LISTALLEOTTOESITE Cargotec Oyj JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2005 EUR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISTALLEOTTOESITE 2.6.2005. Cargotec Oyj JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2005 EUR 100 000 000"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE Cargotec Oyj JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2005 EUR Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

2 Liikkeeseenlaskija: Cargotec Oyj PL 61 Sörnäisten rantatie Helsinki Yritys- ja yhteisötunnus: Rekisteröimispäivä : Kotipaikka: Helsinki Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj Pääomamarkkinat Aleksis Kivenkatu Helsinki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori SEB Merchant Banking, Capital Markets Unioninkatu Helsinki Tämä esite on arvopaperimarkkinalain (495/1989) ja valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (VMA 539/2002) mukainen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite. Rahoitustarkastus on hyväksynyt (päätöksen Dno 90/250/2005) tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastus on myöntänyt poikkeusluvan (Dno 89/250/2005) valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen 539/ :n 2 momentin ja 30 :n 1 momentin 1-2 kohtien vaatimuksista, koska yhtiö on perustettu vasta jakautumisella eikä kyseisten kohtien edellyttämiä tietoja ole näin ollen saatavilla. Joukkovelkakirjalaina rekisteröidään Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon. Lainoja koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä toimistoaikana liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki sekä pääjärjestäjien edellä mainituissa toimipaikoissa. Listalleottoesite ei ole tarjous myydä tai merkitä taikka pyyntö ostaa lainaosuuksia valtiossa, jossa tarjouksen tai tarjouspyynnön tekeminen olisi lainvastaista. Eräiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän listalleottoesitteen levittämiselle tai tarjoamiselle. Liikkeeseenlaskija ja pääjärjestäjät edellyttävät, että tämän listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Listalleottoesitteen levittäminen tai tarjoamisen yhteydessä tapahtuvat lainaosuuksien luovuttaminen eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäsivät paikkansa 2

3 tulevaisuudessa, tai ettei liikkeeseenlaskijan liiketoiminnassa olisi tapahtunut muutoksia tämän listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Sijoittajan on noudatettava kaikkia voimassaolevia lakeja ja säännöksiä alueilla, joilla he ostavat, merkitsevät, tarjoavat tai myyvät lainaosuuksia tai joilla he pitävät hallussaan tai levittävät tätä listalleottoesitettä, ja heidän on hankittava lainaosuuksien ostamiseen, merkitsemiseen tai myyntiin mahdollisesti kyseisellä alueella tarvittavat suostumukset, hyväksynnät ja luvat eivätkä liikkeeseenlaskija tai pääjärjestäjät vastaa millään tavoin tällaisista velvoitteista. Sisällys 1. ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT TILINTARKASTUSKERTOMUKSET LAINAEHTOJEN TIIVISTELMÄ LAINAEHDOT TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA CARGOTECIN HISTORIA TALOUDELLISET TIEDOT HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT YLEISET TIEDOT CARGOTECISTA PÄÄOMARAKENNE (PRO FORMA) CARGOTECIN TOIMIALAT JA TOIMIPAIKAT YHTIÖN TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT VIIMEAIKAISET TAPAHTUMAT JA TOIMENPITEET INVESTOINNIT YRITYSKAUPPOJA OIKEUDENKÄYNNIT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA OMISTUSRAKENNE JAKAUTUNEEN KONE OYJ:N JA VASTAANOTTAVIEN YHTIÖIDEN VÄLINEN SUHDE LIITTEET

4 1. ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT Antti Herlin, puheenjohtaja Sirkka Hämäläinen-Lindfors, varapuheenjohtaja Matti Alahuhta, jäsen Jean-Pierre Chauvarie, jäsen Masayuki Shimono, jäsen Iiro Viinanen, jäsen Gerhard Wendt, jäsen Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä löytyvät tämän esitteen sivuilta Hallituksen vakuutus: Vakuutamme, että listalleottoesitteessä annetut tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä 2. kesäkuuta 2005 Hallitus Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj Pääomamarkkinat Aleksis Kivenkatu Helsinki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori SEB Merchant Banking, Capital Markets Unioninkatu Helsinki Tilintarkastajat: PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuulllisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen KHT Jukka Ala-Mello Tilintarkastajien yhteystiedot: PricewaterhouseCoopers Oy Itämerentori Helsinki 4

5 Cargotec syntyi Kone Oyj:n jakautumisessa, joten siitä ei ole saatavissa valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) vaatimukset täyttäviä tilinpäätöstietoja. Näin ollen Cargotecista ilmoitetaan vain tilintarkastamattomat pro forma -tiedot ja tunnusluvut. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot esitetään vain konsernitasolla jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja konsernirakenteen mukaisina. Tilintarkastamattomat pro forma -luvut perustuvat sekä Cargotecin liiketoimintaan kuuluvien yhtiöiden että jakautumissuunnitelman mukaisesti jaettuihin Kone Oyj:n tilinpäätöstietoihin. Pro forma - lukuihin on tehty tässä Listalleottoesitteessä kuvattavissa laadintaperiaatteissa ja täsmäytyslaskelmissa tarkemmin eritellyt oikaisut. Tilintarkastamattomat pro forma -luvut antavat olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot Cargotecin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi sellaisenaan välttämättä anna todellista eivätkä täydellistä kuvaa taloudellisesta asemasta tai tuloksesta kyseisiltä kausilta, eivätkä ne myöskään anna viitteitä Cargotecin tulevasta liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Cargotecin pro forma -lukujen laadinnassa käytetyt laadintaperiaatteet on kuvattu liitteessä 1. Asiakirjojen saatavuus Tämä listalleottoesite on 8. kesäkuuta 2005 alkaen saatavilla sähköisessä muodossa yhtiön internetosoitteesta pääjärjestäjiltä sekä OMXWay:stä osoittesta Fabianinkatu 14, Helsinki. Cargotecin ensimmäinen tilikausi on Tämän jälkeen tilikausi on kalenterivuosi. Cargotecin taloudellisen tiedon julkistamisajankohdista on tietoa Helsingin Pörssin Internet-sivulla ja avattavalla Cargotecin Internet-sivulla osoitteessa Vuonna 2005 hankitun MacGREGORin vuoden 2004 tilinpäätös on saatavilla Cargotecin pääkonttorista. Cargotecin pääkonttorin osoite on Sörnäisten rantatie 23, Helsinki, ja sen puhelinnumero on Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuvaltuutus Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen tässä listalleottoesitteessä tarkoitetun joukkovelkakirjalainan ja hyväksyä tämän listalleottoesitteen. 5

6 2. TILINTARKASTUSKERTOMUKSET TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO PRO FORMA-TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KONE OYJ:N HALLITUKSELLE Annamme lausuntomme Cargotec Oyj:n listalleottoesitteen liitteessä 1 ja 2 esitetystä pro forma - taloudellisesta informaatiosta, joka on tarkoitettu havainnollistamaan, miten selostetut liiketapahtumat olisivat voineet vaikuttaa tilinpäätösinformaatioon, mikäli liiketapahtumat olisivat tapahtuneet pro forma - informaatiossa esitettynä ajankohtana. Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti esitetyn pro forma taloudellisen informaation. Liikkeeseenlaskijan johto vastaa siitä, että pro forma -taloudellinen informaatio on laadittu Rahoitustarkastuksen standardin 5.2a (Dnro 6/120/2004) sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan Dnro 76/250/2005 mukaisesti. Standardin mukaan tehtävänämme on antaa lausunto pro forma -informaatiosta suorittamamme työn perusteella. Olemme antaneet pro forma -informaation perustana olevista Kone Oyj:n konsernitilinpäätöksistä lausuntomme tilintarkastuskertomuksissamme , ja , jolloin olemme todenneet tilinpäätökset konsernitilinpäätöksineen laadituiksi voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. PricewaterhouseCoopers AB on antanut vastaavan lauunnon pro forma informaation perustana olevasta MacGREGOR International AB:n konsernitilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksessaan Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu KHT-yhdistyksen yleisluonteista tarkastusta koskevan suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei esitetty pro forma taloudellinen informaatio sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna tilintarkastuskertomusta. Lausuntonamme esitämme, että: pro forma -taloudellinen informaatio on koottu esitteessä liitteesä 1 selostettuja periaatteita noudattaen; mainitut periaatteet ovat olennaisilta osin Kone Oyj:n laskentaperiaatteiden mukaisia; tehdyt pro forma -oikaisut ovat soveltuvia pro forma -informaation esittämiseksi yllä mainitun Rahoitustarkastuksen standardin mukaisesti; ja tarkastuksen yhteydessä tietoomme ei ole tullut sellaista, jonka perusteella olisi aihetta epäillä, etteivät esitetyt pro forma tiedot antaisi olennaisilta osin oikeaa ja riittävää kuvaa jakautumisen seurauksena syntyvien konsernien tuloksista ja taloudellisesta asemasta. Helsingissä 23. päivänä toukokuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Jouko Malinen KHT Jukka Ala-Mello KHT 6

7 TILINTARKASTUSKERTOMUS KONE Oyj:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet KONE Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, kansainvälisen tilinpäätössäännöstön (IFRS) mukaan laaditun konsernin tuloslaskelman, taseen, kassavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan laaditun tuloslaskelman, taseen, kassavirtalaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Kansainvälisen tilinpäätössäännöstön mukaan laadittu konsernitilinpäätös antaa IFRS-säännöstön tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot KONE-konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja on laadittu konsernitilinpäätöksestä annettujen, Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä 2. päivänä toukokuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Jouko Malinen KHT Jukka Ala-Mello KHT 7

8 3. LAINAEHTOJEN TIIVISTELMÄ Cargotec Oyj:n joukkovelkakirjalaina 1/2005 Liikkeeseenlaskija: Cargotec Oyj Lainan nimi: Cargotec Oyj:n joukkovelkakirjalaina 1/2005 Lainan pääjärjestäjät: Lainan nimellismäärä: Minimimerkintä: Yksittäisen arvo-osuuden nimellisarvo: Nordea Pankki Suomi Oyj Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori Enintään euroa euroa euroa Arvo-osuuksien lukumäärä: Enintään Liikkeeseenlaskupäivä: Takaisinmaksupäivä: Takaisinmaksumenettely: Takaisinmaksumäärä: Vakuus: Lainan etuoikeusasema: Korko: Koronlaskuperuste: Kokonaisuudessaan ja yhdessä erässä laina-ajan päätyttyä 100 % nimellisarvosta Vakuudeton Lainalla on sama etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Lainalle kertyy korkoa lukien. Lainan korko määritellään myyntiajan päätyttyä Todelliset/todelliset (ISMA), jolloin korkojakson todelliset päivät jaetaan 365:llä (366:lla) Koron maksu: Vuosittain jälkikäteen 21.6., ensimmäisen kerran Maksuasiamies: Nordea Pankki Suomi Oyj Liikkeeseenlaskijan oikeus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Ei, ks.lainaehtojen kohta 10 Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Cargotec Oyj:n hallituksen päätös Liikkeeseenlaskun luonne: Nk. yksittäinen laina Merkintäaika:

9 Merkintäpaikat: Nordea Markets, Institutional Sales, Aleksis Kivenkatu 9, NORDEA puh ja SEB Merchant Banking, Capital Markets, Unioninkatu 30, Helsinki puh Emissiokurssi: Merkintähinta: Merkintäsitoumus: Velkakirjojen muoto: Arvo-osuuden rekisteröinti: Lainan ISIN-koodi: Noteeraus Helsingin Pörssissä: Vaihtuva Merkintähinta on merkinnän nimellismäärä kerrottuna emissiokurssilla Kyllä. Nordea on antanut euron merkintäsitoumuksen. Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä Arvo-osuudet rekisteröidään merkitsijän ilmoittamalle arvoosuustilille merkittäessä ilmoitettavana päivänä arvoosuusjärjestelmästä annettujen lakien ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen päätösten mukaisesti. FI Kyllä 9

10 4. LAINAEHDOT Cargotec Oyj ( liikkeeseenlaskija tai yhtiö ) laskee liikkeeseen yhtiön hallituksen tekemällä päätöksellä yleisölle merkittäväksi tarjottavan joukkovelkakirjalainan ( laina ). Lainan järjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (SEB). Lainan ehdot ovat seuraavat: 1. Lainan nimellisarvo ja liikkeeseenlasku Lainan nimellisarvo on enintään satamiljoonaa ( ) euroa. Laina päivätään ja lasketaan liikkeeseen 21. kesäkuuta 2005 ( liikkeeseenlaskupäivä ) Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (jäljempänä APK ) arvo-osuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina. APK:n säännöissä tarkoitettu liikkeeseenlaskun hoitaja ja maksuliikeasiamies (jäljempänä liikkeeseenlaskun hoitaja ja maksuliikeasiamies ) on Nordea. Lainan arvo-osuuksien yksikkökoko on euroa. 2. Laina-aika ja takaisinmaksu Laina-aika on Laina maksetaan takaisin kokonaisuudessaan nimellisarvostaan lainan eräpäivänä Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. 4. Lainan merkintä Lainaa tarjotaan sijoittajien merkittäväksi book-building menettelyllä klo ( myyntiaika ). Lainan minimimerkintä on euroa. Lainan arvo-osuuksien yksikkökoko on euroa. Merkittäessä lainaa maksetaan laina-osuuden nimellismäärä kulloinkin käytettävän emissiokurssin mukaisesti. Lainan merkintäpaikkoja ovat Nordea Markets, Institutional Sales, Aleksis Kivenkatu 9, NORDEA, puh ja SEB Merchant Banking, Capital Markets, Unioninkatu 30, Helsinki, puh Merkinnät on maksettava merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. Merkityt lainamäärät toimitetaan merkitsijöiden ilmoittamille arvo-osuustileille merkinnän yhteydessä ilmoitettavana päivänä arvoosuusjärjestelmästä ja tileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti. 5. Lainan korko Lainan vuotuinen kiinteä korko määritellään myyntiajan päätyttyä, viimeistään mennessä. Koron perustana on seitsemän vuoden koronvaihtosopimus (keskikurssi) ja ostotarjousten perusteella määritelty riskipreemio. Korkokauden todelliset päivät jaetaan 365:llä (366:lla). Korkotekijä on todelliset/todelliset (ISMA). 10

11 Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen ( koronmaksupäivä ) arvo-osuusjärjestelmästä ja arvoosuustilistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti sille, jolla arvo-osuustilin tietojen mukaan on koronmaksupäivänä oikeus vastaanottaa suoritus ( arvo-osuuden omistaja ). Korko kertyy kullekin korkokaudelle mukaan lukien korkokauden ensimmäinen päivä ja pois lukien korkokauden viimeinen päivä. Ensimmäinen korkokausi alkaa liikkeeseenlaskupäivänä ja päättyy ensimmäisenä koronmaksupäivänä. Kukin seuraava korkokausi alkaa edellisenä koronmaksupäivänä ja päättyy seuraavana koronmaksupäivänä. Viimeinen korkokausi päättyy lainan eräpäivään. Mikäli koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä, korko maksetaan seuraavana pankkipäivänä. Ajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Pankkipäivällä tarkoitetaan näissä lainaehdoissa päivää, jolloin pankit ovat Helsingissä yleisesti avoinna ja jolloin Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express (TARGET) System on avoinna. 6. Pääoman takaisinmaksaminen Laina-aika on seitsemän (7) vuotta alkaen. Lainan pääoma maksetaan kokonaisuudessaan takaisin nimellisarvostaan sille, jolla on maksupäivänä arvo-osuusjärjestelmästä ja tileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti oikeus vastaanottaa suoritus. Liikkeeseenlaskijaa vastaan ei voida esittää maksua koskevia vaatimuksia, jos maksu on ajoissa suoritettu maksuasiamiehenä toimivalle tilinhoitajayhteisölle. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä, siirtyy maksupäivä seuraavaan pankkipäivään. Ajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. 7. Vakuus ja etuoikeusasema Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on sama etuoikeusasema kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. 8. Merkintäsitoumus Nordea antaa merkintäsitoumuksen merkintähintaan enintään eurolle lainan nimellismäärästä erillisen sopimuksen mukaisesti. 9. Lainan takaisinosto Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ostaa liikkeeseenlaskemiaan velkakirjoja takaisin ennen laina-ajan päättymistä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus myydä edelleen tai kuolettaa markkinoilta takaisin ostamansa velkakirjat. 10. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu Mikäli joku muu kuin pääomistaja (määritelty jäljempänä) hankkii omistukseensa enemmän kuin 50% yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, yhtiö on velvollinen ilmoittamaan asiasta velkakirjan haltijoille viipymättä kohdassa 14 tarkoitetulla tavalla. Jos velkakirjan haltijat, jotka omistavat vähintään 10% lainan pääomamäärästä vaativat velkojienkokouksen koollekutsumista, yhtiön on kutsuttava koolle velkojienkokous päättämään lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Velkakirjanhaltijan vaatimus velkojienkokouksen koollekutsumisesta on toimitettava kirjallisesti yhtiön pääkonttoriin 30 päivän kuluessa osakeomistusta koskevan ilmoituksen julkaisemisesta. Yhtiön kokouskutsu velkojienkokoukseen on annettava 60 päivän kuluessa osakeomistusta koskevan ilmoituksen julkaisemisesta. Velkojienkokouksella on oikeus päättää yhtiötä ja velkakirjan haltijoita sitovasti, että lainan nimellispääoma maksetaan kokonaisuudessaan ennenaikaisesti takaisin velkakirjan haltijoille 30 päivän kuluessa velkojienkokouksesta. Päätös velkojienkokouksessa on pätevä vain, mikäli sitä kannattaa vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Muilta osin velkojienkokoukseen sovelletaan kohdan 12 mukaisia ehtoja. 11

12 Pääomistaja tarkoittaa lainan liikkeesenlaskupäivänä yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yli 10% suoraan tai välillisesti omistavaa osakkeenomistajaa ja Kone Oyj:n 5. huhtikuuta 2005 pääomistajien kesken sovitun omistusjärjestelyn perusteella sellaisen äänimäärän saavuttavaa osakkeenomistajaa. 11. Maksuasiamies Liikkeeseenlaskija ja Nordea ( maksuasiamies ) ovat tehneet sopimuksen lainan maksuliikenteen hoidosta. Mahdolliset maksuasiamiehen vaihdokset ilmoitetaan arvo-osuuden omistajille kohdan Ilmoitukset mukaisesti. 12. Velkojienkokous Liikkeeseenlaskijalla on oikeus kutsua koolle lainan velkojien kokous ( velkojienkokous ) päättämään lainan ehtojen muuttamisesta taikka muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää kohdan 14 mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä miten lainan velkojan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan nimeää liikkeeseenlaskijan hallitus. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat velkojat yhdessä edustavat vähintään 50 %:a lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan liikkeeseenlaskijan pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat velkojat edustavat vähintään 10 %:a lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Velkojien äänioikeus määräytyy heidän lainaosuuksiensa pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla tai sen konserniin kuuluvilla yhtiöillä ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Liikkeeseenlaskijan edustajalla ja sen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Velkojienkokouksella on oikeus päättää velkojia sitovasti: (a) näiden lainaehtojen muuttamisesta sekä (b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen lainaehdoista. Kaikkien velkojien suostumusta edellyttävät kuitenkin: (a) Lainan pääoman ja koron alentaminen; tai (b) laina-ajan pidentäminen; tai (c) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten muuttaminen; tai (d) velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Suostumukset voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. 12

13 Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat lainan kaikkia velkojia riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä kokouksessa. Velkojienkokouksen päätöksen katsotaan tulleen velkojien tietoon, kun se on tallennettu APK:ssa pidettävälle lainan liikkeeseenlaskutilille. Lisäksi velkojat ovat velvollisia ilmoittamaan lainan myöhemmille siirronsaajille velkojienkokouksen päätöksistä. 13. Tekniset muutokset Liikkeeseenlaskijalla on oikeus tehdä teknisluontoisia muutoksia liittyen lainaan ilman velkakirjan haltijoiden suostumusta tai velkojienkokousta. 14. Ilmoitukset Lainaa koskevat ilmoitukset ja kutsut annetaan pörssitiedotteella. Arvo-osuusrekisterin tilinhoitajayhteisöt voivat antaa lainaan liittyviä ilmoituksia myös arvo-osuusjärjestelmän kautta. Ilmoituksen katsotaan tulleen velkojien tietoon silloin, kun se on julkaistu edellä olevan mukaisesti. 15. Erääntyneiden suoritusten vanhentuminen Mikäli pääomaa tai korkoa ei ole puutteellisten tietojen vuoksi voitu maksaa 3 vuoden kuluessa siitä, kun maksu näiden ehtojen mukaan ensimmäisen kerran oli maksettava, on oikeus maksun saantiin siltä osin menetetty. 16. Asiakirjojen nähtävilläpito Lainaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä toimistoaikana Cargotec Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki sekä pääjärjestäjien tämän esitteen sivulla 2 mainituissa toimipaikoissa. 17. Ylivoimainen este Liikkeeseenlaskija ja pääjärjestäjät eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi: - sota tai sen uhka, terroriteko, kapina tai mellakka, muu kansalaislevottomuus, - liikkeeseenlaskijasta tai pääjärjestäjistä riippumaton häiriö postinkulussa, puhelinliikenteessä, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköviestinnässä tai sähkön saannissa, - tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden aiheuttama keskeytys tai viivästys liikkeeseenlaskijan tai pääjärjestäjien toiminnassa, -työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, saarto, boikotti huolimatta siitä, onko liikkeeseenlaskija tai pääjärjestäjät siihen osallisena vai ei sekä - liikkeeseenlaskijasta tai pääjärjestäjistä riippumaton viranomaisen toimenpide. 18. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Lainaan sovelletaan Suomen lakia. Lainasta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Jos kantaja on kuluttaja, hän voi nostaa kanteen sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hän asuu. 13

14 5. TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA Menettely yli- ja alimerkintätilanteessa Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää erikseen toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa lainan määrää, pienentää merkintöjä, jatkaa merkintäaikaa tai keskeyttää merkintä. Lainan lopulliseksi määräksi tulee liikkeeseenlaskijan hyväksymien merkintöjen määrä. Merkintöjen hyväksyminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus hyväksyä tai hylätä annetut merkinnät merkintäajan päättymisen jälkeen. Tieto hyväksytyistä tai hylätyistä merkinnöistä annetaan merkitsijöille merkintäajan päättymisen jälkeen. Duraatio Vuosina ilmoitettava duraatio tarkoittaa lainan koron ja pääoman maksujen nykyarvoilla painotettua lainaajan keskiarvoa. Duraatio kuvaa lainan korkoriskiä. Korkoriski aiheutuu siitä, että velkakirjan arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Duraation laskennassa on käytetty Macaulay n kaavaa: missä Pgross = C = d = N = r = act = joukkovelkakirjalainan bruttohinta (= nettohinta + kertyneet korot) lainan nimelliskorko prosentteina nimellisarvosta aika päivinä arvopäivästä seuraavaan koronmaksupäivään jäljellä olevien kassavirtojen lukumäärä diskonttokorko eli joukkovelkakirjalainan tuotto prosentteina kalenterivuoden todelliset päivät Emissiokurssi ja efektiivinen tuotto Lainan emissiokurssi ja efektiivinen tuotto määritellään annettujen tarjousten perusteella myyntiajan päätyttyä. Verotus Lainasta maksetusta vuosittaisesta korosta, joka on maksettu Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai suomalaiselle kuolinpesälle, on suoritettava korkotulon lähdevero. Voimassaolevan lain mukaan lähdevero on 28 %. Lainan pääoma ei ole edellä mainituille verovelvollisille verotuksessa veronalaista varallisuutta. Mikäli korko maksetaan suomalaiselle yhteisölle, korkotulot otetaan huomioon yhteisön tuloverotuksessa, ellei yhteisö ole tuloverolain säännösten perusteella tuloverosta vapaa. Korosta ei näissä tilanteissa toimiteta ennakonpidätystä tai peritä lähdeveroa. Kotimaiset yhteisöt ovat vapautettuja varallisuusverotuksesta. Edellä mainitut verotusta koskevat tiedot perustuvat esitteen laatimishetkellä voimassaolevaan lainsäädäntöön. Julkinen kaupankäynti Mikäli lainaa merkitään yli euroa, arvo-osuudet tullaan hakemaan Helsingin Pörssissä noteerattavaksi heinäkuussa

15 Varojen käyttö ja arvio liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta Lainan varat käytetään lyhytaikaisen vieraan pääoman takaisinmaksuun sekä pidentämään velkojen maturiteettirakennetta. Liikkeeseenlaskijalle kertyy pääomaa enintään 99,8 % liikkeeseenlaskettavasta määrästä. 15

16 6. TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA 6.1 Cargotecin historia Cargotec on muodostunut viime vuosikymmenien kuluessa useiden fuusioiden ja yritysostojen seurauksena. Nykyiseen Cargoteciin kuuluvat liiketoiminnot ovat kuitenkin paljon vanhempia, ja niihin liittyvä osaaminen, tuotevalikoima ja asiakassuhteet ovat paljon pidemmältä ajalta. Cargotecin kontinkäsittelyliiketoiminta kasvoi nykymuotoonsa vuonna 1997, kun Partek Oyj osti Suomen valtiolta enemmistöosuuden Oy Sisu Ab:sta. Sisu oli ostanut vuonna 1994 Valmet Oy:n materiaalinkäsittelyliiketoiminnan, jonka historia ulottuu aina vuoteen 1948, jolloin Valmet rakensi ensimmäisen trukkinsa. Sisun liiketoimintaan kuuluivat muun muassa kontinkäsittelylaitteet, raskaat haarukkatrukit ja terminaalitraktorit. Samana vuonna eli 1997 hankittiin osake-enemmistö myös ruotsalaisesta kontinkäsittelylaitteita valmistavasta Kalmar Industries AB:stä, joka Sisun tavoin oli aloittanut haarukkatrukkien valmistuksen vuonna Kalmar Industries oli listautunut Tukholman pörssiin vuonna Sisu Terminal Systems ja Kalmar Industries yhdistettiin hankinnan jälkeen. Vuonna 2000 Kalmar Industriesista tuli Partekin täysin omistama tytäryhtiö ja sen osakkeiden noteeraus lopetettiin. Vuonna 2001 kontinkäsittelyliiketoimintaa vahvistettiin edelleen ostamalla kaksi hollantilaista yhtiötä, konttinosturi- ja - lukkivalmistaja Nelcon B.V. sekä huoltopalveluyhtiö Groot-Hensen B.V. Nelcon on perustettu jo vuonna Cargotecin Kuormankäsittelyratkaisut-liiketoiminta-alue sai alkunsa vuonna 1977, kun Partek aloitti investointinsa konepajateollisuuteen ostamalla Naantalissa vuonna 1949 perustetun Multilift-ryhmän. Vuonna 1985 ostettiin yksi maailman johtavista kuorma-autonostureiden valmistajista, vuonna 1944 Ruotsin Hudiksvallissa perustettu Hiab (Hydrauliska Industrier AB), sekä Jonsered-puutavaranosturit. Vuonna 1988 ostettiin Fiskarsin puutavaranosturiliiketoiminta (nykyinen Loglift). Vuonna 2000 kuormankäsittelyliiketoimintaa vahvistettiin hankkimalla Waltco- ja Zepro-takalaitanostinliiketoiminnat. Samana vuonna ostettiin myös ajoneuvotrukkeja valmistaneet Moffett-, Kooi- ja Princeton-yhtiöt sekä konttitarttujia valmistava Bromma. Vuonna 2002 Bromma siirrettiin Kuormankäsittelyratkaisutliiketoiminta-alueelta Kontinkäsittelyratkaisut-liiketoiminta-alueelle. Vuonna 2004 koko kuormankäsittelyliiketoiminta nimettiin Hiabiksi. Maailmanlaajuinen laivojen lastinkäsittelylaitteita toimittava MacGREGOR International AB hankittiin maaliskuussa 2005 edelleen vahvistamaan Cargotecin lastinkäsittelytarjontaa. Varustamoita, laivayhtiöitä ja telakoita palveleva MacGREGOR perustettiin Whitlay Bayssä Englannin koillisrannikolla vuonna Vuonna 1983 MacGREGOR ja suomalainen Navire fuusioituivat MacGREGOR-Navireksi. Vuonna 1993 Incentive-yhtiö osti MacGREGOR-Naviren ja yhdisti sen Hägglunds Marineen, minkä tuloksena syntyi nykyinen MacGREGOR-konserni. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1998, Industri Kapital osti MacGREGOR-konsernin osake-enemmistön. Elokuussa 2002 Kone Oyj osti Partek-konsernin, jolloin Partekin kontin- ja kuormankäsittelyliiketoiminnoista tuli osa Kone Oyj:tä. Joulukuussa 2004 Kone Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa yhtiön kahdeksi pörssiyhtiöksi, Cargoteciksi ja Uudeksi KONEeksi. Jakautumisen jälkeen kontinkäsittelyliiketoiminta (Kalmar), kuormankäsittelyliiketoiminta (Hiab) ja laivojen lastinkäsittelyliiketoiminta (MacGREGOR) muodostavat Cargotecin. 16

LISTALLEOTTOESITE 31.5.2004

LISTALLEOTTOESITE 31.5.2004 LISTALLEOTTOESITE 31.5.2004 MYLLYKOSKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2004 PÄÄJÄRJESTÄJÄ: OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ 2 (67) Liikkeeseenlaskija: Myllykoski Oyj Myllykoskentie 1 46800 Anjalankoski

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005.

LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005. LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005 Pääjärjestäjä: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 1 Liikkeeseenlaskija:

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA")

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj (liikkeeseenlaskija, Asuntoluottopankki tai OPA) 2 Liikkeeseenlaskija OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA") Osoite: Teollisuuskatu 1 b, 00510 Helsinki Y-tunnus: 1614329-2 Kotipaikka: Helsinki Puh: (09) 4041

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003.

LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003. LISTALLEOTTOESITE 12.11.2003 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2003 Pääjärjestäjä: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Liikkeeseenlaskija:

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.4.2003 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Cargotec Oyj

LISTALLEOTTOESITE. Cargotec Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 Cargotec Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 KONE Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa

Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa OHJELMAESITE 29.5.2006 Metsäliitto Osuuskunta Joukkovelkakirjaohjelma 300 000 000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavien lainojen esite koostuu tästä ohjelmaesitteestä, siinä

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014

ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 ARVOPAPERILIIITE JA TIIVISTELMÄ 25.9.2014 EVLI PANKKI OYJ Evli Finvex Eurooppa Obligaatio Merkintäaika: 29.9.2014-23.10.2014 Sijoitusaika: 6.11.2014 20.11.2019 Liikkeeseenlaskija Evli Pankki Oyj Järjestäjä:

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006. 3.000.000 Euroa

TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006. 3.000.000 Euroa TARJOUSESITE SUUPOHJAN OSUUSPANKIN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2006 3.000.000 Euroa Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta TARJOUSESITTEEN SISÄLTÖ Sivu 1. Tarjousesitteen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

LIITE 1. Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen muutos

LIITE 1. Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen muutos LIITE 1 Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen muutos 1 Tausta Componenta Oyj:n ( Liikkeeseenlaskija ) vuoden 2014 alussa aloittamat rahoitusjärjestelyt ( Rahoitusjärjestelyt ) ovat edenneet ajanjaksoa 1.1.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003

Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003 Ta rjousesi te Sysmän Säästöpankin Debentuuri laina 1/2003 De bent u u rilainan Ii i kkeeseen las kija Sysmän Säästöpankki Korko: Laina-ai ka: Emissiokurssi: Lainan määrä: Merkin täa i ka : E n n a k kome

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä.

Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä. 1 ASPO OYJ:N VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004 I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä 2. Merkintäoikeus Lainan määrä on enintään 20.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämässä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEIDEN LISTAVAIHTO HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEIDEN LISTAVAIHTO HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ETTEPLAN OYJ:N OSAKKEIDEN LISTAVAIHTO HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Järjestäjä Etteplan Oyj Yhtiön osakkeiden siirtäminen Helsingin Pörssin NM-listalta noteerattavaksi Helsingin Pörssin päälistalle Etteplan

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

38 440 137 Osaketta. Neste Oil Oyj

38 440 137 Osaketta. Neste Oil Oyj Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot