Meren pohjasta. aaltoenergiaa. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa energia-alaan sijoituskohteena? Fortum Innovatiivisin.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Meren pohjasta. aaltoenergiaa. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa energia-alaan sijoituskohteena? Fortum 1 2008. Innovatiivisin."

Transkriptio

1 Meren pohjasta aaltoenergiaa Fortum Miten ilmastonmuutos vaikuttaa energia-alaan sijoituskohteena? Innovatiivisin askelin eteenpäin

2 Innovoiden ilmastonmuutosta vastaan Tulevaisuuden haasteisiin vastatakseen Fortum panostaa jatkuvasti ja entistä tehokkaammin kestävään kehitykseen. Tavoitteemme on selkeä haluamme olla edelläkävijä. Edelläkävijyydestä meillä on jo myös näyttöä: 89 prosenttia Fortumin tuottamasta sähköstä on hiilidioksidi vapaata ja Fortum Markets on Pohjoismaiden johtava ympäristö merkityn sähkön toimittaja. Jo asiakastamme ostaa ympäristömerkittyä sähköä Suomessa Fortum Kesto -sopimuksen tehneet asiakkaat saavat ns. Norppasähköä ja Ruotsissa Fortum Enkel -sopimuksen tehneet Bra miljöval -sähköä. Olemme vakuuttuneita siitä, että kestävä kehitys on meille menestystekijä ja ilmastonmuutoksen hillitseminen tärkeimpiä tehtäviämme. Pidämme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä kilpailu keinona ja siinä suhteessa olemme hyvissä asemissa. Panostamme myös uusiutuvien energianlähteiden, kuten aaltovoiman, tutkimiseen ja bioenergian käytön lisäämiseen. Lisäksi sijoitamme päästöttömien energiateknologioiden tutkimusta tukeviin ns. cleantech-rahastoihin. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei kuitenkaan voida välttää ei nyt eikä tulevaisuudessa. Siksi Fortum on käynnistänyt yhdessä Teollisuuden Voiman kanssa hankkeen hiilidioksidin talteenottojärjestelmän kehittämiseksi Meri- Porin lauhdevoimalaitokselle. Vaihtoehtoisia tekno logioita tutkitaan ja tavoitteena on saada hiilidioksidin talteenottomenetelmä käyttöön Meri-Porissa vuonna Toivomme myös, että Meri-Porin voimalaitoksesta tulee yksi EU:n hiili dioksidin talteenoton pilottiprojekteista. Hiilidioksidin erottamista savukaasuista kokeillaan myös Fortumin Värtanin voimalaitoksella Tukholmassa ja tähänastiset tulokset ovat olleet hyviä. EDELLÄKÄVIJYYS EDELLYTTÄÄ Fortumilta jatkuvia panostuksia kasvuun kasvu on tärkeimpiä strategisia tavoitteitamme myös kuluvana vuonna. Yksi keino kasvun aikaan saamiseksi on rohkaista työntekijöitämme innovaatioihin, jotka hyödyttävät koko yritystä. Fortumissa onkin julkistettu sisäinen innovaatiopalkinto, jonka tavoitteena on saada kaikki fortumlaiset tuomaan aktiivisesti esiin ideoita ja innovaatioita, joilla voimme lisätä toimintojemme tehokkuutta ja aikaansaada kasvua. Kasvu ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä. Fortum on siitä elävä esimerkki. Maria Romantschuk viestintäjohtaja 26 ENERGIA-ALAN NUMEROT Ruotsi Suomi 5,6 10,6 Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt tonnia/asukas vuonna USA:ssa päästöt olivat 19,6, Kiinassa 3,9 ja Intiassa 1,1 tonnia asukasta kohden. 2 FORTE 1/2008 Lähde: IEA Statistics

3 TÄSSÄ NUMEROSSA Ajankohtaista... 4 Kestävän kehityksen lähteillä... 8 Energiaa aalloista Keksittyä energiatehokkuutta Hiilidioksidin talteenotto puhdistaa ilmaa Hukkalämpö hyötykäyttöön Värtaverket näyttää mallia Lupauksia tulevasta Elämyksiä kaupan Sickla Köpkvarterissa Asiakas kysyy, Fortum vastaa Turbulenssia sijoittajanäkemyksissä Fortumin kasvot: Sebastian Johansen Tanja Poutiaisen näkymiä huipulta KUVA: ZOOM Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Tuotamme, myymme ja jakelemme sähköä sekä lämpöä, tarjoamme voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalveluita sekä muita energiaan liittyviä palveluita. Päätuotteitamme ovat sähkö, lämpö ja höyry. Pyrimme kaikessa toiminnassamme ensiluokkaisiin tuloksiin. Tavoitteemme on luoda johtava sähkö- ja lämpöyhtiö ja tulla halutuimmaksi energiantoimittajaksi Pohjoismaissa ja Itämeren alueella. Fortum Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. 1/2008 Forte on Fortumin sidosryhmälehti. Päätoimittaja: Maria Romantschuk Toimituspäällikkö: Kirsi Nurmi Toimitus: Compositor Oy Ulkoasu: Neutron Design Julkaisija: Fortum Oyj, puh , fax PL 1, FORTUM, Paino: Libris Oy Kannen kuva: Tomi Parkkonen Osoitelähde: Lehden tilaajarekisteri Osoitteenmuutokset: Puh , fax ISSN Lehdessä mainitut tuote- ja yritysnimet ovat haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Voit antaa palautetta lehdestä osoitteessa FORTE 1/2008 3

4 AJANKOHTAISTA Suomalaiset ymmällään energia-asioissa Viime vuoden lopulla valmistunut tutkimus osoittaa, että suurin osa suomalaisista on ymmällään energia-asioista. Eniten hämmennystä aiheuttavat energian hinta, sähkösopimusten ominaisuudet ja ympäristöystävällisen sähkön hankinta. Peräti kolmasosa suomalaisista ei tiedä, miten energian hinta muodostuu, eikä osaa nimetä yhtään energian hintaan vaikuttavaa tekijää. Tutuimpia energian hintaan vaikuttavia tekijöitä kuluttajille ovat energian tuottamiseen liittyvät syyt, energiayhtiöiden hinnoittelupolitiikka ja lisääntynyt energiankulutus. Vain harva tuntee esimerkiksi päästökaupan ja luonnonilmiöiden vaikutukset energian hintaan. Suomalaiset tietävät, että on olemassa erilaisia sähkösopimuksia. Silti ainoastaan 40 prosenttia osaa nimetä jonkin ominaisuuden, joka eri sähkösopimuksilla on. Sähkömarkkinoita valvovan Energiamarkkinaviraston yli-insinööri Tapio Silvennoinen ei ole hämmästynyt tutkimuksen tuloksista. Yli kolmekymmentä vuotta alalla työskennellyt Silvennoinen on törmännyt asiaan ennenkin. Kuluttajilta tulee paljon kysymyksiä ihan perusasioista. Erityisesti sähkön hinnan kilpailuttaminen tuntuu olevan vaikeasti hahmotettava asia, koska kuluttajat eivät ymmärrä, minkä osan sähköstä voi kilpailuttaa. Silvennoinen pitää ihmisten epätietoisuutta ymmärrettävänä. Erilaiset tariffit, yö- ja päivähinnat sekä sähkölaskussa esitetyt asiat ovat monimutkaisia käsitteitä. Kun sähköyhtiö ilmoittaa nostavansa hintoja, niin totta kai se hermostuttaa. Asia tuntuu lompakossa, eikä hinnannousun syytä aina ymmärretä. Suomalaisten energiatietämystä mitannut tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina lokakuussa Siihen haastateltiin 700 henkilöä, joka on edustava otos suomalaisista. Tutkimuksen teki Fortumin toimeksiannosta Viestintä toimisto Pohjoisranta Oy. Lisätietoja: kuva: topi saari Asiakkaat tyytyväisiä energiayhtiöihin Vuoden 2007 syksyllä toteutetun energiayhtiöiden palvelututkimuksen mukaan 73 prosenttia vastaajista sanoo olevansa tyytyväinen nykyiseen energiayhtiöönsä eikä aio pyytää tarjouksia muualta tai vaihtaa energiayhtiötä. Vuoteen 2006 verrattuna tyytyväisten osuus sekä paikallisuuden arvostus ovat pudonneet 5 prosenttiyksikköä. Mielikuvallisista ominaisuuksista luotettavuus parani, kun taas byrokraattisuus ja nykyaikaisuus heikentyivät hieman. Toiminnallisten tekijöiden osalta vastaajat arvioivat, että energiayhtiöt ovat keskimäärin onnistuneet suhteessa odotuksiin samantasoisesti kuin vuonna Tutkimuksessa mukana olleille 23 yhtiölle laskettiin palveluindeksi. Kor keimman indek sin sai Kuopion Energia (94,0). Fortum oli parantanut asiakastyytyväisyyttä yli 10 prosenttia. Tutkimukseen vastasi yhteensä yksityisasiakasta. Päästökauppalain muutokset voimaan kaudelle Laki päästökauppalain muuttamisesta astui voimaan vuoden alussa. Lailla pantiin täytäntöön Euroopan komission viime kesänä tekemä päätös Suomen kansallisesta jako suunni telmasta kaudelle Päätöksen mukaan Suomen on pienennettävä jaettavaksi esitettyjen päästöoikeuksien kokonais määrää noin kahdella miljoonalla tonnilla eli 5,2 pro sentilla vuodessa. Päästöoikeuksien kokonais määräksi tulee näin 37,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Suomen hiilidioksidipäästöt vuonna 2006 olivat yhteensä 64,1 miljoonaa tonnia. Uusi, sijoituspalveluneuvontaan erikoistuva tytäryhtiö Fortum Markets Oy on perustanut vuoden alussa sijoituspalveluneuvontaan keskittyvän tytäryhtiön, Fortum Portfolio Services Oy:n. Uuden yhtiön vastuulla ovat kokonaan tai osittain Fortum Markets Oy:n nykyiset salkunhallintapalvelusopimukset ja johdannaisten välityspalvelusopimukset. Rahoitusvälineiden markkinoista annettuun EU-direktiiviin (MiFID) perustuva uusi lainsäädäntö toi useita muutoksia Suomen arvopaperimarkkinoiden säätelyyn. Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee sijoitusneuvontaa. Sijoitusneuvontaa harjoittavalla yhtiöllä tulee jatkossa olla toimilupa ja sen toimintaa valvoo Rahoitustarkastus. 4 FORTE 1/2008

5 Reilu kaukolämpö -yritykset kattavat jo kolme neljäsosaa Suomen kaukolämmöstä Energiateollisuus ry:n kaukolämpövaliokunta myönsi joulukuussa Reilu kaukolämpö -laatumerkin 11 jäsenyritykselleen. Merkin sai myös Fortum Power and Heat Oy. Nyt laatumerkki on Fortumin käytössä koko Suomen osalta Espoon alueelle merkki myönnettiin jo syksyllä Reilu kaukolämpö -järjestelmä käynnistettiin syksyllä Laatumerkin saaminen edellyttää energia- ja kaukolämpöyrityksiltä toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Järjestelmä vaatii kaukolämmön kehittämistä laadukkaana tuotteena, hinnoittelun avoimuutta ja vertailtavuutta, asiakasturvallisuutta sekä avointa viestintää ja yhteistyötä eri asiakasryhmien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteensä Reilu kaukolämpö -yrityksiä on 34. Näiden yhteenlaskettu myynti on noin 22 terawattituntia eli noin 73 prosenttia koko Suomen kaukolämmön myynnistä. Ruotsissa Fortum Värme on ollut Reko Fjärrvärme -lämmöntoimittaja vuodesta 2005; kyseessä on Ruotsin kaukolämpöyhdistyksen vastaava laatumerkki. Iso askel Venäjälle Fortum hankkii enemmistöosuuden Venäjän alueellisesta tuotantoyhtiöstä TGC-10:stä. Kaupan ensimmäisessä vaiheessa Fortum ostaa osakkeista prosenttia, mutta tavoitteena on sadan prosentin omistusosuus vähemmistöosakkaille tehtävän lunastustarjouksen kautta. Tällöin kaupan kokonaisarvo nousisi 2,7 miljardiin euroon. Nopean kasvun alueella Ural-vuoriston itäpuolella sijaitseva TGC-10 koostuu kahdeksasta laitoksesta, jotka tuottavat sekä sähköä että lämpöä. Kaupan myötä Fortumin sähköntuotanto (v TWh) kasvaa 17 TWh, ja se lähes tuplaantuu vuoteen 2013 ulottuvan 2,2 miljardin euron investointiohjelman ansiosta. Lämmönmyynnissä ylittyy 50 TWh:n raja (v TWh). Työntekijöitä TGC-10:ssä on noin Vuonna 2003 käynnistyneen Venäjän sähkömarkkinareformin on määrä olla valmis heinäkuussa Tuolloin kaikki kuusi valtakunnallista tuotantoyhtiötä (WGC) ja 14 alueellista yhtiötä (TGC) on yksityistetty. Venäjän hallituksen hyväksymän hintatavoiteaikataulun mukaan sähkö vapautetaan säännöstelystä vuoteen 2011 mennessä. CRESTOCK Tuulipuisto Taalainmaalle Orsa Finnmarkin alueella Ruotsin Taalainmaalla aloitettiin tammikuussa tuulipuiston rakentaminen. Paikalle pystytettiin 80 metriä korkea masto, joka kerää ja mittaa tuulitiedot. Hankkeen toteuttavat yhteistyönä Fortum ja maanomistaja Orsa Besparingsskog. Tarkoitus on pystyttää vuosina yhteensä 8 tuuliturbiinia, joista kunkin teho on 3 megawattia. Hanke on edelläkävijä uusiutuvan energian tuotannossa: puiston sijaintiin vaikuttivat muutkin tekijät kuin suotuisat tuuliolosuhteet, etenkin se, että puisto sijaitsee Vässinkosken ja Noppikosken vesivoimalaitosten läheisyydessä. Tuuliturbiineja kauko-ohjataan Fortumin Svegin käyttökeskuksesta, ja tuulimyllyjen käyttö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä vesivoimalaitosten kanssa. Fortum Generation Nät AB omistaa lisäksi 50 kilovoltin sähkölinjan Vässinkosken ja Furudalin sähköaseman välillä, eli suurin osa tarvittavasta infrastruktuurista on jo olemassa. Sekä tuulta että vettä hyödyntävä tuotantokonseptimme on jo saanut kansainvälistä kiitosta muun muassa WWF Australian edustajalta, joka vieraili Tukholmassa viime vuonna, kertoo projektista vastaava Magnus Bergman Fortum Generationin Uusiutuvat energialähteet -ryhmästä. FORTE 1/2008 5

6 AJANKOHTAISTA CRESTOCK Fortum valittu maailman sadan vastuullisimman yrityksen listalle Fortum on valittu ensi kertaa maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukkoon. Vuoden 2008 The Global 100 Most Sustainable Corporations -lista julkistettiin Maailman talousfoorumin kokouksessa tammikuussa. Fortumin lisäksi listalle valittiin neljä muuta suomalaisyritystä. Arvioinnissa painotetaan yritysten kykyä hallinnoida ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia riskejä sekä kääntää tunnistetut vastuullisuusriskit mahdollisuuksiksi. Fortum on ollut vuodesta 2004 mukana myös Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. EU työstää yhteistä ilmasto- ja energiapakettia Euroopan komissio on julkaissut ilmasto- ja energiapaketin, joka tähtää Eurooppaneuvoston vuosi sitten vahvistamien ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen käytännössä. Paketti sisältää useita lainsäädäntöehdotuksia, joista merkittävimmät ovat päästökauppajaksoa koskeva päästökauppadirektiivin muutosesitys, ehdotus uusiutuvan energian puitedirektiiviksi sekä ehdotus päätökseksi, jolla päästövähennysvelvoitteet laajennetaan koskemaan myös päästökaupan ulkopuolisia sektoreita. Paketti on neuvoteltava ja saatava hyväksyttyä vuoden 2008 loppuun mennessä Euroopan parlamentin kesällä 2009 olevien vaalien takia. Energiatehokkuussopimuksesta apua energian säästöön Yritysten vapaaehtoinen energiansäästötyö saa kattavaa jatkoa uudesta energiatehokkuussopimuksesta. Elinkeinoelämän ja valtiovallan välinen energiatehokkuuden puitesopimus on voimassa Sopimuksella täytetään elinkeinoelämän osuus EU:n energiapalveludirektiivin velvoitteesta tehostaa energian loppukäyttöä 9 prosentilla. Energiatehokkuusajattelua viedään systemaattisesti entistä suuremmalle yritysjoukolle ja uusille toimialoille, kuten kauppaan sekä matkailu- ja ravintolapalveluihin. Energiatehokkuussopimukseen mukaan lähtevät yritykset, Fortum mukaan lukien, sitoutuvat vähentämään omaa energian käyttöään selvittämällä ensin, missä niillä on parantamisen varaa ja sitten toteuttamalla säästötoimet. Järjestelmä sisältää muun muassa suunnitelman energiatehokkuuden parantamiseksi, tavoitteet sekä energiankulutuksen seurannan ja vuosittaisen raportoinnin. Suomenojan voimalaitoksen rakennus aloitettu Viime keväänä investointipäätöksen saanut Suomenojan voimalaitoshanke on rakennusvaiheessa. Maapohjan vahvistustyöt on aloitettu vuodenvaihteessa, ja perustustyöt on tarkoitus aloittaa maaliskuussa. Suomenojan voimalaitosyksiköstä tulee ns. kombivoimalaitos (combined cycle gas turbine plant) eli yksikköön tulevat kaasuturbiini, kattila ja höyryturbiini. Uuden voimalaitoksen sähkötehoksi tulee 234 megawattia, kaukolämpötehoksi 214 megawattia. Polttoaineena käytetään maakaasua, jonka ansiosta kivihiilen käyttö vähenee Suomenojalla noin 30 prosenttia. Kaasuturbiinin ensimmäinen käynnistys tapahtuu suunnitelmien mukaan kesällä FORTE 1/2008

7 Runsaat sateet ja leuto talvi leimasivat vuotta Koko vuoden vallinnut hyvä vesitilanne ja päästöoikeuksien alhaiset hinnat alensivat sähkön pohjoismaisia tukkuhintoja. Haasteellisista markkinaolosuhteista huolimatta Fortum paransi tulostaan edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön taloudellinen asema säilyi vahvana. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi (1 151) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi viime vuonna yhdeksän prosenttia, (1 437) miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja kasvoi (1 421) miljoonaan euroon, kasvua oli 36 %. Osakekohtainen tulos oli 1,74 euroa (1,22) euroa, mikä oli 43 % edellisvuotta parempi (0,46 euroa kertaluonteisista voitoista). Katsaus segmentteihin Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa vuonna 2007 oli 39,7 (37,1) euroa megawattitunnilta eli 7 % korkeampi kuin edellisvuonna ja selvästi korkeampi kuin sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Tämä johtui pääasiassa Fortumin johdonmukaisesta suojausstrategiasta. Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi edellisvuodesta. Vuoden 2007 aikana noin 89 % (84) Fortumin sähköntuotannosta oli hiilidioksidivapaata. Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2007 oli 37 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tehokkaalla poltto ainevalikoimalla oli myönteinen vaikutus tulokseen Ruotsissa. Myös Fortum Espoon (E.ON Finland) osto ja Puolassa toteutetut tehostamistoimenpiteet paransivat tuloksia. Fortumilla hyvä vuosi 2007 Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 231 miljoonaa euroa eli 19 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Supistumisen tärkein syy edellisvuoteen verrattuna oli 13 miljoonan euron kustannus, joka johtui vuoden alkupuoliskon myrskyistä. Uuden asiakas- ja laskutusjärjestelmän käyttöönotto Ruotsissa aiheutti edelleen lisäkustannuksia. Ruotsissa suoritetut automaattisten mittareiden asennukset ja kertaluonteinen hinnanlasku viimeisellä neljänneksellä Suomessa supistivat liikevoittoa. Vuonna 2007 Markets-segmentti ei pystynyt saavuttamaan positiivista vertailukelpoista liikevoittoa. Tämä johtui osittain vähittäismyynnistä Suomessa, jossa kuluttajahinnat eivät ole täysin seuranneet kohonneita markkinahintoja (Nord Poolin tukkuhintoja). Tiukasta hintakilpailusta huolimatta Fortumin nettoasiakasvirta Suomessa oli vuonna 2007 selvästi positiivinen pääasiassa ympäristömerkittyjen sähkötuotteiden myynnin kasvun ansiosta. Fortum on ympäristömerkittyjen sähkötuotteiden myynnin markkinajohtaja Pohjoismaiden markkinoilla. Marketsin nettoasiakasvirta Pohjoismaissa oli hieman negatiivinen erityisesti Ruotsin kiristyneen kilpailun takia. Näkymät Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden vesitilanne, tarjonnan ja kysynnän tasapaino, hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat ja polttoaineiden hinnat. Sähkön kulutuksen arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa noin yhden prosentin vuosivauhtia. Joustavan ja ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta Fortum on edelleen hyvissä asemissa tulevaisuuteen nähden. TOMI PARKKONEN Loviisan ydinvoimalaitoksella erinomainen tuotantovuosi 2007 Fortumin Loviisan voimalaitoksella ylitettiin toisen kerran laitoksen historiassa 8 terawattitunnin tuotantoraja. Kakkosyksikkö teki kaikkien aikojen parhaan tuloksen yli 4 terawattituntia. Myös laitoksen yhteenlaskettu käyttökerroin oli korkea, 95,4 prosenttia. Sekä Loviisa 1:ssä että Loviisa 2:ssa tehtiin vuoden aikana lyhyet vuosihuollot. Valtioneuvosto myönsi kummallekin yksikölle uudet käyttöluvat vuoden 2030 loppuun asti. Nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitos otettiin koekäyttöön. Vuoteen 2014 saakka jatkuvassa automaation uudistusprojektissa valmisteltiin vuoden 2008 asennustöitä. Loviisassa viime vuonna tuotettu sähkömäärä vastaa noin sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta, ja sen ansiosta vältetään vuosittain kuuden miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt. FORTE 1/2008 7

8 Puhdasta Energiateknologia on avain kestävään kehitykseen, mutta sen hyödyntämiseksi tarvitaan poliittista yhteisymmärrystä. kehitystä 8 FORTE 1/2008

9 Sanaparilla kestävä kehitys on useita merkityksiä. Yksi aikaa parhaiten kestäneistä on peräisin 1980-luvulta. Norjan silloisen pääministerin Gro Harlem Brundtlandin vetämä, YK:n alainen komissio määritteli sanaparin kehitykseksi, joka turvaa nykyisille sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet tinkimättä tulevien sukupolvien elinolosuhteista. Kestävä kehitys on siten maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jossa ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon päätöksenteossa. Energia-alalla kestävä kehitys konkretisoituu energiayhtiöiden tutkimus- ja kehitystyössä. Julkisuudessa yhtiöiden t&k-satsauksia, jotka vaihtelevat alle 0,1:stä 0,8 prosenttiin myynnistä, on moitittu liian vähäisiksi. Energiantuotantojärjestelmän on muututtava, ja on tärkeää, että energiayhtiöiden roolista tässä muutoksessa keskustellaan. Luvut eivät sinällään kerro mitään kehitystyön sisällöstä, mikä olisi ehkä kaikkein tärkein keskustelunaihe. Tällä hetkellä näyttäisi kuitenkin siltä, että useat yhtiöt ovat ilmaisseet aikeensa lisätä panostuksia energiateknologioiden tutkimusja kehitystyöhön, Fortumin teknologiajohtaja Petra Lundström sanoo. Mitä siis Fortumin kehityspanostusten takaa löytyy? Energiateknologian kehitystä ajaa eteenpäin kaksi voimaa: ilmastonmuutos ja energiaturvallisuus. Energiajärjestelmän on kehityttävä kohti uusiutuvia energianlähteitä, ja sillä välin hiilidioksidi on otettava talteen ennen kuin se pääsee ilmakehään. Samalla on huolehdittava, ettemme ole liian riippuvaisia tuontienergiasta, Lundström taustoittaa yhtiön t&k-toiminnan lähtökohtia ja vannoo neljän toimintalinjan nimeen. Toimintalinjoista ensimmäinen on energiansäästö, johon energiayhtiöiden tulisi Lundströmin mukaan asiakkaitaan kannustaa ja opastaa. Energiatehokkuuspalvelut voivat olla tulevaisuuden liiketoimintaa. Ilman tehokkuutta sekä energian käytössä että tuotannossa ei hiilidioksidipäästöjä saada laskettua riittävästi eikä riittävän nopeasti, teknologiajohtaja lataa. Kohti uusiutuvia Kun hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tarkastellaan pitkällä aikajänteellä, kääntyy katse väistämättä uusiutuviin energianlähteisiin energiajärjestelmästä on ennen pitkää saatava päästötön. Tuuli- ja aaltovoima sekä aurinkosähkö ovat CO 2 - TEKSTI: TIIA TERONEN, COMPOSITOR OY KUVA: TOMI PARKKONEN Aurinko ja aallot voivat olla merkittäviä energianlähteitä muutaman kymmenen vuoden kuluttua. päästöttömiä ja bioenergiakin hiilidioksidineutraalia; vaikka biomassan polttamisesta vapautuu hiilidioksidia, kasvit sitovat sitä saman määrän kasvaessaan uudelleen, Petra Lundström sanoo. Fortumilla on oma ohjelmansa bioenergian käytön lisäämiseksi. Laitoksilla tehdään esimerkiksi koepolttoja, joissa tavoitteena on korvata fossiilinen polttoaine biopohjaisilla polttoaineilla. Fortum on mukana myös pyrolyysiin perustuvan biojalostamokonseptin kehityshankkeessa. Pyrolyysissa kiinteitä aineita hajotetaan kuumentamalla niitä hapettomassa tilassa, ja jalostamokonseptissa tarkoituksena on tuottaa bioöljyä pyrolysoimalla samalla, kun biomassalla tuotetaan sähköä ja lämpöä. Lundströmin mainitsemista muista uusiutuvista energianlähteistä tuulivoimalat ovat jo suurelle yleisölle tuttuja, mutta aaltoenergian ja aurinkosähkön potentiaaliin on monen vaikeampi uskoa. Aallot ja erityisesti aurinko voivat olla merkittäviä energianlähteitä muutaman kymmenen vuoden kuluttua, Lundström vakuuttaa. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitsemme sekä tulevaisuuden teknologiaa että sellaisia ratkaisuja, jotka ovat heti paikalla valmiita käytettäviksi. Homma on saatava hallintaan, hän jatkaa. Hiilidioksidipäästöttömään ydinvoimaan liittyvien tekniikoiden kehittäminen on siksi kolmas tärkeä osaalue Fortumin t&k-paketissa. FORTE 1/2008 9

10 Energiateknologian kehitystä ajaa eteenpäin kaksi voimaa: ilmastonmuutos ja energiaturvallisuus. Hiilidioksidi haltuun vaikka hiiltä palaa Pelkkä energiansäästö, uusiutuvat energianlähteet ja ydinvoima eivät kuitenkaan vielä tee kehityksestä kestävää: globaalisti katsottuna hiilivoima on merkittävässä roolissa vielä kauan. Tällä hetkellä hiilellä tuotetaan noin 40 prosenttia maailman sähköntarpeesta, ja Aasiassa uusia hiililaitoksia nousee Lundströmin mukaan kuin sieniä sateella esimerkiksi Kiinassa laitos tai jopa kaksi joka ikinen viikko. Tilanne on siten lukittu kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Hiili ei ole täysin korvattavissa millään, eikä länsimailla toisaalta ole oikeutta estää näitä valtioita kehittymästä, Lundström toteaa. Vaihtoehtoja ei siten ole: hiilivoimalaitoksissa syntyvä hiilidioksidi on otettava talteen. Euroopan unionissa käynnistetään demonstraatio-ohjelma, jonka lopputuloksena pitäisi syntyä kymmenkunta puhdasta, fossiilista polttoainetta käyttävää voimalaitosta. Niissä CO 2 otetaan talteen ennen kuin se vapautuu ilmakehään. Fortumin tavoitteena on saada yksi näistä laitoksista Pohjoismaihin, ja päämäärään pääsemiseksi yhtiö on mukana useissa hankkeissa. Vuoden alussa Fortum ja Teollisuuden Voima käynnistivät hankkeen, jonka tarkoituksena on etsiä vaihtoehtoisia teknologioita hiilidioksidin talteenottamiseksi. Tavoitteena olisi ottaa valittu teknologia käyttöön vuonna Myös Ruotsissa Värtanin voimalaitoksella testataan parhaillaan hiilidioksidin erottamista savukaasuista. Lupaavalta näyttää: 99 prosenttia hiilidioksidista on saatu erotettua. Mahdollisia menetelmiä CO 2 :n talteenottamiseksi ja varastoimiseksi on kuitenkin useita, eikä vielä ole lainkaan selvää, mikä on paras mihinkin kohteeseen. Fortum haluaa toistaiseksi osallistua kehityshankkeisiin laajalla rintamalla, Lundström kertoo. Globaali konsensus Energiateknologia on tulevaisuuden ala; jo Euroopan unionin tiukat päästötavoitteet pitävät huolen, että sille on annettava valtavasti painoarvoa. Mutta onko realistista esittää, että ilmastonmuutoksesta kärsivä maapallo on vielä pelastettavissa? Teknologian näkökulmasta kyllä, Lundström vastaa. Energian käytön tehostaminen ei ole tekninen ongelma, se edellyttää pitkälti vain asennemuutosta ja valistuneita valintoja meidän kaikkien jokapäiväisessä elämässä. Uusiutuvia energianlähteitäkin on jo käytössä, ja paljon on myös sellaisia energiamuotoja, joiden käyttöä voidaan lisätä. Esimerkiksi aurinkosähköön ja polttokennoihin liittyy vielä teknisiä haasteita, muttei mitään, mitä ei voitaisi ratkaista. Ydinvoima on lähinnä poliittinen ongelma; moni vieroksuu sitä. Eikä hiilidioksidin talteenottokaan ole science fictionia, vaikka siinä on edelleen ongelmakohtia ratkaistavana. Lundström korostaa, että ilmastonmuutoksen hanskaaminen vaatiikin ennen muuta yhteistä sopimista. Kaikkien toimijoiden on vähennettävä päästöjä, ja on löydettävä poliittinen konsensus globaalisti. Kysyimme Fortumin kestävän kehityksen johtajalta Carola Teir-Lehtiseltä, mikä on energiayhtiöiden rooli hiilidioksidivapaan tuotannon kehittämisessä. Kaikista Euroopan hiilidioksidipäästöistä energiaperäisten päästöjen osuus on 80 prosenttia. Ja kun sähkön tuotannon odotetaan entisestään kasvavan, ovat energiayhtiöt ilman muuta haasteen keskiössä ja meidän vastuumme on suuri. Olemme Fortumissa tarttuneet haasteeseen jo monta vuotta sitten, mikä näkyy siinä, että päästöttömän tuotantomme osuus on kasvanut tasaisesti viimeisen viidentoista vuoden ajan. Parhaillaan meillä on käynnissä mittava kolmen miljardin euron investointiohjelma, josta noin 90 prosenttia on hiili dioksiditonta tuotantoa. Olemme Pohjoismaiden suurin ympäristömerkityn sähkön myyjä asiakastamme ostavat ympäristömerkittyä sähköä. Alkuvuodesta toimme markkinoille myös kaksi uutta, yritysasiakkaille suunnattua tuotetta: Fortum Carbon Free -merkintä annetaan sähkölle, jonka tuotantovaiheessa ei synny hiilidioksidipäästöjä ja Fortum Renewable -sähkö on tuotettu kokonaan uusiutuvilla energialähteillä. Pyrkimyksemme on kasvattaa hiilidioksidittoman energian kysyntää ja sen myötä lisätä CO 2 -vapaata tuotantoa. Fortum Carbon Free ja Fortum Renewable Fortum Carbon Free ja Fortum Renewable ovat Fortumin omia ympäristömerkintöjä, jotka ovat suurten yritysasiakkaiden saatavissa sekä Suomen että Ruotsin markkinoilla. Uudet tuotteet tuotiin markkinoille asiakkaan työkaluiksi; valitsemalla Carbon Free- tai Renewable-tuotteen asiakas voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään. Fortum Carbon Free -ympäristömerkinnällä varustettu sähkö on tuotettu pääosin ydinvoimalla, ja se on asiakkaalle lisämaksuton. Yhtiön tuhat nykyistä suurasiakasta saavat merkinnän automaattisesti. Fortum Renewable -ympäristömerkitty sähkö puolestaan on tuotettu sataprosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä, bio-, tuuli-, aurinko- ja vesivoimalla. Renewable-merkittyä ympäristöarvoa voi ostaa Fortumilta, vaikka sähkön fyysinen toimitus olisi ostettu joltakin toiselta myyjältä. Pienasiakkaat voivat yhä ostaa uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua Norppasähköä solmimalla Fortum Kesto -sopimuksen. Kaikki Fortumin ympäristömerkitty sähkö on tuotettu Pohjoismaissa, ja ulkopuolinen tilintarkastaja varmistaa vuosittain, että ympäristömerkintöjen mukainen sähköntuotanto vastaa myytyä ympäristöarvon määrää. Fortum Carbon Free- ja Fortum Renewable -ympäristömerkinnät perustuvat kansainväliseen ISO standardiin. Fortum Renewable -merkintään hankittu ympäristöarvo on rekisteröity EU:n uusiutuvan sähköntuotannon alkuperätakuurekisteriin ja merkintä on liitetty kansainväliseen vihreiden sertifikaattien etujärjestön RECS International Quality Standard -järjestelmään. 10 FORTE 1/2008

11 Energiaa TEKSTI: SAMI LAAKSO, COMPOSITOR OY KUVA: TOMI PARKKONEN Mittaamattomat määrät aaltoenergiaa meren pohjassa ja maailman johtava ilmiötä hyödyntävä yritys kaukana rannikolta kuulostaa uskomattomalta. Ja kuin seikkailukirjasta on myös tarinan alku. Ammattisukeltaja Rauno Koivusaari oli jo rutinoitunut hylyntutkija, kun hän eräällä sukelluksellaan pysähtyi tarkkailemaan lähellä pohjaa, useita metrejä pinnan alla olevan puuparrun liikkeitä. Parru eteni säännöllisesti pienen matkaa yhteen suuntaan ja palasi aina takaisin lähtöpisteeseensä. Ja liike toistui ja toistui. Asiaan huomiota kiinnitettyään Koivusaari havaitsi, että myös uponneen laivan kylki teki samanlaista jatkuvaa edestakaista liikettä. Esineitä liikuttelevat pohja-aallot eivät sinänsä olleet uusi asia sukeltajille ja aaltotutkijoille. Mutta sukellusreissulla tehdyt konkreettiset havainnot jäivät Koivusaaren ajatuksissa kytemään ja niistä jalostui uutta luova ajatus pohja-aaltojen hyödyntämisestä energian tuotantoon. Noista 1990-luvun alkuvuosista idea pohja-aaltojen valjastamisesta on edennyt konkreettisiksi toimenpiteiksi. AW-Energy Oy on kehittänyt ilmiötä hyödyntävän, WaveRolleriksi nimeämänsä teknologian ja saanut sille patentin useissa maissa. Merten aarteet AW-Energyn toimitusjohtaja Tuomo Hyysalo ja projekti päällikkö Erkki Kasanen eivät oudoksu ihmetteleviä kysymyksiä espoolaisesta yrityksestä valtamerten pohja-aaltojen hyödyntäjänä. Tässä tarvitaan aaltojen ymmärtämistä, ja sitä on väellämme. Lisäksi tarvitaan osaamista hydrauliikasta, sähkönsiirrosta ja kontrollitekniikasta, ja niiden suhteen teknologiaympäristö on täällä hyvä, Hyysalo selittää. FORTE 1/

12 Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen on noussut pinnalle, kun fossiilisille energialähteille on pohdittu vaihtoehtoja ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Eniten esillä ovat olleet tuuli- ja aurinkoenergia, mutta katseet on käännetty myös merelle. Hyysalolla ja Kasasella on esittää suuria lukuja aaltoenergian hyödyntämismahdollisuuksista. WaveRoller-teknologian globaaliksi tuotanto AW-Energyn väki ymmärtää aaltoja, sanovat toimitusjohtaja Tuomo Hyysalo (oik.) ja projektipäällikkö Erkki Kasanen. potentiaaliksi on arvioitu 530 terawattituntia vuodessa, mikä laitoksen keskimääräisellä teholla vastaa noin 60 gigawattia, Kasanen kertoo. Hyysalo jatkaa, että pohja-aaltoja käyttävä teknologia on vain yksi aaltoenergian hyödyntämistapa. Aaltovoiman kokonaispotentiaaliksi on arvioitu vuoteen 2025 mennessä 2000 terawattituntia vuodessa, hän kertoo. 12 FORTE 1/2008

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

Katseet sähkönhintaan. Pelastetaan maailma ilmastonmuutokselta. Fortum 1 2007. Rahat likoon energia-alan puolesta? Sukellus.

Katseet sähkönhintaan. Pelastetaan maailma ilmastonmuutokselta. Fortum 1 2007. Rahat likoon energia-alan puolesta? Sukellus. Katseet sähkönhintaan Fortum 1 2007 Pelastetaan maailma ilmastonmuutokselta Rahat likoon energia-alan puolesta? Sukellus kylpylän lämpöön 15 18 On aika ryhtyä toimiin Eurooppa on saanut todellisen energiaherätyksen.

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Hiilidioksidi talteen. Valintoja

Hiilidioksidi talteen. Valintoja Hiilidioksidi talteen Valintoja 20 26 17 Suurin osa ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasuista syntyy energiantuotannossa ja -kulutuksessa. Siksi jokainen meistä, niin energian tuottaja kuin käyttäjäkin,

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ Fortum 4 2010 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 Jorma Blom Suomenojan voimalaitokselta on tekemässä kaupunkilaisille lämpöä, jonka tuottaminen hyödyntää

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 Fortum 3 2009 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 VIERAILULLA VIHREÄSSÄ TOIMISTOSSA 16 HENKILÖKUVASSA ANNE BRUNILA 22 Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon.

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ENERGIAOPAS Elokuu 2007 Kuluttajilla on tärkeä rooli energiantuotannon tulevassa kehittymisessä. ENERGIATEHOKAS KOTI Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007

Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2007 1 (10) Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare. Kuva

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin

Ytimekäs. harjan- nostajaisiin. OL3:n tähänastinen työ huipentui. Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 4 / 2 0 0 9 Energiateollisuuden visiossa Sähkön tuotanto hiilineutraalia vuonna 2050 Pohjolan Voima panostaa päästöttömiin OL3:n

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Vuosikatsaus 2010 Vuosi sujui menestyksekkäästi 6 Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot