Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja Verksamhetsberättelse Balansbok 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja 2014. Verksamhetsberättelse Balansbok 2014"

Transkriptio

1 Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet Toimintakertomus Tasekirja 2014 Verksamhetsberättelse Balansbok 2014 Yhteinen kirkkovaltuusto Gemensamma kyrkofullmäktige

2 Sisällysluettelo I Toimintakertomus Yleiskatsaus Seurakuntatyön oleelliset piirteet Katsaus talouteen Merkittävimmät investoinnit Arvio merkittävimmistä riskeistä Vakuutukset Hallinto Hallintoelinten kokoonpano Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano Henkilöstö Väkiluku Jäsenet Helsingin ev.lut.seurakuntien väkiluku Kaupungin ja seurakuntien väestön kehitys Läsnäolevan väestön muutostapahtumat Talousarvion toteutumisvertailut Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden arviointi Käyttötalouden toteutumisvertailu Säästöt Yhteinen hallinto LUOTTAMUSELIMET SISÄINEN TARKASTUS HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO KESKUSREKISTERI JA TIETOHALLINTO Seurakunnallinen toiminta, seurakuntien erittely HAAGAN SEURAKUNTA HERTTONIEMEN SEURAKUNTA KALLION SEURAKUNTA KANNELMÄEN SEURAKUNTA LAUTTASAAREN SEURAKUNTA MALMIN SEURAKUNTA MEILAHDEN SEURAKUNTA HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA OULUNKYLÄN SEURAKUNTA PAAVALIN SEURAKUNTA PAKILAN SEURAKUNTA PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA ROIHUVUOREN SEURAKUNTA TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA TÖÖLÖN SEURAKUNTA VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA VUOSAAREN SEURAKUNTA JOHANNES FÖRSAMLING MATTEUS FÖRSAMLING PETRUS FÖRSAMLING DIAKONIAN PROJEKTIT... 91

3 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ LEHTISAAREN NUORISOKOTI VIESTINTÄ MUU YHTEINEN SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Ympäristö ja hautaustoimi Kiinteistötoimi KIINTEISTÖJEN UUDIS- JA NYKYHINTALASKELMAT KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN KUSTANNUSSELVITYS Tuloslaskelma (ulkoinen), vert. talousarvioon Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (ulk/sis) Rahoitusosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Esitys tuloksen käsittelystä II Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma (ulkoinen) Rahoituslaskelma Tase Konsernitase III Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostusperiaatteet ja menetelmät Jaksotusperiaatteet ja menetelmät Muuta huomioitavaa Lomapalkkajaksotus Konsernitilinpäätös Vakuutusluettelo Tuloslaskelman liitetiedot Rahoituslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Pysyvät vastaavat ja poistot Rahoitusomaisuus Siirtosaamiset Oma pääoma Siirtovelat Toimeksiantojen varat ja pääomat Lainat rahoituslaitoksilta Testamenttirahastojen tilinpäätöslaskelmat Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja omistuksia koskevat liitetiedot Eläkevastuuvajaus (laskennallinen Kiel-vastuu) Laskennallinen hautainhoitovastuu

4 5.3. Kiinnitykset, omavelkaiset takaukset ja muut vastuusitoumukset Maanvuokravastuut Arvonlisäveron palautusvastuu Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot IV Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä VI Luettelot ja selvitykset Luettelo kirjanpitokirjoista Luettelo tositelajeista VII Tilintarkastuskertomus

5 I Toimintakertomus 5

6 1. Yleiskatsaus 1.1. Seurakuntatyön oleelliset piirteet Kertomusvuoden näkyvin kirkollinen tapahtuma oli seurakuntavaalit, jotka toteutettiin marraskuussa ja joissa valittiin uudet luottamushenkilöt sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon että kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoon. Vaihtuvuus luottamushenkilöissä oli suuri, yli puolet valituista ei toiminut edellisissä luottamuselimissä. Vaaleihin panostettiin runsaasti. Niihin liittyi valtakunnallinen markkinointikampanja, jota pääkaupunkiseudulla vielä tehostettiin. Ehdokasrekrytointiin innostettiin erilaisilla toimilla. Seurakunnat järjestivät vaalien, erityisesti ennakkoäänestysten yhteydessä erilaisia tapahtumia, joilla tuotiin esiin kirkkoa ja seurakuntaa. Ponnisteluista huolimatta äänestysprosentti laski 13,9:stä 11,3:een. Äänestysprosentin laskua selittää suurelta osin siirtyminen kaksipäiväisistä vaaleista yksipäiväisiin. Vaalipäivä oli isänpäivänä, mikä mahdollisesti vaikutti äänestämiseen. Vaikka äänestysprosentti jää seurakuntavaaleissa pieneksi, ovat vaalit kuitenkin seurakunnille iso ponnistus. Nykyinen vaalijärjestelmä ei juuri oleellisesti lisää äänestäjämääriä. Seurakuntaelämän keskeisenä sisältönä olivat edelleen jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, diakonia sekä kasvatustyö. Jumalanpalvelusten kävijämäärät kääntyivät hienoiseen nousuun. Pieneltä osalta tähän vaikutti vuoden aikana toteutettu Bongaa messu hanke, jossa eri seurakunnat vuorollaan olivat myös muualta tulleiden messuvieraiden isäntinä. Kirkollisten toimitusten määrä on viime vuosina vähin erin laskenut. Uutena ilmiönä on tullut kuvaan, että useampi sata sellaista lasta, jotka voitaisiin kastaa, jätetään kastamatta. Tähän on reagoitu muun muassa parantamalla vauvaperheisiin suunnattua viestintää Pienelle parasta hankkeen puitteissa. Kastamatta jääneiden perheitä on lähestytty myös muuten ja järjestetty erillisiä kastepäiviä, joihin heitä on kutsuttu. Näissä onkin kastettu useita kymmeniä aiemmin kastamatta jääneitä. Diakonian haasteet ovat yhä kasvaneet taloudellisen taantuman koetellessa maata. Muun muassa erilaiset elintarvikkeiden jakelutavat ja edulliset ruokailut ovat säilyneet kysyttyinä palveluina. Kasvatustyön vanhat muodot ovat säilyttäneet asemansa, vaikka kävijämäärät ovat monessa toimintatavassa olleet laskusuunnassa. Partioryhmien määrässä ja perhekerhojen osallistujamäärissä on kuitenkin tapahtunut viime vuosina ilahduttavaa kasvua. Kirkon jäsenyys ja kirkosta eroaminen oli taas näkyvästi julkisuudessa esillä. Vuoden lopulla tasa-arvoiseen avioliittolakiin liittyvä keskustelu aiheutti jälleen voimakkaan kirkosta eroamisen aallon. Vuoden 2014 aikana Helsingissä kirkosta erosi noin 8000 jäsentä, mikä on historian toiseksi korkein määrä. Vain vuonna 2010 lukema on ollut suurempi. Toisaalta kirkkoon liittyi ihmisiä enemmän kuin koskaan, lähes 2500 henkeä. Helsingissä kirkon jäsenmäärä on viimeisen 15 vuoden aikana vähentynyt noin , noin 12,5 prosenttia. Suhteessa koko väestöön se on vähentynyt vielä dramaattisemmin. Helsinkiläisistä oli vuoden 2014 lopussa evankelisluterilaisen kirkon jäseniä runsaat 56 prosenttia. Ylitettiinpä vuoden lopussa sellainenkin historiallinen rajapyykki, että kahden seurakunnan, Paavalin ja Kallion alueella jäsenyysprosentti laski alle 50:n. Erityistapahtumista pääsiäisenä 19. kerran järjestetty Via Crucis katunäytelmä kokosi jälleen tuhansia ihmisiä Tuomiokirkon tietämille. Kampin hiljentymiskappelin toiminta on vakiintunut uudenlaisena kirkollisen elämän muotona. Perinteisten suurten juhlapyhien 6

7 lisäksi seurakunnat ovat kehittäneet samaan aikaan toteutettavaa toimintaa, jolla on saatu näkyvyyttä ja voimaa erilaisiin tapahtumiin. Tällaisia ovat muun muassa Suvivirteen liittyvät tapahtumat, kouluun menevien siunaaminen, Mikkelinpäivän perhekirkot sekä adventtiaikaan sijoittuvat vähävaraisille joulupaketteja välittävä Joulupuu-keräys ja Jaettu ilo tapahtuma, jossa seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset jakoivat piparkakkuja aamuliikenteen keskellä matkaaville ihmisille. Yhä enemmän seurakuntatyössä on alettu suuntautua myös ulos omista toimitiloista, kun on todettu kokoavan toiminnan tavoittavan rajoitetusti ihmisiä. Kirkollisista juhlapyhistä yksi yli muiden on edelleen joulu ja sitä edeltävä aika. Varsinaisten joulukirkkojen rinnalla erittäin vahvan aseman kirkollisessa elämässä on saanut joulumusiikki, erityisesti joululaulut. Kauneimmat joululaulut yhteislaulutilaisuudet ovat vuoden suosituinta ohjelmaa kirkoissa. Joululaulujen voimaa osoittaa myös seurakuntien sähköisen viestinnän yksikön, Toivontuottajien, Jouluradion suosio. Se oli joulukuussa pääkaupunkiseudun kolmanneksi kuunnelluin radiokanava Katsaus talouteen Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote (BKT) pieneni ,1 prosenttia. Bruttokanasantuote pieneni kolmantena vuotena peräkkäin. Valtiovarainministeriön joulukuussa 2014 julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan vuodelle 2015 ennustetaan vain maltillista 0,9 prosentin kasvua. Vuodelle 2016 BKT:n kasvuksi on ennustettu muodostuvan 1,3 prosenttia. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan ansiot nousevat vuonna ,2 % ja kuluttajahinnat 0,8 %. Palkansaajien yhteenlasketun käytettävissä olevan reaalitulon eli ostovoiman arvioidaan supistuneen 0,6 % vuonna 2014, toista vuotta peräkkäin. Ostovoiman supistumiseen ovat vaikuttaneet työllisyystilanteen heikkeneminen, ansiokehityksen hidastuminen sekä veronkorotukset. Vuonna 2015 ostovoiman odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, sillä veronkorotuksista huolimatta ostovoimaa tukee hidastuva inflaatio. Vuonna 2016 ostovoiman odotetaan edelleen supistuvan. Kotimainen kysyntä pysyy edelleen vaimeana, ja yksityisen kulutuksen ennustetaan 2015 kasvavan hieman, 0,3 %. Yksityisten investoinnit ovat vähentyneet kolmena vuotena peräkkäin, mutta kääntyvät nousuun Kotitalouksien näkymät pysyvät edelleen vaikeina. Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastuu entistä voimakkaammin työmarkkinoille. Pitkäaikaistyöttömien osuus on nousussa ja siten rakenteellinen työttömyys kasvaa edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 prosenttiin. Valtiovarainministeriön ennustejaksolla vienti kääntyy kasvuun, vaikkakaan ei niin nopeaan kuin aiemmin on ennustettu. Viennin kasvua tukee euron kurssin heikentyminen, koska merkittävä osa viennistä suuntautuu euroalueen ulkopuolelle. Toisaalta maailmankaupan kasvun heikentyminen ja yleinen kansainvälisen talouskehityksen hidastuminen vähentää edullisen valuuttakurssin viennille tuomaa etua. Julkisen talouden on ennustettu edelleen pysyvän alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen vuoksi, ja lähivuosien heikko talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapai- 7

8 noa. Julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan. Julkisen talouden tilanteen korjautuminen edellyttää suotuisaa reaalitalouden kehitystä. Valtiovarainministeriön ennusteeseen sisältyy edelleen riskejä. Kotimaiset riskit liittyvät reaalitalouden kehitykseen. Euroalueen riskit liittyvät talouksien ennustettua hitaampaan toipumiseen velka- ja finanssikriisistä ja lisäksi geopoliittiset jännitteet varjostavat teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Seurakuntien taloudellinen tilanne Suomessa Seurakuntien vuonna 2014 ennakkona saamien verotilitysten yhteismäärä pieneni 0,9 %. Kirkollisverotilitykset vähenivät 2,2 prosenttia vuonna Yhteisöveroa tilitettiin 10,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kirkon yhteisövero-osuus oli vuonna ,81 % (2013 2,35 %, ,3 % ja vuosina ,55 %). Vuodenvaihteessa verojen tilitysaikataulua nopeutettiin, minkä vuoksi vuodet eivät ole vertailukelpoisia. Vuodesta 2012 vuoteen 2014 kirkollisverotilitykset kasvoivat vuositasolla 1,9 prosenttia. Yhteisöverojen jako-osuutta seurakunnille korotettiin vuodesta 2014 alkaen yhteisöverokannan alentumisen johdosta. Viimeisin toimitettu verotus on vuodelta Ansiotulojen verotuksessa kirkollisverotus on kytketty kunnallisveropohjaan. Vuodelta 2013 toimitetussa verotuksessa ansiotuloista maksuunpantu kirkollisvero oli 79,5 milj. euroa ja se kasvoi 1,8 %. Kirkkohallituksen laatiman Seurakuntien talous tilaston mukaan seurakuntien talous koko maassa parani vuonna Vuosikate kasvoi peräti 62 % edellisvuodesta. Suurin syy tähän oli verotilitysjärjestelmässä toteutettu muutos vuodenvaihteessa Verotulot kasvoivat 6,2 %. Vuonna 2013 vuosikate oli negatiivinen 20 %:lla. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 43 milj. euroa. Tilikauden tulos oli negatiivinen 34 %:lla kaikista seurakuntatalouksista. Lainakanta laski, sen määrä oli vuonna euroa/jäsen. Omavaraisuusaste on edelleen korkea 91,5 %. Helsingin seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Vuoden 2014 tulos oli ylijäämäinen. Verotulot olivat lähes edellisen vuoden tasolla (-0,3 M ). Yhteisöveron tuotto oli sekä edellisvuotta (+ 2,2 M ) että talousarviossa esitettyä (+2,6 M ) parempi. Vuosikate ja tulos muodostuivat hieman talousarviossa esitettyä paremmalle tasolle. Käyttötalouden toimintakate oli 5,2 M talousarviossa esitettyä parempi. Käyttötalouden toimintakatteen talousarviota parempaan tasoon vaikutti eniten palveluiden ostojen suunniteltua pienempi kustannustoteutuma. Näissä merkittävin oli rakennusten peruskorjausten ja kunnossapidon palveluiden talousarviossa esitettyä pienempi kustannus (-0,8 M ). Vuoteen 2013 verrattuna toimintakate parani 3,8 M. Vuoteen 2013 verrattuna säästöä kertyi eniten henkilöstökustannuksista jotka jäivät 1,7 M alle edellisen vuoden tason. Verotulot vuonna 2014 olivat hyvin lähellä sekä edellisvuoden 2013 että talousarviossa esitettyä tasoa. Ne olivat 0,3 M pienemmät kuin vuoden 2013 verotulot, ja 0,2 M 8

