LISTALLEOTTOESITE Cargotec Oyj JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2005 EUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISTALLEOTTOESITE 2.6.2005. Cargotec Oyj JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2005 EUR 100 000 000"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE Cargotec Oyj JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2005 EUR Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori

2 Liikkeeseenlaskija: Cargotec Oyj PL 61 Sörnäisten rantatie Helsinki Yritys- ja yhteisötunnus: Rekisteröimispäivä : Kotipaikka: Helsinki Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj Pääomamarkkinat Aleksis Kivenkatu Helsinki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori SEB Merchant Banking, Capital Markets Unioninkatu Helsinki Tämä esite on arvopaperimarkkinalain (495/1989) ja valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (VMA 539/2002) mukainen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite. Rahoitustarkastus on hyväksynyt (päätöksen Dno 90/250/2005) tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastus on myöntänyt poikkeusluvan (Dno 89/250/2005) valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen 539/ :n 2 momentin ja 30 :n 1 momentin 1-2 kohtien vaatimuksista, koska yhtiö on perustettu vasta jakautumisella eikä kyseisten kohtien edellyttämiä tietoja ole näin ollen saatavilla. Joukkovelkakirjalaina rekisteröidään Rahoitustarkastuksen ylläpitämään joukkovelkakirjalainaluetteloon. Lainoja koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä toimistoaikana liikkeeseenlaskijan pääkonttorissa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki sekä pääjärjestäjien edellä mainituissa toimipaikoissa. Listalleottoesite ei ole tarjous myydä tai merkitä taikka pyyntö ostaa lainaosuuksia valtiossa, jossa tarjouksen tai tarjouspyynnön tekeminen olisi lainvastaista. Eräiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän listalleottoesitteen levittämiselle tai tarjoamiselle. Liikkeeseenlaskija ja pääjärjestäjät edellyttävät, että tämän listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Listalleottoesitteen levittäminen tai tarjoamisen yhteydessä tapahtuvat lainaosuuksien luovuttaminen eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että tässä listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäsivät paikkansa 2

3 tulevaisuudessa, tai ettei liikkeeseenlaskijan liiketoiminnassa olisi tapahtunut muutoksia tämän listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Sijoittajan on noudatettava kaikkia voimassaolevia lakeja ja säännöksiä alueilla, joilla he ostavat, merkitsevät, tarjoavat tai myyvät lainaosuuksia tai joilla he pitävät hallussaan tai levittävät tätä listalleottoesitettä, ja heidän on hankittava lainaosuuksien ostamiseen, merkitsemiseen tai myyntiin mahdollisesti kyseisellä alueella tarvittavat suostumukset, hyväksynnät ja luvat eivätkä liikkeeseenlaskija tai pääjärjestäjät vastaa millään tavoin tällaisista velvoitteista. Sisällys 1. ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT TILINTARKASTUSKERTOMUKSET LAINAEHTOJEN TIIVISTELMÄ LAINAEHDOT TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA CARGOTECIN HISTORIA TALOUDELLISET TIEDOT HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT YLEISET TIEDOT CARGOTECISTA PÄÄOMARAKENNE (PRO FORMA) CARGOTECIN TOIMIALAT JA TOIMIPAIKAT YHTIÖN TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT VIIMEAIKAISET TAPAHTUMAT JA TOIMENPITEET INVESTOINNIT YRITYSKAUPPOJA OIKEUDENKÄYNNIT OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA OMISTUSRAKENNE JAKAUTUNEEN KONE OYJ:N JA VASTAANOTTAVIEN YHTIÖIDEN VÄLINEN SUHDE LIITTEET

4 1. ESITTEESTÄ JA TILINTARKASTUKSESTA VASTUULLISET HENKILÖT Antti Herlin, puheenjohtaja Sirkka Hämäläinen-Lindfors, varapuheenjohtaja Matti Alahuhta, jäsen Jean-Pierre Chauvarie, jäsen Masayuki Shimono, jäsen Iiro Viinanen, jäsen Gerhard Wendt, jäsen Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä löytyvät tämän esitteen sivuilta Hallituksen vakuutus: Vakuutamme, että listalleottoesitteessä annetut tiedot vastaavat parhaan ymmärryksemme mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Helsingissä 2. kesäkuuta 2005 Hallitus Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj Pääomamarkkinat Aleksis Kivenkatu Helsinki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori SEB Merchant Banking, Capital Markets Unioninkatu Helsinki Tilintarkastajat: PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuulllisena tilintarkastajana KHT Jouko Malinen KHT Jukka Ala-Mello Tilintarkastajien yhteystiedot: PricewaterhouseCoopers Oy Itämerentori Helsinki 4

5 Cargotec syntyi Kone Oyj:n jakautumisessa, joten siitä ei ole saatavissa valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) vaatimukset täyttäviä tilinpäätöstietoja. Näin ollen Cargotecista ilmoitetaan vain tilintarkastamattomat pro forma -tiedot ja tunnusluvut. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot esitetään vain konsernitasolla jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja konsernirakenteen mukaisina. Tilintarkastamattomat pro forma -luvut perustuvat sekä Cargotecin liiketoimintaan kuuluvien yhtiöiden että jakautumissuunnitelman mukaisesti jaettuihin Kone Oyj:n tilinpäätöstietoihin. Pro forma - lukuihin on tehty tässä Listalleottoesitteessä kuvattavissa laadintaperiaatteissa ja täsmäytyslaskelmissa tarkemmin eritellyt oikaisut. Tilintarkastamattomat pro forma -luvut antavat olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot Cargotecin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi sellaisenaan välttämättä anna todellista eivätkä täydellistä kuvaa taloudellisesta asemasta tai tuloksesta kyseisiltä kausilta, eivätkä ne myöskään anna viitteitä Cargotecin tulevasta liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Cargotecin pro forma -lukujen laadinnassa käytetyt laadintaperiaatteet on kuvattu liitteessä 1. Asiakirjojen saatavuus Tämä listalleottoesite on 8. kesäkuuta 2005 alkaen saatavilla sähköisessä muodossa yhtiön internetosoitteesta pääjärjestäjiltä sekä OMXWay:stä osoittesta Fabianinkatu 14, Helsinki. Cargotecin ensimmäinen tilikausi on Tämän jälkeen tilikausi on kalenterivuosi. Cargotecin taloudellisen tiedon julkistamisajankohdista on tietoa Helsingin Pörssin Internet-sivulla ja avattavalla Cargotecin Internet-sivulla osoitteessa Vuonna 2005 hankitun MacGREGORin vuoden 2004 tilinpäätös on saatavilla Cargotecin pääkonttorista. Cargotecin pääkonttorin osoite on Sörnäisten rantatie 23, Helsinki, ja sen puhelinnumero on Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuvaltuutus Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen tässä listalleottoesitteessä tarkoitetun joukkovelkakirjalainan ja hyväksyä tämän listalleottoesitteen. 5

6 2. TILINTARKASTUSKERTOMUKSET TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO PRO FORMA-TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA KONE OYJ:N HALLITUKSELLE Annamme lausuntomme Cargotec Oyj:n listalleottoesitteen liitteessä 1 ja 2 esitetystä pro forma - taloudellisesta informaatiosta, joka on tarkoitettu havainnollistamaan, miten selostetut liiketapahtumat olisivat voineet vaikuttaa tilinpäätösinformaatioon, mikäli liiketapahtumat olisivat tapahtuneet pro forma - informaatiossa esitettynä ajankohtana. Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti esitetyn pro forma taloudellisen informaation. Liikkeeseenlaskijan johto vastaa siitä, että pro forma -taloudellinen informaatio on laadittu Rahoitustarkastuksen standardin 5.2a (Dnro 6/120/2004) sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan Dnro 76/250/2005 mukaisesti. Standardin mukaan tehtävänämme on antaa lausunto pro forma -informaatiosta suorittamamme työn perusteella. Olemme antaneet pro forma -informaation perustana olevista Kone Oyj:n konsernitilinpäätöksistä lausuntomme tilintarkastuskertomuksissamme , ja , jolloin olemme todenneet tilinpäätökset konsernitilinpäätöksineen laadituiksi voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. PricewaterhouseCoopers AB on antanut vastaavan lauunnon pro forma informaation perustana olevasta MacGREGOR International AB:n konsernitilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksessaan Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu KHT-yhdistyksen yleisluonteista tarkastusta koskevan suosituksen mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, ettei esitetty pro forma taloudellinen informaatio sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen tarkastus rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle tehtyihin tiedusteluihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin antaen siten tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna tilintarkastuskertomusta. Lausuntonamme esitämme, että: pro forma -taloudellinen informaatio on koottu esitteessä liitteesä 1 selostettuja periaatteita noudattaen; mainitut periaatteet ovat olennaisilta osin Kone Oyj:n laskentaperiaatteiden mukaisia; tehdyt pro forma -oikaisut ovat soveltuvia pro forma -informaation esittämiseksi yllä mainitun Rahoitustarkastuksen standardin mukaisesti; ja tarkastuksen yhteydessä tietoomme ei ole tullut sellaista, jonka perusteella olisi aihetta epäillä, etteivät esitetyt pro forma tiedot antaisi olennaisilta osin oikeaa ja riittävää kuvaa jakautumisen seurauksena syntyvien konsernien tuloksista ja taloudellisesta asemasta. Helsingissä 23. päivänä toukokuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Jouko Malinen KHT Jukka Ala-Mello KHT 6

7 TILINTARKASTUSKERTOMUS KONE Oyj:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet KONE Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, kansainvälisen tilinpäätössäännöstön (IFRS) mukaan laaditun konsernin tuloslaskelman, taseen, kassavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaan laaditun tuloslaskelman, taseen, kassavirtalaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Kansainvälisen tilinpäätössäännöstön mukaan laadittu konsernitilinpäätös antaa IFRS-säännöstön tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot KONE-konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja on laadittu konsernitilinpäätöksestä annettujen, Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä 2. päivänä toukokuuta 2005 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Jouko Malinen KHT Jukka Ala-Mello KHT 7

8 3. LAINAEHTOJEN TIIVISTELMÄ Cargotec Oyj:n joukkovelkakirjalaina 1/2005 Liikkeeseenlaskija: Cargotec Oyj Lainan nimi: Cargotec Oyj:n joukkovelkakirjalaina 1/2005 Lainan pääjärjestäjät: Lainan nimellismäärä: Minimimerkintä: Yksittäisen arvo-osuuden nimellisarvo: Nordea Pankki Suomi Oyj Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori Enintään euroa euroa euroa Arvo-osuuksien lukumäärä: Enintään Liikkeeseenlaskupäivä: Takaisinmaksupäivä: Takaisinmaksumenettely: Takaisinmaksumäärä: Vakuus: Lainan etuoikeusasema: Korko: Koronlaskuperuste: Kokonaisuudessaan ja yhdessä erässä laina-ajan päätyttyä 100 % nimellisarvosta Vakuudeton Lainalla on sama etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Lainalle kertyy korkoa lukien. Lainan korko määritellään myyntiajan päätyttyä Todelliset/todelliset (ISMA), jolloin korkojakson todelliset päivät jaetaan 365:llä (366:lla) Koron maksu: Vuosittain jälkikäteen 21.6., ensimmäisen kerran Maksuasiamies: Nordea Pankki Suomi Oyj Liikkeeseenlaskijan oikeus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Ei, ks.lainaehtojen kohta 10 Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Cargotec Oyj:n hallituksen päätös Liikkeeseenlaskun luonne: Nk. yksittäinen laina Merkintäaika:

9 Merkintäpaikat: Nordea Markets, Institutional Sales, Aleksis Kivenkatu 9, NORDEA puh ja SEB Merchant Banking, Capital Markets, Unioninkatu 30, Helsinki puh Emissiokurssi: Merkintähinta: Merkintäsitoumus: Velkakirjojen muoto: Arvo-osuuden rekisteröinti: Lainan ISIN-koodi: Noteeraus Helsingin Pörssissä: Vaihtuva Merkintähinta on merkinnän nimellismäärä kerrottuna emissiokurssilla Kyllä. Nordea on antanut euron merkintäsitoumuksen. Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä Arvo-osuudet rekisteröidään merkitsijän ilmoittamalle arvoosuustilille merkittäessä ilmoitettavana päivänä arvoosuusjärjestelmästä annettujen lakien ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen päätösten mukaisesti. FI Kyllä 9

10 4. LAINAEHDOT Cargotec Oyj ( liikkeeseenlaskija tai yhtiö ) laskee liikkeeseen yhtiön hallituksen tekemällä päätöksellä yleisölle merkittäväksi tarjottavan joukkovelkakirjalainan ( laina ). Lainan järjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (SEB). Lainan ehdot ovat seuraavat: 1. Lainan nimellisarvo ja liikkeeseenlasku Lainan nimellisarvo on enintään satamiljoonaa ( ) euroa. Laina päivätään ja lasketaan liikkeeseen 21. kesäkuuta 2005 ( liikkeeseenlaskupäivä ) Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (jäljempänä APK ) arvo-osuusjärjestelmään liitettyinä arvo-osuuksina. APK:n säännöissä tarkoitettu liikkeeseenlaskun hoitaja ja maksuliikeasiamies (jäljempänä liikkeeseenlaskun hoitaja ja maksuliikeasiamies ) on Nordea. Lainan arvo-osuuksien yksikkökoko on euroa. 2. Laina-aika ja takaisinmaksu Laina-aika on Laina maksetaan takaisin kokonaisuudessaan nimellisarvostaan lainan eräpäivänä Emissiokurssi Lainan emissiokurssi on vaihtuva. 4. Lainan merkintä Lainaa tarjotaan sijoittajien merkittäväksi book-building menettelyllä klo ( myyntiaika ). Lainan minimimerkintä on euroa. Lainan arvo-osuuksien yksikkökoko on euroa. Merkittäessä lainaa maksetaan laina-osuuden nimellismäärä kulloinkin käytettävän emissiokurssin mukaisesti. Lainan merkintäpaikkoja ovat Nordea Markets, Institutional Sales, Aleksis Kivenkatu 9, NORDEA, puh ja SEB Merchant Banking, Capital Markets, Unioninkatu 30, Helsinki, puh Merkinnät on maksettava merkinnän yhteydessä ilmoitettavalla tavalla. Merkityt lainamäärät toimitetaan merkitsijöiden ilmoittamille arvo-osuustileille merkinnän yhteydessä ilmoitettavana päivänä arvoosuusjärjestelmästä ja tileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti. 5. Lainan korko Lainan vuotuinen kiinteä korko määritellään myyntiajan päätyttyä, viimeistään mennessä. Koron perustana on seitsemän vuoden koronvaihtosopimus (keskikurssi) ja ostotarjousten perusteella määritelty riskipreemio. Korkokauden todelliset päivät jaetaan 365:llä (366:lla). Korkotekijä on todelliset/todelliset (ISMA). 10

11 Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen ( koronmaksupäivä ) arvo-osuusjärjestelmästä ja arvoosuustilistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti sille, jolla arvo-osuustilin tietojen mukaan on koronmaksupäivänä oikeus vastaanottaa suoritus ( arvo-osuuden omistaja ). Korko kertyy kullekin korkokaudelle mukaan lukien korkokauden ensimmäinen päivä ja pois lukien korkokauden viimeinen päivä. Ensimmäinen korkokausi alkaa liikkeeseenlaskupäivänä ja päättyy ensimmäisenä koronmaksupäivänä. Kukin seuraava korkokausi alkaa edellisenä koronmaksupäivänä ja päättyy seuraavana koronmaksupäivänä. Viimeinen korkokausi päättyy lainan eräpäivään. Mikäli koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä, korko maksetaan seuraavana pankkipäivänä. Ajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. Pankkipäivällä tarkoitetaan näissä lainaehdoissa päivää, jolloin pankit ovat Helsingissä yleisesti avoinna ja jolloin Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express (TARGET) System on avoinna. 6. Pääoman takaisinmaksaminen Laina-aika on seitsemän (7) vuotta alkaen. Lainan pääoma maksetaan kokonaisuudessaan takaisin nimellisarvostaan sille, jolla on maksupäivänä arvo-osuusjärjestelmästä ja tileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti oikeus vastaanottaa suoritus. Liikkeeseenlaskijaa vastaan ei voida esittää maksua koskevia vaatimuksia, jos maksu on ajoissa suoritettu maksuasiamiehenä toimivalle tilinhoitajayhteisölle. Mikäli maksupäivä ei ole pankkipäivä, siirtyy maksupäivä seuraavaan pankkipäivään. Ajankohdan siirtyminen ei vaikuta maksettavaan määrään. 7. Vakuus ja etuoikeusasema Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainalla on sama etuoikeusasema kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. 8. Merkintäsitoumus Nordea antaa merkintäsitoumuksen merkintähintaan enintään eurolle lainan nimellismäärästä erillisen sopimuksen mukaisesti. 9. Lainan takaisinosto Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ostaa liikkeeseenlaskemiaan velkakirjoja takaisin ennen laina-ajan päättymistä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus myydä edelleen tai kuolettaa markkinoilta takaisin ostamansa velkakirjat. 10. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu Mikäli joku muu kuin pääomistaja (määritelty jäljempänä) hankkii omistukseensa enemmän kuin 50% yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, yhtiö on velvollinen ilmoittamaan asiasta velkakirjan haltijoille viipymättä kohdassa 14 tarkoitetulla tavalla. Jos velkakirjan haltijat, jotka omistavat vähintään 10% lainan pääomamäärästä vaativat velkojienkokouksen koollekutsumista, yhtiön on kutsuttava koolle velkojienkokous päättämään lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Velkakirjanhaltijan vaatimus velkojienkokouksen koollekutsumisesta on toimitettava kirjallisesti yhtiön pääkonttoriin 30 päivän kuluessa osakeomistusta koskevan ilmoituksen julkaisemisesta. Yhtiön kokouskutsu velkojienkokoukseen on annettava 60 päivän kuluessa osakeomistusta koskevan ilmoituksen julkaisemisesta. Velkojienkokouksella on oikeus päättää yhtiötä ja velkakirjan haltijoita sitovasti, että lainan nimellispääoma maksetaan kokonaisuudessaan ennenaikaisesti takaisin velkakirjan haltijoille 30 päivän kuluessa velkojienkokouksesta. Päätös velkojienkokouksessa on pätevä vain, mikäli sitä kannattaa vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Muilta osin velkojienkokoukseen sovelletaan kohdan 12 mukaisia ehtoja. 11

12 Pääomistaja tarkoittaa lainan liikkeesenlaskupäivänä yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yli 10% suoraan tai välillisesti omistavaa osakkeenomistajaa ja Kone Oyj:n 5. huhtikuuta 2005 pääomistajien kesken sovitun omistusjärjestelyn perusteella sellaisen äänimäärän saavuttavaa osakkeenomistajaa. 11. Maksuasiamies Liikkeeseenlaskija ja Nordea ( maksuasiamies ) ovat tehneet sopimuksen lainan maksuliikenteen hoidosta. Mahdolliset maksuasiamiehen vaihdokset ilmoitetaan arvo-osuuden omistajille kohdan Ilmoitukset mukaisesti. 12. Velkojienkokous Liikkeeseenlaskijalla on oikeus kutsua koolle lainan velkojien kokous ( velkojienkokous ) päättämään lainan ehtojen muuttamisesta taikka muista jäljempänä mainituista seikoista. Kokouskutsu velkojienkokoukseen on julkaistava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää kohdan 14 mukaisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä miten lainan velkojan on meneteltävä voidakseen osallistua kokoukseen. Velkojienkokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan nimeää liikkeeseenlaskijan hallitus. Velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat velkojat yhdessä edustavat vähintään 50 %:a lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Mikäli velkojienkokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan liikkeeseenlaskijan pyynnöstä lykätä uuteen velkojienkokoukseen, joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua. Uusi velkojienkokous on päätösvaltainen, jos läsnä olevat velkojat edustavat vähintään 10 %:a lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä. Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen velkojienkokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset. Velkojien äänioikeus määräytyy heidän lainaosuuksiensa pääomamäärän perusteella. Liikkeeseenlaskijalla tai sen konserniin kuuluvilla yhtiöillä ei ole äänioikeutta velkojienkokouksessa. Velkojienkokouksen päätös edellyttää vähintään kahta kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Liikkeeseenlaskijan edustajalla ja sen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus olla läsnä velkojienkokouksessa ja käyttää siellä puheenvuoroja. Velkojienkokouksella on oikeus päättää velkojia sitovasti: (a) näiden lainaehtojen muuttamisesta sekä (b) suostumuksen antamisesta väliaikaiseen poikkeamiseen lainaehdoista. Kaikkien velkojien suostumusta edellyttävät kuitenkin: (a) Lainan pääoman ja koron alentaminen; tai (b) laina-ajan pidentäminen; tai (c) velkojienkokouksen päätösvaltaisuuden edellytysten muuttaminen; tai (d) velkojienkokouksen päätöksen enemmistövaatimuksen muuttaminen. Suostumukset voidaan antaa velkojienkokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. 12

13 Velkojienkokous voi päätöksellään oikeuttaa nimetyn henkilön toteuttamaan velkojienkokouksen päätöksen voimaansaattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Velkojienkokouksen päätökset sitovat lainan kaikkia velkojia riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä kokouksessa. Velkojienkokouksen päätöksen katsotaan tulleen velkojien tietoon, kun se on tallennettu APK:ssa pidettävälle lainan liikkeeseenlaskutilille. Lisäksi velkojat ovat velvollisia ilmoittamaan lainan myöhemmille siirronsaajille velkojienkokouksen päätöksistä. 13. Tekniset muutokset Liikkeeseenlaskijalla on oikeus tehdä teknisluontoisia muutoksia liittyen lainaan ilman velkakirjan haltijoiden suostumusta tai velkojienkokousta. 14. Ilmoitukset Lainaa koskevat ilmoitukset ja kutsut annetaan pörssitiedotteella. Arvo-osuusrekisterin tilinhoitajayhteisöt voivat antaa lainaan liittyviä ilmoituksia myös arvo-osuusjärjestelmän kautta. Ilmoituksen katsotaan tulleen velkojien tietoon silloin, kun se on julkaistu edellä olevan mukaisesti. 15. Erääntyneiden suoritusten vanhentuminen Mikäli pääomaa tai korkoa ei ole puutteellisten tietojen vuoksi voitu maksaa 3 vuoden kuluessa siitä, kun maksu näiden ehtojen mukaan ensimmäisen kerran oli maksettava, on oikeus maksun saantiin siltä osin menetetty. 16. Asiakirjojen nähtävilläpito Lainaa koskevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävissä toimistoaikana Cargotec Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki sekä pääjärjestäjien tämän esitteen sivulla 2 mainituissa toimipaikoissa. 17. Ylivoimainen este Liikkeeseenlaskija ja pääjärjestäjät eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi: - sota tai sen uhka, terroriteko, kapina tai mellakka, muu kansalaislevottomuus, - liikkeeseenlaskijasta tai pääjärjestäjistä riippumaton häiriö postinkulussa, puhelinliikenteessä, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköviestinnässä tai sähkön saannissa, - tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden aiheuttama keskeytys tai viivästys liikkeeseenlaskijan tai pääjärjestäjien toiminnassa, -työtaistelutoimi, kuten lakko, sulku, saarto, boikotti huolimatta siitä, onko liikkeeseenlaskija tai pääjärjestäjät siihen osallisena vai ei sekä - liikkeeseenlaskijasta tai pääjärjestäjistä riippumaton viranomaisen toimenpide. 18. Sovellettava laki ja oikeuspaikka Lainaan sovelletaan Suomen lakia. Lainasta johtuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Jos kantaja on kuluttaja, hän voi nostaa kanteen sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hän asuu. 13

14 5. TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA Menettely yli- ja alimerkintätilanteessa Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää erikseen toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa lainan määrää, pienentää merkintöjä, jatkaa merkintäaikaa tai keskeyttää merkintä. Lainan lopulliseksi määräksi tulee liikkeeseenlaskijan hyväksymien merkintöjen määrä. Merkintöjen hyväksyminen Liikkeeseenlaskijalla on oikeus hyväksyä tai hylätä annetut merkinnät merkintäajan päättymisen jälkeen. Tieto hyväksytyistä tai hylätyistä merkinnöistä annetaan merkitsijöille merkintäajan päättymisen jälkeen. Duraatio Vuosina ilmoitettava duraatio tarkoittaa lainan koron ja pääoman maksujen nykyarvoilla painotettua lainaajan keskiarvoa. Duraatio kuvaa lainan korkoriskiä. Korkoriski aiheutuu siitä, että velkakirjan arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Duraation laskennassa on käytetty Macaulay n kaavaa: missä Pgross = C = d = N = r = act = joukkovelkakirjalainan bruttohinta (= nettohinta + kertyneet korot) lainan nimelliskorko prosentteina nimellisarvosta aika päivinä arvopäivästä seuraavaan koronmaksupäivään jäljellä olevien kassavirtojen lukumäärä diskonttokorko eli joukkovelkakirjalainan tuotto prosentteina kalenterivuoden todelliset päivät Emissiokurssi ja efektiivinen tuotto Lainan emissiokurssi ja efektiivinen tuotto määritellään annettujen tarjousten perusteella myyntiajan päätyttyä. Verotus Lainasta maksetusta vuosittaisesta korosta, joka on maksettu Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai suomalaiselle kuolinpesälle, on suoritettava korkotulon lähdevero. Voimassaolevan lain mukaan lähdevero on 28 %. Lainan pääoma ei ole edellä mainituille verovelvollisille verotuksessa veronalaista varallisuutta. Mikäli korko maksetaan suomalaiselle yhteisölle, korkotulot otetaan huomioon yhteisön tuloverotuksessa, ellei yhteisö ole tuloverolain säännösten perusteella tuloverosta vapaa. Korosta ei näissä tilanteissa toimiteta ennakonpidätystä tai peritä lähdeveroa. Kotimaiset yhteisöt ovat vapautettuja varallisuusverotuksesta. Edellä mainitut verotusta koskevat tiedot perustuvat esitteen laatimishetkellä voimassaolevaan lainsäädäntöön. Julkinen kaupankäynti Mikäli lainaa merkitään yli euroa, arvo-osuudet tullaan hakemaan Helsingin Pörssissä noteerattavaksi heinäkuussa

15 Varojen käyttö ja arvio liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta Lainan varat käytetään lyhytaikaisen vieraan pääoman takaisinmaksuun sekä pidentämään velkojen maturiteettirakennetta. Liikkeeseenlaskijalle kertyy pääomaa enintään 99,8 % liikkeeseenlaskettavasta määrästä. 15

16 6. TIETOJA LIIKKEESEENLASKIJASTA 6.1 Cargotecin historia Cargotec on muodostunut viime vuosikymmenien kuluessa useiden fuusioiden ja yritysostojen seurauksena. Nykyiseen Cargoteciin kuuluvat liiketoiminnot ovat kuitenkin paljon vanhempia, ja niihin liittyvä osaaminen, tuotevalikoima ja asiakassuhteet ovat paljon pidemmältä ajalta. Cargotecin kontinkäsittelyliiketoiminta kasvoi nykymuotoonsa vuonna 1997, kun Partek Oyj osti Suomen valtiolta enemmistöosuuden Oy Sisu Ab:sta. Sisu oli ostanut vuonna 1994 Valmet Oy:n materiaalinkäsittelyliiketoiminnan, jonka historia ulottuu aina vuoteen 1948, jolloin Valmet rakensi ensimmäisen trukkinsa. Sisun liiketoimintaan kuuluivat muun muassa kontinkäsittelylaitteet, raskaat haarukkatrukit ja terminaalitraktorit. Samana vuonna eli 1997 hankittiin osake-enemmistö myös ruotsalaisesta kontinkäsittelylaitteita valmistavasta Kalmar Industries AB:stä, joka Sisun tavoin oli aloittanut haarukkatrukkien valmistuksen vuonna Kalmar Industries oli listautunut Tukholman pörssiin vuonna Sisu Terminal Systems ja Kalmar Industries yhdistettiin hankinnan jälkeen. Vuonna 2000 Kalmar Industriesista tuli Partekin täysin omistama tytäryhtiö ja sen osakkeiden noteeraus lopetettiin. Vuonna 2001 kontinkäsittelyliiketoimintaa vahvistettiin edelleen ostamalla kaksi hollantilaista yhtiötä, konttinosturi- ja - lukkivalmistaja Nelcon B.V. sekä huoltopalveluyhtiö Groot-Hensen B.V. Nelcon on perustettu jo vuonna Cargotecin Kuormankäsittelyratkaisut-liiketoiminta-alue sai alkunsa vuonna 1977, kun Partek aloitti investointinsa konepajateollisuuteen ostamalla Naantalissa vuonna 1949 perustetun Multilift-ryhmän. Vuonna 1985 ostettiin yksi maailman johtavista kuorma-autonostureiden valmistajista, vuonna 1944 Ruotsin Hudiksvallissa perustettu Hiab (Hydrauliska Industrier AB), sekä Jonsered-puutavaranosturit. Vuonna 1988 ostettiin Fiskarsin puutavaranosturiliiketoiminta (nykyinen Loglift). Vuonna 2000 kuormankäsittelyliiketoimintaa vahvistettiin hankkimalla Waltco- ja Zepro-takalaitanostinliiketoiminnat. Samana vuonna ostettiin myös ajoneuvotrukkeja valmistaneet Moffett-, Kooi- ja Princeton-yhtiöt sekä konttitarttujia valmistava Bromma. Vuonna 2002 Bromma siirrettiin Kuormankäsittelyratkaisutliiketoiminta-alueelta Kontinkäsittelyratkaisut-liiketoiminta-alueelle. Vuonna 2004 koko kuormankäsittelyliiketoiminta nimettiin Hiabiksi. Maailmanlaajuinen laivojen lastinkäsittelylaitteita toimittava MacGREGOR International AB hankittiin maaliskuussa 2005 edelleen vahvistamaan Cargotecin lastinkäsittelytarjontaa. Varustamoita, laivayhtiöitä ja telakoita palveleva MacGREGOR perustettiin Whitlay Bayssä Englannin koillisrannikolla vuonna Vuonna 1983 MacGREGOR ja suomalainen Navire fuusioituivat MacGREGOR-Navireksi. Vuonna 1993 Incentive-yhtiö osti MacGREGOR-Naviren ja yhdisti sen Hägglunds Marineen, minkä tuloksena syntyi nykyinen MacGREGOR-konserni. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1998, Industri Kapital osti MacGREGOR-konsernin osake-enemmistön. Elokuussa 2002 Kone Oyj osti Partek-konsernin, jolloin Partekin kontin- ja kuormankäsittelyliiketoiminnoista tuli osa Kone Oyj:tä. Joulukuussa 2004 Kone Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa yhtiön kahdeksi pörssiyhtiöksi, Cargoteciksi ja Uudeksi KONEeksi. Jakautumisen jälkeen kontinkäsittelyliiketoiminta (Kalmar), kuormankäsittelyliiketoiminta (Hiab) ja laivojen lastinkäsittelyliiketoiminta (MacGREGOR) muodostavat Cargotecin. 16

17 6.2 Taloudelliset tiedot Cargotec syntyi jakautumisessa, joten siitä ei ole saatavissa valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen ( /539) vaatimukset täyttäviä tilinpäätöstietoja. Näin ollen Cargotecista ilmoitetaan vain tilintarkastamattomat pro forma -tiedot ja tunnusluvut. Tilintarkastamattomat pro forma - tiedot esitetään vain konsernitasolla jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja konsernirakenteen mukaisina. Tilintarkastamattomat pro forma -luvut perustuvat sekä Cargotecin liiketoimintaan kuuluvien yhtiöiden että jakautumissuunnitelman mukaisesti jaettuihin Kone Oyj:n tilinpäätöstietoihin. Pro forma -lukuihin on tehty tässä listalleottoesitteessä kuvattavissa laadintaperiaatteissa ja täsmäytyslaskelmissa tarkemmin eritellyt oikaisut. Tilintarkastamattomat pro forma -luvut antavat olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot Cargotecin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi sellaisenaan välttämättä anna todellista eivätkä täydellistä kuvaa taloudellisesta asemasta tai tuloksesta kyseisiltä kausilta, eivätkä ne myöskään anna viitteitä Cargotecin tulevasta liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Cargotecin pro forma -lukujen laadinnassa käytetyt laadintaperiaatteet on kuvattu liitteessä 1. Tässä listalleottoesitteessä euro tai EUR ovat viittauksia talous- ja rahaliittoon osallistuvien Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden yhteisvaluuttaan, dollari tai USD ovat viittauksia Amerikan Yhdysvaltojen valuuttaan, kruunu tai SEK ovat viittauksia Ruotsin valuuttaan ja GBP on viittaus Ison-Britannian valuuttaan. Arviot Cargoteciin liittyvistä markkinatiedosta perustuvat johdon perusteltuihin arvioihin. Tässä listalleottoesitteessä esitettyjen ulkopuolisten markkina-arvioiden lähde on ilmoitettu erikseen. Liikkeeseenlaskija ei ole tarkistanut itsenäisesti tässä listalleottoesitteessä mainittujen lähteiden tietojen tai toimialaa koskevien ennusteiden oikeellisuutta. Näin ollen Cargotec ei vastaa tällaisten ulkopuolisten markkina-arvioiden oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tässä listalleottoesitteessä esitetyt tilinpäätöstiedot ja muut tiedot on voitu pyöristää lähimpään kokonaislukuun tai desimaaliin. Siten lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut, mukaan lukien jaksojen väliset prosenttimuutokset, on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. 6.3 Hallitus, johto ja tilintarkastajat Yleistä Osakeyhtiölain ja Cargotecin yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu Cargotecin johtamisesta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Cargotec noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton 1. heinäkuuta 2004 voimaan tulleita, pörssissä noteerattujen yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevia suosituksia. Hallitus ja johtoryhmä Hallitus Cargotecin hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 17

18 Hallituksen tehtävät määräytyvät yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat strategisten suuntaviivojen ja riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen, vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen, yhtiörakenteesta päättäminen sekä merkittävät yrityskaupat ja investoinnit. Hallitus nimittää Cargotecin toimitusjohtajan sekä päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Hallitusta avustaa sen työssä kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta. Cargotecin hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestyksen. Valiokuntien jäsenet ilmoitetaan myöhemmin. Tarkastusvaliokunta ohjaa ja valvoo Cargotecin sisäistä tarkastusta muun muassa arvioimalla yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta sekä käsittelemällä sisäisiä tarkastussuunnitelmia ja -raportteja. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta päättää ylemmän johdon nimityksistä ja palkkioista sekä valmistelee ja suunnittelee nämä asiat. Valiokunta valmistelee myöskin yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen jäsenten nimityksistä ja heidän palkkioistaan. Kone Oyj:n 17. joulukuuta 2004 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Cargotecin hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä. Jakautumisessa perustettavan Cargotecin hallitus valitsi 2. toukokuuta 2005 Antti Herlinin puheenjohtajaksi ja Sirkka Hämäläinen-Lindforsin varapuheenjohtajaksi sekä nimitti Carl-Gustaf Bergströmin yhtiön toimitusjohtajaksi jakautumisen voimaantulopäivästä alkaen. Hallitus on 2. toukokuuta 2005 ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Cargotec Oyj:n koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12. heinäkuuta Cargotecin hallituksen jäsenet ovat 12. heinäkuuta 2005 asti: Nimi Syntymävuosi Asema Nimitetty Kone Oyj:n hallituksen jäseneksi Antti Herlin 1956 Puheenjohtaja 1991 Sirkka Hämäläinen Varapuheenjohtaja 2004 Lindfors Matti Alahuhta 1952 Jäsen 2003 Jean-Pierre Chauvarie 1935 Jäsen 2000 (varajäsen ) Masayuki Shimono 1947 Jäsen 2004 Iiro Viinanen 1944 Jäsen 1997 Gerhard Wendt 1934 Jäsen 1979 Antti Herlin on ollut Kone-konsernin pääjohtaja vuodesta 1996 ja Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta Vuosina hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän toimii hallituksen puheenjohtajana Teknologiateollisuus ry:ssä, Security Trading Oy:ssä ja Holding Manutas Oy:ssä. Hän toimii hallituksen varapuheenjohtajana Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa. Hän on myös Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on hallituksen jäsen YIT-Yhtymä Oyj:ssä. Antti Herlin on kauppatieteiden tohtori h.c. Matti Alahuhta on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2003 ja Kone Oyj:n toimitusjohtaja 1. tammikuuta 2005 alkaen. Vuonna 2004 hän oli Nokia Oyj:n varatoimitusjohtaja, Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtaja ja Nokia Telecommunications Oy:n toimitusjohtaja. Alahuhta on Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja International Institute for Management Developmentin (IMD) hallitusten puheenjohtaja. Matti Alahuhta on koulutukseltaan tekniikan tohtori. Jean-Pierre Chauvarie on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän toimi hallituksen varajäsenenä vuosina ja Kone Oyj:n toimitusjohtajana vuosina Vuosina

19 Chauvarie toimi Kone Oyj:n aluejohtajana ja vuosina KONE Francen toimitusjohtajana. Jean- Pierre Chauvarie on koulutukseltaan Industrial Engineer. Sirkka Hämäläinen-Lindfors on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän on ollut Euroopan Keskuspankin johtokunnan jäsen , Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja ja pääjohtaja , Suomen Pankin johtokunnan jäsen Hänen luottamustoimiinsa kuuluvat hallitusjäsenyydet SanomaWSOY Oyj:ssä, Investor AB:ssä ja Liikesivistysrahastossa. Sirkka Hämäläinen- Lindfors on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Masayuki Shimono on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän on Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin toimitusjohtaja ja ollut Toshiba Corporationin palveluksessa vuodesta Hän oli Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin varatoimitusjohtaja ja kansainvälisen toiminnan johtaja ja Toshiba International Corp. USA:n varajohtaja , toimitusjohtaja ja johtaja Iiro Viinanen on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Vuosina hän toimi Pohjola-yhtiöiden pääjohtajana, vuosina Suomen valtiovarainministerinä ja vuosina kansanedustajana. Viinasen muihin luottamustoimiin kuuluu jäsenyys Polttimo Yhtiöt Oy:n hallituksessa. Iiro Viinanen on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Gerhard Wendt on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Kone Oyj:n toimitusjohtajana hän toimi Hän toimii Algol Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on Oy Halton Group Ltd:n ja Vaisala Oyj:n hallitusten jäsen. Gerhard Wendt on koulutukseltaan filosofian tohtori. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan postiosoite on Cargotec Oyj, PL 61, Helsinki. Tapio Hakakari on toiminut Kone Oyj:n hallituksen sihteerinä vuodesta Hän toimi KCI Konecranes Oyj:n hallintojohtajana vuosina , ja tätä aiemmin Kone Oyj:n palveluksessa Hän on Security Trading Oy:n ja Holding Manutas Oy:n toimitusjohtaja. Hän on lisäksi hallituksen jäsen Security Trading Oy:ssä, Holding Manutas Oy:ssä, Etteplan Oyj:ssä, Martela Oyj:ssä ja Consolis Oy Ab:ssa. Tapio Hakakari on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Kone Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen valitsema hallitus on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä Cargotec Oyj:n koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12. heinäkuuta Kone Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että Cargotecin hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaan seuraavat henkilöt: Nimi Syntymävuosi Ehdotettu asema hallituksessa Ilkka Herlin 1959 Puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth 1954 Varapuheenjohtaja Tapio Hakakari 1953 Jäsen Antti Herlin 1956 Jäsen Peter Immonen 1959 Jäsen Karri Kaitue 1964 Jäsen Ilkka Herlin on toiminut WIP Asset Management Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta Hän toimi aiemmin Kone Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina sekä Security Trading Oy:n toimitusjohtajana vuosina Ilkka Herlin on koulutukseltaan filosofian tohtori. Henrik Ehrnrooth on toiminut hallituksen puheenjohtajana Jaakko Pöyry Group Oyj:ssä ja Evox Rifa Group Oyj:ssä vuodesta Hän on myös Oy Forcit Ab:n ja Otava-Kuvalehdet Oy:n hallituksen jäsen. Hän toimi Jaakko Pöyry -yhtiöiden pääjohtajana vuosina Hänet nimitettiin Jaakko Pöyry Group Oyj:n hallituksen jäseneksi vuonna 1997 ja hän toimi yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana vuosina Henrik Ehrnrooth on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatti ja diplomiekonomi. 19

20 Tapio Hakakari on toiminut Kone Oyj:n hallituksen sihteerinä vuodesta Hän toimi KCI Konecranes Oyj:n hallintojohtajana vuosina , ja tätä aiemmin Kone Oyj:n palveluksessa Hän on Security Trading Oy:n ja Holding Manutas Oy:n toimitusjohtaja. Hän on lisäksi hallituksen jäsen Security Trading Oy:ssä, Holding Manutas Oy:ssä, Etteplan Oyj:ssä, Martela Oyj:ssä ja Consolis Oy Ab:ssa. Tapio Hakakari on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Antti Herlin on toiminut Kone Oyj -konsernin pääjohtajana vuodesta 1996 ja Kone Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta Vuosina hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on ollut Kone Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta Hän toimii hallituksen puheenjohtajana Teknologiateollisuus ry:ssä, Security Trading Oy:ssä ja Holding Manutas Oy:ssä. Hän toimii hallituksen varapuheenjohtajana Elinkeinoelämän keskusliitossa. Hän on myös Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on hallituksen jäsen YIT-Yhtymä Oyj:ssä. Antti Herlin on kauppatieteiden tohtori h.c. Peter Immonen on toiminut WIP Asset Management Oy:n toimitusjohtajana vuodesta Hän toimi WIP Asset Management Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuosina Hän on eq Rahastoyhtiö Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1998 ja Osakesäästäjien keskusliitto ry:n varapuheenjohtaja vuodesta Peter Immonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Karri Kaitue on toiminut Outokumpu Oyj:n varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena sekä konsernin johtoryhmän varapuheenjohtajana vuodesta Hän on ollut Outokumpu-konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta Hänen vastuualueisiin kuuluvat kaupallinen toiminta, Outokumpu Technology, portfolio-omistukset, strategia ja yrityssuunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen, lakiasiat ja yrityskaupat, viestintä, sijoittajasuhteet sekä yhteiskuntavastuu. Hän on ollut Outokumpu Oyj:n palveluksessa vuodesta Karri Kaitue on koulutukseltaan oikeustieteen lisensiaatti. Johtoryhmä Cargotecin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Nimi Syntymävuosi Asema Carl-Gustaf Bergström 1945 Toimitusjohtaja, Cargotec Kari Heinistö 1958 Varatoimitusjohtaja, Cargotec Christer Granskog 1947 Toimitusjohtaja, Kalmar Pekka Vartiainen 1956 Toimitusjohtaja, Hiab Hans Pettersson 1951 Toimitusjohtaja, MacGREGOR Tor-Erik Sandelin 1943 Johtaja, huoltoliiketoiminnan kehittäminen Lauri Björklund 1953 Johtaja, tuotanto ja ostot Eeva Mäkelä 1973 Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä Carl-Gustaf Bergström on Cargotecin toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt Cargotecin palveluksessa vuodesta Vuosina hän toimi Cargotecin varatoimitusjohtajana ja samaan aikaan vuosina Hiabin (entisen Partek Cargotecin) toimitusjohtajana. Hän toimii hallituksen jäsenenä Lounaisrannikko Oy:ssä ja puheenjohtajana EK:n kauppapoliittisessa valiokunnassa. Bergström on diplomiekonomi. Kari Heinistö toimii Cargotecin varatoimitusjohtajana. Hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta Vuosina hän toimi Cargotecin talousjohtajana. Hän on hallituksen varapuheenjohtaja Consolis Oy Ab:ssa ja hallituksen jäsen Suomen Autoteollisuus Oy:ssä. Heinistö on kauppatieteiden maisteri. 20

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 5.5.2004 OUTOKUMPU OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2004. Pääjärjestäjät:

LISTALLEOTTOESITE 5.5.2004 OUTOKUMPU OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2004. Pääjärjestäjät: LISTALLEOTTOESITE 5.5.2004 OUTOKUMPU OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2004 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2004 Pääjärjestäjät: Nordea Pankki Suomi Oyj OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Sampo Pankki Oyj tyhjä sivu

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista

NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT. 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina I/2013 1 NOOA SÄÄSTÖPANKIN DEBENTUURILAINAN I/2013 KESKEISET TIEDOT 1. Tiedot yleisölle tehtävästä tarjouksesta ja tarjottavasta arvopaperista Nooa Säästöpankin Debentuurilaina

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003

Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003 m êëëáíáéççíé= 20. huhtikuuta 2005 Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003 Jakautumissuunnitelman mukaisesti KONE jakautuu

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalaina on oman pääoman ehtoinen laina (Laina), joka on etuoikeusasemaltaan:

Vaihtovelkakirjalaina on oman pääoman ehtoinen laina (Laina), joka on etuoikeusasemaltaan: VSS BIOPOWER OY:N VAIHTOVELKAKIRJALAINAN 2017 EHDOT 1. Lainan liikkeeseenlaskija ja lainamäärä Tämän vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on VSS Biopower Oy (yritystunnus 2745345-6, kotipaikka Säkylä).

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta.

8.9.2009 1 (7) Laina tarjotaan yleisön merkittäväksi. Lainan vähimmäismerkintämäärä on 10.000 euroa eli viisi Lainaosuutta. 8.9.2009 1 (7) COMPONENTA OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT Hallituksen päätös pääomalainan liikkeeseenlaskusta Yhtiön hallitus päätti 8.9.2009 Osakeyhtiölain mukaisen pääomalainan tarjoamisesta yleisölle.

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 22/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja tarjottavaa lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä ja näistä lainakohtaisista ehdoista. MANDATUM NOTUS INDEKSILAINA 3/2006 Lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 25.4.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Sampo Pankin joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018

Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia: Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 Minkä suuruista osinkoa Keskon hallitus ehdottaa maksettavaksi? Keskon hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 vahvistetun taseen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon

5 000 000 euroa. Lainan määrä on mahdollista korottaa enintään 10 000 000 euroon AITO DEBENTUURILAINA I/2015 MYYNTIESITE Liikkeeseenlaskija: Aito Säästöpankki Oy Korko: Emissiokurssi: Verollinen 2 % kiinteä vuotuinen. Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti. Emissiokurssin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi C 1 (7) 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta yhtiökokouksen päätöksellä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy

Lainan nimi: Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjalaina 1/2003. Hex Back Office and Custody Services Oy 1(10) SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2003 LAINAKOHTAISET EHDOT - ENSIMMÄINEN LAINAERÄ Nämä lainakohtaiset ehdot yhdessä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen joukkovelkakirjaohjelman 28.4.2003

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi

Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi Liite 6. Ehdotus varojen ja velkojen jakamiseksi TASE (EUR) Jakautuva Uusi Uudet Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj yhtiöt (30.9.2004) yhteensä Viite Vastaavaa PYSYVÄT Aineettomat hyödykkeet Tavaramerkit 3

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot