ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 40 Pöytäkirjantarkastus 5 41 Vuoden 2009 tilinpäätös 6 42 Arviointikertomus vuodelta Lisätalousarvio I Perusturvan aikuispalveluiden kehittäminen Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu Talouden vakauttaminen Sumiainen 2020 osayleiskaava Hietaman osayleiskaava Mämmen osayleiskaava Lastensuojelun palvelurakenteen kehittäminen Takauksen myöntäminen Äänekosken Vuokra-asunnot Oy:n lainalle Parantala-Honkola Vesiosuuskunnan lainan takaus Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan lainan takaus Kristillisdemokraattien valtuustoaloite Alle 15-vuotiaiden lasten ja 77 nuorten kotiintuloaikojen suosituksen asettaminen 55 Uuden varajäsenen valitseminen ympäristölautakuntaan Jari Paasosen 81 tilalle 56 Uuden varajäsenen valitseminen opetuslautakuntaan Tiina Hukkasen 82 tilalle 57 Äänekosken Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ja Äänekosken Sosialidemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekoski 100 vuotta - lisää kulttuurityöntekijöitä 83

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kumpu Risto 18:00-21:10 puheenjohtaja Alatalo Tuire 18:00-21:10 jäsen Flinkman Heikki 18:00-21:10 jäsen Heimonen Tapio 18:00-21:10 jäsen Holopainen Simo 18:00-21:10 jäsen Hyytiäinen Laura-Liisa 18:00-21:10 jäsen Hänninen Seppo 18:00-21:10 jäsen Kainu Keijo 18:00-21:10 jäsen Kiiskinen Kari 18:00-21:10 jäsen Kylmälä Armi 18:00-21:10 jäsen Laitila Jukka 18:00-21:10 jäsen Lehtinen Erkki 18:00-21:10 jäsen Leppänen Pekka 18:00-21:10 jäsen Lindell Leila 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Lindeman Leif 18:00-21:10 jäsen Lunttila Tommi 18:00-21:10 jäsen Luukkainen Pirjo 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Lång Kyllikki 18:00-21:10 3. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 18:00-21:10 2. varapuheenjohtaja Niskanen Kalle 18:00-21:10 jäsen Nyholm Rolf 18:00-21:10 jäsen Närhi Merja 18:00-21:10 jäsen Penttinen Hannu 18:00-21:10 jäsen Piilonen Pentti 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Pohjonen Erja 18:00-21:10 jäsen Pulli Timo 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Pönkänen Erkki 18:00-21:10 jäsen poissa 48-49, 52 Ruotsalainen Seppo 18:00-21:10 jäsen Salmelin Simo 18:00-21:10 1. varapuheenjohtaja Sohlman Jouni 18:00-21:10 jäsen poissa 49 Soininen Piia 18:00-21:10 jäsen Tani Jaana 18:00-21:10 jäsen Tikander Suvi 18:00-21:10 jäsen Tiusanen Matti 18:00-21:10 jäsen Tuhkanen Marko 18:00-21:10 jäsen Tuikka Kimmo 18:00-21:10 jäsen Tuikka Minna 18:00-21:10 jäsen Tuominen Marke 18:00-21:10 jäsen Uusitalo Pirjo 18:00-21:10 jäsen Vainikainen Antti 18:00-21:10 jäsen Vainio Hannele 18:00-21:10 jäsen Vertainen Olli 18:00-21:10 jäsen Kaukometsä Jarkko 18:00-21:10 varajäsen Pasanen Kauko 20:53-21:06 varajäsen läsnä 48-49, 52 Lamminniemi-Puumalainen An tero 20:56-20:59 varajäsen läsnä 49 POISSA Nurmi Eila jäsen Lemettinen Pertti hallintojohtaja Salonen Jouko rahoitusjohtaja Kaalikoski Juhani pääluottamusmies, JUKO Lähteinen Merja pääluottamusmies, JYTY Nejlik Tiina pääluottamusmies, KTN

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Alanurmi Mirva pääluottamusmies, TNJ MUU Javanainen Hannu 18:00-21:10 kaupunginjohtaja Härtsiä Ville 18:00-21:10 sivistysjohtaja Kinnunen Olli 18:00-21:10 kaavoituspäällikkö Kolehmainen Raija 18:00-21:10 perusturvajohtaja Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-21:10 henkilöstöpäällikkö Latvala Jarmo 18:00-21:10 tekninen johtaja Orenius Heli 18:00-21:10 apulaiskaupunginjohtaja Seppänen Mirja 18:00-21:10 pääluottamusmies, JHL os. 608 Lukkarinen Pirkko-Liisa 18:00-19:25 pääluottamusmies, JHL os. 131 poissa Sormunen Teija 18:00-20:50 luottamusmies, TEHY poissa ALLEKIRJOITUKSET Risto Kumpu Puheenjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Rolf Nyholm Merja Närhi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalve lut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 39 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 42 valtuutet tua ja yksi varavaltuutettu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 40 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi torstaina 24. päivänä kesäkuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytä kir jan pidet tä väksi ylei sesti nähtävänä maanantaina 28. päivänä ke sä kuuta 2010 klo 9-12 Ääne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Eila Nurmi ja Rolf Nyholm. Kaupunginvaltuuston päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rolf Nyholm ja Merja Närhi.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus, julkinen Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Vuoden 2009 tilinpäätös KHALL Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös ti likautta seuraavan vuo den maaliskuun loppuun mennessä ja annet tava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl keen saatetta va se valtuus ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun men nessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tie toja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennai sista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi Kuntalain 69.3 mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vuonna 2008 antanut yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuk sen laatimisesta. Tilikauden tulos Vuoden 2009 tilinpäätöksen vuosikate on 4,1 milj. euroa eli 1,5 milj. euroa parempi kuin talousarvioissa ennakoitiin, mutta 1,0 milj. euroa heikompi kuin vuotta aiemmin. Tulosta parantavat yhdistymisavus tukset 1,7 milj. euroa ja myyntivoitot 0,8 milj. euroa. Tilikauden 4,5 milj. euron suunnitelmapoistojen lisäksi kirjattiin lisäpoistoja ja arvonalennuksia 0,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on alijäämäinen noin euroa. Talouden tasapainottamistoimenpiteet

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (Kuntalaki 69.2 ). Vuoden 2008 tilinpäätöksessä kumulatiivinen alijäämä oli 2,9 milj. euroa. Vuoden 2009 tilinpäätös huomioiden on kumulatiivinen alijää mä 3,7 milj. euroa. Vuosien taloussuunnitelmalla alijäämää ei saada katet tua, vaan se kasvaa arviolta jopa noin 12,5 milj. euroon. Tilinpäätöksen valtuustokäsittelyyn mennessä valmistellaan talou den vakauttamisohjelma, jonka tavoitteena on osoittaa toimet myös alijäämän kattamiseksi. Tuloksen käsittely Toimintakertomuksessa esitetään, että vuoden 2009 tilinpäätökses sä tehdään seuraavat tuloksen käsittelyyn liittyvät kirjaukset: - poistoeroa kirjataan ,38 euroa - tilikauden alijäämä ,33 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan tilikauden (2010) kirjanpidossa. Tilinpäätös- ja toimintakertomusaineisto jaetaan oheismateriaalina. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, ) Allekirjoitetaan Äänekosken kaupungin vuoden 2009 tilinpäätös ja jätetään se tilintarkastajan tarkastettavaksi. Saatetaan tilinpäätös tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kaupunginvaltuuston käsitel täväksi. Päätös: TARKL Tilintarkastaja Jarmo Jäspi esittää tilintarkastuskertomuksen tar kastus lau ta kun nal le kokouksessa. Ker to muk seen ei si sälly muis tu tuk sia. Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että se 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ esittää kaupunginvaltuustolle, että tilinpäätös vuodelta 2009 hyväksytään ja että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätös: Tauko 5 min. Kokous jatkui klo KVALT 41 Äänekosken kaupungin tilinpäätöskertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 ovat liitteinä. Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 1 Vuoden 2009 tilinpäätöskertomus Liite nro 2 Tilintarkastuskertomus 2009 Oheismateriaali Henkilöstöraportti vuodesta 2009

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Arviointikertomus vuodelta 2009 TARKL Lautakunta on valmistellut arviointikertomusta kokouksissaan 16.2., ja Arviointikertomus on esityslistan liitteenä. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2009 ja päättää esittää sen kaupunginvaltuustolle. KVALT 42 Arviointikertomus vuodelta 2009 on liitteenä. Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 3 Arviointikertomus vuodelta 2009

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Lisätalousarvio I 2010 KHALL Henkilöstökulut Kuntasektorin vuoden 2010 palkkaratkaisu on kunnan kannalta n. 0,3 milj. kal liimpi, kuin mihin talousarviolla on varauduttu. Talousar viota ei kuitenkaan ko. osin tarkisteta. Kaupunginhallitus / luovutusvoitot Talousarviossa on ennakoitu keskushallinnolle euron luovutusvoitot, mi kä ei tule toteutumaan. Tulot, vähennys Kaupunginhallitus / vesiosuuskuntien avustukset Vesiosuuskuntien avustamiseen on varattu euroa. Keski-Suomen elin keino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt avustusta neljälle äänekoske laiselle vesiosuuskunnalle ja hankkeita toteutuu aiemmin arvioitua enemmän. Menot, lisäys Perusturva Elatustuen palautukset Elatustukien hoito siirtyi vuonna 2009 kunnilta valtiolle. Kunnille kuu luvia tukia palautuu vuonna 2010 arviolta noin 5 euroa/asukas. Tulot, lisäys Perusturva / erikoissairaanhoito Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2009 tilinpäätös osoitti 8,3 milj. euron ylijäämää. Tuloksesta johtuen yhtymä alentaa lukien taksoja keskimää rin 3,7 prosentilla. Menot, vähennys Opetuslautakunta Kotikuntakorvaustulot oli arvioitu Syksyn 2009 oppilasmäärien mukaan tulot ovat euroa

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Tulot, lisäys Kotikuntakorvausmenot oli arvioitu euroksi. Syksyn oppilasmäärien mu kaan menot ovat euroa. Menot, vähennys Tekninen lautakunta / tilapalvelu Luovutusvoittotulot (0,3 milj. euroa) voidaan jo toteutuneiden kaup pojen perus teella arvioida positiivisemmiksi. Tulot, lisäys Rahoitus Valtionosuudet Vuoden 2009 valtionosuudet olivat 32,8 milj. euroa. Talousarvion 35,5 milj. eu ron arviota joudutaan toteutettujen päätösten perusteel la alentamaan 0,7 milj. eurolla 34,8 milj. euroon. Tuotot, vähennys Korkokulut Korkotason alentuessa korkokulut pienenevät budjetoidun 1,2 milj. euron mukai sesta. Menot, vähennys Poistot Äänekosken terveysaseman tasearvo oli 1,7 milj. euroa. Huomioiden rakennuksen kunto ja tarvittavat peruskorjaustyöt, on rakennukseen kohdistaa lähivuosina euron vuosittainen arvonalennus. Arvonalennus, lisäys Tilikauden tulos Em. muutokset huomioiden tilikauden vuosikatteeksi muodostuu 2,7 milj. euroa (talousarviossa 2,4) ja vuositulokseksi 2,0 milj. euron alijäämä (talousarviossa 2,2). Investoinnit Koulumäen koulun peruskorjaus

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Menovaraus 2,25 milj. euroa. Tarve urakkakilpailutuksen perusteella on 2,0 milj. euroa. Menot, vähennys Perhetukikeskus, peruskorjaus Menovaraus 0,5 milj. euroa. Hankkeen aloitus siirtynee vuoden 2011 alkuun. Menot, vähennys Palvelukoti Auringonrusko, Suolahden vanha vanhainkoti Palvelukoti Auringonruskon käyttöön vuokratun siipiosan kunnostustöitä siirtyi vuodelta 2009 kuluvalle vuodelle. Varaus , toteutuma noin eu roa. Menot, lisäys Suolahden vanha vanhainkoti, peruskorjaus Menovaraus 0,2 milj. euroa. Hankkeen valmistelu on edistynyt siten, että hanke voidaan aloittaa aiottua aikaisemmin. Kokonaiskustannusarvio 1,8 milj. euroa. Vaihe I (kerros I) toteutetaan vuosina ja II vaihe vuonna Menot, lisäys Kehitysvammaisten palvelu- ja asuinrakennus Metsätähti Hankkeen aloittamiseen syksyllä 2010 oli varauduttu, mutta hanke ei saanut Aran avustusta. Hanke siirtyy aloitettavaksi Menot, vähennys Tulot, vähennys Kokonaisinvestoinnit pienenevät täten 1,0 milj. eurolla 11,5 milj. eu roon ja netto vaikutus pienenee 0,6 milj. eurolla 9,0 milj. euroon. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi em. vuoden 2010 I lisätalousarvio. Päätös:

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ KVALT 43 Kaupunginvaltuuston päätös: Liite nro 4 Lisätalousarvio I 2010, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallitus, julkinen Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Perusturvan aikuispalveluiden kehittäminen KHALL Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ta louden vakauttamisohjelman tavoitteista ja toimenpiteis tä. Perusturvan osalla toimeenpantavaksi hyväksyttyjen toimenpiteiden joukossa oli aikuispalve luiden palvelujen osittainen keskittäminen Äänekosken pääterveys asemalle vuodesta 2012 eteenpäin. Toimintojen keskittäminen liittyy oleellisesti moneen muuhun perusturvan kehittämishankkee seen, minkä vuoksi selvitys- ja valmistelutyöhön on syytä asettaa laaja-alainen työryhmä. Työryhmän tehtävänä on kesään 2010 mennessä: Valmistella suunnitelma siitä, miten perusturvatoimialan aikuispalve lut järjestetään nykyistä keskitetymmällä toimintata valla vuoden 2012 jälkeen. Erityisesti tulee arvioida keskitetyn toimintatavan ja uu sien työjärjes telyjen luomat mahdollisuudet parantaa työpro sessin sujuvuutta ja tehokkuutta lääkäri- ja hammaslääkärivas taan otoilla, eli tehtävissä, jotka henkilöstön vaikeasta saata vuu desta johtuen ovat eniten haa voittuvia. Osana uutta toimintatapaa tulee arvioida, toimiiko alue jako jatkossa asiakkaiden ohjautumisperusteena lääkäri- hoi taja- työparien vas taanotoille sekä valmistella järjestelmä paik kaamaan haavoittuvuutta ja tilapäisiä poissaoloja. Selvittää, onko Äänekosken kaupungilla lähitulevaisuu dessa mah dollisuus hyötyä perusterveydenhuollon maakun nallisen yhteistyön tiivistämisestä (seututerveyskeskus, Jyväs kylän isäntäkuntamalli) jo ko rakenteellisen yhteistyön tai toi minnalli sen yhteistyön kautta, huo mioiden mm. päivystysjärjes telyt. Työryhmän jäseniksi on syytä nimetä viranhaltijoista kaupunginjohta ja Hannu Javanainen, perusturvajohtaja Raija Kolehmainen, ylilää käri Tapio Tammela, apulaisylilääkäri Keijo Lukkarinen, osastonhoi taja Marita Niemi ja vastaava hammaslääkäri Tapio Sakki. Kaupunginhallitus nimeää työryhmään edustajansa ja henkilöstön edustajan se kä päät tää myös perusturvalautakun nan edustuksesta. Työ ryh mäl lä on mah dollisuus tarvittaessa kuulla asiantuntijoi ta.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Hyväksytään asetettavaksi Perusturvan aikuispalveluiden kehittämistyöryhmä, jonka tehtä väksianto on em. mukainen ja johon nime tään em. viranhaltijat sekä kaupunginhallituksen nimeämät muut jä senet. Määrätään työryh män puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Työryhmään nimettiin viranhaltijoista Raija Kolehmainen, Tapio Tammela (varalla Keijo Lukkarinen), Marita Niemi ja Tapio Sakki. Perus tur va lau ta kun nas ta työryhmään nimettiin Jarkko Kaukometsä ja Keijo Kainu sekä kau punginhallituksesta Leila Lindell ja Kyllikki Lång. Henkilös tön edusta jaksi nimettiin Mirva Alanurmi. Työryhmän puheenjohta jaksi määrät tiin Jarkko Kaukometsä ja sihteeriksi Raija Kolehmai nen. PETUR Kehittämistyöryhmä aloitti työnsä syksyllä Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa ja tehnyt esityksensä palvelujen kehittämi sestä aikataulun mukaisesti kokouksessaan Työryhmä totesi heti työskentelyn alkuvaiheessa, että työn tueksi tu lee saada laajempaa henkilöstövalmistelua ja henkilöstön sitoutumi nen, että palvelupro sessien sujuvuuden ja tuottavuuden edistämistavoitteessa voidaan edetä. Tätä tarkoitusta varten aloitettiin kehittämistyöryhmän työn tueksi tuottavuusohjelmatyö. Tilastovertailun perusteella suurin tarve on parantaa terveydenhuollon avopalvelujen ja erityisesti vastaanot topalvelujen tuottavuutta. Tuottavuusohjelmatyö sovittiin kohdennet tavaksi tässä vaiheessa em. kokonaisuuteen ja koottiin vastaanotto palvelujen ammattihenkilöstöstä n. 30 henkilön työryhmä asiaa val mistelemaan. Työryhmään valittiin edustajat kai kilta terveysasemilta ja kaikista ammattiryhmistä ja sovittiin ns. edustuksellisesta työta vasta siten, että työryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa työyk sikköjensä kanssa prosessin edetessä. Työn oh jausja konsultaatio avusta tehtiin sopimus professori Teemu Malmin kanssa. Tuottavuusohjelman tavoitteet johdettiin kaupunginhallituksen antaman toimeksi annon pohjalta. Tavoitteita täsmennet tiin mm. siten, että tavoitellaan yhden miljoonan euron säästöjä vastaanottopalveluista vuoteen 2013 mennessä. Terveydenhuollon vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelmatyön etenemisestä on raportoitu kehittämistyöryhmälle työn etenemisvaiheittain. Tuottavuusohjelma valmistui toukokuun viimeisellä viikolla ja se

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ käsiteltiin luonnoksena viimeisessä työpajassa Tuottavuusohjelmalla päästiin tavoitteen mukaiseen esitykseen yh den miljoonan euron sääs töistä. Säästöt saavutetaan palvelukokonaisuuksittain seuraavasti: 1. Vastaanottopalvelujen uudelleenorganisointi, päivystyspainotteisuuden vähentäminen ajanvaraukseton ensiapu vastaanottotyö mitoitetaan asteittain 16 lää kärille (nyt 19) vastaavat vähennykset tehdään hoitaja- ja avustajaresursointiin aluetyötä priorisoidaan ja resursseja siirre tään erikoislääkärityös tä työt organisoidaan siten, että ne voidaan hoitaa omalla henkilös töllä ostopalvelujen käyttö päivätyössä lopete taan vastaanottoaikoja/pv lisätään ja sovitaan poissaolojen paikkaus järjestelmästä tehdään sairaanhoitopiirille esitys ilta- ja vii konloppupäivystyksen yhteispäivystyksen järjestämisestä 2. Mielenterveyspalvelujen rakenteiden ja toimintatavan muutok set, Ympärivuorokautisten asumispalvelujen käytön vähentäminen Sairaanhoitopiirin avopalvelujen käytön vä hentäminen 3. Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen 0- tuloksen periaat teelle, Työterveyshuollon mitoitus kahden lääkärin yksiköksi Laskutettavan työajan lisääminen Kustannusten kohdentaminen aiheuttamis periaatteella organi saation sisällä 4. Fysioterapian toimintatavan muutos, Kaikkien terapioiden (puhe-, toiminta- ja fy sioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus) ostopalvelujen vähentämi nen Tuottavuusohjelmalla saavutetaan yhteensä n :n sääs töt vuoteen 2013 mennes sä. Säästöt kertyvät etupainotteisesti siten, että ensimmäisen vuo den osuus on n , toisena vuona tulee lisää n ja viimeisen vuoden osuus on n , mikä koostuu palvelujen keskittämisedusta. Lisäksi keskittämisetuna ar vioidaan saavutetta van n :n säästö vuosittaisissa kiinteistökustannuksissa, mikäli pienistä terveysasemista Sumiaisissa ja Konginkankaalla voi daan luopua. Tätä mahdollista säästöä ei ole laskettu mukaan tuot tavuusohjelmaan. Henkilöstövähennystä vastaanottopalveluissa saavutetaan ohjelmakauden loppuun mennes sä 9,5 vakanssin verran. Ohjelmakauden jälkeen v toteute taan vielä 1,5 vakanssin vähennys, minkä

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ kustannusvaikutus ei si sälly tuottavuusohjelmaan. Samanaikaisesti tuottavuusohjelman valmistelun edetessä kehittämistyöryhmä on selvittänyt palvelujen aluerakennetta. On mm. laa dittu vertailutaulukot: vas taanottopalvelujen käynnit yksiköittäin, käynnit väestövastuualueit tain, terveysasemien resurssit väestöpoh jittain, vastaanottokäyntien yksikköhinnat terveysasemittain, suun terveydenhuollon tilastot jne. Johtopäätöksenä on todettu, että väestömäärään suhteutettuna selvästi vähiten vastaanotto palveluja on ollut saatavilla ns. vanhan Äänekosken alueella, missä myös resursointi väestömäärään suhteutettuna on ollut alhaisin. Erot alueiden asukkaiden palvelujen saatavuudessa ovat isoja ja sel keästi parhaiten palvelua on ollut saatavil la pienillä terveysasemilla Sumiaisissa ja Konginkankaalla. Vaikka henkilöstön, erityisesti lää käreiden saatavuudessa on ollut vaikeuk sia, pienten terveysase mien palveluista on toimintakulttuurissa aina pyritty huolehtimaan omalla henkilökunnalla. Vastaavasti isoimman väestöpohjan pääter veysaseman palvelujen turvaamisessa on ollut ajoittain huomattavia vaikeuksia. Pienillä terveysasemilla palvelujen yksikkökustannukset ovat korkeammat, mikä suurelta osin selittyy kiinteistökustannuksilla. Toi saalta on huomattava, että las kelmissa ei ole ollut mahdollista esim. kohdentaa henkilöstön liikku misesta ja siihen kuluneesta ajankäy töstä aiheutuneita kustannuk sia, eikä esim. tarvikkeiden kuljetukses ta ja näytteenotosta (mat ka-aika ja matkakulut) aiheutuneita kustan nuksia. Tuottavuusohjelman valmistelussa on todettu, että koko väestön terveyspalvelujen saatavuu desta ja niiden laadusta sekä palvelujen tuottavuudesta huolehtimi nen onnistuisi parhaiten ylläpitämällä yhtä terveysasemaa. Keskittä mällä palveluja voidaan rakentaa tehokkaammat palveluprosessit, jotka ovat vähemmän haavoittuva, ja joissa voidaan paremmin var mistaa ammatillisen osaamisen saata vuus. Työaika voidaan hyö dyntää tehokkaasti ilman siirtymisiä ja tukipalvelujen järjestäminen, mm. välinehuolto hyötyvät keskittämises tä. Suolahden, Sumiaisten ja Konginkankaan asukkaat eivät terveyspalvelujen saatavuuden osalta joutuisi muita kuntalaisia huonompaan asemaan, kun oma lääkärialueet mitoitetaan yhdenmukaisesti koko kunnassa. Sen si jaan palvelujen saavutettavuus huononee erityises ti niille Kongin kankaan ja Sumiaisten asukkaille, joilla ei ole työpaikkaliikenteen tms. vuoksi luontevaa kulkua Äänekosken keskustaan. Terveyspal velut eivät kuitenkaan ole päivittäispalveluja, vaan kuntalaiset Ääne koskella käyvät lääkärin vastaanotolla keskimäärin 2,3 kertaa vuo dessa, mikä on enemmän kuin koko maan vertailuluku. Mikäli vastaanottopalvelut keskitetään Äänekoskelle, keskittämises tä aiheutuvan säästön on tuottavuusohjelmassa arvioitu olevan toiminnallisten kustannusten osalta n , mikä syntyy neljän vakanssin palkkauskustan nuksista. Lisäksi syntyy n euron

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvajohtajan ehdotus: säästöt kiinteistökustan nuksista, mikäli Sumiaisten ja Konginkan kaan tiloista voidaan luo pua. Äänekosken terveysaseman kuntokartoituksessa esiin tulleet vaka vat ongelmat esiteltiin huhti-toukokuun vaihteessa. Esittelyn perus teella näyttää todennä köiseltä, että Äänekoskella joudutaan rakenta maan joko kokonaan tai suurelta osin uusi terveysasema. Tämän johdosta on aikaisem paa suurempi tarve kriittisesti arvioida, onko tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta jatkossa ylläpitää nel jää terveysasemaa n asukkaan väestöpohjalla. Kaikille Äänekosken alueille jäisi lähipalveluna kotisairaanhoito, vanhusten yksiköiden lääkä ripalvelut ja kouluterveydenhuolto. Neuvoloi den ja koululaisten suun terveydenhuollon osalta varsinaista valmis telua ei ole tehty ja niitä koskevan keskittämisen aste ja tarkemmat linjaukset tulee valmistel la jatkoprosessina. _ Hyväksytään vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelma esitettäväksi liitteen mu kai se na kau punginhallitukselle. _ Tuottavuusohjelman ja terveyspalvelujen kehittämistyöryhmän lin jauk sen mu kai sesti esi te tään, että uuden terveysaseman rakentami sen pohjana oleva toi min nallinen suunnittelu tehdään sillä periaat teella että vas taanot to palve lu keskitetään Äänekosken terveysase malle. Van husten ter veyspal veluja, neuvoloita ja koululaisten suun tervey den huol toa kos kevat rajaukset ja yksityiskohdat valmistellaan erik seen. _ Esitetään, että tuottavuusohjelman valmistumista odottamaan jäänyt seutu ter veys kes kus asia (Äänekosken kaupungin perusterveyden huol lon pal velu jen jär jestämisvastuu, kaupunginhallitus ) to detaan lop puun käsitellyksi. Kaupunki ei siirrä perusterveyden huol lon palve lu jen jär jestämisvastuuta seututerveyskeskukselle Muut seututer veyskeskuksen etenemistä ja oman perus terveyden huollon kehittä mistä koskevat esitykset hyväksytään kau punginjoh tajan ehdotuk sen mukaan. Käsittely: Keskustelun kuluessa Laura-Liisa Hyytiäinen esitti esittelijän ehdotuksesta poiketen, että esittelijän ehdotuksen kaksi ensimmäistä ranskalaista viivaa korvataan seuraavalla tekstillä: Perusturvalautakunta toteaa työryhmän esityksen ja miljoonan säästön saavutetuksi, mutta esittää lääkäreiden vastaanottopalvelujen sekä lagoratoriopalvelujen säilyttämistä taajamissa (Sumiai nen, Konginkangas ja Suolahti) ja esittää, että se tuodaan käsiteltäväksi uudelleen muiden yksityiskohtien (vanhusten terveyspalvelut, neuvolat ja koululaisten suun terveydenhuolto) käsittelyn yhteydessä. Perusturvajohtajan ehdotuksen kolmas, seututerveyskeskusta koskeva ranskalainen viiva esitetään hyväksyttäväksi sellaisenaan.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Häntä kannatti Seppo Hänninen. Asiasta järjestettiin nimenhuutoäänestys. Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa, ja poikkeavaa esitystä kannattavat äänestävät ei. Hakonen Eero, Kainu Keijo, Kylmälä Armi ja Lång Kyllikki äänestivät jaa, ja Kaukometsä Jarkko, Tuikka Kimmo, Holopainen Simo, Hytönen Markku, Hänninen Seppo, Raitanen Leena, Hyytiäinen Laura-Liisa, Saikkonen Pirjo, Tikander Suvi ja Vainio Hannele äänestivät ei. Päätös: Puheenjohtaja totesi Laura-Liisa Hyytiäisen ehdotuksen tulleen päätökseksi äänin Merkittiin, että Tapio Sakki oli asiantuntijana kuultavana klo saakka ja Tapio Tammela oli asiantuntijana kuultavana koko ko kouksen ajan. Oheismateriaali Liite nro 1 Liite nro 2 Liite nro 3 Vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelman seuranta Tuottavuusohjelma yhteensä KHALL Yhteistyötoimikunta on käsitellyt vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelmaa kokouksessaan Yhteistyötoimikunta toteaa päätöksenään seuraavaa: Tuottavuusohjelma on kokonai suus, joka on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Valmiste luun on osallis tunut henkilöstöä kaikista eri ammattiryhmistä ja kai kilta terveysase mil ta. Henkilöstö on sitoutunut tuottavuusohjelman sisältöön ja sääs töi hin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Perusturvan terveyspalveluiden kehittämistyöryhmän yksimielisen ehdo tuksen mukaisesti kaupunginhallitus esittää oheismateriaalina olevan vas taan ottopalvelujen tuottavuusohjelman kaupunginvaltuus ton hyväksyt täväksi siten, että kokonaissäästövaikutus kaupungin talou den va kauttamisohjelmaan on n euroa. Tuottavuusohjelman ja terveyspalvelujen kehittämistyöryhmän linjauksen mukaisesti kaupunginhallitus päättää, että uuden terveysaseman rakentamisen pohjana oleva toiminnallinen suunnittelu tehdään sillä periaatteella, että vastaanottopalvelu keskitetään Äänekosken terveysasemalle. Vastaanottopalvelun keskittämistä sekä vanhusten ter veys pal ve lu ja, labo ra to rio pal ve luja, neu vo loita ja kou lu lais ten suun ter vey den huol toa kos ke vat ra jaukset ja yk si tyis kohdat val mis tellaan erikseen pe rus turva-

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ lau ta kun nan, kau pun gin halli tuk sen ja -val tuus ton myöhem min hy väksyttävik si. Käsittely: Päätös: Käsittelyn kuluessa Rolf Nyholm esitti vasemmistoryhmien puolesta asian jättämistä pöydälle. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle. KHALL Merkittiin tiedoksi Sumiaisten kk kyläyhdistys ry:n ja Konginkankaan kyläyhdistys ry:n kirjeet koskien vakauttamisohjelmaan liittyviä terveyspalveluja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Perusturvan terveyspalveluiden kehittämistyöryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitus esittää oheismateriaalina olevan vastaanottopalvelujen tuottavuusohjelman kaupunginvaltuus ton hyväksyttäväksi siten, että kokonaissäästövaikutus kaupungin talouden vakauttamisohjelmaan on n euroa. Tuottavuusohjelman ja terveyspalvelujen kehittämistyöryhmän linjauksen mukaisesti kaupunginhallitus päättää, että uuden terveysaseman rakentamisen pohjana oleva toiminnallinen suunnittelu tehdään sillä periaatteella, että vastaanottopalvelu keskitetään Äänekosken terveysasemalle. Vastaanottopalvelun keskittämistä sekä vanhusten terveyspalveluja, laboratoriopalveluja, neuvoloita ja koululaisten suun terveydenhuol toa koskevat rajaukset ja yksityiskohdat valmistellaan erikseen perusturvalautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston myöhem min hyväksyttäviksi. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin kaksi kannatettua ehdo tusta. Leila Lindell teki Matti Tiusasen kannattamana seuraavan päätösehdotuksen: "Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että perusturvan terveyspal veluiden kehittämistyöryh män yksimielinen ehdotus on pohjana, jos ta kehitystyötä rakenne taan siten, että kokonaissäästö vaikutus on kaupungin talouden va kauttamisohjelmaan n eu roa. Perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti vastaanottopalvelui den

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan talouden vakauttamisohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan talouden vakauttamisohjelman tavoitteista ja toimenpiteistä. Kaupunginhallitus, julkinen 260 29.06.2009 Perusturvalautakunta 41 07.06.2010 Perusturvan aikuispalveluiden kehittäminen KHALL 260 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.6.2009 talouden vakauttamisohjelman

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu

Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu Perusturvalautakunta 15 09.03.2010 Perusturvalautakunta 18 16.03.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 92 22.03.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 194 15.06.2010 Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 07.06.2010 kello 15:00-20:00 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 09.03.2010 kello 16:00-19:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Tarkastuslautakunta 57 20.05.2015 Kaupunginvaltuusto 44 25.05.2015 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että

Sosiaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan valtuus tol le, että Sosiaalilautakunta 10 01.03.2016 Kunnanhallitus 59 21.03.2016 Kunnanhallitus 71 11.04.2016 Kunnanvaltuusto 15 18.04.2016 RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN OPPISOPIMUSTOIMEN PERUSTAMINEN KESKUSKEITTIÖLLE Sosltk 01.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot