ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 40 Pöytäkirjantarkastus 5 41 Vuoden 2009 tilinpäätös 6 42 Arviointikertomus vuodelta Lisätalousarvio I Perusturvan aikuispalveluiden kehittäminen Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu Talouden vakauttaminen Sumiainen 2020 osayleiskaava Hietaman osayleiskaava Mämmen osayleiskaava Lastensuojelun palvelurakenteen kehittäminen Takauksen myöntäminen Äänekosken Vuokra-asunnot Oy:n lainalle Parantala-Honkola Vesiosuuskunnan lainan takaus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan lainan takaus Kristillisdemokraattien valtuustoaloite Alle 15-vuotiaiden lasten ja 77 nuorten kotiintuloaikojen suosituksen asettaminen 55 Uuden varajäsenen valitseminen ympäristölautakuntaan Jari Paasosen 81 tilalle 56 Uuden varajäsenen valitseminen opetuslautakuntaan Tiina Hukkasen 82 tilalle 57 Äänekosken Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja Äänekosken Sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekoski 100 vuotta - lisää kulttuurityöntekijöitä 83

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kumpu Risto 18:00-21:10 puheenjohtaja Alatalo Tuire 18:00-21:10 jäsen Flinkman Heikki 18:00-21:10 jäsen Heimonen Tapio 18:00-21:10 jäsen Holopainen Simo 18:00-21:10 jäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 18:00-21:10 jäsen Hänninen Seppo 18:00-21:10 jäsen Kainu Keijo 18:00-21:10 jäsen Kiiskinen Kari 18:00-21:10 jäsen Kylmälä Armi 18:00-21:10 jäsen Laitila Jukka 18:00-21:10 jäsen Lehtinen Erkki 18:00-21:10 jäsen Leppänen Pekka 18:00-21:10 jäsen Lindell Leila 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Lindeman Leif 18:00-21:10 jäsen Lunttila Tommi 18:00-21:10 jäsen Luukkainen Pirjo 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Lång Kyllikki 18:00-21:10 3. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 18:00-21:10 2. varapuheenjohtaja Niskanen Kalle 18:00-21:10 jäsen Nyholm Rolf 18:00-21:10 jäsen Närhi Merja 18:00-21:10 jäsen Penttinen Hannu 18:00-21:10 jäsen Piilonen Pentti 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Pohjonen Erja 18:00-21:10 jäsen Pulli Timo 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Pönkänen Erkki 18:00-21:10 jäsen poissa 48-49, 52 Ruotsalainen Seppo 18:00-21:10 jäsen Salmelin Simo 18:00-21:10 1. varapuheenjohtaja Sohlman Jouni 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Soininen Piia 18:00-21:10 jäsen Tani Jaana 18:00-21:10 jäsen Tikander Suvi 18:00-21:10 jäsen Tiusanen Matti 18:00-21:10 jäsen Tuhkanen Marko 18:00-21:10 jäsen Tuikka Kimmo 18:00-21:10 jäsen Tuikka Minna 18:00-21:10 jäsen Tuominen Marke 18:00-21:10 jäsen Uusitalo Pirjo 18:00-21:10 jäsen Vainikainen Antti 18:00-21:10 jäsen Vainio Hannele 18:00-21:10 jäsen Vertainen Olli 18:00-21:10 jäsen Kaukometsä Jarkko 18:00-21:10 varajäsen Pasanen Kauko 20:53-21:06 varajäsen läsnä 48-49, 52 Lamminniemi-Puumalainen An tero 20:56-20:59 varajäsen läsnä 49 POISSA Nurmi Eila jäsen Lemettinen Pertti hallintojohtaja Salonen Jouko rahoitusjohtaja Kaalikoski Juhani pääluottamusmies, JUKO Lähteinen Merja pääluottamusmies, JYTY Nejlik Tiina pääluottamusmies, KTN

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Alanurmi Mirva pääluottamusmies, TNJ MUU Javanainen Hannu 18:00-21:10 kaupunginjohtaja Härtsiä Ville 18:00-21:10 sivistysjohtaja Kinnunen Olli 18:00-21:10 kaavoituspäällikkö Kolehmainen Raija 18:00-21:10 perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-21:10 henkilöstöpäällikkö Latvala Jarmo 18:00-21:10 tekninen johtaja Orenius Heli 18:00-21:10 apulaiskaupunginjohtaja Seppänen Mirja 18:00-21:10 pääluottamusmies, JHL os. 608 Lukkarinen Pirkko-Liisa 18:00-19:25 pääluottamusmies, JHL os. 131 poissa Sormunen Teija 18:00-20:50 luottamusmies, TEHY poissa ALLEKIRJOITUKSET Risto Kumpu Puheenjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Rolf Nyholm Merja Närhi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalve lut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 39 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 42 valtuutet tua ja yksi varavaltuutettu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 40 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi torstaina 24. päivänä kesäkuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kir jan pidet tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 28. päivänä ke sä kuuta 2010 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Eila Nurmi ja Rolf Nyholm. Kaupunginvaltuuston päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rolf Nyholm ja Merja Närhi.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus, julkinen Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Vuoden 2009 tilinpäätös KHALL Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ti likautta seuraavan vuo den maaliskuun loppuun mennessä ja annet tava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl keen saatetta va se valtuus ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun men nessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tie toja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennai sista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi Kuntalain 69.3 mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vuonna 2008 antanut yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuk sen laatimisesta. Tilikauden tulos Vuoden 2009 tilinpäätöksen vuosikate on 4,1 milj. euroa eli 1,5 milj. euroa parempi kuin talousarvioissa ennakoitiin, mutta 1,0 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiemmin. Tulosta parantavat yhdistymisavus tukset 1,7 milj. euroa ja myyntivoitot 0,8 milj. euroa. Tilikauden 4,5 milj. euron suunnitelmapoistojen lisäksi kirjattiin lisäpoistoja ja arvonalennuksia 0,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on alijäämäinen noin euroa. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (Kuntalaki 69.2 ). Vuoden 2008 tilinpäätöksessä kumulatiivinen alijäämä oli 2,9 milj. euroa. Vuoden 2009 tilinpäätös huomioiden on kumulatiivinen alijää mä 3,7 milj. euroa. Vuosien taloussuunnitelmalla alijäämää ei saada katet tua, vaan se kasvaa arviolta jopa noin 12,5 milj. euroon. Tilinpäätöksen valtuustokäsittelyyn mennessä valmistellaan talou den vakauttamisohjelma, jonka tavoitteena on osoittaa toimet myös alijäämän kattamiseksi. Tuloksen käsittely Toimintakertomuksessa esitetään, että vuoden 2009 tilinpäätökses sä tehdään seuraavat tuloksen käsittelyyn liittyvät kirjaukset: - poistoeroa kirjataan ,38 euroa - tilikauden alijäämä ,33 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan tilikauden (2010) kirjanpidossa. Tilinpäätös- ja toimintakertomusaineisto jaetaan oheismateriaalina. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, ) Allekirjoitetaan Äänekosken kaupungin vuoden 2009 tilinpäätös ja jätetään se tilintarkastajan tarkastettavaksi. Saatetaan tilinpäätös tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsitel täväksi. Päätös: TARKL Tilintarkastaja Jarmo Jäspi esittää tilintarkastuskertomuksen tar kastus lau ta kun nal le kokouksessa. Ker to muk seen ei si sälly muis tu tuk sia. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että se 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ esittää kaupunginvaltuustolle, että tilinpäätös vuodelta 2009 hyväksytään ja että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Tauko 5 min. Kokous jatkui klo KVALT 41 Äänekosken kaupungin tilinpäätöskertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 ovat liitteinä. Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 1 Vuoden 2009 tilinpäätöskertomus Liite nro 2 Tilintarkastuskertomus 2009 Oheismateriaali Henkilöstöraportti vuodesta 2009

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Arviointikertomus vuodelta 2009 TARKL Lautakunta on valmistellut arviointikertomusta kokouksissaan 16.2., ja Arviointikertomus on esityslistan liitteenä. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2009 ja päättää esittää sen kaupunginvaltuustolle. KVALT 42 Arviointikertomus vuodelta 2009 on liitteenä. Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 3 Arviointikertomus vuodelta 2009

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Lisätalousarvio I 2010 KHALL Henkilöstökulut Kuntasektorin vuoden 2010 palkkaratkaisu on kunnan kannalta n. 0,3 milj. kal liimpi, kuin mihin talousarviolla on varauduttu. Talousar viota ei kuitenkaan ko. osin tarkisteta. Kaupunginhallitus / luovutusvoitot Talousarviossa on ennakoitu keskushallinnolle euron luovutusvoitot, mi kä ei tule toteutumaan. Tulot, vähennys Kaupunginhallitus / vesiosuuskuntien avustukset Vesiosuuskuntien avustamiseen on varattu euroa. Keski-Suomen elin keino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt avustusta neljälle äänekoske laiselle vesiosuuskunnalle ja hankkeita toteutuu aiemmin arvioitua enemmän. Menot, lisäys Perusturva Elatustuen palautukset Elatustukien hoito siirtyi vuonna 2009 kunnilta valtiolle. Kunnille kuu luvia tukia palautuu vuonna 2010 arviolta noin 5 euroa/asukas. Tulot, lisäys Perusturva / erikoissairaanhoito Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2009 tilinpäätös osoitti 8,3 milj. euron ylijäämää. Tuloksesta johtuen yhtymä alentaa lukien taksoja keskimää rin 3,7 prosentilla. Menot, vähennys Opetuslautakunta Kotikuntakorvaustulot oli arvioitu Syksyn 2009 oppilasmäärien mukaan tulot ovat euroa

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tulot, lisäys Kotikuntakorvausmenot oli arvioitu euroksi. Syksyn oppilasmäärien mu kaan menot ovat euroa. Menot, vähennys Tekninen lautakunta / tilapalvelu Luovutusvoittotulot (0,3 milj. euroa) voidaan jo toteutuneiden kaup pojen perus teella arvioida positiivisemmiksi. Tulot, lisäys Rahoitus Valtionosuudet Vuoden 2009 valtionosuudet olivat 32,8 milj. euroa. Talousarvion 35,5 milj. eu ron arviota joudutaan toteutettujen päätösten perusteel la alentamaan 0,7 milj. eurolla 34,8 milj. euroon. Tuotot, vähennys Korkokulut Korkotason alentuessa korkokulut pienenevät budjetoidun 1,2 milj. euron mukai sesta. Menot, vähennys Poistot Äänekosken terveysaseman tasearvo oli 1,7 milj. euroa. Huomioiden rakennuksen kunto ja tarvittavat peruskorjaustyöt, on rakennukseen kohdistaa lähivuosina euron vuosittainen arvonalennus. Arvonalennus, lisäys Tilikauden tulos Em. muutokset huomioiden tilikauden vuosikatteeksi muodostuu 2,7 milj. euroa (talousarviossa 2,4) ja vuositulokseksi 2,0 milj. euron alijäämä (talousarviossa 2,2). Investoinnit Koulumäen koulun peruskorjaus

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Menovaraus 2,25 milj. euroa. Tarve urakkakilpailutuksen perusteella on 2,0 milj. euroa. Menot, vähennys Perhetukikeskus, peruskorjaus Menovaraus 0,5 milj. euroa. Hankkeen aloitus siirtynee vuoden 2011 alkuun. Menot, vähennys Palvelukoti Auringonrusko, Suolahden vanha vanhainkoti Palvelukoti Auringonruskon käyttöön vuokratun siipiosan kunnostustöitä siirtyi vuodelta 2009 kuluvalle vuodelle. Varaus , toteutuma noin eu roa. Menot, lisäys Suolahden vanha vanhainkoti, peruskorjaus Menovaraus 0,2 milj. euroa. Hankkeen valmistelu on edistynyt siten, että hanke voidaan aloittaa aiottua aikaisemmin. Kokonaiskustannusarvio 1,8 milj. euroa. Vaihe I (kerros I) toteutetaan vuosina ja II vaihe vuonna Menot, lisäys Kehitysvammaisten palvelu- ja asuinrakennus Metsätähti Hankkeen aloittamiseen syksyllä 2010 oli varauduttu, mutta hanke ei saanut Aran avustusta. Hanke siirtyy aloitettavaksi Menot, vähennys Tulot, vähennys Kokonaisinvestoinnit pienenevät täten 1,0 milj. eurolla 11,5 milj. eu roon ja netto vaikutus pienenee 0,6 milj. eurolla 9,0 milj. euroon. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi em. vuoden 2010 I lisätalousarvio. Päätös:

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ KVALT 43 Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 4 Lisätalousarvio I 2010, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Perusturvan aikuispalveluiden kehittäminen KHALL Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ta louden vakauttamisohjelman tavoitteista ja toimenpiteis tä. Perusturvan osalla toimeenpantavaksi hyväksyttyjen toimenpiteiden joukossa oli aikuispalve luiden palvelujen osittainen keskittäminen Äänekosken pääterveys asemalle vuodesta 2012 eteenpäin. Toimintojen keskittäminen liittyy oleellisesti moneen muuhun perusturvan kehittämishankkee seen, minkä vuoksi selvitys- ja valmistelutyöhön on syytä asettaa laaja-alainen työryhmä. Työryhmän tehtävänä on kesään 2010 mennessä: Valmistella suunnitelma siitä, miten perusturvatoimialan aikuispalve lut järjestetään nykyistä keskitetymmällä toimintata valla vuoden 2012 jälkeen. Erityisesti tulee arvioida keskitetyn toimintatavan ja uu sien työjärjes telyjen luomat mahdollisuudet parantaa työpro sessin sujuvuutta ja tehokkuutta lääkäri- ja hammaslääkärivas taan otoilla, eli tehtävissä, jotka henkilöstön vaikeasta saata vuu desta johtuen ovat eniten haa voittuvia. Osana uutta toimintatapaa tulee arvioida, toimiiko alue jako jatkossa asiakkaiden ohjautumisperusteena lääkäri- hoi taja- työparien vas taanotoille sekä valmistella järjestelmä paik kaamaan haavoittuvuutta ja tilapäisiä poissaoloja. Selvittää, onko Äänekosken kaupungilla lähitulevaisuu dessa mah dollisuus hyötyä perusterveydenhuollon maakun nallisen yhteistyön tiivistämisestä (seututerveyskeskus, Jyväs kylän isäntäkuntamalli) jo ko rakenteellisen yhteistyön tai toi minnalli sen yhteistyön kautta, huo mioiden mm. päivystysjärjes telyt. Työryhmän jäseniksi on syytä nimetä viranhaltijoista kaupunginjohta ja Hannu Javanainen, perusturvajohtaja Raija Kolehmainen, ylilää käri Tapio Tammela, apulaisylilääkäri Keijo Lukkarinen, osastonhoi taja Marita Niemi ja vastaava hammaslääkäri Tapio Sakki. Kaupunginhallitus nimeää työryhmään edustajansa ja henkilöstön edustajan se kä päät tää myös perusturvalautakun nan edustuksesta. Työ ryh mäl lä on mah dollisuus tarvittaessa kuulla asiantuntijoi ta.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Hyväksytään asetettavaksi Perusturvan aikuispalveluiden kehittämistyöryhmä, jonka tehtä väksianto on em. mukainen ja johon nime tään em. viranhaltijat sekä kaupunginhallituksen nimeämät muut jä senet. Määrätään työryh män puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Työryhmään nimettiin viranhaltijoista Raija Kolehmainen, Tapio Tammela (varalla Keijo Lukkarinen), Marita Niemi ja Tapio Sakki. Perus tur va lau ta kun nas ta työryhmään nimettiin Jarkko Kaukometsä ja Keijo Kainu sekä kau punginhallituksesta Leila Lindell ja Kyllikki Lång. Henkilös tön edusta jaksi nimettiin Mirva Alanurmi. Työryhmän puheenjohta jaksi määrät tiin Jarkko Kaukometsä ja sihteeriksi Raija Kolehmai nen. PETUR Kehittämistyöryhmä aloitti työnsä syksyllä Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa ja tehnyt esityksensä palvelujen kehittämi sestä aikataulun mukaisesti kokouksessaan Työryhmä totesi heti työskentelyn alkuvaiheessa, että työn tueksi tu lee saada laajempaa henkilöstövalmistelua ja henkilöstön sitoutumi nen, että palvelupro sessien sujuvuuden ja tuottavuuden edistämistavoitteessa voidaan edetä. Tätä tarkoitusta varten aloitettiin kehittämistyöryhmän työn tueksi tuottavuusohjelmatyö. Tilastovertailun perusteella suurin tarve on parantaa terveydenhuollon avopalvelujen ja erityisesti vastaanot topalvelujen tuottavuutta. Tuottavuusohjelmatyö sovittiin kohdennet tavaksi tässä vaiheessa em. kokonaisuuteen ja koottiin vastaanotto palvelujen ammattihenkilöstöstä n. 30 henkilön työryhmä asiaa val mistelemaan. Työryhmään valittiin edustajat kai kilta terveysasemilta ja kaikista ammattiryhmistä ja sovittiin ns. edustuksellisesta työta vasta siten, että työryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa työyk sikköjensä kanssa prosessin edetessä. Työn oh jausja konsultaatio avusta tehtiin sopimus professori Teemu Malmin kanssa. Tuottavuusohjelman tavoitteet johdettiin kaupunginhallituksen antaman toimeksi annon pohjalta. Tavoitteita täsmennet tiin mm. siten, että tavoitellaan yhden miljoonan euron säästöjä vastaanottopalveluista vuoteen 2013 mennessä. Terveydenhuollon vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelmatyön etenemisestä on raportoitu kehittämistyöryhmälle työn etenemisvaiheittain. Tuottavuusohjelma valmistui toukokuun viimeisellä viikolla ja se

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ käsiteltiin luonnoksena viimeisessä työpajassa Tuottavuusohjelmalla päästiin tavoitteen mukaiseen esitykseen yh den miljoonan euron sääs töistä. Säästöt saavutetaan palvelukokonaisuuksittain seuraavasti: 1. Vastaanottopalvelujen uudelleenorganisointi, päivystyspainotteisuuden vähentäminen ajanvaraukseton ensiapu vastaanottotyö mitoitetaan asteittain 16 lää kärille (nyt 19) vastaavat vähennykset tehdään hoitaja- ja avustajaresursointiin aluetyötä priorisoidaan ja resursseja siirre tään erikoislääkärityös tä työt organisoidaan siten, että ne voidaan hoitaa omalla henkilös töllä ostopalvelujen käyttö päivätyössä lopete taan vastaanottoaikoja/pv lisätään ja sovitaan poissaolojen paikkaus järjestelmästä tehdään sairaanhoitopiirille esitys ilta- ja vii konloppupäivystyksen yhteispäivystyksen järjestämisestä 2. Mielenterveyspalvelujen rakenteiden ja toimintatavan muutok set, Ympärivuorokautisten asumispalvelujen käytön vähentäminen Sairaanhoitopiirin avopalvelujen käytön vä hentäminen 3. Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen 0- tuloksen periaat teelle, Työterveyshuollon mitoitus kahden lääkärin yksiköksi Laskutettavan työajan lisääminen Kustannusten kohdentaminen aiheuttamis periaatteella organi saation sisällä 4. Fysioterapian toimintatavan muutos, Kaikkien terapioiden (puhe-, toiminta- ja fy sioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus) ostopalvelujen vähentämi nen Tuottavuusohjelmalla saavutetaan yhteensä n :n sääs töt vuoteen 2013 mennes sä. Säästöt kertyvät etupainotteisesti siten, että ensimmäisen vuo den osuus on n , toisena vuona tulee lisää n ja viimeisen vuoden osuus on n , mikä koostuu palvelujen keskittämisedusta. Lisäksi keskittämisetuna ar vioidaan saavutetta van n :n säästö vuosittaisissa kiinteistökustannuksissa, mikäli pienistä terveysasemista Sumiaisissa ja Konginkankaalla voi daan luopua. Tätä mahdollista säästöä ei ole laskettu mukaan tuot tavuusohjelmaan. Henkilöstövähennystä vastaanottopalveluissa saavutetaan ohjelmakauden loppuun mennes sä 9,5 vakanssin verran. Ohjelmakauden jälkeen v toteute taan vielä 1,5 vakanssin vähennys, minkä

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ kustannusvaikutus ei si sälly tuottavuusohjelmaan. Samanaikaisesti tuottavuusohjelman valmistelun edetessä kehittämistyöryhmä on selvittänyt palvelujen aluerakennetta. On mm. laa dittu vertailutaulukot: vas taanottopalvelujen käynnit yksiköittäin, käynnit väestövastuualueit tain, terveysasemien resurssit väestöpoh jittain, vastaanottokäyntien yksikköhinnat terveysasemittain, suun terveydenhuollon tilastot jne. Johtopäätöksenä on todettu, että väestömäärään suhteutettuna selvästi vähiten vastaanotto palveluja on ollut saatavilla ns. vanhan Äänekosken alueella, missä myös resursointi väestömäärään suhteutettuna on ollut alhaisin. Erot alueiden asukkaiden palvelujen saatavuudessa ovat isoja ja sel keästi parhaiten palvelua on ollut saatavil la pienillä terveysasemilla Sumiaisissa ja Konginkankaalla. Vaikka henkilöstön, erityisesti lää käreiden saatavuudessa on ollut vaikeuk sia, pienten terveysase mien palveluista on toimintakulttuurissa aina pyritty huolehtimaan omalla henkilökunnalla. Vastaavasti isoimman väestöpohjan pääter veysaseman palvelujen turvaamisessa on ollut ajoittain huomattavia vaikeuksia. Pienillä terveysasemilla palvelujen yksikkökustannukset ovat korkeammat, mikä suurelta osin selittyy kiinteistökustannuksilla. Toi saalta on huomattava, että las kelmissa ei ole ollut mahdollista esim. kohdentaa henkilöstön liikku misesta ja siihen kuluneesta ajankäy töstä aiheutuneita kustannuk sia, eikä esim. tarvikkeiden kuljetukses ta ja näytteenotosta (mat ka-aika ja matkakulut) aiheutuneita kustan nuksia. Tuottavuusohjelman valmistelussa on todettu, että koko väestön terveyspalvelujen saatavuu desta ja niiden laadusta sekä palvelujen tuottavuudesta huolehtimi nen onnistuisi parhaiten ylläpitämällä yhtä terveysasemaa. Keskittä mällä palveluja voidaan rakentaa tehokkaammat palveluprosessit, jotka ovat vähemmän haavoittuva, ja joissa voidaan paremmin var mistaa ammatillisen osaamisen saata vuus. Työaika voidaan hyö dyntää tehokkaasti ilman siirtymisiä ja tukipalvelujen järjestäminen, mm. välinehuolto hyötyvät keskittämises tä. Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan asukkaat eivät terveyspalvelujen saatavuuden osalta joutuisi muita kuntalaisia huonompaan asemaan, kun oma lääkärialueet mitoitetaan yhdenmukaisesti koko kunnassa. Sen si jaan palvelujen saavutettavuus huononee erityises ti niille Kongin kankaan ja Sumiaisten asukkaille, joilla ei ole työpaikkaliikenteen tms. vuoksi luontevaa kulkua Äänekosken keskustaan. Terveyspal velut eivät kuitenkaan ole päivittäispalveluja, vaan kuntalaiset Ääne koskella käyvät lääkärin vastaanotolla keskimäärin 2,3 kertaa vuo dessa, mikä on enemmän kuin koko maan vertailuluku. Mikäli vastaanottopalvelut keskitetään Äänekoskelle, keskittämises tä aiheutuvan säästön on tuottavuusohjelmassa arvioitu olevan toiminnallisten kustannusten osalta n , mikä syntyy neljän vakanssin palkkauskustan nuksista. Lisäksi syntyy n euron

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvajohtajan ehdotus: säästöt kiinteistökustan nuksista, mikäli Sumiaisten ja Konginkan kaan tiloista voidaan luo pua. Äänekosken terveysaseman kuntokartoituksessa esiin tulleet vaka vat ongelmat esiteltiin huhti-toukokuun vaihteessa. Esittelyn perus teella näyttää todennä köiseltä, että Äänekoskella joudutaan rakenta maan joko kokonaan tai suurelta osin uusi terveysasema. Tämän johdosta on aikaisem paa suurempi tarve kriittisesti arvioida, onko tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta jatkossa ylläpitää nel jää terveysasemaa n asukkaan väestöpohjalla. Kaikille Äänekosken alueille jäisi lähipalveluna kotisairaanhoito, vanhusten yksiköiden lääkä ripalvelut ja kouluterveydenhuolto. Neuvoloi den ja koululaisten suun terveydenhuollon osalta varsinaista valmis telua ei ole tehty ja niitä koskevan keskittämisen aste ja tarkemmat linjaukset tulee valmistel la jatkoprosessina. _ Hyväksytään vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelma esitettäväksi liitteen mu kai se na kau punginhallitukselle. _ Tuottavuusohjelman ja terveyspalvelujen kehittämistyöryhmän lin jauk sen mu kai sesti esi te tään, että uuden terveysaseman rakentami sen pohjana oleva toi min nallinen suunnittelu tehdään sillä periaat teella että vas taanot to palve lu keskitetään Äänekosken terveysase malle. Van husten ter veyspal veluja, neuvoloita ja koululaisten suun tervey den huol toa kos kevat rajaukset ja yksityiskohdat valmistellaan erik seen. _ Esitetään, että tuottavuusohjelman valmistumista odottamaan jäänyt seutu ter veys kes kus asia (Äänekosken kaupungin perusterveyden huol lon pal velu jen jär jestämisvastuu, kaupunginhallitus ) to detaan lop puun käsitellyksi. Kaupunki ei siirrä perusterveyden huol lon palve lu jen jär jestämisvastuuta seututerveyskeskukselle Muut seututer veyskeskuksen etenemistä ja oman perus terveyden huollon kehittä mistä koskevat esitykset hyväksytään kau punginjoh tajan ehdotuk sen mukaan. Käsittely: Keskustelun kuluessa Laura-Liisa Hyytiäinen esitti esittelijän ehdotuksesta poiketen, että esittelijän ehdotuksen kaksi ensimmäistä ranskalaista viivaa korvataan seuraavalla tekstillä: Perusturvalautakunta toteaa työryhmän esityksen ja miljoonan säästön saavutetuksi, mutta esittää lääkäreiden vastaanottopalvelujen sekä lagoratoriopalvelujen säilyttämistä taajamissa (Sumiai nen, Konginkangas ja Suolahti) ja esittää, että se tuodaan käsiteltäväksi uudelleen muiden yksityiskohtien (vanhusten terveyspalvelut, neuvolat ja koululaisten suun terveydenhuolto) käsittelyn yhteydessä. Perusturvajohtajan ehdotuksen kolmas, seututerveyskeskusta koskeva ranskalainen viiva esitetään hyväksyttäväksi sellaisenaan.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Häntä kannatti Seppo Hänninen. Asiasta järjestettiin nimenhuutoäänestys. Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa, ja poikkeavaa esitystä kannattavat äänestävät ei. Hakonen Eero, Kainu Keijo, Kylmälä Armi ja Lång Kyllikki äänestivät jaa, ja Kaukometsä Jarkko, Tuikka Kimmo, Holopainen Simo, Hytönen Markku, Hänninen Seppo, Raitanen Leena, Hyytiäinen Laura-Liisa, Saikkonen Pirjo, Tikander Suvi ja Vainio Hannele äänestivät ei. Päätös: Puheenjohtaja totesi Laura-Liisa Hyytiäisen ehdotuksen tulleen päätökseksi äänin Merkittiin, että Tapio Sakki oli asiantuntijana kuultavana klo saakka ja Tapio Tammela oli asiantuntijana kuultavana koko ko kouksen ajan. Oheismateriaali Liite nro 1 Liite nro 2 Liite nro 3 Vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelman seuranta Tuottavuusohjelma yhteensä KHALL Yhteistyötoimikunta on käsitellyt vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelmaa kokouksessaan Yhteistyötoimikunta toteaa päätöksenään seuraavaa: Tuottavuusohjelma on kokonai suus, joka on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Valmiste luun on osallis tunut henkilöstöä kaikista eri ammattiryhmistä ja kai kilta terveysase mil ta. Henkilöstö on sitoutunut tuottavuusohjelman sisältöön ja sääs töi hin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Perusturvan terveyspalveluiden kehittämistyöryhmän yksimielisen ehdo tuksen mukaisesti kaupunginhallitus esittää oheismateriaalina olevan vas taan ottopalvelujen tuottavuusohjelman kaupunginvaltuus ton hyväksyt täväksi siten, että kokonaissäästövaikutus kaupungin talou den va kauttamisohjelmaan on n euroa. Tuottavuusohjelman ja terveyspalvelujen kehittämistyöryhmän linjauksen mukaisesti kaupunginhallitus päättää, että uuden terveysaseman rakentamisen pohjana oleva toiminnallinen suunnittelu tehdään sillä periaatteella, että vastaanottopalvelu keskitetään Äänekosken terveysasemalle. Vastaanottopalvelun keskittämistä sekä vanhusten ter veys pal ve lu ja, labo ra to rio pal ve luja, neu vo loita ja kou lu lais ten suun ter vey den huol toa kos ke vat ra jaukset ja yk si tyis kohdat val mis tellaan erikseen pe rus turva-

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ lau ta kun nan, kau pun gin halli tuk sen ja -val tuus ton myöhem min hy väksyttävik si. Käsittely: Päätös: Käsittelyn kuluessa Rolf Nyholm esitti vasemmistoryhmien puolesta asian jättämistä pöydälle. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. KHALL Merkittiin tiedoksi Sumiaisten kk kyläyhdistys ry:n ja Konginkankaan kyläyhdistys ry:n kirjeet koskien vakauttamisohjelmaan liittyviä terveyspalveluja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Perusturvan terveyspalveluiden kehittämistyöryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus esittää oheismateriaalina olevan vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelman kaupunginvaltuus ton hyväksyttäväksi siten, että kokonaissäästövaikutus kaupungin talouden vakauttamisohjelmaan on n euroa. Tuottavuusohjelman ja terveyspalvelujen kehittämistyöryhmän linjauksen mukaisesti kaupunginhallitus päättää, että uuden terveysaseman rakentamisen pohjana oleva toiminnallinen suunnittelu tehdään sillä periaatteella, että vastaanottopalvelu keskitetään Äänekosken terveysasemalle. Vastaanottopalvelun keskittämistä sekä vanhusten terveyspalveluja, laboratoriopalveluja, neuvoloita ja koululaisten suun terveydenhuol toa koskevat rajaukset ja yksityiskohdat valmistellaan erikseen perusturvalautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston myöhem min hyväksyttäviksi. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin kaksi kannatettua ehdo tusta. Leila Lindell teki Matti Tiusasen kannattamana seuraavan päätösehdotuksen: "Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että perusturvan terveyspal veluiden kehittämistyöryh män yksimielinen ehdotus on pohjana, jos ta kehitystyötä rakenne taan siten, että kokonaissäästö vaikutus on kaupungin talouden va kauttamisohjelmaan n eu roa. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti vastaanottopalvelui den

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.6.2009 talouden vakauttamisohjelman 2009-2013 tavoitteista ja toimenpiteistä.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.6.2009 talouden vakauttamisohjelman 2009-2013 tavoitteista ja toimenpiteistä. Kaupunginhallitus, julkinen 260 29.06.2009 Perusturvalautakunta 41 07.06.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 193 15.06.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 201 21.06.2010 Kaupunginvaltuusto 44 21.06.2010 Perusturvan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan talouden vakauttamisohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan talouden vakauttamisohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Kaupunginhallitus, julkinen 260 29.06.2009 Perusturvalautakunta 41 07.06.2010 Perusturvan aikuispalveluiden kehittäminen KHALL 260 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.6.2009 talouden vakauttamisohjelman

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu

Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu Perusturvalautakunta 15 09.03.2010 Perusturvalautakunta 18 16.03.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 92 22.03.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 194 15.06.2010 Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI Raija Kolehmainen,

TERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI Raija Kolehmainen, Perusturvalautakunta 7.6.2010 oheismateriaali asianro 41 Kaupunginhallitus 14.6.2010 oheismateriaali asianro 8 TERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI Raija Kolehmainen, 28.5.2010 Tähän tarvittaessa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 07.06.2010 kello 15:00-20:00 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden vakauttaminen

Talouden vakauttaminen Kaupunginhallitus, julkinen 102 29.03.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 159 17.05.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 170 24.05.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 195 15.06.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 203

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 09.03.2010 kello 16:00-19:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 20.03.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Tilintarkastajan tarkastusraportti

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 Kunnanhallitus 137 30.05.2016 Valtuusto 66 22.06.2016 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 KH 137 KUUMA-komissio 29.2.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 9.3.2016 / 22 KUUMA-komissio 29.2.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kaupunginhallitus 104 30.03.2015 Sastamalan 35 22.05.2015 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 36 15.06.2015 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 38/02.02.00/2014 KHALL

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot