V U O S I K E R T O M U S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 2 Vuosikertomus 2012 Vanha merikotka Hallavaarassa 2010, Markku Rantala.

3 SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2012 sisällys Hallituksen katsaus Vastuuntuntoinen toimija 4 Toimitusjohtajan katsaus Kurssi kääntyy toiminnan eriyttämisellä ja investoinneilla jatkossa välineet kasvuun 6 Vuosi 2012 Hallavaaran jätekeskuksessa 8 Uusi jätelaki astui voimaan ja väritti vuoden toimintaa 10 Perustietoa yhtiöstä 13 Tilinpäätös 14 3

4 Hallituksen katsaus Vastuuntuntoinen toimija Olemme kirjanneet nettisivujemme etusivulle olevamme Vastuuntuntoinen toimija. Vastuuntuntoisena toimijana, lainsäädännön edellyttämää parhainta käytettävissä olevaa teknologiaa hyödyntäen sekä kustannusvastaavuutta noudattaen Satakierto tuottaa ja kehittää kustannustehokasta jätehuoltopalvelua. - paljon luvattu, mutta näin uskon olemme toimineet - ja tulemme jatkossakin toimimaan. Hallitus on tuohon sitoutunut ja valvoo tämän toteutumista. Vuoden 2012 keväällä yhtiökokouksessa yhtiömme hallituksen jäsenet hieman vaihtuivat, mutta jäsenmäärä säilyi ennallaan. Hallituksen jäsenmäärä on koko yksitoistavuotisen historian ollut yhdeksän jäsentä, lisäksi esittelijänä on toiminut yhtiön toimitusjohtaja. Näkemykseni mukaan hallituksemme jäsenet ovat olleet hyvin sitoutuneita hallitustyöskentelyyn. Hallituksemme on käytännössä ollut aina täysimääräisenä paikalla. Hallitustyöskentelyä on kuvastanut runsas keskustelu ja kulloinkin esillä olleita asioita on pohdittu usealta suunnalta ennen päätöksiä, jotka ovat syntyneet aina kuitenkin yksimielisesti. Vuoden 2012 aikana olemme hallituksessa tehneet runsaasti töitä johtuen uuden jätelain tuomista muutoksista, sekä hankintalain vaatimuksista. Yhtiömme liiketoimintojen kirjanpitoa on eriytetty, jotta voimme eritellä viranomaisille julkisen jätelaitostoiminnan sekä vapaan kilpaillun liiketoiminnan talouden luvuin. Muutos tehtiin vuoden 2012 alusta lukien. Lisäksi olemme hallituksessa selvittäneet muita lakien ja asetuksien tuomia vaatimuksia. Omien päätöksiensä tueksi hallitus päätti hankkia ulkopuolisen selvityksen jätelain ja hankintalain vaatimuksista, jotka koskevat yhtiön nykyisiä toimintoja. Saatujen selvitysten pohjalta hallitus teki päätöksen selvittää tarkemmin yhtiön osittaisjakautumista ja tueksi hallitus pestasi Ernst & Young:n. Selvityksen valmistuttua keväällä 2013 hallitus on yksimielisesti päätynyt esittämään yhtiökokoukselle yhtiön osittaisjakautumista. Osittaisjakautumisessa on tarkoitus jakaa yhtiön liiketoiminnot kahteen yhtiöön seuraavasti: Satakierto Oy:lle jää yritysliiketoiminnot, joita ovat tällä hetkellä biokaasulaitokseen sekä tuhkakenttään liittyvät toimet ja uuden perustettavan yhtiön (työnimeltään Hallavaara Oy) tehtäväksi jäävät lakisääteiset julkisen hallinnon järjestettäväksi määrätyt tehtävät, joita ovat mm. yhdyskuntajätteen vastaanotto, kierrätys, neuvonta jne. Muutos on hyvin pitkälti lainsäätäjän ohjaama, ei nykyisen Satakierto Oy:n omistajien tahto, mutta halutessamme noudattaa lainsäätäjän laatimia lakeja ja asetuksia muita mahdollisuuksia oli hyvin vähän. Kuitenkin uskon ja toivon, että jatkossakin toimimme hyvässä yhteistyössä - uskallan jopa sanoa kuten yksi yhtiö. Asiakas ei toimintojen eriyttämistä huomaa juuri muussa kuin laskuttajan nimessä. 4 Vuosikertomus 2012

5 Hallavaaran lintuja 2013, Hannu Koskinen. Satakierto toimii osaltaan toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden edistäjänä. Elämme muutenkin mielenkiintoisia aikoja - toiminta-alueemme kuntiin on keväällä 2013 perustettu yhteinen jätelautakunta. Mitä kaikkea tämä tuo tullessaan, jää nähtäväksi. Satakierto Oy jatkaa jatkossakin toimintojensa kehittämistä puhtaamman ja paremman ympäristön puolesta. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia asiakkaitamme, sidosryhmäläisiämme ja yhtiön omaa henkilökuntaa vuodesta Ala on jatkossakin kiinnostava, kehittyvä, nousevan auringon ala. Säkylässä 20. helmikuuta 2013 Olli-Pekka Marttila Satakierto Oy Hallituksen puheenjohtaja 5

6 Toimitusjohtajan katsaus Kurssi kääntyy toiminnan eriyttämisellä ja investoinneilla jatkossa välineet kasvuun Satakierron yhdestoista toimintavuosi oli hieman edellisvuotta parempi, mutta kasvua rajoittivat tekniset ongelmat ja kapasiteetin joustamattomuus. Loppuvuoden ongelmat biokaasulaitoksessa vähensivät vastaanottomääriä ja rajoittivat myös eri laatuisten lietteitten vastaanottoa. Yhdyskuntajätettä otettiin vastaan yhteensä tonnia, joka oli 10 % edellistä vuotta vähemmän. Vähennystä tapahtui lähinnä teollisuudesta tulevan sekajätteen määrässä, muiden loppusijoitettavien jakeiden toimitusmäärien ollessa edellisvuoden luokkaa. Vuoden 2012 liikevaihto ylsi ,00 euroon (vuonna ,29) ollen näin 2,8 % edellistä vuotta parempi. Historiallisesti liikevaihtotaso oli yhtiön toiseksi korkein. Liikevoitto tilikaudelta oli ,22 euroa ( ,05), joka pitää sisällään euron pakollisten varausten noston edellisen vuoden tapaan. Liiketuloksessa oli parannusta yhteensä 12,9 %. Pakollisten varausten tasoksi muodostui tilikauden päättyessä euroa. Varauksilla on määrä kattaa loppusijoitusalueiden peitto-, jälkihoito- ja valvontakustannukset. Vastuu näistä alueista on 30 vuotta sulkemishetkestä alkaen. Yhtiö teki tilikaudella ,97 euron (85.990,20) voiton, joka on 86,1 % edellistä vuotta enemmän. Tulosparannus on osaltaan määräpohjaista, mutta siihen ovat vaikuttaneet myös toiminnan tehostamistoimenpiteet. Toimintavuonna kaikki käsittelyhinnat pysyivät ennallaan. Taseesta poistettiin toteutuskelvottomana biokaasun siirtolinja, jonka tasearvo oli ,37. Vertailukelpoinen tulostaso olisi ilman poistoa ollut liki kolminkertainen. Yhtiön taseen loppusummaksi muodostui ,83 euroa ( ,01). Strategisista kehityshankkeista toimintaan vaikutti tuhkakentän valmistuminen tilikauden alkuun, mikä mahdollisti tuhkan vastaanoton koko vuoden aikana. Kentän sadevesipumppaamon toteutus tapahtui maaliskuussa 2013, mutta kenttärakenteet olivat täysin valmiit vuoden 2012 puolella. Satakierto on ollut mukana lounaisen Suomen jätevoimalan hankeselvityksessä, jonka tuloksena päädyttiin lopulta yhteisen hankintarenkaan perustamiseen. Hankintarenkaalla kilpailutetaan yhteisesti laitosten tarvitsema jätteenpolttokapasiteetti. Energiahyödyntämiskapasiteettia tarvitaan, jotta vuonna 2016 voimaan astuvan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon aiheuttama loppusijoituskelvoton yhdyskuntajäte voidaan hyödyntää tuottamalla sähköä ja kaukolämpöä. Koska hankintarenkaan kapasiteettivaraukset alkavat vasta vuoden 2017 alussa, varataan kapasiteettia tilapäisesti muualta ja tarvittaessa jätettä voidaan myös paalata varastoon. Yhtiö investoi tilikautena jätelavojen pesuhalliin, joka toteutettiin yhtiön teollisuushallin kylkeen. Inves-toinnin kokonaisarvo oli ,77 euroa. Kuntavastuun penkan lopputöitä ei voitu suorittaa suunnitellusti loppuun tilikauden aikana, koska peittotapaan vaadittiin teknisiä selvityksiä AVI:lta. Lupa saatiin selvitysten jälkeen helmikuussa 2013 ja loppupeitto voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla keväällä ja kesällä Kapasiteetin joustavuuden lisäämi- 6 Vuosikertomus 2012

7 Liikevaihto seksi ja kasvun mahdollistamiseksi selvitetään uuden lietteen vastaanottoaltaan rakentamista biokaasulaitoksen viereen. Allasratkaisulla voidaan tasata biokaasulaitoksen määrällistä vastaanottoa ja sekoittaminen altaissa tekee reaktorin syötteestä myös tasalaatuisempaa. Samalla tavoin tutkitaan mahdollisuutta kompostointilaitokselle, joka sekin luo edellytyksiä vastaanottaa biokaasulaitokselle sopimattomia, mutta muutoin hyödynnettävissä olevia biojakeita. Kompostointi ja biokaasulaitos tukevat toisiaan tulevaisuudessa ja tarjoavat sitä kautta asiakaskunnalle suuremman vastaanottokapasiteetin ja laajemmat palvelut Tulos Satakierto on jakautumassa osittaisjakautumisen kautta ensi kesänä siten, että nykyisestä Satakierto Oy:stä irrotetaan jätelaitostoiminta erilleen uuteen, perustettavaan yhtiöön. Osakkaat vaihtavat osakkeita niin, että jätelaitoksen omistus on täysin kuntien keskeinen ja vastaavasti Satakierto Oy:ssä on edelleen vähemmistöomistus kunnista. Toimella selkeytetään liiketoimintojen rajaa, mutta asiakaspintaan jakautumisella ei ole vaikutusta. Hallavaaran pinta-alasta valtaosa jää jätelaitokselle, mutta aluemuutokset ovat mahdollisia jatkossa, mikäli toimintojen järkevä sijoittaminen sitä edellyttää. Yrityspalvelulle jakautuminen tarjoaa kasvuja kehitysmahdollisuuksia, joita nykyrakenteella ei voida saavuttaa % 30 % 25 % 20 % Liiketulos -% 33 % 28 % 25 % 25 % 23 % 22 % 20 % 15 % 10 % 12 % 16 % 8 % 9 % Eerik Yrjölä Toimitusjohtaja 5 % 0 %

8 Vuosi 2012 Hallavaaran jätekeskuksessa Hallavaaran vuosi Biojätteet Biokaasulaitos lähti toimimaan hyvin alkuvuonna 2012 edellisvuoden lopulla tehdyn reaktorin sekoitinakselin vaihdon ja muiden korjausten jälkeen. Kesään mennessä laitoksen tuotanto oli päässyt täyteen vauhtiinsa ja biokaasua tuli paremmin kuin kertaakaan aiemmin laitoksen historiassa. Kaasulla päästiin tuottamaan sähköä molempien turbiinien voimin ja toiminta näytti varsin hyvältä. Ympäristölupamme salli avokompostoinnin siihen asti kunnes biokaasulaitos saadaan täyteen toimintaan. Hallikompostoinnille haettiin lupaa vuonna 2011 ja avokompostoinnille saatiin jatkoa hakemuksen käsittelyn ajaksi. Keväällä 2012 saimme päätöksen, että pelkän hallikompostoinnin ei katsota olevan riittävä käsittelymuoto ja luvan saamiseksi vaaditaan rumpukompostori. Rumpukompostoriin ei löytynyt sillä hetkellä investointihalua, joten kompostoitavien jätteiden vastaanotto piti lopettaa ja se tehtiin syyskuun alusta alkaen. Osa aiemmin kompostointiin menneistä jakeista oli sellaisia, että niiden vastaanotto piti kokonaan lopettaa. Osa jakeista voidaan vastaanottaa jätepenkkaan, mutta tämä mahdollisuus päättyy, kun orgaanisen jätteen penkkauskielto astuu voimaan vuoden 2015 lopussa. Joitakin aiemmin kompostoituja lietteitä yritettiin hyödyntää biokaasulaitoksessa, huonoin seurauksin. Joko nämä lietteet sisälsivät jotakin prosessiin sopimatonta tai laadun ja määrän muutos oli liian suuri bakteerille, mutta joka tapauksessa seurauksena oli metaanintuotannon romahtaminen lähes saman tien, kun uusia jakeita laitokseen laitettiin. Näiden jakeiden vastaanottaminen biokaasulaitokseen lopetettiin hyvin pian, mutta prosessin elpymiseen meni koko loppuvuosi. Elpymisen loppuvaiheessa reaktorissa oli myös poikkeuksellisen voimakasta vaahtoamista, mikä teetti runsaasti töitä ja vioitti laitteita. Alkuvuonna 2013 prosessin elpymistä tuettiin tuomalla hyvin toimivaa bakteeria toisesta biolaitoksesta ja kun vaahtoaminen saatiin hallintaan, näyttää tilanne kaasuntuoton osalta taas hyvältä. Syksyn ongelmat toivat korostetusti esiin biokaasulaitoksen pul- 8 Vuosikertomus 2012

9 lonkaulat, vastaanotto- ja varastotilat. Laitoksen toimiessa huonosti lietettä ja biojätteitä jouduttiin välivarastoimaan suuria määriä jätekeskuksen piha-alueille, mikä ei voi olla toimintatapa jatkossa. Lietteen vastaanoton kapasiteetti on saatava sille tasolle, että tulevat lietteet saadaan heti vastaanotettua. Varastotilaa on oltava riittävästi, että lietteiden sijoitus on hallittua myös prosessissa mahdollisesti ilmenevien ongelmien sekä huoltokatkojen aikana. Aina tulee olemaan myös laitokseen soveltumattomia biohajoavia jakeita, joille kompostoinnin järjestäminen tuntuisi järkevältä, vaikka laitosmaisessa kompostoinnissa vastaanottohinta on varmasti avokompostointia kalliimpi. Tuhkakenttä Vuoden vaihteessa käyttöön otettu tuhkakenttä on ollut aktiivisessa käytössä. Ensimmäisenä valmistuneelle puolelle on vastaanotettu Fortumin lentotuhkaa ja kuonaa koko vuosi. Kesällä saatiin viimeisteltyä jälkimmäisen kenttäpuoliskon rakenteet ja syksyllä aloitettiin Sucros Oy:n kivihiilen poltosta syntyvän kuonan vastaanotto. Kentälle vastaanotetut jakeet täyttävät tavanomaisen jätteen vaatimukset ja tavoitteena on, että tuhkat olisivat kentällä vain välivarastossa ja niille löytyisi hyötykäyttöä kolmen vuoden sisällä niiden tuomisesta. Tämä tuo tuhkan varastointiin haasteensa, sillä jos halutaan välttyä jäteverolta, pitää ensimmäisenä sisään tullut tuhka myös hyötykäyttää ensimmäisenä, jolloin tuhka pitää aumata niin, että se ei mene sekaisin ja aumojen välissä mahtuu tekemään koneella töitä. Tuhkakentän rakenteiden osalta joitakin kentän ulkopuolisia rakenteita on vielä viimeistelyä vailla ja kenttä odottaa lopputarkastustaan. Alkuvuonna 2013 loput tuhkakenttään liittyvät rakenteet saadaan viimeisteltyä ja kenttä lopputarkastettua Jätepenkat Vanhan jätepenkan peittoon ei saatu toteuttamislupaa vuoden 2012 aikana, joten viimeisen peittoalueen työt eivät edenneet kuluneen vuoden aikana. Lupa tuli helmikuussa 2013 ja työt aloitetaan heti sään salliessa. Peittotöiden jälkeen penkan viimeistely vaatii vielä kaatopaikkakaasujen käsittelyn järjestämisen. Uuden penkan osalta sinne vastaanotettaviin jakeisiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ja esim. hyvin vesipitoisten jakeiden vastaanottaminen on lopetettu. Jatkossa mm. puun suuri osuus rakennusjätteestä on asia, johon pitää kiinnittää huomiota niin jätelain hengen täyttämisen vuoksi kuin penkan käyttöiän pidentämiseksikin. Kaatopaikka-alueen roskaantumista pyritään hillitsemään välipeittojen avulla ja pitämällä aiempaa pienempi alue jätetäytöstä kerrallaan avoinna. Uusi penkka on myös kohonnut jo niin ylös, että uuden ja loivemman penkkatien rakentaminen alkaa olla ajankohtaista eikä mahdollisen seuraavan läjitysalueen pohtiminenkaan ole ennenaikaista. Yleisiä kehityskohteita Helmikuussa 2013 siirryttiin Satakierto Oy:ssä sähköisten laskujen lähettämiseen. Alun hankaluuksien jälkeen laskutus on alkanut sujumaan hyvin. Hallavaaran alueen yleistä siisteyttä kohennettiin uusimalla pihan asfaltteja syksyllä Asfalttien uusiminen helpottaa piha-alueen siistinä pitämistä. Vuoden vaihteessa valmistui myös jäteautojen lavojen ja perien pesuun tarkoitettu pesuhalli. Myös tämän investointi auttaa osaltaan yleisen siisteyden ylläpitämisessä, kun jätteensä Hallavaaraan tyhjentävät autot pääsevät lähtemään alueelta puhtaana eikä lavoilta valu lietettä tai jätteitä jätekeskuksen piha-alueelle tai teille. 9

10 Uusi jätelaki astui voimaan ja väritti vuoden toimintaa Kuluneen vuoden toimintaa on värittänyt toukokuussa voimaan astunut uusi jätelaki ja sen tuomat muutokset. Yksi välittömästi jätteiden vastaanottoon vaikuttanut muutos oli siirtoasiakirjavaatimuksen laajentuminen rakennusjätteeseen. Jätelaissa määrätään kuntia perustamaan jätelautakunta, jonka päätäntävallan alle siirtyvät kaikki kuntien jätehuollon järjestämisvelvollisuuteen liittyvät asiat, mikä pitää sisällään myös kuntavastuulla olevien jätteiden vastaanottomaksujen määräämisen ja monia muita jätekeskukseen suoraan vaikuttavia asioita. Satakierto Oy:n osakaskunnista koostuva alueellinen jätelautakunta aloitti toimintansa vasta maaliskuussa Monissa jätelain muutoksissa on siirtymäaika, ja vaikka varsinaiset muutokset tulevat voimaan vasta myöhemmin, niihin pitää varautua hyvissä ajoin ja ne pitää ottaa huomioon toiminnassa ja tiedottamisessa jo nyt. Tiedotus Kuluneena vuonna tiedottamisen ja neuvonnan osalta on jatkettu melko perinteisellä linjalla. Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muutokset määrittelivät pitkälti sekä sisäisen että ulkoisen tiedotuksen aihepiirit. Satakierto Oy:n oman tiedotuslehden sivumäärää lisättiin kahdeksasta kahteentoista ja kuvituksessa on pyritty käyttämään aiempaa enemmän omaa kuvitusta ostokuvituksen sijaan. Muutoksesta on saatu hyvää palautetta. Vuonna 2013 paneudutaan verkkosivujen täydelliseen uudistamiseen niin sisällön kuin ulkoasunkin osalta. Hyötyjätteet Lukujen valossa jätteiden hyötykäytön suuntaus oli epäsuotuisa ja Vastaanotettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä kg/asukas Hyötyjätteiden keräysmäärät ekopisteiltä Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysmäärät ovat nousseet vuosi vuodelta ja vuonna 2012 oltiin jo lähes huippuvuoden 2006 tasolla. Keräysmäärissä oli lisäystä erityisesti televisioiden ja pienlaitteiden osalta. Ekopisteiltä vastaanotettiin vuonna 2012 keräyslasia 67 tn ja pienmetallia n. 46 tn. Lasin keräysmäärät olivat edelleen laskussa huippuvuodesta 2010, kun taas pienmetallin asukaskohtaiset keräysmäärät palasivat tavanomaiselle tasolleen puolentoista kilon tuntumaan /asukas. 10 Vuosikertomus 2012

11 Nuori isolokki Hallavaarassa 2010, Markku Rantala. hyötykäytön määrä suhteessa jätepenkkaan sijoitettavaan jätteeseen väheni neljällä prosenttiyksiköllä. Kysymyksessä on kuitenkin lähinnä tilastoharha, sillä muutos johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että hyötykäytettäviä maamassoja tuotiin kolmannes edellisvuotta vähemmän. Muiden hyötykäytettävien jakeiden osalta tuoduissa määrissä oli reilun kymmen prosenttiyksikön nousua. Hallavaaran jätekeskukseen saatiin pitkän odotuksen jälkeen puristekontti pahville kevättalvella Kontti on löytänyt käyttäjänsä ja tyhjennysväliksi on vakiintunut noin joka toinen kuukausi. Puristekonttiin mahtuu täytenä kg pahvia, joten ensimmäisen vuoden aikana jätekeskuksen puristekonttiin kerättiin vajaa 10 tonnia pahvia. Pyhäjärviseudulla Satakierron ekopisteillä kerätyn pahvin määrä oli kuluneena vuonna n.70 tn, joten tähän määrään jätekeskuksen pahvikontti toi huomattavan lisän. Käytössä on tullut ilmi, että käytettynä hankittu puristekontti ei malliltaan sovi parhaalla mahdollisella tavalla pahvin keräämiseen. Pahvin keräys on tuottajavastuun alaista ja uuden jätelain myötä laajentunut pakkausmateriaalien tuottajavastuu tuonee siirtymäajan jälkeen muutoksia myös hyötyjätteiden keräysverkostoon. Uusia investointeja pakkausmateriaalien keräämiseksi pitääkin harkita erityisen huolella, vaikka toimiva pahvinkeräyskontti jätekeskuksessa olisi tarpeen ja nykyiselle puristekontille löytyisi varmasti muuta käyttöä. Jätteiden hyötykäyttö vuonna 2012 Hallavaaran jätekeskuksessa vastaanotettiin tn jätettä, mikä oli tn vähemmän kuin v Vähennys tapahtui pääasiassa hyötykäytettävien lievästi pilaantuneiden maiden sekä täytemaiden vastaanottomääristä, mikä vaikuttaa myös hyödynnettyjen jätteiden prosenttiosuuteen. 11

12 Huittisten paloasema Ekopisteiden osalta suurin muutos tehtiin Huittisten paloaseman vaarallisen jätteen keräyspisteessä. Samassa pihassa toimivan palolaitoksen toivomuksesta vaarallisen jätteen keräyspiste erotettiin toiminnallisesti paloasemasta väliaidalla ja kulkuyhteys järjestettiin Klaavolantieltä oman liittymän kautta. Keräyskontit siirrettiin vanhan paloharjoitustornin paikalle alueelle, joka on asfaltoitu ja viemäröity. Asfaltti helpottaa alueen puhtaanapitoa ja viemärit ovat öljynerotuskaivoilla varustetut. Vaarallisten jätteiden osalta Huittisten paloasemalla kerättävät jakeet pysyivät samoina. Saadun palautteen perusteella keräyspisteeseen lisättiin syväkeräysastiat lasille, pienmetallille ja paperille. Lisäksi UFF toi alueelle keräyslaatikon vaatteille. Naapuruston toivomuksesta keräyspisteen käyttöä rajoitettiin portilla ja aukioloajoilla. Keräyspiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-17 ja lauantaisin klo Portin avaamisesta ja sulkemisesta huolehtivat palomiehet. Keräyspiste on ahkerassa käytössä, mutta sen siistinä pitäminen on ollut ongelmallista ja lisäksi sähkö- ja elektroniikkaromun sekä kylmälaitteiden osalta ongelmana on laitteiden purkaminen ja osien irrottaminen. Pisteen aukioloaikojen rajaamista ja auki pitämistä vain miehitettynä harkitaan. Muiden ekopisteiden osalta pyrittiin lähinnä ylläpitämään olemassa oleva palvelutaso. Loiman ekopisteen keräysastioiden edusta asfaltoitiin toimenpideluvan määräysten mukaisesti Huittisten paloasemalla tehtyjen asfaltointitöiden yhteydessä. Säkylän keskustan ekopisteelle oli määrä hakea uusi sijoituspaikkavuoden 2012 loppuun mennessä, mutta siirrolle saatiin vuosi jatkoaikaa ja pisteelle etsitään sopivaa sijoituspaikkaa Säkylän uudelta liikealueelta vuoden 2013 aikana. 12 Vuosikertomus 2012

13 Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto Satakierto Oy perustetaan Yhtiö aloitti toimintansa ja ottaa vastatakseen Hallavaaran jätekeskuksen Osakaskunnat siirtävät vastuun ongelmajätehuollon ja kierrätyksen järjestämisestä Satakierrolle Satakierron kotisivut käyttöön, Ekomaksuosuus jätehinnoittelussa käyttöön Ensimmäinen tiedotuslehti jaetaan joka talouteen Hallavaaran alueen vesihuoltosuunnitelma valmistuu Siirtoviemäri Euran puhdistamolle valmistuu Uusi suotovesiallas otetaan käyttöön Vampulan kunnan yhdyskuntajätteet Hallavaaraan Pyhäjärviseudun ekopisteet uusitaan Molok-syväkeräysastioin Yhtiön nimi muutetaan Satakierto Oy:ksi Jätekeskuksen toiminnalle uusi ympäristölupa Biokaasulaitos aloittaa toimintansa Uusi EU-tasoinen jätepenger hyväksytään käyttöön Huittisten kaupunki Satakierron osakkaaksi Satapalsta nettikirpputori avautuu Biokaasulaitoksen laajennuksen YVA hyväksytään ISO mukainen ympäristöjärjestelmä otetaan käyttöön Satakierto ostaa tontillaan olevan Novagro Oy:n hallin Uusi täyspitkä vaaka otetaan käyttöön Biokaasulaitoksen reaktoriremontti valmistuu Tuhkakentän ensimmäinen puolikas valmis ja ensimmäiset tuhkakuormat Fortumilta tulevat Avokompostointi lopetetaan Pesuhalli valmistuu 13

14 SATAKIERTO OY - TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO MUUTOS LIIKEVAIHTO , ,29 +2,8 % Liiketoiminnan muut tuotot 5 206, ,85 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,76 +86,3 % Ulkopuoliset palvelut , ,03 +14,5 % , ,79 +35,2 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,44 +17,2 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 +23,2 % Muut henkilösivukulut , ,72 +16,2 % , ,59 +18,0 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,27 +8,2 % Liiketoiminnan muut kulut , ,44-9,3 % LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,05 +12,9 % Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 3 135, ,00 +56,8 % Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,54-39,1 % Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,77-31,0 % , ,23-31,9 % VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,82 +21,7 % VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,82 +21,7 % Tilinpäätössiirrot Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) , ,86 Tuloverot Tilikauden verot , ,76 +28,8 % TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,20 +86,1 % 14 Vuosikertomus 2012

15 SATAKIERTO OY - TASE Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,09 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,94 Koneet ja kalusto , ,22 Muut aineelliset hyödykkeet , ,53 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,80 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 180, ,00 Muut saamiset , , , , , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,81 Lainasaamiset 0, ,00 Muut saamiset , ,58 Siirtosaamiset 2 233, , , ,92 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,64 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,84 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,69 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , ,60 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,55 Lyhytaikainen Pääomalainat , ,40 Lainat rahoituslaitoksilta , ,11 Ostovelat , ,19 Muut velat , ,18 Siirtovelat , , , , , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,01 15

16 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Arvostus-ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: Hyödykeryhmä arvioitu pitoaika poisto poisto vuotta prosentti menetelmä Asfaltit 10 tasapoisto Uusi Jätetäyttöalue 30 tasapoisto Tuhkanläjitysalue 30 tasapoisto Jäteaseman vaakaperustukset 15 tasapoisto Biokaasulaitoksen kalusto 15 tasapoisto Biokaasulaitos 7 % menojäännöspoisto Rakennukset 7 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Olennaiset pakollisten varausten muutokset: Muut pakolliset varaukset tilikauden alussa , ,00 Tilikauden muutos , ,00 Muut pakolliset varaukset tilikauden lopussa , ,00 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Oman pääoman erittely: Osakepääoma tilikauden alussa , ,00 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio tk:n alussa , ,64 Osingonjako 0,00 0,00 Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa , ,64 Tilikauden voitto/tappio , ,20 Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa , ,84 Oma pääoma yhteensä , ,84 Laskelma jakokelpoisista varoista omassa pääomassa: Edellisten tilikausien voitto , ,64 Tilikauden tulos (voitto+/tappio-) , ,20 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä = , ,84 Pakollisten varausten olennaiset erät: Jälkihoitovaraus ,00 euroa. 16 Vuosikertomus 2012

17 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET: Vastuut ja vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain: Lainat rahoituslaitoksilta , ,06 Yhtiö on suojannut Nordean lainan koronvaihtosopimuksella. Satakierto Oy, sopimuskorko 3,84 % / Nordea, Euribor 1 kk. Taseeseen sisältymättömät muut annetut vastuusitoumukset, joita ei ole merkitty taseeseen: Annetut kiinteistökiinnitykset , ,00 Yrityskiinnityksen yhteismäärä , ,00 Yhteensä , ,00 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ: Henkilökunnan lukumäärä: Toimihenkilöiden keskimääräinen lukumäärä 3 2 Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 5 6 Henkilöstön määrä yhteensä 8 8 KERTYNEESTÄ POISTOEROSTA JA VAPAAEHTOISISTA VARAUKSISTA OMAAN PÄÄOMAAN MERKITTY OSUUS: Koneiden ja kaluston poistoero , ,69 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat euroa, josta tilikauden voitto on euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksi eikä myöskäan OYL 13:2 :ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjako-kelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Euroa Osinkona jaetaan 0,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 0 Jätetään vapaaseen omaan pääomaan Yhteensä Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko Euran, Säkylän ja Köyliön kunnilta saatu pääomalaina ,00 euroa on koroton ja erääntyy maksettavaksi kymmenessä tasaerässä kymmenen vuoden aikana, toinen erä erääntyy

18 SATAKIERTO OY - ALLEKIRJOITUKSET Hallituksen jäsenten allekirjoitukset Säkylässä, helmikuun 21. päivänä 2013 Antti Jantunen Olli-Pekka Marttila Pekka Kariniemi Juha Nummela Teuvo Askonen Harri Lehtonen Markku Reunanen Markku Haikonen Arto Metsämäki Toimitusjohtajan allekirjoitus Säkylässä, 21. helmikuuta 2013 Erik Yrjölä TILlNPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Pomarkussa, 23 päivänä maaliskuuta 20I3 Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, HTM-yhteisö Risto Pohjanpiiri, JHTT, HTM 18 Vuosikertomus 2012

19 19

20 Harmaalokkeja ja varislintuja Hallavaarassa 2012, Hannu Kettunen. Satakierto Oy Rantatie 268, Säkylä Hallavaaran jätekeskus Luvalahdentie 323, Köyliö puh. (02) fax (02)

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot