ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 40 Pöytäkirjantarkastus 5 41 Vuoden 2009 tilinpäätös 6 42 Arviointikertomus vuodelta Lisätalousarvio I Perusturvan aikuispalveluiden kehittäminen Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu Talouden vakauttaminen Sumiainen 2020 osayleiskaava Hietaman osayleiskaava Mämmen osayleiskaava Lastensuojelun palvelurakenteen kehittäminen Takauksen myöntäminen Äänekosken Vuokra-asunnot Oy:n lainalle Parantala-Honkola Vesiosuuskunnan lainan takaus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan lainan takaus Kristillisdemokraattien valtuustoaloite Alle 15-vuotiaiden lasten ja 77 nuorten kotiintuloaikojen suosituksen asettaminen 55 Uuden varajäsenen valitseminen ympäristölautakuntaan Jari Paasosen 81 tilalle 56 Uuden varajäsenen valitseminen opetuslautakuntaan Tiina Hukkasen 82 tilalle 57 Äänekosken Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja Äänekosken Sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekoski 100 vuotta - lisää kulttuurityöntekijöitä 83

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kumpu Risto 18:00-21:10 puheenjohtaja Alatalo Tuire 18:00-21:10 jäsen Flinkman Heikki 18:00-21:10 jäsen Heimonen Tapio 18:00-21:10 jäsen Holopainen Simo 18:00-21:10 jäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 18:00-21:10 jäsen Hänninen Seppo 18:00-21:10 jäsen Kainu Keijo 18:00-21:10 jäsen Kiiskinen Kari 18:00-21:10 jäsen Kylmälä Armi 18:00-21:10 jäsen Laitila Jukka 18:00-21:10 jäsen Lehtinen Erkki 18:00-21:10 jäsen Leppänen Pekka 18:00-21:10 jäsen Lindell Leila 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Lindeman Leif 18:00-21:10 jäsen Lunttila Tommi 18:00-21:10 jäsen Luukkainen Pirjo 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Lång Kyllikki 18:00-21:10 3. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 18:00-21:10 2. varapuheenjohtaja Niskanen Kalle 18:00-21:10 jäsen Nyholm Rolf 18:00-21:10 jäsen Närhi Merja 18:00-21:10 jäsen Penttinen Hannu 18:00-21:10 jäsen Piilonen Pentti 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Pohjonen Erja 18:00-21:10 jäsen Pulli Timo 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Pönkänen Erkki 18:00-21:10 jäsen poissa 48-49, 52 Ruotsalainen Seppo 18:00-21:10 jäsen Salmelin Simo 18:00-21:10 1. varapuheenjohtaja Sohlman Jouni 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Soininen Piia 18:00-21:10 jäsen Tani Jaana 18:00-21:10 jäsen Tikander Suvi 18:00-21:10 jäsen Tiusanen Matti 18:00-21:10 jäsen Tuhkanen Marko 18:00-21:10 jäsen Tuikka Kimmo 18:00-21:10 jäsen Tuikka Minna 18:00-21:10 jäsen Tuominen Marke 18:00-21:10 jäsen Uusitalo Pirjo 18:00-21:10 jäsen Vainikainen Antti 18:00-21:10 jäsen Vainio Hannele 18:00-21:10 jäsen Vertainen Olli 18:00-21:10 jäsen Kaukometsä Jarkko 18:00-21:10 varajäsen Pasanen Kauko 20:53-21:06 varajäsen läsnä 48-49, 52 Lamminniemi-Puumalainen An tero 20:56-20:59 varajäsen läsnä 49 POISSA Nurmi Eila jäsen Lemettinen Pertti hallintojohtaja Salonen Jouko rahoitusjohtaja Kaalikoski Juhani pääluottamusmies, JUKO Lähteinen Merja pääluottamusmies, JYTY Nejlik Tiina pääluottamusmies, KTN

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Alanurmi Mirva pääluottamusmies, TNJ MUU Javanainen Hannu 18:00-21:10 kaupunginjohtaja Härtsiä Ville 18:00-21:10 sivistysjohtaja Kinnunen Olli 18:00-21:10 kaavoituspäällikkö Kolehmainen Raija 18:00-21:10 perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-21:10 henkilöstöpäällikkö Latvala Jarmo 18:00-21:10 tekninen johtaja Orenius Heli 18:00-21:10 apulaiskaupunginjohtaja Seppänen Mirja 18:00-21:10 pääluottamusmies, JHL os. 608 Lukkarinen Pirkko-Liisa 18:00-19:25 pääluottamusmies, JHL os. 131 poissa Sormunen Teija 18:00-20:50 luottamusmies, TEHY poissa ALLEKIRJOITUKSET Risto Kumpu Puheenjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Rolf Nyholm Merja Närhi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalve lut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 39 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 42 valtuutet tua ja yksi varavaltuutettu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 40 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi torstaina 24. päivänä kesäkuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kir jan pidet tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 28. päivänä ke sä kuuta 2010 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Eila Nurmi ja Rolf Nyholm. Kaupunginvaltuuston päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rolf Nyholm ja Merja Närhi.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus, julkinen Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Vuoden 2009 tilinpäätös KHALL Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ti likautta seuraavan vuo den maaliskuun loppuun mennessä ja annet tava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl keen saatetta va se valtuus ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun men nessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tie toja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennai sista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi Kuntalain 69.3 mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vuonna 2008 antanut yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuk sen laatimisesta. Tilikauden tulos Vuoden 2009 tilinpäätöksen vuosikate on 4,1 milj. euroa eli 1,5 milj. euroa parempi kuin talousarvioissa ennakoitiin, mutta 1,0 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiemmin. Tulosta parantavat yhdistymisavus tukset 1,7 milj. euroa ja myyntivoitot 0,8 milj. euroa. Tilikauden 4,5 milj. euron suunnitelmapoistojen lisäksi kirjattiin lisäpoistoja ja arvonalennuksia 0,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on alijäämäinen noin euroa. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (Kuntalaki 69.2 ). Vuoden 2008 tilinpäätöksessä kumulatiivinen alijäämä oli 2,9 milj. euroa. Vuoden 2009 tilinpäätös huomioiden on kumulatiivinen alijää mä 3,7 milj. euroa. Vuosien taloussuunnitelmalla alijäämää ei saada katet tua, vaan se kasvaa arviolta jopa noin 12,5 milj. euroon. Tilinpäätöksen valtuustokäsittelyyn mennessä valmistellaan talou den vakauttamisohjelma, jonka tavoitteena on osoittaa toimet myös alijäämän kattamiseksi. Tuloksen käsittely Toimintakertomuksessa esitetään, että vuoden 2009 tilinpäätökses sä tehdään seuraavat tuloksen käsittelyyn liittyvät kirjaukset: - poistoeroa kirjataan ,38 euroa - tilikauden alijäämä ,33 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan tilikauden (2010) kirjanpidossa. Tilinpäätös- ja toimintakertomusaineisto jaetaan oheismateriaalina. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, ) Allekirjoitetaan Äänekosken kaupungin vuoden 2009 tilinpäätös ja jätetään se tilintarkastajan tarkastettavaksi. Saatetaan tilinpäätös tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsitel täväksi. Päätös: TARKL Tilintarkastaja Jarmo Jäspi esittää tilintarkastuskertomuksen tar kastus lau ta kun nal le kokouksessa. Ker to muk seen ei si sälly muis tu tuk sia. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että se 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ esittää kaupunginvaltuustolle, että tilinpäätös vuodelta 2009 hyväksytään ja että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Tauko 5 min. Kokous jatkui klo KVALT 41 Äänekosken kaupungin tilinpäätöskertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 ovat liitteinä. Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 1 Vuoden 2009 tilinpäätöskertomus Liite nro 2 Tilintarkastuskertomus 2009 Oheismateriaali Henkilöstöraportti vuodesta 2009

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Arviointikertomus vuodelta 2009 TARKL Lautakunta on valmistellut arviointikertomusta kokouksissaan 16.2., ja Arviointikertomus on esityslistan liitteenä. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2009 ja päättää esittää sen kaupunginvaltuustolle. KVALT 42 Arviointikertomus vuodelta 2009 on liitteenä. Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 3 Arviointikertomus vuodelta 2009

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Lisätalousarvio I 2010 KHALL Henkilöstökulut Kuntasektorin vuoden 2010 palkkaratkaisu on kunnan kannalta n. 0,3 milj. kal liimpi, kuin mihin talousarviolla on varauduttu. Talousar viota ei kuitenkaan ko. osin tarkisteta. Kaupunginhallitus / luovutusvoitot Talousarviossa on ennakoitu keskushallinnolle euron luovutusvoitot, mi kä ei tule toteutumaan. Tulot, vähennys Kaupunginhallitus / vesiosuuskuntien avustukset Vesiosuuskuntien avustamiseen on varattu euroa. Keski-Suomen elin keino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt avustusta neljälle äänekoske laiselle vesiosuuskunnalle ja hankkeita toteutuu aiemmin arvioitua enemmän. Menot, lisäys Perusturva Elatustuen palautukset Elatustukien hoito siirtyi vuonna 2009 kunnilta valtiolle. Kunnille kuu luvia tukia palautuu vuonna 2010 arviolta noin 5 euroa/asukas. Tulot, lisäys Perusturva / erikoissairaanhoito Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2009 tilinpäätös osoitti 8,3 milj. euron ylijäämää. Tuloksesta johtuen yhtymä alentaa lukien taksoja keskimää rin 3,7 prosentilla. Menot, vähennys Opetuslautakunta Kotikuntakorvaustulot oli arvioitu Syksyn 2009 oppilasmäärien mukaan tulot ovat euroa

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tulot, lisäys Kotikuntakorvausmenot oli arvioitu euroksi. Syksyn oppilasmäärien mu kaan menot ovat euroa. Menot, vähennys Tekninen lautakunta / tilapalvelu Luovutusvoittotulot (0,3 milj. euroa) voidaan jo toteutuneiden kaup pojen perus teella arvioida positiivisemmiksi. Tulot, lisäys Rahoitus Valtionosuudet Vuoden 2009 valtionosuudet olivat 32,8 milj. euroa. Talousarvion 35,5 milj. eu ron arviota joudutaan toteutettujen päätösten perusteel la alentamaan 0,7 milj. eurolla 34,8 milj. euroon. Tuotot, vähennys Korkokulut Korkotason alentuessa korkokulut pienenevät budjetoidun 1,2 milj. euron mukai sesta. Menot, vähennys Poistot Äänekosken terveysaseman tasearvo oli 1,7 milj. euroa. Huomioiden rakennuksen kunto ja tarvittavat peruskorjaustyöt, on rakennukseen kohdistaa lähivuosina euron vuosittainen arvonalennus. Arvonalennus, lisäys Tilikauden tulos Em. muutokset huomioiden tilikauden vuosikatteeksi muodostuu 2,7 milj. euroa (talousarviossa 2,4) ja vuositulokseksi 2,0 milj. euron alijäämä (talousarviossa 2,2). Investoinnit Koulumäen koulun peruskorjaus

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Menovaraus 2,25 milj. euroa. Tarve urakkakilpailutuksen perusteella on 2,0 milj. euroa. Menot, vähennys Perhetukikeskus, peruskorjaus Menovaraus 0,5 milj. euroa. Hankkeen aloitus siirtynee vuoden 2011 alkuun. Menot, vähennys Palvelukoti Auringonrusko, Suolahden vanha vanhainkoti Palvelukoti Auringonruskon käyttöön vuokratun siipiosan kunnostustöitä siirtyi vuodelta 2009 kuluvalle vuodelle. Varaus , toteutuma noin eu roa. Menot, lisäys Suolahden vanha vanhainkoti, peruskorjaus Menovaraus 0,2 milj. euroa. Hankkeen valmistelu on edistynyt siten, että hanke voidaan aloittaa aiottua aikaisemmin. Kokonaiskustannusarvio 1,8 milj. euroa. Vaihe I (kerros I) toteutetaan vuosina ja II vaihe vuonna Menot, lisäys Kehitysvammaisten palvelu- ja asuinrakennus Metsätähti Hankkeen aloittamiseen syksyllä 2010 oli varauduttu, mutta hanke ei saanut Aran avustusta. Hanke siirtyy aloitettavaksi Menot, vähennys Tulot, vähennys Kokonaisinvestoinnit pienenevät täten 1,0 milj. eurolla 11,5 milj. eu roon ja netto vaikutus pienenee 0,6 milj. eurolla 9,0 milj. euroon. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi em. vuoden 2010 I lisätalousarvio. Päätös:

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ KVALT 43 Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 4 Lisätalousarvio I 2010, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Perusturvan aikuispalveluiden kehittäminen KHALL Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ta louden vakauttamisohjelman tavoitteista ja toimenpiteis tä. Perusturvan osalla toimeenpantavaksi hyväksyttyjen toimenpiteiden joukossa oli aikuispalve luiden palvelujen osittainen keskittäminen Äänekosken pääterveys asemalle vuodesta 2012 eteenpäin. Toimintojen keskittäminen liittyy oleellisesti moneen muuhun perusturvan kehittämishankkee seen, minkä vuoksi selvitys- ja valmistelutyöhön on syytä asettaa laaja-alainen työryhmä. Työryhmän tehtävänä on kesään 2010 mennessä: Valmistella suunnitelma siitä, miten perusturvatoimialan aikuispalve lut järjestetään nykyistä keskitetymmällä toimintata valla vuoden 2012 jälkeen. Erityisesti tulee arvioida keskitetyn toimintatavan ja uu sien työjärjes telyjen luomat mahdollisuudet parantaa työpro sessin sujuvuutta ja tehokkuutta lääkäri- ja hammaslääkärivas taan otoilla, eli tehtävissä, jotka henkilöstön vaikeasta saata vuu desta johtuen ovat eniten haa voittuvia. Osana uutta toimintatapaa tulee arvioida, toimiiko alue jako jatkossa asiakkaiden ohjautumisperusteena lääkäri- hoi taja- työparien vas taanotoille sekä valmistella järjestelmä paik kaamaan haavoittuvuutta ja tilapäisiä poissaoloja. Selvittää, onko Äänekosken kaupungilla lähitulevaisuu dessa mah dollisuus hyötyä perusterveydenhuollon maakun nallisen yhteistyön tiivistämisestä (seututerveyskeskus, Jyväs kylän isäntäkuntamalli) jo ko rakenteellisen yhteistyön tai toi minnalli sen yhteistyön kautta, huo mioiden mm. päivystysjärjes telyt. Työryhmän jäseniksi on syytä nimetä viranhaltijoista kaupunginjohta ja Hannu Javanainen, perusturvajohtaja Raija Kolehmainen, ylilää käri Tapio Tammela, apulaisylilääkäri Keijo Lukkarinen, osastonhoi taja Marita Niemi ja vastaava hammaslääkäri Tapio Sakki. Kaupunginhallitus nimeää työryhmään edustajansa ja henkilöstön edustajan se kä päät tää myös perusturvalautakun nan edustuksesta. Työ ryh mäl lä on mah dollisuus tarvittaessa kuulla asiantuntijoi ta.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Hyväksytään asetettavaksi Perusturvan aikuispalveluiden kehittämistyöryhmä, jonka tehtä väksianto on em. mukainen ja johon nime tään em. viranhaltijat sekä kaupunginhallituksen nimeämät muut jä senet. Määrätään työryh män puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Työryhmään nimettiin viranhaltijoista Raija Kolehmainen, Tapio Tammela (varalla Keijo Lukkarinen), Marita Niemi ja Tapio Sakki. Perus tur va lau ta kun nas ta työryhmään nimettiin Jarkko Kaukometsä ja Keijo Kainu sekä kau punginhallituksesta Leila Lindell ja Kyllikki Lång. Henkilös tön edusta jaksi nimettiin Mirva Alanurmi. Työryhmän puheenjohta jaksi määrät tiin Jarkko Kaukometsä ja sihteeriksi Raija Kolehmai nen. PETUR Kehittämistyöryhmä aloitti työnsä syksyllä Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa ja tehnyt esityksensä palvelujen kehittämi sestä aikataulun mukaisesti kokouksessaan Työryhmä totesi heti työskentelyn alkuvaiheessa, että työn tueksi tu lee saada laajempaa henkilöstövalmistelua ja henkilöstön sitoutumi nen, että palvelupro sessien sujuvuuden ja tuottavuuden edistämistavoitteessa voidaan edetä. Tätä tarkoitusta varten aloitettiin kehittämistyöryhmän työn tueksi tuottavuusohjelmatyö. Tilastovertailun perusteella suurin tarve on parantaa terveydenhuollon avopalvelujen ja erityisesti vastaanot topalvelujen tuottavuutta. Tuottavuusohjelmatyö sovittiin kohdennet tavaksi tässä vaiheessa em. kokonaisuuteen ja koottiin vastaanotto palvelujen ammattihenkilöstöstä n. 30 henkilön työryhmä asiaa val mistelemaan. Työryhmään valittiin edustajat kai kilta terveysasemilta ja kaikista ammattiryhmistä ja sovittiin ns. edustuksellisesta työta vasta siten, että työryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa työyk sikköjensä kanssa prosessin edetessä. Työn oh jausja konsultaatio avusta tehtiin sopimus professori Teemu Malmin kanssa. Tuottavuusohjelman tavoitteet johdettiin kaupunginhallituksen antaman toimeksi annon pohjalta. Tavoitteita täsmennet tiin mm. siten, että tavoitellaan yhden miljoonan euron säästöjä vastaanottopalveluista vuoteen 2013 mennessä. Terveydenhuollon vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelmatyön etenemisestä on raportoitu kehittämistyöryhmälle työn etenemisvaiheittain. Tuottavuusohjelma valmistui toukokuun viimeisellä viikolla ja se

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ käsiteltiin luonnoksena viimeisessä työpajassa Tuottavuusohjelmalla päästiin tavoitteen mukaiseen esitykseen yh den miljoonan euron sääs töistä. Säästöt saavutetaan palvelukokonaisuuksittain seuraavasti: 1. Vastaanottopalvelujen uudelleenorganisointi, päivystyspainotteisuuden vähentäminen ajanvaraukseton ensiapu vastaanottotyö mitoitetaan asteittain 16 lää kärille (nyt 19) vastaavat vähennykset tehdään hoitaja- ja avustajaresursointiin aluetyötä priorisoidaan ja resursseja siirre tään erikoislääkärityös tä työt organisoidaan siten, että ne voidaan hoitaa omalla henkilös töllä ostopalvelujen käyttö päivätyössä lopete taan vastaanottoaikoja/pv lisätään ja sovitaan poissaolojen paikkaus järjestelmästä tehdään sairaanhoitopiirille esitys ilta- ja vii konloppupäivystyksen yhteispäivystyksen järjestämisestä 2. Mielenterveyspalvelujen rakenteiden ja toimintatavan muutok set, Ympärivuorokautisten asumispalvelujen käytön vähentäminen Sairaanhoitopiirin avopalvelujen käytön vä hentäminen 3. Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen 0- tuloksen periaat teelle, Työterveyshuollon mitoitus kahden lääkärin yksiköksi Laskutettavan työajan lisääminen Kustannusten kohdentaminen aiheuttamis periaatteella organi saation sisällä 4. Fysioterapian toimintatavan muutos, Kaikkien terapioiden (puhe-, toiminta- ja fy sioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus) ostopalvelujen vähentämi nen Tuottavuusohjelmalla saavutetaan yhteensä n :n sääs töt vuoteen 2013 mennes sä. Säästöt kertyvät etupainotteisesti siten, että ensimmäisen vuo den osuus on n , toisena vuona tulee lisää n ja viimeisen vuoden osuus on n , mikä koostuu palvelujen keskittämisedusta. Lisäksi keskittämisetuna ar vioidaan saavutetta van n :n säästö vuosittaisissa kiinteistökustannuksissa, mikäli pienistä terveysasemista Sumiaisissa ja Konginkankaalla voi daan luopua. Tätä mahdollista säästöä ei ole laskettu mukaan tuot tavuusohjelmaan. Henkilöstövähennystä vastaanottopalveluissa saavutetaan ohjelmakauden loppuun mennes sä 9,5 vakanssin verran. Ohjelmakauden jälkeen v toteute taan vielä 1,5 vakanssin vähennys, minkä

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ kustannusvaikutus ei si sälly tuottavuusohjelmaan. Samanaikaisesti tuottavuusohjelman valmistelun edetessä kehittämistyöryhmä on selvittänyt palvelujen aluerakennetta. On mm. laa dittu vertailutaulukot: vas taanottopalvelujen käynnit yksiköittäin, käynnit väestövastuualueit tain, terveysasemien resurssit väestöpoh jittain, vastaanottokäyntien yksikköhinnat terveysasemittain, suun terveydenhuollon tilastot jne. Johtopäätöksenä on todettu, että väestömäärään suhteutettuna selvästi vähiten vastaanotto palveluja on ollut saatavilla ns. vanhan Äänekosken alueella, missä myös resursointi väestömäärään suhteutettuna on ollut alhaisin. Erot alueiden asukkaiden palvelujen saatavuudessa ovat isoja ja sel keästi parhaiten palvelua on ollut saatavil la pienillä terveysasemilla Sumiaisissa ja Konginkankaalla. Vaikka henkilöstön, erityisesti lää käreiden saatavuudessa on ollut vaikeuk sia, pienten terveysase mien palveluista on toimintakulttuurissa aina pyritty huolehtimaan omalla henkilökunnalla. Vastaavasti isoimman väestöpohjan pääter veysaseman palvelujen turvaamisessa on ollut ajoittain huomattavia vaikeuksia. Pienillä terveysasemilla palvelujen yksikkökustannukset ovat korkeammat, mikä suurelta osin selittyy kiinteistökustannuksilla. Toi saalta on huomattava, että las kelmissa ei ole ollut mahdollista esim. kohdentaa henkilöstön liikku misesta ja siihen kuluneesta ajankäy töstä aiheutuneita kustannuk sia, eikä esim. tarvikkeiden kuljetukses ta ja näytteenotosta (mat ka-aika ja matkakulut) aiheutuneita kustan nuksia. Tuottavuusohjelman valmistelussa on todettu, että koko väestön terveyspalvelujen saatavuu desta ja niiden laadusta sekä palvelujen tuottavuudesta huolehtimi nen onnistuisi parhaiten ylläpitämällä yhtä terveysasemaa. Keskittä mällä palveluja voidaan rakentaa tehokkaammat palveluprosessit, jotka ovat vähemmän haavoittuva, ja joissa voidaan paremmin var mistaa ammatillisen osaamisen saata vuus. Työaika voidaan hyö dyntää tehokkaasti ilman siirtymisiä ja tukipalvelujen järjestäminen, mm. välinehuolto hyötyvät keskittämises tä. Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan asukkaat eivät terveyspalvelujen saatavuuden osalta joutuisi muita kuntalaisia huonompaan asemaan, kun oma lääkärialueet mitoitetaan yhdenmukaisesti koko kunnassa. Sen si jaan palvelujen saavutettavuus huononee erityises ti niille Kongin kankaan ja Sumiaisten asukkaille, joilla ei ole työpaikkaliikenteen tms. vuoksi luontevaa kulkua Äänekosken keskustaan. Terveyspal velut eivät kuitenkaan ole päivittäispalveluja, vaan kuntalaiset Ääne koskella käyvät lääkärin vastaanotolla keskimäärin 2,3 kertaa vuo dessa, mikä on enemmän kuin koko maan vertailuluku. Mikäli vastaanottopalvelut keskitetään Äänekoskelle, keskittämises tä aiheutuvan säästön on tuottavuusohjelmassa arvioitu olevan toiminnallisten kustannusten osalta n , mikä syntyy neljän vakanssin palkkauskustan nuksista. Lisäksi syntyy n euron

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvajohtajan ehdotus: säästöt kiinteistökustan nuksista, mikäli Sumiaisten ja Konginkan kaan tiloista voidaan luo pua. Äänekosken terveysaseman kuntokartoituksessa esiin tulleet vaka vat ongelmat esiteltiin huhti-toukokuun vaihteessa. Esittelyn perus teella näyttää todennä köiseltä, että Äänekoskella joudutaan rakenta maan joko kokonaan tai suurelta osin uusi terveysasema. Tämän johdosta on aikaisem paa suurempi tarve kriittisesti arvioida, onko tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta jatkossa ylläpitää nel jää terveysasemaa n asukkaan väestöpohjalla. Kaikille Äänekosken alueille jäisi lähipalveluna kotisairaanhoito, vanhusten yksiköiden lääkä ripalvelut ja kouluterveydenhuolto. Neuvoloi den ja koululaisten suun terveydenhuollon osalta varsinaista valmis telua ei ole tehty ja niitä koskevan keskittämisen aste ja tarkemmat linjaukset tulee valmistel la jatkoprosessina. _ Hyväksytään vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelma esitettäväksi liitteen mu kai se na kau punginhallitukselle. _ Tuottavuusohjelman ja terveyspalvelujen kehittämistyöryhmän lin jauk sen mu kai sesti esi te tään, että uuden terveysaseman rakentami sen pohjana oleva toi min nallinen suunnittelu tehdään sillä periaat teella että vas taanot to palve lu keskitetään Äänekosken terveysase malle. Van husten ter veyspal veluja, neuvoloita ja koululaisten suun tervey den huol toa kos kevat rajaukset ja yksityiskohdat valmistellaan erik seen. _ Esitetään, että tuottavuusohjelman valmistumista odottamaan jäänyt seutu ter veys kes kus asia (Äänekosken kaupungin perusterveyden huol lon pal velu jen jär jestämisvastuu, kaupunginhallitus ) to detaan lop puun käsitellyksi. Kaupunki ei siirrä perusterveyden huol lon palve lu jen jär jestämisvastuuta seututerveyskeskukselle Muut seututer veyskeskuksen etenemistä ja oman perus terveyden huollon kehittä mistä koskevat esitykset hyväksytään kau punginjoh tajan ehdotuk sen mukaan. Käsittely: Keskustelun kuluessa Laura-Liisa Hyytiäinen esitti esittelijän ehdotuksesta poiketen, että esittelijän ehdotuksen kaksi ensimmäistä ranskalaista viivaa korvataan seuraavalla tekstillä: Perusturvalautakunta toteaa työryhmän esityksen ja miljoonan säästön saavutetuksi, mutta esittää lääkäreiden vastaanottopalvelujen sekä lagoratoriopalvelujen säilyttämistä taajamissa (Sumiai nen, Konginkangas ja Suolahti) ja esittää, että se tuodaan käsiteltäväksi uudelleen muiden yksityiskohtien (vanhusten terveyspalvelut, neuvolat ja koululaisten suun terveydenhuolto) käsittelyn yhteydessä. Perusturvajohtajan ehdotuksen kolmas, seututerveyskeskusta koskeva ranskalainen viiva esitetään hyväksyttäväksi sellaisenaan.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Häntä kannatti Seppo Hänninen. Asiasta järjestettiin nimenhuutoäänestys. Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa, ja poikkeavaa esitystä kannattavat äänestävät ei. Hakonen Eero, Kainu Keijo, Kylmälä Armi ja Lång Kyllikki äänestivät jaa, ja Kaukometsä Jarkko, Tuikka Kimmo, Holopainen Simo, Hytönen Markku, Hänninen Seppo, Raitanen Leena, Hyytiäinen Laura-Liisa, Saikkonen Pirjo, Tikander Suvi ja Vainio Hannele äänestivät ei. Päätös: Puheenjohtaja totesi Laura-Liisa Hyytiäisen ehdotuksen tulleen päätökseksi äänin Merkittiin, että Tapio Sakki oli asiantuntijana kuultavana klo saakka ja Tapio Tammela oli asiantuntijana kuultavana koko ko kouksen ajan. Oheismateriaali Liite nro 1 Liite nro 2 Liite nro 3 Vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelman seuranta Tuottavuusohjelma yhteensä KHALL Yhteistyötoimikunta on käsitellyt vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelmaa kokouksessaan Yhteistyötoimikunta toteaa päätöksenään seuraavaa: Tuottavuusohjelma on kokonai suus, joka on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Valmiste luun on osallis tunut henkilöstöä kaikista eri ammattiryhmistä ja kai kilta terveysase mil ta. Henkilöstö on sitoutunut tuottavuusohjelman sisältöön ja sääs töi hin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Perusturvan terveyspalveluiden kehittämistyöryhmän yksimielisen ehdo tuksen mukaisesti kaupunginhallitus esittää oheismateriaalina olevan vas taan ottopalvelujen tuottavuusohjelman kaupunginvaltuus ton hyväksyt täväksi siten, että kokonaissäästövaikutus kaupungin talou den va kauttamisohjelmaan on n euroa. Tuottavuusohjelman ja terveyspalvelujen kehittämistyöryhmän linjauksen mukaisesti kaupunginhallitus päättää, että uuden terveysaseman rakentamisen pohjana oleva toiminnallinen suunnittelu tehdään sillä periaatteella, että vastaanottopalvelu keskitetään Äänekosken terveysasemalle. Vastaanottopalvelun keskittämistä sekä vanhusten ter veys pal ve lu ja, labo ra to rio pal ve luja, neu vo loita ja kou lu lais ten suun ter vey den huol toa kos ke vat ra jaukset ja yk si tyis kohdat val mis tellaan erikseen pe rus turva-

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ lau ta kun nan, kau pun gin halli tuk sen ja -val tuus ton myöhem min hy väksyttävik si. Käsittely: Päätös: Käsittelyn kuluessa Rolf Nyholm esitti vasemmistoryhmien puolesta asian jättämistä pöydälle. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. KHALL Merkittiin tiedoksi Sumiaisten kk kyläyhdistys ry:n ja Konginkankaan kyläyhdistys ry:n kirjeet koskien vakauttamisohjelmaan liittyviä terveyspalveluja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Perusturvan terveyspalveluiden kehittämistyöryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus esittää oheismateriaalina olevan vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelman kaupunginvaltuus ton hyväksyttäväksi siten, että kokonaissäästövaikutus kaupungin talouden vakauttamisohjelmaan on n euroa. Tuottavuusohjelman ja terveyspalvelujen kehittämistyöryhmän linjauksen mukaisesti kaupunginhallitus päättää, että uuden terveysaseman rakentamisen pohjana oleva toiminnallinen suunnittelu tehdään sillä periaatteella, että vastaanottopalvelu keskitetään Äänekosken terveysasemalle. Vastaanottopalvelun keskittämistä sekä vanhusten terveyspalveluja, laboratoriopalveluja, neuvoloita ja koululaisten suun terveydenhuol toa koskevat rajaukset ja yksityiskohdat valmistellaan erikseen perusturvalautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston myöhem min hyväksyttäviksi. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin kaksi kannatettua ehdo tusta. Leila Lindell teki Matti Tiusasen kannattamana seuraavan päätösehdotuksen: "Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että perusturvan terveyspal veluiden kehittämistyöryh män yksimielinen ehdotus on pohjana, jos ta kehitystyötä rakenne taan siten, että kokonaissäästö vaikutus on kaupungin talouden va kauttamisohjelmaan n eu roa. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti vastaanottopalvelui den

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2013 1 (25) Valtuusto Aika 16.12.2013 klo 18:00-20:43 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Ansio Teemu Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Heikkilä Hannu Helander-Nieminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot