EU uudistaisi merkittävästi tilintarkastuksen sääntelyä. Suomen BKT kasvaa vain yritysten kasvusta. Arvonlisävero haastaa printtimedian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU uudistaisi merkittävästi tilintarkastuksen sääntelyä. Suomen BKT kasvaa vain yritysten kasvusta. Arvonlisävero haastaa printtimedian"

Transkriptio

1 EU uudistaisi merkittävästi tilintarkastuksen sääntelyä Suomen BKT kasvaa vain yritysten kasvusta Arvonlisävero haastaa printtimedian

2 AJANKOHTAISKATSAUS 40-vuotta suomalaista yritystoimintaa tukemassa Toimintamme aloittamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Tuona aikana olemme kehittyneet yli 70 henkilöä työllistäväksi yritysryhmäksi, johon kuuluvat Tuokko Tilintarkastus Oy:n lisäksi ulkoistettuja hallintopalveluja tarjoava Tuokko Laskenta Oy ja samoja palveluja Virossa tarjoava Tuokko Oü. Kiitos tästä kehityksestä kuuluu ennen kaikkea asiakkaillemme ja yhteistyötahoillemme. Ilman toimintaamme kohtaan osoitettua luottamusta edellä todetun kaltainen kehitys ei olisi ollut mahdollista. Tilintarkastus on lakisääteisyydestään huolimatta omistajia ja johtoa palvelevaa toimintaa. Tilintarkastus on palveluammatti. Viime vuosina tilintarkastus on ollut monien muutosten kohteena. Muutokset ovat lähtöisin kansainvälisyydestä eivätkä ne kaikilta osin ole olleet suomalaista ajatustapaa mukailevia. Kansainvälistyminen on muutoinkin ollut viimeksi kuluneelle vuosikymmenelle tyypillinen ilmiö. Kansainvälistymisessä on kuitenkin tehtävä ero sille, kansainvälistyykö yhtiön toiminta vai kansainvälistyykö yhtiön omistus. Ensin mainittu on varmasti välttämätöntä suomalaiselle yritystoiminnalle ja sitä kautta koko yhteiskunnalle. Jälkimmäisen osalta ei asia välttämättä olekaan näin. Omistuksen siirtyessä pois suomalaisten käsistä on monissa tapauksissa ollut seurauksena myös yhtiön ja sen toiminnan siirtyminen pois Suomesta. Tämän kaltainen kehitys ei ole etumme mukaista, mikä tulisi aina ottaa huomioon yrittämiseen olennaisesti liittyvistä asioista ja edellytyksistä päätettäessä. Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyötahojamme sekä kuluvan vuoden että 40 toimintavuotemme aikana osaksemme tulleesta luottamuksesta ja toivotan kaikille Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2012! Timo Tuokko toimitusjohtaja 2 TUOKKOnen 4/11

3 Tuokko Tilintarkastus Oy:n nimityksiä AJANKOHTAISTA Yhtiömme työntekijä, tradenomi Anu Blomster on suorittanut hyväksytysti HTMtutkinnon. CISA, HM Jarmo Touru on nimitetty tietojärjestelmäasiantuntijaksi Jarmo työskentelee Kuopiosta käsin. KTM Carita Käppi on nimitetty Helsingin toimistoon sisäiseksi tarkastajaksi KTM Pirjo Lehtovaara on nimitetty Tampereen toimistoon tilintarkastusassistentiksi Tänä vuonna olemme lahjoittaneet joulukorttivarat Pelastakaa Lapset ry:n keräykseen. TUOKKOnen 4/11 3

4 TUOKKO VIERAILEE Suomen BKT kasvaa vain yritysten kasvusta Haastattelimme lehteemme Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhasta. Perheyritysten liiton perusti edesmennyt Peter Fazer ja liitto aloitti toimintansa toukokuussa 1997 Family Business Network Finland -nimisenä verkostona. Vuonna 1999 nimi suomennettiin Perheyritysten liitoksi ja yhdistyksestä tuli valtakunnallinen perheyritysten yhteistyö-, valmennus- ja edunvalvontajärjestö. Perheyritysten liitto ry:n missiona on vastuullisen, kasvollisen omistajuuden edistäminen. Suomi elää yrityksistä! Mitä meillä pitäisi tehdä, jotta yrittäjäksi ryhtymisen kynnys madaltuisi ja jotta meille syntyisi menestyviä kasvuyrityksiä? Suomi tarvitsee talouskasvua hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ja tarvittava BKT:n kasvu voi syntyä vain yritystoiminnan volyymin kasvusta. Mitään muuta lähdettä kestävälle talouskasvulle ei ole. Näen yrittäjän uralla monta porrasta ylitettäväksi. Ensimmäinen on ryhtyä palkansaajasta yrittäjäksi. Sen askeleen tuhannet ovat valmiita ottamaan vuosittain. Seuraava kynnys liittyy työnantajaksi ryhtymiseen, josta vaikeudet alkavat. Ammattilaiset auttavat kyllä byrokratiasta selviämiseen, mutta liikevaihdon pitää kasvaa tuntuvasti ja riski epäonnistumiseen kasvaa. Moni pelkää sitä, että jos epäonnistuu henkilövalinnassa, saattaa koko firma mennä alta. Tässä olen kannustanut vakuutusyhtiöitä miettimään, voisiko tämänkaltaiseen pienten yritysten työllistämiseen liittyvään henkilöriskiin löytää vakuutusjärjestelmän kautta kollektiivista riskienhallintaa koska ei näytä todennäköiseltä, että työlainsäädäntö olisi tätä riskiä keventämässä. Kolmas porras useilla on kansainvälistyminen. Nuoria yrittäjäksi ryhtyviä opetetaan alusta alkaen siihen, että toiminnassa kannattaa unohtaa kansalliset rajat alusta alkaen. Samaa rahaa se on rajan takanakin. Perheyritysten liitto korostaa sitä, että yrityksen kasvu vaatii aina rahoituksen. Jokainen laajentuminen vaatii omaa pääomaa ja finanssikriisin yksi seuraus on se, että oman pääoman merkitys korostuu entisestään. Meidän kannaltamme ongelma juuri kasvukykyisissä yrityksissä, joille on kertynyt nettovarallisuutta, on se, että omassa yrityksessä pidettävän oman pääoman tuottoa verotetaan (yhteisövero + osinkovero) huomattavasti kireämmin kuin muita pääomatulolajeja. Tavoittelemme yhdenvertaisuutta, jolloin omistajien kannattaisi listaamattomissa yrityksissä sijoittaa omaan yritykseen sen sijaan, että nyt haetaan suoria kiinteistösijoituksia, korkorahastoja ja talletuksia. Tämä yhdenvertaisuuden toteuttaminen olisi yksi niistä toimista, jotka loisivat luontevia rahoitusedellytyksiä yritysten kasvulle. Viime vuosina suomalaisia menestyviä yrityksiä on runsain mitoin siirtynyt ja siirtyy edelleenkin ulkomaiseen omistukseen, joukossa myös monia menestyviä perheyrityksiä. Mitä ajatuksia tämän kaltainen kehitys Teissä herättää? Tämä on huolestuttava ja vähän masentava kehitys. Aina välillä lehdissä on listoja viikon yrityskaupoista ja säännöllisesti ostajina ainakin joka kolmannessa tilanteessa on ulkomainen yritys. Valitettavan usein kasvukykyiset perheyritykset vaihtavat tällä tavalla omistajaa sukupolvenvaihdostilanteessa. Perintö- ja lahjavero eivät helpota ongelmaa. Liian usein on helpompaa ja vaivattomampaa myydä yritys ulkopuolisille kuin ottaa toiminnan jatkuvuudesta vastuuta ja maksaa siitä vielä verona valtiolle tuntuva osuus. Yritysten kannalta sukupolvenvaihdos on raskas vaihe. Yleensä veroseuraamukset on imettävä yrityksestä ylimääräisinä osinkoina, koska harvoin nuorella perheellä on sellaisia varoja omasta takaa maksaa. Perheyritykset ovat työllisyytemme kannalta merkittävä yritysryhmä. Onko työllistämisen kynnys perheyrityksen näkökulmasta liian korkea ja mitä asialle pitäisi tehdä? Vuodesta 1994 pk-yritysten osuus yritysten työntekijämäärästä on noussut 57 4 TUOKKOnen 4/11

5 TUOKKO VIERAILEE prosentista yli 64 prosenttiin. Tämä on ollut erittäin merkittävä muutos lyhyessä ajassa. Tosiasia on se, että vastuun työllisyyden paranemisesta kantavat pkyritykset siis alle 250 työntekijän yritykset. Kyse ei kuitenkaan ole missään tapauksessa vastakkainasettelusta suurten kanssa, koska globaaliin talouteen osallistuvat suuret yritykset käyttävät alihankkijoina kymmeniä tuhansia pienempiä yrityksiä. Yrityskenttä on kuin elollinen orgaani, jossa jokaista osaa tarvitaan. Globalisaation kehittymisen myötä suuruuden ihannointi on nostanut päätään ja suuruus sinänsä on muodostunut monissa tapauksissa keskeiseksi tavoitteeksi. Millaisena tämän kehityksen valossa näette pk-sektorin toimintaedellytykset ja toimintaedellytysten turvaamisen? Osa kansallisista sisämarkkinoistamme pysyy verraten paikallisina ja suljettuina globaalilta kilpailulta. Mutta tähän ei minkään yrityksen pidä tuudittautua vaan kannattavuutta ja kilpailukykyä on haettava käyttäen vertailukohtana kansainvälisesti pärjääviä yrityksiä. Globalisaatio luo ennen näkemättömiä mahdollisuuksia ja samaan aikaan nopeasti ja yllättävästikin tulevia kustannuspaineita kilpailun ja uusien teknologioiden kautta. Pk-sektorilla on valttinaan niin halutessaan ketteryys ja kyky mukautua ja uusiutua. Monissa perheyrityksissä tämä uusiutumiskyky on näkynyt siinä, että jopa toimialaa vaihdetaan. Yritys ja pitkäjänteinen omistus säilyvät, mutta yritys muuttaa toimialaansa havaitessaan, että edessä on joko uudistuminen tai hiipuminen. Kuvassa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen. Mikä on paras urheilusaavutuksenne? Eniten olen kokenut ylittäneeni itseni aikanaan Sulkavan souduissa. Eniten nautin, jos pakkasyöt tuovat järville kristallinkirkkaan teräsjään, jalkaan saa vaelluskengät ja retkiluistimen terät, käsiin sauvat, kaulaan naskalit ja reppuun evästä. TUOKKOnen 4/11 5

6 VEROTUS Arvonlisävero haastaa printtimedian Media elää olemassaolonsa suurinta murrosta, kun perinteisen printtimedian rinnalle on kehittynyt digitaalisia verkko- ja mobiilikanavia. Tämä kehitys on avannut kuluttajille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on sovittu tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien siirtymisestä nollaverokannan piiristä alimman eli 9 prosentin arvonlisäverokannan soveltamisen piiriin vuoden 2012 alusta. Ulla Grönberg ja Leena Juusela Tuokko Tilintarkastus Oy Korotuksen tausta Alma Media 360:n toimitusjohtaja Petri Läntinen uskoo printtimediaan. Monet puolueet vastustivat rajusti arvonlisäverokantojen korotusta ennen eduskuntavaaleja ja tämän vuoksi arvonlisäverokantoja ei juurikaan korotettu. Ainoa arvonlisäverokorotusta koskeva sovittu muutos koskee vähintään kuukaudeksi tilattuja sanoma- ja aikakauslehtiä. Eduskunnasta todetaan, että valtiontalous on erittäin alijäämäinen ja valtion velanotto on suurta. Tämän vuoksi tehdään ratkaisuja, jotka tuovat talouttamme varmemmalle pohjalle. Toimenpiteinä tämä merkitsee sekä menosäästöjä että lisäverotuloja. Tilattujen lehtien arvonlisäveron korotus on pieni osa suurta kokonaisuutta, jolla valtiontaloutta pyritään saattamaan kuntoon. Tilatuille lehdille asetettavaa verokannan nostoa perustellaan tasapuolisuudella, koska kirjoihinkin sovelletaan 9 prosentin arvonlisäveroa. Verokohtelu vastaa myös yleisintä eurooppalaista käytäntöä. Veromuutos ei vaikuta yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien verokohteluun (AVL 4 ja TVL 23 ). Yleishyödyllisen yhdistyksen lehden painoksen myynti säilyy 0-verokannan alaisena, joten painotyön osalta kustannuksiin ei ole tulossa muutosta. Yleishyödyllisten yhteisöjen lehtien myynnistä 6 TUOKKOnen 4/11

7 saamat tulot jäävät jatkossakin arvonlisäverotuksen ulkopuolelle, ellei lehdistä saatuja tuloja pidetä elinkeinotoiminnasta saatuina tai ellei yhteisö ole hakeutunut toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi. Tuloverolain 23 :n mukaan yhteisön elinkeinotulona ei pidetä jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa. Kuitenkin, jos lehti on ostettu kokonaisuudessaan kustantajalta tai yhteisö on tilannut lehden kustantajalta osoitteellisena jakeluna suoraan jäsenilleen, vaikuttaa muutos kustannuksia korottavasti, sillä yhteisö joutuu jatkossa maksamaan lehden hankintahinnan 9 %:n verolla lisättynä. Korotus astuu voimaan Eduskunta käsitteli hallituksen esitystä laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta täysistunnossa ja hyväksyi tuolloin lain sisällön. Lain lopullinen hyväksyntä tapahtui eduskunnan täysistunnon toisessa käsittelyssä Päätös syntyi selkein äänin Korotusta ei mietitty loppuun asti Alma Media 360:n toimitusjohtaja Petri Läntinen ei pidä tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäveron korotusta oikeana. Asia otettiin käsittelyyn keskeneräisenä eikä sitä oltu valmisteltu ja mietitty loppuun asti. Läntisen näkemys korotuksen oikeellisuudesta edustaa alan yleistä mielipidettä. Verotuotot Korotuksen verotuottovaikutukseksi on laskettu miljoonaa euroa. Ennakkotilausten vuoksi vuoden 2012 verotuottovaikutukseksi on arvioitu noin 50 miljoonaa euroa. Läntinen arvioi valtiolle kertyvän verohyödyn jäävän paljon laskettua pienemmäksi. Korotus siirtyy kuluttajahintoihin Valtion arvioissa oletetaan, että veronkorotus siirtyy lähes täysimääräisesti kuluttajahintoihin. On selvää, että lehtien tilaushinnat nousevat. Mediataloilla ei ole varaa subventoida korotusta muulla tavoin. Vaikka ilmoitushintoja pyritään nostamaan, ei tämä vaihtoehto ole välttämättä lainkaan realistinen, koska nykyisin erilaisten mahdollisten ilmoituskanavien kirjo on monipuolinen ja ilmoittajilla on runsaasti varaa valita haluamansa kanava, toteaa myös Läntinen. Korotuksen vaikutukset Hallituksen esityksen perusteluissa korostetaan, että korotuksen vaikutusarvioiden tekoa vaikeuttaa riittävän tutkimus- ja kokemusperäisen tiedon puute. Muutostekijät, kuten tietoyhteiskuntakehitys ja sähköisten palveluiden lisääntyminen, vaikuttavat omalta osaltaan lehtien toimintaympäristöön. Veronkorotuksen vaikutusta on sen vuoksi vaikea erottaa muista levikkiin vaikuttavista tekijöistä. On kuitenkin selvää, että veronkorotus heijastuu lehtialan liiketoimintaan ja toimintaedellytyksiin: Alv-korotus on jo nyt aiheuttanut sen, että mediatalot ovat aloittaneet yt-neuvottelut, joilla ne varautuvat korotuksiin., toteaa Läntinen. On arvioitu, että lehti- ja painoalalta katoaa jopa 2500 työpaikkaa. Lisäksi arvioidaan, että työpaikkoja katoaisi jopa yli tuhat muilta liitännäisaloilta kuten lehtien jakelusta sekä metsä- ja paperiteollisuudesta. Lehdistön seuranta ja tulevaisuus Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan, että lehdistön asemaa on syytä seurata. Tämä koskee erityisesti pieniä tilattavia harraste-, tiede-, kulttuuri- ja vaihtoehtolehtiä sekä paikallislehtiä, joiden ilmoitusmäärät ovat vähäiset ja joihin veronkorotus iskee kovimmin. Näillä on kuitenkin erityinen asema tiedon ja sivistyksen välittäjinä sekä lehdistön monipuolisuuden edustajina. Valiokunta pitää tärkeänä, että niitä tuetaan tarpeen tullen myös verotuksen ulkopuolisin keinoin. Myös liikenne- ja viestintäministeriö arvioi, että muutos saattaa edellyttää pidemmällä aikavälillä viestintäpoliittisia toimenpiteitä sananvapauden turvaamiseksi. Suomalaisten lukuaste on korkea ja Läntinen uskoo, että kaikesta huolimatta printtimedian tulevaisuus on hyvä. Aikakauslehdillä on vahva asema Suomessa. Ne edustavat arjen viihtymistä, elämyksellisyyttä ja nautintoa, jota sähköiset mediat eivät samalla tavalla pysty tuottamaan. Verokohtelu muissa EU-maissa EU:n 27 jäsenvaltiosta 17:ssä lehdillä on alennettu arvonlisävero. Sanomalehdet ovat arvonlisäverottomia Belgiassa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Samoin aikakauslehdet ovat arvonlisäverottomia näissä maissa paitsi Tanskassa, jossa aikakauslehtiin sovelletaan täyttä 25 prosentin arvonlisäverokantaa. Virossa alennettu 9 prosentin arvonlisävero ei koske juoru-, ilmoitus- ym. lehtiä. TUOKKOnen 4/11 7

8 VEROTUS Jatkoa edelliseltä sivulta Arvonlisäverokannat Suomessa vuonna % Yleinen verokanta 13% Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut Henkilökuljetukset Kirjat Liikuntapalvelut 9% Lääkkeet Majoituspalvelut Pääsyliput: kulttuuri-, sirkus- ja urheilutapahtumat, elokuvat ja huvipuistot Yleisradion televisiolupamaksu Vähintään kuukaudeksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet Vienti Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset Osa rahoitus- ja vakuutuspalveluiden liitännäispalveluista kuten sijoitusneuvonta 0% ja tallelokeroiden vuokra Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehdet Vesi- ja ilma-alukset sekä niihin kohdistuvat työ VAPAUTUS Sairaanhoito, lääkärinhoito, hammashoito Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut Koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus Rahoitus- ja vakuutuspalvelut (huom. poikkeus) Arpajaiset ja rahapelit Esiintyvien taiteilijoiden palkkiot Kiinteistöjen sekä rakennusten myynti Julkiset hautauspalvelut Yrjö Tuokko ja Jari Miikkulainen toivottamassa vieraita tervetulleeksi Tuokon tiloihin Helsingin toimitiloihin. 8 TUOKKOnen 4/11

9 Tuokon toiminnan juhlasyksy AJANKOHTAISTA Tänä vuonna tuli kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun kanslianeuvos Yrjö Tuokko aloitti tilintarkastustoimintansa Suomessa. Tätä yhtiön historian merkkitapahtumaa juhlistettiin pitkin syksyä sekä aluetoimistoissamme että Helsingissä. Aluetoimistoissamme Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella järjestettiin toimitusjohtaja Timo Tuokon johdolla ajankohtaisia tilintarkastukseen ja verotukseen liittyviä puolen päivän koulutustapahtumia. Tapahtumat keräsivät runsaasti osanottajia. Tapahtumien päätteeksi juhlistettiin Tuokon 40-vuotista historiaa mukavan leppoisissa tunnelmissa. Juhlasyksy huipentui Helsingin toimistolla järjestettyyn avointen ovien -juhlatilaisuuteen Vieraita olivat vastaanottamassa Yrjö ja Timo Tuokon lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jari Miikkulainen. Juhlijoita saapui runsaasti ja tunnelma toimistolla oli lämmin ja rento. Vieraitamme viihdyttivät Sibelius-Akatemian opiskelija, kitaristi Jarno Heikkilä ja taikuri Keke Pulliainen. Yleisön joukossa kierrellyt taikuri hämmästytti ja ihastutti vieraitamme uskomattomilla tempuillaan. Yrjö ja Timo Tuokko toivottivat Perheyritysten liiton toimitusjohtajan Matti Vanhasen tervetulleeksi. Oulun ajankohtaispäivää vietettiin TUOKKOnen 4/11 9

10 EU uudistaisi merkittävästi tilintarkastuksen sääntelyä Jari Miikkulainen, KHT Tuokko Tilintarkastus Oy Euroopan komissio antoi ehdotuksensa tilintarkastusta koskevan sääntelyn uudistamisesta EU:ssa. Toteutuessaan säännökset eivät muuttaisi merkittävästi ainoastaan tilintarkastusta ja tilintarkastusalaa, vaan myös yritysten ja omistajien toiminta muuttuisi. Ehdotetut muutokset koskisivat ensisijaisesti pörssiyhtiöiden ja finanssisektorilla toimivien yritysten tilintarkastusta. Komissaari Michael Barnierin esityksen taustalla on finanssikriisin opetukset ja pyrkimys edistää luottamusta ja vakautta pääomamarkkinoilla. Pörssiyhtiöiden ja finanssisektorilla toimivien yritysten tilintarkastusta koskevat keskeiset ehdotetut muutokset koskevat mm.: tilintarkastajan pakollista vaihtoa tietyin väliajoin. Tilintarkastajan toimikautta pidentäisi vapaaehtoinen kahden tilintarkastajan valinta yrityksen tilintarkastajiksi pakollisen tarjouskilpailun läpinäkyvyyttä liitännäispalveluiden (mm. verokonsultointi) tarjoamisen rajoittamista Pk-sektorin yritysten, yhdistysten ja säätiöiden, joita tällä hetkellä tilintarkastetaan, käytäntöjä ehdotettu uudistus ei oleellisesti muuttaisi, elleivät ne ole pörssiyhtiöitä tai finanssialan yrityksiä. Pitkä käsittelyprosessi ennen lainvoimaisuutta Ehdotusten käsittely jatkuu sekä Euroopan parlamentissa että Euroopan neuvostossa. Ehdotetuista muutoksista ei ole olemassa yhteistä konsensusta EU:ssa, joten ehdotuksia käsitellään vielä pitkään ennen kuin ne saavat lainvoiman. Käsittely- ja hyväksymisprosessin on arvioitu kestävän EU:ssa jopa 3 5 vuotta. Tilintarkastuksen tärkeä rooli Kaikki taloudellisen informaation luotettavuuden ja laadun lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tervetulleita. Tasekirjojen ja toimintakertomusten tietojen varmentajina tilintarkastajilla on tärkeä tehtävä ja tilintarkastaja on yksi lenkki yrityksen tilinpäätöstietojen raportoinnissa. Ehdotuksen vaikutuksia voidaan arvioida vielä lisää asian käsittelyssä EU:n eri elimissä. Tulisikin pitää huoli siitä, että ehdotuksen tavoitteesta tilinpäätösraportoinnin luottamuksen lisäämiseksi pidettäisiin kiinni. 10 TUOKKOnen 4/11

11 JOULURUNO Joulu, toivo, lohtu ihmisten, juhla suurin joukossa juhlien, mutt tavarat ja pöydätkö notkuvat vain Jouluumme sisällön antavat. Meidät Joulun aikako ainoastaan saa itsemme hetkeks unohtamaan ja muistamaan lähimmäistäkin teoin, sanoin ja ajatuksin. Meistä moni Joulunsakin viettää silmin kostuvin, mutt kerranko vuodessa ainoastaan lähimmäisemme hätä huomataan. Kun sytytät Joulun kynttilän, sen teetkö sä muistaen ystävän, muistaen elämän rajallisuuden, muistaen toivon ja kiitollisuuden. Mä näitä mietin ja kera aatosten palaan muistoihin lapsuusjoulujen: miks isä juur silloin hevosta illasti joulupukki kun ovelle kolkutti. Yrjö Tuokko TUOKKOnen 4/11 11

12 MUISTILISTA Maksuprosentit % % Eläkevakuutusmaksut TyEL -ansion raja 52,49 /kk 51,75 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma v.2011 alle 7518 /6kk 23 v.2012 alle 7746 /6kk 23,30 Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma v.2011 vähintään 7518 /6kk v.2012 vähintään 7746 /6kk TyEL- maksu, perusmaksu, ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta palkkasumma alle , palkkasumma alle ,30 - Palkkasumma , nousee liukuvasti 22, Palkkasumma , palkkasumma yli palkkasumma yli ,30 Työntekijän osuus TyEL- maksusta - alle 53 v. työntekijä 4,7 5,15 - vähintään 53 v. työntekijä 6,0 6,5 YEL 21,6 22,5 53 vuotta täyttäneiltä 22,9 23,85 Työttömyysvakuutusmaksu % % työnantajan osuus 0,80 0,85 työntekijän osuus 0,60 0,80 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 3,45 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 3,20 Korot % Viivästyskorko korkolain mukaan saakka 8,5 Peruskorko ,0 Peruskorko ,25 Määräaikoja verotuksessa - Veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. - Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisen jälkeen. - Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. - Vuoden 2010 alussa käyttöönotettu verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Verotilimenettelyyn kuuluvat kaikki oma-aloitteiset verot lukuun ottamatta varainsiirtoveroa ja ennakontäydennysmaksua. Verotiliverot ilmoitetaan verohallinnolle kausiveroilmoituksella. - Työnantajasuoritukset (sotu ja ennakonpidätykset) maksetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Arvonlisäverot maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, huom. työnantajasuoritukset myöhenevät ja arvonlisäverot aikaistuvat kahdella päivällä. - Sähköisen ilmoituksen on oltava perillä verohallinnossa kuukauden 12. päivä ja paperisen ilmoituksen kuukauden 7. päivä. - Huomioithan, että kannattaa maksaa ennakontäydennystä, jos verolaskelma osoittaa, että ennakot ovat liian pienet. Näin vältytään jäännösveron koroilta, jotka ovat verotuksessa vähennyskelvottomia. Liikaa maksettua ennakkoa voi vielä hakea takaisin neljän kuukauden kuluessa ja ennakon kokonaan poistamista kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Näin saat liikaa maksetut ennakot nopeammin takaisin. Seuraava numero ilmestyy Maaliskuussa! Sotumaksu ,12 2,12 Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (03) Turku Puh. (0440) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (08) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (05) Tallinna Pärnu mnt Tallinn Estonia Puh Fax Tässä julkaisussa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko Yhtiöt Oy ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet.

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

Untitled.notebook. April 16, 2015. laakso jarno. huhti 21 10:42

Untitled.notebook. April 16, 2015. laakso jarno. huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 huhti 21 10:43 Verotettava ansiotulo, euroa Valtion tuloveroasteikko 2015 Vero alarajan kohdalla, euroa 16 500 24 700 8 6,5 Vero alarajan ylittävästä tulon

Lisätiedot

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Sanni Kiri 1. huhti 21 10:42

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Sanni Kiri 1. huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 1 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 2 huhti 21 10:42 Sanni Kiri 3 huhti 21 10:43 Sanni Kiri 4 Valtion tuloveroasteikko 2015 Vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 LUONTOISEDUT 2014. Ravintoetu. Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET. Kotimaan päivärahat 2014.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2014 LUONTOISEDUT 2014. Ravintoetu. Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET. Kotimaan päivärahat 2014. Tärkeitä lukuja vuodelle 01 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 01 LUONTOISEDUT 01 Ravintoetu Puhelinetu PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET Kotimaan päivärahat 01 Kilometrikorvaus SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset

Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset 21.9.2011 Viestinnän Keskusliiton jäsenyritysten ja liittojen sisäiseen käyttöön Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäverokanta Vuonna 2012 tulevat muutokset Tässä muistiossa käsitellään seuraavia

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Suvi Ilvonen 1. huhti 21 10:42

Mab7_Osa2_Verotus.notebook. April 16, 2015. Suvi Ilvonen 1. huhti 21 10:42 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 1 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 2 huhti 21 10:42 Suvi Ilvonen 3 huhti 21 10:43 Suvi Ilvonen 4 Valtion tulovero vuonna 2015 Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla,

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2016 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2016! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015

Tampere 19.-20.5.2015 ASENNE, MENESTYS JA KANSAINVÄLISYYS AMK-PÄIVÄT 2015 Maritta Virtanen Maritta Virtanen (Executive Director, EY) on työskennellyt arvonlisäveroasiantuntijana Ernst & Youngilla vuodesta 2004 alkaen. Tätä ennen hän toimi arvonlisävero- ja liikevaihtoveroasiantuntijana

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija

ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010. Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset ja kv. kaupan uudet säännökset 24.3.2010 Mika Jokinen Veroasiantuntija ALV:n verokantamuutokset 1.7.2010 lukien Laki AVL:n muuttamisesta 29.12.2009 nro 1780/2009 Yleinen arvonlisäverokanta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012 Alma Media Q2 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q2 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

CERTIFIED CREDIT ANALYST 13 KOULUTUSOHJELMA

CERTIFIED CREDIT ANALYST 13 KOULUTUSOHJELMA CERTIFIED CREDIT ANALYST 13 KOULUTUSOHJELMA 23.10.2017-28.5.2018 Kenelle CCA koulutusohjelma on tarkoitettu Koulutukseen osallistuvat ovat Yritystutkimus ry:n jäsenlaitosten yritystutkijoita tai vastaavissa

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen otetaan käyttöön 1.1.2010 verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili ensi vaiheessa koskee oma-aloitteisia veroja, joista yleisimmät ovat

Lisätiedot

Yrittäjäilta Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä

Yrittäjäilta Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä Yrittäjäilta 14.11.2017 Ajankohtaista asiaa verotuksesta, tietosuojasta ja tulorekisteristä 1 Ennakonkannon uudistus Yhteisöjen ennakonkanto uudistui 1.11.2017 1.11.2017 alkaen yhteisöt eivät enää voi

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR. Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelut kestävän hyvinvoinnin Suomessa - Case DIACOR Laura Raitio toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Esitykseni 8.12.2014 Diacor terveyspalvelut Oy osana Suomen suurinta yhteiskunnallista

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

Verotus. Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Verotus. Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Verotus Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Veroaste Suomessa ja EU15-maissa 1980 2010, % % 60 50 40 30 20 10 EU15:n vaihteluväli Suomi EU15 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Lisätiedot

CASIO HOSPITALITY ALV MUUTOS OHJE VERSIOON 2

CASIO HOSPITALITY ALV MUUTOS OHJE VERSIOON 2 CASIO HOSPITALITY ALV MUUTOS OHJE VERSIOON 2 Yleinen arvonlisäverokanta on 22 % (1.7.2010 alkaen 23 %). Elintarvikkeista ja rehuista maksetaan 12 prosenttia (1.7.2010 alkaen 13 %) arvonlisäveroa. Kirjat,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 16.01.2015 :N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2015! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita seuraavasti: - Verovelkarekisteristä

Lisätiedot

Miksi kannattaa tehdä ps. Hypo eläkesäästösopimus ennen vuoden vaihdetta?

Miksi kannattaa tehdä ps. Hypo eläkesäästösopimus ennen vuoden vaihdetta? Miksi kannattaa tehdä ps. Hypo eläkesäästösopimus ennen vuoden vaihdetta? Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy Matti Inha, toimitusjohtaja, rahoitusneuvos 1.11.2010 Ikäsi haarukassa n.

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Yhdistykset, säätiöt ja verotus

Yhdistykset, säätiöt ja verotus Yhdistykset, säätiöt ja verotus Pekka T. Talari Yhdistykset, säätiöt ja verotus Käsikirja yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta EDITA HELSINKI Pekka T. Talari ja Edita Publishing Oy Kansi: Marjut

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010

Verotili ja alkutuotannon harjoittajat. Verohallinto Syksy 2010 Verotili ja alkutuotannon harjoittajat Verohallinto Syksy 2010 Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja ja maksuja koskevia tietoja Verotilin

Lisätiedot

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE

Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE Silta yli synkän virran SUOMI TYÖLINJALLE SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016 TÄSSÄ OLLAAN NYT 1. Kasvu takertelee, Euroopan elpyminen hidasta 2. Hallitus pakastaa Suomen talouden vuodelle 2016 3. Luottamus

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari

Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari Koulutusviennin arvonlisäverotus Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 30.8.2017 Executive Director Maritta Virtanen Kansainvälinen palvelukauppa arvonlisäverotuksessa Myyntimaasäännökset määrittävät,

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Oma Yritys Wanha Satama 28.3.2012 Harri Jyrkiäinen, SuPi pj 1 Suomen Pienyrittäjät Suomen Pienyrittäjät on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden

Lisätiedot

nen Konsernirakenteen suunnittelulla parempaan kannattavuuteen Esko Nurmisen Maalaamo Oy taitaa haastavat kohteet Perheyrityksiä tarkastamassa

nen Konsernirakenteen suunnittelulla parempaan kannattavuuteen Esko Nurmisen Maalaamo Oy taitaa haastavat kohteet Perheyrityksiä tarkastamassa nen Konsernirakenteen suunnittelulla parempaan kannattavuuteen Esko Nurmisen Maalaamo Oy taitaa haastavat kohteet Perheyrityksiä tarkastamassa PÄÄKIRJOITUS Carpe diem tartu hetkeen Tätä kirjoittaessani

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / Y2 PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla Kuvaus pk yritysten kerrannaisvaikutuksista Pirkanmaan kunnissa Vuoden 2007 verotietojen perusteella Kunnallisjohdon seminaari Tallinna 20.05.2009

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Maaseutuohjelman tulevaisuus

Maaseutuohjelman tulevaisuus Maaseutuohjelman tulevaisuus Hämeessä on hyvät eväät Ruokaketjun kehittämisseminaari 12.1.2018 Minna-Mari Kaila MMM MAASEUTUALUEET TUOVAT SUOMELLE TULOJA EU:STA 95 % SUOMESTA MAASEUTUA EU-osarahoitteista

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

nen Yritysjärjestelyillä parempaan kannattavuuteen Kallis diesel ja kannattavuus kuljetusyritysten haasteena

nen Yritysjärjestelyillä parempaan kannattavuuteen Kallis diesel ja kannattavuus kuljetusyritysten haasteena nen Yritysjärjestelyillä parempaan kannattavuuteen Kallis diesel ja kannattavuus kuljetusyritysten haasteena Yhteiskuntavastuu tulevaisuuden menestystekijä Portti globaaleille markkinoille Miten pieni

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Virossa virtaa yrittäjyyteen?

Virossa virtaa yrittäjyyteen? Virossa virtaa yrittäjyyteen? Viro uhka vai mahdollisuus? Irma Pahlman Yliopettaja oikeustieteen tohtori, varatuomari, MBA www.laurea.fi Mikä Viro? Asukkaita 1,3 miljoonaa Euroopan unionin jäsen 2004 Sotilasliitto

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014

Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet. Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Yrittäjän verotuksen uudistustarpeet Niku Määttänen, ETLA VATT päivä, 8.10.2014 Kirjallisuutta Mirrlees review: Tax by design Hetemäen verotyöryhmän raportti Tulolajin valinta: Harju ja Matikka 2012 Investointivaikutukset:

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2. Ravintoetu 2. Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3. Kotimaan päivärahat 2015 3 Tärkeitä lukuja vuodelle 2015 Sisällysluettelo: TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2015 2 LUONTOISEDUT 2015 2 Ravintoetu 2 Puhelinetu 3 PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 3 Kotimaan päivärahat 2015 3 Kilometrikorvaus

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot