PÖYTÄKIRJA /2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA 29.3.2010 13/2010"

Transkriptio

1 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui kohdassa 6.3) Hanna Kylmäniemi Lauri Koskentausta Väinö Tikkakoski Ilari Autio 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja Rytkönen avasi kokouksen kello 17: Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin. (Liite 1) 4. Ilmoitusasiat Opintovastaava Autio kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Autiota ruuasta. Yleisvastaavat Kylmäniemi ja Tikkakoski kertoivat olleensa edustamassa yhdistystä Koneinsinöörikilta ry:n vuosijuhlassa ja kehuivat tilaisuuden tarjoiluja ja esiintyjää. Sihteeri Kujala kertoi olleensa tiedotusvastaava Ståhlbergin kanssa Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry:n kanssa ja kehui tilaisuuden tarjoiluja ja esiintyjää. Puheenjohtaja Rytkönen totesi osallistuneensa Rinnerikollisten järjestämälle Alppimatkalle ja tuoneensa hallitukselle kortin sekä tuliaisia. Rytkönen luki ja käänsi kortin tekstin hallitukselle. Kiitettiin puheenjohtaja Rytköstä tuliaisista ja kauniista sanoista. Todettiin ulkoasiainvastaava Niemelän olevan Rukalla. Todettiin tiedotusvastaava Ståhlbergin saapuvan sovitusti myöhässä. Langetettiin puheenjohtaja Rytköselle ja taloudenhoitaja Koskentaustalle myöhästymissakot. Todettiin kesäaikaan siirrytyn jokseenkin onnistuneesti. 1

2 Taloudenhoitaja Koskentausta kertoi ulkoasiainvaliokunnan matkavastaava Tuomas Tiensuun edustaneen yhdistystä Varsinaissuomalaisen osakunnan vuosijuhlassa. Puheenjohtaja Rytkönen kertoi saaneensa ensimmäiset opintopisteet hallitusvuotensa aikana. Yleisvastaava Kylmäniemi kertoi suorittavansa autokoulun toisen vaiheen kuluvalla viikolla. Todettiin valmennuskurssien alkaneen ja uusien pöytien saapuneen. Keskusteltiin pöydistä. Keskusteltiin muumi- ja Hello Kitty laastareista. Todettiin palmusunnuntaita vietetyn ja lasten virponeen sekä pääsiäislomien alkavan torstaina 1.4. Todettiin kerhotilojen nettiyhteyden toimivan jälleen. Iloittiin asiasta. Epäiltiin tiedotusvastaava Ståhlbergilla olevan ilmoitusasiaa. Epäiltiin yleisvastaava Kylmäniemellä olevan ilmoitusasiaa. 5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Päätettiin tarkastaa pöytäkirja 12/2010 seuraavassa kokouksessa. 6. Opintoasiat 6.1 Seminaarivapaapaikat Myönnettiin vapaapaikka WSOYpron seminaariin Lomautus ja irtisanominen Ilkka Salamalle. Myönnettiin vapaapaikka Edilex pron seminaari Ulkomaalaisten työntekijöiden verotus Suomessa Johan Hägerströmille. 6.2 Studia Iuridica Todettiin, että Studia Iuridica järjestettäneen suunnitelmien mukaan viikolla Muut opintoasiat Opintovastaava Autio kertoi olleensa to eduskunnan kansalaisinfossa, jossa käsiteltiin Anita Lehikoisen työryhmämietintöä. Keskusteltiin muun muassa yliopistojen autonomiasta, maakuntalukioista, valmennuskurssitoiminnasta lukio- ja yliopistotasolla sekä ylioppilastutkinnon sisällöstä. Puheenjohtaja Rytkönen kertoi tapaavansa viikolla 14 Suomen Ylioppilaskuntien Liiton edustajaa Juha Töyrylää usean HELP edustajistoryhmän edustajan kanssa keskustellakseen liiton kannasta Lehikoisen työryhmämietintöön. Todettiin kansainvälisen teknologiaoikeuden huipputapahtuman IFCLA:n järjestettävän Helsingissä to pe ja paikkoja varatun alennettuun hintaan myös opiskelijoille. Päätettiin tukea yhdistyksen jäsenten osallistumista tapahtumaan 400 eurolla. Keskusteltiin mahdollisista muista 2

3 sponsoroinneista. Todettiin, että IT-oikeuden yhdistys valitsee hakemusten perusteella, ketkä pääsevät osallistumaan tilaisuuteen. Päätettiin hankkia yhdistyksen kirjastoon uusia kirjoja kirjastovastaavien esityksen mukaan. (Liite 2) Vastaanotettiin Yliopisto 3/2010 lehti. Kokoustauko alkoi kello 18:34. Kokoustauko päättyi kello 18:53. Tiedotusvastaava Ståhlberg saapui paikalle. 7. Ulkoasiat 7.1 Pykälä-viikko Todettiin, että Pykälä-viikko järjestettäneen viikolla Etiketti-illallinen Todettiin, että tilaisuus peruttiin vähäisen osallistujamäärän johdosta. 7.3 Muut ulkoasiat Vastaanotettiin Injuria 1/2010 lehti. Vastaanotettiin kutsu Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan vuosijuhlaan. Päätettiin valita yhdistystä edustamaan lähtevät henkilöt seuraavassa kokouksessa. 8. Yleisasiat 8.1 Pykälä-viikon avajaiset Keskusteltiin sopimuksesta HMC - Helsinki Music Company Oy:n kanssa ja hyväksyttiin se. Kehuttiin ja kiiteltiin yleisvastaava Tikkakoskea hyvästä kirjanpidon tuntemuksesta. Yleisvastaava Kylmäniemi kertoi hakevansa avajaisten julisteet huomenna. Keskusteltiin tilaisuuden lipunmyynnistä. Keskusteltiin 75-vuotishistoriateoksen julkistamistilaisuudesta. 8.2 Kevätkiljava Yleisvastaava Kylmäniemi ilmoitti varanneensa bussit. Keskusteltiin tilaisuuden osallistujista. 3

4 8.3 Sillis PÖYTÄKIRJA Todettiin sillismerkin olevan todella hieno. Iloittiin asiasta. Keskusteltiin silliksen ohjelmasta. Yleisvastaava Kylmäniemi ilmoitti sillisbussien lähtevän Senaatintorilta kello 10 ja kello Toimitilat Yleisvastaava Tikkakoski ilmoitti kartoittavansa tilan kärsimää yleistä kulumista. Keskusteltiin tilojen ylläpidosta ja mahdollista tulevista remonteista. Velvoitettiin yleisvastaava Tikkakoski selvittämään listaremontin kustannuksia sekä tupakkakopin käytännön toteutusmahdollisuuksia. Todettiin, että kerhotilojen seinät kaipaavat maalia. Yleisvastaava Tikkakoski kertoi käyneensä tukussa hakemassa valmennuskurssien pyynnöstä erinäisiä tavaroita. Paheksuttiin tiedotusvastaava Ståhlbergia postinhakuvelvollisuuden unohtamisesta. Keskusteltiin tilavuokrista ja tilojen siivoamisesta niiden jälkeen. 8.5 Muut yleisasiat Siirryttiin käsittelemään kohtaa 10. Tiedotusasiat. 9. Talousasiat 9.1 Kurssipäälliköiden vierailu Toivotettiin vastaava kurssipäällikkö Jon Termonen sekä avustavat kurssipäälliköt Jutta Juntunen, Isabella Lehti ja Joonas Metsämäki tervetulleiksi. Todettiin heillä olevan läsnäolo- ja puheoikeus. Avustavat kurssipäälliköt esittelivät itsensä ja kertoivat toimenkuvistaan. Naurettiin kerhotilojen sähköjohtojen kulkureiteille. Langetettiin tiedotusvastaava Ståhlbergille matkapuhelinhäiriösakko. Vastaava kurssipäällikkö Termonen esitteli kurssien toimintaa ja tämän hetkistä tilannetta. Keskusteltiin muun muassa kurssien myynnistä, henkilökunnan rekrytoinnista, Tampereella järjestettävästä kurssista sekä KurssiNetistä. Kehuttiin kurssien mainoslausetta Hanki itsellesi ammatti, jota ei myydä Kiinaan. Kiitettiin Metsämäkeä ja Termosta ideasta. Kiitettiin Termosta, Juntusta, Lehteä ja Metsämäkeä vierailusta ja havainnollistavasta Power Point esityksestä. 4

5 9.2 Kurssien hankinta PÖYTÄKIRJA Todettiin Witre Oy:ltä tilattujen pöytien saapuneen odotettua nopeammin ja olleen jo tänään käytössä. Todettiin hallituksen tilanneen Tuotanto- ja työntekoyhtiö Pågå Oy:ltä vuokrapöydät ajalle ma ke koska Witre Oy:n toimituksen ei voitu olettaa tapahtuvan jo ma Päätettiin hankkia virustorjuntaohjelmiston uudempaan versioon lisenssejä. 9.3 Laskut Hyväksyttiin Witre Oy:n lasku koskien kursseja varten tilattuja pöytiä. 9.4 Raha-anomukset Keskusteltiin raha-anomuskäytännöistä ja myöntämisen edellytyksistä. 9.5 Muut talousasiat Todettiin hallituksen nimittävän spextoimikunnan. Toivottiin vuoden 2009 spextoimikunnan laativan seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä esityksen uusien spextuottajien valinnasta. Keskusteltiin Paragraaffi Oy:n hallitusvalinnasta. Päätettiin käsitellä asiaa tarkemmin seuraavassa kokouksessa. Siirrytiin käsittelemään kohtaa 11. META. 10. Tiedotusasiat 10.1 Nettisivu-uudistus Tiedotusvastaava Ståhlberg kertoi Devnullin kanssa ilmenneen ongelmia. Keskusteltiin Devnullin kanssa tehdystä sopimuksesta. Todettiin, että uuden KurssiNetin voidaan olettaa olevan toimintavalmis ke mennessä. Iloittiin asiasta. Keskusteltiin yhdistyksen uusien nettisivujen ominaisuuksista. Päätettiin pyytää jäsenistöltä palautetta koskien suunniteltuja ominaisuuksia. Keskusteltiin mahdollisuudesta tallentaa esimerkiksi talousasiakirjoja uusille nettisivuille salasanan taakse ja tämän mahdollisesti aiheuttamista tietoturvariskeistä Muut tiedotusasiat Tiedotusvastaava Ståhlberg kertoi päivittäneensä yhdistyksen nettisivuja. Keskusteltiin kerhotilojen vuokraamista koskevasta mainoksesta. Valtuutettiin yleisvastaava Tikkakoski päivittämään mainosta. 5

6 Keskusteltiin pykälä-infosta. Päätettiin avata pykälä-info. Keskusteltiin tiedekunnan opintosähköpostin välittämisestä opiskelijoille. Kokoustauko alkoi kello 20:47. Kokoustauko päättyi kello 20:56. Jatkettiin keskustelua sähköpostilistojen tulevaisuudesta. Siirryttiin käsittelemään kohtaa 9. Talousasiat. 11. META vuotishistoriateos Keskusteltiin historiateoksen julkistamistilaisuudesta ja kutsujen lähettämisestä Vuosijuhla Keskusteltiin vuosijuhlabudjetista, osallistujista ja kutsuvieraiden lippujen laskuttamisesta Syksyn konserttitapahtuma Todettiin kulttuurivastaavien käynnistäneen juhlakonserttitoimikuntahaun Muut esille tulevat asiat Merkittiin kurssien työnantajailta varauskalenteriin. Keskusteltiin Wapusta ja Haalaritoimikunnasta. 12. Seuraava kokous Päätettiin pitää seuraava kokous ma 5.4. kello 17: Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Rytkönen päätti kokouksen kello 23:45. Pöytäkirjan vakuudeksi Tuomas Rytkönen hallituksen puheenjohtaja Liina Kujala sihteeri 6

PÖYTÄKIRJA 11.1.2010 2/2010

PÖYTÄKIRJA 11.1.2010 2/2010 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 11.1.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg Hanna Kylmäniemi

Lisätiedot

Ulkoasiainvastaava Niemelä kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Niemelää ruuasta.

Ulkoasiainvastaava Niemelä kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Niemelää ruuasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 8.11.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg Hanna Kylmäniemi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 7.3.2011 9/2011

PÖYTÄKIRJA 7.3.2011 9/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 7.3.2011 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 10.10.2011 27/2011

PÖYTÄKIRJA 10.10.2011 27/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 10.10.2011 Paikka: Läsnä: Pykälän kerhohuoneisto, Suvilahdenkatu 10B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kiitettiin Asianajotoimisto Bird & Birdiä kokouspaikasta ja -tarjoiluista.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kiitettiin Asianajotoimisto Bird & Birdiä kokouspaikasta ja -tarjoiluista. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 6.4.2009 Paikka: Läsnä: Asianajotoimisto Bird&Bird Oy Mannerheimintie 8 Iina-Mari Supperi, puheenjohtaja Kristiina Lindholm, sihteeri Sini Paajanen Jesse

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.5.2011 16/2011

PÖYTÄKIRJA 9.5.2011 16/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.5.2011 Paikka: Fondia Oy, Lönnrotinkatu 5 Läsnä: Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen Jenna Tirkkonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5.5.2014 19/2014

PÖYTÄKIRJA 5.5.2014 19/2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 5.5.2014 Paikka: Tallikuja 2 Läsnä: Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere Hjelt (saapui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 28.3.2011 11/2011

PÖYTÄKIRJA 28.3.2011 11/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 28.3.2011 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 2.3.2015 klo 18.00. Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 2.3.2015 klo 18.00. Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 2.3.2015 klo 18.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 03/2015. Aika: Maanantai 12.1.2015 klo 18.00. Pykälä ry:n kerhotilat, Sörnäisten rantatie 33 B

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 03/2015. Aika: Maanantai 12.1.2015 klo 18.00. Pykälä ry:n kerhotilat, Sörnäisten rantatie 33 B PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 Paikka: Läsnä: Pykälä ry:n kerhotilat, Sörnäisten rantatie 33 B Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9.9.2012 25/2012

PÖYTÄKIRJA 9.9.2012 25/2012 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai 9.9.2012 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Yhdistyksen kerhohuoneisto Jenna Tirkkonen (puheenjohtaja) Sonja Lassila (sihteeri) Rene Male Suvi Syvänen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 28.4.2014 18/2014

PÖYTÄKIRJA 28.4.2014 18/2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 28.4.2014 Paikka: Pursimiehenkatu 12 Läsnä: Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere Hjelt

Lisätiedot

Yleisvastaava Kutvonen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Kutvosta ruuasta.

Yleisvastaava Kutvonen kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Kutvosta ruuasta. PYKÄLÄ RY HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 18.00 Paikka: Unioninkatu 22 Läsnä: Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik Ahsanullah Elmiira Kutvonen Julius Viherkenttä

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksin. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 11.8.2014 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 16.2.2015 klo 18.00. Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Aika: 16.2.2015 klo 18.00. Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 16.2.2015 klo 18.00 Paikka: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Läsnä: Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura

Lisätiedot

Taloudenhoitaja Ahsanullah kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Ahsanullahia ruuasta.

Taloudenhoitaja Ahsanullah kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Ahsanullahia ruuasta. PYKÄLÄ RY HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 18.00 Paikka: Lönnrotinkatu 5 Läsnä: Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik Ahsanullah Elmiira Kutvonen Julius Viherkenttä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 25.11.2011 32/2011

PÖYTÄKIRJA 25.11.2011 32/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Perjantai 25.11.2011 Paikka: Läsnä: Lisäksi: Viking Line m/s Gabriella, Itämeri Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2.7.2011 20/2011

PÖYTÄKIRJA 2.7.2011 20/2011 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Lauantai 2.7.2011 Paikka: Läsnä: Villamonlahdentie 67, Hämeenlinna Kristiina Lindholm, puheenjohtaja Annika Pynnä, sihteeri Jonna Vihavainen Otto Pulkkinen Jenna Tirkkonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 13.10.2014 35/2014

PÖYTÄKIRJA 13.10.2014 35/2014 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 13.10.2014 Paikka: Läsnä: Sörnäisten rantatie 33 B Eero Rapola, puheenjohtaja Ella Hiltunen, sihteeri Sini Tervo Laura Parkkisenniemi Henri Nousiainen Jere

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2015. Aika: 31.1.2015 klo 13.00. Paikka: Porthaninkatu 4 c 48

PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2015. Aika: 31.1.2015 klo 13.00. Paikka: Porthaninkatu 4 c 48 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 31.1.2015 klo 13.00 Paikka: Porthaninkatu 4 c 48 Läsnä: Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Tarik Ahsanullah Elmiira Kutvonen Julius Viherkenttä

Lisätiedot

Puheenjohtaja Oikarinen avasi kokouksen kello 17.34. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Oikarinen avasi kokouksen kello 17.34. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 30.3.2004 15/2004 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistai 30.3.2004 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Tatu Oikarinen, puheenjohtaja Kristina Schmidt, sihteeri Laura

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 13.2.2005 07/2005

PÖYTÄKIRJA 13.2.2005 07/2005 PÖYTÄKIRJA 13.2.2005 07/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Sunnuntai 13.2.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri

Lisätiedot

Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken.

Tiedotusvastaava Sunnarin, yleisvastaava Tolvasen ja avustavan kurssipäällikkö Kärjen muutto on pahasti kesken. PÖYTÄKIRJA 6.1.2005 1/2005 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Torstai 6.1.2005 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Emilia Kaikkonen, puheenjohtaja Elina Lemmetty, sihteeri Ritva

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013. Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 1/2013 AIKA: 17.01.2013 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän pieni sali Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Niina Karjunen, puheenjohtaja Heini Wiik, varapuheenjohtaja Katariina Vuorela,

Lisätiedot

Pöytäkirja 7/2012 1(6) 8.4.2012. Hallituksen kokous. Aika 2.4.2012 klo 16.00. Itä-Suomen yliopisto, AU101

Pöytäkirja 7/2012 1(6) 8.4.2012. Hallituksen kokous. Aika 2.4.2012 klo 16.00. Itä-Suomen yliopisto, AU101 Pöytäkirja 7/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 2.4.2012 klo 16.00 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen Iina

Lisätiedot

Asianajotoimisto Merilampi Oy, Lönnrotinkatu 5, 00100 Helsinki

Asianajotoimisto Merilampi Oy, Lönnrotinkatu 5, 00100 Helsinki PÖYTÄKIRJA 15.1.2014 HALLITUKSEN KOKOUS 01/2014 Aika Keskiviikko 15.1.2014 kello 18.00 Paikka Asianajotoimisto Merilampi Oy, Lönnrotinkatu 5, 00100 Helsinki Läsnä Iina-Mari Supperi Puheenjohtaja Eero Blåfield

Lisätiedot

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry Hallituksen kokous 3 / 2014 Pöytäkirja Aika: 17.2.2014, klo 14.15 Paikka: Agronomiliitto, Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8 Paikalla: Laura Niiranen (pj), Tommi

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja

Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja Hallituksen kokous 1 / 2014 Pöytäkirja Aika: 15.1.2014 kello 17 Paikka: Viikin Monitoimitalon takkahuone Paikalla: Tommi Jalo (pj), Jenni Styrman, Mari Lahti, Terhi Mäkinen, Samica Sadik (poistui 19.50),

Lisätiedot

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05

Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05 Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/05 Aika: Tiistai 25.1. klo 18.00 Paikka: Oppimiskeskus Alexandria, ryhmätyötila 333 Läsnä: Suvi Knaapila, puheenjohtaja Risto Sandvik, varapuheenjohtaja Anna-Liisa

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 28.2.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 3/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 28.2.2006 1(7) Aika 28.2.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot