Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään. Syksyn kvarttaali. neen (pääluottamusmies s. 4), eläkeikävaatimuksiin (mm. putaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään. Syksyn kvarttaali. neen (pääluottamusmies s. 4), eläkeikävaatimuksiin (mm. putaa"

Transkriptio

1 NRO 4/14 5/13 Joulukuu Syyskuu Pekeman ry TEAM os. os Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään neen (pääluottamusmies s. 4), Syksyn kvarttaali Borealiksen bisnes kukoistaa. Näkyykö odotukset ylittävä rahatulva millään esiin noussut tavoin työpai- yhteis- Nousevasti työtä kalla kalvava ja onko ongelma jokin paremmin Borealiksen kuin työpaikalla viime vuonna? valittujen Virikkeessä luottamusmiesten otetaan kantaa aseman paikalliseen ylenkatsominetamiseen työnantajan ilmapiiritutkimuksi- puolelta. Tä- johmä koskee yleisesti osastojen luottamusmiehiä ja muita luottamusasemassa olevia. Ammattiosasto veti luottamusmieskokouksessa ja marraskuun jäsenkokouksessa johtopäätökset ja asiaan on tartuttava. Yhtiön yt-tilaisuudessa 4. joulukuuta siitä jo alustavasti keskusteltiinkin (sivu ). Tässä lehdessä aiheesta kirjoit- eläkeikävaatimuksiin (mm. putaa puheenjohtaja s.3) ja pääkirjoituksessaan harhaanjohtamiseen. ja pääluottamusmies Työsuoje- palstal- muuhunkin laan. luvaltuutettu Työpaikkaselvitysten (s.5) kysyy, onko tuloksia viidellä tutkittaessa turvallisuussäännöllä aiheeseen palattaneen. ollut merkitystä Jos nekin osoittavat ja onko harkin- työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet heikoiksi, on asia katsottava vakavaksi työpaikan hyvinvoinnin kannalta. Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja teki valinnat, joista sivulla seitsemän. Uusi hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan 10. joulukuuta muut toimihenkilöt. takehotus Take pelkkä fraasi? Tästä numerosta löytyvät myös syksyn Pasi kokousten jatkaa valtuutettuna ajankohdat, lista ammattiliiton jäseneduista ja ilmoitus ammattiosaston pikkujouluristeilystä sekä muistelmia Pekeman vuosilta. Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun paikalle ollut vastaehdokkaita ja jatkaa seitsemännelle kaksivuotiskaudelleen. Joulurauhaa Syksyinen luonto kosteudessaan, mutta myös raikkaudessaan ja väriloistossaan kutsuu. 1

2 NRO 5/13 NRO 4/14 4/08 NRO 36. vuosikerta 31. vuosikerta 37. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia ongelmia. totesi johtoryhmän pyrkivän olymerspekeman Oy:n puolivuosittainen Hän yt-tilaisuus pidettiin 4. harmonisoimaan joulukuu- käytäntöjä ja perion kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtupekeman ry Työntekijät Taidetehtaalla. Normaalinaatteena työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen Työntekijät ryry Työntekijät PL 330 miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahpl akiintuneen tavan mukaan tuneen. henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli että kaikille ole selvää, milloin he yleensä ovat tieelof Ilmeni, den pääluottamusmies Juselius. Puhe osastopäälliköille käsitti asioita,ei joita on luet donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää än lehden pääluottamusmiehen sivulla neljä. Jari Voutilainen osastonpalstalla luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, Jari Voutilainen kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Jari 379 Voutilainen kkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan n totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Hannu Lindqvist n kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtupalkkatason riittävyydestä Hannu Lindqvist Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö 4088 kerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- kertoi tilanteesta tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Olef.-tuotanto v. 1 Maanantaina klo alkaen Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavanolef.-tuotanto v.v.1 1 Olef.-tuotanto ssa ravintola Näsin Krouvissa. osoittamista osalle operaattoreita. Hannu ä kaikille osastopäälliköillesaeikohdennettujen ole selvää,kuoppakorotusten milloin he yleensä ovat tie Luoto esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen vollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten johdosta, että hyvän jaasemasta. pitkäjänteisen Miten toiminnankäyttää ansiosta on saamassa Muu toimitus: Iltapalan tarjoilu klo ottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne alkaen. oli 01 seisokin tosami Karlsson Muu toimitus: Toimitus: teutus. kko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Veikko Höök Elof Juselius Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) Elof Juselius /3495 PEKEMAN TYÖNTEKIJÄT RY Osasto Sääntömääräiset syyskokousasiat, 3949mm.: Toimintasuunnitelma Olef.-tuotanto v. 1 Budjetti 015 Seuraava numero nettujenseuraava kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu015 Henkilövalinnat vuodelle Virike Seuraava Virike il ilmestyy viikolla 45. i kiitoksensa n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen ilmestyykoko viikolla 51. mestyy viikolla 8. Lehteen Lehteen ttä hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa Lehteen kirjoitukset on oltakirjoitukset onprojektin oltakirjoitukset on oltainnin. Suuri tekijä voittamisessa tänne oli 01 seisokin tova toimitussihtee va toimitussihteeva toimitussihteerillä 9. lokakuuta ka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 303 Esa 3949 Karppinen noin 4 Pasi %.379 Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Mäntysaari n riittävyydestä Print Ab, Oy Formato apidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta keän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. tt-urex n Painopaikka in jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan rillä joulukuuta rillä helmikuuta Ammattiosastomme jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita kokoukseen! Pidetään maanantaina 1. joulukuuta mennessä. (HLT) Ammattiosaston syyskokous D:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. mennessä. mennessä. Toimitus: Veikko Höök /3495 Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

3 Puheenjohtajan pääkirjoitus: 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Jari Vuorossa Voutilainen oli työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia ongelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- Tätä kirjoitettaessa (19.9.) työmarkkinajärjestöjen Mikähän ammattiosasto tai työpaikka on muuten Pekeman neuvottelijat ovat hilaamassa työläisten eläkeikää antanut SAK:n neuvottelijoille valtuudet neuvotella aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- ylöspäin. Palkansaajien eläkeneuvottelijoina olevia eläkeiän nostosta. Lyly ja kumppanit tietenkin sanovat, että keskusjärjestöllä on tähän oikeus. Onpa toimii myös eläkevakuutusyhtiöiden hallinnossa. Perin outoa, sanoisi joku, koska tuneen. esillä oleva eläkeiän nosto pienentää eläkevakuutusyhtiöiden omituinen käsitys demokratiasta, kun ei edes vaivauduta kysymään Ilmeni, että kaikille maksuja. Onko tämä jonkinlainen osastopäälliköille ei ole selvää, jäsenistöltä! milloin he yleensä ovat tiedonantovelvollisia, uusi sovellus riippumattomuudesta osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, kun puhuttiin Mielestäni luottamusmiesten pitäisi olla mieluummin asemasta. Miten joustoa käyttää eläkkeelle lähtöön. Joka haluaa olla pitempään töissä, ja demokratiasta? kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Mitään asiallista tietoa eläkeneuvotteluista ei saa, niin annetaan olla, toinen haluaa ehkä lähteä aikaisemmin, sivuttiin, vastasi niin Hannu annetaan Luoto lähteä. vaihtuvuuden Nykyinen olevan eikä se liene tarkoituskaan, herrat Kun palkka-asiaakin haluavat hoitaa taas homman pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja ilman meitä, me kun emme esimerkiksi ikähaarukka on siinäkin hyvä. Neuvottelisivat edes ymmärrä 3949 minkä 3415 takia työläisen palkkatason elinikä pitäisi riittävyydestä. määritellä 379 Suomen 4088 kestävyysvajeen Kunnossapidon kautta. Eikö tulevaisuutta sen esim. koskien 60 vuoden paikkakuntapäällikkö iän jälkeen. Jos kertoi irtisanoo, tilanteesta niin sii- ehdot irtisanomisille, ettei työläistä voi irtisanoa pitäisi Olef.-tuotanto olla selvä v. 1asia, että eläkkeelle tulevan selkeän, lähdetään vaikka sen se tällä hen hetkellä kovat sakot vaikuttaa ja korvaukset ilmapiiriin. irtisanotulle. Se vaatii työtä. takia, että ehtisi edes hetken huilahtaa Ruusujakin tästä jaettiin oravanpyörästä ennen viimeistä hengenvetoa. sa kohdennettujen kuoppakorotusten oikein pitää osoittamista itseään pinnistää, osalle operaattoreita. että jaksaa Hannu roikkua molemmin Aika puolin. masentavaksi Pääluottamusmies vetää ay-johdon kertoi arvostavan- toiminta, Päivittäin uutisoidaan neuvottelujen Luoto esitti kiitoksensa tilanteesta, koko mukana. n Tuntee henkilöstölle itsensä heti kumileimasimeksi, tilaisuuden aluksi herrat sen lähinnä Muu toimitus: kerrotaan milloin johdosta, niitä jatketaan. että hyvän Näillä ja pitkäjänteisen Helsingissä toiminnan sanelee suunnan. ansiosta Team-liittoa on saamassa kun on meitä Sami Karlsson pedataan hyväksymään 3G-investoinnin. eläkeiän nosto Suuri ja tekijä seurannut, projektin voittamisessa niin tulee mieleen, tänne oli että 01 mitä seisokin hyötyä toteutus. liittyviä hei- suurliitosta on ollut? Henkilökohtaisesti ei tule mie- tästä mahdollisesti muitakin eläkeasiaan kennyksiä. Elof Juselius Tarkoituksena lienee Myös antaa LD:n eliniän kuva, että jatkaminen leen on asiaa, merkittävä mikä olisi asia hoidettu tulevaisuuden aikaisempaa kannalta. paremmin. Nyt SAK:n Lyly on väläytellyt jälleen suurliit- (HLT) palkansaajien edustajat tekevät kaikkensa, ja vähän enemmänkin, koettaessaan pitää eläkeiän alarajan toa. Ei liene vaikea arvata, että johto menee vielä edes Pasi nykyisellään. Mäntysaari No, tuo on vitsi: Edustajamme kauemmas tavallisesta jäsenestä. sitoutuivat eläkeiän nostoon jo viime syksyn kuuluisassa 379 kahdenkympin 4 Työllisyys- ja kasvusopi- Koetetaan pyristellä! muksessa. Hyvää syksyn jatkoa! n NRO Painopaikka 4/ vuosikerta Seuraava Virike ilmestyy Lehteen kirjoitukset on oltava toimitussihteerillä 10. helmikuuta mennessä Koetetaan pyristellä Ammattiosaston hallitus kokoontuu Tiistaisin 1. lokakuuta, 18. marraskuuta ja 9. joulukuuta Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron NRO 4/ vuosikerta

4 Pääluottamusmiehen palsta: 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen Ilmapiirikysely on käynnissä. Paraniko jokin asia viime kerran sirkuksen puhuttiin varsin kattavasti, eikä aina- Elof Juselius löstön edustajat. Myös tiedonsaannista työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa tämän jälkeen - en edelleenkään tiedä. Ainakaan niillä osastoilla, joissa työilmakaan minulle jäänyt epäselväksi kuuluuko lehden työnantajan pääluottamusmiehen ilmoittaa ulkopuolisesta työvoimasta palstalla sivulla neljä. piiri oli mennyt niin huonoksi, että Toimipaikkapäällikkö ei Hannu vai ei. Luoto Seuraavana ei vastauksessaan Tosi huolestuttavaa nähnyt suurempia ongelmia. voi Pekeman edes puhua, ei mitään kyllä edelleenkään Työntekijät ole tehty. ry Päinvastoin, aatteena sama den on kohdella tarkastajan koko lausunto, henkilöstöä joka sekin tasapuolisesti. Tämän Hän kohta myös kahden viittasi vuoden tapahtu- aikana, Hän päivänä totesi AVI:lta johtoryhmän tuli tilaajavastuuasioi- pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- johtamistyyli jatkuu, joka tarkoittaa miin krakkerilla, mielestäni eikä on hyvin näe tarkoituksellista yksiselitteinen. luottamusmiesten jolloin olen ollut ohittamista pääluottamusmiehenä, olen ollut monenlaisissa neu- tapahtuneen kyykyttämistä ja käskytystä. Viime viikolla tuo ta:n ilmoitus Työilmapiirikyselyihin satsataan Ilmeni, että ulkopuolisesta kaikille osastopäälliköille työvoimasta sitten ei ole selvää, votteluissa, milloin aika he yleensä tiukoissakin ovat tiedonantovelvollisia, saatiin. Välinpitämätön kun puhuttiin tyyli, luottamusmiesten millä koissa. asemasta. Johto laittaa Miten neuvotteluihin käyttää pai- valtavasti työtunteja, monet ihmiset tekevät sitä ajoittain kokopäivätyönä, osaston luottamusmiestä tavalla ilmoitus oli hyväksi tehty, yhteistyössä veti hetkeksi aika sanattomaksi. Aikaisem- natsoja päättää mitään. Sellaiset henkilöitä, ja mitkä ovat joilla tämän ei ole minkäänlaisia odotukset, paljon kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 pistetään 435 rahaa kiinni selvityksiin ja silti täytyy ihmetellä mitä Kun palkka-asiaakin min, jolloin työnjohto taas sivuttiin, osastoilla vastasi teki Hannu eivät voi Luoto sopia vaihtuvuuden mistään. Seurauksena olevan jää käteen? Hintoihinsa sellainen pieni, tulee. FLT:ssä ollaan tätä kirjoittaessani palkkatason puolista riittävyydestä. työvoimaa käytettiin. Silloin mentaliteetti. Kun pitää parin vii- vain ilmoitukset, noin 4 %. niitä Työnantajan tuli aina kun näkemys ulko- on, on että katsotaan se kertoo nyt, viihtymisestä ehkä voitaisiin ja palkkaamassa konsulttia analysoimaan Olef.-tuotanto tuloksia. En v. ole 1 kuullut kenen- tulevan selkeän, tulivat ajallaan vaikka se no tällä ainakin hetkellä pyydet- vaikuttaa homma ilmapiiriin. aika hidasta. Se vaatii Tämä työtä. jo osoittaa Kunnossapidon lomakkeet tulevaisuutta osattiin täyttää koskien tarkasti, paikkakuntapäällikkö ne kon välein hakea kertoi eväät tilanteesta FLT:stä, on kään kysyneen paljonko maksaa, eikä Ruusujakin täessä. jaettiin Nyt paikkakunnan molemmin johto puolin. tekee Pääluottamusmies minkälaisella mielenkiinnolla kertoi arvostavansa kohdennettujen ilmoituksen kuoppakorotusten kokonaisvaltaisena, osoittamista tarkvostuksella osalle työantaja operaattoreita. lähtee liikkeelle. Hannu ja ar- taida kukaan tietääkään, eikä vissiin ole väliäkään? Tosiasiahan taitaa Luoto olla, esitti kuudella kiitoksensa että ulkopuolista koko n työvoimaa henkilöstölle Uskokaa heti tai tilaisuuden älkää, jo aluksi jonkin sen aikaa että Muu saa toimitus: maksaa mitä vain. Vastausten johdosta, on että hyvän henkeä. ja pitkäjänteisen toiminnan olemme ansiosta huomanneet, on että saamassa joissakin laadullakaan Sami Karlsson ei ole niin väliä, eikä 3G-investoinnin. lopputuloksilla, sen sijaan vastausprosenteutus. ta halua ilmoittaa ulkopuolisesta työ- valehdellaan. On henkilöitä, joiden Asia mitä Suuri en tekijä ymmärrä projektin on, miksi voittamisessa ei neuvotteluissa tänne oli vastapuolen 01 seisokin taholta totilla Elof on, Juselius koska se on sidottu johtajien Myös LD:n voimasta? eliniän Kävin jatkaminen jokunen on viikko merkittävä sitten korjaamolla ja tapasin pari tuttua. telen, jotka ovat jääneet kiinni siitä. kanssa asia tulevaisuuden olen neuvotellut kannalta. ja neuvot- (HLT) bonuksiin Itsekästä 303 peliähän se on Asian tultua puheeksi tiesivät kertoa, Myös pöytäkirjat ja muistiot pitää nykyään lukea huolella ollakseen varma Ulkopuolinen työvoima että joku oli kuullut, että torikahvilassa joku huru-ukko oli kertonut että niissä puhutaan samasta asiasta Ulkopuolisesta työvoimasta kuuluu että eihän niitä ilmoituksia voi tehdä. josta pöydässä on puhuttu. Lisäksi työantajan ilmoittaa pyyn- Siinähän selviäisi, kuinka kallista tuo lähetetään enemmän tai vähemmän nöstä pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. kumppanin pitäminen ja yleensä työn paikkansapitämättömiä sähköposteja n Painopaikka Tämä ei ole teettäminen ulkopuolisilla on! Lisäksi FLT:n jäsenille. Sellaiset vaikuttavat pääluottamusmiehen piruuttaan keksimä oli siellä torikahvilassa joku kertonut, päätöksiin ja niitä päätöksiä tehdään Seuraava asia, vaan Virike työnantajan ilmestyy velvollisuus! No, uuden päällikön ja kuntataan päälliköitten käskystä tekemätkilöstön edustajat eivät saa osallistua. että kyllä kai kalliiksi tulee, kun kui- johtotiimin siinä osiossa, johon hennossapidon kumppanuussopimuksen tömistä töistä pitämällä kumppaneita Edustan yli 400 työntekijää enkä siis myötä Lehteen ilmoitti kunnossapitopäällikkö varalla täydellä palkalla! Yksistään voi olla paikalla ilmaisemassa mielipidettäni, vaikka perusteet olisivat / kirjoitukset toimipaikkajohtaja, on oltava että kumppanista Muovin korjaamollakin olisi jutun tarvitse toimitussihtee- ilmoituksia tehdä! Sitäkin ei vääntöä rillä 10. on helmikuuta käyty kolmatta vuotta. mukaan maksettu kahdeksasta hitsaajaparista. Eihän sellaista tietoa voi väärät. Vielä viime vuonna sovittiin mennessä. Pyynnöstä saatiin keväällä aluevalvontavirasto (AVI) tarkastuskäynnille. antaa henkilökunnalle, ehkä on syytä salata se konsernin johdoltakin? Ei HR:ssa että luottamusta pitää parantaa. No, aivan sama kuin ilmapiiritutkimuksessakin, luottamus ei ole pa- Paikalla olivat niin AVI:sta kaksi henkilöä, yhtiön terävin johto, kuin Elof henki- Juselius vosmiesten piti henkilöstön juttuja puheenvuoron rantanut. Se on helvetti, ei voi olla totta, mitä lie he- huonontunut. 4 Rahaa näyttää olevan

5 Työsuojeluvaltuutetun palsta 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen On nollattu taloudessa. Voin vain kiitellä omaa ratkaisuani otettuani aikoinaan Lomat on ilmeisimmin suurimmalla osalla työntekijöistä jo työntekijöiden henkilökohtaisen pääluottamusmies tapaturmavakuutuksen, Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa pidetty kesän osalta ja akut ovat tämän lehden jonne pääluottamusmiehen kustannukset suuntautuivat. palstalla sivulla neljä. Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan koska eroa nähnyt on syntynyt. suurempia Mielestäni tapahtumien ongelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan täynnä Pekemanvirtaa uusiin haasteisiin, Työntekijät mitä sitten ry pitävätkään aatteena sisäl- on Tapahtumat kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. olla suurempikin. Hän myös viittasi Uskon tapahtu- vakaasti, käytäntöjä lukumäärä ja peri- voisi lään. Nollattua tuli näemmä miin myös krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten että se panostus, ohittamista jonka koko tapahtuneen. henkilöstö on muuttuneilla turvalli omalta osaltani nimeni henkilökorttijärjestelmässä, kun yritin Ilmeni, lo- että tapaturmista kaikille osastopäälliköille tulee ilmoittaa ja ei ra- ole selvää, semmilla milloin toimintatavoillaan he yleensä ovat tie- vai- Työssä ja vapaa-aikana sattuneista mani jälkeen päästä työpaikalle, donantovelvollisia, portoida. Jos kun ei puhuttiin tapahtumaa luottamusmiesten ole kuttanut asemasta. vuosien Miten varrella käyttää tapahtuma- ja mitkä ja ovat tapaturmakehitykseen, tämän odotukset, kirjata itseni järjestelmään osaston ja luottamusmiestä dokumentoitu (pientäkään hyväksi yhteistyössä vahinkoa/vaivaa) niin, millä osoittaa on merkityksellinen. Turvallisuus maksaa kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 379 kortilla 435 ruoka-annostani. Nooo, onneksi sentään vielä Kun nimeni palkka-asiaakin sen tapahtumakulut. taas sivuttiin, Vapaa-aikana vastasi Hannu ei tule Luoto itsestään vaihtuvuuden vaan sen merkitys olevan löytyi tietojärjestelmämme pieni, vain on noin jäsenistöllä 4 %. Työnantajan voimassa oleva näkemys tapaturmavakuutus riittävyydestä. (vakuutusyhtiö työtä ja asennetta. on, on että jokaiselle kertoo jokahetkistä viihtymisestä ja vaatii ja tietokannasta, elikkä olin palkkatason vielä palkkalistoilla Kunnossapidon Turva). Työssä tulevaisuutta on työnantaja koskien paikkakuntapäällikkö vakuuttanut vaikka koko se henkilöstön. tällä hetkellä vaikuttaa Va- merkityksen ilmapiiriin. esilletuominen Se vaatii työtä. on tär- Kouluttaminen kertoi ja turvallisuuden tilanteesta Olef.-tuotanto Mitä oli tapahtunut? v. 1 Onko tulevan tietojärjestelmämme selkeän, kuinka haa- Ruusujakin kuutuksien jaettiin korvaussisällöissä molemmin puolin. on Pääluottamusmies keää. Varsinkin kertoi kun muun arvostavan- muassa voittuva? Kuka, millä oikeuksilla sa kohdennettujen eroja. kuoppakorotusten osoittamista työtilanteet, osalle operaattoreita. ympäristö Hannu ja jopa pyyhkikään nimeni pois ja Luoto millä esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle mieliala heti ovat tilaisuuden muuttuvia aluksi tekijöitä. sen perusteilla Muu toimitus: ja voiko se tapahtua johdosta, Tapaturmat että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan Kuinka ansiosta moni esimies on saamassa voi sanoa milloin Sami Karlsson vain? Onneksi ongelma 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänä päivänä tänne oli sanovansa 01 seisokin alaiselleen toteutus. ja Vuosi 014 on loppusuoralla ja turvallista työpäivää tai muista koski 3949 vain 4449 yksittäistä henkilöä johti Elof Juselius tarkistuttamaan järjestelmän Myös LD:n n eliniän paikkakunnalla jatkaminen on sattuneiden tapaturmien määrä on konsernoa? Miksi? Työnjohtovastuu alai- merkittävä turvallisuus? asia tulevaisuuden Onko kannalta. sitä vaikea (HLT) sa- toimintaympäristön Herää kysymys, 379 kuinka 451turvallisia muut yhtiömme nin tapaturmalukumäärästä noin sista on kuitenkin esimiehillä. tietojärjestelmät ovat? puolet. Johdon paniikki on selvä Viime vuoden ansioista saamamme Ilmat 379 jäähtyvät 4 palkinnot eivät nyt paljoa lämmitä. Mitä tehdä, missä mättää? Onko Työvoima Ei-toivotut tapahtumat ovat ikävä Tänä aamuna lupasivat jo lumisateita, tullut taantuma läheltä-piti-tilan- kyllä noususuhdanteessa myös n Painopaikka joten villahousujen etteista ilmoittamisista? Ovatko toi- muun kuin oman firman työvaat- sintä tai hankinta on taasen edessä. mintatapamuutostavoitteet, muun teissa kulkevilla henkilöillä, jotka Viileät Seuraava ja kosteat Virike ilmestyy kelit menevät muassa Life Saving Rules purreet? työskentelevät alueellamme. Tilaajayrityksenä huolehtimisvas- luihin ja ytimiin ja enteilevät Mitä yksittäinen henkilö voi myös flunssa-aaltojen leviämisen. tehdä? Onko Take vain fraasi, tuumme pitäisi olla selvä, mutta miten se käytännössä toimii? Ovatko Omalta Lehteen kohdaltani olen vanhan käsitapaturman kirjoitukset johdosta on olta- ollut jälleen neudutaanko riittävästi läheltä-pi- riskitarkastelut tehonneet käy- jonka merkitys on unohdettu? Pa- leikkauksessa, va toimitussihteerillä jonka kohtuuttomati-tapahtumiin, jotta isommilta tännössä? Lisähaasteena on sähvät korkeat 10. helmikuuta kustannukset herätti- tapahtumilta vältyttäisiin? Onko köisen työlupajärjestelmän käyt- mennessä. ihmetystä. Yli neljän tuhannen riittävästi resursseja niiden käsittelyyn? Voi myös kysellä, mitä töönotto. euron leikkaus on selkeästi kipurajojen sisäpuolella niin henkilökohtaisella kuin sairauskassankin Elof Juselius tehty piti turvallisuusasioiden henkilöstön puheenvuoron hyväksi, Yhteistyöterveisin muilla yhtiön paikkakunnilla on Turvallista loppuvuotta! Pasi 5

6 Ministeri Laura Räty kuvaili nouseva, ei laskeva palkkakehitys. Ay-liikkeen on huolehdittava nen prosentin työttömyys. Tässä Suomessa on melkein kymme- kauniin 36. vuosikerta sanoin heinäkuisessa Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n haastattelussa, kuinka ikääntyvien työntekijöiden kuormaa siitä, että jos palkastaan tinkijöitä kohdin alkaa käsillä olla sama on Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen löytyy, on vastaavasti maksettava kaksinaamaisuus, jota toteutetaan voitava vähentää. Totta puhui, kuultiin enemmän vakiintuneen heille, tavan joiden mukaan työkuorma henkilöstön alkoholipolitiikassa: puheenvuoro. Vuorossa Vanhukset oli jätti vain porvarillisen toisen työntekijöiden kasvaa. pääluottamusmies Jaksamishelpotuksia Elof Juselius. ei pakkotyössä Puhe käsitti asioita, saadakseen joita on eläkkeen luettavissa ta- tämän puolen sanomatta; sen, että tule käyttää lehden pääluottamusmiehen palkkasumman alentamiseen. Hannu Luoto ei vastauksessaan tantoa ja myyntiä nähnyt sekä suurempia samalla on- sor- palstalla ja nuoret sivulla työttöminä neljä. viinan tuovoitteena on palkkojen alentaminen. Pekeman Se pyritään käynnistämään gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan men heristelyä käytäntöjä viinaa vastaan. ja peri- Toimipaikkapäällikkö eläkeuudistuksen avulla aatteena siten, on Rajoja kohdella on oltava koko henkilöstöä tasapuolisesti. Eläkeiän Hän myös nostovaateet viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten suinkaan pääty ohittamista nyt menossa tapah- ole- eivät että kun työtehtävät helpottuvat, muutetaan palkkaa. Siitäkin tuneen. Siltä varalta, että aina ei päästä vaan tapaukseen. Eräs lähde tietää huolimatta, että sitä ei ole Ilmeni, muutettu silloin, kun työtehtävät donantovelvollisia, ovat ratkaisuun, kun täytyy puhuttiin eläkkeellesiir- luottamusmiesten pimuksesta, asemasta. jossa Miten perimmäinen käyttää että henkilökohtaisissa kaikille osastopäälliköille tapauksissa ei ole selvää, olemassa milloin olevasta he yleensä kassakaappiso- ovat tie- muuttuneet vaativammiksi. osaston luottamusmiestä tymisiän olla vielä hyväksi enemmän yhteistyössä joustava kuin nykyisin. Pekeman Työnkeikään. Kohti Thatcherilaista tavoite ja mitkä on ovat asetettu tämän 7 odotukset, vuoden elä- kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. Näsäviisas pikkuporvari sanoo tähän, että eikö palkan kuulukin Kun palkka-asiaakin tekijät ry. jätti taas vuorotyötä sivuttiin, ja vastasi muita Hannu takapajukkoa Luoto vaihtuvuuden stubbaava olevan Suomi, pienetä kun tehtävät helpottuvat? pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Ikääntymishelpotuksen kyseessä palkkatason riittävyydestä. ollessa 379 on 4088 keho jo annettu työlle, Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta jossa Olef.-tuotanto työnantajalla v. 1on ollut saneluoikeus. Jos työntekijän pitää silloin Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan- tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. suostua palkka-aleen, niin miksi sa kohdennettujen ei kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu muulloinkin? Seuraava askel Luoto on, esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen että Muu nuoremmilta toimitus: vaaditaan johdosta, myös että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa palkkajoustoa, Sami Karlssonkoska se on 3G-investoinnin. tasa-arvon 3949 mukaista teutus. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin to- Elof Ikääntyvä Juselius voi hyvinkin suostua palkan alentamiseen, kun se Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) tuodaan 379 hänen 451 henkilökohtaiseen ratkaisuunsa. Hän on tuolloin melkeinpä 3949 yhtä 3048 heikossa asemassa kuin työnhakija Asian ikävin piirre hänelle itselleen on, että alennettu Konttorissa tämäkin vielä menettelee, kolonniin kiipeäminen on jo palkka johtaa alennettuun eläkkeeseen, n jolloin Painopaikka hän kärsii työkyvyn Kuva: Markku Ulander vaikeampaa. alenemisesta koko lopun ikäänsä. Siis Seuraava senkin ajan, Virike jolloin ilmestyy työkykyä raskaita ammatteja koskevan eläkeiän alentamista koskevan aloitnut paremman kohtelun. Eläke- sen ahkera työväki, on ansain- ei enää tarvitse. SAK:n toimisto kuuluu Virikkeen Lehteen jakelun piiriin. Siellä voitai Sieltä se hyväksynnän jäl- eläkkeelle pääsyn täytyisi kellua teen liiton käsittelyyn jo vuonna iällä täytyy olla takaraja, ja lisäksi siin kirjoitukset asiaan suhtautua on olta- sen vaatimalla keen siirtyi SAK:hon, eikä asiasta sen mukaan, mikä on työllisyystilanne. Myöskin työuran pituudelle vakavuudella. toimitussihteerillä se 10. tapahtuu helmikuuta terveyden näkötiosaston esittämä 60 vuotta on olisi saatava takaraja, eikä sen ras- Jos työtä helpotetaan, ole kuultu sen koommin. Ammatkulmasta, mennessä. eikä sen silloin tule vaikuttaa palkkaukseen. Niin kauan, Ministeri Räty esitti myös jous- 40 vuotta. tässä hyvä lähtökohta. kaissa työtehtävissä tulisi olla yli kun työntekijä pysyy samalla ammattialalla, on lähtökohdan Elof oltava Juselius yläikärajaa piti henkilöstön asetettaisi puheenvuoron lainkaan. Hannu ton lisäämistä, mutta siten, ettei Lindqvist 6 Eläkeuudistus; palkanalennusloukku

7 Jäsenedut 36. vuosikerta Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta n Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen Edunvalvonta ja liiton työntekijöiden solmimat pääluottamusmies työehtosopimukset Elof ovat Juselius. liiton Puhe tärkein käsitti jäsenetu. asioita, Jos joita jokin tuntuu työsuhteessa tavissa olevan tämän poskellaan, lehden pääluottamusmiehen liiton jäsenet voivat palstalla pyytää sivulla apua luottamusmie- neljä. on luetheltä, ammattiosastosta Toimipaikkapäällikkö tai liiton toimistosta. Hannu Jos asiat Luoto eivät vastauksessaan muuten selviä, nähnyt voi jäsen suurempia saada ongelmia. Hän edunvalvonnansivuilta totesi johtoryhmän pyrkivän ja liiton edunvalvontaosastolta. harmonisoimaan käytäntöjä ja peri- Pekeman myös oikeusapua. Lisätietoja aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah- Jäsenvakuutus ja koulutus Jäsenvakuutus sisältää tuneen. matkustajavakuutuksen, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja liittovakuutuksen. Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiedonantovelvollisia, koulutukseen kun voi puhuttiin osallistua luottamusmiesten jokainen jäsen. asemasta. Miten käyttää Liiton järjestämään TEAMin koulutustarjonta osaston luottamusmiestä on monipuolista hyväksi ja laadukasta. yhteistyössä Lisätietoja mitkä koulutussivuilta, ovat tämän odotukset, vuosittain ilmestyvästä kuului Jaakko koulutusesitteestä Tuomaisen esittämä ja Intiim-lehdestä. vastakysymys Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan Mökit ja lomat pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja Edullisesti mökkilomia palkkatason liiton riittävyydestä. lomapaikoissa on tarjolla Kasiniemessä Asikkalassa, Kunnossapidon Mäntyniemessä tulevaisuutta Posiolla, koskien Ängelsholmissa paikkakuntapäällikkö Tammisaaressa kertoi tilanteesta Olef.-tuotanto ja Ruka-Ihtingissä v. 1 tulevan Kuusamossa. selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä. Viikkolomaosuuksia Ruusujakin on eri kohteissa jaettiin molemmin ja lomahuoneistot puolin. Pääluottamusmies Kuusamossa. kertoi arvostavansa kohdennettujen ja terveys kuoppakorotusten ry:n tuetuille osoittamista lomille osalle operaattoreita. Hannu Palkansaajien hyvinvointi voi hakeutua TEAMin Luoto kautta. esitti kiitoksensa koko n henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen Muu toimitus: johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta on saamassa Sami Karlsson Lehti, kalenteri ja järjestötapahtumat 3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 01 seisokin toteutus. kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Intiim 4449 on liiton 14 Lehden voi lukea myös Elof Juselius Myös kotisivujen LD:n eliniän etusivulla jatkaminen näköislehtenä. on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT) 3949 Taskukalenteri 303 postitetaan vuosittain jokaiselle TEAMin jäsenelle Järjestötapahtumat kuten talvi- ja kesäpäivät keräävät vuosittain suuren joukon jäseniä Tukea 4 harrastuksiin Kansan Sivistysrahaston TEAM-liiton rahasto tukee jäsenten opiskelua, kulttuuri- ja harrastustoimintaa sekä liiton järjestämisalaan ja ay-toimintaan liittyvää tutkimusta. n Painopaikka Alennuksia Autonvuokraus ja polttoaineet. Seuraava Virike ilmestyy Tallink Silja ja Club One. viikolla Lehtiedut. 8. Lehteen Suomen Hostellijärjestön alennuksia. kirjoitukset F-Securen on oltava toimitussihtee- Vakuutusyhtiö Ifin etuja. internet-turva alennushintaan. rillä 10. helmikuuta mennessä. Työttömyysturva Teollisuusalojen työttömyyskassa tarjoaa turvaa työttömyyden kohdatessa. Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron 7

Työnantaja tyrkkii. Raskaan sarjan AKT. luottamusmiehiä syrjään

Työnantaja tyrkkii. Raskaan sarjan AKT. luottamusmiehiä syrjään NRO 1/16 5/13 Joulukuu Helmikuu Pekeman Työntekijät ry ry TEAM os. os. 100 100 Työnanta tyrkkii Raskaan sarn AKT luottamusmiehiä syrjään Nousevasti esiin noussut yhteistyötä kalvava ongelma Borealiksen

Lisätiedot

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään

Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään NRO /16 5/13 Joulukuu Vappu Pekeman Työntekijät ry ry TEAM os. os. 100 100 Työnantaja tyrkkii Aihetta Vapun viettoon on! luottamusmiehiä syrjään Nousevasti esiin noussut yhteistyötä kalvava ongelma Borealiksen

Lisätiedot

NRO 3/15 Juhannus. Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100

NRO 3/15 Juhannus. Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 NRO 3/15 Juhannus Pekeman Työntekijät ry TEAM os. 100 Heli Puura TEAMin johtoon Liittokokous, joka pidettiin 3.-5. kesäkuuta Helsingin Työveäentalolla, valitsi TEAM:in puheenjohtajaksi oik. kand. Heli

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kevään merkit Kevättä on ilmassa. Ainakin luonnossa, vaikkei ehkä niinkään työmarkkinarintamalla.

Kevään merkit Kevättä on ilmassa. Ainakin luonnossa, vaikkei ehkä niinkään työmarkkinarintamalla. NRO /14 5/13 Joulukuu Vappu Pekeman ry TEAM os. os. 100 100 Työnantaja tyrkkii luottamusmiehiä syrjään joituksessaan siitä, miten hyvin Joulurauhaa Kevään merkit Kevättä on ilmassa. Ainakin luonnossa,

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen...

Kaikkia uutisia ei todellakaan tule luettua, mutta jos otsikko antaa kipinää vaikkapa autopuolen sopimuksista, niin luen silloin koko uutisen... 1) Luetko uutiskirjettä? 1. aina 66,3 % 2. useimmiten 28,2 % 3. joskus 3,9 % 4. harvemmin 1 % 5. en juuri koskaan 0,6% 2) Miten tarkoin luet läpi uutiskirjeen artikkelit? 1. Luen aina kaikki uutiset 19,4

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

TES-infoa SETin jäsenille

TES-infoa SETin jäsenille TES-infoa SETin jäsenille Hyvä jäsen, tässä TES-ohjeistusta ja -koulutusta, jotta et olisi pelkästään tuottajan näkemysten ja väitteiden varassa. Pyydän, että tämä jäsenkirje pysyy luottamuksellisena eikä

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNALLISET JHL ry. 237

JANAKKALAN KUNNALLISET JHL ry. 237 JANAKKALAN KUNNALLISET JHL ry. 237 jäsentiedote 1/2016 KOTISIVUT: www.janakkala.jhlyhdistys.fi HALLITUS puheenjohtaja NIINA LAAKSONEN 0400 882568 niina.laaksonen@janakkala.fi varapuheenjohtaja HEIDI VILKMAN

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry

(6) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, JHL ry, JUKO ry ja JYTY ry 28.11.2016 1(6) Paikallissopimus Sopijapuolet Tällä paikallissopimuksella määritellään Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä maksettavasta työsuorituksen arviointiin perustuvasta henkilökohtaisesta lisästä.

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen UUTISKIRJE lokakuu 2016 Kerro kaverille YTK TIETOA YTK:STA JÄSENPALVELUT ANSIOTURVAN ABC AJANKOHTAISTA YHTEYSTIEDOT Tässä kirjeessä: YTK SuomiAreenalla: Työttömyyden tukemisesta työllisyyden tukemiseen

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta

Esityksen sisältö. Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta Esityksen sisältö Eläkeuudistuksen periaatteet Työuraeläke Osittainen varhennettu vanhuuseläke Lisätietoa osoitteesta etera.fi/elakeuudistus etera.fi/pages/elakelaskuri-2017.aspx etera.fi/omaelake Työeläke

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99

KATUKIIT TIEDOTUSLEHTI 1/99 KATUKIIT TUKIITÄJÄ JÄT TIEDOTUSLEHTI 1/99 www.katukiitajat.fi.fi Hei taas kaikki vanhat ja uudet jäsenet! Taas on yksi luisteluvuosi takana ja pikkujoulut juhlittu. Porukkaa olikin mukavasti paikalla.

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

JÄSENYYS AMMATTILIITOSSA TAI TYÖTTÖMYYSKASSASSA

JÄSENYYS AMMATTILIITOSSA TAI TYÖTTÖMYYSKASSASSA JÄSENYYS AMMATTILIITOSSA TAI TYÖTTÖMYYSKASSASSA On ammattiliiton jäsen 42 On vain työttömyyskassan jäsen Ei ole, mutta ollut aikaisemmin ammattiliiton jäsen Ei ole ammattiliiton jäsen, mutta luultavasti

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot