EU tarjoaa. mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan. kehittämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU tarjoaa. mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan. kehittämiseen"

Transkriptio

1 EU tarjoaa mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan kehittämiseen

2 EU tarjoaa mahdollisuuksia pk-yritystoiminnan kehittämiseen SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 3 Mitä ovat EU:n rakennerahasto-ohjelmat? 4 Mitä EU:n rakennerahasto-ohjelmat tarjoavat pk-yrityksille? 5 Usein kysytyt kysymykset 6 EU:n rakennerahasto-ohjelmat pähkinänkuoressa 8 Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma 8 Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma 11 Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma 13 Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma 15 Tavoite 3 -ohjelma 18 Interreg III A -ohjelmat 20 Tulokset 22 Tulevaisuus 25 Ota yhteys asiantuntijaan 26 2

3 LUKIJALLE Tämä tietopaketti kertoo EU:n rakennerahasto-ohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista kehittää pk-yrityksiä ja niiden toimintaympäristöä. Esite keskittyy kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan toimintaan EU:n rakennerahasto-ohjelmissa eli työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskusten), Tekesin sekä Finnvera Oyj:n tarjoamiin rahoitus- ja kehittämismahdollisuuksiin. Toivomme, että esitteestä on apua miettiessäsi yrityksesi mahdollisuuksia ja edellytyksiä rahoituksen hakemiseen tai oman alueesi yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Seuraavilla sivuilla esittelemme yritystoiminnan kannalta keskeiset EU:n rakennerahasto-ohjelmat, rahoitusmahdollisuudet sekä esimerkkejä jo toteutetuista hankkeista. Kerromme myös, mitä EU:n rakennerahasto-ohjelmilla on tähän mennessä saatu aikaan ja millaiselta ohjelmien tulevaisuus näyttää erityisesti yritystoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Jos sinulla on hankeidea oman yrityksesi tai alueesi yritystoiminnan kehittämiseksi, ota yhteyttä työvoima- ja elinkeinokeskukseen, Tekesiin tai Finnveraan. Yhteystiedot löydät esitteen lopusta. SUOMEN EU-OHJELMIEN TAVOITEALUEET OHJELMA-ALUEITTAIN Tavoite 1 -alue Siirtymäkauden alue Tavoite 2 -alue Tavoite 3 -ohjelmaa toteutetaan Suomessa tavoite 1 -alueen ja Ahvenanmaan ulkopuolella. Tavoite 3 -alue TE-keskusraja TE-KESKUKSET: 1. Uudenmaan 2. Varsinais-Suomen 3. Satakunnan 4. Hämeen 5. Pirkanmaan 6. Kaakkois-Suomen 7. Etelä-Savon 8. Pohjois-Savon 9. Pohjois-Karjalan 10. Keski-Suomen 11. Etelä-Pohjanmaan 12. Pohjanmaan 13. Pohjois-Pohjanmaan 14. Kainuun 15. Lapin 3

4 Rakennerahastoista myönnettävän EU-tuen tavoitteena kaikkien EU:n alueiden hyvinvointi EU:n rakennerahastot osa EU:n yhteistä budjettia ovat eräs keino tasata jäsenmaiden sosiaalisia ja taloudellisia eroja. Jäsenvaltioiden maksamista osuuksista osa siirretään rakennerahastoihin, joista rahoitetaan mm. unionin heikommin kehittyneiden tai rakennemuutoksesta kärsivien alueiden kehittämisohjelmia. Rakennerahastoja on neljä: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR). EU-tukeen oikeutettujen alueiden yhteiset kriteerit Alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja mitataan yhteisesti sovituilla EU-tason mittareilla. Keskeinen mittari on bruttokansantuote. EU:n rakennerahastojen tukeen oikeutetut alueet määritellään aina määräajaksi, nk. ohjelmakaudeksi. Nykyinen ohjelmakausi kattaa vuodet Mitä ovat EU:n rakennerahasto-ohjelmat? Ohjelmakaudella EU-tukeen oikeutettuja ovat: Tavoite 1 -alueet: heikommin kehittyneet alueet, joiden BKT on alle 75 % unionin keskiarvosta. Alueilla on alhainen investointiaste, työttömyys on korkeampaa ja yrityksille tarjottavat palvelut ovat puutteellisia. Suomesta tavoite 1 -alueisiin kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomi. Tavoite 2 -alueet: rakenteellisista vaikeuksista tai muutoksista, esimerkiksi perinteisten toimialojen taantumisesta, kärsivät alueet. Suomessa tavoite 2 -alueita on Etelä- ja Länsi-Suomessa. Lisäksi tavoite 3 keskittyy työllisyyden edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen muilla kuin tavoite 1 -alueilla. Tavoitteiden 1, 2 ja 3 ohella toteutetaan nk. yhteisöaloitteita, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenmaita ratkaisemaan yhteisiä ongelmia. Esimerkiksi sopii Interreg-yhteisöaloite, jolla edistetään yhteistyötä valtioiden välisillä raja-alueilla. EU-tuki suunnataan ohjelmien avulla Kun EU-tukeen oikeutetut alueet on valittu, niiden kehittämiseksi laaditaan kehittämisohjelmat koko ohjelmakaudeksi. Nykyisiä ohjelmia toteutetaan vuosina Ohjelmat pohjautuvat kunkin alueen omiin kehittämistarpeisiin. Ohjelmissa määritellään strategia, toimenpiteet ja niihin kohdistettava rahoitus sekä toiminnan tulosten mittarit. Ohjelmien tavoitteet ja strategiat ohjaavat rahoituspäätöksiä ja auttavat kohdentamaan EU-tukea tehokkaasti. Suomessa toteutetaan ohjelmakaudella seuraavia ohjelmia: Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma Tavoite 3 -ohjelma Yhteisöaloitteet: Interreg III, Equal, Leader+, Urban. 4

5 Mitä EU:n rakennerahasto-ohjelmat tarjoavat pk-yrityksille? Pk-yritykset avainasemassa Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan tavoitteena EU:n rakennerahasto-ohjelmissa on monipuolistaa alueiden elinkeinorakennetta ja parantaa työllisyyttä tukemalla pk-yritysten perustamista, kehittämistä ja laajentamista. Pk-yritysten lisäksi rahoitusta myönnetään yrityksiä palveleville oppilaitoksille ja muille organisaatioille. Tärkeimmät rahastot: Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto Yritystoiminnan kehittämisen näkökulmasta tärkeimmät rakennerahastot ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). TE-keskukset rahoittavat pk-yritysten investointija kehittämishankkeita TE-keskukset myöntävät valtaosan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksesta. Investointituki ja pk-yritysten kehittämistuki ovat yrityskohtaisia tukia. Investointitukea myönnetään yritystoiminnan käynnistämisinvestointeihin, kuten koneiden, laitteiden, rakennusten tai maa-alueiden hankintaan. Toimivien yritysten on mahdollista saada investointitukea laajennuksiin tai käyttöomaisuuden uudistamiseen. Kehittämistukea voidaan myöntää yrityksen tuotteiden, tuotannon, liikkeenjohdon tai markkinoinnin kehittämiseen, kansainvälistymishankkeisiin sekä yrityksen perustamis- tai toimintaedellytysten selvittämiseen. Yrityskohtaisten tukien lisäksi myönnetään toimintaympäristötukea yritysten toimintaympäristöä kehittäviin hankkeisiin. Esimerkiksi alueen pkyrityksille tarpeellisten uusien palveluiden luominen tai palveluiden saatavuuden parantaminen ovat tällaisia hankkeita. Energiatukea voidaan myöntää uusiutuvien energianlähteiden käyttöä edistäviin investointihankkeisiin. TE-keskuksista tukea myös liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen Osaava ja monitaitoinen henkilöstö on yritysten keskeinen kilpailukykytekijä. TE-keskukset tarjoavat yrityksille monipuolisen valikoiman pk-yritysten elinkaaren eri vaiheisiin kehitettyjä asiantuntija- ja konsultointipal- KTM:n hallinnonala EU-ohjelmissa TE-keskukset Finnvera Oyj / EAKR Tekes / EAKR Yritystuet / EAKR Kehittämispalvelut / ESR - investointi- ja käyttöpääomalainat - pienlainat, naisyrittäjälainat - yrittäjälainat - takaukset - yritysten tuotekehitystuet - tutkimushankkeet - investoinnit - kehittäminen - yritysten toimintaympäristö - energiahankkeet - koulutus - kehittämisprojektit - neuvonta - konsultointi 5

6 veluja sekä koulutus- ja kehittämisprojekteja. Yritysten johdolle ja henkilöstölle suunnatut koulutus- ja kehittämistoimenpiteet räätälöidään koulutustarpeiden mukaan. Osaamisen kehittämiseen liittyvät projektit voivat saada EU-tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Teknologian kehittämiskeskus Tekes rahoittaa t&k-hankkeita Tekes rahoittaa yritysten ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehitysprojekteja. Rahoitusta voivat saada Suomessa toimivat yritykset ja yhteisöt, jotka haluavat kasvattaa liiketoimintaansa ja vientiään teknologian kehittämisen avulla. EU-tavoiteohjelmien toteutukseen Tekes osallistuu myöntämällä EAKRrahoitusta tukialueilla toimivien yritysten ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Finnvera Oyj myöntää lainoja ja takauksia Finnvera myöntää yrityksille lainoja ja takauksia. EAKR-tuki alentaa yritysten lainoistaan maksamaa korkoa. Vuodesta 2005 EAKR-tukea käytetään myös investointi- ja käyttöpääomalainoille myönnettyjen takausten takausprovisioiden alentamiseen tavoite 1 -ohjelmissa. EAKR-tukea voidaan myöntää investointi- ja käyttöpääomalainoihin sekä pien-, yrittäjä- ja naisyrittäjälainoihin. Investointi- ja käyttöpääomalaina on tarkoitettu uusien rakennus-, kone- ja laiteinvestointien rahoittamiseen. Pienlainaa ja naisyrittäjälainaa myönnetään enintään viisi henkilöä työllistävien, aloittavien tai toimivien yritysten rahoittamiseen. Yrittäjälaina on tarkoitettu yrityksen perustamiseen, jo toimivan yrityksen ostamiseen esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa sekä toimivan yrityksen osakepääoman korottamiseen. USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET? Mitä EU-tuki käytännössä tarkoittaa? EU-tuki tarkoittaa käytännössä sitä, että myönnettävästä julkisesta tuesta osa on valtion rahoitusta ja osa EU:n rakennerahaston rahoitusta. KTM:n hallinnonalan yrityshankkeissa tulee aina olla myös hakijan omaa rahoitusta.? Kuva: Kuvatoimisto Comma Pictures Mistä EU-tukea voi hakea ja mistä saa lisätietoja? Mikäli harkitset tuen hakemista hankkeellesi, ota ensin yhteyttä alueellasi toimivaan julkiseen rahoittajaan. Yritystukea (investointituki, kehittämistuki, toimintaympäristötuki, energiatuki) myöntävät TE-keskukset. T&k-hankkeisiin rahoitusta voi hakea Tekesin teknologiayksiköistä. Finnvera Oyj:n aluekonttorit myöntävät lainamuotoista rahoitusta ja takauksia. Jokaisessa TE-keskuksessa toimii Yrityspalvelupiste, joka neuvoo julkisiin palveluihin ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. Se ohjaa tarvittaessa eteenpäin alueen muulle julkiselle rahoittajalle. 6

7 ? Milloin EU-tukea voi hakea? TE-keskusten myöntämää yritystukea, Tekesin tutkimus- ja tuotekehitysavustusta sekä Finnvera Oyj:n lainoja ja takauksia voi hakea jatkuvasti ilman erillisiä hakuaikoja. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamia koulutus- ja kehittämisprojekteja varten on olemassa erilliset hakumenettelyt ja -ajat, joista saa lisätietoa mm. TE-keskusten ja kauppa- ja teollisuusministeriön internetsivuilta. Miten hakemus- ja hankeprosessi etenee???? Tuki myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajatulle hankkeelle. Varsinaisen hakemuksen lisäksi tehdään aina hankesuunnitelma, joka sisältää mm. hankkeen sisällön ja vaiheet, rahoitussuunnitelman ja toteutusaikataulun. Hakemuksen käsittelyyn sisältyy usein tuen myöntäjän ja hakijan tapaaminen. Hakemuksen jättämisen jälkeen tuen myöntäjä tekee hankkeista yritys- ja hankearvioinnin, jossa arvioidaan mm. hankkeen toteutuskelpoisuutta ja sen vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Arvioinnin perusteella päätetään tuen myöntämisestä. Päätöksestä ilmoitetaan aina kirjallisesti.? Milloin tuki maksetaan? Tuki maksetaan aina jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. EAKR-hankkeissa tehdään maksatushakemus, jossa eritellään hankkeen toteutuneet kustannukset. Finnveran rahoitustuotteiden EAKR-tukien maksatusta ei tarvitse erikseen hakea, sillä tuet otetaan huomioon jo rahoituksen hinnoittelussa. ESR-projekteissa maksatukset perustuvat projektilaskutukseen. Miten hankkeiden toteutumista seurataan? Käytettäessä julkisia varoja seurataan aina niiden käytön tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Mm. työllisyysvaikutukset, liikevaihdon kehittyminen ja viennin kasvu ovat asioita, joista tuen saaja raportoi ennen hankkeen aloittamista, toteutuksen aikana sekä hankkeen jälkeen. Miten pk-yritys määritellään? Euroopan komission suosituksen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö pk-yritysten määrittelemiseksi. Suositusta tarkistetaan aika ajoin. Viimeksi Euroopan komission suositus tarkistettiin vuonna 2003 ja sen mukainen pk-yrityksen määritelmä tuli voimaan Kuva: Kuvatoimisto Comma Pictures Pk-yrityksen määritelmä alkaen: Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY määriteltyä pientä ja keskisuurta yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut komission suositukseen sisältyvät pienen ja keskisuuren yrityksen tunnusmerkit. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan 1 momentissa mainitussa komission suosituksessa määriteltyä pientä yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa sekä joka täyttää yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut suositukseen sisältyvät tunnusmerkit. 7

8 EU:n rakennerahasto-ohjelmat pähkinänkuoressa Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat. Ohjelman visio vuodelle 2006 on Itä-Suomen maakuntien aluetaloudet ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja voimakkaassa kasvussa. Kansainvälisen tason työkalutehdas Pohjois-Karjalaan Greenfox Oy on yrityshautomotuote, joka aloitti kahden hengen yrityksenä Joensuussa. Nyt yritys työllistää 40 työntekijää ja liudan alihankkijoita. Alkuaika oli todellisuudessa kokeilua ja yrittäjäksi oppimista. Nyt olemme kansainvälisen tason työkalutehdas, jolla Suomessa ei ole kilpailijaa, toimitusjohtaja Jyrki Gröhn kiteyttää yrityksensä lyhyen historian. Itä-Suomen ohjelmassa tavoitteena on vahvistaa toimivien yritysten kansallisesti ja kansainvälisesti menestyvää yritystoimintaa sekä synnyttää kasvualoille uusia yrityksiä ja uutta liiketoimintaa. Kasvualoja ovat esimerkiksi informaatioteknologia, elektroniikka, hyvinvointiklusterin toimialat sekä ympäristöteknologia. Painopisteitä ovat myös pk-yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja pk-yritysten kansainvälistymisen edistäminen. Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteissä on maakuntakohtaisia eroja. Lisätietoja oman maakuntasi painotuksista antavat alueesi julkiset rahoittajat. Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmassa myönnetään sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea pkyritystoiminnan kehittämiseen. Ohjelmassa ovat käytössä kaikki KTM:n hallinnonalan eri tukimuodot. Kuva: E-P Saramo 8

9 TE-keskus ja Tekes ovat tarjonneet sekä taloudellista että henkistä tukea. Uusin laajennus tietää mittavaa mahdollisuutta liikevaihdon kasvattamiseen. Pelkästään henkilöstön määrä on kasvanut 14 työntekijällä viimeisen vuoden aikana. Greenfoxin kaikki asiakkaat ovat Suomessa, mutta asiakkaiden tuotteet valmistetaan eri puolilla maailmaa. Kännykkäkuoria valmistavan Perloksen osuus liikevaihdosta on 70 prosenttia. Tästä osuudesta Greenfox kilpailee pienimpänä noin kymmenen toimittajan ryppäässä. Kilpailevia toimittajia löytyy niin Euroopasta, Yhdysvalloista kuin Kiinastakin. Suurimmat toimittajat työllistävät useita satoja henkilöitä. Meille Kiina-ilmiö on haaste. Jos pärjäämme heille, pärjäämme silloin saksalaisille ja italialaisillekin, Gröhn sanoo. Koneet ja laitteet ovat kaikkialla kalliita. Siksi Greenfoxissa ei suostuta syyttämään työvoimakustannuksia. Voittaja on vain tehnyt asiat paremmin. Kaikessa tekemisissämme meitä verrataan kansainvälisiin osaajiin. Laatu, hinta ja toimitusaika ratkaisevat. Gröhnin mukaan Greenfox keskittyykin projektien hallintaan ja niiden myymiseen. Meillä on toimihenkilöitä yli puolet koko henkilökunnasta, mikä on poikkeuksellista työkaluteollisuudessa, samoin se, että suurin osa työntekijöistämme on insinöörejä. Tuotekehitys on Ounevan kasvun tae Investointiavustukset ovat meille yhteiskunnan viesti siitä, että se on jakamassa yrityksen kasvun kustannuksia ja sitä kautta uusien työpaikkojen syntymisen kustannuksia, tuupovaaralaisen Ouneva Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Nevalainen sanoo. Sähköteknisiä tuotteita valmistava Ouneva Group on Tuupovaaran suurin työllistäjä. Lisäksi se tarjoaa työtä neljälle alihankintayritykselle. Olemme koko 30-vuotisen olemassaolomme aikana panostaneet tuotekehitykseen. Mitä nyt ensi vuosina keskityttiin hengissä selviämiseen, Nevalainen korostaa tuotekehitystä menestystekijänä. Jatkuvan tuotekehityksen puolesta puhuvat myös luvut: parikymmentä vuotta sitten yritys teki 3,4 miljoonan markan liikevaihtoa, joka nyt on kivunnut jo 22 miljoonaan euroon. Ounevan markkinoista viidesosa on Suomen rajojen ulkopuolella. Uuden, suunnitteilla olevan tuoteryhmän avulla Nevalainen uskoo kansainvälisten markkinoiden avautuvan entisestään. Ennen markkinoille pääsyä on Ounevan saatava tuotteilleen viranomaishyväksyntä. VTT:n hyväksynnän lisäksi useilla tuotteilla on myös ranskalainen ELCI-hyväksyntä. Tarvitaan aikaa, osaamista ja rahaa ennen kuin uusi tuote on läpäissyt viranomaisprosessin. Heikki Nevalainen uskoo Ounevan jatkavan tuotekehityksen tiellä yrityksessä tapahtuneen sukupolvenvaihdoksenkin jälkeen. Harkiten tehty vaihto on merkinnyt sekä uuden että vanhan johtajan vahvuuksien hyödyntämistä. Kuva: Ouneva Oy Keskustelemme paljon, suurista linjauksista olemme saamaa mieltä. Mikko Nevalaisen hyvällä kielitaidolla on todella käyttöä. 9

10 Yliopistoyhteistyö lisää korkean teknologiayrityksen osaamista Tekesiltä saamamme tuotekehitysavustus on nopeuttanut kasvuamme ja erityisesti uusien tuotteiden ja tuotesovellusten kehittämistä, sanoo savonlinnalaisen Wetend Technologies Oy:n toimitusjohtaja Jouni Matula. Pelkästään omalla rahoituksella emme olisi pystyneet tällaiseen kehitykseen. Olisimme edenneet samaan suuntaan, mutta hitaammin. Nyt käytämme tuotekehitykseen 12 prosenttia 1,6 miljoonan euron liikevaihdosta. Ennen kuin Matula meni ideansa kanssa Tekesiin, hän testasi sitä metsäteollisuusyrityksillä eli tuotteen tulevilla käyttäjillä. Kun näiltä tuli selkeä tuki, Tekesin oli helppo ottaa myönteinen kanta kehityshankkeeseen. Wetendillä on selkeä toimintakonsepti, jonka kulmakivenä on verkottuminen. Yliopistoyhteistyö Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanssa ja siihen liittyvä perustutkimus takaavat vahvan tiedollisen osaamisen. Kaksi osaavaa konepajaa ja suunnittelutoimisto täydentävät yrityksen omaa, kuuden henkilön osaamista. Kansainväliset markkinat ovat avautuneet oman pitkäaikaisen kansainvälisen liiketoimintakokemuksen ja TE-keskuksen kehittämistuen turvin. Vuonna 2001 perustetun Wetend Oy:n tuotteita on jo 15 eri maassa. Viennin osuus onkin 90 prosenttia liikevaihdosta. Yrityksen hyvin alkanut menestystarina on huomattu kotimaassa. Yrityksen avaintuote TrumpJet, kemikaalisekoitusjärjestelmä paperiteollisuudelle, voitti vuonna 2003 valtakunnallisen Innosuomi-palkinnon. Jouni Matula vertaa Tekesin ja TE-keskusten kanssa toimimista myyntityöhön. Itsellä on ensin oltava selkeä käsitys siitä, mitä tekee. Vasta sitten voi ajatusta kaupata rahoittajalle. Kuva: Wetend Technologies Oy 10

11 Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmaa toteutetaan Lapissa sekä osissa Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntia. Ohjelma-alue on EU:n pohjoisin ja harvimmin asuttu alue. Ohjelman visio vuodelle 2006 on Pohjois-Suomi on lähtökohdistaan ja osaamisestaan ylpeiden ihmisten, omiin luonnonolosuhteisiin perustuvien ja luonnonvarojaan pitkälti jalostavien yritysverkostojen, nopeiden yhteyksien ja hyvän ympäristön EU:n pohjoisin yhteistyöalue. Pohjois-Suomen ohjelmassa keskeisenä painopisteenä on yritysverkostojen eli klustereiden kehittäminen alueen kannalta keskeisillä toimialoilla kuten puunjalostus, elektroniikka, matkailu ja kaivostoiminta. Lisäksi tuetaan klustereita täydentävien ja muiden alueen elinkeinorakennetta parantavien yritysten perustamista. Yrityskohtaisen tuen lisäksi rahoitusta myönnetään pk-yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteissä on maakuntakohtaisia eroja. Lisätietoja oman maakuntasi painotuksista antavat alueesi julkiset rahoittajat. Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelmassa myönnetään sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea pk-yritystoiminnan kehittämiseen. Ohjelmassa ovat käytössä kaikki KTM:n hallinnonalan eri tukimuodot. Verkottumisesta menestystä monelle yritykselle Ilman investointitukea emme toimisi tässä laajuudessa, sanoo muoniolainen matkailuyrittäjä Kyösti Pietikäinen. Hänen luotsaamansa Harrinivan Lomakeskus Oy on kasvanut 50 henkilön yritykseksi, joka on vetänyt kasvuunsa ohjelma- ja oheispalveluja tarjoavia yrityksiä. Investointituki mahdollisti Harrinivan hotellilaajennuksen ja laajamittaisen ulkomaanmyynnin. Nyt 80 prosenttia 4,5 miljoonan euron liikevaihdosta tulee pääosin Saksasta ja Ranskasta. Seinillä ei myydä, vaan ohjelmilla, Pietikäinen sanoo. Siksi ohjelmia tarjoavat alihankkijat osallistuvat Harrinivan kumppanina EU:n rahoittamiin tuotekehitysprojekteihin. Tuote on meidän, vaikka se ostetaan ulkopuolelta. Rakennusten lisäksi investointitukea on käytetty tietokonepohjaiseen varausjärjestelmään. Pystymme hoitamaan isoja asiakasmääriä kerralla. Ilman yhtään puhelinsoittoa myynti tietää jopa koiravaljakoiden sijainnin, Pietikäinen kehuu uutta järjestelmää. Harrinivan toimitusjohtaja osallistuu EU:n tukemaan liikkeenjohdon kehittämisohjelmaan, World Class Service Laplandiin. Lappilaisyrittäjille se merkitsee verkottumista ja yhteistyötä, josta hyötyvät kaikki. Ennen kaikkea ohjelma kohottaa tuotteiden laatua ja antaa sysäyksen uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Kyösti Pietikäisen mukaan Lapin TE-keskus uskoo Harrinivan tuotekehitykseen. Tuoreimpana hankkeena yritys on kehittänyt palkinto- ja kannustuslomatuotetta kotimaan markkinoille. Kuva: Harrinivan Lomakeskus Oy 11

12 Nordlift tekee pikkuisen parempaa kuin muut TE-keskuksen koulutushankkeet ovat auttaneet meitä kehittymään kansainväliseksi metalliteollisuusyritykseksi Lapissa, sodankyläläisen Nordlift Oy:n toimitusjohtaja Matti Ranttila sanoo. Nordlift tuottaa autonostureita Euroopan, Amerikan ja Aasian markkinoille. Matti Ranttila pelasti entisen työpaikkansa ostamalla sen konkurssipesän. Nyt yritys työllistää 22 henkilöä ja tekee reilun 2 miljoonan euron liikevaihtoa. Korjauslaitteita nopeasti kehittyvälle autoteollisuudelle tuottava Nordlift panostaa jatkuvaan tuotekehitykseen. Nordlift käytti kaksi vuotta aivan uudenlaisen nostolaitteen kehittämiseen. Ilman TEkeskuksen ja Finnveran rahoitusta näitä tuotteita ei olisi. Jos ei olisi hyvää tuotetta, ei olisi yritystäkään, Ranttila sanoo. TE-keskuksen tuki avasi ovet kansainvälisille messuille ja maailmanmarkkinoille. Nyt peräti viidesosa nostolaitekapasiteetista menee Pohjois-Amerikkaan. Vuonna 2003 Nordlift sai uutuudellaan Innosuomi-palkinnon. Kansainvälisesti menestyneen nostolaitteen kehitys jatkuu. Nyt ovat valmistumassa ensimmäiset junien vetureiden nostolaitteet. Matti Ranttila uskoo Euroopan pohjoislaidalla sijaitsevan yrityksensä pysyvän kansainvälisesti kilpailukykyisenä vain jatkuvalla tuotekehityksellä. Toinen tärkeä tekijä on huolehtia omasta osaamisestaan. Ranttilalle TE-keskuksen tarjoama vientikoulutus ja Hallittu Kasvu -koulutus ovat olleet oman yrityksen kasvun perusta. Kuva: Tarja Väänänen Kehittymisessä ja kasvussa tarvitaan ulkopuolista näkökulmaa Kuva: Lappli-Talot Oy 12 TE-keskuksen asiantuntemus on auttanut meitä oivaltamaan asioita uudella tavalla, sanoo Torniossa toimivan Lappli-Talot Oy:n toimitusjohtaja Pentti Vaara. Hän pitää tärkeänä puolueettoman, ulkopuolisen asiantuntijan antamaa palautetta ja alan tuntemusta. Ne ovat olleet ehkäisemässä resurssien käyttämistä hankkeen kannalta toisarvoisiin asioihin. Investointi- ja kehittämistuki on merkinnyt, että olemme pystyneet tekemään hankkeemme tyylikkäämmin, laajemmin ja kattavammin kuin jos olisimme jääneet oman tulo- tai pankkirahoituksen varaan. Tuki mahdollisti ulkopuolelta ostettujen, hyvien asiantuntijoiden käytön kehitystyössä. Oma ja ulkopuolelta hankittu monipuolinen tuoteosaaminen on Lappli-Taloissa jalostunut lähes kolminkertaiseksi liikevaihdoksi ja useaksi uudeksi työpaikaksi. Vaikka ulkomaanmyyntimme on euromääräisesti kasvanut, on sen suhteellinen osuus pienentynyt vahvan kotimaan kysynnän vuoksi. Tulevaisuudessa Lappli-Talot Oy aikoo laajentua länteen. Tämä tietää hyvinvointia myös lappilaisille alihankintayrityksille. Monille niistä Lappli-Talot on päähankkija.

13 Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmaa toteutetaan Satakunnan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Osa alueista on nk. siirtymäkauden alueita, jotka kuuluivat EU-tuen piiriin ohjelmakaudella , mutta eivät enää ohjelmakaudella Siirtymäkauden alueet saavat tukea vuoden 2005 loppuun saakka. Länsi-Suomen visio vuodelle 2006 on Länsi-Suomen yhteistyöalue on Suomen johtava yrittäjyyden ja inhimillisen kasvun alue. Länsi-Suomessa kehitetään yritystoimintaa ja uudistetaan tuotantorakennetta edistämällä uusien yritysten syntymistä ja toimivien yritysten kilpailukyvyn parantamista. Uutta yritystoimintaa pyritään luomaan erityisesti kasvualoille, joita ovat mm. informaatioteknologia, elektroniikkaja kulttuuriteollisuus, huipputeknologiaa vaativat alat sekä liike-elämän ja muut palvelut. Myös alueiden avaintoimialat voivat olla kehittämistoimenpiteiden kohteena. Osaavan työvoiman ja teknologian kehittäminen on myös keskeisellä sijalla. Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteissä on maakuntakohtaisia eroja. Lisätietoja oman maakuntasi painotuksista antavat alueesi julkiset rahoittajat. Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmassa myönnetään sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea pk-yritystoiminnan kehittämiseen. Ohjelmassa ovat käytössä kaikki KTM:n hallinnonalan eri tukimuodot lukuun ottamatta Finnvera Oyj:n takausprovisiotukea. Satakunnan ammattikorkeakoulu kiinnostaa energiatekniikan opiskelupaikkana Tekniikan alalla t&k-toiminta on välttämätöntä kehityksessä mukana pysymiseksi. Ammattikorkeakoulut eivät omin resurssein siihen pysty, yliopettaja Jukka Yrjölä O Sata tutkimus ja kehityksestä sanoo. Hänen mukaansa Tekesin ja TE-keskuksen kehityshankkeet tuovat opetustyöhön välttämätöntä tietoa oman ammattialan uusimmasta kehityksestä ja käytännöistä. Myös opiskelijat hyötyvät hankeyhteistyössä aktiivisesti toimivasta ammattikorkeakoulusta. Yrjölän mukaan oppimisen ohella se avaa heille yritysyhteyksiä. Se myös edistää korkeakoulun tunnettuutta haluttuna energiatekniikan opiskelupaikkana. Jukka Yrjölä näkee O Sadan tulkkina tiedeyhteisön ja konepajojen tai suunnittelutoimistojen välimaastossa. Olemme mallittaneet osuuskuntatyyppistä lämpöyrittäjyyttä ja pilotoineet sitä pitkään Perhon kunnassa. Nykyään vastaavia yrityksiä on kymmenittäin. Nyt O Sata tutkii muun muassa mahdollisuuksia tuottaa kuivattua ja seulottua haketta sekä kehittää kattiloiden polttotekniikkaa. Tekes ja TE-keskukset ovat Yrjölän näkemyksen mukaan tietokeskuksia, joista saa omaa toimialaa koskevaa valtakunnallista tietoa ja yhteyksiä. Kehityshankkeet ovat myös keino tutustua muiden yritysten toimintaan. Parhaimmillaan yhteistyö on avointa, uutta luovaa ja tuloksellista. Syntyy parempaa lopputulosta kuin oman työpöydän ääressä osaa kuvitellakaan. 13 Kuva: Marko Mikkola

14 Monipuolinen ydinosaajien verkosto Suolahteen keväällä 2004 perustettu ohutlevytuotteiden tuotesuunnitteluun ja prototyyppien valmistukseen keskittyvä Sheet Metal Innovations SMI Oy Ltd aikoo kolminkertaistaa ensi vuodeksi budjetoidun liikevaihtonsa jo seuraavalla tilikaudella. Haaste on kova, mutta realistinen, sanoo toimitusjohtaja Olavi Rahkonen, joka luotsaa myös yrityksen pääomistajaa Relicomp Oy:tä. TE-keskus oli vahvasti mukana, kun selvitettiin ohutlevyteknologian tuotekehityspalveluiden kysyntää ennen Sheet Metal Innovations SMI Oy Ltd:n perustamista. Ajatuksena oli levymateriaalista valmistettavien ratkaisujen kehittämiseen erikoistuva yritys, jonka toiminta perustuu vahvaan kumppanuuteen kansainvälisillä markkinoilla toimivien asiakasyritysten kanssa. Ohutlevyteknologian edelläkävijyyden ohella Sheet Metal Innovations tuo uudenlaista ajattelua toimintojen ulkoistamiseen. Samalla kun se vapauttaa yhteistyökumppanit niiden omiin ydinosaamisiin, se keskittyy itse omaan ydinosaamiseensa rakentamalla laajan yhteistyöverkoston. Siinä on suunnittelu- ja muotoilutoimistoja sekä työkaluvalmistajia. Lisänä tulevat uutta teknologiaa tutkivat korkeakoulut sekä uudenlaisia osaajia kouluttavat korkeakoulut ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus. Sheet Metal Innovations onkin Keski-Suomen Liiton ykköshanke. Rahkonen korostaa TE-keskuksen investointitukien merkitystä. Paljon pääomaa sitova toiminta tarvitsee sekä julkista että yksityistä rahoitusta. Saadun rahoituksen turvin Sheet Metal Innovations on pystynyt hankkimaan Euroopassa harvinaisen numeerisen painomuovauskoneen, mikä mahdollistaa liiketoiminnan laajentumisen myös EU-markkinoille. Kansainvälistyminenkin tapahtuu verkottumalla. Kuva: SMI Oy Ltd 14

15 Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelma Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmaan kuuluu alueita Varsinais-Suomen, Kanta- Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Uudenmaan ja Etelä- Karjalan maakunnista. Osa alueista on nk. siirtymäkauden alueita. Ne kuuluivat EU-tuen piiriin ohjelmakaudella , mutta eivät enää ohjelmakaudella Siirtymäkauden alueet saavat tukea vuoden 2005 loppuun saakka. Etelä-Suomen visio vuodelle 2006 on Etelä-Suomi on korkeatasoinen Itämeren alueen keskus. Etelä-Suomen ohjelmassa keskitytään Etelä-Suomen vetovoimaisuuden ja yritysten kilpailukyvyn lisäämiseen. Osaamisen tason nostaminen on yksi painopisteala. Keskeistä on uusien yritysten aikaansaaminen erityisesti kasvualoille. Myös olemassa olevien yritysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä kehitetään. Kasvualoja ohjelmassa ovat mm. korkean teknologian palvelut, ympäristöteknologia, liike-elämän palvelut, logistiikkapalvelut, hyvinvointipalvelut, teemamatkailu ja kulttuuriteollisuus. Yritystoiminnan kehittämistoimenpiteissä on maakuntakohtaisia eroja. Lisätietoja oman maakuntasi painotuksista antavat alueesi julkiset rahoittajat. Etelä-Suomen tavoite 2 -ohjelmassa myönnetään sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea pk-yritystoiminnan kehittämiseen. Ohjelmassa ovat käytössä kaikki KTM:n hallinnonalan tukimuodot lukuun ottamatta Finnvera Oyj:n takausprovisiotukea. Innovaatiosta kansainväliseksi merkkituotteeksi Spiraalikuljettimia elintarviketeollisuudelle valmistavan nastolalaisen Vulganus Oy:n menestys alkoi kymmenisen vuotta sitten, kun yritys rohkeasti päätti päästä vientimarkkinoille. Vientiponnistelut aloitettiin osittain TEkeskuksen vienninedistämistuen turvin. Nyt 5 miljoonan euron liikevaihdosta 80 prosenttia tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Aloitimme viennin aivan nollasta kymmenen vuotta sitten, sanoo toimitusjohtaja Lassi Lehtinen. Vulganus työllistää 27 henkilöä. Tekesin tarjoama kehittämislaina auttoi kehittämään kapean alan merkkituotetta. Vahvuutemme on sen tason hygieniassa, ettei siihen moni kilpailijamme pysty. Alalla, jossa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, juuri hygieenisyys on tärkein argumentti, Lehtinen kuvaa kansainvälistä kilpailua. Vulganuksen tuotteet suunnitellaan niin, että selkeät osat voidaan toteuttaa alihankintana. Yritys käyttää tuotekehitykseen viitisen prosenttia liikevaihdosta. Nyt se on uusimassa toiminnanohjausjärjestelmäänsä, johon se saa tuotekehitystukea TE-keskukselta. Investointitukihanke tietää tuotantotilojen laajentamista. Lassi Lehtinen on tyytyväinen sekä Tekesin että TE-keskuksen palveluihin. Viranomaistenkin on hyvä toimia, kun he näkevät, miten niiden rahoittamat hankkeet onnistuvat. Lehtinen korostaakin seuranta- ja raportointijärjestelmien merkitystä tuloksen ja kasvun työvälineinä. Kuva: Vulganus Oy 15

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

uroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökykyisiä

uroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökykyisiä 1 uroyritykset kasvuhakuisia ja yhteistyökykyisiä Tavoite 1 -ohjelman yritystukia vuosina 2000-2007 hyödyntäneet pohjoissavolaiset yritykset ovat nopeuttaneet kasvuaan ja lisänneet työpaikkamääriään Erkki

Lisätiedot

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen.

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. Idea Kainuusta Marraskuu 2011 4 Euroja 6 kehittyville yrityksille Yhteistyöllä uusia asiakkaita Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. 2 Idea Kainuusta 3 Vaikka yritysten suhdannekuva on kesän

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

EU-ohjelmarahoituslehti

EU-ohjelmarahoituslehti EU-ohjelmarahoituslehti Hyvä vuosikerta uuden an oivalluksille Nyt on kehittämisen etsikkoaika Yrittäjyys työllisyys nousuun EU maaseutu ovat mainettaan parempia LUKIJAKILPAILU TAKASIVULLA! 2 EU on Pohjois-Savon

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Raportti seurantakomiteoille 5.11.2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Muistiot alueellisista

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013

Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta Itä-Suomeen Rakennerahastokausi 2007 2013 Sisältö 3 Euroopan unioni osallistuu Suomen alueiden kehittämiseen 4 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite 5 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Käsin tehty tulevaisuus

Käsin tehty tulevaisuus Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri SITRAN RAPORTTEJA 24 Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Satateräs. nostaa ja siirtää. Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille. Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen

Satateräs. nostaa ja siirtää. Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille. Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen KE VÄT 1 / 2010 P S K K : N J A S A T A E D U : N S I D O S R Y H M Ä L E H T I Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen Seudun strategiaa terävöitetään toimialakohtaisesti

Lisätiedot

Luovuutta ja kurinalaisuutta

Luovuutta ja kurinalaisuutta Deloitten asiakaslehti 02/2010 Luovuutta ja kurinalaisuutta sopivassa suhteessa Microsoft keskittyy orgaaniseen innovointiin Toimitusjohtajan lounaalla Etlan tutkimusjohtaja Pekka Ylä-Anttila Katse palveluinnovaatioihin

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa

Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Yrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa Entrepreneurship in Finnish Society Kandidaatintyö Saara Mikkola Henna Roikonen TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää

T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksen asiakaslehti T&E palvelut 1/09 Pk-sektorilta toivotaan lisää työpaikkoja Asiakas etusijalla Rahoituksella vauhtia kehittämiseen 1 Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi

Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2006 Etlan Petri Rouvinen: Kilpailukykyselvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi s. 20-23 Markkinointitaito Big Deal? s. 12 17 Ulkomailta apua osaajavajeeseen

Lisätiedot