V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 2 Vuosikertomus 2012 Vanha merikotka Hallavaarassa 2010, Markku Rantala.

3 SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2012 sisällys Hallituksen katsaus Vastuuntuntoinen toimija 4 Toimitusjohtajan katsaus Kurssi kääntyy toiminnan eriyttämisellä ja investoinneilla jatkossa välineet kasvuun 6 Vuosi 2012 Hallavaaran jätekeskuksessa 8 Uusi jätelaki astui voimaan ja väritti vuoden toimintaa 10 Perustietoa yhtiöstä 13 Tilinpäätös 14 3

4 Hallituksen katsaus Vastuuntuntoinen toimija Olemme kirjanneet nettisivujemme etusivulle olevamme Vastuuntuntoinen toimija. Vastuuntuntoisena toimijana, lainsäädännön edellyttämää parhainta käytettävissä olevaa teknologiaa hyödyntäen sekä kustannusvastaavuutta noudattaen Satakierto tuottaa ja kehittää kustannustehokasta jätehuoltopalvelua. - paljon luvattu, mutta näin uskon olemme toimineet - ja tulemme jatkossakin toimimaan. Hallitus on tuohon sitoutunut ja valvoo tämän toteutumista. Vuoden 2012 keväällä yhtiökokouksessa yhtiömme hallituksen jäsenet hieman vaihtuivat, mutta jäsenmäärä säilyi ennallaan. Hallituksen jäsenmäärä on koko yksitoistavuotisen historian ollut yhdeksän jäsentä, lisäksi esittelijänä on toiminut yhtiön toimitusjohtaja. Näkemykseni mukaan hallituksemme jäsenet ovat olleet hyvin sitoutuneita hallitustyöskentelyyn. Hallituksemme on käytännössä ollut aina täysimääräisenä paikalla. Hallitustyöskentelyä on kuvastanut runsas keskustelu ja kulloinkin esillä olleita asioita on pohdittu usealta suunnalta ennen päätöksiä, jotka ovat syntyneet aina kuitenkin yksimielisesti. Vuoden 2012 aikana olemme hallituksessa tehneet runsaasti töitä johtuen uuden jätelain tuomista muutoksista, sekä hankintalain vaatimuksista. Yhtiömme liiketoimintojen kirjanpitoa on eriytetty, jotta voimme eritellä viranomaisille julkisen jätelaitostoiminnan sekä vapaan kilpaillun liiketoiminnan talouden luvuin. Muutos tehtiin vuoden 2012 alusta lukien. Lisäksi olemme hallituksessa selvittäneet muita lakien ja asetuksien tuomia vaatimuksia. Omien päätöksiensä tueksi hallitus päätti hankkia ulkopuolisen selvityksen jätelain ja hankintalain vaatimuksista, jotka koskevat yhtiön nykyisiä toimintoja. Saatujen selvitysten pohjalta hallitus teki päätöksen selvittää tarkemmin yhtiön osittaisjakautumista ja tueksi hallitus pestasi Ernst & Young:n. Selvityksen valmistuttua keväällä 2013 hallitus on yksimielisesti päätynyt esittämään yhtiökokoukselle yhtiön osittaisjakautumista. Osittaisjakautumisessa on tarkoitus jakaa yhtiön liiketoiminnot kahteen yhtiöön seuraavasti: Satakierto Oy:lle jää yritysliiketoiminnot, joita ovat tällä hetkellä biokaasulaitokseen sekä tuhkakenttään liittyvät toimet ja uuden perustettavan yhtiön (työnimeltään Hallavaara Oy) tehtäväksi jäävät lakisääteiset julkisen hallinnon järjestettäväksi määrätyt tehtävät, joita ovat mm. yhdyskuntajätteen vastaanotto, kierrätys, neuvonta jne. Muutos on hyvin pitkälti lainsäätäjän ohjaama, ei nykyisen Satakierto Oy:n omistajien tahto, mutta halutessamme noudattaa lainsäätäjän laatimia lakeja ja asetuksia muita mahdollisuuksia oli hyvin vähän. Kuitenkin uskon ja toivon, että jatkossakin toimimme hyvässä yhteistyössä - uskallan jopa sanoa kuten yksi yhtiö. Asiakas ei toimintojen eriyttämistä huomaa juuri muussa kuin laskuttajan nimessä. 4 Vuosikertomus 2012

5 Hallavaaran lintuja 2013, Hannu Koskinen. Satakierto toimii osaltaan toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden edistäjänä. Elämme muutenkin mielenkiintoisia aikoja - toiminta-alueemme kuntiin on keväällä 2013 perustettu yhteinen jätelautakunta. Mitä kaikkea tämä tuo tullessaan, jää nähtäväksi. Satakierto Oy jatkaa jatkossakin toimintojensa kehittämistä puhtaamman ja paremman ympäristön puolesta. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia asiakkaitamme, sidosryhmäläisiämme ja yhtiön omaa henkilökuntaa vuodesta Ala on jatkossakin kiinnostava, kehittyvä, nousevan auringon ala. Säkylässä 20. helmikuuta 2013 Olli-Pekka Marttila Satakierto Oy Hallituksen puheenjohtaja 5

6 Toimitusjohtajan katsaus Kurssi kääntyy toiminnan eriyttämisellä ja investoinneilla jatkossa välineet kasvuun Satakierron yhdestoista toimintavuosi oli hieman edellisvuotta parempi, mutta kasvua rajoittivat tekniset ongelmat ja kapasiteetin joustamattomuus. Loppuvuoden ongelmat biokaasulaitoksessa vähensivät vastaanottomääriä ja rajoittivat myös eri laatuisten lietteitten vastaanottoa. Yhdyskuntajätettä otettiin vastaan yhteensä tonnia, joka oli 10 % edellistä vuotta vähemmän. Vähennystä tapahtui lähinnä teollisuudesta tulevan sekajätteen määrässä, muiden loppusijoitettavien jakeiden toimitusmäärien ollessa edellisvuoden luokkaa. Vuoden 2012 liikevaihto ylsi ,00 euroon (vuonna ,29) ollen näin 2,8 % edellistä vuotta parempi. Historiallisesti liikevaihtotaso oli yhtiön toiseksi korkein. Liikevoitto tilikaudelta oli ,22 euroa ( ,05), joka pitää sisällään euron pakollisten varausten noston edellisen vuoden tapaan. Liiketuloksessa oli parannusta yhteensä 12,9 %. Pakollisten varausten tasoksi muodostui tilikauden päättyessä euroa. Varauksilla on määrä kattaa loppusijoitusalueiden peitto-, jälkihoito- ja valvontakustannukset. Vastuu näistä alueista on 30 vuotta sulkemishetkestä alkaen. Yhtiö teki tilikaudella ,97 euron (85.990,20) voiton, joka on 86,1 % edellistä vuotta enemmän. Tulosparannus on osaltaan määräpohjaista, mutta siihen ovat vaikuttaneet myös toiminnan tehostamistoimenpiteet. Toimintavuonna kaikki käsittelyhinnat pysyivät ennallaan. Taseesta poistettiin toteutuskelvottomana biokaasun siirtolinja, jonka tasearvo oli ,37. Vertailukelpoinen tulostaso olisi ilman poistoa ollut liki kolminkertainen. Yhtiön taseen loppusummaksi muodostui ,83 euroa ( ,01). Strategisista kehityshankkeista toimintaan vaikutti tuhkakentän valmistuminen tilikauden alkuun, mikä mahdollisti tuhkan vastaanoton koko vuoden aikana. Kentän sadevesipumppaamon toteutus tapahtui maaliskuussa 2013, mutta kenttärakenteet olivat täysin valmiit vuoden 2012 puolella. Satakierto on ollut mukana lounaisen Suomen jätevoimalan hankeselvityksessä, jonka tuloksena päädyttiin lopulta yhteisen hankintarenkaan perustamiseen. Hankintarenkaalla kilpailutetaan yhteisesti laitosten tarvitsema jätteenpolttokapasiteetti. Energiahyödyntämiskapasiteettia tarvitaan, jotta vuonna 2016 voimaan astuvan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon aiheuttama loppusijoituskelvoton yhdyskuntajäte voidaan hyödyntää tuottamalla sähköä ja kaukolämpöä. Koska hankintarenkaan kapasiteettivaraukset alkavat vasta vuoden 2017 alussa, varataan kapasiteettia tilapäisesti muualta ja tarvittaessa jätettä voidaan myös paalata varastoon. Yhtiö investoi tilikautena jätelavojen pesuhalliin, joka toteutettiin yhtiön teollisuushallin kylkeen. Inves-toinnin kokonaisarvo oli ,77 euroa. Kuntavastuun penkan lopputöitä ei voitu suorittaa suunnitellusti loppuun tilikauden aikana, koska peittotapaan vaadittiin teknisiä selvityksiä AVI:lta. Lupa saatiin selvitysten jälkeen helmikuussa 2013 ja loppupeitto voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla keväällä ja kesällä Kapasiteetin joustavuuden lisäämi- 6 Vuosikertomus 2012

7 Liikevaihto seksi ja kasvun mahdollistamiseksi selvitetään uuden lietteen vastaanottoaltaan rakentamista biokaasulaitoksen viereen. Allasratkaisulla voidaan tasata biokaasulaitoksen määrällistä vastaanottoa ja sekoittaminen altaissa tekee reaktorin syötteestä myös tasalaatuisempaa. Samalla tavoin tutkitaan mahdollisuutta kompostointilaitokselle, joka sekin luo edellytyksiä vastaanottaa biokaasulaitokselle sopimattomia, mutta muutoin hyödynnettävissä olevia biojakeita. Kompostointi ja biokaasulaitos tukevat toisiaan tulevaisuudessa ja tarjoavat sitä kautta asiakaskunnalle suuremman vastaanottokapasiteetin ja laajemmat palvelut Tulos Satakierto on jakautumassa osittaisjakautumisen kautta ensi kesänä siten, että nykyisestä Satakierto Oy:stä irrotetaan jätelaitostoiminta erilleen uuteen, perustettavaan yhtiöön. Osakkaat vaihtavat osakkeita niin, että jätelaitoksen omistus on täysin kuntien keskeinen ja vastaavasti Satakierto Oy:ssä on edelleen vähemmistöomistus kunnista. Toimella selkeytetään liiketoimintojen rajaa, mutta asiakaspintaan jakautumisella ei ole vaikutusta. Hallavaaran pinta-alasta valtaosa jää jätelaitokselle, mutta aluemuutokset ovat mahdollisia jatkossa, mikäli toimintojen järkevä sijoittaminen sitä edellyttää. Yrityspalvelulle jakautuminen tarjoaa kasvuja kehitysmahdollisuuksia, joita nykyrakenteella ei voida saavuttaa % 30 % 25 % 20 % Liiketulos -% 33 % 28 % 25 % 25 % 23 % 22 % 20 % 15 % 10 % 12 % 16 % 8 % 9 % Eerik Yrjölä Toimitusjohtaja 5 % 0 %

8 Vuosi 2012 Hallavaaran jätekeskuksessa Hallavaaran vuosi Biojätteet Biokaasulaitos lähti toimimaan hyvin alkuvuonna 2012 edellisvuoden lopulla tehdyn reaktorin sekoitinakselin vaihdon ja muiden korjausten jälkeen. Kesään mennessä laitoksen tuotanto oli päässyt täyteen vauhtiinsa ja biokaasua tuli paremmin kuin kertaakaan aiemmin laitoksen historiassa. Kaasulla päästiin tuottamaan sähköä molempien turbiinien voimin ja toiminta näytti varsin hyvältä. Ympäristölupamme salli avokompostoinnin siihen asti kunnes biokaasulaitos saadaan täyteen toimintaan. Hallikompostoinnille haettiin lupaa vuonna 2011 ja avokompostoinnille saatiin jatkoa hakemuksen käsittelyn ajaksi. Keväällä 2012 saimme päätöksen, että pelkän hallikompostoinnin ei katsota olevan riittävä käsittelymuoto ja luvan saamiseksi vaaditaan rumpukompostori. Rumpukompostoriin ei löytynyt sillä hetkellä investointihalua, joten kompostoitavien jätteiden vastaanotto piti lopettaa ja se tehtiin syyskuun alusta alkaen. Osa aiemmin kompostointiin menneistä jakeista oli sellaisia, että niiden vastaanotto piti kokonaan lopettaa. Osa jakeista voidaan vastaanottaa jätepenkkaan, mutta tämä mahdollisuus päättyy, kun orgaanisen jätteen penkkauskielto astuu voimaan vuoden 2015 lopussa. Joitakin aiemmin kompostoituja lietteitä yritettiin hyödyntää biokaasulaitoksessa, huonoin seurauksin. Joko nämä lietteet sisälsivät jotakin prosessiin sopimatonta tai laadun ja määrän muutos oli liian suuri bakteerille, mutta joka tapauksessa seurauksena oli metaanintuotannon romahtaminen lähes saman tien, kun uusia jakeita laitokseen laitettiin. Näiden jakeiden vastaanottaminen biokaasulaitokseen lopetettiin hyvin pian, mutta prosessin elpymiseen meni koko loppuvuosi. Elpymisen loppuvaiheessa reaktorissa oli myös poikkeuksellisen voimakasta vaahtoamista, mikä teetti runsaasti töitä ja vioitti laitteita. Alkuvuonna 2013 prosessin elpymistä tuettiin tuomalla hyvin toimivaa bakteeria toisesta biolaitoksesta ja kun vaahtoaminen saatiin hallintaan, näyttää tilanne kaasuntuoton osalta taas hyvältä. Syksyn ongelmat toivat korostetusti esiin biokaasulaitoksen pul- 8 Vuosikertomus 2012

9 lonkaulat, vastaanotto- ja varastotilat. Laitoksen toimiessa huonosti lietettä ja biojätteitä jouduttiin välivarastoimaan suuria määriä jätekeskuksen piha-alueille, mikä ei voi olla toimintatapa jatkossa. Lietteen vastaanoton kapasiteetti on saatava sille tasolle, että tulevat lietteet saadaan heti vastaanotettua. Varastotilaa on oltava riittävästi, että lietteiden sijoitus on hallittua myös prosessissa mahdollisesti ilmenevien ongelmien sekä huoltokatkojen aikana. Aina tulee olemaan myös laitokseen soveltumattomia biohajoavia jakeita, joille kompostoinnin järjestäminen tuntuisi järkevältä, vaikka laitosmaisessa kompostoinnissa vastaanottohinta on varmasti avokompostointia kalliimpi. Tuhkakenttä Vuoden vaihteessa käyttöön otettu tuhkakenttä on ollut aktiivisessa käytössä. Ensimmäisenä valmistuneelle puolelle on vastaanotettu Fortumin lentotuhkaa ja kuonaa koko vuosi. Kesällä saatiin viimeisteltyä jälkimmäisen kenttäpuoliskon rakenteet ja syksyllä aloitettiin Sucros Oy:n kivihiilen poltosta syntyvän kuonan vastaanotto. Kentälle vastaanotetut jakeet täyttävät tavanomaisen jätteen vaatimukset ja tavoitteena on, että tuhkat olisivat kentällä vain välivarastossa ja niille löytyisi hyötykäyttöä kolmen vuoden sisällä niiden tuomisesta. Tämä tuo tuhkan varastointiin haasteensa, sillä jos halutaan välttyä jäteverolta, pitää ensimmäisenä sisään tullut tuhka myös hyötykäyttää ensimmäisenä, jolloin tuhka pitää aumata niin, että se ei mene sekaisin ja aumojen välissä mahtuu tekemään koneella töitä. Tuhkakentän rakenteiden osalta joitakin kentän ulkopuolisia rakenteita on vielä viimeistelyä vailla ja kenttä odottaa lopputarkastustaan. Alkuvuonna 2013 loput tuhkakenttään liittyvät rakenteet saadaan viimeisteltyä ja kenttä lopputarkastettua Jätepenkat Vanhan jätepenkan peittoon ei saatu toteuttamislupaa vuoden 2012 aikana, joten viimeisen peittoalueen työt eivät edenneet kuluneen vuoden aikana. Lupa tuli helmikuussa 2013 ja työt aloitetaan heti sään salliessa. Peittotöiden jälkeen penkan viimeistely vaatii vielä kaatopaikkakaasujen käsittelyn järjestämisen. Uuden penkan osalta sinne vastaanotettaviin jakeisiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ja esim. hyvin vesipitoisten jakeiden vastaanottaminen on lopetettu. Jatkossa mm. puun suuri osuus rakennusjätteestä on asia, johon pitää kiinnittää huomiota niin jätelain hengen täyttämisen vuoksi kuin penkan käyttöiän pidentämiseksikin. Kaatopaikka-alueen roskaantumista pyritään hillitsemään välipeittojen avulla ja pitämällä aiempaa pienempi alue jätetäytöstä kerrallaan avoinna. Uusi penkka on myös kohonnut jo niin ylös, että uuden ja loivemman penkkatien rakentaminen alkaa olla ajankohtaista eikä mahdollisen seuraavan läjitysalueen pohtiminenkaan ole ennenaikaista. Yleisiä kehityskohteita Helmikuussa 2013 siirryttiin Satakierto Oy:ssä sähköisten laskujen lähettämiseen. Alun hankaluuksien jälkeen laskutus on alkanut sujumaan hyvin. Hallavaaran alueen yleistä siisteyttä kohennettiin uusimalla pihan asfaltteja syksyllä Asfalttien uusiminen helpottaa piha-alueen siistinä pitämistä. Vuoden vaihteessa valmistui myös jäteautojen lavojen ja perien pesuun tarkoitettu pesuhalli. Myös tämän investointi auttaa osaltaan yleisen siisteyden ylläpitämisessä, kun jätteensä Hallavaaraan tyhjentävät autot pääsevät lähtemään alueelta puhtaana eikä lavoilta valu lietettä tai jätteitä jätekeskuksen piha-alueelle tai teille. 9

10 Uusi jätelaki astui voimaan ja väritti vuoden toimintaa Kuluneen vuoden toimintaa on värittänyt toukokuussa voimaan astunut uusi jätelaki ja sen tuomat muutokset. Yksi välittömästi jätteiden vastaanottoon vaikuttanut muutos oli siirtoasiakirjavaatimuksen laajentuminen rakennusjätteeseen. Jätelaissa määrätään kuntia perustamaan jätelautakunta, jonka päätäntävallan alle siirtyvät kaikki kuntien jätehuollon järjestämisvelvollisuuteen liittyvät asiat, mikä pitää sisällään myös kuntavastuulla olevien jätteiden vastaanottomaksujen määräämisen ja monia muita jätekeskukseen suoraan vaikuttavia asioita. Satakierto Oy:n osakaskunnista koostuva alueellinen jätelautakunta aloitti toimintansa vasta maaliskuussa Monissa jätelain muutoksissa on siirtymäaika, ja vaikka varsinaiset muutokset tulevat voimaan vasta myöhemmin, niihin pitää varautua hyvissä ajoin ja ne pitää ottaa huomioon toiminnassa ja tiedottamisessa jo nyt. Tiedotus Kuluneena vuonna tiedottamisen ja neuvonnan osalta on jatkettu melko perinteisellä linjalla. Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muutokset määrittelivät pitkälti sekä sisäisen että ulkoisen tiedotuksen aihepiirit. Satakierto Oy:n oman tiedotuslehden sivumäärää lisättiin kahdeksasta kahteentoista ja kuvituksessa on pyritty käyttämään aiempaa enemmän omaa kuvitusta ostokuvituksen sijaan. Muutoksesta on saatu hyvää palautetta. Vuonna 2013 paneudutaan verkkosivujen täydelliseen uudistamiseen niin sisällön kuin ulkoasunkin osalta. Hyötyjätteet Lukujen valossa jätteiden hyötykäytön suuntaus oli epäsuotuisa ja Vastaanotettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä kg/asukas Hyötyjätteiden keräysmäärät ekopisteiltä Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysmäärät ovat nousseet vuosi vuodelta ja vuonna 2012 oltiin jo lähes huippuvuoden 2006 tasolla. Keräysmäärissä oli lisäystä erityisesti televisioiden ja pienlaitteiden osalta. Ekopisteiltä vastaanotettiin vuonna 2012 keräyslasia 67 tn ja pienmetallia n. 46 tn. Lasin keräysmäärät olivat edelleen laskussa huippuvuodesta 2010, kun taas pienmetallin asukaskohtaiset keräysmäärät palasivat tavanomaiselle tasolleen puolentoista kilon tuntumaan /asukas. 10 Vuosikertomus 2012

11 Nuori isolokki Hallavaarassa 2010, Markku Rantala. hyötykäytön määrä suhteessa jätepenkkaan sijoitettavaan jätteeseen väheni neljällä prosenttiyksiköllä. Kysymyksessä on kuitenkin lähinnä tilastoharha, sillä muutos johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että hyötykäytettäviä maamassoja tuotiin kolmannes edellisvuotta vähemmän. Muiden hyötykäytettävien jakeiden osalta tuoduissa määrissä oli reilun kymmen prosenttiyksikön nousua. Hallavaaran jätekeskukseen saatiin pitkän odotuksen jälkeen puristekontti pahville kevättalvella Kontti on löytänyt käyttäjänsä ja tyhjennysväliksi on vakiintunut noin joka toinen kuukausi. Puristekonttiin mahtuu täytenä kg pahvia, joten ensimmäisen vuoden aikana jätekeskuksen puristekonttiin kerättiin vajaa 10 tonnia pahvia. Pyhäjärviseudulla Satakierron ekopisteillä kerätyn pahvin määrä oli kuluneena vuonna n.70 tn, joten tähän määrään jätekeskuksen pahvikontti toi huomattavan lisän. Käytössä on tullut ilmi, että käytettynä hankittu puristekontti ei malliltaan sovi parhaalla mahdollisella tavalla pahvin keräämiseen. Pahvin keräys on tuottajavastuun alaista ja uuden jätelain myötä laajentunut pakkausmateriaalien tuottajavastuu tuonee siirtymäajan jälkeen muutoksia myös hyötyjätteiden keräysverkostoon. Uusia investointeja pakkausmateriaalien keräämiseksi pitääkin harkita erityisen huolella, vaikka toimiva pahvinkeräyskontti jätekeskuksessa olisi tarpeen ja nykyiselle puristekontille löytyisi varmasti muuta käyttöä. Jätteiden hyötykäyttö vuonna 2012 Hallavaaran jätekeskuksessa vastaanotettiin tn jätettä, mikä oli tn vähemmän kuin v Vähennys tapahtui pääasiassa hyötykäytettävien lievästi pilaantuneiden maiden sekä täytemaiden vastaanottomääristä, mikä vaikuttaa myös hyödynnettyjen jätteiden prosenttiosuuteen. 11

12 Huittisten paloasema Ekopisteiden osalta suurin muutos tehtiin Huittisten paloaseman vaarallisen jätteen keräyspisteessä. Samassa pihassa toimivan palolaitoksen toivomuksesta vaarallisen jätteen keräyspiste erotettiin toiminnallisesti paloasemasta väliaidalla ja kulkuyhteys järjestettiin Klaavolantieltä oman liittymän kautta. Keräyskontit siirrettiin vanhan paloharjoitustornin paikalle alueelle, joka on asfaltoitu ja viemäröity. Asfaltti helpottaa alueen puhtaanapitoa ja viemärit ovat öljynerotuskaivoilla varustetut. Vaarallisten jätteiden osalta Huittisten paloasemalla kerättävät jakeet pysyivät samoina. Saadun palautteen perusteella keräyspisteeseen lisättiin syväkeräysastiat lasille, pienmetallille ja paperille. Lisäksi UFF toi alueelle keräyslaatikon vaatteille. Naapuruston toivomuksesta keräyspisteen käyttöä rajoitettiin portilla ja aukioloajoilla. Keräyspiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-17 ja lauantaisin klo Portin avaamisesta ja sulkemisesta huolehtivat palomiehet. Keräyspiste on ahkerassa käytössä, mutta sen siistinä pitäminen on ollut ongelmallista ja lisäksi sähkö- ja elektroniikkaromun sekä kylmälaitteiden osalta ongelmana on laitteiden purkaminen ja osien irrottaminen. Pisteen aukioloaikojen rajaamista ja auki pitämistä vain miehitettynä harkitaan. Muiden ekopisteiden osalta pyrittiin lähinnä ylläpitämään olemassa oleva palvelutaso. Loiman ekopisteen keräysastioiden edusta asfaltoitiin toimenpideluvan määräysten mukaisesti Huittisten paloasemalla tehtyjen asfaltointitöiden yhteydessä. Säkylän keskustan ekopisteelle oli määrä hakea uusi sijoituspaikkavuoden 2012 loppuun mennessä, mutta siirrolle saatiin vuosi jatkoaikaa ja pisteelle etsitään sopivaa sijoituspaikkaa Säkylän uudelta liikealueelta vuoden 2013 aikana. 12 Vuosikertomus 2012

13 Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto Satakierto Oy perustetaan Yhtiö aloitti toimintansa ja ottaa vastatakseen Hallavaaran jätekeskuksen Osakaskunnat siirtävät vastuun ongelmajätehuollon ja kierrätyksen järjestämisestä Satakierrolle Satakierron kotisivut käyttöön, Ekomaksuosuus jätehinnoittelussa käyttöön Ensimmäinen tiedotuslehti jaetaan joka talouteen Hallavaaran alueen vesihuoltosuunnitelma valmistuu Siirtoviemäri Euran puhdistamolle valmistuu Uusi suotovesiallas otetaan käyttöön Vampulan kunnan yhdyskuntajätteet Hallavaaraan Pyhäjärviseudun ekopisteet uusitaan Molok-syväkeräysastioin Yhtiön nimi muutetaan Satakierto Oy:ksi Jätekeskuksen toiminnalle uusi ympäristölupa Biokaasulaitos aloittaa toimintansa Uusi EU-tasoinen jätepenger hyväksytään käyttöön Huittisten kaupunki Satakierron osakkaaksi Satapalsta nettikirpputori avautuu Biokaasulaitoksen laajennuksen YVA hyväksytään ISO mukainen ympäristöjärjestelmä otetaan käyttöön Satakierto ostaa tontillaan olevan Novagro Oy:n hallin Uusi täyspitkä vaaka otetaan käyttöön Biokaasulaitoksen reaktoriremontti valmistuu Tuhkakentän ensimmäinen puolikas valmis ja ensimmäiset tuhkakuormat Fortumilta tulevat Avokompostointi lopetetaan Pesuhalli valmistuu 13

14 SATAKIERTO OY - TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO MUUTOS LIIKEVAIHTO , ,29 +2,8 % Liiketoiminnan muut tuotot 5 206, ,85 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,76 +86,3 % Ulkopuoliset palvelut , ,03 +14,5 % , ,79 +35,2 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,44 +17,2 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 +23,2 % Muut henkilösivukulut , ,72 +16,2 % , ,59 +18,0 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,27 +8,2 % Liiketoiminnan muut kulut , ,44-9,3 % LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,05 +12,9 % Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 3 135, ,00 +56,8 % Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,54-39,1 % Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,77-31,0 % , ,23-31,9 % VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,82 +21,7 % VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,82 +21,7 % Tilinpäätössiirrot Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) , ,86 Tuloverot Tilikauden verot , ,76 +28,8 % TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,20 +86,1 % 14 Vuosikertomus 2012

15 SATAKIERTO OY - TASE Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,09 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,94 Koneet ja kalusto , ,22 Muut aineelliset hyödykkeet , ,53 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,80 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 180, ,00 Muut saamiset , , , , , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,81 Lainasaamiset 0, ,00 Muut saamiset , ,58 Siirtosaamiset 2 233, , , ,92 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,64 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,84 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,69 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , ,60 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,55 Lyhytaikainen Pääomalainat , ,40 Lainat rahoituslaitoksilta , ,11 Ostovelat , ,19 Muut velat , ,18 Siirtovelat , , , , , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,01 15

16 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Arvostus-ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: Hyödykeryhmä arvioitu pitoaika poisto poisto vuotta prosentti menetelmä Asfaltit 10 tasapoisto Uusi Jätetäyttöalue 30 tasapoisto Tuhkanläjitysalue 30 tasapoisto Jäteaseman vaakaperustukset 15 tasapoisto Biokaasulaitoksen kalusto 15 tasapoisto Biokaasulaitos 7 % menojäännöspoisto Rakennukset 7 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Olennaiset pakollisten varausten muutokset: Muut pakolliset varaukset tilikauden alussa , ,00 Tilikauden muutos , ,00 Muut pakolliset varaukset tilikauden lopussa , ,00 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Oman pääoman erittely: Osakepääoma tilikauden alussa , ,00 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio tk:n alussa , ,64 Osingonjako 0,00 0,00 Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa , ,64 Tilikauden voitto/tappio , ,20 Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa , ,84 Oma pääoma yhteensä , ,84 Laskelma jakokelpoisista varoista omassa pääomassa: Edellisten tilikausien voitto , ,64 Tilikauden tulos (voitto+/tappio-) , ,20 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä = , ,84 Pakollisten varausten olennaiset erät: Jälkihoitovaraus ,00 euroa. 16 Vuosikertomus 2012

17 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET: Vastuut ja vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain: Lainat rahoituslaitoksilta , ,06 Yhtiö on suojannut Nordean lainan koronvaihtosopimuksella. Satakierto Oy, sopimuskorko 3,84 % / Nordea, Euribor 1 kk. Taseeseen sisältymättömät muut annetut vastuusitoumukset, joita ei ole merkitty taseeseen: Annetut kiinteistökiinnitykset , ,00 Yrityskiinnityksen yhteismäärä , ,00 Yhteensä , ,00 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ: Henkilökunnan lukumäärä: Toimihenkilöiden keskimääräinen lukumäärä 3 2 Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 5 6 Henkilöstön määrä yhteensä 8 8 KERTYNEESTÄ POISTOEROSTA JA VAPAAEHTOISISTA VARAUKSISTA OMAAN PÄÄOMAAN MERKITTY OSUUS: Koneiden ja kaluston poistoero , ,69 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat euroa, josta tilikauden voitto on euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksi eikä myöskäan OYL 13:2 :ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjako-kelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Euroa Osinkona jaetaan 0,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 0 Jätetään vapaaseen omaan pääomaan Yhteensä Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko Euran, Säkylän ja Köyliön kunnilta saatu pääomalaina ,00 euroa on koroton ja erääntyy maksettavaksi kymmenessä tasaerässä kymmenen vuoden aikana, toinen erä erääntyy

18 SATAKIERTO OY - ALLEKIRJOITUKSET Hallituksen jäsenten allekirjoitukset Säkylässä, helmikuun 21. päivänä 2013 Antti Jantunen Olli-Pekka Marttila Pekka Kariniemi Juha Nummela Teuvo Askonen Harri Lehtonen Markku Reunanen Markku Haikonen Arto Metsämäki Toimitusjohtajan allekirjoitus Säkylässä, 21. helmikuuta 2013 Erik Yrjölä TILlNPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Pomarkussa, 23 päivänä maaliskuuta 20I3 Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, HTM-yhteisö Risto Pohjanpiiri, JHTT, HTM 18 Vuosikertomus 2012

19 19

20 Harmaalokkeja ja varislintuja Hallavaarassa 2012, Hannu Kettunen. Satakierto Oy Rantatie 268, Säkylä Hallavaaran jätekeskus Luvalahdentie 323, Köyliö puh. (02) fax (02)

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot