Ilmasto.info- Neuvontakeskus pääkaupunkiseudun asukkaille ja pk-yrityksille. Ilmasto info (Oy)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmasto.info- Neuvontakeskus pääkaupunkiseudun asukkaille ja pk-yrityksille. Ilmasto info (Oy)"

Transkriptio

1 Ilmasto.info- Neuvontakeskus pääkaupunkiseudun asukkaille ja pk-yrityksille Päivitys Keskeinen sijainti, näkyvyys, helposti tavoitettavissa, toimintoja tukevat tilat, oma esimerkillisyys Palvelujen kehittäminen Moderni brändi, tunnettuus Tulevaisuuden toimintatapa, tietoverkkojen hyödyntäminen Tuotteistetut palvelut maksuttomat/ maksulliset Ilmasto info (Oy) Toiminta-alueet: Ilmastonmuutoksen hillitseminen energiansäästö, energian tehokaskäyttö, liikkuminen, vesi ja jätevesi, jätteiden synnyn ehkäisy ja jätteiden lajittelu, materiaalitehokkuus Tehtävät: kysynnän aktivointi, neuvonta, tiedon jalostaminen ja jakaminen, erilaiset tapahtumat, kampanjat, koulutus, näyttelyt, toimittajien aktivointi, toimijoiden verkottaminen, jalkautuminen Yhteistyöverkosto: Osakkaat/taustatahot Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit HSY (jäte, vesi, ilmastonmuutos), HSL (liikenne), Helsingin Energia Yritykset palvelujen tarjoajina Rahoitus Henkilöresurssit Osaaminen Kohderyhmät: kotitaloudet, pkyritykset Yhteistyöverkosto Sidosryhmät: Motiva, järjestöt, yritykset, tutkimuslaitokset, Aaltoyliopisto Ministeriöt: TEM, YM, LVM Kehitysrahoitus: TEM, Tekes (Tila/ Serve/Kestävä Yhdyskunta -ohjelmat), Sitra (Energiaohjelma)

2 Osakkaat/taustatahot - toiminnan rahoittajat Helsingin kaupunki Helsingin ympäristökeskus: Yleinen ympäristö- ja ilmastotietoisuus, käynnistämisen koordinointi Helsingin rakennusvalvontavirasto: Rakentamisen ja korjaamisen neuvonta Helsingin kaupungin rakennusvirasto: Helsingin omien kiinteistöjen energiankäyttö, kaupunki esimerkkinä Helsingin Energia: Energiankäytön tehokkuus, energiansäästö, uusiutuva energia Espoon ympäristökeskus Vantaan kaupunki HSL Helsingin seudun liikenne: Liikkumisen ohjaus, reittivalinnat, joukkoliikenteen käytön edistäminen, kevyen liikenteen edistäminen, kimppakyytien käyttö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut jätteen synnyn ehkäisy, kierrättäminen, jätteiden lajittelu veden säästö, jätevesi/veden puhdistus, lietteen hyötykäyttö (kompostoitu multa) ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, jalkautus käytännön toimintaan TEMin Kuluttajien energianeuvonta -hankekokonaisuus Toiminnan sisältö Ilmastonmuutos, CO2-päästöt ja vaikutukset, hillitseminen ja sopeutuminen Energiansäästö ja energiatehokkaat valinnat: asuminen, peruskorjaaminen ja uudisrakentaminen Uusiutuvat energialähteet lämmityksessä ja sähkön tuotannossa, lämmitystapavalinnat Liikkumisen valinnat: kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen suosiminen, taloudellinen ajotapa ja vähäpäästöiset ajoneuvot Jätteiden synnyn ehkäisy, lajittelu, kierrätys ja käsittely, biojätteen käsittely Veden järkevä käyttö, lämpimän veden energiankulutus, jätevesien käsittely Kestävä kuluttaminen, kuluttamisen painopiste palveluihin, materiaalitehokkuuden ja elinkaarinäkökulman huomioiminen, ruoka

3 Toiminnan linjauksia Tarjoaa tietoa, aktivoi ja neuvoo Tuotteistettuja palveluja asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseksi Parantaa nykyisten palvelujen saatavuutta ja muodostaa uusia palvelukokonaisuuksia Innovatiivinen ja asiakaslähtöinen palvelukonsepti Ensisijaisena kohderyhminä kuntalaiset ja alueen PK-yritykset Toiminta on asiantuntevaa ja riippumatonta Palvelee koko pääkaupunkiseutua, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi Perustuu laajaan yhteistyöverkostoon Kehittää ja koordinoi toimintaa pääkaupunkiseudulla, osallistuu valtakunnalliseen kehitykseen Mitä tavoitellaan? Seuraavaa askelta käyttäytymismuutoksen tarpeen tiedostamisesta itse muutokseen, eli Konkreettisia muutoksia kaupunkilaisten toiminnassa Ilmastoystävällisten palvelujen lisääntymistä?

4 Kumppanien kanssa yhdessä Yhteistyötahot palvelujen markkinointi ja palvelujen tuotanto Yksityiset yritykset palvelujen tarjoajina: ympäristökonsultit, City Car Club, kehitysmaakauppa etc. Liitot ja järjestöt, tuotteiden ja palvelujen markkinointi, kampanjat, asiantuntijuus Martat, kotitalouksien teematilaisuuksia Omakotiyhdistykset ja PRKK; korjausinfoja Isännöitsijät ja paikalliset kiinteistöyhdistykset: asukasiltoja Kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt: yritysyhteistyö Ympäristöjärjestöt, WWF, Green Office Kuluttajaliitto ja Reilun kaupan yhdistys Uusix-verstas Motiva Yhteys muihin neuvontahankkeisiin Yhteys TEMiin ja Sitraan Tiedon ja palvelujen tuottaja Aalto yliopisto, muut tutkimuslaitokset Kehityshankkeet, tiedon ja toimintakonseptien tuottaja Tekes rahoitus Kumppanuudet konkretisoituvat hankkeissa ja tapahtumissa. Kumppanit voivat osallistua toimintaan ja kustannuksiin tai antavat tai myyvät tietotaitoa ja palvelua keskukselle. Kustannusarvio ja rahoitus Vaihe 1: ,6 M / vuosi Taustatahot 70 % TEM 30 % Vaihe 2: ,6-0,8 M Taustatahot 80% Myytävät palvelutuotteet 20% Vaihe 3: ,8-1 M Taustatahot 50 % Myytävät palvelutuotteet 50%

5 Budjetin jakautuminen vaihe 1 Vuosibudjetti Henkilöstö: Toiminnan menot: Markkinointi Tapahtumat, näyttelyt, kampanjat 2-4 / vuosi Verkkopalvelujen tuotanto Vuokrat, hallinto, tietoliikenne jne.: Rahoitus käynnistysvaiheessa (vaihe 1) Oma rahoitus Yhteensä Ulkopuolinen rahoitus/tem 2010: : Yht Taustatahot (osakkaat 70 %) Julkiset rahoittajat ( 30 %) Toiminnan kehittämiseen rahoitusta ja resursseja myös muista lähteistä, esim. Tekesistä

6 Yhteistyösopimukset Yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään sitovat monivuotiset sopimukset palvelukeskuksen ja toimijan välisestä yhteistyöstä ja volyymistä. Toimijat osallistuvat keskuksen rahoittamiseen ja ostavat palveluja keskuksesta. Toimijat sitoutuvat myös raportoimaan annettujen ohjeiden mukaan. Hankkeen organisaatio Ohjausryhmä Työryhmä Projektiryhmä

7 Projektiryhmän kokoonpano ja tehtävät Vastaava johtaja: Pekka Kansanen, Johtaja: Päivi Kippo-Edlund, Projektipäällikkö: Taiju Virtanen Konsultti Projektiryhmä vastaa hankkeen toteutuksesta ja keskuksen käynnistämisestä kunnes organisaatiomuoto on vahvistettu ja johtaja valittu. Valmistelutyössä käytetään alihankintapalveluja. Ohjausryhmän kokoonpano Helsingin kaupunki: Sauri Pekka, puheenjohtaja Jääskeläinen Lauri, Rakennusvalvontavirasto Kansanen Pekka, Ympäristökeskus Karjalainen Jarmo, Helsingin Energia Kippo-Edlund Päivi, Ympäristökeskus Tikka Olavi, HKR-Rakennuttaja VirtanenTaiju, Ympäristökeskus, sihteeri Inkinen Raimo, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Jääskeläinen Tarja tai Lehmuskoski Ville HSL, Helsingin seudun liikenne Hämäläinen-Tyynilä Tuula, Espoon kaupunki Sandberg Reijo, Vantaan kaupunki Laitila Päivi, Motiva Eskola Erkki, TEM

8 Ohjausryhmän tehtävät Seuraa hankkeen etenemistä ja vastaa siitä, että hankesuunnitelma toteutuu, hyväksyy mahdolliset poikkeamat Integroi neuvontakeskuksen toimintaa omaan organisaationsa toimintaan, edistää yhteistyötä Vastaa rahoituksen järjestymisestä oman organisaationsa osalta, sovituissa puitteissa Asettaa tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista Käsittelee ja tekee esitykset keskeisistä toiminnallisista linjauksista ja valinnoista esim. johtaja, budjetti, kehityshankkeet, strategia ja visio Edistää keskuksen toimintaa viestii ja markkinoi Toiminnan vaiheistus / Hankkeen käynnistäminen Käynnistäminen Vakiinnuttaminen ja laajentaminen 2012 Täydessä vauhdissa, jatkuva kehittäminen 2013-

9 Käynnistämisvaiheen tehtävät / alaprojektit Yhteistyömallin rakentaminen Palvelualustojen suunnittelu ja toteutus Henkilöstön rekrytointi Liiketoimintasuunnitelma Markkinointiviestintäsuunnitelma Toimintasuunnitelma Yhteistyömallin rakentaminen 02-03/ Yhteistyösopimukset Yhtiöittäminen ja / tai organisaatiomuodon valinta Mittarit ja seurantajärjestelmät Yhteistyön käynnistäminen, työryhmätoiminta Hankehallinto ja raportointijärjestelmä

10 2. Palvelualustojen toteutus 02-12/ Tilojen kartoitus ja tarvemäärittely Vuokrasopimukset Tilojen ja verkkopalvelun konseptit Palvelualustat Verkko yhteneväisyys tavoitettavuus näkyvyys Kampin palvelupiste Liikuteltava tila

11 Tilan toiminnalliset vaatimukset keskeinen sijainti, johon helppo tulla riittävän iso neuvontatoiminalle : neuvontatiski, tilaa asiakaspäätteille materiaalien jakelumahdollisuus näyttely/teema nurkkaus työskentelytilat keskuksen henkilöstölle kokoustila kokoontumistila tilaa yhteistyökumppaneiden työskentelylle PRIORISOINTIA tarvitaan Tarjolla olevat vuokrattavat tilat Kaisaniemenkatu 1: Pihatason liike/toimistotila, 168m2 Kampinkuja 2: Sähkötalon Aalto halli, 201m2 Mannerheiminaukio 3: Liiketila, 285m2 Simonkatu 6: Forumin kukontorilla liiketila, 225m2 Töölönlahdenkatu 2: Sanomatalo, liiketila 285m2

12 3 Henkilöstön rekrytointi 04-08/ Osaamisprofiilit Johtajan rekrytointi käyntiin 03 /2010 Valinta 04-05/2010 Henkilöstöprofiili Johtaja, koordinaattori, verkostojen rakentaja, rahoituksen kokoaja Tietoverkkoratkaisujen toteuttaja ja kehittäjä, sisällöstä vastaava Viestijä, tiedottaja, kampanjoiden ja tapahtumien suunnittelija ja toteuttaja Kuluttajaneuvoja, kuluttajaneuvonta, neuvojien työn koordinointi ja päivystykset, joka paikan höylä PK-yritysneuvoja vastaa pk-yrityksille suunnattujen palvelujen markkinoinnista, yhteistyöyritysten verkottamisesta ja yrityksille suunnatuista palveluista Lisäksi henkilöresursseja eri toimijoiden organisaatioista, neuvojilta ja asiantuntijoilta, mitä enemmän resursseja neuvonnassa sitä vaikuttavampaa toimintaan ( 2,5 htv)

13 4 Liiketoimintasuunnitelma 02-08/ Palvelujen tuotteistus Ansaintalogiikka 2 3 Markkinointikonseptit Verkostoyhteistyö Yhteistyöyritykset 5 Markkinointiviestintäsuunnitelma 04-06/ Brändin rakentamisen perusteet Nimi, ilme, markkinointimateriaalit Avajaiset ja keskuksen toiminnan lanseeraus 10/2010

14 Vahva brändi viestinnän linjauksia Keskukselle rakennetaan vahva moderni brändi, iskevä nimi ja visuaalinen ilme, jotka erottuvat ja joista keskuksen perustehtävä on helposti tunnistettavissa. Tunnettuuteen panostetaan aktiivisella osallistumisella ja näkyvyydellä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, erityisesti aloitusvaiheessa. Toiminnan käynnistämiseen ja avajaisiin panostetaan. Keskuksen sijainti, visuaalinen ilme ja näkyvyys pääkaupunkiseudulla on keskeinen osa tunnettuuden rakentamista. Näkyvyyttä rakennetaan yhteistyöprojektien ja kumppanuuksien kautta. Aktivoidaan itse hankkeita ja toimintoja, joilla on vahva näkyvyys. Taustatahot tukevat tunnettuuden rakentamista proud member kampanjassa, eli tuovat esiin olevansa mukana keskuksen toiminnassa. Toimittajat ovat tärkeä sidosryhmä, jonka kautta keskus toteuttaa myös perustehtäviään. Toiminta on niin laadukasta, innovatiivista ja esimerkillistä, että se herättää kiinnostusta yli maan rajojen ja saa sitä kautta tunnettuutta alan toimijoiden keskuudessa myös kansainvälisesti. Brändin rakentamisen perusteet Tulevaisuus Riippumattomuus Moderni Asiantuntijuus Asiakassegmentointi Brändin ydin Yhteistyö Taustatahot Tuotteistetut palvelut Kokonaisuus

15 6 Toimintasuunnitelma 10/ / Tapahtumaluettelo Kehittämishankkeet Vaikutusten arviointi

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä

Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä 26.11.2013 1 (7) Kuluttajien energianeuvonta: Maakunnissa tapahtuvaan kuluttajien energianeuvontaan 2014 pyydetään hanke-esityksiä Motiva Oy pyytää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta hanke-esityksiä

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja

Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja Kuntien ilmastotyön rahoitusvaihtoehtoja Kansallinen rahoitus Joukkoliikenteen valtionavustus» Valtion talousarviosta voidaan myöntää valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen järjestämiseen,

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Projektin nimi: Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Projektin nimi: Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa 1 HANKESUUNNITELMA Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Projektin nimi: Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lyhenne: Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

ratkaisujen kehittämiseen

ratkaisujen kehittämiseen Tulevaisuusfoorumi: vähäpäästöinen Suomi ja talous 27.1.2010 Kooste 27.1.2010 työpajan tuotoksista Innovatiivisia mahdollisuuksia vähäpäästöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen TKK Dipolissa

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI

SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI SEUDULLINEN PALVELUALAN SELVITYSTYÖ RAPORTTI 20.1.2009 Sisällys Toteutus Tavoitteet Salon seudun palvelualojen nykytilanne Salon seudun palvelualojen kehityssuuntauksia Haastattelut Web-kyselyn tulokset

Lisätiedot

Ilmastotyön saavutukset. - Ilmastokumppanit 2012

Ilmastotyön saavutukset. - Ilmastokumppanit 2012 Ilmastotyön saavutukset - Ilmastokumppanit 2012 Ilmastokumppanit 2012 Helsinki suuntaa kohti ilmastoviisaampaa pääkaupunkia...1 Sitoumuksista tekoihin...2 Ilmastokumppanit 2012...4 Ilmastotyön saavutukset

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. Pääkaupunkiseudun 1/2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster Pääkaupunkiseudun 1/2014 Parhaita esimerkkejä tarjolla Esipuhe Osana pääkaupunkiseudun ilmastostrategian seurantaa HSY kokoaa puolivuosittain

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY. Toimintasuunnitelma 2015. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi

JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY. Toimintasuunnitelma 2015. Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY Toimintasuunnitelma 2015 Matarankatu 4, 3. krs 40100 JYVÄSKYLÄ www.japary.fi 1 JAPA ry:n toimintasuunnitelma 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Perustoiminta...

Lisätiedot