lähden lukioon, Lahden lukioon Kannaksen lukio Lahden lyseo Tiirismaan lukio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lähden lukioon, Lahden lukioon Kannaksen lukio Lahden lyseo Tiirismaan lukio"

Transkriptio

1 lähden 2015 lukioon, Lahden lukioon Kannaksen lukio Lahden lyseo Tiirismaan lukio

2 Kansainvälisyyttä, vanhojentanssit, uusia kavereita, penkkarit, vaihto-opiskelijoita, kielitaitoa, hyvä pohja jatkoopintoihin, aikaa miettiä tulevaa ammattia, yleissivistystä, yliopistoopintoja jo lukioaikana, korkeakoulukelpoisuus, laaja ainevalikoima, vastuuta ja itsenäisyyttä, valkolakki! 1

3 Lähden lukioon, Lahden lukioon Lukion yleislinjalla opiskelija voi oman mielenkiintonsa mukaan painottaa opintojaan kieliin, matematiikkaan, reaaliaineisiin sekä taito- ja taideaineisiin. Kursseja voi valita monipuoliselta kurssitarjottimelta ja kaikkien lukioiden tarlukio-opinnot ja yleislinjat MIKSI HAEN LUKIOON? Lahden lukiot tarjoavat joustavaa opiskelua ja mahdollisuuden rakentaa yksilöllisiä, itselle sopivia opintokokonaisuuksia. Kaikissa lukioissa on yleislinja ja jokaisella myös omat ominaispiirteensä ja erityistehtävänsä. Kannaksen lukiossa kuvataide ja muotoilu sekä IB-linja Lahden lyseossa matemaattis-luonnontieteellinen sekä liikunta ja urheilu Tiirismaan lukiossa musiikki. Käytössämme on sähköisiä oppimateriaaleja ja teemme yhteistyötä korkeakoulujen, Lahden Yliopistokampuksen ja työelämän kanssa. Lukio-opinnot ja yo-tutkinto antavat laajan yleissivistävän pohjan jatko-opintoihin, erityisesti korkeakouluihin. Lukiossa on hyvä yhteishenki ja mahdollisuus osallistua oppilaskunta- ja tutortoimintaan. Koko henkilökunta tukee ja ohjaa opiskelijoita opintojen eri vaiheissa. Tarjolla on myös erityisopettajan ja lukiopsykologin palvelut. TAVOITTEENA VALKOLAKKI Yo-tutkintoon kuuluu vähintään neljä oppiainetta. Äidinkieli tai suomi toisena kielenä on kaikille pakollinen. Lisäksi on suoritettava kolme seuraavista: toinen kotimainen kieli, matematiikka, vieras kieli, reaaliaine. Yhden näistä on oltava pitkän oppimäärän mukainen. Tutkintoon voi sisällyttää myös ylimääräisiä aineita. Yo-todistuksen saa, kun lukion päättötodistuksen edellyttämät 75 kurssia on suoritettu. Yo-tutkinto muuttuu vähitellen sähköiseksi syksystä 2016 alkaen. YLEISLINJASTA JA LUKIO-OPINNOISTA jonnasta. Yleislinjalle valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Lahden lukioissa voi opiskella A-kielinä englantia, saksaa, ranskaa, venäjää ja ruotsia sekä B2-kielenä saksaa ja ranskaa. Uutena kielenä voi aloittaa espanjan, venäjän, ranskan ja saksan. Lisäksi opetetaan suomea toisena kielenä. Lukiossa opiskeltavia reaaliaineita ovat biologia, maantiede, fysiikka, kemia, uskonto (evankelisluterilainen, islam, ortodoksi), elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, terveystieto sekä filosofia ja psykologia. Työ- ja tutkielmakursseja on fysiikassa, kemiassa, biologiassa, psykologiassa ja historiassa. Tarjoamme myös tietotekniikka-, yrittäjyys-, liikennekasvatus- ja erilaisia ylioppilastutkintoon valmistavia kursseja. Valtakunnalliset lukiodiplomit voi suorittaa seuraavissa taito- ja taideaineissa: Kannaksessa kuvataide, media, teatteri ja tanssi, Lyseossa liikunta sekä Tiirismaalla musiikki, käsityö ja ilmaisutaito. Kansainvälisyystoimintaa on pääasiassa Euroopassa sijaitsevien yhteistyöoppilaitosten kanssa. LukioTET-kurssi toteutetaan yhdessä paikallisten teknologiateollisuuden yritysten, Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. TUTUSTU TARKEMMIN lukioiden verkkosivut ja Facebook-sivut YLEISLINJOJEN ALOITUSPAIKAT Kannaksen lukion yleislinja 210 Lahden lyseon yleis- ja liikuntapainotteinen linja yht. 215 Tiirismaan lukion yleislinja 100 2

4 Kuvislinjalla porukka on tiivis ja tunnelma rento. Valinnaisissa työpajakursseissa on älyttömästi valinnanvaraa! Eikä pääsykoekaan ole mikään ylitsepääsemätön. Rosa 3

5 erityislinja Kannaksen lukio Kuvataide- ja muotoilulinja Kannaksen lukion kuvataide- ja muotoilulinja toteuttaa valtakunnallista erityistehtävää. Linjan opiskelijat tutustuvat hyvin laajasti visuaaliseen kulttuuriin. Nykyaikaiset, monipuolisesti varustetut ja varta vasten linjaa varten suunnitellut tilat antavat opinnoille ihanteelliset puitteet. Tekemällä oppiminen on kuvataide- ja muotoilulinjalla opiskelun ydin. Laajan tarjonnan ansiosta jokainen pääsee kehittämään lahjojaan ja syventämään osaamistaan - sekä tietysti kokeilemaan jotain uutta! Jokainen kuvataide- ja muotoilulinjan opiskelija suorittaa viisi pakollista kuvataiteen kurssia, minkä lisäksi hän voi opinnoissaan suuntautua kuvataiteeseen tai muotoiluun syventävissä työpajaopinnoissa. Kuvataiteen työpajoissa on tarjolla mm. piirustusta, maalausta ja keramiikkaa, kun taas muotoilun työpajoissa voi opiskella vaikkapa visuaalista suunnittelua, valokuvausta, elokuvailmaisua ja multimediaa. Kuvataide- ja muotoiluaineita on lukion aikana opiskeltava vähintään 12 kurssia selvästi enemmän kuin yleislinjalla. Vastaavasti opiskelija saa vähentää kahdeksan kurssia valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kursseista. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista. Kuvataide- ja muotoilulinjalla saavutetaan myös vahva yleissivistys ja valkolakki. Linja tarjoaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin erityisesti taide-, muotoilu- ja kulttuurialoilla, mutta linjalta valmistuneet ylioppilaat saavat vankan pohjan myös muihin korkeakouluopintoihin ja tulevaisuuden työelämään. Kuvataide- ja muotoilulinjalla opiskelu ei sulje yhtäkään ovea, mutta se voi avata monta! YHTEYSTIEDOT Rehtori Jyrki Rosti , Opinto-ohjaaja Pirjo Ahtiainen , Opinto-ohjaaja Seppo Pyhälahti , TUTUSTU TARKEMMIN kannaksenlukio.fi Kannaksen lukion Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA 30 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Keskiviikkona klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Kannaksenkatu 20. Tervetuloa! 4

6 Englanti opetuskielenä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet opiskeluun ulkomailla. IB:llä opiskelija saa myös paljon omaa vastuuta. Vertti 5

7 erityislinja Kannaksen lukio IB-linja IB-linjalla opiskellaan kansainvälisen IB-opetussuunnitelman mukaisesti, mikä tarkoittaa kaksivuotista Diploma Programme -opintokokonaisuutta. Suomen ja ruotsin kieliä lukuun ottamatta kaikkia oppiaineita opiskellaan englanniksi. IB-linja aloitetaan pre-vuodella, jolloin opiskellaan suomalaisen lukion oppiaineita niin ikään englanniksi. IB-linjalle haetaan normaalisti yhteishaussa, mutta opintojen haastavuuden takia hakijoille järjestetään pääsykokeet. IB-opinnot eroavat kansallisista lukio-opinnoista merkittävästi: opiskelija valitsee vain kuusi ainetta, mutta niissä edetään huomattavasti syvemmälle kuin tavallisessa lukiossa. Diploma Programmeen sisältyvät myös ainerajat ylittävät ydinopinnot eli tietoteorian kurssi, yhteiskuntapalvelu ja laajahko loppututkielma Extended Essay. IB-opinnoissa korostetaan erityisesti kriittisyyden ja ajattelun kehittymistä. Lähestymistapa on selvästi tieteellinen. Esimerkiksi luonnontieteissä laboratoriotyöskentelyn ja kokeellisuuden osuus on vähintään 25 %. Tutkielmat ja muut kirjalliset työt ovat tyypillisiä työmuotoja. IB-lukion syvälliset sisällöt sekä omaa aktiivisuutta ja ajattelukykyä korostavat työtavat valmistavat IB-opiskelijan korkeakouluopintoihin niin Suomessa kuin ulkomailla. IB-tutkinto on tunnustettu noin sadassa maassa. IB-linjalla opiskelu ja ylioppilaskokeet ovat erilaiset kuin tavallisessa lukiossa. Silti Kannaksen lukion IB-linjalaiset opiskelevat tiiviisti Kannaksen lukioyhteisössä, ja mm. oppilaskuntatoiminta, vanhojentanssit, penkkarit ja valkolakki yhdistävät kaikkia Kannaksen lukiossa opiskelevia nuoria. YHTEYSTIEDOT Rehtori Jyrki Rosti , IB-koordinaattori Sami Sorvali , Opinto-ohjaaja Seppo Pyhälahti , TUTUSTU TARKEMMIN kannaksenlukio.fi Kannaksen lukion Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA 30 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Keskiviikkona klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Kannaksenkatu 20. Tervetuloa! 6

8 Luma-linjalta löytää samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä, joiden kanssa on kiva opiskella ja pohtia ongelmia yhdessä. Itse olen oppinut valtavasti ja saanut paljon uusia ystäviä. Saija 7

9 erityislinja Lahden lyseo Matemaattis-luonnontieteellinen linja Luma-linja on tarkoitettu erityisesti matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneille, ja se antaa hyviä valmiuksia jatko-opintoihin. Opinnoissa painotetaan matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantiedettä. Luma-linjalla on kolme fysiikan ja kaksi kemian pakollista kurssia. Linjalla opiskelu edellyttää pitkän matematiikan valintaa. Luma-aineiden kurssitarjonnasta valitaan vähintään 12 muuta kurssia ja linjan erikoiskursseja (luma1-luma5). Linjan opinnot tarjoavat näistä aineista tiiviin ja johdonmukaisen paketin. Luma-linjan opiskelijalla on oikeus valita myös kaikkia muita kurssitarjottimen kursseja. Linjalla keskitytään aineisiin, jotka luovat hyvän pohjan ylioppilastutkinnon kokeisiin ja alan jatko-opintoihin luonnontieteissä, lääketieteessä, matematiikassa ja tekniikan aloilla. Linjan erikoiskursseilla vieraillaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä. Yhteistyötä tehdään mm. Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Säännöllisesti tutustutaan myös Lahden ammattikorkeakoulun LAMK tekniikan laitokseen ja Lahden alueen teknologiateollisuuden yrityksiin. Linjalle valitaan kevään yhteishaussa 25 opiskelijaa. Valintakriteerinä on peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden painotettu keskiarvo siten, että matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian arvosanoja painotetaan kertoimella kaksi. Tutustu luma-linjaan tarkemmin netissä lahdenlyseo.fi ja käy tykkäämässä Lahden lyseosta Facebookissa! YHTEYSTIEDOT Rehtori Heikki Vuori , Linjan koordinaattori Reetta Kariola , Opinto-ohjaaja Katja Kauppi , TUTUSTU TARKEMMIN lahdenlyseo.fi Lahden lyseon Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA 25 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Torstaina klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Lahdenkatu 6. Tervetuloa! 8

10 Liikuntapainotteisella linjalla on paljon samantyyppisiä urheilullisia ihmisiä. Uusiin lajeihin tutustuminen on kivaa ja hyödyllistä. Monipuolinen aamuliikunta piristää ja antaa energiaa opintoihin! Vilma 9

11 erityislinja Lahden lyseo Liikuntapainotteinen linja Liikuntapainotteinen linja sisältää monipuolisen tutustumisen eri liikuntamuotoihin. Se on tarkoitettu liikunnan harrastajille ja/tai opiskelijoille, jotka suunnittelevat itselleen liikuntaan liittyvää ammattia. Opiskelijalla on liikuntaa tasaisesti koko opiskelun ajan. Ensimmäisenä vuonna kurssien keskeisiin sisältöihin kuuluvat eri pallopelit, yleisurheilu, suunnistus/luontoliikunta, lihaskunto- ja kestävyysharjoittelu, tanssi/rytmiliikunta, voimistelu, lihashuolto- ja rentousharjoittelu sekä talviliikuntalajit. Toisena vuonna ohjelmaan tulevat uusina osioina liikunnan ohjauksen alkeet sekä seikkailuliikunta. Kolmannen vuoden kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä ryhmän toiveiden mukaan. Mahdolliset uudet lajit ovat esimerkiksi jousiammunta ja triathlon. Lisäksi liikuntapainotteisen linjan opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua liikunta-alan koulutukseen osallistua kaupungin lukioiden ja koulujen väliseen kilpailutoimintaan osallistua kaupungin kilpailutoiminnan toimitsijatehtäviin ja yläkoululaisten liikuntapäivän toteutukseen tehdä omia harjoitteitaan liikuntatunneilla saada läsnäolovapautus liikunta- tai valmennusleireihin (säännöllisessä valmennuksessa olevien) saada yksi kurssi vuodessa oman valmennuksensa toteuttamiseen. Valitessaan linjan opiskelijan tulee ottaa vähintään neljä kurssia kursseista LI1-6 sekä viisi kurssia kursseista LI Linjalle ei ole pääsykoetta. Opiskelija saa erillisen todistuksen linjan suorittamisesta. YHTEYSTIEDOT Rehtori Heikki Vuori , Linjan koordinaattori Sinikka Salminen , Opinto-ohjaaja Katja Kauppi , Opinto-ohjaaja Riitta Vuori , TUTUSTU TARKEMMIN lahdenlyseo.fi Lahden lyseon Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA Yleis- ja liikuntapainotteinen linja yhteensä 215 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Torstaina klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Lahdenkatu 6. Tervetuloa! 10

12 Urheilulinjalla aamutreenit kuuluu lukion käymiseen! Opiskelun rinnalla pystyy treenaamaan, sillä lukio joustaa. Poissaoloja ymmärretään kun hoitaa asiansa. Markus 11

13 erityislinja Lahden lyseo Urheilulinja Lahden lyseo on yksi maamme 13 urheilulukiosta. Lukuvuonna urheilulinjalla opiskelee 92 huipulle tähtäävää urheilijaa 15 eri lajista. Entisistä opiskelijoista mainittakoon Loorents Hertsi, Joonas Hurri, Ville Larinto, Petri Pasanen, Pauliina Polet, Karri Rämö, Aino-Kaisa Saarinen, Vili Sopanen ja Ilkka Vuori. Urheilulinjan tuntijaon mukaan lukion vähimmäiskurssimäärästä 75 voi suorittaa jopa 28 kurssia liikuntaa ja lajivalmennusta. Pakollisten kurssien määrästä saa vähentää kahdeksan kurssia. Hiihdossa, jalkapallossa, koripallossa, jääkiekossa ja yleisurheilussa on omat valmentajat. Muiden lajien osalta lukio tekee valmennussopimuksen, jonka mukaisesti urheilija valmentautuu. Urheilulukio järjesti kolmen urheilulukion (Ranska-Ruotsi-Suomi) valmennusleirin Lahdessa Lukuvuonna vierailuisäntänä toimii Ruotsin Sollefteå. VALINTAPERUSTEET Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon (myös liikunnan arvosana kertoimella yksi), lajiliiton pisteytyksen ja lukion oman testin perusteella. Testiin kutsutaan ne hakijat, joiden lajiliittopistemäärä on vähintään 3 pistettä. Lukion testistä hakijan on saatava vähintään 2 p. tullakseen hyväksytyksi yhteispistemäärän perusteella. Päättötodistuksesta saatava enimmäispistemäärä on 10 (keskiarvo muutetaan suoraan valintapisteiksi), lajiliitto antaa max 6 p. ja lukion omasta testistä kertyy 0-4 p. Esimerkiksi jos hakijan keskiarvo on 8,12 ja hän saa lajiliitolta 5 sekä koulun testistä 2 p., hänen kokonaispistemääräkseen tulee 15,12. Keväällä 2014 alin hyväksytty pistemäärä oli 14,72. Valittujen määrään vaikuttaa hakijoiden taso. YHTEYSTIEDOT Rehtori Heikki Vuori , Urheilulinjan koordinaattori Ari Jaakkola , Opinto-ohjaaja Riitta Vuori , TUTUSTU TARKEMMIN lahdenlyseo.fi Lahden lyseon Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA 30 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Torstaina klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Lahdenkatu 6. Tervetuloa! 12

14 Musalinjalla on mahtavaa! Kiva olla samanhenkisten ihmisten kanssa tekemisissä ja opetus on tosi tasokasta. Tipala on koulu, jossa jokainen saa olla omanlaisensa ja se hyväksytään. Venla 13

15 erityislinja Tiirismaan lukio Musiikkilinja Musiikkilinjalle musisoimaan! Tiirismaan lukio on monipuolinen, menestyvä ja kansainvälinen lukio Lahden keskustan tuntumassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tiirismaalla vaalitaan Tipalan henkeä! Se tarkoittaa iloista ja innostunutta koulunkäyntiä, opiskelijoiden yksilöllistä ohjausta, opintoihin sitoutumista, hyvää yhteishenkeä, komeita juhlia ja yhteistä toimintaa. Tiirismaan lukion musiikkilinjalla voit valita monipuolisesti valtakunnallisen erityistehtävän mukaisia musiikin opintoja. Tarjolla on bändisoittoa, kamarimusiikki- ja lauluyhtyeitä, orkesteritoimintaa, yksinlaulua, vapaan säestyksen ja musiikkiteknologian opintoja sekä säveltapailua ja musiikin teoriaa. Soitinopetus on järjestetty Soitan koulussa yhteistyönä Lahden Musiikkiopiston ja Conciksen kanssa. Esiintymiskokemuksesi karttuu lukuisilla keikoilla ja konserteissa. Vuosittain toteutetaan ammattimainen musikaali ja muita produktioita sekä hienoja lukiodiplomikonsertteja. Kuorolaulun myötä osallistut aktiiviseen kansainvälisyystoimintaan. Tiirismaalla ei tyydytä vähään! YHTEYSTIEDOT Rehtori Leena Akola , Opinto-ohjaaja Riikka Huikuri , VALINTAPERUSTEET Musiikkilinjalle valitaan 35 opiskelijaa. Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (max 10 p.) Pääsykoe (max 10 p.) PÄÄSYKOE Rytmin ja melodian toisto Valintalautakunnan etukäteen ilmoittama laulunäyte (annetuista vaihtoehdoista) Omavalintaisen laulun esittäminen Soittonäyte yhdellä tai useammalla soittimella Haastattelu TUTUSTU TARKEMMIN tiirismaanlukio.fi Tiirismaan lukion Facebook-sivut ALOITUSPAIKKOJA 35 AVOIMET OVET (YLEIS- JA ERITYISLINJAT) Tiistaina klo 15 opiskelijat, klo 18 vanhemmat. Ursankatu 4. Tervetuloa! 14

16 Miten haen lukioon? Hakija täyttää yhteishakulomakkeen ja sähköisen ainevalintakortin. Erityislinjoille haettaessa täytetään myös muita erillisiä lomakkeita. Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon ja hakutoivejärjestyksen perusteella. Erityislinjoille pääsyyn vaikuttavat lisäksi menestyminen valintakokeessa, harrastuneisuus ja lisänäytöt. Katso tarkemmat hakuohjeet lukioiden nettisivuilta ja osoitteesta LAHDEN LUKIOKOULUTUKSEEN HAETAAN YHTEISHAUSSA OSOITTEESSA KANNAKSEN LUKIO Kannaksenkatu 20, LAHTI kannaksenlukio.fi Rehtori Jyrki Rosti, Opinto-ohjaajat Pirjo Ahtiainen, Seppo Pyhälahti, LAHDEN LYSEO Lahdenkatu 6, LAHTI lahdenlyseo.fi Rehtori Heikki Vuori, Opinto-ohjaajat Katja Kauppi, Merja Valtanen, Riitta Vuori, Kuvat: Markus Henttonen, Timo Laitila, Mika Toivonen Ӏ Taitto: Taina Laakkonen Ӏ Paino: Markprint 2014 TIIRISMAAN LUKIO Ursankatu 4, LAHTI tiirismaanlukio.fi Rehtori Leena Akola, Opinto-ohjaaja Riikka Huikuri, rehtorit: opinto-ohjaajat: Tutustu meihin nettisivuillamme ja Facebookissa!

2017 Lähden lukioon 1

2017 Lähden lukioon 1 2017 Lähden lukioon 1 Sisältö Miksi lähden lukioon, Lahden lukioon?...3 Lahden kaupungin lukiot, opiskelijamäärät ja aloituspaikat...4 Lahden kaupungin lukioiden kielitarjontaa...5 Lukion kursseja...6

Lisätiedot

Lähden. lukioon. Kannaksen lukio Lahden lyseo Nastopolin lukio Tiirismaan lukio

Lähden. lukioon. Kannaksen lukio Lahden lyseo Nastopolin lukio Tiirismaan lukio Lähden lukioon Kannaksen lukio Lahden lyseo Nastopolin lukio Tiirismaan lukio 1 Sisältö Miksi lähden lukioon, Lahden lukioon? 3 Lahden kaupungin lukiot, opiskelijamäärät ja aloituspaikat 4 Lahden kaupungin

Lisätiedot

Lähden. lukioon LAHDEN LUKIOIDEN HAKUOPAS. Kannaksen lukio Lahden lyseo Nastopolin lukio Tiirismaan lukio

Lähden. lukioon LAHDEN LUKIOIDEN HAKUOPAS. Kannaksen lukio Lahden lyseo Nastopolin lukio Tiirismaan lukio 2017 Lähden lukioon LAHDEN LUKIOIDEN HAKUOPAS Kannaksen lukio Lahden lyseo Nastopolin lukio Tiirismaan lukio 1 L ä h d e l u k i o o 2 n Miksi lähden lukioon, Lahden lukioon Lahden lukiot tarjoavat joustavaa

Lisätiedot

Lähden. lukioon LAHDEN LUKIOIDEN HAKUOPAS

Lähden. lukioon LAHDEN LUKIOIDEN HAKUOPAS Lähden lukioon LAHDEN LUKIOIDEN HAKUOPAS 2015-2016 1 Miksi lähden lukioon, Lahden lukioon Lahden lukiot tarjoavat joustavaa opiskelua ja mahdollisuuden rakentaa yksilöllisiä, itselle sopivia opintokokonaisuuksia.

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ

AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ AJANKOHTAISTA LUKIOKENTÄLTÄ Polku toisen asteen opintoihin 12.2.2016 Opinto-ohjaaja Visa Tuominen Joensuun normaalikoulun lukio Visa Tuominen UEF // University of Eastern Finland Kaupungin lukioverkko

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen

Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen Ilmoittautuminen kevään 2017 tutkintoon alkaa pe 4.11. ja päättyy pe 18.11. Mikäli osallistuit syksyn yo-kirjoituksiin, voit odottaa niiden lopulliset tulokset ja ilmoittautua

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan!

Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! Tervetuloa 2. vuositason infoiltaan! yleistä 2. vuositason opiskelijoista yo-tutkinto ensi lukuvuoden kurssivalinnat opinto-ohjaus ja jatko-opintoihin pyrkiminen Missä mennään? Nyt arvioituna 9 jaksoa

Lisätiedot

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon!

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Edessä antoisat vuodet Millaisessa ympäristössä sinä haluat viettää elämäsi kolme tai neljä tärkeää vuotta? Sammon keskuslukio Hakukoodi ainevalintakortissa:

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016

Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto yleisohjeita syksy 2016 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta

YLIOPPILASTUTKINTO. Vanhempainilta YLIOPPILASTUTKINTO Vanhempainilta 15.11.2016 YO-TUTKINTO MUODOSTUU 1) PAKOLLISISTA kokeista (4 kpl): Äidinkieli / suomi toisena kielenä JA kolme seuraavista: -vieras kieli - ruotsi - matematiikka - reaaliaine

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi Avoimet ovet 18. 19.1.2017 Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri, yhteishenki -suvaitsevaisuus, tasa-arvo,

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisterajat 2006-2014 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pisterajat 2006-2014 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62

Lisätiedot

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pisterajat 2006-2015 1. Vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pisterajat 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 87 87 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 86 86. E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 73 72 72 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 71 70. M Kevät

Lisätiedot

Tapiolan lukio. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista.

Tapiolan lukio. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista. Miksi päädyin Tapiolan lukioon? Miten olen viihtynyt Tapiolan lukiossa? Mikä on parasta Tapiolan lukiossa? Miten opiskelu lukiossa

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1

15 Huoltajailta Tapio Karvonen 1 15 Huoltajailta 8.11.2016 Tapio Karvonen 1 Yhteislyseo Kaksi toimipistettä (1.8.-7.2.2016 ) Lyseon toimipiste, Kymen Lukon toimipiste yhteinen opettajakunta yhteinen kurssitarjonta laaja osaaminen Evakkoon

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg

VANHEMPAINILTA TERVETULOA! KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO rehtori Mika Strömberg VANHEMPAINILTA KAKSOISTUTKINNON YKKÖSET SAMPO16 2.11.2016 TERVETULOA! rehtori Mika Strömberg ESITYKSEN AIHEET * lukion esittely ja tilat * kaksoistutkinto-opinnot * ylioppilastutkinto * sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016

Ouluun lukioon 2016. Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Ouluun lukioon 2016 Avoimet ovet 13.-14.1.2016 Oulun lukioissa on valinnanvaraa Lukio-opetusta antaa Oulussa 14 koulua. Kaupungin päivälukioiden lisäksi Oulussa on aikuislukio, valtion lukio Oulun Normaalikoulu

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017

Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto yleisohjeita kevät 2017 Ylioppilastutkinto Neljä pakollista ainetta on tehtävä valmiiksi kolmen (3) peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jokaisella ilmoittautumiskerralla ilmoittaudut

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA

LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA LUKION OPPIAINEET OULUN YLIOPISTON VALINTAPERUSTEISSA Oulun Opopäivät 2016 Jouni Pursiainen Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA 5.2.2016 Tiedekirjasto Pegasus. Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy MISTÄ MIHIN

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja

Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Tervetuloa jatko-opintoiltaan! Espoonlahden koulu Virve Willstedt Oppilaanohjaaja Teemat Suomen koulutusjärjestelmä Lukio vai ammatillinen koulutus? Kaksoistutkinto Muut koulutusvaihtoehdot ja harkintaan

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi

OPS-kommentointi. 1. Nimi tai taho: Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola. Vastaajien määrä: 1. Anonyymi. Nimi OPS-kommentointi 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota kommentti koskee?

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45

Tampereen kesäyliopisto- syksyn kirjoittajille. Kertauskurssin hinta LeLun abeille on 45 Kurssivalinnat 2016 Kurssivalinnat tehdään Wilman tarjottimeen (2016-17). Tarjotin tulee nettiin maaliskuun lopulla. Ainevalintoja ensi vuodelle tehdessä tulisi tietää, mitä kursseja kannattaisi valita,

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen syksyn 2013 kirjoituksiin viimeistään ke 22.5.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE +

Lisätiedot

LUKION TULEVAISUUS. Atso Taipale

LUKION TULEVAISUUS. Atso Taipale LUKION TULEVAISUUS Atso Taipale 18.4.2013 Miten Pro Lukio syntyi? 1 Tarve tiivistää lukioväen yhteistoimintaa / edunvalvontaa heräsi 2 Toiminnan käynnistäminen 7.6.2012 Ressun lukiossa (läsnä 18 henkilöä)

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 23.4.2014 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoi7eena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Tapiolan lukio. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista.

Tapiolan lukio. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista. Tapiolan lukio tarjoaa laajan sivistyspohjan sekä pitkän kulttuuritradition, jossa tiede ja taide kukoistavat. Suuren lukion laaja

Lisätiedot

Pedapäivä- tapahtuma

Pedapäivä- tapahtuma Pedapäivä- tapahtuma 27.11.-28.11.2015 Perjantai 27.11.2015 12:30 Ilmoittautuminen 12:30 Messuosastot avautuvat, sali C LUENNOT, sali B 13:00 Musiikkiesitys, Leena Pääkkönen ja Pohjankartanon koulun oppilaat

Lisätiedot

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan

Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Tervetuloa Kaurialan lukion vanhempainiltaan Ryhmänohjaajan tuokio Kevään tapahtumia Ylioppilaskirjoitukset ja hajauttaminen Opinto-ohjaajan katsaus 19.4.2016 Toisen vuosikurssin vanhempainilta Yleisiä

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2017

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2017 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2 Koulukatu 5 Tietäjänkatu 8 LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2017 Koulukatu 2 - ruokala, liikuntasali ja musiikkiluokka Koulukatu 5-15 luokkatilaa

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa.

ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe henkilökohtaisesti lukion kansliassa. ILMOITTAUTUMINEN Ilmoittautuminen kevään 2014 kirjoituksiin viimeistään pe 22.11.2013 henkilökohtaisesti lukion kansliassa www.ylioppilastutkinto.fi RAKENNE ÄIDINKIELI ON AINOA KAIKILLE PAKOLLINEN KOE

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 23.8.2011 Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax Helsingin medialukio Helsingin medialukio PL 3512 Moisiontie 3 Telefax 00099 Helsingin kaupunki 00730 Helsinki (09) 310 82918 (09) 310 82926 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Helpompaa kuin luulin En ole katunut kertaakaan. ool. o to high school

Helpompaa kuin luulin En ole katunut kertaakaan. ool. o to high school e Helpompaa kuin luulin En ole katunut kertaakaan. ool o to high school IIsalmen lyseo Kevään yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, 00531 HELSINKI

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Lukion ainevalintojen merkitys

Lukion ainevalintojen merkitys Lukion ainevalintojen merkitys Jouni Pursiainen, n LUMA-keskus, kemian professori Vanhempainstartti yliopistoon 28.2.2017 Meillä on oikeus tehdä valintoja, mutta valintojen seurauksia ei aina voi valita

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille lokakuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokille lokakuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2 Koulukatu 5 Tietäjänkatu 8 LUKIOINFOA 9-luokille lokakuu 2016 Koulukatu 2 (vanha koulu) - ruokala, liikuntasali ja musiikkiluokka (Perttu) Koulukatu

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Tervetuloa Rakkauden Laanilaan 2017

Tervetuloa Rakkauden Laanilaan 2017 Tervetuloa Rakkauden Laanilaan 2017 MIKSI LAANILAN LUKIO? Luovuus Osallisuus Vastuullisuus Empaattisuus MIKSI LAANILAN LUKIO? Millainen tulevaisuuden koulu haluamme olla? Sydämellinen oppimisympäristö

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Miksi Porkkalan lukio?

Miksi Porkkalan lukio? Miksi Porkkalan lukio? Kaikki voivat menestyä! Suomen 5:nneksi paras lukio! STT:n vertailussa yo-tulokset suhteessa opiskelijoiden aloituskeskiarvoon Ystävällinen lukujärjestys PORKKALAN LUKIO oppitunnit

Lisätiedot

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg

II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015. Rehtori Mika Strömberg II VUOSIKURSSIN VANHEMPAINILTA 22.4.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKIOKOULUTUKSEN TAVOITTEET Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi

Lisätiedot

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4.

Abin vuosi Syyskuu Marraskuu Helmikuu pakolliset kurssit äi tekstitaidon koe ja kielten kuullunymmärtämiskokeet jo 4. Abin vuosi 2015-2016 Syyskuu Yo-kirjoitukset (lukuloma = kesäloma) Syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit suoritettava viim. 1. jaksossa. Marraskuu Ilmoittautuminen kevään yo-kirjoituksiin

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli Näistä valittava kolme pakollista koetta: Toinen kotimainen kieli Vieras kieli

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Kaksois- ja kolmoistutkinnon opinto-opas 2009-2010 Tämä opas on tarkoitettu kaksois- ja kolmoistutkintoa opiskelevien käyttöön. Oppaasta löytyy tietoa tukintojen rakenteista, suorittamistavoista ja käytännön

Lisätiedot