tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:"

Transkriptio

1 tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla s. 2 Vaihtoehtona Ubuntu s. 7 Nuoriso risteili Tukholmaan s. 15 SOS - paras alallaan s. 20 Jäsenmaksu eri elämäntilanteissa s. 26

2 PuHeeNJOHTAJALTA Tietotekniikan palvelualan keväällä keskeytyneitä työehtosopimusneuvotteluita (tes) jatkettiin elokuun lopulla Teknologiateollisuuden kanssa. Liikkeellelähtö oli nihkeää ja tätä kirjoittaessa (31.8.) neuvottelut ovat yhä kesken. tietoalani Toimituskunta: Minna Anttonen Hanna Harvima Riikka Kuivala Jouko Malinen Kiitokset: eija Hiltunen Sari Hämäläinen Pirjo Koskinen Jari Kähkönen Heikki Niemissalo Juha Reinisalo Tiina Sandberg/Mediaenkeli Pirkko Venäläinen Ulkoasu ja taitto: Codesign Oy, helsinki Painopaikka: Ykkös Offset Oy Osa tekstikysymyksistä oli jo keväällä saatu ns. pakettiin, mutta ne hankalimmat asiat, mm. sairausajan palkallisuuden pidennys ja työaikakysymykset ovat auki. Yhteisymmärryksen löytäminen on vaikeaa, koska työnantajat tarjoavat lähinnä heikennyksiä. Palkkaratkaisussa työnantajapuoli on ilmoittanut lähtökohdaksi Metallin teollisuudelle sopiman palkkaratkaisun, mikä tarkoittaa kustannusvaikutukseltaan 0,5 % palkankorotusta ja siihen pitää sisällyttää myös mahdollinen yrityskohtainen erä. Oma lähtökohtamme on, että IT-alan huomattavasti teollisuutta parempi taloudellisen tilanne pitää myös näkyä palkkaratkaisussa ja tekstikysymyksissä ei ole tarvetta lähteä heikennyksiin, jollei tilalle saada kunnon kompensaatioita. Toivottavasti näillä eväillä ratkaisu syntyy syyskuussa. Meidän työehtosopimuksemme on voimassa syyskuun loppuun ja tavoite olisi saada uusi sopimus tehtyä syyskuun aikana. Sopimuksen aikaansaaminen, ainakaan huonon, ei ole mikään itsetarkoitus ja tarvittaessa voimme jäädä ns. sopimuksettomaan tilaan. Sopimukseton tila tarkoittaa sitä, että entiset työehdot säilyvät, mutta työrauhavelvoitetta ei ole. Silloin meillä on mahdollisuus miettiä erilaisia painostuskeinoja kohtuullisen tes-ratkaisun aikaansaamiseksi, esim. ylityökiellon julistamista alalle. Muutama muukin liitto (Suora, Vakuutusväki, Toimihenkilöunioni) on samassa tilanteessa kuin me ja tes-neuvotteluiden koordinaatiopalaverit liittojen kesken ovat jo käynnistyneet. Elämme parhaillaan haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa, mutta onneksi merkkejä talouden elpymisestä on jo ilmassa. IT-ala on haastava ala, mutta alalle hakeutuukin osaavaa ja muutosvalmista väkeä. Meillä on syytä arvostaa ja olla ylpeitä itsestämme. Yhdistyksemme on tehnyt hyvää työtä IT-alan työehtojen ja olojen kehittämisessä jo 35 vuotta. Juhlistammekin puolipyöreitä vuosia seminaarilla ja iltajuhlalla Helsingissä ravintola Sipulissa. Tervetuloa mukaan juhlimaan! Jouko Malinen puheenjohtaja Paperi: G-print 130 g/m2 2 - Tietoalani 2/2009

3 Jo 35 vuotta IT-alan edunvalvontaa Teksti: Juha Reinisalo Toiminta käynnistyy Tietoalan toimihenkilöt ry perustettiin vuonna 1974 helmikuun 17 päivänä. Perustamiskokouksessa oli muutamia Yleisen Toimihenkilöliitto ry:n ja sen erityistoimihenkilöt-jäsenyhdistyksen atk-alalla työskenteleviä jäseniä. Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n aiempi nimi oli Yleinen Toimihenkilöliitto ry (YTL). Perustamiskokouksessa laadittiin perustamisasiakirja ja yhdistyksen nimeksi tuli ytimekkäästi alaa kuvaava nimi ATK-alan toimihenkilöt ry, ATK-T. Erityistoimihenkilöt antoivat käynnistyvälle jäsenyhdistykselle perimätiedon mukaan 500 markkaa (n. 84 euroa) alkuvaiheiden rahoitukseen. Näin oli yksityisen atk-alan edunvalvonta nähnyt päivänvalon. Tuosta hetkestä on kulunut jo 35 vuotta. Olemme kiitollisia perustajajäsenille, jotka käynnistivät tuolloin tietotekniikka-alan edunvalvonnan. Tietoalan edunvalvonta on yhä voimissaan ja jäsenmäärämme kasvava. Tänä päivänä työvälineet ja tekijät ovat toiset kuin tuolloin, mutta sanoma on selkeä ja sama: Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietoaloilla ja tietoammateissa työskentelevien toimihenkilöiden ammattijärjestönä ja valvoa työmarkkinoilla heidän oikeudellisia, palkallisia ja sosiaalisia etujaan sekä kehittää heidän ammattitietoaan ja -taitoaan. Sitaateissa oleva teksti on yhdistyksen säännöistä. 35 vuotta on pitkä aika, ihmismitassa mitattuna yksi sukupolvi, mutta kuitenkin vielä kohtalaisen nuorta toimintaa ammattiyhdistysrintamalla. Jo ennen yhdistyksen perustamisvaihetta oli nähtävissä, että yksityisen sektorin atk-alan toiminta oli pikkuhiljaa kasvamassa. Alan merkitys lisääntyi yrityksen arkipäivässä. Tietokoneiden avulla oli tarkoitus nopeuttaa ja tehostaa yrityksen sisäistä toimintaa. Syntyi ajatus käynnistää uuden yksityisen atk-toimialan edunvalvontatyö. Tänä päivänä tuskin mikään yritys toimii hyödyntämättä tietotekniikkaa. Muutamia tuttuja termejä aikakaudelta ovat reikäkortti, magneettinauha ja tallentaja. Perustamista edeltävät vaiheet keskittyivät lähinnä silloiseen Tietotehtaaseen (nyk. Tieto). Jäseninä YTL:ssä oli myös joidenkin muiden tuolloisten atk-talojen atk-osaajia. Tietotehtaalla oli neuvoteltu talokohtainen sopimus työpaikan työehdoista yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kesken. Edunvalvonnalle löytyi näin hyvä pohja, josta työehtosopimusta alettiin rakentaa koko alan kattavaksi työehtosopimukseksi. Alkuvuosina jäsenmäärä oli noin 200 henkeä. Ensimmäisen vuosikymmenen aikana toiminta panostettiin jäsenhankintaan, opastettiin aktiiveja neuvottelutaidoissa, koulutettiin luottamusmiehiä ja kannustettiin työpaikkatoiminnan aloittamiseen. Nämä toiminnot ovat edelleen tärkeitä tänä päivänä. Kymmenessä vuodessa jäsenmäärä oli kasvanut lähes kymmenkertaiseksi alkuvuosiin nähden. Yhdistyksen toiminta tapahtui pitkälti työpaikkaosastotoimintana (nyk. työpaikkatoiminta), joka tarkoitti sitä, että yrityksessä olevat jäsenet perustivat työpaikkaosaston. Sen toimintaan valittiin muutamat aktiivit ja jopa luottamusmies edustamaan työntekijöitä talokohtaisissa neuvotteluissa. Ak- Tietoalani 2/2009-3

4 Tietoalan nuorten (<37 v.) jäsenten sukupuolijakauma 26 % 74 % Miehet Naiset tiivit ja luottamusmiehet osallistuivat koulutukseen ja järjestivät omilla työpaikoillaan kokouksia, tiedottamista jäsenille sekä rekrytoivat uusia jäseniä. Yhdistyksen hallintoon valittiin näitä aktiiveja. Luottamusmiesten valitseminen oli vaikea prosessi työpaikoilla. Jostain syystä työnantajat vielä jossain määrin tänäkin päivänä haluisivat estää luottamusmiesten valinnan, vaikka siihen on nyt selkeästi työehtosopimuksessa sovittu menettelytavat. Päinvastoin pitäisi työnantajan ajatella, miten paljon helpommalla yritys tulee toimeen, kun neuvottelukumppanina on luottamusmies ja voidaan paikallisesti sopia asioista. Toiminta vakiintuu Seuraava vuosikymmen käynnistyy jo vakiintuneeseen toimintaan edunvalvonnan saralla. Liiton uusi nimi on ERTO. Oma jäsenyyteni liitossa alkoi myös samoihin aikoihin. Vaikka edunvalvonta onkin usein vaihtelevia monimutkaisia tilanteita ja näiden asioiden setvimistä työpaikoilla, niin liittokohtainen edunvalvonta on pitkälti samankaltaista toimintaa vuodesta toiseen. Karkeasti edunvalvonta voidaan jakaa tänä päivänä seuraaviin kokonaisuuksiin: kansainväliseen toimintaan, eurooppalaiseen toimintaan (EU), valtakunnalliseen työmarkkinatoimintaan Suomessa, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen Suomessa (lainsäädäntö) ja työpaikalla tapahtuvaan toimintaan. Kukin näistä osa-alueista sisältää taas erilaisia osakokonaisuuksia ja näin tarkennusta voidaan jatkaa, kunnes ollaan yksittäisen toimenpiteen kohdalla. Edunvalvontatyö ei ole vain sanahelinää vaan se sisältää monipuolista toimintaa ja se vaatii sekä henkilöresursseja että taloudellisia resursseja. Jäsenyyteen kuuluu vielä työttömyyskassapuoli, joka on tiukasti lailla säädeltyä toimintaa. Näitä kaikkea edellä mainittuja toimintoja rahoitetaan kerättävillä jäsenmaksulla. Tälle ajanjaksolle osuu myös ensimmäinen yksi- Tietoalan jäsenten sukupuolijakauma 39 % 61 % Tietoalan jäsenten ikäjakauma 1 % 4 % 11 % 31 % 24 % 29 % Miehet Naiset Tietoalani 2/2009

5 Työpaikkatoiminnan aktiivit Markku Syrjälä ja Ari Koskelin Tieto-konsernista. tyistä tietotekniikka alaa ja koko Suomea koskettava 1990-luvun lamavuodet. Vaikka lama merkitsi monelle taloudellisesti raskasta aikaa ja työttömyyttä, niin taantuma lisäsi järjestäytymistä. Lyhyessä ajassa vuosikymmenen alkupuoliskolla yhdistyksen jäsenmäärä kaksinkertaistui. Talouden muuttuessa taas nousukaudeksi jäsenmäärä notkahti osittain hieman alaspäin. Syynä tähän jäsenmäärän alenemiseen oli se, että ne henkilöt, jotka halusivat turvata oman asemansa vain vaikeina aikoina mm. työttömyyden uhatessa, erosivat liitosta. Onneksi suurin osa tuolloin liittyneistä koki sen, että alan edunvalvontaa ei voida parantaa olemalla vain satunnaisesti mukana. Asiaa edistetään parhaiten olemalla itse mukana jäsenenä ja vaikuttamalla tai ainakin mahdollisuutena vaikuttaa oman alan edunvalvontaan. Kahdenkymmenen vuoden jälkeen jäsenmäärä oli viisitoistakertainen alkuvuosiin nähden. Muutamia tuttuja termejä aikakaudelta olivat mm. CD, DAT-nauha, PC. Toiminta laajenee ja kansainvälistyy Seuraava alkava kolmas vuosikymmen sisälsi omalta kohdaltani valinnan ATK-alan toimihenkilöiden puheenjohtajaksi. Olin toiminut luottamusmiehenä Tietotehtaalla viisi vuotta. Valintani yhdistyksen johtoon ei ollut suunniteltua vaan minua pyydettiin asettumaan ehdolle. Lyhyen harkinnan jälkeen lupauduin ja minut valittiin ohjailemaan yhdistystä. Tuolloisten sääntöjen mukaan puheenjohtajan toimikausi oli vuosi kerrallaan. Sääntöjä muutettiin myöhemmin siten, että puheenjohtajan toimikausi on kaksivuotinen. Kaksi vuotta on mielestäni minimiaika hoitaa kyseistä tointa. Astuessani johtamaan yhdistystä en arvannut vetovastuun kestävän pidemmän ajanjakson kuin ehkä vuoden tai korkeintaan kaksi. Onneksi tuolloin, aloittaessani omaa ensimmäistä puheenjohtajakauttani yhdistyksen toiminnassa oli mukana kokeneita konkareita, jotka auttoivat minua tehtävän hoidossa. Olen heille kiitollinen saamastani tuesta. Tärkeimmäksi tavoitteeksi nousivat työehtosopimuksen yleissitovuuden saavuttamisen, jäsenmäärän kasvattaminen ja työpaikkatoiminnan laajentaminen eri yrityksiin. Yleissitovuudella tarkoitetaan sitä, että kaikkien alan yritysten on noudatettava työehtosopimusta vaikka työnantaja ei ole järjestäytynyt työnantajaliittoon. Yleissitovuus saavutetaan kun työnantajaliittoon järjestäytyneiden yritysten työntekijämäärä on vähintään puolet kyseisen toimialan työntekijöiden määrästä. Yleissitovuuden raja ei välttämättä tarvitse olla kirjaimellisesti puolet vaan yleissitovuus voidaan määritellä saavutetuksi jos työantajien edustavuus on riittävän suuri sekä samoin myös työntekijöiden järjestäytyminen lasketaan eduksi. Olin todella liikuttunut ja ylpeä kaikkien niiden aktiivien puolesta, jotka ovat alan edunvalvontaan osallistuneet, kun saavutimme tuon yleissitovuuden. Yksi merkittävä vaihe oli edunvalvonnassa saavutettu. Nyt alan työehtosopimus kattaa kaikki alan yritykset. Prosessi oli pitkä ja tien paikoin olleen kuoppainen. Mutta yleissitovuuden saavuttaminen korvasi kaikki nämä menneet vaikeudet. Alan työntekijämäärä oli (nyk. yli ). Muiden asetettujen tavoitteiden osalta tehtiin jatkuvaa työtä jäsenmäärän kasvattamiseksi sekä työpaikkatoimintojen aktivoimiseksi. Suomi liittyi Euroopan Unionin jäseneksi ja samalla myös kansainvälisen toiminnan merkitys on kasvanut ns. globalisaatio ilmiöineen. Ulkomaiset pääomat ostavat kotimaisia yrityksiä ja näiden toimintaa ohjaillaan Tietoalani 2/2009-5

6 Tietoala pyrkii löytämään uutta potkua perinteisen edunvalvonnan toimintatapojen rinnalle. Niitä pohdittiin myös viime kevään Henkilöstöedustajien neuvottelupäivillä. muualta. Kotimaiset yritykset joutuvat kilpailemaan kansainvälisten yritysten kanssa omilla kotimarkkinoilla. Tällöin työehtojen merkitys kasvaa entisestään. Kustannustehokkuus pakottaa osittain yritykset hintakilpailuun työkustannuksista ja yrityksiä perustetaan muihin halvan kustannusten maihin viemällä työ teetettäväksi siellä. Tai tuomalla myös työntekijöitä Suomeen väliaikaisesti työskentelemään ja lopulta osaaminen siirtyy ulkomaisiin toimipisteisiin. Myös epätyypilliset työsuhteiden osuus on noussut ja yleistymässä. Näillä tarkoitetaan alihankintaa, vuokra-työtä, osa-aikatyötä yms. Muutamia tuttuja termejä aikakaudelta olivat mm. Kannettavatietokone eli läppäri, DVD, USB. Kolmenkymmenen vuoden jälkeen jäsenmäärä oli kaksikymmentäviisikertainen alkuvuosiin nähden. Monipuolinen edunvalvontatyö ja tulevaisuus Alkanut neljäs vuosikymmen on tuonut vetäjäksi uuden puheenjohtajan, uusia aktiiveja ja lisää uusia jäseniä. Tavoitteena toiminnassa on löytää uutta potkua perinteisen edunvalvonnan toimintatapojen rinnalle sekä houkutella alan nuoria mukaan toimintaan. Välineinä käytetään uusia kommunikaatioviestintämenetelmiä mm. nettiä apuna hyödyntäen. Uusia termejä ovat mm. FaceBook Twitter, banneri yms. Tämä uudenlainen nuorekkaampi ilme on näkynyt niin Tietoalan toimihenkilöiden kuin liiton ulkoisessa viestinnässä. Viestintä suuntautuu yhä enemmän sähköisen viestinnän suuntaan. Jäsenmäärän kasvu on jatkunut edelleen alkaneella neljännellä vuosikymmenellä. Mikä onkaan jäsenmäärä yhdistyksen juhliessa 40 vuotta? Mikä on alan työntekijöiden määrän kasvu globalisaation kehityksen jatkaessa kulkuaan nykyisestä laskukaudesta huolimatta? Onko alalla kasvua vai onko odotettavissa toisenlainen kehitys? Olen toimissani korostanut, että jokaisen on syytä liittyä ehdottomasti edustamansa alan ammattiliittoon. Ei siihen liittoon tai yhdistykseen joka sanoo sitä edustavansa, vaan se joka neuvottelee alan työehtosopimuksesta. Se on se ainut taho, johon kannattaa liittyä ja kanava jonka kautta voi myös vaikuttaa. Ammattiyhdistystoiminta ei ole mitään erikoista vaan on verrattavissa minkä muun tahon tekemään edunvalvontatyöhön. Tuskin mitään parannuksia olisi aikoinaan saatu työntekijöiden asemaan, ellei pyyteettömästi olisi aikoinaan lähdetty ajamaan ja vaatimaan parannuksia työoloihin ja työehtoihin. Monet nykyiset ammattiyhdistystoiminnassa sovitut etuudet olisivat vain haave tänä päivänä, ellei niitä olisi aikoinaan neuvoteltu käyttäen jopa radikaalimpia lain sallimia keinoja. Tosin tietotekniikka alan lähes kaikki sopimusneuvottelut on kyetty saamaan neuvotteluteitse ilman työtaistelutoimenpiteitä. Toivottavasti sama tilanne jatkuu tulevaisuudessa. Nykyisen kaltainen tietoalan toimialakohtainen edunvalvonta on osoittautunut joustavaksi ja antaa myös monelle mahdollisuuden osallistua myös omalla työpanoksella toimintaan. Mukaan kaivataan aina uusia tekijöitä, joilla löytyy uusia ideoita ja nähdä asioita eri kantilta kuin pitkään toimineilla konkareilla. Samoin alan edunvalvonnan toimintoja on aika ajoin arvioitava kriittisesti. Onko toiminta vastannut asetettuja tavoitteita? Onko järkevämpää muuttaa joitain toimintatapoja vastaamaan ajan haasteita. - Jos tarkastelua ei tehdä laisinkaan, niin ajaudutaan ennen pitkää vaikeuksiin. Varsinkin jos vastaus kaikkeen on näin on aina tehty ja näin tullaan tekemään jatkossakin. Uusiutuminen on, ellei pakollista niin kuitenkin välttämätöntä, kuitenkaan unohtamatta edunvalvonnan perustetta, jota varten yhdistys on perustettu. Jos tämä unohtuu toiminnasta, ollaan myös pahasti hakoteillä. Muuta virikkeellistä toimintaa voi toki olla, mutta perusedunvalvonta on se juttu jota varten tätä työtä teemme. Lopuksi haluan toivottaa kaikille lukijoille edunvalvonnallista jatkoa seuraaville tuleville vuosille ja kohottakaamme malja nuorekkaalle 35-vuotiaalle Tietoalan toimihenkilöt ry:lle. Juha Reinisalo Kirjoittaja on Tietoalan toimihenkilöt ry:n varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja vv Juha Reinisalon puheenjohtajakaudella yhdistyksen jäsenmäärä moninkertaistui ja alalle saavutettiin yleissitova työehtosopimus. 6 - Tietoalani 2/2009

7 MuuTOSTuRVA LAAJeNI LOMAuTuKSIIN Taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomistilanteita koskeva muutosturva on heinäkuussa laajentunut kattamaan myös lomautustilanteet. Lakimuutoksen myötä muutosturvaan sisältyvään työllistymisohjelmaan ovat oikeutettuja työntekijät, jotka on lomautettu vähintään 180 päiväksi tai jonka kohdalla lomautusta seuraa uusi lomautus ja nämä yhdessä tulevat kestämään vähintään 180 päivää. Lomautuksen katsotaan kestävän vaaditut 180 päivää, jos lomautusilmoitukseen on merkitty lomautuksen kestoksi toistaiseksi. Tämän lisäksi työllistymisohjelma on käytettävissä myös työntekijällä, joka itse irtisanoutuu lomautuksensa kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää. edellytyksenä kaikissa tilanteissa on se, et- tä työntekijällä on vähintään kolme vuotta työhistoriaa saman tai eri työnantajien palveluksessa. Lomautustilanteiden lisäksi myös määräaikaisten työntekijöiden muutosturvaa on parannettu. Aiemmin on edellytetty, että määräaikaiset, toisiaan seuraavat työsuhteet ovat olleet saman työnantajan palveluksessa. uuden määräyksen mukaan muutosturva koskee nyt myös sellaisia työntekijöitä, joiden työsuhde on päättynyt määräaikaisuuden vuoksi, ja työntekijällä on viimeisen seitsemän vuoden aikana kertynyt yhden tai useamman työnantajan palveluksessa viisi vuotta työhistoriaa. Aiempien työsuhteiden päättymissyyllä ei laskennassa ole merkitystä, joten myös toistaiseksi voimassa olleet työsuhteet otetaan huomioon. Muutosturvan tarkoituksena on parantaa työntekijän työllistymismahdollisuuksia irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Se pitää sisällään erilaisia työllistymistä edistäviä toimia, kuten työllistymisvapaan irtisanomisaikana sekä työllistymisohjelman. Työllistymisohjelman myötä työntekijä saa työttömyyspäivärahaa korottavaa työllistymisohjelmalisää. NÖRTIN NuRKKA Vaihtoehtoinen käyttöjärjestelmä Valtaosaa kotikoneita ajetaan Microsoftin käyttöjärjestelmien alla, joista XP ja ja Vista ovat ne suosituimmat. Tiesitkö, että Microsoft ei ole se ainut vaihtoehto? Markkinoilla on monia muitakin käyttöjärjestelmiä, ja eräs hyvin laajalle levinnyt käyttöjärjestelmä on Linux pohjainen ubuntu. ubuntu on suomenkielinen ja sisältää itsessään kaikki peruskäyttöön tarvittavat ohjelmistot. Näistä mainittakoon taulukkolaskenta, tekstinkäsittely, Firefox selain jne. Ja kaikki tämä ilmaiseksi totta kai. Mikä parasta, on tälle käyttöjärjestelmälle tarjolla tuhansia eri sovelluksia, jotka ovat käytettävissäsi. esimerkiksi Open Office ohjelmistot, jotka sisältävät vastaavat ohjelmat, kuin MS Officekin, ja pystyvät hyödyntämään MS ohjelmistoilla tehtyjä dokumentteja. Käyttöjärjestelmä voidaan asentaa ohjeiden mukaan samaan koneeseen Windows:n kanssa. Lisätietoja: Tietoalani 2/2009-7

8 Teksti: Tiina Sandberg/Mediaenkeli Kuva: Eija Hiltunen Vahva luottamusmieskaksikko Turo ja Alanko ilman työparia ei jaksaisi Mikä saa miehen jatkamaan usein epäkiitollisissa luottamusmiehen töissä vuosikymmeniä? Tieto-konsernin pääluottamusmies Reino Turo ja varapääluottamusmies Asko Alanko jaksavat puolustaa työntekijän etuja vuodesta ja päivästä toiseen niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Kiitosta tulee harvoin, mutta työ opettaa tekijäänsä, ja työparin kanssa voi jakaa vaikeatkin tilanteet. Firmat vaihtuvat, mutta työtehtävät pysyvät samoina. Tai ajat muuttuvat ja luottamusmiehen tehtävä muuttuu olojen helpottamisesta sovittujen etujen puolustamiseksi. Miehillä on takanaan työuraa atk-alalla nelisenkymmentä vuotta ja luottamustehtäviäkin he ovat hoitaneet vähintään parikymmentä vuotta. Turo tuli luottamusmieheksi 1992, sitä ennen hän oli ollut jo rivijäsenenä ammattiyhdistystoiminnassa mukana. - Silloinen luottamusmies vaihtoi alaa ja kysyi tulisinko hänen tilalleen. Sillä tiellä olen vielä. Vuonna 2005 hänet valittiin pääluottamusmieheksi. Alanko oli ensimmäisen kerran luottamusmiehenä Valtion tietokonekeskuksessa (VTKK) hän aloitti pääluottamusmiehenä vuonna Lähdin ensiksi henkilöstön valitsemana mukaan selvitysryhmään, joka mietti, mihin liittoon voisimme mennä, koska olimme tyytymättömiä silloisen SAK:laisen liittomme toimintaan. Muistan kuinka STTK:laisessa Valtion 8 - Tietoalani 2/2009

9 Teknillisten Keskusliitossa keskusteltiin, onko atk-ala sinne sopiva. Siellä kuitenkin olimme pitkään, vuoteen 2003 asti, jolloin liityimme ERTOon. Vuoden olen ollut pois luottamusmiehen töistä, hävisin yhdet vaalit 1970-luvulla. Kun Tietotehdas ja VTKK yhdistyivät vuonna 1995, Alanko jatkoi varapääluottamusmiehenä. Firman nimi on vaihtunut VTKK:sta TietoEnatoriksi ja Tieto-konserniksi. Valtion liikelaitos on muuttunut pörssiyhtiöksi. Samalla maailma on muuttunut moneen kertaan. Kvartaaliajattelu on tullut jäädäkseen. - Aloittaessani nämä hommat ajattelin voivani parantaa työntekijän etuja ja olosuhteita, ja paljon saimmekin aikaan. Nykyään puolustamme saavutettuja etuja, kun työnantaja kiristää otettaan. Tänä päivänä luottamusmiehet ovat yhä enemmän mukana yt-neuvotteluissa ja valvovat mm. sitä että ylityösäännöksiä noudatetaan. He toivovat, että kumpikin osapuoli osaisi katsoa nenäänsä pidemmälle. - Työaikalaki tarjoaa suojan työntekijälle. 250 tilastoitua ylityötuntia on valtava määrä, sen enempää ei jaksa tehdä kovin pitkään. Kun työnantaja ei nykyään ajattele työntekijän hyvinvointia pitkäjänteisesti, pitäisi työntekijöiden itsensä ainakin tajuta oma parhaansa. Valitettavan usein työnantajaa kiinnostaa vain se, mikä jää viivan alle, Turo selittää taustoja. Tiedon luottamusmiehet eivät aio tänä vuonna myöntää lisäylityölupia. Syynä ovat konsernin yt-neuvottelut. - Kun on varaa pistää ihmisiä pois, ei voi vaatia ylitöitä määrättömästi niiltä jotka jäävät, Alanko jatkaa. Toki he ymmärtävät että asiakkaat haluavat projektiinsa Tieto-konsernista tietyn, tutun ja luotettavan henkilön tekemään itselleen töitä. Toinen asia jonka Alanko ja Turo haluavat ottaa esille on tehtäväkierto. Tehtävien vaihto on yksi parhaista keinoista pitää osaamisensa ajan tasalla. Alalla kun ei tänä päivänä juuri kouluteta. - On ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä siihen mitä osaavat. Eivät halua oppia uutta, olettavat että voivat pysyä samassa tehtävässä eläkkeelle jääntiin saakka. Se ei ole enää nykyisessä työelämässä mahdollista. Mutta on myös niitä, jotka haluaisivat oppia, mutta joita työnantaja ei millään päästäisi uusiin tehtäviin. Esimies pitää kynsin hampain kiinni hyvästä tekijästä, ajattelee tuottoa ja asiakastyytyväisyyttä vain lyhyellä tähtäimellä, Alanko kertoo. Ennakoi muutoksia! Nykyisessä kireässä taloudellisessa tilanteessa työntekijän on entistä enemmän huolehdittava omasta urakehityksestään, ennakoitava tulevaa ja haisteltava Välillä tuntuu, että taantuma on työnantajille hyvä syy päästä eroon ns. hankalista ihmisistä. ilmapiiriä. Luottamusmiehet kehottavat olemaan aktiivisia ja valppaita. - Yt-neuvotteluihin asti ei kannata odottaa, vaan toimia heti kun huomaa merkkejä töiden vähenemisestä. Päällikön kanssa voi keskustella omasta työnkuvastaan ja tilanteestaan, mittareita ja välineitä seurantaan on jo hyvin olemassa, Turo kehottaa. Välillä heistä tuntuu, että taantuma on työnantajille hyvä syy päästä eroon ns. hankalista ihmisistä. Viimeisimpien yt-neuvottelujen perusteella on muodostunut kuva työnantajan jatkuvasti kiristyneestä linjasta. Toisaalta näitä ikäviä asioita on mahdoton näyttää toteen. - Ikärasismia havaitsen, samoin sitä että huonossa valossa olevista ihmisistä halutaan päästä eroon. Tehtävänsiirtoja konsernin sisällä ei juuri tapahdu. Toisaalta on myös niitä ihmisiä, jotka eivät itse ole aktiivisia eivätkä edes kovin työhaluisia. Meitä mahtuu joka junaan, Alanko kertoo. Konsernin sisäisiin työpaikkoihinkin näyttää pääsevän tuntemalla oikeat henkilöt. Avoimella hakemuksella ei kovin pitkälle pääse. - Jos irtisanottu ottaa meihin yhteyttä sen jälkeen kun hänen tilalleen on Tietoalani 2/2009-9

10 Luottamusmies ei ole työnantajan vihollinen. Kumpikin ymmärtää roolinsa, ja edutkin yhtenevät ainakin ajoittain. otettu uusi henkilö, joutuu työantaja perustelemaan uuden valinnan. Pääsemme ainakin kysymään miksi. Aktiivisuutta siis tarvitaan jälleen kerran, Turo muistuttaa. Napit vastakkain mutta hyvässä yhteisymmärryksessä Luottamusmies ei ole työnantajan vihollinen. Kumpikin ymmärtää roolinsa, ja edutkin yhtenevät ainakin ajoittain. - Me neuvottelemme työnantajan kanssa, pidämme yksittäisen työntekijän puolta. Välillä joudumme olemaan napit vastakkain, mutta emme suinkaan koko ajan, Turo kertoo. Pidämme huolta että työnantaja ei polje oikeuksia eikä painosta. Välimme työnantajaan ovat kuitenkin vähintäänkin asialliset. Häntä huolestuttaa nykymenossa se, että varsinkaan nuoret esimiehet ja pienet työnantajat eivät tunne lakia tarpeeksi hyvin. Samoin yrityksen linja vaihtelee niin paljon, että tuntuu että yhteistä henkilöstöpolitiikkaa ei ole. Kokemusta ja näkemystä Turo ja Alanko eivät enää voisi kuvitella tekevänsä muuta hommaa: kokemusta ja näkemystä luottamusmiehenä on kertynyt sen verran paljon. Totuus on myös, että siirto takaisin atk-hommiin olisi iso kynnys. Ala menee kovalla vauhdilla eteenpäin. Turo tekee luottamusmiehen töitä täyspäiväisesti, Alanko virallisesti oto:na mutta käytännössä täyspäiväisesti. Heidän tehtäviinsä kuuluu kaikkien työehtosopimuksen piiriin kuuluvi- en työntekijöiden asioiden hoitaminen. - Myös muiden liittojen edustajat ottavat meihin yhteyttä kun haluavat asioiden hoitoa, luottamusmiehet jatkavat. Kiitosta tulee harvoin, aina asiat voisi hoitaa jonkun mielestä paremmin. - Meitäkin saa arvostella, se on selvää. Tehdyt ratkaisut eivät välttämättä aina tyydytä kaikkia, Turo muistuttaa. - Tässä pärjää henkilö, joka osaa ottaa asiat asioina eikä vie murheita kotiin, Alanko tiivistää. Työpari on kuitenkin se, joka auttaa jaksamaan. Turo ja Alanko ovat fyysisesti eri paikoissa, mutta ovat tekemisissä toistensa kanssa lähes päivittäin, puhelimessa elleivät saman pöydän ääressä. - On tärkeää, että on joku jonka kanssa jakaa asiat. Työpaikalla monista asioista ei voi puhua. Kotona vaimo on ay-asioita ymmärtävä kuuntelija, Alanko toteaa. Luottamusmiehet PÄHKINÄNKuOReSSA Reino Turo, 63 Koulutus: ylioppilas Työura: VTKK konepuoli -70, suunnittelupuolelle ja asiantuntijatehtäviin -75, luottamusmies -92 (oto), Tieto-konserni pääluottamusmies -05 Perhe: vaimo ja kaksi aikuista lasta ja lapsenlapsi Harrastukset: mökkeily ja puutarhanhoito, onkiminen (palkintoja paikallisista onkikilpailuista), pyöräily, hiihto, Asko Alanko, 64 Koulutus: merkonomi Työura: VTKK tulostusoperaattori ja operointivuoron ryhmyri -67, luottamusmies ensimmäisen kerran -73, Tietoalan hallituksessa v:sta 2003, Tieto-konsernin varapääluottamusmies -95 Perhe: vaimo ja kolme aikuista lasta Harrastukset: mökkeily ja omakotitalo, järjestötehtävät (VPK), lukeminen ja ristikot 10 - Tietoalani 2/2009

11 IT EVVK? Miksi tietotekniikan opiskelu ei kiinnosta, varsinkaan nuoria naisia? IT-ala ukottuu. Pelkästään yhdistyksemme jäsenmäärästä naisia on alle 40 %, monilla työpaikoilla vielä vähemmän. Itse tietotekniikan parissa työskentelevänä naisena minua kummastuttaa, miksi IT-ala ei kiinnosta varsinkaan nuoria naisia, ja päätin ottaa asiasta hieman selvää. Kahlattuani internetiä totesin, että aiheesta on monikin kirjoittanut eri keskustelupalstoilla. Löysin mielenkiintoisen kattavan esityksen, jonka on tuottanut Leena Hiltunen Jyväskylän yliopistosta. Leenan esitys liittyy aiheeseen Miten innostaa naisia eteenpäin teknologiauralla?. FL Leena Hiltunen työskentelee Jyväskylän yliopistossa tietotekniikan laitoksella ja on ammatiltaan yliassistentti ja opintoneuvoja. Ongelmakohdiksi Leena Hiltunen on tiivistänyt vääristymät asenteissa ja mielikuvissa sekä roolimallien puuttumisen, opiskelijarekrytoinnin ongelmat sekä opiskelijoiden ohjaamisen ja opetusmenetelmät. Länsimaissa alan kehittäjät ovat olleet enimmäkseen miehiä, joten yhteys asiantuntijuuden ja maskuliinisuuden välillä on vahvistunut ja luvuilla naisten osuus alan opiskelijoista oli suurimmillaan 30 % luvulla naisten osuus lähti selkeään laskuun. Alalla on liian negatiivinen ja nörttimäinen imago etenkin naisten keskuudessa, kuitenkaan alan työtehtävissä ei ole mitään sellaista, mistä naiset eivät selviytyisi. Miksi tietotekniikka ei kiinnosta tyttöjä? Ongelma sinänsä on maailmanlaajuinen. Kaikkialla länsimaissa tytöt ovat tietoisesti entistä useammin valinneet matematiikan, luonnontieteiden ja tietotekniikan jättämisen poikien haltuun ja opiskelualaksi. Tietoalani 2/

12 IT-työ ei ole pelkästään teknistä osaamista vaan siihen sisältyy aimo annos asiakaspalvelua ja juuri hyviä yhteistyötaitoja, joita naisilla on useimmiten miehiä enemmän. Naiskatoon johtaneiksi tekijöiksi luetellaan yleensä sosiaaliset, perheeseen ja koulutukseen liittyvät syyt: sosiaalinen stereotypiointi ja roolimallien puute ei anna tytöille samaa rohkaisua kuin pojille kokeilla luonnontieteitä ja matematiikkaa tai tietotekniikkaa. Opiskelutovereiden, opettajien ja vanhempien asenteet ohjaavat edelleen voimakkaasti kurssi- ja jatko-opintovalintoja. Vanhempina ja opettajina uskomme toimivamme tasapuolisesti, mutta erilaiset tarkkailututkimukset ovat osoittaneet uskomme harhaiseksi. Tyttöjen nujertamiseksi ei tarvita suoranaista mollaamista, huomiotta jättäminenkin riittää. Aiemmin rohkaisemattomuus on voinut olla myös tietoista: niukat atk-resurssit on haluttu antaa pojille, koska heidän on tulevissa ammateissaan oletettu - virheellisesti - tarvitsevan näitä taitoja tyttöjä enemmän. Yleisiä syitä alan opintojen kiinnostuksen laskuun runsas uutisointi alan yritysten ulkoistamisista IT-kuplan puhkeaminen vuosituhannen vaihteessa ei riittävästi hyväpalkkaista työtä tarjolla lisääntyneet kurssimäärät ja tentit alan kilpailuhenkisyys oppilaiden ja opettajien tietämättömyys alasta opettajien oman kiinnostuksen puute Ongelmakohtia Uutisointi korostaa alan näkökulmasta epäsuotuisia asioita: koskaan ei kerrota, ketä oikeasti irtisanotaan työtä kuvitellaan vain tekniseksi puurtamiseksi alan liittokin mainostaa itseään irtisanomisten kautta Viesti työvoimapulasta ei tavoita yläkoulu- ja lukioikäisiä. Työvoimapulasta puhutaan vain alan lehdissä. Miksi naiset eivät hakeudu alalle? Naisten omat syyt eroavat em. yleisistä syistä: alalla ei ole riittävästi roolimalleja omat kiinnostuksenkohteet muualla luottamus omiin teknisiin taitoihin huono teollisuudenala on vieras alalla huonot uranäkymät median negatiivinen vaikutus liian nörttimäinen ala, negatiiviset sterotypiat ihmisläheisyyden puute opintoja ei koeta kiinnostaviksi vaan vaikeammiksi kuin lääketiede ja oikeustiede. Ala tarvitsee selkeästi positiivista julkisuutta. Siksi olisi tärkeää uutisoida alan erilaisista työtehtävistä laajemminkin kuin alan lehdissä. Leena Hiltunen on lisäksi huomioinut esityksessään, että tarve saada erilaisia uranäkymiä, roolimalleja ja samaistumiskohteita esiin voisi auttaa tyttöjä/naisia valitsemaan IT-alan opiskelupaikkoja nykyistä enemmän. Esimerkiksi atk-tukihenkilö, järjestämäasiantuntija jne. tekee hyvin pitkälle palvelualan työtä auttaessaan tietoteknisissä ongelmissa pulaan joutuneita henkilöitä erilaisissa ympäristöissä. Ongelmanratkaisut ovat useimmiten yhteistyötä asiakkaan kanssa. Työ ei ole pelkästään teknistä osaamista vaan siihen sisältyy aimo annos asiakaspalvelua ja juuri hyviä yhteistyötaitoja, joita naisilla on useimmiten miehiä enemmän. Erilaiset leirit ja kerhot nuorille tytöille voisivat tuoda positiivisia kokemuksia esiin. Naisia tulisi saada opettajiksi sekä leirin vetäjiksi, lisäksi tietokonepelien kautta tutustuminen tietokoneeseen. Ongelmana vain on tyttöjä kiinnostavien pelien puute. Erilaisia ratkaisuja IT-ala on muutakin kuin vain ohjelmointia. Vaihtoehtoja tulisi esitellä entistä paremmin tutustumalla käytännön työhön jo opiskeluaikana. Esimerkiksi sovellus- ja tutkimusprojektiyritysvierailut ja esittelyt tai valmentavat kurssit. Yleistä tietoa alasta pitäisi olla tarjolla sekä valmennusta pääsykokeisiin. Se kohottaa itseluottamusta omiin taitoihin sekä tutustuttaa alaan. Tietotekniikan opetuksen sisältöön koulussa tulisi kiinnittää huomiota. Tietotekniikassa tytöt ovat kiinnostuneita oppimansa toimivuudesta - kurssimateriaalin tulisi olla todelliseen elämään liittyvää. Tytöt eivät välttämättä ole tietokoneterminologiaan tai ohjelmointitehtäviin orientoituneita, vaan hyötykäyttöhakuisia. Ohjelmointi vain ohjelmoinnin itsensä takia ei sytytä, vaan he haluavat selkeämmän kuvan, miten ohjelmointi istuu todellisen elämän ongel Tietoalani 2/2009

13 miin, mitä hyötyä siitä on maailmalle. Tytöt aloittavat tietotekniikan opiskelunsa heikommin pohjatiedoin ja -taidoin kuin pojat. Tosin on todettava, että tytöt usein vähättelevät taitojaan kun taas pojat isottelevat. Jos opettaja ei huomioi opiskelijoidensa lähtötasoeroja, vaan jättää selittämättä käyttämäänsä terminologiaa, on opetus helposti vierasta kieltä ja opetuksen ja keskustelujen seuraaminen tytöille alemmuuden ja typeryyden tunteita aiheuttavaa. Näitä ongelmia voitaisiin poistaa järjestämällä esi-/ valmennuskursseja vähemmän harjaantuneille aloittajille. Naiset kaipaavat miehiä enemmän tukea myös uhkarohkean valinnan tehtyään. Pelkoja ja hämmennystä voisi vähentää kertomalla jo varhaisessa vaiheessa tietojenkäsittelytieteen eri suuntautumisalueista ja erilaisista uramahdollisuuksista. Tietotekniikasta löytyy monta työsarkaa, jolla on enemmän hyötyä ihmissuhdetaidoista, yhteistyökyvystä, suullisesta ja kirjallisesta ilmaisu- ja kommunikointitaidosta kuin matemaattisesta kyvykkyydestä. Tulevaisuus Nykyiset perusopetuksen ja lukion käyneet tytöt ovat taustoiltaan erilaisia kuin 1990-luvulla yliopisto-opintojaan aloittaneet tytöt. Lähes kaikilla on nykyisin pääsy tietokoneelle joko kotoa tai koulusta. Kouluissa on jonkin verran tarjolla tietotekniikan opetusta (vapaa-valintaisia kursseja). Eriarvoisuus kuitenkin kasvaa: kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia aineen opiskeluun, johtuen kurssitarjonnasta. Siksi tietotekniikan opetus pitäisi saada koulussa opetettavaksi aineeksi, jotta ala ja sen tarjoamat mahdollisuudet tulisivat tasapuolisesti kaikille tutuiksi Opetus kouluissa olisi hyvä aloittaa tietokoneen purkamisesta ja kokoamisesta, käsitellä eri komponentit järjestyksessään. Harva vanhempi antaa tähän kotona lupaa. Opettajan, joka tietotekniikkaa opettaisi jo perusopetuksen parissa, pitäisi olla alan ammattilainen ja mielellään nainen väärien mielikuvien kumoamiseksi. Tytöillä pysyy ruuvimeisseli kädessä siinä missä pojillakin. 17-vuotias lukiolaistyttönen on sitä mieltä, että ei missään nimessä hakeutuisi alan opintojen pariin, yksinkertaisesti siitä syystä, että ala vaikuttaa kaikin puolin tylsältä ja siitä puuttuu luovuus. Ei kiinnosta ajatella, että tekee työtä, jossa vain istutaan koneen äärellä. Mielikuva on melko suppea alasta, jossa tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän naistyöntekijöitä sekä järjestelmien että suunnittelun puolella. Jyväskylän yliopisto on mukana EU hankkeessa jo kolmatta vuotta "UPDATE - Tytöt teknologian taitajina". Toivotaan hankkeelle menestystä nimenomaan naisopiskelijoiden parissa. Me IT-alalla tällä hetkellä työskentelevät naiset tarvitsemme myös saman sukupuolen edustajia työtovereiksemme! Opettajat ja alan toimijat ovat avainasemassa sekä roolimalleina tulevaisuuden osaajille. Sari Hämäläinen tekninen asiantuntija tietotekniikkamerkonomi Lähteinä käytetty osittain Leena Hiltusen esitystä ( Jyväskylän yliopisto ), sekä internetistä eri keskustelupalstoilta löytyneitä vapaasti lainattavissa olevia tekstejä. Tietoalani 2/

14 JÄIN KOuKKuuN Mökkihöperö Hessu Niemissalo Aktivistin tentissä Kuka olet? Heikki Niemissalo Mistä olet? Synnyin Tampereella. Asuin Orivedellä ja Juupajoelle, joissa kävin kouluni. Olen asunut pääkaupunkiseudulla reilut 40 vuotta. Nykyään asun Laajasalossa Helsingissä. Mitä teet? Olen Logicassa kuntatoimialalla systeemisuunnittelijana ja toimin myös Logican pääkaupunkiseudun työsuojeluvaltuutettuna. Mitä haluaisit tehdä? Viettää talvet lämpimässä maailmalla tapaamalla mukavia ihmisiä ja kesät Suomessa. Täytit keväällä 60 vuotta. Tietoalan toimihenkilöt ry onnittelee. Mutta eikös tuossa iässä pitäisi jo olla eläkkeellä? Kiitos vaan onnitteluista. en ole vielä eläkeiässä, eikä kukaan ole tullut tarjoamaan reilua kultaista kädenpudistusta. Olet Tietoalan toimihenkilöt ry:n hallituksen jäsen sekä Erton edustajiston jäsen. Miten eksyit mukaan toimintaan? Kun nykyinen puheenjohtaja aikoinaan tarpeeksi härnäsi, niin jäin koukkuun. Niin, sinähän sait viime vuonna Erton hopeisen ansiomerkin. Mitkä ansioistasi katsot vaikuttaneen huomionosoituksen saamiseen? eiköhän tämä ole kokonaisuuden summa. Olen toiminut työpaikkosaston puheenjohtajana kymmenkunta vuotta samoin työsuojeluvaltuutettuna ja yt-toimikunnassa. Sitten olen ollut Tietolan hallituksessa ja erton edustajistossa lähes koko jäsenyyteni ajan. eniten koen vaikuttaneeni jäsenten asioihin työsuojeluvaltuutettuna ja saanut ehkä jotain näkyvääkin aikaiseksi. Miten mielestäsi henkilöstöedustajan rooli on muuttunut vuosien mittaan? Minusta ainakin tuntuu, että työnantaja ottaa enemmän huomioon HeDit ja on huomannut, että yhteistyöllä asiat sujuu paremmin. Asioista voi keskustella asioina eikä niitä oteta enää liian henkilökohtaisesti. Miten kehittäisit henkilöstöedustajan roolia tulevaisuudessa? Henkilöstö pitäisi saada paremmin mukaan ja tukemaan edustajiaan muulloinkin kuin yt-neuvottelujen aikaan. - Miten se onnistuu onkin jo toinen asia. Miten kehittäisit Tietoalan toimintaa? Mielestäni tärkeää olisi saada uusia jäseniä ja nuoret mukaan. Millä toiminnalla se onnistuu, onkin todella vaikea kysymys, johon en tiedä vastausta. Teot pitäisi saada vakuuttamaan. Toimit Tietoalan mökkivastaavana. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Meillähän on kolme omaa mökkiä ja kolme vuokramökkiä kesällä ja kaksi talvella. Vuokramökkien omistajien kanssa sovin ennen kauden alkua alustavasti vuokrasopimuksesta ja sen ehdoista. Sen sitten hallitus hyväksyy tai ei. Mökit arvotaan kaksi kertaa vuodessa ja silloin arvonnan jälkeen tulee noin neljäsosa peruutuksia ja niiden vuorojen uudelleen jakaminen työllistää. Sitten on vuokranmaksun valvonta ja muistutusten lähetys. Vuokrien varausmaksuja ja loppumaksuja on vuodessa reilusti yli 400 kappaletta Tietoalani 2/2009

15 Tietoalan nuoriso risteili Tukholmaan Tietoalan toimihenkilöiden ensimmäinen nuorisotapahtuma järjestettiin risteilemällä Silja Serenadella Tukholmaan. Sitten on omien mökkien remontteja ja niistä sopimista, uusien huonekalujen ja muiden tarvikkeiden hankintaa. Samoin huoltomiesten ja siivoojien kanssa pitää tehdä sopimuksia ja asioita selvitellä. Lisäksi tulee kaikenlaista sekalaisia selviteltäviä ihmissuhde ym. asioita. Keneen sarjakuvasankariin samastut? Perustelut? Harald Hirmuiseen. Ainakin luen aina sen viimeiseksi. Pidämme molemmat hyvästä ruuasta ja juomasta ja teemme päätöksiä, joiden pitäminen on vaikeaa. emme myöskään kumpikaan turhia hötkyile pikkuasioista. Oletko mökkihöperö vai city-sinkku. Perustelut? Mökkihöperö. Minut sauna, järvi ja luonnonrauha saa relaamaan täydellisesti. Mottosi tai elämänviisaus, jota pyrit noudattamaan myös omassa elämässäsi? elävät kalat uivat vastavirtaan. Matkalle innostui osallistumaan kolmisenkymmentä nuorta jäsentä. Nuorisoksi tässä yhteydessä katsottiin alle 37-vuotiaat työssäkäyvät sekä opiskelijajäsenet. Tietoalan jäsenistä peräti 35 % on iältään alle 37-vuotiaita, mikä on enemmän kuin missään muussa erton yhdistyksessä. Mukaan oli hyväksytty myös hieman yli-ikäiset yhdistyksen hallituksen edustajat: puheenjohtaja ja tiedotusvastaava. Ohjelmassa oli keskinäistä tutustumista ja verkostoitumista sekä hieman myös asiapitoista ohjelmaa. Osallistujien kesken pohdittiin, millaista toimintaa Tietoalan nuorille aikuisille tulisi järjestää, jos oopperamatkalle mukaan lähteminen tuntuu hiukka liian kaukaiselta. Tehtävänä oli myös miettiä, kuinka jäsenet saavat parhaiten tiedon tapahtumista ja millä tavalla niitä tulisi markkinoida. Myös tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin ryhmä sai antaa omia näkemyksiään ja toiveitaan. Laivan rantauduttua Tukholmaan oli vuorossa vapaata ohjelmaa. Suurin osa suuntasi shoppailemaan keskustaan sekä tutustumaan Tukholman nähtävyyksiin, osa puolestaan jäi rentoutumaan laivalle saunan merkeissä. Rentouttavan päivän jälkeen ohjelmassa oli Tietoalan työehtosopimukseen tutustumista. Tietoalan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Jouko Malinen ja tiedotusvastaava Minna Anttonen esittelivät tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen keskeisiä kohtia. Tes-määräykset herättivätkin runsaasti keskustelua ja monta ahaa-elämystä tuli oman työpaikan asioihin. Nuorilla oli hyvä mahdollisuus kysyä suoraan tes-neuvottelijoilta työehtosopimuksen tulkintaan liittyvistä asioista. Tietoalan tiedotusvaliokunnan jäsen Milla Pennanen kertoi, millaista toimintaa Tietoalan työpaikoilla voi järjestää ja millaista avustusta yhdistykseltä siihen saa. Oli mukava huomata, että monella mukana olleen omalla työpaikalla oli jo olemassa joko työpaikkaosasto tai muuten epävirallisempaa yhdessä tekemistä työajan ulkopuolella. erton Tietoalan asiantuntija Riika Kuivala kävi läpi henkilöstöedustajien merkitystä työpaikalla, ja keskustelua virisi luottamusmiehen roolista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Muutamalle työpaikalle toivottiin asiantuntijaa puhumaan Tietoalasta ja tessistä myös muille työkavereille. Toki risteily sisälsi myös yhteiset illalliset ja illanvietot, joissa verkostoitumista syvennettiin ja uusia ideoita toiminnan kehittämisestä pääsi epävirallisesti hiomaan. Moni totesikin risteilyn päätteeksi, että vastaavanlaisia nuoriso- ja opiskelijatapaamisia tulee järjestää myös jatkossa. Tietoalani 2/

16 Teksti: Minna Anttonen Kuvat: Minna Anttonen & Pirjo Koskinen MITeN JAKSAA IT-ALALLA 40 VuOTTA? Järki kompassina ja tunne neulana Kun Hellgrenin Pirjo koulun lopettamisen jälkeen aloitti tallentajan työt Osuusliike elannon atkosastolla, oli nainen muissa atk-tehtävissä vielä kummajainen. elettiin kesää Elannon atk-osasto oli perustettu jo vuonna Atk poikkesi nykyajan IT:sta. Työelämä kaiken kaikkiaan poikkesi nykyisestä melkoisesti. - Meillä oli työpaikalla paljon erilaisia, nykyään oudoilta vaikuttavia sääntöjä: Naiset eivät saaneet olla pitkissä housuissa töissä. Miesten piti pitää pikkutakkia ruokaillessa. Muutenkin ruokailussa oli tiukat säännöt, piti istua tietyillä paikoilla jne. Vanhempia henkilöitä ja pomoja teititeltiin. Kellokortista tarkkailtiin tuloaikoja ja minuutinkin myöhästyminen saattoi aiheuttaa muistutuksen vaikka poislähtöaika olisi ylittynyt runsaasti, Pirjo muistelee uran alkuajoilta. - Ehkä meillä atk-puolella oli kuitenkin vähän löysempää kuin muualla, hän 16 - Tietoalani 2/2009

17 kuitenkin lisää pikaisesti. - Minulle suositeltiin atk-alaa. Työtehtävästä toiseen siirtyminen tapahtui soveltuvuustestien ja kurssien kautta. Alkuaikoina nainen atk-alalla oli kummajainen. Varsinkin palkasta sai taistella. Työura ja jaksaminen Uransa aikana Pirjo on työskennellyt mm. tallentajana, operaattorina, ohjelmoijana, testaajana, ylläpitäjänä, suunnittelijana, atk-yhteyshenkilönä sekä sovellusten hoitovastuuhenkilönä. Mikä sitten sai Pirjon viihtymään ja jaksamaan alalla lähes 40 vuotta? - Ala oli jatkuvasti kehittyvää ja uudistuvaa, joten koulutusta sai paljon. Tietysti viihtymiseen vaikuttivat myös mukavat työkaverit, yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Osattiin nauraa kiireen keskellä. Pirjo vaihtoi työuransa aikana kerran työnantajaa vakuutusyhtiöön noin 2 vuodeksi. Nykyisen Tieto-konsernin palvelukseen Pirjo siirtyi vanhana työntekijänä Elannosta vuonna 1993 (1972). - Vastuun saaminen ja arvostaminen sekä vaihtuvat työtehtävät auttoivat myös jaksamaan. Mutta erityisesti työuran loppuvaiheessa neljä vuotta osa-aikaeläkkeellä auttoi jaksamaan. Olin muuten ensimmäisiä TietoEnatorissa, jotka anoivat osa-aikaeläkettä. Vasta neljäs hakemus meni Ilmarisessa läpi, Pirjo kertoo. Äitiyslomaa Pirjo piti 5 kuukautta, joista palkallista oli 3 kuukautta. Olin säästänyt ennakkoon rahaa äitiyslomaa varten, hän kertoo. Oma positiivinen luonne, vastuuntuntoisuus, sitoutuminen työtehtäviin sekä halu oppia, ovat Pirjon mielestä avain työssä viihtymiseen. Mutta ei työ koko ajan ihan ruusuista ollut: - Työaika vei todella ison ajan elämästä. Elämä oli välillä tasapainoilemista vanhan äidin hoitamisen, töiden ja kodin kesken. - Työtahti oli kiireistä ja projektien aikataulut väärin mitoitettuja. Ylitöitä tehtiin paljon. Työstä ei jäänyt mitään pysyvää. Uudet systeemit pyyhkivät pois aikaisemmin tehdyt, Pirjo muistelee hieman haikeana. Sitten ilme kirkastuu, kun mieleen tulee huvittavia sattumuksia työpaikalta. - Joskus yölläkin piti lähteä selvittämään kaatuneita ajoja uudelleen ajoineen. Aivan ihana oli, kun meille atkosastolle lähetettiin iso pyykkipoika, jossa luki, että se on Cicsin pidike. - Koska aina sanottiin, että Cics kaatui! Ohjelmadumppi tulostettiin ja tuotiin jopa kampaajalle ja sitä piti selvittää. Samoin umpisuolileikkauksessa nukutuksesta herätessä pomo istuu vuoteen vieressä ja kysyi, mihin vaiheeseen ohjelma jäi! Ei ollut liittoa, joka olisi tällaiseen puuttunut, Pirjo naurahtaa. Työuransa aikana Pirjo on ollut lomautettuna 13 päivää. Se oli silloin, kun olin siirtymässä TietoEnatoriin. Töitä oli yllin kyllin, mutta haluttiin säästää. Vastaavasti tehtiin ylitöitä. - Yleensäkin tein valtavan paljon ylitöitä. Kun poika lähti armeijaan, niin mies lähti ulkomaille töihin. Haastattelussa hän oli sanonut, että vaimo ei edes huomaa, kun hän on pois! Liiton ja yhdistyksen rooli Pirjo on kuulunut koko työuransa ajan ammattiliittoon. Se on ollut itsestään selvyys. Liitto on määräytynyt työpaikan mukaan. Jo 1960-luvulla Pirjo ja työkaverit etsivät ammattiliittoa, johon atkammattilainen voisi liittyä, mutta sellaista ei meinannut löytyä. - Kuuluin aluksi Liiketyöntekijäliittoon, myöhemmin Vakuutusväen liittoon ja sitten Liikealan ammattiliittoon, jonka edustajakokouksen kokousedusta- Tietoalani 2/

18 Pirjo Helena Koskinen uran alkaessa tyttönimi Hellgren. Avioliitto 1965, 1 lapsi 1966, 2 lapsenlasta 1994 ja 2005 sekä ihana miniä! Asuinpaikka: Sota-ajan Helsinkiin syntynyt ja on asuinpaikkana edelleen. Työpaikat: Koulutus: Osuusliike elanto Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva Tieto Corporation Oyj (siirretty Osuusliike elannosta vanhana työntekijänä) Tietoenator Oyj (osa-aikaeläkkeellä) eläkkeellä yksilöllisen eläkevakuutuksen turvin Lakisääteinen eläkkeellä olo (65 v) lähtien Keskikoulu ja työtehtäviin kouluttautuminen lukuisien kurssien ja seminaarien kautta. Alkuaikoina kurssit olivat koulumaisia. Kuulustelu seuraavana päivänä edellisen päivän opetuksesta, loppukoe ja todistusten jako. Todistus sisälsi arvosanan, kurssilaisten määrän ja sijaluvun. Ansiomerkit: Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali Osuusliike elannon hakemana yli 30 vuoden palveluksesta. erton järjestömerkki pitkäaikaisesta järjestötyössä liiton piirissä. janakin olin vuonna Erton ATK- T:hen liityin Liitto on ollut kuin suojaava sateenvarjo työelämän ikäviä muutoksia vastaan. - Työuraa aloittaessani oli lauantai työpäivä ja ei ollut kunnollisia palkkataulukoita. ATK-T:sta Tietoalan toimihenkilöiksi nimensä muuttaneen yhdistyksen hallituksessa Pirjo toimi erilaisissa keskeisissä tehtävissä: sihteerinä, vapaa-ajanvaliokunnassa ja tiedotusvaliokunnassa. Lisäksi hän oli työttömyyskassan hallituksessa sekä liittohallituksen varajäsen. - Hallituksessa oleminen oli antoisaa ja mielenkiintoista. Erto myönsi minulle liiton järjestömerkin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta järjestötoiminnasta liiton piirissä Olen ylpeä siitä. Tietoalan toimihenkilöiden yhdistykselle ja hallitukselle Pirjolla on muutama toive: - Naisten euro tulisi saada tasa-arvoiseksi miesten euron kanssa. Hallitukseen olisi hyvä saada eläkeläisedustus. Ottakaa eläkeläiset voimavaraksi yhdistyksiin. - Haluan toivottaa kaikille hallituksen jäsenille voimia tehtävissään. Kiireisen työn ohella hallituksessa tehtävät työt kaikkine kokouksineen on todella mahtava suoritus Tietoalani 2/2009

19 Eläkeläisen arki - Parasta eläkkeellä olossa on kun saa ottaa aamut rauhallisesti. Ei tule yöllisiä soittoja kaatuneiden ajojen hoitamiseksi. Saa kuunnella aamu-uutisia ja kahvia juodessa lukea aamulehti perusteellisesti. Auttaa lapsenlapsia tarvittaessa. Iloa tuo, kun tulee yhteydenottoja ystäviltä työyhteisöstä ja hallituksesta, kertoo Pirjo eläkeläisen arjesta. - Virikkeelliseen ja toiminnalliseen eläkkeellä oloon ei välttämättä tarvita paljon rahaa. Lehtiä ja ilmoituksia seuraamalla löytää edullisia matkoja ja tapahtumia. - Takaisin töihin en ikävöi vaan olen todella hyvillä mielin eläkkeellä. Työyhteisön tilalle on tullut vapaaehtoisten yhteisö. Toimin aktiivisesti vapaaehtoistyössä Palvelukeskus Kinaporissa. Harrastuksina teatteri, matkailu, lukeminen, mökkeily, hyötyliikunta, televisio, ristisanat, sudokut ja kiinnostus politiikkaan. Pirjo vilauttaa kalenteriaan. Se näyttää täydeltä. On käyty Lontoo, Tukholma, Düsseldorf ym. Vapaaehtoistyön kokoukset pitävät kiireisinä. Pirjon mottona on ollut Järki kompassina ja tunne neulana. Hän ei muista, mistä on ohjenuoransa lainannut, mutta se on ollut toimiva. - Hymyä huuleen ja baanalle. Hymyllä pääsee pitkälle. Onnittelut juhlivalle yhdistykselle. Halauksia! TABuLAATTORI - Tabulaattori saattoi raksuttaa koko yön, kun ajettiin kortteista listausajoja. Operaattorin ei tarvinnut olla läsnä mutta koneessa oli iso lappu, jossa kiellettiin koneen sammuttaminen. Kielto oli kohdistettu siivoojalle, joka saattoi irrottaa sähköjohdon töpselistä ja laittaa imurinsa siihen. Pirjo muistelee uransa alkuvaiheen laitteita. - Reikäkortteja saattoi olla useita teräslaatikollisia. - Ramac-tietokone täytti koko huoneen. Korttikone 1401:ssa oli 8 k muistia. Taskulaskimissakin oli enemmän! - Työ oli reikäkorttien suunnittelua ja niitä käsittelevien koneiden terästaulujen ohjelmointia. ennen kuin ohjelmakoodia käyttäviä koneita tuli, niin piuhojen avulla ohjattiin laitteita. - Kun siirryttiin ohjelmoitaviin laitteisiin, niin aluksi ohjelmat koodattiin esipainetuille lomakkeille, jotka tallennettiin reikäkorteille, joista käännösajo tulosti reikäkorteilla olevan object-pakan ohjelman suorittamista varten. Tämä oli hidasta ja virhealtista. Pirjo koodasi useilla ohjelmointikielillä, mm. Autocoder, RPG, SQL, PL1/1 ja easytrieve Plus. Mutta kielistä tutuimmaksi tuli Assembler, jolla hän ohjelmoi v:sta 1965 alkaen 30 vuotta! - Toivon, että ihmisillekin keksittäisi lisämuisti. Niin paljon menee aikaa sen miettimiseen, mihin minkäkin tavaran on laittanut. Tietoalani 2/

20 Ammattiliittojen tutustumismatka SOS Internationaliin Kokoonnuimme toukokuisena maanantaiaamuna kello 8.00 Helsinki-Vantaan lentokentälle. Matkaan lähtevät liittojen edustajat: Anita Lehti Toimihenkilöunionista, Kaija Sointu Ammattiliitto Suorasta, Taina Lamervo Kemianliitosta, Risto Sorsa PA- Mista, Reija Koskinen Toimihenkilöliitto Ertosta sekä Pertti Paajanen JHL:stä olivat ajoissa paikalla. Tapasimme myös iloiset ja pirteät pitkämatkalaiset Tampereelta eli Sähköliiton Anitta Ylisiurusen sekä Turvan korvauspäällikkö Jaana Chelbin. Olimme matkalla Kööpenhaminaan tutustumaan SOS Internationalin toimintaan. SOS on Turvan yhteistyökumppani, jonka hälytyskeskus tarjoaa apua matkalaisille ympäri maailmaa. Matkalla oli seitsemän ammattiliiton edustajaa, jotka ovat käytännön työssään tekemisissä SOS:n kanssa, esimerkiksi vahinkotilanteessa varmistamassa jäsenyyden voimassaolon. Turvan kollektiivivakuutuksin on vakuutettu yli ammattiliittojäsentä. Matkalla mukana olleet liitot edustavat yli 90 prosenttia näistä jäsenistä. Tervetuloa SOS Internationaliin SOS:ssa meidät otti vastaan suomalainen Kaisa Ilvesmäki-Jakobsen, joka asuu Tanskassa ja on muun muassa Turvan yhteyshenkilö SOS-yhteistyössä. Valloittava Kaisa otti meidät lämpimästi 20 - Tietoalani 2/2009

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta Einon päivän mietteitä Keväällä pohdittiin syksyn tes-neuvotteluista tulevan haasteelliset ja että lakoistakaan tuskin säästytään. Neuvotteluissa päästiin kuitenkin sekä työntekijöitä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista

Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista Ajatuksia Maakunnallisesta Lasten Parlamentista sekä Nuorisofoorumista Lasten ajatuksia osallisuudesta Oppilaat saavat vaikuttaa asioihin ja tapahtumiin suhteellisen hyvin, mutta osallistamista pitäisi

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

OAJ:n valtuustovaalit 2010

OAJ:n valtuustovaalit 2010 VANTAAN OPETTAJA VAALIEXTRA 8.2.2010 Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry Talkootie 7, 01350 Vantaa puh: 09-873 4020, toimisto@voay.fi, www.voay.fi Tiedottaja: Annika Arstila-Aaltonen p. 050-4096 460

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun päivät. Lappeenranta

Henkilökohtaisen avun päivät. Lappeenranta Henkilökohtaisen avun päivät Lappeenranta 2.11.2016 Kehittäminen Jotta voimme kehittää henkilökohtaista apua ja avustajan työtä on keskusteltava avoimesti ongelmakohdista Tahtotila! Yhdessä kehittäminen,

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Esityksen sisältö Mitä ylivilkkaus on? Lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen Aikalisän käyttö Kodin ulkopuoliset tilanteet Vuorovaikutus

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä?

Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä? Aikuiskoulutuksestako hyötyä työelämässä? Rita Asplund Aikuiskoulutus taantumassa? Kalevi Sorsa -säätiön Perjantaiyliopisto 28.8.2009 ETLA 1 Aikuiskoulutus eli erityisesti aikuisia varten järjestetty koulutus

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi Muutosturva Hannele Liesegang hannele.liesegang@tem.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 ) Viipymättä

Lisätiedot