9 suuremmat kuin talousarviossa esitetty. Kirkollisveron tuotto pieneni 3,0 % eli 2,4 M, kun vastaavasti yhteisöveron tuotto kasvoi 2,2 M. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat esim. ansiotason muutokset, jäsenkehitys, työikäisen väestön määrän väheneminen, suhdannevaihtelut, verotilitysjärjestelmän aiheuttamat poikkeamat sekä verotuksen perusteissa tapahtuvat muutokset. Valtiovarainministeriö on valmistellut kirkon yhteisöveron korvaamista valtionavulla. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta lakkaa vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2016 alussa astuu voimaan laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Laista päätetään eduskunnassa keväällä Mahdollisen muutoksen voidaan ennakoida vähentävän seurakuntayhtymän yhteisöverotuloja nykyiseen tasoon verrattuna n. 6 M. Vuosikate oli 7,4 M edellisvuotta pienempi, joka johtui vuoden 2013 poikkeuksellisesta rahoitus- ja sijoitustoiminnan tuotosta. Rahoitustoiminnan tuotto oli 10,0 M. Keskimäärin rahoitustoiminnan nettotulos on ollut 10 M /vuosi, kun se oli edellisenä vuonna 2013 poikkeuksellisesti 20,1 M. Vuosikatteesta tehtävien poistojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 1,8 M. Yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ja seurakuntayhtymän talouden tilanteen vaikutus toiminnan ja talouden suunnitteluun arvioidaan vuosien talousarviokehyksen valmistelun yhteydessä. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon myös pitkällä aikavälillä seurakuntayhtymän taloudelle asetetut tavoitteet niin, että talouden tasapaino turvataan. Seurakuntayhtymän talouden edellytyksiä arvioitaessa pidemmällä aikavälillä jäsenmäärän kehityksellä on keskeinen merkitys. Jäsenmäärän väheneminen on jo vaikuttanut heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen, joskin muutoksen vaikutus painottuu tuleviin vuosiin. Seurakuntayhtymän talouden näkymät edellyttävät, että toimitilojen sekä henkilöstön määrää vähennetään tulevina vuosina. Henkilöstön vähennys toteutetaan ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta. Verotulot Maksuunpannut verot Seurakuntayhtymän veroprosentti on 1 %. Viimeisimmässä eli vuodelta 2013 toimitetussa verotuksessa seurakuntayhtymän hyväksi maksuunpannut kirkollisverot kasvoivat 1,8 %, yhteisöverot laskivat 2,0 % ja koko veropohja kasvoi 1,1 %. Vuodelta 2013 toimitetussa verotuksessa ansiotuloista maksuunpantu kirkollisvero oli 79,5 M ja maksuunpantu yhteisövero oli 17,1 M. 9

10 Maksuunpannut verot Uppburna skatter åren ,5 86,2 85,2 86,8 87,2 66,8 66,5 66,6 67,8 70,5 92,1 94,1 96,4 95,6 96,6 91,4 92,2 77,1 74,1 75,9 76,7 77,2 78,1 79,5 Miljoonaa euroa ,7 19,7 18,6 19,0 16,7 18,0 14,3 16,3 17,4 19,2 17,5 17, Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Verotilitykset Seurakuntayhtymän saamat verotilitykset olivat 97,2 ja ne pienenivät yhteensä 0,3 milj. euroa eli -0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kirkollisverojen tilitykset pienenivät 2,5 milj. euroa ja yhteisöverot kasvoivat 2,2 milj. euroa. Seurakuntayhtymälle tilitetyistä verotuloista yhteisöverojen osuus oli vuonna ,1 % ja koko kirkossa 11,5 %. Seurakuntayhtymän tilityksinä saamat verotulot vuosina kirkollisvero 77,2 81,1 78,6 yhteisövero 15,9 16,4 18,6 yhteensä 93,1 97,5 97,2 muutos milj. euroa -4,7 4,4-0,3 muutos-% -4,8 % 4,7 % -0,3 % 10

11 Verotulot Skatteintäkter ,0 100,0 90,0 80,0 70,0 85,8 85,8 66,8 69,9 90,8 74,2 97,8 94,2 91,6 93,4 93,1 76,3 77,8 77,2 77,3 77,2 97,5 97,2 81,1 78,6 Miljoonaa euroa 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 19,0 15,9 16,6 17,9 13,8 16,2 20,5 15,9 16,4 18,6 10,0 0, Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta / Rahoitus Verotilitykset yhteensä Sijoitustoiminta Sijoitustoiminnan vähimmäistavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon säilyttäminen, tästä syystä vuosituoton tulee olla vähintään inflaation suuruinen. Seurakuntayhtymän varojen sijoittamisessa pyritään matalahkolla, sijoitusstrategian mukaisella riskitasolla mahdollisimman hyvään tuottoon. Sijoitustoiminnan ohjeen mukaan riskillisten sijoitusten osuus salkussa on % ja pääomaturvattujen %. Vuoden vaihteessa riskillisten sijoitusten osuus oli 37,73 % ja pääomaturvattujen 62,27 %. Rahavarojen sijoitusten allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen. Suojaamattomien osakesijoitusten osuus salkun arvosta oli 10,8 %, indeksilainojen osuus 80,8 %, suojarahastojen osuus 0,7 % ja rahamarkkinasijoitusten 6,2 % Seurakuntayhtymän sijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 130,7 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 136,3 milj. euroa. Vuonna 2014 seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna + 2,30 %. Sijoitusten riskitaso pysyi hyvin alhaisella tasolla, kun katsotaan salkun toteutunutta volatiliteettia (3,80 %). Seurakuntayhtymän sijoitusstrategiana on hyödyntää pääomaturvattujen joukkolainojen tarjoamaa mahdollisuutta saavuttaa riskittömän koron ylittävää tuottoa yli talous-syklien. Pääomaturvan ansiosta seurakuntayhtymän on mahdollista osallistua riskipitoisempien sijoituskohteiden korkeampaan tuotto-odotukseen pääomaturvatusti. Kyseisten instrumenttien tuotto realisoituu sijoitusajan lopussa. Pääomaturvaa sisältävien joukkolainojen paino oli vuoden lopussa 58,7 %. 11

12 Sijoitustoiminnassa käytetään vain eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia. Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana toimii Deutsche Bank. Osakkeiden osalta alavarainhoitajina olivat vuoden 2014 lopussa LähiTapiola, Evli ja Aktia. Sijoituksissa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa. Kirkon keskusrahaston tekemän sopimuksen nojalla Ethix SRI Advisors seuloo kaksi kertaa vuodessa seurakuntayhtymän osakesalkut. Toteutetun seulonnan mukaan seurakuntayhtymän osakesalkuissa on vain vastuullisiksi arvioitujen yritysten osakkeita. Salkun pääomaturvattujen ja riskipitoisten sijoitusten jakauma Salkun eri omaisuusluokkien painotukset salkussa

13 Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitukset Seurakuntayhtymän kirjanpidossa seurataan erikseen sijoituskiinteistöjen ja seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen tuottoja ja kuluja. Sijoituskiinteistöiksi lasketaan suoraan omistetut asuintalot, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt mukaan lukien aravarajoitteiset asuintalot, yksittäiset osakehuoneistot siltä osin kuin ne eivät ole seurakuntatiloina tai sosiaalisessa asuinkäytössä, tontit ja maa-alueet sekä metsät. Seurakuntayhtymän suorassa omistuksessa oli viisi sijoituskiinteistöksi luettavaa asuintaloa, joissa on yhteensä 94 asuntoa. Kokonaan omistettuja asunto-osakeyhtiöitä seurakuntayhtymän omistuksessa oli seitsemän kiinteistöä, joissa on kaikkiaan 272 asuntoa. Yksittäisiä asunto-osakehuoneistoja sijoituskohteena seurakuntayhtymän omistuksessa oli vuodenvaihteessa 238 kpl. Kiinteistöosakeyhtiömuotoisia aravataloyhtiöitä seurakuntayhtymällä on kolme, joista saadaan tuloja ainoastaan tontin vuokran muodossa. Näissä kohteissa on yhteensä 74 asuntoa. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuudeksi luettava asuntokanta käsitti vuoden lopussa kaikkiaan 678 huoneistoa. Asuinkiinteistöistä saatiin vuokratuloja noin euroa ja niiden kulut olivat noin euroa. Asuntojen vuokrausaste vuodenvaihteessa oli 96,0 %. Liike- ja toimistotilaa kiinteistösijoituskohteiksi luettavissa kiinteistöissä oli kertomusvuoden lopussa yhteensä m². Suurimmat kohteet ovat KOy Latokartanon Liikekeskus pysäköintiyhtiöineen, KOy Helsingin Bulevardi 16:n kolme kerrosta, 50 % osuus KOy Quartetto F:stä Espoossa sekä KOy Papinpöydänkuja 2 Lehtisaaressa. Liike- ja toimistotilojen vuokrausaste vuoden lopussa oli 97,7 % ja niiden vuokrasopimukset ovat pääsääntöisesti pitkiä. Vuokratuloja näistä kiinteistöistä saatiin yhteensä noin euroa ja niiden kulut olivat noin euroa. Maa-alueista saatiin kertomusvuonna maanvuokratuloja noin euroa ja kuluja, pääasiassa kiinteistöveroja, niistä maksettiin noin euroa. Kertomusvuoden valmistuneita asuntorakennushankkeita olivat As Oy Helsingin Kiskontie 22 ja As Oy Helsingin Paraistentie 13 Ruskeasuolla. Rakennustyöt olivat vielä vuodenvaihteessa kesken As Oy Helsingin Berliininpihassa ja As Oy Helsingin Lontoonpihassa (Arabianrannassa) sekä seniorikodissa As Oy Helsingin Letkajenkassa Latokartanossa. Lisäksi myyntejä jatkettiin vuoden 2013 lopussa valmistuneesta seniorikoti As Oy Lehtihovista. Seurakuntayhtymän omistukseen jäi vielä As Oy Lehtihovissa 6 asuntoa, joiden myynti jatkuu vuoden 2015 puolella. Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten arvoksi arvioitiin vuoden lopussa noin 162 miljoonaa euroa, josta asuntojen osuus on noin 89 miljoonaa, toimisto- ja liikekiinteistöjen noin 29 miljoonaa ja tonttien noin 44 miljoonaa euroa. Asuinkiinteistöt on arvioitu taloittain myytyinä, kun aikaisemmin osa niistä on arvioitu yksittäisinä asuntoina. Kiinteistö Oy Quartetto F:ää varten on seurakuntayhtymä ottanut lainan, jota oli kertomusvuoden lopussa jäljellä euroa. Muilta osin sijoituksiin kohdistuvat lainat ovat konserniyhtiöiden taseessa. 13

14 Metsätalouskäytössä olevaa metsää seurakuntayhtymällä on Korpirauhan leirikeskuksen yhteydessä noin 100 ha ja Tuupovaarassa noin 145 ha, josta 29 ha on luonnonsuojelualuetta. Kertomusvuonna ei tehty merkittäviä hakkuita tai muita metsänhoidollisia toimenpiteitä. Helsingin seurakuntayhtymän eläkevastuu Kirkon eläkevastuu on laskettu helmikuussa 2015 ja se on arvoltaan M. Eläkevastuu tarkoittaa tulevaisuudessa maksettavien suoritusten nykyhetkeen diskontattua arvoa, kun diskontattava suoritus on joko eläkkeellä olevien osalta maksussa oleva eläke tai aktiivihenkilöiden ja vapaakirjalla olevien osalta laskentahetkeen mennessä karttunut eläkeoikeus. Kirkon eläkerahaston suuruus on arvoltaan M, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus, josta Kirkon keskusrahasto vastaa, on M. Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 264,7 M (2013 vastaava arvo 274,5 M ). Eläkevastuulaskelma on taseen liitetietona Merkittävimmät investoinnit Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus 2. vaihe/konehallin rakentaminen aloitettiin heti Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttyä urakkatarjoukset. Hankkeen 1. vaihe eli huoltorakennuksen peruskorjaus valmistui toukokuussa 2013 ja 2. vaihe eli uuden konehallin rakentaminen valmistui keväällä Hankkeen hyväksytty kokonaistalousarvio oli yhteensä 4,4 M ja vuodelle 2014 budjetoitu osuus 1,5 M. Hanke pysyi aikataulussaan, kokonaiskustannusarviossaan sekä vuoden 2014 talousarviossa. Malmin hautausmaan korttelin K57 purku ja uudisrakennukset ovat valmistuneet ajallaan ja käyttöönotettu keväällä Työt käsittivät koko vanhan huoltorakennuskorttelin purkutyöt, uuden kausityöntekijöiden huoltorakennuksen sekä varastorakennuksen rakennustyöt. Hanke valmistui aikataulussaan ja alitti kustannusarvionsa noin eurolla. Paloheinän kerhotaloa varten varattiin vuoden 2014 talousarvioon uudisrakennuksen/väistötilan toteuttamista varten. Valtuusto päätti myydä koko Paloheinän kirkkokiinteistön, jolle alun perin oli kaavailtu uudessa asemakaavassa asuntojen lisäksi kerhotiloja. Kirkon tyhjentämisen yhteydessä hankittiin Pakilan seurakunnan alueen kerhotoimintoja varten vuokratilat alueelta, joten kerhotiloja väistötilojen rakentamista varten varatut määrärahat säästyivät. Malminkartanon kappelin rakentamisen vanhaan puustellirakennukseen sekä rakennuksen ostamisen seurakuntayhtymälle kirkkovaltuusto hyväksyi keväällä 2012 ja asetti enimmäiskustannusarvioksi 2,1 M. Kappelin on valmistunut ja käyttöönotettu joulukuussa Pihatöihin sekä ajoyhteyden kunnostamiseen varauduttiin vielä keväällä Sisääntuloväylän leventäminen edellytti naapurikiinteistön piharakennusten siirtoja, 14

15 joihin asunto-osakeyhtiö ei antanut tarvittavia lupia, joten näitä töitä ei päästy vuonna 2014 toteuttamaan. Hanke alitti siksi kustannusarvionsa noin eurolla. Kampin kappelin diakonia ja sos.tilat. Uuden kappelin toiminnallisiin parannuksiin varattiin vuodelle 2014 ja hanke suunniteltiinkin talousarviovuoden aikana. Valitut rakenteelliset ratkaisut edellyttävät kuitenkin vähintään toimenpidelupamenettelyä, laajempaa suunnittelua toteutusta varten ja Helsingin kaupungilta myönteistä kantaa lisäalueen vuokraamiseksi. Määrärahasta käytettiin alle 10 % edellä mainituista syistä ja hankkeen toteuttaminen lykkääntyi vuodelle Lekholman kesäkodin asuinrakennusten korjauksiin budjetoitiin vuonna , mutta korjauksiin käytettiin vain noin Asuinrakennukset ovat nyt kaikki peruskorjattuja, mutta ns. Ståhlbergin talon julkisivut otettiin seuraavaksi työlistalle. Työ on osoittautunut rakennussuojelustatuksen takia sen verran vaativaksi, että vaadittavat luvat saataneen vasta keväällä Seuraaville vuosille varaudutaan ruokalarakennuksen korjauksiin. Hakavuoren kirkon talotekniikkasaneeraus aloitettiin noin kuukauden myöhässä aikataulustaan joulukuussa 2013 ja hanke kesti kokonaisuudessaan vähän alle vuoden. Kirkko voitiin ottaa uudestaan käyttöön ensimmäiseksi adventiksi marraskuun lopulla Hanke pysyi 4,0 M kokonaistalousarviossaan ja vuoden 2014 talousarvio 3,0 M ylittyi aloituksen myöhäisestä ajankohdasta johtuen noin eurolla. Töölon kirkon peruskorjaus ja lisärakennuksien hanke kilpailutettiin keväällä Kustannusarvio ylittyi niin merkittävästi hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan verrattuna, että hanke keskeytettiin ja päätettiin supistaa kirkon peruskorjaushankkeeksi. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti varata sille 10 M määrärahan, josta budjetoitiin vuodelle 2015 yhteensä 5,0 M. Urakat kilpailutettiin keväällä 2014, mutta hankkeen urakkakilpailusta valitettiin keväällä 2014 ja hankkeen aloitus jäi odottamaan markkinaoikeuden päätöstä. Päätös saatiin kohtuullisen nopeasti ja hanketta päästiin käynnistämään uudelleen syksyllä Lykkäyksestä johtuen hankkeen vuodelle 2014 varattua talousarviomäärärahaa vähennettiin syksyn 2014 lisätalousarviossa 2,0 M :oon, joka alittui noin :lla. Roihuvuoren kirkkoa varten varattiin vuodelle ,5 M. Kirkon peruskorjauksesta päätettiin luopua v siten, että korjauksia tehdään useamman vuoden aikana. Vuonna 2013 toteutettiin siipirakennuksen toiminnalliset korjaukset ja vuonna 2014 aloitettiin ilmanvaihtokoneiden vaihtotyöt ja viemäriverkoston sukitukset itse kirkkorakennuksessa. Hankkeiden myöhäisestä aloitusajan ohjelmoinnista johtuen, määrärahasta käytettiin vain noin Roihuvuoren talotekniikan korjaukset ja tarpeiston uusiminen jatkuvat vuonna TA-taso/kohdistamattomat hankkeet. Kiinteistötoimisto on 2010-luvulla vuosittain budjetoinut 2,0 M määrärahan suurehkoja hankkeita varten, joita yli 200 rakennetun kiinteistön kannasta vuosittain nousee ohi pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnittelun, kun rakenteiden käyttöikiä pyritään optimaalisesti hyödyntämään ja hankkeita, joiden tarvetta ei ole kyetty etukäteen ennakoimaan talousarviosuunnittelun määrämuotoisessa toiminnan ohjelmoinnissa. Tällä talousarviomomentilla määrärahaa ei käytetä, vaan näille hankkeille avataan aina oma talousarviomomenttinsa, jotta pitkävaikutteiset investointimenot voidaan kohdistaa ja aktivoida kirjanpidossa oikeille kiinteistöille. Määrärahan turvin käynnistettiin 15

16 ja toteutettiin vuonna 2014 mm. Hietaniemen kappelin kellotapulin hätätyönä aloitettu peruskorjaus ja Hyvän paimenen kirkon pysäköintijärjestelyt sekä Lauttasaaren kirkon piha-alueiden kiireellisiä perusparannustöitä, jotka oli arvioitu tehtävän varsinaisen peruskorjauksen yhteydessä. Määrärahalla katetaan myös laskennallisesti talousarvioylityksiä sellaisten hankkeiden osalta, joissa toteutusvaiheessa on tullut yllättäviä kustannuksia, kuten mm. maaperän haitta-aineista, asbestipurkutöistä tai muista vastaavista, jotta kokonaistalousarvion investoinnit pysyisivät hyväksytyn suuruisena. Vuonna 2004 tällainen kohde oli mm. Meritullin seurakuntatalon liikehuoneistojen korjaustyö, jossa rakenteiden purkuvaiheessa paljastui asbestimateriaalin laajahko käyttö, johon ei oltu kohteen piirustusten tai ylläpidolla olevien lähtötietojen perusteella varauduttu talousarvion laadinnan hetkellä. Kirkkojen vesikattojen ja julkisivujen korjauksia varten sekä muita välttämättömiä ja akuutteja korjaustöitä varten talousarvioon on siirretty 1,0 M määräraha ylläpitoyksikön sellaisia töitä varten, jotka käyttötalouden kunnossapito ja huoltotöiden yhteydessä paljastuvat ja jotka ovat kirjanpitosäännösten perusteella useammalle talousarviovuodelle jaksotettavia menoja. Tällaisia töitä vuonna 2014 oli mm. tuomiokirkon kaukolämpösiirtimen vaihtotyö (n ), seurakuntientalon pohjaviemärin sukitustyö (n ), Paavalin kirkon kosteusvauriokorjaukset (n ), Kellokosken juhlatalon kattokorjaus (n ), Korpirauhan leirikeskuksen pihan korjaukset (n ) ja muutama taloudelliselta merkitykseltään pienempi kohde. Mustasaaren silta päätettiin rakentaa alun perin vuosien 2014 ja osin 2015 aikana. Talousarviosuunnittelussa varauduttiin yhteensä kustannuksiin. Suunnittelun hyvän hallinnan ja onnistuneen kilpailutuksen ansiosta silta pystyttiin rakentamaan kokonaisuudessaan jo vuoden 2014 aikana, joten vuoden 2014 aikana talousarviomäärärahat ylittyivät noin hankkeen aikaistumisesta johtuen. Valmistunut silta palvelee nyt saaren huoltoyhteytenä ja tuo merkittäviä taloudellisia säästöjä jatkossa kiinteistön ylläpidolle ja huollolle, kun merikuljetuksia voidaan tältä osin vähentää. Myös talviaikainen pääsy saarelle toteutuu kuluvana vuonna ensimmäistä kertaa. Viikin As Oy Letkajenkka senioritaloprojekti käynnistyi kesäkuun alussa Hankkeen talousarvio on 21 M ja asuntoja valmistuu yhteensä 120 kpl sekä 220 m2 suuruiset liiketilat. Asuntojen myynti aloitettiin marraskuussa 2013 ja vuonna 2014 asuntoja myytiin 28 kpl. Hanke on edennyt talousarviossaan ja rakennustyöt aikataulussaan. Arvioitu valmistumisajankohta on huhtikuussa Arabianrannan As Oy Berliininpiha ja As Oy Lontoonpiha hankkeet käynnistyivät kesäkuun alussa Berliininpiha on RS-hanke jossa valmistuu myyntiä varten yhteensä 66 asuntoa ja sen talousarvio on 14,2 M. Lontoonpiha on vuokrakohde jossa valmistuu yhteensä 36 asuntoa ja sen talousarvio on 9,15 M. Berliininpihan asuntojen myynti aloitettiin syyskuussa 2013 ja asunnoista on jo myyty 59 kpl ja muutama on lisäksi varattu. Hankkeet ovat edenneet aikatauluissaan ja otetaan käyttöön helmikuun 2015 aikana. Hankkeet ylittänevät kokonaistalousarvionsa yhteensä noin eurolla. Kiint Oy Lehtisaaren papinpöydänkuja 2 eli Lehtisaaren ryhmäkoti on valmistunut ja otettu käyttöön vuoden 2012 tammikuussa. Perusparannushanke toteutettiin vaiheistettuna naapuriin rakennettavan AsOy Lehtihovin senioritalon kanssa siten, että rakennuksilla on yhteiset pysäköintihallipaikat Lehtihovin pysäköintilaitoksessa ja mm. 16

17 yhteispihaa Lehtisaaren kappelin kanssa. Lehtihovin valmistuttua rakennusteknisiltä osiltaan Joulukuussa 2013 kummastakin hankkeesta jäi vielä toteutettavaksi osin yhteisiä rakenteita sisältäneet piha-alueet. Ryhmäkodille varattiin vuoden 2014 talousarvioon , mikä ylittyi n :lla. Lehtihoville varattiin vuodelle , joka jäi puolestaan käyttämättä kokonaan. Lisäksi valtuusto varasi vuoden 2014 talousarvioon ns. Lehtisaaren tornia varten :n määrärahan, mikä jäi lähes kokonaan käyttämättä, koska hanke päätettiin hylätä omana rakennustyönä ja tutkia kiinteistön vuokraaminen pitkäaikaisin maanvuokrasopimuksin. Ruskeasuon As Oy Paraistentie ja As Oy Kiskontie hankkeet käynnistyivät helmikuussa Paraistentie on asuntolahanke jossa valmistui yhteisen seurakuntayön asuttamistoimintaa varten 29 asuntoa sekä Meilahden seurakunnalle seurakuntasali. Kiskontie on vapaarahoitteinen vuokratalo johon valmistui 28 asuntoa ja vuokrattava liiketila joka on vuokrattu Suomen lähikaupalle. Hankkeiden yhteinen talousarvio on 13,3 M ja vuoden 2014 talousarvioon varattiin As Oy Paraistentielle , joka jäi käyttämättä ja As Oy Kiskontielle , joka ylittyi eurolla. Hankkeet valmistuivat syyskuussa 2014 ja pysyivät kokonaistalousarviossaan ja aikataulussaan. Jätkäsaaren asuinrakennusta ja seurakuntakeskusta varten valtuusto varasi arkkitehtuurikilpailun käymistä ja suunnitteluttamista varten vuodelle määrärahan. Arkkitehtuurikilpailu päättyi elokuussa 2014 ja voittaneen arkkitehtitoimiston kanssa valmisteltiin muiden suunnittelualojen toimeksiantojen kilpailutus. Hanke etenee kevään 2015 aikana suunnittelun osalta toteutusvaiheeseen ja urakoiden osalta kilpailutukseen. Valtuustolle tuodaan vuonna 2015 hankesuunnitelma hyväksyttäväksi, mikäli talousarvio pysyy suunnitelluissa rajoissa ja investoinnille on taloudelliset edellytykset. Varsinainen rakentaminen ajoittuisi kevääseen Vuoden 2014 talousarvio alittui noin :lla, koska kilpailutusvaiheessa päätettiin varata urakoitsijoille mahdollisuus vaikuttaa hankkeen toteutustalouteen tavanomaista enemmän ja toisaalta toteutussuunnittelulle päätettiin vastaavasti varata pidempi aika, mikäli investointipäätös hankkeelle saadaan ja mikäli valtuusto varaa hankkeen käynnistämisen edellyttämät määrärahat vuosille 2016 ja Maankäyttömaksuihin varattiin vuodelle 2014 yhteensä 1,5 M, jota ei käytetty talousarviovuonna lainkaan, koska Vantaan yhteismaiden osalta Lipstikan asemakaavaalueen maankäyttömaksut erääntyvät maksettavaksi vasta helmikuussa 2015 ja Hiekkaharjun asemakaavan eteneminen on lykkääntynyt vuosille Myöskään muita suurempia asemakaavoja ei valmistunut seurakuntien omistamille maille Maankäyttömaksujen arvioitua hitaampi realisoituminen on seurausta asuntotuotannon hidastumisesta vallitsevassa taloudellisessa taantumassa. 17

18 1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä Yleistä Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut Helsingin seurakuntayhtymän riskien hallinnan toimintamallin ja vastuunjakotaulukon. Toimintamallin taustalla on perusselvitys Helsingin seurakuntayhtymän riskeistä. Riskienhallinta on pyritty sovittamaan osaksi Helsingin seurakuntayhtymän johtamista ja päätöksentekoa. Näkyväksi tehty riskien hallinta on vakiintunut oleelliseksi osaksi strategiatyötä sekä tietojärjestelmä- ja muiden kehitysprojektien ohjaamista. Vuoden 2014 aikana on panostettu voimakkaasti jäsenyyden vahvistamiseen, kehitetty kiinteistösijoittamisen riskien hallintaa, resursoitu Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen suunnittelu ja seuranta sekä varauduttu henkilöstö- ja maineriskien hallintaan. Jäsenmäärän kehitys Kirkon jäsenyyden merkitys on erityisesti pääkaupunkiseudulla ollut jo pitkään laskussa. Vuoden 2014 aikana Helsingin seurakuntien jäsenmäärä väheni yhteensä jäsenellä ollen vuoden lopussa 1,5 % alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Jäsenmäärän laskun jatkuminen ja sen heikko ennustettavuus ovat Helsingin seurakuntayhtymän merkittävin pitkän aikavälin toiminnallinen ja taloudellinen riski. Jäsenosuuden merkittävä aleneminen muuttaa voimakkaasti toimintaympäristöä ja vaikeuttaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Jäsenmäärän lasku alentaa verotuloja, mutta jäsenmäärän muutosprosenttia selvästi hitaammin. Kirkosta eronneista 67,4 % oli vuotiaita ja 43,4 % vuotiaita. Tässä elämänvaiheessa tulotaso on vielä suhteellisen alhainen mutta eronneiden jäsenien verotulojen menetys tulee koko painollaan näkymään seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Riskin jäsenkehityksessä muodostavat lapset, joiden vanhemmista vähintään toinen kuuluu helsinkiläiseen seurakuntaan mutta joita ei kasteta ja samalla liitetä seurakuntaan. Näitä lapsia oli vuoden 2014 aikana noin 600. Kastamattomien lasten perheiden ajatuksia kasteesta tutkittiin Helsingissä vuoden 2012 aikana. Tutkimustulosten perusteella päädyttiin erilaisiin toimenpiteisiin, mm. tarkastelemaan kasteprosessia, etsimään erilaisia proaktiivisia tapoja toimia seurakuntalaisten kanssa ja järjestämään Kastepäiviä säännöllisesti. Yhteisiä kastepäiviä toteutettiin kaksi vuoden 2014 aikana ja niissä kastettiin yhteensä 37 lasta. Helsingin seurakuntayhtymässä on ryhdytty moniin toimenpiteisiin jäsenyyden vahvistamiseksi. Myönteisen jäsenkehityksen aikaansaamiseksi on panostettu mm. erilaisiin seurakuntien toimintaa tukeviin projekteihin. Näitä projekteja hallinnoidaan Jäsenelle parasta jäsenyyden tukihankkeessa. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän yhteisen jäsenstrategian pohjalta seurakunnat rakentavat omia jäsenyyden kehittämisohjelmiaan, joiden tekemistä varten kaikki seurakunnat ovat nimenneet jäsenyyden vahvistamisen kontaktiryhmät. Jäsenstrategian mukaista toimintaa toteutettiin mm. kärkihankkeissa Pienelle parasta, Nuorelle parasta sekä Seurakuntavaalit jäsenyyden vahvistamisena. Toteutettiin rippikoulun palvelutasotutkimus sekä seurakuntavaalien yhteydessä kysely Parempi kirkko, joissa Helsingin seurakuntien toiminta sai hyvät arviot sekä saatiin kehittämisideoita toimintaan. Vuonna 2013 toteutettujen vihki- ja kasteprosessin palvelutasotutkimusten kehittämisehdotusten pohjalta sovittiin uusia käytäntöjä ja tarkennuksia prosesseihin kaikkia seurakuntia koskien. Vuonna 2012 käynnistetyn rukous- ja palautekanava Itkumuuri.fi / Klagomuren.fi toiminta jatkui. Saadut palautteet analysoidaan ja niitä käytetään hyödyksi toiminnan suunnittelussa. Palautteita saatiin vuoden 2014 aikana yhteensä 454 ja esirukouspyyntöjä lähetettiin

19 Kirkostaeropalautteen kerääminen, analysointi ja palautteeseen vastaaminen on jatkuva prosessi. Tutkija Jenni Spännäri teki vuosina tulleesta palautteesta analyysin Arvostan mutta eroan. Jäsenyyden vahvistamisen toimiin liittyy myös muuta kehitystyötä mm. viestinnän suuntaamiseksi yleisemminkin heikoimmin kirkkoon sitoutuneisiin jäseniin/ikäluokkiin ja koko jäsenyyden polun kehittämiseksi kohti ns. kohtaamisten helminauhaa, jossa seurakuntalaiset kohdataan säännöllisesti koko heidän jäsenyytensä ajan. Henkilöstöriskit Talouden kiristyminen verotulojen kasvun hitauden vuoksi edellyttää Helsingin seurakuntayhtymältä toiminnan kustannustason alentamista. Henkilöstömenojen osuus tuloslaskelmassa on noin 60% kaikista menoista, joten merkittäviä säästöjä on tavoiteltava sopeuttamalla henkilökunnan määrää eri yksiköissä. Henkilöstöstrategian mukaisesti pyritään henkilömenoja alentamaan ns. luonnollisen poistuman kautta. Tehtäväjärjestelyt ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen ovat osa sopeuttamistoimia. Tässä sopeuttamisessa on seurakuntayhtymän rakenne hidaste, joka uhkaa toiminnan laatutason ylläpitämistä. Seurakunnallisen toiminnan organisaatio- ja virkarakenne vaikeuttavat merkittävästi henkilökunnan joustavaa siirtymistä seurakuntien ja seurakuntayhtymän yksiköiden välillä. Haasteena ovat mm. virkojen verrattain kapeat tehtävänkuvat ja toisaalta organisaation taipumus pitäytyä totutuissa toimintamalleissa. Sisäisen liikkuvuuden lisääminen on tehokasta henkilökustannusriskin hallintaa. Helsingin seurakuntayhtymässä on käynnistetty toimia sisäisten työmarkkinoiden kehittämiseksi. Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen Helsingin seurakuntayhtymässä ja työmarkkinoilla yleensäkin muodostavat toisen henkilöstöön liittyvän riskin. Motivoituneen ja osaavan henkilöstön saaminen avainalueiden ydintehtäviin on edelleen vaikeaa, vaikka yleinen työmarkkinatilanne on sitä heikon talouskasvun ja kasvaneen työttömyyden seurauksena ainakin väliaikaisesti helpottanut. Eläköityminen antaa toisaalta mahdollisuuden hallittuun henkilöstön vähentämiseen. Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia sisältää mm. rekrytointiin, palkitsemiseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita, joiden tarkoituksena on turvata henkilöstön työssä jaksamista sekä työvoiman saantia. Joka neljäs vuosi toteutetaan koko henkilöstölle suunnattu työkyky- ja työhyvinvointikysely, jonka avulla seurataan henkilöstön ja työyksikköjen tilannetta sekä suunnitellaan ja suunnataan toimenpiteitä kyselytulosten pohjalta. Käyttöönotetun henkilötietojärjestelmän avulla voidaan ylläpitää monipuolisia ja ajantasaisia henkilötietoja ja saada niistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi tarpeellisia raportteja. Harkinnanvaraisen palkanosan (havan) käyttöönottoprosessi on alkanut vuonna 2014 ja palkanosa otetaan käyttöön Helsingin seurakuntayhtymässä vuoden 2015 aikana. Esimiestyön kannalta prosessi on suhteellisen raskas ja vaativa. Hyvin toteutettuna se parantaa merkittävästi vuorovaikutteista henkilöstöjohtamista pitkällä aikavälillä. Taloudelliseen palkitsemiseen kanavoitavat varat ovat kuitenkin melko vähäiset. Uudistuksen toimeenpano sitoo edelleen vuonna 2015 koko henkilöstön aikaa ja ajatuksia siinä määrin, että Helsingin seurakuntayhtymässä on tiedostettu palkkausjärjestelmän uuden osion vaikutus operatiivisen toiminnan riskeihin. Helsingin seurakuntayhtymässä on ollut kuusi johtajan virkaa. Kaksi viranhaltijaa siirtyi eläkkeelle vuonna 2013 ja kaksi siirtyi eläkkeelle vuoden 2014 aikana. Lähes koko johdon 19

20 vaihtuminen 2-3 vuoden aikana on nähty toiminnan ja talouden johtamiseen kohdistuvana riskinä. Kirkon työntekijöiden eläkkeiden maksamisesta vastaa kirkon eläkelaitoksena toimiva Kirkon keskusrahasto. Eläkkeiden rahoitus on perustunut palkkasumman perusteella maksettavaan työnantajan ja palkasta perittävään työntekijän eläkemaksuun sekä rahastoinnin avulla kerrytetyn eläkerahaston sijoitustuottoihin. Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle ja sen myötä maksettavien eläkkeiden määrä kasvaa. Kun kirkon henkilöstömäärän odotetaan samanaikaisesti vähenevän, eläke-ennusteen mukaan vuotuiset tulot eivät riitä eläkkeiden maksamiseen. Eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi eläkemaksua on kirkolliskokouksen päätöksillä korotettu vuosina ; palkkaperusteista maksua 1% ja 1,2% kirkollisveron määrään perustuen. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan seurakunnilta voidaan periä kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua, joka voi olla 1%-5% kirkollisveron määrästä. Helsingin seurakuntayhtymän taloussuunnittelulle maksujen kasvaminen on haaste. Sijoitustoiminnan ja kiinteistökehityksen riskit Helsingin seurakuntayhtymällä on meneillään ja edessään haasteellinen kiinteistökehittämisen ja kiinteistösijoittamisen vaihe. Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian mukaisesti pyritään seurakuntayhtymälle vuosien saatossa kertynyttä maa- ja kiinteistöomaisuutta pitämään tuottavassa muodossa kaavoittamalla alueita/tontteja yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa pääosin asumiskäyttöön. Tämän seurauksena on käynnistetty useita laajoja kiinteistökehityshankkeita mm. Arabiassa, Lehtisaaressa, Ruskeasuolla ja Viikissä. Näiden tuloksena rakennetaan helsinkiläisille uusia vuokra- ja omistusasuntoja. Samalla syntyy myös uusia sosiaalisen asumisen ratkaisuja sekä seniori- ja palvelutaloasuntoja. Hankkeisiin sitoutuneen oman pääoman pitämiseksi kohtuullisena ja oman pääoman tuoton parantamiseksi on käytetty vierasta pääomaa. Tämä osaltaan kasvattaa kiinteistösijoittamisen riskejä, joita ovat rakentamisen riskit (rakentamisen kustannusten ennustevirheet, rakentamisen tekniset ja juridiset riskit, viranomaisriskit) ja markkinariskit (vuokratasojen ja myyntihintojen ennakointi ja velkarahan saatavuuden ja korkotason ennakointi). Suomen talouden epävakauden pitkittyminen on lisännyt markkinariskejä varsinkin liikekiinteistöissä ja väestön ostovoiman, ikärakenteen ja asumistarpeiden muutos asunnoissa. Asuintalojen kiinteistökehityshankkeissa onnistuttaessa voidaan kasvattaa omaisuuden arvoa ja nettokassavirtatuottoa. Vieraan pääoman osuus konsernitaseessa on jatkanut kasvuaan vuonna 2014 ja laskee vuonna 2015, kun kehittämisen tuloksena rakennettuja asuntoja myydään. Vieraan pääoman käytön lisääntyminen edellyttää rahoituksen riskien (korkoriski ja maturiteettiriski) hyvää hallintaa. Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut rahoituksen suunnittelun ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet osana konserniohjeistusta tammikuussa Rahavarojen sijoitusten tuotot ovat merkittävä osa seurakuntayhtymän vuotuista tulorahoitusta. Rahavarojen sijoitusten nettotuotot ovat keskimäärin n. 5 M vuodessa. Suhdannevaihtelut aiheuttavat tähän määrään suuria vaihteluja markkina-arvojen laskun ja toisaalta arvojen palautumisen myötä. Sijoitusten määrä tilinpäätöksessä on markkinaarvon mukaan 136 M. Sijoitustoimintaan liittyy riskejä, joita hallitaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamassa sijoitustoiminnan ohjeessa määriteltyjen periaatteiden pohjalta. Ohjeen mukaan rahavarat on sijoitettava suunnitellusti siten, että riittävä 20

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja 2013. Verksamhetsberättelse Balansbok 2013

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja 2013. Verksamhetsberättelse Balansbok 2013 Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet Toimintakertomus Tasekirja 2013 Verksamhetsberättelse Balansbok 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus...

Lisätiedot

Nyt esitellään vuoden 2014 ensimmäiset projektien raportit, joita ovat:

Nyt esitellään vuoden 2014 ensimmäiset projektien raportit, joita ovat: 235/2014 103 Projektien väliraportit 03/2014 Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi investointiprojektien kolmannesvuosiraportit esittelyosan ja

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ VUOSITILASTO 2014 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2014 jäsentietojen yhteenveto... 2 3. Kartta kirkkoon kuuluminen seurakunnittain... 3 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain...

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja 2012. Verksamhetsberättelse Balansbok 2012

Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet. Toimintakertomus Tasekirja 2012. Verksamhetsberättelse Balansbok 2012 Helsingin seurakuntayhtymä Helsingfors kyrkliga samfällighet Toimintakertomus Tasekirja 2012 Verksamhetsberättelse Balansbok 2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 13.6.2013 Sisällysluettelo I Toimintakertomus...

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä VUOSITILASTO 2013 Helsingin seurakuntayhtymä Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2013 väestömuutosten yhteenveto... 3 3. Läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2013... 4 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen 632/2015 148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

104 Helsingin seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen eräiden seurakuntayhtymän kokonaisuudessaan tai osaksi omistamien yhtiöiden hallituksiin 2014

104 Helsingin seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen eräiden seurakuntayhtymän kokonaisuudessaan tai osaksi omistamien yhtiöiden hallituksiin 2014 241/2014 104 Helsingin seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen eräiden seurakuntayhtymän kokonaisuudessaan tai osaksi omistamien yhtiöiden hallituksiin 2014 Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 6-2015 Aika 12.08.2015 kello 18.00 19.40 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Vuositilasto 2011. Johdanto...3. Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2011 väestömuutosten yhteenveto...4

Vuositilasto 2011. Johdanto...3. Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2011 väestömuutosten yhteenveto...4 Vuositilasto 2011 Johdanto...3 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2011 väestömuutosten yhteenveto...4 Helsingin seurakuntayhtymän läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2011...5 Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero

verotus valmistui Kunnallisvero Yhteisövero Uskonnolliset yhteisöt Kiinteistövero VUODEN 2010 VEROTULOT Rahatoimisto KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KH 9.2.2011 Vuoden 2009 maksuunpannut verot Kaupungin saamiin vuoden 2010 verojen tilityksiin vaikuttaa merkittävästi vuoden 2009

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.10.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.6.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Vuositilasto 2012. Johdanto..3. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain 31.12.2012 6. Helsingin kaupungin väkiluvun ja seurakuntayhtymän läsnä olevan

Vuositilasto 2012. Johdanto..3. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain 31.12.2012 6. Helsingin kaupungin väkiluvun ja seurakuntayhtymän läsnä olevan VUOSITILASTO 2012 Johdanto..3 n vuoden 2012 väestömuutosten yhteenveto.4 n läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2012..5 Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain 31.12.2012 6 Helsingin kaupungin väkiluvun ja

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 17.1.2013 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali... 3 3. Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 KOKOUSAIKA: 10.11.2015 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.35 KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 20.10.2015 klo 17.00 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto

Pakilan seurakuntaneuvosto Palosuontie 1 00660 Helsinki (09) 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 1/ 2013 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014 16 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.4.2014 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto 18.11.2015

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto 18.11.2015 Aika 18.11.2015 kello 18.30 18.50 Paikka Läsnä Tarinmaan seurakuntatalolla Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo

Lisätiedot