Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään. Syksyn kvarttaali. neen (pääluottamusmies s. 4), eläkeikävaatimuksiin (mm. putaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään. Syksyn kvarttaali. neen (pääluottamusmies s. 4), eläkeikävaatimuksiin (mm. putaa"

Transkriptio

1 NRO 4/14 5/13 Joulukuu Syyskuu Pekeman ry TEAM os. os Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään neen (pääluottamusmies s. 4), Syksyn kvarttaali Borealiksen bisnes kukoistaa. Näkyykö odotukset ylittävä rahatulva millään esiin noussut tavoin työpai- yhteis- Nousevasti työtä kalla kalvava ja onko ongelma jokin paremmin Borealiksen kuin työpaikalla viime vuonna? valittujen Virikkeessä luottamusmiesten otetaan kantaa aseman paikalliseen ylenkatsominetamiseen työnantajan ilmapiiritutkimuksi- puolelta. Tä- johmä koskee yleisesti osastojen luottamusmiehiä ja muita luottamusasemassa olevia. Ammattiosasto veti luottamusmieskokouksessa ja marraskuun jäsenkokouksessa johtopäätökset ja asiaan on tartuttava. Yhtiön yt-tilaisuudessa 4. joulukuuta siitä jo alustavasti keskusteltiinkin (sivu ). Tässä lehdessä aiheesta kirjoit- eläkeikävaatimuksiin (mm. putaa puheenjohtaja s.3) ja pääkirjoituksessaan harhaanjohtamiseen. ja pääluottamusmies Työsuoje- palstal- muuhunkin laan. luvaltuutettu Työpaikkaselvitysten (s.5) kysyy, onko tuloksia viidellä tutkittaessa turvallisuussäännöllä aiheeseen palattaneen. ollut merkitystä Jos nekin osoittavat ja onko harkin- työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet heikoiksi, on asia katsottava vakavaksi työpaikan hyvinvoinnin kannalta. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja teki valinnat, joista sivulla seitsemän. Uusi hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan 10. joulukuuta muut toimihenkilöt. takehotus Take pelkkä fraasi? Tästä numerosta löytyvät myös syksyn Pasi kokousten jatkaa valtuutettuna ajankohdat, lista ammattiliiton jäseneduista ja ilmoitus ammattiosaston pikkujouluristeilystä sekä muistelmia Pekeman vuosilta. Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun paikalle ollut vastaehdokkaita ja jatkaa seitsemännelle kaksivuotiskaudelleen. Joulurauhaa Syksyinen luonto kosteudessaan, mutta myös raikkaudessaan ja väriloistossaan kutsuu. 1

2 NRO 5/13 NRO 4/14 4/08 NRO 36. vuosikerta 31. vuosikerta 37. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia ongelmia. totesi johtoryhmän pyrkivän olymerspekeman Oy:n puolivuosittainen Hän yt-tilaisuus pidettiin 4. harmonisoimaan joulukuu- käytäntöjä ja perion kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtupekeman ry Työntekijät Taidetehtaalla. Normaalinaatteena työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen Työntekijät ryry Työntekijät PL 330 miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahpl akiintuneen tavan mukaan tuneen. henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli että kaikille ole selvää, milloin he yleensä ovat tieelof Ilmeni, den pääluottamusmies Juselius. Puhe osastopäälliköille käsitti asioita,ei joita on luet donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää än lehden pääluottamusmiehen sivulla neljä. Jari Voutilainen osastonpalstalla luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, Jari Voutilainen kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Jari 379 Voutilainen kkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan n totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Hannu Lindqvist n kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtupalkkatason riittävyydestä Hannu Lindqvist Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö 4088 kerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- kertoi tilanteesta tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Olef.-tuotanto v. 1 Maanantaina klo alkaen Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavanolef.-tuotanto v.v.1 1 Olef.-tuotanto ssa ravintola Näsin Krouvissa. osoittamista osalle operaattoreita. Hannu ä kaikille osastopäälliköillesaeikohdennettujen ole selvää,kuoppakorotusten milloin he yleensä ovat tie Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen vollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten johdosta, että hyvän jaasemasta. pitkäjänteisen Miten toiminnankäyttää ansiosta on saamassa Muu toimitus: Iltapalan tarjoilu klo ottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne alkaen. oli 01 seisokin tosami Karlsson Muu toimitus: Toimitus: teutus. kko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Veikko Höök Elof Juselius Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) Elof Juselius /3495 PEKEMAN TYÖNTEKIJÄT RY Osasto Sääntömääräiset syyskokousasiat, 3949mm.: Toimintasuunnitelma Olef.-tuotanto v. 1 Budjetti 015 Seuraava numero nettujenseuraava kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu015 Henkilövalinnat vuodelle Virike Seuraava Virike il ilmestyy viikolla 45. i kiitoksensa n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen ilmestyykoko viikolla 51. mestyy viikolla 8. Lehteen Lehteen ttä hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa Lehteen kirjoitukset on oltakirjoitukset onprojektin oltakirjoitukset on oltainnin. Suuri tekijä voittamisessa tänne oli 01 seisokin tova toimitussihtee va toimitussihteeva toimitussihteerillä 9. lokakuuta ka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 303 Esa 3949 Karppinen noin 4 Pasi %.379 Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Mäntysaari n riittävyydestä Print Ab, Oy Formato apidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta keän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. tt-urex n Painopaikka in jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan rillä joulukuuta rillä helmikuuta Ammattiosastomme jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kokoukseen! Pidetään maanantaina 1. joulukuuta mennessä. (HLT) Ammattiosaston syyskokous D:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. mennessä. mennessä. Toimitus: Veikko Höök /3495 Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

3 Puheenjohtajan pääkirjoitus: 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Jari Vuorossa Voutilainen oli työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia ongelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- Tätä kirjoitettaessa (19.9.) työmarkkinajärjestöjen Mikähän ammattiosasto tai työpaikka on muuten Pekeman neuvottelijat ovat hilaamassa työläisten eläkeikää antanut SAK:n neuvottelijoille valtuudet neuvotella aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- ylöspäin. Palkansaajien eläkeneuvottelijoina olevia eläkeiän nostosta. Lyly ja kumppanit tietenkin sanovat, että keskusjärjestöllä on tähän oikeus. Onpa toimii myös eläkevakuutusyhtiöiden hallinnossa. Perin outoa, sanoisi joku, koska tuneen. esillä oleva eläkeiän nosto pienentää eläkevakuutusyhtiöiden omituinen käsitys demokratiasta, kun ei edes vaivauduta kysymään Ilmeni, että kaikille maksuja. Onko tämä jonkinlainen osastopäälliköille ei ole selvää, jäsenistöltä! milloin he yleensä ovat tiedonantovelvollisia, uusi sovellus riippumattomuudesta osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, kun puhuttiin Mielestäni luottamusmiesten pitäisi olla mieluummin asemasta. Miten joustoa käyttää eläkkeelle lähtöön. Joka haluaa olla pitempään töissä, ja demokratiasta? kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Mitään asiallista tietoa eläkeneuvotteluista ei saa, niin annetaan olla, toinen haluaa ehkä lähteä aikaisemmin, sivuttiin, vastasi niin Hannu annetaan Luoto lähteä. vaihtuvuuden Nykyinen olevan eikä se liene tarkoituskaan, herrat Kun palkka-asiaakin haluavat hoitaa taas homman pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja ilman meitä, me kun emme esimerkiksi ikähaarukka on siinäkin hyvä. Neuvottelisivat edes ymmärrä 3949 minkä 3415 takia työläisen palkkatason elinikä pitäisi riittävyydestä. määritellä 379 Suomen 4088 kestävyysvajeen Kunnossapidon kautta. Eikö tulevaisuutta sen esim. koskien 60 vuoden paikkakuntapäällikkö iän jälkeen. Jos kertoi irtisanoo, tilanteesta niin sii- ehdot irtisanomisille, ettei työläistä voi irtisanoa pitäisi Olef.-tuotanto olla selvä v. 1asia, että eläkkeelle tulevan selkeän, lähdetään vaikka sen se tällä hen hetkellä kovat sakot vaikuttaa ja korvaukset ilmapiiriin. irtisanotulle. Se vaatii työtä. takia, että ehtisi edes hetken huilahtaa Ruusujakin tästä jaettiin oravanpyörästä ennen viimeistä hengenvetoa. sa kohdennettujen kuoppakorotusten oikein pitää osoittamista itseään pinnistää, osalle operaattoreita. että jaksaa Hannu roikkua molemmin Aika puolin. masentavaksi Pääluottamusmies vetää ay-johdon kertoi arvostavan- toiminta, Päivittäin uutisoidaan neuvottelujen Luoto esitti kiitoksensa tilanteesta, koko mukana. n Tuntee henkilöstölle itsensä heti kumileimasimeksi, tilaisuuden aluksi herrat sen lähinnä Muu toimitus: kerrotaan milloin johdosta, niitä jatketaan. että hyvän Näillä ja pitkäjänteisen Helsingissä toiminnan sanelee suunnan. ansiosta Team-liittoa on saamassa kun on meitä Sami Karlsson pedataan hyväksymään 3G-investoinnin. eläkeiän nosto Suuri ja tekijä seurannut, projektin voittamisessa niin tulee mieleen, tänne oli että 01 mitä seisokin hyötyä toteutus. liittyviä hei- suurliitosta on ollut? Henkilökohtaisesti ei tule mie- tästä mahdollisesti muitakin eläkeasiaan kennyksiä. Elof Juselius Tarkoituksena lienee Myös antaa LD:n eliniän kuva, että jatkaminen leen on asiaa, merkittävä mikä olisi asia hoidettu tulevaisuuden aikaisempaa kannalta. paremmin. Nyt SAK:n Lyly on väläytellyt jälleen suurliit- (HLT) palkansaajien edustajat tekevät kaikkensa, ja vähän enemmänkin, koettaessaan pitää eläkeiän alarajan toa. Ei liene vaikea arvata, että johto menee vielä edes Pasi nykyisellään. Mäntysaari No, tuo on vitsi: Edustajamme kauemmas tavallisesta jäsenestä. sitoutuivat eläkeiän nostoon jo viime syksyn kuuluisassa 379 kahdenkympin 4 Työllisyys- ja kasvusopi- Koetetaan pyristellä! muksessa. Hyvää syksyn jatkoa! n NRO Painopaikka 4/ vuosikerta Seuraava Virike ilmestyy Lehteen kirjoitukset on oltava toimitussihteerillä 10. helmikuuta mennessä Koetetaan pyristellä Ammattiosaston hallitus kokoontuu Tiistaisin 1. lokakuuta, 18. marraskuuta ja 9. joulukuuta Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron NRO 4/ vuosikerta

4 Pääluottamusmiehen palsta: 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen Ilmapiirikysely on käynnissä. Paraniko jokin asia viime kerran sirkuksen puhuttiin varsin kattavasti, eikä aina- Elof Juselius löstön edustajat. Myös tiedonsaannista työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa tämän jälkeen - en edelleenkään tiedä. Ainakaan niillä osastoilla, joissa työilmakaan minulle jäänyt epäselväksi kuuluuko lehden työnantajan pääluottamusmiehen ilmoittaa ulkopuolisesta työvoimasta palstalla sivulla neljä. piiri oli mennyt niin huonoksi, että Toimipaikkapäällikkö ei Hannu vai ei. Luoto Seuraavana ei vastauksessaan Tosi huolestuttavaa nähnyt suurempia ongelmia. voi Pekeman edes puhua, ei mitään kyllä edelleenkään Työntekijät ole tehty. ry Päinvastoin, aatteena sama den on kohdella tarkastajan koko lausunto, henkilöstöä joka sekin tasapuolisesti. Tämän Hän kohta myös kahden viittasi vuoden tapahtu- aikana, Hän päivänä totesi AVI:lta johtoryhmän tuli tilaajavastuuasioi- pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- johtamistyyli jatkuu, joka tarkoittaa miin krakkerilla, mielestäni eikä on hyvin näe tarkoituksellista yksiselitteinen. luottamusmiesten jolloin olen ollut ohittamista pääluottamusmiehenä, olen ollut monenlaisissa neu- tapahtuneen kyykyttämistä ja käskytystä. Viime viikolla tuo ta:n ilmoitus Työilmapiirikyselyihin satsataan Ilmeni, että ulkopuolisesta kaikille osastopäälliköille työvoimasta sitten ei ole selvää, votteluissa, milloin aika he yleensä tiukoissakin ovat tiedonantovelvollisia, saatiin. Välinpitämätön kun puhuttiin tyyli, luottamusmiesten millä koissa. asemasta. Johto laittaa Miten neuvotteluihin käyttää pai- valtavasti työtunteja, monet ihmiset tekevät sitä ajoittain kokopäivätyönä, osaston luottamusmiestä tavalla ilmoitus oli hyväksi tehty, yhteistyössä veti hetkeksi aika sanattomaksi. Aikaisem- natsoja päättää mitään. Sellaiset henkilöitä, ja mitkä ovat joilla tämän ei ole minkäänlaisia odotukset, paljon kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 pistetään 435 rahaa kiinni selvityksiin ja silti täytyy ihmetellä mitä Kun palkka-asiaakin min, jolloin työnjohto taas sivuttiin, osastoilla vastasi teki Hannu eivät voi Luoto sopia vaihtuvuuden mistään. Seurauksena olevan jää käteen? Hintoihinsa sellainen pieni, tulee. FLT:ssä ollaan tätä kirjoittaessani palkkatason puolista riittävyydestä. työvoimaa käytettiin. Silloin mentaliteetti. Kun pitää parin vii- vain ilmoitukset, noin 4 %. niitä Työnantajan tuli aina kun näkemys ulko- on, on että katsotaan se kertoo nyt, viihtymisestä ehkä voitaisiin ja palkkaamassa konsulttia analysoimaan Olef.-tuotanto tuloksia. En v. ole 1 kuullut kenen- tulevan selkeän, tulivat ajallaan vaikka se no tällä ainakin hetkellä pyydet- vaikuttaa homma ilmapiiriin. aika hidasta. Se vaatii Tämä työtä. jo osoittaa Kunnossapidon lomakkeet tulevaisuutta osattiin täyttää koskien tarkasti, paikkakuntapäällikkö ne kon välein hakea kertoi eväät tilanteesta FLT:stä, on kään kysyneen paljonko maksaa, eikä Ruusujakin täessä. jaettiin Nyt paikkakunnan molemmin johto puolin. tekee Pääluottamusmies minkälaisella mielenkiinnolla kertoi arvostavansa kohdennettujen ilmoituksen kuoppakorotusten kokonaisvaltaisena, osoittamista tarkvostuksella osalle työantaja operaattoreita. lähtee liikkeelle. Hannu ja ar- taida kukaan tietääkään, eikä vissiin ole väliäkään? Tosiasiahan taitaa Luoto olla, esitti kuudella kiitoksensa että ulkopuolista koko n työvoimaa henkilöstölle Uskokaa heti tai tilaisuuden älkää, jo aluksi jonkin sen aikaa että Muu saa toimitus: maksaa mitä vain. Vastausten johdosta, on että hyvän henkeä. ja pitkäjänteisen toiminnan olemme ansiosta huomanneet, on että saamassa joissakin laadullakaan Sami Karlsson ei ole niin väliä, eikä 3G-investoinnin. lopputuloksilla, sen sijaan vastausprosenteutus. ta halua ilmoittaa ulkopuolisesta työ- valehdellaan. On henkilöitä, joiden Asia mitä Suuri en tekijä ymmärrä projektin on, miksi voittamisessa ei neuvotteluissa tänne oli vastapuolen 01 seisokin taholta totilla Elof on, Juselius koska se on sidottu johtajien Myös LD:n voimasta? eliniän Kävin jatkaminen jokunen on viikko merkittävä sitten korjaamolla ja tapasin pari tuttua. telen, jotka ovat jääneet kiinni siitä. kanssa asia tulevaisuuden olen neuvotellut kannalta. ja neuvot- (HLT) bonuksiin Itsekästä 303 peliähän se on Asian tultua puheeksi tiesivät kertoa, Myös pöytäkirjat ja muistiot pitää nykyään lukea huolella ollakseen varma Ulkopuolinen työvoima että joku oli kuullut, että torikahvilassa joku huru-ukko oli kertonut että niissä puhutaan samasta asiasta Ulkopuolisesta työvoimasta kuuluu että eihän niitä ilmoituksia voi tehdä. josta pöydässä on puhuttu. Lisäksi työantajan ilmoittaa pyyn- Siinähän selviäisi, kuinka kallista tuo lähetetään enemmän tai vähemmän nöstä pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. kumppanin pitäminen ja yleensä työn paikkansapitämättömiä sähköposteja n Painopaikka Tämä ei ole teettäminen ulkopuolisilla on! Lisäksi FLT:n jäsenille. Sellaiset vaikuttavat pääluottamusmiehen piruuttaan keksimä oli siellä torikahvilassa joku kertonut, päätöksiin ja niitä päätöksiä tehdään Seuraava asia, vaan Virike työnantajan ilmestyy velvollisuus! No, uuden päällikön ja kuntataan päälliköitten käskystä tekemätkilöstön edustajat eivät saa osallistua. että kyllä kai kalliiksi tulee, kun kui- johtotiimin siinä osiossa, johon hennossapidon kumppanuussopimuksen tömistä töistä pitämällä kumppaneita Edustan yli 400 työntekijää enkä siis myötä Lehteen ilmoitti kunnossapitopäällikkö varalla täydellä palkalla! Yksistään voi olla paikalla ilmaisemassa mielipidettäni, vaikka perusteet olisivat / kirjoitukset toimipaikkajohtaja, on oltava että kumppanista Muovin korjaamollakin olisi jutun tarvitse toimitussihtee- ilmoituksia tehdä! Sitäkin ei vääntöä rillä 10. on helmikuuta käyty kolmatta vuotta. mukaan maksettu kahdeksasta hitsaajaparista. Eihän sellaista tietoa voi väärät. Vielä viime vuonna sovittiin mennessä. Pyynnöstä saatiin keväällä aluevalvontavirasto (AVI) tarkastuskäynnille. antaa henkilökunnalle, ehkä on syytä salata se konsernin johdoltakin? Ei HR:ssa että luottamusta pitää parantaa. No, aivan sama kuin ilmapiiritutkimuksessakin, luottamus ei ole pa- Paikalla olivat niin AVI:sta kaksi henkilöä, yhtiön terävin johto, kuin Elof henki- Juselius vosmiesten piti henkilöstön juttuja puheenvuoron rantanut. Se on helvetti, ei voi olla totta, mitä lie he- huonontunut. 4 Rahaa näyttää olevan

5 Työsuojeluvaltuutetun palsta 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen On nollattu taloudessa. Voin vain kiitellä omaa ratkaisuani otettuani aikoinaan Lomat on ilmeisimmin suurimmalla osalla työntekijöistä jo työntekijöiden henkilökohtaisen pääluottamusmies tapaturmavakuutuksen, Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa pidetty kesän osalta ja akut ovat tämän lehden jonne pääluottamusmiehen kustannukset suuntautuivat. palstalla sivulla neljä. Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan koska eroa nähnyt on syntynyt. suurempia Mielestäni tapahtumien ongelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan täynnä Pekemanvirtaa uusiin haasteisiin, Työntekijät mitä sitten ry pitävätkään aatteena sisäl- on Tapahtumat kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. olla suurempikin. Hän myös viittasi Uskon tapahtu- vakaasti, käytäntöjä lukumäärä ja peri- voisi lään. Nollattua tuli näemmä miin myös krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten että se panostus, ohittamista jonka koko tapahtuneen. henkilöstö on muuttuneilla turvalli omalta osaltani nimeni henkilökorttijärjestelmässä, kun yritin Ilmeni, lo- että tapaturmista kaikille osastopäälliköille tulee ilmoittaa ja ei ra- ole selvää, semmilla milloin toimintatavoillaan he yleensä ovat tie- vai- Työssä ja vapaa-aikana sattuneista mani jälkeen päästä työpaikalle, donantovelvollisia, portoida. Jos kun ei puhuttiin tapahtumaa luottamusmiesten ole kuttanut asemasta. vuosien Miten varrella käyttää tapahtuma- ja mitkä ja ovat tapaturmakehitykseen, tämän odotukset, kirjata itseni järjestelmään osaston ja luottamusmiestä dokumentoitu (pientäkään hyväksi yhteistyössä vahinkoa/vaivaa) niin, millä osoittaa on merkityksellinen. Turvallisuus maksaa kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 kortilla 435 ruoka-annostani. Nooo, onneksi sentään vielä Kun nimeni palkka-asiaakin sen tapahtumakulut. taas sivuttiin, Vapaa-aikana vastasi Hannu ei tule Luoto itsestään vaihtuvuuden vaan sen merkitys olevan löytyi tietojärjestelmämme pieni, vain on noin jäsenistöllä 4 %. Työnantajan voimassa oleva näkemys tapaturmavakuutus riittävyydestä. (vakuutusyhtiö työtä ja asennetta. on, on että jokaiselle kertoo jokahetkistä viihtymisestä ja vaatii ja tietokannasta, elikkä olin palkkatason vielä palkkalistoilla Kunnossapidon Turva). Työssä tulevaisuutta on työnantaja koskien paikkakuntapäällikkö vakuuttanut vaikka koko se henkilöstön. tällä hetkellä vaikuttaa Va- merkityksen ilmapiiriin. esilletuominen Se vaatii työtä. on tär- Kouluttaminen kertoi ja turvallisuuden tilanteesta Olef.-tuotanto Mitä oli tapahtunut? v. 1 Onko tulevan tietojärjestelmämme selkeän, kuinka haa- Ruusujakin kuutuksien jaettiin korvaussisällöissä molemmin puolin. on Pääluottamusmies keää. Varsinkin kertoi kun muun arvostavan- muassa voittuva? Kuka, millä oikeuksilla sa kohdennettujen eroja. kuoppakorotusten osoittamista työtilanteet, osalle operaattoreita. ympäristö Hannu ja jopa pyyhkikään nimeni pois ja Luoto millä esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle mieliala heti ovat tilaisuuden muuttuvia aluksi tekijöitä. sen perusteilla Muu toimitus: ja voiko se tapahtua johdosta, Tapaturmat että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan Kuinka ansiosta moni esimies on saamassa voi sanoa milloin Sami Karlsson vain? Onneksi ongelma 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänä päivänä tänne oli sanovansa 01 seisokin alaiselleen toteutus. ja Vuosi 014 on loppusuoralla ja turvallista työpäivää tai muista koski 3949 vain 4449 yksittäistä henkilöä johti Elof Juselius tarkistuttamaan järjestelmän Myös LD:n n eliniän paikkakunnalla jatkaminen on sattuneiden tapaturmien määrä on konsernoa? Miksi? Työnjohtovastuu alai- merkittävä turvallisuus? asia tulevaisuuden Onko kannalta. sitä vaikea (HLT) sa- toimintaympäristön Herää kysymys, 379 kuinka 451turvallisia muut yhtiömme nin tapaturmalukumäärästä noin sista on kuitenkin esimiehillä. tietojärjestelmät ovat? puolet. Johdon paniikki on selvä Viime vuoden ansioista saamamme Ilmat 379 jäähtyvät 4 palkinnot eivät nyt paljoa lämmitä. Mitä tehdä, missä mättää? Onko Työvoima Ei-toivotut tapahtumat ovat ikävä Tänä aamuna lupasivat jo lumisateita, tullut taantuma läheltä-piti-tilan- kyllä noususuhdanteessa myös n Painopaikka joten villahousujen etteista ilmoittamisista? Ovatko toi- muun kuin oman firman työvaat- sintä tai hankinta on taasen edessä. mintatapamuutostavoitteet, muun teissa kulkevilla henkilöillä, jotka Viileät Seuraava ja kosteat Virike ilmestyy kelit menevät muassa Life Saving Rules purreet? työskentelevät alueellamme. Tilaajayrityksenä huolehtimisvas- luihin ja ytimiin ja enteilevät Mitä yksittäinen henkilö voi myös flunssa-aaltojen leviämisen. tehdä? Onko Take vain fraasi, tuumme pitäisi olla selvä, mutta miten se käytännössä toimii? Ovatko Omalta Lehteen kohdaltani olen vanhan käsitapaturman kirjoitukset johdosta on olta- ollut jälleen neudutaanko riittävästi läheltä-pi- riskitarkastelut tehonneet käy- jonka merkitys on unohdettu? Pa- leikkauksessa, va toimitussihteerillä jonka kohtuuttomati-tapahtumiin, jotta isommilta tännössä? Lisähaasteena on sähvät korkeat 10. helmikuuta kustannukset herätti- tapahtumilta vältyttäisiin? Onko köisen työlupajärjestelmän käyt- mennessä. ihmetystä. Yli neljän tuhannen riittävästi resursseja niiden käsittelyyn? Voi myös kysellä, mitä töönotto. euron leikkaus on selkeästi kipurajojen sisäpuolella niin henkilökohtaisella kuin sairauskassankin Elof Juselius tehty piti turvallisuusasioiden henkilöstön puheenvuoron hyväksi, Yhteistyöterveisin muilla yhtiön paikkakunnilla on Turvallista loppuvuotta! Pasi 5

6 Ministeri Laura Räty kuvaili nouseva, ei laskeva palkkakehitys. Ay-liikkeen on huolehdittava nen prosentin työttömyys. Tässä Suomessa on melkein kymme- kauniin 36. vuosikerta sanoin heinäkuisessa Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n haastattelussa, kuinka ikääntyvien työntekijöiden kuormaa siitä, että jos palkastaan tinkijöitä kohdin alkaa käsillä olla sama on Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen löytyy, on vastaavasti maksettava kaksinaamaisuus, jota toteutetaan voitava vähentää. Totta puhui, kuultiin enemmän vakiintuneen heille, tavan joiden mukaan työkuorma henkilöstön alkoholipolitiikassa: puheenvuoro. Vuorossa Vanhukset oli jätti vain porvarillisen toisen työntekijöiden kasvaa. pääluottamusmies Jaksamishelpotuksia Elof Juselius. ei pakkotyössä Puhe käsitti asioita, saadakseen joita on eläkkeen luettavissa ta- tämän puolen sanomatta; sen, että tule käyttää lehden pääluottamusmiehen palkkasumman alentamiseen. Hannu Luoto ei vastauksessaan tantoa ja myyntiä nähnyt sekä suurempia samalla on- sor- palstalla ja nuoret sivulla työttöminä neljä. viinan tuovoitteena on palkkojen alentaminen. Pekeman Se pyritään käynnistämään gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan men heristelyä käytäntöjä viinaa vastaan. ja peri- Toimipaikkapäällikkö eläkeuudistuksen avulla aatteena siten, on Rajoja kohdella on oltava koko henkilöstöä tasapuolisesti. Eläkeiän Hän myös nostovaateet viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten suinkaan pääty ohittamista nyt menossa tapah- ole- eivät että kun työtehtävät helpottuvat, muutetaan palkkaa. Siitäkin tuneen. Siltä varalta, että aina ei päästä vaan tapaukseen. Eräs lähde tietää huolimatta, että sitä ei ole Ilmeni, muutettu silloin, kun työtehtävät donantovelvollisia, ovat ratkaisuun, kun täytyy puhuttiin eläkkeellesiir- luottamusmiesten pimuksesta, asemasta. jossa Miten perimmäinen käyttää että henkilökohtaisissa kaikille osastopäälliköille tapauksissa ei ole selvää, olemassa milloin olevasta he yleensä kassakaappiso- ovat tie- muuttuneet vaativammiksi. osaston luottamusmiestä tymisiän olla vielä hyväksi enemmän yhteistyössä joustava kuin nykyisin. Pekeman Työnkeikään. Kohti Thatcherilaista tavoite ja mitkä on ovat asetettu tämän 7 odotukset, vuoden elä- kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Näsäviisas pikkuporvari sanoo tähän, että eikö palkan kuulukin Kun palkka-asiaakin tekijät ry. jätti taas vuorotyötä sivuttiin, ja vastasi muita Hannu takapajukkoa Luoto vaihtuvuuden stubbaava olevan Suomi, pienetä kun tehtävät helpottuvat? pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Ikääntymishelpotuksen kyseessä palkkatason riittävyydestä. ollessa 379 on 4088 keho jo annettu työlle, Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta jossa Olef.-tuotanto työnantajalla v. 1on ollut saneluoikeus. Jos työntekijän pitää silloin Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan- tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. suostua palkka-aleen, niin miksi sa kohdennettujen ei kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu muulloinkin? Seuraava askel Luoto on, esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen että Muu nuoremmilta toimitus: vaaditaan johdosta, myös että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa palkkajoustoa, Sami Karlssonkoska se on 3G-investoinnin. tasa-arvon 3949 mukaista teutus. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin to- Elof Ikääntyvä Juselius voi hyvinkin suostua palkan alentamiseen, kun se Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) tuodaan 379 hänen 451 henkilökohtaiseen ratkaisuunsa. Hän on tuolloin melkeinpä 3949 yhtä 3048 heikossa asemassa kuin työnhakija Asian ikävin piirre hänelle itselleen on, että alennettu Konttorissa tämäkin vielä menettelee, kolonniin kiipeäminen on jo palkka johtaa alennettuun eläkkeeseen, n jolloin Painopaikka hän kärsii työkyvyn Kuva: Markku Ulander vaikeampaa. alenemisesta koko lopun ikäänsä. Siis Seuraava senkin ajan, Virike jolloin ilmestyy työkykyä raskaita ammatteja koskevan eläkeiän alentamista koskevan aloitnut paremman kohtelun. Eläke- sen ahkera työväki, on ansain- ei enää tarvitse. SAK:n toimisto kuuluu Virikkeen Lehteen jakelun piiriin. Siellä voitai Sieltä se hyväksynnän jäl- eläkkeelle pääsyn täytyisi kellua teen liiton käsittelyyn jo vuonna iällä täytyy olla takaraja, ja lisäksi siin kirjoitukset asiaan suhtautua on olta- sen vaatimalla keen siirtyi SAK:hon, eikä asiasta sen mukaan, mikä on työllisyystilanne. Myöskin työuran pituudelle vakavuudella. toimitussihteerillä se 10. tapahtuu helmikuuta terveyden näkötiosaston esittämä 60 vuotta on olisi saatava takaraja, eikä sen ras- Jos työtä helpotetaan, ole kuultu sen koommin. Ammatkulmasta, mennessä. eikä sen silloin tule vaikuttaa palkkaukseen. Niin kauan, Ministeri Räty esitti myös jous- 40 vuotta. tässä hyvä lähtökohta. kaissa työtehtävissä tulisi olla yli kun työntekijä pysyy samalla ammattialalla, on lähtökohdan Elof oltava Juselius yläikärajaa piti henkilöstön asetettaisi puheenvuoron lainkaan. Hannu ton lisäämistä, mutta siten, ettei Lindqvist 6 Eläkeuudistus; palkanalennusloukku

7 Jäsenedut 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen Edunvalvonta ja liiton työntekijöiden solmimat pääluottamusmies työehtosopimukset Elof ovat Juselius. liiton Puhe tärkein käsitti jäsenetu. asioita, Jos joita jokin tuntuu työsuhteessa tavissa olevan tämän poskellaan, lehden pääluottamusmiehen liiton jäsenet voivat palstalla pyytää sivulla apua luottamusmie- neljä. on luetheltä, ammattiosastosta Toimipaikkapäällikkö tai liiton toimistosta. Hannu Jos asiat Luoto eivät vastauksessaan muuten selviä, nähnyt voi jäsen suurempia saada ongelmia. Hän edunvalvonnansivuilta totesi johtoryhmän pyrkivän ja liiton edunvalvontaosastolta. harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- Pekeman myös oikeusapua. Lisätietoja aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- Jäsenvakuutus ja koulutus Jäsenvakuutus sisältää tuneen. matkustajavakuutuksen, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja liittovakuutuksen. Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiedonantovelvollisia, koulutukseen kun voi puhuttiin osallistua luottamusmiesten jokainen jäsen. asemasta. Miten käyttää Liiton järjestämään TEAMin koulutustarjonta osaston luottamusmiestä on monipuolista hyväksi ja laadukasta. yhteistyössä Lisätietoja mitkä koulutussivuilta, ovat tämän odotukset, vuosittain ilmestyvästä kuului Jaakko koulutusesitteestä Tuomaisen esittämä ja Intiim-lehdestä. vastakysymys Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan Mökit ja lomat pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Edullisesti mökkilomia palkkatason liiton riittävyydestä. lomapaikoissa on tarjolla Kasiniemessä Asikkalassa, Kunnossapidon Mäntyniemessä tulevaisuutta Posiolla, koskien Ängelsholmissa paikkakuntapäällikkö Tammisaaressa kertoi tilanteesta Olef.-tuotanto ja Ruka-Ihtingissä v. 1 tulevan Kuusamossa. selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Viikkolomaosuuksia Ruusujakin on eri kohteissa jaettiin molemmin ja lomahuoneistot puolin. Pääluottamusmies Kuusamossa. kertoi arvostavansa kohdennettujen ja terveys kuoppakorotusten ry:n tuetuille osoittamista lomille osalle operaattoreita. Hannu Palkansaajien hyvinvointi voi hakeutua TEAMin Luoto kautta. esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen Muu toimitus: johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa Sami Karlsson Lehti, kalenteri ja järjestötapahtumat 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin toteutus. kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Intiim 4449 on liiton 14 Lehden voi lukea myös Elof Juselius Myös kotisivujen LD:n eliniän etusivulla jatkaminen näköislehtenä. on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) 3949 Taskukalenteri 303 postitetaan vuosittain jokaiselle TEAMin jäsenelle Järjestötapahtumat kuten talvi- ja kesäpäivät keräävät vuosittain suuren joukon jäseniä Tukea 4 harrastuksiin Kansan Sivistysrahaston TEAM-liiton rahasto tukee jäsenten opiskelua, kulttuuri- ja harrastustoimintaa sekä liiton järjestämisalaan ja ay-toimintaan liittyvää tutkimusta. n Painopaikka Alennuksia Autonvuokraus ja polttoaineet. Seuraava Virike ilmestyy Tallink Silja ja Club One. viikolla Lehtiedut. 8. Lehteen Suomen Hostellijärjestön alennuksia. kirjoitukset F-Securen on oltava toimitussihtee- Vakuutusyhtiö Ifin etuja. internet-turva alennushintaan. rillä 10. helmikuuta mennessä. Työttömyysturva Teollisuusalojen työttömyyskassa tarjoaa turvaa työttömyyden kohdatessa. Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron 7

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään NRO 5/13 Joulukuu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään Nousevasti esiin noussut yhteistyötä kalvava ongelma Borealiksen työpaikalla on valittujen luottamusmiesten

Lisätiedot

Seisokit pidetty. Tässä Virikkeessä myös: NRO 4/12 Lokakuu. Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100. Borealiksen Porvoon laitosten yhtäaikainen

Seisokit pidetty. Tässä Virikkeessä myös: NRO 4/12 Lokakuu. Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100. Borealiksen Porvoon laitosten yhtäaikainen NRO 4/12 Lokakuu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Seisokit pidetty Borealiksen Porvoon laitosten yhtäaikainen seisokkirypäs on vaiheessa, jolloin viimeisiä pultteja kiristellään. Kunhan tuotannot saadaan

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

Vappuna esillä eläkeikä

Vappuna esillä eläkeikä NRO 2/12 Vappu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Vappuna esillä eläkeikä Ei varmasti paljon erehdy hän, joka ennustaa vappupuheiden pitävän sisällään eläkeikäteeman koko laajuudessaan. On toinen asia,

Lisätiedot

Metallialan arvostusta tulee lisätä

Metallialan arvostusta tulee lisätä KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2011 Tässä lehdessä: Miten työympäristöön voi vaikuttaa...3 Liittokokousvaaleissa on kyse liiton linjasta...4 Matti Mäkelä arvioi työehtosopimusta......5

Lisätiedot

Paperiliiton Kuusankosken osastojen tiedotuslehti 3/2014. Lokakuu 2014 31. vuosikerta 150. numero 31 VUOTTA JA 150 NUMEROA TIEDOTUSTOIMINTAA

Paperiliiton Kuusankosken osastojen tiedotuslehti 3/2014. Lokakuu 2014 31. vuosikerta 150. numero 31 VUOTTA JA 150 NUMEROA TIEDOTUSTOIMINTAA Paperiliiton Kuusankosken osastojen tiedotuslehti 3/2014 Lokakuu 2014 31. vuosikerta 150. numero 31 VUOTTA JA 150 NUMEROA TIEDOTUSTOIMINTAA 2 Lokakuu 2014 TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus...2 Syksy tuo mukanaan

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

Ojala jatkaa puheenjohtajana

Ojala jatkaa puheenjohtajana NRO 7/03 Pekeman Työntekijät ry Ojala jatkaa puheenjohtajana Operaattori Olavi Ojala jatkaa ammattiosastomme puheenjohtajana ensi vuonnakin. Opetusravintola Iriksessa 2. joulukuuta pidetty ammattiosaston

Lisätiedot

Työnantajilla syytä hymyyn

Työnantajilla syytä hymyyn NRO 4/11 Lokakuu Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Työnantajilla syytä hymyyn Työmarkkinaratkaisun kaikki konnankoukut eivät vielä edes ole tiedossa, mutta koko jenkka tanssittiin ison rahan tahtiin.

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2005

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2005 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2005 Kamppailu hyvinvointipalvelujen puolesta jatkuu. Pärjääkö työväenliike tässä kamppailussa? SISÄLTÖ: SIVU 2 SIVU 2 SIVU

Lisätiedot

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6

RVL. Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti. Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 6 2013 Joulurauhaa ja valoisaa Uutta Vuotta! Palkitsevaa ay-toimintaa viidellä vuosikymmenellä sivu 6 Vuodet 1993 2013 RVL:n historiassa sivu 20

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 7.12.2007 NRO 6 Sisältää painavaa asiaa Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 SISÄLLYS 6 2007 3 Pääkirjoitus 4 Työpaikkana matkatavara-aula 7 Luottamusmiehelle oikeus

Lisätiedot

PAU:N VARSINAIS-SUOMEN OSASTON TIEDOTUSLEHTI 2/2012 www.varsinais-suomi.pau.fi

PAU:N VARSINAIS-SUOMEN OSASTON TIEDOTUSLEHTI 2/2012 www.varsinais-suomi.pau.fi PAU:N VARSINAIS-SUOMEN OSASTON TIEDOTUSLEHTI 2/2012 www.varsinais-suomi.pau.fi PÄÄTOIMITTAJAN KYNÄSTÄ TYÖHYVINVOINTI PARANTAA YRITYKSEN TULOSTA Helsingin Sanomissa oli 13.4.2012 mielenkiintoinen kirjoitus

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut

HELSINGIN. Metalli Vitosen kotisivut ja facebooksivut Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti N:o 1 2015 Helmikuun 25. ja ruoho vihertää jo Herttoniemessä Kesä on kuitenkin vielä kaukana Ammattiosaston toimisto on auki kevätkauden aikana

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Unioni-lehti 10 vuotta. Jäsenen asialla

Unioni-lehti 10 vuotta. Jäsenen asialla Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 Jäsenen asialla on tarjonnut lukuelämyksiä jäsenistölleen pyöreät kymmenen vuotta. Tässä vihkosessa esitellään lehden vaiheita vuodesta 1997 tähän päivään saakka. Nautinnollisia

Lisätiedot

Pasilli 3/2012. Nelli Santala kesätöissä Helsingin postikeskuksessa s. 6. Rokualla pidettiin hauskaa yhdessä s. 14

Pasilli 3/2012. Nelli Santala kesätöissä Helsingin postikeskuksessa s. 6. Rokualla pidettiin hauskaa yhdessä s. 14 Pasilli 3/2012 Nelli Santala kesätöissä Helsingin postikeskuksessa s. 6 Rokualla pidettiin hauskaa yhdessä s. 14 1 Pasilli32012.indd 1 30.9.2012 22:38:33 Pasilli 3/2012 PAU Pasilan Osasto ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Nollasopimukset. nykyajan orjatyötä sivu 12. Jopa valo tunnelin päässä sammuksiin säästötoimenpiteenä. Markkina voimista tullut keskeinen

Nollasopimukset. nykyajan orjatyötä sivu 12. Jopa valo tunnelin päässä sammuksiin säästötoimenpiteenä. Markkina voimista tullut keskeinen Numero 3 (1/2012) Jopa valo tunnelin päässä sammuksiin säästötoimenpiteenä sivu 8 Markkina voimista tullut keskeinen kansanvallan uhka sivu 11 Nollasopimukset nykyajan orjatyötä sivu 12 Hannu Siltala Edunvalvontatyö

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n jäsenlehti nro 1 huhtikuu 2014

Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n jäsenlehti nro 1 huhtikuu 2014 Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry:n jäsenlehti nro 1 huhtikuu 2014 Kirjake Pj. Aki Blom s. 2 Mikä on Loimaankassa? s. 3 Pääluott.miehen asiat s. 4-5 Ajankohtaispäivät s.6 Koskiman runo, Kalakerho

Lisätiedot

Henkilöstöä myytävänä?

Henkilöstöä myytävänä? NRO 1/03 Pekeman Työntekijät ry Henkilöstöä myytävänä? Mm. varastotoimintojen näkymät synkkenevät. Juuri lehden mennessä taittoon 15.1. oli Borealiksen Porvoon teknisissä palveluissa info-ruuhka uusista

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot