TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Helminen, Rami Kulkas, Matti Köppä, Simo Pälä, Anni Pöyhönen, Laura Törn, Tage Simelius, Maija Poissa: Isotalo, Markku Karhola, Anne Tomi, Miika Anne Karholan varajäsen, poistui klo 17.40/ 197 käsittelyn aikana Markku Isotalon varajäsen Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Rantavaara, Ari Rantala, Kim Mäkinen, Jussi Sipola, Antti Hakala, Kirsi Rautanen, Marja Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Niemi, Pekka Nyrhinen, Jukka yht.kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht.kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja lapsityönjohtaja viestintäpäällikkö talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Sihteeri Mäkelä, Pirjo-Liisa hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 2(21) Allekirjoitukset Olli Hallikainen puheenjohtaja Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella, marraskuun päivänä 2011 Simo Köppä Maija Simelius Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä Todistaa Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 3(21) Käsitellyt asiat 191 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasioita Kärkihankeprojektien toteuttaminen Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi sekä talousarvio vuodeksi Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 19

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 4(21) 191 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 192 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Köppä ja Maija Simelius. 193 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 194 Ilmoitusasioita 1. Yhteisen seurakuntatyön johtajan päätöspöytäkirjat 33-41/ Hallintopäällikön päätöspöytäkirjat 73-90/ Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 14-15/ Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja Liite 1 5. Yhteiselle kirkkoneuvostolle oli pöydille jaettu Tampereen hiippakunan tuomiokapitulin tiedote tuomiokapitulin tekemästä päätöksestä Tampereen seurakuntayhtymän rakennetta koskevaksi esitykseksi kirkkohallitukselle. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 5(21) D:TAL: 85/011/ Kärkihankeprojektien toteuttaminen Esittely Kärkihankeprojekteja on vuonna 2011 valmisteltu yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta. Kyseinen toiminta- ja taloussuunnitelman kohta on liitteenä. Liite 2 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan strategian kärkihankkeisiin liittyvien projektien toteuttamisesta. Tältä pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan kärkihankkeiden ohjausryhmän ja määritteli sille tehtävät. Samassa kokouksessaan yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kärkihankkeiden projektiryhmät sekä määritteli myös niiden tehtävät. Ohjausryhmä ja projektiryhmät on valittu yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi vuosille Liitteet 3 ja 4 Projektiryhmien kokoonpanoihin on tullut muutamia muutoksia, joita ei ole erikseen tuotu yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Hääyötyöryhmään nimetty suntio Olavi Rantanen on siirtynyt pois seurakuntayhtymän palveluksesta. Olohuonetyöryhmään nimetty vahtimestari Jarkko Ylänen on pyytänyt vapautusta työryhmän jäsenyydestä. Hääyötyöryhmän jäseneksi ja vetäjäksi nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä oppilaitospastori Katriina Hallikainen. Hänen vuorotteluvapaistaan johtuen on työryhmän vetäjänä pääosin toiminut pastori Kaija Karvala Katriina Hallikaisen jatkaessa edelleen työryhmän jäsenenä. Ohjausryhmän ja projektiryhmien kokoonpanoja voidaan tarvittaessa tarkistaa vuoden 2012 alussa. Projektiryhmien työ käynnistyi yhteisellä työskentelyllä ohjausryhmän kanssa Työryhmät ovat saamiensa toimeksiantojen pohjalta työstäneet projektisuunnitelmat. Niitä on valmistelun edetessä ollut mahdollista seurata ja kommentoida Arkissa. Niistä on informoitu ja niihin liittyen on käyty keskusteluja myös useissa muissa yhteyksissä. Ohjausryhmä on tehtävänsä mukaisesti antanut työryhmille palautetta. Projektiryhmillä ja ohjausryhmällä on ollut kaksi laajempaa yhteistä työskentelyä ja Näistä viimemainittu oli yhteinen johtavien viranhaltijoiden kanssa. Projektiryhmien työskentelyä on alusta asti ohjannut vuoden 2010 kuluessa yhteistyönä valmistettu kooste kärkihankeprojektien sisällöistä. Siinä sisältöjä on käsitelty laajemmin kuin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Kärkihankkeita työstäneiden projektiryhmien työn tämänhetkiset tulokset ovat liitteenä. Suunnitelmat antavat konkreettisen pohjan hankkeiden

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 6(21) toteuttamiselle. Samalla tulee säilyttää mahdollisuus tarkentaviin arviointeihin, mikäli niille nähdään perusteltu yhteinen tarve. Liitteet 5 ja 6 Ohjausryhmä on työstänyt hankkeiden arvioinnin kriteerejä. Kaikille yhteiset keskeiset kriteerit ovat: 1. Hanke konkretisoi strategian arvoja ja sisällöllisiä suuntaviivoja tai joitakin niistä (kohderyhmän valinta). 2. Hankkeen tulee tavoitella erityisesti niitä seurakuntalaisia ja tamperelaisia, joilta tällä hetkellä puuttuu kosketus seurakunnan elämään tai joilla tämä yhteys on heikko. Tähän yhden ulottuvuuden antaa jäsenten sosiokulttuurinen tarkastelu, jonka voisi vielä lähemmin yksilöidä muutamiin sosiokulttuurisiin ryhmiin. 3. Hanke on verkostoitunut: Sen liittymäpinnat seurakuntien ja muiden yksiköiden toimintaan, vapaaehtoispanoksen hyödyntäminen ja muu yhteistyö (kaupunki, järjestöt, yhdistykset, ekumeeniset yhteydet, oppilaitokset yms.) 4. Hanke kehittää yhteistyötä virkatyötä tekevien ja vapaaehtoisten kesken. 5. Hankkeessa huomioidaan ympäristöohjelma. Hankkeita arvioitaessa ja niistä lausuntoja annettaessa on esitetyt näkemykset syytä perustaa edellä yksilöityihin arviointikriteereihin, jotka nousevat strategian keskeisistä sisällöistä. Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille sekä hääyö kärkihankeprojekteilla on kiinteä yhteys kirkollisiin toimituksiin ja sitä kautta kirkkomme ydintoimintoihin muuttuvassa kokonaistilanteessa. Kastekokonaisuus hanke on osa laajempaa kirkkopolkukokonaisuutta. Olohuone kärkihankeprojekti puolestaan liittyy kiinteästi lähikirkkoalueiden toimintaan. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden erityisesti nuoriin aikuisiin kohdentuvaan pilottihankkeeseen. Myös olohuone kärkihankeprojektissa on toimintaa uudistettaessa tarkoituksenmukaista hyödyntää tähänastista kokemusta erilaisista toteutuksista. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitteluohjeissa toimintayksiköitä on ohjeistettu määrittelemään toiminnalliset tavoitteet strategisten suuntaviivojen ja kärkihankkeiden pohjalta ja näkökulmasta. Suunnitteluohjeissa todetaan edelleen, että seurakunnat ja muut yksiköt ottavat toiminta- ja taloussuunnittelussaan huomioon yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 käynnistetyt kärkihankeprojektit. Yksityiskohtaisia kärkihankkeiden toteuttamiseen liittyviä resurssivarausohjeita suunnitteluohjeisiin ei sisälly. Kärkihankeprojektien toteuttamisesta päättäminen etenee osana vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa siten, että yhteinen kirkko-

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 7(21) neuvosto päättää pyytää toimintayksiköiltä lausunnot kärkihankesuunnitelmien tämänhetkisistä suunnitelmista. Esitetyt arvioinnit huomioon ottaen yhteinen kirkkoneuvosto tekee asiasta esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka päättää asiasta Kärkihankesuunnitelmien toteuttamisesta päätettäessä on ratkaistava se, missä laajuudessa niiden toteuttamiseen yhdessä panostetaan. Lisäksi on ratkaistava, miten tarvittavat resurssit kohdentuvat toimintayksiköiden talousarvioesityksiin ja missä laajuudessa vuonna 2012 tarvitaan erillistä yhteistä hankkeiden resurssointia. Ohjausryhmä on kokouksessaan käynyt valmisteluihin perustuen perusteellisesti läpi projektiryhmien esittämät suunnitelmat. Tältä pohjalta ohjausryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle käsittelyä varten kärkihankeprojektien sisällöistä ja toteutustavoista, tarvittavista henkilö- ja muista resursseista, aikataulutuksesta, budjetista sekä viestinnästä ja markkinoinnista seuraavaa: Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille Liite 7 Työryhmän valmistelema projektisuunnitelma on liitteenä 5. Suunnitelma kohdentuu alle 4-vuotiaisiin sekä heidän vanhempiinsa ja kummeihinsa. Kastekokonaisuus ja hääyö kärkihankkeita koskeva suunnitelma markkinoinnista on liitteenä. Toteutuksesta aiheutuvia erilliskuluja vuonna 2012 arvioidaan olevan seuraavasti: - Uuden tavoittamismallin kehittäminen lasta odottaville perheille: Arvioidut erilliskulut 10 / lapsi, yhteensä Kehitetään vaihtoehtoinen tapa järjestää ristiäiset: Arvioidut erilliskulut Verkkosivut vanhemmille ja kummeille: Toteutus tehdään osana verkkosivu-uudistusta ja soveltuvilla tavoilla hyödyntäen Helsingin seurakuntien pienelleparasta.fi sivustoa. Arvioidut erilliskulut Kummipankki ja kummivalmennus: Arvioidut erilliskulut Lahja kastettavalle lapselle: Arvioidut erilliskulut 10 / lapsi, yhteensä Kirkkoherrojen kokous on pyytänyt kastekokonaisuus kärkihankkeen projektiryhmää tekemään esityksen alle 4-vuotiaille ja heidän perheilleen eri yhteyksissä jaettavasta kirjamateriaalista. Arvioidut lisäkulut budjetoituihin kuluihin Markkinointi toteutetaan vuonna 2012 siten, että siitä ei edellä yksilöityjen kulujen lisäksi aiheudu muita kustannuksia, joihin olisi erikseen va-

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 8(21) rauduttava. Markkinoinnin yksi selkeä painopiste ensi vuonna on sosiaalisessa mediassa. Myöhemmässä vaiheessa jokainen kärkihankeprojekti tarvitsee profiilia kohottavan sisältöihin painottuvan mediakampanjan, joka teemana kastekokonaisuus -kärkihankkeen osalta voi mahdollisesti olla iltarukous. Useista projektisuunnitelman kohdista ei aiheudu erilliskuluja. Kasteen varaamisprosessin järjestäminen toimintakäytäntöjä kehittäen ja tietojärjestelmiä hyödyntäen nykyistä asiakaslähtöisemmäksi tuottaa pidemmällä aikavälillä parantuneen palvelun lisäksi myös säästöjä. Kärkihankkeen toteuttaminen edellyttää useiden siihen sisältyvien vastuiden hoitamista yhteisesti sovitulla tavalla osana työntekijöiden perustyötä määrittelevää toimenkuvaa. Yhteystietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvat kulut on varattu tietohallinnon talousarvioon Samoin tietohallinto on varautunut tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä vuonna 2012 aiheutuviin kuluihin. Hankkeen tavoitteena on saada tietojärjestelmät mahdollisimman hyvin palvelemaan toimintaa. Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille on tämän kehittämistyön pilottihankkeena. Hääyö Työryhmän valmistelema projektisuunnitelma on liitteenä 6. Kastekokonaisuus ja hääyö kärkihankkeita koskeva suunnitelma markkinoinnista on liitteenä 7. Toteutuksesta aiheutuvia erilliskuluja vuonna 2012 arvioidaan olevan seuraavasti: - Häämessut: Arvioidut erilliskulut Kirkkosanomien hääliite 01/2012: Arvioidut erilliskulut Verkkosivut vihittäville pareille: Toteutus tehdään osana verkkosivuuudistusta. Arvioidut erilliskulut Seurustelutaidot: Arvioidut erilliskulut Hääpalikat: Arvioidut erilliskulut Kaksi hääyö tapahtumaa: Arvioidut erilliskulut Yhteydenotto vihittyihin: Arvioidut erilliskulut Parisuhdetyön markkinointi: Arvioidut erilliskulut Pipa tapahtuma 2012: Arvioidut erilliskulut Markkinointi toteutetaan vuonna 2012 siten, että siitä ei edellä yksilöityjen kulujen lisäksi aiheudu muita kustannuksia, joihin olisi erikseen varauduttava. Markkinoinnin yksi selkeä painopiste ensi vuonna on sosiaalisessa mediassa. Myöhemmässä vaiheessa jokainen kärkihankeprojekti tarvitsee profiilia kohottavan sisältöihin painottuvan mediakampanjan.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 9(21) Useista projektisuunnitelman kohdista ei aiheudu erilliskuluja. Vihkimisen varaamisprosessin järjestäminen toimintakäytäntöjä kehittäen ja tietojärjestelmiä hyödyntäen nykyistä asiakaslähtöisemmäksi tuottaa pidemmällä aikavälillä parantuneen palvelun lisäksi myös säästöjä. Varaamisprosessin kehittämistyö tehdään yhdessä kastekokonaisuus kärkihankkeen kanssa. Kärkihankkeen toteuttaminen edellyttää useiden siihen sisältyvien vastuiden hoitamista yhteisesti sovitulla tavalla osana työntekijöiden perustyötä määrittelevää toimenkuvaa. Yhteystietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvat kulut on varattu tietohallinnon talousarvioon Samoin tietohallinto on varautunut tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä vuonna 2012 aiheutuviin kuluihin. Hankkeen tavoitteena on saada tietojärjestelmät mahdollisimman hyvin palvelemaan toimintaa. Olohuone Lähikirkkoalueiden olohuoneiden laajamittainen kehittäminen tulee kytkeä lähikirkkoalueiden kokonaiskehittämiseen. Tämä on käytännössä mahdollista seurakuntarakennetta koskevan päätöksen tultua ja sille perustuvan työn käynnistyttyä. Osittain alueellista valmistelutyötä on jo käynnistetty. Olohuone kärkihankeryhmä voi toimia myöhemmin tarkentuvalla tavalla eri olohuonehankkeiden vuorovaikutusfoorumina. Liite 8 Nuorten aikuisten toimintaan liittyen on kehitteillä kaupungin keskustaan sijoittuva olohuone -hanke. Sen lähtökohta-ajatuksia, tavoitteita ja toteutusta on kiteytetysti kuvattu liitteessä. Nuorten aikuisten toiminnallisen illanviettopaikan konkreettiset, päätöksenteon mahdollistavat suunnitelmat eivät ehdi valmistua siihen mennessä, kun yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto päättävät vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Hanke voidaan ottaa käsiteltäväksi myöhemmin erillisasiana, mikäli sen käynnistyminen ajoittuisi vuodelle Toteutuksesta aiheutuvia erilliskuluja vuonna 2012 arvioidaan olevan seuraavasti: Koordinoinnista ja suunnittellusta aiheutuvat kustannukset Kärkihankkeiden koordinointi Keskeinen osa kärkihankkeiden toteuttamista tapahtuu osana työntekijöiden toimenkuvia. Tämä on otettava huomioon siinä toimenkuvien ko-

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ (21) konaisarvioinnissa, joka tehdään osana muutosprosessia vuoden 2012 kuluessa. Tämän lisäksi tarvitaan kärkihankkeiden kokonaisuutta koordinoiva työntekijä kahden vuoden siirtymäkauden ajaksi alkaen Ilman tällaista työpanosta kärkihankeprojekteja ei ole mahdollista toteuttaa suunnitellulla tavalla. Varaus palkkakuluihin vuonna 2012 on Kärkihankeprojektien toteuttamisen edellyttämät muut organisoitumiseen liittyvät ratkaisut tehdään osana seurakuntien kokonaisuuden muutosprosessia vuoden 2012 aikana. Yhteenveto erilliskuluista vuonna 2012 Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille Hääyö Olohuone Hankkeiden koordinointi Koordinaattorin palkka oheiskuluineen 12 x 4500 yhteensä Yhteensä Kirkkoherrojen kokous totesi kärkihankeprojekteihin liittyen, että niiden toteuttamiseen on tärkeää varata riittävä resurssointi. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, 1. että yhteinen kirkkoneuvosto käy kärkihankeprojekteista jatkovalmistelua evästävän yleiskeskustelun 2. että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää kärkihankeprojektien esittelyssä ja liitteissä yksilöidyistä suunnitelmista seurakunnilta, yhteisiltä työmuodoilta ja tukipalveluiden yksiköiltä lausunnot mennessä 3. että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi projektiryhmien kokoonpanoissa tapahtuneet esittelyssä yksilöidyt muutokset. Käsittely Yhteisen seurakuntatyön johtaja esitteli vielä lyhyesti projektiryhmien työskentelyä ja projektien sisältöä. Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta vilkkaan jatkovalmistelua evästävän keskustelun.

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ (21) Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 1. pyytää kärkihankeprojektien esittelyssä ja liitteissä yksilöidyistä suunnitelmista seurakunnilta, yhteisiltä työmuodoilta ja tukipalveluiden yksiköiltä lausunnot mennessä 3. merkitä tiedoksi projektiryhmien kokoonpanoissa tapahtuneet esittelyssä yksilöidyt muutokset. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) Tiedoksi seurakunnat, yhteiset työmuodot, tukipalveluiden yksiköt

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ (21) D:TAL: 207/041/ Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa Esittely Liite 9 Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä 2011 antamissa talousarvion laadintaohjeissa todettiin, että uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Tätä ohjetta on työyksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille hyvin noudatettu ja ehdotuksia on tehty vain Harjun seurakuntaan, yhteiseen lapsityöhön ja yhteiseen nuorisotyöhön sekä toimistotukipalveluihin ja kiinteistöpalveluihin. Tähän virkapakettiin sisältyy myös muutamia lakkautettavia virkoja. Näiden nyt lakkautettavaksi ehdotettavien virkojen lisäksi on eräitä työsuhteita myös päättynyt ja päättymässä. Lakkautettavia virkoja on talouspalveluissa, seurakuntatoimistossa ja kiinteistöpalveluissa Taloudellisia vaikutuksia nyt käsillä olevalla ehdotuksella ei ole vuoteen 2011 nähden muilta osin kuin lakkautettavien virkojen henkilöstökustannusten väheneminen. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat ja työsuhteet Harjun seurakunta Harjun seurakuntaneuvosto esittää diakonian toimintakeskus Silmukan hoitajan määräaikaisen viran jatkamista vuoden 2012 loppuun asti. Silmukan toiminta on osoittautunut tärkeäksi osaksi seurakunnan diakonia työtä ja sen hoitajan määräaikaisen viran hoitajan palkkaukseen on tulossa ulkopuolinen rahoitus. Virka voidaan jatkaa vuoden 2012 loppuun. Yhteinen lapsityö Yhteisessä lapsityössä esitetään kuudennen lapsityönohjaajan viran perustamista. Taloudellisista syistä perustamista ei ehdoteta, mutta asiaan voidaan palata myöhemmin, kun seurakuntayhtymän rakenteiden linjaukset ovat selvinneet. Yhteinen nuorisotyö Yhteinen nuorisotyö esittää Hervannan seurakunnan alueelle sijoitettavan rippikoulun jälkeisen nuorisotyönohjaajan viran perustamista Hervanta-Vuores alueella tehtävään varhaisnuorisotyöhön. Ehdotus on kyllä perusteltu nuorten väestöpohjan tulossa olevan kasvun takia. Taloudellisista syistä sekä seurakuntayhtymän rakenteiden linjausten odottamisen takia viran perustamista ehdotetaan kuitenkin siirrettäväksi.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ (21) Ehdotettua Nuoret vaikuttajat Tampereella - projektin työsuhdetta voidaan jatkaa, jos se on sisällytettävissä yhteisen nuorisotyön talousarvion raamiin. Yhteisessä nuorisotyössä esitetään yhden toimistovirkailijan viran muuttamista toimistosihteerin viraksi. Tämä voidaan toteuttaa, eikä sillä ole kustannusvaikutuksia. Toisen toimistovirkailijan työsuhteen nimikemuutos toimistosihteeriksi toteutetaan työsopimusta muuttamalla kasvatustyön johtokunnan toimesta. Toimistotukipalvelut Toimistotukipalveluissa ehdotetaan puhelinvaihteeseen ja neuvontaan sijoitetun toimistosihteerin viran muuttamista hankintasihteerin vaativuusryhmän 503 viraksi. Hankintasihteerin kolmen vuoden määräaikaisesta virasta kokemukset ovat olleet hyvät ja hankinta-asioiden tarkoituksenmukaisen ja lain vaatimukset täyttävän hoidon turvaamiseksi muutos on tarpeen. Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalveluissa ehdotetaan toimistoinsinöörin työsuhteen vakinaistamista. Toimistoinsinöörin tehtävä on osoittautunut välttämättömäksi, jotta kiinteistöpalvelut selviytyisivät kiinteistöjen ylläpidon lisääntyvistä tehtävistä. Työsuhteen henkilöstökulut sisältyvät kiinteistöpalvelujen talousarvioraamiin. Lakkautettavat virat Talouspalvelut Avoimeksi tullut kirjanpitäjän virka voidaan lakkauttaa. Seurakuntatoimisto Täyttämättä oleva seurakuntatoimiston toimistopäällikön virka voidaan lakkauttaa. Kiinteistöpalvelut Kaksi avoimeksi tulevaa vahtimestarin virkaa, sijoituspaikat Tuomiokirkko ja Rauhaportti, voidaan lakkauttaa. Tarvittaessa lisähenkilöresurssit voidaan hoitaa työsuhteisella henkilökunnalla. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1.jatketaan Harjun seurakunnassa Silmukan hoitajan vaativuusryhmän 501 määräaikaista virkaa ajaksi muutetaan yhteisessä nuorisotyössä toimistovirkailijan viran nimike toimistosihteeriksi lukien

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ (21) 3. muutetaan toimistotukipalveluissa toimistosihteerin virka vaativuusryhmän 503 hankintasihteerin viraksi lukien 4. perustetaan kiinteistöpalveluihin toimistoinsinöörin vaativuusryhmän 601 työsuhde lukien 5. lakkautetaan talouspalveluissa kirjanpitäjän virka lukien 6. lakkautetaan seurakuntatoimiston toimistopäällikön virka lukien 7. lakkautetaan kiinteistöpalveluissa kaksi vahtimestarin virkaa lukien 8. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten työmuotojen johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen ja työsuhteiden perustamisesta, virkojen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun, jonka kuluessa yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Matti Kulkas esitti, että päätösehdotuksen 4. ponnessa mainittu kiinteistöpalvelujen toimistoinsinöörin työsuhde perustetaan määräaikaisena vuodeksi Rami Helminen kannatti tehtyä muutosehdotusta. Asian yksityiskohtaisessa käsittelyssä yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ponnet muutoksitta. Käsiteltäessä päätösehdotuksen 4. pontta puheenjohtaja totesi, että sen osalta Matti Kulkas oli tehnyt kannatetun muutosehdotuksen, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa ja Matti Kulkaksen ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa ääntä ja 4 ei - ääntä, joten esittelijän ehdotus tuli päätökseksi. Edelleen yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ponnet Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. jatketaan Harjun seurakunnassa Silmukan hoitajan vaativuusryhmän 501 määräaikaista virkaa ajaksi

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ (21) 2. muutetaan yhteisessä nuorisotyössä toimistovirkailijan viran nimike toimistosihteeriksi lukien 3. muutetaan toimistotukipalveluissa toimistosihteerin virka vaativuusryhmän 503 hankintasihteerin viraksi lukien 4. perustetaan kiinteistöpalveluihin toimistoinsinöörin vaativuusryhmän 601 työsuhde lukien 5. lakkautetaan talouspalveluissa kirjanpitäjän virka lukien 6. lakkautetaan seurakuntatoimiston toimistopäällikön virka lukien 7. lakkautetaan kiinteistöpalveluissa kaksi vahtimestarin virkaa lukien sekä päätti, että 8. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten työmuotojen johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen ja työsuhteiden perustamisesta, virkojen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle mennessä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ (21) D:TAL: 207/041/ Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi sekä talousarvio vuodeksi 2012 Esittely Liite 10 Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosiksi sekä talousarviosta vuodeksi 2012 kokouksessaan Keskustelussa esitetyt näkökohdat on pyritty huomioimaan nyt esillä olevassa esityksessä ja esitystä on muutenkin täydennetty. Ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi sekä talousarvioksi vuodeksi 2012 on liitteenä. Talous- ja toimintasuunnitelman yleisperusteluissa on esitetty seurakuntayhtymän strategian mukaiset, vuosien toiminnan painopisteet, jotka yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi antaessaan talousarvion laadintaohjeet Eri yksiköt ovat nämä painopisteet huomioineet soveltuvin osin omissa toiminta-suunnitelmissaan. Vuoden 2012 talousarvioesitys on talousarviovuoden tuloksen osalta alijäämäinen. Talousarvion käyttötalouden menojen yhteismäärä on 42,7 milj. euroa (42,8 milj. v. 2011). Kaikkien menojen summa on 45,4 milj. euroa (45,6). Verotuloja arvioidaan vuonna 2012 kertyvän 34,7 milj. euroa, josta yhteisövero-osuus on noin 4,4 milj. euroa. Merkittävimmät muutokset edellisiin vuosiin talousarvion käyttötalousosassa ovat uuden leirikeskusyksikön perustaminen sekä sisäisten vuokrien käyttöön otto paikallisseurakuntien talousarvioissa. Leirikeskusyksikköön on yhdistetty kaikki nykyiset kurssi- ja leirikeskukset Ilkko, Torppa ja Julkujärvi sekä yhteisen nuorisotyön hallinnoimat leirikeskukset. Leirikeskusyksikön tarkemmasta organisoinnista päätetään myöhemmin. Paikallisseurakunnat saavat talousarvioihinsa toimitilojen kustannuksia vastaavat määrärahat. Investointisuunnitelman mukaiset investointikustannukset ovat 6,3 milj. euroa, josta varsinaiset rakentamis- ja peruskorjauskustannukset ovat 4,9 milj. euroa. Suurin kohde on uusi krematorio Vatialan hautausmaan alueelle. Krematorion rakentaminen on välttämätön sekä tuhkausten lisääntymisen että ympäristömääräysten tiukentumisen takia. Käyttötarve on lisääntymässä koko Tampereen seudulla ja investoinnit katetaan tuhkausmaksuilla. Vuoden 2012 talousarvion käyttötalouden sitovuustasoksi ehdotetaan edelleen osastotasoa. Toimintajäämää ei saa ylittää. Poikkeuksena tästä ovat vuoden 2012 talousarviossa toimintayksiköille ensimmäistä kertaa varatut tilojen käyttökustannukset (sisäiset vuokrat), jotka eivät ole toimintayksikköjä sitovia. Vuoden 2011 säästötavoitteen ylittäminen voi-

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ (21) daan huomioida vuoden 2012 talousarviossa ylitysmahdollisuutena vuoden 2011 lopullisen tilinpäätöksen jälkeen. Investointien osalta sitovuustaso on hankekohtainen kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja pienten korjausten osio on yksi hanke sekä kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan on paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2012 sekä talousarvio vuodeksi hyväksytään vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintajäämä poisluettuna ensimmäistä kertaa toimintayksiköille varatut sisäiset vuokrat sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja pienten korjausten osio on yksi hanke sekä kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten työmuotojen johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi 2012 yhteistä kirkkovaltuustoa varten mennessä. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin päätösehdotuksen 1. ponsi. Käsiteltäessä päätösehdotuksen 2. pontta yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Matti Kulkas ehdotti, että toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kohtaan 338 Lähetysjärjestöt ja kirkon ulkomaanapu tehdään tekstiosuuden viimeisen lauseen loppuun lisäys: ja kuullaan seurakuntia jakopäätöksiä tehtäessä. Rami Helminen kannatti ehdotusta.

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/ (21) Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava muutosehdotus, asiasta oli äänestettävä. Hän antoi seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa ja Matti Kulkaksen muutosehdotusta kannattavat äänestävät ei. Kätten nostolla suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa -ääntä ja 4 ei -ääntä. Näin esittelijän ehdotus hyväksyttiin. Edelleen hyväksyttiin päätösehdotuksen ponnet Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2012 sekä talousarvio vuodeksi hyväksytään vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintajäämä poisluettuna ensimmäistä kertaa toimintayksiköille varatut sisäiset vuokrat sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja pienten korjausten osio on yksi hanke sekä kukin hautausmaa on oma hanketasonsa ja päätti, että 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten työmuotojen johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi 2012 yhteistä kirkkovaltuustoa varten mennessä. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous 10.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous 10.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(10) Aika Keskiviikko 10.9.2014 klo 16.30-18.03 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Emmaus Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere Osallistujat Jäsenet

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai 18.8.2011 klo 16.15 17.05 Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 9.3.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2010 1(10) Aika 9.3.2010 klo 17:00 17.45 9.3.2010 klo 18.00 21.00 Strategian suunnitteluseminaari kasvatustyön johtavien ja vastaavien kanssa Paikka Kyttälänkatu

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(14) Aika 6.2.2014 klo 17.30-19.24 Paikka Osallistujat Muut osallistujat Tesoman kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 26.10.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(13) Aika 26.10.2010 klo 15:00 17:15 Paikka Seurakuntien talo 4. krs, Diakonian kokoushuone Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Haavisto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Kasvatustyön johtokunta Kokous 18.5.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(9) Aika 18.5.2010 klo 17:30 20.00 Paikka Kyttälänkatu 1, kokoushuone Osallistujat Jäsenet Laaksonen, Leena puheenjohtaja Heiskanen, Jouni Suni, Pentti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Aika Torstai 20.3.2014 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa - poistui klo

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot