EU uudistaisi merkittävästi tilintarkastuksen sääntelyä. Suomen BKT kasvaa vain yritysten kasvusta. Arvonlisävero haastaa printtimedian

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU uudistaisi merkittävästi tilintarkastuksen sääntelyä. Suomen BKT kasvaa vain yritysten kasvusta. Arvonlisävero haastaa printtimedian"

Transkriptio

1 EU uudistaisi merkittävästi tilintarkastuksen sääntelyä Suomen BKT kasvaa vain yritysten kasvusta Arvonlisävero haastaa printtimedian

2 AJANKOHTAISKATSAUS 40-vuotta suomalaista yritystoimintaa tukemassa Toimintamme aloittamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Tuona aikana olemme kehittyneet yli 70 henkilöä työllistäväksi yritysryhmäksi, johon kuuluvat Tuokko Tilintarkastus Oy:n lisäksi ulkoistettuja hallintopalveluja tarjoava Tuokko Laskenta Oy ja samoja palveluja Virossa tarjoava Tuokko Oü. Kiitos tästä kehityksestä kuuluu ennen kaikkea asiakkaillemme ja yhteistyötahoillemme. Ilman toimintaamme kohtaan osoitettua luottamusta edellä todetun kaltainen kehitys ei olisi ollut mahdollista. Tilintarkastus on lakisääteisyydestään huolimatta omistajia ja johtoa palvelevaa toimintaa. Tilintarkastus on palveluammatti. Viime vuosina tilintarkastus on ollut monien muutosten kohteena. Muutokset ovat lähtöisin kansainvälisyydestä eivätkä ne kaikilta osin ole olleet suomalaista ajatustapaa mukailevia. Kansainvälistyminen on muutoinkin ollut viimeksi kuluneelle vuosikymmenelle tyypillinen ilmiö. Kansainvälistymisessä on kuitenkin tehtävä ero sille, kansainvälistyykö yhtiön toiminta vai kansainvälistyykö yhtiön omistus. Ensin mainittu on varmasti välttämätöntä suomalaiselle yritystoiminnalle ja sitä kautta koko yhteiskunnalle. Jälkimmäisen osalta ei asia välttämättä olekaan näin. Omistuksen siirtyessä pois suomalaisten käsistä on monissa tapauksissa ollut seurauksena myös yhtiön ja sen toiminnan siirtyminen pois Suomesta. Tämän kaltainen kehitys ei ole etumme mukaista, mikä tulisi aina ottaa huomioon yrittämiseen olennaisesti liittyvistä asioista ja edellytyksistä päätettäessä. Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyötahojamme sekä kuluvan vuoden että 40 toimintavuotemme aikana osaksemme tulleesta luottamuksesta ja toivotan kaikille Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2012! Timo Tuokko toimitusjohtaja 2 TUOKKOnen 4/11

3 Tuokko Tilintarkastus Oy:n nimityksiä AJANKOHTAISTA Yhtiömme työntekijä, tradenomi Anu Blomster on suorittanut hyväksytysti HTMtutkinnon. CISA, HM Jarmo Touru on nimitetty tietojärjestelmäasiantuntijaksi Jarmo työskentelee Kuopiosta käsin. KTM Carita Käppi on nimitetty Helsingin toimistoon sisäiseksi tarkastajaksi KTM Pirjo Lehtovaara on nimitetty Tampereen toimistoon tilintarkastusassistentiksi Tänä vuonna olemme lahjoittaneet joulukorttivarat Pelastakaa Lapset ry:n keräykseen. TUOKKOnen 4/11 3

4 TUOKKO VIERAILEE Suomen BKT kasvaa vain yritysten kasvusta Haastattelimme lehteemme Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhasta. Perheyritysten liiton perusti edesmennyt Peter Fazer ja liitto aloitti toimintansa toukokuussa 1997 Family Business Network Finland -nimisenä verkostona. Vuonna 1999 nimi suomennettiin Perheyritysten liitoksi ja yhdistyksestä tuli valtakunnallinen perheyritysten yhteistyö-, valmennus- ja edunvalvontajärjestö. Perheyritysten liitto ry:n missiona on vastuullisen, kasvollisen omistajuuden edistäminen. Suomi elää yrityksistä! Mitä meillä pitäisi tehdä, jotta yrittäjäksi ryhtymisen kynnys madaltuisi ja jotta meille syntyisi menestyviä kasvuyrityksiä? Suomi tarvitsee talouskasvua hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ja tarvittava BKT:n kasvu voi syntyä vain yritystoiminnan volyymin kasvusta. Mitään muuta lähdettä kestävälle talouskasvulle ei ole. Näen yrittäjän uralla monta porrasta ylitettäväksi. Ensimmäinen on ryhtyä palkansaajasta yrittäjäksi. Sen askeleen tuhannet ovat valmiita ottamaan vuosittain. Seuraava kynnys liittyy työnantajaksi ryhtymiseen, josta vaikeudet alkavat. Ammattilaiset auttavat kyllä byrokratiasta selviämiseen, mutta liikevaihdon pitää kasvaa tuntuvasti ja riski epäonnistumiseen kasvaa. Moni pelkää sitä, että jos epäonnistuu henkilövalinnassa, saattaa koko firma mennä alta. Tässä olen kannustanut vakuutusyhtiöitä miettimään, voisiko tämänkaltaiseen pienten yritysten työllistämiseen liittyvään henkilöriskiin löytää vakuutusjärjestelmän kautta kollektiivista riskienhallintaa koska ei näytä todennäköiseltä, että työlainsäädäntö olisi tätä riskiä keventämässä. Kolmas porras useilla on kansainvälistyminen. Nuoria yrittäjäksi ryhtyviä opetetaan alusta alkaen siihen, että toiminnassa kannattaa unohtaa kansalliset rajat alusta alkaen. Samaa rahaa se on rajan takanakin. Perheyritysten liitto korostaa sitä, että yrityksen kasvu vaatii aina rahoituksen. Jokainen laajentuminen vaatii omaa pääomaa ja finanssikriisin yksi seuraus on se, että oman pääoman merkitys korostuu entisestään. Meidän kannaltamme ongelma juuri kasvukykyisissä yrityksissä, joille on kertynyt nettovarallisuutta, on se, että omassa yrityksessä pidettävän oman pääoman tuottoa verotetaan (yhteisövero + osinkovero) huomattavasti kireämmin kuin muita pääomatulolajeja. Tavoittelemme yhdenvertaisuutta, jolloin omistajien kannattaisi listaamattomissa yrityksissä sijoittaa omaan yritykseen sen sijaan, että nyt haetaan suoria kiinteistösijoituksia, korkorahastoja ja talletuksia. Tämä yhdenvertaisuuden toteuttaminen olisi yksi niistä toimista, jotka loisivat luontevia rahoitusedellytyksiä yritysten kasvulle. Viime vuosina suomalaisia menestyviä yrityksiä on runsain mitoin siirtynyt ja siirtyy edelleenkin ulkomaiseen omistukseen, joukossa myös monia menestyviä perheyrityksiä. Mitä ajatuksia tämän kaltainen kehitys Teissä herättää? Tämä on huolestuttava ja vähän masentava kehitys. Aina välillä lehdissä on listoja viikon yrityskaupoista ja säännöllisesti ostajina ainakin joka kolmannessa tilanteessa on ulkomainen yritys. Valitettavan usein kasvukykyiset perheyritykset vaihtavat tällä tavalla omistajaa sukupolvenvaihdostilanteessa. Perintö- ja lahjavero eivät helpota ongelmaa. Liian usein on helpompaa ja vaivattomampaa myydä yritys ulkopuolisille kuin ottaa toiminnan jatkuvuudesta vastuuta ja maksaa siitä vielä verona valtiolle tuntuva osuus. Yritysten kannalta sukupolvenvaihdos on raskas vaihe. Yleensä veroseuraamukset on imettävä yrityksestä ylimääräisinä osinkoina, koska harvoin nuorella perheellä on sellaisia varoja omasta takaa maksaa. Perheyritykset ovat työllisyytemme kannalta merkittävä yritysryhmä. Onko työllistämisen kynnys perheyrityksen näkökulmasta liian korkea ja mitä asialle pitäisi tehdä? Vuodesta 1994 pk-yritysten osuus yritysten työntekijämäärästä on noussut 57 4 TUOKKOnen 4/11

5 TUOKKO VIERAILEE prosentista yli 64 prosenttiin. Tämä on ollut erittäin merkittävä muutos lyhyessä ajassa. Tosiasia on se, että vastuun työllisyyden paranemisesta kantavat pkyritykset siis alle 250 työntekijän yritykset. Kyse ei kuitenkaan ole missään tapauksessa vastakkainasettelusta suurten kanssa, koska globaaliin talouteen osallistuvat suuret yritykset käyttävät alihankkijoina kymmeniä tuhansia pienempiä yrityksiä. Yrityskenttä on kuin elollinen orgaani, jossa jokaista osaa tarvitaan. Globalisaation kehittymisen myötä suuruuden ihannointi on nostanut päätään ja suuruus sinänsä on muodostunut monissa tapauksissa keskeiseksi tavoitteeksi. Millaisena tämän kehityksen valossa näette pk-sektorin toimintaedellytykset ja toimintaedellytysten turvaamisen? Osa kansallisista sisämarkkinoistamme pysyy verraten paikallisina ja suljettuina globaalilta kilpailulta. Mutta tähän ei minkään yrityksen pidä tuudittautua vaan kannattavuutta ja kilpailukykyä on haettava käyttäen vertailukohtana kansainvälisesti pärjääviä yrityksiä. Globalisaatio luo ennen näkemättömiä mahdollisuuksia ja samaan aikaan nopeasti ja yllättävästikin tulevia kustannuspaineita kilpailun ja uusien teknologioiden kautta. Pk-sektorilla on valttinaan niin halutessaan ketteryys ja kyky mukautua ja uusiutua. Monissa perheyrityksissä tämä uusiutumiskyky on näkynyt siinä, että jopa toimialaa vaihdetaan. Yritys ja pitkäjänteinen omistus säilyvät, mutta yritys muuttaa toimialaansa havaitessaan, että edessä on joko uudistuminen tai hiipuminen. Kuvassa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen. Mikä on paras urheilusaavutuksenne? Eniten olen kokenut ylittäneeni itseni aikanaan Sulkavan souduissa. Eniten nautin, jos pakkasyöt tuovat järville kristallinkirkkaan teräsjään, jalkaan saa vaelluskengät ja retkiluistimen terät, käsiin sauvat, kaulaan naskalit ja reppuun evästä. TUOKKOnen 4/11 5

6 VEROTUS Arvonlisävero haastaa printtimedian Media elää olemassaolonsa suurinta murrosta, kun perinteisen printtimedian rinnalle on kehittynyt digitaalisia verkko- ja mobiilikanavia. Tämä kehitys on avannut kuluttajille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on sovittu tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien siirtymisestä nollaverokannan piiristä alimman eli 9 prosentin arvonlisäverokannan soveltamisen piiriin vuoden 2012 alusta. Ulla Grönberg ja Leena Juusela Tuokko Tilintarkastus Oy Korotuksen tausta Alma Media 360:n toimitusjohtaja Petri Läntinen uskoo printtimediaan. Monet puolueet vastustivat rajusti arvonlisäverokantojen korotusta ennen eduskuntavaaleja ja tämän vuoksi arvonlisäverokantoja ei juurikaan korotettu. Ainoa arvonlisäverokorotusta koskeva sovittu muutos koskee vähintään kuukaudeksi tilattuja sanoma- ja aikakauslehtiä. Eduskunnasta todetaan, että valtiontalous on erittäin alijäämäinen ja valtion velanotto on suurta. Tämän vuoksi tehdään ratkaisuja, jotka tuovat talouttamme varmemmalle pohjalle. Toimenpiteinä tämä merkitsee sekä menosäästöjä että lisäverotuloja. Tilattujen lehtien arvonlisäveron korotus on pieni osa suurta kokonaisuutta, jolla valtiontaloutta pyritään saattamaan kuntoon. Tilatuille lehdille asetettavaa verokannan nostoa perustellaan tasapuolisuudella, koska kirjoihinkin sovelletaan 9 prosentin arvonlisäveroa. Verokohtelu vastaa myös yleisintä eurooppalaista käytäntöä. Veromuutos ei vaikuta yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien verokohteluun (AVL 4 ja TVL 23 ). Yleishyödyllisen yhdistyksen lehden painoksen myynti säilyy 0-verokannan alaisena, joten painotyön osalta kustannuksiin ei ole tulossa muutosta. Yleishyödyllisten yhteisöjen lehtien myynnistä 6 TUOKKOnen 4/11

7 saamat tulot jäävät jatkossakin arvonlisäverotuksen ulkopuolelle, ellei lehdistä saatuja tuloja pidetä elinkeinotoiminnasta saatuina tai ellei yhteisö ole hakeutunut toiminnastaan arvonlisäverovelvolliseksi. Tuloverolain 23 :n mukaan yhteisön elinkeinotulona ei pidetä jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa. Kuitenkin, jos lehti on ostettu kokonaisuudessaan kustantajalta tai yhteisö on tilannut lehden kustantajalta osoitteellisena jakeluna suoraan jäsenilleen, vaikuttaa muutos kustannuksia korottavasti, sillä yhteisö joutuu jatkossa maksamaan lehden hankintahinnan 9 %:n verolla lisättynä. Korotus astuu voimaan Eduskunta käsitteli hallituksen esitystä laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta täysistunnossa ja hyväksyi tuolloin lain sisällön. Lain lopullinen hyväksyntä tapahtui eduskunnan täysistunnon toisessa käsittelyssä Päätös syntyi selkein äänin Korotusta ei mietitty loppuun asti Alma Media 360:n toimitusjohtaja Petri Läntinen ei pidä tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien arvonlisäveron korotusta oikeana. Asia otettiin käsittelyyn keskeneräisenä eikä sitä oltu valmisteltu ja mietitty loppuun asti. Läntisen näkemys korotuksen oikeellisuudesta edustaa alan yleistä mielipidettä. Verotuotot Korotuksen verotuottovaikutukseksi on laskettu miljoonaa euroa. Ennakkotilausten vuoksi vuoden 2012 verotuottovaikutukseksi on arvioitu noin 50 miljoonaa euroa. Läntinen arvioi valtiolle kertyvän verohyödyn jäävän paljon laskettua pienemmäksi. Korotus siirtyy kuluttajahintoihin Valtion arvioissa oletetaan, että veronkorotus siirtyy lähes täysimääräisesti kuluttajahintoihin. On selvää, että lehtien tilaushinnat nousevat. Mediataloilla ei ole varaa subventoida korotusta muulla tavoin. Vaikka ilmoitushintoja pyritään nostamaan, ei tämä vaihtoehto ole välttämättä lainkaan realistinen, koska nykyisin erilaisten mahdollisten ilmoituskanavien kirjo on monipuolinen ja ilmoittajilla on runsaasti varaa valita haluamansa kanava, toteaa myös Läntinen. Korotuksen vaikutukset Hallituksen esityksen perusteluissa korostetaan, että korotuksen vaikutusarvioiden tekoa vaikeuttaa riittävän tutkimus- ja kokemusperäisen tiedon puute. Muutostekijät, kuten tietoyhteiskuntakehitys ja sähköisten palveluiden lisääntyminen, vaikuttavat omalta osaltaan lehtien toimintaympäristöön. Veronkorotuksen vaikutusta on sen vuoksi vaikea erottaa muista levikkiin vaikuttavista tekijöistä. On kuitenkin selvää, että veronkorotus heijastuu lehtialan liiketoimintaan ja toimintaedellytyksiin: Alv-korotus on jo nyt aiheuttanut sen, että mediatalot ovat aloittaneet yt-neuvottelut, joilla ne varautuvat korotuksiin., toteaa Läntinen. On arvioitu, että lehti- ja painoalalta katoaa jopa 2500 työpaikkaa. Lisäksi arvioidaan, että työpaikkoja katoaisi jopa yli tuhat muilta liitännäisaloilta kuten lehtien jakelusta sekä metsä- ja paperiteollisuudesta. Lehdistön seuranta ja tulevaisuus Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan, että lehdistön asemaa on syytä seurata. Tämä koskee erityisesti pieniä tilattavia harraste-, tiede-, kulttuuri- ja vaihtoehtolehtiä sekä paikallislehtiä, joiden ilmoitusmäärät ovat vähäiset ja joihin veronkorotus iskee kovimmin. Näillä on kuitenkin erityinen asema tiedon ja sivistyksen välittäjinä sekä lehdistön monipuolisuuden edustajina. Valiokunta pitää tärkeänä, että niitä tuetaan tarpeen tullen myös verotuksen ulkopuolisin keinoin. Myös liikenne- ja viestintäministeriö arvioi, että muutos saattaa edellyttää pidemmällä aikavälillä viestintäpoliittisia toimenpiteitä sananvapauden turvaamiseksi. Suomalaisten lukuaste on korkea ja Läntinen uskoo, että kaikesta huolimatta printtimedian tulevaisuus on hyvä. Aikakauslehdillä on vahva asema Suomessa. Ne edustavat arjen viihtymistä, elämyksellisyyttä ja nautintoa, jota sähköiset mediat eivät samalla tavalla pysty tuottamaan. Verokohtelu muissa EU-maissa EU:n 27 jäsenvaltiosta 17:ssä lehdillä on alennettu arvonlisävero. Sanomalehdet ovat arvonlisäverottomia Belgiassa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Samoin aikakauslehdet ovat arvonlisäverottomia näissä maissa paitsi Tanskassa, jossa aikakauslehtiin sovelletaan täyttä 25 prosentin arvonlisäverokantaa. Virossa alennettu 9 prosentin arvonlisävero ei koske juoru-, ilmoitus- ym. lehtiä. TUOKKOnen 4/11 7

8 VEROTUS Jatkoa edelliseltä sivulta Arvonlisäverokannat Suomessa vuonna % Yleinen verokanta 13% Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut Henkilökuljetukset Kirjat Liikuntapalvelut 9% Lääkkeet Majoituspalvelut Pääsyliput: kulttuuri-, sirkus- ja urheilutapahtumat, elokuvat ja huvipuistot Yleisradion televisiolupamaksu Vähintään kuukaudeksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet Vienti Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset Osa rahoitus- ja vakuutuspalveluiden liitännäispalveluista kuten sijoitusneuvonta 0% ja tallelokeroiden vuokra Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehdet Vesi- ja ilma-alukset sekä niihin kohdistuvat työ VAPAUTUS Sairaanhoito, lääkärinhoito, hammashoito Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut Koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus Rahoitus- ja vakuutuspalvelut (huom. poikkeus) Arpajaiset ja rahapelit Esiintyvien taiteilijoiden palkkiot Kiinteistöjen sekä rakennusten myynti Julkiset hautauspalvelut Yrjö Tuokko ja Jari Miikkulainen toivottamassa vieraita tervetulleeksi Tuokon tiloihin Helsingin toimitiloihin. 8 TUOKKOnen 4/11

9 Tuokon toiminnan juhlasyksy AJANKOHTAISTA Tänä vuonna tuli kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun kanslianeuvos Yrjö Tuokko aloitti tilintarkastustoimintansa Suomessa. Tätä yhtiön historian merkkitapahtumaa juhlistettiin pitkin syksyä sekä aluetoimistoissamme että Helsingissä. Aluetoimistoissamme Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella järjestettiin toimitusjohtaja Timo Tuokon johdolla ajankohtaisia tilintarkastukseen ja verotukseen liittyviä puolen päivän koulutustapahtumia. Tapahtumat keräsivät runsaasti osanottajia. Tapahtumien päätteeksi juhlistettiin Tuokon 40-vuotista historiaa mukavan leppoisissa tunnelmissa. Juhlasyksy huipentui Helsingin toimistolla järjestettyyn avointen ovien -juhlatilaisuuteen Vieraita olivat vastaanottamassa Yrjö ja Timo Tuokon lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jari Miikkulainen. Juhlijoita saapui runsaasti ja tunnelma toimistolla oli lämmin ja rento. Vieraitamme viihdyttivät Sibelius-Akatemian opiskelija, kitaristi Jarno Heikkilä ja taikuri Keke Pulliainen. Yleisön joukossa kierrellyt taikuri hämmästytti ja ihastutti vieraitamme uskomattomilla tempuillaan. Yrjö ja Timo Tuokko toivottivat Perheyritysten liiton toimitusjohtajan Matti Vanhasen tervetulleeksi. Oulun ajankohtaispäivää vietettiin TUOKKOnen 4/11 9

10 EU uudistaisi merkittävästi tilintarkastuksen sääntelyä Jari Miikkulainen, KHT Tuokko Tilintarkastus Oy Euroopan komissio antoi ehdotuksensa tilintarkastusta koskevan sääntelyn uudistamisesta EU:ssa. Toteutuessaan säännökset eivät muuttaisi merkittävästi ainoastaan tilintarkastusta ja tilintarkastusalaa, vaan myös yritysten ja omistajien toiminta muuttuisi. Ehdotetut muutokset koskisivat ensisijaisesti pörssiyhtiöiden ja finanssisektorilla toimivien yritysten tilintarkastusta. Komissaari Michael Barnierin esityksen taustalla on finanssikriisin opetukset ja pyrkimys edistää luottamusta ja vakautta pääomamarkkinoilla. Pörssiyhtiöiden ja finanssisektorilla toimivien yritysten tilintarkastusta koskevat keskeiset ehdotetut muutokset koskevat mm.: tilintarkastajan pakollista vaihtoa tietyin väliajoin. Tilintarkastajan toimikautta pidentäisi vapaaehtoinen kahden tilintarkastajan valinta yrityksen tilintarkastajiksi pakollisen tarjouskilpailun läpinäkyvyyttä liitännäispalveluiden (mm. verokonsultointi) tarjoamisen rajoittamista Pk-sektorin yritysten, yhdistysten ja säätiöiden, joita tällä hetkellä tilintarkastetaan, käytäntöjä ehdotettu uudistus ei oleellisesti muuttaisi, elleivät ne ole pörssiyhtiöitä tai finanssialan yrityksiä. Pitkä käsittelyprosessi ennen lainvoimaisuutta Ehdotusten käsittely jatkuu sekä Euroopan parlamentissa että Euroopan neuvostossa. Ehdotetuista muutoksista ei ole olemassa yhteistä konsensusta EU:ssa, joten ehdotuksia käsitellään vielä pitkään ennen kuin ne saavat lainvoiman. Käsittely- ja hyväksymisprosessin on arvioitu kestävän EU:ssa jopa 3 5 vuotta. Tilintarkastuksen tärkeä rooli Kaikki taloudellisen informaation luotettavuuden ja laadun lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tervetulleita. Tasekirjojen ja toimintakertomusten tietojen varmentajina tilintarkastajilla on tärkeä tehtävä ja tilintarkastaja on yksi lenkki yrityksen tilinpäätöstietojen raportoinnissa. Ehdotuksen vaikutuksia voidaan arvioida vielä lisää asian käsittelyssä EU:n eri elimissä. Tulisikin pitää huoli siitä, että ehdotuksen tavoitteesta tilinpäätösraportoinnin luottamuksen lisäämiseksi pidettäisiin kiinni. 10 TUOKKOnen 4/11

11 JOULURUNO Joulu, toivo, lohtu ihmisten, juhla suurin joukossa juhlien, mutt tavarat ja pöydätkö notkuvat vain Jouluumme sisällön antavat. Meidät Joulun aikako ainoastaan saa itsemme hetkeks unohtamaan ja muistamaan lähimmäistäkin teoin, sanoin ja ajatuksin. Meistä moni Joulunsakin viettää silmin kostuvin, mutt kerranko vuodessa ainoastaan lähimmäisemme hätä huomataan. Kun sytytät Joulun kynttilän, sen teetkö sä muistaen ystävän, muistaen elämän rajallisuuden, muistaen toivon ja kiitollisuuden. Mä näitä mietin ja kera aatosten palaan muistoihin lapsuusjoulujen: miks isä juur silloin hevosta illasti joulupukki kun ovelle kolkutti. Yrjö Tuokko TUOKKOnen 4/11 11

12 MUISTILISTA Maksuprosentit % % Eläkevakuutusmaksut TyEL -ansion raja 52,49 /kk 51,75 /kk Tilapäinen työnantaja, vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma v.2011 alle 7518 /6kk 23 v.2012 alle 7746 /6kk 23,30 Sopimustyönantaja, pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma v.2011 vähintään 7518 /6kk v.2012 vähintään 7746 /6kk TyEL- maksu, perusmaksu, ilman asiakashyvitystä ja hoitokustannusalennusta palkkasumma alle , palkkasumma alle ,30 - Palkkasumma , nousee liukuvasti 22, Palkkasumma , palkkasumma yli palkkasumma yli ,30 Työntekijän osuus TyEL- maksusta - alle 53 v. työntekijä 4,7 5,15 - vähintään 53 v. työntekijä 6,0 6,5 YEL 21,6 22,5 53 vuotta täyttäneiltä 22,9 23,85 Työttömyysvakuutusmaksu % % työnantajan osuus 0,80 0,85 työntekijän osuus 0,60 0,80 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 3,45 Palkkasumman euroa ylittävältä osalta työnantajan osuus 3,20 Korot % Viivästyskorko korkolain mukaan saakka 8,5 Peruskorko ,0 Peruskorko ,25 Määräaikoja verotuksessa - Veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. - Verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisen jälkeen. - Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä. - Vuoden 2010 alussa käyttöönotettu verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, maksamista ja palauttamista. Verotilimenettelyyn kuuluvat kaikki oma-aloitteiset verot lukuun ottamatta varainsiirtoveroa ja ennakontäydennysmaksua. Verotiliverot ilmoitetaan verohallinnolle kausiveroilmoituksella. - Työnantajasuoritukset (sotu ja ennakonpidätykset) maksetaan maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Arvonlisäverot maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, huom. työnantajasuoritukset myöhenevät ja arvonlisäverot aikaistuvat kahdella päivällä. - Sähköisen ilmoituksen on oltava perillä verohallinnossa kuukauden 12. päivä ja paperisen ilmoituksen kuukauden 7. päivä. - Huomioithan, että kannattaa maksaa ennakontäydennystä, jos verolaskelma osoittaa, että ennakot ovat liian pienet. Näin vältytään jäännösveron koroilta, jotka ovat verotuksessa vähennyskelvottomia. Liikaa maksettua ennakkoa voi vielä hakea takaisin neljän kuukauden kuluessa ja ennakon kokonaan poistamista kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Näin saat liikaa maksetut ennakot nopeammin takaisin. Seuraava numero ilmestyy Maaliskuussa! Sotumaksu ,12 2,12 Helsinki Munkkiniemen puistotie Helsinki Puh. (09) Fax (09) Tampere Hämeenkatu Tampere Puh. (03) Fax (03) Turku Puh. (0440) Oulu Hallituskatu 11 B Oulu Puh. (08) Fax (08) Lappeenranta Raatimiehenkatu 22 A Lappeenranta Puh. (0400) Fax (05) Tallinna Pärnu mnt Tallinn Estonia Puh Fax Tässä julkaisussa olevat tiedot on esitetty yleisluonteisesti, ja ne on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yleisluonteisena tiedon lähteenä. Tämän julkaisun ei ole tarkoitus korvata asioiden yksityiskohtaista selvitystä tai oikeudellista tulkintatarvetta. Tuokko Yhtiöt Oy ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun joku on toiminut tai jättänyt toimimatta tämän julkaisun sisällön perusteella. Suosittelemme ottamaan yhteyttä yksittäistapauksissa asiantuntijaan, joka voi avustaessaan ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet.

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö

Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 3,2 1,7 2,7 Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Momentille arvioidaan kertyvän 17 030 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Hallitus

Lisätiedot

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012

Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista. Tilitoimistoinfot 2012 Laskutussääntöjen muutokset ja muuta ALV:n ajankohtaista Tilitoimistoinfot 2012 Laskuja koskeviin vaatimuksiin muutoksia 1.1.2013 alkaen Muutosten tausta Neuvoston direktiivi 2010/45/EU direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 52/2011 vp. muutettavaksi siten, että vähintään kuukauden sen yhteydessä. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2

Esimerkki 3. Sivu 1. Sivu 2 Esimerkki 3 Esimerkissä on kuvattu, kuinka muu kuin tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö täyttää veroilmoituslomakkeen 6C. Yhdistys on kaveriporukan perustama Harrastus ry, joka on sääntöjen

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI))

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2210(INI) 18.3.2015. perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 18.3.2015 2014/2210(INI) MIETINTÖLUONNOS perheyrityksistä Euroopassa (2014/2210(INI)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM BO Liinamaa Armi(VM) JULKINEN. Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2014-00746 BO Liinamaa Armi(VM) 13.11.2014 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta / Valtiovarainvaliokunta Asia Komission ehdotus omien varojen päätöksen soveltamisasetuksen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015

MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 MEHILÄISEN TULOS JA VEROT 2015 Toukokuu 2016 Katsaus Mehiläisen vuoden 2015 tuloksiin Mehiläisen tulos 2015» Yritysrakenne ja verot Kysymyksiä ja vastauksia MEHILÄISEN AVAINLUVUT 2015 Mehiläinen kasvoi

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta

HE 126/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta HE 126/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua

Lisätiedot

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Martti Olli HTM- tilintarkastaja Martti Olli YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ Ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset Liikeyrityksessä omistajat odottavat

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

HE 237/2016 vp Ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 237/2016 vp Ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistaminen. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 237/2016 vp Ennakonkannon ja eräiden muiden verotusmenettelyjen uudistaminen Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 15.11.2016 Esityksen tavoitteet Hallitusohjelman kirjaus: Verohallinnon toiminnan tehostamiseksi,

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Uuden yrittäjän veroinfo

Uuden yrittäjän veroinfo Uuden yrittäjän veroinfo Yritystoiminnan aloittaminen Verohallinnolle Patentti- ja rekisterihallitukselle (kaupparekisteri) Y-tunnus Perustamisilmoitus Y1, osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö Y2, avoin

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 Kai Telanne toimitusjohtaja Esityksen sisältö Alma Media tänään Toimintaympäristö 2007 Alma Median tulos 2007 Tulevaisuuden näkymät Alma Media Oyj 12.3.2008

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016

Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 BUDJETOINTIOHJE 1 (6) Budjetointiohje vuoden 2014 KuEL-maksuihin ja arvioita vuosille 2015-2016 Yleistä arvioinnin taustaa Tässä ohjeessa on käsitelty kattavasti kaikkia maksuluokkia koskevat asiat yhdessä

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso

KIINTEISTÖNvälitys. -arviointi. Matti Kasso KIINTEISTÖNvälitys ja -arviointi TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2159-4 ISBN 978-952-14-2160-0 (sähkökirja) Print Best 2014

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro. Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2015 kommenttipuheenvuoro Tilintarkastajajärjestelmä ja valvonta 21.5.2015 Tapani Vuopala KHT, Toimitusjohtaja tapani.vuopala@dhsaudit.fi 5/26/2015 Kommenttipuheenvuoron

Lisätiedot

Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto

Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto Kiinteistöverotuksen lakimuutokset vuodelle 2014 Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kari Pilhjerta, Verohallinto Sisältö Kiinteistöverolain ja arvostamislain muutokset: HE 76/2013: Hallituksen esitys

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Keskustan tavoiteohjelmaksi 2010-luvulle.

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Keskustan tavoiteohjelmaksi 2010-luvulle. Lausuntopyyntönne 26.2.2010 Perheyritysten liitto ry:n lausunto Suomen Keskusta r.p:lle Luonnoksesta Keskustan tavoiteohjelmaksi 2010-luvulle Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta Keskustan

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0169(CNS) 7. lokakuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot