LISTALLEOTTOESITE Cargotec Oyj JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2005 EUR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISTALLEOTTOESITE 2.6.2005. Cargotec Oyj JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2005 EUR 100 000 000"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE Cargotec Oyj JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2005 EUR Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

2 Liikkeeseenlaskija: Cargotec Oyj PL 61 Sörnäisten rantatie Helsinki Yritys- ja yhteisötunnus: Rekisteröimispäivä : Kotipaikka: Helsinki Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj Pääomamarkkinat Aleksis Kivenkatu Helsinki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori SEB Merchant Banking, Capital Markets Unioninkatu Helsinki Tämä esite on arvopaperimarkkinalain (495/1989) ja valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (VMA 539/2002) mukainen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite. Rahoitustarkastus on hyväksynyt (päätöksen Dno 90/250/2005) tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastus on myöntänyt poikkeusluvan (Dno 89/250/2005) valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen 539/ :n 2 momentin ja 30 :n 1 momentin 1-2 kohtien vaatimuksista, koska yhtiö on perustettu vasta jakautumisella eikä kyseisten kohtien edellyttämiä tietoja ole näin ollen saatavilla. Joukkovelkakirjalaina rekisteröidään Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon. Lainoja koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä toimistoaikana liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki sekä pääjärjestäjien edellä mainituissa toimipaikoissa. Listalleottoesite ei ole tarjous myydä tai merkitä taikka pyyntö ostaa lainaosuuksia valtiossa, jossa tarjouksen tai tarjouspyynnön tekeminen olisi lainvastaista. Eräiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän listalleottoesitteen levittämiselle tai tarjoamiselle. Liikkeeseenlaskija ja pääjärjestäjät edellyttävät, että tämän listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Listalleottoesitteen levittäminen tai tarjoamisen yhteydessä tapahtuvat lainaosuuksien luovuttaminen eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäsivät paikkansa 2

3 tulevaisuudessa, tai ettei liikkeeseenlaskijan liiketoiminnassa olisi tapahtunut muutoksia tämän listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Sijoittajan on noudatettava kaikkia voimassaolevia lakeja ja säännöksiä alueilla, joilla he ostavat, merkitsevät, tarjoavat tai myyvät lainaosuuksia tai joilla he pitävät hallussaan tai levittävät tätä listalleottoesitettä, ja heidän on hankittava lainaosuuksien ostamiseen, merkitsemiseen tai myyntiin mahdollisesti kyseisellä alueella tarvittavat suostumukset, hyväksynnät ja luvat eivätkä liikkeeseenlaskija tai pääjärjestäjät vastaa millään tavoin tällaisista velvoitteista. Sisällys 1. ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT TILINTARKASTUSKERTOMUKSET LAINAEHTOJEN TIIVISTELMÄ LAINAEHDOT TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA CARGOTECIN HISTORIA TALOUDELLISET TIEDOT HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT YLEISET TIEDOT CARGOTECISTA PÄÄOMARAKENNE (PRO FORMA) CARGOTECIN TOIMIALAT JA TOIMIPAIKAT YHTIÖN TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT VIIMEAIKAISET TAPAHTUMAT JA TOIMENPITEET INVESTOINNIT YRITYSKAUPPOJA OIKEUDENKÄYNNIT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA OMISTUSRAKENNE JAKAUTUNEEN KONE OYJ:N JA VASTAANOTTAVIEN YHTIÖIDEN VÄLINEN SUHDE LIITTEET

4 1. ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT Antti Herlin, puheenjohtaja Sirkka Hämäläinen-Lindfors, varapuheenjohtaja Matti Alahuhta, jäsen Jean-Pierre Chauvarie, jäsen Masayuki Shimono, jäsen Iiro Viinanen, jäsen Gerhard Wendt, jäsen Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä löytyvät tämän esitteen sivuilta Hallituksen vakuutus: Vakuutamme, että listalleottoesitteessä annetut tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä 2. kesäkuuta 2005 Hallitus Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj Pääomamarkkinat Aleksis Kivenkatu Helsinki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori SEB Merchant Banking, Capital Markets Unioninkatu Helsinki Tilintarkastajat: PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuulllisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen KHT Jukka Ala-Mello Tilintarkastajien yhteystiedot: PricewaterhouseCoopers Oy Itämerentori Helsinki 4

5 Cargotec syntyi Kone Oyj:n jakautumisessa, joten siitä ei ole saatavissa valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) vaatimukset täyttäviä tilinpäätöstietoja. Näin ollen Cargotecista ilmoitetaan vain tilintarkastamattomat pro forma -tiedot ja tunnusluvut. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot esitetään vain konsernitasolla jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja konsernirakenteen mukaisina. Tilintarkastamattomat pro forma -luvut perustuvat sekä Cargotecin liiketoimintaan kuuluvien yhtiöiden että jakautumissuunnitelman mukaisesti jaettuihin Kone Oyj:n tilinpäätöstietoihin. Pro forma - lukuihin on tehty tässä Listalleottoesitteessä kuvattavissa laadintaperiaatteissa ja täsmäytyslaskelmissa tarkemmin eritellyt oikaisut. Tilintarkastamattomat pro forma -luvut antavat olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot Cargotecin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi sellaisenaan välttämättä anna todellista eivätkä täydellistä kuvaa taloudellisesta asemasta tai tuloksesta kyseisiltä kausilta, eivätkä ne myöskään anna viitteitä Cargotecin tulevasta liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Cargotecin pro forma -lukujen laadinnassa käytetyt laadintaperiaatteet on kuvattu liitteessä 1. Asiakirjojen saatavuus Tämä listalleottoesite on 8. kesäkuuta 2005 alkaen saatavilla sähköisessä muodossa yhtiön internetosoitteesta pääjärjestäjiltä sekä OMXWay:stä osoittesta Fabianinkatu 14, Helsinki. Cargotecin ensimmäinen tilikausi on Tämän jälkeen tilikausi on kalenterivuosi. Cargotecin taloudellisen tiedon julkistamisajankohdista on tietoa Helsingin Pörssin Internet-sivulla ja avattavalla Cargotecin Internet-sivulla osoitteessa Vuonna 2005 hankitun MacGREGORin vuoden 2004 tilinpäätös on saatavilla Cargotecin pääkonttorista. Cargotecin pääkonttorin osoite on Sörnäisten rantatie 23, Helsinki, ja sen puhelinnumero on Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuvaltuutus Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen tässä listalleottoesitteessä tarkoitetun joukkovelkakirjalainan ja hyväksyä tämän listalleottoesitteen. 5

6 2. TILINTARKASTUSKERTOMUKSET TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO PRO FORMA-TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KONE OYJ:N HALLITUKSELLE Annamme lausuntomme Cargotec Oyj:n listalleottoesitteen liitteessä 1 ja 2 esitetystä pro forma - taloudellisesta informaatiosta, joka on tarkoitettu havainnollistamaan, miten selostetut liiketapahtumat olisivat voineet vaikuttaa tilinpäätösinformaatioon, mikäli liiketapahtumat olisivat tapahtuneet pro forma - informaatiossa esitettynä ajankohtana. Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti esitetyn pro forma taloudellisen informaation. Liikkeeseenlaskijan johto vastaa siitä, että pro forma -taloudellinen informaatio on laadittu Rahoitustarkastuksen standardin 5.2a (Dnro 6/120/2004) sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan Dnro 76/250/2005 mukaisesti. Standardin mukaan tehtävänämme on antaa lausunto pro forma -informaatiosta suorittamamme työn perusteella. Olemme antaneet pro forma -informaation perustana olevista Kone Oyj:n konsernitilinpäätöksistä lausuntomme tilintarkastuskertomuksissamme , ja , jolloin olemme todenneet tilinpäätökset konsernitilinpäätöksineen laadituiksi voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. PricewaterhouseCoopers AB on antanut vastaavan lauunnon pro forma informaation perustana olevasta MacGREGOR International AB:n konsernitilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksessaan Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu KHT-yhdistyksen yleisluonteista tarkastusta koskevan suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei esitetty pro forma taloudellinen informaatio sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna tilintarkastuskertomusta. Lausuntonamme esitämme, että: pro forma -taloudellinen informaatio on koottu esitteessä liitteesä 1 selostettuja periaatteita noudattaen; mainitut periaatteet ovat olennaisilta osin Kone Oyj:n laskentaperiaatteiden mukaisia; tehdyt pro forma -oikaisut ovat soveltuvia pro forma -informaation esittämiseksi yllä mainitun Rahoitustarkastuksen standardin mukaisesti; ja tarkastuksen yhteydessä tietoomme ei ole tullut sellaista, jonka perusteella olisi aihetta epäillä, etteivät esitetyt pro forma tiedot antaisi olennaisilta osin oikeaa ja riittävää kuvaa jakautumisen seurauksena syntyvien konsernien tuloksista ja taloudellisesta asemasta. Helsingissä 23. päivänä toukokuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Jouko Malinen KHT Jukka Ala-Mello KHT 6

7 TILINTARKASTUSKERTOMUS KONE Oyj:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet KONE Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, kansainvälisen tilinpäätössäännöstön (IFRS) mukaan laaditun konsernin tuloslaskelman, taseen, kassavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan laaditun tuloslaskelman, taseen, kassavirtalaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Kansainvälisen tilinpäätössäännöstön mukaan laadittu konsernitilinpäätös antaa IFRS-säännöstön tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot KONE-konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja on laadittu konsernitilinpäätöksestä annettujen, Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä 2. päivänä toukokuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Jouko Malinen KHT Jukka Ala-Mello KHT 7

8 3. LAINAEHTOJEN TIIVISTELMÄ Cargotec Oyj:n joukkovelkakirjalaina 1/2005 Liikkeeseenlaskija: Cargotec Oyj Lainan nimi: Cargotec Oyj:n joukkovelkakirjalaina 1/2005 Lainan pääjärjestäjät: Lainan nimellismäärä: Minimimerkintä: Yksittäisen arvo-osuuden nimellisarvo: Nordea Pankki Suomi Oyj Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori Enintään euroa euroa euroa Arvo-osuuksien lukumäärä: Enintään Liikkeeseenlaskupäivä: Takaisinmaksupäivä: Takaisinmaksumenettely: Takaisinmaksumäärä: Vakuus: Lainan etuoikeusasema: Korko: Koronlaskuperuste: Kokonaisuudessaan ja yhdessä erässä laina-ajan päätyttyä 100 % nimellisarvosta Vakuudeton Lainalla on sama etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Lainalle kertyy korkoa lukien. Lainan korko määritellään myyntiajan päätyttyä Todelliset/todelliset (ISMA), jolloin korkojakson todelliset päivät jaetaan 365:llä (366:lla) Koron maksu: Vuosittain jälkikäteen 21.6., ensimmäisen kerran Maksuasiamies: Nordea Pankki Suomi Oyj Liikkeeseenlaskijan oikeus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Ei, ks.lainaehtojen kohta 10 Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Cargotec Oyj:n hallituksen päätös Liikkeeseenlaskun luonne: Nk. yksittäinen laina Merkintäaika:

9 Merkintäpaikat: Nordea Markets, Institutional Sales, Aleksis Kivenkatu 9, NORDEA puh ja SEB Merchant Banking, Capital Markets, Unioninkatu 30, Helsinki puh Emissiokurssi: Merkintähinta: Merkintäsitoumus: Velkakirjojen muoto: Arvo-osuuden rekisteröinti: Lainan ISIN-koodi: Noteeraus Helsingin Pörssissä: Vaihtuva Merkintähinta on merkinnän nimellismäärä kerrottuna emissiokurssilla Kyllä. Nordea on antanut euron merkintäsitoumuksen. Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä Arvo-osuudet rekisteröidään merkitsijän ilmoittamalle arvoosuustilille merkittäessä ilmoitettavana päivänä arvoosuusjärjestelmästä annettujen lakien ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen päätösten mukaisesti. FI Kyllä 9

10 4. LAINAEHDOT Cargotec Oyj ( liikkeeseenlaskija tai yhtiö ) laskee liikkeeseen yhtiön hallituksen tekemällä päätöksellä yleisölle merkittäväksi tarjottavan joukkovelkakirjalainan ( laina ). Lainan järjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (SEB). Lainan ehdot ovat seuraavat: 1. Lainan nimellisarvo ja liikkeeseenlasku Lainan nimellisarvo on enintään satamiljoonaa ( ) euroa. Laina päivätään ja lasketaan liikkeeseen 21. kesäkuuta 2005 ( liikkeeseenlaskupäivä ) Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (jäljempänä APK ) arvo-osuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina. APK:n säännöissä tarkoitettu liikkeeseenlaskun hoitaja ja maksuliikeasiamies (jäljempänä liikkeeseenlaskun hoitaja ja maksuliikeasiamies ) on Nordea. Lainan arvo-osuuksien yksikkökoko on euroa. 2. Laina-aika ja takaisinmaksu Laina-aika on Laina maksetaan takaisin kokonaisuudessaan nimellisarvostaan lainan eräpäivänä Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. 4. Lainan merkintä Lainaa tarjotaan sijoittajien merkittäväksi book-building menettelyllä klo ( myyntiaika ). Lainan minimimerkintä on euroa. Lainan arvo-osuuksien yksikkökoko on euroa. Merkittäessä lainaa maksetaan laina-osuuden nimellismäärä kulloinkin käytettävän emissiokurssin mukaisesti. Lainan merkintäpaikkoja ovat Nordea Markets, Institutional Sales, Aleksis Kivenkatu 9, NORDEA, puh ja SEB Merchant Banking, Capital Markets, Unioninkatu 30, Helsinki, puh Merkinnät on maksettava merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. Merkityt lainamäärät toimitetaan merkitsijöiden ilmoittamille arvo-osuustileille merkinnän yhteydessä ilmoitettavana päivänä arvoosuusjärjestelmästä ja tileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti. 5. Lainan korko Lainan vuotuinen kiinteä korko määritellään myyntiajan päätyttyä, viimeistään mennessä. Koron perustana on seitsemän vuoden koronvaihtosopimus (keskikurssi) ja ostotarjousten perusteella määritelty riskipreemio. Korkokauden todelliset päivät jaetaan 365:llä (366:lla). Korkotekijä on todelliset/todelliset (ISMA). 10

11 Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen ( koronmaksupäivä ) arvo-osuusjärjestelmästä ja arvoosuustilistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti sille, jolla arvo-osuustilin tietojen mukaan on koronmaksupäivänä oikeus vastaanottaa suoritus ( arvo-osuuden omistaja ). Korko kertyy kullekin korkokaudelle mukaan lukien korkokauden ensimmäinen päivä ja pois lukien korkokauden viimeinen päivä. Ensimmäinen korkokausi alkaa liikkeeseenlaskupäivänä ja päättyy ensimmäisenä koronmaksupäivänä. Kukin seuraava korkokausi alkaa edellisenä koronmaksupäivänä ja päättyy seuraavana koronmaksupäivänä. Viimeinen korkokausi päättyy lainan eräpäivään. Mikäli koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä, korko maksetaan seuraavana pankkipäivänä. Ajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Pankkipäivällä tarkoitetaan näissä lainaehdoissa päivää, jolloin pankit ovat Helsingissä yleisesti avoinna ja jolloin Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express (TARGET) System on avoinna. 6. Pääoman takaisinmaksaminen Laina-aika on seitsemän (7) vuotta alkaen. Lainan pääoma maksetaan kokonaisuudessaan takaisin nimellisarvostaan sille, jolla on maksupäivänä arvo-osuusjärjestelmästä ja tileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti oikeus vastaanottaa suoritus. Liikkeeseenlaskijaa vastaan ei voida esittää maksua koskevia vaatimuksia, jos maksu on ajoissa suoritettu maksuasiamiehenä toimivalle tilinhoitajayhteisölle. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä, siirtyy maksupäivä seuraavaan pankkipäivään. Ajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. 7. Vakuus ja etuoikeusasema Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on sama etuoikeusasema kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. 8. Merkintäsitoumus Nordea antaa merkintäsitoumuksen merkintähintaan enintään eurolle lainan nimellismäärästä erillisen sopimuksen mukaisesti. 9. Lainan takaisinosto Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ostaa liikkeeseenlaskemiaan velkakirjoja takaisin ennen laina-ajan päättymistä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus myydä edelleen tai kuolettaa markkinoilta takaisin ostamansa velkakirjat. 10. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu Mikäli joku muu kuin pääomistaja (määritelty jäljempänä) hankkii omistukseensa enemmän kuin 50% yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, yhtiö on velvollinen ilmoittamaan asiasta velkakirjan haltijoille viipymättä kohdassa 14 tarkoitetulla tavalla. Jos velkakirjan haltijat, jotka omistavat vähintään 10% lainan pääomamäärästä vaativat velkojienkokouksen koollekutsumista, yhtiön on kutsuttava koolle velkojienkokous päättämään lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Velkakirjanhaltijan vaatimus velkojienkokouksen koollekutsumisesta on toimitettava kirjallisesti yhtiön pääkonttoriin 30 päivän kuluessa osakeomistusta koskevan ilmoituksen julkaisemisesta. Yhtiön kokouskutsu velkojienkokoukseen on annettava 60 päivän kuluessa osakeomistusta koskevan ilmoituksen julkaisemisesta. Velkojienkokouksella on oikeus päättää yhtiötä ja velkakirjan haltijoita sitovasti, että lainan nimellispääoma maksetaan kokonaisuudessaan ennenaikaisesti takaisin velkakirjan haltijoille 30 päivän kuluessa velkojienkokouksesta. Päätös velkojienkokouksessa on pätevä vain, mikäli sitä kannattaa vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Muilta osin velkojienkokoukseen sovelletaan kohdan 12 mukaisia ehtoja. 11

12 Pääomistaja tarkoittaa lainan liikkeesenlaskupäivänä yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yli 10% suoraan tai välillisesti omistavaa osakkeenomistajaa ja Kone Oyj:n 5. huhtikuuta 2005 pääomistajien kesken sovitun omistusjärjestelyn perusteella sellaisen äänimäärän saavuttavaa osakkeenomistajaa. 11. Maksuasiamies Liikkeeseenlaskija ja Nordea ( maksuasiamies ) ovat tehneet sopimuksen lainan maksuliikenteen hoidosta. Mahdolliset maksuasiamiehen vaihdokset ilmoitetaan arvo-osuuden omistajille kohdan Ilmoitukset mukaisesti. 12. Velkojienkokous Liikkeeseenlaskijalla on oikeus kutsua koolle lainan velkojien kokous ( velkojienkokous ) päättämään lainan ehtojen muuttamisesta taikka muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää kohdan 14 mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä miten lainan velkojan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan nimeää liikkeeseenlaskijan hallitus. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat velkojat yhdessä edustavat vähintään 50 %:a lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan liikkeeseenlaskijan pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat velkojat edustavat vähintään 10 %:a lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Velkojien äänioikeus määräytyy heidän lainaosuuksiensa pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla tai sen konserniin kuuluvilla yhtiöillä ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Liikkeeseenlaskijan edustajalla ja sen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Velkojienkokouksella on oikeus päättää velkojia sitovasti: (a) näiden lainaehtojen muuttamisesta sekä (b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen lainaehdoista. Kaikkien velkojien suostumusta edellyttävät kuitenkin: (a) Lainan pääoman ja koron alentaminen; tai (b) laina-ajan pidentäminen; tai (c) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten muuttaminen; tai (d) velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Suostumukset voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. 12

13 Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat lainan kaikkia velkojia riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä kokouksessa. Velkojienkokouksen päätöksen katsotaan tulleen velkojien tietoon, kun se on tallennettu APK:ssa pidettävälle lainan liikkeeseenlaskutilille. Lisäksi velkojat ovat velvollisia ilmoittamaan lainan myöhemmille siirronsaajille velkojienkokouksen päätöksistä. 13. Tekniset muutokset Liikkeeseenlaskijalla on oikeus tehdä teknisluontoisia muutoksia liittyen lainaan ilman velkakirjan haltijoiden suostumusta tai velkojienkokousta. 14. Ilmoitukset Lainaa koskevat ilmoitukset ja kutsut annetaan pörssitiedotteella. Arvo-osuusrekisterin tilinhoitajayhteisöt voivat antaa lainaan liittyviä ilmoituksia myös arvo-osuusjärjestelmän kautta. Ilmoituksen katsotaan tulleen velkojien tietoon silloin, kun se on julkaistu edellä olevan mukaisesti. 15. Erääntyneiden suoritusten vanhentuminen Mikäli pääomaa tai korkoa ei ole puutteellisten tietojen vuoksi voitu maksaa 3 vuoden kuluessa siitä, kun maksu näiden ehtojen mukaan ensimmäisen kerran oli maksettava, on oikeus maksun saantiin siltä osin menetetty. 16. Asiakirjojen nähtävilläpito Lainaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä toimistoaikana Cargotec Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki sekä pääjärjestäjien tämän esitteen sivulla 2 mainituissa toimipaikoissa. 17. Ylivoimainen este Liikkeeseenlaskija ja pääjärjestäjät eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi: - sota tai sen uhka, terroriteko, kapina tai mellakka, muu kansalaislevottomuus, - liikkeeseenlaskijasta tai pääjärjestäjistä riippumaton häiriö postinkulussa, puhelinliikenteessä, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköviestinnässä tai sähkön saannissa, - tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden aiheuttama keskeytys tai viivästys liikkeeseenlaskijan tai pääjärjestäjien toiminnassa, -työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, saarto, boikotti huolimatta siitä, onko liikkeeseenlaskija tai pääjärjestäjät siihen osallisena vai ei sekä - liikkeeseenlaskijasta tai pääjärjestäjistä riippumaton viranomaisen toimenpide. 18. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Lainaan sovelletaan Suomen lakia. Lainasta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Jos kantaja on kuluttaja, hän voi nostaa kanteen sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hän asuu. 13

14 5. TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA Menettely yli- ja alimerkintätilanteessa Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää erikseen toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa lainan määrää, pienentää merkintöjä, jatkaa merkintäaikaa tai keskeyttää merkintä. Lainan lopulliseksi määräksi tulee liikkeeseenlaskijan hyväksymien merkintöjen määrä. Merkintöjen hyväksyminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus hyväksyä tai hylätä annetut merkinnät merkintäajan päättymisen jälkeen. Tieto hyväksytyistä tai hylätyistä merkinnöistä annetaan merkitsijöille merkintäajan päättymisen jälkeen. Duraatio Vuosina ilmoitettava duraatio tarkoittaa lainan koron ja pääoman maksujen nykyarvoilla painotettua lainaajan keskiarvoa. Duraatio kuvaa lainan korkoriskiä. Korkoriski aiheutuu siitä, että velkakirjan arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Duraation laskennassa on käytetty Macaulay n kaavaa: missä Pgross = C = d = N = r = act = joukkovelkakirjalainan bruttohinta (= nettohinta + kertyneet korot) lainan nimelliskorko prosentteina nimellisarvosta aika päivinä arvopäivästä seuraavaan koronmaksupäivään jäljellä olevien kassavirtojen lukumäärä diskonttokorko eli joukkovelkakirjalainan tuotto prosentteina kalenterivuoden todelliset päivät Emissiokurssi ja efektiivinen tuotto Lainan emissiokurssi ja efektiivinen tuotto määritellään annettujen tarjousten perusteella myyntiajan päätyttyä. Verotus Lainasta maksetusta vuosittaisesta korosta, joka on maksettu Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai suomalaiselle kuolinpesälle, on suoritettava korkotulon lähdevero. Voimassaolevan lain mukaan lähdevero on 28 %. Lainan pääoma ei ole edellä mainituille verovelvollisille verotuksessa veronalaista varallisuutta. Mikäli korko maksetaan suomalaiselle yhteisölle, korkotulot otetaan huomioon yhteisön tuloverotuksessa, ellei yhteisö ole tuloverolain säännösten perusteella tuloverosta vapaa. Korosta ei näissä tilanteissa toimiteta ennakonpidätystä tai peritä lähdeveroa. Kotimaiset yhteisöt ovat vapautettuja varallisuusverotuksesta. Edellä mainitut verotusta koskevat tiedot perustuvat esitteen laatimishetkellä voimassaolevaan lainsäädäntöön. Julkinen kaupankäynti Mikäli lainaa merkitään yli euroa, arvo-osuudet tullaan hakemaan Helsingin Pörssissä noteerattavaksi heinäkuussa

15 Varojen käyttö ja arvio liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta Lainan varat käytetään lyhytaikaisen vieraan pääoman takaisinmaksuun sekä pidentämään velkojen maturiteettirakennetta. Liikkeeseenlaskijalle kertyy pääomaa enintään 99,8 % liikkeeseenlaskettavasta määrästä. 15

16 6. TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA 6.1 Cargotecin historia Cargotec on muodostunut viime vuosikymmenien kuluessa useiden fuusioiden ja yritysostojen seurauksena. Nykyiseen Cargoteciin kuuluvat liiketoiminnot ovat kuitenkin paljon vanhempia, ja niihin liittyvä osaaminen, tuotevalikoima ja asiakassuhteet ovat paljon pidemmältä ajalta. Cargotecin kontinkäsittelyliiketoiminta kasvoi nykymuotoonsa vuonna 1997, kun Partek Oyj osti Suomen valtiolta enemmistöosuuden Oy Sisu Ab:sta. Sisu oli ostanut vuonna 1994 Valmet Oy:n materiaalinkäsittelyliiketoiminnan, jonka historia ulottuu aina vuoteen 1948, jolloin Valmet rakensi ensimmäisen trukkinsa. Sisun liiketoimintaan kuuluivat muun muassa kontinkäsittelylaitteet, raskaat haarukkatrukit ja terminaalitraktorit. Samana vuonna eli 1997 hankittiin osake-enemmistö myös ruotsalaisesta kontinkäsittelylaitteita valmistavasta Kalmar Industries AB:stä, joka Sisun tavoin oli aloittanut haarukkatrukkien valmistuksen vuonna Kalmar Industries oli listautunut Tukholman pörssiin vuonna Sisu Terminal Systems ja Kalmar Industries yhdistettiin hankinnan jälkeen. Vuonna 2000 Kalmar Industriesista tuli Partekin täysin omistama tytäryhtiö ja sen osakkeiden noteeraus lopetettiin. Vuonna 2001 kontinkäsittelyliiketoimintaa vahvistettiin edelleen ostamalla kaksi hollantilaista yhtiötä, konttinosturi- ja - lukkivalmistaja Nelcon B.V. sekä huoltopalveluyhtiö Groot-Hensen B.V. Nelcon on perustettu jo vuonna Cargotecin Kuormankäsittelyratkaisut-liiketoiminta-alue sai alkunsa vuonna 1977, kun Partek aloitti investointinsa konepajateollisuuteen ostamalla Naantalissa vuonna 1949 perustetun Multilift-ryhmän. Vuonna 1985 ostettiin yksi maailman johtavista kuorma-autonostureiden valmistajista, vuonna 1944 Ruotsin Hudiksvallissa perustettu Hiab (Hydrauliska Industrier AB), sekä Jonsered-puutavaranosturit. Vuonna 1988 ostettiin Fiskarsin puutavaranosturiliiketoiminta (nykyinen Loglift). Vuonna 2000 kuormankäsittelyliiketoimintaa vahvistettiin hankkimalla Waltco- ja Zepro-takalaitanostinliiketoiminnat. Samana vuonna ostettiin myös ajoneuvotrukkeja valmistaneet Moffett-, Kooi- ja Princeton-yhtiöt sekä konttitarttujia valmistava Bromma. Vuonna 2002 Bromma siirrettiin Kuormankäsittelyratkaisutliiketoiminta-alueelta Kontinkäsittelyratkaisut-liiketoiminta-alueelle. Vuonna 2004 koko kuormankäsittelyliiketoiminta nimettiin Hiabiksi. Maailmanlaajuinen laivojen lastinkäsittelylaitteita toimittava MacGREGOR International AB hankittiin maaliskuussa 2005 edelleen vahvistamaan Cargotecin lastinkäsittelytarjontaa. Varustamoita, laivayhtiöitä ja telakoita palveleva MacGREGOR perustettiin Whitlay Bayssä Englannin koillisrannikolla vuonna Vuonna 1983 MacGREGOR ja suomalainen Navire fuusioituivat MacGREGOR-Navireksi. Vuonna 1993 Incentive-yhtiö osti MacGREGOR-Naviren ja yhdisti sen Hägglunds Marineen, minkä tuloksena syntyi nykyinen MacGREGOR-konserni. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1998, Industri Kapital osti MacGREGOR-konsernin osake-enemmistön. Elokuussa 2002 Kone Oyj osti Partek-konsernin, jolloin Partekin kontin- ja kuormankäsittelyliiketoiminnoista tuli osa Kone Oyj:tä. Joulukuussa 2004 Kone Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa yhtiön kahdeksi pörssiyhtiöksi, Cargoteciksi ja Uudeksi KONEeksi. Jakautumisen jälkeen kontinkäsittelyliiketoiminta (Kalmar), kuormankäsittelyliiketoiminta (Hiab) ja laivojen lastinkäsittelyliiketoiminta (MacGREGOR) muodostavat Cargotecin. 16

17 6.2 Taloudelliset tiedot Cargotec syntyi jakautumisessa, joten siitä ei ole saatavissa valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) vaatimukset täyttäviä tilinpäätöstietoja. Näin ollen Cargotecista ilmoitetaan vain tilintarkastamattomat pro forma -tiedot ja tunnusluvut. Tilintarkastamattomat pro forma - tiedot esitetään vain konsernitasolla jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja konsernirakenteen mukaisina. Tilintarkastamattomat pro forma -luvut perustuvat sekä Cargotecin liiketoimintaan kuuluvien yhtiöiden että jakautumissuunnitelman mukaisesti jaettuihin Kone Oyj:n tilinpäätöstietoihin. Pro forma -lukuihin on tehty tässä listalleottoesitteessä kuvattavissa laadintaperiaatteissa ja täsmäytyslaskelmissa tarkemmin eritellyt oikaisut. Tilintarkastamattomat pro forma -luvut antavat olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot Cargotecin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi sellaisenaan välttämättä anna todellista eivätkä täydellistä kuvaa taloudellisesta asemasta tai tuloksesta kyseisiltä kausilta, eivätkä ne myöskään anna viitteitä Cargotecin tulevasta liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Cargotecin pro forma -lukujen laadinnassa käytetyt laadintaperiaatteet on kuvattu liitteessä 1. Tässä listalleottoesitteessä euro tai EUR ovat viittauksia talous- ja rahaliittoon osallistuvien Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden yhteisvaluuttaan, dollari tai USD ovat viittauksia Amerikan Yhdysvaltojen valuuttaan, kruunu tai SEK ovat viittauksia Ruotsin valuuttaan ja GBP on viittaus Ison-Britannian valuuttaan. Arviot Cargoteciin liittyvistä markkinatiedosta perustuvat johdon perusteltuihin arvioihin. Tässä listalleottoesitteessä esitettyjen ulkopuolisten markkina-arvioiden lähde on ilmoitettu erikseen. Liikkeeseenlaskija ei ole tarkistanut itsenäisesti tässä listalleottoesitteessä mainittujen lähteiden tietojen tai toimialaa koskevien ennusteiden oikeellisuutta. Näin ollen Cargotec ei vastaa tällaisten ulkopuolisten markkina-arvioiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tässä listalleottoesitteessä esitetyt tilinpäätöstiedot ja muut tiedot on voitu pyöristää lähimpään kokonaislukuun tai desimaaliin. Siten lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut, mukaan lukien jaksojen väliset prosenttimuutokset, on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. 6.3 Hallitus, johto ja tilintarkastajat Yleistä Osakeyhtiölain ja Cargotecin yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu Cargotecin johtamisesta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Cargotec noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton 1. heinäkuuta 2004 voimaan tulleita, pörssissä noteerattujen yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevia suosituksia. Hallitus ja johtoryhmä Hallitus Cargotecin hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 17

18 Hallituksen tehtävät määräytyvät yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat strategisten suuntaviivojen ja riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen, vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen, yhtiörakenteesta päättäminen sekä merkittävät yrityskaupat ja investoinnit. Hallitus nimittää Cargotecin toimitusjohtajan sekä päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Hallitusta avustaa sen työssä kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta. Cargotecin hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestyksen. Valiokuntien jäsenet ilmoitetaan myöhemmin. Tarkastusvaliokunta ohjaa ja valvoo Cargotecin sisäistä tarkastusta muun muassa arvioimalla yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta sekä käsittelemällä sisäisiä tarkastussuunnitelmia ja -raportteja. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta päättää ylemmän johdon nimityksistä ja palkkioista sekä valmistelee ja suunnittelee nämä asiat. Valiokunta valmistelee myöskin yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen jäsenten nimityksistä ja heidän palkkioistaan. Kone Oyj:n 17. joulukuuta 2004 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Cargotecin hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä. Jakautumisessa perustettavan Cargotecin hallitus valitsi 2. toukokuuta 2005 Antti Herlinin puheenjohtajaksi ja Sirkka Hämäläinen-Lindforsin varapuheenjohtajaksi sekä nimitti Carl-Gustaf Bergströmin yhtiön toimitusjohtajaksi jakautumisen voimaantulopäivästä alkaen. Hallitus on 2. toukokuuta 2005 ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Cargotec Oyj:n koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12. heinäkuuta Cargotecin hallituksen jäsenet ovat 12. heinäkuuta 2005 asti: Nimi Syntymävuosi Asema Nimitetty Kone Oyj:n hallituksen jäseneksi Antti Herlin 1956 Puheenjohtaja 1991 Sirkka Hämäläinen Varapuheenjohtaja 2004 Lindfors Matti Alahuhta 1952 Jäsen 2003 Jean-Pierre Chauvarie 1935 Jäsen 2000 (varajäsen ) Masayuki Shimono 1947 Jäsen 2004 Iiro Viinanen 1944 Jäsen 1997 Gerhard Wendt 1934 Jäsen 1979 Antti Herlin on ollut Kone-konsernin pääjohtaja vuodesta 1996 ja Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta Vuosina hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän toimii hallituksen puheenjohtajana Teknologiateollisuus ry:ssä, Security Trading Oy:ssä ja Holding Manutas Oy:ssä. Hän toimii hallituksen varapuheenjohtajana Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa. Hän on myös Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on hallituksen jäsen YIT-Yhtymä Oyj:ssä. Antti Herlin on kauppatieteiden tohtori h.c. Matti Alahuhta on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2003 ja Kone Oyj:n toimitusjohtaja 1. tammikuuta 2005 alkaen. Vuonna 2004 hän oli Nokia Oyj:n varatoimitusjohtaja, Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtaja ja Nokia Telecommunications Oy:n toimitusjohtaja. Alahuhta on Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja International Institute for Management Developmentin (IMD) hallitusten puheenjohtaja. Matti Alahuhta on koulutukseltaan tekniikan tohtori. Jean-Pierre Chauvarie on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän toimi hallituksen varajäsenenä vuosina ja Kone Oyj:n toimitusjohtajana vuosina Vuosina

19 Chauvarie toimi Kone Oyj:n aluejohtajana ja vuosina KONE Francen toimitusjohtajana. Jean- Pierre Chauvarie on koulutukseltaan Industrial Engineer. Sirkka Hämäläinen-Lindfors on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän on ollut Euroopan Keskuspankin johtokunnan jäsen , Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja ja pääjohtaja , Suomen Pankin johtokunnan jäsen Hänen luottamustoimiinsa kuuluvat hallitusjäsenyydet SanomaWSOY Oyj:ssä, Investor AB:ssä ja Liikesivistysrahastossa. Sirkka Hämäläinen- Lindfors on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Masayuki Shimono on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän on Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin toimitusjohtaja ja ollut Toshiba Corporationin palveluksessa vuodesta Hän oli Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin varatoimitusjohtaja ja kansainvälisen toiminnan johtaja ja Toshiba International Corp. USA:n varajohtaja , toimitusjohtaja ja johtaja Iiro Viinanen on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Vuosina hän toimi Pohjola-yhtiöiden pääjohtajana, vuosina Suomen valtiovarainministerinä ja vuosina kansanedustajana. Viinasen muihin luottamustoimiin kuuluu jäsenyys Polttimo Yhtiöt Oy:n hallituksessa. Iiro Viinanen on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Gerhard Wendt on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Kone Oyj:n toimitusjohtajana hän toimi Hän toimii Algol Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on Oy Halton Group Ltd:n ja Vaisala Oyj:n hallitusten jäsen. Gerhard Wendt on koulutukseltaan filosofian tohtori. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan postiosoite on Cargotec Oyj, PL 61, Helsinki. Tapio Hakakari on toiminut Kone Oyj:n hallituksen sihteerinä vuodesta Hän toimi KCI Konecranes Oyj:n hallintojohtajana vuosina , ja tätä aiemmin Kone Oyj:n palveluksessa Hän on Security Trading Oy:n ja Holding Manutas Oy:n toimitusjohtaja. Hän on lisäksi hallituksen jäsen Security Trading Oy:ssä, Holding Manutas Oy:ssä, Etteplan Oyj:ssä, Martela Oyj:ssä ja Consolis Oy Ab:ssa. Tapio Hakakari on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Kone Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen valitsema hallitus on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Cargotec Oyj:n koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12. heinäkuuta Kone Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että Cargotecin hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaan seuraavat henkilöt: Nimi Syntymävuosi Ehdotettu asema hallituksessa Ilkka Herlin 1959 Puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth 1954 Varapuheenjohtaja Tapio Hakakari 1953 Jäsen Antti Herlin 1956 Jäsen Peter Immonen 1959 Jäsen Karri Kaitue 1964 Jäsen Ilkka Herlin on toiminut WIP Asset Management Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta Hän toimi aiemmin Kone Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina sekä Security Trading Oy:n toimitusjohtajana vuosina Ilkka Herlin on koulutukseltaan filosofian tohtori. Henrik Ehrnrooth on toiminut hallituksen puheenjohtajana Jaakko Pöyry Group Oyj:ssä ja Evox Rifa Group Oyj:ssä vuodesta Hän on myös Oy Forcit Ab:n ja Otava-Kuvalehdet Oy:n hallituksen jäsen. Hän toimi Jaakko Pöyry -yhtiöiden pääjohtajana vuosina Hänet nimitettiin Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallituksen jäseneksi vuonna 1997 ja hän toimi yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana vuosina Henrik Ehrnrooth on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatti ja diplomiekonomi. 19

20 Tapio Hakakari on toiminut Kone Oyj:n hallituksen sihteerinä vuodesta Hän toimi KCI Konecranes Oyj:n hallintojohtajana vuosina , ja tätä aiemmin Kone Oyj:n palveluksessa Hän on Security Trading Oy:n ja Holding Manutas Oy:n toimitusjohtaja. Hän on lisäksi hallituksen jäsen Security Trading Oy:ssä, Holding Manutas Oy:ssä, Etteplan Oyj:ssä, Martela Oyj:ssä ja Consolis Oy Ab:ssa. Tapio Hakakari on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Antti Herlin on toiminut Kone Oyj -konsernin pääjohtajana vuodesta 1996 ja Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta Vuosina hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän toimii hallituksen puheenjohtajana Teknologiateollisuus ry:ssä, Security Trading Oy:ssä ja Holding Manutas Oy:ssä. Hän toimii hallituksen varapuheenjohtajana Elinkeinoelämän keskusliitossa. Hän on myös Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on hallituksen jäsen YIT-Yhtymä Oyj:ssä. Antti Herlin on kauppatieteiden tohtori h.c. Peter Immonen on toiminut WIP Asset Management Oy:n toimitusjohtajana vuodesta Hän toimi WIP Asset Management Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina Hän on eq Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1998 ja Osakesäästäjien keskusliitto ry:n varapuheenjohtaja vuodesta Peter Immonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Karri Kaitue on toiminut Outokumpu Oyj:n varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena sekä konsernin johtoryhmän varapuheenjohtajana vuodesta Hän on ollut Outokumpu-konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta Hänen vastuualueisiin kuuluvat kaupallinen toiminta, Outokumpu Technology, portfolio-omistukset, strategia ja yrityssuunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen, lakiasiat ja yrityskaupat, viestintä, sijoittajasuhteet sekä yhteiskuntavastuu. Hän on ollut Outokumpu Oyj:n palveluksessa vuodesta Karri Kaitue on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti. Johtoryhmä Cargotecin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Nimi Syntymävuosi Asema Carl-Gustaf Bergström 1945 Toimitusjohtaja, Cargotec Kari Heinistö 1958 Varatoimitusjohtaja, Cargotec Christer Granskog 1947 Toimitusjohtaja, Kalmar Pekka Vartiainen 1956 Toimitusjohtaja, Hiab Hans Pettersson 1951 Toimitusjohtaja, MacGREGOR Tor-Erik Sandelin 1943 Johtaja, huoltoliiketoiminnan kehittäminen Lauri Björklund 1953 Johtaja, tuotanto ja ostot Eeva Mäkelä 1973 Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä Carl-Gustaf Bergström on Cargotecin toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt Cargotecin palveluksessa vuodesta Vuosina hän toimi Cargotecin varatoimitusjohtajana ja samaan aikaan vuosina Hiabin (entisen Partek Cargotecin) toimitusjohtajana. Hän toimii hallituksen jäsenenä Lounaisrannikko Oy:ssä ja puheenjohtajana EK:n kauppapoliittisessa valiokunnassa. Bergström on diplomiekonomi. Kari Heinistö toimii Cargotecin varatoimitusjohtajana. Hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta Vuosina hän toimi Cargotecin talousjohtajana. Hän on hallituksen varapuheenjohtaja Consolis Oy Ab:ssa ja hallituksen jäsen Suomen Autoteollisuus Oy:ssä. Heinistö on kauppatieteiden maisteri. 20

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 5.5.2004 OUTOKUMPU OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2004. Pääjärjestäjät:

LISTALLEOTTOESITE 5.5.2004 OUTOKUMPU OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2004. Pääjärjestäjät: LISTALLEOTTOESITE 5.5.2004 OUTOKUMPU OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2004 Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Sampo Pankki Oyj tyhjä sivu

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 4. huhtikuuta 2016 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 3 Johtoryhmän

Lisätiedot

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy 1(10) SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT - ENSIMMÄINEN LAINAERÄ Nämä lainakohtaiset ehdot yhdessä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjaohjelman 28.4.2003

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU AHLSTROM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Pörssitiedote 13.4.2016 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 9.5.2016 klo 15.00 osoitteessa Scandic Marski, kokoustila Carl,

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka:

asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: asiakastieto.fi POYAKIRJA 1/2016 ASIAKASTIETO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2016 klo 1000 Paikka: Läsnä: Finlandia talo (Terassisali), Mannerheimintie 13 E, Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 3 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2016 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot