Päivähoito ja kasvatuskumppanuus. 1.6 Aktiviteetti 1.7 Keskustelu 1.8 Kotitehtävä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoito ja kasvatuskumppanuus. 1.6 Aktiviteetti 1.7 Keskustelu 1.8 Kotitehtävä"

Transkriptio

1 . Tervetuloa.2 Päivähoitoon haku ja erilaiset vaihtoehdot.3 Päivähoidon periaatteita.4 Kun lapsi aloittaa päivähoidossa.5 Perheen ja päivähoidon yhteistyö eli kasvatuskumppanuus.6 Aktiviteetti.7 Keskustelu.8 Kotitehtävä

2 .. TERVETULOA Kerro päivän teema. Jos ryhmä koostuu vanhemmista, joilla ei ole vielä lasta päivähoidossa, aloitetaan kohdasta.. Jos päivähoitoon haku ei ole enää vanhemmille ajankohtainen aihe, vaan lapsi on jo aloittanut päivähoidossa, voidaan aloittaa kohdasta.3..2 Päivähoitoon haku ja erilaiset vaihtoehdot Puhu näistä asioista omin sanoin. Muista puhua hitaasti ja selkeästi. Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon. Päivähoitopaikkana voi olla päiväkoti tai perhepäivähoito. Kun vanhemmat ovat tehneet päätöksen, että haluaisivat lapsen aloittavan päivähoidossa, siihen on hyvä valmistautua ajoissa. Kunnallista päivähoitopaikkaa haetaan lomakkeella, jonka saa jokaisesta kunnan päiväkodista. Joissakin kunnissa lomakkeen voi myös tulostaa internetistä kunnan tai kaupungin omilta internetsivustoilta. Hakemus jätetään päiväkotiin tai kunnan päivähoitotoimistoon viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidon tarpeen alkamista ja mielellään jo aiemminkin. On kuitenkin syytä muistaa, että hakemus on voimassa vain vuoden hakemuksen jättöpäivämäärästä lukien Hakemuksessa vanhemmat voivat nimetä 3 5 vaihtoehtoista hoitopaikkaa. Hakemuksen jättämistä varten on hyvä varata aika. Kun hakemus jätetään päiväkotiin tai päivähoitotoimistoon, on mahdollista saada lisää tietoa erilaisista hoitomuodoista ja oman asuinalueen päivähoitotilanteesta. Jos lapselle ei löydy paikkaa vanhempien 2 Tämä ryhmätapaamisen aihe voidaan pitää kertaluontoisena maahanmuuttajavanhemmille tarkoitettuna tapaamisena. Se voidaan myös sisällyttää lisäteemana Väestöliiton Kotipuun luomaan alle kouluikäisten lasten vanhemmille tarkoitettuun vertaisryhmätoimintaan, jonka tavoitteena on laajemminkin antaa tietoa ja vahvistaa vanhemmuutta (katso )

3 toivomassa hoitopaikassa, päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja neuvottelee eri vaihtoehdoista perheen kanssa. Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle myönnettyä hoitopaikkaa, seuraavan kerran päivähoitopaikkaa hakiessa päivähoitopaikan järjestämiseen tulee taas varata neljän kuukauden odotusaika. Jos perheellä on kiireellinen hoidon tarve, päivähoitopaikka voidaan järjestää nopeamminkin. Päivähoitoa järjestetään perheen tarpeen mukaisesti kokopäiväisesti, osapäiväisesti tai osaviikkoisesti. Jos vanhemmat opiskelevat tai käyvät työssä muuten kuin päiväaikaan, voidaan lapselle järjestää hoitoa iltapäiväkodissa tai sellaisessa päiväkodissa, joka toimii ympäri vuorokauden. Eri paikkakunnilla on myös yksityisiä päiväkoteja, 3

4 joissa päivähoito tapahtuu jollain muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi tai joissa päivähoito on suuntautunut jonkun uskonnon tai ideologian mukaisesti. Yksityisessä päiväkodissa tapahtuvaa päivähoitoa varten perhe voi hakea tukea lapsen päivähoitomaksuun KELAsta. Tarvittaessa erityispäivähoitoa järjestetään lapsille, joilla on vamma, pitkäaikaissairaus tai jokin muu syy, jonka vuoksi he tarvitsevat erityistä kuntoutusta ja opetusta. Erityispäivähoitoa järjestetään useimmiten tavallisessa päivähoitoryhmässä. Tällöin ryhmässä on yleensä vähemmän lapsia niin että hoitajilla on enemmän aikaa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Toinen vaihtoehto on, että erityistä tukea tarvitseva lapsi saa oman avustajan hoitopaikkaan. Tähän tarvitaan asiantuntijan suositus ja kunnan päivähoitotoimen hyväksyntä. Jos lapsi tarvitsee hyvin paljon erityistä tukea, voidaan hoito järjestää myös niin sanotussa integroidussa erityisryhmässä, jossa työskentelee myös erityislastentarhanopettaja. Erityisryhmässä on vähemmän lapsia kuin tavallisessa päivähoitoryhmässä. Perhepäivähoidossa on mahdollisuus monenlaisiin yksilöllisiin järjestelyihin, joista voi tiedustella perhepäivähoidon ohjaajalta. Monet lapset osallistuvat esiopetukseen vuotta ennen kuin varsinainen koulu alkaa.. Esiopetuksessa tuetaan lapsen kehitystä, oppimista ja itsetuntoa niin, että siirtyminen kouluun tapahtuisi ilman ongelmia. Lapsi voi osallistua esiopetukseen, vaikka hän ei kävisikään päivähoidossa. Vanhempien ei tarvitse maksaa esiopetuksesta. Esiopetusta annetaan neljä tuntia arkipäivisin. Jos lapsi tarvitsee enemmän hoito-aikaa, on päivähoitoa haettava sille ajalle, jota esiopetus ei kata..3 Päivähoidon periaatteita Suomalainen päivähoito voi olla monimutkainen tänne muuttaneille. Päivähoidossa on kolme tärkeää osa-aluetta: hoito, kasvatus ja opetus. Tarvittaessa annetaan myös erityistä tukea. 4

5 Suomalaista päivähoidossa toteutetaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta, sekä suomalaista lainsäädäntöä ja asetuksia. Keskeisiä asioita on muun muassa, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti, lapsia ei saa syrjiä, lapsella on oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen ja että lapsen mielipide tulee ottaa huomioon hänen kehitystasonsa mukaisesti. Päivähoidossa kiinnitetään huomiota myös lapsen kielenkehitykseen ja oman kulttuurin ja kielen tukemiseen. Jotta lapsen kasvua ja kehitystä voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla, päivähoidon henkilökunta tekee yhteistyötä esimerkiksi opetus-, sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös eri järjestöjen, seurakunnan tai oppilaitosten kanssa. Yhteistyö lapsen vanhempien kanssa on erityisen tärkeää. Päivähoidon työntekijöiden ja vanhempien on hyvä keskustella kasvatuksen tavoitteista keskenään. Kasvatuskumppanuudeksi sanotaan kaikkea toimintaa yhdessä vanhempien kanssa. Se tarkoittaa vanhempien ja henkilökunnan välisiä keskusteluja, vanhempainiltoja, päivähoidon järjestämiä tapahtumia, vanhempien osallistumista päiväkotityön suunnitteluun, juhlia ja jokapäiväisiä keskusteluja vanhempien tuodessa ja hakiessa lasta. 5

6 Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä on ensisijaisesti perheellä. Päivähoidossa lapsella on mahdollisuus oppia suomea tai ruotsia toisena kielenä toisten lasten ja hoitajien kanssa. Lapsen kielen ja kulttuurin tukemisesta sovitaan yhdessä vanhempien kanssa ja sovitut asiat kirjataan lapsen hoitoja kasvatussuunnitelmaan..4 Kun lapsi aloittaa päivähoidossa Päivähoidon aloittamiseen liittyy aina monenlaisia tunteita. Sekä vanhemmilla että lapsella voi olla toiveita ja odotuksia, mutta myös huolia ja pelkoja. Lapsi tarvitsee vanhempia tukemaan häntä uusissa tilanteissa, sillä suuriin muutoksiin liittyy usein pelkoa. Tällaisessa tilanteessa lapset kaipaavat tuttuja asioita ja rutiineja. Lapsen on hyvä tutustua päivähoitoon yhdessä vanhempiensa kanssa ennen päivähoidon aloitusta. Tutustumiskäynneistä päivähoitopaikkaan sovitaan suoraan päiväkodin työntekijöiden tai perhepäivähoitajan kanssa sen jälkeen, kun päätös päivähoitopaikasta on tullut. Se mitä kotona on opittu auttaa usein päiväkotiin sopeutumisessa ja pärjäämisessä. Näistä kotona opittavista taidoista puhutaan lisää vanhempien vertaisryhmissä, joita voidaan järjestää Kotipuun mallin mukaisesti (katso: ). Kokopäiväinen ero vanhemmista on lapselle suuri haaste. Pysyvät ja turvalliset aikuiset lapsen elämässä ovat pohja oppimiselle ja myöhemmille ihmissuhteille. Turvallisen kiintymyksen kautta lapsi oppii luottamaan ja sitoutumaan myös muihin ihmisiin samalla tavalla kuin vanhempiinsa. Vanhemmat saattavat kokea syyllisyyttä tuodessaan lapsensa päivähoitoon. Tämä syyllisyys on hyvä tunnistaa, koska syyllisyyden 6

7 aiheuttamat ristiriitaiset tunteet voivat heijastua lapsen päivähoidon aloitusvaiheeseen, jolloin päivittäiset erotilanteet ovat vaikeita lapselle ja vanhemmalle. Lapselle on hyvä puhua erosta jo edeltä käsin. Vanhemman kannattaa kertoa lapselle kuka häntä hoitaa, kuka on aamulla päiväkodissa vastassa, mitä päivän aikana tapahtuu ja milloin isä tai äiti hakee lapsen päivähoidosta. Lapselle on hyvä kertoa siitäkin, mitä itse tekee päivän aikana ja että itsekin ikävöi lasta päivän kuluessa. Vanhemmat voivat kertoa lapselle päivähoidon työntekijöistä nimeltä sekä siitä mitä hoitajat päiväkodissa tekevät. Lapselle voi antaa päiväksi mukaan lelun tai vanhempien kuvan, jota lapsi voi pitää hoitosuhteen alussa turvanaan. Vanhemmat voivat myös soittaa päiväkotiin, jos ikävöivät lasta tai ovat lapsesta huolissaan. Keskeistä lapsen kehityksen tukemisessa on se, miten ja miten paljon vanhemmat viettävät aikaa lapsen kanssa. Lapsi tarvitsee ymmärtämistä ja rauhoittelua ennen erotilanteita ja niiden jälkeen. Vanhemmat voivat yhdessä lasten kanssa käsitellä eron aiheuttamaa ikävää ja ahdistuksen tunnetta. 7

8 Ikävä on arvokas merkki lapsen ja vanhemman läheisestä suhteesta. Ikävöintiä ei tarvitse hävetä eikä sitä tarvitse poistaa, vaan auttaa lasta kestämään ikävä. Päivähoitopäivän jälkeen lapsi voi riehua kotona, olla väsynyt, ärtyisä ja uhmakas. Mikäli vanhemmat hyväksyvät lapsen tavan osoittaa tällä tavalla tunteitaan, lapsi saa kokemuksen siitä, että häntä rakastetaan edelleen..5. Perheen ja päivähoidon yhteistyö eli kasvatuskumppanuus Vanhemmat kykenevät parhaiten ymmärtämään pientä lastaan ja he ovat parhaita asiantuntijoita lapsensa suhteen. Tästä syystä kodin ja päivähoidon yhteistyötä pidetään erittäin tärkeänä. Kasvatuskumppanuus onkin tärkeä sana ymmärtää: sillä tarkoitetaan muun muassa vanhempien ja päivähoidon yhteistä keskustelua ja tiedonvaihtoa lapsen hoidosta, hyvinvoinnista ja kehityksestä. Näin lapsen kehitykselle tärkeät henkilöt, vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta, pystyvät muodostamaan turvallisen ja riittävän yhtenäisen kasvuympäristön. Kasvatuskumppanuus on sitä, että vanhemmat ja päivähoidon työntekijät keskustelevat käsityksistään liittyen kasvatukseen, kasvatuksen tavoitteisiin ja menetelmiin, hyvään lapsuuteen, vanhemmuuteen sekä perheen ja päivähoidon tehtäviin. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on huomioida vanhempien näkemykset, mielipiteet ja toiveet alusta alkaen. Toimiva kasvatuskumppanuus auttaa lasta sopeutumaan ja tottumaan päivähoitoon. 8

9 Kasvatuskumppanuus on siis kodin ja päivähoidon vuoropuhelua. Vuoropuhelu voi toteutua vain silloin, kun kaikki osapuolet kuulevat, kunnioittavat ja luottavat toisiinsa. Luottamuksen syntyminen edellyttää aina kuulemista ja vuorovaikutusta..6. KESKUSTELU Keskustelkaa siitä, mitkä asiat vaikuttavat vanhempien mielestä lapsen päiväkotiin sopeutumiseen. Herätä keskustelua lapsen turvallisuuden tunteesta ja siitä, miten vanhemmat reagoivat erotilanteeseen, miten päivittäiset hoitoon jättämiset ja sieltä hakemiset olisi hyvä hoitaa. Tässä yhteydessä on myös hyvä keskustella siitä, miten varmistetaan, että lapsi saa riittävästi yksilöllistä huomiota sekä kotona että päiväkodissa. Anna vuoron siirtyä järjestyksessä. Kerro, että ne vanhemmat, jotka eivät halua sanoa mitään tai joille ei tule mitään mieleen, voivat sanoa seuraava ja puheenvuoro siirtyy eteenpäin. Keskustelkaa seuraavaksi siitä, miten kasvatuskumppanuus voisi vanhempien mielestä parhaiten toteutua. Miten lapsi hyötyy kasvatuskumppanuudesta? Miten vanhempien kielitaitoon liittyviä vuorovaikutuksen esteitä voidaan poistaa? Tietävätkö vanhemmat, milloin voidaan käyttää tulkkipalveluita? Ovatko vanhemmat huomanneet päivähoidon henkilökunnan ja vanhempien välisiä kulttuurisia eroja vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa? Miten voitaisiin parantaa keskinäistä ymmärrystä niin, että väärinkäsitykset eivät haittaisi luottamuksen syntyä? Jos vanhemmat eivät ole osallistuneet vanhempien vertaistuenryhmiin, kysy heidän kiinnostustaan. Kerro, että ryhmien tavoitteena on vahvistaa muista maista Suomeen muuttaneiden vanhempien vanhemmuutta antamalla heille tietoa lapsen kehityksestä ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Ryhmissä syntyy usein myös mukavaa 9

10 vuorovaikutusta ja tukea osallistujien kesken, josta voi olla hyötyä ryhmien jälkeenkin. Tämänkertainen tapaaminen on yksi esimerkki siitä, miten ryhmät toimivat. Ryhmätapaamisia järjestetään yleensä korkeintaan seitsemän kertaan noin joka toinen viikko. Jos vanhemmat ovat kiinnostuneita ryhmätapaamisten aloittamisesta, voit tilata Väestöliitosta vertaisryhmän Ohjaajan oppaan ja perehtyä sen avulla järjestelyihin ja keskusteluteemoihin paremmin (http://www.vaestoliitto.fi/julkaisut/nettikauppa/vanhemmuus/)..7. AKTIVITEETTI Kerro, että tämä harjoitus on kuin teatterileikki. Kerro myös, että jos joku ei halua itse osallistua, hän voi olla mukana vain keskustelussa tai kuunnella. Harjoitelkaa vuoropuhelua pareittain ryhmässä väittelemällä annetuista aiheista. Väittelyn aiheina voivat olla esimerkiksi lapsen ulkoilu, lapsen vaatetus, ruokailu tai muu arkipäiväinen lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvä asia. Jaa vanhemmille aiheet paperilapuilla tai kerro aihe kullekin parille. Sano, että kukin pari esittää nyt kuviteltua tilannetta, eikä vanhempien oikeasti tarvitse olla samaa tai eri mieltä esitetyn väittämän kanssa. Esimerkiksi vaatetus väittämä voi olla se, että lapsi tarvitsee ehdottomasti kurahousut pihalla ulkoillessaan vastaväittämänä on, ettei lapsi tarvitse kurahousuja. Pyydä väittelyparia esittämään tilanne. Anna väittelijöille aikaa kolme minuuttia. Väittelyn loputtua keskustelkaa kaikkien ryhmäläisten kanssa siitä, mitä väittelyssä tapahtui. Johtiko väittely hyvään tulokseen? Miltä väittelijöistä tuntui? Pyydä sitten ryhmältä ohjeita väittelijöille. Miten keskustelu kannattaisi aloittaa? Miten kannattaa vastata? Miten löytää ratkaisu tai kompromissi tilanteessa? Toteuttakaa väittelytilanne samasta aiheesta uudestaan niin, että väittelijät huomioivat ryhmäläisten heille antamat ohjeet. 0

11 Anna taas aikaa kolme minuuttia. Lopuksi keskustelkaa siitä, miltä tämä tilanne vaikutti muista ryhmäläisistä. Anna myös väittelijöiden kertoa omasta kokemuksestaan. Valmistaudu tehtävään niin, että sinulla on etukäteen mietittynä riittävästi tilanteita, jotta kullekin parille riittää oma tehtävä. On myös tärkeää, että väittelyiden purkamiselle ja keskustelulle varataan aikaa, joten mieti etukäteen kuinka monta tehtävää voit toteuttaa..8. KOTITEHTÄVÄ Pyydä vanhempia kiinnittämään huomiota lapsen tuomis- ja hakutilanteisiin ja seuraamaan, millaisia vaikutuksia tällä on lapsen viihtyvyyteen päivähoidossa. Pyydä heitä kertomaan havainnoistaan mahdollisella seuraavalla kerralla.

12 Tekstin lähteinä on käytetty seuraavia teoksia:. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Stakes; Oppaita 56: Munter, H. (200) Lapsi aloittaa päivähoidon. Teoksessa A. Helenius, K. Karila, H. Munter, P. Mäntynen & H. Siren-Tiusanen: Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. Helsinki: WSOY. 3. Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A. R. & Rausku-Puttonen, H. (toim.)(2006). Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino. 4. Kaskela, M. & Kekkonen, M. (2006). Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta. Opas varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Stakes: Oppaita 63: Tämän ryhmäkerran teemat kokosi ja alustavan luonnoksen kirjoitti korkeakouluharjoittelija, lto Kirsi Könönen, Anne Alitolppa-Niitamo ja Anita-Novitsky Kotipuusta saattoivat tekstin lopulliseen muotoonsa. Taitosta ja kuvituksesta huolehti Otto Paakkanen. 2

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon

Vanhemman opas. Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Tietoa ja tukea lapsiperheen eroon Vanhemmuus ei pääty eroon. Neuvokeskus. Erotako vai pysyä yhdessä? s. 4 Eropäätöksestä eteenpäin s. 6 Lapsen huomioiminen vanhempien erossa s. 22 Erotako vai pysyä yhdessä? Eropäätöksestä eteenpäin Parisuhteen

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015

MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015 MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS MONIKU-OPAS 2015 Hyvinkään Varhaiskasvatuspalvelut 1.4.2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 MONIKULTTUURISUUTTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 3 3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ 5 4 MONIKULTTUURINEN

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Elina Elisabet Pelkkikangas KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan kokemuksia erityistarpeisen lapsen sopeutumisesta päivähoitoon Sosiaali- ja terveysala 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen kotouttamisohjelma 2015

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen kotouttamisohjelma 2015 Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen kotouttamisohjelma 2015 Sisältö Johdanto.. 3 1. Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus... 3 2. Maahanmuuttajataustaisen lapsen polku.. 3 3. Kotoutuminen.

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta

ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta OHJE 29.3.2012 Vastaanottoyksikkö/Olli Snellman ILMAN HUOLTAJAA OLEVAN LAPSEN EDUSTAMINEN tietoa vastaanottokeskuksen toiminnasta ja edustajana toimimisesta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Lapsen

Lisätiedot