Toivakan kunnan hakemus valtioneuvostolle saada poikkeamislupa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15 2016 130 Toivakan kunnan hakemus valtioneuvostolle saada poikkeamislupa"

Transkriptio

1 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanvaltuusto Aika klo 18:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien vaali Ilmoitusasiat Eron myöntäminen perusturvalautakunnasta Laina-anomus hankkeen välirahoitukseen/nisulan kyläseura ry Toivakan kunnan toiminnan ja talouden raportti 1-9/ Ateriahintojen korotus Vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut v Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Toivakan kunnan hakemus valtioneuvostolle saada poikkeamislupa 18 velvollisuudesta siirtää sosiaalipalvelut yhteistoimin- ta-alueelle Maanhankinta Tauno Kankaan kuolinpesältä Maanhankinta Kauko Kankaan kuolinpesältä Kiireelliset asiat Muut asiat Kokouksen päättäminen 24

2 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Nimi Tehtävä Lisätiedot Ainali Sakari Halttunen Jyrki Hiekkanen Juha Juusela Juha Jäntti Sinikka Jäntti Toini Keteli Paula Lamberg Irja Leppänen Päivi Mäkelä Petri Mäkinen Kari Niemi Lauri Nummi Satu Parviainen Kari Pisto Martti Herman Salmi Tapio puheenjohtaja Sundvall Jouko Waldén Pentti Oksanen Varja varajäsen Poissa Järvenpää Markku Marttinen Jaana Rinne Jani Ruokonen Marianna kunnanhallituksen jäsen Muut saapuvilla ollet Larsson Kalle kunnanjohtaja Linturi-Sahlman Sari pöytäkirjanpitäjä Kantola Heli perusturvajohtaja Holopainen Juhani sivistystoimenjohtaja Nikupeteri Matti va. tekninen johtaja Allekirjoitukset Tapio Salmi Puheenjohtaja Sari Linturi-Sahlman Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Toivakka Martti Herman Pisto Pöytäkirjan tarkastaja Jouko Sundvall Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Nähtävillä klo 9:00-12:00

3 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanvaltuusto Kokouksen avaus Kv 120 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00.

4 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanvaltuusto Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv 121 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetettävä kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle ja samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. KunL 26 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty valtuutetuille ja muille edellä mainituille henkilöille ja ase tet tu sa mana päivänä julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien vaali Kv 122 Kunnanvaltuusto valitsee aakkosjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat Martti Herman Pisto ja Jani Rinne. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvit taessa ään ten las ki joina. Valittiin Martti Herman Pisto ja Jouko Sundvall.

6 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanvaltuusto Ilmoitusasiat Kv 123 Toivakan kunnanvaltuuston kokoukset tullaan jatkossa näyttämään reaaliaikaisena netin välityksellä ja ne on myös katsottavissa jälkikäteen. Linkki jul kais taan kun nan kotisivuilla tämän viikon aikana ja tä män il tai nen kokous lin ki te tään sin ne myös jälkikäteen.

7 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eron myöntäminen perusturvalautakunnasta Kh Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Maarit Mansikkala on lähettänyt kuntaan kirjeen, jossa hän pyytää eroa perusturvalautakunnan varajäsenyydestä alkaen. Perusteluna on paikkakunnalta muutto. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1) myöntää Maarit Mansikkalalle eron perusturvalautakunnan varajäsenyydestä ja 2) valitsee uuden varajäsenen perusturvalautakunnan jäljellä olevalle vaalikaudelle Kv 124 1) 2) Petri Mäkelän esityksestä Toini Jäntin varajäseneksi perusturvalauta kuntaan jäljellä olevalle vaalikaudelle valittiin yksimielisesti Paavo Ko va nen.

8 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Laina-anomus hankkeen välirahoitukseen/nisulan kyläseura ry Kh Valmistelija: talous- ja hallintosihteeri Henna Breilin Nisulan kyläseura ry on saanut puoltavan päätöksen Keski-Suomen ELY-keskukselta tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen Hankkeessa Nisulan kylätaloon rakennetaan invaluiska ja inva-wc, korjataan kuisti ja kaiteet, maalataan talo ja kunnostetaan ikkunat ja eristetään ullakko. Hankkeelle on haettu kaksi kertaa jatkoaikaa ja toteutusaika on Jatkoaikapäätöksen ( ) jälkeen hankkeelle ei enää voi myöntää jatkoaikaa. Nisulan kyläseura ry anoo lainaa hankkeen välirahoitukseen. Hankkeen kokonaiskulut vuonna 2013 ovat n Hankkeelle on myönnetty julkista rahoitusta ,50, josta on käytetty (kysytty sähköpostilla Nisulan kyläseura ry:n puheenjohtajalta) ,80. Anottu lainamäärä on alle 50 % jäljellä olevasta julkisesta rahoituksesta (22 728,70 ). Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Toivakan kunta myöntää Nisulan kyläseura ry:lle kylätalon kunnostushankkeelle välirahoituksena korotonta kuntalainaa ajalle Kv 125 Liitteet Liite 1 Laina-anomus/Nisulan kyläseura ry

9 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Toivakan kunnan toiminnan ja talouden raportti 1-9/2013 Kh Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Vuoden 2013 tammi-syyyskuun toiminnan ja talouden raportti on liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2013 tammi-syyskuun toiminnan ja talouden raportin tiedokseen. Raportti viedään valtuustolle tiedoksi. Kv 126 Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 2 Toiminnan ja talouden raportti 1-9/2013

10 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ateriahintojen korotus Tekltk Valmistelija(t): toimistosihteeri Terttu Saikkonen Teknisen johtajan ehdotus Kotipalvelun ateriahinta on tällä hetkellä 6,15, hintaan tulee lisäksi kuljetus 0,70 eli yhteensä 6,85. Vs. ravitsemispäällikkö esittää, että kotipalvelun ateriahintaa korotettaisiin 0,10 sekä kuljetusta 0,15, jolloin uudeksi hinnaksi muodostuisi 7,10. Korotusta perustellaan tukkuhintojen 15 %:n nousulla sekä sillä, että kuljetusmaksua ei ole moneen vuoteen korotettu lainkaan. Hintatasoa on lisäksi verrattu muiden vastaavien kuntien kanssa. Viriketuvan ateriahinta on nykyisin 6, joka sisältää lounaan pääruoan, salaatit kastikkeineen, ruokajuomat, leivät levitteineen, jälkiruoan sekä kahvin ja leivonnaisen/ pullan. Em. hintaan esitetään 0,70 :n korotusta, jolloin uudeksi hinnaksi muodostuisi 6,70. Korotusta perustellaan sillä, että lounas on aiemmin ollut keittoa, ja nyt se ns. normiruokaa, joka on kalliimpi valmistaa. Lisäksi leivonnainen/ pulla on yleensä tilaustavaraa, joka yksin jo maksaa 0,50 / kpl. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että uu det ate ria hin nat lukien ovat seuraavat: kotipalvelun ateriahinta 7,10 viriketuvan ateriahinta 6,70 Kh Ehdotus: Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti ateriahinnoiksi alkaen: Kotipalvelun ateriahinta 7,10 Viriketuvan ateriahinta 6,70 Kv 127

11 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut v Tekltk Valmistelija(t): kunnallisteknikko Jouko Reinikainen, Vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut ovat olleet voimassa lukien. Käyttömaksuja korotettiin tuolloin 5%. Nyt esitetään korotettavaksi 5% veden ja 10% jäteveden hintoja. Perusteluina ostopalvelu- ja henkilöstöpalvelujen nouseminen sekä jätevedenpuhdistamolle tehtävä saneeraus. Toivakan kirkonkylän toiminta-alueella, uusi hinta vesi 1,39 /m3 + 0,07 /m3 = 1,46 /m3 alv 0% jätevesi 1,83 /m3 + 0,18 /m3 = 2,01 /m3 alv 0% Tukkuvesihinta vesiosuuskunnille, uusi hinta vesi 1,10 /m3 alv 0% jätevesi 1,51 /m3 alv 0% Joutsan kunnalle, uusi hinta vesi 1,46 /m3 + 0,07 /m3 = 1,53 /m3 alv 0% jätevesi 1,95 /m3 + 0,20 /m3 = 2,15 /m3 alv 0% Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Teknisenjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut alkaen ja esittää ne kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehdyn muutosesityksen mukaisesti ja esitetään ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kh Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson

12 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan muutosesityksen vesi- ja jätevesimaksujen korotuksesta ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanjohtaja esitti, että asiassa ilmenneiden puutteiden johdosta asia palautetaan teknisen lautakunnan uudelleen valmisteluun. Tekltk Valmistelija(t): va tekninen johtaja Matti Nikupeteri Vesi- ja viemärilaitoksen käyttömaksut ovat olleet voimassa lukien. Käyttömaksuja korotettiin tuolloin 5%. Nyt esitetään korotettavaksi 10% veden ja 20% jäteveden hintoja. Perustelui na ostopalvelu- ja henkilöstöpalvelujen nouseminen, hintojen jälkeenjääneisyys sekä jätevedenpuhdistamolle tehtävä saneeraus. Toivakan kirkonkylän toiminta-alueella, uusi hinta vesi 1,39 /m3 + 0,14 /m3 = 1,53 /m3 alv 0% jätevesi 1,83 /m3 + 0,37 /m3 = 2,20 /m3 alv 0% Tukkuvesihinta vesiosuuskunnille, uusi hinta vesi 1,16 /m3 alv 0% jätevesi 1,63 /m3 alv 0% Joutsan kunnalle, uusi hinta vesi 1,46 /m3 + 0,15 /m3 = 1,61 /m3 alv 0% jätevesi 1,95 /m3 + 0,39 /m3 = 2,34 /m3 alv 0% Vesi- ja viemäriliittymien perusmaksuja korotetaan 20 %. va teknisen johtajan kokouksessa tekemä ehdotus Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

13 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesi- ja jä te ve den käyt tö- ja liit ty mis maksuja korotetaan liitteen mukaisesti. Kh Ehdotus: Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti liitteenä olevat vesi- ja jäteveden käyttö- ja liittymismaksujen korotukset alkaen. Irja Lamberg ja Juha Juusela saapuivat kokoukseen pykälän 285 käsittelyn aikana klo 17:15. Kv 128 Liitteet Liite 3 Käyttö- ja liittymismaksut

14 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kh Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kuntalain 65 :n mukaan "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Maan hallitus on käynnistänyt hallituskauden alussa kuntarakenneuudistuksen, jonka tavoitteena on kasvattaa kuntakokoa. Kuntakoon kasvattamisella pyritään lisäämään kuntien tuottavuutta ja vähentämään kuntien riippuvuutta valtiosta. Uudistuksen yhteydessä myös valtionosuusjärjestelmä on päätetty uudistaa kokonaisuudessaan. Uudistuksen tarkoituksena on muuttaa maksatusperusteita yksiselitteisiksi ja tasapuolisiksi. Valtionosuusuudistus ei ole edennyt aikataulussa, joten uusia kuntakohtaisia tietoja ei ole ollut saatavilla talousarvion laadinnan aikana. Tämä luonnollisesti on tuonut epävarmuutta suunnitelmavuosien osalta arvioon kunnan valtionosuuksiin. Samaan aikaan uudistuksien kanssa maan hallitus on käynnistänyt rakenneuudistuksen, jonka tarkoituksena on leikata valtion menoja kestävyysvajeen hillitsemiseksi. Valtion menojen leikkaukset kohdistuvat myös kuntatalouteen ja kuntien valtionosuuksiin on tehty jo merkittäviä leikkauksia. Leikkaukset eivät ole vielä ohi vaan ne tulevat jatkumaan läpi hallituskauden. Valtionosuuksien leikkaukset luonnollisesti vaikuttavat kunnan tulorahoitukseen ja tätä kautta kunnan talouden tasapainottamiseen on tullut nyky

15 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto hallituksen aikana lisähaasteita. Liitteenä talousarvio vuodelle 2014 ja vuosien taloussuunnitelma. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Tapio Salmi saapui kokoukseen pykälän 287 käsittelyn aikana klo 17:50. Kv 129 Sakari Ainali jääväsi itsensä sivistystoimen yleissivistävän koulutuksen käsitte lyn osal ta, Petri Mäkelä toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Jouko Sundvall esitti, että teknisen lautakunnan toimintakulujen yksityistieavustukset nos te taan vuo den 2012 ta solle euroon. Juha Hiekkanen ja Paula Ke teli kannat tivat esi tystä. Äänin: JAA 2 (Ainali ja Mäkelä) EI 5 (Sund vall, Hiekka nen, Lam berg, Kete li ja Mäkinen) pää tet tiin Jouko Sund vallin teke män muutos esi tyk sen mukaisesti. Hyväksyttiin. Kokouksessa pidettiin tauko klo 19:37-20:05 Sakari Ainali jäääväsi itsensä sivistystoimen yleissivistävän koulutuk sen käsittelyn osalta. Vasemmistovaltuustoryhmä esittää euron määrärahaa vapaa-aikatoimelle 3-sektorin avustamiseen. Avustusten kokonaiskäsittellyssä tulee vuo den 2014 aikana huomioida kauaskantoinen näkökanta toimintamallissa. Juha Juusela kannatti esitystä. Äänin: JAA 11 (Ainali, Halttunen, Hiekkanen, Jäntti S., Lamberg, Mäkinen, Niemi, Nummi, Pisto, Salmi ja Waldén) EI 8 (Juusela, Jäntti T., Keteli, Leppänen, Mäkelä, Parviainen, Sundvall ja Oksanen) päätettiin kunnanhallituksen päätösesityksen mukaisesti. Paula Keteli esitti, että Ruuhimäen päiväkodin osalta talousarvion toiminnalliseksi tavoitteeksi kir jattaisiin, että päiväkodin piha-alue tullaan aitaamaan. Esitystä kannatettiin yhteisesti.

16 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Juha Juusela esitti, että valtuusto edellyttää kevään aikana tarkkoja sel vityksiä investointihankkeista. Selvityksissä tulee ilmetä, mihin tarpeeseen investoinneilla pyritään vastaamaan. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 4 Talousarvio 2014

17 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Toivakan kunnan hakemus valtioneuvostolle saada poikkeamislupa velvollisuudesta siirtää sosiaalipalvelut yhteistoiminta-alueelle Perltk Valmistelija(t): Perusturvajohtaja Toivakan kunnanvaltuusto on päättänyt 69 / 2011, että Paras-lain velvoittavien määräysten mukaisesti sosiaalihuollon palvelut siirretään al kaen Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen järjestettäväksi. Sosi aali- ja terveydenhuollon järjestämislain valtakunnalisen uudistuksen myö tä Paras-lakiin liittyvistä suunnitelmista on luovuttu useissa Suomen kunnissa. Hallistusohjelman, hallituksen kehyspäätöksen, koordinaatiotyöryhmän, pääministerin ilmoituksen ja täydentävän hallituksen esityksen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmä esittää väliraportissaan, että järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on pääsääntöisesti maakuntien keskuskaupunkien ja vähintään noin asukkaan kuntien pohjalle muodostettavilla sote-alueilla sekä vähintään noin asukkaan pohjalle muodostettavilla perustason alueilla. Keski-Suomen seututerveyskeskuksen väestöpohja on alle asukasta. Neuvotteluja ei ole aloitettu seututerveyskeskuksen kanssa, eikä se ole joulukuussa 2013 lähikuntien ajatus järjestämistavasta. Edellä esiteltyihin seikkoihin perustuen Toivakan kunnan sosiaalipalveluja ei ole perusteltua siirtää seututerveyskeskuksen järjestettäväksi vuosiksi , vaan sosiaalihuollon palveluiden järjestämissuunnitelmia jatketaan keväällä 2014 julkistettavan järjestämislain edellyttämällä tavalla. La ki astuu voimaan ja täytäntöönpano tapahtuu viimeistään Sosiaalihuoltolain 2 a :n mukaan kunnalla on mahdollisuus hakea poikkeamislupaa Paras-lain mukaisesta sosiaalipal ve lui den siirros ta yh teistoi min ta-alueelle Valtioneuvoston tulee tehdä päätös viimeistään Päätös tehdään sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä ja valmistellaan yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Esitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, et tä Toi va kan kun ta ha kee poikkeamislupaa valtioneuvostolta kuntaja pal ve lu ra ken neuu dis tuk sesta annetun lain 5 :n 3 momentissa ja 15 :n 3 mo men tis sa sääde tystä velvoit teesta siirtää sosiaalihuollon tehtävät Keski-Suo men seu tuter veys keskuksen hoidettavaksi alkaen. Perusteluina poikkeamisesitykselle on: 1. Seututerveys keskuksen väestöpohja on al le asukasta, jo ten ratkaisu oli si vain kaksi vuoti nen en nen so te-jär jes tä mis lain voi maan tuloa ja laajempaan so te-alu eeseen liittymistä. Siirto ei ole perusteltu.

18 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Toivakan kunta on muka na Jyväsky län ja sen naapurikuntien kun tajakosel vityksessä. Muutosesitys: Kh Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, et tä Toi va kan kun ta ha kee poikkeamislupaa valtioneuvostolta kuntaja pal ve lu ra ken neuu dis tuk sesta annetun lain 5 :n 3 momentissa ja 15 :n 3 mo men tis sa sääde tystä velvoit teesta siirtää sosiaalihuollon tehtävät Keski-Suo men seu tuter veys keskuksen hoidettavaksi alkaen. Toivakan kunnanvaltuuston vuonna 2011 tekemä päätös perustui Paras-lain velvoittamaan muu tokseen järjestää sosiaalihuollon palvelut suuremmassa yksikössä. Perusteluina poikkeamisesitykselle on: 1. Seututerveys keskuksen väestöpohja on al le asukasta, jo ten ratkaisu oli si vain kaksi vuoti nen en nen so te-jär jes tä mis lain voi maan tuloa ja laajempaan so te-alu eeseen liittymistä. Siirto ei ole perusteltu. 2. Toivakan kunta on muka na Jyväsky län ja sen naapurikuntien kun tajakosel vityksessä. Hyväksytään Valmistelija(t): hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlman Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen perusteluineen hakea poikkeuslupaa valtioneuvostolta kunta- ja pal ve lu ra ken ne uudistuksesta annetun lain 5 :n 3 momentissa säädetystä vel voit tees ta siir tää sosiaalihuollon tehtävät Keski-Suomen seututerveyskes kuksen hoi detta vaksi alkaen. Kv 130

19 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Maanhankinta Tauno Kankaan kuolinpesältä Kh Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kunta on neuvotellut Tauno Kankaan kuolipesän osakkaiden kanssa maanhankinnasta Kangas nimisen tilan ( ) osalta. Tilan pinta-ala on kiin teis tö re kis teriotteen mukaan 86,10 ha ja sijaitsee Toivakan kylässä. Kunnan tarkoituksena on kaavoittaa alue yritystoimintaa varten. Kunta on tarjonnut noin 6,6 ha määräalasta puustoineen euroa. Kuolinpesän osakkaat ovat hyväksyneet tarjouksen marraskuun lopussa Määräala myydään ilman kiinnityksiä ja mahdollisuuksien mukaan rasitteista vapaana. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hankkia liitteenä olevan kartan mukaisesti noin 6,6 ha määräalan Kangas nimisestä tilasta ( ) eu rolla. Kauppa tulee toteuttaa mahdollisimmen pi kaisella ai katau lulla. Kv 131 Liitteet Liite 5 Kartta Tauno Kankaan ostotarjous

20 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Maanhankinta Kauko Kankaan kuolinpesältä Kh Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson Kunta on neuvotellut Kauko Kankaan kuolipesän osakkaiden kanssa maanhan kin nasta Kaukola nimisen tilan ( ) osalta. Tilan pinta-ala on kiin teis tö re kis teriotteen mukaan 9,091 ha ja sijaitsee Toivakan kyläs sä. Kunnan tarkoi tuksena on kaavoittaa alue yritystoimintaa varten. Kunta on tarjonnut noin 2 ha määräalasta puustoineen euroa. Kuolin pesän osakkaat ovat hyväksyneet tarjouksen marraskuun lopussa Määräala myydään ilman kiinnityksiä ja mahdollisuuksien mukaan rasitteista vapaana. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hankkia liit teenä olevan kartan mukaisesti noin 2 ha määräalan Kaukolan nimisestä tilasta ( ) eu rolla. Kaup pa tulee toteuttaa mahdollisimman pi kaisel la ai katau lulla. Kv 132 Liitteet Liite 6 Kartta Kauko Kankaan ostotarjous

21 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanvaltuusto Kiireelliset asiat Kv 133 Ei kiireellisiä asioita.

22 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanvaltuusto Muut asiat Kv 134 Kunnanjohtaja toi valtuustolle tiedoksi seuraavat asiat: Rutalahden asukkaiden jättämä osakuntaliitoshakemus Jout san kunnalle Laukaassa järjestettävä kuntajakoselvitykseen liittyvä yhdeksän kunnan yhteinen väliraportin julkistus klo 18:00 alkaen. Tilaisuus tullaan lähettämään suorana internetin välityksellä. Kuuskaista-info kuntakohtainen tilaisuus erityiseen kuntajakoselvitykseen liittyen, ensin valtuutetuille ja 18:30 kuntalaisille kirjastolla kuntajakoselvityksen seuraava selvitysryhmän kokous Lauri Niemi esitti oikeistoryhmän puheenvuorona kiitoksensa kuluneesta vuodesta valtuutetuille ja vir kamiehille. Petri Mäkelä esitti vasemmistovaltuustoryhmän puheenvuoro na kiitoksensa kuluneesta vuodesta. Martti Herman Pisto toi valtuutetuille tarkastuslautakunnan viestin niistä sisäisen valvonnan muuttuneista velvoitteista, jotka edellyttävät dokumentoitua ja systematisoitua tapaa hal li ta ta lou del lisia ja toiminnallisia menette lyta po ja riskienhallinnassa. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ilmoitti, että seuraava val tuuston kokous pidetään maanantaina klo 18:00 alkaen.

23 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 26 Kunnanvaltuusto Kokouksen päättäminen Kv 135 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

24 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 25 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös viranomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Kunnallisvalitus, , Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, Valitusaika 30 päivää Kuntalaisen valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Kuntalaisten katsotaan saaneen päätös tiedoksi silloin, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville (pvm). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valitusoikeus Valituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen päätös välittömästi vaikuttaa kunnan jäsen Valitusperusteet Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai päätös on muuten lainvastainen

25 Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 25 Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, että minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös, nimi, osoite ja postinumero: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin / vaihde Telekopio Sähköposti Oikeudenkäyntimaksu lukien oikeudenkäyntimaksu on 90.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle 2013 7 249 Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen

6 täytäntöönpano 248 Lisämäärärahan anominen vuodelle 2013 7 249 Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen Toivakan kunta Pöytäkirja 18/2013 1 / 34 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:18-20:48 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 244 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

11 15.3.2014 274 Leppäveden Isonkylänrannan venesatamahankkeen loppuraportti. 275 Edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen

11 15.3.2014 274 Leppäveden Isonkylänrannan venesatamahankkeen loppuraportti. 275 Edustajan nimeäminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen Toivakan kunta Pöytäkirja 19/2013 1 / 22 Kunnanhallitus 18.11.2013 Aika 18.11.2013 klo 17:00-19:36 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 266 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12. Tekninen lautakunta 05.06.2014. Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10. Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 12 Tekninen lautakunta 05.06.2014 Aika 05.06.2014 klo 17:00-18:10 Paikka Toivakan kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17. Perusturvalautakunta 27.01.2015. Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 / 17 Perusturvalautakunta 27.01.2015 Aika 27.01.2015 klo 16:40-18:35 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 509 Kunnanhallitus 07.12.2010 ASIAT Otsikko Sivu 236 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 511 237 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 512 238 Vuoden 2011 talousarvio

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327 Kunnanhallitus Aika 03.08.2015 klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus 329 197 Kokouksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot