TILINPÄÄTÖS 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.6.2012 40"

Transkriptio

1 KRUUNUPYYN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa

2 Kansikuva: Gun Näse

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Yleistä tietoa kunnasta... 3 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista... 5 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä... 5 Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 7 Strategiasuunnitelman toteuttaminen kunnan toiminnassa... 8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 9 Tuloslaskelma ja tunnusluvut Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Tase ja tunnusluvut Kunnan kokonaistulot ja menot Yhdistelmä konsernitilipäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernikuva Konsernin toiminnan ohjaus Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernin tuloslaskelma ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut TALOUSARVION TOTEUTAMISVERTAILU Selonteko tavoitteiden toteuttamisesta Käyttötalousosan toteutuminen Kuvio käyttömenojen toteutumisesta ja lautakunnittain nettotasolla Tuloslaskelmaosan toteutuminen Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase LIITETIEDOT Sovelletut tilinpäätösperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Selvitys suunnitelmanmukaisista poistoperusteista (kunnan) Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot HENKILÖSTÖRAPORTTI Henkilöstöraportti ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen erillinen tilinpäätös, toimintakertomus ja liitetiedot... 96

4 LUETTELO JA SELVITYKSET Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista Selonteko kirjapidon säilytystavasta Avainlukujen laskentakaavat tuloslaskelmassa ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

5 3 Yleistä tietoa kunnasta Perustamisvuosi 1969 Asukasluku Väestömäärä = Vastaava luku = Tuloveroprosentti 2011 = 19,5 % Lainanotto euro/asukas Kunnanvaltuusto RKP 19, Keskusta 3, Sosiaalidemokraatit 3, Kristillisdemokraatit 2 Työttömyysaste 4,5 % joulukuussa 2011, keskimäärin vuoden aikana 4,4 % Elinkeinorakenne Maa- ja metsätalous 14,6 % Teollisuus 34,8 % Palvelut 49,4 % Muut 1,2 % Kunnan pinta-ala Yhteispinta-ala 750,7 km 2 * maapinta-ala 712,8 km 2 * vesialueet 37,9 km 2 Lääni Järjestystoimi Veropiiri Länsi-Suomen lääni Vaasan maistraatti, Pietarsaaren palveluyksikkö Pohjanmaan käräjäoikeus Pietarsaaren kihlakunta, Kruunupyyn palveluyksikkö, alkaen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitos Pohjanmaan verotoimisto, Pietarsaaren toimipaikka Sosiaali- ja terveydenhuolto Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yhteistyö Kokkola isäntäkunnan kanssa alkaen Vaasan työsuojelupiiri Kansaneläkelaitoksen Kokkolan toimisto Elinkeinoelämä ja työvoimapiiri Rannikon metsäkeskus Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Suunnittelu ja tekninen organisaatio sekä alueellinen jako Pohjanmaan liitto Pohjanmaan maanmittaustoimisto, Kokkolan yksikkö Vaasan tiepiiri Länsi-Suomen sotilaslääni/pohjanmaan aluetoimisto Kokkolan Piirihälytyskeskus Pietarsaaren aluekunta Lähin lentokenttä Lähin rautatieasema Kruunupyyn lentokenttä Kokkolan rautatieasema

6 4 Kunnanjohtajan katsaus Vuodesta 2011 tuli muutaman laihan vuoden jälkeen vuosi, kun kunnan tulot eli verot, valtionosuudet ja maksut toipuivat kansainvälisestä suhdannetaantumasta, joka osui meihin kaikkiin syksyllä Kunnan palvelutuotanto vuonna 2011 on jatkunut normaalissa järjestyksessä vuoden aikana kansainvälisten suhdanteiden heilahduksista huolimatta. Vahvuus on, että kunnan talous ja palvelutuotanto ovat saavuttaneet sellaisen tasapainon, että suhdanneheilahdukset eivät välittömästi vaadi perinpohjaisia tarkistustoimenpiteitä kunnan palvelutarjonnassa. Verotuloja kertyy vuonna 2011 yhteensä n. 18,5 miljoonaa euroa, eli n. 1 miljoonaa euroa enemmän kuin budjetoitu. Valtionosuuksia kertyy lisäksi 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin budjetoitu ja muita tuloja 0,6 miljoonaa enemmän kuin budjetoitu, joten tilinpäätöksen tulopuoli on huomattavasti vahvempi kuin mitä talousarviossa oli ennakoitu. Käyttötalousosa osoittaa tiukan talousarviokurin kautta linjan, kun toiminnat ovat pysyneet osoitettujen määrärahojen puitteissa. Vakava kansainvälinen ja kansallinen taloustilanne on varmasti johtanut siihen, että monet sektorit ovat käyttäneet jopa huomattavasti vähemmän määrärahoja kuin budjetoitu, mikä on huomion arvoista kun palvelutuotanto on jatkunut häiriöittä vuoden aikana. Yhteistyö isäntäkunta Kokkolan kanssa, joka käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon ja KPKSkuntayhtymän erikoissairaanhoidon, aiheuttaa vakavan poikkeaman talousarvioon. Isäntäkuntasopimus ja kuntayhtymän toiminta vievät yli puolet kunnan käyttötalousarviosta. Kyseisen sektorin kustannusnousu on yli 9 % edellisvuoteen verrattuna ja n. 3 % korkeampi kuin peruskunnan. Tämä on trendi, joka ei voi jatkua, ja Kruunupyyn kunnan on luotettava siihen, että isäntäkunta ja kuntayhtymä erikseen tai mieluiten yhteistyössä tekevät kaikkensa pysäyttääkseen tämän trendin, jossa menolisäykset ovat huomattavasti yli muiden sektoreiden vastaavat ja etenkin huomattavasti yli kunnan käytettävänään olevan tulokehityksen. Hallitusohjelmaan kuuluva valtioneuvoston kuntauudistus ja työ, jota tehdään jatkuvasti kunnan palvelutarjonnan kehittämiseksi tulevat entistä selkeämmin osoittamaan lisääntyneen yhteistyön merkitystä kuntien kesken. Pyrkimyksemme ja toivomme on, että uudistustyö johtaa myös ratkaisuihin hoitoalan kustannuspaineen hillitsemiseksi. Yrittäjyys, hoidon laatu sekä koulutuksen laajuus ja sisältö muodostavat pohjan kunnan tulevaisuudelle ja laadun varmistaminen onnistuu parhaiten vahvistamalla yhteistyötä alueellisesti ja kuntien kesken. Kansallisesti katsoen olemme maantieteellisessä kehitysvyöhykkeessä alueella, jossa yrittäjyys, työllisyys ja yksityinen sekä julkinen talous ovat vakaita ja kehittymään päin. Paikallisesta ja alueellisesta identiteetistä vaaliminen näiden laatukriteerien mukaan on kaikkien asukkaiden, kaikkien luottamushenkilöiden ja koko henkilökunnan tärkein tehtävä tulevaisuutta ajatellen. Michael Djupsjöbacka

7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 5 Kunnallisessa palvelutuotannossa on muun tuotannon tavoin erilaiset riskit kuten tapaturmat, henkilökohtaiset erehdykset, sairauspoissaolot ym. Henkilökunta voi työpanoksensa kautta aiheuttaa haittaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Kunta on ottanut vastuuvakuutuksen henkilökunnalleen, jonka omavastuu on aika korkea, joka peittää mahdolliset suuret vahingot. Epävarmuustekijä, joka tulevaisuudessa tulee vaatimaan enemmän huomiota, on pätevän henkilökunnan rekrytointi. Häiriöt sähkön-, veden- ja viemärihuollossa, jotka voivat johtaa tulojen poisjääntiin tai jopa asiakkaiden vahingonkorvausvaatimuksiin on vaaratekijä. Vesihuoltolaitoksilla on vastuuvakuutukset tätä varten. Kunnan kiinteistöjen kohdalla on esinevahinkojen, kuten palo- ja vesivahinkojen, vaaraa. Vakuutuksia on olemassa näitä vahinkoja varten. Korkoriskeiltä kunnan pitkäaikaisten lainojen kohdalla suojaudutaan siten, että noin puolella lainakannasta on kiinteä korko ja lopulla liikkuva korko. Tietojärjestelmän toiminnoista huolehtii ATK-vastuuhenkilö, joka tekee yhteistyötä sen atk-yhtiön kanssa, jolta kunta osakkeenomistajana ostaa palveluita Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki toimielimet ja viranhaltijat, joilla on toimikelpoisuus käyttää kunnan varoja ja jotka toimivat viranomaisina, huolehtivat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kukin sektori suorittaa keskeytymättömästi erilaisia kontrolleja, kuten taloudellisia tarkastuksia, juridisia tarkastuksia ja erilaisia arviointeja. Suuret sektorit kuten sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitos ovat merkinneet muistiin kuinka sisäinen valvonta toteutetaan. Esimerkkinä voidaan sivistyslautakunnan sisäisen valvonnan osalta mainita, että tulosvastaaville yksiköille ja heidän vastuuhenkilöille ilmoitetaan kuukausittain talousarviosta kirjanpitoraportilla. Lautakunnan hankkiessa kalliimpaa irtaimistoa hankinnat tapahtuvat yhdessä esimiehen kanssa ja atk -hankinnat yhteistyössä kunnan atk-vastaavan kanssa. Lautakunta vahvistaa vuosittain, kuten muutkin lautakunnat, luettelon niistä henkilöistä, jotka ovat oikeutettuja hyväksymään laskuja. Teknisen lautakunnan valvonnasta voidaan esimerkiksi mainita, että investointikohteista otetaan raportteja hankevastaavalle tai rakennustoimikunnalle, mikäli sellainen on valittu. Liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitoksen osalta sisäinen valvonta tapahtuu vertailemalla tulosyksiköiden ja henkilöstön saavuttamia tuloksia sekä toimintatapoja huomioon ottaen voimassa oleva lainsäädäntö, säädökset ja ohjeet sekä kunnan solmimat sitovat sopimukset ja käytössä olevat resurssit ja toimintatavoitteet. Sisäisessä valvonnassa sähkölaitos kiinnittää erityistä huomiota seuraavaan: Päätökset ja sopimukset tulee laatia perusteellisesti ja laillisesti sekä huolehtia siitä ettei päätäntävaltaa ylitetä. Asiankäsittely, toimeenpaneminen ja tiedottaminen on suoritettava oikein ja viipymättä. Palvelujen hankinnassa tulee valvoa että solmituista sopimuksista pidetään kiinni. Resursseja käytetään asiallisesti ja tehokkaasti. Toimintariskit on oltava hallinnassa, siten että asetetut tulostavoitteet ovat saavutettavissa. Kunnanhallitus, jolla on kokonaisvaltainen vastuu, saa säännöllisiä talousarvioraportteja taloustoimistosta siitä, miten kunnan talousarvio on toteutunut. Kunnanhallitukselle laadittavissa valmisteluissa noudatetaan lakeja ja hallintosäännön määräyksiä. Kunnan hallintosäännöstä ilmenevät valtuudet ja vastuu. Johtoryhmä pitää säännöllisiä viikkokokouksia, missä otetaan kantaa yhteisiin asioihin. Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma sisältää strategiasuunnitelman, jota noudatetaan.

8 6 Esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimiseksi on jo useamman vuoden ajan käytetty KuntaOffice ohjelmaa ja pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan kotisivulla, mikä lisää päätöksen valvontaa. Lautakuntien pöytäkirjat toimitetaan aina kunnanhallitukselle toimeenpanoa varten ja kunnanhallituksella on edustajansa eri lautakunnissa, jonka tehtävänä on esitellä kukin lautakunnan tekemiä päätöksiä kunnanhallituksen kokouksissa toimeenpanemisen yhteydessä. Myös tarkastuslautakunnan jäsenet saavat lautakuntien pöytäkirjat jaettuina tarkastuslautakunnan jäsenten kesken. Valtuustojäsenet ja kunnan johtoryhmä saavat kunnanhallituksen esityslistat. Virkamiespäätökset toimitetaan useamman kerran vuodessa sille lautakunnalle tai kunnanhallitukselle, jonka alaisuuteen viranhaltija kuuluu.

9 7 Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tulos osoittaa Kruunupyyn kunnan osalta, liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitos mukaan lukien, ,24 euron alijäämän, josta kunnan alijäämä on ,55 ja liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen ylijäämä on ,31. Taseessa kohdalla ylijäämä / alijäämä edellisiltä kausilta on kertynyt ylijäämä ,59. Kun vuoden 2011 tulos on huomioitu, kertynyt ylijäämä nousee ,35 euroon. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että tilikauden tulos kirjataan tilikauden ylijäämää/alijäämää vastaan taseen kohdalla Oma Pääoma.

10 Strategiasuunnitelman toteuttaminen kunnan toiminnassa 8 Kruunupyy 2015 kunnanvaltuuston hyväksymä strategiasuunnitelma. TALOUS Kunnanhallitus on saanut taloudellisia raportteja säännöllisesti, jotta johto voi reaaliajassa seurata talousarviokuria ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Isäntäkunta Kokkolan kanssa tehdyn yhteistoiminnan seuranta tapahtuu siten, että toiminta seurataan kuviollisesti, edellytykset ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin talousarviopoikkeamista rajoitetaan isäntäkuntasopimuksessa. Tilastollisia vertailuja vastaaviin kuntiin kansallisella tasolla tehdään säännöllisesti virkamiestasolla eri sektoreissa. ASUKKAAT Pienempiä asukaskyselyjä (esim. ruokapalvelusta ja oppilaiden kouluviihtyvyydestä) tehdään säännöllisesti ja laajempi kysely kunnan palvelutarjonnasta tehdään kerran valtuustokauden aikana. Vanhusneuvosto ja kunnanosalautakunnat sekä erinäiset toimielimet oppilaille ja vanhemmille antavat säännöllisesti palautetta tarjotusta palvelusta. HENKILÖKUNTA Vuoden 2011 aikana on kiinnitetty erityistä huomiota henkilöstöön ja heidän hyvinvointiin. Kunnan omien työntekijöiden kesken on tehty kysely ja tuloksista osa näkyy henkilöstön tilinpäätöksessä. Isäntäkunta on tehnyt vastaavia selvityksiä hoitoalan henkilökunnan osalta. ELINKEINOELÄMÄ Teollisuustonttitarjonta on suhteellisen hyvää ja pienempiä alueita on hankittu mm. lämpöhuoltoinvestointien mahdollistamiseksi Kruunupyyn keskustassa. Tuotantoteollisuudessa toteutetaan uusinvestointeja vuoden 2012 aikana ja palvelu- ja hoitoalojen tarjonta paranee, kun palveluasumista kehitetään Teerijärven ja Kruunupyyn kunnanosissa. Alueellista yhteistyötä on vahvistettu, koska Kannuksesta Alajepualle ulottuvalla alueella on rakenteilla kehitysvyöhyke ja työssäkäyntitilastot osoittavat selkeästi, että työvoiman liikkuvuus lisääntyy ja että asuminen ja työssäkäynti kattavat yhä laajempia maantieteellisiä alueita. Kunnan imago sillanrakentajana vahvistuu yhteistyössä naapurikuntien kanssa ja useat, laajoja maantieteellisiä alueita kattavat hankkeet on saanut alkunsa vuoden 2011 aikana. Kunta kehittää lisäksi uusia asuinalueita, joiden tarkoituksena on vahvistaa kunnan asukaspohjaa ja yrittäjyyttä.

11 9 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Vuoden 2011 tulos on parempi kuin talousarviossa on edellytetty eli miinusta ,24, josta kunnan alijäämä on ,55 ja liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen ylijäämä on ,31. Kunnan budjetoitu alijäämä oli ja Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen budjetoitu ylijäämä oli Löytyy useita syitä siihen, miksi kunta pystyi osoittamaan budjetoitua parempaa tulosta. Käyttötalouden nettotalousarviota käytettiin 100,62 prosenttisesti (vastaava luku vuonna 2010 oli 98,55 %) ja ylitettiin ,68 eurolla. Käyttötuloja kertyi 118,75 % ja käyttömenoja käytettiin 102,15 prosenttisesti. Tulokseen vaikutti myös se, että verotuloja kertyi enemmän kuin mitä talousarvio edellytti, ja valtionosuuksia kertyi enemmän kuin budjetoitu. Sähkölaitoksen hyvä tulos johtuu suurelta osin suotuisesta tuotannosta ja vakaista markkinahinnoista vuoden alussa. Kunnan taseessa kertynyt ylijäämä on ,35 tai 679 asukasta kohti. Edellisessä vuodenvaihteessa kertynyt ylijäämä oli 744 asukasta kohti. Vuoden 2011 lopussa kunnan lainakanta oli /asukas. Edellisen vuodenvaihteen lainakanta oli /asukas. Kunnan investointitalousarviosta käytettiin vain 85,82 %. Laskelmat sekä tuloslaskelman, rahoituserittelyn ja taseen tunnusluvut käsittävät kunnan sekä liikelaitoksen Kruunupyyn Sähkölaitos.

12 10 Tuloslaskelma ja tunnusluvut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 5 5 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut -5-6 Tilikauden tulos Tilipäätössiirrot 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 15,2 15,6 Vuosikate/Poistot, % 61,2 96,5 Vuosikate, euro/asukas 110,5 160,7 Asukasmäärä

13 11 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto -4-7 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0-3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut muutokset maksuvalmiuteen Rahoitustoiminnan kassavirta Muutokset maksuvalmiuteen Käteisvarat Käteisvarat RAHOITUSERITTELYN TUNNUSLUVUT Investointien sisäinen rahoitus, % 29,8 59,6 Pääoman sisäinen rahoitus, % 18,4 32,1 Lainanhoitokate 0,6 0,7 Likviditeetti, kassapäivät Asukasluku

14 12 Tase ja tunnusluvut (kunnan ja sähkölaitoksen) VASTAAVA A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,16 I Aineettomat hyödykkeet , ,46 1Aineettomat oikeudet 1 755, ,21 3 Muut pitkävaikutteiset menot , ,25 II Aineelliset hyödykkeet , ,64 1 Maa- ja vesialueet , ,50 2 Rakennukset , ,00 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,98 4 Koneet ja kalusto , ,98 5 Muut aineelliset hyödykkeet 9 754, ,90 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,28 III Sijoitukset , ,06 1 Osakkeet ja osingot , ,06 3 Muut lainasaamiset , ,00 4 Muut saamiset , ,00 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,64 1 Valtion toimeksiannot , ,62 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,02 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,56 I Vaihto-omaisuus , ,94 1 Aineet ja tarvikkeet , ,94 II Saamiset , ,77 Pitkäaikaiset saamiset 6 650, ,53 1 Myyntisaamiset 0,00 0,00 2 Muut saamiset 6 650, ,53 Lyhytaikaiset saamiset , ,24 1 Myyntisaamiset , ,40 2 Lainasaamiset 763,24 0,00 3 Muut saamiset , ,76 4 Siirtosaamiset , ,08 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,85 VASTAAVA YHTEENSÄ , ,36

15 13 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA , ,58 I Peruspääoma , ,43 II Arvonkorotusrahasto , ,56 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,06 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,47 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA , ,45 1 Valtion toimeksiannot , ,62 2 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,83 E VIERAS PÄÄOMA , ,33 I Pitkäaikainen , ,70 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,60 3 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 7 Liittymismaksut ja muut velat , ,10 II Lyhtyaikainen , ,63 1 Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,80 3 Lainat julkisilta yhteisöiltä , ,00 6 Ostovelat , ,09 7 Muut velat , ,74 8 Siirtovelat , ,00 VASTATTAVA YHTEENSÄ , ,36

16 14 Kunnan kokonaistulot ja menot Mn Mn TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön -5 Valtionosuudet Korkokulut 234 Korkotuotot 20 Muut rahoituskulut 14 Muut rahoitustuotot 135 Satunnaiset kulut 5 Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen Tulorahoituksen korjauserät korjauserät 0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Varausten muutokset 0 luovutusvoitot Lis. (+) väh. (-) varaukset 0 Investoinnit - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Rahoitusosuudet investointimenoihin 103 luovutustappiot -5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 44 Investoinnit luovutusvoitot Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0 Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen lisäykset 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennykset 0 Oman pääoman lisäys 0 Oman pääoman vähennys 0 Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Täsmäytys: Kokonaistulot - Kokonaismenot = 748 Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos =162 - (-586) = 748

17 Yhdistelmä konsernitilipäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 15 Kuntalain 8 luvun 68 a :ssä säädetään siitä, milloin kunta on velvollinen laatimaan täydellisen konsernitilinpäätöksen, jonka taseen lisäksi käsittää myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Kruunupyyn kunta täyttää muutetuissa määräyksissä säädetyt kriteerit ja on vuoden 2008 tilinpäätöksen laatimisesta alkaen velvollinen laatimaan täydellisen konsernitilinpäätöksen. Kuntakonserni vuodelta 2011 sisältää: Kunta Liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitos Konsernin Kunnan omistusosuus omistusosuus Seuraavat tytäryhteisöt: Kronoby Vatten och Avlopp Ab 100,00 100,00 Ab Terjärv Vatten och Avlopp 92,50 92,50 Fastighets Ab Båskgränd 96,25 96,25 Fastighets Ab Hembo 87,70 87,70 Fastighets Ab Terjärv veteranhus 60,00 60,00 Seuraavat kuntayhtymät: Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 3,84 3,84 Kårkulla kuntayhtymä 2,56 2,56 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 0,30 0,30 Optima kuntayhtymä 9,64 9,64 Kvarnen samkommun 57,14 57,14 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 2,58 2,58 Pohjanmaan Liitto 3,34 3,34 Keski-Pohjanmaan liitto 0,34 0,34 Omistusyhteisöt Vuoden 2008 tilinpäätöksestä alkaen on näiden osalta konsernin tai omistusyhteisön osuus voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman omistusta vastaava muutos otettava mukaan. Seuraavat omistusyhteisöt: Fastighets Ab Heimsjöliden 48,38 48,38 Ab Kronoby Konstis Oy 27,38 22,82 Fastighets Ab Sparbankshuset 49,80 49,80 Kruunupyyn Enerigaosuuskunta 44,00 44,00

18 16 Konsernikuva KRUUNUPYYN KUNTA Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitos Tytäryhteisöt Kronoby Vatten och Avlopp Ab Ab Terjärv Vatten och Avlopp Fastighets Ab Båskgränd Fastighets Ab Hembo Fastighets Ab Terjärv Veteranhus Kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan liitto 0,34 % Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä 2,56 % Keski-Pohjanmaan koulutuskonserni Optima kuntayhtymä 9,59 % Samkommunen för Kronoby Folkhögskola Etuyhteisöt Fastighets Ab Heimsjöliden 48,38 % Ab Kronoby Konstis Oy 27,61 % Fastighets Ab Sparbankshuset 49,80 % ok Kronoby Energiandelslag Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur Pohjanmaan liitto 3,34 %

19 17 Konsernin toiminnan ohjaus Konserniohjaus käsittelee lähinnä asiaa, miten Kruunupyyn kunnan etuja tyydytetään niissä yhteisöissä ja yhtiöissä joihin kunnalla on vaikutusvaltaa omistajan edun kautta. Valvonta tapahtuu lähinnä kunnan yhteisöissä olevan edustuksen kautta, mutta myös siten, että kyseisen johtoryhmän sektoripäällikkö aktiivisesti seuraa miten kyseisen yhteisön perussopimuksissa tai toimintasuunnitelmissa toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunnanhallituksen tulee hallintosäännön 9 kohdan 2 mukaan johtaa kunnan toimintaa ja hallintoa, johon myös voidaan katsoa sisältävän vastuun konsernin johdosta. Kunnanhallitus harjoittaa tätä valvontaa pääasiallisesti valitsemalla kunnan edustajat kyseisiin toimielimiin. Hallintosäännön 4 mukaan hallinto on jaettu sektoreihin, joita johtavat sektoripäälliköt joilla on tulosvastuu kyseisestä sektorista. Sektoripäälliköt muodostavat kunnanjohtajan johdolla toimivan johtoryhmän, joka tulosvastuunsa puitteissa vastaa koko konsernia koskevasta toiminnasta. Tavoiteohjaus käsittää silloin ensisijaisesti taloudelliset tulokset, koska muu tavoitemuotoilu tapahtuu kunkin yhteisön piirissä. Vuoden 2011 aikana ei ollut huomauttamista yhteisöjen taloudellisen tuloksen suhteen.

20 18 Konsernin tuloslaskelma ja tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakustannukset Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 16 2 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakustannukset, % Vuosikate / Poistot, % Vuosikate, euro/asukas Asukasluku

21 19 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät -4-6 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys -6-5 Antolainasaamisten vähennys 0-3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 1 Oman pääoman muutokset -3-1 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen kassavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sisäinen investointirahoitus, % 44,6 75,4 Sisäinen pääomamenojen rahoitus, % 28,9 43,1 Lainanhoitokate 0,8 1,0 Likviditeetti, kassapäivät 31 40

22 20 Konsernitase ja tunnusluvut V A S T A A V A V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Maa- ja vesialueet Rakennukset VÄHEMMISTÖOSUUDET Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet Poistoero Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osuudet osakkuusyhteisöissä Muut pakolliset varaukset Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset VIERAS PÄÄOMA TOIMEKSIANTOJEN VARAT Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Vaihto-omaisuus Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit KONSERNITASEEN AVAINLUVUT Rahat ja pankkisaamiset Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantumisaste, % VASTAAVAA YHTEENSÄ Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaatavat , Kunnan asukasluku

23 21 Selonteko tavoitteiden toteuttamisesta

24 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 22 Tilivelvolliset: Keskusvaalilautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Vaali Kerstin Myrskog Vastuuhenkilö: Kerstin Myrskog Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Vaalien toimittaminen tehokkaasti ja taloudellisesti sekä vilkas vaaleihin osallistuminen. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaalit tapahtuvat muodollisesti oikein kaikissa äänestysalueissa, kahdessa laitoksessa, asuntoloissa ja kotiäänestyksessä sekä järjestettävä ennakkoäänestys kolmessa kunnallisessa ennakkoäänestyspaikassa. Toimintavuoden tavoitteet: Eduskuntavaalit toimitetaan 17. huhtikuuta Ennakkoäänestys järjestetään Kunnantalossa, Alavetelin kirjastossa ja Teerijärven Kunnantoimistossa. Vaalitoimikunta huolehtii kotiäänestyksestä ja äänestyksestä hoitokeskuksissa, eläkeläiskodeissa, Tallgårdenissa, Sylviahemmetissa, Backebossa ja Teerijärven ryhmäasuntolassa. Äänestysalueiden lukumäärä tarkistetaan vuoden aikana, jotta vaalisalaisuuden säilyminen turvataan. Toteutuneet tavoitteet: Eduskuntavaali toimitettiin tavoitteiden mukaisesti. Yht suomalaisesta äänioikeutetusta, joista 560 asuu ulkomailla, henkilöä kävi äänestämässä. Kunnanvaltuusto päätti maaliskuussa, että äänestysaluejakoon ei tehdä muutoksia. Tunnusluvut: Nettokustannukset per äänestäjä ja äänioikeutettu: - Eduskuntavaali - Europarlamenttivaali - Kunnallisvaali 4,42/5,55 - Presidentinvaali 0,90/1,90 1,70/1,25 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Menot Netto Poikkeama

25 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastus 23 Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valtontajärjestelmän. Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat, sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Toimintavuoden tavoitteet: Toimintaa hoidetaan kuntalain 9. luvun määräysten ja kunnan hyväksytyn hallintosäännön mukaan. Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksessaan talouden tasapainotuksen toteutumista kuluneella tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja todenmukaisuutta. Toteutuneet tavoitteet: Toiminta on hoidettu luottamushenkilöistä koostuvan tarkastuslautakunnan ja ammattitilintarkastajan toimesta kuntalain 9. luvun määräysten nojalla. Lakisääteisestä tarkastuksesta on huolehtinut Oy Audiator Ab vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, HTM Anders Lidman. Tarkastuspäivien määrä vuoden aikana oli 14. Tarkastuslautakunta, joka on valittu toimikaudelle , on pitänyt kokouksia kaikkiaan 5 kertaa vuoden aikana. Tilivuoden tarkastus- ja arviointityön painopistealueina olivat kunnanhallitus ja yleinen hallinto sekä tekninen lautakunta, Kruunupyyn Sähkölaitos ja konserniyhtiöt. Tarkastuslautakunta on valmistellut hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat valtuuston päätettävät asiat sekä arvionut, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas ,43 1,70 1,73 1,78 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto

26 Kunnanhallitus 24 Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä Kerstin Myrskog Sosiaali- ja terveydenhuolto Pakolaisten vastaanotto Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Kunnanhallituksen toiminta jaetaan tehtäväalueisiin yleinen hallinto, elinkeinoelämä ja sosiaali- ja terveydenhuolto. Pakolaisten vastaanotto on uusi tehtäväalue vuodesta 2010 alkaen ja sosiaali- ja terveydenhuolto vuodesta 2009 alkaen, kun se siirrettiin Kokkolan kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntasopimuksen Kunnanhallituksen kokonaisvaltainen perusteella. tavoite on kunnan toiminnan ja hallinnon johtaminen ja koordinoiminen sekä huolehtiminen siitä, että palveluja tuottavilla elimillä ja yksiköillä on kunnan mahdollisuuksien nojalla riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollisuus ylläpitää kunnan asukkaiden tarvitsemaa palvelua tehokkaasti ja taloudellisesti kunnan kaksikielisyyttä huomioon Kunnan toiminta-ajatuksena ottaen. on monipuolisen asumisen ja yrittäjyyden tarjoaminen hyvässä ja terveessä ympäristössä, missä on turvallista, terveellistä ja viihtyisää asua ja oleskella. Kunnanvaluusto vahvistaa toiminta-ajatuksen, keskeiset tavoitteet ja strategiat, joita kunnanhallitus valmistelee ja totetuttaa. Toimintavuoden tavoitteet: Talousarviovuoden tavoitteena tulee olemaan toimintasektoreiden ja lautakuntien osallistuttaminen kunnanvaltuuston vuonna 2010 hyväksymään strategiatyöhön ja tavoitemuotoiluun. Tavoitteet ja tehdyt sekä tehtävät strategiset valinnat on ankkuroitava hallinnon työhön mitattavalla tavalla ja siten, että toimintaa voidaan arvioida sekä laadullisesti että määrällisesti valtuustotasolla. Ankkurointi hallinnon päivittäiseen työhön on tästä syystä vuoden 2011 tärkein tavoite. Strategiasuunnitelma käsittää sivistystoimen ja teknisen sektorin oman palvelutuotannon lisäksi suhteet muihin palvelutuottajiin esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Strategiatyössä panostetaan erityisesti myönteisen, vahvistetun ja uskottavan imagon kehittämiseen Kruunupyyn kunnalle. Valtuuston vahvistamat periaatteet ohjaavat tätä työtä. Menestyksekäs työ tältä osin edellyttää luottamushenkilöiden, kuntalaisten, yritysten ja kunnan henkilökunnan osallistumista. Tulosten määrällinen (taloudellinen) ja laadullinen (esim. asiakastyytyväisyys) seuranta ja arviointi tulee yhä tärkeämmäksi. Hallinnon on kehitettävä työmuotoja tälle toiminnalle vuoden 2011 aikana. Erityisen tärkeäksi tämä muodostuu isäntäkunta Kokkolan palvelutuotannon arvioinnissa sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Uusi tehtäväalue Pakolaisten vastaanotto on avattu, koska kunta vastaanotti 10 pakolaista Burmasta vuonna Toteutuneet tavoitteet: Strategia 2015 on muodostanut perustan tominnalle. Sen mukaan Kruunupyy on houkutteleva, yhtenäinen ja itsenäinen, elinvoimainen, kaksikielinen ja luonnonkaunis maaseutu, jolta löytyy lähipalvelu ja jolla on sillanrakentajan rooli. Strategian toteuttaminen vaatii organisaatiolta vahvistettujen tavoitteiden huolellista seurantaa. Valtuusto on arvioinut strategiaa kokopäiväseminaarilla syyskuussa. Ankkurointi hallinnossa on jatkuva prosessi. Henkilöstön mielipiteitä omasta työympäristöstä ja kunnasta työpaikkana on arvioitu kyselyn muodossa. Isäntäkunta Kokkolan pavelutuontanto sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on arvioitu valtuustossa toukokuussa ja marraskuussa. Työryhmä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun seuraamiseksi laatii raportit toteutuneista tavoitteista, toiminnasta ja taloudesta puolen vuoden välein ja raportti toimii arvioinnin perustana. Kunta on vastaanottanut 15 afgaanilaista kiintiöpakolaista vuoden aikana, ja heita kotoutetaan parhaillaan yhteiskuntaan.

27 25 Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas , , , ,90 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 10,39 9,61 2,64 12,25

28 Kunnanhallitus 26 Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä Kerstin Myrskog Tulosyksiköt: Kunnanvaltuusto Vastuuhenkilöt: Kerstin Myrskog Kunnanhallitus Pamela Kjellman Toimikunnat Sissi Brännbacka Nuorisoneuvosto Vanhusneuvosto Muu keskushallinto Edunvalvonta Kunnantoimisto Internet ja ATK-toiminnot Verotus Yhteistyötoimikunta Kunnanosalautakunnat Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Kunnanhallituksen tulee toimia niin, että Kruunupyy kehittyisi jatkossakin elinvoimaiseksi, palvelualttiiksi kunnaksi, jossa toimiva peruspalvelu ja monipuolinen elinkeinoelämä luovat elämänlaatua, viihtyisyyttä ja hyvää ympäristöä kuntalaisille. Kunnallista palvelua tuotetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Toimintavuoden tavoitteet: Pyrkimyksenä on hallinnon jatkuva kehittäminen ja tehostaminen. Kunnan tulee olla houkutteleva hyvine ja nopeine palveluineen sekä kuntalaisille että muille hallinnonhaaroille. Kunnanosalautakunnat myötävaikuttavat jatkuvaan menestyksekkääseen työhön viihtyvyyden, yhteenkuuluvuuden ja elämänlaadun lisäämiseksi kussakin kunnanosassa. Yhteistyötoimikunta vastaa panostuksista henkilöstöön, kunnan tärkein resurssi, mm. järjestämällä viikonloppukuntoutusta tietyille ikäryhmille ja tukemalla fyysisiä aktiviteetteja voimaja uimahalleissa. Henkilöstöpoliittisen ohjelman toteuttamiseksi laaditaan toimenpideohjelma. Jo kahdeksantena vuonna peräkkäin on otettu määräraha apurahojen maksamiseksi opiskelijoille väestövähennyksen ehkäisemiseksi. Koska avustus voi saada korkeintaan neljä vuotta, on mahdollista että apurahasaajien määrä ei enää lisäänny. ATK-vastuuhenkilö huolehtii kunnan atk-järjestelmästä. Sosiaali- ja terveydenhuollon, lomatoiminnan ja pelastustoimen osalta atk-palveluja myydään Kokkolan kaupungille ja Pedersören kunnalle. Syksyllä 2007 toimintansa aloittaneen nuorisoneuvoston tulee edistää nuorten osallistumista aloitteiden, lausuntojen ja suositusten kautta asioissa, jotka ovat tärkeitä nuorille, sekä edistää yhteistyötä muiden sektoreiden ja yhdistysten kanssa. Vanhusneuvoston tehtävänä on vanhemman väestön hyvinvoinnin edestä työskenteleminen kaikilla sektoreilla. Toteutuneet tavoitteet: Vuonna 2010 hyväksytty Strategiasuunnitelma 2015 on suuntaa antavaa kunnan toiminnalle. Kunnanosalautakunnat ovat aktiivisesti työskennelleet lisääntyneen viihtyvyyden ja elämänlaadun puolesta kussakin kunnanosassa. Yhteistyötoimikunta vastaa erilaisista henkilöstöpanostuksista. Joulukuussa suoritettiin henkilöstökysely työntekijöiden näkemysten selvittämiseksi työympäristöstä ja kunnasta työpaikkana. Stipendi myönnettiin 115 opiskelijalle, jotka ovat kotikunnan kirjoilla vuodenvaihteessa. ATK-toimintaa on toteutettu tavoitteiden mukaisesti, ohjelmia ja laitteistoa uusitaan jatkuvasti. Nuorisneuvoston toiminta on ollut säästöliekillä. Vanhusneuvosto on tehnyt aktiivista työtä

29 27 Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 150,61 173,10 150,80 198,60 Talous euroissa 2011 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset Toteutuma 9,61 9,03 8,71 0 TA muutettu Poikkeama

30 Kunnanhallitus 28 Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveydenhuolto Kerstin Myrskog Tulosyksiköt: Sosiaalisektori Vastuuhenkilö: Kerstin Myrskog - Hallinto - Sosiaalityö ja vammaishuolto - Vanhushuolto Terveydenhuolto - Avohoito - Suun terveydenhoito - TK:n yhteinen palvelu - Erityissairaanhoito Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Kunnanvaltuusto päätti valita Kokkolanseudun yhteistoiminta-alueekseen kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain mukaisesti. Laki velvoittaa kunnat muodostamaan vähintään asukkaan yhteistoiminta-alueet, jotka huolehtivat perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollon palveluista, jotka liittyvät kiinteästi perusterveydenhuoltoon. Päätös tarkoittaa, että Kokkolan kaupunki huolehtii isäntäkuntamallin mukaisesti toiminnasta ja hallinnosta alkaen. Sekä Kokkolan että Kruunupyyn valtuustot ovat hyväksyneet Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan välisen yhteistoimintasopimuksen yllämainittujen palvelujen järjestämisestä. Meidän kunnassamme sopimus hyväksyttiin Yhteistyön järjestämiseksi muodostettiin hallinnollisesti Kokkolan kaupunkiin kuuluva yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta, sekä lautakunnan alainen tuotanto-organisaatio. Ensimmäisen vaalikauden aikana yhteisessä lautakunnassa on 15 jäsentä, ja Krunnupyyn kunta esittää siihen kahta jäsentä sekä kahta henkilökohtaista varajäsentä sopimuskauden aikana. Kokkolan kaupunginvaltuusto valitsee yhteisen lautakunnan alaisen ruotsinkielisen jaoston, jonka tehtävänä on valvoa ja myötävaikuttaa siihen, että kielilakia noudatetaan sekä siihen, että asiakkaita palvellaan omalla äidinkielellään yhteisen lautakunnan alueella. Toimintavuoden tavoitteet: Yhteinen sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa sen toimivaltaansa kuuluvien palvelujen järjestämisestä. Vastuualueen puitteissa lautakunta ja sen jaosto/jaostot huolehtivat siitä, että sopimuskuntien väestö saavat oikeudenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla sopimusosapuolten taloudellisten resurssien puitteissa yhteistyösopimuksessa tarkoittamia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Yhteisen lautakunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu myös väestön palvelutarpeiden selvittäminen, palvelujen kehityksen seuranta sekä väestölle tarjottavien palvelukokonaisuuksien ja -rakenteiden suunnitteleminen ja ohjaaminen. Lautakunnan tulee kuulla Kruunupyyn kuntaa sen tarpeista, tavoitteista ja rahoitusmahdollisuuksista sekä huomioida nämä toiminnassaan. Tähän tarkoitukseen suositellaan, että lautakunta kullekin valtuustokaudelle laatii strategiasuunnitelman sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Sopimuskuntien valtuustot tarkastavat ja käsittelevät suunnitelman vuosittain. Toteutuneet tavoitteet: Yhteinen sosiaali- ja terveydenhoitolautakunta Kokkolassa on isäntäkuntamallin mukaisesti vastannut väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta. Kustannustehokkuutta on kuitenkin parannettava, jotta yhdistämisen hyötyjä voi näyttää toteen. Ruotsinkieliseen jaostoon kuuluu 4 Kruunupyyn kunnan nimeämää ja 4 Kokkolan nimeämää henkilöä, ja sen tehtävänä on huolehtia kielilain noudattamisesta sekä henkilökunnan ja asiakkaiden palvelemisesta omalla äidinkielellä. Hyvistä aikomuksista huolimatta löytyy parantamisen varaa. Henkilöstökysely osoittaa, että henkilökunta vihtyy nyt paremmin verrattuna muutama vuosi sitten tehtyyn vastaavaan kyselyyn. Kunnanhallitukselle annettiin myöhäisessä vaihteessa mahdollisuus antaa lausunto vuoden 2012 talousarviosta. Kunnanvaltuusto antoi maaliskuussa lausunnon Kruunupyyn vanhushuoltostrategiasta. Kunnanvaltuusto on toukokuussa ja marraskuussa ottanut osaa raporttiin, joka käsittelee tavoitteiden toteutumista sekä katsausta toiminnasta ja taloudesta. Työryhmä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelun seuraamiseksi laatii

31 29 Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 2 542, , , ,88 Talous euroissa 2011 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös ,00 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama

32 Kunnanhallitus 30 Tilivelvolliset: Kunnanhallituksen jäsenet Tehtäväalue: Pakolaisten vastaanotto Kerstin Myrskog Vastuuhenkilö: Kerstin Myrskog Tavoitteet ja painopistealueet: Kunta ottaa vuodesta 2010 alkaen yhdessä Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunnan muiden kuntien kanssa vastaan n. 70 kiintiöpakolaista vuosittain. Kunta ottaa vuosittain kantaa uusien pakolaisryhmien vastaanottamiseen. Toimintavuoden tavoitteet: Kunta vastaanotti syksyllä 2010 yhdessä Pedersören ja Luodon kanssa kiintiöpakolaisryhmän Burmasta. Kuntaamme saapui kaksi perhettä, yhteensä 10 henkilöä. Tavoitteena on hyvien edellytysten luominen kotoutumiselle, jotta burmalaiset saisivat uskoa tulevaisuuteen ja löytäisivät turvallisuuden uudesta kotimaasta ja kotikunnasta. Kunnilla on yhteinen pakolaiskoordinaattori. Kruunupyyssä on oma sosiaaliohjaaja, Kokkolassa taas sosiaalityöntekijävirkojen määrää on lisätty 0,30 %. Ryhmässä on alle kouluikäisiä lapsia, jotka on integroitu päivähoitoryhmään. Valmistava opetus järjestetään 6-16 vuotiaille lapsille Kruunupyyn kansanopistossa ja aikuisten kotouttamisopetus tapahtuu Pietarsaaressa. Opetus järjestetään yhdessä muiden kuntien kanssa. Tavoitteena on, että lapset sijoitetaan tavallisiin opetusryhmiin syksystä alkaen. Vuoden aikana keskustellaan pakolaisvastaanottamisen jatkosta, josta valtuusto päättää. Toteutuneet tavoitteet: Burmalaisten kotouttaminen on jatkunut tavoitteiden mukaisesti. Lapset sijoitettiin suunnitelmien mukaisesti tavallisiin opetusryhmiin syksystä lähtien. Valtuusto päätti maaliskuussa vastaanottaa 1-2 kiintiöpakolaisperhettä. Kunnalle saapui kesäkuussa 2 perhettä, yht. 15 afganistani-laista. Heidän kotouttaminen tapahtuu yhteistyössä Kruunupyyn kansanopiston kanssa sekä aikuisten että lasten osalta. Alle kouluikäiset lapset integroidaan päivähoitoon. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 0,00 0,00 2,88 9,42 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 0,78 0,78 2,76 3,54

33 Maaseutulautakunta 31 Tilivelvolliset: Maaseutulautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Maatalous Maria Björkgård Vastuuhenkilö: Maria Björkgård Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Nykyisten palvelutuotantojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Neuvonta ja tiedotus maataloustukiasioissa. Vaikuttaa maatalouselinkeinojen toimintamahdollisuuksien positiiviseen kehitykseen. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavaoitteet: Vaikuttaa maatalouselinkeinojen toimintamahdollisuuksien positiiviseen kehitykseen. Lakisääteiset tehtävät suoritetaan oikein ja ajoissa. Harjoittelupaikan tarjoaminen opiskelijoille. Sähköisten tukihakemusten jättöprosentin lisääminen. Vuoden aikana erilaisia maataloustukia on kunnan kautta maksettu n. 11,1 miljoonaa euroa 302 toimivalle maanviljalijalle. Vuonna 2011 n. 48 % maatiloista jätti tukihakemuksensa sähköisesti. Vuonna 2011 ei ollut harjoittelijaa Syyt poikkeamisiin: Maaseutulautakunta on pyrkinyt käyttämään annettua talousarviota säästeliäästi. Tarvetta käyttää lisää määrärahaa ei ollut, maaseutulautakunta on alittanut myönnetyn nettotalousarvion eurolla. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas ,62 13,60 13,22 13,30 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot Talousarviomuutokset TA muutettu Menot Toteutuma Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,94 1,94 1,94 1, Poikkeama

34 32 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tehtäväalue: Kulttuuritoiminta Urheilutoiminta Nuorisotoiminta Raittiustoiminta Tilivelvolliset: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Kaisa Karlström Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Edellytysten luominen urheilutoiminnan ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittamiseksi tukemalla kansalaistoimintaa, asettamalla urheilulaitoksia käytettäviksi ja järjestämällä edellytyksiä urheilutoiminnalle. Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen kunnassa. Edellytysten luominen nuorisotyön kehittämiseksi sekä nuorisotoiminnan tukeminen ja nuorisopoliittisten toimenpiteiden edistäminen. Valaista ja rohkaista kunnan asukkaita terveeseen ja huumeettomaan elämäntyyliin. Yhdistysten ja yksityisten avustushakijoiden tukeminen kulttuuri-, urheilu- ja nuorisosektoreiden osalta priorisoimalla 1-3 isompaa hanketta/vuosi. Kunnan nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi täytetään (etenkin) nuorisosektorin hanketyöntekijän työsuhde 100 prosenttisesti. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Jatkuva, aktiivinen informointi ja rohkaisu, jotta Tietoa on jaettu kunnan yhdistyksille siitä, miten yhdistykset hakisivat ulkopuolista rahoitusta (rahastot hakea ulkopuolista rahoitusta. yms.) eri hankkeita varten. Viimeistellä pitkäaikainen Selvityksiä strategiatyöstä on alkanut. urheilu-poliittinen strategia, joka mm. käsittelee Liian vähäisestä ilmoittautumismäärästä johtuen sektorivaltaista terveysliikuntaa ja priorisointeja nuoriso-neuvostolla ei ollut toimintaa vuoden urheilulaitosten rakentamiseksi/rahoittamiseksi. aikana. Huumeettomuus todetaan kaikissa Nuorisoneuvoston toiminnan ja olemassaolon toimintamuodoissa ja painotetaan ohjaajien vahvistaminen. Edistää aktiviteettejä, joissa vastuuta Hankkeeseen esikuvina. palkattu työntekijä on tehnyt aktiivista huumeettomuus todetaan. työtä kunnan nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Palkkaus osoittautui hyvin positiiviseksi panostukseksi kunnalle. Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas ,05 45,04 43,24 47,40 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,30 1,07

35 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tehtäväalue: Kulttuuritoiminta 33 Tilivelvolliset: Tulosyksiköt: Kulttuurityö Kaisa Karlström Museot Vastuuhenkilö: Kaisa Karlström Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Paikallisen ja alueellisen kulttuuritarjonnan edistäminen tukemalla erilaisia kulttuurijärjestöjä ja yksityisiä sekä niiden kannustaminen aktiiviseen kulttuuritoiminnan harjoittamiseen. Monipuolinen kulttuurielämä ja hyvät mahdollisuudet harjoittaa erilaisia taidemuotoja nostavat kuntalaisten elämänlaatua ja viihtyvyyttä, ehkäisevät syrjäytymistä sekä lisäävät kunnan vetovoimaa. Toimintavuoden tavoitteet: Kulttuuritoiminnan tukeminen sekä uusien kulttuurivirtauksien edistäminen. Molempien kieliryhmien tarpeita tyydyttävien tapahtumien järjestäminen. Tapahtumakalenterin ylläpitäminen internetissä. Järjestää kulttuuriviikkoja ja muita suuria tapahtumia yhteistyössä yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa. Aktiivinen osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön. Toteutuneet tavoitteet: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuoden aikana tukenut kunnan kulttuuriyhdistyksiä toiminta-, hanke- ja markkinointiavustuksilla. Määrältään suurin avustus on maksettu Wasa Yhdistyksiä on informoitu ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta. Tapahtumien markkinointi tehdään molemmilla kotimaisilla kielillä. Kunnan tapahtumia on markkinoitu internetissä Pohjanmaan tapahtumakalenterissa. Perinteiset kulttuuriviikot järjestettiin syksyllä monipuolisella ohjelmalla. Yhdessä Kokkolan kanssa järjestettiin Ruotsalaisuuden viikko -tapahtumaa. Pääjuhla järjestettiin Teerijärven koulussa, Juha Ruusuvuori piti juhlapuheen. Kunta on myös osallistunut Kulttuuria Pohjanmaalla - hankkeeseen. Vapaa-ajan koordinaattori on osallistunut kulttuurityöntekijöille järjestettyihin treffeihin eri puolilla ruotsinkielistä Suomea. Vuoden kulttuuripalkinnon saajaksi valittiin Eva-Lott Björklund. Vuoden talkooporukaksi kulttuuripuolella valittiin Kruunupyyn suku- ja kotiseutututkijat. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Avustettujen yhdistysten ja yksityisten määrä Avustus /asukas ,53 6,37 6,33 7, ,75 3,73 4,44 4,47 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot Menot Netto TA muutettu Toteutuma Poikkeama Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 0,45 0,37

36 34 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntatilivelvolliset: Tehtäväalue: Urheilutoiminta Tulosyksiköt: Hallinto Kaisa Karlström Urheilulaitokset Vastuuhenkilö: Kaisa Karlström Urheiluseuratoiminta Tavoitteet ja painopistealueet: Kuntalaisten terveyden edistäminen tarjoamalla yhteistyössä yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa hyviä liikuntamahdollisuuksia ja rohkaisemalla päivittäisiin fyysisiin aktiviteetteihin syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tarkoituksenmukaisten laitosten rakentaminen ja kunnossa pitäminen yhteistyössä yhdistysten ja teknisen sektorin kanssa. Niin kilpailu- ja harrastustoiminnan kuin myös terveysliikunnan tukeminen antamalla taloudellisia avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille. Urheilulain mukaisen urheilutoiminnan järjestäminen/tukeminen, erityistarpeita vaativat ryhmät huomioon ottaen. Järjestää kuntamestaruuskisoja yhdessä yhdistysten kanssa ja huolehtia kunnan edustuksesta maakuntaviesteissä yms. Menestyksekkäiden urheilujoiden palkitseminen. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Yhteistyön kehittäminen yhdistysten ja muiden terveysliikunnasta kiinnostuneiden kanssa, jotka pyrkivät laskemaan liikunnallisesti ei-aktiivisten Urheilulaitosten profiloinnin ja niiden kunnossapitovarojen kehittäminen ja nostaminen. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Avustettujen yhdistysten määrä Avustus /asukas Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot Liikuntatempauksia on ollut meneillään koko vuoden aikana, mm. "Voi hyvin Kruunupyyssä luvulla", ala-asteiden hiihtotempaus sekä koulujen Vapaa-ajan koordinaattori piti lankoja käsissä senioreiden hyvinvointipäivän järjestämisessä urheiluhallissa. Pehr Löv piti juhlapuheen ja päivä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on kuluvan vuoden aikana myöntänyt toiminta- ja hankeavustuksia urheilulaitoksille, sekä karttaavustuksia suunnistus-karttojen valmistamiseksi, lämmittämisavustuksia kerhomajojen lämmittämiseksi, skootteriavustuksia hiihtolatujen avaamiseksi ja kunnossa pitämiseksi, korjausavustuksia sekä avustuksia valmennus- ja ohjaajakoulutuksia Alavetelin urheilukentän varten. peruskorjaus on jatkunut. Urheilukenttien ja urheiluhallin kunnossapidosta huolehti paikalliset yritykset ostopalvelujen kautta. Ulkoilureittien markkinointi tapahtuu kunnan Kunta osallistui neljällä joukkueella Keski- Pohjanmaan hiihdon maakuntaviestiin. Joukkueita osallistui myös vastaavaan suunnistusviestiin sekä koulujen maakuntaviestiin. Vuoden SM-mitalistit urheilupuolella palkittiin kunnan vuosijuhlassa. Vuoden talkoopanokseksi urheilupuolella valittiin IK Kronanin jumppatytöt. 29,41 32,78 29,16 33, ,38 9,59 9,06 9,30 TA muutettu Toteutuma Poikkeama Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 0,49 0,40

37 35 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntatilivelvolliset: Tehtäväalue: Nuorisotoiminta Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Kaisa Karlström Kaisa Karlström Tavoitteet ja painopistealueet: Nuorisolain mukaisesti tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa nuorten sosiaalista henkilöllisyyttä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tukea yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Edistää nuorten osallistumista ja ehkäistä syrjäytymistä yhteistyössä muiden sektoreiden ja yhdistysten kanssa. Nuorisoneuvoston koordinointi ja hallinto. Hiihtolomaohjelman ja muiden suurempien tapahtumien järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden sektoreiden kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Nuorisolain mukaan edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallistua heidän sosiaalisen henkilöllisyyden vahvistamiseen. Yhteistyössä muiden sektoreiden ja järjestöjen kanssa pyrkiä parantamaan nuorten kasvuympäristöä ja elinoloja. Aktiivinen osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön. Panostus, jotta hanketyösuhde täytetään 100 prosenttisesti. Toteutuneet tavoitteet: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuoden aikana tukenut yhdistyksiä toiminta- ja hankeavustuksilla. Muita myönnettyjä avustuksia ovat korjausavustukset, vuokra-avustukset (yhdistyksille, jotka luovuttavat tilansa nuorisotoiminnalle) sekä avustukset järjestysmies-koulutusta / ohjaajakoulutusta varten. Kulttuuri ja vapaa-aikatoimisto järjesti hiihtolomamatkan Vuokattiin yhdessä Alavetelin seurakunnan kanssa. 52 nuorta osallistui matkaan. Liian vähäisestä ilmoittautumismäärästä johtuen nuorisoneuvostolla ei ollut toimintaa vuoden aikana. Kesälomalla järjestettiin matka Särkänniemelle. Matka rahoitettiin vuotiaiden osalta kunnallisilla varoilla, jotka varattiin ja jäi käyttämättä Nuorten Vahingontekokampanjasta vuonna Panostus kunnan nuoriin on jatkunut, kun hankkeeseen palkatun työntekijän työsuhde pidennettiin vuoden loppuun asti. Hanketyöntekijä vastasi mm. kahvilan ylläpidosta urheiluhallissa keväällä. Tunnusluvut: Nettokustannus /0-29-vuotiaat Tuettujen yhdistysten määrä Avustus /asukas 0-29-vuotiaat 0-29-vuotiaiden määrä 11,78 13,10 17,77 16, ,46 5,58 11,02 8, Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot TA muutettu Toteutuma Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 0,24 0,30 Poikkeama

38 36 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntatilivelvolliset: Tehtäväalue: Raittiustyö Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet Kaisa Karlström Kaisa Karlström Tavoitteet ja painopistealueet: Edistää kuntalaisten terveyttä aktiivisella, monialaisella huumeita ekäisevällä työllä läheisessä yhteistyössä järjestöjen ja naapurikuntien kanssa. Järjestää ja osallistua niin paikallisiin tempauksiin kuin alueellisiin kehittämishankkeisiin. Edistää terveitä elämäntapoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi kuntalaisten keskuudessa, erityisesti lasten ja nuorten parissa. Toimintavuoden tavoitteet: Osallistuminen jo toimeen pantuihin huumeita ehkäiseviin kamppanjoihin ja hankkeisiin. Aktiivinen osallistuminen alueellisiin hankkeisiin. Edistää aktiviteetteja, joissa painotetaan huumevapautta. Aktiivinen osallistuminen huumeryhmään, jossa vapaaajan ohjaaja toimii sihteerinä ja koollekutsujana. Aloitetun päihdepoliittisen ohjelman viimeistely. Toteutuneet tavoitteet: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta osallistui myös tänä vuonna jo toimeen pantuun huumeita ehkäisevään työhön, kuten esim. ala-asteoppilaille tarkoitetun EOS -lehden sponsorointi ja muita ajankohtaisia valistustempauksia. Laskettelumatka Vuokattiin yhdessä Alavetelin seurakunnan kanssa. Huumevapaus todettiin jo ennen lähtöä. Power Club -toiminta on jatkunut kaikissa kunnanosissa. Kunnan huumeryhmä on kokoontunut 3 kertaa vuoden aikana. Alkoholi- ja huumepoliittiinen strategiatyö on jatkunut. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /0-29-vuotiaat 0-29-vuotiaiden määrä ,87 1,24 1,42 1,52 2,42 3,49 4,00 4, Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot Menot Talousarviomuutokset Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 0,12 0,10 TA muutettu Toteutuma Poikkeama

39 Sivistyslautakunta 37 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Leif Jakobsson Lasten päivähoito ja esikoulu Perusopetus Lukio Kirjasto Kansalaisopisto Kansanopisto Erityismääräraha opetukselle Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Edellytysten luominen laadukkaan lastenpäivähoidon, opetuksen ja kirjastopalvelun järjestämiseksi. Yhteistyön perustaminen lasten päivähoidon, esikoulun ja perusopetuksen välillä. Työskentely teknisen toimen kanssa, jotta päiväkoti-, koulu- ja kirjastokiinteistöt ovat hyvässä kunnossa. Toimintavuoden tavoitteet: Esikoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelman uusiminen. Aktiivinen toimiminen Teerijärven kirjaston Valtuuston hyväksymien suunnitelmien, strategiasuunnitelman 2015, turvallisuussuunnitelman ja ilmastosuunnitelman huomioiminen toiminnassa. Selvitystyön viimeistely Kruunupyyn alueen päivähoidosta / esikoulusta. Toteutuneet tavoitteet: Esikoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin Valtuusto hyväksyi määrärahat hanketta varten. Normaalissa toiminnassa huomioitiin valtuuston hyväksymät suunnitelmat, kouluja pyydettiin laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen. Sivistyslautakunnan työryhmä antoi joulukuussa 2010 väliraportin, joka toimii perustana prosessin seuraavassa vaiheessa. Työtä ei saatettu loppuun vuonna 2011, vaan se jatkuu vuoteen 2012 asti. Hallinnon henkilöstökulut olivat budjetoitua pienemmät ja päivähoidon tulot kasvoivat. Valtiolta saadut tulot suurten ryhmien jakamiseksi vuosikursseilla 1-9 merkitsi pienempää kustannuspainetta talousarvion henkilöstömenoihin. Tunnusluvut: Asukasmäärä Nettokustannus /asukas *päivähoito/esikoulu sisältyy * Talous euroissa 2011 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama 168,81 169,59 169,59 173,30

40 Sivistyslautakunta 38 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Leif Jakobsson Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Lastenpäivähoidon hallinto Psykologi Vastuuhenkilöt: Leif Jakobsson Erityislastentarhanopettaja Carina Ahlström Tavoitteet ja painopistealueet: Hallinnon tavoitteena on toimivan yhteistyön aikaansaaminen uusien yksikköjen kanssa, siirretyn henkilökunnan viihtyminen ja motivaatio työhönsä ja että kokonaisvaltainen ajattelutapa viedään henkilökunnan tietoon. Tavoitteena on edellytysten luominen niin, että sivistyssektorin eri yksiköt voivat toimia ja toteuttaa omia opetussuunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Tavoitteena on myös sujuvan ja nopean palvelun tarjoaminen oppilaille, vanhemmille ja henkilöstölle, jotka ovat tekemisissä sivistystoimen hallinnon kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Sähköisten palvelujen jatkokehittäminen kunnan Kunta osti hallinto-ohjelma Wilman kouluille, joissa asukkaille strategiasuunnitelman 2015 mukaisesti, opetusta annetaan vuosiluokilla 1-7. jotta palvelu on asiakasläheistä ja helposti saatavilla. Päivähoidon hallinto osti työvuorosuunnittelu- ja hallinto-ohjelma Titanian päivähoito- ja esikouluhenkilökunnalle työvuorosuunnittelun helpottamiseksi. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas *päivähoidon/esikoulun hallinto sisältyy 27,20 50,99* 57,02* 58,62 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot Menot TA muutettu Toteutuma Poikkeama Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 6,00 6,61 6,61 7,61

41 Sivistyslautakunta 39 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Lasten päivähoito ja esikoulu Carina Ahlström Tulosyksiköt: Slottebon päiväkoti/esikoulu Vastuuhenkilöt: Erica Nygård Solrosenin päiväkoti/esikoulu Yvonne Rönnqvist Näckrosenin päiväkoti/esikoulu Susanne Högkvist Jeussenin päiväkoti/esikoulu Solveig Enbacka Småbon päiväkoti/ esikoulu Ryhmäperhepäiväkodit Perhepäivähoito Lasten kotihoidontuki Tavoitteet ja painopistealueet: Päivähoidon ja esikoulun tavoitteena on varhaiskasvatussuunnitelman ja esikoulun opetussuunnitelman mukaisesti tarjota hyvää, laadukasta päivähoitoa ja esikoulua sekä tarjota päivähoitomuotoja, joissa lähtökohtana ovat vanhempien päivähoitotarpeet ja lapsen paras sekä peruspalvelu molemmille kieliryhmille. Pätevyyttä nostavan ja jatkuvan jatkokoulutuksen avulla pidetään henkilöstön pedagogista työtapaa yllä. Toimintavuoden tavoitteet: 91 lasta on esikoulun kirjoilla toimintavuonna Lasten kokonaismäärä päivähoidossa /esikoulussa toimintavuoden alussa on 290 lasta. Tavoitteena on kokonaissuunnittelun viimeistely Kruunupyyn alueen päivähoito- ja esikoulupaikoista sekä selvityksen tekeminen siitä, onko mahdollista keskittää ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarjontaa. Esikoulun opetussuunnitelman tarkistus annettujen toimintaohjeiden mukaisesti. Toteutuneet tavoitteet: Esikouluopetusta on annettu kaikissa esikouluissa. Esikoulussa/päivähoidossa olevien lasten määrä oli 296. Kruunupyyn alueen päivähoito- ja esikoulupaikkojen kokonaissuunnittelu jatkuu vuonna Ilta- ja viikonloppuhoito on vähentynyt vuoden Sivistyslautakunta hyväksyi esikoulun uuden opetussuunnitelman ja se otettiin käyttöön alkaen. Tunnusluvut: Päiväkotihoito (sis. esikoulun) /läsnäolopäivä Perhepäivähoito (sis. ryhmäperhepäiväkodit) /läsnäolopäivä Nettokust. /lapsi päiväkodissa (227 lasta), **pienempi määrä lapsia päiväkodeissa, *useampi lapsi päiväkodeissa Nettokustannus /lapsi perhepäiväkodeissa (71 lasta) *pienempi määrä lapsia ryhmäperhepäiväkodeissa Kustannus /lapsi kotihoidontukea varten (yht. 168 lasta, sis. ositt. kotihidont.) Kustannus /asukas Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset 39,79 43,32 44,94 45,19 48,07 52,02 52,81 54, ** 7 563* 9 332* TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 69,24 66,38 66,38 70,

42 Sivistyslautakunta 40 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Perusopetus Leif Jakobsson Tulosyksiköt: Centralskolan Vastuuhenkilö: Leif Jakobsson Djupsjöbackan koulu Alavetelin koulu Norrbyn koulu Påraksen koulu Småböndersin koulu Söderbyn koulu Teerijärven koulu Ådalenin koulu Tavoitteet ja painopistealueet: Perusopetuksen tavoitteena on laadukkaan perusopetuksen kehittäminen ja ylläpitäminen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetus muodostaa hyvän perustan tuleville ammatti- ja opintosaavutuksille. Käsitys yhtenäisestä perusopetuksesta vuosikursseilla 1-9 vahvistetaan. Koulujen valmius käyttää uudenaikaista tekniikkaa opetuksessa ja tiedotustarkoituksessa vahvistetaan. Pyrkimyksenä tulisi olla opetuksen saatavuus maantieteellisesti läheltä ottamalla kouluverkoston rakennetta, oppilasennusteita ja kustannustasoa huomioon kunnan strategiasuunnitelman ja koulutuspoliittisen ohjelman mukaisesti. Turvataan oppilaiden oikeus oman tieto- ja kehitystasonsa mukaiseen opetukseen. Korostetaan oppilaiden perusvalmiuksia eli lukemista, kirjoittamista ja laskemista. Oppilashallinto-ohjelman vieminen kouluihin ja erilaisten sähköisten tiedotuskanavien jatkokehittäminen. Erilaisten raporttien integrointi oppilashallinto-ohjelmaan. Aktiivinen henkilöstökoulutus ja pätevyyttä lisäävä jatkokoulutus antavat opetushenkilöstölle mahdollisuuden suorittaa opetuksensa uuden opetussuunitelman mukaisesti. Perusopetuksen tavoitteena on tulevan työelämän vaatimien perustaitojen antaminen kaikille oppilaille. Kansainvälisiä yhteyksiä lisätään osallistumalla erilaisiin sekä opettajille että oppilaille tarkoitettuihin hankkeisiin. Toimintavuoden tavoitteet: Opetussuunnitelma tarkistetaan toimintaohjeiden mukaan. Panna työryhmän laatimat periaatteet erityistä tukea tarjoavien yksiköiden toimintamuodoista täytäntöön. Selvittää mahdollisuudet parantaa oppilashuoltoa ja oppilaiden hyvinvointia entisestään. Toteutuneet tavoitteet: Koulujaosto hyväksyi opetussunnitelman. Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat on keskitetty työryhmän periaatteiden mukaan. Oppilashuollon parissa työskentelevä henkilöstö on lisätty tilapäisesti kahdella henkilöllä. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /peruskouluoppilas 800,80 834,08 836, , , ,45 857, ,54 Talous euroissa 2011 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma ,97 77,00 77,00 75, Poikkeama

43 Sivistyslautakunta 41 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Lukio Leif Jakobsson Vastuuhenkilö: Rehtori Tavoitteet ja painopistealueet: Lukio-opetus on kurssimuotoista ja perustuu oppilaan omaan valintaan. Lukio laatii oman tavoitesuunnitelmansa. Lukiosta kehkeytyy tietokeskus, jolla on monipuolinen kurssitarjonta ja monta linjaa, esim. Afrikkalinja, lentäjälinja, metsästys- ja luontolinja, linja kansainväliselle kehitysyhteistyölle jne. Lisääntynyt yhteistyö lähellä sijaitsevien ammattioppilaitosten, lukioiden ja kansanopistojen kanssa mahdollistaa sen, että oppilaat voivat suorittaa opintomoduleja lukion ulkopuolella. Kansainvälisiä yhteyksiä ylläpidetään osallistumalla kansainvälisiin, osittain opettajille ja osittain oppilaisvaihdolle tarkoitettuihin hankkeisiin. Kansalaisopiston ja avoimen korkeakoulun välistä yhteistyötä tehostetaan. Aktiivinen oppilasrekrytointi lukioon tapahtuu omassa kunnassa ja kuntien välillä. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Tavoitteena on väh. 50 prosentin siirtymä Ådalenin Siirtyminen Ådalenin koulun 9. luokalta Kruunupyyn vuosikurssilta 9 ja että väh. 50 opiskelijaa muilta lukioon oli 42 %, 19 opiskelijaa muilta kunnilta haki kunnilta hakeutuu Kruunupyyn lukion vuosikurssille 1. lukion vuosikurssille 1. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Nettokustannus /peruskouluoppilas ,15 145,97 159,72 166, , , , ,02 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 10,00 10,00 10,00 11,60

44 Sivistyslautakunta 42 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Kirjasto Leif Jakobsson Vastuuhenkilö: Bodil Eriksson Tavoitteet ja painopistealueet: Tavoitteena on kuntalaisten sivistys-, kulttuuri- ja virkistystarpeiden tyydyttäminen sekä opiskelun ja itsenäisen tiedon hankkimisen tukeminen. Kirjastot tarjoavat kuntalaisille peruspalvelua elinikäistä oppimista varten ja muodostavat myös voimavarakeskuksia paikkakunnan kouluille. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Nykyistä palveluverkostoa ylläpidetään ja Tammikuussa pidettiiin uuden kirjastoauton pyrkimyksenä on nopean, joustavan ja laadullisesti vihkiäiset. Näin oli kirjastoautotoiminta taas hyvän palvelun antaminen - onnistuminen on käynnissä yli puolen vuoden tauon jälkeen. Kunnan luettavissa käyttäjien palautteissa. Uusi liikkuva infopiste Alavetelissa avattiin Alavetelin kirjastossa kirjasto takaa tehokkan ja nopean kierron yksiköiden Fredrika-verkosto sai valtion tukea välillä. Aktiivinen jäsenyys ja yhteistyö Fredrikaverkostossa antaa tukevan jalustan ja edellytyksiä maaliskuun alusta alkaen kansallisesta FINMARC- verkoston kehittämiseksi. Kirjastomme siirtyi siihen, että kirjastomme pysyy mukana alan luettelointiformaatista kansainväliseen MARC 21:een. kehityksessä. Kuuluminen Fredikaan mahdollistaa Konvertointi onnistui hyvin. Huhtikuussa kunnan tehostetun vuorovaikutuksen käyttäjien kanssa asukkaille annettiin pääsy sanomalehteen internetin ja sähköisten palvelujen kehittämisen ympäri maailmaa, kun kirjastot hankkivat muutaman myötä. LibraryPressDisplay käyttöoikeuden. E-kirjojen lainaus melken kaksinkertaistui vuoden 2011 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Fyysiset kirjastokäynnit/asukas Kustannus /fyysinen käynti Lainat per asukas Kustannus /laina ,55 59,91 60,57 67,21 9,84 9,61 9,06 7,38 5,84 6,23 6,69 9,11 15,62 15,63 13,67 17,39 3,68 3,83 4,43 3,86 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot TA muutettu Toteutuma Poikkeama Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 6,70 6,70 6,70 6,70 994

45 Sivistyslautakunta 43 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Kansalaisopisto Leif Jakobsson Vastuuhenkilö: Tom Hansén Tavoitteet ja painopistealueet: Kruunupyyn kansalaisopisto haluaa olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa kurssiehdotuksista ja kurssitarjonnasta. Kylät, ryhmät, järjestöt ja yhdistykset ovat tärkeitä tässä jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Tavoitteena on tarjota n opetustuntia, jotka on jaettu eri ainealojen välillä nykyisen lähtötilanteen perusteella. Tavoite on, että kurssitarjonnasta uusitaan vuosittain n %. Kansalaisopisto jatkaa yhteistyötä seudun muiden opistojen kanssa (Norra Ligan) sekä lukion, Kruunupyyn kansanopiston, kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen, sivistystoimen ja muiden järjestöjen kanssa. Kansalaisopisto haluaa erityisesti keskittyä yhteistyön lisäämiseen kultuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa. Pidetty tuntimäärä oli ( , ). Vuoden aikana pidettiin 318 kurssia, joihin osallistui osallistujaa. Kirjoilla oli osallistujaa, eli 34,5 % kunnan väestöstä. Opettajien ja luennoitsijoiden määrä oli 113 ja kurssipaikkojen määrä oli 40. Kansalaisopisto on rahoittanut yhteisiä kursseja Kruunpyyn lukion kanssa 69 osallistujalle, kaiken kaikkiaan 269 tuntia. Yhteistyö kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa on ollut vähäistä. Tunnusluvut: Nettokustannus /opetustunti Nettokustannus /asukas Nettokustannus /opiskelija Nettokustannus /kurssiosallistuja ,20 47,47 46,73 46,95 48,53 50,23 48,55 51,03 135,59 139,60 124,92 154,60 74,13 72,78 65,68 68,51 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 2,90 2,90 2,90 2,00

46 Sivistyslautakunta 44 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Kansanopisto Leif Jakobsson Vastuuhenkilö: Leif Jakobsson Tavoitteet ja painopistealueet: Kruunupyyn kansanopiston kuntayhtymä vahvistaa asemaansa aktiivisena kouluttajana vapaan sivistystyön puitteissa, alueen lukioiden yhteistyökumppanina sekä hankevastaavana. Eri yksiköt (kansanopisto, Pohjoismainen taidekoulu, Kruunupyyn kansalaisopisto) jatkavat yhä omilla identiteetillään. Synerigasuhteita saadaan yhteisten toimintojen kautta hallinnon, talouden, tekniikan ja kehityksen alueilla. Toimintavuoden tavoitteet: Vuoden opintoviikkojen kokonaismäärä voi olla n Kunnan nosto korotetaan kunnan talousarviotyön pohjana muodostamalla indeksikorotuksella. Kunnan nosto tulee liikkua noin 20 % tienoilla käyttötalousarviosta. Toteutuneet tavoitteet: Opintoviikkojen määrä jatkaa nousuaan ja on nyt ( , ). Vapaa sivistys vastaa 6 492, josta opiskelijat Kruunupyystä vastaavat ( , ). Koulun lisätilojen suunnittelu jatkuu. Käyttötalousarvio oli ( ), josta valtionosuuksia ( ) tai 55 %, kun taas kunnan osuus oli tai 14,9 %. Kruunupyyn kunnan osuus käytöstä oli tai 37,17 % ( ,87 %, ,38 %). Maksuosuus opintoviikkoa kohti oli 82,60, ja kyseinen summa on laskettu vapaan sivistyksen osuudesta ( ,26%, ,50 ). Selvitykset mahdollisuuksista saada ulkopuolista rahoitusta lisätiloja varten jatkuvat. Tarve on kiireellinen. Tunnusluvut: Maksuosuus /opiskelijaviikko Kustannus /asukas ,84 79,50 78,26 82,60 23,40 23,43 20,98 21,80 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto

47 Sivistyslautakunta 45 Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Erityismääräraha opetukselle Leif Jakobsson Vastuuhenkilö: Leif Jakobsson Tavoitteet ja painopistealueet: Kunta tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa vammisten erityisopetuksen järjestämiseksi. Kunta tekee yhteistyötä Kokkolan ja Kaustisen kanssa opetuksen järjestämiseksi suomenkielisille oppilaille voimassa olevien sopimusten mukaan. Sopimukset arvioidaan ja tarkastetaan. Kunta suorittaa osuutensa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän käyttökustannuksista sekä korot kunnan lainaosuuksista kuntayhtymä Optimalle ja kunnan kustannukset Keski-Pohjanmaan konservatoriossa olevista oppilaista. Toimintavuoden tavoitteet: Suomenkielisen perusopetuksen järjestäminen voimassa olevien sopimusten mukaisesti yhteistyössä Kokkolan ja Kaustisen kanssa. Toisen asteen koulutuksen saatavuuden mahdollistaminen oppilaille. Suurin osa musiikinopetuksesta keskitetään Kokkolan konservatorioon. Ruotsinkielisen koulunkäynnin ja päivähoidon tarjoaminen naapurikunnille. Selvitys erityisopetuksen toimintamuodoista valmistuu vuoden aikana. Toteutuneet tavoitteet: Suomenkielinen koulujaosto hyväksyi tarkastetut sopimukset Kokkolan ja Kaustisen kanssa. Kaikki Ådalenin koulun yhdeksäsluokkalaiset hakivat toisen asteen koulutukseen. Musiikinopetus on keskitetty Kokkolaan. Kruunupyyn kunta on tarjonnut naapurikunnille mahdollisuuden ruotsinkieliseen koulunkäyntiin ja päivähoitoon normaalissa mittasuhteissa. Selvitys on tehty ja toteutettu. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas *sis. kotikuntakorvauksen ,85 12,23 45,81* 45,40 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Menot Poikkeama Netto

48 46 Ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Ympäristönhuolto Karin Björkgård Ympäristön- ja terveydensuojelu Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Turvallisen ja terveellisen elinympäristön edestä työskentely sekä luontotaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäristön turvaaminen kuntalaisille. Eläinlääkäripalvelun asettaminen kuntalaisten käytettäviksi. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon Ympäristölautakunta on kokoontunut 8 kertaa vuoden ostopalve-lujen toimivuuden arviointi. Muutoksia 2011 aikana ja käsitellyt 71 asiaa. Palvelujen tehdään tarvittaessa. Ympäristöhuolto hoidetaan ostaminen Keski-Pohjanmaan jatkossakin omana toimintana. Epävirallinen yhteistyö ympäristöterveydenhuollolta on toiminut hyvin. naapurikuntien kanssa ympäristöasioissa. Ympäristöhuolto on hoitanut lakisääteisiä tehtäviä ja juoksevia asioita. Useat hankkeet ovat olleet ajankohtaisia. Alueellista yhteistyötä on tehty epävirallisella tasolla ajankohtaisten ympäristökysymysten parissa. Nettotalousarviosta on käytetty 81,04 %. Syyt poikkamisiin myönnetystä nettotalousarviosta (ylitykset ja alitukset): Lautakunta on alittanut myönnetyn nettotalousarvion eurolla. Menot ovat olleet euroa arvioitua alhaisemmat ja tulot 638 euroa arvioitua korkeammat. Ympäristö- ja terveydenhuoltopalvelujen menot ovat olleet euroa budjetoitua alhaisemmat. Kustannukset sekä terveydensuojelusta ja eläinlääkintähuollosta olivat budjetoitua alhaisemmat. Ympäristöhuollon menot ovat olleet euroa budjetoitua alhaisemmat. Henkilöstökustannukset olivat budjetoitua alhaisemmat, tiettyjä määrärahoja ei ole käytetty lainkaan tai niistä on käytetty vain osa (esim. Kruunupyynjoen kalkitseminen, kalusto, ilmoitusten tekeminen). Tunnusluvut: Asukasluku Nettokustannus /asukas ,68 34,88 33,04 33,69 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,03 1,03 1,03 638

49 47 Ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Ympäristönhuolto Karin Björkgård Vastuuhenkilö: Karin Björkgård Tavoitteet ja painopistealueet: Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan luontotaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäristön turvaamiseksi ja hyvän elinympäristön antamiseksi kuntalaisille. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Antaa hyvää ja nopeaa palvelua. Hoitaa lakisääteisiä Ympäristöhuollon toiminta on jatkunut kuten tehtäviä (luvat, ilmoitukset, lausunnot, valvonta, ennenkin. Lakisääteisiä tehtäviä on hoidettu (luvat, neuvonta) ja valvoa ympäristönhuollon etuja eri ilmoitukset, lausunnot, valvonta, neuvonta). kysymyksissä. Osallistua EU- ja alueellisiin Viranhaltija on vuoden aikana osallistunut yhteistyöhankkeisiin. pohjavesialueiden suojelusuunnitelman ja vesipalvelujen kehityssuunnitelman viimeistelytyöhön. Hulevesitulvariskiä koskevat asiat ovat olleet ajankohtaisia. Säännöllistä yhteistyötä on tehty Pietarsaaren seudun kuntien kanssa. Uusi kolmevuotinen EU-hanke on alkanut Pietarsaaren ja Pedersören kanssa. Kruunupyy osallistuu osahankkeella "Lotasjärven kunnostus". Laajempi EUhanke "Rannikon pieneveneväylät, pienet ruoppaukset ja rantalaiturit" saatiin päätökseen joulukuussa Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas Miljöprojekt kostnad /invånare ,21*) 12,34 10,30 10,41 3,07 2,60 1,00 0,53 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Antal besatta tjänster o. befattningar 1,03 1,03 1,03

50 48 Ympäristölautakunta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Ympäristön- ja terveydensuojelu Karin Björkgård Vastuuhenkilö: Karin Björkgård Tavoitteet ja painopistealueet: Toimintaa hoidetaan voimassa olevan lainsäädännön ja valtakunnallisessa ohjelmassa kuntien järjestämistä eläinlääkintäpalveluista mainittujen yleisten tavoitteiden mukaan, jotta kuntalaiset saisivat turvallisen ja terveellisen elinympäristön ja hyvän eläinlääkäripalvelun. Toimintavuoden tavoitteet: Palvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyden-huollolta jatkuu. Toteutuneet tavoitteet: Terveydensuojelu- ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ostaminen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta on jatkunut. Järjestöllä on terveystarkastajan virka Kruunupyyssä. Viranhaltija on ollut äitiyslomalla koko vuoden, ja sijainen on hoitanut virkaa. Kruunupyyssä on 1,5 eläinlääkärivirkaa, joista yksi kokopäivävirka on ollut miehitettynä vuoden aikana. Tarve käyttää puolipäivävirkaa on vähentynyt, koska Teerijärven asiakkaita on palvellut Vetelin eläinlääkäri. Kruunupyyn vakituinen vastaava eläinlääkäri on ollut vanhempainvapaalla koko vuoden. Työt on hoidettu sijaisten avulla. Yhteistyö on toiminut hyvin. Palvelua on annettu molemmilla kotimaisilla kielillä. Valituksia ei ole esitetty. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas ,45 22,83 22,74 23,28 Talous euroissa 2011 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama 0,00 0,00 0,

51 49 Rakennuslautakunta Tilivelvolliset: Rakennuslautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Rakennusvalvonta Greger Särs Vastuuhenkilö: Greger Särs Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Tehtäväalue kattaa lakisääteiset tehtävät, jotka on määrätty rakennuslautakunnan tehtäviksi Maankäyttö- ja rakennuslaissa, -asetuksessa ja rakennusjärjestyksessä sekä korjausneuvojan toimintaa. Lautakunta myöntää myös maa-ainesten otto-luvat. Toimintavuoden tavoitteet: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten palvelujen ylläpitäminen. Toteutuneet tavoitteet: Rakennuslautakunta on kokoontunut 10 kertaa ja käsitellyt 179 asiaa. 124 rakennuslupaa on myönnetty. 44 toimenpidelupaa on hyväksytty. 12 ilmoitusasiaa on hyväksytty. Lausunto on annettu 1 poikkeuslupahakemuksesta. 4 maa-ainesten ottosuunnitelmaa on hyväksytty. 80 rakennusta valmistui vuoden aikana. N. 700 tarkastusta on toimitettu. 86 hakemusta on käsitelty liittyen Asumisen rahoitusja kehittämiskeskuksen korjaus- ja energiaavustuksiin. Tunnusluvut: Rakennusluvat, asetettu tavoite Rakennusluvat, saavutettu tavoite Toimenpideluvat, asetettu tavoite Toimenpidelupa, saavutettu tavoite Ilmoitukset, asetettu tavoite Ilmoitukset, saavutettu tavoite Asukasluku Nettokustannus /asukas ,79 9,48 9,36 7,84 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 2,18 2,18 2,18 TA muutettu Toteutuma Poikkeama

52 50 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Tage Torrkulla Rakennukset Liikenneväylät Muut yleiset alueet Vesi- ja lämpöhuolto Konekeskus Palo- ja pelastustoimi Lautakunnan tavoitteet ja painopistealueet: Lautakunnan tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää fyysistä ympäristöä niin, että vakaa ja terveellinen kehitys turvataan. Panostetaan joustavaan ja hyvään asiakaspalveluun. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Joustava ja hyvä asiakaspalvelu. Kunnan kiinteistöjen Lautakunta on kokoontunut 11 kertaa vuoden aikana ja teiden tehokas ja suunniteltu kunnossapito. ja käsitellyt 117 pykälää. Palvelutaso on säilynyt, mutta talousarviota ei ole voitu toteuttaa annettujen raamien puitteissa. Syyt poikkeamisiin myönnetystä nettotalousarviosta (ylitykset tai alitukset): Lautakunnan kokonaisnettotalousarvio ylittyi n Pelastustoimen määräraha alittui n , johtuen siitä että pelastustoimen kustannukset ovat olleet budjetoitua pienemmät. Lautakunnan muun toiminnan osalta netto ylittyi n Ylitys muun toiminnan osalta johtuu etenkin siitä, että kiinteistöhuoltokustannukset ovat olleet budjetoitua suuremmat. Tunnusluv ut: Asukasluku Nettokustannukset /asukas Talous euroissa 2011 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen Talousarviomuutokset ,99 135,14 156,89 161,85 TA muutettu Toteutuma Poikkeama 15,64 15,64 15,64 15,14

53 51 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Hallinto Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Hallinto Vastuuhenkilöt: Tage Torrkulla Mittaus ja kaavoitus Dan Stenlund Tavoitteet ja painopistealueet: Tarjota tehokasta hallintoa tekniselle hallinnolle, kiinteistöhallinnolle sekä mittaus- ja kaavoitustoiminnalle. Panostetaan joustavaan ja hyvään asiakaspalveluun. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Pyritään tarjoamaan joustavaa ja hyvää hallintoa ja asiakaspalvelua nykyisen henkilöstön voimin. Kruunupyyn keskustan uusi pohjakartta valmistuu. Kaavayhdistelmän laatiminen kunnan asemakaavoista. Asemakaavan laajennus Tastille päin alkaa. Kruunupyyhyn suunnitellaan uusi asuinalue, Etelä Lyttsmäen asemakaava valmistuu. Kruunupyyn uusi pohjakartta on valmistunut. Kaavayhdistelmän pohjaksi on myös laadittu pohjakartta Teerijärvelle. Alavetelin uusi pohjakartta laaditaan vuoden 2012 aikana ja se toimii Alavetelin kaavalaajennusten pohjana. Fiskarholmenin rakennussuunitelma on valmis ja voidaan vahvistaa vuonna Vapaita tonttejamme ja uusia kaavaalueita on markkinoitu aktiivisesti Kokkolan asuntomessuilla. 3 asuintonttia ja 2 teollisuustonttia on myyty vuoden aikana. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 35,69 39,60 40,20 42,62 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot Talousarviomuutokset Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 3,59 3,59 3,59 3,59 0 TA muutettu Toteutuma Poikkeama

54 52 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Rakennukset Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Rakennusten hallinto Asuinrakennukset Vastuuhenkilö: Bernt Slotte Sivistystoimen rakennukset Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset Muut rakennukset Tavoitteet ja painopistealueet: Kunnan eri tarkoituksia varten hallinnassa olevien rakennusten kunnossapitotason pitäminen riittävänä tehokkaalla hoidolla. Toimintavuoden tavoitteet: Suurin osa pienemmistä kunnossaspitotöistä tehdään oman henkilöstön voimin, tehtäviä hoitaa 2 monipuolista huoltotyöntekijää. Muuten käytetään Toteutuneet tavoitteet: Juokseva ylläpito on hoidettu 2 oman ylläpitotyöntekijän + ostopalvelun voimin. Kiinteistöjen huoltopalveluja on täydennetty ostopalvelulla ostopalveluita. Ostopalvelut kilpailutetaan, kun Vuoden lopussa myönnettiin sairaseläke kiinteistönhoitajalle, joka on ollut puolipäivätoimessa, ja hänen mahdollista. Laaditaan priorisointilista ja aikataulu Talousarvioraami huoltotoimenpiteitä varten. ei Uppgörs salli prioriteringslista suurempia tilalle käytetään nyt ostopalveluja. Centralskolanin kunnossapitotoimen-piteitä, peruskorjaukset on peruskorjaus on aloitettu omatoimisesti vuoden tehtävä pääomatalousarvion nojalla. aikana, ja työt valmistuvat vuoden 2012 aikana Piirrustuksia päivitetään ja pienempiä suunnittelutöitä tehdän oman henkilökunnan voimin. Kiinteistöjä, jotka eivät suoranaisesti liity kunnan toimintaan, tarjotaan aktiivisesti myyntiin. investointitalousarvion määrärahoin. Talousarviossa oleva Kruunupyyn tervesyaseman lisärakennus ja saneeraus on aloitettu ja toteutetaan urakalla. Tulot ovat yli talousarvion. Menoja on ylitetty etenkin sen takia, että lämmitys- ja sähkökustannukset ovat olleet budjetoitua suuremmat. Tunnusluvut: Rakennukset yht. *sis. varastot Kerrosala yht. Kokoaistilavuus Yhteinen kerrosala, joka sisältää käyttömenot, on m² eli n. 38,65 /m² tai 3,23 /m²/kuukausi. Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Tulot Menot m² m² m³ m³ m³ m³ Talousarviomuutokset * 69* TA muutettu m² m² Toteutuma Poikkeama Netto Antal besatta tjänster o. befattningar 9,55 9,55 9,55 9,05

55 53 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Liikenneväylät Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Rakennuskaavatiet Vastuuhenkilöt: Johan Fors Yksityiset tiet Daniel Lönnqvist Tievalaistus Tavoitteet ja painopistealueet: Teiden kohtuullisen kunnossapitotason ylläpitäminen. Liikenneturvallisuuden parantaminen yhdessä ELYkeskuksen kanssa. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Rakennuskaavateitä on yhteensä noin 40,5 km, joista Rakennuskaavateiden ylläpito on maksanut yht. 118 päällystettyjä 25,5 km. Rakennuskaavateiden kunnossa-47pitoon on budjetoitu yht Keskimääräinen. Yksityisteiden ylläpito on maksanut yht. 507 kustannus on /km. Yksityisiä teitä, joiden kunnosta kunta huolehtii kokonaan tai osittain, on 244 km. Valtionavustukseen oikeutettuja teitä on 193 km. Yksityisteiden valtionavustusten myöntäminen on toistaiseksi lakkautettu ja avustusta voi saada ainoastaan teiden perusparannukseen. Valtionavustuksia on budjetoitu Yksityisteiden kunnossapitoon on budjetoitu yhteensä , josta on tarkoitettu perusparannushankkeisiin. Ajankohtaisia perusparannus-hankkeita 2011: Markusbackantie, Fröjdöntie, Djupsjöbackantie. Tievalaistus sisältää kunnan omistamien n tievalaistuspisteiden käytön ja kunnossapidon. Sähkön kustannusarviossa on lähdetty siitä, että valaisemisajat pysyvät samoina. Energiakustannuksia on budjetoitu yht Sähkölaitoksen kanssa tehdään inventointi tievalaistuksestamme Toteutettiin 2 perusparannushanketta, Markusbackantie ja Fröjdöntie, jotka maksoivat yht Hankkeita varten saatiin valtiontukea yht Tuloihin, jotka ylittävät talousarvion eurolla, kuuluu Liikenneviraston maksama euron kertakorvaus Överbyntien rautatiealikulun (pumppulaitoksen) tulevasta kunnossapidosta. Tievalaistuksen kunnossapito- ja käyttökustannukset maksoivat yht Energiaosuus maksoi Valaistuspisteiden määrä lisääntyi vuoden aikana 30:lla ja kokonaismäärä on nyt Pisteiden keskiarvokustannus energian osalta on 44,92 /kpl. Teidemme juokseva kunnossapito on hoidettu urakoitsijoiden kanssa solmituilla sopimuksilla. Perusparannushankkeet on annettu urakalla suoritettaviksi. Taloudellisesti katsoen menoja on ylitetty eurolla riippuen paljolti siitä, että alkuvuoden lumenauraus maksoi normaalia enemmän. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 69,70 77,36 88,65 83,05 Talous euroissa 2011 Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Tilinpäätös 2010 Ursprunglig budget Talousarviomuutokset TA muutettu TA alkuperäinen Poikkeama ,50 1,50 1,50 1,

56 54 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Muut yleiset alueet Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Puistot ja viheralueet Vastuuhenkilöt: Daniel Lönnqvist Uimarannat Dan Stenlund Maa- ja metsätaloustilat Tage Torrkulla Jätehuolto Tavoitteet ja painopistealueet: Uimarantojen ja viheralueiden pitäminen hyvässä kunnossa yhdessä kuntalaisten kanssa heidän viihtyvyyden edistämiseksi. Kestävän metsätalouden ansiosta saadaan kohtuullinen tuotto kunnan metsistä. Toimintavuoden tavoitteet: Käytetään ostopalveluja viheralueiden ja muiden yleisten alueiden hoitamiseksi. Leikkikenttävarustus uusitaan talousarvioraamin Uimarannat valvotaan ja pidetään kunnossa, mikäli paikalla järjestetään uimakouluja. Hästöskatanin uimarannalla uusitaan pukeutumistiloja yhdessä Folkhälsanin kanssa. Toteutuneet tavoitteet: Puun myynnistä on saatu myyntituloja vain 3 933,17, koska hakkuut oli mahdollista toteuttaa vasta vuoden 2012 alussa. Maanvuokratuloja on saatu Myyntivoittoja kertyy euroa, talousarviossa oli arvioitu Viheralueita ja muita yleisiä alueita on hoidettu ostopalvelun avulla. Maa-alueemme raivaaminen on 6 kk ajan hoidettu työllistämisvaroin palkatun työntekijän avulla. Täyttömaan ja vitsan vastaanottamiseksi tarkoitetun kolmen paikan ylläpitokustannukset kuuluvat myös tähän Uimarannat, joissa järjestetään uimakouluja, ovat saaneet normaalia huoltoa. Kustannukset viranomaisten uimarantoihin kohdistuvasta valvonnasta kasvavat vuosittain. Tulopoikkeama selittyy kokonaan vuonna 2012 kertyvästä puumyynnin n euron tuloista. Tunnusluvut: Nettokustannus /asukas 0,00 1,37 3,58 2,60 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset Tulot TA muutettu Toteutuma Poikkeama Menot Netto

57 55 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Vesi- ja lämpöhuolto Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Vesilaitokset Vastuuhenkilö: Tage Torrkulla Lämpölaitokset Toimintavuoden tavoitteet: Ei toimintaa, johtoverkosto on myyty energiaosuuskunnalle ja lämpö ostetaan suoraan. Toteutuneet tavoitteet: Kruunupyyn Energiaosuuskunta on päättänyt laajentaa kaukolämpöverkostoa Kruunupyyn keskustassa ja rakentaa uuden lämpökeskuksen. Tunnusluvut: Energiahinta /MWh Talous euroissa 50,0052,50 (55,00) 51,80-55,00 55,30-58,50 Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Tulot Menot Poikkeama Netto

58 56 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Konekeskus Tage Torrkulla Tulosyksiköt: Korjaamot Vastuuhenkilö: Tage Torrkulla Koneet Tavoitteet ja painopistealueet: Kunnan materiaalin kunnossapito tehokkaalla huollolla. Huoltomies tekee pienempiä hitsaus- ja korjaustöitä, joihin hänellä on aikaa kunnan oman toiminnan piirissä. Toimintavuoden tavoitteet: Toteutuneet tavoitteet: Toiminta jatkuu kuten aikaisemmin. Oma tiehöylä Palveluja on myyty Kronoby Vatten och Avlopp Ab:lle. huolletaan ja se on osa-aikaisen kuljettajan käytössä. Oma tiehöylä on käytetty 820,5 tuntia vuonna Tuloja myyntipalveluista ja veloituksia omista koneista Netto on selvästi budjetoitua parempi, koska tulot arvioidaan yht Palveluja myydään Kronoby ovat lisääntyneet menoja enemmän. Vatten och Avlopp Ab:lle. Tunnusluvut: Kustannus/tulo /asukas *tulo ,17 2,23* 0,59* 0,70* Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto Täytettyjen virkojen ja toimien määrä 1,00 1,00 1,00 1,00

59 57 Tekninen lautakunta Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet Tehtäväalue: Palo- ja pelastustoimi Tage Torrkulla Vastuuhenkilö: Sven-Erik Lindvall Tavoitteet ja painopistealueet: Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen vahvistamat tavoitteet. Toimintavuoden tavoitteet: Toiminta jatkuu alueelliselle pelastustoimelle laaditun yhteistoimintasopimuksen edellyttämien tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti. Tavoitteena suunnitteluvuosille on uusitun yhteistoimintasopimuksen aikaansaaminen. Toteutuneet tavoitteet: Pelastustoimella oli 281 hälytystä vuoden aikana. Hälytysten määrä vuonna 2010 oli 335. Kruunupyy 132, Teerijärvi 87 ja Alaveteli 62. Kustannukset alittavat talousarvion eurolla, koska kunnan alueella ei ole tapahtunut suuria ja kalliita onnettomuuksia/hälytyksiä. Tunnusluvut: Kustannus/tulo /asukas ,48 72,92 68,33 78,78 Talous euroissa Tilinpäätös 2010 TA alkuperäinen 2011 Talousarviomuutokset TA muutettu Toteutuma Poikkeama Tulot Menot Netto

60 Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitos 58 Kruunupyyn Sähkölaitos toimii kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena. Sähkölaitos on antanut erillisen kertomuksen toiminnastaan.

61 59 Käyttötalousosan toteutuminen Käyttötalousarvion sitovuus kunnanvaltuustoon nähden on nettotasolla lautakuntaa kohti. Poikkeuksena on, että nettomääräraha tehtäväalueelle pelastustoimi teknisessä lautakunnassa on korvamerkitty eikä sitä saa käyttää muulle toiminnalle. Kunnanhallituksen alaisuuteen kuuluvalla sosiaali- ja terveydenhuollolla on myös toinen sitovuus. Lautakunta Talousarvio Tilinpäätös Lautakuntien Lautakuntien netto- Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto nettotalous- talousarvion arvion käyttö ylitys/alitus % Keskusvaalilautakunta , , , , , ,86 71, ,14 Tarkastuslautakunta ,00 0, , ,62 0, ,62 86, ,38 Kunnanhallitus Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä , , , , , ,66 94, ,34 Sosiaali- ja terv.huolto , , , , , ,55 103, ,55 Pakolaisten vastaanot , , , , , ,29 52, ,71 Kunnanhallitus yht , , , , , ,50 102, ,50 Maaseutulautakunta ,00 150, , ,93 499, ,01 95, ,99 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta , , , , , ,32 94, ,68 Sivistyslautakunta , , , , , ,06 98, ,94 Ympäristölautakunta , , , , , ,19 81, ,81 Rakennuslautakunta , , , , , ,84 77, ,16 Tekninen lautakunta Tekn. ltk., muu , , , , , ,93 112, ,93 Pelastustoimi ,00 0, , ,35 0, ,35 93, ,65 Tekn. ltk., yht , , , , , ,28 102, ,28 Yhteensä , , , , , ,68 100, ,68 Käyttö% tilinpäätöksen mukaan 102,15 % 118,75 % 100,62 %

62 Kuvio käyttömenojen toteutumisesta ja lautakunnittain nettotasolla 60 Käyttömenojen toteutuminen nettotasolla vuonna 2011 Kunnanhallitus Pakolaisten vastaanottaminen ,18 % Keskusvaalilautakunta ,02 % Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveydenhuolto ,13 % Sivistyslautakunta ,86 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ,90 % Ympäristölautakunta ,64 % Rakennuslautakunta ,15 % Maaseutulautakunta ,25 % Kunnanhallitus Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä ,77 % Tarkastuslautakunta ,03 % Tekninen lautakunta ,07 %

63 61 Tuloslaskelmaosan toteutuminen (mukana kunnan sisäinen ja ulkoinen ilman sähkölaitoksen tuloslaskelmaa) Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatulot Myyntitulot , , , ,16 Maksutulot , , , ,70 Tuet ja avustukset , , , , ,74 Muut toimintatulot , , , ,38 Yhteensä , , , , ,98 Valmistus omaan käyttöön 5 000, , ,70-385,30 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,00 0, , , ,93 Palkkasivukustannukset Eläkekustannukset ,00 0, , , ,60 Muut palkkasivukustannukset ,00 0, , , ,27 Palvelujen ostot , , , , ,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,00 200, , , ,59 Avustukset ,00-700, , , ,88 Muut toimintamenot ,00 0, , , ,81 Yhteensä , , , , ,36 Toimintakate , , , , ,68 Verotulot , , , ,65 Valtionosuudet , , , ,96 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 7 000, , , ,76 Muut rahoitustulot , , , ,82 Korkomenot , , , ,27 Muut rahoitusmenot , , , ,70 Vuosikate , , , , ,42 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,97 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , , , , ,45

64 Verotulojen erittely 62 Alkuperäi- Talous- Talousarvio Toteuma Poikkeama Verotulot nen talous- arvio- muutosten arvio muutokset jälkeen Kunnallinen tulovero Osuus yhteisöverotuotosta Kiinteistövero Yhteensä Tuloveroprosentin ja verotettavan tulon kehitys Vuosi Tulovero- Verotettava Muutos prosentti tulo % , , , , , , , , , , , , , , ,50 Valtionosuuksien erittely 2011 Alkuperäi- Talous- Talousarvio Toteuma Poikkeama nen talous- arvio- muutosten arvio muutokset jälkeen Kunnallisen peruspalvelun valtionosuus Järjestelmämuutoksen aiheuttama tasoitus Verotulotasoitus Muut valtionosuudet opetus- ja kulttuuritoimelle Yhteensä

65 63 Investointiosan toteutuminen (kunnan ilman sähkölaitoksen toteutumista) Talousarvio Talousarvio-Talousarvio Toteutuma Poikkeama KUNNANHALLITUS muutokset muutosten Maa- ja vesialueet jälkeen Menot , , , ,00 Tulot , , , ,00 Nettomenot , , , ,00 Rakennukset Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Yhteiset ATK-hankinnat Menot , ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , ,00 0, ,00 Arvopaperit Menot , ,00 0, ,00 Tulot , ,00 0, ,00 Nettomenot , ,00 0, ,00 Kuntayhtymäosuudet Menot , , , ,72 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , , , ,72 KONEET JA KALUSTO Kunnanhallitus Menot , ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , ,00 0, ,00 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Menot , , ,47 603,47 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , , ,47 603,47 Sivistyslautakunta Menot , , ,96 201,96 Tulot 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , , ,96 201,96 Ympäristölautakunta Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Rakennuslautakunta Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekninen lautakunta Menot , , , ,31 Tulot 0,00 0, , ,53 Nettomenot , , , ,22 TALONRAKENNUS Odottamaton saneerausmääräraha Menot , , , ,14 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , , , ,14

66 64 Sosiaali- ja terveyshuollon rakennukset Sandbackan hoitokeskus Menot , , , ,41 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , , , ,41 Kruunupyyn terveysasema Menot , , , ,46 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , , , ,46 Tallgården Menot 0, , , , ,40 Tulot 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Nettomenot 0, , , , ,40 Sivistystoimen rakennukset Alavetelin koulu Menot , , , ,62 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , , , ,62 Centralskolan Menot , , , , ,58 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , , , , ,58 Teerijärven kirjasto Menot , , , ,59 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , , , ,59 Pelastustoimen rakennukset Teerijärven paloasema Menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot 0,00 0, , ,85 Nettomenot 0,00 0, , ,85 YLEINEN OMAISUUS Urheilulaitokset Alavetelin urheilukenttä Menot , , , ,71 Tulot , , , ,00 Nettomenot , , , ,29 Tiet Menot , , , ,83 Tulot 0,00 0,00 105,00-105,00 Nettomenot , , , ,83 Tievalaistus Menot , , , ,14 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , , , ,14 Liikenneturvallisuushankkeet Menot , ,00 0, ,00 Tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettomenot , ,00 0, ,00 YHTEENSÄ Menot , , , , ,32 Tulot ,00 0, , , ,62 Nettomenot , , , , ,70

67 Investointiosan sitovuustaso kunnanvaltuustoon nähden koskee niin hankkeita tai hankeryhmiä kohti arvioituja tuloja kuin menoja, paitsi maa-alueiden, rakennusten että arvopapereiden osalta, joilla on nettositovuus. 65 Poikkeamat budjetoiduista määrärahoista Menomäärärahan alitus Teerijärven paloaseman varastoa varten saatiin euron avustus öljysuojarahastosta, mitä ei ollut budjetoitu talousarviossa. Odottamattomana saneerausmäärärahana kirjatut sprinklerit Teerijärven ryhmäasuntolaan maksoivat euroa enemmän kuin budjetoitu, kun taas kustannus Tallgårdenin sprinklereistä alitti kunnanvaltuuston myöntämän euron määrärahan eurolla. Kruunupyyn terveysaseman menoiksi on kirjattu enemmän kuin vuoden 2011 talousarvioon otetut määrärahat, koska tammikuun lopussa umpeutuvat urakat oli päivätty vuonna 2011 ja niitä piti kirjata samalle Sandbackan vuodelle. hoitokeskuksen ja Teerijärven kirjaston suunnittelumäärärahoista on käytetty vain pieni osa. Julkinen omaisuus aiheuttaa suurimman poikkeaman, koska Alavetelin urheilukenttä ei voitu saattaa valmiiksi sääolosuhteista johtuen ja euron valtiontuki jää käytettäväksi vuodelle Liikenneturvallisuushankkeisiin oli budjetoitu , Lentokenttätien suunnittelun osuutena, jota ei ole voitu toteuttaa.

68 66 Rahoitusosan toteutuminen (ilman Liikelaitosta Kruunupyyn sähkölaitos) Varsinainen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muustosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate , , , , ,42 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , , , ,77 Investointien rahavirta Investointimenot , , , , ,32 Rahoitusosuudet investointimenoihin , , , ,15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot , , , ,47 Toiminta ja investoinnit, netto , , , , ,89 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset muille 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainojen lisäykset liikelaitoksille 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainojen vähennykset muille 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainojen vähennykset liikelaitoksille 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , ,80 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaikutus maksuvalmiuteen 0, , , , ,09

69 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 67 Määräraha Arvoidut tulot Vars. Talous- Talous- Toteuma Poik- Vars. Talous- Talous- Toteuma Poiktalousarvio arvio- arvio keama talousarvio arvio- arvio keama muutoksetmuutoksen jälk. muutokset muutoksen jälk. Käyttötalousosa Toimintatuotot Toimintakustannukset Tuloslaskelmaosa Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokustannukset Muut rahoituskustannukset Investoinnit Rahoitusosuudet Myyntitulot Käyttöomaisuuden investoinnit Rahoitusosa Antolainamuutokset Antolainalisäykset Antolainavähennykset Muutos lainakantaan Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus rahavalmiuteen YHTEENSÄ Talousarvion sitovuus: Käyttötalousosa Sitovuus on lautakuntaa kohti nettotasolla paitsi teknisen lautakunnan alaisen pelastustoimen osalta, jonka määräraha on korvamerkitty eikä saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Tuloslaskelman sitovuus: Sitovuus korkomenoja, muita rahoitusmenoja ja ylimääräisiä menoja kohti sekä verotuloja, valtionosuuksia, korkotuloja, muita rahoitustuloja ja ylimääräisiä tuloja varten. Investoinnit: Hanke- ja hankeryhmäkohtainen sitovuus niin arvioitujen menojen kuin kulujen osalta, paitsi maa-alueiden ja rakennusten sekä arvopapereiden osalta, joilla on nettositovuus.

70 68 Tuloslaskelma (kunnan sis. Sähkölaitoksen ja eliminoinnit huomioon ottaen Toimintatulot Myyntitulot , ,24 Maksutulot , ,43 Tuet ja avustukset , ,26 Muut toimintatulot , , , ,51 Valmistus omaan käyttöön 4 614, ,10 Toimintamenot Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot , ,15 Palkkasivukustannukset Eläkekustannukset , ,59 Muut palkkasivukustannukset , ,64 Palvelujen ostot , ,31 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,43 Avustukset , ,89 Muut toimintamenot , , , ,52 Toimintakate , ,91 Verotulot , ,21 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot , ,64 Muut rahoitustulot , ,94 Korkomenot , ,25 Muut rahoitusmenot , , , ,78 Vuosikate , ,52 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,54 Arvonalentumiset , , , ,99 Tilikauden ylijäämä , ,47 (-alijäämä)

71 69 Rahoituslaskelma Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , ,52 Extra ordinära poster , ,45 Korrektivposter till internt tillförda medel , , , ,58 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , ,82 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,00 Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva , , , ,45 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,87 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen 0,00 0,00 Minskning av utlåningen 0,00 0, , ,01 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån , ,00 Minskning av långfristiga lån , ,14 Förändring av kortfristiga lån 0, ,20 0, ,86 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital , ,01 Förändring av omsättningstillgångar , ,37 Förändring av fordringar , ,95 Förändring av räntefria skulder , , , ,97 Finansieringens kassaflöde , ,82 Förändring av likvida medel , ,95 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,85 Likvida medel , , , ,95

72 70 Tase (kunnan ja sähkölaitoksen) VASTAAVA A PYSYVÄT VASTAAVAT , ,16 I Aineettomat hyödykkeet , ,46 1Aineettomat oikeudet 1 755, ,21 3 Muut pitkävaikutteiset menot , ,25 II Aineelliset hyödykkeet , ,64 1 Maa- ja vesialueet , ,50 2 Rakennukset , ,00 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,98 4 Koneet ja kalusto , ,98 5 Muut aineelliset hyödykkeet 9 754, ,90 6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,28 III Sijoitukset , ,06 1 Osakkeet ja osingot , ,06 3 Muut lainasaamiset , ,00 4 Muut saamiset , ,00 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,64 1 Valtion toimeksiannot , ,62 2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,02 C VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,56 I Vaihto-omaisuus , ,94 1 Aineet ja tarvikkeet , ,94 II Saamiset , ,77 Pitkäaikaiset saamiset 6 650, ,53 1 Myyntisaamiset 0,00 0,00 2 Muut saamiset 6 650, ,53 Lyhytaikaiset saamiset , ,24 1 Myyntisaamiset , ,40 2 Lainasaamiset 763,24 0,00 3 Muut saamiset , ,76 4 Siirtosaamiset , ,08 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,85 VASTAAVA YHTEENSÄ , ,36

73 71 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA , ,58 I Peruspääoma , ,43 II Arvonkorotusrahasto , ,56 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,06 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,47 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA , ,45 1 Valtion toimeksiannot , ,62 2 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,83 E VIERAS PÄÄOMA , ,33 I Pitkäaikainen , ,70 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,60 3 Lainat julkisyhteisöiltä , ,00 7 Liittymismaksut ja muut velat , ,10 II Lyhtyaikainen , ,63 1 Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00 2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,80 3 Lainat julkisilta yhteisöiltä , ,00 6 Ostovelat , ,09 7 Muut velat , ,74 8 Siirtovelat , ,00 VASTATTAVA YHTEENSÄ , ,36

74 Sovelletut tilinpäätösperiaatteet 3.1. Liitetiedot sovelletuista tilinpäätösperiaatteista kunnassa Arvostusperiaatteet ja arvostusmenetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät 72 Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset varat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti, joka on täydennetty pelastustoimen osalta sekä Sähkölaitoksen osalta. Poistosuunnitelman mukaisten suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Liikkuvat vastaavat Vaihto-omaisuuden arvostus Sähkölaitoksen vaihto-omaisuus merkitään taseeseen hankintahintaan tai hankintamenoon tai todennäköiseen luovutushintaan. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. alhaisempaan todennäköiseen 3.2 Liitetiedot sovelletuista konsernitilinpäätösperiaatteista Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätös sisältää kunnan ja sähkölaitoksen lisäksi 5 tytäryhteisöä, joissa kunnan omistusosuus ylittää 50 % ja 8 kuntayhtymää. Liitetiedot sovelletuista konsernitilinpäätösperiaatteista Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskeiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Pysyvään vastaavaan sisältyvät olennaiset sisäiset katteet on vähennetty. Sisäisen katteen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sisäiset katteet on eliminoitu pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alituksesta konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelman mukaisten poistojen oikaiseminen Kiinteistötytäryhteisöjen aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvojen ero on huomioitu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- alijäämän oikaisuksi. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen

75 73 Tuloslaskelman liitetiedot 1) Toimintatuotot tehtäväalueittain Konserni Kunta Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta 0 0 Kunnanhallitus Maaseutulautakunta Kulttuuri ja vapaa-aika Sivistyslautakunta Ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Tekninen lautakunta Liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitos Kruunupyyn kunta ja muut konserniyhtiöt Kunnan toimintatulot yhteensä ) Verotulojen erittely Kunnan tulovero Osuus yhteisöverojen tuotosta Kiinteistövero Verotulot yhteensä ) Valtionosuuksien erittely Laskennalliset valtionosuudet Peruspalvelujen valtionosuus Järjestelmämuutoksen aiheuttama tasoitus Verotulotasoitus Opetus- ja kulttuuritoimen muu valtionosuus Laskennalliset valtionosuudet yhteensä * Harkinnanvarainen rahoitusavustus 0 0 Valtionosuudet yhteensä * Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sisältyy laskennallisiin valtionosuuksiin. 4) Pysyvien vastaavien varojen myyntivoitot ja -tappiot Konserni Kunta Muut toimintatulot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä Muut toimintakustannukset Maa- ja vesialueiden myyntitappiot Muut myyntitappiot Myyntitappiot yhteensä ) Erittely osinkotuloista ja pääomakorosta Muiden yhteisöjen osinkotulot Kuntayhtymien pääomakorot Yhteensä

76 74 6) Suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Vuosina : Suunnitelmanmukaiset poistot keskimäärin Poistonalaisten investointien omahankintameno keskimäärin Poikkeama Poikkeama % 86,0 % Selvitys poikkeaman syistä Poikkeama johtuu suurista investointihankkeista tarkastettavana olevan jakson aikana. Seuraavat hankkeet on toteutettu, tullaan toteuttamaan ja ovat suunnitteilla tarkastuskauden aikana: - Sandbackan hoitokeskuksen saneeraus ( ) - Teerijärven hoitokeskuksen saneeraus (2013) - Alavetelin koulun saneeraus ( ) - Centralskolanin saneeraus ( ) - Sivukirjasto Teerijärvelle ( ) - Ådalenin koulun saneeraus (2013) - Alavetelin urheilukentän perusparannus ( ) - Palvelutalo Teerijärven urheilukentälle (2012) - Kruunupyyn keskusurheilukentän perusparannus (2013) - Kruunupyyn terveysaseman saneeraus ( ) - Kruunupyyn päivähoitotilojen järjestäminen (2014) - Söderbyn koulun päivähoitotilojen järjestäminen (2014) - Kruunupyyn urheiluhallin pintasaneeraus (2014) Poistosuunnitelman tarkistus Poikkeama ei aiheuta poistosuunnitelman tarkistustarvetta. 7) Varausten muutokset Konserni Potilasvastuuvakuutusmaksu 1.1. (sk) Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Potilasvastuuvakuutusmaksu (sk)

77 Selvitys suunnitelmanmukaisista poistoperusteista (kunnan) 75 Poistot kuluvasta käyttöomaisuudesta on vahvistettu etukäteen laaditun poistosuunnitelman perusteella. Suunnitelmanmukaiset poistot on arvioitu käyttöomaisuuden hankintamenon perusteella arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niihin vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot (mm. ATK-ohjelmat) Muut pitkävaikutteiset menot (pelastustoimi) Lineaarinen 5 vuotta Lineaarinen 3 vuotta Lineaarinen 10 vuotta AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Ei poistoa Rakennukset ja laitteet Hallinto- ja laitosrakennukset kivestä Lineaarinen 40 vuotta puusta Lineaarinen 30 vuotta Tehdas- ja tuotantolaitokset Lineaarinen 20 vuotta Talousrakennukset Lineaarinen 15 vuotta Vapaa-ajanrakennukset Lineaarinen 20 vuotta Asuinrakennukset Lineaarinen 30 vuotta Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Jäännösvero 15 % Sillat, laiturit ja kylpylaitokset Jäännösvero 10 % Muut maa- ja vesirakennelmat (urheilulaitokset) Jäännösvero 10 % Vedenjakeluverkostot Jäännösvero 10 % Viemäriverkostot Jäännösvero 10 % Kaukolämpöverkostot Jäännösvero 10 % Koneet ja laitteet vesi- ja viemärilaitoksilla Jäännösvero 10 % Tievalaistus Jäännösvero 25 % Liikennesääntelylaitteet Lineaarinen 15 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakennelmat Jäännösvero 25 % Koneet ja irtaimisto Muut kuljetusvälineet Jäännösvero 25 % Muut liikkuvat työkoneet Jäännösvero 25 % ATK-laitteet Lineaarinen 3 vuotta Muut laitteet ja irtaimistot Lineaarinen 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat (mm. soranottopaikat) Substanssipoisto, eli vuosittaista käyttöä vastaava poisto Taide- ja arvoesineet ei poistoa Meneillään olevat hankinnat ei poistoa

78 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 5.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 76 9) Arvonkorotukset Konserni Kunta Maa- ja vesialueet Arvo Arvonkorotukset Arvonkorotusten purku Arvo Rakennukset Arvo Arvonkorotusten purku Arvo Arvonkorotukset yht Tarkoittaa kunnan osalta arvonkorotuksia niiltä maa- ja vesialueilta, joille kauppakirjaa ei ollut saatavilla , jolloin käyttöomaisuuden arviointi suoritettiin liikekirjanpitoon siirryttäessä. Näiden arvo on syntynyt arvioinnin mukaan.

79 77 10) Aineelliset ja aineettomat varat (kunta) Aineettomat varat Aineelliset varat Aiheettomat Muut pitkä- Yhteishankinnat Yhteensä Maa-alueet Rakennukset Kiinteät laitokset Koneet ja Soran Meneillään Yhteensä oikeudet vaikutteiset Tielaitoksen ja laitteet kalusto ottopaikat olevat menot kanssa hankkeet Poistamaton hankintameno , , , , , , , , , , ,65 Lisäykset tilikauden aikana 0, ,00 0, , , , , ,74 0, , ,38 Rahoitusosuudet tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,93 0, ,37 0, , ,28 Tilikauden poisto , , , ,96 0, , , ,24 0,00 0, ,01 Arvonvähennykset ja -peruutukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poistamaton hankintameno , , , , , , , , , , ,89 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 Kirjanpitoarvo , , , , , , , , , , ,17

80 78 11) Maa- ja vesialueiden erittely Konserni Kunta Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut ,00 0,00 Muut maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet yhteensä ) Pysyvien vastaavien sijoitukset (kunta) Osakkeet ja osuudet Muut lainasaatavat ja muut saatavat Osakkeet Osakkeet Kuntayhtymä- Muut osakkeet Sähkölaitoksen Yhteensä Muut laina- Muut Yhteensä konserniyhtiöt omistusyhtiöt osuudet ja osuudet peruspääomaosuus saatavat saatavat (tytäryhtiöt) Hankintameno , , , , , ,57 0, , ,00 Lisäykset ,00 0, ,28 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hankintameno , , , , , ,85 0, , ,00 Arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , , , ,85 0, , ,00

81 79 13) Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvonmuutokset Tase- Lisäykset Vähennykset Tase- Kunnan osuus Ero arvo tilikaudella tilikaudella arvo kuntayhtymän peruspääomasta Kuntayhtymä Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ,71 0,00 0, ,71 3,84 Kårkulla samkommun ,39 0,00 0, ,39 2,56 Keski-Pohjanmaan ,26 0,00 0, ,26 0,30 koulutusyhtymä Optima kuntayhtymä , ,27 0, ,29 9,64 Kvarnen samkommun , ,01 0, ,90 57,14 Svenska Österbottens förbund ,79 0,00 0, ,79 2,58 för utbildning och kultur Pohjanmaan liitto 4 504,15 0,00 0, ,15 3,34 Keski-Pohjanmaan liitto 1 626,28 0,00 0, ,28 0,34 Yhteensä , ,28 0, ,77 0

82 80 14) Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka/ Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1 000 ) Kunta omistus- omistus- Omasta Vieraasta Tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ % % tappiosta Tytäryhteisöt Kronoby Vatten och Avlopp Ab Kruunupyy 100,00 100, Ab Terjärv Vatten och Avlopp Kruunupyy 92,50 92, Fastighets Ab Båskgränd Kruunupyy 96,25 96, Fastighets Ab Hembo Kruunupyy 87,70 87, Fastighets Ab Terjärv veteranhus Kruunupyy 60,00 60, Yhteensä Kuntayhtymät Kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan Kokkola sairaanhoitopiiri 3,84 3, Pohjanmaan liitto Vaasa 3,34 3, Kvarnen samkommun Kruunupyy 57,14 57, Kårkulla samkommun Parainen 2,56 2, Optima kuntayhtymä Pietarsaari 9,64 9, Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur Vaasa 2,58 2, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkola 0,30 0, Keski-Pohjanmaan liitto Kokkola 0,34 0, Yhteensä Omistusyhteysyhteisöt Fastighets Ab Heimsjöliden Kruunupyy 48,38 48, Ab Kronoby Konstis Oy Kruunupyy 22,82 27, Fastighets Ab Sparbankshuset Kruunupyy 49,80 49, Kronoby Energiandelslag Kruunupyy 44,00 44, Yhteensä

83 81 15) Saamiset, erittely Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset omistusyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset yhteensä ) Olennaiset siirtosaamisiin sisältyvät erät Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Ennalta suoritetut vuokrakustannukset Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Konserni Kunta Lyhtyaikaiset siirtosaamiset Saamatta olevat tulot Siirrettävät korot KELAn korvaus työterveyden huollosta EU-avustukset ja -tuet Muut saamatta olevat tulot Saamatta olevat tulot yhteensä Lyhtyaikaiset siirtosaamiset yhteensä

84 82 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 17) Oma pääoman erittely Konserni Kunta Peruspääoma Lisäykset Vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Lisäykset 3 0 Vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Vahinkorahaston pääoma Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta Vahinkorahaston pääoma Muut omat rahastot yhteensä Edellisten tilikausien ylijäämä Siirrot vahinkorahastoon Edellisen tilikauden virheiden korjaus Edellisen tilikauden ylijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä ) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät maksettavaksi viiden vuoden jälkeen tai myöhemmin Konserni Kunta Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Kotimaiset talletuspankit Kuntarahoitus Oy Julkiset yhteisöt Valtiokonttori Kuntien Eläkevakuutus Yhteensä ) Pakolliset varaukset Konserni Kunta Muut Takuuvarat Vahingonkorvausvarat Vuokravastuu käyttämättömistä tiloista Ympäristövastuu Potilasvahinkovakuutusmaks. vastuu Muut pakolliset varaukset yhteensä

85 83 20) Vieras pääoma Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikainen aikainen aikainen aikainen Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat 0 Siirtovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat omistusyhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Vieras pääoma yhteensä ) Sekkilimiitti Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti ) Muiden velkojen erittely (pitkäaikainen) Konserni Kunta Muut Liittymismaksut Muuta Muut velat yhteensä ) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot/Valtionosuusennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaks Korkojaksotukset Muut menojäämät Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä Siirtovelat yhteensä

86 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 24) Leasingvastuun yhteismäärä Konserni Kunta Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä ) Vastuusitoumukset Konserni Kunta Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma ) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuusta Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta ) Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta Potilasvastuu Arvonlisäveron palautusvastuu

87 85 Henkilöstöraportti Yleistä Kunnan henkilöstöresurssien arviointia kutsutaan usein henkilöstötilinpäätökseksi tai henkilöstöraportiksi. Henkilöstötilinpäätös tai henkilöstöraportti liitetään kunnan vuosittaiseen tilinpäätökseen. Henkilöstöraportin rakenne ei perustu lakiin tai sopimukseen, mutta Kunnallinen työmarkkinalaitos on vuonna 2003 antanut suosituksen, jota on käytetty tukena henkilöstöraportin laatimisessa. Henkilöstöraportin tulee antaa henkilöstökehitykseen ja päätöksentekoon perustuvaa tietoa, koska se antaa kuvan kehityksestä arviointivuoden loppuun saakka. Henkilöstöraportti antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilöstöresursseista ja se toimii täten tärkeänä välineenä henkilöstöjohdossa ja luottamushenkilöiden, kunnan virkamiesjohdon, muiden johtajien sekä henkilöstön välisten keskustelujen perustana. On tärkeää, että kunta valitsee omia tarpeita ja omaa henkilöstöstrategiaa varten tarvitsemansa keskeiset avainluvut. Kunta on viime vuosina laatinut henkilöstöraportin taloudellisen tilinpäätöksen yhteydessä ja henkilöstöraporttiin on valittu seuraavat avainluvut: työntekijöiden, virkojen ja toimien määrä sairauspoissaolot henkilöstön ikärakenne eläkkeellesiirtymiset henkilöstökustannukset Vuoden 2011 henkilöstöraportti sisältää myös koosteen henkilöstökyselystä, jota tehtiin joulukuussa Työntekijöiden sekä virkojen ja toimien määrä Työntekijöiden määrä Kruunupyyn kunnalla oli yhteensä 257 työntekijää. Luku sisältää vakinaiset virka- ja toimihenkilöt, heidän mahdolliset sijaiset, tuntityöntekijät, oppisopimustyöntekijät, palkkatukityöntekijät sekä Kruunupyyn sähkölaitoksen työntekijät. Kunnan kansalaisopiston tuntiopettajat eivät sisälly työntekijämäärään. Kunnan palkkatukityöntekijöiden määrä vuonna 2011 oli keskimäärin 5,5. keskimäärin 6,04 henkilöä kuntouttavan työtoiminnan piirissä vuonna Lisäksi kunta työllisti Kruunupyyn Sähkölaitoksen henkilökuntaan kuului 9 henkilöä

88 86 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Osasto Virat Toimet Naiset Miehet Yhteensä Koko kunta 97,60 118,54 165,50 50,64 216,14 Kunnanhallitus 4,67 7,58 10,25 2,00 12,25 Maaseutulautakunta 1,00 0,94 1,94 0,00 1,94 Sivistyssektori 86,90 87,70 147,10 27,50 174,60 Tekninen sektori 4,03 14,32 4,21 14,14 18,35 Sähkölaitos 1,00 8,00 2,00 7,00 9,00 Prosentuaalinen osuus 45,16 % 54,84 % 76,57 % 23,43 % Täytettyjen virkojen ja toimien määrä Osasto Virat Toimet Naiset Miehet Yhteensä Koko kunta 96,83 113,88 158,99 51,72 210,71 Kunnanhallitus 4,00 5,81 7,81 2,00 9,81 Maaseutulautakunta 1,00 0,94 1,94 0,00 1,94 Sivistyssektori 86,80 83,31 142,03 28,08 170,11 Tekninen sektori 4,03 14,82 4,21 14,64 18,85 Sähkölaitos 1,00 9,00 3,00 7,00 10,00 Prosentuaalinen osuus 45,95 % 54,05 % 75,45 % 24,55 % Kunnanhallitukseen kuuluu myös pakolaisten vastaanotto. Sivistyssektoriin kuuluvat sivistyslautakuntaa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Tekniseen sektoriin kuuluvat tekninen lautakunta, rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta.

89 Täytettyjen virkojen ja toimien määrä sektoreittain Naisten ja miesten määrä viran- ja toimenhaltijoista sektoreittain Kunnan koko henkilöstöstä 76,57 % on naisia ja 23,43 % miehiä. Teknisen sektorin ja Kruunupyyn Sähkölaitoksen henkilöstöt ovat miesvaltaisia, kun taas muilla sektoreilla naiset ovat selvässä enemmistössä.

90 88 Sairauspoissaolo Sairauspoissaolotilasto Osasto Virkojen ja toimien määrä Sairauspäivien määrä Poissaolopäivät jaettuina virkojen ja toimien määrään Koko kunta 216, ,76 Kunnanhallitus 12, ,82 Maaseutulautakunta 1,94 9 4,64 Sivistyssektori 174, ,18 Tekninen sektori 18, ,63 Sähkölaitos 9, ,44 Sairauspoissaolotilasto Osasto Virkojen ja toimien määrä Sairauspäivien määrä Poissaolopäivät jaettuina virkojen ja toimien määrään Koko kunta 210, ,57 Kunnanhallitus 9, ,12 Maaseutulautakunta 1, ,15 Sivistyssektori 170, ,02 Tekninen sektori 18, ,79 Sähkölaitos 10, ,20 Sairauspoissaolotilastot vuosilta 2011 ja 2010 sisältävät palkalliset sairauspoissaolot työpäivien määrässä mainittuina. Muu sopimusmukainen ja lakisääteinen poissaolo, kuten esim. äitiys- ja vanhempainvapaa, vapaa äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi ja vastaavat, eivät sisälly tilastoon. Yhteinen sairauspoissaolo nousi vuonna ,76 poissaolopäivään, verrattuna vuoden 2010 vastaavaan lukuun 10,57. Nousu koskee kunnanhallitusta ja sivistyssektoria, kun taas sairauspoissaolo muilla sektoreilla väheni. Sivistyslautakunnan sairauspoissaolopäivien määrä jakautui vuonna 2011 sektoreihin sivistystoimen hallinto, opetus, kirjasto sekä kulttuuri ja vapaa-aika 995 poissaolopäivää tai 9,52 %, sekä lastenpäivähoidon hallinto ja lastenpäivähoito päivää, tai 21,13 %. Sairauspoissaolopäivät nousivat hieman sivistyslautakunnan molempien sektoreiden osalta vuoteen 2010 verrattuna, kun sivistyssektorin sairauspoissaolo oli 8,48 % (838 poissaolopäivää) ja lastenpäivähoidon sairauspoissaolo oli 14,54 % (1 036 päivää). Luvut ovat nyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2009, kun vastaavat luvut sivistyssektorin sairauspoissaolon osalta oli 9,23 % (968 poissaolopäivää) ja lasten päivähoidon sairauspoissaolo oli 19,01 % (1 247 poissaolopäivää).

91 89 Kunnanhallitukseen kuuluu myös pakolaisten vastaanotto. Sivistyssektoriin kuuluvat sivistyslautakunta, sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Tekniseen sektoriin kuuluvat tekninen lautakunta, rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta. Työtapaturmat Vuonna 2011 tapahtui 5 työtapaturmaa, yksi lasten päivähoidossa, kaksi kunnan kouluilla ja kaksi Sähkölaitoksella, jotka aiheuttivat yhteensä 35 poissaolopäivää työstä. Työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä oli keskimäärin 7 päivää vahinkoa kohti. Työtapaturmien määrä vuonna 2010 oli 4 ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä oli 11. Työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä oli vuonna 2010 keskimäärin 2,75 vahinkoa kohti.

92 90 Henkilöstön ikä ja eläkkeellesiirtymiset Henkilöstön ikäjakauma Ikäjakauma perustuu työntekijämäärään Eläkkeellesiirtymiset vuonna 2011 Seuraavat eläkkeet ja kuntoutumiset myönnettiin vuoden 2011 aikana: Vanhuuseläke 6 Työkyvyttömyyseläke 3 Osatyökyvyttömyyseläke 2 Osa-aikaeläke 1 Varhennettu vanhuuseläke 0 Ammatillinen kuntoutus 0 Työttömyyseläke 0 Valtion eläkejärjestelmä 0

93 91 Kevan tilasto Henkilöstö ja vakuutetut, tilasto kuvaa työeläkevakuutettujen lukumäärä ja keski-ikä vuoden lopussa KuEL vakuutettu henklöstö on kunnallisen eläkelain KuEL:n piiriin kuuluvat virka- ja työsuhteiset henkilöt. Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VaEL-vakuutettuina

94 92 Henkilöstökustannukset Vuonna 2011 maksetut palkat ja palkkiot, henkilöstötulot vähennettyinä, olivat ,99. Yllä mainitusta summasta palkkasivukustannusten osuus on ,92. Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet 3,0 % vuoteen 2010 verrattuna. Kruunupyyn Sähkölaitos on mukana alla olevassa vertailussa ainoastaan vuosien osalta. Henkilöstökustannukset 2011 Kunta Sähkölaitos Yhteensä Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot , , ,70 Palkkasivukustannukset Eläkekustannukset , , ,05 Muut palkkasivukustannukset , , ,87 Henkilöstötulot ,63 0, ,63 Henkilöstökustannukset tuloslaskelmassa , , ,99 Käyttöomaisuuteen aktivoidut henkilöstökustannukset , , ,51 Henkilöstökustannukset yhteensä , , ,50

95 93 Henkilöstökustannukset 2010 Kunta Sähkölaitos Yhteensä Henkilöstökustannukset Palkat ja palkkiot , , ,61 Palkkasivukustannukset Eläkekustannukset , , ,59 Muut palkkasivukustannukset , , ,64 Henkilöstötulot , , ,46 Henkilöstökustannukset tuloslaskelmassa Käyttöomaisuuteen aktivoidut henkilöstökustannukset , , , , , ,14 Henkilöstökustannukset yhteensä , , ,52 Palkka- ja henkilöstöryhmä Palkka- ja muita henkilöstöasioita käsitellään kunnan palkka- ja henkilöstöryhmässä, joka kokoontui 4 kertaa vuoden aikana. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta, joka koostuu viidestä työnantajaedustajasta, viidestä työntekijäedustajasta, kahdesta työsuojeluvaltuuston edustajasta sekä työsuojelupäälliköstä, käsittelee yhteistyömenettelyyn kuuluvia asioita sekä työsuojeluasioita. Yhteistyötoimikunta kokoontui 2 kertaa vuoden 2011 aikana. Yhteistyötoimikunnan talousarvio vuodelle 2011 sisälsi euron määrärahan henkilöstöhoitoa varten. Määräraha käytettiin kahden päivän kuntoutukseen 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaille Norrvallassa sekä pääluottamushenkilöiden koulutukseen ja ohjaukseen. Tämän lisäksi suuri osa määrärahasta käytettiin henkilöstön erilaisia ryhmätoimintoja varten työyhteisön yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Työterveydenhuolto hoidetaan Kokkolan Yritysterveydenhuollon TyöPlus:n toimesta. Työterveyden tavoitteena on terve ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ehkäiseminen sekä työntekijöiden toimintakyvyn edistäminen. Toiminta tapahtuu yhteistyötoimikunnan vahvistaman toimintasuunnitelman mukaan Kruunupyyn ja Teerijärven yksiköissä. Työsuojeluasiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja toiminta tapahtuu muutoin kuntaliiton antaman toimintasäännön malliehdotuksen mukaan. Työpaikkaruokailu on järjestetty siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus ruokailla niissä kunnan työpaikoissa, missä ruokaa tarjoillaan.

96 94 Henkilöstökysely 2011 Kooste henkilöstökyselyn tuloksista Joulukuussa vuonna 2012 toteutettiin kysely henkilöstön mielipiteiden ja näkemysten selvittämiseksi omasta työympäristöstä ja kunnasta työpaikkana. Kysely koostui 28 kysymyksestä, jotka oli ryhmitelty osa-alueisiin yleiset kysymykset, kysymykset työyhteisöstä ja -johdosta, työetäisyys, fyysinen työympäristö, työvaatimuksiin liittyvät kysymykset, virikkeet ja valvonta, työpaikan turvallisuus sekä sairauspoissaolot. Kysely lähetettiin sähköpostitse kunnan ja Kruunupyyn Sähkölaitoksen 240 työntekijälle ja kyselyyn vastasi 49,2 % tai yhteensä 118 työntekijää. Kyselyyn vastanneista 74,6 % oli naisia ja 24,4 % miehiä, mikä heijastaa kunnan koko henkilökunnan sukupuolijakaumaa. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma oli seuraava: Tämäkin jakauma on kunnan koko henkilökunnan ikäjakauman mukainen. Kyselyyn vastanneista 82,2 % on vakituisessa työsuhteessa ja 17,8 % on määräaikaisessa työsuhteessa. Vastaajien jakautuminen eri sektoreille vastaa hyvin työntekijä/sektori -suhdetta, mikä mainitaan suluissa: Hallinto (kanslia) 15,3 % (10,1 % työntekijöistä yht ) Sivistyssektori (koulut) 43,2 % (41,1 % työntekijöistä yht ) Lasten päivähoito 23,7 % (32,4 % työntekijöistä yht ) Tekninen sektori 11,9 % (8,5 % työntekijöistä yht ) Kirjasto ja vapaa-aikasektori 3,4 % (3,7 % työntekijöistä yht ) Muu sektori 2,5 % (4,2 %, sis. myös Kruunupyyn Sähkölaitoksen) Vastaukset kysymyksiin kategoriassa työyhteisö ja -johto olivat hyvin positiivisia, kun yli 94 % vastaajista ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä työpaikkansa työyhteisöön, yli 96 % pitää suhteensa työtovereihin erittäin tai melko hyvänä ja 89 % pitää suhteensa lähimpään esimieheen tai päällikköön erittäin tai melko hyvänä. Työetäisyyttä koskevaan kysymykseen yli 21 % vastaajista ilmoittaa voivansa sulkea työasiat mielestään taukojen aikana, yli 47 % sulkee työasiat mielestä kotona työpäivän jälkeen ja yli 79 % kertoo voivansa sulkea työasiat mielestä lomalla tai muilla vapaa-päivillä. Vastaajista 13,5 % ilmoittaa, että he pystyvät harvoin tai ei koskaan sulkemaan työasiat pois mielestä. Vastaajista 69 % kokee työmääränsä sopivaksi, alle 1 % pitää työmääräänsä liian pienenä ja 29 % pitää työmääräänsä liian suurena. Fyysinen työympäristö sai keskiarvoksi 2,82 (korkein mahdollinen arvosana 4) ja sillä tarkoitetaan työpistettä, yhteisiä ja sosiaalisia tiloja, teknistä varustusta ja työvälineitä. Vastaukset kysymykseen siitä, mikä hankaloittaa työtä tai tekee siitä raskaamman, jakautuivat seuraavasti:

97 95 Johdon ristiriitaiset vaatimukset 9,3 % Työtovereiden vaatimukset 5,1 % Asiakkaiden vaatimukset 22,9 % Valtuutettujen vaatimukset 9,3 % Liikaa työtehtäviä 35,6 % Muu, mikä? 17,8 % Ei mikään yllämainituista 34,8 % 83 % kyselyyn vastaajista kokee, että he joskus tai usein suorittavat työtehtäviään normaalia huonommin ajanpaineen takia. 73 % vastaajista kokee voivansa vaikuttaa omaan työtahtiin erittäin tai melko suuressa määrin ja 78 % katsoo voivansa vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja priorisointiin erittäin tai melko suuressa määrin. 95 % kyselyyn vastaajista ilmoittaa tunteneensa olonsa turvalliseksi työpaikallaan kuluneen vuoden aikana. Turvattomaksi olonsa tunteneiden 5 %:n osuus ilmoitti syyksi mm. pitkä sairauspoissaolo, epäasiallinen kohtelu, että johtaminen ei ole tuntunut hyvältä ja juoruilu työpaikalla. Runsaat puolet vastaajista ilmoittaa, että eivät ole olleet huolestuneita mistään työpaikallaan kuluneen vuoden aikana. Huolestuneiden joukosta 14 % ilmoittaa olleen huolissaan riskistä sairastua työstään, 12 % ovat olleet huolestuneita uudelleenjärjestelyistä ja 26 % ovat olleet huolissaan muun syyn takia. Vapaan tekstin mukaan huolestumisen aiheita ovat esim. kovat vaatimukset ulkopuolelta, kovat vaatimukset työyhteisössä tai omat vaatimukset. Yli 82 % kyselyyn vastaajista kertoo, ettei ole kokenut minkäänlaista väkivaltaa, väkivallan uhkaa, häirintää, loukkauksia tai kiusaamista työpaikalla. Joskus vuoden aikana häirintää, väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeneista 78 % ilmoittaa syyksi työtoverit tai asiakkaat, 13 % ilmoittaa syyksi esimiehen, päällikön tai johdon syyksi ja 9 % valtuutetut. Sairauspoissaoloihin liittyen 58 % kyselyyn vastaajista ilmoittaa, että heidän sairauspoissaolo on kuluneen vuoden aikana ollut normaali (yht. 1 3 päivää), 28 % että sairauspoissaoloja ei kertynyt lainkaan, 7 % että sairasuopoissaolo on ollut epätavallisen pitkä (2 viikkoa tai enemmän) ja 7 % että sairausopoissaoloja on ollut epätavallisen paljon (paljon lyhyitä jaksoja). 18 % kyselyyn vastaajista ilmoittaa joskus vuoden aikana tunteneensa, että heidän oli pakko tulla töihin sairaudesta huolimatta. 82 % vastaajista ilmoitti, että eivät ole tunteneet pakkoa tulla töihin sairaana, eivätkä ole anoneet sairausvapaata ollessaan terveitä. Kyselyyn vastanneita kehotettiin myös antamaan yleisen arvosanan työpaikastaan kokonaisuutena ja keskiarvoksi saatiin 3,86 (korkein arvosana 5).

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot