KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013)"

Transkriptio

1 OSA TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV ) TP 2013 ja TA 2014 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön uudelleen sijoitus ja Aikuissosiaalityö - sosiaali- ja terveystoimen terveyspalveluiden tukitoimintojen siirto tehtäväalueelta Sosiaali ja terveys / hallinto tehtäväalueelle Terveyspalvelut - aamu- ja iltapäivätoiminnan siirto tehtäväalueelta Perusopetus tehtäväalueelle Oppilaan tukija hyvinvointipalvelut - opetustoimen projektien siirto tehtäväalueelta Sivistystoimen hallinto tehtäväalueelle Oppilaan tuki-ja hyvinvointipalvelut Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2015 sarakkeeseen.

2 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri (Riitta Lehtinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. STRATEGISET TAVOITTEET Tietotekniikan hyödyntäminen. Sähköinen vaaliluettelo käyttöön äänestysalueilla varsinaisena vaalipäivänä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin sekä ennakkoäänestyksen hoidossa riittävät henkilöresurssit. Teknisten yhteyksien toiminnan varmistaminen. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT ,1 10,1 10,1 Myyntituotot ,1 10,1 10,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT ,4-8,6-8,6 Henkilöstökulut ,2 12,2 12,2 Palvelujen ostot ,0-35,4-35,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE ,7-25,1-25,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,9 9,9 9,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0-22,3-22,3 13

3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. TALOUSARVION PERUSTELUT Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naantalissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on yhdeksän. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntaliitospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Vaalipäivä on ja ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, jotka kaikki ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat edelleen Kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K - Supermarket Ukko-Pekka. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisten vaalien hoitamisesta korvausta kaupungille. Korvauksen suuruudeksi on arvioitu 2 euroa/äänioikeutettu ( äänioikeutettua edellisissä vaaleissa). Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo Saaristossa Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukioloaikana eli arkipäivinä. K - Supermarket Ukko- Pekassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna kello MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Viikonloppuna ennakkoäänestysmahdollisuutta ei järjestetä Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä. Ukko-Pekassa ennakkoäänestystä ei järjestetä sunnuntaina. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 14

4 Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri (Riitta Lehtinen) Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGISET TAVOITTEET Selkeä ja innostava strategia ohjaa kaupungin toimintaa ja yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa OPERATIIVISET TAVOITTEET Strateginen suunnittelu, sen pohjalta tapahtuva valmistelu ja päätöksenteko sekä seuranta ovat osa normaalia toimintaa Kaupungille laaditaan kesään 2015 mennessä uusi strategia, joka valmistellaan luottamushenkilöjohdon, esimiesten, henkilöstön ja sidosryhmien tiiviin yhteistyön avulla.. Kaupungin strategian perusteella asetetaan talousarvion vuosittaiset tavoitteet, tavoitetasot ja mittarit. Tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittelyssä annetaan selkeä ja oikea kuva kaupungin toiminnasta ja taloudesta TOIMINTATULOT YHT ,00 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 260,00 Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,7 1,3 1,3 Henkilöstökulut , ,0 2,0 2,0 Palvelujen ostot , ,2 2,2 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 446, ,8-25,8-25,8 Avustukset Vuokrakulut , ,5 3,3 3,3 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -8, ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,4-9,4-9,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 0,3 0,3 TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdeksan, Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin. Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka valtuutetut käyttävät laitteita myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Talousarviossa on lähdetty siitä, että kaikki valtuutetut käyttävät sähköistä kokoushallintaa. Talousarviossa on varauduttu valtuustojuhlan järjestämiseen (9 000 euroa). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 15

5 Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri (Riitta Lehtinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGISET TAVOITTEET Kaupungin strategian toteutumisen arviointi Kaupungin konsernin arviointi OPERATIIVISET TAVOITTEET Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,3-0,3-0,3 Henkilöstökulut , ,9 17,9 17,9 Palvelujen ostot , ,8-3,9-3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 2 977, ,8-0,5-0,5 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,3-0,3-0,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,4 3,4 3,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-101,6-101,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 16

6 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen ) Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGISET TAVOITTEET Naantalin kilpailukyvyn vahvistaminen hyvän asumisen ja vireän yritystoiminnan kaupunkina Monipuolinen asunto- ja yritystonttitarjonta sekä tehokkaasti toimivat kunnalliset palvelut. Elinkeinoasiamies toteuttaa kaupunginjohtajan ohjauksessa elinkeinotoiminnan aktiivista ja yrityslähtöistä kehittämistä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Työpaikkamäärän kasvu Asukas-/asiakaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen. Viestinnän vahvistaminen Yrityshankkeiden nopea ja joustava käsittely kaupunkiorganisaatiossa Tiivis yhteistyö yrittäjien kanssa Erinomaisen yritysilmapiirin rakentaminen Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen ja kehittäminen Kaupunki tehostaa erityisesti ulkoista viestintäänsä ja kehittää esimiesten ja henkilöstön viestintäosaamista TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot 924, Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,2 0,2 0,2 Henkilöstökulut , ,4 7,4 7,4 Palvelujen ostot , ,1-3,1-3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-0,2-0,2 Avustukset , Vuokrakulut , ,0-11,2-11,2 Muut toimintakulut , ,9 0,9 0,9 TOIMINTAKATE , ,2 0,2 0,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-39,1-39,1 Laskennalliset erät , ,6-4,6-4,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 0,2 0,2 17

7 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaupunginjohtaja Kaupunginkamreeri Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri Controller Kehityspäällikkö 0,6 Saaristoasiamies 0,4 Kulttuuri- ja tiedotussihteeri 0,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat euroa, josta hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. Asiantuntijapalveluihin on varattu euroa käytettäväksi strategiatyöhön sekä tarvittaessa lakimiespalveluiden ostoon. Suhdetoiminta ja edustus Suhdetoiminnan ja edustukseen menoarvio on n Määrärahavaraukseen sisältyy henkilökun-nan ja luottamushenkilöiden merkkipäivälahjat ( ). Perinteisesti määrärahoin on järjestetty mm. kaupungilta eläkkeelle siirtyneiden joulukahvitilaisuus, ansioja kunniamerkkien jakotilaisuus sekä musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävä vastaanotto vuosittain valituille kutsuvieraille. Vuoden 2015 aikana järjestetään mahdollisesti yrittäjäyhteistyötä rakentava tilaisuus ja muita pienempimuotoisia edustustilaisuuksia. Kaupungin vastaanottoja voidaan järjestää kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimaisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe ja vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Tiedotustoiminta Vuositasolla ilman henkilöstökuluja Nastan kustannukset (4 numeroa) ovat euroa (0,54 /lehti) ja saaristotiedotteiden euroa. Investointimenoihin varataan euroa Intran kehittämiseen. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Yhteyspäällikön virka lakkautetaan (siirtyminen eläkkeelle), budjettivaikutus euroa. Perustetaan elinkeinoasiamiehen virka lukien, budjettivaikutus Henkilöstökulut kasvavat viran lakkauttamisesta huolimatta, sillä varhaiseläkemenoja arvioidaan maksettavan noin euroa. Navigon sovellusvuokra (CH5 Finland) on siirretty tietohallinnon menoista tiedotustoimintaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 18

8 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri (Riitta Lehtinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, arkisto- ja asiakirjahallinnosta sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGISET TAVOITTEET Tehostaa sekä paperisia että sähköisiä käsittelyprosesseja. Sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin kehittäminen ja vaiheittaisesti siihen siirtyminen mahdollisimman laajasti. Tiedonohjausjärjestelmän hankkiminen sekä siihen tiedonohjaussuunnitelmien syöttäminen sähköisen asianhallinnan tueksi. Henkilöstön kouluttaminen tiedonohjaukseen ja sähköisen asianhallinnan käsitteeseen. Sähköinen pitkäaikaisarkisto sekä dokumenttienhallinta, jotka mahdollistavat sähköisen säilyttämisen mahdollisimman laajasti kaikille asiakirjoille (pilotti: rakennusvalvonta) OPERATIIVISET TAVOITTEET Päätöksenteon toimintaedellytysten turvaaminen Asiakirjahallinnon tasapainoinen kehitys ja ylläpito kaupungin kaikissa virastoissa. Oikea-aikainen valmistelu ja täytäntöönpano. Tiedonohjaussuunnitelmien tekeminen yhdessä yksiköiden kanssa sekä parhaiden käytäntöjen löytyminen. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-0,8-0,8 Myyntituotot , ,9 9,9 9,9 Maksutuotot 8 700, ,3-13,3-13,3 Tuet ja avustukset 4 579,94 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-1,1-1,1 Henkilöstökulut , ,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot , ,3-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 431, ,8 2,8 2,8 Avustukset Vuokrakulut , ,7-8,8-8,8 Muut toimintakulut 70, ,0 7,0 7,0 TOIMINTAKATE , ,0-1,1-1,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9-0,9-0,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-1,7-1,7 19

9 HENKILÖSTÖRESURSSIT Arkistosihteeri Arkistonhoitaja Johdon sihteeri Toimistosihteereitä 4 Palveluneuvojia 5 TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset organisaatiorajat ylittävä tehtäväalue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tukitehtävät sekä niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungintalon yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Tiedonhallinta Asianhallinnan tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin, huolehtien käyttäjän puolesta metatiedottamisesta (mm. asiakirjojen säilytysajoista, tiedon tallennuspaikoista, säilytysajan perusteista) sekä prosessien kulusta. Tiedonhallinta vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista. Kehittämistehtävät kytkeytyvät koko organisaation alalle. Palvelupisteet Kelan kanssa on voimassa yhteispalvelusopimus, jonka mukaan kaupungintalon yhteispalvelupisteen palveluneuvojat hoitavat Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Seudullisten matkakorttien myyntipisteenä toimiminen lisää yhteispalvelussa asiakkaiden määrää huomattavasti. Sisäisillä työjärjestelyillä turvataan asiakaspalvelu myös lomien ja muiden poissaolojen aikana. Velkuan palvelupisteessä on asiamiespostipalvelut. Itellan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan palveluja tulee tarjota arkipäivisin kello Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteet toimivat kirjastojen yhteydessä ja aukioloajat määräytyvät kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 20

10 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri (Riitta Lehtinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. OPERATIIVISET TAVOITTEET Kaupungin puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteen sekä postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Turvataan riittävät resurssit ja ylläpidetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Pidetään puhelinvaihde ajan tasalla kaupungin tapahtumista sekä työpaikalta poistumistilanteista. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-4,3-4,3 Myyntituotot , ,3-4,3-4,3 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 3 627, Valmistus omaan käyttöön 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,9-6,0-6,0 Henkilöstökulut , ,8 5,8 5,8 Palvelujen ostot , ,6-13,6-13,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 238, ,6-1,6-1,6 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,6-11,2-11,2 Muut toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,7 111,6 111,6 Poistot ja arvonalentumiset 0, Laskennalliset erät -426, ,0-91,0-91,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-330,4-330,4 21

11 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaksi toimistosihteeriä, joiden työpanoksesta kohdennetaan tälle tehtäväalueelle 1,75 htv, vuosina 2012 ja 2013 oli 2,5 htv. TALOUSARVION PERUSTELUT Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimistotarvikkeet. Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen. Teknisten uudistusten myötä puhelinvaihteessa puhelut ovat jonkin verran vähentyneet, samoin sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen on vähentänyt monistuksen ja postituksen vaatimaa aikaa. Laitteistoa on vähennetty yhdellä kopiointi/tulostuslaitteella. Yhden toimistosihteerin vakanssi jätettiin vuoden 2014 alusta täyttämättä. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi on tarvittu ja tarvitaan puhelinvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen kanssa. Puhelinvaihteen aukiolo Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on muutama vuosi sitten yhdistetty. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan vaikka kaupungin virastot ovat avoinna kello Vuoden 2015 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana on tarkoitus lyhentää puhelinvaihteen aukioloa tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu kello 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soitettaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivystys ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Postituspalveluja on tarjottu kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palvelutalolle pelkän postimaksun hinnalla, nyt hintaan lisään palvelumaksu 10 %, vaikutus vuositasolla noin euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 22

12 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä. STRATEGISET TAVOITTEET IT-ohjauksen kehittyminen Kehittämiskohteiden parempi tunnistaminen ja priorisointi IT-ohjausryhmän toiminta aloitetaan yhdessä Raision kanssa Menetelmäkehitys, kypsyystason tunnistaminen ja kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Hallinnoinnin työkalut ja menetelmät saadaan käyttöön Dokumentinhallinnan ja sähköisen arkistoinnin edelleen kehittäminen Seudullisen tietoliikennekilpailutuksen tulosten hyödyntäminen Hyödynnetään yleisesti käytössä olevia kehittämisen menetelmiä (järjestelmät, prosessit ja näiden yhteys) Jatketaan 2014 toteutettujen kartoitusten pohjalta siirtäen intranet-ratkaisua enemmän työnkulkua ohjaavaksi Valmistellaan verkkoinfrastruktuurin ja sen toimivuuden muutosta kilpailutuksen tulosten perusteella TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-1,6-1,6 Myyntituotot , ,6-1,6-1,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot ,43 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-3,3-3,3 Henkilöstökulut , ,3 7,3 7,3 Palvelujen ostot , ,8-11,8-11,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-48,1-48,1 Avustukset Vuokrakulut , ,5-0,6-0,6 Muut toimintakulut 945, TOIMINTAKATE , ,0-101,7-101,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,4-39,4-39,4 Laskennalliset erät , ,6-16,6-16,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-58,2-58,2 23

13 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tietohallinto HTV:t TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI YHTEENSÄ TP2013 TA2014 TAE2015 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 1255 (1191 vuonna 2014) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 805 (769) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 450 (422). Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä euroa (303829). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on euroa (125300). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Konesali on ulkoistettu Kuntien Tiera Oy:lle (kustannusvaikutus ). Näin vältytään uusinvestoinnilta, jonka kustannukset vuositasolla olisivat suuremmat. Ohjelmistokustannuksia siirretään keskusviraston ulkopuolelle (ympäristövirasto). Tämän siirron kustannusvaikutus tietohallinnolle on Ohjelmistokustannuksia siirretään myös keskusviraston sisällä omistajuusperiaatteen mukaisesti. Kustannusvaikutus tietohallinnolle näistä on (rahatoimi , henkilöstöhallinto/palkat -9436, viestintä ). Osa-aikaeläkkeeltä eläköitynyt it-suunnittelija korvataan täysaikaisella määräaikaisella (kustannusvaikutus ). Määräaikaisen mikrotukihenkilön työsuhdetta jatketaan 2015 loppuun ja samalla epäpätevyysvähennys poistuu (kustannusvaikutus ). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 24

14 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. OPERATIIVISET TAVOITTEET Kaupungin päätöksenteon tukeminen huolehtimalla toimialallaan oikeellisen ja ajantasaisen tiedon tuottamisesta. Taloushallinnon keskitettyjen toimintojen järjestäminen ja raportointi. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-4,9-4,9 Myyntituotot , ,3-6,3-6,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,6 46,6 46,6 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3 0,8 0,8 Henkilöstökulut , ,3-8,3-8,3 Palvelujen ostot , ,4 35,2 35,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 690, ,0-24,0-24,0 Avustukset Vuokrakulut , ,8 11,9 11,9 Muut toimintakulut 6 923, ,3 4,3 4,3 TOIMINTAKATE , ,9-38,9-38,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,4-94,4-94,4 Laskennalliset erät , ,3 0,3 0,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-20,8-20,8 25

15 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kirjanpitäjä TEHTÄVÄALUEEN HENKILÖTYÖVUODET TP TA TAE Kirjanpitopäällikkö Toimistosihteeri Pääkassa Tilapäinen työvoima ei sisälly tehtäväalueen talousarvioon. Palkkatuettua työllistämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan keskitettyjen määrärahojen turvin. TALOUSARVION PERUSTELUT Rahatoimi keskittyy omin voimin prosessien ja sovellusten sekä rajapintojen kuvaamiseen, jotta voidaan määritellä toimintatapojen ja sovellusten kehittämisjärjestys. Tavoitteena on vaikuttaa tukiprosessien kokonaistyöllistämiseen ja sen myötä tehtäväalueen resurssien määrittämiseen. Käynnissä oleva tavoitteen mukainen hanke on hankintatoimen kanssa yhdessä tehtävä sähköisen tilaamisen ja maksamisen sopimus. Perintätoimesta on tehty nelivuotinen sopimus ulkoisen toimijan kanssa 2014 ja sen myötä perintätoimi on keskitetty toimistosihteerille. Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkitositteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkistamista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 75 % sähköisesti. Paperilaskut skannataan. Ostolaskujen käsittelyyn halutaan vaikuttaa edellä mainitulla sähköisellä tilaamisella, jossa tavoitellaan tilauksen hyväksymistä, jolloin tilaus ja lasku voidaan täsmäyttää sähköisesti, kun ehdot täyttyvät. Pankkitositteiden määrään on hankalampi vaikuttaa, koska ne syntyvät maksusuorituksista, joita ei laskuteta. Ohessa on historiatilastoa tositemääristä. Ostolaskut Pankkitositteet Ostolaskujen jakauma Kaupunki Tilalaitos Vesihuolto Tietohallinnolta rahatoimelle siirtyneet vuotuiset palvelujen kulut, jotka vaikuttavat muille toimielimille kohdistettaviin menoihin nostavasti. - Pro Economica euroa - Suoramaksu 384 euroa - Sähköinen ostolasku euroa - Sähköinen myyntilasku (Finvoice) euroa - edelliset yhteensä euroa. Ulkoiset palvelukset: - raportointiohjelma: ylläpito euroa - maksuliikenneohjelma: ylläpito euroa - kassaohjelma: ylläpito euroa - konserniohjelma; ylläpito 800 euroa - Logican tyvi-palvelu ylläpito euroa, laskujen kierrätys ylläpito euroa, liiketoimintaalisovellus ylläpito 300 euroa, budjettipoistot ylläpito 150 euroa, perintätoimistoliittymän ylläpito 750 euroa MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - tietohallinnolta siirtyneet kustannukset - yksi kirjanpitäjän toimi vähemmän. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 26

16 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Timo Jyväkorpi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisen järjestelmien avulla. Keskusvarasto henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGISET TAVOITTEET Tehostetaan toimintaa sähköisillä menettelyillä Kiertonopeuden tehostaminen ja varastotuotteiden vähentäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet Jatketaan tehokasta henkilökunnan koulutusta Ollaan mukana kaupunkiseudullisissa kehittämishankkeissa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 0,1 0,1 Myyntituotot , ,3 0,1 0,1 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 4 676, Valmistus omaan käyttöön , ,0 0,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 8,4 8,4 Henkilöstökulut , ,2 6,2 6,2 Palvelujen ostot , ,8 12,4 12,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 8,6 8,6 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,0 3,4 3,4 Muut toimintakulut 135, ,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE , ,2-283,4-283,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-89,1-89,1 Laskennalliset erät , ,8-4,8-4,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 3315,9 3315,9 27

17 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet. Sähköisen yhteistyösopimuksen vuotuinen kustannus ratkeaa vuosittain jälkikäteen tehtävän sähköistysasteen muuttumisen tarkistamisen kautta. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa joilta kaupungin henkilökunta omien valtuuksiensa puitteissa saa tehdä hankintoja. Uusi tilaamisen ja kilpailutuksen ohjeistus on astunut voimaan vuoden 2013 lopulla. Varaston tuotevalikoimaa tullaan tarkastelemaan edelleenkin kriittisesti. Valikoimasta tullaan poistamaan huonosti kiertävät artikkelit, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa. Varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa ja siksi hankintatoimen ja varaston menoja on tasapainotettava siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja varasto palvelevat koko kaupunkia. Tuotteiden tilaaminen kohdistuu sähköisen tilaamisen avulla suoraan tilaajille sekä varastoon. Varaston henkilökunta tulee käyttämään myös sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla pystytään seuraamaan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita ja näin ollen varaston arvot ovat myös reaaliajassa. Vuodenvaihteen inventaari on myös käytännössä ajan tasalla. Varaston rahamenot on tasapainotettu siirtämällä menoja suurkäyttäjille, eli vesihuollon ja tilapalvelun kannettavaksi. Tämä on myös perusteltua, koska varasto takaa em. käyttäjille toimintavarmuutta ja ylläpitää harvoin tarvittavia ja vaikeasti hankittavia tuotteita. Nämä ovat tuotteita joista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Varaston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon investointiosuuden tulot. Hankintatoimen ja varaston toimintoja on tehostettu sähköisillä järjestelmillä. Järjestelmät saadaan tehokkaaseen käyttöön lopullisesti vuoden 2015 keväällä. Seuraukset tulevat näkymään kustannuksien alenemisena koko kaupungin hankinnoissa. Varastonhoitaja on toiminnallaan kehittänyt varaston uusia käytännön ratkaisuja kohti suunniteltuja päämääriä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Sähköisten järjestelmien toimintakunnon loppuunsaattaminen ei onnistunut varaston muuttuneiden henkilöstötilanteiden vuoksi. Sen vuoksi varaston kehittäminen on viivästynyt. Kehitystyö saadaan täyteen vauhtiin, kun nykyinen henkilöstö on saatu koulutettua uusiin toimintatapoihin. Varaston aukioloaikojen muuttaminen ei toiminut, koska varaston asiakkaiden pakottavien töiden vuoksi varaston myynti asiakkaille on pidettävä auki aamusta iltapäivään. Pakottavat työt ovat esimerkiksi putkirikot / vastaavat hätätyöt ja kaikki avoinna olevat investointikohteet. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 28

18 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. STRATEGISET TAVOITTEET Tukea strategian mukaisia asumisvaihtoehtoja ja yritysten sijoitautumista. Kaavoituksen keinoin luoda luovtuskelpoisia tontteja sekä asumiseen että yrityksille. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot Maksutuotot 462,00 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,4-2,4-2,4 Henkilöstökulut 620,63 Palvelujen ostot , ,2-1,2-1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut , ,4-2,4-2,4 Muut toimintakulut 5 654,28 TOIMINTAKATE , ,2 0,2 0,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-30,3-30,3 Laskennalliset erät , ,5-94,5-94,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 7,0 7,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Tuottotavoite arvioidaan saavutettavan seuraavien kohteiden toteuttamisella Alueiden tonttien myyntihinta yhteensä Metsäluikkio Kolme (3) omakotitonttia Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla Mäntylänrinne Kuusi (6) omakotitonttia Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Venka Kaksi (2) omakotitonttia Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Järvensuu Seitsemän (7) omakotitonttia Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Heinänen Kuusi (6) omakotitonttia Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. 29

19 Itä-Immanen Kaksikymmentäkuusi (26) omakotitonttia Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Välskärinkuja Yksi (1) omakotitontti Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Santalantie Kuusi (6) loma-asuntotonttia Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Yhteensä Vuoden 2015 aikana myyntitulo Airismaa-Aasla Kaksi (2) loma-asuntotonttia, 2 x , Merimasku Kunnantalo Vähimmäishinta Rantamakasiini Vähimmäishinta Aurinkosäätiö k-m², arvio 200 /k-m² Kehitysvammaisten asuntola Teersalo, Arvola Vähimmäishinta Lehdon kauppa Kaksi tonttia Yhteensä KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 30

20 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TOIMINTATULOT YHT ,00 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,2 0,1 0,1 Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , ,0 0,4 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,2 0,1 0,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,8-29,8-29,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-35,6-35,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei varsinaisia henkilöresursseja. Henkilöstömenot muodostuvat eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei voida kohdistaa muille tehtäväalueille. TALOUSARVION PERUSTELUT Palveluostomäärärahasta euroa varataan KH:n käytettäväksi tilatarveselvitystenkustannuksiin. Asfalttikartellioikeudenkäyntikuluihin varataan euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 31

21 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Satama Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-45,0-45,0 Myyntituotot , ,5-66,5-66,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,7 533,7 533,7 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5-97,7-97,7 Henkilöstökulut , ,0-96,3-96,3 Palvelujen ostot , ,5-98,5-98,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-100,0-100,0 Avustukset 4 500, ,0-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,0-100,0-100,0 Muut toimintakulut , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,5-25,2-25,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-44,0-44,0 Laskennalliset erät , ,4-50,4-50,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 11,1 11,1 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei henkilöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueelle tuloutetaan kaupungin satamaliikennöintisopimusten perusteella kannettavat tulot ja niihin liittyvä laskutusostopalvelu. Vuokratulot koostuvat satamayhtiön maksamista vuokrista ja muista, kaupungille tuloutettavista satama-alueen vuokrasopimuksista. Henkilöstömenot ovat eläkemenoperusteisia eläkemaksuja. Niiden vähennykseksi kirjataan satamayhtiön maksama sopimusperusteinen korvaus, joten luku on kaupungille jäävä nettomaksuosuus. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 32

22 Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. STRATEGISET TAVOITTEET Riittävän väestökasvun ja työpaikkojen määrän turvaaminen Huolehtia omalta osaltaan siitä, että asuinrakentamiselle ja työpaikkarakentamiselle on riittävä tonttitarjonta. Tonttien tulee olla kilpailukykyisiä Turun kaupunkiseudulla myös laadullisesti. TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,3 1,0 1,0 Henkilöstökulut , ,3 8,3 8,3 Palvelujen ostot , ,8 0,6 0,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 335, Avustukset 1 200, Vuokrakulut 1 232,00 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,3 1,0 1,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9-0,9-0,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 0,9 0,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöresurssit, ei kohdennettuja henkilöstöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 2014 matkailuneuvontapalveluja ostettiin eurolla. Nyt määrärahavaraus on euroa johtuen Naantalin kaupungin ja Naantalin Matkailu Oy:n välisen vuokrasopimuksen tarkistamisesta. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kuntakohtainen rahoitusosuus (perusrahoitus, hankkeet, hankintaasiamies) oli euroa. Määrärahavaraus pidetään vuoden 2014 suuruisena eli euroa. Manner-Naantalin osayleiskaavan laatimiseen on varattu euroa kuluvan vuoden talousarvioon. Määrärahasta jää käyttämättä noin euroa ja määrärahavaraus vuodelle 2015 on euroa. Tavoitteena on saada osayleiskaavaehdotus kaupunginvaltuuston käsittelyyn MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ei toiminnallisia muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen rahoitusosuus on euroa. Ostopalveluihin lisätään euroa (KH) käytettäväksi matkailun yhteismarkkinointiin ja käyttö kanavoidaan Naantalin Matkailu Oy:n kautta. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 33

23 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on toteuttaa läpinäkyvää ja oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa ja tukea henkilöstön työssäjaksamista. Keinoina ovat henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. STRATEGISET TAVOITTEET Oikeudenmukainen ja läpinäkyvä henkilöstöpolitiikka Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen Hyvä esimiestyö Oikeudenmukainen palkkaus OPERATIIVISET TAVOITTEET Toiminnan tehostaminen Terveellinen ja turvallinen työyhteisö Yhteisten toimintatapojen uudelleenarviointi ja kehittäminen ja niistä tiedottaminen Toimivan työterveyshuoltopalvelun edistäminen ja muiden työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden kehittäminen Esimiesvalmennukset TVA- projektin loppuunsaattaminen ja ylläpito Palkkahallinnon, KuntaRekryn ja KuntaHR:n ohjelmistohankintojen/-uudistusten myötä henkilöstöhallinnon prosessien selkeyttäminen ja sähköistäminen esimiestyön helpottamiseksi Työkykyä ja työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0 Myyntituotot 9 283, ,3 614,3 614,3 Maksutuotot 2 885, ,0 40,0 40,0 Tuet ja avustukset , ,7 16,7 16,7 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 417, ,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 10,0 10,0 Henkilöstökulut , ,2-8,2-8,2 Palvelujen ostot , ,1 18,1 18,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 31,6 31,6 Avustukset 229,00 Vuokrakulut , ,5 9,1 9,1 Muut toimintakulut 569,71 TOIMINTAKATE , ,3 8,2 8,2 Poistot ja arvonalentumiset -2,52 Laskennalliset erät , ,4-15,4-15,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 16,5 16,5 34

24 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan hallintojohtajan ja henkilöstöpäällikön (yleisjaosto), työsuojelupäällikön (40 %), työsuojeluvaltuutetun ja osaaikaisen pääluottamusmiehen henkilöstökulut (yhteistyötoimikunta). Henkilöstökuluihin esitetään yhteistyötoimikuntaan 5000 euron korotusta, jolla voidaan helpottaa yksiköiden kustannuspaineita siltä osin, kun pääluottamusmiesten tehtäviin tarvitaan sijaisia silloin, kuin pääluottamusmiehet hoitavat pääluottamusmiestehtäviä. Lisäksi määrärahalla katetaan pääluottamusmiesten palkkiot ja luottamustoimipalkkiot. TALOUSARVION PERUSTELUT Kehittämishankkeet Henkilöstöhallinnossa toteutetaan mittavia kehittämishankkeita. Palkkahallinnon ohjelmistouudistusta ei voitu kokonaisuudessaan toteuttaa vuoden 2014 aikana vaan ohjelmiston käyttöönotto siirtyy keväälle Vuoden 2015 aikana toteutetaan huomattava määrä koulutuksia järjestelmän käyttöönoton tueksi ja varmistamiseksi. Lisäksi henkilöstöhallinnossa on vuoden 2014 aikana kehitetty sähköistä järjestelmää varhaisen tuen toimintamallin ja kehityskeskustelujen tueksi sekä rakennettu TVA järjestelmää. Molempia näitä hankkeita on haastanut sähköisen organisaatiopuun puuttuminen, joka päivittäisi esimies-alaissuhteen järjestelmään päivittäin. Järjestelmän tekninen rakentaminen on ollut työlästä ja sitä on toteutettu yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Vuoden 2015 aikana on tavoitteena toteuttaa varhaisen tuen toimintamallin mukaiset keskustelut sekä kehityskeskustelut sähköisen järjestelmän kautta, joka keventää esimiesten työtä erilaisten papereiden tulostamisessa ja taltioinnissa. Sähköisten järjestelmien osalta kustannuksista syntyy jatkossa käyttöpalvelumaksua (KuntaRekry , KuntaHR 8 300, TVA ), mikä näkyy toimistopalveluiden kustannuksissa. Tästä suurimman osan muodostaa palkkahallinnon ohjelmiston palvelumaksu ( ), joka katetaan henkilöstöhallinnosta investointihankkeen aikana, mutta siirtyy käyttöönoton jälkeen vuonna 2016 palkkahallinnon muilta sisäisesti veloittamiin kustannuksiin. Palkkahallinnon ohjelmistouudistus edellyttää vuoden 2014 talousarviossa säästyvien käyttötalouden määrärahojen kiinnittämistä vuodelle 2015 myös asiantuntijapalveluiden osalta. Työterveyshuolto Henkilöstöhallinnosta organisoidaan työterveyshuollon palveluita henkilöstölle. Työterveyshuollon kulujen arvioidaan nousevan noin eurolla. Pidempien sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy edellyttää usein erikoislääkärien konsultaatiota, jotta hoitoon pääsyä ja hoitoa voidaan nopeuttaa. Henkilöstön ikä ja sairastavuus huomioon ottaen nousuun tulee varautua vaikka ohjeistusta erikoislääkärien konsultaatioon ei muuteta. Kustannukset sisältävät ikäohjelman mukaiset fysikaaliset hoidot. Talousarviossa esitetään, että ensiapukoulutuksiin varataan oma määräraha (8 000 ) ja lisäksi suojavaatteisiin (näyttöpäätelasit, liukuesteet, tukipohjalliset jne.) varataan enemmän rahaa (7000 ). Näiden avulla tuetaan turvallista ja terveellistä työympäristöä. Lisäksi jatketaan Naantalin kaupungissa käytössä ollutta varhaiskuntoutusta kehittämällä sitä edelleen työterveyshuollon kanssa. Panostamalla työterveyshuollossa entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan, voidaan odottaa myös KELA:n korvausten nousua, mutta tältä osin talousarvio on syytä rakentaa maltillisesti. Koulutukset Henkilöstöpalveluina toteutetaan yhteisesti järjestettyjä koulutuksia, joihin tulisi varata euroa. Koulutuksista euroa varataan palkkahallinnon ohjelmistokoulutuksien käyttöönottoon. Näin ollen muuhun koulutukseen varataan euroa. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen Työssäjaksamisen tukemiseksi Naantalin kaupungissa tehdään paljon. Kuntolomia on järjestetty vuosittain ja edelleen esitetään, että näihin varataan rahaa ( ), mutta toteutusta kehitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa. Keskeinen yhteisöllisyyttä lisäävä ja samalla oleellinen menoerä on luottamusmiesten ja henkilöstön kevätjuhlat, joita esitetään edelleen vuodelle 2015 ( ). Yhteistyötoimikunnan alaisuudessa toimii seniorijaos, liikunta- ja vapaa-ajanjaos sekä työsuojeluvaliokunta ja sisäilmatyöryhmä. Seniorijaokselle esitetään euron määrärahaa ikäohjelman toteuttamiseen ja liikunta- ja vapaa-ajanjaokselle euron määrärahaa. Henkilöstön käytössä on Hevoshaan virkistysalue. Hevoshaan isännän ja emännän määräraha (1 500 ) käyttötavaroiden hankintoihin ja uudistamiseen sisältyy liikunta- ja vapaa-ajanjaoksen määrärahaan. Työssäjaksamista edesauttaa työnantajan tukema lounasruokailu. Käyttöä esitetään jatkettavaksi edelleen vuonna 2015 ja siihen varattavaksi euroa. Naantalin kaupungissa yksiköt budjetoivat työkykyä ylläpitävään toimintaan edelleen 40 euroa/henkilö. Tämän määrärahan käytöstä päätetään toimintayksiköissä itsenäisesti. Yleisjaoston suhdetoimintaan ja edustukeen esitetään varattavan edellisten vuosien tapaan 2000 euroa, jolla kustannetaan vierailijoiden lounaat ym. tarjoilut. Yleisen käytännön mukaan yhteistyötoimikunta ja sen alaiset jaokset siirtyvät vuonna 2015 käytäntöön, jossa kokoustarjoilua ei ole silloin, kun kyse on sisäisistä kokouksista työajalla. 35

25 INVESTOINNIT Investointiosaan tulee vuoden 2015 talousarviossa varata edelleen palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen rahaa euroa. Tämä määräraha on käytännössä vuoden 2014 investointiosasta siirtyvää/säästyvä osa, jota ei käyttöönoton siirtymisen vuoksi investoitu vielä vuoden 2014 aikana. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Yleisjaosto - Kiinteät kustannukset keskitetään yleisjaoston ja yhteistyötoimikunnan alle eikä henkilöstöpalveluihin, koska sillä ei ole vakituista palkattua henkilökuntaa. - Hallintojohtajan palkkakustannukset pysyvät yleisjaoston alaisina. - Työterveyshuollon osalta panostetaan työturvallisuuteen eli keskitetään työturvallisuuskoulutukset ja varataan niihin määräraha (8 000 ) ja samalla lisätään määrärahaa suojavarustuksiin (7 000 ). - Rauman ja Lappeenrannan seminaareihin ei varata matkamäärärahoja eikä osallistumista. Henkilöstöpalvelut: - Toimistopalveluiden kustannukset nousevat sähköisten prosessien myötä ( ). Kustannukset katetaan vuodelta 2014 säästyvillä kustannuksilla ja mm. vähentämällä KuntaRekryn käyttäjälisenssejä. - Palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen oli vuoden 2014 talousarviossa varattu tilapäisen henkilön palkkakulut. Suoria palkkakustannuksia ei syntynyt, koska palvelu ostetaan Taitoalta ja siten asiantuntijapalveluihin tulee edelleen varata määrärahaa. - Kuntolomien määrärahaa pienennetään eurolla, koska lomia on peruutettu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Toteutusta kehitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa. Yhteistyötoimikunta: euron määräraha sijaiskustannuksiin siltä osin, kuin pääluottamusmiestehtävien hoito ilman sijaisjärjestelyitä on mahdotonta. - Tuntipalkkojen määrärahaa pienennetään, sillä tuntipalkkaisten luottamusmiesten palkat maksetaan tilalaitokselta ja veloitetaan sisäisesti yhteistyötoimikunnalta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 36

26 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista. STRATEGISET TAVOITTEET Työprosessien kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Maksettavien palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus Palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen yhteydessä sähköistetään prosesseja. Osaamisen ylläpito ja jakaminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 6,4 6,4 Myyntituotot , ,4 6,4 6,4 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,5 9,2 9,2 Henkilöstökulut , ,8 10,8 10,8 Palvelujen ostot , ,3 8,3 8,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 763, ,2-0,3-0,3 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,2-0,5-0,5 Muut toimintakulut 0, TOIMINTAKATE 7 414, ,1-85,2-85,2 Poistot ja arvonalentumiset 0, Laskennalliset erät , ,3 34,3 34,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-799,5-799,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja sekä kuusi palkkasihteeriä. TALOUSARVION PERUSTELUT Palkkahallinnon kustannuksista katetaan palkkasihteerien (6 vakanssia) ja henkilöstöasianhoitajan palkkakulut. Vuosien aikana uudistettava palkkahallinnon ohjelmistouudistus tulee työllistämään palkkahallintoa vuoden 2015 aikana huomattavasti. Vuoden 2014 henkilöstösuunnitelman yhteydessä lakkautettiin yksi palkkasihteerin vakanssi. Jotta palkkahallinnon ohjelmistouudistuksesta selvitään, tulee vuoden 2015 varautua täyttämään edelleen yksi täyttämättä oleva palkkasihteerin vakanssi määräaikaisesti. Vasta vuoden 2016 henkilöstösuunnitelmassa kyetään arviomaan tuleva henkilöstötarve. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Eläkekulut nostavat henkilöstökuluja. Nousu johtuu eläkemenoperusteisista maksuista (TA 2014 arvioitu n , TA 2015 arvioidaan ). Myös sisäisissä palvelujen ostoissa tapahtuu nousua (n ), mikä johtaa toimintamenojen kasvuun. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 37

27 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Uudelleen sijoittaminen Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään. STRATEGISET TAVOITTEET Työurien pidentäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Henkilöstön työurien pidentämisen tukeminen työkykyhaasteissa Työkyvyttömyysuhkien tunnistaminen, seuranta ja niihin reagointi yhdessä työterveyshuollon kanssa Henkilön uudelleensijoituksen/koulutuksen tukeminen työkyvyttömyyden tai sen uhan edellyttäessä työtehtävien oleellista muuttamista. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 0, Myyntituotot 0, Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 0, TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,4-1,4-1,4 Henkilöstökulut , ,4-1,4-1,4 Palvelujen ostot , ,1 1,1 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0, Avustukset 0, Vuokrakulut 0, Muut toimintakulut 111, TOIMINTAKATE , ,4-1,4-1,4 Poistot ja arvonalentumiset 0, Laskennalliset erät , ,2-51,2-51,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-1,8-1,8 38

28 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön uudelleen sijoituksessa ei ole pysyvää henkilöstöä. Henkilön palkkakustannukset voidaan ottaa määräajaksi, maksimissaan kahdeksi vuodeksi uudelleen sijoitukseen. Perusteena on tällöin tehtävien uudelleen järjestelyt tai kouluttautuminen uuteen ammattiin työkyvyn estäessä työskentelyn henkilön varsinaisessa tehtävässä. TALOUSARVION PERUSTELUT Uudelleen sijoitukseen tarkoituksena on tukea Naantalin kaupungin vakituisen henkilöstön työurien pidentämistä niissä tilanteissa, joissa henkilö ei pysty terveydellisistä syistä jatkamaan omassa ammatissaan tai työtehtävissään. Yhteistyötä tehdään tällöin henkilön, eläkeyhtiön ammatillisen kuntoutuksen sekä työterveyshuollon kanssa ja haetaan uudelleen koulutuksen kautta keinoja jatkaa työelämässä. Tällaisia keinoja voivat olla mm. osa-aikainen työskentely työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tai oppisopimuskoulutus. Uudelleen sijoituksen määrärahan turvin voidaan henkilön palkkakustannukset maksaa kahden vuoden ajan, jonka jälkeen uudelleen sijoitetun henkilön palkkakustannukset tulevat työskentely-yksikön maksettavaksi. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilöstömenoissa eläkekulujen menoarviota on nostettu toteutuman perusteella, mutta samalla on huomioitu eläkeyhtiöstä saatavat ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät korvaukset, jolloin kokonaismenoissa ei tapahdu suurta muutosta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 39

29 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerajoittajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Saariston elinvoimaisuuden kehittäminen ja saaristokulttuurin ylläpitäminen Saaristokulttuurin ylläpitäminen, saariston asukkaiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen Saaristomatkailun kehittäminen Kalastuselinkeinon toimintaedellytysten kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET EU-hankerahoituksen aktiivinen hyödyntäminen Hanketoiminta Yhdistysten avustukset, neuvonta ja ohjaus Hanketoiminta Osallistuminen Saaristomeren kalatalousryhmän toimintaan Tiedottaminen ja hanketoimintaan osallistuminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot 2 712, Maksutuotot 628, Tuet ja avustukset 9 860,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,2 0,3 0,3 Henkilöstökulut , ,0 2,0 2,0 Palvelujen ostot , ,1-6,1-6,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 715, ,1 2,3 2,3 Avustukset , ,7 16,7 16,7 Vuokrakulut 4 832, ,8-2,0-2,0 Muut toimintakulut 148, TOIMINTAKATE , ,2 0,3 0,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,6-1,6-1,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 0,0 0,0 40

30 TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Se kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Saaristoasiamiehen palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Saaristoasiamies toimii myös yrittäjien yhteyshenkilönä. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on määräraha Leader- toimintaryhmän Varsin Hyvä ry:n kuntarahoitusosuuteen sekä Pohjoismaisen saaristoyhteistyön kuntarahoitukseen Varsinais-Suomen liitolle Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta. Talousarviossa on varauduttu saaristomeren kalatalousryhmän sekä hanketoiminnan kuntarahoitusosuuksiin. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Hankemäärärahoista on vähennetty 2000 euroa, jolloin määrärahavaraus on euroa. Tämä sisältää osallistumisen saaristomeren kalatalousryhmään. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 41

31 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimistoja asiakaspalveluista. STRATEGISET TAVOITTEET Kunta- ja palvelurakenteen kehittymisessä aktiivinen toimija Sote-uudistuksessa aktiivinen toimija Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti Kehitetään kustannustietoisuutta Kehitetään vaikuttavuuden arviointia Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Varmistetaan omien palvelujen säilyminen ja kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Osallistuminen sote-alueen/tuotantoalueen suunnitteluun Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisema-mallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet OPERATIIVISET TAVOITTEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelusisältöjen tarkastelu Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Eri tehtäväalueilla toimivien yhteistyökumppanien palvelujen sisältöjen ja kustannusten arviointi Tuotteistus ja kustannustietoisuuden lisääminen eri tehtäväalueilla Omana työnä tehtävä tilojen ja palvelujen selvittäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen vuotuinen päivitys Keskeisten palveluntuottajien kanssa voimassa olevat ostopalvelusopimukset tarkistetaan Säännöllinen talousarvioraportointi ja -seuranta TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset ,79 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,6-2,7-2,7 Henkilöstökulut , ,4-5,4-5,4 Palvelujen ostot , ,4 4,4 4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-4,2-4,2 Avustukset , Vuokrakulut , ,9-8,0-8,0 Muut toimintakulut 779, ,3 65,3 65,3 TOIMINTAKATE , ,7-2,8-2,8 Poistot ja arvonalentumiset -952, Laskennalliset erät , ,8-0,8-0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-1,1-1,1 42

32 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Hallinto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä jaostojen kokoukset. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Sosiaalijohtajan työpanosta lisätään 50%:sta 60%:iin. Säännöllinen työaika 3 päivää viikossa helpottaa töiden sujuvuutta ja henkilön tavoitettavuutta. Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi jätetään täyttämättä vuodelle 2015 ja yhden toimistosihteerin työpanos otetaan käyttöön kokonaan (työtehtäviin sisältynyt osittain sivistysviraston varhaiskasvatuksen toimistotehtäviä) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 43

33 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGISET TAVOITTEET Uudistumiskyky Tehokas ja toimiva organisaatio Henkilöstön työhyvinvointi Toiminnan jatkuva kehittäminen, uudet innovaatiot Jatkuva seuranta kuntamaiseman avulla Toiminnan kehittäminen kouluttautumisen kautta OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä peittävyys Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen Henkilöstön välisen työnjaon kehittäminen ja selkeyttäminen Tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotto ja kehitys Valtakunnalliseen e-arkistoon liittyminen Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-27,1-27,1 Myyntituotot , ,7-28,7-28,7 Maksutuotot , ,6-22,6-22,6 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,7-64,7-64,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-10,9-10,9 Henkilöstökulut , ,8-2,8-2,8 Palvelujen ostot , ,0-28,0-28,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-10,1-10,1 Avustukset Vuokrakulut , ,5-3,7-3,7 Muut toimintakulut ,86 TOIMINTAKATE , ,1-9,1-9,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 69,7 69,7 Laskennalliset erät , ,0 0,0 0,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-8,6-8,6 44

34 HENKILÖSTÖRESURSSIT Terveysneuvonta toteutetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Moniammatillista yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään niin tehtäväalueen sisällä kuin yli hallintorajojen. Ryhmämuotoisia toimintoja ylläpidetään ja kehitetään. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tehtäväalue jakaantuu neljään tulosyksikköön: hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Hallinnossa tietojärjestelmien kehittämistyötä jatketaan määrärahojen puitteissa yhdessä kaupungin oman tietohallinnon ja alueellisesti sairaanhoitopiirin sekä muiden kuntien kanssa. SoTe-uudistuksen kulkua seurataan tarkasti ja reagoidaan tarvittaessa totuttua toimintakulttuuria muuttamalla. Tukipalveluihin anotaan vuodelle 2015 täytettäväksi olemassa oleva kuudennen laboratorionhoitajan toimi, joka vuonna 2014 hoidettiin sijaisjärjestelyin. Terveydenhuollon tukipalveluiden tuottamistapaan ei ole muutoksia tulossa vuonna 2015; röntgen, laboratoriotoiminta, lääkehuolto, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Lääkäri- ja erityispalveluissa suurin muutos kohdistuu päivystystoimintaan alkaen kaikki virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostetaan sairaanhoitopiirin ylläpitämästä yhteispäivystyksestä TYKS:n T-sairaalasta. Muutos tulee aiheuttamaan lisää painetta päiväaikaiselle vastaanottokysynnälle oman iltapäivystyksen loppuessa, minkä takia olemassa olevan yhden virka-aikana toimivan sairaanhoitajan vastaanoton lisäksi avataan toinen sairaanhoitajan vastaanotto. Lääkärin ja sairaanhoitajan aikaisempaakin saumattomampaa yhteistyötä päivystyksessä kehitetään. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Virka-ajan ulkopuolinen päivystys loppuu omassa terveyskeskuksessa ja se ostetaan alkaen VSSHP:n yhteispäivystyksestä T-sairaalasta. Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA euroa). Vuonna 2014 jäädytettynä ollut laboratoriohoitajan toimi täytetään laboratoriotoiminnan turvaamiseksi. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 45

35 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoitopainotteisuuden parantaminen Palveluiden helppo saatavuus Kannustetaan ihmisiä itse huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan terveellisten elämäntapojen ja liikunnan avulla Huolehditaan tehtäväjakojen jatkuvasta arvioinnista oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluin hankittavien palveluiden välillä Lisätään ja kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja Palveluketjun edelleen kehittäminen, sisäisen tiedottamisen kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-9,0-9,0 Myyntituotot , ,5-10,5-10,5 Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4 0,4 0,4 Henkilöstökulut , ,9 0,9 0,9 Palvelujen ostot , ,2-1,2-1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 16,8 16,8 Avustukset 711,28 Vuokrakulut , ,1-1,2-1,2 Muut toimintakulut 286,50 TOIMINTAKATE , ,0 1,9 1,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,1 22,1 22,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 2,0 2,0 46

36 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tehtävä jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tehtäväalueen tavoitteena on tukea ihmisten omatoimisuutta ja itsenäistä kotona pärjäämistä sekä parantaa toimintakykyä. Henkilöstömuutoksia ei tulevalle talousarviovuodelle ole. Toimintaterapian lisäresurssointi toteutetaan aikaisempaan tapaan 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen ostolla perusturvakuntayhtymä Akselilta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen osto ei aiheuta muutoksia talousarvioon, ko. kustannus sisältyy ostopalveluihin edellisinä vuosinakin varattuun määrärahaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 47

37 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suun terveydenhuollon tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGISET TAVOITTEET Riskipotilaiden seulonta, ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yksilöllisten tarkastusvälien määrittäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa Tarkastusvälien merkitseminen kohderyhmään OPERATIIVISET TAVOITTEET Peruuttamattomien käyntien vähentäminen Hoitojonon lyhentäminen lasten ja nuorten käyntejä vähentämällä Ostopalvelun vähentäminen Tekstiviestimuistutukset Riskipotilaiden seulonta ja tehostettu hoito, oikomishoidon vähentäminen Tarkastusten tekeminen omana toimintana TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9 3,9 3,9 Myyntituotot , ,6 43,6 43,6 Maksutuotot , ,1 3,1 3,1 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 115,30 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3 2,3 2,3 Henkilöstökulut , ,1 2,1 2,1 Palvelujen ostot , ,6 4,6 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 1,1 1,1 Avustukset Vuokrakulut , ,0-1,1-1,1 Muut toimintakulut 7 158,48 TOIMINTAKATE , ,7 1,7 1,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-14,7-14,7 Laskennalliset erät , ,0 5,0 5,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 1,5 1,5 48

38 HENKILÖSTÖRESURSSIT Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat asetetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonoon ja he saavat tarvittaessa ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastukseen tuleva asiakas ei voi ilmoittautua jonoon ennen sovittua tarkastuskuukautta. Lain mukaan hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty myös ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Ostopalveluun lähetetään potilaita, jos hoitoa ei pystytä omana toimintana antamaan kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ostopalvelua on pystytty vähentämään, mutta sitä joudutaan edelleen käyttämään hoitotakuun toteutumiseksi. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ilta- ja yöpäivystys alkaa uutena toimintana, se toteutetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä alkaen. Menojen muutokset: ilta- ja yöpäivystyksen kustannukset Investoinnit: hoitohuoneiden remontti Vuodelle 2015 investointeihin esitetään Naantalin hoitohuoneiden remontti: ATK- ja työtasojen uusiminen sekä hoitokaapistojen nosto satulatuolikorkeuteen yhdeksässä hoitohuoneessa. Vuodelle 2016 esitetään suuhygienistin toimi. Ostopalvelun vähentäminen: yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden siirtäminen hammaslääkäriltä suuhygienistille, ehkäisevän- ja ylläpitohoidon lisääminen erityisesti vanhusväestössä, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa. Suun terveydenhuollossa hoitohenkilökunnan esimiestehtävät: työvuorojen suunnittelu, sijaisten palkkauspäätökset, uuden hoitohenkilökunnan perehdytys, hoitajaopiskelijoiden ohjaus, ehkäisevän hoidon ja hoitotyön kehittäminen Vuoden 2016 investointeihin esitetään suuhygienistin hoitohuoneen remontoiminen apuvälinelainaamosta sekä hoitokone, kalusteet ja instrumentit, mikäli esitetty henkilöstöresurssilisäys hyväksytään. Vuodelle 2017 esitetään hammaslääkärin ja hammashoitajan toimet, jolloin ostopalvelusta voitaisiin luopua. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 49

39 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto ( terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 0,7 0,7 Henkilöstökulut , ,0-3,0-3,0 Palvelujen ostot , ,8 0,8 0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 385,65 Muut toimintakulut 371,98 TOIMINTAKATE , ,7 0,7 0,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 0,0 0,0 Laskennalliset erät ,3-44,3-44,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 0,2 0,2 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2015 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin ja eläinsuojeluun noin euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 50

40 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveys palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoidon lisääminen Henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen Huolehditaan organisaation jokaisen työntekijän ennaltaehkäisevästä työotteesta Kehitetään henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä edelleen ja selkeytetään tehtäväjakoa Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa Tehdään laitoshoidon arviot kriittisesti ja moniammatillisesti. Pyritään avohoitoon panostamalla välttämään uudet laitos- ja asumispalvelusijoitukset Kehitetään koko tehtäväalueen tiimitoimintaa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-32,5-32,5 Myyntituotot 1 692, ,0-20,0-20,0 Maksutuotot 4 407, ,1-71,1-71,1 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 15,0 15,0 Henkilöstökulut , ,5 5,5 5,5 Palvelujen ostot , ,9 19,9 19,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-11,9-11,9 Avustukset ,88 Vuokrakulut , ,5 3,1 3,1 Muut toimintakulut , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,9 16,9 16,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0 49,0 49,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 16,9 16,9 51

41 TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalue jakaantuu kolmeen tulosyksikköön: hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tehtäväalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Päihdeongelmaisten päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa-yksikön vaihtoehtoinen tuotantotapa ostopalveluna yksityiseltä puolelta on selvitetty, tarjoukset on pyydetty Sininauhaliitolta ja A-klinikkasäätiöltä. Toiminta tulee jatkumaan edelleen kaupungin omana tuotantona, tämän ollessa kustannuksiltaan selvästi edullisin vaihtoehto. Tehtäväalueen ylivoimaisesti suurimmat kustannukset aiheutuvat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalveluista sekä laitoshoidoista. Moniammatillinen päihde- ja mielenterveystiimi arvioi kuukausittain asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta sekä arvioi olemassa olevia sijoituksia ja päättää uusista sijoituksista. Asumispalveluista pyritään palaamaan tavanomaiseen asumiseen heti, kun asiakkaan tilanne sen suinkin sallii. Ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee /asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Mielenterveystyössä kalleinkin asumiskustannus on selvästi vähäisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoitojakson kustannus (kallein asumispäivähinta 350, psykiatrian osaston hoitopäivähinta ). Päihdehuollon puolella laitoshoitojen kustannukset korreloivat suoraan lastensuojelun kustannuksiin, runsaasti päihteitä käyttäville vanhemmille pyritään tarjoamaan mahdollisimman laajat tukitoimet huostaanottojen välttämiseksi. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Mielenterveysongelmaisten asumispalvelukustannuksissa tapahtuu selkeä nousu vuonna Ennustettua nousua pyritään hillitsemään päihde- ja mielenterveystiimin mahdollisimman kustannustehokkaan toiminnan kautta kaikin keinoin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 52

42 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,4 3,4 3,4 Henkilöstökulut , ,0-3,0-3,0 Palvelujen ostot , ,4 3,4 3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,4 3,4 3,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 2,7 2,7 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuna käytetään sairaanhoitopiirin ilmoittamaa lukua. Henkilöstömenot ovat lakanneiden aluesairaaloiden eläkemenoperusteisia maksuja. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA euroa). Ensihoito on vuodesta 2013 alkaen kuulunut sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle. Vuonna 2015 ensihoidon laskutus on ensimmäistä kertaa täysin integroitu sairaanhoitopiirin kuntalaskutukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 53

43 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia ja niiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä edistää lapsen ja nuoren kehitystä. STRATEGISET TAVOITTEET Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopistettä pitkäaikaisissa sijoituksissa siirretään perhehoitoon. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Ammattitaitoisen ja pätevyysvaatimukset täyttävän työntekijäresurssin turvaaminen Ennen sijoituspäätöksen tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen hyödynnetään ja tuen tarve ja toimenpiteet suunnitellaan myös pitkällä aikavälillä. Lakisääteiset asiakassuunnitelmat laaditaan myös sijaishuollon ajaksi ja tukitoimia tehostetaan. Sijoitusten aikana tukea annetaan vanhemmille, jolloin perheiden jälleenyhdistäminen tulee mahdolliseksi. Sijoitusten tarpeen kestoa seurataan säännöllisesti. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan ja kehitetään entisestään paremmin toimiviksi. Moniammatillinen työvoimaresurssi turvataan myös jatkossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Talouden kehityksestä raportoidaan ja työn vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan. Lainsäädännön muutoksia ja täsmennyksiä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan toiminnan sisältöä tehostamalla. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden säännöllinen analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen sekä tukimuotojen tarkastelu. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman ( LsL 12 ) mukaisena. Työnjakokysymysten kehittäminen ja ammattiryhmien osaamisen turvaaminen, konsultaatiot ja työnohjaus sekä koulutus. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lastensuojelun avohoitopainotteisuutta parannetaan edelleen. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa ja sitä hyödynnetään asiakasprosessien jatkokehityksessä, Riittävä resursointi ja sosiaalityön ja terveydenhuollon välisen yhteistyön lisääminen ja tehostaminen. 54

44 TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-48,9-48,9 Myyntituotot ,8-37,8-37,8 Maksutuotot , ,1-65,1-65,1 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1-4,1-4,1 Henkilöstökulut , ,6-0,6-0,6 Palvelujen ostot , ,4-5,4-5,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 685, ,9 36,9 36,9 Avustukset , ,6-17,6-17,6 Vuokrakulut , ,4 8,4 8,4 Muut toimintakulut ,14 TOIMINTAKATE , ,5-2,6-2,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,6-30,6-30,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-2,6-2,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lapsiperheiden sosiaalityöhön saapuneiden LsL:n 25 :n mukaisten ilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä on laskenut edellisistä vuosista. Samoin on käynyt lastensuojelun asiakkaiden kokonaislukumäärälle. Eniten avohuollon asiakkuuksia on ollut vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä. Vuoden aikana alkaneet uudet lastensuojelun asiakkuudet ovat kasvaneet vertailuvuosiin nähden myös vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Lastensuojelutarpeen selvitykset on pystytty 80,5 prosenttisesti tekemään vuonna 2013 enintään 3 kk:n määräajassa ja 74,2 % lastensuojeluilmoituksista on pystytty käsittelemään lain määräämässä 7 vuorokauden aikarajassa Lastensuojeluilmoituksia ovat tehneet eniten sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuollon ammattihenkilöstö, opetustoimi ja päihdehuolto. TALOUSARVION PERUSTELUT Lastensuojelulain muutokset edellyttävät määräaikojen toteutumisen seurantaa ja velvoittavat sijaishuollossa olevien lasten säännölliseen tapaamiseen. Lastensuojeluprosessi ja toimenpiteet ovat hyvin määrämuotoon säädeltyjä. Sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen päihdetiimin työn tehostamisella on pystytty vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen sitä vähentävästi. Oikean aikaisilla hoitoon ohjauksilla ja päihdekuntoutuksilla on pystytty ehkäisemään sijoituksia ja palauttamaan lapsia takaisin kotiin. Perhehoidon sijoitushoitopäivät ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta Painopistettä laitoshoidosta perhehoitoon on onnistuttu siirtämään. Perhehoitoon on kesäkuun 2014 loppuun mennessä sijoitettuna yhteensä 14 lasta ja nuorta, lastensuojelulaitoksiin 6 ja ammatillisiin perhekoteihin 5 lasta tai nuorta. 55

45 MONIAMMATILLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN Kahdella lastensuojelun lapsiperhepsykologeilla on vuoden aikana noin ja psykoterapeutilla noin 80 asiakasta. Asiakkuuksista suurin osa 3/4 tulee lastensuojelusta. Kahdella nuorten avohuollon ohjaajalla on vuosittain noin 50 tuettavaa nuorta. Tällöin yhteistyötä tehdään erityisesti lastensuojelun, päihdepalvelujen, nuorisopsykiatrisen avotyön, koulun oppilashuollon, psykososiaalisen työn ja nuorisotyön kanssa. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen. Perhetyöntekijät käyvät noin 50 perheen luona vuosittain, osittain parityöskentelynä. Monet perheet ovat moniongelmaisia ja tarvitsevat intensiivistä perhetyötä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Vuoden 2015 talousarviossa laitoshoidon määrärahaa on voitu pienentää ja siirtää painopistettä perhehoidon sijaishuoltoon. Aikaisempien vuosien tavoin ostopalvelujen määrä avohuollon työssä minimoidaan ja sen sijaan hyödynnetään ja tehostetaan lastensuojelun moniammatillista osaamista ja yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Näin ollen sijaishuollon lisäämiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 56

46 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, pakolaishuolto, työ- ja työpajatoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden omien voimavarojen turvaaminen ja vahvistaminen Syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelunohjaus, neuvonta, aktivointi ja tukitoimet Kaupungin oma ja oikein suunniteltu aktivointi ja työlllistäminen sekä työpajatoiminta OPERATIIVISET TAVOITTEET Asiakkaiden aktivointi ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Oikea-aikainen ja laadukas palvelu Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen Työpajatoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen ja rahoituksen varmistaminen Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääminen ja kaupungin omien toimipisteiden hyödyntäminen ostopalveluiden sijaan. Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden jatkosuunnitelmat ja työllistäminen (kuntaosuuslista) Kuntalainen saa säädetyssä ajassa lakisääteiset palvelut Kesäaikana toiminnassa olevissa kaupungin omissa toimintayksiköissä tarjotaan nuorille 4 viikon mittaisia kesätyöjaksoja Järjestetään määräaikaisia aktiivisia jaksoja, joiden avulla pyritään takaamaan nuorisotakuun velvoitteiden toteutuminen ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Haetaan vuosittain ELY:n rahoitus TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1 3,1 3,1 Myyntituotot 2 478, ,0-25,0-25,0 Maksutuotot 6 150,91 Tuet ja avustukset , ,4 3,4 3,4 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 9,3 9,3 Henkilöstökulut , ,5 8,6 8,6 Palvelujen ostot , ,4 16,4 16,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 9,9 9,9 Avustukset , ,3 8,6 8,6 Vuokrakulut , ,8 10,5 10,5 Muut toimintakulut 489,24 TOIMINTAKATE , ,8 12,8 12,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9 2,9 2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 12,7 12,7 57

47 HENKILÖSTÖRESURSSIT Aikuisten avohuollon ohjauksen ja asumispalveluohjauksen piirissä on vuosittain noin asiakasta, joista puolet on aktiivisia ja säännöllisiä asiakkuuksia. Asiakkuudet ovat usein yhteisiä muiden sosiaali- ja terveystoimen (lastensuojelun ja korvaushoidon) kanssa. Asiakkuuden syitä ovat päihdeongelmat, asumiseen liittyvät vaikeudet ja asiakkaiden mielenterveyden ongelmat. Työllistämistoiminnassa on vuonna 2014 ollut 34 tukityöllistettyä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa. Oppisopimusta suorittaa vuonna henkilöä. Lisäksi nuoria kesätyöntekijöitä on palkattu 110 neljän viikon työsuhteisiin. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrässä ei ole tapahtunut kasvua suhteessa edelliseen vuoteen. Tosin euromääräinen tuki kotitaloutta kohden on hieman noussut. Eniten toimeentulotukiasiakkuuksia on vuonna 2013 ollut vuotiaiden ikäryhmässä (34,2 %). Talousarviosuunnitelmassa on huomioitu toimeentulotuen indeksikorotus. Erityistyöllistämisyksikkö Pointti on aikuissosiaalityöhön kuuluva palvelupiste, jossa erityiskohderyhmänä ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet alle 25- vuotiaat nuoret pitkäaikaistyöttömät sekä vaikeasti työllistyvät henkilöt. Henkilöille tehdään aktivointisuunnitelma, jossa määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä jatkossa tapahtuu, jotta hänen työttömyytensä ei enää pitkittyisi. Yhtenä vaihtoehtona on kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on lieventää pitkäaikaistyöttömyyden kielteisiä vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja elämänhallintaan sekä tukea työllistymistä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Vuonna 2013 kuntouttavassa työtoiminnassa oli 86 eri henkilöä, kun vastaavasti vuonna 2014 kesäkuun lopussa henkilöitä on ollut jo 74. Pakolaishuoltona kunta vastaanottaa 1-5 uutta pakolaista vuonna Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vaikuttavat työllisyystilanne, pitkäaikaistyöttömien määrä ja työnhakijoita koskevan lainsäädännön muutokset. Aktiivitoimilla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. 58

48 kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla, mutta pajalle voi mennä myös työkokeiluun tai ns. koululaissopimuksella, jolloin tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Opetuksesta po. tapauksissa vastaa sivistystoimen erityisopettaja. Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Toteutuneita pajapäiviä kertyy noin 100 pv/kk. Pajatoimintaa myydään lisäksi ns. Läntisille kunnille a` 30 /pv. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Heikosta työllisyystilanteesta johtuen työllistämismäärärahoihin lisätään noin euroa, jolla saadaan työllistettyä 4-5 henkilöä vuonna 2015 puolen vuoden työsuhteisiin. Naantalin työpaja aloitti toimintansa sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa Työpajatoiminnan rahoituksen pohjana toimii valtakunnallinen avustus nuorten työpajatoimintaan. Naantalin työpaja on 15- paikkainen yksikkö, jonka asiakaskohderyhmänä ovat pääsääntöisesti avustushakemuksen määrittelemät alle 29 -vuotiaat asiakkaat. Työpajatoimintaan on vuonna 2015 varattu yhden vakituisen ja yhden määräaikaisen henkilön työpanos. Työpajatoiminnan tehtävä on tukea elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista kasvua sekä tekemällä oppimista. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluihin varataan noin enemmän kuin vuonna Mikäli uusi työmarkkinatuen kuntaosuutta koskeva lakiuudistus tulee voimaan alkaen, maksavat kunnat 50% työmarkkinatuesta jo 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista ja lisäksi 70% yli 1000 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista. Tämän vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuuden menoihin varataan noin enemmän määrärahaa kuin vuonna Tämäkin arvio saattaa osoittautua alimitoitetuksi. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työmarkkinatuen kustannuksiin lisätään euroa. Työllistämiseen varataan lisää euroa, jonka käyttö tarkentuu työllistämissuunnitelmien kautta. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 59

49 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä eritysryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Vammaisten yhdenvertaisuus ja osallisuuden mahdollistaminen. Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Kunnan järjestämillä toimenpiteillä turvataan vammaisten ne oikeudet, joihin heillä on oikeus sairautensa tai vammansa perusteella. Yksilöidyt, perustellut päätökset. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään, avohuollon korostaminen Yhteistyön lisääminen sosiaali-terveydenhuollossa Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa Arviot palveluasuntoihin tai muihin ympärivuorokautista palvelua antaviin toimintayksiköihin tehdään moniammatillisesti tarkan arvioinnin pohjalta. Kunnan oman toiminnan ensisijaisuus, kotihoito, tukipalvelut, ostopalvelujen vähentäminen. Yhteistyökäytännöt sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kesken. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 33,7 33,7 Myyntituotot , ,7 33,7 33,7 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 6,6 6,6 Henkilöstökulut , ,8 4,8 4,8 Palvelujen ostot , ,1 19,1 19,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 342, ,1 0,1 0,1 Avustukset , ,7-17,7-17,7 Vuokrakulut , ,1-4,5-4,5 Muut toimintakulut 44,89 TOIMINTAKATE , ,6 6,6 6,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,7-56,7-56,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 6,5 6,5 60

50 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalvelujen tehtäväalueen talousarvio 2015 on laadittu niin, että vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen piirissä on ovat ne asiakkaat, jotka ovat palvelujen piirissä vuonna Kehitysvammaisille järjestettävän seudullisen perhehoidon toiminnassa on ollut neljä kehitysvammaista, yksi heistä on tällä hetkellä säännöllisen perhehoidon piirissä. Kehitysvammaisille perhehoitoa järjestetään käytännössä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi omaishoitajille. Perhehoidon järjestämisellä on voitu vähentää ostopalvelujen käyttöä omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Omaishoidon tuen ohjeistus on uusittu vuonna Tuen myöntämiskriteereitä on selvennetty ja muokattu helpommin noudatettaviksi niin ikäihmisten kuin nuorempienkin henkilöiden kohdalla. Heinäkuun lopulla 2014 oli omaishoidon piirissä 55 alle 65-vuotiasta henkilöä. Vammaispalveluissa suurin asiakasmäärä on kuljetuspalveluissa. Vuonna 2013 palveluja käytti 297 liikkumisensa suhteen vaikeavammaista henkilöä. Seudullisen Föli-uudistuksen myötä vaikeavammaisen omavastuu matkoista väheni ja kunnan osuus vastaavasti kasvoi. Talousarvioon on varattu sama määräraha kuin vuonna Henkilökohtaisen avun piirissä on ollut 71 henkilöä. Heidän kohdallaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään kunnan omia palveluja tai mahdollisimman edullista muuta palveluntuottajaa. Talousarvioon varattu kustannus on pienempi kuin vuoden 2014 talousarvio. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kehitysvammaisten tehtäväalueelle siirretään sivistystoimen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtäväalueelta euroa. Aamu ja iltapäiväryhmissä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten lasten lukumäärä ja henkilökohtaisen avun tarve on lisääntynyt. Tehostetun palveluasumisen asiakkuus arvioidaan tarkasti moniammatillisen arvioinnin pohjalta. Asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa ovat lisääntyneet ja se aiheuttaa lisämäärärahatarpeen talousarviossa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 61

51 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelurakenne on valtakunnallisen laatusuosituksen mukainen Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstömme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja kehittämismyönteistä OPERATIIVISET TAVOITTEET Palvelujen turvaaminen ja oikea kohdentuminen Painopisteenä on kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen: Vahvistetaan kotihoidon henkilöstöresurssia Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan osana ennaltaehkäiseviä palveluja Senioripysäkki toiminta käynnistyy Katavakodilla Ikäihmisten perhehoitoa lisätään vaihtoehtona ostopalveluille Toimintayksiköissä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten laaditaan omavalvontasuunnitelmat Toimintaa seurat ja arvioidaan Kuntamaiseman avulla Henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta, tuetaan työssä jaksamista ja yksikköjen välistä yhteistyötä Asiakkaiden neuvonnassa, hoitoon ohjauksessa ja sijoituksissa huomioidaan hoitoon ohjaamisen kriteerit Hoitoon pääsyn jonotusaikoja seurataan ja ne julkaistaan puolivuosittain vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla Iäkkäälle henkilölle nimetään tarvittaessa vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 0,3 0,3 Myyntituotot , ,7-9,7-9,7 Maksutuotot , ,3 1,3 1,3 Tuet ja avustukset 2 179,13 Vuokratuotot , ,4 1,4 1,4 Muut toimintatuotot ,16 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6 0,4 0,4 Henkilöstökulut , ,8-0,1-0,1 Palvelujen ostot , ,2 1,3 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 4,7 4,7 Avustukset , ,1 6,1 6,1 Vuokrakulut , ,7-2,9-2,9 Muut toimintakulut ,38 TOIMINTAKATE , ,9 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 15,4 15,4 Laskennalliset erät , ,8 10,8 10,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 0,5 0,5 62

52 HENKILÖSTÖRESURSSIT HOITO- JA VANHUSPALVELUT / HTV:T YKSIKÖITTÄIN TP 2013 TA 2014 TA 2015 Yhteinen hlöstö Kotihoito Ryhmäkodit Birgittakoti Vuodeosasto TALOUSARVION PERUSTELUT Hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalue sisältää kotihoidon, omaishoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon sekä vuodeosaston tuottamat palvelut. Vanhuspalvelulain vaatimukset hoito- ja vanhuspalvelujen järjestämisestä on otettu huomioon talousarviossa. Lain hengen mukaisesti muun palvelutarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitetty huomiota erityisesti kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin palveluihin. Palvelurakenne tarkoittaa kunnan tai yhteistoimintaalueen järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, joilla vastataan tietyn väestön palvelutarpeisiin (75+). Rakenne esitetään usein vuoden aikana annettujen palvelujen määränä, joka on suhteutettu väestöön. TAULUKKO 1 Palvelurakenne (STM :n julkaisu 2013:11) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä 91,80 % 92,20 % 92,00 % 91,60 % 92,00 % väestöstä (tavoite 91,0-92,0%) Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%) * %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) 19,00%* 16,40%* 16,90%* 16,00%* 16,00%* ( ,80%) 6,60 % 5,80 % 5,20 % 6,00 % 6,00 % 3,60 % 3,20 % 3,30 % 6,90 % 6,50 % 4,60 % 4,60 % 4,70 % 1,50 % 1,50 % Birgittakodin muutoksen jälkeen laitoshoidon kattavuus on laskenut ja tehostetun palveluasumisen noussut. Taulukko 2: Kotihoidon asiakkaat aikasarjana TAULUKKO 2 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Yhteensä:

53 Taulukossa 3 on yksikköjen kuormitus aikasarjana. Kuormitus on korkea ja yksiköt ovat olleet täynnä, poikkeuksena vuodeosasto jonka kuormitus on hieman laskenut. TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuodeosasto 95,60% 92,40% 91,81% 95,00% 80,00% Birgittakoti tehostettu palv.as. 99,70% 102,30% 101,56% 95,00% 98,00% kuntoutus 88,50% 96,60% 97,26% 95,00% 98,00% Katavakoti Onnela 95,20% 99,80% 97,64% 95,00% 98,00% Jannela 83,80% 93,10% 102,47% 97,00% 98,00% Myllynkiventien rk. 101,00% 96,20% 96,13% 95,00% 98,00% Viialan rk 98,20% 95,20% 91,95% 95,00% 98,00% Kummelin rk ,53% 95,00% 98,00% Taulukossa 4 on laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Kotihoitoon esitetään kahden hoitajan lisäystä asiakkaiden hoidon tarpeen kasvusta ja haastavuudesta johtuen. Kotihoito vastaa myös vaikeavammaisten asiakkaiden hoidosta ja erityisesti näillä käynneillä tarvitaan usein kahden hoitajan työpanosta. Iltavuorot ja viikonloput ovat ruuhkautuneet eniten saaristo II:n tiimissä Rymättylässä. Kotihoidon ja ryhmäkotien kodinhoitajien vakansseihin (17) esitetään nimikemuutosta hoitajiksi ja vuodeosaston laitosapulaisten (4) laitoshuoltajiksi. Uudet nimikkeet vastaavat paremmin työntekijöiden tehtävänkuvia. Muutoksista ei aiheudu lisäkustannuksia. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiintuu osaksi kotihoitoa. Järjestelmällä varmistetaan kotihoidon resurssin optimaalinen käyttö ja henkilöstötarve arvioidaan jatkossa järjestelmästä saatavan seurantatiedon avulla. Kotihoidossa jatketaan hyvinvointia edistävien kotikäyntien tekemistä. Kotikäyntien avulla tuetaan iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta tulevaa palvelutarvetta ennakoiden. 64 Birgittakodin kuntoutustiimi on erikoistunut ikääntyneille suunnattuun ryhmä- ja yksilökuntoutukseen. Kuntoutustiimin erityistyöntekijöiden asiantuntemusta hyödynnetään koko tehtäväalueella. Kaikissa hoitoyksiköissä on käytössä kuntouttava työote. Katavakodin Senioripysäkki-ryhmissä käydään keskustellen läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, luopumisiin, menetyksiin, yksinäisyyteen ja ikääntymiseen liittyviä asioita. Senioripysäkin ryhmät ovat suljettuja, luottamuksellisia ja ammatillisesti ohjattuja, osallistujille maksuttomia pienryhmiä. Palveluseteleitä tarjotaan asiakkaille kunnallisen kotihoidon vaihtoehtona ja ikäihmisten perhehoitoa käytetään vaihtoehtona asumispalvelujen ostamiselle. Vuodeosaston potilaskutsujärjestelmä on vanha ja vaatii jatkuvasti korjaustoimenpiteitä. Potilasturvallisuuden takia on järjestelmä uusittava. Hankinta on suunniteltu vuoden 2015 investoinniksi. Ympärivuorokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito) kattavuus on matala valtakunnalliseen suositukseen verrattaessa. Tarvittaessa tulee lisätä perhehoitoa ja ostopalveluja asiakkaiden palvelutarvetta vastaavaksi. Hoito- ja vanhuspalveluiden kustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Palveluiden ulkopuolella on 75 vuotta täyttäneistä kuntavertailussa keskimääräistä hieman enemmän vanhuksia, vaikka iäkkäämpien (85+) osuus on merkittävä. Myös vuotiaiden osuus on vertailun muihin kuntiin nähden suuri, joten tämän väestön mahdollinen siirtyminen palveluiden piiriin vaikuttaa tulevien vuosien kehitykseen palvelutarvetta lisäävästi (Maisema raportti 2013).

54 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kahden hoitajan lisäys kotihoitoon kasvattaa henkilöstömenoja eurolla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiinnutetaan kotihoidossa ja järjestelmää hyödynnetään henkilöstöresurssin optimoinnissa ja arvioitaessa henkilöstön riittävyyttä. Järjestelmän vuotuinen ylläpitokustannus, n euroa, sisältyy talousarvion käyttötalousmenoihin. Perhehoito on asiakkaalle kodinomainen ja kunnalle ostopalveluja edullisempi hoitomuoto. Perhehoitoa pyritään lisäämään ostopalvelujen sijaan. Senioripysäkki ryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijan kanssa. Ikäihmisille suunnatusta ohjatusta ryhmätoiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa Raha-automaattiyhdistys. Vuodeosastolle hankitaan potilaskutsujärjestelmä jonka arvioitu hankintakustannus on n euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ehdotusta kahden uuden kotihoitajan vakanssin perustamisesta ei hyväksytä, vähennys euroa. Kotihoidossa on tavoiteltava toiminnan tehostamista toiminnanohjaussovelluksen ja muiden toimenpiteiden avulla. Näistä saatavan riittävän kokemuksen jälkeen suoritetaan kotihoidon henkilöstön riittävyysarvio. Vuoden 2014 kahdeksan kuukauden toteutumisen perusteella tehdään tehtäväalueelle lisävähennys euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 65

55 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelujen laadun kehittäminen Kehittämishankkeisiin osallistuminen Henkilöstön osaamisen vahvistaminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio Toiminnan vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen Tietotekniikan hyödyntäminen Kuntamaiseman täysimääräinen hyödyntäminen TOIMINTATULOT YHT. 226,68 Myyntituotot 226,68 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,5-4,9-4,9 Henkilöstökulut , ,2-5,2-5,2 Palvelujen ostot , ,2-2,7-2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 961, ,2 2,1 2,1 Avustukset Vuokrakulut , ,2-11,5-11,5 Muut toimintakulut 140, ,3-0,3-0,3 TOIMINTAKATE , ,5-4,9-4,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-41,1-41,1 Laskennalliset erät , ,7-27,7-27,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-7,9-7,9 66

56 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOT 2015 LAUTAKUNNITTAIN sivistystoimen hallinto varhaiskasvatuksen tukitoimet varhaiskasvatus perusopetus lukio oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut vapaa sivistystyö Johto ja esimiehet Toimistosihteerit TALOUSARVION PERUSTELUT SIVISTYTOIMEN TOIMINTAMENOT 2015 TOIMIELIMITTÄIN koulutuslautaku nta kulttuurilautaku nta vapaaaikalautakunta Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen kokonaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä. Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. Vuonna 2015 jatkavia opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämis-hankkeita ovat seuraavat: - koulujen kerhotoiminnan kehittäminen (peruskoulu, liikuntatoimi, nuorisotoimi) - perusopetuksen opetusryhmäkokojen pienentäminen MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset: - sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteisen toimistosihteerin vakanssin siirto kokonaan sosiaali- ja terveystoimeen euroa - kerhotoiminnan kehittämisen siirto Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen tehtäväalueelle. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 67

57 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Anne Järvinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille monimuotoisia, joustavia ja turvallisia palveluita. tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja oppimisvaikeuksien ehkäiseminen. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus STRATEGISET TAVOITTEET Lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen Hoitopaikkojen kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa Varhaiskasvatuksessa monipuolisia vaihtoehtoja OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä käyttöaste, tuottavuuden parantaminen Oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen tukeminen Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaisella toiminnalla toteutetaan hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuus Päiväkotien ryhmäkokoja muuttamalla toimitaan joustavasti niin, että hoitopaikkoja ei ole käyttämättä Tarjotaan ja kehitetään sekä päiväkoti- että perhepäivähoitoa ja kotona oleville avoimia palveluita Sijaisten käytön minimointi, henkilöstön tilapäiset siirrot eri yksiköihin tarvittaessa Havainnointi, varhainen puuttuminen, pienryhmätoiminta Työkierron mahdollistaminen ja täydennyskoulutusvelvoitteesta huolehtiminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 0,6 0,6 Myyntituotot , Maksutuotot , ,2 4,2 4,2 Tuet ja avustukset 120, Vuokratuotot , ,0-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 317,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-3,4-3,4 Henkilöstökulut , ,5-3,5-3,5 Palvelujen ostot , ,1-3,7-3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-0,7-0,7 Avustukset 5 000, Vuokrakulut , ,7-2,0-2,0 Muut toimintakulut , TOIMINTAKATE , ,4-4,0-4,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-35,5-35,5 Laskennalliset erät , ,2-7,2-7,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-4,1-4,1 68

58 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET TALOUSARVION PERUSTELUT muu henkilöstö hoito- ja kasvatus hallinto ja esimiehet Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja päiväkodeissa neljä erityislastentarhanopettajaa. Lisäksi erityispäivähoitajia toimii lapsen henkilökohtaisena tai ryhmäavustajana. Tavoitteena on edelleen lisätä varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää päiväkodeissa muuttamalla avoimeksi tulevia lastentarhanopettajien vakansseja erityisopettajan vakansseiksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimet päiväkodit ja kerhotoiminnan. Asiakkaita avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa on noin 250. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairaslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn. Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 22 ja heillä hoitopaikkoja yhteensä 88. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitoon Nuhjalan päiväkodin tiloissa toimivaan varahoitokotiin. 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% VARHAISKASVATUKSEN KÄYTTÖASTE TOIMINTAMUODOITTAIN päiväkodit perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito vuorohoito ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET TOIMINTAMUODOITTAIN Velkualla toimii 8-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti. Ympärivuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Ruotsinkielinen päivähoito ostetaan Raisiossa toimivasta yksityisestä, ruotsinkielisestä päiväkodista. Palvelun piirissä on neljä lasta. Vuoden 2015 aikana valmistellaan seuraavan vuoden talousarvioon palvelusetelin käyttöönotto. Vuonna 2016 päättyy myös ostopalvelusopimus Poikon päiväkodista ja Rymättylän alueen päivähoidon sijainti ja hallintamuoto tulee ratkaistavaksi. Taloussuunnitelmaan sisältyy yhden päiväkodin lakkauttaminen vuoden 2015 aikana, mikä edellyttää sitä, että lasten määrän väheneminen ennusteen mukaisesti toteutuu. Perhepäivähoidon tarjonta pyritään ylläpitämään nykytasollaan. Tavoitteena on monipuolisen, vaihtoehtoja sisältävän päivähoitotarjonnan ylläpitäminen kuntalaisille. PÄIVÄHOITOLASTEN MÄÄRÄ HOITOMUODOITTAIN päiväkodit vuorohoito perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito Päiväkoteja on 13. Kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Ostopalvelupäiväkoti mukaan lukien hoitopaikkoja päiväkodeissa on yhteensä 735. Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa ja siihen osallistuu toimintavuonna yhteensä 234 lasta. Esiopetus on perheille maksutonta päiväkoti perhepäivähoito vuorohoito ryhmäperhepäiväkoti

59 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarvio sisältää seuraavat muutokset: - henkilöstömenojen väheneminen päivähoitoikäisten määrän laskiessa euroa - päivähoitomaksutulot euroa - yksityisten päivähoitopalvelujen sopimuskorotukset euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Henkilöstömenojen 2014 kehityksen perusteella tehdään vähennys, euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 70

60 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Anne Järvinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon- ja yksityisenhoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta. STRATEGISET TAVOITTEET Kotihoidon tuen maksamisella pyritään tukemaan lapsen kotona tapahtuvaa hoitoa ja kasvatusta Kotihoidontuen käyttäjäperheille tulee tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluita OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotihoidontuen käyttöä tulee lisätä Avoimia päiväkoteja ja kerhoja tulee olla käytettävissä kaupungin eri alueilla Yhteistyössä neuvolan kanssa pyritään tiedottamalla lisäämään vanhempien kiinnostusta alle 3-vuotiaiden kotihoitoon. TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-21,9-18,2 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 228, ,8 406,8 406,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset , ,6-21,9-18,2 Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,6-21,9-18,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-21,9-18,2 71

61 TALOUSARVION PERUSTELUT Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3- vuotiasta lasta kotiin. Kotihoidon tuen hoitoraha on 341,06 /kk / alle 3- vuotias lapsi, 102,11 /kk / alle 3-vuotias sisarus ja 65,61 /kk/ yli 3-vuotias, alle kouluikäinen sisarus. Määräraha sisältää myös yksityisen hoidon tuen, jonka tarkoitus on tarjota vaihtoehto kunnalliselle päivähoitopaikalle. Yksityisen hoidon tukea käytetään sekä yksityisen päiväkodin että yksityisen perhepäivähoitajan palveluiden ostamiseen. Yksityisen hoidon tukea maksetaan keskimäärin 20 perheelle joka kuukausi. Tuen suuruus on 171,40 /kk /lapsi. Määrärahasta maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa lapsen ollessa perusopetuksen ensimmäisellä tai toisella luokalla sekä joustava hoitoraha vanhemmalle, joka lyhentää työaikaansa lapsen ollessa alle 3-vuotias. Joustavan hoitorahan suuruus on / kk. Kuntalisät Määrärahasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Koihoidon tuen kuntalisän suuruus: 1. alle kolmevuotias 200 /kk 2. alle kolmevuotias 70 /kk 3. alle kolmevuotias 50 /kk Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus: alle kolmevuotias yli kolmevuotias 290 /kk 260 /kk MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - asiakasmäärän lasku vuodesta 2013 alkaen 10 % vuodessa vuosina syntyneiden pienten ikäluokkien takia vähentää määrärahan tarvetta 350 TUKIEN SAAJAT arvio 2014 arvio 2015 kotihoidon tuki kotihoidon tuen kuntalisä yksityisen hoidon tuki yksityisen hoidon tuen kuntalisä KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Toimialan kanssa on yhteistyössä laadittu arviota vuoden 2014 toteutumasta ja sen pohjalta arviota vuodelle Käytön perusteella arvioidaan kotihoidon kuntalisän toteutuvan esitettyä alhaisemmalla tasolla, vähennys euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään muutettuna. Avustuksiin varataan lisää euroa. 72

62 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Perusopetus Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään lakisääteistä perusopetusta seitsemässä alakoulussa, kahdessa yläkoulussa ja yhdessä yhtenäiskoulussa. Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään seudullisena yhteistyönä Turussa. STRATEGISET TAVOITTEET Perusopetusta tarjotaan ja kehitetään koko Naantalin alueella Opetuspalvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Elinvoimainen ja monipuolinen kouluverkko, tavoitteena tarjota opetus mahdollisimman lähellä oppilasta Opetusryhmien koko pidetään kohtuullisena Oppilaskohtaiset kustannukset valtak. keskiarvo Oppilaan tukitoimiin panostetaan varhaisessa vaiheessa Jopo-opetusta tarjotaan Lisäopetusta tarjotaan (10 luokka) OPERATIIVISET TAVOITTEET Ennalta ehkäisevän toiminnan vahvistaminen Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen mallin vahvistaminen Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytön edistäminen opetuksessa Oppilashuolto ymmärretään osaksi kaikkien työtä OKM:n ryhmäkokoavustusta haetaan vuosittain Kiusaamisen ehkäisy, KIVA-koulu käytössä kouluissa Tuen portaat tehokkaasti käytössä, henkilöstöä koulutetaan uusien menetelmien käyttöön Uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto Opetussuunnitelmauudistus (OPS) Valmistautuminen uuden OPS:n käyttöönottoon v TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot , Maksutuotot 50, Tuet ja avustukset , Vuokratuotot 1 210,08 Muut toimintatuotot 1 654, Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,0-1,0-1,0 Henkilöstökulut , ,7 0,7 0,7 Palvelujen ostot , ,6-4,1-4,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 0,0 0,0 Avustukset 270, Vuokrakulut , ,2-2,4-2,4 Muut toimintakulut , TOIMINTAKATE , ,0-1,1-1,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,4-33,4-33,4 Laskennalliset erät , ,9-3,9-3,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-1,3-1,3 73

63 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Opetuksen järjestäminen HENKILÖTYÖVUODET OMAN PERUSOPETUKSEN NETTOMENOT / OPPILAS Hallinto Opettajat Rehtorit Koulutuslautakunta järjestää Naantalissa asuville oppivelvollisille perusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille , Maijamäen koulu ja Suopellon koulu luokille sekä Velkuan koulu luokille esiopetus - 9. Peruskoulun lisäopetus eli ns. 10-luokka järjestetään vuosittain tarvittaessa ja suunnitelmakaudella se toteutetaan Suopellon koulussa. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saavat Turussa. Oppilaan tuen järjestämisessä lähtökohtana on tarjota opetus oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta. Valtion ryhmäkokorahalla pienennetään opetusryhmiä. Rahaa haetaan jatkossakin, mikäli sitä tulee haettavaksi. Sen myötä pystytään myös edistämään uudenlaisia työmenetelmiä, kuten samanaikaisopetusta. Suunnitelmakauden painopisteenä on tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytön edistäminen ja perusopetukseen soveltuvien uusien oppimisympäristöjen käyttöön ottaminen. Muu kehittämistyö painottuu opetussuunnitelmatyöhön, sillä perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön vuonna Valmistava opetus Maahanmuuttajille tarkoitettu perusopetukseen valmistava opetus on toteutettu täyskatteellisella valtionosuudella lukuvuonna omassa kunnassa, mutta sen jälkeen ryhmän toiminta loppui, koska uusia oppilaita ei ollut. Hyvä valmius toteuttaa VAL- MO-opetusta tarvittaessa on Karvetin koulussa. Erikoisluokat Koulunkäyntinsä aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. LuMa-luokalle. Liikunnasta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuutta hakea ns. liikuntaluokalle Suopellon kouluun 7. luokalta alkaen. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voi hakea yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Oppilasmäärän kehitys PERUSOPETUKSEN OPPILASENNUSTE Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän kehitys on ollut laskeva jo muutaman vuoden ajan. Kokonaisoppilasmäärä näyttää ennusteen mukaan pysyvän keskimäärin nykytasollaan vuoteen 2018 asti. Sen jälkeen määrä lähtee laskuun, mikäli muuttoliikkeessä ei tapahdu selkeää muutosta. Alakoulun oppilasmäärä pysyy nykytasollaan noin 1300 oppilaassa lähivuosina ja kääntyy laskuun vuosikymmenen lopussa. Yläkoululaisten määrän ennakoidaan olevan noin 650 oppilasta syksyllä 2015, jonka jälkeen se lähtee lievään nousuun ollen noin 700 vuosikymmenen vaihteessa. Tämän jälkeen se lähtee selvään laskuun. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.

64 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty tehtäväalueelle Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut - perusopetuksen tuntikehyksen pienentäminen 102 viikkotuntia alkaen koulukuljetusten muutokset , josta siirretään tekniselle lautakunnalle (kustannusten jaon muutos) - varhe- ja eläkemenoperusteisten eläkevakuutusmaksujen kasvu vael-eläkevakuutusmaksujen tason korjaaminen vastaamaan toteutunutta sopimuspohjaisesti muualla koulua käyvien määrän pieneneminen KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 75

65 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Toisen asteen koulutus Vastuuhenkilö: Rehtori (Seppo Pukonen / Leena Laakso) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lukio antaa peruskoulun päättäneille korkeatasoista ja ajanmukaista yleissivistävää opetusta jatko-opinnoissa menestymistä varten tarjoamalla monipuolisia oppimiskokemuksia ajanmukaisin välinein ja menetelmin sekä ammattitaitoisin opettajavoimin STRATEGISET TAVOITTEET Tehokkaan ja tuloksellisen opetuksen tarjoaminen vähintään 50%:lle peruskoulun päättäneistä Nykyaikaisen monipuolisen opetuksen tuloksena mahdollisimman hyvä jatko-opintokelpoisuus Lukiokoulutuksen tarjoaminen omassa kaupungissa OPERATIIVISET TAVOITTEET Monipuoliset laadukkaat opetuspalvelut Tehokas ja taloudellinen toiminta Sisäänotto vuosittain maksimissaan 120 opiskelijaa Tieto- ja viestintätekniikan, digitaalisen oppimateriaalin ja sähköisten oppimisalustojen tarkoituksenmukainen opetuskäyttö, monipuolinen kurssitarjonta Haetaan vaaditussa aikataulussa toimilupaa oman lukion toiminnan jatkamiselle Ylioppilaskirjoitusten tulokset yli valtakunnan keskiarvon Opiskelijakohtaisten käyttökustannusten taso lähellä lukioiden keskiarvoa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot 1 126, Muut toimintatuotot 98,37 Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,6-0,6-0,6 Henkilöstökulut , ,1-0,1-0,1 Palvelujen ostot , ,9-5,2-5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 1,0 Avustukset 550, Vuokrakulut , ,3 1,2 1,2 Muut toimintakulut 1 545, ,2 769,2 769,2 TOIMINTAKATE , ,6-0,6-0,6 Poistot ja arvonalentumiset -257, ,3-42,3-42,3 Laskennalliset erät , ,1-3,1-3,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-0,6-0,6 76

66 HENKILÖSTÖRESURSSIT KURSSIT JA OPISKELIJAT HENKILÖTYÖVUODET Opettajat Hallinto opiskelijat kurssit TALOUSARVION PERUSTELUT LUKION NETTOMENOT Peruskoulun jälkeinen toisen asteen koulutus toteutetaan Naantalin lukiossa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutuspaikkojen määrän tulee vastata peruskoulun jälkeisten ikäluokkien kokoa. Naantali on Raision seudun koulutuskuntayhtymän jäsen, ja yksi kuntayhtymän oppilaitos, Naantalin ammattiopisto, myös sijaitsee Naantalin kaupungin alueella. Toisen asteen koulutuksen järjestämisverkkoa ollaan uudistamassa vuoden 2017 alusta. Opetuksen järjestäjän tulee jättää hakemuksensa uudesta toimiluvasta vuoden 2015 elokuun loppuun mennessä. Naantalissa valmistellaan oman lukion toimilupaa koskeva hakemus ministeriölle. Lukion opetustarjonta mahdollistaa sen, että opiskelija voi saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Valinnaisaineiden riittävällä tarjonnalla taataan oman kunnan lukion houkuttelevuus ja ylioppilaskirjoitusten tuloksellisuus. Lukion kurssimäärä 434 kalenterivuodelle 2015 mahdollistaa opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 OPETUS KURSSIT/OPISKELIJA Digioppimisen ja opettamisen hankkeen myötä opetuksessa painopisteenä on digitaalisen oppimisen ja opettamisen edistäminen, digitaalisen oppimateriaalin käyttöönotto, sähköisten oppimisalustojen käyttö opiskelussa ja sähköinen arviointi tarkoituksena antaa opiskelijoille mahdollisimman hyvät työelämätaidot ja valmius osallistua sähköiseen ylioppilastutkintoon syksystä 2016 alkaen. Etäopetusmahdollisuuksia kartoitetaan yhteistyössä Raision lukion kanssa yhteisellä hankkeella mm. vieraiden kielten tarjonnan monipuolisuuden varmistamiseksi. Osallistuminen Turun seudun etärenkaan toimintaan monipuolistaa kurssitarjontaa ja mahdollistaa yksilöllisiä suorituksia opiskelijoille. Naantalin lukio tarjoaa opetusta yhteistyössä Raision lukion kanssa Naantalin ammattiopiston kaksoistutkinnon suorittajille. Vieraissa kielissä mahdollistetaan valtakunnallisten suullisen kielitaidon kurssien riittävän pieni ryhmäkoko ja kielten suullisten kokeiden suorittaminen. Äidinkielessä tarjotaan mahdollisuus puheviestinnän päättökokeen suorittamiseen ja lukiodiplomeita voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa sekä draamassa ja teatterissa. Kansainvälisyyskasvatus toteutuu ranskan lukijoiden Pariisin matkana, yhteiskuntaopin opiskelijoiden opintomatkana Brysseliin ja Antwerpeniin, historian ja matkailuopiskelijoiden yhteisenä opintomatkana Roomaan sekä kaksivuotisena Erasmus-hankkeena (mukana Norja, Tanska, Saksa, Pohjois-Irlanti). Yrit- 77

67 täjyyskasvatus toteutuu oppiaineet ylittävänä toimintana opintovierailujen, yritysvierailujen ja opintomatkojen muodossa yhteistyössä eri oppilaitosten, yritysten ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa sekä osallistumisena lähikunnissa järjestettäviin NY24hyrittäjyysleireihin. Matkailuopintojen kokonaisuus antaa lukio-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua matkailualaan teorian, työharjoitteluiden, yritysvierailujen ja opintomatkojen kautta. OPPILASHUOLTO Lukion oppilaitoskohtaisen opiskelijahuollon suunnitelmallinen ennaltaehkäisevä toiminta sekä tarvittaessa koottava moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä mahdollistavat opiskelijoille tarvittavat tukitoimet. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - kurssimäärän lasku 436 kurssista 432 kurssiin lukuvuodelle opiskelijamäärän pysyessä samana tai hieman kasvaessa, vaikutus kalenterivuodelle 2015 on 2 kurssin vähennys ( euroa) - Naantalin yhteiskoulun 100-vuotisjuhlavuosi euroa, ei sisälly raamiin KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 78

68 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: Johtava koulupsykologi (Mia Dufva) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue koostuu 5 tulosyksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattori ja psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen. Talouden tasapaino Oppilashuollon palveluiden kehittäminen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti siten, että painopiste on yhteisöllisessä oppilashuollossa. Koulunkäynnin ohjaajien palvelut Aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.luokan oppilaille ja luokkalaisille erityisopetuksen piiriin kuuluville oppilaille. Perusopetuksen kerhotoiminta OPERATIIVISET TAVOITTEET Yhteisöllinen oppilashuolto Yksilöllinen sosiaalityö oppilashuollossa Yksilöpsykologinen työ oppilashuollossa Koulunkäynnin ohjaajien palveluiden joustava resursointi Ohjatun ja turvallisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen koululaisten yksinäisiin iltapäiviin. Monipuolinen kerhotoiminta kaikissa peruskouluissa Koulukuraattoreiden ja psykologien osallistuminen oppilaiden hyvinvointia edistävään kerhotoimintaan, teemapäiviin sekä kohdennettuihin pienryhmiin. Koulukuraattorin yksilömuotoiset palvelut Koulupsykologin yksilömuotoiset palvelut Koulunkäynnin ohjaajien joustava ja monipuolinen käyttö koulun (luokkien, ryhmien, yksilöiden) sekä apip toiminnan tarpeiden mukaisesti Toiminta-ajat: aamu klo ja iltapv. klo Henkilökunnan työvahvuuksissa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lain suositusta 1 ohjaaja/12 lasta. Kerhotoiminnan järjestäminen yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-5,5-5,5 Myyntituotot 1 761, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot , ,4 8,4 8,4 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8 0,9 0,9 Henkilöstökulut , ,7 0,1 0,1 Palvelujen ostot , ,8-5,7-5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-0,6-0,6 Avustukset Vuokrakulut , ,5 57,5 57,5 Muut toimintakulut 7 165, TOIMINTAKATE , ,6 1,6 1,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9 2,9 2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 1,6 1,6 79

69 HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET ohjaajat koulukuraattorit koulupsykologit TALOUSARVION PERUSTELUT OPPILAAT / OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖ Psykologin tai kuraattorin vastaanotolle on päästävä säädetyssä ajassa (OHL 15 ), eli viimeistään seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä ja kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana työpäivänä. Tämä vaatimus ei nykyresursseilla toteudu, sillä oppilashuollon resurssit eivät riitä kattavien palveluiden toteuttamiseen edes esi- ja perusopetuksessa. Niinpä talousarviovuodelle 2015 esitetään yhden koulupsykologin viran perustamista. Koulunkäynnin ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta Koulunkäynnin ohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina. Aamuja iltapäivätoimintaa järjestetään 9 toimipaikassa, joista yksi on pienryhmätoimintaa. Toiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin rentoutumiseen, läksyjen tekoon ja lepoon Koulupsykologi Koulukuraattori Perusopetuksen kerhotoiminta Valtio tukee koulujen kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakemuksen perusteella. Valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin: kerhonohjaajien palkkiot, kuljetukset sekä materiaalihankinnat. Avustus vuodelle on euroa, josta vuodelle 2015 siirretään arviolta euroa. Oppilashuollon palvelut: Koulukuraattori- ja psykologipalvelut Toiminta nojaa vahvasti uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013). Laki kattaa esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaiden oppilashuollon. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa toisen asteen opiskelijoiden oppilashuollon järjestämisestä, mikä on kunnille ns. laajeneva tehtävä. Koulukuraattori- ja psykologipalvelut muodostavat yhdessä kouluterveydenhuollon kanssa lakisääteisen oppilashuollon palvelut. Palvelut kohdentuvat ensisijaisesti ennaltaehkäisevään yhteisölliseen oppilashuoltoon, jolloin oppilashuollolliset palvelut tavoittavat useampia oppilaita varhaisessa vaiheessa. Tämän vaikutuksesta on lastensuojelun kustannusten ajateltu laskevan asiakasmäärien ja lastensuojelutarpeen arvioiden vähentymisen myötä. Jokaisen esiopetuksen toimintayksikön, koulun ja oppilaitoksen käytettävissä on oltava opiskeluhuollon psykologin ja vastaavan kuraattorin palveluja. Naantalissa oppilashuollon palvelut siis laajenevat nykyisistä perusopetuksen ja lukion kattavista palveluista esiopetukseen ja ammatilliseen opetukseen. Kerhotoimintaa järjestetään välittömästi koulupäivään kuuluvana ja sitä on kaikissa kymmenessä peruskoulussa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - yhden koulupsykologin viran perustamista alkaen euroa - muutos maksuissa, koulutuslautakunnan päätös , tulot euroa: - aamupäivätoiminta klo /kk - iltapäivätoiminta klo /kk - iltapäivätoiminta klo /kk - aamu- ja iltapäivätoiminta klo : 96 /kk - aamu- ja iltapäivätoiminta klo /kk - kehitysvammaisten iltapäivähoidon järjestäminen vammaispalvelujen vastuualueelle, jossa on ko. toiminnan asiantuntemus. Toimintaan nyt varattu euron palkkausmääräraha siirtyy vammaispalvelujen sektorille. - aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien nimike muuttuu alkaen koulunkäynninohjaajan nimikkeeksi, ei vaikutusta talousarvioon - toiminnan tehostaminen 0,5 henkilötyövuotta euroa 80

70 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahavähennys euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 81

71 Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Naantalin opiston tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota kaikenikäisille mahdollisuuksia omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä monipuoliseen kehittämiseen. Naantalin musiikkiopisto vastaa toiminta- alueellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesta musiikin perusopetuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Elinikäinen oppiminen ja hyvinvoinnin edistäminen Tasa-arvoiset mahdollisuudet omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Vapaan sivistystyön palveluiden jatkuminen Naantalissa järjestämisverkon uudistuksen jälkeenkin Naantalin opisto tarjoaa monipuoliset oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet huomioiden eri-ikäisten ihmisten tarpeet. Musiikkiopisto antaa musiikinopetusta toimialueensa lapsille, nuorille ja aikuisille. Naantalin opiston palvelut tuotetaan mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna koko saaristokaupungin alueella. Vapaan sivistystyön toimintaa jatketaan ensisijaisesti omassa opistossa. OPERATIIVISET TAVOITTEET Eri ikäisten oppimistarpeisiin vastaaminen. Työttömien ja ns. aikuiskoulutuksen aliedustettujen ryhmien osallistumisen lisääminen Kuntalaisista vähintään 12 % käyttää opistopalveluita. Opiston kurssit eri-ikäisille kohderyhmille, tarjonnassa huomioidaan myös eri elämäntilanteissa olevat ihmiset (esim. seniorit, lapset, nuoret, perheet, erityisryhmät). Musiikin varhaiskasvatusryhmissä (muskari) opitaan laulun, soittamisen, leikin ja liikunnan avulla musiikin mikrotason asioita. Osallistumista tuetaan opintoseteleillä. Eritasoisia opintoryhmiä esim. tietotekniikassa ja kielissä Lyhytkurssitarjonnan lisääminen. Uusien kurssikonseptien kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 0,6 0,6 Myyntituotot ,0-100,0-100,0 Maksutuotot , ,8 11,8 11,8 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot 169,36 Muut toimintatuotot 174,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2-0,3-0,3 Henkilöstökulut , ,0 1,0 1,0 Palvelujen ostot , ,8-1,8-1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 0,7 0,7 Avustukset 3 553,00 Vuokrakulut , ,3-10,0-10,0 Muut toimintakulut 7 343, TOIMINTAKATE , ,5-0,6-0,6 Poistot ja arvonalentumiset -9, ,0-50,0-50,0 Laskennalliset erät , ,7-59,7-59,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-2,8-2,8 82

72 HENKILÖSTÖRESURSSIT Naantalin opisto HENKILÖTYÖVUODET Opetus Hallinto 10000,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0,0 NAANTALIN OPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT opetustunnit valtionosuustunnit TALOUSARVION PERUSTELUT VAPAA SIVISTYSTYÖ MENOJEN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN 2015 Musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu Naantalin opisto Kuvataiteen perusopetus Vapaa sivistystyön oppilaitokset saavat toimintaansa suoran tuntiperusteisen valtionosuuden, joka tuloutetaan rahoitusosaan. Valtionosuudet sekä maksutuotot huomioon ottaen jää Naantalin kaupungin vastattavaksi Naantalin opiston ja musiikkiopiston ylläpitämisestä vain noin 13 euroa/asukas KUSTANNUSOSUUDET Naantalin opisto Musiikkiopisto kaupunki maksut valtionosuus Naantalin opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna. Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksella opisto kehittää opetustarjontaansa. Opintoseteliavustuksilla parannetaan mm. työttömien ja seniorien koulutusmahdollisuuksia. Yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivi.- ja lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto tekee aktiivisesti yhteisyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa ILO- OPPIA kansalaisopistoverkostossa. Opistopalveluiden kysyntä kasvaa vanhusväestön lisääntymisen myötä. Opiston opiskelijoista yli 66 - vuotiaiden osuus vuonna 2013 oli noin 20 % (vrt. vuonna 2012 noin 19 % ja vuonna 2010 noin14 %). Palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää päiväopetustilojen parempaa saatavuutta ja aikuispedagogisen osaamisen lisäämistä. Kasvavaan kysyntään pyritään vastaamaan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla, oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä sekä edelleen tiivistämällä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Opistopalveluiden laatua parannetaan kehittämällä henkilöstön osaamista opistoverkoston puitteissa. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelmaan perustuen vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta ollaan uudistamassa. Ohjelman tavoitteena on vapaan sivistystyön oppilaitosverkon tiivistäminen ja järjestämisluvat tulee hakea uudestaan v alkaen. Naantalissa ensisijainen lähtökohta on turvata vapaan sivistystyön palvelut jatkossakin oman opiston puitteissa. Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan Lasten- ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä on vähenemässä ikäluokkien pienentyessä. Taide- ja kädentaito-opetuksen kehittämismahdollisuuksia rajoittaa lisäksi päätoimisen opetushenkilöstön puuttuminen. 83

73 Naantalin musiikkiopisto 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 MUSIIKKIOPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT , opetustunnit Valtionosuustunnit Perustasolla opiskelee lähinnä kouluikäisiä lapsia ja nuoria, jotka on hyväksytty oppilaiksi ja joilla on mahdollisuudet opiskella opetussuunnitelmassa kuvatun opinto-ohjelman mukaan. Perustason opintojen jälkeen opinnot jatkuvat musiikkiopistotasolla tai ns. yleisellä osastolla sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. Yleinen osasto mahdollistaa siten musiikin opiskelun myös perus- tai musiikkiopistotason ko. opetusohjelman mukaisesti. Musiikkiopisto-tasolla oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietojaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikin varhaiskasvatusta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja opiskelulle musiikkiopistossa. Musiikkileikkikoulua järjestetään Karvetin monitoimitalolla ja Merimaskussa ja musiikkileikkikoululaisia on toiminnan piirissä yli 200. Musiikkiopistoyhteistyötä Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa pyritään laajentamaan hakemalla valtiolta lisävaltionosuustunteja Raision ja Maskun ilmaistua kiinnostuksensa siirtyä enenevässä määrin käyttämään Naantalin musiikkiopiston palveluja. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ei merkittäviä muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 84

74 Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. STRATEGISET TAVOITTEET Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Talouden tasapaino OPERATIIVISET TAVOITTEET Palveluiden sisällön monipuolisuus eri ikäryhmät huomioon ottaen Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö Tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen Tuetaan kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan aktiivisuutta yhteistyöllä ja riittävin avustuksin Kirjaston ja museon laadukas ja ammattimainen toiminta sekä selkeä markkinointi lisäävät kuntalaisten aktiivisuutta Vaski-kirjastojen yhteishankinnat Yhteistyö sekä kaupungin omien yksikköjen että ulkopuolisten tahojen kanssa Tiloista perittävien maksujen kohtuullinen taso Museo- ja kirjastokokoelmien sähköinen luettelointi ja hallinta sekä kirjaston sähköinen aineisto ja toimivat verkkoyhteydet TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 3,6 3,6 Myyntituotot , Maksutuotot 9 738, Tuet ja avustukset 9 400, Vuokratuotot , ,3 12,3 12,3 Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-1,4-1,4 Henkilöstökulut , ,0 2,0 2,0 Palvelujen ostot , ,9-1,9-1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-4,0-4,0 Avustukset , Vuokrakulut , ,2-3,9-3,9 Muut toimintakulut 1 902, ,9-41,9-41,9 TOIMINTAKATE , ,8-1,6-1,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-14,5-14,5 Laskennalliset erät , ,9-3,9-3,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-1,7-1,7 85

75 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kulttuuritoi mi 17% Museo 20% Kulttuuritoiminta HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN Tapahtumat Museo Kirjasto KULTTUURIPALVELUJEN TOIMINTAMENOT TOIMINNOITTAIN 2015 Avustukset 9% Hallinto 1% Kirjasto 55% Kirjasto Museo Kulttuuritoimi Avustukset Hallinto Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) tehtyä yhteistyötä jatketaan mm. viestinnällisen yhteistyön ja kiertuetoiminnan muodossa. Naantalin Musiikkijuhlat ja kulttuuritoimi järjestävät kaksi talvikonserttia Konserttien teemana on W.A. Mozartin musiikki ja esiintyjinä mm. Essi Luttinen, Chorus Catedralis Aboensis -kuoro ja Ars Musica kamariorkesteri. Museo Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko - elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKOyhteistyöhön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa ja osallistuu vuonna 2015 juhlittavan Naantalin yhteiskoulun 100-vuotisjulkaisun ja näyttelyn tekoon. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT ALOITTAIN VUOSINA Yhteensä Muut Valokuva- ja kuvataide Teatteri Museo osallistuu Vallis Gratiae -yhdistyksen kuvakirjahankkeeseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirja kansanlääkinnästä ja lääkekasveista käännetään suomeksi. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa. Kirjasto Kotiseututyö KIRJASTON LAINAT JA KÄYNNIT Kuorotoiminta Musiikki Kulttuuritoimi järjestää perinteisinä koko kaupungin kattavina yhteisinä juhlina juhannusjuhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen ja uudenvuodenvastaanoton. Lisäksi kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi Kokonai slainaus Kirjasto käynnit Verkkok äynnit 86

76 Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Ajanmukainen kirjastojärjestelmä, uudet verkkopalvelut, sähköiset aineistot, aineistonsuojaus ja automaatit monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluita. Aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla, poistosuunnitelmaa ja Vaskin kokoelmakäytäntöjä noudattamalla. Pääosa aineisto- ja materiaalihankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Kirjastossa lisätään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Toimintakustannuksia on vähennetty seuraavasti: - taidehankintoihin euroa (määräraha poistettu kokonaan) - kulttuuripalvelujen tuottaminen euroa - kirjastoaineistomäärärahaa euroa - eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 87

77 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen uusiin ja liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Kehittää uusia tapoja vastaamaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Auttaa ja tukea nuoria ongelmatilanteissa. STRATEGISET TAVOITTEET Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen. Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen. Yhteisvastuullisuuden herättäminen mm. Nuorisovaltuuston, yhdistysten ja Seuraparlamentin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Yhteistyön lisäksi nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan aktiivisuutta tuetaan avustuksin. OPERATIIVISET TAVOITTEET Monipuolisten palvelujen tarjoaminen eri ikäryhmille, ennaltaehkäisevää työtä painottaen. Terveyttä edistävien toimintojen lisääminen ja kysyntään vastaaminen, olemassa olevat resurssit huomioiden. Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Liikuntaolosuhteiden kehittäminen. Ammattimaisen nuorisotyön lisäksi myös laadukkaat etsivän- ja erityisnuorisotyön palvelut niille nuorille, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Liikunnan terveysvaikutusten korostaminen järjestämällä yleisöluentotilaisuuksia, kursseja, toiminnallisia tapahtumia ja kuntoviikkoja. Lasten liikuntakerhojen kohdentaminen niitä eniten tarvitseville. Tiloista perittävien maksujen kohtuullinen taso. Liikunta- ja liikuntapaikkastrategian laatiminen. Etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön palvelujen tarjoaminen oman kaupungin toimintana. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot 794,66 Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,3-0,1-0,1 Henkilöstökulut , ,7 2,7 2,7 Palvelujen ostot , ,9-6,1-6,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 4,4 4,4 Avustukset , Vuokrakulut , ,1 0,6 0,6 Muut toimintakulut 870, TOIMINTAKATE , ,4-0,1-0,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-32,3-32,3 Laskennalliset erät , ,8-7,8-7,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-1,6-1,6 88

78 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT Liikuntapalvelut VAKITUINEN HENKILÖSTÖ Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut LIIKUNTA, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET TALOUSARVION PERUSTELUT VAPAA-AIKAPALVELUIDEN MENOJEN JAKAUTUMINEN Avustukset 1% Hallinto Liikuntatoiminta 7% 10% Nuorisotoiminta 28% Tilat 64% Liikunnassa tavoitteena on liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin. Liikuntatoimi koordinoi Liikkuva Koulu -hanketta, jonka tavoitteena on lisätä aktiivisuutta koulupäivään. Koululaisten liikuntakerhot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville. Muita toimintoja ovat mm. loma-ajan toiminnot lapsille ja nuorille, teemapäivät/tapahtumat (mm. Lokakuun kuntokuu), puulaakitoiminta, uimakoulut, maksuttomat uimakuljetukset kuntalaisille, ohjatut liikuntaryhmät aikuisille. Osa toiminnoista järjestetään yhteistyössä paikallisten seurojen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Liikunta- ja liikuntapaikkastrategian työstöllä kartoitetaan nykyiset liikuntaolosuhteet ja selvitetään kehittämismahdollisuudet LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT, EUROA/ASUKAS Nuorisopalvelut NUORISO, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut osallistujat Liikuntatilat Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö ja vapaista tiloista tiedottaminen. Liikuntapaikkastrategian laatiminen yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Nuorisotyössä työmuotoina ovat nuorisotilatyö, katutyö, yökahvilatoiminta, ryhmätyö ja verkostotyö. Etsivässä ja erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön. Nuorisotilat ovat avoinna 2-3krt/talo. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, ohjattuja ker- 89

79 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA hoja ala- ja yläkouluissa, retkiä, kursseja ja koulutuksia. Yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Etsivällä nuorisotyöllä autetaan niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Myös erityisnuorisotyöntekijän puoleen nuori voi kääntyä luottamuksellisesti ja nimettömänä. Erityisnuorisotyöntekijän kanssa voi jutella mieltä askarruttavista asioista: ihmissuhdeongelmista, päihteistä, asumisesta, kiusaamisesta yms. Erityisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti vuotiaat nuoret. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - etsivä nuorisotyö järjestetään omana toimintana, ostopalveluun varatut määrärahat euroa - eläkeperusteiset eläkevakuutusmaksut euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 90

80 Toimielin: RAKENNUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Juha Kuokkanen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelustrategian mukaisen seudullinen rakennusvalvontatoiminnan kehittäminen Selvitetään seudullisen rakennusvalvonnan toiminnalliset ja taloudelliset hyötytekijät sekä toimintaedellytykset. OPERATIIVISET TAVOITTEET Toimintaprosessien tehostaminen Sähköisten asiointipalvelujen monipuolinen hyödyntäminen palvelustrategian mukaisesti. Selvitysprojekti sähköisen arkistoinnin toteuttamisesta yhdessä tieto- ja keskushallinnon kanssa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1 0,1 0,1 Myyntituotot 296, Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön , ,0 20,0 20,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-2,9-2,9 Henkilöstökulut , ,0-15,0-15,0 Palvelujen ostot , ,9 18,4 18,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 119, ,5-11,5-11,5 Avustukset Vuokrakulut , ,9 0,7 0,7 Muut toimintakulut 227, TOIMINTAKATE , ,3-16,7-16,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,8-0,8-0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-13,2-13,2 91

81 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT Alla olevissa kuvaajissa on esitetty toiminnan muutoksia tehtäväalueella. TALOUSARVION PERUSTELUT Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksuista. Laskutettavien asioiden määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista Naantalissa, jonka arvioidaan säilyvän viime vuoden 2014 tasolla. Talousarviossa on varauduttu vuonna 2014 alkaneen sähköisen arkistoinnin selvitysprojektin kustannuksiin, joka toteutetaan yhdessä keskus- ja tietohallinnon kanssa toteutettavan. Projektissa tullaan selvittämään ja pilotoimaan sähköisen asianhallinnan toteutustavat asian vireilletulosta sähköiseen päätearkistointiin. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Edelliseen vuoden 2014 talousarvioon verrattuna ei ole esitetty muutoksia. Mahdollisia toteutuvia rakennusvalvonnan seudullisia ratkaisuja ei ole otettu huomioon. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 92

82 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Marjut Taipaleenmäki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla teemme viranomaispäätöksiä luvista ja ilmoituksista, annamme viranomaislausuntoja ja valvomme toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetämme ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjaamme ja neuvomme kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. STRATEGISET TAVOITTEET Merialueen tilan parantaminen sisäsaaristossa. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lupien ja ilmoitusten sekä viranomaislausuntojen käsittely laadukkaasti ja viivytyksettä. Edistetään haja-asutuksen jätevesijärjestelmien saattamista ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen edellyttämään tilaan. Asetuksen mukaan vaatimukset on täytettävä mennessä. Valitusten ja rikkomusten ripeä selvittäminen valvontaa kohdentamalla. Ajantasaisen ympäristötiedon tuottaminen kuntalaisille. Toteutetaan ja seurataan hyväksyttyjä toimenpideohjelmia (esim. Helsinki-Turku haastekampanjan Naantalin ohjelma, Pro Saaristomeri-ohjelma). Käsitellään hakemukset vireille tulon jälkeen viivytyksettä. Vuosi 2015 on toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tärkeä. Osallistutaan jätevesi- ja neuvontahankkeisiin ja painotetaan neuvonnan näkyvyyttä Naantalissa. Valvontajärjestelmien tietojen ajan tasalla pitäminen ja riittävä resursointi ja tehtävien priorisointi. Verkkosivujen tietojen ajan tasalla pitäminen ja tiedotteiden laatiminen. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot 50,91 Maksutuotot , Tuet ja avustukset 2 801,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 760,00 Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,7-14,7-14,7 Henkilöstökulut , ,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,8-31,6-31,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 039, ,3-12,3-12,3 Avustukset 3 160, Vuokrakulut 9 150, ,2-9,4-9,4 Muut toimintakulut 2 374, TOIMINTAKATE , ,3-15,3-15,3 Poistot ja arvonalentumiset -616, ,1-37,1-37,1 Laskennalliset erät , ,7-5,7-5,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-14,7-14,7 93

83 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT Valvonnan maksullisuuden tulomuodostusta on talousarviovuodelle vaikea arvioida, mutta se näkyy säännöllisinä tuloina myöhempinä vuosina. Mahdollisten uuden ympäristönsuojelulain ja asetuksen soveltamisohjeiden johdosta taksaa tarkistetaan tarpeen vaatiessa vuoden 2015 aikana. Vuoden 2014 tulot olivat poikkeuksellisen suuret. Tuloja nosti ennakoitua suuremmaksi pienempien taksan mukaisten lupamaksujen lisäksi yksi muita suurempi maksu tulot on arvioitu vuoden 2014 talousarvion esitetylle tasolle. TALOUSARVION PERUSTELUT TOIMINTAA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Tuotettavat palvelut koostuvat pääosin ympäristöllisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Ympäristönsuojelun tehtäväalueella työskentelee kaksi vakituista henkilöä (2 htv). Tehtäväalue tarjoaa alan opiskelijoille satunnaisesti mahdollisuuden kuntaharjoitteluun, jolloin myös ympäristönsuojelu saa tarvitsemaansa lisätyövoimaa. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista sekä palveluiden ostosta (mm. ilmanlaadun tarkkailu sekä selvitykset ja tutkimukset). Vuonna 2014 ympäristönsuojelun menot olivat 0,2 % kaupungin talousarvion mukaisista menoista. Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista maksuista. Taksan mukaisia tuloja ovat mm. ympäristölupapäätösten maksut. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) ovat lakisääteisiä, mutta ovat olleet maksuttomia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuoden 2014 menoissa uponneen aluksen nostokustannukset korottivat toimintamenoja. Uuden ympäristönsuojelulain (voimaan ) ja uuden ympäristönsuojelun valtioneuvoston asetuksen (voimaan ) myötä ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa on tarkistettu ja lisätty uusia maksuja. Uuden lain mukaan hyväksytyn valvontaohjelman mukaisista määräaikaistarkistuksista, tarkastuksista ja valvonnasta voidaan jatkossa periä taksan mukainen maksu. 94

84 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 95

85 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Kirsti Junttila) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle STRATEGISET TAVOITTEET Kaavoituksen osalta varmistetaan monipuolisen tonttituotannon mahdollistaminen sekä asumisen että työpaikkatonttien osalta Tasapainoisen kehityksen mahdollistaminen kaupungin eri osissa OPERATIIVISET TAVOITTEET Erityiskohteina ovat kaupungin keskeisten keskustakortteleiden kaavoitustyö sekä historiallisen kaupunkialueen suojelu sekä saariston rakennusperinteen ja maisemakuvan vaaliminen. Vuosittain kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen Toimintatapaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutuksen avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Edistää tavoitteiden mukaisten hankkeiden etenemistä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan osaston kanssa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-20,3-20,3 Myyntituotot 6,14 Maksutuotot , ,4-44,4-44,4 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,3-19,6-19,6 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8-8,8-8,8 Henkilöstökulut , ,5 1,5 1,5 Palvelujen ostot , ,7-20,6-20,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 913, ,7-7,7-7,7 Avustukset Vuokrakulut , ,8-0,5-0,5 Muut toimintakulut 595, ,3 0,3 0,3 TOIMINTAKATE , ,7-22,0-22,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,8-0,8-0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-22,2-22,2 96

86 HENKILÖSTÖRESURSSIT tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet kaupunginarkkitehti 1 kaavoitusarkkitehti 1 TALOUSARVION PERUSTELUT Työt määrittyvät vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa / KH Kaavoituskatsaus 2014:n töistä asemakaavoituksessa jatkuvat 2015 seuraavat työt: - Kukolan teollisuusalueen akm II-alue - Porhonkallion Virpin kaavatyö - Hovin tontin akm - Lammasluodon akm / Kuparivuorentie-Uolevi Raaden katu / Herrankukkaron asemakaava /2015 Kaavoitusprosessia on tarkasteltu palvelustrategin kehityshankkeena otsikolla asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen. Loppuraportti on valmistunut ja käsitelty kaupunginhallituksessa Raportissa tarkasteltuja muutosesityksiä käsitellään vuoden 2015 aikana kaavoitusprosessin sujuvoittamiseksi MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Toiminta jatkuu aiempaan tapaan ja keskeisimmät alueet suunnittelussa ovat keskustan kehittämisen jatkaminen ja Luonnonmaan osayleiskaavan toteuttaminen. Talousarvion mukaiset maankäyttömaksut muodostuvat Pirttiluoto Karjaluodon alueelta ( euroa) ja Santalantien alueelta (n. 1 milj. euroa) ILMOITETUT JA VAHVISTUNEET ASEMAKAAVAT Ilmoitetut ak:t lkm Vahvistuneet ak:t lkm Mikäli Kreivinniityn asemakaavamuutos ja maankäyttösopimus hyväksytään Keskustan asemakaavamuutoksen yhteydessä, määräraha voi vielä nousta ( euroa). Kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa kaavoitusarkkitehdin toimen lukien. Yllä olevassa kuviossa on esitetty vuosittaisen kaavoituskatsauksen töiden lukumäärä ja lainvoimaiseksi saatujen kaavatöiden lukumäärä. Kaavoitusprosessin alkamisajankohtana pidetään työn esiintymistä kaavoituskatsauksessa. Kaavoituskatsauksen sisällön priorisoimiseen keskitytään aiempaa tarkemmin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisäys muihin toimintatuottoihin euroa KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 97

87 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Naantalin kehityskuva 2035:n ja Turun seudun rakennemalli 2035:n väestö- ja työpaikkatavoitteet sekä MALsopimus ohjaavat toimintaa taustalla. Hankitaan raakamaata erityisesti asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden kaavoittamista varten yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa. Määritetään Kukolan teollisuusalueen käyttöönottoaikataulu ja luovutusperiaatteet yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa Kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osaalueilla vuosittain keskimäärin: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3 Asemakaavatonttivaranto pidetään kolminkertaisena tontinluovutustavoitteeseen verrattuna Luodaan edellytykset keskustan kerrostalotuotannolle Kaavoitushankkeiden kokonaistaloudellinen merkitys sekä niiden vaikutus tonttitarjontaan on mukana asemakaavaprosessissa. Kaavoitusohjelma kootaan yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa niin, että kaupungin oma tonttivaranto voidaan varmistaa Tehostetaan tonttimarkkinointia osana kaupungin yleismarkkinointia. Uudistetaan tonttien hinnoittelua. Mietitään kohderyhmiä. Edistetään keskustan kerrostalotonttien rakentumisen käynnistymistä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio. Tuloksellisuuden korostaminen. Työilmapiirin ja työprosessien sujuvuuden parantaminen. Laajennetaan sähköiset kartta- ja kaava-aineistot käsittämään ajantasayleiskaavat ja ranta-asemakaavat Kehittämisprojektin ja kunta 10 tulosten seuranta ja lisätoimet tarvittaessa Laaditaan ajantasayleiskaava ja ranta-asemakaava yhdistelmät 98

88 TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-2,1-2,1 Myyntituotot , ,1-12,1-12,1 Maksutuotot , ,0-3,0-3,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,0-2,0-2,0 Muut toimintatuotot 974,96 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2-0,1-0,1 Henkilöstökulut , ,1 0,1 0,1 Palvelujen ostot , ,4-2,8-2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 1,5 1,5 Avustukset Vuokrakulut , ,3 2,5 2,5 Muut toimintakulut 1 873, TOIMINTAKATE , ,9-3,9-3,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 24,4 24,4 Laskennalliset erät , ,4-42,4-42,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-7,3-7,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelujaostolle ja rantaasemakaavojen valmistelu. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto huolehtii kaupungin asuintonttien markkinoinnista. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja. (ks. taulukko kaupungin tontinmyynti, tonttivaranto, asemakaavatonttivaranto). Tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää kaupungin kartta- ja kaava-aineistot ja huolehtia niiden käytettävyydestä. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotoista, työluvista, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä. Maanvuokratuotot, yhteensä n. 2 milj. euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maavuokriin n e, ja muihin maanvuokratuottoihin 1,19 milj. euroa Maksuihin ja taksoihin esitetään yksittäisiä korotuksia, joiden tavoitteena on kohdentaa kustannuksia palvelujen käyttäjille. Maksuja ja taksoja on myös verrattu seudulla käytössä olevaan tasoon. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Kiinteistötoimitusten ja tonttijakojen hakeminen sähköisesti /Lupapiste.fi mahdollistetaan. Maaomaisuuden hallintarekisterin käyttöönottoa valmistellaan. 99

89 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 100

90 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista sekä kaupungin paikkatietopalvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Seutuyhteistyön hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä Ohjataan palvelustrategiassa päätettyjen viraston kehittämishankkeiden ja tavoiteorganisaatiomallin 2015 toteutumista. Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla tapahtuvien seutuhankkeiden kehittämistyöhön ja tuodaan esille mahdollisuudet ja ehdotukset hankkeisiin osallistumiseksi TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-2,6-2,6 Myyntituotot , ,6-2,6-2,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2-3,2-3,2 Henkilöstökulut , ,4-4,4-4,4 Palvelujen ostot , ,5 9,5 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 978, ,7-19,7-19,7 Avustukset Vuokrakulut , ,4-8,0-8,0 Muut toimintakulut 210, ,4-1,4-1,4 TOIMINTAKATE , ,0-4,1-4,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-78,1-78,1 Laskennalliset erät , ,0-14,0-14,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-6,8-6,8 101

91 HENKILÖSTÖRESURSSIT LASKUTETUT MYYNTILASKURIVIT arvio 2014 ta 2015 vesihuolto virasto muut tilalaitos TALOUSARVION PERUSTELUT Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Lisäksi palvelukeskus kokoaa kolmen lautakunnan jaoston ja mahdollisten rakennustoimikuntien, vanhan kaupungin toimikunnan ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Palvelukeskus hoitaa ympäristöviraston laskutuksen, viraston arkisto- ja sihteeripalvelut TARKISTETUT OSTOLASKURIVIT arvio 2014 ta 2015 tilalaitos vesihuolto virasto muut Tehtäväalue sisältää koko kaupunkia palvelevan paikkatietoyksikön. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus viraston tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. MUUTOKSET TALOUSARVIOON KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 102

92 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Ympäristövirastolla ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. STRATEGISET TAVOITTEET Turvallisuuden edistäminen Valmiussuunnittelullaan kaupunki omalta osaltaan varautuu turvaamaan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot normaali- ja poikkeusoloissa Pitää ajan tasalla viraston valmiussuunnittelua ja varmistaa, että henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4-0,4-0,4 Henkilöstökulut , ,7 7,7 7,7 Palvelujen ostot , ,1-1,1-1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 6 006, ,7 8,3 8,3 Muut toimintakulut 638,98 TOIMINTAKATE , ,4-0,4-0,4 Poistot ja arvonalentumiset -222, ,1-26,1-26,1 Laskennalliset erät -150, ,0-25,0-25,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,4-0,4 103

93 TALOUSARVION PERUSTELUT Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Ympäristövirasto toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Ympäristövirasto seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista. Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 104

94 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta. STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan taloudellisuus kehittyy Energiaa säästävien rakennustapojen suosiminen Turvallisuuden edistäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Tuotetaan liikenneväylien hoitopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Otetaan käyttöön vanhan kaupungin vierasvene- ja kotisatamatoimintojen ylläpidossa uusi toimintatapa. Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin Edistetään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä eri viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa mm. liikenneturvallisasutyöryhmän puitteissa. Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti ja kehitetään kustannustehokkaita hoitotapoja Osallistuminen täydennyskoulutuksiin. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 5,2 5,2 Myyntituotot , ,8 3,8 3,8 Maksutuotot , ,7 7,7 7,7 Tuet ja avustukset 2 456,50 Vuokratuotot , ,8 13,8 13,8 Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-1,9-1,9 Henkilöstökulut , ,6-1,6-1,6 Palvelujen ostot , ,5-3,5-3,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 2,1 2,1 Avustukset , Vuokrakulut , ,6-4,1-4,1 Muut toimintakulut 2 918, ,8-89,8-89,8 TOIMINTAKATE , ,6-4,6-4,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-0,3-0,3 Laskennalliset erät , ,0 16,0 16,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-0,2-0,2 105

95 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n Taimon talvisäilytysalueella on 187 paikkaa. Maankaatopaikan hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvat menot ja tulot kuuluvat tähän tehtäväalueeseen. Tienhoitoavustuksiin ja kaupungin osuuksiin yksityisteiden kunnossapitoon, romuajoneuvojen hävittämiseen tarvittavat määrärahat sekä pysäköinnin menot ja tulot ovat tässä tehtäväalueessa. Tienhoitoavustuksia myönnetään hakemusten perusteella. Tuntipalkkaisen henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan 2015 investointeihin 2 henkilötyövuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on km jakaantuen seuraavasti: - Pääkadut 10,6 km - Kokoojakadut 30,7 km - Asuntokadut 84,8 km - Kevyen liik. väylät 53,4 km - Torit ja P-alueet 5,0 ha MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Yhdyskuntatekninen osasto ei vastaa enää sataman investointien valmistelusta ja valvonnasta sataman yhtiöittämisen myötä. Uusia katuja on tullut vuoden 2014 aikana katujen kunnossapidon piiriin 2,45 km eli noin m 2. Uusia katuja ja väyliä ovat: - Humaliston asemakaavan mukaiset kadut ja väylät - Tammistontien jatke - Kreivinkadun jalkakäytävä Lisäksi Sauniementie ja Sauniemenpolku Velkualla ovat tulleet kaupungin ylläpidettäväksi. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2013 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on euroa. Katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällystysaste on 95 %. Noin 200 elohopeahöyryvalaisinta on vaihdettu Ledvalaisimiksi, jolla arvioidaan saavutettavan noin euron säästö energiakustannuksissa vuositasolla. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 106

96 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan taloudellisuus kehittyy OPERATIIVISET TAVOITTEET Talousmetsien hoito suunnitelmallisesti Toiminnan sopeuttaminen talousarvion määrittämään tasoon kuitenkin pyrkien säilyttämään ylläpidon korkea laatutaso erityisesti viherluokituksen A1- ja A2- alueilla Noudatetaan vuoteen 2021 ulottuvaa metsänhoitosuunnitelma. Päivitetään metsänsuunnitelmaa maankäytön muutokset huomioiden. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-8,0-8,0 Myyntituotot , ,0-9,0-9,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,9 2,9 2,9 Muut toimintatuotot 7 564,74 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5-1,6-1,6 Henkilöstökulut , ,6-7,6-7,6 Palvelujen ostot , ,6 3,8 3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-15,4-15,4 Avustukset Vuokrakulut , ,8 26,5 26,5 Muut toimintakulut 1 046, ,1-13,1-13,1 TOIMINTAKATE , ,2-0,3-0,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,5-27,5-27,5 Laskennalliset erät , ,1 0,1 0,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-3,8-3,8 107

97 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tuntipalkkaisen henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan 2015 investointeihin 3,5 henkilötyövuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit. Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viheryksikön on sopeutunut kasvaneeseen hoitopintaalaan muuttamalla ja kehittämällä toimintamalliaan. Hoidon yksikköhintakustannukset esimerkiksi C2 ulkoilu- ja virkistysmetsissä sekä A3 käyttö- ja suojaviheralueilla ovat alentuneet noin 30 % hehtaaria kohden verrattuna vuoden 2008 tasoon. Edustusviheralueiden A1 (Kirkko- ja Siltapuisto) osalta hoidon kustannukset hehtaaria kohden ovat likimäärin samalla tasolla kuin vuonna Huolimatta alueiden hoidon yksikkökustannuksen alentumisesta on viheryksikkö onnistunut säilyttämään korkean laatutason hoitoalueillaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Viheryksikkö on rakentanut Kalevanniemenpuiston ja Mäntylänrinteen leikkialueet. Vuoden 2014 aikana hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,4 ha muodostuen kahdesta edellä mainitusta leikkialueesta ja Humaliston liikenneviheralueista Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2013 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on euroa. Kahden puutarhurin vakanssi esitetään muutettavaksi erikoisammattimiehen vakansseiksi tehtävien vaativuuteen perustuen Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita on ylläpidettävänä seuraavasti: A1 edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 7,8 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 38,2 ha C1 Lähimetsä 13,2 ha C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 411 ha A2 Liikennevihreä A3 Liikennevihreä 7,3 ha 18,8 ha Leikkialueet 34 kpl 108

98 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 109

99 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet STRATEGISET TAVOITTEET Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Naantalilaisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun näkökulmasta. Naantalin kuntoreittien perusparantaminen vuoteen 2019 mennessä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen vuodenaikavaihtelujen mukaisesti Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea aikaisesti sääolosuhteet huomioiden. Myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot Maksutuotot 238,64 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,4-4,8-4,8 Henkilöstökulut , ,3-1,3-1,3 Palvelujen ostot , ,4-1,1-1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-7,0-7,0 Avustukset Vuokrakulut , ,3-24,6-24,6 Muut toimintakulut 16,60 TOIMINTAKATE , ,7-5,1-5,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-32,8-32,8 Laskennalliset erät , ,7-7,7-7,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-8,1-8,1 110

100 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta Kesäliikuntapaikat: - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä, - Nurmikentät 10 kpl - Hiekkakentät 5 kpl. - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 13 kpl - Frisbee-golfrata Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen) lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sähkön ja veden hankintakustannukset jäähallien osalta siirretään vuoden 2015 aikana tilalaitoksen budjettiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 111

101 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. STRATEGISET TAVOITTEET Joukkoliikenteen kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Joukkoliikennepalveluiden tarjoaminen kuntalaisille Seudullisen ja sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen ja markkinointi osaa Föliä. Vuoden 2014 alusta aloittavan Fölin järjestämän sisäisen joukkoliikenteen kysynnän ja tarjonnan kohdentaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0-100,0 Myyntituotot , ,0-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 10,0 10,0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot , ,0 10,0 10,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,5 63,5 63,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -208, ,5 7571,5 7571,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 67,3 67,3 112

102 TALOUSARVION PERUSTELUT Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta. Tästä toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen on varattu euroa Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella. Fölilipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä. Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: - Naantali Raisio Turku Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) - Velkua Naantali - Kaanaa- Turku (linjat 201,203) Seudullisen joukkoliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat: - N1 Kanta-Naantalin alue - N2 Naantali- Rymättylä - N3 ( koulujen loma-aikoina) Naantali- Luonnonmaa-Merimasku Rymättylä - N4 Naantali Merimasku - N6 Velkuan ja Merimaskun asiontiliikenne - N7 Luonnonmaa - N8 Merimaskun alue - N9 Velkuan alue - N10 Rymättylän pohjoiset alueet - N11 Rymättylän keskialueet - N12 Rymättylän eteläiset alueet - N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali Sisäisessä joukkoliikenteessä arvioidaan tehtävän sivistystoimen kustantamaa koulumatkaa. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen veloittaa näistä matkoista (3 /matka) n euroa suoraan sivistystoimelta. Sisäisen liikenteen aitojen ulkoisten lipputulojen arvioidaan kattavan 10 % liikenteen hankintakustannuksista. Seudullisen viranomaisen arvioidaan saavan valtionavustusta joukkoliikenteen järjestämiseen euroa. Tästä Naantalin kaupungin osuus olisi viranomaiskuntien väkilukuun suhteutettu 6,69 % eli n euroa. Seutulipun käytön on oletettu vähenevän merkittävästi FÖLi-liikenteen aloitettua toimintansa Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki. Seudullinen viranomainen on järjestänyt joukkoliikenteen ns. bruttomallilla, jossa lipputulot kuuluvat tilaajalle. Keskimääräinen lipputuloa nousua kohden on n. 1.. Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteensä on kolme ajoneuvoa. Sisäisen joukkoliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on arvioitu / vuosi. Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta- Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali. Kutsuohjatun asiointiliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on arvioitu / vuosi. Budjettia tehtäessä ei ole käytettävissä tietoja käynnistyneen seudullisen FÖli-liikenteen matkustajamääristä ja matkustajien kuntakohtaisesta jakaumasta. Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus. 113

103 Aikaisempina vuosina joukkoliikenteessä on tehty seuraavasti matkoja vuodessa: - Kaupunkiseudun liikenne Palveluliikenne Kutsuohjattuliikenne MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Joukkoliikenteen tehtäväalueella on tapahtunut erittäin merkittäviä muutoksia liikenteenjärjestämistavassa ja kustannusten kohdentumisessa kaupungin eri virastojen välillä. Seudullinen joukkoliikenne toimii sekä kuntien välisen että sisäisen liikenteen hankkijana. Aikaisemmat sivistystoimen hankkima liikenne on otettu osaksi Fölin alaista liikennettä. Laskelmien mukaan sivistystoimelta perittävä 3 euron maksu koulumatkaa kohden ei riitä kattamaan täysin liikenteestä aiheutuvia kustannuksia. Luonnonmaan vuodesta 1992 ajettu kutsutaksi toimintaa lakkaa alkaen. Taksien ajama liikenne korvataan aikataulunmukaisella reitillä ja koulupäivinä kolme kertaa viikossa ja koulujen lomapäivinä kerran viikossa kutsusta ajettavalla liikenteellä. Haapalan kutsutaksi toimintaa lakkaa alkaen. Korvaava yhteys toteutuu kouluvuoden aikana jokaisena arkipäivänä aikataulun mukaisella vaihdollisella yhteydellä reitillä Haapala-Rymättylä-Naantali. Koulujen loma-aikoina Haapalasta on aikataulun mukainen vuoropari Haapaalsta-Naantaliin. Seutulipun hintaa ehdotetaan korotettavaksi 58 eurosta 88 euroon, joka vastaa Turun kaupungin perimää taksaa seutulippuliikenteestä. Seutulippuliikenteeseen ei kohdisteta enää erillistä valtionavustusta. Toimintakatteen merkittävään huononemiseen syynä ovat seudullisessa joukkoliikenteessä käyttöön otetut edullisimmat lipputuotteet sekä pienentyneet valtionavustukset. Joukkoliikennetoimialalle kohdistuu myös menoja sisäisen liikenteen järjestämisestä, jotka aikaisemmin olivat sivistysviraston budjetissa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 114

104 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja TSE Oy:n osakkuudesta aiheutuvat käyttömenot ja tulot. OPERATIIVISET TAVOITTEET Sähkön hankinnasta huolehtiminen kaupungin eri yksiköiden käyttöön. Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa. Uudet sähkösopimukset ovat voimassa Ollaan mukana yhtiöiden yhteistyöelimissä ja valvotaan kaupungin alueella tapahtuvaa kaukolämpöverkon ja - laitteiston saneeraussuunnittelua ja -ohjelman toteuttamista. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-64,8-64,8 Myyntituotot , ,1-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,3 12,3 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-98,8-98,8 Henkilöstökulut 2 652, ,7-38,7-38,7 Palvelujen ostot , ,4-31,4-31,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 571,06 TOIMINTAKATE , ,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,4-15,4-15,4 Laskennalliset erät , ,2-15,2-15,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 10,1 10,1 115

105 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviossa esitetyissä kuluissa on mukana sähkön tuotantokustannukset ja tuotoissa sähkön tuotannosta saatavat tuotot sekä kaukolämpötoiminnasta saatava vuokratuotto. Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Ympäristöviraston edustus on TSK:n teknisessä toimikunnassa. Talouden tunnusluvut perustuvat Turku Energia Oy:n ja TSE Oy:n kanssa tehtyihin sopimuksiin. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sähkön myynnistä saatava tuotto oli arvioitu vuonna 2012 noin ja vuonna 2013 noin liian suureksi. Vuodelle 2015 on kaupunginhallituksen toimesta asetettu reunaehto, että osakassähkön tuotto on KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 116

106 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot STRATEGISET TAVOITTEET Uusien palvelujen tuottamistapojen käyttöönotto OPERATIIVISET TAVOITTEET Katujen ja teiden kunnossapito säilytetään nykyisellä laatutasolla Naantalin alueella. Laaditaan yhteenveto Leasing-kaluston käyttöön siirtymisen vaikutuksista. Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4-8,8-8,8 Myyntituotot , ,3-15,3-15,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,6 15,6 15,6 Muut toimintatuotot , ,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön , ,6 84,6 84,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,5-5,5-5,5 Henkilöstökulut , ,4-13,4-13,4 Palvelujen ostot , ,2 16,2 16,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-9,2-9,2 Avustukset Vuokrakulut , ,4 0,2 0,2 Muut toimintakulut , TOIMINTAKATE , ,3-29,0-29,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-46,3-46,3 Laskennalliset erät , ,1-43,1-43,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-138,6-138,6 117

107 HENKILÖSTÖRESURSSIT Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä yhdeksän kuljettajan/asentajan kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot. Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Koneiden käyttöasteen pitäminen korkealla tasolla edellyttää toiminnan ja konehankintojen suunnittelussa taloudellisuuden, toiminnallisuuden ja tehokkuuden huomioon ottamista. Vanhat rikkoontumisherkät koneet pitäisi voida vaihtaa uusiin ennen, kuin niistä aiheutuu suuria korjauskuluja ja pitkiä käyttökatkoksia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilö- ja pakettiautokalusto on leasing-kalustoa aikaisemman kaupungin omistuksessa olleen kaluston sijaan. Työkoneenkuljettajana toimivan nimike ehdotetaan muutettavaksi työehtosopimuksen mukaiseksi vanhemmaksi ammattimieheksi. Nykyinen nimike on ammattimies. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 118

108 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden terveys ja hyvinvointi Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano OPERATIIVISET TAVOITTEET Lähiruoan lisääminen ruokatuotannossa, hankintaosaamisen kehittäminen Eri keittiöissä tarvittavan työajan mitoittaminen tarvetta vastaavaksi Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille. Sydänmerkin hankkiminen myös terveyskeskukseen henkilöstöravintolan lisäksi. Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti Naantali on toiminut pilottikuntana lähikalan käytön lisäämisessä. Asiakkaille tarjotaan paikallista kalaa keskimäärin kerran kuukaudessa. Jatketaan yhteistyötä Turun seutuhankintojen kanssa. Lasketaan CateNet-ohjelmalla tämän hetkisten asiakasmäärien ja ruokalistojen pohjalta eri keittiöissä tarvittavat työtuntien määrät TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-0,6-0,6 Myyntituotot , ,2-0,6-0,6 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,3 6,3 6,3 Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, ,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön 2 538, ,0 0,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,7-0,8-0,8 Henkilöstökulut , ,6-3,6-3,6 Palvelujen ostot , ,2 9,3 9,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 0,1 0,1 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,4 3,2 3,2 Muut toimintakulut 7 658, ,6-0,6-0,6 TOIMINTAKATE , ,3 4,3 4,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-31,9-31,9 Laskennalliset erät , ,2 6,2 6,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 17,2 17,2 119

109 HENKILÖSTÖRESURSSIT Avoimia toimia on kuusi sekä ruokapalvelunohjaajan vakanssi ilman määrärahavarausta. Tehtävät hoidetaan määräaikaisin työsopimuksin, kunnes ateriapalvelujen tuottamistapa jatkossa selviää. Henkilöstösuunnitelmassa Rymättylän koulun ruokapalveluesimiehen vakanssi esitetään muutettavaksi ruokapalvelutyöntekijän vakanssiksi. Oppisopimusopiskelijoita ateriapalvelun henkilöstökuluissa on yksi henkilö eli elokuussa 2013 solmittu suurtalouskokin oppisopimus, joka päättyy keväällä Syksyllä 2014 aloittaa kaksi oppisopimusopiskelijaa cateringalan perustutkinnon suorittamisen, mutta näistä ei aiheudu ateriapalvelulle henkilöstökuluja. TALOUSARVION PERUSTELUT Toiminnan laatu pidetään nykyisellä tasolla ruokalistojen ja keittiöiden henkilöstöresurssien osalta. Henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Ateriapalvelun haasteena on auttaa asiakkaita parempiin valintoihin sekä koostamaan terveellinen ja ravitseva ateria. Tähän päästään kehittämällä ruokalistoja sydänmerkki-aterioiden pohjalta sekä lisäämällä lähiruoan ja luomutuotteiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Kalustohankintoihin on laskettu mukaan vanhimpien kupuastianpesukoneiden vaihto automaattikoneisiin eli näin parannetaan myös työergonomiaa ja pyritään osaltaan vähentämään sairauspoissaoloja. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Ulkoisten asiakkaiden vähentyessä lakimuutoksen johdosta ulkoiset tulot tulevat laskemaan arviolta e. Elintarvikkeiden hinnankorotuksiin ja tuotemuutoksiin (lähiruoka/luomu) on varauduttu n. 2 % lisäyksellä elintarvikekustannuksissa/ateria. Asiakasryhmissä ei tapahdu suuria muutoksia, vanhusaterioiden määrä todennäköisesti tulee kasvamaan. Ateriapalvelun suorite = yhteismitallistettujen suoritteiden avulla ilmaistaan aikaansaadut tuotantomäärät esim. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. 1 kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 120

110 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti STRATEGISET TAVOITTEET Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Pintamateriaalien elinkaaren pidentäminen kiinteistöissä tarkoituksenmukaisella siivouksella OPERATIIVISET TAVOITTEET Kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu Tarkoituksenmukainen puhtaustaso eri kiinteistöissä ja turvalliset tilat käyttäjille Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön jatkuva kouluttaminen ammattitaidon ylläpitämiseksi siivousaineiden ja -menetelmien sekä pintamateriaalien kehittyessä. Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Mitoituksia päivitetään jatkuvasti siivoustarpeiden muuttuessa mm. tilamuutosten yhteydessä. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4-0,4-0,4 Myyntituotot , ,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,5-0,5-0,5 Henkilöstökulut , ,0-1,0-1,0 Palvelujen ostot , ,5 2,5 2,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-2,9-2,9 Avustukset Vuokrakulut , ,9 21,3 21,3 Muut toimintakulut 261, ,2-3,2-3,2 TOIMINTAKATE , ,3 1,4 1,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,6 2,6 2,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 1,3 1,3 121

111 HENKILÖSTÖRESURSSIT niihin on palkattu määräaikaisia sijaisia kunnes siivouspalvelun tuottamistapa jatkossa selviää. Henkilöstökustannuksissa on varauduttu varhaiseläkemaksuihin ja eläkeperusteisiin maksuihin n e kuluvaa vuotta suuremmalla summalla perustuen talousarvion toteutumaan. Puhtaanapitopalveluihin varattu määräraha on todettu riittämättömäksi lisääntyneiden kiinteistöjen takia. Nostolavalla pestäviä ikkunoita on ennakoitua enemmän. Talousarvioon varattu määräraha perustuu kuluvan vuoden toteutuneisiin kustannuksiin. TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan esim. ikkunanpesut nostolavalla ja kaupungintalon kalkkikivilattian kristalloinnit sekä satunnaiset pienet kohteet/keikkasiivoukset, mikäli siivouspalvelun omat resurssit eivät riitä. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat Kiinteistö- RYLl:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Nykyinen taso säilytetään kaikissa siivouskohteissa, ellei asiakas esitä muutosta. Henkilöstömäärän muutokset aiheutuvat tehtävien uudelleen järjestelyistä siivouksen ja ateriapalvelun kesken sekä Keskustan päiväkodin laitosapulaisen siirtymisestä ateria- ja siivouspalvelujen vahvuuteen. Siivouskohteissa tapahtuu jonkin verran muutoksia. Kultarannan päiväkoti jäi pois kesällä 2014, Pelastuslaitos jää pois viimeistään vuoden vaihteessa, samoin muutamia ulkoisten asiakkaiden kohteita. Uutena kohteena tulee Keskustan päiväkodin siivous. Muutamissa ulkoisissa kohteissa asiakas on esittänyt siivoustaajuuksien muutoksia, jotka on toteutettu toivomusten mukaisina. Siivouspalveluiden ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on 11,64 %, m 2. Lisäksi tähän ryhmään lasketaan mukaan tilalaitoksen tilojen siivous, jonka osuus kokonaismäärästä on 1,05 %, 815 m 2 ja vesihuoltolaitos, jonka osuus kokonaismäärästä on 0,6 %, 454 m 2. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Lakimuutoksen myötä ulkoisia asiakkaita ei enää siivouspalvelulla ole kuin satunnaisesti lukuun ottamatta kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä. Tästä johtuen tulot laskevat arviolta e. Henkilökustannuksia on jaettu ateriapalvelun kanssa työtuntien suhteessa. Tarpeet eri kohteissa vaihtelevat hieman vuosittain, joten tältä osin kustannusjaot tarkistetaan aina erikseen tehtävien muutosten yhteydessä. Avoimia siivoojan/palveluvastaavan toimia on 8 kpl. Niitä ei ole täytetty vakinaisilla työntekijöillä, vaan KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 122

112 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito. Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano OPERATIIVISET TAVOITTEET Rakennettujen kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen. Rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito Elinkaaritaloudellisen kunnossapitotason määrittäminen rakennuskantaan kiinteistökohtaisesti. Valittavan palvelustrategian kiinteistönhoitoa koskevan kehittämisvaihtoehdon toimeenpano. Parannetaan rakennuskannan energiataloudellisuutta. Kiinteistökohtaisten kuntoanalyysien laatiminen tilalaitoksen rakennuskannasta rakennusten huoltohistorian, kuntotarkastusten ja kulutusten perusteella. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1 2,0 2,0 Myyntituotot , ,4 46,4 46,4 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 5 120, ,0 0,0 0,0 Vuokratuotot , ,0 1,9 1,9 Muut toimintatuotot , ,1-0,1-0,1 Valmistus omaan käyttöön 0, ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,9-3,9-3,9 Henkilöstökulut , ,4-4,4-4,4 Palvelujen ostot , ,2-9,2-9,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-1,1-1,1 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,8-2,8-2,8 Muut toimintakulut , ,1 52,1 52,1 TOIMINTAKATE , ,5 11,8 11,8 Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 4,2 4,2 33,6 25,7 25,7 123

113 HENKILÖSTÖRESURSSIT kiinteistönhoidon työpäällikön tehtävä on muutettu vuoden 2015 ajaksi puolikkaaksi osa-aikaeläke ratkaisun takia. Rakennusten kunnossapidon tasoon kiinnitetään suunnitelmakaudella erityistä huomiota. Sitä varten määritetään rakennuskohtaisesti kiinteistöihin kestävän kunnossapidon tasotavoite. Taso määritellään edulliseksi elinkaarinäkökulma huomioon ottaen. TALOUSARVION PERUSTELUT Energiakustannuksilla on tilalaitoksen taloudessa keskeinen osa. Sen takia ne ovat potentiaalinen säästökohde. Energiakustannusten seurantaan panostetaan suunnitelmakaudella erityisesti. Lämmitysjärjestelmien tehostamistoimenpiteitä suunnitellaan tehtävän erityisesti Palvelukeskus Katavakodissa ja Palvelukoti Kummelissa. Palvelukeskus Katavakodin hanke on suunniteltu toteutettavaksi Esco-rahoituksella. Esco-hankkeissa varsinaiset lämmitysjärjestelmäinvestoinnit rahoitetaan saatavilla säästöillä. Tilalaitos tavoittelee alkavalla suunnitelmakaudella kiinteistöjen pidon kokonaistaloudellisuuden parantamista. Kokonaistaloudellisuuden tekijöitä ovat hinta ja laatu. Kaupungille aiheutuu turhia käyttömenoja purkukunnossa olevien, lähes käyttämättömien rakennusten ylläpidosta. Purkukuntoisten rakennusten purkamisohjelma laaditaan vuoden 2014 aikana. Rakennusten purkaminen tavoitellaan aloittavaksi niistä rakennuksista, joiden purkamisesta syntyy eniten säästöjä. Kaupungille tarpeettomien rakennusten määrää vähennetään lisäksi myymällä niitä yksityiseen käyttöön. Talousarviossa on varauduttu myytävien rakennusten kauppojen toteutumiseen n euron edestä. Luopumalla huonokuntoisesta ja tarpeettomasta rakennuskannasta vähennetään samalla rakennustenkorjausvelkaa. Kiinteistönhoitoon on varattu määrärahat yhdeksälle työntekijälle. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Palvelustrategian yhdeksi painopistehankkeeksi on otettu selvityksen laatiminen, mikä osuus kiinteistönhoidosta voidaan ulkoistaa vuonna Selvityksen perusteella tehtävien johtopäätösten toimeenpano tapahtuu suunnitelmakauden aikana. Yksi kiinteistönhoitajan vakanssi esitetään täytettäväksi määräaikaisesti siihen asti, kun palvelustrategiapäätös on kiinteistönhoidon osalta tehty. Lisäksi KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 124

114 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta STRATEGISET TAVOITTEET Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Verkoston toimivuus Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Ollaan mukana seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävässä selvityksessä Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 12 % ja jätevesiverkoston osalta alle 30 %. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1 1,1 1,1 Myyntituotot , ,1 1,1 1,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset 7 530,87 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 858,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2 1,2 1,2 Henkilöstökulut , ,0-2,0-2,0 Palvelujen ostot , ,6 4,6 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-0,4-0,4 Avustukset Vuokrakulut , ,7 5,3 5,3 Muut toimintakulut , ,0 38,0 38,0 TOIMINTAKATE , ,7 0,7 0,7 Poistot ja arvonalentumiset , Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-10,1-10,1 54,2 54,4 54,4 125

115 HENKILÖSTÖRESURSSIT Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu. Lisäksi vesihuoltolaitos perii liittymismaksun uusilta liittyjiltä Kaukovalvontaa kehitetään edelleen. TSP:n Ylra projekti etenee siihen vaiheeseen, että ylivuototiedot pyritään saamaan automaattisesti yhtiön tietojärjestelmiin. Säilytetään alhainen vuotovesiprosentti mm. uusimalla Teljentien vesijohto siinä ilmenneiden useiden vuotojen takia. Tehdään Luonnonmaan jätevesijärjestelmän kapasiteettitarkastelu (mallinnus). Tarkastelun tuloksena määritetään Kultarannan pumppaamolta lähtevän paineviemärin koko. Putki vaatii saneerauksen pikaisella aikataululla. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Laaditaan Naantalin keskusta-alueen saneeraussuunnitelma ja samalla tehdään alueen vuotovesitutkimukset. Seudullisessa jakeluyhtiöselvityksessä ovat mukana Maskun kunta ja Naantalin, Raision ja Turun kaupungit. Selvitys tähtää siihen, että toteutuessaan seudullinen jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken kautta. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin. 126

kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0

kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta. koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa.

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta. koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa. Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Lisätiedot

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 OSA TA203-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV:ssa 02.2.202), maapohjavuokrien määrärahamuutokset (KV 7 2..203) ja Kummelin liiketoimintaoston kaupungille

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019. TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 76 17.11.

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019. TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 76 17.11. NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 OSA TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 76 17.11.2014) Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 203-206 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 259,09 259,09 HENKILÖSTÖKULUT -314.407,62-358.765,00-358.558,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (5) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 20 8 2009 Voimaan 20.8.2009 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunta tukee ja edistää kaupungin strategista johtamista,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013

AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 OSA Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2016-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV 82 16.11.2015)

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen

Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toimielin: KESKUSVAALILAUKUN Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (5) 4 Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen Pöydälle 29.02.2016 HEL 2016-000721 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää 1 kehottaa

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: toiminnot Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 OSA Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2017-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV 96 14.11.2016)

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiset

Toimialan ajankohtaiset Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST

Lisätiedot