V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 2 Vuosikertomus 2012 Vanha merikotka Hallavaarassa 2010, Markku Rantala.

3 SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2012 sisällys Hallituksen katsaus Vastuuntuntoinen toimija 4 Toimitusjohtajan katsaus Kurssi kääntyy toiminnan eriyttämisellä ja investoinneilla jatkossa välineet kasvuun 6 Vuosi 2012 Hallavaaran jätekeskuksessa 8 Uusi jätelaki astui voimaan ja väritti vuoden toimintaa 10 Perustietoa yhtiöstä 13 Tilinpäätös 14 3

4 Hallituksen katsaus Vastuuntuntoinen toimija Olemme kirjanneet nettisivujemme etusivulle olevamme Vastuuntuntoinen toimija. Vastuuntuntoisena toimijana, lainsäädännön edellyttämää parhainta käytettävissä olevaa teknologiaa hyödyntäen sekä kustannusvastaavuutta noudattaen Satakierto tuottaa ja kehittää kustannustehokasta jätehuoltopalvelua. - paljon luvattu, mutta näin uskon olemme toimineet - ja tulemme jatkossakin toimimaan. Hallitus on tuohon sitoutunut ja valvoo tämän toteutumista. Vuoden 2012 keväällä yhtiökokouksessa yhtiömme hallituksen jäsenet hieman vaihtuivat, mutta jäsenmäärä säilyi ennallaan. Hallituksen jäsenmäärä on koko yksitoistavuotisen historian ollut yhdeksän jäsentä, lisäksi esittelijänä on toiminut yhtiön toimitusjohtaja. Näkemykseni mukaan hallituksemme jäsenet ovat olleet hyvin sitoutuneita hallitustyöskentelyyn. Hallituksemme on käytännössä ollut aina täysimääräisenä paikalla. Hallitustyöskentelyä on kuvastanut runsas keskustelu ja kulloinkin esillä olleita asioita on pohdittu usealta suunnalta ennen päätöksiä, jotka ovat syntyneet aina kuitenkin yksimielisesti. Vuoden 2012 aikana olemme hallituksessa tehneet runsaasti töitä johtuen uuden jätelain tuomista muutoksista, sekä hankintalain vaatimuksista. Yhtiömme liiketoimintojen kirjanpitoa on eriytetty, jotta voimme eritellä viranomaisille julkisen jätelaitostoiminnan sekä vapaan kilpaillun liiketoiminnan talouden luvuin. Muutos tehtiin vuoden 2012 alusta lukien. Lisäksi olemme hallituksessa selvittäneet muita lakien ja asetuksien tuomia vaatimuksia. Omien päätöksiensä tueksi hallitus päätti hankkia ulkopuolisen selvityksen jätelain ja hankintalain vaatimuksista, jotka koskevat yhtiön nykyisiä toimintoja. Saatujen selvitysten pohjalta hallitus teki päätöksen selvittää tarkemmin yhtiön osittaisjakautumista ja tueksi hallitus pestasi Ernst & Young:n. Selvityksen valmistuttua keväällä 2013 hallitus on yksimielisesti päätynyt esittämään yhtiökokoukselle yhtiön osittaisjakautumista. Osittaisjakautumisessa on tarkoitus jakaa yhtiön liiketoiminnot kahteen yhtiöön seuraavasti: Satakierto Oy:lle jää yritysliiketoiminnot, joita ovat tällä hetkellä biokaasulaitokseen sekä tuhkakenttään liittyvät toimet ja uuden perustettavan yhtiön (työnimeltään Hallavaara Oy) tehtäväksi jäävät lakisääteiset julkisen hallinnon järjestettäväksi määrätyt tehtävät, joita ovat mm. yhdyskuntajätteen vastaanotto, kierrätys, neuvonta jne. Muutos on hyvin pitkälti lainsäätäjän ohjaama, ei nykyisen Satakierto Oy:n omistajien tahto, mutta halutessamme noudattaa lainsäätäjän laatimia lakeja ja asetuksia muita mahdollisuuksia oli hyvin vähän. Kuitenkin uskon ja toivon, että jatkossakin toimimme hyvässä yhteistyössä - uskallan jopa sanoa kuten yksi yhtiö. Asiakas ei toimintojen eriyttämistä huomaa juuri muussa kuin laskuttajan nimessä. 4 Vuosikertomus 2012

5 Hallavaaran lintuja 2013, Hannu Koskinen. Satakierto toimii osaltaan toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden edistäjänä. Elämme muutenkin mielenkiintoisia aikoja - toiminta-alueemme kuntiin on keväällä 2013 perustettu yhteinen jätelautakunta. Mitä kaikkea tämä tuo tullessaan, jää nähtäväksi. Satakierto Oy jatkaa jatkossakin toimintojensa kehittämistä puhtaamman ja paremman ympäristön puolesta. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia asiakkaitamme, sidosryhmäläisiämme ja yhtiön omaa henkilökuntaa vuodesta Ala on jatkossakin kiinnostava, kehittyvä, nousevan auringon ala. Säkylässä 20. helmikuuta 2013 Olli-Pekka Marttila Satakierto Oy Hallituksen puheenjohtaja 5

6 Toimitusjohtajan katsaus Kurssi kääntyy toiminnan eriyttämisellä ja investoinneilla jatkossa välineet kasvuun Satakierron yhdestoista toimintavuosi oli hieman edellisvuotta parempi, mutta kasvua rajoittivat tekniset ongelmat ja kapasiteetin joustamattomuus. Loppuvuoden ongelmat biokaasulaitoksessa vähensivät vastaanottomääriä ja rajoittivat myös eri laatuisten lietteitten vastaanottoa. Yhdyskuntajätettä otettiin vastaan yhteensä tonnia, joka oli 10 % edellistä vuotta vähemmän. Vähennystä tapahtui lähinnä teollisuudesta tulevan sekajätteen määrässä, muiden loppusijoitettavien jakeiden toimitusmäärien ollessa edellisvuoden luokkaa. Vuoden 2012 liikevaihto ylsi ,00 euroon (vuonna ,29) ollen näin 2,8 % edellistä vuotta parempi. Historiallisesti liikevaihtotaso oli yhtiön toiseksi korkein. Liikevoitto tilikaudelta oli ,22 euroa ( ,05), joka pitää sisällään euron pakollisten varausten noston edellisen vuoden tapaan. Liiketuloksessa oli parannusta yhteensä 12,9 %. Pakollisten varausten tasoksi muodostui tilikauden päättyessä euroa. Varauksilla on määrä kattaa loppusijoitusalueiden peitto-, jälkihoito- ja valvontakustannukset. Vastuu näistä alueista on 30 vuotta sulkemishetkestä alkaen. Yhtiö teki tilikaudella ,97 euron (85.990,20) voiton, joka on 86,1 % edellistä vuotta enemmän. Tulosparannus on osaltaan määräpohjaista, mutta siihen ovat vaikuttaneet myös toiminnan tehostamistoimenpiteet. Toimintavuonna kaikki käsittelyhinnat pysyivät ennallaan. Taseesta poistettiin toteutuskelvottomana biokaasun siirtolinja, jonka tasearvo oli ,37. Vertailukelpoinen tulostaso olisi ilman poistoa ollut liki kolminkertainen. Yhtiön taseen loppusummaksi muodostui ,83 euroa ( ,01). Strategisista kehityshankkeista toimintaan vaikutti tuhkakentän valmistuminen tilikauden alkuun, mikä mahdollisti tuhkan vastaanoton koko vuoden aikana. Kentän sadevesipumppaamon toteutus tapahtui maaliskuussa 2013, mutta kenttärakenteet olivat täysin valmiit vuoden 2012 puolella. Satakierto on ollut mukana lounaisen Suomen jätevoimalan hankeselvityksessä, jonka tuloksena päädyttiin lopulta yhteisen hankintarenkaan perustamiseen. Hankintarenkaalla kilpailutetaan yhteisesti laitosten tarvitsema jätteenpolttokapasiteetti. Energiahyödyntämiskapasiteettia tarvitaan, jotta vuonna 2016 voimaan astuvan orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon aiheuttama loppusijoituskelvoton yhdyskuntajäte voidaan hyödyntää tuottamalla sähköä ja kaukolämpöä. Koska hankintarenkaan kapasiteettivaraukset alkavat vasta vuoden 2017 alussa, varataan kapasiteettia tilapäisesti muualta ja tarvittaessa jätettä voidaan myös paalata varastoon. Yhtiö investoi tilikautena jätelavojen pesuhalliin, joka toteutettiin yhtiön teollisuushallin kylkeen. Inves-toinnin kokonaisarvo oli ,77 euroa. Kuntavastuun penkan lopputöitä ei voitu suorittaa suunnitellusti loppuun tilikauden aikana, koska peittotapaan vaadittiin teknisiä selvityksiä AVI:lta. Lupa saatiin selvitysten jälkeen helmikuussa 2013 ja loppupeitto voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla keväällä ja kesällä Kapasiteetin joustavuuden lisäämi- 6 Vuosikertomus 2012

7 Liikevaihto seksi ja kasvun mahdollistamiseksi selvitetään uuden lietteen vastaanottoaltaan rakentamista biokaasulaitoksen viereen. Allasratkaisulla voidaan tasata biokaasulaitoksen määrällistä vastaanottoa ja sekoittaminen altaissa tekee reaktorin syötteestä myös tasalaatuisempaa. Samalla tavoin tutkitaan mahdollisuutta kompostointilaitokselle, joka sekin luo edellytyksiä vastaanottaa biokaasulaitokselle sopimattomia, mutta muutoin hyödynnettävissä olevia biojakeita. Kompostointi ja biokaasulaitos tukevat toisiaan tulevaisuudessa ja tarjoavat sitä kautta asiakaskunnalle suuremman vastaanottokapasiteetin ja laajemmat palvelut Tulos Satakierto on jakautumassa osittaisjakautumisen kautta ensi kesänä siten, että nykyisestä Satakierto Oy:stä irrotetaan jätelaitostoiminta erilleen uuteen, perustettavaan yhtiöön. Osakkaat vaihtavat osakkeita niin, että jätelaitoksen omistus on täysin kuntien keskeinen ja vastaavasti Satakierto Oy:ssä on edelleen vähemmistöomistus kunnista. Toimella selkeytetään liiketoimintojen rajaa, mutta asiakaspintaan jakautumisella ei ole vaikutusta. Hallavaaran pinta-alasta valtaosa jää jätelaitokselle, mutta aluemuutokset ovat mahdollisia jatkossa, mikäli toimintojen järkevä sijoittaminen sitä edellyttää. Yrityspalvelulle jakautuminen tarjoaa kasvuja kehitysmahdollisuuksia, joita nykyrakenteella ei voida saavuttaa % 30 % 25 % 20 % Liiketulos -% 33 % 28 % 25 % 25 % 23 % 22 % 20 % 15 % 10 % 12 % 16 % 8 % 9 % Eerik Yrjölä Toimitusjohtaja 5 % 0 %

8 Vuosi 2012 Hallavaaran jätekeskuksessa Hallavaaran vuosi Biojätteet Biokaasulaitos lähti toimimaan hyvin alkuvuonna 2012 edellisvuoden lopulla tehdyn reaktorin sekoitinakselin vaihdon ja muiden korjausten jälkeen. Kesään mennessä laitoksen tuotanto oli päässyt täyteen vauhtiinsa ja biokaasua tuli paremmin kuin kertaakaan aiemmin laitoksen historiassa. Kaasulla päästiin tuottamaan sähköä molempien turbiinien voimin ja toiminta näytti varsin hyvältä. Ympäristölupamme salli avokompostoinnin siihen asti kunnes biokaasulaitos saadaan täyteen toimintaan. Hallikompostoinnille haettiin lupaa vuonna 2011 ja avokompostoinnille saatiin jatkoa hakemuksen käsittelyn ajaksi. Keväällä 2012 saimme päätöksen, että pelkän hallikompostoinnin ei katsota olevan riittävä käsittelymuoto ja luvan saamiseksi vaaditaan rumpukompostori. Rumpukompostoriin ei löytynyt sillä hetkellä investointihalua, joten kompostoitavien jätteiden vastaanotto piti lopettaa ja se tehtiin syyskuun alusta alkaen. Osa aiemmin kompostointiin menneistä jakeista oli sellaisia, että niiden vastaanotto piti kokonaan lopettaa. Osa jakeista voidaan vastaanottaa jätepenkkaan, mutta tämä mahdollisuus päättyy, kun orgaanisen jätteen penkkauskielto astuu voimaan vuoden 2015 lopussa. Joitakin aiemmin kompostoituja lietteitä yritettiin hyödyntää biokaasulaitoksessa, huonoin seurauksin. Joko nämä lietteet sisälsivät jotakin prosessiin sopimatonta tai laadun ja määrän muutos oli liian suuri bakteerille, mutta joka tapauksessa seurauksena oli metaanintuotannon romahtaminen lähes saman tien, kun uusia jakeita laitokseen laitettiin. Näiden jakeiden vastaanottaminen biokaasulaitokseen lopetettiin hyvin pian, mutta prosessin elpymiseen meni koko loppuvuosi. Elpymisen loppuvaiheessa reaktorissa oli myös poikkeuksellisen voimakasta vaahtoamista, mikä teetti runsaasti töitä ja vioitti laitteita. Alkuvuonna 2013 prosessin elpymistä tuettiin tuomalla hyvin toimivaa bakteeria toisesta biolaitoksesta ja kun vaahtoaminen saatiin hallintaan, näyttää tilanne kaasuntuoton osalta taas hyvältä. Syksyn ongelmat toivat korostetusti esiin biokaasulaitoksen pul- 8 Vuosikertomus 2012

9 lonkaulat, vastaanotto- ja varastotilat. Laitoksen toimiessa huonosti lietettä ja biojätteitä jouduttiin välivarastoimaan suuria määriä jätekeskuksen piha-alueille, mikä ei voi olla toimintatapa jatkossa. Lietteen vastaanoton kapasiteetti on saatava sille tasolle, että tulevat lietteet saadaan heti vastaanotettua. Varastotilaa on oltava riittävästi, että lietteiden sijoitus on hallittua myös prosessissa mahdollisesti ilmenevien ongelmien sekä huoltokatkojen aikana. Aina tulee olemaan myös laitokseen soveltumattomia biohajoavia jakeita, joille kompostoinnin järjestäminen tuntuisi järkevältä, vaikka laitosmaisessa kompostoinnissa vastaanottohinta on varmasti avokompostointia kalliimpi. Tuhkakenttä Vuoden vaihteessa käyttöön otettu tuhkakenttä on ollut aktiivisessa käytössä. Ensimmäisenä valmistuneelle puolelle on vastaanotettu Fortumin lentotuhkaa ja kuonaa koko vuosi. Kesällä saatiin viimeisteltyä jälkimmäisen kenttäpuoliskon rakenteet ja syksyllä aloitettiin Sucros Oy:n kivihiilen poltosta syntyvän kuonan vastaanotto. Kentälle vastaanotetut jakeet täyttävät tavanomaisen jätteen vaatimukset ja tavoitteena on, että tuhkat olisivat kentällä vain välivarastossa ja niille löytyisi hyötykäyttöä kolmen vuoden sisällä niiden tuomisesta. Tämä tuo tuhkan varastointiin haasteensa, sillä jos halutaan välttyä jäteverolta, pitää ensimmäisenä sisään tullut tuhka myös hyötykäyttää ensimmäisenä, jolloin tuhka pitää aumata niin, että se ei mene sekaisin ja aumojen välissä mahtuu tekemään koneella töitä. Tuhkakentän rakenteiden osalta joitakin kentän ulkopuolisia rakenteita on vielä viimeistelyä vailla ja kenttä odottaa lopputarkastustaan. Alkuvuonna 2013 loput tuhkakenttään liittyvät rakenteet saadaan viimeisteltyä ja kenttä lopputarkastettua Jätepenkat Vanhan jätepenkan peittoon ei saatu toteuttamislupaa vuoden 2012 aikana, joten viimeisen peittoalueen työt eivät edenneet kuluneen vuoden aikana. Lupa tuli helmikuussa 2013 ja työt aloitetaan heti sään salliessa. Peittotöiden jälkeen penkan viimeistely vaatii vielä kaatopaikkakaasujen käsittelyn järjestämisen. Uuden penkan osalta sinne vastaanotettaviin jakeisiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ja esim. hyvin vesipitoisten jakeiden vastaanottaminen on lopetettu. Jatkossa mm. puun suuri osuus rakennusjätteestä on asia, johon pitää kiinnittää huomiota niin jätelain hengen täyttämisen vuoksi kuin penkan käyttöiän pidentämiseksikin. Kaatopaikka-alueen roskaantumista pyritään hillitsemään välipeittojen avulla ja pitämällä aiempaa pienempi alue jätetäytöstä kerrallaan avoinna. Uusi penkka on myös kohonnut jo niin ylös, että uuden ja loivemman penkkatien rakentaminen alkaa olla ajankohtaista eikä mahdollisen seuraavan läjitysalueen pohtiminenkaan ole ennenaikaista. Yleisiä kehityskohteita Helmikuussa 2013 siirryttiin Satakierto Oy:ssä sähköisten laskujen lähettämiseen. Alun hankaluuksien jälkeen laskutus on alkanut sujumaan hyvin. Hallavaaran alueen yleistä siisteyttä kohennettiin uusimalla pihan asfaltteja syksyllä Asfalttien uusiminen helpottaa piha-alueen siistinä pitämistä. Vuoden vaihteessa valmistui myös jäteautojen lavojen ja perien pesuun tarkoitettu pesuhalli. Myös tämän investointi auttaa osaltaan yleisen siisteyden ylläpitämisessä, kun jätteensä Hallavaaraan tyhjentävät autot pääsevät lähtemään alueelta puhtaana eikä lavoilta valu lietettä tai jätteitä jätekeskuksen piha-alueelle tai teille. 9

10 Uusi jätelaki astui voimaan ja väritti vuoden toimintaa Kuluneen vuoden toimintaa on värittänyt toukokuussa voimaan astunut uusi jätelaki ja sen tuomat muutokset. Yksi välittömästi jätteiden vastaanottoon vaikuttanut muutos oli siirtoasiakirjavaatimuksen laajentuminen rakennusjätteeseen. Jätelaissa määrätään kuntia perustamaan jätelautakunta, jonka päätäntävallan alle siirtyvät kaikki kuntien jätehuollon järjestämisvelvollisuuteen liittyvät asiat, mikä pitää sisällään myös kuntavastuulla olevien jätteiden vastaanottomaksujen määräämisen ja monia muita jätekeskukseen suoraan vaikuttavia asioita. Satakierto Oy:n osakaskunnista koostuva alueellinen jätelautakunta aloitti toimintansa vasta maaliskuussa Monissa jätelain muutoksissa on siirtymäaika, ja vaikka varsinaiset muutokset tulevat voimaan vasta myöhemmin, niihin pitää varautua hyvissä ajoin ja ne pitää ottaa huomioon toiminnassa ja tiedottamisessa jo nyt. Tiedotus Kuluneena vuonna tiedottamisen ja neuvonnan osalta on jatkettu melko perinteisellä linjalla. Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muutokset määrittelivät pitkälti sekä sisäisen että ulkoisen tiedotuksen aihepiirit. Satakierto Oy:n oman tiedotuslehden sivumäärää lisättiin kahdeksasta kahteentoista ja kuvituksessa on pyritty käyttämään aiempaa enemmän omaa kuvitusta ostokuvituksen sijaan. Muutoksesta on saatu hyvää palautetta. Vuonna 2013 paneudutaan verkkosivujen täydelliseen uudistamiseen niin sisällön kuin ulkoasunkin osalta. Hyötyjätteet Lukujen valossa jätteiden hyötykäytön suuntaus oli epäsuotuisa ja Vastaanotettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä kg/asukas Hyötyjätteiden keräysmäärät ekopisteiltä Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysmäärät ovat nousseet vuosi vuodelta ja vuonna 2012 oltiin jo lähes huippuvuoden 2006 tasolla. Keräysmäärissä oli lisäystä erityisesti televisioiden ja pienlaitteiden osalta. Ekopisteiltä vastaanotettiin vuonna 2012 keräyslasia 67 tn ja pienmetallia n. 46 tn. Lasin keräysmäärät olivat edelleen laskussa huippuvuodesta 2010, kun taas pienmetallin asukaskohtaiset keräysmäärät palasivat tavanomaiselle tasolleen puolentoista kilon tuntumaan /asukas. 10 Vuosikertomus 2012

11 Nuori isolokki Hallavaarassa 2010, Markku Rantala. hyötykäytön määrä suhteessa jätepenkkaan sijoitettavaan jätteeseen väheni neljällä prosenttiyksiköllä. Kysymyksessä on kuitenkin lähinnä tilastoharha, sillä muutos johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että hyötykäytettäviä maamassoja tuotiin kolmannes edellisvuotta vähemmän. Muiden hyötykäytettävien jakeiden osalta tuoduissa määrissä oli reilun kymmen prosenttiyksikön nousua. Hallavaaran jätekeskukseen saatiin pitkän odotuksen jälkeen puristekontti pahville kevättalvella Kontti on löytänyt käyttäjänsä ja tyhjennysväliksi on vakiintunut noin joka toinen kuukausi. Puristekonttiin mahtuu täytenä kg pahvia, joten ensimmäisen vuoden aikana jätekeskuksen puristekonttiin kerättiin vajaa 10 tonnia pahvia. Pyhäjärviseudulla Satakierron ekopisteillä kerätyn pahvin määrä oli kuluneena vuonna n.70 tn, joten tähän määrään jätekeskuksen pahvikontti toi huomattavan lisän. Käytössä on tullut ilmi, että käytettynä hankittu puristekontti ei malliltaan sovi parhaalla mahdollisella tavalla pahvin keräämiseen. Pahvin keräys on tuottajavastuun alaista ja uuden jätelain myötä laajentunut pakkausmateriaalien tuottajavastuu tuonee siirtymäajan jälkeen muutoksia myös hyötyjätteiden keräysverkostoon. Uusia investointeja pakkausmateriaalien keräämiseksi pitääkin harkita erityisen huolella, vaikka toimiva pahvinkeräyskontti jätekeskuksessa olisi tarpeen ja nykyiselle puristekontille löytyisi varmasti muuta käyttöä. Jätteiden hyötykäyttö vuonna 2012 Hallavaaran jätekeskuksessa vastaanotettiin tn jätettä, mikä oli tn vähemmän kuin v Vähennys tapahtui pääasiassa hyötykäytettävien lievästi pilaantuneiden maiden sekä täytemaiden vastaanottomääristä, mikä vaikuttaa myös hyödynnettyjen jätteiden prosenttiosuuteen. 11

12 Huittisten paloasema Ekopisteiden osalta suurin muutos tehtiin Huittisten paloaseman vaarallisen jätteen keräyspisteessä. Samassa pihassa toimivan palolaitoksen toivomuksesta vaarallisen jätteen keräyspiste erotettiin toiminnallisesti paloasemasta väliaidalla ja kulkuyhteys järjestettiin Klaavolantieltä oman liittymän kautta. Keräyskontit siirrettiin vanhan paloharjoitustornin paikalle alueelle, joka on asfaltoitu ja viemäröity. Asfaltti helpottaa alueen puhtaanapitoa ja viemärit ovat öljynerotuskaivoilla varustetut. Vaarallisten jätteiden osalta Huittisten paloasemalla kerättävät jakeet pysyivät samoina. Saadun palautteen perusteella keräyspisteeseen lisättiin syväkeräysastiat lasille, pienmetallille ja paperille. Lisäksi UFF toi alueelle keräyslaatikon vaatteille. Naapuruston toivomuksesta keräyspisteen käyttöä rajoitettiin portilla ja aukioloajoilla. Keräyspiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-17 ja lauantaisin klo Portin avaamisesta ja sulkemisesta huolehtivat palomiehet. Keräyspiste on ahkerassa käytössä, mutta sen siistinä pitäminen on ollut ongelmallista ja lisäksi sähkö- ja elektroniikkaromun sekä kylmälaitteiden osalta ongelmana on laitteiden purkaminen ja osien irrottaminen. Pisteen aukioloaikojen rajaamista ja auki pitämistä vain miehitettynä harkitaan. Muiden ekopisteiden osalta pyrittiin lähinnä ylläpitämään olemassa oleva palvelutaso. Loiman ekopisteen keräysastioiden edusta asfaltoitiin toimenpideluvan määräysten mukaisesti Huittisten paloasemalla tehtyjen asfaltointitöiden yhteydessä. Säkylän keskustan ekopisteelle oli määrä hakea uusi sijoituspaikkavuoden 2012 loppuun mennessä, mutta siirrolle saatiin vuosi jatkoaikaa ja pisteelle etsitään sopivaa sijoituspaikkaa Säkylän uudelta liikealueelta vuoden 2013 aikana. 12 Vuosikertomus 2012

13 Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto Satakierto Oy perustetaan Yhtiö aloitti toimintansa ja ottaa vastatakseen Hallavaaran jätekeskuksen Osakaskunnat siirtävät vastuun ongelmajätehuollon ja kierrätyksen järjestämisestä Satakierrolle Satakierron kotisivut käyttöön, Ekomaksuosuus jätehinnoittelussa käyttöön Ensimmäinen tiedotuslehti jaetaan joka talouteen Hallavaaran alueen vesihuoltosuunnitelma valmistuu Siirtoviemäri Euran puhdistamolle valmistuu Uusi suotovesiallas otetaan käyttöön Vampulan kunnan yhdyskuntajätteet Hallavaaraan Pyhäjärviseudun ekopisteet uusitaan Molok-syväkeräysastioin Yhtiön nimi muutetaan Satakierto Oy:ksi Jätekeskuksen toiminnalle uusi ympäristölupa Biokaasulaitos aloittaa toimintansa Uusi EU-tasoinen jätepenger hyväksytään käyttöön Huittisten kaupunki Satakierron osakkaaksi Satapalsta nettikirpputori avautuu Biokaasulaitoksen laajennuksen YVA hyväksytään ISO mukainen ympäristöjärjestelmä otetaan käyttöön Satakierto ostaa tontillaan olevan Novagro Oy:n hallin Uusi täyspitkä vaaka otetaan käyttöön Biokaasulaitoksen reaktoriremontti valmistuu Tuhkakentän ensimmäinen puolikas valmis ja ensimmäiset tuhkakuormat Fortumilta tulevat Avokompostointi lopetetaan Pesuhalli valmistuu 13

14 SATAKIERTO OY - TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO MUUTOS LIIKEVAIHTO , ,29 +2,8 % Liiketoiminnan muut tuotot 5 206, ,85 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,76 +86,3 % Ulkopuoliset palvelut , ,03 +14,5 % , ,79 +35,2 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,44 +17,2 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,43 +23,2 % Muut henkilösivukulut , ,72 +16,2 % , ,59 +18,0 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,27 +8,2 % Liiketoiminnan muut kulut , ,44-9,3 % LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,05 +12,9 % Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 3 135, ,00 +56,8 % Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,54-39,1 % Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,77-31,0 % , ,23-31,9 % VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,82 +21,7 % VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,82 +21,7 % Tilinpäätössiirrot Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) , ,86 Tuloverot Tilikauden verot , ,76 +28,8 % TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,20 +86,1 % 14 Vuosikertomus 2012

15 SATAKIERTO OY - TASE Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,09 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,94 Koneet ja kalusto , ,22 Muut aineelliset hyödykkeet , ,53 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,80 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 180, ,00 Muut saamiset , , , , , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,81 Lainasaamiset 0, ,00 Muut saamiset , ,58 Siirtosaamiset 2 233, , , ,92 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,01 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,64 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,84 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,69 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , ,60 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,55 Lyhytaikainen Pääomalainat , ,40 Lainat rahoituslaitoksilta , ,11 Ostovelat , ,19 Muut velat , ,18 Siirtovelat , , , , , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,01 15

16 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Arvostus-ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: Hyödykeryhmä arvioitu pitoaika poisto poisto vuotta prosentti menetelmä Asfaltit 10 tasapoisto Uusi Jätetäyttöalue 30 tasapoisto Tuhkanläjitysalue 30 tasapoisto Jäteaseman vaakaperustukset 15 tasapoisto Biokaasulaitoksen kalusto 15 tasapoisto Biokaasulaitos 7 % menojäännöspoisto Rakennukset 7 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Olennaiset pakollisten varausten muutokset: Muut pakolliset varaukset tilikauden alussa , ,00 Tilikauden muutos , ,00 Muut pakolliset varaukset tilikauden lopussa , ,00 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Oman pääoman erittely: Osakepääoma tilikauden alussa , ,00 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio tk:n alussa , ,64 Osingonjako 0,00 0,00 Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa , ,64 Tilikauden voitto/tappio , ,20 Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa , ,84 Oma pääoma yhteensä , ,84 Laskelma jakokelpoisista varoista omassa pääomassa: Edellisten tilikausien voitto , ,64 Tilikauden tulos (voitto+/tappio-) , ,20 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä = , ,84 Pakollisten varausten olennaiset erät: Jälkihoitovaraus ,00 euroa. 16 Vuosikertomus 2012

17 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET: Vastuut ja vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain: Lainat rahoituslaitoksilta , ,06 Yhtiö on suojannut Nordean lainan koronvaihtosopimuksella. Satakierto Oy, sopimuskorko 3,84 % / Nordea, Euribor 1 kk. Taseeseen sisältymättömät muut annetut vastuusitoumukset, joita ei ole merkitty taseeseen: Annetut kiinteistökiinnitykset , ,00 Yrityskiinnityksen yhteismäärä , ,00 Yhteensä , ,00 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ: Henkilökunnan lukumäärä: Toimihenkilöiden keskimääräinen lukumäärä 3 2 Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 5 6 Henkilöstön määrä yhteensä 8 8 KERTYNEESTÄ POISTOEROSTA JA VAPAAEHTOISISTA VARAUKSISTA OMAAN PÄÄOMAAN MERKITTY OSUUS: Koneiden ja kaluston poistoero , ,69 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat euroa, josta tilikauden voitto on euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksi eikä myöskäan OYL 13:2 :ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjako-kelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Euroa Osinkona jaetaan 0,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 0 Jätetään vapaaseen omaan pääomaan Yhteensä Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko Euran, Säkylän ja Köyliön kunnilta saatu pääomalaina ,00 euroa on koroton ja erääntyy maksettavaksi kymmenessä tasaerässä kymmenen vuoden aikana, toinen erä erääntyy

18 SATAKIERTO OY - ALLEKIRJOITUKSET Hallituksen jäsenten allekirjoitukset Säkylässä, helmikuun 21. päivänä 2013 Antti Jantunen Olli-Pekka Marttila Pekka Kariniemi Juha Nummela Teuvo Askonen Harri Lehtonen Markku Reunanen Markku Haikonen Arto Metsämäki Toimitusjohtajan allekirjoitus Säkylässä, 21. helmikuuta 2013 Erik Yrjölä TILlNPÄÄTÖSMERKINTÄ Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Pomarkussa, 23 päivänä maaliskuuta 20I3 Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, HTM-yhteisö Risto Pohjanpiiri, JHTT, HTM 18 Vuosikertomus 2012

Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa.

Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa. VUOSIKERTOMUS 2013 Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa. SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2013 Kuva: Armi Kaunisto Sisällys Hallituksen katsaus Hallavaarassa on potentiaalia 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833 211 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 HALLINTO...3 Yhtymäkokousedustajat kunnittain:...3

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B VUOSIKERTOMUS 2013 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Vuosi oli yhtiön toimintojen järjestämisen näkökulmasta hyvin rauhallinen. Vuoden aikana ei toteutettu merkittäviä hankkeita tai palvelu-urakoita.

Lisätiedot

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28.

Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä 28. VUOSIKERTOMUS 2011 II Zeeland. Vuosikertomus 2011 Sisältö. Vuosi 2011 lyhyesti. Vuosi 2011 lyhyesti 1 Markkinoinnin ja viestinnän moniosaaja 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Tilinpäätös 6 Hallitus 26 Johtoryhmä

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Laitilan Puhelin Osk VUOSIKERTOMUS 2007 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto ja henkilöstö...4 Hallituksen toimintakertomus...5 Tuloslaskelma / emoyhtiö...9 Tase / emoyhtiö...10 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9

P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I K E S K I - P O H J A N M A A N K I R J A PA I N O OY J V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 9 P Ä Ä T Ö S T E N V U O S I v u o s i 2 0 0 9 s a n o i n j a k u v i n J u k k a Tu

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot