OOLANNIN SOTA HAMINASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OOLANNIN SOTA HAMINASSA"

Transkriptio

1 1

2 2 Vuosikertomus 2004 OOLANNIN SOTA HAMINASSA Elokuussa 2004 Hamina juhlisti Oolannin sodan 150 vuotta sitten alkanutta tarinaa kertomalla sen uudelleen viihteellisin keinoin. Tervasaaressa nähtiinkin laivoja, tykkejä ja komeita univormuja. Taistelujen päättymistä juhlittiin niin englantilaisin kuin venäläisinkin voimin - sulassa sovussa. OOLANNIN SOTA luvulla Venäjä pyrki aktiivisesti laajentamaan imperiumiaan Turkin suuntaan. Euroopassa Venäjän laajentuminen nähtiin kuitenkin uhkana. Niinpä kun Venäjän keisari Nikolai I ehdotti vuonna 1853 Englannin lähettiläs Nicholas Seymourille Turkin jakoa, Englanti päätti pitää Turkin puolia. Nikolai I oli kuitenkin niin varma pyrkimyksissään, että tarvitsi vain muodollisen syyn sodan aloittamiseksi Turkkia vastaan. Tällainen syy löytyi roomalaiskatolisten ja kreikkalaiskatolisten riidasta Betlehemissä. Venäjä vaati kreikkalaiskatolisten aseman parantamista ja marssitti joukkonsa Bessarabiaan. Ranskan Napoleon III oli puolestaan paikalla huolehtimassa roomalaiskatolisten eduista. Kun venäläisjoukot eivät Turkin vaatimuksista poistuneet sen maaperältä, julisti Turkki sodan lokakuussa Venäjä teki oman sodanjulistuksensa Turkille marraskuussa samana vuonna. Turkilla oli mukana liittoutumassaan Ranska ja Englanti, jotka molemmat pelkäsivät Venäjän kasvavaa mahtia. Myöhemmin liittoutumaan tuli mukaan Sardinia. Venäjä oli yksin vastapuolella. Suomeen Itämaisena sotana ja Krimin sotanakin tunnettu Oolannin sota levisi jo maaliskuussa 1854, kun englantilais- ja ranskalaislaivastot valtasivat Itämeren. Huhtikuussa Venäjä julisti sodan myös Englantia ja Ranskaa vastaan. Koko Suomen rannikko joutui vihollisjoukon hävityksen kohteeksi: laivoja poltettiin ja satamakaupunkeja pommitettiin. Ahvenanmaan Bomarsundin linnoitus miehitettiin ja tuhottiin. Kesäkuun 15. päivä 1855 englantilaisalukset saapuivat Haminaan

3 Haminan Energia Oy 3 Haminan Energia Oy Haminan Energia myy sähköä, maakaasua, kaukolämpöä, laajakaistaliittymiä ja kokonaisenergiapalveluja pääasiassa Haminan seudulla sekä vastaa myymiensä tuotteiden verkkopalveluista. Talous Vuoden 2004 liikevaihto oli 18,9 M. Liikevaihto aleni edelliseen vuoteen verrattuna 5,3 prosenttia. Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiön taloudellinen ja toiminnallinen tulos toteutui merkittävästi suunniteltua paremmin. Kilpailukykyisen hinnoittelun seurauksena sähkön myynnin liikevaihto kasvoi ja yhtiö kasvatti myyntiään verkkoalueen ulkopuolella. Maakaasun myynnin ja siirron liikevaihdot laskivat muutaman suuren asiakkaan käytön vähentymisen seurauksena. Muun liiketoiminnan liikevaihto laski alentuneesta lämmöntarpeesta johtuen. Tilikauden voitto kasvoi vuodesta ,5 M, ollen 0,7 M. Organisaatiomme Henkilöstön määrä, keskimäärin 27 henkilöä, pysyi edellisvuoteen nähden ennallaan. Halu nykyaikaistaa ja tehostaa toimintoja käynnisti alkuvuodesta 2004 projektin ostolaskujen sähköisen käsittelyjärjestelmän luomiseksi. Ostolaskujen sähköinen käsittely yhtiössämme alkoi syyskuussa Asiakkaamme Asiakkaitamme ovat pääasiassa Haminan alueen yritykset ja kotitaloudet. Oman talousalueemme ulkopuolisia asiakkaita on ainoastaan sähkön myynnissä. Haluamme jatkossakin keskittyä palvelemaan oman talousalueemme asiakkaita tarjoamalla heille hinnoiltaan kilpailukykyisiä tuotteita ja tasokasta, paikallista asiakaspalvelua. Omistajamme Haminan kaupunki omistaa Haminan Energian koko osakekannan. Sisällysluettelo Haminan Energia Oy 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Haastavat markkinat 10 Palveleva energiatalo 14 Energiakauppa 16 Verkostoliiketoiminta ja tuotanto 18 Tiedonsiirtoverkot 20 Hallinto ja henkilöstö 22 Tilinpäätös 26 Hallituksen toimintakertomus 27 Yhteystiedot 44

4 4 Toimitusjohtajan katsaus

5 Toimitusjohtajan katsaus 5 Kulunut vuosi todisti sen, että sähkön hinnan ohjaus tapahtuu maamme ulkopuolelta. Pohjoismainen sähköpörssi erilaisine vesivuosineen ohjaa sähkön hintatasoa sellaisella voimalla, että vielä vuosi sitten kannattavina pidetyt voimalaitosinvestoinnit eivät tämän päivän hintatasossa näytä enää järkeviltä. Energiamarkkinoita ei enää ohjata Suomesta Perinteisesti tärkeimpien raaka-aineiden, kuten öljyn ja kivihiilen, hinnanmuodostus on tapahtunut aina Suomen ulkopuolella. Tähän olemme jo ehtineet tottuneet. Kulunut vuosi todisti myös sen, että sähkön hinnan ohjaus on siirtynyt maamme ulkopuolelle. Pohjoismainen sähköpörssi erilaisine vesivuosineen ohjaa sähkön hintatasoa sellaisella voimalla, että vielä vuosi sitten kannattavina pidetyt voimalaitosinvestoinnit eivät tämän päivän hintatasossa näytä enää järkeviltä. On hämmästyttävää, että sähköntuotantoon erikoistuneet yhtiötkin lähtevät arvioimaan omien voimalaitosinvestointiensa järkevyyttä vain yhden vuoden pituisen, ulkopuolisen ohjauksen perusteella. Halutaanko päätäntävalta sähkön hinnanmuodostuksesta antaa pois omista käsistämme? Voimalaitosinvestointeja tulee suunnitella ja tarkastella pitkällä tähtäimellä, eikä niitä ratkaista vain yhden vuoden sateisuuden perusteella. Onneksi TVO ja PVO tuntevat vastuunsa ja Suomen viides ydinvoimala on rakentumassa hyvällä vauhdilla. Nyt tulisi aloittaa keskustelu kuudennen voimalan rakentamisesta. En ole niinkään huolestunut tästä raakaaineiden ja sähkön hinnanmuodostumisen ohjauksesta Suomen ulkopuolelta vaan tavasta, jolla alan viranomaissääntelyn ohjaus annetaan sanella muualta. Tai ehkä liian sinisilmäisesti halutaan ottaa noudatettavaksi kaikki ulkopuolelta lähinnä EU:sta tuleva ilman, että tutkittaisiin, onko ohjaus järkevää ja etenkin, miten sitä tulisi Suomen kannalta soveltaa. On ollut järkyttävää huomata, ettei esimerkiksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakia ohjaavien direktiivien kansallisessa lainsäädännössä haluttu ottaa käyttöön Suomelle tarjottuja poikkeussäännöksiä vaan direktiivit haluttiin ottaa käyttöön ehkä vähän ankaramminkin kuin muualla Euroopassa. Sama mallioppilaan aseman tavoittelu on tullut ilmi päästökauppalainsäädännössä. Viranomaiset haluavat viedä direktiivin käyttöön ilman vähäistäkään arvostelun riskiä. Vaikutelmani on, että viranomaiset haluavat olla mieluummin tarkkoja lain kirjaimen noudattajia kuin kokonaisuuden ja lainasäädännön tavoitteiden tulkitsijoita. Kuka kantaa vastuun alan toimitusvarmuudesta ja kilpailukyvystä kun toimialan ohjaus halutaan ottaa Suomen ulkopuolelta? Omistajuus ja rakennemuutos Toimintavuoden ehkä merkittävin omistajapoliittinen keskustelu heräsi Espoossa, jossa EON Finlandin, Fortumin ja Espoon kaupungin välillä on selvitelty EON Finlandin lopullista omistajuutta. Keskustelu kuvaa hyvin rakennemuutoksen ohjaavia tekijöitä. Kunta omistajana haluaisi pitää ohjausvallan alueen energiaasioissa itsellään, mutta joutuu taloudellisen tilanteen ohjaamana antamaan omistusta ja päätäntävaltaa ulkopuolisille tahoille, jotka toimivat liiketaloudellisin periaattein voittoa tavoitellen. Yritysten rakenteiden ja tavoitteiden muuttuessa kunta voi joutua hyvin vaikeaan tilanteeseen kumppanien tehdessä puhtaasti liiketaloudellisia ratkaisuja. Yhden lopputuloksen ilmaisi loppuvuonna tehty tutkimus suurimpien kaupunkien sähkön hinnoista, joka totesi ne kaupungit kallemmiksi, joiden sähkölaitostoiminta oli myyty. OOLANNIN SOTA klo Kesäkuisena päivänä Haminan lahteen ilmestyi pelätty näky: kaksi englantilaista fregattia ja tykkivene. Pian saapuikin jo pormestari Johan Christian Hornborgille kutsu tulla neuvottelemaan englantilaisten kanssa Vuohisaareen.

6 6 Toimitusjohtajan katsaus LANGATTOMIEN RATKAISUJEN KEHITTYMINEN TURVAA LIIKETOIMINNAN EDELLYTYKSET KIRISTYVÄSTÄ KILPAILUSTA HUOLIMATTA. Alan järjestökenttä vahvistui ja tiivistyi Toimintavuoden aikana toteutettiin merkittävä energia-alan järjestökentän yhdistämishanke. Jo vuosia vireillä ollut hanke yhdistää energiaalan edunvalvonta- ja työmarkkinatoiminnot yhteiseen etujärjestöön onnistuttiin viemään loppuun ja uusi liitto Energiateollisuus ry on aloittanut toimintansa. Uuteen liittoon liittyivät lähinnä teollisuutta ja suuria sähköyhtiöitä edustanut Finergy ry, sähkönjakelualaa ja pieniä yhtiöitä edustanut SENER ry, kunnallisten energiayritysten työnantajayhdistys ENERTA ry sekä kaukolämpöalaa edustanut Suomen Kaukolämpöyhdistys ry. Uuden järjestön avulla ala parantaa merkittävästi edunvalvontaa viranomaisten ja EU:n suuntaan. Hintatasot vaihtelivat voimakkaasti Markkinahinnat vaihtelivat voimakkaasti kertomusvuonna. Poikkeuksellinen tilanne koettiin sähkömarkkinoilla, jossa kalleimman pörssisähkön jakso ajoittui kesäkaudelle. Loppuvuoden runsaat sateet täyttivät Pohjoismaiset vesivarastot ja sähkön hinta lähti voimakkaaseen laskuun. Esimerkkinä voimakkaasta vaihtelusta on vuoden 2002 lopun pörssihinta, n. 100 /MWh ja vuoden 2004 lopun hinta, n. 25 /MWh. Öljyn hinnassa koettiin myös voimakas hintapiikki raakaöljyn noustessa yli 50 dollarin tason. Vaihtelu on voimakas muistaen, että raakaöljyn noteeraus vuonna 2001 oli 16 dollaria. Laajakaista liiketoiminta-alueella hintakilpailu kiristyi huomattavasti hintatason laskiessa n. 30 %. Hintojen lasku alentaa luonnollisesti liiketoiminnan kannattavuutta. Tekninen kehitys on alueella kuitenkin nopeaa, josta hyvinä esimerkkeinä ovat VoIP-puhelimet ja WLAN-verkkoa käyttävät matkapuhelimet. Langattomien ratkaisujen kehittyminen turvaa liiketoiminnan edellytykset kiristyvästä kilpailusta huolimatta. OOLANNIN SOTA klo Neuvotteluiden epäonnistuttua kaupunkiin ammutut varoituslaukaukset herättivät haminalaisissa kauhua. Kaupunkilaisten ihmetykseksi englantilaiset kuitenkin seilasivat pois.

7 Toimitusjohtajan katsaus 7 Energiankäyttö Suomessa Sähkön hankinta Suomessa 2004 Vuoden 2004 keskimääräistä lämpimämmät säät heijastuivat Suomessa kaukolämmön ja maakaasun käytön laskuna. Sen sijaan sähkön käyttö erityisesti teollisuudessa lisääntyi. Maakaasu Suomessa käytettiin maakaasua vuonna 2004 yhteensä ,9 GWh. Käyttö oli runsaat kolme prosenttia pienempi kuin vuonna Käyttöä vähensivät vuoden keskimääräistä hieman lämpimämpi sää sekä maltillisena pysynyt sähkön hinta, joka vähensi merkittävästi maakaasun käyttöä lauhdesähkön tuotantoon vuoteen 2003 verrattuna. Huippupäivä oli 11.2., jolloin maakaasua kului vuorokauden aikana 193,2 GWh. Maakaasun tuonti Suomeen vuonna 2004 oli yhteensä 4,61 miljardia kuutiometriä. Vuoden 2004 loppuun mennessä oli maakaasua tuotu Suomeen kaikkiaan 69,7 miljardia kuutiometriä. Vuoden 2005 kulutuksen arvioidaan säilyvän samalla tasolla kuin vuonna Sähkö Sähkön käyttö kasvoi viime vuonna vajaat kaksi prosenttia, likimain saman verran kuin vuonna Kasvu johtui lähes kokonaan teollisuuden kasvaneesta sähkön tarpeesta. Koti- ja maatalouksien sähkön käyttö supistui lämpimämpien säiden vuoksi. Tänä vuonna sähkön käyttö kasvaa arvioiden mukaan hieman enemmän kuin viime vuonna. Pohjoismaiden sähkömarkkinoita kesästä 2002 leimannut tavanomaista kuivempi kausi päättyi syksyllä. Vuodenvaihteeseen mennessä alueen vesivoimavarastot saavuttivat pitkän ajan normaalitason. Tämän vuoden puolella Suomeen on virrannut jälleen runsaasti sähköä lännestä. Viimeiset kaksi vuotta sähkökauppa länteen oli ollut Suomelle selvästi vientivoittoista. Sähkön käyttö kasvoi lähes kaksi prosenttia Suomi käytti sähköä viime vuonna 86,8 terawattituntia (TWh, miljardia kilowattituntia). Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,8 prosenttia eli 1,6 TWh. Lämpötila- ja kalenterikorjattu kasvu oli 1,7 prosenttia. Kasvu on samalla tasolla kuin edellisvuonna. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi sähkön käytöstä viime vuonna 32, ydinvoima runsaat 25, vesivoima 17 sekä hiili- ja muu tavanomainen lauhdutusvoima runsaat 20 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli 0,1 prosenttia. Sähkön nettotuonti kattoi 5,6 prosenttia sähkön käytöstä. 20 % 17 % 6 % 25 % 32 % CHP Ydinvoima Hiili- ja muu lauhdutusvoima Vesivoima Tuonti Vesivoiman tuotanto kasvoi 56 prosenttia Sähkön ja lämmön yhteistuotanto supistui lämpimien säiden vuoksi puoli prosenttia. Runsaat sateet lisäsivät vesivoiman tuotantoa 56 prosenttia, mikä johti lauhdutustuotannon supistumiseen lähes viidenneksellä. Tuulivoiman tuotanto kasvoi uusien laitosten myötä viime vuonna neljänneksen. Kasvu jatkuu tänä vuonna. Edellisvuoden tapaan sähköä tuotiin Suomeen viime vuonna Venäjältä likimain tuontiyhteyden enimmäiskapasiteetin mukaisesti ja vietiin runsaasti länteen. Tämän vuoden alussa läntisessä sähkökaupassa on palauduttu perinteiseen tilanteeseen, jossa sähköä tuodaan runsaasti Suomeen myös lännestä.

8 8 Toimitusjohtajan katsaus TEOLLISUUDEN SÄHKÖN TARVE KASVOI VIIME VUONNA 3,8 PROSENTTIA Hiilidioksidipäästöt vähenivät yli kolme miljoonaa tonnia Sähköä tuotettiin viime vuonna edelleen runsaasti hiilellä. Vesivoiman kasvun vuoksi hiilen käyttö väheni merkittävästi. Sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt hiilestä, maakaasusta, turpeesta ja öljystä olivat 21,5 miljoonaa tonnia. Vähennystä edellisvuoteen tuli noin 13 prosenttia yli kolme miljoonaa tonnia. Jos Suomen, Ruotsin ja Norjan vesitilanne pysyy runsaana, sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät tänä vuonna merkittävästi. Sähkön käyttö: yli puolet teollisuuteen, kolmannes kotitalouksiin ja palveluihin Viime vuonna teollisuus ja rakentaminen käyttivät sähköstä 54,1 prosenttia, koti- ja maataloudet 24,5 prosenttia sekä palvelut ja julkinen kulutus yhteensä 17,6 prosenttia. Siirto- ja jakeluhäviöihin meni viime vuonna sähköstä 3,8 prosenttia. Teollisuuden sähkön tarve kasvoi viime vuonna 3,8 prosenttia; kasvu johtuu teollisuuden lisääntyneestä tuotannosta. Leutojen säiden vuoksi koti- ja maatalousasiakkaiden sähkön käyttö kasvoi vain 0,2 prosenttia. Palvelut ja julkinen kulutus tarvitsivat sähköä 0,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Siirto- ja jakeluhäviöt pienenivät 4,3 prosenttia. Kaikkiin käyttäjäryhmiin sisältyvä sähkölämmitys on noin kymmenen prosenttia sähkön käytöstä. Sähkölämmitykseen liitettiin arviolta noin uutta asuntoa. Sähkölämmityksessä oli vuodenvaihteessa noin asuntoa, joissa asuu noin 1,6 miljoonaa suomalaista. Kaukolämpö Kaukolämmön myynti laski edellisvuodesta Kaukolämpöä myytiin viime vuonna 29,5 TWh. Myynti pieneni edellisvuoteen verrattuna 3,3 prosentilla. Myynnin lasku johtui keskimääräistä lämpimämmistä säistä. Myynnin rahallinen arvo oli 1,15 miljardia euroa. Yleisesti ottaen vuoden myynti jäi neljä prosenttia vertailukauden keskiarvosta. Ainoastaan tammi- ja marraskuussa oli hieman normaalia kylmempää. Kaikki muut kuukaudet olivat normaalia lämpimämpiä. Syyskuussa oli reilut kaksi astetta ja joulukuussa lähes kolme astetta tavallista lämpimämpää. Asuntojen osuus kaukolämmön myynnistä oli 55 prosenttia. Kaukolämpöä myytiin 635 miljoonalla eurolla. Kaukolämmitettyjä asuntoja oli vuoden lopussa 1,2 miljoonaa ja kaukolämpötaloissa asuu kaikkiaan noin 2,5 miljoonaa ihmistä. Lähes puolet maamme rakennuskannasta on liitetty kaukolämmitykseen. Suurimmissa kaupungeissa osuus on yli 90 prosenttia. Valtaosa maamme julkisista rakennuksista on kaukolämmitettyjä. OOLANNIN SOTA klo Pelko palasi kaupunkilaisiin hieman yli kuukauden odottelun jälkeen, kun englantilaisalukset jälleen ilmaantuivat Haminan lahteen. Sotaan valmistautunut Hamina sotilaineen odotti laukausten vaihdon alkavan hetkenä minä hyvänsä. Englantilaiset eivät liikahtaneetkaan. Haminalaiset alkoivat tuskastua. Kolme neljäsosaa kaukolämmöstä lämmön ja sähkön yhteistuotannosta Kaukolämpöä tuotettiin viime vuonna 31,6 TWh. Määrä oli 3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. 76 prosenttia kaukolämmöstä saatiin lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Pelkästään kaukolämpöä tuotettiin 24 prosenttia. Yhteistuotannossa saatiin sähköä 15 TWh. Kasvua edellisvuoteen oli noin yhden prosentin verran. Lämmön ja sähkön yhteistuotannossa säästyy

9 Toimitusjohtajan katsaus 9 kolmasosa polttoainetta verrattuna siihen, että ne tuotettaisiin erikseen. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Maakaasu edelleen tärkein yhteistuotannon polttoaine Maakaasulla tuotettiin 39 prosenttia kaukolämmöstä ja yhteistuotantosähköstä. Osuus kasvoi 3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Kivihiilen osuus oli 25 prosenttia. Sen käyttö pieneni kahdella prosenttiyksiköllä. Turpeen osuus oli noin viidennes. Käyttö säilyi edellisvuoden tasolla. Puun ja puutähteen sekä muiden kotimaisten polttoaineiden, kuten biokaasun ja teollisuuden sekundaarilämmön osuus oli 11 prosenttia. Kasvua oli yhden prosenttiyksikön verran. Öljyllä tuotettiin noin viisi prosenttia kaukolämmöstä. Kaukolämmön hinta Kaukolämmön verollinen keskihinta, johon sisältyvät energia- ja teho- tai perusmaksut, oli 3,9 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta nousi 3,4 prosentilla edellisestä vuodesta. Noin 30 prosenttia kaukolämmön hinnasta on veroja. Yleisesti ottaen kaukolämmitysjärjestelmän koko vaikuttaa hintatasoon eniten. Suurilla paikkakunnilla kaukolämpö tuotetaan edullisesti yhteistuotannossa sähkön kanssa. Muita kaukolämmön hintatasoon vaikuttavia tekijöitä ovat käytettyjen polttoaineiden lisäksi laitoksen ikä, taajaman rakenne, investointien tehokkuus sekä laitoksen hoito ja omistajan tuottovaatimukset. Talous Vuosi 2004 oli yhtiön 11. tilikausi. Toimintahistoriassa vuosi oli 103. ja maakaasunjakelun osalta 22. Vuoden 2004 liikevaihto oli 18,9 M. Liikevaihto aleni edelliseen vuoteen verrattuna 5,3 prosenttia. Liikevaihto jakaantui sähkön myyntiin 4,8 M (+ 3,5%), sähkönsiirtoon 2,9 M (+0,2%), maakaasun myyntiin 4,9 M (- 16,0%), maakaasun siirtoon 3,1 M (-3,3%) ja muuhun toimintaan 3,2 M (-6,1%). Investoinnit vuonna 2004 olivat 4,5 M. Pääosa investoinneista kohdistui satama-alueen energianjakelun kehittämiseen sekä leasing-vuokrattujen verkkojen lunastukseen. Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset näkymät vuodelle 2005 ovat erittäin hyvät. Haminan talousalue on tällä hetkellä voimakkaassa kasvuvaiheessa sataman alueen kehityksen jatkuessa ja Haminan kaavoituksellisten kysymysten selkiinnyttyä. Kiitän henkilökuntaa, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita haasteellisesta ja onnistuneesta vuodesta. Timo Toikka toimitusjohtaja

10 10 Haastavat markkinat

11 Haastavat markkinat 11 Mennyt vuosi toi tullessaan sähköverkkotoiminnan valvonnan uudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on ollut, että energiamarkkinavirasto vahvistaa etukäteen verkkopalveluiden hinnoittelua ja ehtoja koskevat suuntaviivat. Tapahtui energiamarkkinoilla Päästökauppa Mennyt vuosi energiamarkkinoilla oli poikkeuksellinen. Öljyn hinta nousi ennätyksellisen korkeaksi, minkä vaikutuksia lievensi euroon nähden poikkeuksellisen halpa dollarin kurssi. Kesäkuukaudet olivat kuluneena vuonna sähkömarkkinoilla kalleimmat. Sähkön hinta on laskenut syksyn myötä ennätyshalpoihin lukemiin ja julkista keskustelua ovat hallinneet hintakilpailun mukanaan tuomat, jopa epäterveet julkiset argumentit. Julkisuudessa on unohdettu tai jätetty huomiotta ne hinnan korotukset, jotka monet sähkön myyjät toteuttivat vuodenvaihteen aikoihin; on helppoa ja jopa harhaanjohtavaa käydä julkisuudessa keskustelua hinnanmuutosprosenteista sen sijaan, että keskusteltaisiin absoluuttisista muutoksista. Energian käyttö Suomessa jäi alhaisemmalle tasolle kuin edellisenä vuonna ja leuto vuosi osaltaan vaikutti hintatasoon alentavasti. Maakaasun käyttö Suomessa jäi pienemmäksi edellisvuoteen verrattuna leudon sään ja toisaalta alhaisen sähkön markkinahinnan vuoksi. Huoltovarmuuskeskus velvoitti Haminan Energia Oy:n varastoimaan maakaasuspesifistä kulutusta varten korvaavaa polttoainetta mahdollista kriisiä varten. Varastointivelvoite kasvaa tulevana vuonna neljäänkymmeneen miljoonaan kilowattituntiin. Päästökauppalainsäädäntö astui voimaan ja päästöoikeudet alan toimijoille jaettiin menneen syksyn aikana. Merkillepantavaa asiassa on, että Venäjä liittyi Kioton sopimukseen, mutta Aasian maista ainoastaan Japani on mukana sopimuksessa ja Yhdysvallat puolestaan ilmoitti kantanaan, että sen kansantalous ei kestä sopimukseen liittymistä. Alkujako aiheutti jonkin verran keskustelua ennakkoon, mutta loppujen lopuksi päästöluvat ja oikeudet myönnettiin ja päästökauppa on lähtenyt verkalleen käyntiin. Hiilidioksiditonnin hinta vakiintui alkuvuodesta 2005 tasolle 7 tonnilta. Ensimmäiselle jaksolle kaikki päästökaupan piiriin kuuluvat toimijat saivat päästöoikeudet ilmaiseksi ja kaiketi riittävästi, koska sähkökaupan suojaushinnoissa tuleville vuosille päästökaupalla ei ole ollut havaittavissa merkittävää vaikutusta. Seuraavalla, vuonna 2008 alkavalla jaksolla, ilmaisia päästöoikeuksia on jaossa vähemmän. Toiminnanharjoittajan lainsäädäntö velvoittaa huolehtimaan päästöselvityksen todentamisesta sekä siitä, että kunkin kalenterivuoden päästöistä on laadittu selvitys ja siitä annettu todentajan lausunto toimitetaan päästökauppaviranomaiselle seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Päästökaupan todentajan tulee olla päästökauppalain mukai- sesti hyväksytty Suomessa tai muualla Euroopan talousalueella. Todentamisen kohteena ovat tarkkailujärjestelmän luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus sekä ilmoitetut päästöluvut ja -tiedot. Todentajan tulee laatia päästöselvityksestä lausunto, jossa todetaan, onko päästöselvitys tyydyttävä, onko päästöselvitys laadittu lain mukaisesti ja että kokonaispäästöjä ei ole ilmoitettu oleellisesti väärin. Nähtäväksi jää laajeneeko Kioton sopimukseen kuuluvien maiden määrä ennen nykyisen sopimuksen loppumista vuonna Kohtuullinen tuotto ja kasvavat kustannukset Mennyt vuosi toi tullessaan sähköverkkotoiminnan valvonnan uudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on ollut, että energiamarkkinavirasto vahvistaa etukäteen verkkopalveluiden hinnoittelua ja ehtoja koskevat suuntaviivat. Tavoitteena oli, että uuteen valvontamalliin siirryttäisiin sähkömarkkinalain tultua voimaan vuoden 2005 alussa. Energiamarkkinavirasto antoi kesäkuussa 2004 sähkönjakeluverkkotoiminnan kohtuullisen hinnoittelun arvioinnin suuntaviivat vuosille Hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa ensimmäisel-

12 12 Haastavat markkinat ENERGIANJA- KELUALALLE TULISI TAATA VALVONNASTA HUOLIMATTA MAHDOLLISUUS RIITTÄVIIN JA OIKEA-AIKAISIIN VERKOSTOIN- VESTOINTEIHIN. OOLANNIN SOTA klo Kaupunkia järisyttävä, korvia vihlova pamahdus herätti koko Haminan. Kaupunkilaiset kerääntyivät valleille katselemaan englantilaisaluksia, joiden aikeista ei ollut epäselvyyttä. lä jaksolla sovellettavat suuntaviivat ottavat kantaa verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvostusperiaatteisiin ja kohtuulliseen tuottoprosenttiin, verkkotoiminnan tuloslaskelman ja taseen oikaisuperiaatteisiin sekä asettavat verkkotoiminnalle tehostamistavoitteen. Maakaasuverkkotoimintaan oli tarkoitus tulla vastaava valvontamalli, mutta sen voimaantuloa siirrettiin vuodella eteenpäin. Energiamarkkinavirasto tulee jatkossa valvomaan myös verkonhaltijan siirto- ja liittämispalveluiden ehtoja. Verkonhaltijoiden tulee lähettää verkkopalvelu- ja liittymisehtoja koskeva vahvistuspyyntö energiamarkkinavirastolle vuoden 2005 maaliskuun alkuun mennessä. Energiamarkkinavirasto tarkistaa ehtojen sisällön ja vahvistaa päätöksellään ehtojen lainmukaisuuden. Lisäksi energiamarkkinavirasto tulee etukäteispäätöksellään vahvistamaan menetelmät verkkoon liittämisestä perittävien maksujen periaatteiksi. Sähkömarkkinalain muutoksen myötä energiamarkkinavirastolle on esitetty toimivaltaa antaa määräyksiä verkonhaltijan julkaisemista tunnusluvuista. Tällä hetkellä verkonhaltijoiden tulee julkaista kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä määrättyjä sähköverkkotoiminnan hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja. Uudet määräykset sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista tulevat alkuvuodesta Samassa yhteydessä tullaan tarkistamaan tarpeet uudistaa energiamarkkinaviraston asettamat, maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevat määräykset. Syksyllä energiamarkkinavirasto toimitti kauppa- ja teollisuusministeriölle aloitteen kauppa- ja teollisuusministeriön sähköliiketoimintojen eriyttämistä koskevan päätöksen kumoamiseksi ja uuden asetuksen säätämiseksi. Energiamarkkinaviraston näkemyksen mukaan asetuksen uudistamistarve johtuu lainsäädäntöuudistuksesta ja käytännön valvontatyössä esiin tulleista puutteista nykyisessä eriyttämiskäytännössä. Lienee syytä olettaa, että vastaavat puutteet ja muutostarpeet ovat olemassa myös maakaasuliiketoiminnan eriyttämisessä. Sähkömarkkinavirastona aikanaan aloittaneen pienen ja tehokkaan viranomaisyksikön tavoitteena oli valvoa, että sähkömarkkinoiden toimijat kohtelevat kuluttajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi käyttämättä hyväkseen ja väärin monopoliasemaansa verkkoliiketoiminnassaan. Tarkasteltaessa energiamarkkinaviraston toimia ja sitä tehtäväkenttää, jonka se on itselleen ottanut, voidaan todeta toiminnan laajentuneen huomattavasti alkuperäisestä. Onko se kuitenkaan tarkoituksenmukaista? Ei liene kohtuutonta olettaa, että kaukolämpöliiketoiminta ja vedenjakelu ovat vielä valtaamattomia neitseellisiä toimialoja, missä työsarka odottaa ottajaansa. Työmäärän kasvaessa on organisaation kasvettava vastaavasti, ja toiminnan ylläpitämisen kustannukset kasvavat. Valvontamaksut kattavat varmasti kulut tulevaisuudessakin. Toisaalta toimialan omat kustannukset kasvavat myös kaiken valvonnan tarvitseman tiedonkeruun ja raportoinnin myötä. Tehokkuus valvonnan kohteena olevissa yrityksissä epäilemättä kasvaa, ainakin laskennallisesti. Voidaan toki syystä kysyä, että kasvaako tehokkuus ja pienenevätkö kustannukset kansantalouden näkövinkkelistä. Onko tämä kaikki valvonta ja sen vaatima organisaatio asiakkaan ja kuluttajan etu, sillä kuluttajahan loppukädessä maksaa kaikki aiheutuneet kustannukset. Tarkasteltaessa menneen talven uutisia Etelä-Ruotsista, Yhdysvalloista, Englannista tai parin vuoden takaisia uutisia Ranskasta ei voi olla ajattelematta, että olemmeko menossa Suomessa samaan suuntaan. Kuluttajat ovat päiväkausia, pahimmillaan viikkoja ilman sähköä. Ei ole ammattitaitoista työvoimaa, ei ole varaosia ja verkosto on niin vanhaa, että sen korjaaminen nykyaikaisilla varaosilla ei onnistu. Täytyykö Suomeenkin tulevaisuudessa tuoda työvoimaa ulkomailta korjaamaan mahdollisia myrskytuhoja? Energianjakelualalle tulisi taata valvonnasta huolimatta mahdollisuus riittäviin ja oikea-aikaisiin verkostoinvestointeihin. Valvovan viranomaisen tulisi miettiä, mikä on se kohtuullisen tuoton määrä ja millä tuottotasolla taataan riittävä käyttövarmuuden ylläpito. On tunnustettava se tosiasia, että joskus verkoston ylläpidon ja uudisrakentamisen kustannukset on kuitenkin maksettava.

13 Haastavat markkinat 13 Yhteistuotanto Viidennen ydinvoimalan päätöstä tehtäessä kuulimme paljon poliittista sitoutumista bio- ja kotimaisiin polttoaineisiin. Kotimaisten polttoaineiden käytön lisäämistä pidettiin tärkeänä ja ympäristövaikutuksia korostettiin kasvihuonepäästöjen nimissä. Tutkimukselle ja kehitystyölle vaadittiin lisää panostusta. Kaasutustekniikassa onkin saavutettu hyviä tuloksia ja kevään kuluessa valmistunee Kokemäelle bioenergiaa hyödyntävä kaasutustekniikkaan perustuva yhteistuotantolaitos, jossa kaasumoottoreilla tuotetaan sähköä ja lämpöä puusta kaasutusmenetelmällä valmistetusta tuotekaasusta. Uusien tekniikoiden kehittämisessä TEKES:llä on merkittävä rooli hankkeiden rahoittajana ja TEKES onkin mukana useissa hajautetun tuotannon hankkeissa. Pienimuotoisella hajautetulla energiantuotannolla on edelleen paljon kannattavia ja energiansäästöön johtavia sovellutuskohteita vaikka sähkömarkkinoiden hintakehitys onkin siirtänyt hankkeita tulevaisuuteen ja päästökaupan vaikutus energian hinnoissa ei ainakaan toistaiseksi näy. Samanaikaisesti hajautetun tuotannon kannattavuutta heikennetään verotuksellisilla ratkaisuilla. Aiemmin pienen, kohteeseen sijoitetun sähköntuotantolaitoksen sähkön tuotanto oli vapaa sekä polttoaine- että sähköverosta tuotantokohteessa kulutetun sähkön osalta. Sähkövero maksettiin ainoastaan siltä osalta sähköstä, joka siirrettiin jakeluverkkoon. Lainsäädäntö muuttui vuonna 2003, minkä seurauksena kaikki tuotettu sähkö on verollista, mikäli tuotantolaitoksen mitoitus on sellainen, että sähkön siirtoa jakeluverkkoon tapahtuu. Lain tulkinta on ollut yllätys myös kauppa- ja teollisuusministeriölle. Toisaalta panostetaan paljon pienten talokohtaisten polttokennoratkaisujen kehittämiseksi myös valtion ( TEKES ) tuella ja nykyinen ratkaisu periä polttoaineveroa myös sähkön osalta siinäkin tilanteessa, että sähkötuotantoa ei siirretä jakeluverkkoon viittaakin enemmän viranomaisen haluun välttää polttoaineveron palautusongelma siinä tilanteessa, että pienet talokohtaiset ratkaisut tulevat käyttöön. Toimintajärjestelmä Järjestelmällisen ja tehokkaan toiminnan vaatimus muuttuvissa olosuhteissa kasvaa entisestään viranomaisen laajenevan ja monipuolistuvan valvonnan vuoksi. Tarve toimintojen systemaattiseen hoitoon ja toiminnasta syntyvien tietojen raportointiin kasvaa. Hyvä ja toimiva toimintajärjestelmä mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja pienentää virhemahdollisuuksia. Toimintajärjestelmä luo aikataulun olennaisten asioiden käsittelemiseksi toiminnan ohjauksessa ja varmistaa operatiivisen toiminnan laadun. Avoin ja itsekriittinen suhtautuminen omaan toimintaan sekä positiivinen suhtautuminen asiakkailta saamaamme palautteeseen ohjaa toimintojamme paremmiksi. Haluamme olla asiakkaidemme hyvä yhteistyökumppani ja palvelun tuottaja. Haluan kiittää koko yhtiön henkilökuntaa kuluneesta vuodesta, joka jälleen onnistui tavoitteidemme mukaisesti. Samoin haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Pekka Raukko varatoimitusjohtaja

14 14 Palveleva energiatalo Monipuolisena energia-alan yrityksenä Haminan Energian kilpailukyky rakentuu laajan tuote- ja palveluntarjonnan, sitä tukevan osaavan myynti- ja asiakaspalvelun sekä vahvan ja yhtenäisen yrityskuvan ympärille. Myynti- ja asiakaspalvelu palvelee kaikkia Haminan Energian asiakkaita, joita on noin pääasiassa Haminan ja lähikuntien yrityksissä ja kotitalouksissa. Myynti- ja asiakaspalvelu neuvoo asiakkaita Haminan Energian tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä, vastaa laskutusasioista ja asiakkaiden palvelujen muutosten hallinnasta sekä tuotteidemme myynnistä. Vuosi 2004 sisälsi myynti- ja asiakaspalvelussa toiminnan kehittämistä, asiakaskontaktien kanavointia sekä monipuolista ja laadukasta palvelua. Haminan Energia selvitti syksyllä 2004 asiakkaidensa arvostuksia ja tyytyväisyyttä palvelusta, tuotteista ja yhteistyöstä. Tulokset ohjaavat yhtiön toiminnan kehittämistä asiakkaiden toivomaan suuntaan. Tutkimukseen osallistui asiakkaita kaikista Haminan Energian asiakasryhmistä aina maakaasu- ja sähkölämmittäjästä Haminetti-käyttäjään asti. Vastaajista lähes 95 % oli tyytyväisiä viimeisen vuoden aikana saamaansa palveluun. Erityisen tyytyväisiä oltiin asiakasystävällisyyteemme, toimintavarmuuteen sekä kykyymme ratkaista

15 Palveleva energiatalo 15 asiakkaan ongelma nopeasti ja joustavasti. Toisaalta, hinnantarkistukset ylöspäin näkyivät kommenteissa. Lisää tiedottamista kaivattiin erityisesti hinnoittelun osalta. Panostamme tähän vuoden 2005 aikana tarjoamalla asiakkaillemme entistä runsaampaa ja konkreettisempaa tietoa energian hinnoista asiakaslehtemme ja Internetsivujemme välityksellä. Haminan Energian asiakaslehti, Ilopilkku, ilmestyi toimintavuonna 2004 neljä kertaa tavoittaen jokaisen Haminan Energian asiakkaan. Tämä vuosikerta oli ensimmäinen paikallisesti toimitettu kokonaisuus. Palaute asiakkailtamme on ollut myönteistä ja vastaanotto positiivinen. Vuonna 2005 kehitämme lehteämme asiakastyytyväisyystutkimuksesta saamiemme tulosten mukaisesti jatkamalla yhtiön toiminnasta ja tuotteista tiedottamista ja paikallisista asioista kertomista. Panostaminen Internetiin ja sen avulla asiakkaiden ulottuville tarjottaviin sähköisiin lisäpalveluihin aloitettiin vuonna 2004 uudistamalla yhtiön sivustot ja rakentamalla sivuillemme uutena ominaisuutena mm. sähkön hintalaskuri. Sähköisiä palveluita laajennetaan vuoden 2005 aikana tarjoamalla mm. sähkö-, maakaasuja kaukolämpöliittyjillemme runsaampaa tietoa liittymän tilaukseen ja rakentamiseen liittyen sekä siihen tarvittavaa dokumentointia sähköisessä muodossa. Kaikille asiakkaillemme tulee myös mahdollisuus ilmoittaa mittarilukemansa käyttöpaikkanumeronsa perusteella. Myynti- ja asiakaspalvelu teki vuonna 2004 työtä yhtenäisen ja vahvan yrityskuvan muodostamiseksi. Markkinoinnin osalta vuoden keskeisimpiin tapahtumiin kuului alkuvuoden 2004 aikana onnistuneesti toteutettu koko yhtiön sekä Haminetin ulkoisen ilmeen uudistus. Nämä muutokset näkyvät aina Internetistä asiakaslehteen asti. Muutoksilla on haluttu luoda yhtenäinen, moderni ilme koko yhtiölle ja nostaa Haminetti-Internet-liittymien markkinointi tuotteen luonteen vaatimalle tasolle. Sähkön myynnissä asiakasmäärämme on pysynyt vakaana riippumatta muutoksista toimialalla. Uusia asiakkaita saimme vuoden 2004 aikana pääosin oman verkkoalueemme ulkopuolisista lähikunnista. Haminan Energian sähkön myyntihinta pysyi koko vuoden 2004 reilusti maan keskiarvon alapuolella. Erityisen tärkeää on jatkuva panostus toimivaan asiakaspalveluun sehän viime kädessä ratkaisee asiakkaidemme tyytyväisyyden. Siksi asiakaspalaute on avainasemassa palvelumme kehittämisessä. Sekä positiivinen palaute että rakentava kritiikki ovat tervetulleita! UUDISTUNUT ASIAKASLEH- TEMME, ILOPILK- KU, TOIMITETTIIN ENSIMMÄISTÄ KERTAA KOKO- NAAN PAIKALLI- SESTI. Riikka Kujala myyntipäällikkö OOLANNIN SOTA klo Sotarumpu pamahti kumeasti fregatista. Sota oli alkanut. Haminaan lensi ihmeellisiä, sihisten lentäviä ja räjähtäviä Gongreven raketteja, vaurioittaen rakennuksia ja linnoitusta. Paniikki alkoi leviämään kaupungissa.

16 16 Energiakauppa Vuonna 2004 kuukausikohtaiset lämpötilat vastasivat ajankohdan pitkän ajan keskiarvoa, ja näin ollen vuodesta muodostui hyvä vertailukohta erilaisille normaalivuoteen perustuville, kulutusta ennustaville malleille. Normaali vuosi? Vuotuinen keskilämpötila poikkeaa melko harvoin yli asteella pitkän ajan keskiarvosta, mutta vuoden sisällä kuukausikohtaiset lämpötilat voivat silti vaihdella selvästi vastaavista pitkän ajan keskiarvoista. Esimerkiksi energianjakelun kannalta on selvä ero siinä, poikkeaako lämpötila normaalista tammi- vai heinäkuussa. Vuonna 2004 myös kuukausikohtaiset lämpötilat vastasivat pitkän ajan keskiarvoja, ja näin ollen vuodesta muodostui hyvä vertailukohta erilaisille normaalivuoteen perustuville, kulutusta ennustaville malleille. Sateita saatiin lopulta myös oikeisiin paikkoihin Sateiden osalta vuosi oli kaikkea muuta kuin normaali; miltei jatkuvat sateet piiskasivat Etelä-Suomea koko vuoden. Tämä herätti luonnollisesti ajatuksia laskevasta sähköenergian hinnasta; olivathan sähköyhtiöt perustelleet hinnankorotuksiaan juuri vähillä sateilla ja suoranaisella kuivuudella. Valitettavasti sateet tulivat lähes koko vuoden sähköntuotannon kannalta väärään paikkaan. Vasta aivan vuoden lopulla runsaita sateita alkoi tulla myös vesivoiman tuotannon kannalta keskeisiin paikkoihin, Norjaan ja Pohjois-Ruotsiin.

17 Energiakauppa 17 Sähkön hinta kääntyi loppuvuodesta selvään laskuun. Alkuvuoden hinta oli pysytellyt melko korkeana, tosin alle edellisvuoden tason. Päästökaupan odotettiin nostavan sähkön hintaa pohjoismaisessa sähköpörssissä, eikä normalisoituva tilanne vesivarastoissa riittänyt laskemaan suojaussopimusten hintaa. Loppuvuodesta saadut, selvästi normaalia runsaammat sateet käänsivät hinnat viimein laskuun. Samanaikaisesti myös päästöoikeuksien hinnat lähtivät laskuun. Alkuvuoden 2005 tilanteen perusteella näyttää siltä, että päästöoikeuksia on jaettu sähköntuottajille vähintään riittävästi vallitseviin olosuhteisiin nähden. Haminan Energia toimitti sähköenergiaa asiakkailleen enemmän kuin koskaan ennen. Sähköenergian hankinta oli kokonaisuudessaan 171 GWh. Oman verkon alueella sähköä käytettiin yhteensä 163 GWh. Kiina-ilmiö nosti maakaasun hintaa Maakaasun tukkuhinta nousi joitakin prosentteja myös vuonna Hintaa nosti öljyn ja hiilen maailmanmarkkinahintojen kohoaminen sekä erityisesti näiden raaka-aineiden merikuljetusten kallistuminen Kiinan voimakkaasti kasvaneen kysynnän johdosta. Nousupaineita helpotti huomattavasti yhteisvaluutta euron vahvuus US-dollaria vastaan. Haminan Energia oli aktiivinen toimija maakaasun jälkimarkkinoilla; lähes neljännes Kaasupörssin vaihdosta tuli HE:n kaupoista. Maakaasun jälkimarkkinakauppa oli edelleen hyvin vähäistä valtakunnallisesti; koko vaihto oli alle prosentin maakaasun kokonaiskäytöstä. Asiakkaille toimitetun maakaasun määrä, n. 32,0 milj. kuutiota oli n. 7 % vähemmän kuin vuonna Hiipunut volyymi aiheutui pitkälti joidenkin yksittäisten suurehkojen asiakkaiden kulutusmuutoksista. Vuonna 2005 odotamme maakaasun käytön alueella kuitenkin palaavan totutulle kasvu-uralle. Energian hintaan vaikuttaa lähitulevaisuudessa useita elementtejä Pohjoismaisessa sähköpörssissä noteerattavan sähköenergian hinnan riippuvuus veden määrästä on jälleen osoittautunut hyvin voimakkaaksi. Tästä riippuvuudesta tuskin päästään täysin eroon koskaan, vaikkakin vesivoiman osuus koko järjestelmän sähköntuotannosta tulee jatkossa pienenemään. Toinen hintatasoa vakauttava tekijä on pohjoismaisen sähköjärjestelmän voimakas integroituminen osaksi eurooppalaista sähkömarkkinaa; tällä hetkellä on vireillä useita hankkeita, joilla lisätään ja vahvistetaan siirtoyhteyksiä Keski-Eurooppaan. Vaikka päästökaupan ensimmäinen jakso ei ainakaan vielä ole nostanut sähkön hintaa, toisen kaupankäyntijakson alkaminen vuonna 2008 tekee sen varmasti. Silloin on jaettavana pelkkää niukkuutta, mikäli Kioton pöytäkirjaan kirjatut tavoitteet halutaan saavuttaa. Maakaasun tukkuhinnoittelu muuttuu vuoden 2006 alussa. Muutokset tulevat suurelta osin olemaan rakenteellisia; itse maakaasun hintatasoon ei tällä muutoksella odoteta olevan vaikutusta. Maakaasun hintariippuvuus öljyn hinnasta lisääntynee uudessa hinnoittelujärjestelmässä. Öljyn ja kivihiilen hinnankehitys perustuu maailmanmarkkinoilla vain ja ainoastaan kysynnän ja tarjonnan suhteeseen. Onneksemme maakaasun hinnassa on tasapainottavana tekijänä myös elementtejä, jotka eivät ole riippuvaisia globaaleista tekijöistä. Maakaasun toimitusvarmuutta kasvavalle kysynnälle turvattiin helmikuussa 2005, kun Gasum ja Gazprom allekirjoittivat sopimuksen venäläisen maakaasun tuonnin jatkamisesta Suomeen vuoden 2025 loppuun. Kimmo Tyni, energiakaupan johtaja OOLANNIN SOTA klo Haminan kaupunki kuhisi kuin muurahaispesä. Kaupunkilaisia ja sotilaita juoksi pitkin poikin, raahaten ammuksia ja elintarvikkeita sekä auttaen haavoittuneita ja kodeistaan evakuoituja kaupunkilaisia. Ammukset lentelivät puolin ja toisin linnoitusta. Juoksupoika Loviisa Wulff yritti peittää korvansa meteliltä, mutta turhaan. Pommituksen pauke siivitti nuoren tytön askeleita linnoitukselle ja takaisin.

18 18 Verkostoliiketoiminta ja tuotanto Verkostoliiketoiminnan vuosi 2004 oli kiivasta rakentamisen aikaa. Investoinnit verkkoihin olivat suurimmat sitten huippuvuoden Vilkkaan vuoden taustalla oli Haminan, sataman ja lähiympäristön nopea kehitys ja kasvu. Toimintavuosi 2004 Satamassa sähkö- ja kaasuverkkoa laajennettiin ja vahvistettiin Hailikarin ja Kanasenmäen alueella. Osittain tehdyt työt liittyivät tänä vuonna käynnistyvään, uuden Satamantien rakentamiseen, jonka toteutumisen varmistuminen käynnisti tien takia siirrettyjen töiden suunnittelun ja tekemisen. Maakaasuputkea rakennettiin vuoden aikana yli seitsemän kilometriä. Suurin yksittäinen hanke oli rengassyötön rakentaminen Haminan keskustan kiertävästä 8 barg:n putkesta Ruotsinkylään. Putki- ja paineenalennusasema varmistavat osaltaan sekä kaupungin että Virolahden kaasunjakelua. Virolahden Vaalimaalla rakennettiin kaasun jakeluverkko uudelle liike- ja teollisuusalueelle. Pappilan etusaareen rakennettiin kaasuputki lyhyellä varoitusajalla kaavoituksen ja uuden rakentamisen ohjaamana. Hanke kaasuputken rakentamisesta Naturaalueen poikki oli hyvä esimerkki rakentamisen luonteen muuttumisesta. Työn vaatimien lupien haku ja erilaisten selvitysten teko vei huomatta-

19 Verkostoliiketoiminta ja tuotanto 19 vasti kauemmin kuin itse rakentaminen ja se oli myös merkittävä kustannuksia lisäävä tekijä. Hamina Tattoo -kesä toi oman mausteensa rakentamiseen; katukuvan tuli olla kunnossa juhlan ajan. Keskustan alueen katujen laaja yhtäaikainen saneeraaminen herätti keskustelua myös paikallisten lehtien palstoilla. Työt onnistuivat kuitenkin kovasta kiireestä huolimatta hyvin. Hyvässä yhteistyössä kaupungin, Kymen Puhelin Oy:n sekä Sonera Carrier Networks Oy:n kanssa tehty rakentaminen varmistaa toivottavasti sen, ettei uusittuja katuja tarvitse kovin pian avata uudestaan. Muita merkittäviä töitä vuoden aikana olivat Jamilahdenkadun saneeraus, Pienteollisuuskadun sähkö- ja kaasutyöt sekä uusien liittymien runsas rakentaminen. Siirtoliiketoiminnan kannalta vuosi 2004 oli haastava ja kokonaisuudessaan liiketoiminnan tulos jäi jonkin verran tavoitteesta. Maakaasun jakelu supistui yli 7 %, mikä johtui lähes yksinomaan teollisuuden pienentyneestä käytöstä. Sähkössä siirretty sähkömäärä kasvoi n. 1,4 %. Tuotannon puolella sähkön markkinahinnan lasku näkyi 30 % pienempänä sähköntuotantona edelliseen vuoteen verrattuna ja myös lämmön myyntivolyymit pienenivät. Haminetti-liiketoiminnassa liittymien volyymitavoitteet ylitettiin selvästi, mutta koventunut kilpailu laski hintoja loppuvuodesta. Verkostojen käyttövarmuus pysyi vuonna 2004 hyvällä tasolla. Sähköverkon vikaperäinen keskeytysaika oli n. 17 min. (13 min. vuonna 2003). Maakaasuverkossa oli muutamia käyttöhäiriöitä suurimpien uusien verkonosien liitännän yhteydessä. Kehitys Rakennuttamisen toimintatapojen kehitys oli viime vuoden päätavoitteita. Tavoite yhdistettynä yhteen kiivaimmista rakennusvuosista oli haastava. Suunnitelmien laadun parantamisella, urakoiden harkitulla pilkkomisella ja muilla toiminnan muutoksilla saavutettiin urakoinnissa merkittävää kustannustason laskua. Verkkotietojärjestelmän käytön lisääminen ja tiedon laadun parantaminen on työllistänyt myös paljon. Tehty työ tulee jatkossa helpottamaan pitkän tähtäimen suunnittelua ja investointien priorisointia. Energiatoimituksen varmistaminen poikkeustilanteessakin vaatii energiayhtiön järjestelmiltä paljon. Yhteiskunta on koko ajan enemmän riippuvainen jatkuvasta energian toimituksesta. Yhteyksien on toimittava silloinkin, kun GSMliikenne on ruuhkautunut ja sähköt ovat poikki. Haminan Energia Oy otti viime vuonna käyttöön VIRVE:n eli viranomaisverkon hälytys- ja viankorjauksen yhteydenpitojärjestelmän, kun verkkoon liittyminen tuli mahdolliseksi myös energiayhtiöille. Haminan Energia Oy:n oman, vanhentuneen radiopuhelinjärjestelmän korvannut VIRVE on osoittautunut luotettavaksi ja kustannustehokkaaksi hälytysjärjestelmäksi jo ensimmäisenä käyttövuotenaan. Vuosi 2005 Kuluvana vuonna panostetaan oman toiminnan tehostamiseen menettelytapoja ja toimintajärjestelmää kehittämällä. Nopeasti muuttuva ja lisääntyvä lainsäädäntö, valvonnan lisääntyminen, työturvallisuus- ja ympäristömääräysten tiukentuminen yhdessä ohuen organisaation kanssa vaativat työntekijöiltä ja järjestelmiltä yhä enemmän. Oikein rakennettu ja toimiva toimintajärjestelmä on tehokas tapa hallita kasvavat vaatimukset. Rakentamisen osalta pääpaino on kuluvana vuonna uuden Satamantien yhteyteen rakennettavissa verkoissa. Muita merkittäviä kohteita tulee olemaan Huutokallionkadun saneeraus ja Ruukin uusi asema-alue. Tero Tulokas liiketoimintajohtaja Kpl Rakennetut liittymät Kaukolämpö Maakaasu Sähkö 2004 VERKKOTIETO- JÄRJESTELMÄN KÄYTÖN LISÄÄ- MINEN JA TIE- DON LAADUN PARANTAMIEN ON TYÖLLISTÄ- NYT PALJON. OOLANNIN SOTA klo Yhtäkkinen, valtava räsähdys ja riemuitsevien sotilaiden huudot herättivät linnoituksella taistelua katselevien kaupunkilaisten mielenkiinnon. Syykin oli selvä; suomalaistykki oli ampunut nappiosuman englantilaisaluksen kylkeen, jossa nyt ammotti suuri reikä. Englantilaiset olivat vähintäänkin hämillään tapahtuneesta. Osuman saanut alus alkoi uhkaavasti kallistumaan, mikä sai lisää liikettä englantilaissotilaiden jalkoihin. Pauke taukosi, ja haminalaiset pääsivät todistamaan uskomatonta käännettä; englantilaiset vetäytyivät!

20 20 Tiedonsiirtoverkot Haminetti-liiketoiminnan osalta vuoden 2004 voisi tiivistää lyhyesti toteamalla palveluiden ja tuotteiden kehittyneen huimalla vauhdilla ja samaan aikaan tuotteiden hintojen laskeneen radikaalisti. Vuotta 2004 kuvaa myös Internet-liittymien raju kasvu. Haminetin asiakasmäärä kolminkertaistui vuoden aikana. Kiinteistöliittymiä asennettiin noin yksi viikossa. Tällä hetkellä Haminassa on jo 61 kiinteistössä käytössä Haminetin kiinteistöliittymä. Kulunut vuosi toi myös ensimmäiset mobiilit tilapäiskäyttäjät Haminetti-verkkoon. Mobiilit tilapäiskäyttäjät ovat tyypillisesti paikkakunnalla työn puitteissa vierailevia henkilöitä, joilla on käytettävissä WLAN-ominaisuuksilla varustettu kannettava tietokone tai PDA-laite. Näillä täysin uudenlaisilla asiakkailla asiakkuus perustuu uuteen, Haminetti-verkkoon asennettuun autentikointitekniikkaan, joka mahdollistaa lyhytaikaisten, tilapäisten käyttöoikeuksien joustavan ja automaattisen hallinnan. Verkko ja tekniikka Langatonta tiedonsiirtoverkkoa laajennettiin vastaamaan kasvanutta kysyntää uusille verkkoalueille Neuvottomaan ja Myllykylään. Lisäksi parannettiin verkon kuuluvuutta uusilla tukiasemilla Koppelontiellä, Takkaniemessä ja Tompurinmäellä. Tukiasemien väliseen langatto-

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009

Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009 Haminan rauha 189Vuosikertomus 29 89 Sisällys 3 Haminan Energian vuosi 29 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 29 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu 18

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällys 1...Toiminta-ajatus ja visio 2...Espoon Sähkö vuonna 1999 3...Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4...Toimitusjohtajan katsaus 6...Energiatoimialan kehitys 10...Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy 2011 Viimeaikaisten myrskyjen jälkeen moni on oivaltanut, millainen merkitys on sähkön saannin luotettavuudella. Infrastruktuurin rapautuminen on iso riski suomalaiselle

Lisätiedot

>> www.savonvoima.fi. Savon Voima Oyj VUOSIKERTOMUS

>> www.savonvoima.fi. Savon Voima Oyj VUOSIKERTOMUS >> www.savonvoima.fi Savon Voima Oyj 0 9 VUOSIKERTOMUS KUVA: SAVON VOIMA OYJ KARI VESTERINEN SISÄLTÖ VASTUULLISUUS, ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS JA TOIMINTAMME LUOTETTAVUUS OVAT SYDÄMENASIOITA MEILLE SAVONVOIMALAISILLE.

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Vuosikatsaus 2010 Vuosi sujui menestyksekkäästi 6 Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ

Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ TURKU ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2007 HENKILÖSTÖ TALOUS YMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO Keskeiset tapahtumat 2007 etulieve Vuosi 2007 lyhyesti 3 Turku

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Sähkölaitos -yhtiöt avauksiavuosi 21 Tunnuslukuja 21, Sähkölaitos -konserni Talouden tunnuslukuja 21 29 Liikevaihto (1 e) 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 42 895 23 857 Liiketulos-% 12,6 9,7 Sijoitetun

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA

SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA VUOSIKERTOMUS 2009 SEURAA TEEMASIVUILLA HÄMEENLINNA LEMPÄÄLÄ RINNAKKAISPUTKEN RAKENTAMISTA Tampereen seudulla maakaasun käyttö käynnistyi vuonna 1986. Kahdenkymmenen vuoden kuluessa maakaasun käyttö alueella

Lisätiedot

Sisällys. Tämän raportin sähköinen versio sekä täydelliset tilinpäätöstiedot. on luettavissa osoitteessa www.turkuenergia.fi.

Sisällys. Tämän raportin sähköinen versio sekä täydelliset tilinpäätöstiedot. on luettavissa osoitteessa www.turkuenergia.fi. Vuosikertomus 10 Sisällys 3 Vuosi 2010 lyhyesti 7 Visio, strategia ja arvot 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Toimintaympäristö muutoksessa 18 Katsaus liiketoimintoihin 20 Lämpö 22 Sähkönmyynti 24 Sähköverkot

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot