Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012"

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleistä Lasten ja nuorten liikunta Aikuis- ja harrasteliikunta Seuratoiminta / -kehittäminen Koulutus Palvelutoiminta Edunvalvonta ja vaikuttaminen Kuntayhteistyö Henkilöstöhallinto Viestintä Talous Liitteet Toiminta- ja taloussuunnitelma

3 1.Yleistä 1.1 Toiminnan arvot ja päämäärät HLU:n toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot: asiantuntija luotettava innovatiivinen lojaali Missio (tarkoitus) HLU on liikunnan alueellinen palvelu- ja kehittämiskeskus. Tavoitteena on liikuntaa lisäämällä edistää hyvinvointia Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Ydintoimintamme ovat: vaikuttaminen kehittämishankkeet ja koulutustoiminta paikallistason tuki- ja palvelutoiminta asiantuntijapalvelut (mm. hallinnollinen, taloudellinen ja juridinen neuvonta) operatiiviset palvelut (mm. taloushallinto, toimistotekniset ja viestintäpalvelut). Visio (lopputulos) Aktiivinen liikunta on koko elämänkaaren kiinteä osa mahdollisimman monen hämäläisen elämää - kunkin valitsemalla tavalla ja tasolla Liikuntakulttuurin vahva asema yhteiskunnassa Fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat ja terveet yksilöt HLU on tunnettu, tunnustettu ja haluttu yhteistyökumppani Ajan hengessä toimiva laadukas ja elinvoimainen urheiluseuratoiminta Periaatteet Ennakkoluuloton asenne kehittämistoimintaan, jossa sallitaan myös epäonnistuminen Verkostomainen toimintatapa Yhdessä olemme enemmän Liikunnan eettisten ja moraalisten arvojen kunnioittaminen Moniarvoisen liikuntakulttuurin vahvistaminen Laatukäsitteemme: kerralla kunnolla ja sen teemme minkä lupaamme 1.2 Sisällölliset tavoitteet Tavoitteena on avoin ja nykyaikaisiin toimintatapoihin perustuva vahva liikuntakulttuuri. Onnistumisen kannalta keskeistä on urheiluseuratoiminnan ja kunnallisen liikuntatoimen vahvistuminen sekä HLU:n verkostotyön vahvistuminen. HLU:n tavoitteita käytännön tasolla: HLU eli Hämäläinen Liikkuu Usein vahvistaa ihmisen koko elinkaaren kestävää liikunnallista elämäntapaa luoda liikunnan avulla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia lisätä liikuntakulttuurin merkitystä yhteiskunnassa erityisesti korostaen sen kasvatus-, terveys- ja hyvinvointivaikutuksia lisätä kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta edistää alueellisen ja paikallisen liikunnan ja urheilun edellytyksiä ja elinvoimaisuuttasekä edistää vahvan seuratoiminnan itseisarvon tunnustamista yhteiskunnassa Toiminta- ja taloussuunnitelma

4 kehittää seuratoimintaa kasvatuksellisesti ja eettisesti laadukkaammaksi luoda lapsille ja nuorille elinikäisen liikunnan malleja innostaa aikuisia kunto- ja terveysliikuntaan sekä kannustaa seuroja lisäämään näiden palvelujen tarjontaa toimia liikuntakulttuurin verkostoveturina toimia seurojen ja kuntien keskeisenä kehittämiskumppanina. toimia kunnan liikuntatoimen kumppanina kehitettäessä julkista liikunnan palvelutoimintaa hyödyntää luottamushenkilöiden osaamista HLU:n menestyksen tukena osallistua aktiivisesti huippu-, kilpa-, kunto- sekä muita liikuntakulttuurin toimialoja kehittäviin hankkeisiin. 1.3 Valitut painopistealueet vuonna 2012 Valittuja painopistealueita ovat: lasten ja nuorten liikunnan edistäminen koulupäivän liikunnallistamishankkeilla aikuis- ja terveysliikunnan lisääminen terveyden edistämissuunnitelmia kuntakohtaisesti rakentaen sekä seuratoiminnan edellytysten vahvistaminen uudistamalla seurojen hallintomalleja ja käytänteitä. Vuonna 2012 keskitytään kunta- ja seurayhteistyön lisäämiseen. Luodaan erillinen kunnallisvaalitavoitteisto liikuntakulttuurin edistämiseksi maakunnissamme. Sitä syvennetään henkilökohtaisin tapaamisin ja luomalla yhteisesti alueellisia ja paikallisia kehityshankkeita. Päivitetään HLU strategia Toiminta- ja taloussuunnitelma

5 2. Lasten ja nuorten liikunta Edistämme lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista yhteistyössä paikallisten toimijoiden, lajiliittojen ja Nuoren Suomen kanssa. HLU tarjoaa monipuolisia koulutuksia lasten ja nuorten liikunnan toimijoille, toimii alueellisena kehittäjänä ja koordinaattorina. Tavoitteet Lisätä lasten päivittäistä liikkumista Lisätä vanhempien, opettajien sekä varhaiskasvattajien tietoisuutta lasten liikunnasta jasen merkityksestä Tarjota iloisia liikuntaelämyksiä ja -kokemuksia lapsille ja nuorille Tarjota keinoja lasten ja nuorten osallisuuden ja liikunnan lisäämiseen koulupäivän aikana Liikkuva koulu-kokonaisuus??? (selvitetään Nuori Suomi yhteistyö) Lasten ja nuorten liikuntaohjelman vuosina tukema Liikettä kouluihin -hanke on HLU:n koordinoima alakouluikäisten liikuntahanke, jonka päättyy keväällä Hankkeen kautta lisätään erilaisin keinoin lasten päivittäisen liikunnan määrää kouluissa. Hankkeessa on mukana 10 koulua. Järjestetään Hämeen Sportti leiri. Hämeen Sportti-leirillä halutaan tutustuttaa lapsia erilaisiin lajeihin ja liikuntamuotoihin sekä innostaa lapsia liikkumaan urheiluseuratoiminnan parissa ja omatoimisesti. Sporttikortti -kampanja toteutetaan neljännen kerran syksyllä Kampanjan tarkoituksena on antaa lapsille mahdollisuus kokeilla monipuolisesti erilaisia lajeja ja tätä kautta löytää jopa mieleinen liikuntaharrastus. Kampanja järjestetään yhteistyössä Aamulehden sekä Pirkanmaan koulujen ja seurojen kanssa. Tarvittaessa annetaan apua vastaavan kampanjan käynnistämisessä Kanta-Hämeessä. Kouluyhteistyötä kehitetään Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä eli KOLIKO - hankeen avulla. o Neljän hankekunnan (Hattula, Hämeenlinna, Sastamala ja Vesilahti) käyttöön palkataan koulun liikuntakoordinaattorit, jotka työskentelevät hankekuntien kouluissa. o Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa koulujen toimintakulttuurin muutos liikunnallisempaan ja toiminnallisempaan suuntaan yhteistyössä kuntien, koulujen, opettajien, vanhempien ja sidosryhmien kanssa. o Toiminnan painopiste on välituntiliikunnan, koulujen kerhotoiminnan sekä liikunta- ja terveyskasvatuksen kehittämisessä. Arviointi HLU osallistuu alueellisesti yläkouluikäisten liikunnan lisäämiseen toteuttamalla Taisto-kiertuetapahtuman Tampereella yhdessä Nuoren Suomen ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. HLU toteuttaa itse ja tuo erilaisia liikuntasisältöjä toiminta-alueen merkittäviin tapahtumiin. HLU on mukana SLU-alueiden yhteisessä Koti on paras perheliikuntahankkeessa ja toteuttaa alueellisesti valtakunnallista suunnitelmaa. Leirin arviointi perheille ja ohjaajille suunnatun kyselyn avulla sekä osallistujamäärän sekä taloudellinen tulos Sporttikortti -kampanjan arviointi palautekyselyn avulla sekä osallistumismäärien mukaan Vastuuhenkilötön omat arvioinnit KOLIKO -hankkeen arviointi tehdään ensisijaisesti hankkeessa mukana olevien koulujen oppilaiden koulupäivän aikaisen liikunta-aktiivisuuden osalta sekä koulun liikuntakoordinaattori - toimintamallin osalta. Arvioidaan koulujen toimintakulttuurin muutosta. Toiminta- ja taloussuunnitelma

6 3.Aikuis- ja harrasteliikunta Aikuisliikunnan toimialan tavoitteena on liikunnan kehittäminen eri osaajien kanssa. Painopistettä siirretään entistä enemmän perustasolle. Yhteistyötä tehdään kunnan eri hallintokuntien, kansanterveysjärjestöjen, yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa, jotta se saataisiin jokapäiväiseksi perustoiminnaksi. Tavoitteet Lisätä oman terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien aikuisten määrää ja samalla vähennetään terveyseroja yhteistyössä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen terveyttä edistävien toimijoiden kesken. Lisätä liikunnan merkitystä kansalaisten keskuudessa. Tarjota monipuolisia koulutusmahdollisuuksia Lisätä paikallistason yhteistyötä kuntien eri hallintokuntien ja kolmannen sektorin välillä. Jokaisessa alueemme kunnassa on terveyden edistämisen suunnitelma, jossa liikunta on keskeisessä roolissa. Säilyttää Kunnossa kaiken ikää (KKI) -hankkeiden hakumäärä 10 % valtakunnallisesta hakumäärästä Käynnistää KKI-ohjelman ja Marttaliiton yhteinen Arki sujuvaksi hanke. HLU on toinen hanketta pilotoivista SLU-alueista. Laajentaa Liikkuja-apteekki hankettahlu:n toimialueelle yhteistyössä KKI-ohjelman ja Apteekkariliiton kanssa. Kehittää ja lisätä kansanterveysjärjestöjen ja HLU:n yhteistoimintaa. Järjestöjä opastetaan ja autetaan KKI-hankehakemusten teossa sekä arvioidaan HLU:n toimialueen KKI-hankehakemukset keväällä ja syksyllä. Maakuntaliittojen (Pirkanmaan ja Hämeen liitot) kanssa tuodaan kunnille toimintatapoja ja malleja terveyden edistämiseksi liikunnan avulla. Kunnon Kuntalainen palkitsemisaktiviteettia jatketaan ja laajennetaan. Kunnon Verkon toimintaa kehitetään. Yritysten määrää kasvatetaan markkinoinnin ja henkilökohtaisten yhteydenottojen avulla. Kunnon Verkon liikuntamahdollisuuksia monipuolistetaan yhteistyössä yritysten liikuntavastaavien kanssa. HLU on mukana järjestämässä 12 erillistä kuntotapahtumaa yhteistyössä järjestelytoimikuntien kanssa. Toteutuksen hoitavat nämä järjestelytoimikunnat. Pirkan Kierrosta ja sen eri osatapahtumia kehitetään siten, että osanottajamäärät kasvaisivat tai pysyisivät vähintään ennallaan. Järjestetään Arki sujuvaksi hankkeen kohderyhmille erilaista liikuntaa. Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja työttömät. Toiminta tapahtuu Hämeenlinnassa ja Tampereella. Toteutetaan Liikkuja-apteekin- koulutuskiertue HLU:n toimialueella. Jatketaan testaustoimintaa markkinoimalla mm. Inbody-laitetta yrityksille ja erilaisiin tapahtumiin. Lisätään ihmisten tietoisuutta liikunnan merkityksestä terveydelle ja ihmisen omalle hyvinvoinnille erilaisilla tietoiskuilla mm. HLU:n omassa lehdessä ja www-sivuilla. Entistä paremman ohjauksen lisääminen koulutuksen avulla Toiminta- ja taloussuunnitelma

7 Arviointi KKI-hankkeiden määrät HLU:n toimialueella Verkostojen yhteydenpito ja sovittujen asioiden toteutuminen Kunnon Verkon tapahtumien osanottomäärän vertaaminen Kuntotapahtumien osanottomäärät ja laadullinen toteutus Testausmäärien toteutuminen Projektipäällikön oma arviointi Toiminta- ja taloussuunnitelma

8 4. Seuratoiminta / -kehittäminen HLU tavoittelee toiminnallisesti, laadullisesti ja monipuolisesti toimivien seurojen määrän lisääntymistä. Tärkeimpinä toimina on vaikuttaa seurojen hallinnolliseen toimivuuteen ja suunnitelmallisen seuratyön kehittämiseen. Tavoiteet Seurojen organisaatioiden ja hallinnollisen toiminnan yleiskehittäminen sekä seuratoimijoiden osaamisen lisääminen Lisätä HLU:n palvelutarjonnan tunnettuutta seuroissa sekä seurojen aktivoiminen käyttämään HLU:n tarjoamia seurakehittämispalveluita Luoda kumppanin/kumppaneiden kanssa 1 2 seurakehitysprosessia, jossa/joissa mukana noin 4-10 seuraa Lajiliitto- ja kuntayhteistyön lisääminen ja sen hyödyntäminen seuratoiminnan kehittämisessä Arviointi Aktiivinen ja henkilökohtainen kontaktointi alueen seuroihin HLU:n omat sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa järjestetyt tilaisuudet seuroille Luoda sisältö kehitysprosessille, löytää sopiva/sopivat kumppanit toteutukseen Kontaktointi lajiliittoihin ja kuntien liikuntatoimista vastaaviin henkilöihin ja eri yhteistyömahdollisuuksien kartoitus seuratoiminnan kehittämiseen Seurakontaktien määrä Uusien aktiivisesti seurakehityspalveluita käyttävien seurojen määrä Toteutuneet kumppanuudet seurakehitysprosessiin/prosesseihin Seurakehitysprosessiin/prosesseihin osallistuneiden seurojen määrä Lajiliittojen ja kuntien kanssa toteutuneiden yhteistoimien määrä Vastuuhenkilöstön oma arviointi Toiminta- ja taloussuunnitelma

9 5.Koulutus Koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista ja innostusta liikuntaan, toiminnallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. HLU:n koulutustarjonta on laajaa ja monipuolista, tavoitteena tarjota laadukasta koulutusta kaikille kohderyhmille. Tarjonnan suunnittelussa on huomioitu alueen toimijoiden tarpeet ja toimintaympäristön muutokset. Koulutussisällöt ovat valmiita koulutuspaketteja tai tilaajan tarpeiden mukaan räätälöityjä kokonaisuuksia. 5.1 Lapset ja nuoret Koulutusten kohderyhmiä: varhaiskasvattajat pienten lasten ohjaajat aamu- ja iltapäiväohjaajat kerho-ohjaajat opettajat ohjaajat ja valmentajat seuroissa nuoret. Lasten ja nuorten koulutusten pääpainopisteenä ovat: seurojen ohjaajille ja valmentajille suunnatut koulutukset kouluympäristöön suunnatut koulutukset. Tavoitteet Uusien 1 tason koulutusten tunnetuksi tekeminen Oppilaiden ja opettajien osaamisen lisääminen Arviointi Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteet (VOK) on valmistunut. Uusien perusteiden mukaan rakennettuja 1.tason koulutuksia on pilotoitu edellisvuonna. Uusia koulutuksia markkinoidaan ja esitellään laajasti vuoden aikana. Lajiliittojen kanssa tullaan valtakunnallisesti linjaamaan näiden koulutusten hyväksyminen lajien koulutusjärjestelmissä ja tehostetaan koulutusten markkinointia myös lajiliittojen kautta. 1.tason koulutuksia markkinoidaan kunnille ja järjestetään kuntakohtaisia koulutuksia. Seurakehittäjän kohtaamisten hyödyntäminen koulutusten tunnetuksi tekemisessä Oppilaiden osaamista lisätään Välkkäri eli välituntiohjaajaja Järkkää tapahtuma -koulutusten avulla sekä näiden yhdistelmällä, jota tarjotaan etupäässä yläkouluun. Yhteydenotot opettajiin ja rehtoreihin vievät asiaa eteenpäin, samoin hyödynnetään vanhempainyhdistyksiä. Markkinointi ja toteutus hoidetaan yhteistyössä koululiikunnan ja aluekehittäjän kanssa. Valtakunnallinen markkinointi tukee Välkkäri-toiminnan laajentamista. Koliko-hankkeen kautta hankekunnissa koulutetaan laajasti sekä oppilaita että opettajia. Hyviä esimerkkejä pyritään hyödyntää myös muissa kunnissa. Yhteistyössä Terve koululainen hankkeen kanssa koulutetaan opettajia koululaisen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Terve Urheilija hankkeen kanssa lisätään seurojen valmentajien, urheilijoiden ja heidän vanhempien osaamista. 1.tason tunnetuksi tekeminen ja yhteistyö lajiliittojen kanssa Koulutusmäärät osoittavat määrällisen tavoitteen toteutumista. Kouluissa osaamisen lisäämistä arvioidaan saadun palautteen kautta. Toiminta- ja taloussuunnitelma

10 5.2 Aikuiset Koulutuksien kohderyhmiä: kunto- ja terveysliikunnan ohjaajat ikääntyvien ohjaajat ja vertaisohjaajat järjestyksenvalvojat Aikuisten koulutusten pääpainopisteenä on: aikuisten kunto- ja terveysliikunnan ohjaajien osaamisen lisääminen Tavoitteet Kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutusten tunnetuksi tekeminen seuroissa, kunnissa ja erilaisissa järjestöissä Arviointi 5.3 Seuratoiminta Harvalla lajiliitolla on tarjolla aikuisten liikunnan ohjaajakoulutusta. Tiedotetaan seuroja niistä aikuisliikunnan erityispiirteistä, joita ei opi lasten ohjaajakoulutuksissa. Koulutussisältöjen esittely ja koulutusten aktiivinen markkinointi seuroille aikuistenliikunnan vastaavan ja seurakehittäjän kanssa. Eri toimijoiden (mm. hengitys. ja sydänjärjestöt, seurakunnat) lähestyminen aktiivisemmin. Lajiliittojen kanssa tehtävä yhteistyö Saadaan seuroista ym. kohderyhmistä koulutuksiin aikuisten liikunnanohjaajia. Rekisterien päivitys ja lisääntynyt yhteistietojen määrään. Koulutuksien kohderyhmiä: seurojen puheenjohtajat, sihteerit, muut hallituksen jäsenet toiminnanjohtajat ja muut palkatut työntekijät vapaaehtoiset seuratoimijat Tavoitteet Seurajohdolle tarkoitettujen koulutusten tunnetuksi tekeminen ja koulutusmäärien lisääminen. Seurojen tarpeista lähtevien koulutusten järjestäminen. Arviointi Seurakehittäjä panostaa koulutusten tunnetuksi tekemiseen ja niiden markkinointiin sähköpostimarkkinoinnin lisäksi. Lähestytään kuntia mahdollisuudesta järjestää kuntakohtaisia koulutuksia. Valmiita koulutussisältöjä räätälöidään seurojen tarpeiden mukaan. Tätä toteutetaan yhteistyössä seurakehittäjän kanssa. Koulutusmäärät osoittavat määrällisten tavoitteiden toteutumista. Koulutusten laatua arvioidaan seuroilta kerättävän palautteen avulla. Toiminta- ja taloussuunnitelma

11 5.4 Kuntien viranhaltija- ja muu koulutus Koulutuksen tavoitteena on keskinäisen vuoropuhelin syventäminen sekä HLU:n aseman vahvistaminen yhteisten uusien toimintatapojen ja mallien avulla. Tavoitteet yhteistyön syventäminen ja vaikuttavuuden lisääminen osaamisen vahvistaminen liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen liikunta läpäisyperiaatteella eri toimialoille kuntien viranhaltijakoulutukset yhdessä ELY-keskusten ja maakuntaliittojen kanssa alueen kansanedustajien ja maakuntaliiton johdon sparrauspäivät kuntien liikuntatoimen luottamushenkilöstön koulutus liikuntatoimen henkilöstön aluepäivä yhdessä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n kanssa. Arviointi kuntakyselyt ja selvitykset suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seuranta oma arviointi Toiminta- ja taloussuunnitelma

12 6. Palvelutoiminta Tavoitteet Tuottaa kysyntää vastaavia palvelukokonaisuuksia ja vapauttaa jäsenjärjestöjen aika- ja talousresursseja itse urheilu- ja liikuntatoiminnan järjestämiseen ja organisointiin. Vahvistaa jäsenpalveluja entisestään. HLU tukee jäsenjärjestöjen toimintaa tietoisella alikatteisella hinnoittelulla resurssiensa mukaisesti. Palvelupisteen- sekä taloushallinto- ja toimistoteknisten palvelujen osalta arvioida niitä kriittisesti, modernisoida ja uudistaa työnjakoa. Palveluissa keskitytään pidempiaikaisiin runkosopimuksiin. Nämä mahdollistavat vahvemman palvelujen kehitystyön ja luovat edellytykset taloudellisesti vakaalle toiminnalle. Toiminnan perusarvoja ovat edullisuus, laatu ja luotettavuus. Laatustandardit: Kerralla kunnolla ja Sen teemme, minkä lupaamme. Arviointi Palvelupiste palvelee joka arkipäivä Puhelin- ja postituspalvelut oheispalveluineen, tilavaraukset sekä materiaalivälitys tuotetaan HLU-talossa keskitetysti. Seurojen palvelua parannetaan lisäämällä tiedotusta myös ulkoisissa liitto- ja aluetason tiedotteissa. Toteutetaan keskeisten toimien prosessikuvaukset ja tehdään tarvittavat muutokset Jatketaan yksikköhintojen tarkastelua kattamaan kaikki maksullinen toiminta. Tarkistetaan jäsenpalvelujen vuosisopimusten palveluhintoja, jotta jäsenten palvelumaksut ovat tulevaisuudessa aiheuttamisperiaatteiden mukaiset (=suhteessa käytettyyn työaikaan) Tuotetaan jäsenseuroille taloushallinto- ja toimistopalveluja kysynnän mukaisesti Yhteisissä toimitiloissa HLU-talossa- on usean lajiliiton aluetoimisto, yhteensä työntekijöitä on lähes 50 henkeä. Keskittymää vahvistavat tehdyt palvelusopimukset niiden lajien kanssa, joilla ei ole kiinteää toimitilaa tai palkattua henkilöstöä. Kartoitetaan aktiivisesti uusia sopimuskumppaneita ja kehitetään palvelujen sisältöjä. Valtakunnallisten liittojen kanssa ollaan valmiita uusiin avauksiin erityisesti kehittämis- ja koulutushankkeiden osalta. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana lajiliittojen ja alueiden paikallistason toimijoiden (lähinnä seurojen) palvelun edistämisessä. Lisätään lajiliittoyhteistyötä jo oleviin kumppaneihin (Svoli, Urheiluliitto, suunnistus-, jalka-, koripallo-, pesäpallo-, salibandy- ja lentopalloliitot sekä TUL). Tapauskohtaisesti HLU toimii lajiliiton tai liiton alueen kanssa. Tätä yhteistyötä laajennamme entisestään. Jäsenjärjestöistä 80 % ovat tyytyväisiä HLU:n palveluihin. Kirjallisten vuosisopimusten määrä on lisääntynyt vähintään 10 %. Jäsenillä on voimassa oma palveluhinnasto. Tehtyjä kartoituksia on hyödynnetty uudessa toimintasuunnitelmassa. Toiminta- ja taloussuunnitelma

13 7. Edunvalvonta ja vaikuttaminen Tavoitteet Hämäläinen liikuntakulttuuri edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi Vahvistaa liikunnan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen ja verkostojen parempi hyödyntäminen Aktiivisesti toimiva päättäjäverkosto Tahto viestiä ja tietää enemmän Aktiivinen mukana olo kuntarakenneuudistuksessa - liikunnan hallinnollinen asema vahvistuu Luoda yhdessä uutta sopimuspolitiikkaa ja ottaa se aktiiviseen käyttöön Valmistaa HLU liikunnan mallikunnan kumppani asiakirja Kansalaistoiminnan veroetujen säilyttäminen ja talkootyön uudet tukitoimet Olosuhteet kuntoon (uudisrakentaminen, korjaus ja ylläpito) ja käyttäjän edustajat mukaan liikunta- ja kaavasuunnitteluun Taksoihin ja maksuihin vaikuttaminen. Lapset ja nuoret veloituksetta tai ainakin edullisesti liikuntatiloihin Avustukset nousu-uralle ja kumppanuussopimukset käyttöön Aluehallintoon uudet yhteistyökumppanit ja toimintatavat HLU mukaan kehittämistyöhön SLU-alueiden keskinäinen yhteistoimintaverkosto vahvistuu Tiivistetään verkostoitumista kansanedustajien sekä puolueiden piiritoimistojen kanssa. HLU viestii näille ja kuntien luottamushenkilöstölle ajankohtaisista liikuntapoliittisista asioista. Liikunnan kuntasivut palvelevat osoitteessa Luodaan yhteistyössä kuntajohdon ja maakuntaliittojen kanssa säännölliset sähköiset ja henkilökohtaiset yhteistyökanavat kansanedustajiin sekä maakunnallisiin luottamushenkilöihin (mm. maakuntahallitukset ja liikuntaneuvostot). Tiivistetään yhteistyötä ja vahvistetaan maakuntaliittojen (Hämeen Liitto ja Pirkanmaan liitto) kanssa tehtävää aluekehitystyötä. Pirkanmaan liitto on luvannut HLU:lle pysyvän puheoikeuden alueen kansanedustajatapaamisissa, tavoitellaan vastaavaa Hämeen Liiton kanssa. Tavoitellaan maakunnallisiin suunnitelmiin liikuntakulttuurin kehittämiseen liittyviä sisältökokonaisuuksia. Lähetetään HLU liikunnan mallikunnan kumppani asiakirja kaikille uusille kuntapäättäjille HLU tekee yhteistyötä julkisyhteisöjen ja varsinaisten liikuntajärjestöjen lisäksi mm. yritysten sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Verkostoidutaan ELY-keskusten ja Aluehallintovirastojen kanssa ja toteutetaan sovitut yhteiset koulutus- ja toimintaseminaarit. Muita mahdollisia yhteistyöhankkeita ovat arviointityöt sekä erilaiset kehittämis-, tilastointi- ja tilaustehtävät. Kehitetään toiminnallista yhteistyötä paikallistasolla toimivien MLL:n, 4H:n, kyläyhteisöjen sekä yritysten kanssa. SLU-alueet muodostavat vahvan koko maan kattavan toimijaverkoston. Jatketaan alueiden johtoryhmän ja opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten yhteistä suunnittelutyötä. JatketaanSLU-alueidentiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhteisten tavoitteiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamisessa. Vahvistetaan sekä selkeytetään liikuntajärjestöjen rooleja ja puhevaltaa julkisen liikuntakulttuurin sisällöissä. Turvataan ja lisätään liikkumisen olosuhteiden laatua ja määrää sekä edistetään liikuntajärjestöjen julkisen avustuksen saattamista jälleen ns. kasvu-uralle. Sovitaan SLU-alueille yhteinen toimintatapa ja -strategia sekä yhteiset edunvalvonnan tavoitteet. Toiminta- ja taloussuunnitelma

14 URPO eli Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke on kaikkien SLU-alueiden yhteisesti rahoittama ja aluejohtoryhmän ohjaama hanke. URPO-hankkeen sisältöinä ovat: EUhanketoiminnan edistäminen, yhteinen varainhankinta ja muut yhteiset asiat. o SLU-alueiden yhteinen erityisasiantuntijakoordinoi EU-hankemahdollisuuksia kartoitusta. HLU osallistuu hankkeisiin, mikäli talousresurssit sen mahdollistavat ja toiminta tukee HLU:n perustavoitteita. o SLU-alueiden yhteisiä yhteistyökumppaneita tällä hetkellä ovat Veikkaus ja S-hotellit, uusia kumppanuuksia haetaan. o Muissa yhteisissä asioissa korostuvat esim. SLU-alueiden yhteisten linjojen muotoilu sekä aluejohtoryhmän avustaminen erilaisissa valmistelutehtävissä. Arviointi Kuntayhteistyön määrä ja sisällöt Liikuntaviranomaisten arvio kehityssuunnasta Liikuntaolosuhteet, taksat ja avustukset - muutossuunnat Kuntien talousarviokehitys ja virkojen lukumäärä Horisontaalisen yhteistyön kehittyminen kuntien sisällä Aluehallintoviranomaisten kanssa syntyneet toimintamallit ja työnjako Kunta- ja jäsenkyselyn tulokset Toiminta- ja taloussuunnitelma

15 8. Kuntayhteistyö Liikunta elää kuntatasolla. Paikallistason toiminnan suunnittelun ja toteutuksen keskiössä ovat urheiluseurat ja kunnat. Varmistetaan näiden avoin ja uutta etsivä luottamuksellinen vuoropuhelu mahdollisimman monessa kunnassa. Tavoitteet Liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen kunnissa Kunnassa on liikuntakulttuurin kokonaisuudesta vastaava lautakunta ja viranhaltija. Kunta on urheiluseuran tärkein tukija. Seuratoiminnan ja kunnan välinen yhteistyö. Löytää kuntien hallinnosta ne henkilöt, jotka vastaavat liikunnan kehittämisestä. HLU, kunnat ja urheiluseurat tarjoavat hyvinvointipalveluja koko ihmisen elinkaarelle. Käyttäjien edustajat ovat mukana tarkoituksenmukaisten olosuhteiden rakentamisen, taksoituksen ja koko kunnan liikuntasuunnittelussa. Alhaiset taksat ja tukieuroilla toimintaa Euro liikuntaan on sijoitus - ei kuluerä. Uusia innovatiivisia yhteystyötapoja ja -kumppaneita paikallistasolle. HLU on kunnan liikuntatoimen arvostettu, luotettava, objektiivinen ja keskeinen kumppani. Arviointi Jalkaudutaan kuntiin ja toteutetaan yhteisiä kehityskeskusteluja, joissa arvioidaan nykytila, analysoidaan paikallista lähitulevaisuutta ja laaditaan lähitulevaisuuden askelmerkit. Terveyttä edistävän liikunnan koordinointivastuu kuuluu kuntien liikuntatoimelle. HLU toimii kuntien apuna tämän toteuttamisessa. Kehitetään koulutusten sisältöjä palvelemaan kunnallisia viranhaltijoita ja liikunnasta vastaavia luottamushenkilöitä. Jatketaan yhteisiä koulutuspäiviä 2 x vuosi. Edistetään kunnille tehdyn liikuntasuunnitteluasiakirjan leviämistä ja käyttöä. Tuotetaan kunnille perusteluja kunnalliseen vaikuttamiseen. Kehitetään yhteistyössä luotua kuntapalvelun nettisivustoa Liikuntatoimi tulee nostaa kunnissa raskaaseen sarjaan, liikuntaviranomainen kaavaryhmiin ja käyttäjät mukaan taksoitusvalmisteluun /-keskusteluun. Toteutetaan pilottihankkeita yhteistyössä kuntien kanssa (mm. LIKE-hanke, KoLiKo kouluhanke sekä terveysliikunta- ja seurakokonaisuudet). Etsitään uusia liikuntaa edistäviä hankekokonaisuuksia, joiden toteutuksessa ollaan tarvittaessa valmiit ottamaan myös veturin rooli. HLU tarjoaa valittuihin kuntiin liikunnan tukipalveluja ja yhteistyön aloittamista. Luodaan ja kehitetään kuntien kanssa uusia toimintamalleja lisäämään hallintokuntien yhteistyötä HLU tuottaa erillisen palvelutarjottimen kuntakumppaneille ja markkinoi sitä suoraan kuntajohdolle Konkreettisten yhteistyöhankkeiden lukumäärä Kuntastrategioiden määrä Liikunnan horisontaalisen yhteistyön lisääntyminen Koulutustilaisuuksien määrä ja palaute Toiminta- ja taloussuunnitelma

16 9. Henkilöstöhallinto Tavoitteet HLU toteuttaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa noudattaen valtakunnallisia työehtosopimuksia sekä HLU:n omaa työehtosopimusta siihen tehdyin poikkeuksin. Henkilökunnan työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehditaan järjestämällä hyvät työskentelyolosuhteet ja välineet sekä toteuttamalla yhdessä sovittuja TYKY-valmiuksia ylläpitäviä ja kehittäviä tilaisuuksia. Tuetaan henkilökunnan omaehtoista kouluttautumista ja kehittymistä sekä tavoitellaan avoimuuteen ja luottamukseen perustuvaa työskentelyilmapiiriä. Jokaisella on vastuu sovittujen pelisääntöjen noudattamisesta Henkilökunta ja luottamushenkilöt tietävät omat ja HLU:n toiminnan tavoitteet sekä toimivaltansa vallan ja vastuun rajat. Kaikilla vakituisilla työntekijöillä on kirjalliset työsopimukset. Henkilöstö on organisaation keskeisin voimavara, jolle luodaan hyvät mahdollisuudet onnistua työssään. Palkataan neljä koululiikunnan koordinaattoria Hallinnollisesti ja sisällöllisesti toiminnan organisointi toteutetaan seuraavasti: Osaamispalvelut Hallintopalvelut Edunvalvonta kehittäminen taloushallinto olosuhteet koulutus toimistotekniset maksu- ja taksat neuvonta juridiikka avustukset materiaalituotanto ja myynti Toteutetaan sovitut viikkopalaverit sekä käydään vuosittaiset kehityskeskustelut. Järjestetään erillisiä koulutus-, kehittämis- sekä virkistystilaisuuksia. Tuetaan henkilöstön liikunnan harrastustoimintaa erikseen määritellyin tavoin. Henkilökuntaa on noin 20 työntekijää. Tuntipalkkaisia kouluttajia palkataan tarpeen mukaan, aktiivisesti heitä toimii noin 20 henkilöä. Lyhytaikaisiin projekteihin palkattuja henkilöitä on vuosittain. Liikunta-alan oppilaitosten työharjoittelussa on 2-3 henkilöä eri pituisilla työ- /harjoittelujaksoilla. HLU-talossa työskentelee liikunnan palveluksessa lähes 50 työntekijää, joille hoidetaan työterveyspalvelut sekä puhelin- ja postituspalvelut. Hallituksen apuna toimii kehittämis- ja koordinaatioryhmiä, joissa on noin 80 luottamushenkilöä. Ryhmien toimikausi on pääsääntöisesti kaksi vuotta. Hallitus perustaa ja purkaa ryhmiä tarpeen mukaan. Arviointi Henkilökunnan toimintaa ohjaavat toimenkuvat päivitetään Henkilökunta sijoitetaan valtakunnallisen TES:ssa esitettyihin palkkaryhmiin Henkilöstön ja työryhmien oma arviointi HLU:n kiinnostavuus työpaikkana Vahvistetut toimenkuvat ja palkkaryhmittelyt Toiminta- ja taloussuunnitelma

17 10.Viestintä Tavoitteet Viestintä tukee HLU:n toiminta-ajatusta ja välittää tietoa järjestön toiminnasta. Viestinnällä rakennetaan HLU-kuvaa ja lisätään järjestön tunnettuutta. Sisäinen viestintä käsittää HLU:n henkilökunnan ja luottamushenkilöt ja sen tavoitteena on sujuva ja oikea-aikainen tiedonkulku henkilöiden kesken. Sujuva tiedonkulku tiivistää yhteisöllisyyttä, ehkäisee ristiriitoja ja sitouttaa omaan työhön. Ulkoinen viestintä kohdistuu HLU:n erilaisiin sidosryhmiin. Erityisen tärkeä kohderyhmä ovat alueen seurat. Ulkoisella viestinnällä halutaan tavoittaa oikea-aikaisesti, kattavasti ja ymmärrettävästi eri kohderyhmät. Viestinnän tulee olla selkeää, nopeaa, luotettavaa ja tasapuolista. Onnistunut sisäinen viestintä näkyy myös onnistuneessa ulkoisessa viestinnässä. Markkinointiviestinnällä halutaan vahvistaa käsitystä HLU:sta hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina sekä markkinoida HLU:n palveluja ja tuotteita. Yhteyssihteeri hoitaa viestintää yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Henkilöstö sekä luottamushenkilöt luovat omalla toiminnallaan mielikuvaa HLU:sta. Sisäisen viestinnän keinoina ovat ensisijaisesti henkilökohtainen vuorovaikutus, toimistopalaverit, käytäväkeskustelut. Ulkoisen viestinnän keinoja ovat henkilökohtainen vuorovaikutus, Hämeen Sportti lehti, HLU:n kotisivut ja muu sähköinen media, tiedotteet sekä erilaiset tapahtumat, tilaisuudet ja seminaarit. Markkinointiviestinnän keinoina ovat kohderyhmien tarpeiden määrittäminen ja sitä kautta markkinointi, sähköisen median hyödyntäminen, toimiva mediayhteistyö sekä HLU:n sisäisen viestinnän piiriin kuuluvien sitoutuminen markkinointiviestintään. HLU:n viestintä on selkeää sekä visuaalisesti ja sisällöllisesti yhtenäistä. Jatketaan perusviestintää: Hämeen Sportti lehti (+ HLU-teemalehti), painettu koulutuskalenteri, yksittäisten koulutusten sähköiset esitteet, jäsen- ja seurakirje postitse, sähköpostitiedote. Viestinnän tuki HLU:n tapahtumissa, seminaareissa, tilaisuuksissa, erilaisissa hankkeissa (leiri, Sporttikortti, vuosikokoukset, KOLIKO-hanke yms.) markkinointimateriaalin teko, tiedotus, mediayhteistyö, käytännön apu Toteutetaan säännöllistä mediayhteistyötä. Lisäksi HLU ottaa kantaa ja osallistuu aktiivisesti ajankohtaisilla aiheilla liikuntapoliittiseen keskusteluun esim. alueen sanomalehtien kautta (2-4 krt). Nostetaan- sopivan aiheen myötä- omaa toimintaa pidemmäksi aikaa tiedotuksen keskiöön.tarjotaan HLU:n tekemiä juttuja myös esim. LUM:n julkaistavaksi. Uusien (sähköisten) infokanavien entistä tehokkaampi hyödyntäminen Toteutetaan kaikkien toimialojen yhteinen HLU:n palvelut kunnille esite, tätä varten mietitään valmiita palvelukokonaisuuksia kunnille Valmistellaan ja käyttöönotetaan yhtenäinen ilmoittautumis- ja rekisterijärjestelmä. HLU:n parempi näkyvyys myös jäsenjärjestöjen www-sivuilla. HLU:n viestintästrategian päivity rinnan HLU:n strategian kanssa. Painotuotteiden suunnittelu ja toteutusta ulkopuolisille asiakkaille. Toiminta- ja taloussuunnitelma

18 Arviointi Toimiva sisäisen viestinnän heijastuu asiakastyytyväisyytenä sekä toimiston yhteisöllisyyden ja sitoutumisen määränä. Suunnitellut tapahtumat ovat toteutuneet ja osanottajamäärät ovat toivotut. Tapauskohtaisesti on saatu näkyvyyttä myös mediassa. HLU näyttäytyy ulospäin yhtenäisen. Säännöllinen perusviestintä on toteutettu suunnitellusti ja käytössä jo uusia viestintätapoja Uusi rekisterijärjestelmä on käytössä. Jäsenjärjestöt hyödyntävät taittopalvelua. HLU:n kuntapalvelukokonaisuudet on kasattu ja niitä on markkinoitu kuntiin. Tunnettuus on lisääntynyt. HLU:n viestintästrategia on päivitetty. Toiminta- ja taloussuunnitelma

19 11. Talous Tavoite Talous mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan. Järjestön tehtävänä ei ole tuottaa taloudellista voittoa vaan toteuttaa toiminta ja palvelut kustannustehokkaasti. Vuoden aikana löydetään uusia taloutta helpottavia toimintamuotoja. Vastuullinen työnantaja huolehtii riittävästä omasta pääomasta, turvatakseen järjestön maksuvalmiuden. Oma pääoma tulee kattaa vähintään HLU:n 6 kk:n kiinteät menot. Taloustoimen tavoitteita ovat taloushallinnon ja kirjanpidon nykyaikaistaminen, nopeuttaminen ja tehostaminen. Talousarvion loppusumma on Siinä on muutosta edelliseen vuoteen 6,65 %. Varsinaisten toimintatulojen osuus tuloista on 44,93 % ja varainhankintatuottojen 3,86 %. Julkisten perustoiminta-avustusten osuus talousarvion loppusummasta on xx %. Menojen osalta henkilöstökulujen osuus on noin 48,77 %. Korostetaan henkilökunnan kokonaistaloudellista ajattelua ja säästäväisyyttä. Uudistetaan maksu- ja taksapolitiikka. Kaikista maksullisesta toiminnasta laaditaan yksikköhintalaskelmat. Parempi talousseuranta luo mahdollisuudet jäsenten selkeästi subventoituihin palveluihin sekä mahdollistavat HLU:n palvelujen entistä selkeämmän kohdistamisen ja priorisoinnin. Ajantasaista talousseurantaa ja taloustietoisuuden kasvattamista edistetään teknisin ratkaisuin sekä henkilöstön keskuudessa. Arviointi Omavaraisuusaste % / vakavaraisuusaste, tavoite > 50 % Käyttökate %, tavoite > 5 % Talousarvio, tuloslaskelma ja tase Toiminta- ja taloussuunnitelma

20 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011 19.11.2010 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 1. Yleistä...3 1.1 Toiminnan arvot ja päämäärät...3 1.2 Sisällölliset tavoitteet...3 1.3 Valitut painopistealueet

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010

toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010 toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010 20.10.2009 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 1.1 Toiminnan arvot ja päämäärät...3 1.2 Sisällölliset tavoitteet...3 1.3 Valitut painopistealueet v. 2010...4 2.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2012 7.11 2011 Toimintasuunnitelma hyväksytään joulukuun johtoryhmän kokouksessa, kun ensi vuoden toimintabudjetti on tiedossa. Valmentautuminen TAVOITE:

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta

Hyvinvoinnin puolesta Hyvinvoinnin puolesta Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Tavoite Tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään Visio WAU ry tulee

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma. Antti Blom, Varkaus,

Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma. Antti Blom, Varkaus, Liikkuvan koulun johtaminen -rehtorin näkökulma Antti Blom, Varkaus, 11.04.17 Rehtorin rooli opettajien Liikkuva koulu toiminnan mahdollistajana Keskustelua väittämistä Rehtorin tehtävä on luoda edellytyksiä

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010

VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä VOK-hankkeen vaikuttavuus Valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen kehittämishankkeen arviointi 2010 VOK-arviointiseminaari 30.11.2010 Outi Aarresola www.kihu.fi

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Perustettu vuonna 1993.

Perustettu vuonna 1993. LiikU lukuina Perustettu vuonna 1993. Yleishyödyllinen yhdistys, joka toimii yli tuhannen liikunta- ja urheiluseuran asialla. Jäsenet ovat liikuntaseuroja ja järjestöjä. Vaikuttaa Satakunnan ja Varsinais-

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Kohti Liikkuvaa koulua. Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen

Kohti Liikkuvaa koulua. Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen Kohti Liikkuvaa koulua Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin liikkumiskäytäntöihin 7.2.2014 Jukka Karvinen Mihin Liikkuva koulu on menossa? Tahtoisitko kertoa minulle, mitä tietä minun pitää kulkea?

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin 15.4.2016 10.30 Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot