Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit"

Transkriptio

1 Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit Terttu Nupponen Tiivistelmä URBA:n ryhmärakentamisen vapaaehtoisesti syntynyt työryhmä tarkasteli konseptin yleistymismahdollisuuksia ensi sijassa sen kokemuksen pohjalta, jota monilla jäsenillä on yhteistoiminnasta yksittäisten rakentajien ja ryhmien kanssa työssään Helsingin kaupunkisuunnittelussa ja kiinteistötoimessa. Ryhmärakentamisen tai -rakennuttamisen kehittäminen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi suomalaisilla asuntomarkkinoilla vaatii tunnistettavan, ennalta tiedetyn konseptin kehittämistä. Ryhmärakentamisen kehittäminen valtakunnalliseksi konseptiksi vaatii tietoa, tukea ja tutkimusta. Tarvitaan sellaista järjestelmällistä ja ajan tasalla pysyvää tietoa, joka auttaa potentiaalisia rakentajia löytämään omat rakentajaryhmänsä ja tutustumaan jo toimivien rakentajaryhmien kokemuksiin. Tarpeen on organisoitu tukijärjestelmä: tukea, tietoja ja neuvontaa juridisissa, taloudellisissa ja rakentajaryhmän yhteistoimintaa koskevissa kysymyksissä antava konkreettinen toimija, yleishyödyllinen ryhmärakentamisen agentuuri. Tarpeen on tehdä tutkimusta ryhmärakentamisen ja -rakennuttamisen edellytyksistä sekä toimintaehdoista ja yleisyydestä eri puolilla Suomea sekä niistä kokemuksista, joita yhtäältä kuntien rakennusviranomaisilla on ryhmien ja kuntien rakennusviranomaisten kokemuksista ryhmärakentamisprosesseista, toisaalta ryhmärakentajilla itsellään on yhteistoiminnasta hankkeiden virittämisessä ja toteuttamisessa. Terttu Nupponen: Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit 171

2 Johdanto Ryhmärakentaminen 1 on tällä hetkellä selvän kiinnostuksen kohde julkisuudessa. Kiinnostuneita on myös muualla kuin mediassa, varsinkin ympäristöministeriössä ja Helsingin kaupunkisuunnittelussa, asuntotuotantotoimistossa ja kiinteistötoimessa. Heitä on virkamiehinä työskentelevissä arkkitehtien joukossa sekä hankkeiden toteuttajissa, jotka ovat monesti joko arkkitehteja, rakennusalan pitkälle koulutettuja ammattilaisia tai ympäristö- ja kaupunkiliikkeiden toimijoita. Arkkitehtien osuus on merkittävä varsinkin 2000-luvun uudishankkeissa. Asuntorakentamiseen etsitään asukaslähtöisempiä tapoja kuin anonyymeille asukkaille tuottaminen. Ryhmärakentaminen keräsi alkuvuodesta 2009 konseptista kiinnostuneita kehittelijöitä URBA-hankkeen piiriin. Heitä olivat ne vapaaehtoiset asiantuntijat, jotka liittyivät hankkeen ryhmärakentamisen työryhmään hankkeen ensimmäisessä työseminaarissa helmikuussa Työryhmän määrittelyn mukaan ryhmärakentamisen käsite kattaa niin omaehtoisen ryhmämuotoisen rakentamisen siis myös varsinaisen hartiapankkityön työmaalla kuin omaehtoisen suunnittelu- ja muuhun valmistelevaan yhteistyöhön perustuvan rakennuttamisen. Työryhmän mukaan ryhmärakentamisella tarkoitetaan uuden asuintalon rakentamista tai vanhan korjaamista vapaaehtoisesti, ei voittoa tuottavassa yhteistyössä asukkaiden kesken. Kyseessä on ryhmän hoitama rakennuttaminen myös muiden talotyyppien kuin pientalojen osalta. Tunnuspiirteisiin kuuluu yhteistoiminnallinen, voittoa tavoittelematon omatoimisuus. Sen kohteena voi periaatteessa olla pientalojen rakentaminen samalle alueelle, kuten Helsingissä Eko-Viikissä 1990-luvun lopulla, tai kerrostalojen tekeminen, kuten Vuosaaressa tapahtui luvuilla Asuntosäästäjät ry:n hankkeissa. Työryhmä keskittyi omatoimisiin urbaaneihin ratkaisuihin, ryhmämuotoiseen kaupunkitalo- ja kerrostalorakentamiseen. Työ ei ollut ohjelmallista, ei siis tiukkoihin tavoitteisiin tähtäävää. Ryhmä tarkasteli istunnoissaan keskustelevassa, tutkiskelevassa, hengessä ryhmärakentamista tai 1 Ryhmärakentaminen on tässä artikkelissa laaja yläkäsite. Se kattaa ensinnäkin omatoimisen ryhmämuotoisen rakennuttamisen. Toiseksi sen piiriin kuuluu sellainen omatoiminen, ryhmämuotoinen rakentaminen, jossa tulevat asukkaat osallistuvat tulevien asuntojensa rakentamiseen omalla työllään. Artikkeli käsittelee siis periaatteessa myös mm. hartiapankkimenetelmän soveltaneita rakennushankkeita. 172 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

3 rakennuttamista asuntopoliittisena vaihtoehtona Suomessa, konseptin erityispiirteitä sekä konseptin keskeisiä kehittämistarpeita. Työryhmän jäseninä oli ennen kaikkea Helsingin kaupungin virkamiehiä. Työryhmän istuntoihin osallistuivat avointa rakentamista kehittänyt arkkitehti-yrittäjä, maakunta-arkkitehti Hämeenlinnasta, oman ryhmärakentamishankkeen l. Violapuiston suunnittelijoina toimineet arkkitehtiylioppilas ja arkkitehtijäsen sekä arkkitehti, joka työskenteli projektipäällikkönä Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksessa. Vaahteramäen asuntopoliittisesta yhdistyksestä ja Ala-Malmin taidekylän rakentajista työryhmään osallistui asuntopoliittista kehitystyötä tekevä yhtiön toimitusjohtaja, joka opiskelee parhaillaan ympäristöoikeutta. Yhtiö on perustettu muiden 90-lukulaisten talonvaltaajien kanssa. Lisäksi työhön osallistuivat Helsingin kiinteistöviraston tonttiasiamies 2 ja kaksi Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkijaa. (Liite 1.) Ympäristöministeriön päällikkö Aila Korpivaara ja arkkitehti Karin Krokfors, Vanhankaupungin Kellokas -ryhmärakennushankkeen jäsen ja pääsuunnittelija, vierailivat asiantuntijoina työryhmän neljännessä istunnossa syyskuun alussa Ryhmärakentamista koskevan kiinnostuksen ajankohtaisuutta osoittaa se, että loppukeväästä syntyi URBA:n ryhmärakentamistyöryhmän rinnalle Culminatumin asumisen osaamisklusterin voimin ja osin yhteistyössä URBA:n tutkijoiden kanssa ryhmärakennuttamisen verkosto. Mukana oli myös joitakin URBA:n työryhmän jäseniä. Verkosto piti kesäkuussa 2009 ensimmäisen istuntonsa ja alkoi loppuvuodesta kehitellä ryhmärakennuttamisen verkkopalvelusivuja Internettiin. Myös yksittäiset rakennuttajaryhmät tai yhdistykset voivat olla ryhmärakentamisen tietoisia kehittäjiä. Näihin kuuluu 2000-luvulla perustettu Koti kaupungissa hem i stan yhdistys. Se teki opintomatkan Tukholmaan Södra Stationin kollektiivitaloon Södernmalmille. (ks. Koti kaupungissa Hem i Stan, 2 Työryhmä kokoontui 5 kertaa: , , , sekä Työryhmään ilmoittautui muitakin osanottajia kuin tekstissä mainitut nimenomaan suunnitteluvirkamiehiä Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta. Istuntoihin otti osaa suppeampi, tekstissä mainittu joukko. Terttu Nupponen: Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit 173

4 Kuva 1. Ruotsalaisten kollektiivitalojen yhdistys Kollektivhus NU ja SABO ovat äskettäin julkaisseet opaskirjan asumisyhteisöille ja kollektiivitalojen asukkaille. (Kuva Salme Ryhänen.) Tämän artikkelin aiheena on ryhmärakentamisen konseptin kehittely URBA:n työryhmän viidessä istunnossa vuoden 2009 keväällä ja syksyllä. Käsittelen sellaisia ryhmärakentamisen ilmiötä ja sellaisia toimintamallin elementtejä, jotka työryhmä nosti keskeisiksi asioiksi artikkelin loppupuolella etenkin agentuurin tarvetta. Tarkastelen työryhmän näkemyksiä ryhmärakentamisen nykyisestä asemasta urbaanissa asuinrakentamisessa ja Helsingin kaupungin työssä. Toiseksi keskityn työryhmän keskeiseksi jatkokehittelyn aiheeksi nostamaan työryhmän ideaan, ryhmärakentamisen agentuurin perustamiseen Suomeen, ja joihinkin ryhmärakentamisen tukemista koskevista kokemuksista. Lopuksi pohdin ryhmärakentamisen konseptin yleistymisen edellytyksiä sekä konseptin suhdetta muihin urbaania asumista uudistaviin asumiskonsepteihin. Ryhmärakentaminen tänään Saamastaan julkisesta huomiosta huolimatta ryhmärakentaminen ei ole vakiintunut asuntomarkkinoilla selväpiirteiseksi ja yleisesti tunnetuksi urbaaniksi asumiskonseptiksi. Niinpä siitä kiinnostuneiden on vaikea saada tietoa muiden kokemuksista, ja yhteistyö voi pysähtyä alkuunsa työn organisoimiseen ja/tai maan saantiin liittyvien ongelmien tähden. Myöskään kertyneitä kokemuksia ryhmärakentamisesta ei voi 174 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

5 väittää ylivoimaisen lupaaviksi. Omatoimisuutta sinänsä arvostetaan, ja sillä on juuri meillä pitkät perinteet. On ilmeistä kasvavaa tarvetta nykyistä laadukkaampiin ja edullisempiin asuntoihin. Pääkaupunkiseudulla ja monissa yliopistokaupungeissa vaikuttaa nuorten keskuudessa tietynlainen paikallinen ryhmärakentamisen perinne, joka alkoi muotoutua 1990-luvun lopulta lähtien helsinkiläisessä talonvaltausliikkeessä Oranssi ry:ssä. Talonvaltaukset alkoivat meillä 1970-luvulla. Niitä tapahtuu edelleenkin, mutta nyt valtaajat saattavat myös kunnostaa tiloja. Oranssi korjaa kaupungin omistamia, usein vanhoja ja käyttöä vaille jääneitä rakennuksia nuorten asunnoiksi. Samantapaisia kaupunkiliikkeitä on esimerkiksi Hampurissa rakentajaryhmien, Baugemeinschaftien, kehittymisen taustalla. Näyttää siltä, että helsinkiläisten valtaajien ydinyhteisöstä Oranssi ry:stä on tullut Helsingin kaupungin kiinteistötoimen kumppani. Toiminta edistää myös kestävää asumis- ja rakennuskulttuuria. Se on antanut nuorille, alle 25-vuotiaille, osallistujille tilaisuuden kohtuuhintaiseen ja hyväkuntoiseen asuntoon ja rakentamisen käden- ja muiden taitojen hankkimiseen. Huonokuntoisten talojen korjaamiseen on käytetty pääasiassa kierrätysmateriaalia. (Korpivaara 1999, Oranssi ry. 1999, Torsti & Peipinen 1999.) Kansalaisjärjestönä toimivan Oranssin yhteyteen on syntynyt sitä yritysmäisemmin toimiva Asuntopoliittinen yhdistys Vaahteramäki. Sen työ tarjosi esimerkin ja aineistoa asukkaiden tukemisen muodoista URBA:n ryhmärakentamisen työryhmälle. 3 Ryhmärakentamista koskeva uusi kiinnostus liittyy meillä ja muualla varsin ajankohtaiseen ilmiöön, asuntotuotannon kustomointiin. Kuluttajien merkitys on vahvistunut rakennusliikkeiden asuntomarkkinoinnissa kuten muillakin liike-elämän aloilla. Toisena vaikuttajana ovat ennen kaikkea kaupunkipoliittiset pyrkimykset. Omatoiminen rakentaminen 3 Asuntoa kaipaavat nuoret kunnostivat vanhoja rakennuksia asunnoiksi kaupungin työllistettyjen ja yhdistyksen tuella. Tukea tuli joissakin kiperissä vaiheissa myös Helsingin Opiskelija-asuntosäätiöltä. (Torsti & Peipinen 1999.) Oranssin rakennustyöt ovat saaneet vaihtelevissa vaiheissa taloudellista ja muuta tukea mm. Raha-automaattiyhdistykseltä ja opetusministeriöltä; peruskorjauksia yhdistys on rahoittanut ensi sijassa markkinahintaisilla lainoilla (Korpivaara 1999, 8) luvulla rakennuttaminen on vakiintunut, Oranssi ry:n yhteyteen syntyi rakennuttamiseen keskittyvä Asuntopoliittinen yhdistys Vaahteramäki. Se sai kaupungilta tontin kahden asunto-osakeyhtiön rakentamiseen Ala-Malmilta Strömsin tilalta ja jatkaa siinä työssä taidekylähanketta (Pihlajamaa 2009). Sopimukseen kuuluu myös tontilla olevien vanhojen rakennusten kunnostaminen; tarkoitus on tehdä vuokra-asuntoja. (Maija Paju, suulliset tiedonannot URBA:n työryhmäistunnoissa sekä keskusteluissa Terttu Nupposen kanssa.) Terttu Nupponen: Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit 175

6 auttaa kaupunkien välisessä kilpailussa uusista asukkaista. Hollannissa kaupunkien viranomaiset kannustavat omatoimisia ryhmärakentajia suurten kaupunkien reunoilla, missä maa on halvempaa kuin muualla, tai missä on kaupungin, yhteiskunnan tai yleishyödyllisen toimijan omistamaa maata. Kaupunki saattaa aktiivisena kehittäjänä ohjata omatoimista rakentamista asettaa esimerkiksi laadulle lisäehtoja niin, että hanke sopeutuu ajankohtaisen maapolitiikan tavoitteisiin tai kaupunkipoliittisiin päämääriin. Kaupungin vetovoiman odotetaan kasvavan, kun omatoimisen asuntotarjonnan kasvattaminen houkuttelee uusia veronmaksajia. (Niska 2008, 46.) Arkkitehtien osuus on merkittävä varsinkin silloin, kun tavoitteena on uudisrakennus. Violanpuiston kaupunkirivitalot nousivat Helsingin Hermanniin vuonna 2009 asiantuntija-ammateissa toimivien ystävysten yhteistyönä ryhmään kuuluneen arkkitehdin ja arkkitehtiylioppilaan suunnitelman pohjalta. Helsingin Vanhassakaupungissa rakennetaan parhaillaan kytkettyjen kaupunkipientalojen aluetta Vanhankaupungin Kellokas. Sen pääsuunnittelijana on niin ikään rakennuttajaryhmän jäsen, joka on ammattiarkkitehti. Helsingin kaupunki virittää rakentajaryhmiä. Malminkartanon pientalot ja Viikon ekotalot syntyivät näin ohjatun ryhmärakentamisen tuloksena (Lyytikkä ). Monet Helsingin seudulla valmistuneet hankkeet ovat kaupunkipientalojen koerakentamiskohteita. Asukaslähtöisyys ei ollut kovinkaan selvää esimerkiksi Malminkartanon Vuorenjuuren kaupunkipientalojen rakentamisessa. Kaupungin etukäteen rakentamaan osuuteen oltiin tyytymättömiä. Rakentaminen pitkittyi ja kulut nousivat. (Niska 2008, 45) Espoon Säterinmetsässä taas tuottivat asukkaiden kesken kiistoja rakentamisen eritahtisuus, rakennusten sijoittuminen valaistuksen suhteen ja rakentamisen rasitteista sopiminen tuottivat kiistoja asukkaiden kesken. Kaupunkikuvaa moitittiin sekavuudesta. Lopulta Espoon rakennusvalvojien mielestä kaupunkipientalot eivät sopisi lainkaan ryhmämuotoiseen rakentamiseen. (Niska 2008, 45.) Toteutuneissa 2000-luvun ryhmärakentamishankkeissa Helsingin seudulla rakentajaryhmiin kuuluu tyypillisesti arkkitehteja ja muita rakentamisen ammattilaisia. Monet sinänsä harvoista ryhmärakentamista koskevat artikkelit, tutkimukset ja kirjat ovat Helsingin kaupungin Talous- ja suunnittelukeskuksen väen laatimia. Näyttää myös siltä, että ryhmärakentamisen konsepti saa kasvavaa suosiota myös nykyisten sosiaalisen asuntotuotannon toimijoiden ja seniori 176 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

7 asumisen kehittäjien piirissä. Vuonna 2006 Arabianrantaan valmistunut Loppukiri ja Aktiiviset seniorit -yhdistys ovat näyttäneet tärkeää mallia koko maassa. Saarijärven seudulle perustettiin alkutalvesta 2009 asumisoikeusyhdistys Omatoimi, joka rakentaa n. 30 asunnon puukerrostalon ikääntyviä, 55 vuotta täyttäneitä varten. (Pesonen 2009, Aktiivisten ikääntyneiden 2009, Saarijärven seudun asumisoikeusyhdistys 2009). Uusissa hankkeissa on ollut mukana jo 1980-luvulla toimineita asumisyhteisöjen kehittelijöitä. Saarijärven hankkeessa näitä on Tuulenkylän rakentamiseen Jyväskylässä rakennuttaja-konsulttina osallistunut Reijo Pesonen. Mittavia muutoksia ei ole kuitenkaan syntynyt kansalliseen asuntopolitiikkaan eikä innovaatioita ole syntynyt. Useimmat nyt menossa olevat hankkeet perustuvat asunto-osakeyhtiön hallintamalliin. Saarijärven seudun asumisoikeusyhdistys tutkii mahdollisuutta tarjota samassa yhtiössä kahden hallintamuodon asuntoja: asumisoikeusasuntoja ja vuokraasuntoja. Hallintamallin yksipuolisuus saattaakin olla yksi haitta ryhmärakentamisen tiellä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Useamman hallintamuodon yhdistäminen samaan asuinyhteisöön vaatii taloudellisten ja juridisten ehtojen selvittämistä sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Niiden kysymysten selvittämistä piti URBA:n työryhmä välttämättömänä ryhmärakentamisen konseptin kehittämistyössä. On tärkeää saada luotettavaa tietoa siitä, millaisia lakinormeihin tai muihin vakiintuneisiin käytäntöihin liittyviä esteitä mahdollisesti Suomessa on ryhmärakentamisen laajemmalle soveltamiselle. Kehittämisen aihetta Ryhmärakentamisen konseptin kehittelyyn on työryhmän mukaan nyt ajankohtainen tarve asuntopoliittisten vaihtoehtojen todelliseksi vahvistamiseksi. Asuntorakentajilla on halua ideoida ja suunnitella asuntojaan ja asuinalueitaan varhaisessa vaiheessa sekä toimia niiden rakennuttajina ja viimeistelijöinä. Kuitenkin markkinavetoinen asuntotuotanto on etääntynyt asukkaiden maksukyvystä ja tarpeista. Omatoimisuuskin on syrjäytynyt asuntorakentamisessa, ja asunnot hankitaan valmiina avaimet käteen periaatteella. Lisäksi valtaosa omatoimisesta rakentamista on pientalorakentamista eikä siis vastaa tarpeisiin varsinkaan selvästi urbaaneissa oloissa. Terttu Nupponen: Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit 177

8 Omatoimista asuntorakentamista toivotaan avuksi purkamaan kapasiteetti- ja resurssiongelmiin lama-aikana ja väestön ikääntyessä yhä laajemmin. Muun muassa Saksassa on arvioitu, että omatoiminen rakentaminen voi tuoda prosentin kustannussäästöt verrattuna vain itselle rakentamiseen. Kuntien ja ryhmärakentajien yhteistyöhön on saatavissa kansainvälisiä malleja. Hampurissa on toiminut vuodesta 2003 lähtien kaupungin perustama Baugemeinschaftien toimisto. Ryhmärakentamisen edistämiseen on syytä vastata yleisin toimin eikä vain yksityisten yritysten mahdollisen kiinnostuksen pohjalta. Asia ei kiinnosta varsinkaan isoja yrityksiä. Kysymys on asuntomarkkinoilla ajankohtaisista tarpeista. Ryhmärakentaminen tuo asuntokantaan kaivattua vaihtelevuutta ja voi vastata mielekkäällä tavalla yhdyskuntarakenteen tiivistämisen sekä edullisen asumisen tarpeisiin. Ryhmärakentamisessa ovat markkinointikulut vähäisempiä kuin tavanomaisessa rakennuttamisessa. Ryhmärakentaminen lisää yksittäisten asunnontarvitsijoiden valinnanvaraa ja vaikutusmahdollisuuksia. Se edistää asukkaiden aitoja vaikutusmahdollisuuksia, sillä se tavallaan siirtää päätösvaltaa rakentajalta tai rakennuttajalta asukkaalle. Ryhmärakentaminen vahvistaa asumisen elämyksellisyyttä, tarjoaa sijan asukkaiden tavoitteille ja korostaa laadullisia tavoitteista. Ryhmärakentaminen etsii erityisesti vastauksia yhteisöllisyyden tarpeisiin, mutta tuo esiin yhteistoiminnallisuuden haasteita rakentamisprosessissa. Jotta talot valmistuisivat, asukkaiden ja asiantuntijoiden on kyettävä keskinäiseen ryhmätyöhön. Kuva 2. Koti kaupungissa -yhdistyksen opintoretkeläiset toukokuussa 2009 Södra Stationin kollektiivitalon keittiössä. (Kuva Salme Ryhänen.) 178 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

9 Tällä hetkellä ryhmärakentaminen on paljolti yrityksen ja erehdyksen varassa. Ei ole kartoitettua tietoa siitä, miten monet ja millaiset hankkeet tyrehtyvät alkuunsa, ja millaisten vaikeuksien takia. Ryhmät toimivat löysien ja yleisten yhteistyö- ja asiantuntijasopimusten pohjalta. Taloudesta vastaavaa jäsentä ei välttämättä nimetä; palkat sekä sanktiot ovat helposti sopimatta ja määrittelemättä. Asiantuntijavieraan Aila Korpivaaran mukaan ratkaisevia kysymyksiä ovat ensinnäkin rahoituksen järjestyminen rakentajille. Se edellyttää ryhmärakentamisen profiilin nostamista rahoittajien silmissä. Toiseksi ratkaiseva asia on tontinluovutus. Helsingin kaupunki esimerkiksi on toimija, joka voi lopettaa ryhmärakentamispyrkimykset alkuunsa tai auttaa niitä ratkaisevalla tavalla. Näyttää siltä, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella (ARA) voisi olla tärkeä auttajan osa. Rakentajaryhmät tarvitsevat yhtäältä tukea ryhmän sisäisiin prosesseihin, toisaalta apua ja tukimuotoja ryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta rakentamisprosessin läpiviemiseksi. Oikea tieto ja apu ovat tarpeen jo ryhmän muodostuksessa ja sen jälkeen yhteistoiminnan säilyttämiseksi koko rakentamisprosessin ajan tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisena. Konkreettinen rakentaminen vaatii ammattitaitoa, jota ryhmä voi saada rakennuttajakonsultilta. Sopimusasiakirjat edellyttävät juridista osaamista, ja maansaannissa kaupunkirakentajat ovat riippuvaisia kaupungin tonttitarjonnasta. Kunnat eivät tue omatoimista ryhmärakentamista järjestelmällisellä tavalla. Tontinhankinnassa avustetaan, mutta muuten kunnilta saatava apu on epävarmaa. Ei ole asiantuntevaa rahoitusneuvontaa, rakentamista tukevaa rakennusvalvonnan työtä, tukea maanhankinnassa, tiedonvälitystä aiemmista ryhmärakentamisen kokemuksista eikä tilaisuuksia rakentajien keskinäiseen oppimiseen. Konseptityössä olisi pystyttävä kehittämään vastaukset juuri näihin tarpeisiin. Ryhmärakentamisen lupaus hedelmällisenä interventiona lähitulevaisuuden suomalaisessa asuntopolitiikassa riippuu suuresti siitä, miten uudistajien onnistuu kehitellä ryhmärakentamisprosessille järjestynyt, ryhmän yhteistoimintaa, tavoitteiden saavuttamista ja taloudellista edullisuutta tukeva malli. Ensinnäkin on työn- ja vastuunjaot saatava nykyistä selvemmäksi. Lisäksi on tarpeen tiedonvälitys ja neuvonta, joka tukee ryhmärakentamisesta kiinnostuneiden verkostoitumista ja yhteyksien saamista. Tarpeen ovat konseptia ja rakentamisprosesseja koskevaa tiedonvälitystä edistävät Terttu Nupponen: Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit 179

10 palvelut. Verkottumisessa ja ensi tiedon saamisessa olisi tarpeen ryhmärakentamisen ja -rakennuttamisen nettiportaali. Hajanaisia hankkeita viriää eri puolilla maata joka tapauksessa, mutta nettisivut voivat täyttää ryhmärakentamisesta kiinnostuneiden ensimmäiset tiedontarpeet. Työryhmän jäsenet nostivat ryhmärakentamisen edistymiselle ratkaisevaksi kysymykseksi viranomaisilta saatavan tuen: tontin saannin ja tiedonvälityksen mahdollisten ryhmärakentamisesta kiinnostuneiden kesken. Ryhmärakentamisen kipukohtia on tiedossa. Niihin kuuluvat muun muassa liian sitovat kaavat, ARA:n tontinhintaperiaatteet ja YTV:n vaatimukset jäteyhtiöstä ynnä muut sellaiset. Henkilökohtainen neuvonta on tarpeen, jotta kiinnostuneet pääsevät kehittämään ideoitaan eteenpäin olennaisella tavalla. Neuvoja tai neuvontaa antava organisaatio tukee rakentajaryhmän syntyä ja järjestäytymistä, tarjoaa perustiedot asiantuntijapalveluista rakentamisprosessin eri vaiheissa sekä tukee normien luomista rakentajaryhmän sisäiseen yhteistoimintaan ja työskentelyyn ryhmän ulkopuolisten asiantuntijoiden tai organisaatioiden kanssa. Neuvojan lisäksi rakentamisprosessissa ovat välttämättömiä rakentajaryhmän ulkopuolisia toimijoita pääsuunnittelija, rakennusurakoitsijat sekä rakennuttajakonsultti. Ryhmärakentaminen asettaa nimenomaan rakennuttajakonsultin rooleille erityisiä vaatimuksia. Nykyiset isot rakentajat eivät halua tehdä sitä työtä. Ryhmien kanssa menee suhteellisesti paljon enemmän aikaa kuin isojen kerrostalo-asuntoyhtiöiden hankkeissa. Pientalorakentamisesta on hyviä kokemuksia rakennuttajayritysten työstä. Helsingin kaupungin toimintamalli on se, että se hakee rakennuttajakonsultin ja jättää sen tehtäväksi asukkaiden hakemisen ja muun yhteistyön ryhmän kanssa. Ryhmien saamisessa on vaikeuksia. Kuvatunlainen neuvoja tarvitaan auttamaan nykyisten käytäntöjen selvittämisessä. Työryhmän mukaan on kuitenkin myös erityinen ja ajankohtainen tarve muuttaa ja parantaa nykyisiä ryhmärakentamisen käytäntöjä. Niissä on paikka uudelle asuntopoliittiselle toimijalle, agentuurille. ARA voisi tukea ryhmärakennuttamisen kehitystyötä Suomessa ja palvella tiettyä rakentajajoukkoa. Olisi selvitettävä, voisiko ARA auttaa ryhmärakentajia lainoituksessa, korkotuen saamisessa tai kehittämisrahan jaossa. ARAlla on kaksi sopivaa rahoitusmuotoa: harkinnanvarainen käynnistämisavustus ja rakennuttajapalkkio. 180 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

11 Ryhmärakentamiseen agentuurimalli Työryhmä piti agentuurin luomista tärkeimpänä lähitulevaisuuden tavoitteena ryhmärakentamisen kehittämisessä. Työryhmä toivoo keskustelua ryhmärakentamisen ilmeisistä kehittämistarpeista ja pitää tärkeänä edellytysten luomista sille, että Suomeen voitaisiin ylipäätään perustaa agentuureja ryhmärakentamisen hyväksi. Työryhmä hahmotteli viimeisessä kokouksessaan marraskuussa 2009 suomalaisen agentuurimallin periaatteita. Yksi työryhmän jäsen, Vaahteramäen asuntopoliittisen yhdistyksen toimitusjohtaja, oli käynyt aikaisemmin tutustumassa Hampurin kaupungin tukiorganisaatioon, Agentur für Baugemeinschaftiin. Saksalainen ryhmärakentamismalli oli tuttu myös toiselle jäsenelle, Hämeen maakunta-arkkitehdille matkalta Tübingeniin. Agentuurin tehtävät ja toimialat Jotta agentuuri vastaisi ryhmärakentamista suunnittelevien tarpeisiin, sen tarjoamien tukimuotojen tulee olla monipuolisia. Ihanteellinen agentuuri välittää tietoa tonttitarjonnasta, tarjoaa ryhmille tukipisteen ja tutkii ryhmän edellytykset toimia oikealla tavalla. Ryhmärakentajat tarvitsevat osaavan rakennuttajan, pienen tai keskisuuren yrityksen, joka huolehtii rakennusprosessista sen alusta loppuun saakka ja on valmis tekemään koko ajan tiivistä yhteistyötä rakentajaryhmän kanssa. Agentuurin taloudelliset resurssit voivat tulla joko yleishyödyllisestä rahoituksesta tai maksullisuudesta, jossa palvelujen laskutuskriteerit on määritelty. Agentuurin tehtävä olisi yleishyödyllinen, mutta toimija voi silti olla yksityinen yritys. Hollannista ja Saksasta löytyy esimerkkejä toimivista agentuureista. Asuntopoliittinen yhdistys Vaahteramäki voidaan nähdä agentuurin aihiona. Sen tavoitteena on tuottaa yleiseen käyttöön ryhmärakentamisen käsikirja. Agentuurin työ on toimintaa, joka etenee monenlaisten yhteistyösuhteiden varassa. Se voi muuttaa yksityisten aloitteiden suhdetta kaavoitusprosessiin sysätä sitä liikkeelle. Asunnontarvitsijat ja potentiaaliset rakentajat voivat huomata ryhmärakennushankkeita, kun agentuuri nostaa niitä esille. Mahdollisesti agentuurien syntyminen luo rakennusalalle järjestelmällisen täydennyskoulutuksen tarpeen. Terttu Nupponen: Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit 181

12 Agentuurin tehtäväala on sinänsä hyvin erilainen kuin rakennuttajan. Agentuuri voi tehdä muitakin kuin rakentamisprosessiin liittyviä tehtäviä. Rakennuttaja on sen sijaan päätoteuttaja. Sen työstä riippuu, miten turvallisesti ja järjestelmällisesti hanke valmistuu. Rakennuttaja tulee paikalle silloin kun maa on hankittu ja tekee kiinteästi rakentamisprosessiin liittyviä tehtäviä. Agentuurin tehtäviä ovat rakentajien tukeminen ja neuvonta, tontinhankinnassa, talohankkeen muiden resurssien hankinnassa, neuvonta rakennusprosessin kuluessa, ryhmärakennuttajien ja toiminnasta kiinnostuneiden kontaktien välitys, ryhmärakentamiseen liittyvän tiedon välitys ja toiminta keskustelufoorumina. Uuden ryhmärakentamisen edistäjän, agentuurin, on vastattava rakentaja-/rakennuttajaryhmien aktuelleihin tarpeisiin. Se tekee tehtävänmäärittelystä melko laajan ja tehtävistä moninaisia. Agentuuri ottaisi vastaan ryhmärakentamishankkeita, arvioisi niiden edellytykset, osallistuisi maanhankintaan, tekniseen suunnitteluun ja hankehallinnon suunnitteluun sekä rahoituksen suunnitteluun. Konsulttien, erityisesti rakennuttamiskonsulttien käyttö arvioitaisiin tapauskohtaisesti. Tapauskohtaisen hankeohjauksen lisäksi agentuuri loisi valmista, yleisesti hyödynnettävää pohja-aineistoa: sopimusmalleja (vrt. RT-kortit) ja vaikka pari kolme ryhmärakentamisprosessin mallia, eräänlaisia hyvän toimintatavan ohjeita kaikkien ryhmärakentamisesta kiinnostuneiden avuksi. Ryhmärakentamista tukevan yhdistyksen säännöt kuten Asuntopoliittisessa yhdistyksessä Vaahteramäessä voivat määritellä yhdistyksen tarkoitukseksi edistää asumisvaihtoehtojen tuloa tunnetuksi ja parantaa vaihtoehtoisten asuntotuotantomallien yleistymisen edellytyksiä. Agentuurin toimintamuotoja ja palveluja ovat tiedonvälitys, neuvonta, ohjaus, maanhankinta ja tapaamisfoorumit. Agentuuri välittää tietoa tarvitsijoille jäseniä etsivistä ryhmistä, kiinnostuneista uusista jäsenistä ja jäseniä hakevista rakennushankkeista, vapaista huoneistoista, suunnittelijaa tms. asiantuntijaa hakevista ryhmistä t. vastaavista rakentajista, rakennusmaasta, rakennusyrityksistä sekä rahoitusmahdollisuuksista. 182 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

13 Yksityisen, yritysmäisesti toimivan agentuurin toimialaksi voi määrittyä asuntotuotannon ja elinkeinotoiminnan kehittäminen sekä asukkaiden kannalta tarkoituksenmukaisen asuntopoliittisen yhteistoiminnan edistäminen Suomessa. Tällainen kuvaus on Vaahteramäen asuntopoliittisen yhdistyksen säännöissä. Ryhmärakentamisen/-rakennuttamisen agentuurin tunnuspiirteet Agentuurin toimintakykyisyys vaatii joustavaa ja monimuotoista tehtävänmäärittelyä. Siinä ovat keskeisiä ajankohtaiset ryhmärakentajien t. -rakennuttajien tarpeet. Agentuurin asiakkuussuhteet: asiakkaana on omaa talohanketta suunnittelevia ryhmiä, rakentaja-/rakennuttajaryhmiä hakevia yksityisiä henkilöitä muun muassa rakennusmaata, rakennuttajia t. suunnittelijoita hakevia henkilöitä tai ryhmiä Agentuurin sidosryhmät: agentuurin tukena toimiva viranomaisyhteistyö (kaupungin/kunnan virkamiehiä: miltä hallinnonalalta/mistä virastosta/minkä nimikkeisiä) muut kiinteää yhteistyötä tekevät yhteistyökumppanit. Yhteenveto Taulukko 1. Ajankohtaiset ryhmärakentamisen konseptin kehittämiskohteet. Ryhmärakentamisen konsepti kaipaa erityistä selvittelyä ja kehittämistä: tietoa ryhmärakentamisen nettiportaali o verkostojen synnyttämistä tiedolla menossa olevista tai valmistuneista ryhmärakentamis-hankkeista o historiallista ja kansainvälistä vertailutietoa ryhmärakentamisesta konsepteista ja konkreettisista hankkeista ryhmärakentamisen neuvontaa o henkilökohtaista neuvontaa nykyisistä käytännöistä o tapauskohtaista neuvontaa (ryhmän kokoaminen, ryhmäytymisprosessi, rakentamisprosessi) o taloudellista neuvontaa o juridista neuvontaa o tietoa rakennuttajakonsulteista ja -yrityksistä Terttu Nupponen: Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit 183

14 tukea tutkimusta kaupunkien kiinteistöviranomaisilta ensi käden apua ennen muuta tonttimaan hankinnassa, myös lupia ja suunnittelua koskevaa tietoa yleishyödyllistä, yhdistysmuotois-ta agentuurin tukea mm. ryhmäytymiseen ja sopimusjuridiikkaan agentuuri on ryhmärakentajien tulkki suhteessa viranomaisiin ja hallintoon. Se puolustaa käyttäjäryhmien etuja. (esim. Pirkanmaan Yhteisöasujat, Saarijärven seudun asumisoikeusyhdistys; Asuntopoliittinen yhdistys Vaahteramäki mahdollisesti Asuntoreformiyhdistys) yritysmuotoista, paikallista agentuuritoimintaa kansallista, lähitulevaisuudessa kehiteltävää agentuuria tukemaan kootusti ja monialaisesti suomalaisia rakentajaryhmiä ryhmärakentamisen juridisista ja taloudellisista ehdoista ja edellytyksistä valmistuneiden hankkeiden ryhmärakentajien kokemuksista (rakentamisprosessi ja organisoitumismuotojen merkitys, yhteistoiminnan vaatimukset, keskeiset edistävät ja estävät tekijät, mm. viranomaistyön merkitys) kuntien rakennusviranomaisten työ ryhmärakentajien kanssa ja sen merkitys ryhmärakentamshankkeille Lähteet Aktiivisten ikääntyvien asuinyhteisö asumisoikeusyhteisönä Saarijärvelle. Uutinen, Saarijärveläinen Saatavissa: <http://www.saarijarvelainen. fi/upload/docs/ /saarijarvi-4-11.pdf> (luettu ). Helsingin kaupunki, TASKU/kehittämisosasto & Marja-aho Arkkitehdit Oy (2008) Eko-Viikki. Ryhmärakentamistontit Versokuja tavoitteet, toteutus, tulokset Huhtala, Kaija (2010). Asumisoikeusmaksu ei ole annuiteettilainaa. Helsingin Sanomat Holmström, John, Mika Gyllenberg & Markku Pulkkinen (2010). Asumisoikeusjärjestelmä on nykyajan torpparilaitos. Helsingin Sanomat Hälikkä, Sasu (2009). Lista suomalaisista ryhmärakentajista ja rakennuttajista kesäkuussa (sähköpostiliite) Hällström, Eric (2010). Asumisoikeusasukkaat osaavat ja haluavat hallita asumistaan. Helsingin Sanomat Jarva, Jaakko (1987). Pientalojen omatoiminen ryhmärakentaminen. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennussuunnittelun laitos, arkkitehtiosasto. Tampere. Kauppalehti / Ryhmärakentamista Helsingin kaupungin tarjoamana. Saatavissa: <http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/message. jspa?messageid= >. Korpivaara, Aila (1999) Esipuhe. Nuorten oma asuntotuotanto, Oranssi ry. Helsinki. 184 Asutaan urbaanisti! Laadukkaaseen kaupunkiasumiseen yhteisellä kehittelyllä

15 Koti kaupungissa Hem i Stan (2009). Koti kaupungissa yhdistys vierailee Tukholmassa lähde mukaan! Saatavissa: <http://www.hemistan.fi/?p=36> (luettu ). Lyytikkä, Anneli (2009). Malminkartanon pientalojen rakennuttamisprosessiin liittyvä tukitoiminta. Vertailumuistio URBA:n ryhmärakentamisen työryhmälle (sähköpostiliite). Malve-Tamminen, Riitta (2009). Omatoiminen ryhmärakennuttaminen tuli takaisin. Suomen Kiinteistölehti 9/2009. Niska, Ari (2008) Kaupunkipientalojen omatoimirakentamisen kasvava suosio Hollannissa. Kvartti 3/2008. Nupponen, Terttu (2008) Omatoiminen ryhmärakentaminen. Teoksessa Asuttaisiinko toisin. Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa, toim. Markku Norvasuo. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 95. Teknillinen korkeakoulu. Espoo: Yliopistopaino. Oranssi ry, Helsinki (1999) Nuorten oma asuntotuotanto. (työryhmä Vesa Peipinen, Pekka Lehtinen, Maija Paju & Pilvi Porkola.) Helsinki: Ympäristöministeriö, Rakennustieto Oy. Peipinen, Vesa (2009) Kill Citystä satamaan nuorten omaehtoisten tilojen helsinkiläinen perinne. Artikkeli, toukokuu 2009, Oranssi ry:n verkkosivut Saatavissa: <http://oranssi.net/sites/oranssi.net/files/ Vesa Peipinen Kill Citystä Satamaan nuorten omaehtoisten tilojen helsinkiläinen perinne..pdf> (luettu ). Pesonen, Reijo (2009) Oma koti ikääntyville yhteisötalossa Saarijärvellä. Reijo Pesonen Pihlajamaa, Pirjo (2009) Ala-Malmin taiteilijakylähanke vaihtoi vetäjää. Malmi. fi, Lähisanomat Saatavissa: <http://www.malmi.fi/uutiset/arkisto.php?uutinen_id=149> (luettu ). Ryhmärakentaminen. Kuluttajatutkimuskeskuksessa arvioidut konseptit (2008) Teoksessa Asuttaisiinko toisin? Kaupunkiasumisen uusia konsepteja kartoittamassa, toim. Markku Norvasuo. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 95. Espoo: Teknillinen korkeakoulu. Saarijärven seudun asumisoikeusyhdistys. Omatoimi, ikääntyvien yhteisötalo. Rakennushankkeen prosessikuvaus. RP Torsti, Pilvi & Vesa Peipinen (1999) Avaimet asuntopulaan. Ylioppilaslehti 3/1999. Saatavissa: <http://www.ylioppilaslehti.fi/1999/02/19/avaimetasuntopulaan-osa-2/> (luettu ). URBA:n ryhmärakentamisen työryhmän esittelyt II URBA:n työseminaarissa/ Anna-Mari Ahonen & Maija Paju. URBA-hankkeen ryhmärakentamisen työryhmän muistiot kokouksista , , , ja Vihdin ekokylä. Saatavissa: <http://vihdinekokyla.fi/> (luettu ). Terttu Nupponen: Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit 185

Omatoiminen ryhmärakentaminen

Omatoiminen ryhmärakentaminen Omatoiminen ryhmärakentaminen Terttu Nupponen Tiivistelmä Artikkeli kartoittaa omatoimista ja ryhmärakentamista ja rakennuttamista Suomessa sekä saksalaisia Baugemeinschafteja. Tarkasteltavina on ensinnäkin

Lisätiedot

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Esitetyt kaksitoista konseptia ovat URBA-hankkeen tutkijoiden esittämiä. Joidenkin lähtökohtana ovat hyvinkin suoraan vastaavat ulkomaiset esimerkit, joita on pidetty

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot

Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana

Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana Sini Mäkeläinen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Toukokuu 2015 Tampereen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS JA TALON ELINKAARI HUOLENA

ILMASTONMUUTOS JA TALON ELINKAARI HUOLENA Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 80 Espoo 2010 ILMASTONMUUTOS JA TALON ELINKAARI HUOLENA Taloyhtiöitä koskeva osio tutkimushankkeesta ilmastonmuutos ja kansalaisaosallistuminen

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö

Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus selvitystyö Irma Rantonen, Pispalan kumppanuus ry 29.10.2010 1 Sisällysluettelo Hankkeen perustiedot...4 Selvitystyön sisältö...5 Selvitystyön tausta...5

Lisätiedot

Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista

Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista Markku Norvasuo Tiivistelmä URBA-hankkeen taustalla olevat tavoitteet merkitsevät käytännössä entistä tiiviimpää ja tässä mielessä kaupunkimaisempaa

Lisätiedot

Neloskierrettä kaupunginosiin. Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä

Neloskierrettä kaupunginosiin. Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä Neloskierrettä kaupunginosiin Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä Helsingin kaupunki Kirjan toimittaja: Vesa Kanninen / Proville Työryhmä: Saeeda Marjala, Ari Tolvanen Kansikuva: Saeeda Marjala

Lisätiedot

Asuntoextra. Johan on markkinat!

Asuntoextra. Johan on markkinat! LOMA- 1/2012 SIRMAKAN SANOMAT Johan on markkinat! Tonttimarkkinat rahamarkkinat asuntomarkkinat... ja ihmisellä asumisen tarve. Suomessa asutaan ahtaammin kuin esimerkiksi Hollannissa, jonka väestötiheys

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen

cupore Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen cupore Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 22 Cuporen verkkojulkaisuja 22 Kulttuuripoliittisen

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa

JOULUKUU 2003. KaKe-Tiedote II. Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto. KaKe Oppimisesta elinvoimaa JOULUKUU 2003 KaKe-Tiedote II Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKe Oppimisesta elinvoimaa 3 PÄÄKIRJOITUS OPPIMISESTA ELINVOIMAA Paikkojen kehitys ja globalisaatio KaKe Joulukuu 2003

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Helsingin kulttuurikeskus. Julkaisu. Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi. rikastavat yhteisöt ja alueet

Helsingin kulttuurikeskus. Julkaisu. Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi. rikastavat yhteisöt ja alueet Helsingin kulttuurikeskus Julkaisu Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi rikastavat yhteisöt ja alueet Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi rikastavat yhteisöt ja alueet Julkaisija: Helsingin kulttuurikeskus Työryhmä:

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen kvantitatiivisia tuloksia. Kari Kankaala, Pirjo Kutinlahti, Timo Törmälä.

Tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen kvantitatiivisia tuloksia. Kari Kankaala, Pirjo Kutinlahti, Timo Törmälä. Tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen kvantitatiivisia tuloksia Kari Kankaala, Pirjo Kutinlahti, Timo Törmälä Sitran raportteja 72 Tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Kvantitatiivisia tuloksia

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä 12.9.2011 2 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot