METSÄTEHO 70 VUOTTA METSÄTEOLLISUUDEN MUUNTUMINEN Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄTEHO 70 VUOTTA METSÄTEOLLISUUDEN MUUNTUMINEN Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting"

Transkriptio

1 METSÄTEHO 7 VUOTTA METSÄTEOLLISUUDEN MUUNTUMINEN Jaakko Jokinen, Pöyry Management Consulting

2 METSÄVARAT METSÄTEHO 7 VUOTTA 2

3 KAIKEN PERUSTA ON RAAKA-AINE Merkittävimmät vajaakäytetyt metsävarat sijaitsevat päiväntasaajan eteläpuolella ja Venäjällä. Selluteollisuuden investoinnit ovat keskittyneet nopeakasvuisten istutusmetsien läheisyyteen, erityisesti Etelä-Amerikkaan. Paperiteollisuuden investoinnit ovat keskittyneet lähelle markkinoita, erityisesti Kiinaan. Kuoriaistuhot Havupuuresursseja Heikko infrastruktuuri Istutusmetsiä (mänty) Hyvä biologinen kasvupotentiaali, lisääntyvää kaupallista intressiä ja aktiivisuutta Suurimmat nettotuojat Nopeakasvuisia istutusmetsiä Nopeakasvuisia istutusmetsiä Merkittävä lisäyspotentiaali Hieman lisäyspotentiaalia Niukka / pienevä tarjonta Nopeakasvuisia istutusmetsiä METSÄTEHO 7 VUOTTA 3

4 KASVU JA KÄYTTÖ EIVÄT OLE TASAPAINOSSA Pohjois- Amerikka Kasvu Hakkuut Länsi- Eurooppa Kasvu Hakkuut Itä- Eurooppa & Venäjä Kasvu Hakkuut Aasia Lehtipuu Havupuu Latinalainen Amerikka Kasvu Hakkuut Afrikka Kasvu Hakkuut Kasvu Hakkuut Oseania Kasvu Hakkuut Polttopuu Miljoonaa m3/vuosi Lähde: FAO METSÄTEHO 7 VUOTTA 4

5 MIKÄ ON ETELÄISTEN ISTUTUSMETSIEN PUUNTUOTANTOKYVYN YLÄRAJA? Eteläisen istutuspuun kilpailuetu Suomeen verrattuna on kaventunut, vaikka niiden puutuotosta on nostettu. Istutusmetsien puuntuotos Brasiliassa Lehtikuitupuun hinta tehtaalla m 3 /ha/a 6 5 EUR/m 3 sob Suomi, koivu Brasilia, E. grandis luku 21-luku Lähde: Pöyry METSÄTEHO 7 VUOTTA 5

6 SUOMEN PUUSTOPÄÄOMA Norja on kartuttanut öljyrahastoa, Suomi puustopääomaa. Voisiko puustopääomaa purkaa bioteollisuuden tarpeisiin? Suomen metsien runkotilavuus, miljoonaa m 3 Suomen puustopääoma on kasvanut, koska puuston kasvu on lisääntynyt enemmän kuin hakkuut Puustopääoma, jos jatketaan hakkuita viime vuosien tapaan Puustopääoma, jos hakataan suurinta kestävää hakkuukertymää* vastaava määrä Puustopääoma, jos sitä puretaan n. 3 miljoonaa m3 3:ssa vuodessa, eli hakataan väliaikaisesti yli suurimman kestävän hakkuukertymän Lähde: Metla, Pöyry * Aines- ja energiapuun hakkuukertymä METSÄTEHO 7 VUOTTA 6

7 TEOLLISUUDEN KEHITYS METSÄTEHO 7 VUOTTA 7

8 PUUNJALOSTUKSEN AIKAKAUDET SUOMESSA On merkkejä siitä että viime vuosien murros on vaihtumassa bioteollisuuden aikakauteen METSÄTEOLLISUUDEN KUKOISTUS Massa-, paperi- ja sahateollisuuden voimakas kasvu 214 MURROS Paperiteollisuuden kriisi, metsäenergiasektorin kehitys BIOTEOLLISUUDEN AIKAKAUSI Puuta jalostavan teollisuuden elpyminen Uusien puupohjaisten tuotteiden kehittyminen METSÄTEHO 7 VUOTTA 8

9 MUUTOKSEN MERKKEJÄ ON ILMASSA Tulevaisuuden puuvarojen kestävään hyödyntämiseen pohjautuva teollisuus koostuu eri teollisen kehityskaaren vaiheissa olevista tuotteista ja laitoksista Uusien biopolttoainelaitosten käynnistyminen Fortumin pyrolyysilaitoksen käynnistyminen 213 UPM:n biopolttoainelaitoksen käynnistyminen 214 Uusien materiaalien ja tuotteiden kehittäminen Lukuisia uusien tuotteiden kaupallistamiseen tähtääviä hankkeita Puuta jalostavan teollisuuden elpyminen UPM:n selluntuotannon laajennukset Pietarsaaressa 214 ja Kuusankoskella 215 Stora Enson selluntuotannon laajennus ja tuotantolinjan muutos Varkaudessa 215 Metsä Fibren Äänekosken uuden sellutehtaan suunnittelu 214 Sahateollisuuden tuotannon piristyminen Pakkauskartongin tuotantomäärien tasainen kasvu METSÄTEHO 7 VUOTTA 9

10 SUOMEN PAPERIN JA KARTONGIN SEKÄ MASSOJEN TUOTANTOSKENAARIO Pöyryn perusennusteen mukaan painopaperien tuotanto jatkaa laskuaan mutta pakkausmateriaalien tuotannon kasvu kompensoi osan laskusta. Massantuotanto kasvaa ennusteen mukaan nykytasosta mekaanisen massan tuotantomäärä laskee mutta kemiallisen massan tuotanto kasvaa. 12 Mt/a Mt/a 1 8 Muut paperit ja kartongit Säkkipaperi Sisäpakkauskartongit 1 8 Liukosellu Kierrätyspaperi (keräys) Valkaisematon sulfaatti (UKP) 6 4 Lainerikartongit ja fluting Pehmopaperi 6 4 Valkaistu lehtipuusulfaatti (BHKP) Valkaistu havusulfaatti (BSKP) Puolikemiallinen massa 2 Paino- ja kirjoituspaperi Sanomalehtipaperi 2 Mekaaninen massa METSÄTEHO 7 VUOTTA 1

11 UUDET TUOTTEET METSÄTEHO 7 VUOTTA 11

12 TULEVAISUUDEN BIOJALOSTAMO Energia Vesi Biomassa Kestävä kehitys Kuluttajien vaatimukset Liikennepolttoaineet ja bioenergia Kemikaalit Sellu ja paperituotteet METSÄTEHO 7 VUOTTA 12

13 SELLUTEHDAS PERINTEISTEN JA UUSIEN TUOTTEIDEN TUOTTAJANA Sulfaattisellutehdas on erinomainen ympäristö uusille biotuotteille kuten ligniinille, selluloosapohjaisille sokereille ja biopolttoaineille Source: Hamaguchi, M, (213) METSÄTEHO 7 VUOTTA 13

14 LIGNIININ MAHDOLLISUUDET Kehitys kulkee vääjäämättä kohti korkeamman jalostusasteen tuotteita Teknisen ligniinin ominaisuudet riippuvat raakaaineen ominaisuuksista ja ligniinin erotusprosessista Nykyisin ligniiniä käytetään vielä matala-arvoisissa tuotteissa Kehitystyötä ligniiniin liittyen tehdään useilla eri sovellusalueilla ja lukuisten eri tahojen toimesta Kehitteillä Mm. polyuretaanivaahdot, puutuoteliimat, formaldehydihartsit, nestemäiset biopolttoaineet, hiilikuidut, erilaiset biokemikaalit Uudet ideat Laboratoriotasolla mm. älypakkauksissa ja biolääketieteessä käytettävät materiaalit Jo markkinoilla Esim. halvat sementin lisäaineet ja kiinteät polttoaineet METSÄTEHO 7 VUOTTA 14

15 SOKERIPOHJAISET HYÖDYKKEET Sokeripohjaisten hyödykkeiden markkina on melko vakaa pääloppukäyttöjen ollessa polttoaine, elintarvike ja rehutuotteissa Etanoli Teollisuusetanolia käytetään enimmäkseen polttoaineena mutta myös biopohjaisena välituotteena monien kemikaalien kuten etyleeni- ja monoetyleeniglykolin valmistuksessa Sokerialkoholit Sokerialkoholit kuten esim. sorbitoli, maltitoli, mannitoli, xylitoli käytetään mm. makeutusaineena ja C-vitamiinin tuotannossa. C5-ryhmän xylitolia valmistetaan kuten tunnettua koivusta. Aminohapot Sokeripohjaisia aminohappoja ovat mm. glutamiinihappo, lysiini ja metioniini. Natriumglutamaattia käytetään laajasti ruokateollisuudessa arominvahventeena. Lyysiiniä ja metioniini käytetään puolestaan rehujen lisäaineena. Etanoli Xylitoli Metioniini Lysiini Sitruunahappo Sorbitoli Pallon koko kuvaa tuotantomäärien suhdetta Glutamiinihappo ja sen suolat Muut sokeripohjaiset kemikaalit (Pöyry BioSight) METSÄTEHO 7 VUOTTA 15

16 UUSIIN TEKNOLOGIOIHIN PERUSTUVIA HANKKEITA TOTEUTETAAN SUOMESSA JA MAAILMALLA Puun kaasutus polttoaineeksi Metsä Fibre Joutseno Tehtaan sivutuotepuu muutetaan kaasuksi joka käytetään meesauunin polttoaineena Puukaasu korvaa fossiilisen polttoaineen Investointi 2 milj. EUR Tuotannossa 212 Ligniinin erottaminen mustalipeästä Stora Enso, Sunila Korvaa fossiilisia polttoaineita Ligniini polttoaineeksi tai myyntiin Kapasiteetti 5 t/a Tuotannossa 214/215 Nanosellun tuotanto Celluforce Windsor, Kanada Nanosellua eri loppukäyttöihin: paperituotteet, kemianteollisuus, komposiittimateriaalit Tuotanto 35 t/a Investointi 3 milj. EUR Tuotannossa 213 Jatkuva esihydrolyysi ja hemiselluloosan talteenotto Sun Paper Yanzhou, Kiina Mahdollistaa liukosellun ja paperisellun tuotannon samalla linjalla Investointikustannus +5% Tuotannossa 211 Mäntyöljybiodiesel UPM Lappeenranta Selluntuotannon sivutuotteena syntyvä mäntyöljy jalostetaan biodieseliksi Tuotanto 1 t/a Investointi 15 milj. EUR Tuotannossa 214/215 Jätteestä energiaa SCA Witzenhausen, Saksa Voimalaitos käyttää polttoaineena paperitehtaan sivutuotteita ja ulkopuolista jätettä Voimalaitosinvestointi pienentää paperitehtaan energiakuluja ja jätekuluja Tuotannossa 28 METSÄTEHO 7 VUOTTA 16

17 LOPUKSI Metsävarat tarjoavat mahdollisuuden kasvattaa bioteollisuussektoria Suomessa Kysyntää tulee jatkossa olemaan niin perinteisille kuin uusillekin tuotteille uutta ja vanhaa ei tule asettaa vastakkain; molempia tarvitaan Biopolttoaineilla lisää energiaomavaraisuutta sekä merkittäviä teknologian vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Metsien kasvava hyödyntäminen voi saada aikaan ns. hyvän kehän kun metsänomistajat sijoittavat kantorahatuloja metsien hoitoon turvaten ja parantaen metsien kasvua ja puuntuotantokykyä Metsissä oleva puu on saatava jatkossa entistä paremmin liikkeelle koska ilman raaka-ainetta, ei ole teollisuutta METSÄTEHO 7 VUOTTA 17

18 Tulevaisuus rakennetaan vaikeina aikoina. Jaakko Pöyry METSÄTEHO 7 VUOTTA 18

Metsäteollisuus ja energia. Energia

Metsäteollisuus ja energia. Energia Metsäteollisuus ja energia Energia 1 Energia on ydinkysymys ENERGIA on metsäteollisuuden tärkeimpiä tuotannontekijöitä puuraaka-aineen ohella. Energia ja puu ovat kehittyvän metsäteollisuuden perusedellytyksiä,

Lisätiedot

Metsäalan luova tuho

Metsäalan luova tuho Metsäalan luova tuho Lauri Hetemäki lauri.hetemaki@metla.fi Suomen talous ja talouspolitiikka kurssin luento, Helsingin kauppakorkeakoulu, 27.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

Taustamuistio Keski-Suomen kemiallista ja mekaanista metsäteollisuutta koskevista kehitysnäkymistä

Taustamuistio Keski-Suomen kemiallista ja mekaanista metsäteollisuutta koskevista kehitysnäkymistä Taustamuistio Keski-Suomen kemiallista ja mekaanista metsäteollisuutta koskevista kehitysnäkymistä Asiakas: Keski-Suomen liitto Johdanto Raportin ovat laatineet teknologiajohtaja Satu Helynen ja teknologiapäällikkö

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009

SISÄLTÖ. Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ LIIKETOIMINTA-ALUEET MENESTYSTEKIJÄT YHTIÖN HALLINNOINTI TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Visio ja toiminta-ajatus 10 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 12 Riskienhallinta 14 Markkinatekijät LIIKETOIMINTA-ALUEET

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset

Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset Suomen metsäteollisuuden rakenne - muutos ja sen vaikutukset 20.9.2009 Suomen metsäala on merkittävässä käännekohdassa. Sen taustalla ovat mm. mullistukset metsäteollisuustuotteiden kansainvälisillä markkinoilla,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013. kaikkea muuta puusta

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013. kaikkea muuta puusta Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2013 kaikkea muuta puusta Sisältö Lukijalle 4 1 Puun pitkä tarina 6 Keskiajalla vietiin tervaa, sahatavaraa........ 6 ja hiiltä................... 7 Puunjalostustehtaat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu

2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Markkinatekijät. 10 Energia ja sellu VUOSIKERTOMUS 20 08 Sisällysluettelosta pääset suoraan haluamallesi sivulle - painat vain otsikkoa. Acrobatissa valitse asetus: Näytä/Sivunäyttö/Yksi sivu Sisältö 2 Avaintietoja 1999 2008 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 213 UPM Vuosikertomus 213 Sisältö UPM konserni UPM lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Strategia 5 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat tekijät 11 Riskienhallinta

Lisätiedot

UPM VUOSIKER TOMUS 2006

UPM VUOSIKER TOMUS 2006 Vuosikertomus 2006 Sisältö Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005

UPM VUOSIKERTOMUS 2005. Vuosikertomus 2005 UPM VUOSIKERTOMUS 2005 Vuosikertomus 2005 Vuoden 2005 tapahtumia UPM:n Changshun tehtaan toinen paperikone käynnistettiin onnistuneesti Kiinassa. Paperi- ja sellutehtaat olivat Suomessa pysähdyksissä työ

Lisätiedot

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene

U P M - K y m m e n e. Vu o s i k e r t o m u s. UPM-Kymmene U P M - K y m m e n e V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 1 UPM-Kymmene Vu o s i k e r t o m u s 2001 UPM-Kymmene Oyj Eteläesplanadi 2 PL 380 00101 Helsinki Puh. 0204 15 111 Faksi 0204 15 110 http://www.upm-kymmene.com

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä

Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä Puunhankinta Kuitua vai Energiaa? Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät Bioenergia

Lisätiedot

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Oy Metsä-Botnia Ab. OY METSÄ-BOTNIA AB sivut >2 OY METSÄ-BOTNIA AB >4 KONSERNIN AVAINLUVUT >6 BOTNIAN VUOSI LYHYESTI >8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 1 2 Oy Metsä-Botnia Ab Botnia on yksi johtavista kemiallisen sellun valmistajista maailmassa, ja se tarjoaa laajan tuotevalikoiman asiakkailleen, jotka valmistavat korkealaatuisia paperi-,

Lisätiedot

Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus

Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus Luova tuho ja metsäbiotalouden tulevaisuus Lauri Hetemäki Ohjelmajohtaja, Euroopan metsäinstituutti Professori, Itä-Suomen yliopisto Studia Forestalia, Joensuu, 11.12.2014 Esityksen sisältö ja rakenne

Lisätiedot

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000

UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 UPM-KYMMENE VUOSIKERTOMUS 2000 Tietoja osakkeenomistajille Varsinainen yhtiökokous UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2001 klo 13.30 Finlandia-talossa,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Uudenmaan metsäenergiaselvitys

Uudenmaan metsäenergiaselvitys Uudenmaan metsäenergiaselvitys 2012 Häme-Uusimaa Toimittajat: Olli-Pekka Koisti Ulkoasu: Pohjolan Mylly Taitto: Jonna Nurminen Kannen kuva: Olli-Pekka Koisti Painatus: Esa Print Oy Metsäenergiaselvitys

Lisätiedot

Suomi metsäteollisuuden kotipesänä tulevaisuudessa - sellun keitto vai mekaaninen kuidutus

Suomi metsäteollisuuden kotipesänä tulevaisuudessa - sellun keitto vai mekaaninen kuidutus Suomi metsäteollisuuden kotipesänä tulevaisuudessa - sellun keitto vai mekaaninen kuidutus Metsäalan tulevaisuusseminaari 2,.6.24 Tampereen yliopisto Jukka Huuskonen, liiketoiminta-analyysijohtaja, UPM

Lisätiedot

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6

CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi TEEMA BOTNIA ECHO ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 2 12 NUMERO METSÄ FIBREN ASIAKAS- LEHTI ECHO TEEMA BOTNIA CATHARINA STACKELBERG Tunne asiakkaasi ECHOES FROM THE WORLD LUPAUS ON VAALIMISEN ARVOINEN ASIA, SIVU 6 ECHO TECH SELLUNVALMISTUKSEN UUSI ASKEL,

Lisätiedot