Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä"

Transkriptio

1 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 8/2007 Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä Taustaa julkisten rahoituslähteiden käytöstä ja rahoituksen myöntämisperusteista Helsinki 2007 ISBN ISSN

2

3 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 8/2007 Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä Taustaa julkisten rahoituslähteiden käytöstä ja rahoituksen myöntämisperusteista Helsinki 2007 ISBN ISSN

4 ISSN Merenkulkulaitos, Helsinki 2007

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Eera Finland Oy: Elias Pöyry, Minna Määttä Julkaisun laji Selvitys Toimeksiantaja Merenkulkulaitos Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuudet Perämerellä Taustaa julkisten rahoituslähteiden käytöstä ja rahoituksen myöntämisperusteista Tiivistelmä Tässä kartoituksessa on esitelty sellaisia julkisen rahoituksen lähteitä, joista voitaisiin saada rahoitusta itsenäisesti jääkulkukykyisen aluksen käyttöönottoa varten Raahe Luulaja-välille. Pääosa rahoittajista kanavoi rahoituksen keskittyen kunakin aikana tiettyihin teemoihin. Rahoittajat rakentavat teemojen ympärille rahoitusohjelmia ja järjestävät ohjelmien puitteissa erillisiä rahoitushakukierroksia. Tässä selvityksessä on määritelty rahoittajatahojen pääperiaatteita, joilla rahoitusta myönnetään. Myös rahoitusohjelmia on otettu selvitykseen mukaan laajalti, vaikka ne koskisivatkin vain pientä osaa kokonaishankkeesta. Euroopan Unionin rahoitusohjelmissa on tällä hetkellä auki useita sellaisia rahoitushakuja, jotka keskittyvät väyliin, logistiikkaan ja liikennejärjestelmien kehittämiseen. Tässä kartoituksessa on keskitytty hankkeen rahoituksen perusteisiin. Hankkeen eri teemojen rahoitusta voidaan selvittää tarkemmin vasta, kun on sovittu pääpiirteittäin siitä, mitä rahoitusta haetaan. Tässä selvityksessä on lähtökohtana, että hankkeen koordinaattorina ja siis rahoituksen hakijana toimii joko aluksen hankkija (varustamo) tai aluksen käyttäjä. Julkista rahoitusta haettaessa on huomioitava: Pääosa kaikista tuista on suunnattu pk-yrityksille ja tuet ovat määrältään niin vähäisiä, että ne soveltuvat vain erilaisten esiselvitysten laatimiseen. Varsinaisia investointitukia myönnetään nykyään hyvin vähän, sillä ne tulkitaan usein kilpailua rajoittaviksi tekijöiksi. Merkittävät investointitukipäätökset vaativat aina EU:n kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Avainsanat (asiasanat) talvimerenkulku, jäissäliikkumiskyky, julkinen rahoitus, EU-tuet, investointituki Muut tiedot Tämä selvitys liittyy Eera Finland Oy:n Merenkulkulaitoksen toimeksiannosta laatimaan selvitykseen jäänmurtokykyisen rahtialuksen käyttöönoton mahdollisuuksista ja hankinnan insentiiveistä Perämerellä ( ). Sarjan nimi ja numero Merenkulkulaitoksen julkaisuja 8/2007 / / Kokonaissivumäärä 33 Jakaja Merenkulkulaitos Kieli suomi ISSN Hinta Kustantaja ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6

7 Tiivistelmä Tässä kartoituksessa on esitelty sellaisia julkisen rahoituksen lähteitä, joista voitaisiin saada rahoitusta itsenäisesti jääkulkukykyisen aluksen käyttöönottoa varten Raahe Luulaja-välille. Pääosa rahoittajista kanavoi rahoituksen keskittyen kunakin aikana tiettyihin teemoihin. Rahoittajat rakentavat teemojen ympärille rahoitusohjelmia ja järjestävät ohjelmien puitteissa erillisiä rahoitushakukierroksia. Tässä selvityksessä on määritelty rahoittajatahojen pääperiaatteita, joilla rahoitusta myönnetään. Myös rahoitusohjelmia on otettu selvitykseen mukaan laajalti, vaikka ne koskisivatkin vain pientä osaa kokonaishankkeesta. Euroopan Unionin rahoitusohjelmissa on tällä hetkellä auki useita sellaisia rahoitushakuja, jotka keskittyvät väyliin, logistiikkaan ja liikennejärjestelmien kehittämiseen. Tässä kartoituksessa on keskitytty hankkeen rahoituksen perusteisiin. Hankkeen eri teemojen rahoitusta voidaan selvittää tarkemmin vasta, kun on sovittu pääpiirteittäin siitä, mitä rahoitusta haetaan. Tässä selvityksessä on lähtökohtana, että hankkeen koordinaattorina ja siis rahoituksen hakijana toimii joko aluksen hankkija (varustamo) tai aluksen käyttäjä. Julkista rahoitusta haettaessa on huomioitava: Pääosa kaikista tuista on suunnattu pk-yrityksille ja tuet ovat määrältään niin vähäisiä, että ne soveltuvat vain erilaisten esiselvitysten laatimiseen. Varsinaisia investointitukia myönnetään nykyään hyvin vähän, sillä ne tulkitaan usein kilpailua rajoittaviksi tekijöiksi. Merkittävät investointitukipäätökset vaativat aina EU:n kilpailuviranomaisten hyväksynnän. I

8 Sisällysluettelo 1. EU-rahoitus Tukialueet EU:n rakennerahastot ja aluetuet Euroopan yhteisöjen komission rahoitus EU:n ohjelmia, joista tukia kannattaa ensisijaisesti hakea Marco Polo II -ohjelma TEN-T Eurooppalaiset liikenneverkot Budjettikohta: : Sisämarkkinat ja liikennejärjestelmien optimointi Teknologiatuet Tekesin rahoitus Teknologiatuet EU:n lyhenteitä...22 II

9 EU-RAHOITUS 1. EU-rahoitus EU-tukea ei yleensä haeta suoraan Euroopan komissiosta vaan kansallisilta viranomaisilta. Näin on varsinkin rakennerahastojen rahoittamien hankkeiden laita. Tukea rakennerahastoista voivat hakea yritykset ja yhteisöt. Tukikelpoisista hankkeista päättävät kansalliset vastuuviranomaiset. Komissiolta suoraan haettava rahoitus liittyy yhteisön eri toimintalohkoilla eli unionin politiikoissa toteutettaviin toimiin ja ohjelmiin. Niiden kautta tuettavat hankkeet edellyttävät useimmiten eurooppalaista ulottuvuutta, toisin sanoen niissä tulee olla yhteistyökumppaneita useammasta maasta. Monivuotisten ohjelmien lisäksi komissio voi talousarvioon varatuista määrärahoista tukea vuosittain erilaisia kokeiluhankkeita ja valmistelevia toimia, kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen toimintaa sekä muun muassa työllisyyteen, sosiaalialaan, tiedottamiseen ja nuorisoon liittyviä hankkeita. Euroopan Unionin rahoituskehykset ovat yleensä kuusivuotisia. Keskeiset rahoitusohjelmat päättyivät vuonna 2006 ja niitä seuraavat uudet ohjelmat ovat juuri alkaneet. Päättyvien ohjelmien viimeiset haut ovat avoinna parhaillaan, osassa ohjelmista kaikki haut ovat jo päättyneet. Esimerkiksi tieteen ja teknologian 6. puiteohjelma päättyi vuoden 2006 lopussa ja 7. puiteohjelma alkoi vuoden 2007 alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että EU-rahoitusta on voinut uusien ohjelmien puitteissa hakea vasta vuoden 2007 alkupuoliskolta. Uuden ohjelmakauden ohjelmien ensimmäiset haut ovat juuri käynnistyneet ja ohjelmissa on vielä merkittävästi rahaa käytettävissä. Keskimääräinen rahoitusmaksimi projektia kohden on EU:n ohjelmissa noin euroa. Yleensä prosentuaalinen rahoitusmaksimi on 50 %. On huomattavaa, että merkittävä osaa EU:n tuista koordinoidaan kansallisesti, mm. TE-keskusten ja TEKESin kautta. EU-rahoitukseen sisältyy yleensä erityisehtoja: Hankkeeseen yleensä osallistuttava toimijoita vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta Hankkeeseen saatavissa enemmän rahoitusta, jos mukana toimijoita useista jäsenvaltioista Rahoituskatto on yleensä 50 % projektin kokonaiskustannuksista Rahoituskatto vaihtelee hankkeittain 1.1. Tukialueet Raahe kuuluu EU:n 2. (ei-kansalliseen) tukialueeseen. Tukialueet 1 ja 2 muodostavat EU:n tukilainsäädännön mukaisen valtiontukialueen, eli aluekehittämislain mukaisen kehitysalueen. 1

10 2

11 1.2. EU:n rakennerahastot ja aluetuet Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla pyritään tasoittamaan jäsenvaltioiden alueellisia eroja ja lieventämään niiden rakenneongelmia. Tarkoitus on edesauttaa taloudellista ja sosiaalista toimeliaisuutta sekä kilpailukykyä vähemmän kehittyneillä alueilla, minkä lopulta uskotaan koituvan koko yhteisön eduksi. 1 EU:n alue- ja rakennepolitiikan perusta on yhteisvastuullisuudessa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa uudistetaan. Taustalla vaikuttaa tuleva laajentuminen, kun uusia jäsenvaltioita on liittymässä unioniin. Alue- ja rakennepolitiikkaa uudistamalla tiivistetään rakennerahastojen tavoitteita ja vähennetään yhteisöaloitteiden määrää. Alue- ja rakennepoliittisia tavoitteita supistetaan aiemmasta seitsemästä kolmeen. Niistä kaksi on alueellisia ja kolmas horisontaalinen eli sitä toteutetaan koko unionin alueella lukuun ottamatta tavoite 1 -alueita. Myös maaseudun kehittämiseen tähtääviä toimia toteutetaan horisontaalisesti. Rakennepoliittisia tavoitteita täydentäviä yhteisöaloitteita vähennetään kolmestatoista neljään. Tavoitealueet tulevat kattamaan aiemman noin 50 prosentin sijasta noin 40 prosenttia EU:n väestöstä. 2 Alue- ja rakennepolitiikan välineet: rakennerahastot Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka perustuu rakennerahastoista annettavaan tukeen, johon on yhdistettävä kansallista, julkista ja yksityistä rahoitusta. Rahastoista tuetaan EU:n kehittymättömimpien alueiden sijoituksia infrastruktuuriin, tuotantotoimintaan tai inhimillisiin voimavaroihin, pieneen ja keskisuureen yritystoimintaan sekä maaseudun rakenneuudistuksiin. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on rahastoista suurin vajaa puolet rahastobudjetista - ja sen nimenomaisena tehtävänä on tasoittaa alueiden kehityksen eroja. EAKR tukee pääasiassa hankkeita, joilla lisätään investointeja tuotantoon ja parannetaan infrastruktuuria sekä parannetaan ongelma-alueiden työllistämismahdollisuuksia. EAKR osallistuu tavoite 1- ja tavoite 2 -ohjelmien, Interreg- ja Urban-yhteisöaloitteiden sekä pilottihankkeiden ja teknisen avun rahoitukseen. Suomessa aluekehitysrahaston vastuutaho on sisäasiainministeriö. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) keskittyy erityisesti inhimillisten voimavarojen kehittämiseen eri alueilla. Tämä tarkoittaa ponnistuksia koulutuksen, osaamisen, tasa-arvon ja ammattitaidon lisäämiseksi, jotta työmarkkinat elpyisivät ja syntyisi uusia työpaikkoja. 3

12 ESR rahoittaa kokonaisuudessaan tavoite 3 -ohjelman ja EQUAL-yhteisöaloitteen. Rahasto osallistuu myös alueohjelmien tavoite 1:n ja tavoite 2:n - toteutukseen sekä pilottihankkeiden ja teknisen avun rahoitukseen. Suomessa sosiaalirahaston vastuutaho on työministeriö. Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) jakautuu kahteen osastoon, ohjaus- ja tukiosastoon. Ohjausosasto (EMOTR-O) toimii muiden rakennerahastojen tavoin. Sen toimin tuetaan maatalouden rakennemuutosta ja tehostetaan elintarviketuotannon sijoituksia ja markkinointia. Rahaston varoista korvataan lisäksi luonnonoloista maataloudelle koituvia haittoja ja myönnetään rahaa maaseudun kehittämiseen. Tukiosasto (EMOTR-T) pyrkii varmistamaan maatalousmarkkinoiden toimivuuden ja hintatason vakauden. Siitä rahoitetaan Suomen LFA-tuki ja ympäristötuki. Tukiosasto ei ole rakennerahasto, mutta se voi osallistua tavoite 2:n toimien toteuttamiseen. Tukiosasto rahoittaa myös tavoite 1 -alueen ulkopuolisen maaseudun kehittämisohjelmaa. Ohjausosasto rahoittaa tavoite 1 -ohjelmaa ja Leader+ -yhteisöaloitetta sekä teknisen avun toimintaa. Suomessa rahaston vastuutaho on maa- ja metsätalousministeriö. Kalatalouden ohjausrahaston (KOR) kautta uudistetaan kalastuselinkeinoa ja parannetaan sen kilpailukykyä. Kalatalousrahaston rahoittamin toimin alaa pyritään sopeuttamaan rakennemuutoksiin. Tukea voi hakea esimerkiksi kalanviljely-, kalanjalostus- ja ammattikalastussijoituksiin, markkinointiin sekä kalasatamien varustuksen ja ympäristön parantamiseen. KOR rahoittaa tavoite 1 -ohjelmaa, toimia tavoite 1 -alueen ulkopuolella sekä pilottihankkeita ja teknisen avun toimintaa. Suomessa rahaston vastuutaho on maa- ja metsätalousministeriö. Koheesiorahasto ei kuulu varsinaisiin rakennerastoihin, vaikka se on osa EU:n aluepolitiikkaa. Sen avulla on tuettu EU:n köyhimpien maiden Portugalin, Kreikan, Irlannin ja Espanjan - ympäristöön ja infrastruktuuriin, erityisesti liikenneverkostoihin, liittyviä kehityshankkeita. 3 Tavoiteohjelmat ohjaavat alue- ja rakennepolitiikkaa Euroopan unionin rakennerahastoista tuettavaa alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan tavoiteohjelmittain. Niiden tarkoitus on poistaa unionin jäsenvaltioiden eri alueiden alueellista ja sosiaalista eriarvoisuutta. EU:n ohjelmissa painotetaan erityisesti kilpailukykyä, innovatiivisuutta, työllisyyttä, kestävää kehitystä sekä miesten ja naisten tasa-arvoa. Tavoite 1: Kehityksestä jälkeen jääneiden alueiden kehittäminen Tavoite 1 -ohjelmalla tuetaan kehityksestä jälkeen jääneitä alueita, joiden bruttokansantuote on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta. Suomessa vuosina toteutetun tavoite 6 - ohjelman alueet sisällytettiin alue- ja rakennepolitiikan uudistuksessa (vuosiksi ) tavoite 1 -alueisiin. 4

13 Suomessa tavoite 1 -alueeseen kuuluvat Itä-Suomen neljä maakuntaa Etelä-Savo, Pohjois- Savo, Kainuu ja Pohjois-Karjala - sekä koko Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaan, Keski- Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnista tavoite 6:een kuuluvat alueet. Suomen tavoite 1 -alueita varten on valmisteltu kaksi erillistä ohjelma-asiakirjaa, joiden valmistelussa pääpaino on ollut maakuntien liittojen organisoimassa alueyhteistyössä. Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmaa toteutetaan neljällä tavalla: kehittämällä yritystoimintaa ja parantamalla yritysten toimintaympäristöä, kohentamalla osaamista ja työvoiman valmiuksia, kehittämällä maaseutua sekä rakenteita ja hyvää ympäristöä. Nämä toimintalinjat on kukin nimikoitu yhden rakennerahaston vastuulle. Pohjois-Suomen ohjelma perustuu kolmeen toimintalinjaan, jotka ovat yritystoiminta, maaseutu ja osaaminen. Kutakin toimintalinjaa rahoittaa useampi kuin yksi rahasto. Tavoite 2: Rakenteellisissa vaikeuksissa olevien alueiden taloudellinen ja sosiaalinen uudistaminen Tavoite 2 -ohjelma käsittää alueet, joilla kärsitään taantuvien elinkeinojen aiheuttamista ongelmista. Tyypillistä tällaisille alueille on suuri työttömyys, joka on syntynyt, kun alueen eniten työllistävät alat ovat rakennemuutosten vuoksi joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Tuki jakautuu teollisuuden ja palvelualojen rakennemuutosalueille, taantuville maaseutualueille, kalataloudesta riippuvaisille alueille sekä vaikeuksissa oleville kaupunkialueille. Aikaisemmat tavoite 2 ja tavoite 5 b sisältyvät uuteen tavoite 2:een. Tavoite 3: Henkilöresurssien kehittäminen Tavoite 3 -ohjelman kautta rahoitetaan toimia inhimillisten voimavarojen kehittämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Näin tuetaan koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja työllisyyteen liittyvien politiikkojen ja järjestelmien mukauttamista ja nykyaikaistamista. Tavoite 3:een sisältyvät vanhat tavoite 3 ja tavoite 4, ja sen kautta voidaan jakaa tukea muualla kuin tavoite 1 alueilla. Suomessa työministeriö on koordinoinut tavoite 3 -ohjelman valmistelua. Ohjelmaesitykseen kuuluvat: työvoiman kysynnän hyödyntäminen ja työllisyyden edistäminen, tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen työelämässä, koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, ammatillisen liikkuvuuden edesauttaminen sekä koulutuksen ja työelämän suhteiden vahvistaminen, osaamispääoman kehittäminen tukemaan yrittäjyyttä, työelämän uudistumista sekä tutkimustulosten ja teknologian hyödyntämistä. 4 Yhteisöaloitteet täydentävät ja terävöittävät tavoiteohjelmia Yhteisöaloitteilla Euroopan komissio tukee pyrkimyksiä ratkaista Euroopan laajuisia aluepoliittisia ongelmia. Kuluvalla ohjelmakaudella toteutetaan neljää yhteisöaloitetta. Niiden erityispiirteenä on kansallisuuksien, valtioiden ja alueiden rajat ylittävän yhteistyön korostaminen. Rahoitus suunnataan ensisijaisesti tavoitetukialueille, varsinkin tavoite 1 -alueelle. Komissio päättää yhteisöaloitteisiin kohdennettavista rahoista ja niiden maakohtaisesta jaosta. Kuten tavoiteohjelmissakin, maakunnat ja jäsenvaltiot laativat konkreettiset toimenpideohjelmat. 5

14 Interreg III -yhteisöaloitteessa tuetaan valtioiden ja alueiden rajat ylittävää yhteistyötä. Se on yhteisöaloitteista rahallisesti suurin eli puolet yhteisöaloitevaroista. Interreg III jakautuu A-, B- ja C-osaan. A-osioon eli rajat ylittävään yhteistyöhön tulee osoittaa prosenttia ja C-osioon, valtioiden yhteistyöhön, kuusi prosenttia maakohtaisesta rahasta. Suomen Interreg III A -alueiksi on kaavailtu seuraavia: Barents, Pohjoiskalotti, Karjala, Kaakkois-Suomi, Etelä-Suomen rannikkovyöhyke, Turun ja Ahvenanmaan saaristoalue ja Merenkurkku. Equal-yhteisöaloitteella pyritään valtioiden yhteistyöhön, jotta kaikenlainen syrjintä ja eriarvoisuus työmarkkinoille pääsyssä voitaisiin torjua. Ohjelma on rakennettu EU:n työllistämispolitiikan neljän osion perusteella. Sen avulla tähdätään toimiin, jotka edistävät työllistettävyyttä, yrittäjyyttä, uuteen toimintaympäristöön sopeutumista sekä naisten ja miesten samanarvoisia mahdollisuuksia toimia työmarkkinoilla. Urban-yhteisöaloitteella tuetaan vaikeuksiin joutuneiden kaupunkien ja lähiöiden taloudellista ja sosiaalista elvyttämistä. Aloitteen avulla pyritään hankkimaan myös lisätietoa ja kokemuksia kestävän kaupunkikehityksen synnyttämiseksi. Urban-yhteisöaloite on aloitteista rahallisesti pienin. 5 Innovatiivisilla toimilla edistetään uusia menetelmiä Innovatiivisilla toimilla tutkimuksilla, pilottihankkeilla ja kokemusten vaihdolla - autetaan uutta luovien menetelmien ja käytäntöjen kehittämistä. Jokaista pilottihankkeen toiminta-alaa rahoitetaan yhdestä rahastosta. Innovatiivisia toimia voidaan rahoittaa enintään 0,40 prosenttiin saakka rakennerahastojen vuotuisista varoista. 6 Teknisellä avulla edistetään rakenne-rahastoasetuksen täytäntöönpanoa Alue- ja rakennepolitiikan täytäntöönpanoon liittyviä toimia ovat lähinnä ohjelmatyön ja hankkeiden valmistelu, seuranta, arviointi ja valvonta. Toimintaa voidaan rahoittaa enintään 0,25 prosenttiin rahastojen vuotuisista varoista. 7 Rahoitus haetaan oman maakunnan viranomaiselta Tavoiteohjelmien ohjelma-asiakirjat laaditaan maakunnissa. Alueohjelmat on tehty melko pitkälle asetuksissa annettujen viitekehysten pohjalta. Niissä määritetään toimintalinjat ja toimenpidekokonaisuudet, joihin kullakin alueella saa rahoitusta. Ohjelma-asiakirjat hyväksyy Euroopan komissio. Maakuntien liitot laativat lisäksi täydennysosat mainittuihin asiakirjoihin ja ne toimitetaan tiedoksi komissiolle. Täydennysosissa määritellään yksityiskohtaisemmin rahoitettavat toimet. Edellytyksenä rahoituksen saamiseksi on, että hanke tukee maakunnallisen ohjelman tavoitteita. 6

15 Kussakin maakunnassa on rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa varten maakunnan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän asettaa maakunnan liiton hallitus. Yhteistyöryhmässä osapuolina ovat 1) maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat sekä Lapin maakunnassa saamelaiskäräjät; 2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muita valtionhallintoon kuuluvia organisaatioita sekä 3) alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Tavoiteohjelmista haetaan rahoitusta oman maakunnan viranomaisten kautta. EU-rahoituksen osuus vaihtelee hieman riippuen hankkeesta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kansallisen rahoituksen tulee olla noin puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitus voi olla julkishallinnon rahoitusta, luottolaitoksen myöntämää lainaa tai yksityistä rahoitusta. Yhteistyöryhmä valmistelee yhdessä muiden alueellisten viranomaisten kanssa rahoituspäätökset niin kansallisen kuin EU-rahoituksen osalta. Eri rahastoista (EAKR, ESR, EMOTR ja KOR) haettaviin hankkeisiin on omat hakukaavakkeensa, joita saa mm. Työvoima- ja elinkeinokeskuksesta tai maakunnan liitolta. Hankkeen rahoituskelpoisuudesta kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa keskustella alueensa hankevastaavien kanssa. Yrityshankkeiden rahoituksesta voi tiedustella työvoima- ja elinkeinokeskuksen yritysosastolta ja maaseutuosastolta. Liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja sisältäviä yrityshankkeita ei käsitellä yhteistyöryhmässä. Nykyisellä rahoituskaudella myös yhteisöaloitteisiin ja innovatiivisiin toimiin haetaan rahoitusta kansallisen viranomaisen kautta. Ohjelmien hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta säädetään erikseen kuluvan vuoden aikana. EU-ohjelmakartta pääpiirteissään Valtakunnallinen ohjelma, jossa - Valtakunnallinen osio - Suuralueittaiset osiot Kilpailukyky- ja työllisyystavoite ESR Etelä- Suomi EAKR Itä- Suomi Länsi- Suomi Pohjois- Suomi Alueellinen yhteistyö sisä- ja ulkorajoilla EAKR I Raja-alueyhteistyö sisärajoilla II Valtioiden välinen yhteistyö III Alueiden välinen yhteistyö IV Raja-alueyhteistyö ulkorajoilla Koheesiorahasto (ei käytössä Suomessa) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelma Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma Yhteisvastuuta ja maahanmuuttajavirtojen hallintaa koskeva ohjelma Kehitysyhteistyö ja CIP taloudellisen yhteistyön rahoitusväline Progress Naapuruuden ja kumppanuuden rahoitusväline ENPI VII Puiteohjelma Kansalaisten Eurooppa Media 2007 Turvallisuutta ja II Toimintaohjelma terveyden alalla Ahvenanmaa Nuorisotoimintaohjelma Life+ Marco Polo II Kulttuuri EU USAkoulutusyhteistyö Perusoikeuksien ja oikeusasioiden puiteohjelma EU Kanadakoulutusyhteistyö Toimintaohjelma kuluttajapolitiikan alalla Liittymistä valmisteleva tukiväline vapauksien suojelua koskeva puiteohjelma Teollistuneiden maiden yhteistyö 7

16 1.3. Euroopan yhteisöjen komission rahoitus Vuonna 2006 päättyvät ja vuonna 2007 alkavat ohjelmat Vanha ohjelma Tuleva ohjelma Rakennerahastokausi Rakennerahastokausi Puiteohjelma ( ) 7. puiteohjelma ( ) Sokrates Comenius Erasmus Grundtvig elearning Erasmus Mundus ( ) (2009 alk.) Leonardo da Vinci Jean Monnet Integroitu toimintaohjelma elinikäisen oppimisen alalla ( ) Nuoriso-ohjelma Nuorisotoimintaohjelma Kulttuuri ohjelma Kulttuuri ohjelma ( ) Media Plus-ohjelma ( ) Media ohjelma ( ) Yhteisön toimintaohjelma unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelma ( ) Ystävyyskaupunkitoiminta (Town-Twinning) Life-luonto Life + -ohjelma ( ) Life-Ympäristö Monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk- yritykset), hyväksi ( ) Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma ( ) Älykäs energiahuolto Euroopassa ( ) eten econtentplus ( ) Modinis ( ) Marco Polo -ohjelma ( ) Marco Polo II -ohjelma ( ) Syrjinnän torjumista koskeva yhteisön toimintaohjelma ( ) Progress-ohjelma ( ) Sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskeva toimintaohjelma ( ) Naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskeva toimintaohjelma ( (2006)) Työllisyyden alalla toteutettavat yhteisön edistämistoimet ( ) (EIM-ohjelma) 8

17 Kansanterveyden alan toimintaohjelma ( ) Kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitus ( ) ARGO-ohjelma RETURN-valmistelutoimi Yhteisön toimintaohjelma terveyden ja kuluttajansuojan alalla ( ) Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan puiteohjelma ( ) INTI pilottihankkeet AENEAS- ohjelma AGIS-ohjelma DAPHNE II-aloite Perusoikeuksien ja oikeusasioiden puiteohjelma ( ) Fundamental Rights Oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeuden alalla koskeva puiteohjelma Pilottihanke: oikeuslaitosten jäsenille tarkoitettu vaihto-ohjelma AGIS-ohjelma Kokeiluhanke terroritekojen uhrien tukemiseksi Tacis Meda Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskevan puiteohjelma Naapuruuden ja kumppanuuden rahoitusväline (European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)) ( ) LIFE - Kolmannet maat Tempus Phare ISPA Liittymistä valmisteleva tukiväline ( ) Sapard Cards Ympäristöulottuvuuden sisällyttäminen täysimääräisesti kehitysmaiden kehitysprosessiin Kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusväline ( ) Toimenpiteet kehitysmaissa olevien trooppisten ja muiden metsien säilyttämisen ja kestävän hoidon edistämiseksi Kehitysyhteistyö Etelä-Afrikan kanssa 9

18 Humanitaarinen apu Jalkaväkimiinojen vastainen toiminta Kehitysmaissa toteutettavat kunnostamis- ja jälleenrakennustoimet Kehitysmaita koskevilla aloilla tapahtuvien toimien yhteisrahoitus eurooppalaisten, kehitysyhteistyön parissa toimivien, kansalaisjärjestöjen (NGO) kanssa Kehitysmaiden hajautettu yhteistyö Demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta edistävät kehitysyhteistyötoimet Sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten sisällyttäminen kehitysyhteistyöhön Kehitysmaiden väestöpolitiikoille ja - ohjelmille annettava apu Apu köyhyyteen liittyvien sairauksien (HIV/aids, tuberkuloosi ja malaria) torjumiseksi kehitysmaissa Apu lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen ja lisääntymistä ja seksuaalisuutta koskeviin oikeuksiin liittyville politiikoille ja toimille kehitysmaissa Kliinisiä tutkimuksia koskeva Euroopan maiden ja kehitysmaiden yhteistyökumppanuus Siirtymään joutuneiden väestöryhmien avustamistoimet Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa Koulutus ja valistus kehityksen alalla, mukaan lukien kolmansien maiden kansalaisten koulutusjaksot komissiossa Elintarvikeapu ja tukitoimenpiteet; Muu apu tuotteina, tukitoimet,hälytys- ja varastointijärjestelmät Ulkosuhteiden pääosaston myöntämän toimintatuen vuotuinen toimintaohjelma ALA EU:n ja Pohjois-Amerikan, Kaukoidän ja Australaasian teollisuusmaiden välistä yhteistyötä ja kaupallisia suhteita edistävien hankkeiden täytäntöönpano 10

19 2. EU:n ohjelmia, joista tukia kannattaa ensisijaisesti hakea 2.1. Marco Polo II -ohjelma Marco Polo II -ohjelmalla on tarkoitus vähentää ruuhkia, parantaa liikennejärjestelmän ympäristönsuojelun tasoa ja tehostaa intermodaaliliikennettä ja siten edistää tehokkaan ja kestävän liikennejärjestelmän toteutumista tuottaen Euroopan unionille lisäarvoa ilman kielteisiä vaikutuksia taloudelliseen, sosiaaliseen tai alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Ohjelman kesto on 1. päivästä tammikuuta päivään joulukuuta 2013, jotta ohjelman päättymiseen mennessä päästäisiin liikennemuotojen muutokseen siten, että huomattava osuus maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen ennakoidusta vuotuisesta kokonaiskasvusta tonnikilometreinä mitattuna siirretään lyhyen matkan meriliikenteeseen, rautatieliikenteeseen ja sisävesiliikenteeseen tai liikennemuotojen yhdistelmään, jossa tiematkat ovat mahdollisimman lyhyitä. Rahoituspuitteet Marco Polo II -ohjelman toteuttamiseksi 1. päivästä tammikuuta päivään joulukuuta 2013 ovat 450 miljoonaa euroa. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa. Määritelmät Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä: a. toimella tarkoitetaan yritysten toteuttamaa hanketta, jolla edistetään maanteiden tavaraliikennejärjestelmän ruuhkien vähentämistä ja/tai liikennejärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista jäsenvaltioiden tai osallistujavaltioiden alueilla; katalyyttiset toimet, liikennemuotosiirtymätoimet ja yhteiset oppimistoimet voivat koostua useista yhteensovitetuista hankkeista; b. katalyyttisellä toimella tarkoitetaan innovatiivista tointa, jolla pyritään poistamaan merkittäviä yhteisön tavaraliikennemarkkinoiden rakenteellisia esteitä, jotka haittaavat markkinoiden tehokasta toimintaa, lyhyen matkan meriliikenteen, rautatieliikenteen tai sisävesiliikenteen kilpailukykyä ja/tai näitä liikennemuotoja käyttävien kuljetusketjujen tehokkuutta, mukaan luettuna täydentävän infrastruktuurin muuttaminen tai perustaminen; tässä määritelmässä rakenteellisilla esteillä tarkoitetaan muita kuin sääntelyyn liittyviä, tosiasiallisia ja ei pelkästään väliaikaisia esteitä, jotka haittaavat tavarankuljetusketjun asianmukaista toimintaa; c. merten moottoritiet -toimella tarkoitetaan innovatiivista tointa, jolla siirretään välittömästi tavarakuljetuksia tieliikenteestä lyhyen matkan merenkulkuun tai lyhyen matkan merenkulun ja muiden liikennemuotojen yhdistelmäkuljetuksiin, joissa tiematkat ovat mahdollisimman lyhyitä; tällaisiin toimiin voi sisältyä sellaisen täydentävän infrastruktuurin muuttaminen tai perustaminen, jonka avulla saadaan aikaan suurten määrien ja suuren liikennetiheyden intermodaalinen meriliikennepalvelu, johon sisältyy yleensä kaikkein ympäristöystävällisempien liikennemuotojen, kuten sisävesiliikenteen ja rautateiden, käyttö 11

20 syrjäseutujen tavarakuljetuksiin sekä integroituihin ovelta ovelle -palveluihin; syrjäisimpien alueiden resurssit olisi myös integroitava mahdollisuuksien mukaan; d. liikennemuotosiirtymätoimella tarkoitetaan tointa, jolla suoraan, mitattavasti, huomattavasti ja viiveettä siirretään tavarakuljetuksia maanteiltä lyhyen matkan merenkulkuun, rautateille, sisävesille tai eri liikennemuotojen yhdistelmäkuljetuksiin, joissa tiematkat ovat mahdollisimman lyhyitä, ja joka ei ole katalyyttinen toimi; tähän sisältyvät myös olemassa olevien palvelujen kehittämisellä aikaansaadut liikennemuotosiirtymät; komissio tarkastelee mahdollisuutta tukea täydentäviä infrastruktuurihankkeita; e. liikenteen välttämistoimella tarkoitetaan innovatiivista tointa, jolla liikenne integroidaan tuotantologistiikkaan, jotta vältetään tavaraliikenteen suuren prosenttiosuuden kuljettaminen maanteitse vaikuttamatta kielteisesti tuotannon määrään tai työvoimaan; näihin toimiin voi sisältyä myös täydentävän infrastruktuurin ja laitteiston muuttaminen tai perustaminen; f. yhteisellä oppimistoimella tarkoitetaan tointa, jolla pyritään parantamaan tavarankuljetusketjun työmenetelmien ja menettelyjen rakenteelliseen optimointiin liittyvää yhteistyötä, ottaen huomioon logistiikan vaatimukset; g. innovatiivisella toimella tarkoitetaan tointa, johon sisältyy tietyillä markkinoilla aiemmin esiintymättömiä osatekijöitä; h. täydentävällä infrastruktuurilla tarkoitetaan toimien päämäärien saavuttamiseen tarvittavaa riittävää infrastruktuuria, mukaan luettuina tavara- ja henkilöliikenteeseen liittyvät rakenteet; i. liitännäistoimenpiteellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla pyritään valmistelemaan tai tukemaan nykyisiä tai tulevia toimia, mukaan luettuina tulosten levittämiseen liittyvät toimet, hankkeiden seuranta ja arviointi sekä tilastotietojen keruu ja analyysi; tuotteiden, prosessien tai palvelujen markkinoille saattaminen, markkinointi tai myynnin edistäminen eivät ole liitännäistoimenpiteitä; j. valmistelutoimenpiteellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla valmistellaan katalyyttisia toimia, merten moottoritiet -toimia tai liikenteen välttämistoimia; tällaisia ovat esimerkiksi tekniset, operatiiviset tai taloudelliset toteutettavuustutkimukset ja laitteiston testaus; k. yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavia tahoja niiden oikeudellisesta asemasta ja rahoitustavasta riippumatta; l. yhteenliittymällä tarkoitetaan järjestelyä, jonka avulla vähintään kaksi yritystä toteuttavat yhdessä toimen ja jakavat siihen liittyvät riskit; m. tonnikilometrillä tarkoitetaan yhden tavaratonnin tai sitä tilavuudeltaan vastaavan tavaramäärän kuljettamista yhden kilometrin matkan; n. ajoneuvokilometrillä tarkoitetaan kuormatun tai tyhjän kuorma-auton liikkumista yhden kilometrin matkan; o. lähellä sijaitsevalla kolmannella maalla tarkoitetaan maata, joka ei ole Euroopan unionin jäsen ja jolla on yhteinen raja Euroopan unionin kanssa tai joka rajoittuu Euroopan unionin rajana olevaan suljettuun tai puolisuljettuun merialueeseen. 12

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Ehdotus. Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus. Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Ehdotus Muutos komission ehdotukseen COM(2012) 496 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. koheesiorahastosta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. koheesiorahastosta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.7.2004 KOM(2004) 494 lopullinen 2004/0166 (AVC) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS koheesiorahastosta (komission esittämä) FI FI PERUSTELUT Perustamissopimuksen 161 artiklan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2043(BUD) 5.5.2017 TARKISTUKSET 1-16 Daniel Dalton (PE602.828v02-00) talousarviosta 2018 trilogin neuvotteluvaltuudet (2017/2043(BUD))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI

Valtioneuvoston EU-sihteeristö Martti SALMI EU:n budjetti vuonna 2006: yhteensä 121 mrd. euroa Maataloustuet: 43,3 mrd. euroa Muut menot: 3,6 mrd. euroa Hallintomenot: 6,7 mrd. euroa Rahoitus EU:n ulkopuolelle: 5,5 mrd. euroa Muut sisäiset politiikat:

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386

PUBLIC. Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14594/02 LIMITE ELARG 386 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2002 (02.12) (OR. en) 14594/02 PUBLIC LIMITE ELARG 386 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Laajentumistyöryhmä Päivämäärä: 22. marraskuuta 2002 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 659 final 2016/0323 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi

Uusi rakennerahastokausi Merja Niemi Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Merja Niemi 16.3.2012 Uusi rakennerahastokausi 2014-2020 Vaikuttavuustekijät Tulevaisuuden trendit EU 2020 strategia (tavoitteet ja lippulaivat) EU-ohjelmat, hallitusohjelma,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 14.3.2017 2016/0322(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0287(COD) budjettivaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0287(COD) 25.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueiden kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta

Alue (Alueen nimi on ilmoitettava, jos tuen myöntää muu kuin keskusviranomainen.) Koko Suomi Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta Jäsenvaltion toimittama tiivistelmä EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija

Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020. Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija Erasmus+ Luova Eurooppa Kansalaisten Eurooppa 2014-2020 Mauri Uusilehto Vastaava asiantuntija 19.5.2014 Erasmus+ panostaa koulutukseen, nuorisoon sekä urheiluun ja liikuntaan Erasmus+ -ohjelmabudjetti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Εhdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Εhdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Εhdotus: Bryssel 21.4.2009 KOM(2009) 195 lopullinen 2009/0058 (COD) C7-0042/09 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY)

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/2209(INI) Lausuntoluonnos Liadh Ní Riada (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 19.3.2015 2014/2209(INI) TARKISTUKSET 1-20 Liadh Ní Riada (PE546.893v01-00) vihreään kasvuun liittyvistä mahdollisuuksista pk-yrityksille (2014/2209(INI))

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

11557/10 HKE/tan DG G

11557/10 HKE/tan DG G EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. heinäkuuta 2010 (OR. en) 11557/10 ECON 416 ATO 32 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS Bulgariassa sijaitsevan Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1 4 käytöstä

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Osasto Nimike Talousarvio 2013 lisätalousarvioesitys nro: 7/2013 Uusi määrä Maksusitoumuks et

Osasto Nimike Talousarvio 2013 lisätalousarvioesitys nro: 7/2013 Uusi määrä Maksusitoumuks et LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 7/2013 SECTION III COMMISSION MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike Talousarvio 2013 lisätalousarvioesitys nro: 7/2013 Uusi määrä ks ks ks 01 Talous- ja rahoitusasiat 555 684 796 428 350

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 16. syyskuuta 2009 (OR. en) 2008/0239 (COD) LEX 1069 PE-CONS 3660/1/09 REV 1 TRANS 207 MAR 85 CADREN 34 ENV 373 CODEC 736 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot