Tekninen lautakunta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 2014"

Transkriptio

1 1 Tekninen lautakunta 2014 Päävastuualueen esimies: kunnaninsinööri Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot% Toimintamenot ,0 Toimintatulot ,1 Netto (Toimintakate) ,6 Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 6 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 27 asiaa. Teknisen lautakunnan alainen hallinnon henkilöstö: kunnaninsinööri Pasi Parkkinen kunnanrakennusmestari Timo Puumalainen toimistosihteeri Raija Laatikainen toimistosihteeri (1/2) Pekka Ratilainen Tavoitteiden toteutuminen 1. Kiinteistöstrategian toimenpideohjelman läpivienti. Tavoite toteutui pääosin. Purettu Mäntylä, Lokkiharjun huoltorakennus, ent. Virastotalo ja Sirpala. Myyty Ylä-Valtimon koulu. Asunto Oy Säästösepon kahden asunnon myynti ei ole toteutunut. 2. Ruokahuollon tilakysymyksen ratkaiseminen Tavoite toteutui. Valtimon kunnan valmistuskeittiö sijoitetaan syksyllä 2016 valmistuvaan koulukeskuksen uudisrakennukseen. 3. Ennakoiva henkilöstön rekrytointi. Tavoite toteutui. Toimintojen uudelleen organisoinnin vuoksi kiinteistönhoitajan toimi muutettiin työnjohtajan toimella, johon palkattiin alkaen Matti Mäkelä. Keittiötoiminnan B talolle keskittämisen seurauksena Kotorantaan pystyttiin ruokahuollosta siirtämään sisäisellä siirrolla Katja Hukkanen. 4. Teknisen toimen tehtäväjärjestelyiden ja toimenkuvien muuttaminen tarkoituksenmukaisiksi Tavoite toteutui osittain. Em. henkilöstömuutokset toteutettu, johtosääntöjen ja toimenkuvien muokkausta ei ole ehditty tekemään. Käyttötalous Teknisen lautakunnan arvioidut toimintamenot alittuivat toteutumisprosentin ollessa 96,0 %. Arvioidut tulot ylittyivät toteutuman ollessa 100,1 %. Valmistus omaan käyttöön koostuu Ylä-Valtimon Vesihuoltohanketta koskevista, investointikustannuksiin siirretyistä palkkakustannuksista. Merkittävimmät poikkeamat käyttötaloudessa syntyivät Maa- ja metsätiloissa metsänmyyntitulojen ylittyessä noin arviosta. Tuloista merkittävä osa oli aiempien vuosien kauppasopimusten mukaisten hakkuiden loppuunsaattamisesta siirtyneitä tuloja.

2 2 Käyttötalousmenoissa henkilöstökulut alittuivat noin Palkkamenoja pudottivat työnjohtajan palkkaaminen vasta kesäkuun 2014 alusta ja ruokahuollon henkilöresurssivaraukset keskeneräisten keittiöselvitysten vuoksi, sekä työllisyydenhoidon henkilöstökulujen noin alitus. Lämmin syksy näkyi jälleen lämmityksen menokohdassa arvion alittuessa noin Elintarvikkeiden kustannukset alittuivat noin Rakennusten kunnossapidossa palvelujen ostojen kustannukset ylittyivät noin arviosta. Ylitykseen vaikuttivat mm. lisääntyneet purkukohteet, kuten Sirpala tilan rintamiestalon purkaminen. Budjetoimattomia sairausvakuutuskorvauksia kertyi yhteensä noin Investoinnit Tekninen lautakunta valitsi Hiekkalahti-Ylä-Valtimo-Sivakkajoki vesihuoltohankkeen toteuttajaksi Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n urakkahintaan 1,74 M. Rakennustyöt aloitettiin ja töiden tulisi valmistua mennessä. Hankkeeseen saadaan ELY keskuksen avustusta runkojohtoihin enintään 40 % ja jakelujohtoihin enintään 25 % toteutuneista kustannuksista. Hankkeen rakennuttajana ja valvojana toimii kunnanrakennusmestari Timo Puumalainen. Kirjaston ja koulukeskuksen sadekatoksen kattotyömaat vastaanotettiin Kattoremontit toteutti RPK Kemppainen Oy. Kirkonkylän vanhan koulun maalausurakan suoritti Maalausliike Esko Pulkkinen Oy. Kohteen vastaanottotarkastus pidettiin Valtion ympäristötyönä suoritettuun restaurointityöhön saatiin ELY keskuksen avustusta 50 % toteutuneista kustannuksista. Kotorannan vastaanottotarkastus pidettiin Rakennus otettiin käyttöön Kohteen toteuttivat Rakennusliike Mustonen, Are Oy, Ylä-Karjalan Sähkö Oy ja Caverion Oy. Kunnanvaltuusto hyväksyi päiväkodin suunnitelmat ja kustannukset ja koulukeskuksen uudisrakennuksen suunnitelmat ja kustannukset Molemmissa kohteissa puitesopimussuunnittelijoina toimivat Sillman Arkkitehtitoimisto Oy, Insinööritoimisto Pauli Närhi, Lvi insinööritoimisto Ruokolainen Ky ja Insinööritoimisto Varpiola Oy.

3 3 Rakennustoimi Vastuualueen esimiehenä toimi kunnaninsinööri Pasi Parkkinen. Rakennustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää turvallista ja toimivaa elinympäristöä ja tukipalveluina tuottaa kaikki kiinteistö- ja ruokahuoltopalvelut kunnan muille hallintokunnille ja osin terveydenhuollon kuntayhtymälle Ruokahuolto Keittiöt yhdistettiin Lamminpään keittiön toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan koulukeskuksen B talon valmistuskeittiön yhteyteen. Koulukeskukselle vapautui lisätilaa kotitalousluokkien siirryttyä vuokratiloihin ammattiopistolle. Katja Hukkanen siirtyi Lamminpään keittiöltä sisäisellä siirrolla siivoojaksi Kotorantaan Koulukeskuksen keittiö tuotti ateriapalvelut koululle ja työpaikkaruokailuun. Lamminpään palvelutalon keittiö tuotti ateriapalvelut Lamminpään palvelutalolle, päiväkodille, ryhmäperhepäiväkodille, terveyskeskukselle, vanhusten avohuoltoon ja kehitysvammaisten päiväkerhotoimintaan. Ruokahuollon tulot , , ,03 menot , , ,18 netto , , ,15 Ruokahuollon menot alittuivat ja tulot alittuivat , jolloin nettokustannukset alittuivat Maa- ja metsätilat Metsänmyyntituloja kertyi yhteensä , joista merkittävä osa oli aiempien vuosien kauppasopimusten mukaisten hakkuiden loppuunsaattamisesta siirtyneitä tuloja. Jätehuolto Jätehuollon palvelutehtävät on lukien hoitanut kuntien omistama Jätekukko Oy. Jätehuollon viranomaistehtävät siirtyivät lukien Kuopion kaupungin isännyydessä toimivan Savo-Pielisen jätelautakunnan hoidettaviksi Työllisyydenhoito Valtimon keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2014 oli 14,4 % (v ,0 %, v ,1 %, v ,5 v ,6 %, v ,2 %, v ,3 %). Alimmillaan työttömyysaste oli kesäkuussa 11,9 % ja ylimmillään joulukuussa 16,7 %.

4 4 Kunta työllisti palkkatuella kertomusvuoden aikana keskimäärin 10,16 henkilöä (v ,0 henk, v ,1 henk, v ,2 henk) eli 1,04 % työvoimasta (ATV 975 henkilöä). Lisäksi kunta työllisti omin varoin lyhytaikaisissa työsuhteissa keskimäärin 0,0 henkilöä. Nuorten 250 :n kesätyöseteli jaettiin kaikille halukkaille vuotiaille valtimolaisnuorille. Seteleitä käytettiin 30 kpl (v kpl, v kpl, v kpl). Työllisyydenhoidon tulot , , ,17 menot , , ,48 netto , ,31 Työllisyydenhoidon menot alittuivat ja tulot alittuivat , jolloin nettokustannukset alittuivat Rakennusten kunnossapito Työnjohtaja Matti Mäkelä aloitti työnsä Käyttötalousvaroin purettiin ent. valtion virastotalo, paloaseman letkutorni, Mäntylä tilan hirsirakennus, Lokkiharjun huoltorakennus ja Sirpala tilan rintamamiestalo Kiinteistönhoito Yrjö Hukkanen siirtyi eläkkeelle kiinteistönhoitajan toimesta Kunnaninsinöörin päätös : Esmo Puumalainen valittiin kiinteistönhoitajan toimeen päävastuualueinaan liikuntapaikat ja ulkoilualueet. Kiinteistönhoitotyön mitoitus valmistui Henkilöstöstä 2 kiinteistönhoitajaa oli oppisopimuskoulutuksessa Siivous Katja Hukkanen siirtyi Lamminpään keittiöltä sisäisellä siirrolla siivoojaksi Kotorantaan Siivoustyön mitoitus valmistui

5 5 Liiketoiminta Liiketoiminnan vastuualueen esimiehenä toimi kunnanrakennusmestari Timo Puumalainen. Liiketoiminnan vastuualueen tehtävänä on tuottaa kuntalaisille yhdyskuntateknisiä palveluja vastaamalla vesihuollosta, kaukolämmön tuottamisesta ja toimittamisesta sekä katujen ylläpidosta Liikenneväylät Kunnan ylläpitämien katujen määrä pysyi muuttumattomana ollen vuoden lopussa 10,8 km. Kaduista yksipuoleisella jalkakäytävällä varustettuja oli m. Erillisiä kevyenliikenteen väyliä oli yhteensä 567 m. Katuverkossa ei tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana. Liikenneväylien nettomenot alittuivat suotuisten sää- ja keliolosuhteiden vuoksi noin toteutuman ollessa 81,3 % Lämpölaitos Lämpölaitos oli koko toimintavuoden teknisen toimen hoidossa. Polttohakkeen toimittamisesta vastasi edelleen KME Oy saakka kestävällä toimitussopimuksella. Hakkeella tuotetun energian osuus laitoksen koko vuosituotannosta oli 92,1 % (v ,3 %, v ,0 %, v ,5 %, vv / Fortum 76,4 %). Laitos toimi pelkästään öljyllä kesäajan Tilastotietoja: -KPA-teho (hake / turve) 1,8 / 2,0 MW -öljyteho (kevyt polttoöljy) 1,5 +2,5 MW -tuotettu kokonaisenergia MWh -hakkeella tuotettu MWh ; 92,1 % -öljyllä tuotettu 743 MWh ; 7,9 % -myyty energia MWh -verkostohäviöt 9,2 % -poltettu haketta m³ keskikosteus 40,2 % -poltettu öljyä litraa -lämmitystarveluku (norm , vv ) -lämmitystarpeen ero norm.vuoteen -10,3 % -kuluttajien määrä 41 kpl -verkoston pituus m -lämmitettävä rakennustilavuus m³ -kunnan omat rakennukset m³ -osuus rakennustilavuudesta 38,5 % -osuus energian myynnistä 30,1 % -kulutusmaksu alv 0 % 60,80 /MWh -laskutusvuoden keskihinta alv 0 % 67,53 /MWh (sis. kulutus- ja perusmaksut) Lämmitettävää rakennustilavuutta poistui pysyvästi kaukolämmön piiristä m³ entisen valtion virastotalon rakennusten purkamisen myötä.

6 6 Lämpölaitoksen tulot menot netto Laitoksen menoihin sisältyivät sisäisinä vuokrina myös lämpökeskuksen ja verkoston vuotuiset poistot sekä vahvistettu korko jäännöspääomalle eli nettotulot vastaavat tilikauden ylijäämää. Lämpölaitoksen menot alittuivat erittäin lämpimän vuoden ja vähäisten laitteiden kunnossapitotöiden vuoksi toteutuman ollessa 90,0 %. Vastaavasti tulot alittuivat lämpimän vuoden vuoksi toteutuman ollessa 92,8 %. Vesihuoltolaitos Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA-muutos Toimintamenot , , ,26 Toimintatulot , , ,26 Netto (Toimintakate) , , ,52 Rahoituskulut , , ,98 Suunnitelmapoistot , , ,63 Vesihuoltolaitoksen liiketoiminta on eriytetty laskennallisesti kunnan kirjanpidossa. Vesihuoltolaitoksen liikevaihto tilikauden ylijäämä Vesihuoltolaitoksen tulot alittuivat kokonaisuutena noin Vesilaitoksen osalta tulot ylittyivät ja viemärilaitoksen osalta alittuivat Laskutettu vesimäärä kasvoi m³ ja laskutettu jätevesimäärä m³. Vesihuoltolaitoksen menot ylittyivät kokonaisuutena , vedenhankinnassa ylitystä oli ja viemäröinnissä Viemäröinnin osalta menot ylittyivät merkittävimmin ( ) jäteveden puhdistuksen edellisen vuoden tasauslaskutuksesta sekä vesilaskutusohjelmistojen siirrosta maakunnalliselle alustalle ja muista atk-kuluista (6.700 ) sekä automaatiojärjestelmän korjaus- ja ylläpitokustannuksista ( ) johtuen. ELY keskus myönsi Hiekkalahti Ylä-Valtimo Sivakkajoki -alueen viemäröinnin rakentamis- ja vesijohtojen uusimishankkeelle valtion vesihuoltoavustusta vuosille runkojohtojen rakentamiseen 40 % ( max ) ja jakelujohtojen rakentamiseen 25 % (max ) hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista. Valtuusto päätti toteuttaa mainitun vesihuoltoverkoston rakennushankkeen kunnan toimiessa organisaattorina koko hankeen osalta ja antoi hankkeen toteuttamisvastuun tekniselle lautakunnalle sekä hyväksyi 16 Maveplan Oy:n laatiman ja päivittämän rakennussuunnitelman ja kustannusarvion (alv 0%).

7 7 Lautakunta valitsi vesihuoltohankkeen pääurakoitsijaksi Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n ja sähkötöiden urakoitsijaksi Ylä-Karjalan Sähkö Oy:n. Varsinaiset rakennustyöt kohteessa aloitettiin Urakassa rakennettiin vuoden loppuun mennessä johtolinjoja yhteensä noin 21 km, linja- ja välipumppaamoja 7 kpl, paineenkorotusasemia 2 kpl ja kiinteistöpumppaamoja n. 20 kpl. Sähkötöitä ei tehty. Rakentamiskustannuksia muodostui kertomusvuoden aikana noin 1,1 M, josta runkojohtojen osuus oli n ja jakelujohtojen osuus n Hankkeen valvojan toimi Timo Puumalainen Vedenhankinta Tilastotietoja: -verkostoon pumpattu vesimäärä m³ 400 m³ /vrk -Juposärkän vedenottamo 262 m³ 1 m³ /vrk 0,2 % -Nuolikosken vedenottamo m³ 79 m³ /vrk 19,8 % -Kokkosärkän vedenottamo m³ 320 m³ /vrk 80,0 % -laskutettu vesimäärä m³ -vuotovesi, huuhtelu, sammutus m³ 15,7 % -alkalointikemikaali: sooda kg kalkki 0 kg -vesijohtoverkoston pituus m -liittyneitä kiinteistöjä 731 kpl -kulutusmaksu alv 0 % 1,40 /m³ Verkostoon pumpattu vesimäärä oli m³ edellisvuotta suurempi. Laskutettu vesimäärä kasvoi edellisestä vuodesta m³ eli 6,2 %. Vedenjakelun piirissä oli neljä merkittävää vesivuotoa, kaksi liittyjän vastuulle kuuluneessa talojohdossa ja kaksi vesilaitoksen runkojohdossa. Terveysvalvontaviranomaiset ottivat vedenottamoilta ja eri puolilta vesijohtoverkostoa hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti vesinäytteitä 29 kpl. Näytteistä tehtiin yhteensä 240 eri tutkimusta ja määritystä. Jakeluun toimitettu vesi täytti vedenottamoilla sekä verkostossa kaikilta osin sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset Viemäröinti Tilastotietoja: -jätevettä pumpattu Nurmekseen m³ 181 m³/vrk -josta jätevesiosuuskunta m³ 15 m³/vrk -Valtimon osuus puhdistamolla 11,0 % -suurin / pienin pumppausmäärä 626 / 128 m³/vrk -puhdistuskustannukset (2013) ,73 / laskutettu m³ -laskutettu jätevesimäärä m³ -laskutettu sakokaivoliete 311 m³ -laskutettu umpikaivoliete 170 m³ -vuotovedet verkostoon m³ 5,6 %

8 8 -jätevesiviemärin pituus -sadevesiviemärin pituus -liittyneitä kiinteistöjä -jätevesiosuuskunnan kiinteistöjä -kulutusmaksu alv 0 % m m 346 kpl 82 kpl 2,30 /m³ Puhdistamolle toimitettu jätevesimäärä oli m³ edellisvuotta pienempi. Laskutettu jätevesimäärä kasvoi edellisestä vuodesta noin m³ eli 5,1 %. Vuotovesimäärä verkostoon oli keskimääräistä selvästi alhaisempi.

5210 TEKNINEN HALLINTO

5210 TEKNINEN HALLINTO 1 VALTIMON KUNTA / TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2014 PERUSTELUT Käyttösuunnitelma perustuu 24,5 henkilön työntekijämäärään, joista kaksi kiinteistönhoitajaa on oppisopimuskoulutuksessa määräaikaisina

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi

Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi Vuosikertomus 2013 Kimitoöns Vatten Kemiönsaaren Vesi 1 Kemiönsaaren vesiliikelaitos Vuosikertomus 2013 Vastuuhenkilö: Tj. SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAIDEA 3 2. TOIMITUSJOHTAJAN YLEISKATSAUS 3 3. ORGANISAATIO

Lisätiedot

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 lautakunta Toimintatulot 5.878.933 5.951.107 6.149.619 6.700.241 6.700.241 6.700.241 Toimintamenot 5.957.057

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................... 5 Jäsenet ja hallinto............................ 6 Energiahuolto................................

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investointien

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010 TEKNINEN TOIMI TA 2010. TA-2010 muutos

TILINPÄÄTÖS 2010 TEKNINEN TOIMI TA 2010. TA-2010 muutos TILINPÄÄTÖS TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta 2009 TA TA- muutos TA muut. jälkeen Poikkeama Toimintatulot 5.951.107 6.149.619 25.942 6.175.561 6.622.511 446.950 Toimintamenot 6.031.916

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös

Isonkyrön kunta. Tasekirja 2013. Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös Khall 31.3.2014 56 Kvalt 16.6.2014 23 Isonkyrön kunta Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetty tilinpäätös Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 2 1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA FCG Planeko Oy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA Nykytilanneselvitys 5923-D2654 9.2.2010 FCG Planeko Oy Nykytilanneselvitys I VHS 5923-D2654

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut.

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän TILINPÄÄTÖS 2010 1 Sisällys 1 Toimintakertomus...3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...3 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus...3 1.1.2 HSY:n

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos

Vaasan Talotoimi -liikelaitos Vaasan Talotoimi -liikelaitos Tilinpäätös 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Toimitilajohtajan katsaus 2 Vaasan Talotoimi liikelaitoksen hallinto 2.1 Hallinto ja tilivelvollisuus 2.2 Organisaatio

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136)

Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Nilsiän kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2012 2 (136) Sisällysluettelo 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot