tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti soa -Palveluarkkitehtuuri Menestyksellisimmät yritykset rakentavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti soa -Palveluarkkitehtuuri Menestyksellisimmät yritykset rakentavat"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 soa -Palveluarkkitehtuuri Menestyksellisimmät yritykset rakentavat arkkitehtuuriaan liiketoimintalähtöisesti - Janne J. Korhonen TEKES ja muuttuvan ITympäristön haasteet SOA-ratkaisulla pyritään edistämään yrityspalvelujärjestelmän siirtymistä kohti yhden luukun -periaatetta. Sivut 6-7 Puolustusvoimat ja Torni-portaali Puolustusvoimien SOA -ratkaisun lähtökohtina olivat niin tekniset kuin viestinnällisetkin tavoitteet. Sivut 8-9 Konkreettista hyötyä SOA-ratkaisuista Eltel Networksin liiketoiminnan kehityksen päällikkö Fredrik Löfberg kiittää SOA-ratkaisun palvelulähtöisyyttä. Sivut SOA yhdistää vanhaa ja uutta Hyödyntämällä olemassa olevat järjestelmäratkaisut, SOA turvaa jo tehdyt investoinnit. Sivut SOA-prosessi käyntiin mentoroinnillasivut 8-9 Mentorointi on tapa kehitttää organisaatiota, sen toimintatapoja, tuotteita tai palveluita. Sivut 14-15

2 2 soa ilmoitusliite KuVA: MIKAELA KATRO Soa ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 TÄMÄ SOA JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI -Palveluarkkitehtuuri ILMOITUSLIITE -hypestä käytännön sovelluksiin Menestyksellisimmät yritykset rakentavat arkkitehtuuriaan liiketoimintalähtöisesti - Janne J. Korhonen SOA perustuu IT arkkitehtuurin uusjakoon aiempaa pienemmällä raekoolla hieman komponenttiratkaisujen tapaan. Nyt mukana on kuitenkin syvempi liiketoiminnan ja tietojärjestelmäratkaisujen nivominen ryyditettynä aidolla alustariippumattomuudella. SOA:ssa liiketoiminnan tarpeet ja tietotekniset ratkaisut mallinnetaan saman kolikon eri puolina. Kun palveluja voidaan lisäksi koostaa toisista palveluista, voidaan samaa osapalvelua käyttää useissa eri prosesseissa. Tällaisten yleiskäyttöisten palvelujen kehittäminen ja ylläpitäminen on huomattavasti perinteisiä toimintokohtaisia ratkaisuja tehokkaampaa. Kehityskustannukset voidaan paremmin kohdistaa toiminnan kannalta tärkeimpiin palveluihin. Lisäksi työn jakaminen eri toimittajien kesken helpottuu. service Oriented Architecture (soa) eli palvelusuuntautunut arkkitehtuuri on ollut viime vuosien puhutuimpia teknologioita it-alalla. Mediarummutus on hieman vaimentunut parin vuoden takaisesta huipustaan. kysymys kuuluu, ollaanko soa-hehkutuskäyrällä nyt lähestymässä tuottavuuden tasoa vai vapaata pudotusta? Liiketoiminnan kannalta modulaarisuus nopeuttaa reagointia uusiin haasteisiin prosessien ja niitä tukevien palvelujen ripeän mukautettavuuden ansiosta. SOA luo myös perusedellytyksiä prosessimoottoreiden käyttöönottoon tulevaisuudessa. Erilaisten ja erilaisia tietoteknisiä valmiuksia omaavien käyttäjien kanssa toimiminen helpottuu palveluperusteisessa arkkitehtuurissa. Palvelua voi käyttää yhtä hyvin tietojärjestelmä kuin ihminen sopivan käyttöliittymän kautta. Julkisen hallinnon puolella SOA lienee jatkossa tärkeimpiä teknologisia välineitä lisääntyvien palvelutarpeiden täyttämiseen henkilökunnan vähentyessä. SOA lupaa paljon, mutta sen soveltaminen vaatii tiivistä yhteistyötä liiketoiminnan ja tietohallinnon kehittäjien välillä. SOA ei ole, kuten ei mikään aiempikaan tekninen ratkaisu, hopealuoti, joka ratkaisee kaikki ongelmat. Kuitenkin kyseessä on varteenotettava lähestymistapa, jota ei pidä jättää huomiotta vaihtoehtona tai täydentäjänä nykyisille toimintamalleille. SOA:n soveltaminen on edennyt Suomessa nopeasti päätellen alan seminaarien lisääntyneestä SOA case -esitysten määrästä. SOA lähestyy siis tuottavuuden tasoa ja on lähivuosina arkipäiväistymässä osaksi organisaatioiden toimintaa. Jyrki Haajanen Tutkija, tiiminvetäjä, Sähköiset liiketoimintaverkostot, VTT TEKES JA MUUTTUVAN IT- YMPÄRISTÖN HAASTEET SOA-ratkaisulla pyritään edistämään yrityspalvelujärjestelmän siirtymistä kohti yhden luukun periaatetta. Sivut 6-7 PUOLUSTUSVOIMAT JA TORNI-PORTAALI Puolustusvoimien SOA ratkaisun lähtökohtina olivat niin tekniset kuin viestinnällisetkin tavoitteet. Sivut 8-9 KONKREETTISTA HYÖTYÄ SOA-RATKAISUISTA Eltel Networksin liiketoiminnan kehityksen päällikkö Fredrik Löfberg kiittää SOA-ratkaisun palvelulähtöisyyttä. Sivut SOA ON MEDIAPLANETIN TuOTTAMA TEEMALEHTI, JOKA ILMESTyy KAuPPALEHDEN yhteydessä TAVOITTAEN LuKIJAA. KANNEN KuVA: JAcOb WAcKERHAuSEN SiSältö SOA YHDISTÄÄ VANHAA JA UUTTA Hyödyntämällä olemassa olevat järjestelmäratkaisut, SOA turvaa jo tehdyt investoinnit. Sivut SOA-PROSESSI KÄYNTIIN MENTOROINNILLASIVUT 8-9 Mentorointi on tapa kehitttää organisaatiota, sen toimintatapoja, tuotteita tai palveluita. Sivut Pääkirjoitus...2 soa seuraa strategiaa...4 Tekesin laaja soa-ratkaisu työn alla Yritysarkkitehtuuri tukee liiketoimintaa...6 Puolustusvoimat haki selkeyttä soa-ratkaisulla Ydinprosessit ja ydinpalvelut palveluarkkitehtuurin perustana konkreettista hyötyä soa -ratkaisuista soa sig paikallinen osaamisyhteisö soa ei vesitä jo tehtyjä investointeja Avoin lähdekoodi osana palveluarkkitehtuuria soa-prosessi käyntiin mentoroinnilla kysymyksiä asiantuntijoille helsinki TUkhOlMA lontoo zürich MAdrid OslO kööpenhamina Berliini AMsTerdAM MilAnO dublin TAllinnA BrYssel new YOrk VArsOVA MAlMÖ hongkong Päivälehden ulottuvuus ja ammattilehden KeSKittyneiSyyS PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Kimmo Savolainen, TOIMITTAJAT: Juhani Nurmi, Päivi Remes, Päivi Piispa, Kaisa-Maija Pitkäniemi, Petri Görman TuOTANTOPÄÄLLIKKÖ: Nora Helanto, TAITTO: Mikko Hänninen, KuVAT: Mikaela Katro, JAETAAN KAuPPALEHDEN VÄLISSÄ: LISÄTIETOJA SuOMI MEDIAPLANET Oy:N TEEMALEHDISTÄ: Riikka Martin, , Suomi Mediaplanet Oy, unioninkatu 18, Helsinki

3 ILMOITUSLIITE SOA 3

4 4 soa ilmoitusliite it-barometri Tietotekniikan liitto Marraskuu 2007 Tietotekniikan liitto (TTl) tutki marraskuussa 2007 suomalaisten yritys- ja it-johtajien näkemyksiä tietotekniikan hyödyntämisestä. Jatkossa liitto seuraa tilannette toistamalla tutkimuksen vuosittaisena barometrina. Liiketoimintajohto painottaa it:n tuomaa kilpailuetua ja uusia liikevaihtoa kasvattavia toimintoja enemmän kuin it-johto. Liiketoimintajohto pitää osaajien löytämistä vaikeampana kuin itjohto. Keskimäärin suomalaisyritysten it:stä on ulkoistettu 39 prosenttia. it- ja liiketoimintajohto ovat lähes yksimielisiä siitä, että it:n rooli kilpailutekijänä tulee korostumaan jatkossa. 52 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että it - osaajien löytäminen Suomesta on vaikeaa. Kaiken kaikkiaan it:llä operatiivisempi näkemys. lähde: Tietotekniikan liitto, KuVA: PEKKA PARTANEN Soa Seuraa StrateGiaa Prosessit Palvelut Järjestelmät Kirjoittaja, Janne J. Korhonen, on itsenäinen konsultti erityisalueenaan business Process Management -lähestymistavan käsitteellistäminen, menetelmät ja arkkitehtuuri. rakenne seuraa strategiaa. historioitsija Alfred chandlerin esittämä teesi vastaa hyvin myös kysymykseen, miksi palveluarkkitehtuuria rakennetaan ja miksi juuri nyt. Yhä globaalimmassa kilpailuympäristössä liiketoiminnan muutokset ovat ennennäkemättömän nopeita. Uudet, yhä kokonaisvaltaisemmat, mutta kohdennetummat tuotteet ja palvelut täytyy saada markkinoille yhä lyhyemmissä sykleissä. halvemmalla, nopeammin, paremmin, ei enää riitä, vaan yritysten täytyy jatkuvasti muuttua ja kehittyä. haasteena on sopeuttaa toiminta vaihtuviin olosuhteisiin olemassaolevilla resursseilla. ketteryys nousee kilpailukyvyn keskiöön. Resurssien uudelleenallokointi ei kuitenkaan ole helppoa. Liiketoiminnallisten vaatimusten ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen on ikuinen ongelma. Molemmissa päissä joudutaan joustamaan: liiketoimintaproses- sit joudutaan sovittamaan niitä tukevien sovellusten toimintalogiikkaan ja pakettisovelluksia on vaikea integroida toimintoketjuiksi. Kun prosessi on kerran toteutettu, sen muuttaminen on hyvin vaikeaa. Perinteiset integraatioratkaisut (EAI) ikään kuin valavat järjestelmät sementtiin. Tämän päivän liiketoiminta edellyttää prosesseilta ketteryyttä, johon perinteiset liiketoimintasovellukset ja integraatioratkaisut eivät kykene. Palveluarkkitehtuuri (Service-Oriented Architecture, SOA) lähtee ajatuksesta, että olemassaolevan IT-infrastruktuurin päälle rakennetaan pari kerrosta lisää: palvelukerros, joka kanonisoi yrityksen tieto- ja palvelumallin, johon tietojärjestelmissä oleva data ja toiminnallisuus kuvataan ja integroidaan; ja prosessikerros, joka orkestroi prosessilogiikan näiden palveluiden yli. Eikö uusien tasojen rakentaminen jo ennestään monimutkaisen IT-ympäristön päälle sitten viimeistään tukehduta toiveet ketteryydestä? Sellainen vaara on olemassa, jos tekniikkapinoon vain lisätään uusia järjestelmiä ajattelematta arkkitehtuuria, mutta oikein toteutettuna SOA tekee toiminnan kehittämisestä aidosti ketterämpää. Palveluabstraktio eristää liiketoiminnan muutokset tietojärjestelmien kehityksestä ja samalla synkronoi IT:n ja liiketoiminnan; prosessille näkyvä standardi rajapinta erotetaan palve- lun teknisestä toteutuksesta. Liiketoimintavaatimukset kuvataan uusiksi tai muuttuneiksi prosesseiksi, joissa palvelut orkestroidaan uudelleen. Tarvittaessa uusia palveluita voidaan tehdä integroimalla tietojärjestelmiä ja mahdollisesti toteuttamalla puuttuva toiminnallisuus ketterillä ohjelmistoprojekteilla. Useissa yrityksissä onkin jo aloitettu tämäntyyppisen arkkitehtuurin rakentaminen. Useimmiten urakka on aloitettu IT-lähtöisesti alhaalta ylöspäin: sovelluksia on integroitu yhteen ja automatisoitu siten laajempia toiminnallisuuksia. Menestyksellisimmät yritykset rakentavat kuitenkin arkkitehtuuriaan liiketoimintalähtöisesti, ulkoa sisäänpäin ja ylhäältä alaspäin. Parhaat SOAnkävijät myös määrittelevät ja toteuttavat SOA-hallinnointimallin: periaatteet, mekanismit ja menettelytavat, joilla päätöksenteko valtuutetaan yrityksen kaikilla tasoilla. Kirjoittaja: Janne J. Korhonen

5 ILMOITUSLIITE SOA 5 Ketteryyttä finanssi- ja vakuutusalalle Profit Software toimittaa uuden teknologian järjestelmäratkaisuja finanssisektorille, erityisesti vakuutusyhtiöille. SOA-kelpoiseksi kehitetty tuoteperhe notkistaa jäykkää vakuutusbusinesta tarjoamalla asiakkaille enemmän vaihtoehtoja tuotteiden kehittämiseen ja lanseeraamiseen. Profit Softwaren myynti- ja markkinointijohtaja Pekka Lemettinen. Perinteisesti finanssi- ja vakuutusala on ottanut hitaanlaisesti käyttöön uusia, joustavia IT-ratkaisuja. Alalla kuitenkin tapahtuu paljon muutoksia, mm. fuusioitumisten seurauksena yrityksille on syntynyt konkreettinen tarve saattaa tietojärjestelmäratkaisut ajan vaatimusten tasolle. Painetta tulee myös asiakkaiden taholta, sillä he ovat tottuneet asioimaan sähköisesti ja tehokkaasti. - Lähdemme Profitissa ensisijaisesti siitä, että järjestelmien uudistamiselle on oltava liiketoiminalliset perusteet. Vanhat järjestelmät ovat otollista maastoa SOA-uudistukselle, jolloin parannuksia voidaan tehdä pala kerrallaan, siten että hyödyt näkyvät nopeasti liiketoiminnassa, kertoo Profit Softwaren myynti- ja markkinointijohtaja Pekka Lemettinen. Joustavuus, nopeus, laajennettavuus Profit Softwaren uuden sukupolven tuotteet kehitettiin jo alun alkaen modulaariseksi ja SOA- kelpoiseksi. Keskeistä kehitystyössä on ollut aito ymmärrys siitä kuinka hyödyt valjastetaan asiakkaan käyttöön. SOA on paljon arkkitehtuuria, mutta ensisijaisesti se on tapa ajatella. - Joustavuudesta hyvänä esimerkkinä voisi mainita mahdollisuuden yhdistellä ja laajentaa tarjottavia tuotteita joustavasti. Esimerkiksi eläke- tai säästötuote voidaan kansainvälistä toimintaa harjoittavassa yrityksessä rakentaa niin, että rahastot hallinnoidaan Suomessa ja riskiturvat tulevat Ruotsista, Lemettinen kuvaa. -Palveluiden nopea käyttöönotto tarkoittaa alhaisempaa riskiä ja nopeutettua takaisinmaksuaikaa. Jokainen voitettu kuukausi lisää kassavirtaa ja markkinaosuuksia. - Laajennettavuus sen sijaan auttaa parantamaan asiakaspalvelun tasoa nopeasti. Pankkien tai vakuutusyhtiöiden myyjille pystytään tarjoamaan tehokkaammat työkalut asiakkaiden kohtaamiseen sekä rakentamaan web-portaaleja, jotka laajentavat esimerkiksi varainhoidon palveluita. Näillä uudistuksilla jokaisesta asiakkaasta voidaan tehdä vip-asiakas. SOAlla notkeutta - Profit Software notkistaa vakuutusbisnestä SOA-ajattelun avulla. Nykytilanteessa vanhojen järjestelmien täydellinen uudistaminen kerralla on harvoin perusteltua. SOA-näkökulma antaa asiakkaillemme tuoreen vaihtoehdon toteuttaa uudistuksia hallitummin pienemmissä osissa, ilman että liiketoiminnan kehitys jää pitkäksi aikaa taka-alalle. Edut ovat kiistattomia myös loppuasiakasrajapinnassa, Lemettinen korostaa. Lisätietoa: Profit Software Oy on vuonna 1992 perustettu yhtiö, joka valmistaa tuotepohjaisia ohjelmistoja Pohjois-Euroopan alueella toimiville rahoitus- ja vakuutusalan yrityksille. Profit Software on markkinajohtaja omassa liiketoimintasegmentissään sekä Suomessa että Baltiassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 9 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 120. Profit Softwaren ratkaisuja on toimitettu yli 40 asiakkaalle kahdeksassa maassa Pohjois-Euroopan alueella.

6 6 SOA ILMOITUSLIITE Tekesin laaja SOA-ratkaisu työn alla Kuva: Tekes, Markus Sommers TEKESIN SOA-RATKAISU PÄHKINÄNKUORESSA: Tekesissä tehtiin laajamittainen ja syvällinen analysointi ja visiointi siitä, mitkä ovat keskipitkän ja pitkän tähtäimen tietojärjestelmien kehittämisen tarpeet Tekesissä ja kuinka ne sovitetaan mahdollisimman hyvin yhteen koko julkisen yrityspalvelujärjestelmän kehittämisen kanssa. Vastaukseksi valikoitui SOAratkaisu. Se toimii alustana, jolle jatkossa integroidaan sähköisinä työpöytäratkaisuina kaikki keskeiset asiakasrajapinnan tietojärjestelmät. Taustalla tavoitteena on edistää julkisen yrityspalvelujärjestelmän siirtymistä kohti yhden luukun periaatetta. edistää julkisen yrityspalvelujärjestelmän siirtymistä kohti yhden luukun periaatetta pyritään optimoimaan sähköinen asiointi siirtyminen SOA-alustalle asteittain ensimmäinen vaihe - testaus intranetillä tavoitteena näkyvää tulosta jo vuoden sisällä Teksti: Päivi Remes On selvää, että Tekes haluaa olla suunnannäyttäjä myös omissa tietojärjestelmien kehitys- ja integrointiratkaisuissaan. Tekesin tilanne oli kuitenkin tutun kuuloinen: oli erillisiä projektijärjestelmiä, asiakkuushallintajärjestelmiä jne. - Haluttiin päästä pois useista erillisistä järjestelmistä ja samaan aikaan siirtää asiointia yhä enemmän sähköiseen muotoon. Etenkin sähköinen asiointi edellyttää luopumista mustavalkoisesta rajanvedosta sisäisten ja ulkoisten järjestelmien välillä. Koska käsittelemme kuitenkin luottamuksellisia yritystietoja, on selvää, että tietoturvallisuusnäkökulmasta ei voi tinkiä piiruakaan, emmekä missään nimessä tuijota pelkkiä kustannuksia. Niinpä asteittain toteutettava SOA-ratkaisu oli meille aivan luonteva ratkaisu, muistelee Tekesin Jari Romanainen. Sähköisen asioinnin optimointi Kun yritykset asioivat usein yhtäaikaisesti Tekesin, Finnpron, TE-keskusten ja Finnveran pakeilla, on tavoiteratkaisu, jossa kaikki asiointi ta- pahtuisi sähköisesti yhdellä kertaa, varmasti enemmän kuin yritysten mieleen. Samoin on asian laita kyseisissä organisaatioissa. - Haluamme kehittää tarjoamiamme helpommin ymmärrettäviksi sekä asiakkaiden kulloisiinkin tarpeisiin paremmin osuviksi ja räätälöityviksi. Kun asiakkaiden tarpeet kohtaavat paremmin Tekesin tarjoaman, luo se myös edellytykset toiminnan tehos- Yritysarkkitehtuuri tukee liiketoimintaa Yritysarkkitehtuurissa organisaation eri vastuuhenkilöt suunnittelevat yhdessä tietojärjestelmien pelisäännöt. Tarkoituksena on tukea liiketoiminnan strategiaa ITpalveluilla. Teksti: Petri Görman Yritysarkkitehtuurissa on kyse siitä, että organisaation liiketoiminnasta, tietojärjestelmistä, tietovarastoista ja palvelininfrastruktuurista vastaavat henkilöt luovat yhdessä pelisäännöt IT-palveluille. Tarkoituksena on kehittää organisaation IT:tä kokonaisuutena, jotta liiketoimintastrategia ohjaa IT-investointeja. Usein myös periaatteet SOA- ratkaisujen rakentamiselle ovat osa yritysarkkitehtuuria. Yritysarkkitehtuurissa pyritään tavoitetilaan, jossa järjestelmä tukee liiketoimintaa aikaisempaa paremmin. Hyvin suunniteltu yritysarkkitehtuuri mahdollistaa sen, että organisaatio mukautuu liiketoiminnan äkillisiin muutoksiin joustavasti. Oikeat valinnat ja hyvä suunnittelu tuovat yritykselle myös kustannussäästöjä. Keskipitkällä aikavälillä yritysarkkitehtuuri auttaa kontrolloimaan kustannuksia, asiantuntija Sakari Olli Tieturi Oy:stä muotoilee. Yritysarkkitehtuuri on johdon väline koko organisaation tietotekniikan hallintaan ja kehittämiseen. Yritysarkkitehtuuriajatuksen avulla IT-palveluita rakennetaan aikaisem- paa avoimemmin ja avarakatseisemmin sekä taataan palasten yhteensopivuus. Kaikissa IT-investoinneissa on peruslähtökohtana aina liiketoiminnalliset tavoitteet ja niiden parantaminen. Yritysarkkitehtuurin avulla investoinneista saadaan parhaat edut irti, Olli sanoo. Kokonaisvaltaista kehittämistä Yritysarkkitehtuuria rakennettaessa suurimmat ongelmat eivät muodostu teknisistä ratkaisuista vaan työyhteisön toimivuudesta. Teknologiat saa sovitettua yhteen aina rahalla, mutta on paljon vaativampaa virittää organisaatio puhaltamaan yhteen hiileen. Kokonaisvaltaisuuden takia yritysarkkitehtuurin tavoitetilaa kohti kannattaa edetä pienin askelin. Matkalla järjestelmät, mallit, organisaatiot ja toimintatavat muuttuvat. Se vaikuttaa kaikkeen organisaation sisällä. Tavoitteena on systematisointi. Kustannukset pienenevät vähitellen, kun palaset sopivat entistä paremmin kohdalleen. Kokonaisvaltaisen hankkeen tavoitteena on, että tietojärjestelmät toimivat aikaisempaa paremmin liiketoiminnan tukena, Olli sanoo.

7 ILMOITUSLIITE SOA 7 Kuva: Tekes, Pekka Rötkönen tamiselle. SOA-pohjaiset työpöytäratkaisut ja niiden taustalla ydinprosessien mallintaminen SOA-alustalle integroiduilla välineillä, helpottaa huomattavasti eri toimintojen ja prosessien hallintaa, seurantaa ja jatkosuunnittelua, Romanainen kuvailee. Asteittain liikkeelle - Olemme lähteneet liikkeelle omasta intranet-ympäristöstämme testataksemme ensin SOA-alustan toimivuutta eri toiminnallisuuksien toteuttamisessa. Siirtyminen SOAalustalle tapahtuu asteittain, sovellus ja toiminnallisuus kerrallaan. Aikataulutavoitteet ovat haastavat. Vuoden sisällä uudistuksien pitäisi näkyä jo asiakasrajapinnassa sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääntymisenä, Romanainen kertoo. Siirtyminen SOA-alustalle tapahtuu asteittain, sovellus ja toiminnallisuus kerrallaan.

8 8 soa ilmoitusliite Puolustusvoimat haki selkeyttä Soa-ratkaisulla Puolustusvoimien sisäisen ja ulkoisen viestinnän Torni-portaali on toteutettu SOA-ratkaisulla. Lähtökohtina olivat niin tekniset kuin viestinnälliset tavoitteetkin. KuVA: PuOLuSTuSVOIMAT ydinprosessit ja ydinpalvelut palveluarkkiteh Palveluarkkitehtuuri nähdään usein tietoteknisenä ratkaisumallina, jonka avulla tietojärjestelmät saadaan tarjoamaan modulaarisia, uudelleen käytettäviä palveluita käyttäjien tarpeisiin. Mutta palveluarkkitehtuuri antaa mahdollisuuden syvällisempäänkin muutokseen ajatustavoissa: Voisiko itse toiminta muodostua modulaarisista, uudelleenkäytettävistä palveluista, joita koostamalla saadaan muodostettua joustavia ja tilanteeseen mukautuvia prosesseja? ratkaisun avain on toimintaprosessien mallintaminen siten, että tehdään ero ydinprosessien ja ydinpalveluiden välille. Esimerkki hallinnon ydinprosessista, ydinpalvelusta ja tukipalvelusta. Ydinprosessi sisältää ne työtehtävät, joiden lopputuloksena syntyvät yrityksen tai organisaation aikaansaamat tuotteet ja palvelut eli lisäarvo asiakkaalle. Ydinpalvelut muodostuvat taas ydinprosessia välittömästi tukevien tehtävien muodostamista palveluista, joita voidaan pyytää missä hyvänsä ydinprosessin tehtävässä. Oleellista on tunnistaa ja jäsennellä prosessit ja palvelut oikealla yleisyyden tasolla, jotta palveluiden uudelleenkäytettävyys ja itsenäisyys voisivat toteutua.

9 ILMOITUSLIITE SOA 9 Kuva: Puolustusvoimat Aito hyöty käyttäjien houkuttimena Yhtenäinen intranet tulee Kosken mukaan olemaan yhteenkuuluvuuden, sitouttamisen ja johtamisen väline. Tieto tulee välittymään yhä paremmin koko Puolustusvoimiin. - SOA-ratkaisusta pitää olla aitoa käytännön hyötyä käyttäjälle, jotta hänet saadaan houkuteltua intranetin päivittäiseksi käyttäjäksi. Lisäksi palvelun tulee olla käyttäjäystävällinen. Meillä on lähdetty liikkeelle siitä, että peruskäyttäjän pitää pystyä käyttämään portaalia ilman erillistä koulutusta, Koski sanoo. Teksti: Päivi Piispa Puolustusvoimissa lähdettiin kokoamaan palveluita yhteen ja selkeyttämään viestinnän prosesseja SOA-ratkaisun avulla. Lähtötilanteessa käytössä oli 50 erilaista intranetiä, 350 tietojärjestelmää, 6000 sovellusta ja käyttäjää. - Uudessa ratkaisussa haluttiin koota yhteen lukuisat järjestelmät, jotka eivät keskustelleet keskenään. Tavoitteena oli luoda käyttöliittymä, johon nämä eri järjestelmät tuodaan kertakirjautumisen taakse, sähköisen viestinnän hankkeesta vastannut majuri Harri Koski Puolustusvoimista kertoo. Sekamelskasta haluttiin eroon myös viestinnällisesti. Yhdellä julkaisukerralla halutaan luoda materiaalia sekä sisäiseen että ulkoiseen verkkoon. - Jos työntekijämme tuottaa sisällön sisäiseen verkkoomme, miksei sama teksti kävisi myös ulkoverkkoon? Tietysti viranomaistoimijana meillä on tietosuojatarpeita, ja siksi ratkaisu onkin haasteellinen luoda, Koski sanoo. Sisällöntuottajien toimesta tuotetaan parhaillaan sisältöä, jotta julkaisu olisi mahdollista. Intranetin ja ulkoisen verkon sisällöntuotannon lisäksi samalta työpöydältä voi löytyä vaikkapa henkilöresurssijärjestelmä ja kalenteripalvelu. Torni-portaalin visuaalinen ilme Kosken mukaan järjestelmän pitää myös olla täysin valmis ennen käyttöönottoa, jotta käyttäjillä herää luottamus järjestelmää kohtaan. - Nykykäyttäjät eivät pelkää uusia järjestelmiä, mutta jos ensimmäisellä käyttökerralla järjestelmä ei toimi kunnolla, ensimmäinen askel lanseerauksesta eteenpäin on menetetty, Koski sanoo. Meillä on lähdetty liikkeelle siitä, että peruskäyttäjän pitää pystyä käyttämään portaalia ilman erillistä koulutusta tuurin perustana Ydinprosessi vastaa tyypillisesti yrityksen tai organisaation ydintehtävää: Yrityksen tuotteiden valmistus- ja toimitusprosessi, sairaalan hoitoprosessi tai viraston asiankäsittelyprosessi ovat esimerkkejä näistä ydinprosesseista. Oheinen esimerkki esittää tyypillistä julkisen hallinnon asiankäsittelyprosessia, jonka lopputuloksena on asiaa koskeva päätös. Prosessin tarvitsema ydinpalvelu on työntekijän suorittama yksittäinen työtehtävä, jota tarvitaan jokaisessa ydinprosessin vaiheessa. Työtehtäväpalvelu puolestaan on osaprosessi, joka käyttää arkiston palveluita. Palveluarkkitehtuurin mukaan palvelut ovat itsenäisiä, uudelleenkäytettäviä ja rajapinnoiltaan täsmällisesti kuvattuja. Esimerkiksi arkistopalvelun tarjoamat palvelut ja niiden sisällöt voidaan kuvata ja sopia niin täsmällisesti, että organisaatio voi halutessaan hankkia tarvitsemansa arkistopalvelut ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta. Varsinkin arkistoitavan aineiston digitalisoituessa tämä on houkutteleva vaihtoehto. Myös työntekijän työtehtävä ja siihen liittyvät pyyntö- ja vastausrajapinnat on mahdollista täsmällisesti kuvata palveluna. Tämä antaa mahdollisuuksia uusille toimintamalleille. Työtehtäväpalvelun pyyntö voi kohdistua toiseen organisaatioon esimerkiksi lausunnon pyytämistä varten asian valmisteluvaiheessa. Toisaalta työtehtäväpalvelun suorittaja saattaa olla jopa itse asiakas, esimerkiksi kunnallisen päivähoitohakemuksen tekevä perhe. Ydinprosessien ja niitä tukevien ydinpalveluiden kuvaaminen oikealla abstraktiotasolla antaa yritykselle tai organisaatiolle mahdollisuudet muovata prosessejaan joustavasti, verkottua uudella tavalla kumppaneidensa ja alihankkijoidensa kanssa ja sitoa asiakkaat aktiivisina toimijoina osallisiksi ydinpalveluiden tuottamiseen. Kirjoittaja: Timo Itälä Neuvonantaja Salivirta Oy

10 10 SOA ILMOITUSLIITE Kuva: snowkoala Konkreettista hyötyä SOA-ratkaisuista SOA-arkkitehtuuri ja yhdistelmäsovellukset tuovat yritykselle parempaa tietojen näkyvyyttä, liiketoiminnan joustavuutta ja auttavat tekemään älykkäämpiä päätöksiä. Teksti: Juhani Nurmi SOA-arkkitehtuuri voi tulla yritykselle ajankohtaiseksi silloin, kun halutaan parempaa tietojen näkyvyyttä koko organisaatiossa. Myös liiketoiminnan tarpeisiin ja tilaisuuksiin vastaaminen ja liiketoiminnan prosessien optimointi ovat tärkeitä prioriteetteja. - SOA on meille bisneslähtöinen toimintamalli. Sen päädraiverina tulee aina olla liiketoiminnan tarpeet. Mielestämme hyviä asioita SOA:ssa ovat nopea implementointi tehdyistä ratkaisuista sekä tarkka arkkitehtuuri. Eri tapahtumat ovat heti käytettävissä. Itse raportointi on tarkkaa ja reaaliaikaista. Lisäksi tilaustoimintaketju on täysin automatisoitu. Palvelulähtöistä raportointia Eltel Networksin liiketoiminnan kehityksen päällikkö Fredrik Löfberg kiittää SOA-ratkaisun palvelulähtöisyyttä. Kuva: Dejan Novakov ELTEL NETWORKS Yksi käyttöliittymä Jotta SOA:sta voidaan ottaa yrityksessä kaikki irti, sekä bisnes- että ITpuoli pitää sitouttaa täysillä mukaan itse prosessiin. - Pääprioriteettimme nyt ja aina on kuitenkin lisäarvon tuottamisessa asiakkaalle. On tärkeää, että eri integraatiotoimintojen suhteen noudatetaan yhteistä päämäärää ja selkokieltä. Asiakkaalla on vain yksi käyttöliittymä, jolla he pystyvät käsittelemään kaikkea tarvitsemaansa tietoa, Löfberg sanoo. Eltel Networks syntyi kun Fortum Oyj päätti luopua rakentamis- ja ylläpitotoiminnoista. Palveluihin kuuluu suunnittelu, rakennus, ylläpito, vian korjaus sekä lisäpalveluita sähkö-, tele-, yleis- ja teollisuusverkkojen omistajille. Yhtiön tärkeimpiin asiakkaisiin kuuluivat teleoperaattorit, laite- ja järjestelmätoimittajat, rautatieyhtiöt sekä sähkö- ja teleyhtiöt. Lähde: Eltel Networks Monta kokkia prosessissa Eltel Networksin toimitusjohtaja Juha Luusua myöntää auliisti, että SOA-integraatio voi olla monimutkaista. - Helppoja caseja ei ole olemassakaan. Intergraatio on usein teknologisesti haastavaa, koska prosessissa on mukana monta kokkia. Löysä ja välinpitämätön asenne ei johda mihinkään. Projektikoordinoinnissa kaikkien tulisi puhua samaa kieltä, Luusua tähdentää. Sähköistä läpinäkyvyyttä Kun liiketoiminnassa on mukana useita partnereita ja prioriteetteja, keskinäiset väärinkäsitykset saattavat vaarantaa prosessin. - Ei ole tietenkään kenenkään edun mukaista, jos asiakas joutuu maksamaan oppirahoja ja aikataulut paukkuvat. Aika on rahaa. Integraatio toimii mielestäni parhaiten silloin kun se on taustalla, eikä näy laisinkaan ulospäin. SOA:n edut piilevät sen sähköisessä läpinäkyvyydessä kaikille asianomaisille sekä joustavuudessa eri bisnescaseihin, Luusua sanoo. SOA SIG paikallinen osaamisyhteisö SOA SIG (Subject Interest Group) on Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n yhdeksäs ja tuorein alayhdistys - tänä keväänä tulee täyteen sen ensimmäinen toimintavuosi. Yhteisön tarkoituksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia vaihtaa kokemuksia ja tietoa palveluarkkitehtuurin periaatteista, menetelmistä, välineistä ja sovelluksista. Mukana on jo hyvä määrä asiasta kiinnostuneita ihmisiä eri tahoilta; jäseninä on niin loppukäyttäjiä, toimittajia kuin tutkijoitakin. Tilaisuuksissa on saatu aikaan hedelmällistä keskustelua niin palveluarkkitehtuuriin liittyvistä teoreettisista periaatteista kuin käytännön kokemuksistakin. Eräänkin jäsenen mukaan SOA SIG on hyvä foorumi käydä keskusteluita ja selkeyttää omaa kuvaa palveluarkkitehtuurista. Vuorovaikutusta laajennetaan jatkossa enemmän myös verkkoympäristöön. Osallistuminen osaamisyhteisön toimintaan on maksutonta kaikille Sytyke ry:n jäsenille. Seuraava tilaisuus Kokemuksia SOAnkäynnistä pidetään TKK:lla 3.4. Kuka tahansa voi myös liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle. SOA SIG:n verkkosivu on osoitteessa Teksti: Janne J. Korhonen, SOA SIG perustajajäsen

11 ILMOITUSLIITE SOA 11 Kilpailuetua palvelukeskeisellä arkkitehtuurilla Ixonosin ohjelmistotuotannon palvelukehys on suunniteltu projekti - toiminnan ja sovellusten elinkaaren hallintaan. Se perustuu alan standardeihin ja parhaisiin käytäntöihin, kuten SOA-ohjelmistoarkkitehtuuriin, ITIL-tietojarjes tel mien hallintaan, PMBOK-projektihallintaan sekä ohjelmisto kehityksen avoimuuteen ja ketteriin menetelmiin. Näihin perustuen asiakkaalle voidaan tarjota entistä tehokkaampia välineitä kilpailukyvyn parantamiseen sekä kustannustehokasta joustavuutta muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin. Lisätietoja Antti Kytömäki, puh Ixonos Oyj Verkottunut liiketoiminta kasvun lähteenä -aamuseminaari Liiketoimintaprosessien vaivaton muunneltavuus ja optimoitavuus ovat keskeisiä tekijöitä organisaation kilpailukyvyn ja kasvun kannalta. Verkottuvassa liiketoiminnassa myös sidosryhmien prosessit tulee voida liittää saumattomasti kokonaisuuteen. Organisaation toiminnan ketteryys voi olla uhattuna, mikäli sitä tukeva tietotekniikka ei ole riittävän joustava vastaamaan liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Liiketoimintaprosessien vapauttaminen sovellussiiloista koko organisaation käyttöön parantaa organisaation kykyä hyödyntää uudet liiketoimintamahdollisuudet ja mahdollistaa reagoinnin markkinoiden nopeisiin muutoksiin. Onko tämä mahdollista ja voidaanko se ratkaista ilman että kaikki olemassa olevat järjestelmät uudistetaan? Frends Technology ja Microsoft toivottavat sinut tervetulleeksi kuulemaan käytännön toteutuksia verkostoituneen liiketoiminnan rakentamisesta. Tilaisuus on tarkoitettu liiketoiminnan ja tietotekniikan kehityksestä vastaaville henkilöille. OHJELMA 08:00 Aamiainen 08:30 Tilaisuuden avaus Juha Karppinen, johtaja, Microsoft Oy 08:45 Verkostoitunut toimintamalli kasvun ja tuottavuuskehityksen lähteenä haasteita yritysjohdolle Martti Malmivirta, hallituksen puheenjohtaja, Eera Finland Oy 09:30 Tauko 09:45 Läpinäkyvät liiketoimintaprosessit kilpailutekijänä Fredrik Löfberg, kehityspäällikkö, Eltel Group Oy 10:15 Liiketoimintaprosessien automatisointi käytännössä Sami Tähtinen, teknologiajohtaja, Frends Technology Oy 10:45 Yhteenveto Aino-Maija Fagerlund, toimitusjohtaja, Frends Technology Oy Ajattele isosti. Toteuta helposti. 11:00 Tilaisuus päättyy Aika: Torstai , klo 8:00 11:00 Paikka: Nykytaiteen museo Kiasma, Mannerheiminaukio 2, Helsinki Ilmoittautumiset: Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.

12 12 SOA ILMOITUSLIITE SOA ei vesitä jo tehtyjä investointeja SOA-pohjaiseen järjestelmäintegrointiin siirtyminen huomioi ja hyödyntää täysin jo olemassa olevat järjestelmäratkaisut ja turvaa siten tehdyt investoinnit. Järjestelmäintegraatio, joka on joka tapauksessa tehtävä, kannattaa tehdä ajanmukaisilla, tehokkailla välineillä. Teksti: Päivi Remes Järjestelmäintegraatiosta on tullut jo liki mantra. Integroidut järjestelmät tehostavat yrityksen toimintaprosessia, sillä parhaimmillaan kerran syötetty tieto kulkee virheettömästi ja automaattisesti, ilman ihmistyötä, tilausvaiheesta, hankinnan järjestelmien, tuotannon tietojärjestelmien, toimituksen, laskutuksen ja reskontran tietojärjestelmien kautta kirjanpitoon asti. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää mm. liiketoiminnan kehittämisessä. - Usein SOA mainitaan uusien prosessipohjaisten järjestelmien yhteydessä, mutta tämä ei suinkaan ole se kaikkein yleisin SOAn hyödyntämistapa. Yhdeksän kymmenestä SOA hankkeesta on integraatiohankkeita, kertoo Oraclelta Jaripetri Kalske. Avoin lähdekoodi osana palveluarkkitehtuuria Palveluperusteisen arkkitehtuurin avulla yritykset voivat saada liiketoiminnallista ketteryyttä sekä säästää ITjärjestelmien elinkaarikustannuksissa. Avoimessa arkkitehtuurissa voi hyödyntää joustavasti sekä avoimeen lähdekoodiin että kaupalliseen lisenssiin pohjautuvia ohjelmistoja. Teksti: Kaisa-Maija Pitkäniemi Ennustetaan, että muutaman vuoden sisällä teknologian edelläkävijät hankkivat lähes puolet it-järjestelmistään palveluperusteisesti eri puolilta maailmaa. Ennustetaan myös, että vuoteen 2012 mennessä 80 prosentissa kaikista kaupallisista ohjelmistoista on hyödynnetty avoimen lähdekoodin eli ns. open source teknologiaa. Avoimen lähdekoodin lisääntyminen näkyy myös palveluperusteisen arkkitehtuurin käytössä. Yritysten on nähty siirtyvän entistä enemmän avointa lähdekoodia hyödyntäviin soa-ratkaisuihin. Ixonos Oyj:n Jari Kekkonen vahvistaa, että avoimen lähdekoodin teknologiaan perustuvat ratkaisut ovat erittäin käyttökelpoisia palveluperusteisessa arkkitehtuurissa. - SOA:aa ei saa kaupan hyllyltä, vaan se on joukko suunnittelu- ja toteutusperiaatteita, joiden pitkäjänteisen ja systemaattisen noudattamisen tuloksena voidaan saavuttaa merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä. IT-ratkaisut osaksi strategista suunnittelua SOA-mallin mukaisesti on mahdollista rakentaa vähemmän tuoteriippuvaista avointa arkkitehtuuria, jossa standardeihin perustuvia komponentteja voidaan helpommin vaihtaa ja muuttaa. -Tällä luodaan liiketoiminnallista ketteryyttä. Avoimen lähdekoodin ratkaisut ovatkin yleensä ensimmäisten joukossa toteuttamassa yleisesti hyväksyttyjä standardeja ja istuvat siksi hyvin osaksi SOA-arkkitehtuuria, toteaa Kekkonen. - Nykyisin IT-budjeteista iso osa menee ohjelmistolisensseihin, jolloin on syntynyt vasta kustannuksia, ei liiketoiminnallista lisäarvoa. SOAarkkitehtuuri mahdollistaa sekä parhaiden avoimen lähdekoodin että kaupallisten tuotteiden hyödyntämisen yhdessä, jolloin voidaan käyttää yhä isompi osuus kehitysbudjetista uusia prosesseja ja palveluita tukevien ratkaisuiden rakentamiseen, Kekkonen jatkaa. Kekkonen painottaa palveluperusteisen arkkitehtuurin roolia osana strategista suunnittelua. Hänen mukaansa palveluita tehdään liiaksi alhaalta ylös IT-vetoisesti, jolloin toteutuukin lähinnä yksittäisen projektin lyhyen aikavälin tarpeet. Näin saadaan hyvin harvoin aikaiseksi useita liiketoimintaprosesseja tukevia palveluita, mikä on kuitenkin yksi soa:n keskeisistä tavoitteista kustannussäästöjen ohella.

13 ILMOITUSLIITE SOA 13 Kuva: Isabel Massé Uudet sovellukset pystyvät kommunikoimaan vanhojen, jo olemassa olevien sovellusten kanssa. - Uudenlainen integrointitapa tuo myös vanhemmat järjestelmät uusien prosessien ulottuville, Kalske vahvistaa. Näennäisintegrointi historiaan - Kun asiakas varaa matkan netistä, varaustoiminnon käsittely voidaan tehdä joko manuaalisesti virkailijan toimesta tai reaaliaikaisesti SOAn avulla, jolloin tilaustapahtuma näkyy samanaikaisesti sitä käsittelevissä lentoyhtiön, hotellin ja matkatoimiston järjestelmissä, Kalske konkretisoi. SOA ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn järjestelmäteknologiaan. Tämä neutraalius mahdollistaa riippumattoman järjestelmien välisen vuorovaikutuksen ja lisää huomattavasti ohjelmistojen jälleenkäytettävyyttä. - Jos uusia toimintoja myöhemmin lisätään, ei tule tarvetta muutoksien tekemiseen palveluita käyttäviin sovelluksiin. SOA:an siirtymistä voi tarkastella myös muusta kuin konsernin tai yrityksen sisäisestä näkökulmasta. - Viranomaiset vaativat enenevässä määrin organisaatioilta läpinäkyvyyttä ja standardeja rajapintoja yrityksen tietoihin, Kalske muistuttaa. Täysi hyöty irti SAP-investoinneistasi SAP:n tarjoamat järjestelmäpalvelut taipuvat yrityksen koon tai käyttötarpeen mukaan. Niinpä myyntimies voi keskittyä ydinosaamisalueeseensa, myyntiin. SAP Enterprise SOA mukautuu helposti hänen tarpeisiinsa ja sen avulla voidaan muokata myyjälle oma, helppokäyttöinen käyttöliittymä. Mikä parasta käyttöliittymään voidaan kirjoittaa erillinen käsikirjoitus IT-ekspertille. Kun myyjät, yrityksen sisäisen organisaation avainhenkilöt ja yrityksen tärkeimmät yhteistyökumppanit pääsevät kaikki sähköisesti tarkastelemaan reaaliaikaista dataa omasta näkövinkkelistään, omalle kielelleen muokattuna, voidaan puhua aidosti räätälöidystä, toimivasta ja kustannustehokkaasta yhteistyöstä. - SOA:lla pystytään laajentamaan jo investoitujen SAP-järjestelmien ja prosessien käyttöä ja yhdistelemään niitä myös partnereiden tuottamiin järjestelmiin. Sitä kautta saamaan huimasti lisähyötyjä irti, sanoo SAPin tuotepäällikkö Eero Koskinen. Mukaan uusia käyttäjäryhmiä SOA-arkkitehtuurin myötä yrityksen sisäinen toiminta tehostuu, mutta erittäin olennaisia hyötyjä tulee myös laajennetusta käytöstä. - SOA:n avulla SAP-järjestelmät taipuvat uusille käyttötavoille. Esimerkiksi vakuutusasiakkaat voivat kirjata vahinkotapahtumansa suoraan SAP-järjestelmään netissä tietämättä ollenkaan olevansa tekemisissä SAP-järjestelmän kanssa. Ne taipuvat helposti myös mukaan liitettäville kokonaan uusille käyttäjäryhmille kuten partnereille tai loppuasiakkaille, Koskinen hehkuttaa. SAP Enterprise Services ovat verkkopalveluita, joista organisaation myyntihenkilöstön tulee ymmärtää vain olennainen: se, että ne helpottavat selkeästi heidän työtään ja nopeuttavat ajantasaista yhteydenpitoa eri osapuolten välillä. -SAP Enterprise SOA mahdollistaa esimerkiksi myyntihenkilöstölle räätälöidyn käyttöliittymän luomisen, pienille myyntikont- toreille yksinkertaisen ja isoille täydet mahdollisuudet sisältävän käyttöliittymän. Mahdollisuudet ovat moninaiset. Yksi hyvä esimerkki SAP-SOAplatformista ovat tutut Adoben interaktiiviset PDF-lomakkeet: käyttäjä täyttää näppärästi esimerkiksi työnhakulomakkeelle avaintietonsa ja ohjelma viipaloi ja siirtää tallennetut tiedot standardoidusti edelleen HR-osastolle ja myöhemmin kirjanpitoon suoraan hyödynnettäväksi. SAP SOA:a voidaan kutsua myös kielitulkiksi liiketoimintayksikön ja IT-yksikön välille. - Sama tieto voidaan kuvata joko selkokielisenä tai ns. komentojonona aivan käyttäjästä riippuen. Lisäinfoa jokaiselle Lisätietoa löytyy helposti netistä osoitteesta sdn.sap.com > Enterprise SOA (katso myös BPX-osio BPX = Business Process expert)

14 14 SOA ILMOITUSLIITE Kuva: Franziska Richter SOA-prosessi Kysymyksiä asiantuntijoille Palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin siirryttäessä eteen voi tulla ongelmia. Ohessa on kysymyksiä, joita voit esittää itsellesi tai muille organisaatiosi asiantuntijoille, jos hankkeesi edistyminen takkuaa. Kysymykset on kerännyt kehityspäällikkö Samuel Rinnetmäki Eläketurvakeskuksesta Tuntuuko palvelukeskeisyyteen siirtyminen hallitsemattomalta? Minkälainen visio ja mitä tavoitteita SOA:lle on asetettu? Edistetäänkö yhteistä arkkitehtuuria ja osaamisen kasvattamista riittävin resurssein? Sitoutuvatko kaikki uusien ratkaisujen käyttöönoton ja vanhoista luopumisen aikatauluihin? Onko yksittäisille palveluille määritetty vastuutahot ja hallinnointimallit? Minkälaisia ovat palvelujen versiointikäytännöt? Onko uudelleenkäytettävien palvelujen suunnitteleminen hankalaa? Tuntevatko kaikki yleiset linjaukset ja valitut standardit? Voidaanko suunnittelussa hyödyntää ajantasaista informaatioarkkitehtuuria? Löytyvätkö kaikille yhteiset käsitteet teknisesti mallinnettuina yleisestä sanastosta? Tietävätkö kaikki, milloin pitää panostaa suorituskykyyn ja milloin yleiskäyttöisyyteen? Onko keskeiset ohjeet koottu helppolukuiseksi ohjeistoksi? Törmätäänkö toteutuksessa teknisiin ongelmiin? Voidaanko uusien palvelujen rakentamista yksinkertaistaa yleisen kehysratkaisun avulla? Hallitsevatko toteuttajat sekä taustajärjestelmien että palveluväylän teknologian? Tarvitaanko yhden palvelun toteutuksessa useamman kuin kahden teknologian osaamista? Dokumentoidaanko esiintyvät ongelmat ja niiden ratkaisut? Onko testaukseen ja ongelmien selvittelyyn varattu riittävästi aikaa? Eikö palveluarkkitehtuuria oteta käyttöön? Nähdäänkö koko organisaatiossa uudelleenkäytettävien palvelujen hyödyt? Osataanko alkuvaiheen kustannukset nähdä investointeina tulevaisuuteen? Onko SOA nähty vain teknisenä asiana? Palkitaanko uudelleenkäytettävien palvelujen tarjoajia ja käyttäjiä? Ovatko palvelut löydettävissä esim. palvelurekisterin avulla?

15 ILMOITUSLIITE SOA 15 käyntiin mentoroinnilla Kun organisaation tietojärjestelmät muutetaan SOAarkkitehtuurin mukaisiksi, samalla myös organisaation toimintatavat saattavat uusiutua. Mentori auttaa organisaatiota SOA-ratkaisun käyttöönottoprojektissa ja samalla organisaation toimintatapojen kehittämisessä. SOA-ratkaisussa pohditaan tietojärjestelmien kehittämistä koko organisaation laajuisesti, ei vain tietojärjestelmien osalta. Ratkaisun käyttöönoton myötä saattaa tulla esiin organisaation kehitykseen liittyviä kysymyksiä ja muutoksia. Mentori voi auttaa organisaatiota muutoksessa. Mentoroinnin avulla käydään läpi avainkysymykset. Mentorin kanssa voi myös pohtia sitä, saadaanko SOA:lla todella etua aikaisempaan järjestelmään verrattuna, asiantuntija Sakari Olli Tieturi Oy:stä kertoo. Mentorointi on tapa kehittää organisaatiota, sen toimintatapoja, tuotteita tai palveluita. Mentori ei ole konsultti eikä kouluttaja, vaan esittää valmiiden vastausten sijaan kysymyksiä, joiden avulla organisaatio voi viedä kehitysprosessia askeleen eteenpäin. Organisaation jäseniä autetaan ymmärtämään erilaisia muutostarpeita ja löytämään niihin ratkaisuja. Parhaimmillaan mentorin rooli voi olla pieni, Olli toteaa. Hiljainen tieto esiin Organisaation ulkopuolinen henkilö on paras valinta mentoriksi, jotta prosessi olisi avoin ja jännitteetön. Mentorointi voi avata järisyttäviä kysymyksiä organisaation toimintamalleista, ja näitä voi parhaiten esittää organisaation ulkopuolinen henkilö. Mentorin onnistuessa hän saa parhaimmillaan houkuteltua yrityksen hiljaisen tiedon käyttöön. Kehitysprojektiin liittyvä osaaminen, työ ja äly jäävät mentoroinnissa aina asiakkaalle, Olli muistuttaa. Kehitysprosessi on pitkä Kehitystyön onnistumisen edellytys on, että organisaatiolla on tahtotila. Kehitystyötä tekee usein tiimi, jonka apuna mentori on. SOA-ratkaisun mukanaan tuoma kehitysprosessi on pitkä, eikä kyse ole lyhyen aikavälin investoinnista. Myös siihen liittyvä mentorointiprosessi on aina monivaiheinen ja syvällinen vuorovaikutussuhde. Mentori voi auttaa myös luomaan käytännön pelisääntöjä organisaation SOA-ratkaisuun. - Organisaatiossa on esimerkiksi päätettävä, miten SOA:sta aiheutuneet kustannukset jaetaan, ja pohdittava omistajuudet sekä versioinnit uudelleen, Olli kertoo. Informaatioteknologiasta strategista etua IT Barometri tutkimus paljasti, että suomalaisyritykset käyttävät informaatioteknologiaan huikeat 4,5 prosenttia liikevaihdostaan ja että sille haetaan organisaatioissa yhä strategisempaa roolia. Informaatioteknologian merkitys kilpailutekijänä kasvaa vastaajien mukaan jatkossa entistä enemmän. Sitä, että IT:tä osataan hyödyntää tehokkaasti innovoinnissa ja uusien liiketoimintojen kehittämisessä pidetään erittäin tärkeänä. Tähän tehtävään myös kaivataan jatkossa lisää henkilöstöä. Tulevaisuuden IT-ammattilaisen toivotaan kykenevän hyödyntämään teknologiaa uuden kehittämisessä ja yhdistämään teknisen ja liiketoimintaosaamisen. Tietotekniikan liiton tutkimus paljasti, että IT- ja liiketoimintajohto näkevät IT:n mahdollisuudet eri tavoin. Liiketoimintajohto näkee IT:n mahdollistamat uudet innovaatiot ja kilpailuedun selvästi tärkeämpinä kuin IT-johto. Molemmat korostivat tutkimuksessa IT:n merkitystä asiakastyytyväisyyden ja kustannussäästöjen tuottajana. 55 prosentissa yrityksistä IT-strategian kerrotaan olevan olennainen osa liiketoiminnan kehittämistä. Kuitenkin vain 29 prosentissa yrityksistä IT-johtaja on yrityksen johtoryhmän jäsen. Lähde: Tietotekniikan liitto, Liiketoimintajohto näkee IT:n mahdollistamat innovatiiviset toimintatavat selvästi tärkeämpinä kuin IT-johto. SOA-päätökset isoja strategisia päätöksiä SOA-arkkitehtuuriin satsaaminen yrityksissä ei ole vain sarja yksittäisiä tietoteknisiä hankintapäätöksiä. On luotava myös tietoinen strategia ja visio siitä miten uutta menetelmistöä ja teknologiaa otetaan käyttöön parhaiten ja tehostetuimmin. - Kun SOA-strategia on paikallaan, johdon on varmistettava, että myös keinot sen saavuttamiseen on oltava olemassa. Tämä vaatii sen, että sovelluskehitysprosessi liiketoimintaprosessien mallinnuksesta palveluiden toteutukseen ja testaukseen toimii. - Ketju on myös automatisoitava asianmukaisesti. Nykytilanteessa siinä on usein vielä liikaa manuaalisia osioita Wordeineen ja Exceleineen, RP5 Softwaren toimitusjohtaja Ella Haapiainen määrittelee. SOA:n puitteissa uudet sovellukset pystyvät kommunikoimaan vanhojen, jo olemassa olevien sovellusten kanssa, jolloin myös yritysten tietojärjestelmien jälleenkäytettävyys ja läpinäkyvyys lisääntyvät merkittävästi. - Tämä on se kohta, jossa RP5 yrityksenä tarjoaa palveluitaan. Minkälainen ratkaisun kannattaisi olla, miten uudet välineet ja menetelmät saadaan tehokkaasti käyttöön ja miten välineitä parhaiten sovelletaan tietyssä tilanteessa. - Tärkeää on jo varhaisessa vaiheessa päättää katsooko kokonaisuutta yksityiskohtina ja tekee hankintoja tilkkutäkkimäisesti vai näkeekö hankintaprosessin isona strategisena päätöksenä, RP5:n Rami Talme selvittää. Haapiainen ja Talme ovat havainneet yritysten tulevan SOA-konsultaation piiriin hyvin erilaisista lähtökohdista ja jokainen asiakas on erilainen. - RP5 tulee mukaan kun strateginen päätös SOA:sta on tehty. Katsomme yhdessä miten SOA-visio realisoidaan ja aloitamme liiketoimintatarpeista ja liiketoimintaprosessien mallintamisesta, Haapiainen sanoo. - Kyseeseen tulee mikä tahansa toimiala, iso tai pieni SOA-ratkaisu. Tärkeintä on, että halutaan kyetä toimimaan tehokkaasti muuttuvassa ja dynaamisessa maailmassa. On olennaista lähteä ripeästi liikkeelle keräämään konkreettisia kokemuksia SOA-vision realisoinnista, Talme linjaa. Strategisena ratkaisuna SOA on omiaan kohentamaan myös työssäjaksamista. - Onnistuneen ratkaisun avulla henkilökunnan osaamista ja tietotaitoa päästään hyödyntämään paremmin. Tiedonhallintaprosessi on nopeampi ja hankalat manuaaliset osat siitä poissa. - Työtekijöiltä vaaditaan nykyään paljon, samaa pitää vaatia myös tiedonhallintajärjestelmiltä. Onnistunut SOA-vision jalkautus tuottaa tyytyväisyyttä henkilöstössä ja ihmiset saavat onnistumisen elämyksiä, Haapiainen uskoo. - SOA tarjoaa myös helposti tulkittavaa metriikkaa siitä mikä liiketoiminnassa toimii ja mikä ei. Tältä pohjalta uusien päätöksien teko helpottuu merkittävästi, Talme muistuttaa. Ella Haapiainen ja Rami Talme RP5:n ydinosaaminen on sovelluskehityksen tehostaminen, liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Tiimin kokemus on syntynyt vuosien varrella vaikeusasteeltaan erilaisten projektien kanssa toimiessa, pienistä projekteista massiivisiin monimaa-projekteihin. Yrityksemme arvot ovat: - Tinkimätön keskittyminen asiakkaan onnistumiseen - Vastuullisuus ja ammattitaitoisuus kaikessa toiminnassa - Pitkäjänteinen ja kestävä yhteistyön kehitys - Yksilöllisyys jokaisessa projektissa - Kunnianhimoinen osaamisen kehittäminen Lisätietoja:

16 16 SOA ILMOITUSLIITE

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen Agenda Fenix-hankkeen esittely Arkkitehtuuri lyhyesti Kuntalaistili

Lisätiedot

Yhteinen opintohallinnon järjestelmä

Yhteinen opintohallinnon järjestelmä Yhteinen opintohallinnon järjestelmä Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto, Helsinki 1.2.2008 Sami Hautakangas tietojärjestelmäpäällikkö Valmistelevia vaiheita OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategia

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa JHS-seminaari, Säätytalo Marko Monni Tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Agenda Nykytila Tulevaisuus Miksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja?

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Golli-projektin esittely

Golli-projektin esittely Golli-projektin esittely Onnistunut projekti tapahtuma Eteläranta 10 Elina Santamäki, Head of GS1 System, GS1 Finland Oy 22.04.2016 Elina Espoo Sosionomi SOK Tytär Opinnot LUT GS1 Finland Golli GO LIVE

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy 1 2 TAUSTAA: Asian- ja dokumenttienhallinnan rooli toiminnan tehostamisessa ja kokemuksia

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry EduCloud ncloud Rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien rakentaminen JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä

Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä Tavoitteena integraatio yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen muutoksen ytimessä FinDRG-verkostohankkeen kick-off-tilaisuus 7.9.2016 Johtaja, sosiaali ja terveys Sote- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee DIGILOIKKA-YÖRUKKASN HDOUS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMAKSI 29.1.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa Nurmi ja

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria CASE: Metropolia 31.10.2012 Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Aiheet Tietojärjestelmien integrointi Integrointiin liittyvät

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Onko tilaaja-toimittaja -malli tullut tiensä päähän - sellaisena kuin sen tunnemme? Tomi Dahlberg. CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. Onko tilaaja-toimittaja -malli tullut tiensä päähän - sellaisena kuin sen tunnemme? Tomi Dahlberg. CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy Onko tilaaja-toimittaja -malli tullut tiensä päähän - sellaisena kuin sen tunnemme? 30.3.2011 Tomi Dahlberg 1. Sisältö Miten tässä näin pääsi käymään? Olipa kerran ja mitä sitten tapahtui?

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Ketteryydestä muutamien esimerkkien kautta eli mitä voimme

Ketteryydestä muutamien esimerkkien kautta eli mitä voimme Ketteryydestä muutamien esimerkkien kautta eli mitä voimme oppia Tarzanista ja jazz-yhtyeestä Ketterä toiminta on aina ihmisten toimintaa. Kehitettäessä ketteryyttä on hyvä tarkastella prosessien takana

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

IT ja metsä vuonna 2010-5 väittämää

IT ja metsä vuonna 2010-5 väittämää Mikko Lehikoinen, Kesla OYj Metsäalan tulevaisuusseminaari 2: Teknologiasta sosiaalisiin innovaatioihin metsätalouden uudet toimintamallit 1.6.2004 Tampereen yliopisto, Pinni Brakennus, luentosali B 1100

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi JHS-seminaari 5.4.2005 Jukka Ahtikari Yhteentoimivuus muodostuu eri osa-alueista Yhteentoimivat palvelut Organisatorinen käyttäjät, prosessit,

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa haja-ajatuksia. Hankkeen loppuseminaari, Varatoimitusjohtaja Timo Reina

Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa haja-ajatuksia. Hankkeen loppuseminaari, Varatoimitusjohtaja Timo Reina Eurooppalaiset hallintojärjestelmät vertailussa haja-ajatuksia Hankkeen loppuseminaari, 20.9.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Yleistä Eurooppalainen tai pohjoismainenkaan vertailu ei ole helppoa. Näissä

Lisätiedot

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Ulos taantumasta tietotekniikkaa hyödyntämällä 17.12.2013 TTL ry ja Tomi Dahlberg 1 Mikä on IT-barometri-tutkimus? Tietotekniikan Liitto ry:n vuosittainen

Lisätiedot

Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä. Kiukkonen Erno

Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä. Kiukkonen Erno Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä 1 Kiukkonen Erno 07.06.2016 Pankit kahden rintaman välissä FINTECH Säätely lisääntyy Uudet toimijat tulevat markkinoille 2 Esimerkki pankkien

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa

Thinking Business. Tulevaisuus 2. Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa 1 Thinking Business Tulevaisuus 2 Liiketoimintakriittiset salkunhallinnan soveltamisalueet ja innovaatioiden lähteet tulevaisuudessa Riskienhallinta 3 Riskienhallinta ja sen merkitys strategisessa salkunhallinnassa

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA Perustettu 1994, listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ToimipaikatSuomessa, Virossa, Slovakiassa, Saksassa,

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

IT- ja digitalisointibarometri 2015 - tulosten julkistus. Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä?

IT- ja digitalisointibarometri 2015 - tulosten julkistus. Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? IT- ja digitalisointibarometri 2015 - tulosten julkistus Miten palauttaa Suomi digitalisaation edelläkävijäksi johtamista kehittämällä? IT-barometri on nyt IT- ja digitalisointibarometri Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot