lähden lukioon, Lahden lukioon Kannaksen lukio Lahden lyseo Tiirismaan lukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lähden lukioon, Lahden lukioon Kannaksen lukio Lahden lyseo Tiirismaan lukio"

Transkriptio

1 lähden 2015 lukioon, Lahden lukioon Kannaksen lukio Lahden lyseo Tiirismaan lukio

2 Kansainvälisyyttä, vanhojentanssit, uusia kavereita, penkkarit, vaihto-opiskelijoita, kielitaitoa, hyvä pohja jatkoopintoihin, aikaa miettiä tulevaa ammattia, yleissivistystä, yliopistoopintoja jo lukioaikana, korkeakoulukelpoisuus, laaja ainevalikoima, vastuuta ja itsenäisyyttä, valkolakki! 1

3 Lähden lukioon, Lahden lukioon Lukion yleislinjalla opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan painottaa opintojaan kieliin, matematiikkaan, reaaliaineisiin sekä taito- ja taideaineisiin. Kursseja voi valita monipuoliselta kurssitarjottimelta ja kaikkien lukioiden tarlukio-opinnot ja yleislinjat MIKSI HAEN LUKIOON? Lahden lukiot tarjoavat joustavaa opiskelua ja mahdollisuuden rakentaa yksilöllisiä, itselle sopivia opintokokonaisuuksia. Kaikissa lukioissa on yleislinja ja jokaisella myös omat ominaispiirteensä ja erityistehtävänsä. Kannaksen lukiossa kuvataide ja muotoilu sekä IB-linja Lahden lyseossa matemaattis-luonnontieteellinen sekä liikunta ja urheilu Tiirismaan lukiossa musiikki. Käytössämme on sähköisiä oppimateriaaleja ja teemme yhteistyötä korkeakoulujen, Lahden Yliopistokampuksen ja työelämän kanssa. Lukio-opinnot ja yo-tutkinto antavat laajan yleissivistävän pohjan jatko-opintoihin, erityisesti korkeakouluihin. Lukiossa on hyvä yhteishenki ja mahdollisuus osallistua oppilaskunta- ja tutortoimintaan. Koko henkilökunta tukee ja ohjaa opiskelijoita opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on myös erityisopettajan ja lukiopsykologin palvelut. TAVOITTEENA VALKOLAKKI Yo-tutkintoon kuuluu vähintään neljä oppiainetta. Äidinkieli tai suomi toisena kielenä on kaikille pakollinen. Lisäksi on suoritettava kolme seuraavista: toinen kotimainen kieli, matematiikka, vieras kieli, reaaliaine. Yhden näistä on oltava pitkän oppimäärän mukainen. Tutkintoon voi sisällyttää myös ylimääräisiä aineita. Yo-todistuksen saa, kun lukion päättötodistuksen edellyttämät 75 kurssia on suoritettu. Yo-tutkinto muuttuu vähitellen sähköiseksi syksystä 2016 alkaen. YLEISLINJASTA JA LUKIO-OPINNOISTA jonnasta. Yleislinjalle valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Lahden lukioissa voi opiskella A-kielinä englantia, saksaa, ranskaa, venäjää ja ruotsia sekä B2-kielenä saksaa ja ranskaa. Uutena kielenä voi aloittaa espanjan, venäjän, ranskan ja saksan. Lisäksi opetetaan suomea toisena kielenä. Lukiossa opiskeltavia reaaliaineita ovat biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto (evankelisluterilainen, islam, ortodoksi), elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto sekä filosofia ja psykologia. Työ- ja tutkielmakursseja on fysiikassa, kemiassa, biologiassa, psykologiassa ja historiassa. Tarjoamme myös tietotekniikka-, yrittäjyys-, liikennekasvatus- ja erilaisia ylioppilastutkintoon valmistavia kursseja. Valtakunnalliset lukiodiplomit voi suorittaa seuraavissa taito- ja taideaineissa: Kannaksessa kuvataide, media, teatteri ja tanssi, Lyseossa liikunta sekä Tiirismaalla musiikki, käsityö ja ilmaisutaito. Kansainvälisyystoimintaa on pääasiassa Euroopassa sijaitsevien yhteistyöoppilaitosten kanssa. LukioTET-kurssi toteutetaan yhdessä paikallisten teknologiateollisuuden yritysten, Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. TUTUSTU TARKEMMIN lukioiden verkkosivut ja Facebook-sivut YLEISLINJOJEN ALOITUSPAIKAT Kannaksen lukion yleislinja 210 Lahden lyseon yleis- ja liikuntapainotteinen linja yht. 215 Tiirismaan lukion yleislinja 100 2

4 Kuvislinjalla porukka on tiivis ja tunnelma rento. Valinnaisissa työpajakursseissa on älyttömästi valinnanvaraa! Eikä pääsykoekaan ole mikään ylitsepääsemätön. Rosa 3

5 erityislinja Kannaksen lukio Kuvataide- ja muotoilulinja Kannaksen lukion kuvataide- ja muotoilulinja toteuttaa valtakunnallista erityistehtävää. Linjan opiskelijat tutustuvat hyvin laajasti visuaaliseen kulttuuriin. Nykyaikaiset, monipuolisesti varustetut ja varta vasten linjaa varten suunnitellut tilat antavat opinnoille ihanteelliset puitteet. Tekemällä oppiminen on kuvataide- ja muotoilulinjalla opiskelun ydin. Laajan tarjonnan ansiosta jokainen pääsee kehittämään lahjojaan ja syventämään osaamistaan - sekä tietysti kokeilemaan jotain uutta! Jokainen kuvataide- ja muotoilulinjan opiskelija suorittaa viisi pakollista kuvataiteen kurssia, minkä lisäksi hän voi opinnoissaan suuntautua kuvataiteeseen tai muotoiluun syventävissä työpajaopinnoissa. Kuvataiteen työpajoissa on tarjolla mm. piirustusta, maalausta ja keramiikkaa, kun taas muotoilun työpajoissa voi opiskella vaikkapa visuaalista suunnittelua, valokuvausta, elokuvailmaisua ja multimediaa. Kuvataide- ja muotoiluaineita on lukion aikana opiskeltava vähintään 12 kurssia selvästi enemmän kuin yleislinjalla. Vastaavasti opiskelija saa vähentää kahdeksan kurssia valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kursseista. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista. Kuvataide- ja muotoilulinjalla saavutetaan myös vahva yleissivistys ja valkolakki. Linja tarjoaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin erityisesti taide-, muotoilu- ja kulttuurialoilla, mutta linjalta valmistuneet ylioppilaat saavat vankan pohjan myös muihin korkeakouluopintoihin ja tulevaisuuden työelämään. Kuvataide- ja muotoilulinjalla opiskelu ei sulje yhtäkään ovea, mutta se voi avata monta! YHTEYSTIEDOT Rehtori Jyrki Rosti , Opinto-ohjaaja Pirjo Ahtiainen , Opinto-ohjaaja Seppo Pyhälahti , TUTUSTU TARKEMMIN kannaksenlukio.fi Kannaksen lukion Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA 30 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Keskiviikkona klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Kannaksenkatu 20. Tervetuloa! 4

6 Englanti opetuskielenä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskeluun ulkomailla. IB:llä opiskelija saa myös paljon omaa vastuuta. Vertti 5

7 erityislinja Kannaksen lukio IB-linja IB-linjalla opiskellaan kansainvälisen IB-opetussuunnitelman mukaisesti, mikä tarkoittaa kaksivuotista Diploma Programme -opintokokonaisuutta. Suomen ja ruotsin kieliä lukuun ottamatta kaikkia oppiaineita opiskellaan englanniksi. IB-linja aloitetaan pre-vuodella, jolloin opiskellaan suomalaisen lukion oppiaineita niin ikään englanniksi. IB-linjalle haetaan normaalisti yhteishaussa, mutta opintojen haastavuuden takia hakijoille järjestetään pääsykokeet. IB-opinnot eroavat kansallisista lukio-opinnoista merkittävästi: opiskelija valitsee vain kuusi ainetta, mutta niissä edetään huomattavasti syvemmälle kuin tavallisessa lukiossa. Diploma Programmeen sisältyvät myös ainerajat ylittävät ydinopinnot eli tietoteorian kurssi, yhteiskuntapalvelu ja laajahko loppututkielma Extended Essay. IB-opinnoissa korostetaan erityisesti kriittisyyden ja ajattelun kehittymistä. Lähestymistapa on selvästi tieteellinen. Esimerkiksi luonnontieteissä laboratoriotyöskentelyn ja kokeellisuuden osuus on vähintään 25 %. Tutkielmat ja muut kirjalliset työt ovat tyypillisiä työmuotoja. IB-lukion syvälliset sisällöt sekä omaa aktiivisuutta ja ajattelukykyä korostavat työtavat valmistavat IB-opiskelijan korkeakouluopintoihin niin Suomessa kuin ulkomailla. IB-tutkinto on tunnustettu noin sadassa maassa. IB-linjalla opiskelu ja ylioppilaskokeet ovat erilaiset kuin tavallisessa lukiossa. Silti Kannaksen lukion IB-linjalaiset opiskelevat tiiviisti Kannaksen lukioyhteisössä, ja mm. oppilaskuntatoiminta, vanhojentanssit, penkkarit ja valkolakki yhdistävät kaikkia Kannaksen lukiossa opiskelevia nuoria. YHTEYSTIEDOT Rehtori Jyrki Rosti , IB-koordinaattori Sami Sorvali , Opinto-ohjaaja Seppo Pyhälahti , TUTUSTU TARKEMMIN kannaksenlukio.fi Kannaksen lukion Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA 30 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Keskiviikkona klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Kannaksenkatu 20. Tervetuloa! 6

8 Luma-linjalta löytää samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä, joiden kanssa on kiva opiskella ja pohtia ongelmia yhdessä. Itse olen oppinut valtavasti ja saanut paljon uusia ystäviä. Saija 7

9 erityislinja Lahden lyseo Matemaattis-luonnontieteellinen linja Luma-linja on tarkoitettu erityisesti matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneille, ja se antaa hyviä valmiuksia jatko-opintoihin. Opinnoissa painotetaan matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantiedettä. Luma-linjalla on kolme fysiikan ja kaksi kemian pakollista kurssia. Linjalla opiskelu edellyttää pitkän matematiikan valintaa. Luma-aineiden kurssitarjonnasta valitaan vähintään 12 muuta kurssia ja linjan erikoiskursseja (luma1-luma5). Linjan opinnot tarjoavat näistä aineista tiiviin ja johdonmukaisen paketin. Luma-linjan opiskelijalla on oikeus valita myös kaikkia muita kurssitarjottimen kursseja. Linjalla keskitytään aineisiin, jotka luovat hyvän pohjan ylioppilastutkinnon kokeisiin ja alan jatko-opintoihin luonnontieteissä, lääketieteessä, matematiikassa ja tekniikan aloilla. Linjan erikoiskursseilla vieraillaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä. Yhteistyötä tehdään mm. Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Säännöllisesti tutustutaan myös Lahden ammattikorkeakoulun LAMK tekniikan laitokseen ja Lahden alueen teknologiateollisuuden yrityksiin. Linjalle valitaan kevään yhteishaussa 25 opiskelijaa. Valintakriteerinä on peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo siten, että matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian arvosanoja painotetaan kertoimella kaksi. Tutustu luma-linjaan tarkemmin netissä lahdenlyseo.fi ja käy tykkäämässä Lahden lyseosta Facebookissa! YHTEYSTIEDOT Rehtori Heikki Vuori , Linjan koordinaattori Reetta Kariola , Opinto-ohjaaja Katja Kauppi , TUTUSTU TARKEMMIN lahdenlyseo.fi Lahden lyseon Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA 25 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Torstaina klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Lahdenkatu 6. Tervetuloa! 8

10 Liikuntapainotteisella linjalla on paljon samantyyppisiä urheilullisia ihmisiä. Uusiin lajeihin tutustuminen on kivaa ja hyödyllistä. Monipuolinen aamuliikunta piristää ja antaa energiaa opintoihin! Vilma 9

11 erityislinja Lahden lyseo Liikuntapainotteinen linja Liikuntapainotteinen linja sisältää monipuolisen tutustumisen eri liikuntamuotoihin. Se on tarkoitettu liikunnan harrastajille ja/tai opiskelijoille, jotka suunnittelevat itselleen liikuntaan liittyvää ammattia. Opiskelijalla on liikuntaa tasaisesti koko opiskelun ajan. Ensimmäisenä vuonna kurssien keskeisiin sisältöihin kuuluvat eri pallopelit, yleisurheilu, suunnistus/luontoliikunta, lihaskunto- ja kestävyysharjoittelu, tanssi/rytmiliikunta, voimistelu, lihashuolto- ja rentousharjoittelu sekä talviliikuntalajit. Toisena vuonna ohjelmaan tulevat uusina osioina liikunnan ohjauksen alkeet sekä seikkailuliikunta. Kolmannen vuoden kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän toiveiden mukaan. Mahdolliset uudet lajit ovat esimerkiksi jousiammunta ja triathlon. Lisäksi liikuntapainotteisen linjan opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua liikunta-alan koulutukseen osallistua kaupungin lukioiden ja koulujen väliseen kilpailutoimintaan osallistua kaupungin kilpailutoiminnan toimitsijatehtäviin ja yläkoululaisten liikuntapäivän toteutukseen tehdä omia harjoitteitaan liikuntatunneilla saada läsnäolovapautus liikunta- tai valmennusleireihin (säännöllisessä valmennuksessa olevien) saada yksi kurssi vuodessa oman valmennuksensa toteuttamiseen. Valitessaan linjan opiskelijan tulee ottaa vähintään neljä kurssia kursseista LI1-6 sekä viisi kurssia kursseista LI Linjalle ei ole pääsykoetta. Opiskelija saa erillisen todistuksen linjan suorittamisesta. YHTEYSTIEDOT Rehtori Heikki Vuori , Linjan koordinaattori Sinikka Salminen , Opinto-ohjaaja Katja Kauppi , Opinto-ohjaaja Riitta Vuori , TUTUSTU TARKEMMIN lahdenlyseo.fi Lahden lyseon Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA Yleis- ja liikuntapainotteinen linja yhteensä 215 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Torstaina klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Lahdenkatu 6. Tervetuloa! 10

12 Urheilulinjalla aamutreenit kuuluu lukion käymiseen! Opiskelun rinnalla pystyy treenaamaan, sillä lukio joustaa. Poissaoloja ymmärretään kun hoitaa asiansa. Markus 11

13 erityislinja Lahden lyseo Urheilulinja Lahden lyseo on yksi maamme 13 urheilulukiosta. Lukuvuonna urheilulinjalla opiskelee 92 huipulle tähtäävää urheilijaa 15 eri lajista. Entisistä opiskelijoista mainittakoon Loorents Hertsi, Joonas Hurri, Ville Larinto, Petri Pasanen, Pauliina Polet, Karri Rämö, Aino-Kaisa Saarinen, Vili Sopanen ja Ilkka Vuori. Urheilulinjan tuntijaon mukaan lukion vähimmäiskurssimäärästä 75 voi suorittaa jopa 28 kurssia liikuntaa ja lajivalmennusta. Pakollisten kurssien määrästä saa vähentää kahdeksan kurssia. Hiihdossa, jalkapallossa, koripallossa, jääkiekossa ja yleisurheilussa on omat valmentajat. Muiden lajien osalta lukio tekee valmennussopimuksen, jonka mukaisesti urheilija valmentautuu. Urheilulukio järjesti kolmen urheilulukion (Ranska-Ruotsi-Suomi) valmennusleirin Lahdessa Lukuvuonna vierailuisäntänä toimii Ruotsin Sollefteå. VALINTAPERUSTEET Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon (myös liikunnan arvosana kertoimella yksi), lajiliiton pisteytyksen ja lukion oman testin perusteella. Testiin kutsutaan ne hakijat, joiden lajiliittopistemäärä on vähintään 3 pistettä. Lukion testistä hakijan on saatava vähintään 2 p. tullakseen hyväksytyksi yhteispistemäärän perusteella. Päättötodistuksesta saatava enimmäispistemäärä on 10 (keskiarvo muutetaan suoraan valintapisteiksi), lajiliitto antaa max 6 p. ja lukion omasta testistä kertyy 0-4 p. Esimerkiksi jos hakijan keskiarvo on 8,12 ja hän saa lajiliitolta 5 sekä koulun testistä 2 p., hänen kokonaispistemääräkseen tulee 15,12. Keväällä 2014 alin hyväksytty pistemäärä oli 14,72. Valittujen määrään vaikuttaa hakijoiden taso. YHTEYSTIEDOT Rehtori Heikki Vuori , Urheilulinjan koordinaattori Ari Jaakkola , Opinto-ohjaaja Riitta Vuori , TUTUSTU TARKEMMIN lahdenlyseo.fi Lahden lyseon Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA 30 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Torstaina klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Lahdenkatu 6. Tervetuloa! 12

14 Musalinjalla on mahtavaa! Kiva olla samanhenkisten ihmisten kanssa tekemisissä ja opetus on tosi tasokasta. Tipala on koulu, jossa jokainen saa olla omanlaisensa ja se hyväksytään. Venla 13

15 erityislinja Tiirismaan lukio Musiikkilinja Musiikkilinjalle musisoimaan! Tiirismaan lukio on monipuolinen, menestyvä ja kansainvälinen lukio Lahden keskustan tuntumassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tiirismaalla vaalitaan Tipalan henkeä! Se tarkoittaa iloista ja innostunutta koulunkäyntiä, opiskelijoiden yksilöllistä ohjausta, opintoihin sitoutumista, hyvää yhteishenkeä, komeita juhlia ja yhteistä toimintaa. Tiirismaan lukion musiikkilinjalla voit valita monipuolisesti valtakunnallisen erityistehtävän mukaisia musiikin opintoja. Tarjolla on bändisoittoa, kamarimusiikki- ja lauluyhtyeitä, orkesteritoimintaa, yksinlaulua, vapaan säestyksen ja musiikkiteknologian opintoja sekä säveltapailua ja musiikin teoriaa. Soitinopetus on järjestetty Soitan koulussa yhteistyönä Lahden Musiikkiopiston ja Conciksen kanssa. Esiintymiskokemuksesi karttuu lukuisilla keikoilla ja konserteissa. Vuosittain toteutetaan ammattimainen musikaali ja muita produktioita sekä hienoja lukiodiplomikonsertteja. Kuorolaulun myötä osallistut aktiiviseen kansainvälisyystoimintaan. Tiirismaalla ei tyydytä vähään! YHTEYSTIEDOT Rehtori Leena Akola , Opinto-ohjaaja Riikka Huikuri , VALINTAPERUSTEET Musiikkilinjalle valitaan 35 opiskelijaa. Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (max 10 p.) Pääsykoe (max 10 p.) PÄÄSYKOE Rytmin ja melodian toisto Valintalautakunnan etukäteen ilmoittama laulunäyte (annetuista vaihtoehdoista) Omavalintaisen laulun esittäminen Soittonäyte yhdellä tai useammalla soittimella Haastattelu TUTUSTU TARKEMMIN tiirismaanlukio.fi Tiirismaan lukion Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA 35 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Tiistaina klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Ursankatu 4. Tervetuloa! 14

16 Miten haen lukioon? Hakija täyttää yhteishakulomakkeen ja sähköisen ainevalintakortin. Erityislinjoille haettaessa täytetään myös muita erillisiä lomakkeita. Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon ja hakutoivejärjestyksen perusteella. Erityislinjoille pääsyyn vaikuttavat lisäksi menestyminen valintakokeessa, harrastuneisuus ja lisänäytöt. Katso tarkemmat hakuohjeet lukioiden nettisivuilta ja osoitteesta LAHDEN LUKIOKOULUTUKSEEN HAETAAN YHTEISHAUSSA OSOITTEESSA KANNAKSEN LUKIO Kannaksenkatu 20, LAHTI kannaksenlukio.fi Rehtori Jyrki Rosti, Opinto-ohjaajat Pirjo Ahtiainen, Seppo Pyhälahti, LAHDEN LYSEO Lahdenkatu 6, LAHTI lahdenlyseo.fi Rehtori Heikki Vuori, Opinto-ohjaajat Katja Kauppi, Merja Valtanen, Riitta Vuori, Kuvat: Markus Henttonen, Timo Laitila, Mika Toivonen Ӏ Taitto: Taina Laakkonen Ӏ Paino: Markprint 2014 TIIRISMAAN LUKIO Ursankatu 4, LAHTI tiirismaanlukio.fi Rehtori Leena Akola, Opinto-ohjaaja Riikka Huikuri, rehtorit: opinto-ohjaajat: Tutustu meihin nettisivuillamme ja Facebookissa!

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon!

Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Tervetuloa lukioon! Kuopion lukio-opas 2015 2016 Sisällys Tervetuloa lukioon... 3 Opiskelu lukiossa... 5 Kuopion lukioiden kielitarjonta... 7 Kuopion lukioiden

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Etelä-Suomi 1 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2014 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2014 Oppaan vuosittain

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa. Toisen asteen koulutusopas Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2012 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2012 Tämä koulutusopas

Lisätiedot

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012

Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla 2012 Toisen asteen koulutuksen valintaopas peruskoulun päättäville ja heidän vanhemmilleen Yhteishaun tärkeät päivämäärät 2012 Helmikuu 27.2. 16.3.2012

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Itä-Suomi 4/2011. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Itä-Suomi 4/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden opiskelunumero

Lisätiedot

10 hyvää syytä valita lukio

10 hyvää syytä valita lukio Lukiot Kouvolassa Lukiossa saat hyvät valmiudet korkeakouluopintoja varten. 96 % yliopistossa opiskelevista ja 72 % ammattikorkeakouluissa opiskelevista on käynyt lukion. (OPH) Monien yliopiston koulutusalojen

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Sisä-Suomi 3/ 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Ulkoasu ja taitto: Yrityssalo Oy Jaana Kostamo Julkaisija: Salon kaupungin sivistystoimi 2013 Tehdaskatu 2, 24100 SALO

Ulkoasu ja taitto: Yrityssalo Oy Jaana Kostamo Julkaisija: Salon kaupungin sivistystoimi 2013 Tehdaskatu 2, 24100 SALO Ulkoasu ja taitto: Yrityssalo Oy Jaana Kostamo Julkaisija: Salon kaupungin sivistystoimi 2013 Tehdaskatu 2, 24100 SALO Kuva: Salon kaupunki Salon lukio Tervetuloa lukioon! SISÄLTÖ Tervetuloa lukioon!...

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Keski-Suomi 3 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2 SIVISTYS - ELINIKÄINEN KUMPPANI

SISÄLTÖ 2 SIVISTYS - ELINIKÄINEN KUMPPANI Tervetuloa lukioon! SISÄLTÖ Tervetuloa lukioon!... 3 1. Opiskelu lukiossa... 5 2. Oppiaineista käytetyt lyhenteet... 5 3. Lukioiden kielitarjonta... 6 4. Lajivalmennus... 7 5. Lukio-opintojen ja ammatillisten

Lisätiedot

www.kerttulinlukio.fi Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18.

www.kerttulinlukio.fi Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18. www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2014 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2014 klo 18.30 Kerttulin lukio, Kaarinankatu 3 Tervetuloa!

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2014 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30.

Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi. Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Hakuopas 2015 www.kerttulinlukio.fi www.kerttulinlukio.fi KERTTULIN LUKIO Kerttulin ICT- ja yleislukion esittelyilta on 13.1.2015 klo 18.30. Kerttulin urheilulukion esittelyilta on 15.1.2015 klo 18.30

Lisätiedot

Lukio-opinnot 2014 www.kktavastia.fi. Hämeenlinnan lyseon lukio. Kaurialan lukio. Lammin lukio. 24.2.-14.3.2014 www.opintopolku.fi

Lukio-opinnot 2014 www.kktavastia.fi. Hämeenlinnan lyseon lukio. Kaurialan lukio. Lammin lukio. 24.2.-14.3.2014 www.opintopolku.fi Lukio-opinnot 2014 www.kktavastia.fi Hämeenlinnan lyseon lukio Kaurialan lukio Lammin lukio 24.2.-14.3.2014 www.opintopolku.fi Hämeenlinnan lyseon lukio Yleislinja Urheilulinja Luovan yrittäjyyden linja

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö

pintoja yli oppilaitosrajojen Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Juankosken lukio Kuopion konservatorio Kuopion lukiot Kuopion talouskoulu Leppävirran lukio Pohjois-Savon opisto Savon ammatti- ja aikuisopisto Siilinjärven

Lisätiedot

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh.

Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201. Apulaisrehtori Liisa Lehtinen puh. 044 710 1204. Opinto-ohjaaja Anne Parkkari puh. HAKUOPAS 2015 1 KAJAANIN LUKIO Vuorikatu 2, 87100 Kajaani kajaaninlukio@kailu.fi www.kajaaninlukio.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@kailu.fi Rehtori Anna-Maria Palo puh. 044 710 1201 Apulaisrehtori Liisa

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Etelä-Suomi 2 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää.

Lisätiedot

Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee

Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee Sisallysluettelo Mikä on kaksoistutkinto? Mitä kaksoistutkinto-opiskelu vaatii ja antaa? Kaksoistutkinto-opiskelun perusasiat Riihimäen lukiossa Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen - Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot