Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki"

Transkriptio

1 Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki

2 Kehittäjäryhmään haettiin kutsukirjeellä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kautta halukkaita vanhempia Kehittäjäryhmässä aloitti 8 kehittäjäasiakasvanhempaa ja 7 sosiaalityöntekijää, keväällä 2015 mukana oli 5 kehittäjäasiakasvanhempaa ja 7 sosiaalityöntekijää Innostava, yhteiseen tutkimiseen heittäytyvä ryhmä, joka valmis kaikkeen!

3 Tule mukaan lastensuojelun kehittäjäryhmään! Onko sinulla vanhempana hyviä tai huonoja kokemuksia lastensuojelusta, joiden jakamisesta on apua lastensuojelun palveluiden ja työskentelyn kehittämisessä? Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan lastensuojelun kehittämistyöhön? Mikäli vastasit kyllä, tule mukaan kehittäjäryhmätyöskentelyyn. Haemme kehittäjäryhmään vapaaehtoisia vanhempia kehittäjäasiakkaina tutkimaan yhdessä lastensuojelun työntekijöiden kanssa toimivia käytäntöjä. Mitä lastensuojelun kehittäjäryhmä tarkoittaa? Kehittäjäryhmässä tutkitaan yhdessä vaikuttavaa lastensuojelun työskentelyä ja kokemustiedolla on tärkeä merkitys. Ryhmässä kehitetään yhdessä suunnitelmallista työskentelyä, asiakaslähtöistä dokumentointia ja pohditaan, minkälaiset palvelut ovat auttavia ja vaikuttavia. Ryhmän jäsenet sitoutuvat yhdessä sovittaviin yhteisiin sääntöihin. Ryhmässä ei käsitellä yksittäisiä asiakasasioita. Toivomme Sinulta sitoutumista työskentelyyn. Työskentelystä tehdään raportointia palveluiden kehittämiseksi. Kehittäjäasiakkaana saat äänesi kuuluviin.

4 Ryhmässä kokemusta ja asiantuntijuutta lastensuojelusta yhteensä 122,5 vuotta.

5 Yhteiset sopimukset Luottamus Jokaisen äänen kuuleminen ja kuunteleminen Sitoutuneisuus Kunnioitus Vapaus kertoa Tasavertaisuus Positiivisuus, avoin mieli Hyvä draivi Purkamisen mahdollisuus Lupa vaikuttaa Yhteinen raportointi

6 Työstämisen ja kehittämisen teemoja Asenteet ja luottamus lastensuojelussa Vuorovaikutus, rehellisyys ja avoimuus Yhteinen kieli lasten, vanhempien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa Lasten kohtaaminen Arviointi Lastensuojelun dokumentointi Näkevätkö työntekijät kokonaisuuden?

7 Toiminta Kehittäjäryhmä kokoontui kerran kuukaudessa lokakuusta 2015 alkaen. Tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen lastensuojelun työskentelyssä. Olemme järjestäneet Työpajan Osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelun kehittämisessä yhteistyössä Oulun Vaikuttaja nuorten kanssa lastensuojelun ja oppilashuollon työntekijöille. Ryhmästä kokemusasiantuntija oli mukana Lastensuojelun dokumentaatiotyöpajoissa Ylivieskassa ja Oulussa, kohderyhmänä olivat lastensuojelun perhetyöntekijät ja sosiaalityöntekijät. Olemme kirjoittaneet artikkelin Kokemusasiantuntijuus lastensuojelun kehittämisessä Lapin yliopiston artikkelikokoelmaan. Artikkeli on arvioitavana julkaisua varten. yhdessä vanhemman näkemyksistä, mitä on toimiva lastensuojelu. Juttu jaettiin lastensuojelun työntekijöille ja yritettiin saada julkaistuksi sanomalehdessä. Puhuimme lastensuojelun te tapäivässä työntekijöille. Lisäsimme yhteistä ymmärrystä lastensuojelusta, suunnitelmallisesta työskentelystä ja muutoksen mahdollisuudesta.

8 Lähdin mukaan kehittäjäryhmään, koska ajattelin, että tämä on mahdollisuus vaikuttaa laajemmin muihinkin asioihin lastensuojelun toiminnassa. Lisäksi ajattelin, että olen käynyt läpi niin rajun elämänkoulun, että jos minun kokemusteni avulla joku muukin saisi voimaa selvitä kriisistä, voisin ehkä helpommin antaa itselleni anteeksi kaikki tekemäni virheet.

9 Kehittäjäryhmän ydinajatus on, että lastensuojelutyössä tarvitaan rinnakkain sekä varsinaiseen asiakastyöhön kiinnittyvää kehittämistä että prosesseja ja toimintatapoja tarkastelevaa kehittämistä. Lastensuojelussa välillä ongelmallisen kiinni olevat ilmiöt vallankäytöstä, puuttumisesta tai vastakkainasettelusta työntekijän ja asiakkaan välillä muuttuvat kehittämistyön prosessissa eri tavalla yhteisesti nähtäviksi, kun kyse ei ole varsinaisesti kenenkään omasta asiasta.

10 Lastensuojelun stereotypiat ja sudenkuopat - vanhemman näkökulma Joudun taistelemaan. En voi kertoa totuutta, salailen. Kukaan ei kerro, mitä tapahtuu. Minua epäillään. Lastensuojelu vie lapset. Minua vanhempana ja minun ratkaisujani arvostellaan.

11 Minua ei ehditä kuunnella. Asioita tulkitaan väärin. Jos en saa mitä tarvitsen tai haluan, otan lakimiehen. Työntekijä havainnoi kertomatta mitä havainnoi. Punainen lanka puuttuu, kierretään asiaa. Järjestelmä on sekava ja hajanainen.

12 Lastensuojelun stereotypiat ja sudenkuopat työntekijän näkökulma Toivoton tapaus. Tietoa puuttuu. Perehtyminen puuttuu. Asenteet ohjaa työskentelyä. Liian vähän aikaa per asiakas.

13 Asiat nähdään yksipuolisesti. Koneen ratas pyörii... Keinona toistuvat selvitykset, kun muuta ei ole. Raha ratkaisee. Joudun työntekijänä käyttämään vääriä keinoja...mielenterveyden pulmiin käytetään lastensuojelua, vaikka tarvittaisiin psykiatrista hoitoa ja -palveluita kotiin. Apu on lyhytkestoista.

14 Mitä on lapsen etu?

15 Oikeus perustarpeiden huomioimiseen LAPSELLA ON KOTI JA TÄRKEITÄ IHMISIÄ LAPSELLA ON OMA TILA LAPSELLA ON TURVALLINEN JA SÄÄNNÖLLINEN ARKI TALOUS ON TASAPAINOSSA LAPSI SAA TARPEEKSI RAVINTOA, LEPOA JA VIRIKKEITÄ TURVALLINEN ASUINPAIKKA (KOTI TAI SIJOITUSPAIKKA) FYYSINEN JA PSYYKKINEN TURVALLISUUS PUHTAAT VAATTEET SÄÄNNÖLLISET RUOKA-AJAT EI VÄKIVALTAA KOTONA TAI LASTA KOHTAAN MUUALLAKAAN TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN HUOLTAJA, AIKUINEN

16 LAPSELLA ON IÄNMUKAISESTI LEIKKIÄ JA VÄLINEITÄ LEIKKIÄ LAPSEN OMIA KIINNOSTUKSEN KOHTEITA TUETAAN LAPSELLE ON ANTAA AIKAA SELVÄT, PÄIHTEETTÖMÄT VANHEMMAT LAPSESTA JA HÄNEN ASIOISTA VÄLITETÄÄN TURVALLISUUDEN TUNNE, TURVALLINEN ARKI EI VAIN ANNETA SÄÄNTÖJÄ, MYÖS SELITETÄÄN SYYT JA SEURAUKSET YHTEISTÄ TEKEMISTÄ JA OLEMISTA VANHEMMALLA ON VOIMAVAROJA JA JAKSAMISTA LAPSI VOI LUOTTAA AIKUISEN TURVAAN LAPSELLA ON SÄÄNNÖT KOTONA, PIHALLA, KOULUSSA...VANHE MPI PUUTTUU TARVITTAESSA VANHEMPI ON JOHDONMUKAINEN

17 Oikeus tunne-elämän tukeen LAPSI ON HYVÄKSYTTY OMANA ITSENÄÄN LAPSI KOKEE OLEVANSA RAKASTETTU LAPSEN ETU ON HYVÄ ILMAPIIRI KOTONA OIKEUS TULLA RAKASTETUKSI, HYVÄKSYTYKSI LAPSEN ETU ON TASAPAINOINEN TUNNE-ELÄMÄ TASAVERTAINEN VUOROVAIKUTUS LAPSEN ETU ON SAADA AIKUISEN APUA RAKENTAA HYVÄA ITSETUNTOA KIINTYMYSSUHDE LASTA KUUNNELLAAN OIKEUS KUULUA JOHONKIN, JUURET TUKIVERKOSTO LAPSI KOKEE ILOA

18 EI TARVITSE KANTAA LIIKAA VASTUUTA VANHEMPIEN ASIOISTA OIKEUS OLLA LAPSI LAPSEN EI TARVITSE KANTAA JATKUVAA HUOLTA VANHEMMISTA LAPSEN ETU ON TASA-ARVOISUUS SUHTEESSA SISARUKSIIN LAPSEN ETU ON KUULLA ITSESTÄÄN HYVIÄ ASIOITA LAPSI TARVITSEE LÄHEISYYTTÄ LAPSEN KANSSA KESKUSTELLAAN REHELLISYYS - LUVATAAN VAIN SE, MIKÄ PITÄÄ JA PERUSTELLAAN ASIAT LAPSELLE YMMÄRRETTÄVÄSTI VÄLITTÄMINEN JA RAKKAUS SANOTAAN JA NÄYTETÄÄN LAPSELLE LAPSI SAA TUKEA ITSETUNTOONSA JA MINÄKUVAANSA; KEHUJA JA KANNUSTUSTA LAPSEN ETU ON OLLA HUOLEHTIMATTA AIKUISTEN HUOLISTA

19 Oikeus osallisuuteen LAPSI SAA SANOA OMAN NÄKEMYKSEN, MIELIPITEENSÄ AIKUISET OVAT KIINNOSTUNEITA LAPSEN ASIOISTA MAHDOLLISUUS ILMAISTA ITSEÄÄN LAPSEN PITÄÄ SAADA OLLA LAPSI LAPSELLA ON MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA MENNÄÄN LAPSEN EHDOILLA ASIOISSA ETEENPÄIN LAPSI TARVITSEE AIKAA SOPEUTUAKSEEN

20 Yhteistyö lapsen asioissa YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KESKEN TOIMII LAPSI TULEE KUULLUKSI AIKUISET ON KIINNOSTUNEITA LAPSEN ASIOISTA LAPSEN ETU ON SOPUISAT AIKUISET KAIKEN TOIMINNAN PITÄISI TÄHDÄTÄ LAPSEN ETUUN VANHEMMAN OIKEUS OLLA VANHEMPI EI PITÄISI MENNÄ LAPSEN EDUN EDELLE

21 Mitä on arviointi lastensuojelussa? vanhemman kysymyksiä

22 Mihin kiinnität erityistä huomiota arvioinnissasi, mitkä seikat vaikuttavat? Keskusteletko siitä erikseen asiakkaan kanssa? Millaisia keinoja tai menetelmiä lastensuojelulla on käytössä arvioimiseen? Kuuluuko asiakkaan aina olla selvillä, että häntä arvioidaan? ->Kerrotaanko hänelle mitä, keitä, miksi ja miten arvioidaan? ->Kerrotaanko mihin pyritään, mitä häneltä odotetaan? Kun ihmistä arvioidaan, mitä otetaan huomioon? ->ulkomuoto, vaatetus? ->puhetapa? ->koti, sisustus, puhtaus? ->otetaanko ihmisten arvot, uskonto jne. huomioon vai pyritäänkö ihmiset puristamaan yhteen muottiin? Jos työntekijä vaihtuu, alkaako arviointi aina alusta? Missä vaiheessa ja miten lasta kuunnellaan tai otetaan huomioon arvioitaessa tilannetta? Voiko asiakas itse pyytää arviointia? Mikä on arvioimisen tarkoitus? Ketä kaikkia huomioidaan arviointia tehdessä? Miten voidaan tehdä luotettava arviointi jos asiakasta nähdään harvakseltaan tai ollaan muuten vähän tekemisissä? Kuullaanko prosessissa muita verkostoja?

23 KIITOS HUOMIOSTASI, KYSY MEILTÄ LISÄÄ!

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Miten jaksaa innostua vuosien jälkeen aina uudestaan?

Miten jaksaa innostua vuosien jälkeen aina uudestaan? Pienryhmäkeskustelut, Kahvila Villi Kriikuna, Lohja 6.3.2015 MUISTIO 1. Oman opettajuuden reflektointi ja työssä jaksaminen Yhteisesti todettiin työn olevan haastavaa ja palkitsevaa. Pitkään opettaneelta

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Pesäpuun. Uusia videoita pohjoismaisena

Pesäpuun. Uusia videoita pohjoismaisena Uusia videoita pohjoismaisena yhteistyönä 1 / 2005 Missä lapsi voi saada eniten rakkautta? Tejping silta leikin ja todellisuuden välillä Tejpingin aakkosia sosiaalityössä Vuoden 2005 PRIDEkouluttajakoulutus

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot