Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnantoimisto Taalintehtaalla"

Transkriptio

1 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 26. tammikuuta 2010 klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist, 3-, klo Ralf Lindroos Liisa Mietola Anders Nordell Teijo Pitkäranta Sonja Salovius-Laurén Britt-Marie Sundblom puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Muut: Ingalill Granlund, poissa Greger Lindholm, sihteeri Ville Wahteristo Tomas Kull, - 4, -klo kh edustaja valvontapäällikkö Asia: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika: Annalena Sjöblom Kunnantoimisto Taalintehtaalla 2. helmikuuta 2010 Greger Lindholm Bo Vilander Pöytäkirja pidetty nähtävänä: Kemiönsaari 3. helmikuuta 2010 Ralf Lindroos : Greger Lindholm

2 1/2010 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika: Tiistaina 26. tammikuuta 2010 klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Asia numero Asia 1 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN YMPÄRISTÖLUPA JAKELUASEMALLE / SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA RAKENNUSLUPAMAKSUT Kiinteistö Oy Kiilan Rehabia Oy OIKAISUVAATIMUS Sirkka-Liisa Sandberg RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTALAUTAKUNNAN KOKOUKSET KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN LASKUJEN VASTAANOTTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VIRKAMIESPÄÄTÖKSET TIEDOKSI TIEDOKSIANTOASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaari 3. helmikuuta 2010 Annalena Sjöblom

3 3 1 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Bo Vilander ja Wilhelm Liljeqvist ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi ja varalla Ralf Lindroos. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bo Vilander ja Ralf Lindroos.

5 5 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan. Esityslista hyväksyttiin.

6 6 Dnr: MOT 299/ YMPÄRISTÖLUPA JAKELUASEMALLE / SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA VALMISTELU (vt. ympäristösihteeri Tomas Kull) Suur-Seudun Osuuskauppa SSO hakee ympäristölupa uudelle polttonesteiden jakeluasemalle kiinteistöllä S-Market 1:174, Engelsby, Kemiönsaari, osoite: Engelsbyntie 15. EHDOTUS (vt. johtava ympäristösihteeri Ville Wahteristo) Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:lle myönnetään ympäristölupa uudelle polttonesteiden jakeluasemalle liitteen 1 mukaisesti. Hyväksyttiin.

7 7 Dnr: MOT 406/ RAKENNUSLUPAMAKSUT Kiinteistö Oy Kiilan Rehabia Oy VALMISTELU (valvontapäällikkö Greger Lindholm) Kiinteistö Oy Kiilan Rehabia Oy on hakenut vapautusta rakennuslupamaksuista. Kemiön kunta on hakemuksesta myöntänyt rakennusluvat R ja R Kiinteistö Oy Kiilan Rehabia Oy:lle. Rakennuslupamaksut (8 748,33 ) ovat erääntyneet maksettaviksi Varsinais-Suomen Ulosottovirasto on lähettänyt Kiinteistö Oy Kiilan Rehabia Oy:lle maksukehotuksen (10 525,17 ) koskien kyseisiä rakennuslupamaksuja. Kemiön kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden mukaan 29, 29.1 palautetaan luvanhaltijalle hakemuksesta: Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta, vuoden sisällä luvan raukeamista lukien, 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina rakennusluvan osalta 150 muiden lupien osalta 55 Kiinteistö Oy Kiilan Rehabia Oy ei ole luopunut rakennusluvista. Koska Kiinteistö Oy Kiilan Rehabia Oy ei ole luopunut rakennusluvista, ei vapautusta rakennuslupamaksuista myönnetä. Lautakunta viittaa kuitenkin rakennuslupataksaan ja mikäli Kiinteistö Oy Kiilan Rehabia Oy on maksanut rakennuslupamaksut ja luopuu rakennusluvista palautetaan luvanhaltijalle hakemuksesta, vuoden kuluessa 50 % maksetuista rakennuslupamaksuista. Hyväksyttiin.

8 8 6 OIKAISUVAATIMUS Sirkka-Liisa Sandberg Dnr: MOT 12/2010 VALMISTELU (rakennustarkastaja Johnny Karlsson) Rainer Sandberg, valtakirjalla Sirkka-Liisa Sandbergiltä, kiinteistön Svanvik 2:75 omistaja Brännbodan kylässä, on toimittanut oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan tekemästä virkamiespäätöksestä muutospiirustusten hyväksymisestä rakennuslupaan R suojakatoksen rakentamista varten kiinteistöllä Lugnvik II 2:77 Brännbodan kylässä, hakija Jorma Partinen. Sandberg vaatii, että rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta hylkää rakennustarkastajan tekemän virkamiespäätöksen. Sandbergit kirjoittavat oikaisuvaatimuksessa että he ovat hämmästyneitä herra Partisen tavasta lukea omia piirustuksia. Sandbergien mukaan se on tapa näyttää oma egoistinen kyky pilkata sekä lakia, rakennuslautakuntaa että naapureita. Sen takia ei muita kun alkuperäisiä piirustuksia voi hyväksyä. Lisäksi Sandberg huomauttaa että he eivät ole saaneet uusia piirustuksia pyynnöstä huolimatta. Sandbergit kysyvät miksi rakennuslautakunta on olemassa? Sandberg on liittänyt valokuvia herra Partisen tavasta lukea omia piirustuksia. Rakennustarkastaja kävi rakennuspaikalla Rainer Sandbergin soitettua ja sanottua että kiinteistöllä Lugnvik II rakennetaan vastoin myönnettyä rakennuslupaa. Paikalla todettiin että rakennuksen perustustyöt olivat käynnissä ja että rakennus poikkeaa myönnetystä luvasta. Rakennustarkastaja otti yhteyttä pääsuunnittelijaan/vastaavaan työjohtajaan joka ilmoitti toimittavansa muutospiirustukset jotta suojakatos saadaan rakentaa hieman suuremmaksi koska alkuperäinen ei riitä. Muutospiirustukset hyväksyttiin koska: - On parempi rakentaa hieman suurempi suojakatos nyt, kun myöhemmin suurentaa sitä tai rakentaa yksi uusi lisää. - Suojakatos sopii paremmin rakennettuun ympäristöön jos se rakennetaan puusta. päättää pysyä rakennustarkastajan päätöksessä ja hylkää oikaisuvaatimuksen koska muutoksilla voidaan katsoa olevan vähäinen vaikutus. Hyväksyttiin.

9 9 7 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VALMISTELU (valvontapäällikkö Greger Lindholm) Hallintosäännön 60 mukaan kukin toimielin pitää kokouksensa määrääminään aikoina ja määräämässään paikassa kuten se päättää. Kokous pidetään myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lautakunnan pöytäkirja sekä oikaisuvaatimuksen tai valituksen ohjeet on tarkastamisen jälkeen pidettävä julkisesti nähtävillä siten kuin on etukäteen ilmoitettu. Lautakunta päättää että: 1. Kutsu sekä esityslista lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä henkilöille joilla on yhtä hyvin läsnäolo-oikeus kuin velvollisuus, vähintään kuusi päivää ennen kokousta. 2. Kokoukset pidetään tiistaisin klo seuraavasti: 2.3, 30.3, 27.4, 25.5, 29.6, 31.8, 28.9, 26.10, kokoontuu muina aikoina puheenjohtajan erikseen niin päättäessä. Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan pöytäkirja asetetaan virallisesti nähtäville seitsemän päivää kokouksen jälkeen. Hyväksyttiin.

10 10 8 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VALMISTELU (valvontapäällikkö Greger Lindholm) Kunnan toimielinten on hallintosäännön 104 mukaan vahvistettava käyttösuunnitelmat jotka perustuvat talousarvioon. Valvontayksikön talousarvio on jo talousarviota laadittaessa tehty tilitasolla. Esitettävä käyttösuunnitelma on tiliryhmätasolla liitteessä 2. hyväksyy valvontayksikön käyttösuunnitelman liitteen 2 mukaan. Hyväksyttiin.

11 11 9 LASKUJEN VASTAANOTTAJAT JA HYVÄKSYJÄT VALMISTELU (valvontapäällikkö Greger Lindholm) Kaikkien kunnan toimielinten on vuosittain valittava laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat. Hyväksyjän tulee ensi kädessä olla talousarviosta vastaava yksikön päällikkö. Hänen sijaisena voi toinen henkilö tulla kyseeseen. Osastopäällikkö hyväksyy yksikön päällikön laskut. Hyväksyjän on myös tarkastettava määrärahan käyttöä ja vastaa siten varojen käytöstä jotka on myönnetty yksikölle. Hankinnan tekee ensi kädessä hyväksyjä mutta voidaan tehdä myös toisen henkilön toimesta hyväksyjän suostumuksella. Laskujen vastaanottaja tarkastaa laskun, tiliöi sen ja kuittaa laskun vastaanotetuksi. Vastuu laskun tiliöinnistä ja oikeellisuudesta on aina hyväksyjän. Toimielimen päätös vastaanottajasta ja hyväksyjästä on ilmoitettava talousyksikölle joka esittää kyseisille henkilöille lomakkeen jossa on nimenkirjoitusnäyte. Seuraavat vastuuhenkilöt valitaan laskujen vastaanottajaksi ja hyväksyjäksi sekä heidän sijaiset: Vastaanottaja/sijainen: Raili Törnqvist/Dan Renfors, Greger Lindholm Hyväksyjä/sijainen Greger Lindholm/Dan Renfors Hyväksyttiin.

12 12 10 VIRKAMIESPÄÄTÖKSET TIEDOKSI VALMISTELU (valvontapäällikkö Greger Lindholm) Päätökset koskien rakentamisen lupa-asioita - Julkipanolista , Greger Lindholmin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (4 kpl). - Julkipanolista , Dan Renforsin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (10 kpl). - Julkipanolista , Dan Renforsin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (12 kpl). - Julkipanolista , Greger Lindholmin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (5 kpl). - Julkipanolista , Greger Lindholmin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (5 kpl). - Julkipanolista , Johnny Karlssonin myöntämät rakennusluvat ja toimenpideluvat (1 kpl). - Valvontapäällikön päätöspöytäkirjat N:o 28-30/ Rakennustarkastaja Dan Renforsin päätöspöytäkirjat N:o 1 14/ Rakennustarkastaja Johnny Karlssonin päätöspöytäkirjat N:o 1 6/ Vt. johtavan ympäristösihteerin päätöspöytäkirja N:o 97/2009 lmoituksen hyväksyminen / Lemminkäinen Infra Oy, ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta kiinteistöllä Nordanå gård RN:o 7:5 Nordanån kylässä. Toiminta koostuu kallion louhinnasta ja murskauksesta maa-aineksen ottoalueen jälkihoidon yhteydessä. - Vt. ympäristösihteerin päätöspöytäkirja N:o 1/2010 Ilmoituksen hyväksyminen / Skanska Infra Oy, ilmoitus tilapäisestä toiminnasta joka aiheuttaa melua ja tärinää, Lövö/Söljeholmen. Hyväksytyt ilmoitukset (vt. johtava ympäristösihteeri) - Jaakko Virtanen, lantapatteri, Ekniemi - Jan Lönnroth, lantapatteri, Gästerby - Brusaby Gård / Axxell Utbildning Ab, lantapatteri, Pappila - Meritasanko osuuskunta, ruoppaus, Mainiemi - Tatu Ylönen, ruoppaus, Ölmos Hyväksytyt ilmoitukset (vt. ympäristösihteeri) - Laukka Hilkka, lannan varastointi patterissa, Peksala (Halikko, Salo) Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 13 11 TIEDOKSIANTOASIAT VALMISTELU (valvontapäällikkö Greger Lindholm) Asiat (valvontapäällikkö) 1. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätös No 229YH0 koskien Desiré ja Roger Romanin poikkeamista koskevaa hakemusta omakotitaloa varten, (myönnetty). 2. Turun hallinto-oikeuden päätös No 09/0458/1 koskien Henrik ja Chris Kylanderin valitusta Sven Harry Seveliuksen Lounais-Suomen ympäristökeskuksen myöntämästa poikkeamisesta, (kumottu). Asiat (vt. ympäristösihteeri Tomas Kull) 1. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, tiedoksianto hakemuksen vireilletulosta LSY-2009-Y-155 koskien Nord Stream AG:n Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken rakentaminen Suomen talousvyöhykkeellä ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 2. Tiehallinto, ilmoitus koskien Lövön sillan rakentamistöiden aloittamista. 3. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, tiedoksianto hakemuksen vireilletulosta LSY-2009-Y-341 koskien Fortum Sähkösiirto Oy:n merikaapelin asentamista välille Ekholmen ja Måsholmen Kemiönsaaren kunnassa sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 4. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, tiedoksianto hakemuksen vireilletulosta LSY-2009-Y-342 koskien Fortum Sähkösiirto Oy:n merikaapelin asentamista välille Bötsön ja Bärsskäret Kemiönsaaren kunnassa sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 5. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, tiedoksianto hakemuksen vireilletulosta LSY-2009-Y-339 koskien Fortum Sähkösiirto Oy:n merikaapelin asentamista välille Böle ja Östra Granholmen Kemiönsaaren kunnassa sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 6. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, tiedoksianto hakemuksen vireilletulosta LSY-2009-Y-340 koskien Fortum Sähkösiirto Oy:n merikaapelin asentamista välille Bärsskäret ja Kalkskäret Kemiönsaaren kunnassa sekä töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 7. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on päätöksellä LSY-2009-Y-185 myöntänyt luvan Fortum Sähkönsiirto Oy:lle merikaapelin asentamiseen välillä Söljeholmen ja Lövö Kemiönsaaren kunnassa sekä töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 8. Lounais-Suomen ympäristökeskus on päätöksellä LOS-2009-Y myöntänyt ympäristöluvan Kemira Oyj:lle ferrisulfaattiliuoksen valmistukseen kiinteistöllä Valsverksholmen Taalintehtaalla. Asia (rakennustarkastaja Dan Renfors) Risto Paijo, Eeva Paijon valtakirjalla, on jättänyt kirjelmän rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnalle, joka annetaan lautakunnalle tiedoksi koskien rakennuslupapäätöstä R, Camilla Aho, Sauna 25 m2. Asian kulku: - Västanfjärdin Rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt kyseisen rakennusluvan.

14 14 - Paijo on jättänyt valituksen rakennuslupapäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. - Västanfjärdin Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut lausunnon valitukseen. - Turun hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. - Paijo on pyytänyt selvityksen rakennustarkastajalta, jonka rakennustarkastaja on antanut Paijo on jälleen pyytänyt selvityksen rakennustarkastajalta ja ympäristösihteeriltä, joka on annettu Vt. johtava ympäristösihteeri esittelee Rouskis Oy;n vuoden 2010 kehittämistoimenpiteet Kemiönsaaren pienjäteasemalla. Kutsu seminaariin Kestävä kehitys 8. helmikuuta 2010 klo Villa Landessa annettiin tiedoksi. Lautakunnan jäsenet Liisa Mietola ja Bo Vilander osallistuivat seminaariin Avlopp i Kretslopp 26. tammikuuta 2010 Villa Landessa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-3, 7-8, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 9 HKäyttöL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Malmintie 2, Taalintehdas Pykälät: 9 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 5-6 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Vaasan hallinto-oikeus 4 30 päivää PL 204, Vaasa Valitusaika alkaa julkipanopäivästä / päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisen päivän kuluessa ennen virastotalon sulkemista. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on nähtävänä / 2010 ja päätöksestä ( ) on annettu asianosaisille tieto postitse / Toimitettu asianosaisille / Päätöksen julkipanopäivä / Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen vastaanottajan allekirjoitus

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / 2009 26.5.2009 99 Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo 16.30-22.00 Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1 Kokousaika : 18.8.2009, klo 17.00 19.25 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot