RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta AIKA 17:00-18:00 PAIKKA Tekninen toimisto, Aholantie 30, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ 4 PITÄMINEN 3 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 5 4 AIJA KEMPPAISEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS 7 5 INVESTOINTIOHJELMA VALITUS PALJAKAN METSÄTIEN 10 PERUSPARANNUKSESTA 7 TENHO JA PIRJO KEMPPAISEN YMPÄRISTÖLUPAA 12 KOSKEVA LAUSUNTOPYYNTÖ 8 ILMOITUSASIAT 13

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Mauno 17:00-18:00 pj Karppinen Leila 17:00-18:00 jäsen Kyllönen Esko 17:00-18:00 jäsen Pikkarianen Tapio 17:00-18:00 kh:n edustaja Helenius Harri 17:00-18:00 pöytäkirjanpitäjä POISSA Pietilä Olli varapj. Heikkinen Hilkka jäsen Potila Raija kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Mauno Heikkinen Puheenjohtaja Harri Helenius Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Leila Karppinen Esko Kyllönen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ristijärven kunnanvirasto , Aholantie 19.

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS RAKLTK 1 Rakentamislautakunta on kokouksessaan päättänyt pi tää lau takunnan kokoukset pääsääntöisesti keskiviikkoisin, mutta tarpeen mukaan myös muina päivinä ja kokousten aloitusajankohta on klo Rakentamislautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet toimielimen jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja siihen luettuna (KuntaL 58 2 mom.). Lautakunnalle on toimitettu esityslista käsiteltävistä asioista. Esityslista postitetaan lautakunnalle viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kiireellisessä tapauksessa asian niin vaatiessa lautakunta voidaan kutsua koolle myös lyhyemmässä ajassa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN RAKLTK 2 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Hallintosäännön 58 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Rakentamislautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastamisen siten, että pöytäkirja voidaan pitää nähtävillä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä päivänä. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Ristijärven kunnanvirastolla klo Teknisen päällikön ehdotus: Rakentamislautakunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään nähtävillä Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leila Karppinen ja Esko Kyllönen.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET RAKLTK 3 Kuntalain 51 2 momentin mukaan lautakunnan käsiteltäväksi voidaan ottaa lautakunnan alaisen toimielimen tai viranhaltijan päättämä asia. Lautakunnalla on otto-oikeus, jos kunnanhallitus ei ole käyttänyt omaa otto-oikeuttaan. Rakennustarkastajan päätökset:(rakennusvalvontaohjelma) 97 Tölli Hannu, Markku ja Timo, lupa 59/2013, , saunarakennuksen rakentaminen 98 Tölli Hannu, Markku ja Timo, 34/2013, , vastaavan työnjohtajan hyväksyminen 1 Kemppainen Onni, lupa 1/2014, , saunan rakentaminen 2 Kemppainen Onni, 00/2014, , vastaavan työnjohtajan hyväksyminen 3 Heikkinen Pasi, lupa 2/2014, , halkovaraston rakentaminen Teknisen päällikön päätökset (dynasty) 4 Pirtin mökkien materiaalit ja astiahankinnat, , Ristijärven kunta 8 Lausunto etuosto-oikeudesta, , Mikkonen Aaro 1 Kainuun Nuotta ry:n jätevesihanke, , Kainnun Nuotta ry 1 Maisematyölupahakemus/ puiden kaato tontilta, , Kemppainen Martti 2 Maisematyölupahakemus / puiden kaato tontilta, , Mikkonen Pertti Teknisen päällikön ehdotus: Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä lueteltuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti teknisen päällikön ehdotus.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta AIJA KEMPPAISEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS RAKLTK 4 Aija Kemppainen hakee lupaa saada poiketa kiellosta rakentaa ranta-alueelle ilman asema- tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki mom.) Maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaan kunta ei saa myöntää poikkeusta kun kyseessä on uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle jolla ei ole voimassa 72 :n 1. momentissa tarkoitettua kaavaa, ellei kyse ole olemassa olevan asuinrakennuksen laajentamisesta tai korvaamisesta ( /134). Hakijan omistama rakennuspaikka sijaitsee Ristijärven kunnan ns. Pyhännänkylän alueella osoitteessa Sotkamontie 86. Tilan nimi on Junno1 ja rekisterinumero on 10:46. Rakennuspaikan pinta-ala on 9000 m2. Hakija aikoo rakentaa kerrosalaltaan 80 m2:n omakotitalon sekä autotallin. Rakennuspaikalle aiemmin rakennettu kokonaisalaltaan 40 m2:n vapaa-ajan asunto on tarkoitus purkaa. Rakennuspaikan muunnellun rantaviivan pituus on n. 75 metriä. Hakijan tila on muodostunut Timola -nimisestä tilasta. Vesi- ja jätevesihuollon hakija hoitaa myöhemmin mahdollisessa rakennusluvituksessa hyväksyttävällä tavalla. Ristijärven kunnan rakennusjärjestyksen mukaan alle 200 m2:n päärakennuksen minimietäisyys rantaviivasta on 30 m. Rakennuksen kosteudelle alttiit rakenneosat tulee olla vähintään yhden metrin ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesirajaa ole tiedossa, tulee kosteudelle alttiit rakenneosat olla vähintään 1,5 metriä keskivedenpinnan yläpuolella. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL133 ) mukaisia rajanaapureiden kuulemisia on 3 kpl (Suvirinne 10:41, Mustikkamäki 10:44, Timola 10:42) joilla ei ole huomautettavaa hankkeeseen liittyen. Liite 1 Valmistellut Sijaintikartta rakennustarkastaja Harri Helenius puh Rakennustarkastajan ehdotus: Kyseessä olevan rakentamistoimenpiteen ei katsota tuottavan haittaa kaavoituksen toteutumiselle ja asutuksen järjestämiselle tai vaikuttavan vähäistä enemmän luonnonsuojelulain saavuttamiseen.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta Rakennuksen etäisyyksissä rantaviivasta ja muissa määräyksissä on noudatettava Ristijärven rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakentamislautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaan. Maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n uudistuksen mukaan toimivalta asiassa on kunnalla. Hyväksyttiin yksimielisesti teknisen päällikön ehdotus.

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta INVESTOINTIOHJELMA 2014 RAKLTK 5 Ristijärven kunnan investointiohjelman mukainen rakentamisen bruttomäärä vuodelle 2014 on ja nettomäärä Merkittävimmät kohteet ovat edelleen jatkuva palvelukeskuksen rakentamisen jatkaminen ja loppuunsaattaminen. Lisäksi on varauduttu terveyskeskuksen sprinklauksen rakentamiseen, Pirtin alueen pihatöihin, ambulanssitallin lämmönvahtimen uusimiseen, vuokratalo 4:sen pesuhuoneremonttiin ja Venevalkamantien peruskorjaukseen. Kaikkiaan investointiohjelmassa ovat seuraavat kohteet: - Kirjaston/YPP:n irtaimisto - muu irtaimisto(agrekaatti) - Kirjaston ja yhteispalvelupisteen yhdistäminen - Palvelukeskus - Terveysaseman/hoivaosaston sprinklaus - Ambulanssitallin lämmönvaihdin - Halkovaja - Kaukolämpölaitoksen toteuttajan/toimijan kilpailutus - Vuokratalo 4:n pesuhuoneremontit - Pirtin alueen pihatyöt - Venevalkamantien peruskorjaus Ristijärven kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt hallintosäännön määräysten perusteella rakentamislautakunnan hankintarajaksi (alv 0%) ja kunnanhallituksen hyväksymän investointiohjelman mukaisten rakentamishankkeiden hankintarajan kunnanvaltuuston hankintarajaan saakka. Liite 2 Investointiohjelma 2014 Valmistelija Tekninen päällikkö Harri Helenius, puh Teknisen päällikön ehdotus: Rakentamislautakunta hyväksyy investointiohjelman vuodelle 2014 ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti teknisen päällikön ehdotus.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta VALITUS PALJAKAN METSÄTIEN PERUSPARANNUKSESTA RAKLTK 6 Matti ja Irmeli Partio ovat jättäneet Ristijärven tielautakunnalle päivätyn valituksen (Liite 3) koskien Paljakan metsätien parannusta. Asianosaiset omistajat tien vaikutuspiirissä olevan Niittypaljakka nimisen tilan, jonka rekisterinumero on 226:7. Niittypaljakan pinta-ala on 10,950ha. Partioiden mukaan kyseisen tilan läpi virtaa kirkaspuro ja sen vaikutuksessa oleva maa-alue on n. 40m. puron molemmin puolin. Lisäksi puron molemmin puolin on metsälakikohde, jolloin tämän alueen käyttö metsätalouteen on metsälaissa kielletty. Lisäksi Niittypaljakassa on n. 5ha rimpimäistä luonnonniittyä, jota ei voi laskea metsätalousmaaksi. Partioiden mukaan tilalla on metsätalousmaaksi luokiteltua maata on 4,0ha, joka on heidän mielestään se maa-alue, joka voidaan laskea tien vaikutusalueeseen. Muut alueet ovat heidän mielestään joutomaata, eivätkä tarvitse tietä ja sitä kautta kuluta. Lisäksi Partiot ovat liitteessä todenneet, että 300m:n päässä on tie, jonka kautta kulku olisi edullisempi järjestää. Päätökset perusparannushankkeen toteutuksesta on tehty tiekunnan yksimielisellä päätöksellä. Samassa kokouksessa on vahvistettu myös perusparannusta varten ns. rakentamisyksiköt. Kokouksessa on ollut edustettuna myös Matti ja Irmeli Partion Niittypaljakka R:no 226:7 tila. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävillä yksityistielain mukaisesti ja valitusaikana valituksia ei ole tullut. Perusparannushankkeen on suunnitellut ja toteuttanut Suomen metsäkeskuksen Metsäpalvelut (nykyään Otso Metsäpalvelut) Paljakan metsätien osakkaiden toimeksiannosta. Otso Metsäpalvelut on antanut päivätyn vastauksen asianosaisten reklamaatioon laskutuksesta. Liite 3. Liite 4. Valmistellut Matti ja Irmeli Partion päivätty valitus OTSO Metsäpalvelujen päivätty vastaus laskutusreklamaatioon. tekninen päällikkö Harri Helenius puh Teknisen päällikön ehdotus: Matti ja Irmeli Partion valitus Ristijärven tielautakunnalle ei aiheuta toimenpiteitä Paljakan metsätien tiekunnan päätöksiin.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti teknisen päällikön ehdotus.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta TENHO JA PIRJO KEMPPAISEN YMPÄRISTÖLUPAA KOSKEVA LAUSUNTOPYYNTÖ RAKLTK 7 Aluehallinto pyytää Ristijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Tenho ja Pirjo Kemppaisen ympäristölupahakemuksen johdosta. Hakijoiden tarkoituksena on laajentaa maidontuotantoa ja sitä kautta rakentaa uusi lypsykarja pihatto. Tavoitteena on sijoittaa ko. rakennukseen 79 lypsylehmää, 40 hiehoa ja 30 vasikkaa. Tilan nykyinen eläinmäärä on 24 lypsylehmää, 15 hiehoa ja 16 vasikkaa. Laajennuksen jälkeen tilan nykyinen eläinsuoja jää varastotilaksi. Toiminta sijoittuu noin 20 kilometriä Ristijärven keskustaajamasta itä-koilliseen Ristijärven kylään Lehtovaaran tilalle. Kohteen osoite on Salokyläntie 123A, Hyrynsalmi. Lanta käsitellään eläinsuojassa lietelantamenetelmällä. Poikima- ja sairaskarsinoissa on kuivikepohja. Uuden pihaton yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi 2500 m3:n betoninen lietesäiliö. Lisäksi olemassa olevan eläinsuojan läheisyydessä sijaitsee 486 m3:n ja 552 m3:n betoniset säiliöt. Kuivikepohjat tyhjennetään 2-4 kertaa vuodessa uuden eläinsuojan läheisyyteen rakennettavaan 108 m2:n betoniseen avolantalaan. Maitohuoneen ja eläinsuojien muut pesuvedet johdetaan lietesäiliöön ja sosiaalitilojen wc-vedet umpisäiliöön tai kompostikäymälään. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoa on 108ha. Asiakirjat on nähtävänä Ristijärven kunnanvirastossa. Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen toimitiloissa Oulussa. Liite 5 Valmistellut Aluehallintoviraston päivätty lausuntopyyntö. Tekninen päällikkö Harri Helenius, puh Teknisen päällikön ehdotus: Rakentamislautakunnalla ei ole huomautettavaa asiaan liittyen. Hyväksyttiin yksimielisesti teknisen päällikön ehdotus.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta ILMOITUSASIAT RAKLTK 8 Saatetaan lautakunnan tietoon seuraavat ilmoitusasiat: 1) Liikennevirasto. Kirje Tiesuunnitelman hy väk sy mispää tös Vt 5, mt 888 ja mt 8881 taajamateiden parantaminen, Ris tijär vi. 2) Väestörekisterikeskus. Ohje Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen ilmoittaminen. 3) Fortum Power and Heat Oy. Puitesopimus Oulujoen vesistöalueen säännöstelystä ja muista toimista. 4) ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Ohje korjaus- ja energia-avustusten hakemiseen. 5) Loiste Energia Oy. Sähköntoimitussopimuksen vahvistusilmoitus Jokikylään 6) Pelastuslaitos. Lausuntopyyntö pelastustoimen aluejaosta 7) Fingrid. Reunavyöhykkeiden puunkorjuu 8) Maanmittauslaitos) Ilmoitus toimituksen merkitsemisestä kiinteistörekisteriin.(hyttilä) Teknisen päällikön ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Rakentamislautakunta Liite x OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 2, 3, 5, 8 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: ---- HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: ---- OIKAUSVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Ristijärven kunta / Rakentamislautakunta Aholantie RISTIJÄRVI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika 30 päivää. Viranomainen: 6 Lapin Käräjäoikeus Valtakatu ROVANIEMI 7 Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) OULU

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Rakentamislautakunta 18.05.2011 AIKA 17:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 188 Kunnanhallitus 04.04.2012 ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 82 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 192 83 Sotkamon kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 30.06.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot