ja Länsi-Suomen liittojen ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. - Suo-ohjelman ja sen osatöiden valmistuminen - Poski-hankkeen tutkimustöiden valmistuminen hankesuunnitelman mukaisesti ja hankekokonaisuuden laajentaminen Oulun eteläpuolisille alueille hankeohjelmoinnin mukaisesti - kehittämisohjelmien ympäristöarviointien valmistuminen Maakunnan liikenteellisen saavutettavuuden parantaminen Toimintavuonna keskitytään kolmen maakunnan (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa) yhteisen liikennestrategian (Kakepoli) kärkihankkeiden edistämiseen. Tätä varten toteutetaan aiesopimuksen mukaista seurantaa liiton johtamassa seurantaryhmässä huomioiden toimintaympäristön muutokset suunnittelualueella sekä EU:n ja kansallisen tason liikennepolitiikassa. Toimintavuonna jatketaan yhteistyöhankkeita, joista keskeisiä ja tulevaa kehitystoimintaa linjaavia ovat Pohjois-Suomen logistiikkastrategian laadinta ja Pohjois-Suomen kaivannaisyhteyksien selvitystyö. Liitto osallistuu myös Satamien takamaiden selvitykseen. Näiden tuotokset palvelevat maakunnallista suunnittelua (maakuntakaava ja -ohjelma) ja edunvalvonnan tarpeita. Liikenteen edunvalvonnassa painotetaan toimintavuonna Seinäjoki-Oulu-ratahankkeen suunniteltujen toimenpiteiden toteutuksen varmistamista sekä vt:n 4 Oulu Kemi, Oulun sataman tuloväylän syventämisen sekä vt:n 8 Vaasa Oulu ja vt:n 22 Oulu Kajaani kehittämisen ja suunniteltujen investointien edistämistä. Lisäksi joukkoliikenteen ja maaseudun perustieverkon rahoitus edellyttävät liitolta jatkuvaa ja aktiivista toimintaa. Toimenpiteiden toteuttamiseksi varaudutaan tuottamaan edunvalvontatyötä tukevia aineistoja ja materiaaleja. - Kakepoli-liikennestrategian toteutus ja seuranta - Pohjois-Suomen logistiikkastrategian valmistuminen - liikenteen isojen investointihankkeiden toteutuksen aktiivinen edunvalvonta Euroopan unionin ja kansallisella tasolla 16

17 Maakunnan yhdyskuntatekniikan palvelutason kehittäminen Liitto ohjaa ja edistää työryhmissä ja lausuntomenettelyiden avulla voimajohtohankkeiden toteutusta. Erityisen haasteen toimintaympäristössä muodostavat useat vireillä olevat manneralueiden tuulivoimapuistojen kehittämishankkeet, joille on osoitettava liityntäyhteydet päälinjoihin. Liitto osallistuu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 2021 laadintaan ja maakunnan tulvaryhmien toimintaan. Tulvaryhmät on nimetty Pudasjärven taajaman ja Alavieska-Ylivieska alueelle. Liitto toimii tulvaryhmien puheenjohtajana ja ELY-keskus asiantuntijatahona. Tulvaryhmien keskeinen tehtävä on valmistella tulvariskien hallintasuunnitelmat tulvariskialueille joulukuuhun 2015 mennessä. Liitto osallistuu myös jätehuollon kehittämiseen toimimalla jäteasiain neuvottelukunnassa. Pohjoiset Kylät hankkeessa on selvitetty vuodesta 2011 lähtien Pohjois-Pohjanmaan alueen pienten vesilaitosten tilaa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Selvitystyötä jatketaan edelleen vuoden 2013 aikana. Hankkeessa järjestetään myös mm. Turvallinen Vesi seminaarisarja, jossa nostetaan esiin selvityksen tuloksia ja sitä, miten poikkeaviin tilanteisiin voidaan varautua ja miten pienten laitosten turvallisuudesta voidaan varmistua (AK). - annetut lausunnot ja osallistuminen viranomaistoimintaan - tulvariskien työryhmän työskentely ja hallintasuunnitelman laatiminen aikataulussa - pienten vesilaitosten tilaselvitys ja seminaarisarja/osallistujat Kulttuuriympäristön ja maiseman arvojen vaaliminen Kulttuuriympäristöjen päivitysinventointi ja arvottamistyö jatkuu vuonna 2013 maakuntaohjelman mukaisesti ja koordinoidusti yhteistyössä muiden maakunnassa kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyviä tehtäviä hoitavien tahojen kanssa. Selvitykset hyödyntävät maakuntakaavan laadintaa ja tukevat maakuntaohjelman mukaisia kulttuuriympäristöön ja vetovoimaiseen ympäristöön perustuvia matkailuhankkeita ja muita alueiden vetovoimaa edistäviä hankkeita. Toteutetaan Kulttuuriperintö maakunnan voimavaraksi (Kulmapohjola) -hanke. Lisäksi osallistutaan osatoteuttajana Metsähallituksen hallinnoimaan Pohjolan luonto ja kulttuuri (Polku) -hankkeeseen hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Maakunnan arvokkaiden maisema-alueiden päivitystyön toteuttamista jatketaan ympäristöministeriön rahoituksella siten, että työ valmistuu vuonna Kulttuuriympäristön sähköistä maakunnallista inventointiohjelmaa Kioskia kehitetään määrätietoisesti. Lisäksi kuntia opastetaan ja sitoutetaan sen käyttämiseen. Osallistutaan maakunnassa käynnissä olevien laaja-alaisten kulttuuriympäristö- ja maisemahankkeiden ohjausryhmätöihin. Koordinoidaan vuosittain toteutettava Euroopan rakennusperintöpäivien maakunnallinen ohjelmakokonaisuus. - rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden toteuttaminen hankesuunnitelmien mukaisesti - kulttuuriympäristöä koskevien tietojen sisällyttäminen maakuntakaavan 2. vaihekaavaan - Kioski-järjestelmän toiminnallisuuden kehittäminen ja aktiivisesti käyttävien toimijoiden määrän kasvattaminen 17

18 Tutkimus- ja tietopalvelu Tietopalvelu Tutkimus- ja tietopalvelu -tiimin keskeinen tehtävä on tuottaa tietoa maakunnan tilasta erilaisia tietotarpeita ja edunvalvontaa varten. Lisäksi seurataan maakunnan suhdannetilanteen kehitystä Tilastokeskuksen suhdanneaineistojen perusteella. Tiimi laatii aineistojen pohjalta maakunnan suhdannetilannetta kuvaavan katsauksen kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2013 määritellään suhdanneaineiston klusterit uudelleen. Lisäksi seurataan maakuntaohjelman toteutumista eri toimintalinjoille määriteltyjen indikaattoreitten avulla. Tällä hetkellä voimassaolevassa maakuntaohjelmassa tiimillä on sisällöllinen vastuu Kansainvälinen, kilpailukykyinen innovaatiojärjestelmä -toimintalinjasta. - maakuntaohjelman seurantakatsaukset - suhdannetilannekatsaukset Koulutuksen, osaamisen ja pitkän tähtäimen ennakointitoiminta Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmä jatkaa työvoima- ja koulutustarpeiden alue-ennakointiin keskittyvää toimintaansa. Yhteistyöryhmän toiminta painottuu jatkossa valtakunnallisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman seurantaan ja edunvalvonnan organisointiin. Yhteistyöryhmä pyrkii myös ennakoimaan koulutuskentässä tapahtuvia muutoksia ja vaikuttamaan edunvalvontatyöllä siihen, että maakuntaan saadaan riittävästi aloituspaikkoja, ja koulutusjärjestelmä on myös alueellisesti kattava. Pitkän aikavälin ennakointi organisoidaan käynnissä olevalla Tulevaisuus- ja käynnistyvällä Oppiva Pohjois- Suomi -hankkeilla. Hankkeiden tavoitteena on löytää tulevaisuuden muutostekijöitä ja keinoja reagoida muutoksiin, tuottaa tietoa maakunnan kehittämistä varten ja rakentaa maakunnallista ennakointiverkostoa. Tulevaisuus Ennakoinnin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke on pääosin Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettu hanke, jota Pohjois-Pohjanmaan liitto hallinnoi. Hankkeen toiminta-aika on Hankkeen sisältö jakautuu kahteen yhtäaikaisesti toteutettavaan osioon, Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten koulutuksen ennakoinnin kehittäminen ja maakunnallisen ennakointiverkoston luominen. Tavoitteena on, että hanke synnyttää maakuntaan toimivan ennakointiverkoston ja että jo olemassa olevaa ennakointitietoa saadaan koottua nykyistä paremmin sitä tarvitsevien organisaatioiden saataville. Oppiva Pohjois-Suomi -hanke on maakunnan kehittämisrahalla rahoitettava ylimaakunnallinen hanke, joka kestää vuoden 2013 loppuun. Hankkeessa kehitetään toimijoiden ennakointiosaamista, tuotetaan tietoa ennakoinnin ja suunnittelun pohjaksi ja tuetaan Pohjois-Suomen neuvottelukunnan toimintaa sisällöllisesti. - Tulevaisuus-hanke toteuttaa 3 4 ennakointityöpajaa ja tiivistää ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja työelämän välistä yhteistyötä maakunnassa - Oppiva Pohjois-Suomi -hankkeessa työstetään erilaisia tulevaisuusskenaarioita ja uudenlaista alueellisen tiedon analyysia Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kehittämisen tueksi sekä edunvalvonnan välineiksi. Tiedon tuottajana toimii Oulun yliopiston maantieteen laitos. Älykkään erikoistumisen strategia Pohjois-Pohjanmaan liitto liittyi elokuussa 2012 EU:n komission ylläpitämään Smart Specialisation Platformiin, jonka tarkoituksena on auttaa alueita älykkään erikoistumisen strategian luomisessa sekä tarjota koulutusta ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Maakunnallinen älykkään erikoistumisen strategia luodaan tukemaan ohjelman toteutusta. 18

19 Mittari: - älykkään erikoistumisen strategian valmistuminen Laajakaistan edistäminen Laajakaistaa edistetään vuonna 2011 alkaneella 100 Megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hankkeella. Vuonna 2013 hankkeessa jatketaan kylien, kuntien ja osuuskuntien tukemista ja vaihtoehtoisten rakentamismallien etsimiseksi alueille, joihin operaattorit eivät rakenna uusia yhteyksiä. Lisäksi tuetaan jo käynnistettyjä rakennushankkeita. Laajakaista kaikille -hankkeessa on avattu 3 kilpailutuskierrosta laajakaistan rakentamiseksi ja tarjoamiseksi. Valtio tukee haja-asutusalueiden laajakaistan rakentamista vuoden 2015 loppuun mennessä 66 miljoonalla eurolla. Pohjois-Pohjanmaan hankealueiden kilpailutuksia jatketaan, mikäli tarpeita ja tarjouksia on odotettavissa. Vuoden 2013 aikana kilpailutuksia tulee olemaan 1-2. Mittari: - avattujen julkisen tuen hakujen määrä Kuntapalvelut ja talous Kunta- ja palvelurakenteiden uudistaminen Pohjois-Pohjanmaalla Kunnallistalouden asiantuntijoista koostuva työryhmä seuraa aktiivisesti kuntauudistusta kokonaisuudessaan sekä kuntarakennelain, kuntalain ja valtionosuuslainsäädännön valmistelua ja toimeenpanoa. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan valmisteluun ja toteuttamiseen välittämällä tietoa Pohjois-Pohjanmaan kuntien tarpeista ja näkökulmista valtiovallan ja Suomen Kuntaliiton suuntaan. Tiimi seuraa omalta osaltaan valmisteilla olevia lainsäädännön muutoksia, joilla on vaikutusta kuntien palvelurakenteeseen ja kuntatalouteen. Tehdään monipuolista yhteistyötä alueen toimijoiden ja organisaatioiden kanssa erilaisten seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseksi ajankohtaisista asioista. Kunnallistalouden seurantaryhmän nimeää maakuntahallitus valtuustokausittain. - valmistelee keskustelualoitteita ja toimii maakuntahallituksen tukena lausuntojen antamiselssa - yhdessä tutkimus- ja tietopalveluiden tiimin kanssa tuottaa asiaan liittyvää maakunnallista seurantatietoa Koordinoidaan yhteispalvelua Yhtenä hallitusohjelman tavoitteena on luoda koko maassa kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko. Samassa yhteydessä tulee määritellä jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Selvitystyötä tehdään valtiovarainministeriön asettamassa Asiakaspalvelu hankkeessa. Hankkeen päätehtävä on tehdä ehdotukset yhteispalvelun uuden järjestämistavan vaatimaksi lainsäädännöksi, rahoitusmalliksi, palveluprosessin toimintamalliksi, yhteispalvelupisteiden sijoittamiskriteereiksi, yhteispalvelupisteverkoksi ja hallinnonalakohtaisten palvelupisteverkostojen sopeuttamiseksi näihin. Pohjois-Pohjanmaan liitolla on yhteispalvelun koordinaatiovastuun myötä merkittävä rooli hankkeen lopputulosten jalkauttamisessa maakuntaan. - Perustetut yhteispalvelupisteet 19

20 Nuorten koulutus ja työllistyminen, hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy Kehitetään maakuntaliiton, valtionhallinnon, kuntien ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä koulutukseen liittyvissä asioissa Tuetaan ammattikorkeakoulurakenteen kehittämistä sellaiseksi, että sillä kyetään vastaamaan alueen erityistarpeisiin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että ammattikorkeakoulutuksen määrä sekä laatu kohtaavat mahdollisimman hyvin maakunnan sekä sen elinkeinoelämän tarpeet. Lisäksi tuetaan ammattiopistojen kehittämistä niin, että ne kykenevät turvaamaan suurena pysyvien ikäluokkien koulutustarpeet. Liitto laatii kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksen. - aktiivinen edunvalvonta, kannanotot ja lausunnot - laaditaan kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestys Tuetaan ja kannustetaan kuntia työllisyyspalveluiden järjestämisessä ja levitetään hyviksi havaittuja työllistämiskäytänteitä Kunnat ovat huolehtineet omalta osaltaan jo pitkään kaikkein vaikeimmin työllistyvien työllisyyspalvelujen järjestämisestä. Kuntien rooli tämän erityisryhmän työllisyyspalvelujen järjestäjänä korostuu tulevina vuosina entisestäänkin. Kataisen hallitusohjelman toteuttamiseen sisältyvät keskeisesti nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuun toteuttaminen (vuoden 2013 alusta lähtien) sekä välisenä aikana toteutettava kuntakokeilu, jolla pureudutaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Maakunnasta kokeiluun osallistuvat Oulu ja Raahen seudun kunnat. Nämä teemat ovat erityisen tärkeitä Pohjois-Pohjanmaan kunnille, sillä nuorten ikäluokat ovat maakunnassa suuria ja taloustaantuman pitkittyminen on viime aikoina lisännyt myös pitkäaikaistyöttömien määrää maakunnassa. Liitto on vuodesta 2009 lähtien tehnyt selvityksiä maakunnan yli 500-päiväisestä työttömyydestä. Selvitysten tavoitteena on ollut tukea ja kannustaa kuntia työllisyyspalveluiden järjestämisessä ja levittää hyviksi havaittuja käytänteitä eri kuntien välillä. Liitto jatkaa tiedon tuotantoa pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten yhteiskuntatakuun seurannan tueksi. - seurataan pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työllisyyden kehittymistä ja rakenteissa tapahtuvia muutoksia maakunnassa liittyen mm. kuntakokeiluihin ja nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuuseen. Seurannan tuloksista tiedotetaan kuntien työllisyysasioista vastaaville henkilöille ja muille viranomais- ym. tahoille. - järjestetään kuntien työllisyysasioista vastaaville henkilöille tapaamis- ja koulutustilaisuus ajankohtaisista työllisyyteen liittyvistä asioista. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman II vaihe ( ) Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma on rakennettu 10 vuoden strategiseksi kehittämisohjelmaksi ( ), jonka toteutus on vaiheistettu kolmeen vaiheeseen. Ohjelman toimeenpanon toinen vaihe käynnistyi vuoden 2012 alusta. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma on ensimmäinen kansallisesti tämän tasoinen maakunnallinen hyvinvointiohjelma, jota seurataan eri puolilla Suomea ja ministeriössä ja sille on synnytetty laaja yhteistyöverkosto yli sektori- ja aluerajojen. Ohjelmaa toteutusta tuetaan EAKR-osarahoitteisella Muutos Nyt hankkeella. Hyvinvointiohjelman keskeisenä tehtävänä on maakunnallisen hyvinvoinnin toimintamallin selkeyttäminen ja kehittäminen siten, että maakunnallinen, alueellinen ja paikallinen kehittämistyö muodostavat loogisen polun ja eri tasojen ja alueiden erityispiirteet tulevat tarvelähtöisesti huomioiduksi. Hyvinvointiohjelman II vaiheen erityisenä kohde- 20

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot