Tehokuutta kauppakeskuksissa toimivien yritysten liiketoimintaan Johanna Haapanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehokuutta kauppakeskuksissa toimivien yritysten liiketoimintaan. 8.5.2008 Johanna Haapanen"

Transkriptio

1 Tehokuutta kauppakeskuksissa toimivien yritysten liiketoimintaan Johanna Haapanen

2 Kauppakeskushankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on: Selvittää kauppakeskusyrittäjien haasteet osaamisen kehittämisessä huomioiden toimintaympäristö, sen erikoispiirteet ja kaupan toimiala Etsiä yrittäjille joustavampia tapoja opiskella ja kehittää omaa yritystään ja luoda siihen toimintamalli, joka toimii asiakasläheisesti Rakentaa pienyrittäjille sijaisjärjestelmä, joka mahdollistaa yrittäjien osaamisen kehittämisen ja työssä jaksamisen

3 Mukanaolevat kauppakeskukset Duo ja Tullintori (Tampere) Isokarhu (Pori) Hansa (Turku) Kauppakeskus Jumbo (Vantaa) Kauppakeskus Mylly Oy (Raisio) Kauppakeskus Sello (Espoo) Kauppakeskus Trio (Lahti) Kauppakeskus Zeppelin (Kempele)

4 Hankkeen organisointi Hankkeen ohjausryhmässä toimii: Erikoiskaupan Liitto ry, toiminnanjohtaja Tiina Oksala Kauppakeskus Jumbo, kauppakeskusjohtaja Lasse Yrjänä Kauppakeskus Sello, kauppakeskusjohtaja Matti Karlsson Amiedu, kaupan toimialajohtaja Jouni Koljonen Amiedu, kehityspäällikkö, Johanna Haapanen Hankkeen työryhmässä toimii: Amiedu, Johanna Haapanen (koordinaattori) Koulutuskeskus Salpaus, Inkeri Liimatainen Paimion akk, Jarmo Kytöhonka PSK-Aikuisopisto, Jukka Matero Porin akk, Eeva Wallin Tampereen akk, Kaija Ketola-Annala Timali, Maarit Fellman

5 Aikataulu : Toimintaorganisaation luominen (Ohjaus- ja työryhmät) : Osaamisen ja kehittämisen haasteiden selvittäminen : Toimintamallin rakentaminen, konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu, sijaispalvelujärjestelmän soveltuminen ja tarve hankkeessa : Toimintamallin kehittäminen ja pilotointi : Hankkeesta tiedottaminen

6 KEHITTÄMISKARTOITUSKYSELYN TULOKSET

7 Taustatietoja Kysely toteutettiin viikolla Hansassa, Isokarhussa, Jumbossa, Sellossa, Triossa ja Zeppelinissä ja viikolla 3 Myllyssä Kyselyyn vastasi: 94 yrittäjää 150 myymäläpäällikköä 364 henkilöstöä Kysely toteutettiin pääasiallisesti paperikyselynä, mutta vastaajille tarjottiin mahdollisuus vastata myös sähköisesti. Henkilöstön vastaajista yli puolet (53 %) oli vuotiaita, 85 % oli naisia, osa-aikaisia oli 49,9 % ja kokoaikaisia 47,1 %

8 Kauppakeskus, jossa toimin % Yrittäjät ja myymäläpäälliköt Henkilöstö Trio Isokarhu Sello Zeppelin Mylly Jumbo Hansa Kauppakeskus

9 Miksi yritys valitsi kauppakeskuksen toimintaympäristöksi Hyvät parkkitilat Lähellä omaa asuinpaikkaa Muu Syy Ketjun valinta Myymäläpäälliköt (n=150) Yrittäjät (n=94) Sopiva liike tila Hyvä asiakasmäärä Hyvä sijainti %

10 Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät haasteet juuri tällä hetkellä (n=245) Jatkajan löytäminen yritykselle 1,3 Muu, mikä Verkostoitum inen muiden toimialan yritysten kanssa Uusien yhteistyökumppanien löytäminen Verkostoituminen muiden kauppakeskuksen yritysten kanssa Henkilöstön vaihtuvuus 1,6 1,8 1,9 1,9 2,0 Oma jaksaminen Kauppakeskuksen aukioloajat Liikepaikka kauppakeskuksissa Ammattitaitoisen työvoiman saanti 2,3 2,4 2,5 2,5 Yrityksen kannattavuus Kauppakeskuksen markkinointi Oman liiketoimintaosaam isen kehittäminen Kilpailukyvyn parantaminen Kauppakeskuksen asiakasvirtojen parempi hyödyntäminen Uusasiakashankinta 2,8 2,9 3,0 3,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

11 Arvioi koko yrityksen osalta osaamisalueet, joita yrityksen tulisi kehittää (valitse kolme tärkeintä osaamisaluetta) Muu, mikä Kansainvälistyminen Lainsäädäntö Taloushallinto Tuotteistaminen Investoinnit ja rahoitus Viestintätaidot Tietotekniikka Kielitaito Yrityksen ja henkilöstön johtaminen Henkilöstöasiat Yritystoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen Markkinointi Tuotteiden/palveluiden kehittäminen Asiakaspalvelu ja myynti %

12 Oman työn ja ajan hallinta Yhteisistä tavoitteista tiedotetaan kaikille Minulla on liikaa töitä 1,8 Minulla on aikaa harrastuksille Minulla on riittävästi aikaa perheelleni Tunnen stressiä siitä, että on paljon asioita hallittavana Osaan huolehtia omasta jaksamisestani Minulla on riittävä ammattitaito ja osaaminen, mitä yrityksessä/työssäni tarvitsen Selviän päivittäisistä työtehtävistäni 2,8 2,7 2,2 3,0 2,7 2,4 2,1 2,4 2,5 3,1 2,6 3,7 3,6 Henkilöstö (n=364) Myymäläpäälliköt (n=150) Yrittäjät (n=94) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

13 Talous Tiedän yritysverotuksen käytännöt 2,3 2,9 Osaan laskea kannattavuuden keskeiset tunnusluvut 3,1 Ymmärrän tuloslaskelman ja taseen muodostumisen ja rakenteen 3,0 Osaan huolehtia yrityksen maksuvalmiudesta 2,9 Myymäläpäälliköt (n=150) Yrittäjät (n=94) Osaan budjetoida liiketoiminnan tulot ja menot 3,2 Osaan laskea yrityksen vähimmäismyyntitavoitteet Tiedän kannattavan hinnoittelun periaatteet 3,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

14 Henkilöstöasiat Osaan hyödyntää työterveydenhuollon palveluja 2,7 3,1 Osaan huolehtia henkilöstöni jaksamisesta 2,9 3,1 Tiedän mistä saan asiantuntijaapua henkilöstön kouluttamiseen 3,0 3,2 Pidän kehityskeskusteluja tärkeinä 3,1 Kannustan henkilöstöä kehittämään osaamistaan Tiedän rekrytointiprosessin kulun 3,6 Osaan perehdyttää uudet työntekijät 3,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

15 Henkilöstöasiat (n=364) Tiedän miten työterveydenhuolto toimii 3,0 Työni motivoi minua Saan tarvitsemaani tukea työni tekemiseen ja palautetta työni suorittamisesta Osaan perehdyttää uudet työntekijät 3,2 3,2 3,2 Osaan kehittää työtapojani Pidenä kehityskeskusteluja tärkeänä Ymmärrän eri tehtävien vaatiman osaamisen Yhteistyö lähimpien työkavereideni kanssa sujuu hyvin 3,7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

16 Asiakaspalvelu, myynti ja markkinointi Pystyn tehokkaasti kohdentamaan markkinoinnin haluamalleni kohderyhmälle Kielitaitoni on riittävä Osaan valita tuotteilleni/palveluilleni sopivan markkinointitavan Olen määritellyt markkinoinnin tavoitteet Ymmärrän Internetin mahdollisuudet markkinoinnissa Ymmärrän erilaisia myyntiraportteja ja osaan analysoida toimintaani niiden pohjalta Osaan kohdella hankalaa asiakasta ammattimaisesti Osaan asettaa realistisia myyntitavoitteita Osaan kertoa, mitä lisäarvoa tuote/palvelumme antaa asiakkaille Tiedän asiakaskohderyhmämme 2,8 2,8 3,0 2,8 2,9 2,9 2,7 2,9 3,0 3,2 3,6 3,6 Myymäläpäälliköt (n=150) Yrittäjät (n=94) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

17 Asiakaspalvelu ja myynti Minulla on myyntitavoitteet 3,1 Seuraan markkinoille tulevia kilpailijoidemme tuotteita/palveluja 3,1 Seuraan toimialamme kehitystä 3,1 Tunnen kuluttajan oikeudet Tiedän työpaikkani kilpailuedut ja osaan hyödyntää niitä 3,2 Osaan kohdella hankalaa asiakasta asiallisesti Tunnen hyvin työpaikkani tuotteet ja/tai palvelut Osaan kertoa, mitä hyötyä asiakkaalle on tuotteistamme/palveluistamme 3,6 Tiedän kilpailijamme Tiedän asiakaskohderyhmämme 3,6 3,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,6 3,7 %

18 Liiketoiminnan kehittäminen Osaan muodostaa yritykselle selkeän vision, tavoitteet ja strategian 3,0 3,2 Seuraan toimialamme kehitystä ja osaan analysoida sitä Tiedän yritykseni kilpailuedut ja osaan hyödyntää niitä Myymäläpäälliköt (n=150) Yrittäjät (n=94) Seuraan markkinoille tulevia kilpailijoidemme tuotteita/palveluja Tiedän kilpailijamme 3,7 3,8 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

19 Tietotekniikka Hallitsen taulukkolaskennan riittävällä tasolla 2,6 2,9 3,0 Hallitsen tietosuoja-asiat 2,6 2,9 3,1 Hallitsen tekstinkäsittelyn riittävällä tasolla 2,9 Myymäläpäälliköt (n=150) Yrittäjät (n=94) Henkilöstö (n=364) Hallitsen Internetin käytön riittävällä tasolla 3,6 3,6 Hallitsen sähköpostin käytön riittävällä tasolla 3,7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0

20 Paljonko voit käyttää aikaa itsesi kouluttautumiseen 3-6 päivää kuukaudessa päivää vuodessa Muu, kuinka paljon päivää vuodessa Myymäläpäälliköt (n=150) Yrittäjät (n=94) Henkilöstö (n=364) Ei lainkaan päivää kuukaudessa Muutama tunti kuukaudessa %

21 Mikä on sinulle paras tapa kouluttautua Muu, mikä 2,2 2,2 2,5 Verkko-opiskelu 2,2 2,3 2,3 Työssä tapahtuva oppiminen 2,8 3,0 Henkilöstö (n=364) Myymäläpäälliköt (n=150) 2,5 Yrittäjät (n=94) Kauppakeskuksessa tapahtuva koulutus 2,7 2,7 2,6 Yrityksen ulkopuolella tapahtuva koulutus 2,6 2,6 2,7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

22 Arvioi seuraavia esteitä koulutukseen osallistumiselle Työnantaja ei tue koulutusta 2,0 Muu syy, mikä 1,5 1,7 2,3 Sijaisen saaminen koulutuspäiväksi 2,4 2,4 2,2 Tiedonpuute koulutuksista 2,5 2,5 2,3 Koulutuspaikka on liian kaukana Koulutuksen kalleus 2,2 2,5 2,4 2,7 2,8 2,7 Myymäläpäälliköt (n=150) Yrittäjät (n=94) Henkilöstö (n=364) Tarjonta ei vastaa tarpeitani 2,3 2,5 2,8 Koulutuksen pitkä kestoaika 2,3 2,7 2,8 Ajanpuute 2,6 2,8 3,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

23 Jotta yritys menestyisi tulevaisuudessa, minun tulisi osata erityisesti (yrittäjät avoimet vastaukset) Markkinointi ja tuotetietous Johtamistaidot Verkossa markkinointi Taloushallinto Delekoida enemmän Parantaa budjetointia, laskea tarkemmin kannattavuutta, seurata varastokiertoja, jne. Antaa aikaa taustatöille Myynninjohtaminen ja ostaminen Johtaa yritystäni vahvuuksien kautta ja kouluttautua korjaamaan heikkoudet Nähdä tulevaisuus Kehittyä koko ajan ammatissani ja kehittää ammattitaitoa. Hallita yhä kasvavat kulut sekä pärjätä kilpailussa Tietokoneen käyttöä tulisi opetella nettikauppamme takia melkoisesti lisää Taloushallinto ja henkilöstöohjaus sekä kauppakeskuksen asiakkaiden hyödyntäminen Markkinoiden seuraaminen ja niiden ymmärtäminen ja niihin sopeutuminen/oikea aikainen reagointi omassa toiminnassa. Henkilöstön sopeuttaminen muutoksiin toimintaympäristössä ja siihen kouluttautuminen/johtaminen. Kaupan teko ei ole kassan takana seisomista valintamyymälässä ajatuksesta pois koko porukka.

24 Jotta yritys menestyisi tulevaisuudessa, minun tulisi osata erityisesti (myymäläpäälliköiden avoimet vastaukset) Täytyisi opetella ja opettaa aggressiivisempi myyntitapa Markkinoida yrityksille Luoda visiota tulevaisuuden kaupankäynnissä Tietää mitä asiakkaat haluavat Taloushallinnon lukujen selkeä analysointi, henkilöstön motivoiminen ja sitouttaminen Motivoida henkilökuntaa antamaan paras osaamisensa, käyttää tarpeeksi aikaa myyntien analysoimiseen ja kaupallisuuden huomioimiseen esillepanossa Taulukkolaskennan oppiminen helpottaisi monia raportointeja Kielet ruotsi Saada yli joka kolmas liikkeessä käyvä asiakas ostamaan Pysyä ajanhermolla koulutuksen ja ammattitaidon suhteen Asiakaspalvelun laatu on pystyttävä pitämään samantasoisena riippumatta henkilöstöstä

25 Jotta yritys menestyisi tulevaisuudessa, minun tulisi osata erityisesti (henkilöstön avoimet vastaukset) Somistusta ja display-pöytien suunnittelua Tietotekniikan hallinta, markkinointi (ennakointi, keskittäminen, kilpailijat) Perehtyä enemmän asiakkaisiin, kaiken muun ehtii myöhemminkin, tahtoo kiireessä unohtua Aina voi panostaa enemmän asiakaspalveluun ja sitä kautta asiakastyytyväisyyteen ja yrityksen menestymiseen Osaamista olisi kun olisi aikaa palvella asiakkaita Tuotetietoutta ja asiakastuntemusta Lisämyynnin jalo taito Varmaan kieliä vielä enemmän myyntikikkoja Monipuolinen asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja oikeiden ratkaisujen tarjoaminen Riittävästi tietoa, miten esim. taloushallinto toimii myymälä tasolla ja siihen riittävä tieto, jotta voisin senkin toteuttaa Jaksaa pitää huolta työmotivaatiostani hiljaisina päivinä asiat tuntuvat joskus liian rutiininomaisilta

26 Työntekoani helpottaisi, työmotivaatiotani ja työviihtyvyyttäni lisäisi, jos (henkilöstön avoimet vastaukset) Ei tarvisi tehdä niin paljon yksinäisiä päiviä. Pystyisi tekemään enemmän myymälän suhteen, jos olisi aina 2 töissä Aukioloja muutettaisiin, saisi pitää taukoja, tehdä rauhassa joskus jotain eli olisi myös toinen työntekijä säännöllisesti Varasto olisi käytännöllisempi, ruokailumahdollisuus, muut kuin omat eväät Selkeät ja yhteiset tavoitteet yrityksen kehittämiseksi Minua koulutettaisiin, on olemassa semmoisia kursseja jonne minua ei päästetä vaikken osaa työssäni tarvittavia ohjelmia Työntekijöitä palkittaisiin tietyin tasaisin välein tavoitteiden saavuttamisen jälkeen ja muutenkin, ettei tuntisi itseään vain pakolliseksi menoeräksi Saisin tehdä enemmän työtunteja Kiire piristää Viestintä työpaikalla sujuisi paremmin, työ olisi omaan alaani liittyvää Työnteosta annettaisiin palautetta Kauppakeskuksen hoito ja hallinnointi olisi parempaa Välillä tuntuu ettei yrityksen johto oikein tiedä mistä se raha tulee, myyjiähän saa aina lisää mutta HYVÄSTÄ ja motivoituneesta henkilöstöstä hyötyy eniten. Henkilökuntaa kannustaen pikku porkkanoin ja henkilökuntaeduin = meidän firma, paras firma ajatuksella Kauppakeskus menisi kiinni klo 20:00. Kauppakeskuksessa kävisi enemmän kohderyhmäämme kuuluvia asiakkaita. Kauppakeskusta pitää markkinoida muillekin kuin perheille. Voisin saada haasteellisempia työtehtäviä lisää

27 Mielestäni kauppakeskusta voisi kehittää työpaikkana Työntekijän ruokailumahdollisuus Yhteisiä harrastusmahdollisuuksia Panostamalla kauppakeskuksen ilmeeseen, sisätilojen uusi sisustus Sosiaalitilat riittämättömät Etuuksia enemmän, esim. alennus joka kauppaan Yhteistyöllä, samoja asioita on turha pähkäillä joka puljussa Esim. sisäinen varamies, ainakin pienet liikkeet olisivat pidempään auki Laajentamalla ja erikoisliikkeitä lisäämällä Yhteisiä tilaisuuksia Enemmän tapahtumia Enemmän yhteisiä koulutuksia Enemmän yhteistyötä ja yhteishengen luomista Keskusradiottomaan suuntaan Avoimet työpaikat samalle sivustolle nettiin, esim. kauppakeskuksen omille sivuille

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA amiedu Amiedun asiakaspalvelu Puhelin 010 80 80 90 asiakaspalvelu@amiedu.fi Vaihde 020 7461 200 amiedu.fi Toimipaikat Valimotie 8, 00380 Helsinki Valimotie 17-19, 00380 Helsinki Hiomotie 6, 00380 Helsinki

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Innovaatioleiri 22. 23.5.2014 Oulu, Lasaretti Tilitoimisto Simo Salonen Oy & Tilitoimisto Karppinen Oy Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ

JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ JOHTAMISOSAAMINEN MIKROYRITYKSEN MENESTYSTEKIJÄNÄ Lisää kilpailukykyä kasvavan hevosalan pienyrittäjille Liiketaloustiede, yrittäjyyden kandidaatintutkielma Laatija Kirsti Poussa 14118 Ohjaaja KTT Maarit

Lisätiedot

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT

7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT 7 SYYTÄ MIKSI YRITTÄJÄT EPÄONNISTUVAT Ota oppia, Vältä karikot ja Menesty. YRITTÄJÄ.NET ESIPUHE ESIPUHE YRITTÄJÄ.net SISÄLLYSLUETTELO Aluksi haluamme kertoa hyvin lyhyesti tämän ilmaisen oppaan 1. taustalla

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus RAPORTTEJA 52 2013 Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA RAPORTTEJA 52 2013 KAUPAN ALAN AMMATILLINEN

Lisätiedot

Yrityksen johtaminen matkailusidonnaisen yrityksen arjessa Toinen ydinkokonaisuus

Yrityksen johtaminen matkailusidonnaisen yrityksen arjessa Toinen ydinkokonaisuus Yrityksen johtaminen matkailusidonnaisen yrityksen arjessa Toinen ydinkokonaisuus Kertomuksen laatija Tomi Enäjärvi 1 Hyvä OIVAlainen Toinen OIVA Matkailuyrittäjien koulutusohjelman ydinkokonaisuus, viiden

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 16.12.2013 Tampere Sanna Lehtinen, Homeros Oy Marja Tiilikka, Homeros Oy Tiina Laukka, Homeros Oy Marja-Liisa Salomaa, Tilimanager Päivi Remes, Tilimanager Anna-Maija

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Restonomi 2013 Mika Kuusisto SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA case: Paimek Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot