LUSTIA Lustotutkimuksen laboratorio- ja ajantietohankee. Vuoden 2005 toimintasuunnitelma. Ver Mauri Timonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUSTIA 2005. Lustotutkimuksen laboratorio- ja ajantietohankee. Vuoden 2005 toimintasuunnitelma. Ver.10.12.2005. Mauri Timonen"

Transkriptio

1 1

2 LUSTIA 2005 Lustotutkimuksen laboratorio- ja ajantietohankee Vuoden 2005 toimintasuunnitelma Ver Mauri Timonen 2

3 ALKUSANAT...5 I LUSTOTUTKIMUKSEN KEHITTÄMISJAKSOT II LUSTOTUTKIMUKSEN TOIMINTA LUSTIA-VIITEKEHYKSESSÄ... 6 III LUSTIAN OSAHANKEET... 7 IV MIKSI LUSTIA TARVITAAN METLASSA?... 7 LUSTI-PROJEKTI...9 LUSTIALABORATORIOT... 9 LUSTIA LAITOSLAAJUISEKSI HANKKEEKSI! LUSTIAHANKKEEN PERUSTAMISEN 12 SYYTÄ...13 MULTIPROKSITUTKIMUSLABORATORIO...14 ROVANIEMEN JA KOLARIN TUTKIMUSASEMIEN TYÖNJAKO LUSTOTUTKIMUKSESSA...16 LUSTIAN TOIMINTASUUNNITELMA OSAHANKE 1: LUSTIALABORATORIOT OSAHANKE 2: LUSTIA-ARKISTOT OSAHANKE 3: LUSTIA AJANTIETO OSAHANKE 4: LUSTIAMAA OSAHANKE 5: LUSTIA PROJEKTI VERKOSTOYHTEISTYÖ...24 METLAN LUSTOTUTKIMUKSEN YHTEISTYÖTAHOJA KOTIMAISET YHTEYDET...24 KANSAINVÄLISET YHTEYDET...25 LUSTIA JA ULKOPUOLINEN RAHOITUS...28 PÄÄTÖS LUSTIA-HANKKEEN JATKAMISESTA LUSTOTUTKIMUKSEN SUUNTAAMINEN ULKOPUOLISIA RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA EXPRESSION OF INTEREST FOR A JOINT ACTIVITY WITHIN A PLANNED NETWORK OF EXCELLENCE FOCUSING ON SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT. IDEAS FOR TOPICS TO BE INCLUDED SUOMEN AKATEMIA: INFRASTRUKTUURIOHJELMA EU:N KUUDES PUITEOHJELMA SUOMALAIS-AMERIKKALAISET PROJEKTIT POHJOINEN ULOTTUVUUS (PU) METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ METSÄTIETEELLINEN SEURA METLAN ART-, YRT- JA MUUT RAHOITUKSET METSÄHALLITUS LUSTIAN ENSIMMÄINEN TOIMINTAVUOSI SEURANTARAPORTTI VUODELTA SEURANTARAPORTTI VUODELTA KULUNEEN VUODEN TULOSTOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN A. VERTAILU KOHTA KOHDALTA: LIITE B. YHTEENVETO: HANKKEEN TOIMINTAVUOSI 2004 OLI LUSTIA-HANKKEEN ENSIMMÄINEN VARSINAINEN TOIMINTAVUOSI. SEURAAVASSA MUUTAMIA HAJAPOIMINTOJA HANKKEEN TOIMINNOISTA SEKÄ JOITAKIN PÄÄTELMIÄ HANKKEEN SAAMAAN PALAUTTEESEEN PERUSTUEN: TOIMINTAVUODEN SUUNITTELUSSA JA TYÖNOHJAUKSESSA KÄYTETTIIN HANKKEEN 46-SIVUISTA TUTKIMUSSUUNNITELMAA JA 51-SIVUISTA LUSTIA 2004-SUUNNITTELURAPORTTIA C. LUSTOTUTKIMUKSEN VERKOSTOYHTEISTYÖHÖN LIITTYVIÄ SUORITTEITA TOIMINTAVUONNA: Referoidut raportit Referoimattomat raportit SEURANTARAPORTTI VUODELTA KULUNEEN VUODEN TULOSTOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

4 1A. VERTAILU KOHTA KOHDALTA: LIITE B. YHTEENVETO: HANKKEEN TOIMINTAVUOSI 2004 OLI LUSTIA-HANKKEEN ENSIMMÄINEN VARSINAINEN TOIMINTAVUOSI. SEURAAVASSA MUUTAMIA HAJAPOIMINTOJA HANKKEEN TOIMINNOISTA SEKÄ JOITAKIN PÄÄTELMIÄ HANKKEEN SAAMAAN PALAUTTEESEEN PERUSTUEN: TOIMINTAVUODEN SUUNITTELUSSA JA TYÖNOHJAUKSESSA KÄYTETTIIN HANKKEEN 46-SIVUISTA TUTKIMUSSUUNNITELMAA JA 51-SIVUISTA LUSTIA 2004-SUUNNITTELURAPORTTIA C. LUSTOTUTKIMUKSEN VERKOSTOYHTEISTYÖHÖN LIITTYVIÄ SUORITTEITA TOIMINTAVUONNA: Referoidut raportit Referoimattomat raportit AVAINTEHTÄVÄT...45 TULOSTEN TIIVISTELMÄ SUMMARY OF RESULTS KANSIKUVIEN SELOSTEET:

5 Liite 1: Metlan lustotutkimuksen kehittämissuunnitelma ALKUSANAT Lustia-hanke sai Metlan johtoryhmän kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan starttiluvan aloittaa toimintansa vuoden 2003 alussa. Ensimmäinen toimintavuosi on ollut hankkeen organisoitumisen ja perustoimintojen käynnistämisen aikaa. Nyt, kun Lustian pilottivuoden viimeinen neljännes piakkoin alkaa, voidaan tehdä arvioita kuluneesta vuodesta ja myös esitellä hankkeen jatkosuunnitelma. Lustian viitekehys perustuu lustotutkimuksen kehittämistyössä saatuihin tuloksiin, Metlan nykyisen lustotutkimuksen tilan ja kehittämistarpeiden arviointiin sekä seuraavien keskeisten kysymysten analysointiin: 1) mitä Metla tarvitsee lustotutkimukseltaan? 2) mitä kansainvälinen tiedeyhteisö tarvitsee Metlan lustotutkimukselta? 3) miten lustotutkimus tulee järjestää Metlassa? Näistä johdettuna Lustian tiivistettynä tavoitteena on tarjota Metlan lustotutkimukselle järjestäytynyt ja tulevaisuuden tutkimustarpeet huomioiva toimintaympäristö, jonka tunnusmerkkeinä ovat suunnitelmallisuus, määrätietoisuus, kansainvälisyys, monitieteisyys ja tehokkuuteen pyrkiminen. Lustian tavoitteet ovat haastavat ja edellyttävät viitekehyksessä esitettyjen asioiden jatkuvaa analysointia. Pilottivuoden kokemukset, suunnitelmaan liittyvä palaute ja uudet esille tulleet tekijät, mm. kansainvälisen tutkijavaihdon vilkastuminen, tarve kansalliseen multiproksitutkimusohjelmaan ja vaatimus rahoitussuunnittelun tehostamiseen, ovat auttaneet täsmentämään hankkeen lähivuosien toimintatavoitteet, jotka esitellään oheisessa Lustia 2004 suunnitelmassa. Lustia-hanke on ollut osaltaan vauhdittamassa kotimaisessa lustotutkimuksessamme meneillään olevaa voimakasta kehitysvaihetta. Nyt valmistuneen suunnitelman perusteella on ilmeistä, että tuleva toiminta kannattaa jatkossakin suunnitella vallitsevaa tilannetta hyödyntäen. Näin ollen vuotuiset päivitysversiot tulevat muodostamaan Lustian hankeohjauksen keskeisen toimintaohjeen. Rovaniemellä Mauri Timonen 5

6 Liite 1: Metlan lustotutkimuksen kehittämissuunnitelma Metlan lustotutkimuksen kehittämissuunnitelma I LUSTOTUTKIMUKSEN KEHITTÄMISJAKSOT Metlan lustotutkimusta on kehitetty vuosina tai tullaan kehittämään ( ) neljässä jaksossa seuraavasti (hankesuunnitelma s ): ENSIMMÄINEN JAKSO Metlan lustonmittauksen modernisointi Vuosilustotiedon käytön laajentaminen sisäisissä hankkeissa; osastojen välistä yhteistyötä. TOINEN JAKSO dendrokronologisen tutkimusotteen soveltaminen Dendrokronologian laboratorion perustaminen Metlan lustotutkimuksen kansainvälistäminen lustotutkimuksen verkostoyhteistyön kehittäminen KOLMAS JAKSO (LUSTIA-HANKE) Metlan lustotutkimuksen järjestäytyminen - lustolaboratorioiden toiminnan järjestäminen (LUSTIALABORATORIOT) - lustotietoarkistojen perustaminen ja ylläpito (LUSTIA-ARKISTOT) - Lustia-arkistojen aineistokuvaukset (KASVUN VAIHTELU) - lustotutkimuksen tietopalvelun järjestäminen (LUSTIAMAA) - Projektinhallinta ((LUSTIA PROJEKTI) Lustotutkimuksen toimintastrategian suunnittelu - lustotutkimuksen perussarjojen kokoaminen - kansainvälisen yhteistyön kehittäminen - Lustia-käsikirjan laatiminen NELJÄS JAKSO (LUSTIMAA-HANKE) Kansainvälisen proksitutkimuslaboratorion kehittäminen - päätavoite: kansainvälisen huippututkimusyksikön kehittäminen - Lustia-hankkeelta periytyvien keskeisten jatkuvaluonteisten toimintojen toteuttaminen - Lustia-arkistojen data- ja tietopalveluiden hyödyntäminen - kansainvälisen verkostoyhteistyön tehostaminen. II LUSTOTUTKIMUKSEN TOIMINTA LUSTIA-VIITEKEHYKSESSÄ I VAIHE ( ) määritellään Metlassa tehtävän lustotutkimuksen viitekehys, asetetaan toiminnan keskeiset tavoitteet valitaan keskeiset toiminnot ja järjestetään ne laboratoriotyyppiseksi hankkeeksi (LUSTIA) II VAIHE ( ) organisoidaan toiminta määrittelemällä henkilöstön tehtävät luodaan laatujärjestelmä kotimaisen lustotutkimuksen yhdenmukaistamiseksi ja aineistojen korkean teknisen tason turvaamiseksi. III VAIHE (2004) 6

7 Liite 1: Metlan lustotutkimuksen kehittämissuunnitelma otetaan lustotutkimuksen laatujärjestelmä käyttöön Metlan kaikissa toimintayksiköissä. Laitostasoista ohjeistamista. IV VAIHE (2004) aloitetaan laitoksen sisäinen koulutustoiminta Lustia-suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. IV VAIHE (2005 ALKAEN) aloitetaan täysitehoinen käytännön toiminta kaikissa Lustia-suunnitelman osahankkeissa. III LUSTIAN OSAHANKEET LUSTIA = Metlan lustotutkimuksen laboratorio- ja kehittämishanke Lustia-hanke jakautuu viiteen osahankkeeseen: (1) LUSTIALABORATORIOT osahankkeessa mitataan lustoja, laatutarkistetaan mittausaineistoja, laaditaan lustosarjoja, annetaan koulutusta ja neuvontaa sekä kehitetään taustatyönä laboratoriota uudistuvan teknologian mukaiseksi. (2) Lustotietoa hallitaan Internet-pohjaisella tiedonhallintajärjestelmällä LUSTIA-ARKISTOT -osahankkeessa. (3) Lustosarjojen vuotuinen päivittäminen tarjoaa luontaiset puitteet aikasarjojen koostamiseen. Ajatusta viedään LUSTIA KASVUNVAIHTELU - osahankkeessa hiukan pitemmälle muokkaamalla aineistoja tilastollisin keinoin esim. ilmastoa kuvaavia aikasarjoiksi tai malleiksi. (4) Osahankkeessa tuotetaan sekä tutkijoita että asianharrastajia kiinnostavaa lustotutkimustietoa, mikä välitetään kohderyhmille LUSTIAMAA - viestintäosahankkeen kautta. (5) Osahankkeessa LUSTIA PROJEKTI arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta, optimoidaan resurssien käyttöä ja hankitaan lisäresursseja. Hankkeelle haetaan näin menetellen dynaamisuutta ja uudistautumiskykyä, jotka ovat pitkäaikaiseksi suunnitellun hankkeen suoranainen elinehto. IV MIKSI LUSTIA TARVITAAN METLASSA? (1) Lustotutkimus (dendrokronologia) muodostaa oman laajan kansainvälisesti toimivan tieteenalansa. Metlan lustotutkimuksessa on runsaasti sellaisia tieteenalasovelluksia tai laboratoriotyyppisiä toimintoja, joita ei voi sisällyttää mihinkään muuhun hankkeeseen (esim. aineistojen laatukontrollointi ja arkistointi, sarjojen laatiminen, ajoitustyöt, verkostoyhteistyötehtävät, menetelmäkehitystyö, koulutus jne). Tieteenalan toimivuus edellyttää kotopesähanketta. (2) Lustotutkimusten johtaminen ilman hallintoa (hanketta) on pakottanut toimimaan muiden hankkeitten nimissä, sopipa se niiden ohjelmaan tai 7

8 Liite 1: Metlan lustotutkimuksen kehittämissuunnitelma ei. Ei ole tarkoituksenmukaista kenenkään kannalta. Hallinnollinen tarve hankkeeseen. (3) Kolarin ja Rovaniemen tutkimusasemien lustolaboratoriot ovat yhdistäneet resurssejaan, mikä on parantanut merkittävästi lustotutkimuksen toimintamahdollisuuksia ja tuottavuutta. Yhteistyö edellyttää hankemuotoista hallinnointia. (4) Lustoaineistojen keruu on jokavuotista Metlan toimintaa. Kalliin maastokustannuksin hankituille aineistoille olisi monipuolista kysyntää, mutta niiden saatavuus ja käytettävyys ovat ongelma puuttuvan arkistointijärjestelmän vuoksi. Metlan lustoaineistot vajaakäytössä. Käyttöä tehostettava! (5) Metlan arkistoista löytynee vielä jonkin verran kansallisesti ja historiallisesti arvokkaita lustoaineistoja ja dokumentaatiota (esim. Sirénin mänty- ja katajatutkimukset). Niiden laatujärjestelmää noudattava arkistointi olisi saatava tehdyksi mitä pikimmin Mitä tyypillisintä kotopesähankkeen erikoistyötä. (6) Kansainvälinen ilmastonmuutostutkimus on kiinnostunut suomalaisista lustoaineistoista. Syynä erityisesti männyn poikkeuksellisen hyvä ilmastovaste. Metlassa sopivia aineistoja, mutta ongelmana jälleen niiden saatavuus ja käytettävyys. (7) Yksittäisistä suuraineistoista mainittakoon Advance10K-projektissa vuosina kerätty aineisto, joka sisältää yli 2000 näytekiekkoa, joista noin 1000 on subfossiilisia. Aineistoon runsaasti tutkimuskysyntää, mikä merkitsee aineistovastaavalle paljon ylimääräistä käsityötä. Lustotietoarkisto vähentäisi oleellisesti aineistovastaavien työtä ja tarjoaisi tutkijoille täyden tietoarkistopalvelun. (8) Arkistoiduista lustoaineistoista on saatavissa paljon tilastollista tietoa esimerkiksi ympäristön seurantaan. Työvälineinä mm. peruslustosarjat, trendisarjat, mallit. Lustotietoarkisto palvelee tutkimusta tarjoamalla perusalveluina erilaisia tilastollisia yhteenvetoja, mm. aikasarjoja ja malleja. (9) Lustotieto kiinnostaa kansalaisia. Tiedon kansantajuistamiseen soveltuvat esimerkiksi helppolukuiset ja hyvin kuvitetut tutkimusraportit, tee-seitse-lustotutkimukseen tutustumiset, julkiset aihepiiriin liittyvät esiintymiset, laboratorioesittelyt, ajoituspalvelut sekä Internet-selailut. Lustotutkimus tarjoaa monipuolisen tiedonlähteen tutkimustiedon välittämiseksi käytäntöön. (10) Lustotutkimus (tai dendrokronologia) on kansainvälisesti arvostettu tieteenala. Metlan kasvututkimuksen tulokset välittyvät maailmalle myös dendrokronologista käsitteistöä soveltaen. Lustia-hanke sopii Metlan vuosilustoja hyödyntävän kasvututkimuksen tiedonvälityskanavaksi ja näyteikkunaksi maailmalle. Lustia-hankkeessa arvostetaan kansainvälistä yhteistyötä ja sen kehittämistä 8

9 Liite 2: Lusti-projekti LUSTI-PROJEKTI Metlan lustotutkimusta suunnitellaan kehitettäväksi vuosina kahdessa peräkkäisessä laboratorio- ja kehittämishankkeessa, joiden yhteisenä nimenä on LUSTI 1 - projekti. Lustotutkimuksen kehittämiseen vaikuttavat taustatekijät esitellään kuvassa 1 (liite 2a). Jaksolla toteutettavassa LUSTIA-hankkeessa keskitytään lustotutkimuksen menetelmiin, aineistoihin ja arkistointiin. Jaksolla toteutettavassa LUSTIMAA-hankkeessa paneudutaan monitieteisen proksitutkimukseen 2 ja siihen liittyvän multiproksitutkimuslaboratorion kehittämiseen. Aiheesta lähemmin liitteessä 2b. Lustia-hankkeessa tehostetaan Metlan vuosilustotutkimusta 1) yhtenäistämällä laboratoriotoiminnot, 2) kehittämällä yhteinen laatujärjestelmä, 3) vakiinnuttamalla pysyvä arkistointijärjestelmä, 4) tuotteistamalla lustotutkimustiedon Internet-pohjaisen tiedonvälitys sekä 5) kehittämällä kansainvälistä verkostoyhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Hanke jaetaan viiteen toisiaan tukevaan osahankkeeseen. Osahankkeessa 1 (LUS- TIALABORATORIOT) tuotetaan perusaineistoja ja alueellisia lustosarjoja, parannetaan valmiuksia laadukkaan vuosilustotiedon tuottamiseen, yhtenäistetään Metlan lustotutkimusta sekä palvellaan asiakkaita. Osahankkeessa 2 (LUSTIA-ARKISTOT) luodaan helppokäyttöinen ja kansainvälisesti yhteensopiva arkistointijärjestelmä lustotiedon saatavuuden ja käytettävyyden pysyväksi turvaamiseksi. Osahankkeessa 3 (LUSTIA KASVUNVAIHTELU) tuotetaan LUSTIA-arkistoista saatavaa materiaalia käyttäen ajantasaista kuvailevaa ympäristötietoa tutkimuksen, käytännön metsätalouden ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen tarpeisiin. Osahankkeessa 4 (LUSTIAMAA) esitellään käyttäjäystävällisessä Internet-pohjaisessa järjestelmässä Metlan lustotutkimusta ja käsitellään LUSTIA-arkistojen tietosisältöä. Osahankkeessa 5 (LUSTIA PROJEKTI) seurataan ja mukautetaan hankkeen toimintoja siten, että hanke pysyy ajantasaisena ja tehokkaana. LUSTIALABORATORIOT Lustia-hankkeessa kehitettävän laboratoriomallin, rakenne ja toiminnot määritellään Lustia-käsikirjassa. Tämä kotimaisen kasvututkimuksen perinteitä vaaliva, mutta toisaalta myös kansainvälisen dendrokronologisen 3 tutkimuksen uusimpia menetelmiä soveltavan laboratoriomallin taustalla on yli 25 vuoden aikana saatuun kokemukseen Metlan kasvututkimuksista ja 10 vuoden kokemukseen kansainvälisestä dendrokronologisesta tutkimuksesta. Lustia-hankkeen käynnistymisen myötä laboratoriomallin kehittämisessä panostetaan aineistonkeruun, arkistoinnin sekä lustotiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantamiseen. Kehittämistä jatketaan niin pitkälle, että Lustialaboratoriot pystyvät vastaamaan Metlan kasvututkimusten lisäksi myös monitieteisessä Lustimaa-hankkeessa tarvittavan puulustoyksikön tutkimushaasteisiin. 1 LUSTI on lyhenne sanasta LUStoTIeto. LUSTIA muodostuu sanasta LUStoTIetoArkistot 2 Proksitieto, proksi = ilmaston vaihteluita likimääräisesti kuvaava tieto Proksimuuttuja (likimuuttuja): mitattu proksitieto Proksitutkimus: proksitietoihin perustuvaa ympäristö- ja ilmastotutkimusta 3 Metlan dendrokronologinen tutkimus (puulustotutkimus) sisältää käytännössä kaiken vuosilustoihin liittyvän tutkimustoimintamme. 9

10 Liite 2: Lusti-projekti Metla tarjoaa hyvin järjestetyn toimintaympäristön Lustialaboratorioiden kehittämiseen. Siksi on mahdollista, että voimme edetä laboratoriohankkeessamme pitemmälle kuin missään muualla. Metlan merkitys Lustialaboratorioiden kehittämisen taustavoimana näkyy mm. seuraavissa asiayhteyksissä: 1. Metlan perinteikäs yli 80-vuotinen kasvututkimus- ja inventointiosaaminen antavat vankan lähtökohdan lustotutkimuksillemme. 2. Metlan koetoimintajärjestelmä tarjoaa kehittyneen toimintaympäristön lustoaineistojen hankkimiseen. 3. Nykyisessä mittauskulttuurissamme tuotetuilla lustoaineistoilla on epäyhteensopivuuden vuoksi vain vähän kansainvälistä käyttöä. Tilanne paranee olennaisesti, kun aletaan toimia Lustia-standardin mukaisesti: kansainväliseen ohjeistukseen perustuvat laatukontrolloidut ja perusdokumentoidut mittausaineistot ovat sellaisenaan arkistointikelpoisia ja mitä erilaisimpiin tarkoituksiin soveltuvia. 4. Metlassa on käytössä huomattavan suuri, vähintään 15 lustonmittauslaitteiston, mittauskapasiteetti. Kun tämä orkesteri saadaan soittamaan yhteisten nuottien mukaisesti, työn tuloksellisuus paranee ja samalla Metlasta tulee kansainvälisestikin ajatellen yksi suurimmista dendrokronologista 3 tutkimusta harjoittavista tutkimuslaboratorioista. 5. Metlan lustotutkimuksen kansainvälisesti merkittävin tieteellinen saavutus on EU-projektissa ADVANCE 10K valmistunut Lapin metsänrajamännyn vuotinen lustosarja. Tämä maailman kolmanneksi pisin yhtenäinen vuodentarkka puulustosarja on herättänyt runsaasti tieteellistä huomiota paitsi pituutensa myös poikkeuksellisen hyvän ilmastovasteensa ansiosta. Lapin mänty on tunnetuimpiin ilmastotutkijoihin kuuluvan professori Keith Briffan mukaan paras tunnettu mennyttä ilmastoa kuvaava proksimuuttuja. Nämä luonnon järjestämät ilmastoasemat tarjoavat hyvälaatuista dataa mm. ilmasto- ja ympäristömuutosten tutkimiseen jaksolle, joka kattaa ¾ jääkauden jälkeisestä holoseeniajasta. Lisäksi on olemassa viitteitä siihen, että Lapin mäntylustosarja voitaisiin pidentää jopa lähes vuoteen (sen ikäistä puuhiiltä Kajaanin lähistöllä). 6. Metsäammattilaisten ja kansalaisten mielenkiinto lustotutkimusta kohtaan on kasvanut sitä mukaa, kun tietoa tieteenalan mahdollisuuksista on tullut lisää. Metlan tutkijoilla on mahdollisuus soveltaa lustotietoa laajalti metsäntutkimuksen eri sektoreilla, mikä merkitsee tietynlaista kilpailuetua muihin metsä- ja ympäristötietoa tutkiviin organisaatioihin nähden. 7. EU:n suosiman eurooppalaisen ympäristötutkimuksen kasvun myötä myös Metlan lustotutkimuksen haasteet ja resurssitarve kasvavat lähivuosina. Koska laitoksen resurssit ovat rajalliset, on keskityttävä jo olemassa olevien mahdollisuuksien laadulliseen kehittämiseen ja ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen. Metlan lustotutkimuksissa jo mukana olevien vakinaisten henkilöresurssien ja toimintojen mukauttaminen esimerkiksi Rovaniemen-Kolarin yhteistyöakselin mallin (liite 2c) mukaisesti merkitsisi mahdollisesti jopa maailman suurimpiin kuuluvan lustotutkimuslaboratorion syntymistä, jos asiaa arvioidaan vakituisella henkilöstön (useita kymmeniä) tai laitteistoresurssien (> 15 laitetta) määrällä. 8. Lustia-laboratoriomallin käyttöönotto laitostasolla olisi myös ensiaskel Lustimaahankkeessa kaavaillun proksitutkimuslaboratorion kehittämistyölle. 9. Lustotutkimuksessa tapahtuneen verkottumisen välityksellä olemme saaneet käyttöömme asiantuntemusta, tutkimuslaitteita ja muita sellaisia resursseja, joihin meillä itsellämme ei ole mahdollisuuksia. Ulkomaisiin huippulaboratorioihin 10

11 Liite 2: Lusti-projekti solmitut kontaktit ovat edesauttaneet myös Lustia-hankkeen suunnittelua. Verkostoyhteistyö on parantanut myös mahdollisuuksiamme päästä mukaan kansainvälisiin tutkimusprojekteihin. 10. Lustotutkimuksen kehittämistyötä jouduttiin ennen Lustiaa tekemään vaihtelevissa olosuhteissa. Kuluvana vuonna on voitu todeta tieteenalan nimikkohankkeen käänteentekevän merkityksen kaikelle toiminnalle. Rovaniemen ja Kolarin yhteinen MS-Excel-pohjainen projektitaulu (liite 4) on hyvä esimerkki siitä, mitä organisoitu toiminta merkitsee tavoitteiden saavuttamisessa. Projektitaulu mahdollistaa yksittäisen työntekijän resurssien jakamisen, rahoitussuunnittelun ja ylemmän tason resurssijaon suunnittelun. Kun lisäksi osahankkeeksi määritellyssä projektinohjauksessa (LUSTIA PROJEKTI) voidaan tiimikokouksen päätöksellä vaikuttaa myös hankkeen toimintastrategiaan, esimerkiksi tekemällä päätöksen luopua kannattamattomasta osioista tai lisäämällä uuden tärkeäksi arvioidun, pysyy hanke ajanmukaisena. Tehdyt muutokset on helppo päivittää projektitauluun. Lustian laajentaminen koko Metlaa koskevaksi on teknisesti helposti toteutettavissa projektitaulun avulla. Olisi kuitenkin ensin oltava laitostasoisia päätöksiä tai suosituksia, jotta tutkimusyksiköt voisivat varata resurssejaan Lustia-hankkeelle. 11. Internet-sivustojen merkitystä nykytutkimuksesta tuskin voi liiaksi korostaa. Lustia-hankkeen toiminta-ajatukseen kuuluu Internetin tehokas hyödyntäminen. Uuden viestintälain mahdollistamana hankkeelle on varattu käyttöön liittymä Lustia-sivuston asiasisältöön, toimivuuteen, näyttävyyteen ja ylläpitoon tullaan kiinnittämään erityistä huomiota; onhan kyseessä Metlan lustotutkimuksen maailmalle suunnattu näyteikkuna. 12. Lustia toimii Metlan lustotutkimuksen markkinointikanavana. Tavoitteena on tehdä suomalaisesta lustotutkimuksesta niin tunnettua maailmalla, että meidät halutaan mukaan merkittäviin kansainvälisiin monitieteisiin tutkimusprojekteihin. Apuna tässä työssä käytetään Metlan kasvututkimuksen laajaa asiantuntemusta, hyvää kokeidenmittausjärjestelmäämme, metsänrajatutkimuksiamme ja tietenkin metsänrajamännyn 7520-vuotista lustosarjaa. 13. Monitieteinen lustotutkimus on ympäristöä seuraavalle metsäntutkimukselle uusi ja mielenkiintoinen haaste. Lustia pohjustaa tietä vuonna 2010 alkavaksi suunnitellulle Lustimaa-hankkeelle, jossa keskitytään proksitutkimuksiin ja niiden kehittämiseen. Hankkeessa määritelty aihepiiri on jo nyt ajankohtainen ja sopii hyvin osaksi Suomen kansainvälistä lustotutkimustoimintaa, jota Metlan (allek.) lisäksi vapaamuotoisesti neuvotellen kehittävät ja koordinoivat Helsingin yliopisto (prof. Matti Eronen) ja Joensuun yliopisto (dosentit Taneli Kolström, Markus Lindholm ja Jouko Meriläinen) sekä GTK (FT Antti Ojala). Tässä katsauksessa esitellyn Lusti-projektisuunnitelman on tarkoitus toimia myös kotimaisen lustotutkimuksen strategisena toimintaohjeena. Lustialaboratoriot ovat hyvin keskeisessä asemassa Lusti-projektin toteuttamisessa. Projektin aikajänne 15 vuotta ( ) saattaa vaikuttaa pitkältä. Sitä se ei kuitenkaan ole, jos tavoitteeksi asetetaan kansainvälistä arvostusta nauttivan monitieteisen huippulaboratorion kehittäminen. Tarvittava kehittämistyö on hidasta ja etenee omaa tahtiaan, jota ei välttämättä suurellakaan rahalla voida kovin paljoa nopeuttaa. 11

12 Liite 2: Lusti-projekti LUSTIA LAITOSLAAJUISEKSI HANKKEEKSI! Lustia-hanketta on toteutettu vuonna 2003 määräaikaisena pilottitutkimuksena, jossa on toimittu ohjeen mukaan suppeamuotoisesti pohjoisten asemien yhteistyönä ja niiden omilla aineistoilla. Pilottivuoden ensimmäisen kahdeksan kuukauden jälkeen on saatu vahvistus siihen, miten Lustia-hankkeessa tulee edetä. Samalla on täydennetty Metlan lustotutkimuksen pitkän aikajänteen kehittämissuunnitelmaa, jonka viimeisin versio on tässä. Lustia-hankkeen useat toiminnot edellyttävät pysyvää laboratoriotyyppistä ratkaisua. Lustia-arkistojen toimivuus perustuu jatkuvuuteen, laatujärjestelmän noudattamiseen ja koulutuksella hankittavaan hyvään ammattitaitoon. Pysyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä tarvitaan myös tutkimuksen tarvitsemien aineistojen ylläpidossa sekä alueellisten, puulajeittaisten ja kasvupaikoittaisten lustosarjojen laatimisessa, joka on usein taustatyönä ja vuosien (jopa vuosikymmenien!) kuluessa tapahtuvaa toimintaa. Nykyaikaisilla analysointitekniikoilla on mahdollista saada vuosilustoista esiin mitä moninaisimpiin kysymyksenasetteluihin liittyvää tietoa. Sen edellytyksenä on kuitenkin usein, että kerätyistä aineistoista on riittävästi suoriin mittauksiin ja luokituksiin perustuvaa ympäristö- ja puu- ja näytekohtaista taustatietoa. Jos näytteet on arkistoitu asianmukaisesti, niistä voidaan myös jälkikäteen mitata kemiallisia ja fysikaalisia tunnuksia. Tärkeimmät taustamuuttujat on kuvattu KINSYS-lomakkeella nro 10, joka julkaistiin vuonna 1986 metsikkökokeiden mittausohjeissa. Metlan nykyisistä lustoaineistoista kovin harva sisältää edes osankaan näistä tiedoista, joten arkistointikaan ei voi tehdä ihmeitä niiden suhteen. Poikkeuksen muodostavat kartoitetut tai GPS-paikallistettavat puut, joiden luo voidaan myöhemmin palata hankkimaan puuttuvat tiedot. Lustotutkimuksia tehdään lähes kaikissa Metlan yksiköissä. Jotta Lustian tarjoamat synergiaedut voitaisiin hyödyntää suunnitellusti ja täysipainoisesti, olisi se voitava käynnistää laitostasoisena. Silloin kaikki asiasta kiinnostuneet yksiköt saavat mahdollisuuden päästä toimintaan mukaan, mm. arkistoimaan aineistojaan ja hyödyntämään arkistopalveluita. Lustian kehittämisen kannalta on ensi arvoisen tärkeää päästä esittelemään toimintoja yksiköille tarpeellisen palautteen saamiseksi. Lustian toimintasuunnitelmaan kuuluu tärkeänä osana ulkopuolisen rahoituksen hankinta. Hankkeen omavaraisuuteen, ainakin käyttövarojen osalta, pyritään vuodesta 2005 alkaen. On kuitenkin huomioitava, että hankkeen toimintakyky pitää turvata kaikissa olosuhteissa. Siksi hankkeen perusrahoituksen tulee olla kunnossa ulkopuolisesta rahoituksesta riippumatta. Jo varmistuneilla lisätuloilla voidaan tilanteesta riippuen kustantaa sekä meneillään olevan että seuraavien toimintavuosien menoja. Tulevana vuonna 2004 keskitytään Lustian ulkopuolisen rahoitusrakenteen kehittämiseen. Se vaatii yksityiskohtaista ja aikaa vievää paneutumista mm. EU:n 6. puiteohjelman mahdollisuuksiin. Rahoitus- ja yhteistyöajatuksista enemmän liitteissä 6 ja 6a. 12

13 Liite 2a: Lustia-hankkeen perustamisen 12 syytä LUSTIAHANKKEEN PERUSTAMISEN 12 SYYTÄ Kuva 1. Metlan vuosilustotutkimuksen kehittämisen 12 syytä määrittelevät vuosille suunnitellun Lustiahankkeen viitekehyksen. Vuosina toteutettavassa Lustimaa-hankkeessa laajennetaan puulustotutkimus monitieteisen proksitutkimuksen osaksi. 13

14 Liite 2b: Multiproksilaboratorio MULTIPROKSITUTKIMUSLABORATORIO Lustia pohjustaa tietä vuonna 2010 alkavaksi suunnitellulle Lustimaa-hankkeelle, jossa keskitytään proksitutkimuksiin ja niiden kehittämiseen. Lustimaassa kehitetään monitieteisen proksitutkimuksen menetelmiä ja myös tehdään tutkimusta aiempien laboratoriorutiinien jatkamisen ohella. Puulustoihin keskittyneen kehittämistyön laajentamista monitieteiseksi proksitutkimukseksi perustellaan tarpeella saada tietoa ilmaston ympärivuotisista vaihteluista. Ympärivuotiset proksit 4 luonnon omina ilmastoasemina tarjoavat jopa tuhansien vuosien ajalta käyttökelpoista tietoa ilmastonmuutostutkimuksen ja Metlassakin ajankohtaisen ympäristönseurantatutkimuksen tarpeisiin. Puun kasvu on lukuisten ympäristötekijöiden tulosta, mutta ilmaston osalta on vain alkukesän sääoloilla (kesä-heinäkuu) erityinen merkitys sille. Puulustotiedon soveltuvuutta yleisiin ilmastonmuutosta koskeviin päätelmiin rajoittaa lisäksi kesä-heinäkuun ja koko vuoden keskilämpötilan välinen heikko riippuvuus (kuva 2). Syksyn/talven/kevään sääoloilla on todettu olevan ainakin viitteellistä vaikutusta puiden kasvuun; esimerkiksi sydäntalven pakkas-/lumisuussuhteet vaikuttavat roudan paksuuteen ja kevään lämpimyys/sateisuus sen häviämiseen. Roudan viipyminen lyhentää kasvukautta, mikä lopulta näkyy myös puun kasvussa. Kasvukautta edeltäviä tai sen jälkeisiä sääoloja on vaikea jälkikäteen tulkita puulustoista. Siksi on löydettävä muita prokseja. Kun niitä on löydetty riittävästi (vuodenajat kattavasti), voidaan tietoja yhdistellä esimerkiksi keskiarvotiedoiksi mallitusteknisin tai muilla keinoin. Lustimaa-hankkeen toimintaympäristön muodostaa monitieteisten proksiaineistojen käsittelyyn erikoistunut multiproksilaboratorio, jota miehittävät useiden organisaatioiden tieteenalayksiköt. Laboratorion toiminnan viitekehys johdetaan kotimaisten ympärivuotisten proksikalentereiden kehittämistarpeista. Periaatteena on yhdistellä vain sellaista tieteenalojen asiantuntemusta, joka tukee kalentereiden laatimista. Laboratorio toimii suurelta osin hajautettuna, jolloin proksit voidaan analysoida siellä, missä on paras osaaminen ja tarvittava infrastruktuuri. Siten esimerkiksi puulustotutkimukset voidaan tehdä Metlan Lustialaboratorioissa sekä Helsingin ja Joensuun yliopistoissa, järvilustotutkimukset GTK:ssa ja 13 C/ 12 C- istooppisuhteen vaihtelut Helsingin yliopiston ajoituslaboratoriossa. Kansainväliseksi huippututkimusyksiköksi pyrkivässä proksitutkimuslaboratoriossa tulee työskentelemään erilaisin sopimuksin Kuva 2. Sodankylän observatorion kesäheinäkuun (T67) ja vuotuisen lämpötilan (TVuo) välinen korrelaatio on pienentynyt viime vuosikymmeninä 1920-luvun tasolle. Lasku sydäntalven (T123; joulu-maaliskuu) suhteen on vieläkin rajumpi. henkilöä. Laboratorion toiminnassa pyritään omavaraisuuteen ulkopuolisen rahoitusten 4 Ilmastonvaihtelut jättävät jälkensä moniin vuosittain kerrostuviin luonnonilmiöihin kuten puiden vuosilustoihin, siitepölyihin, jääkerrostumiin, järvisedimentteihin, maakerrostumiin, merten koralleihin ja eräiden kasvi- ja hyönteislajien esiintymismääriin. Näitä historiallista ilmastoa likimääräisesti kuvaavia luonnonarkistoja kutsutaan proksitiedoiksi (proxy data). Niistä on tullut merkittävä ilmastonmuutostutkimuksen työväline, jolla päästään ajassa jopa vuosimiljoonia taaksepäin. Kotimaisen metsänrajamännyn vuosilustoja pidetään tarkimpana tunnettuna proksitiedon lähteenä. Ympärivuotiset prokseilla tarkoitetaan eri vuodenaikojen ilmaston ominaisuuksia kuvailevia tietoja. 14

15 Liite 2b: Multiproksilaboratorio välityksellä. Lustimaassa määritelty aihepiiri on jo nyt ajankohtainen ja sopii hyvin osaksi Suomen kansainvälistä lustotutkimustoimintaa, jota Metlan (allek.) lisäksi vapaamuotoisesti neuvotellen kehittävät ja koordinoivat Helsingin yliopisto (prof. Matti Eronen), Joensuun yliopisto (dos. Taneli Kolström, dos. Markus Lindholm ja dos. Jouko Meriläinen) sekä GTK (FT Antti Ojala). Ryhmän tavoitteena on saada aikaan kansallinen multiproksitutkimusohjelma (FinProxy). Multiproksitutkimuslaboratoriosta saadut kokemukset auttavat ohjelman kehittelyssä vastaavalla tavalla kuin Rovaniemen tutkimusaseman Dendrokronologian laboratoriossa tehdyt innovatiiviset työt edesauttoivat Lustia-hankkeen syntymistä. Ohjelman ensimmäisen version toivotaan valmistuvan vuoden 2005 alkupuolella. Mikäli FinProxy osoittautuu kotimaassa menestykseksi, sen toimintaa laajennetaan kansainväliseksi verkostoyhteistyön välityksellä. 15

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut.

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut. Tutkimuksen laadunvarmistus Oulun yliopiston biologian laitoksella: suuntaviivoja laadunvarmistusjärjestelmän luomiseksi ja tutkimuksen tason seurantaan Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa

Lisätiedot

Olemmeko matkalla uuteen lämpökauteen?

Olemmeko matkalla uuteen lämpökauteen? Olemmeko matkalla uuteen lämpökauteen? Suomalaisen lustotutkimuksen vuosi 2010 Suomalaisen lustotutkimuksen huipennus koetaan Rovaniemellä kesäkuussa 2010, jolloin noin 400 alan tutkijaa yli 40 maasta

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2006

Projektitoiminta 2/2006 Projektitoiminta 2/2006 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXIX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIKAAOKSESTA HALLITTUUN JA TULOKSELLISEEN PROJEKTITOIMINTAAN 14 IPMA D-sertifionnin koe automatisoituu 16 Projektit

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen

Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2008 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman hanke Loppuraportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ?

TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos TALOUSHALLINNON PALVELUKESKUSMALLI TEHOKKUUDEN TAVOITTELUA, INNOVATIIVINEN RATKAISU VAI MUOTI-ILMIÖ? Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys

sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys HUOMIOITHAN, ETTÄ KYSEESSÄ ON LUONNOS. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe)

Lisätiedot

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen

RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen RKTL:n asiakkuus- ja palvelukartoituksen konsultointi Versio 1.0 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sivu 1/32 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 6 3 Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset...

Lisätiedot

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi?

Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Työkeskuksesta sosiaaliseksi yritykseksi? Selvitys erään sosiaalisen yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja sosiaalisen yrityksen sosiaalipoliittisista tehtävistä ESR SOSVOIMA Sosiaalinen yrittäjyys

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen

Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen ISBN 978-951-40-2268-5 (PDF) ISSN 1795-150X Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen Heidi Hallongren ja Juho Rantala www.metla.fi Metlan työraportteja /

Lisätiedot

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN

VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos VERKKO-OPPIMISEN HAASTE OPIN SIIRTYMINEN KONEELTA KÄYTÄNTÖÖN Yrityksen hallinto Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Maarit Pitkänen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Kapteeni Henrikki Haapamäki Yleisesikuntaupseerikurssi 55 Maasotalinja Heinäkuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN TKI-toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen haasteita ammattikorkeakouluissa Liiketaloustiede, tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Laatija: Leila

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Oulun yliopisto Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Informaatiotutkimuksen pro gradu tutkielma Oulu 2006 Tiivistelmä opinnäytetyöstä Laitos

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot