Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS"

Transkriptio

1 Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015

2

3 Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu muodostuu - ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta, kaupunginkansliasta, konserniohjauksesta ja tilapalveluista sekä lomituspalvelusta. Lomituspalvelu tulee uutena Maaningan kuntaliitoksen myötä. Maaningan kunnan hallinnoimana Sydän-Savon lomituspalvelu on järjestänyt lomituspalveluja 16 kunnan ja kaupungin alueella. Tilapalvelut/tilakeskus on taseyksikkö, joka käsitellään konsernipalvelun jälkeen omana kohtana. Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Toimintatapana on tiivis yhteistyö ylimmän johdon, palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten kanssa asioiden valmistelussa. Konsernipalvelu tukee keskitetysti kaupungin strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii osaltaan kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä ja arvioinnista. Se tuottaa palvelualueille ja muille Kuopion konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteisöille hallinto-, -, henkilöstö-, tietopalvelu- ja omistajaohjauspalveluita sekä ohjausta. Lisäksi tuotetaan erilaisia asiantuntija-, kehittämis- ja muita tukipalveluita. Konsernipalvelu vastaa kaupunkikonsernin rahoituksesta sekä kaupunkitasoisesta tietohallinnon ohjauksesta. Lomituspalvelut turvaavat maayrityksen keskeytymättömän toiminnan yrittäjän loma-ajaksi sekä saada sijaisapua siksi ajaksi, jona maayrittäjä on sijaisavuntarpeessa. Lomituspalvelussa on vakinaista henkilöstöä yhteensä n TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kunta kiristyy edelleen ja kunnallisten palvelujen tuottavuusvaateet kasvavat. Tämä haastaa sekä suunnittelua että -seurantaa. Talouden tasapainottamistoimista ja tuottavuuden parantamistavoitteista johtuen palvelualueet tarvitsevat yhä enemmän tukea esim. tiedon saannissa ja osaamisen kehittämisessä. Vuoden 2015 alusta todennäköisesti voimaan tuleva kuntalain muutos lisää paineita kuntatalouden tasapainottamiseen ja korostaa erityisesti konsernitasoista talouden hallintaa. Kuntalain muutoksessa näkyy konserninäkökulma mm. omistajaohjausta ja konserniohjeita koskevassa sääntelyssä. Keskeistä omistajaohjauksessa on se, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksella tullee olemaan vielä hahmottamattomia vaikutuksia kuntatalouteen ja hallintoon. Työvoimaa poistuu työmarkkinoilta enemmän kuin sinne tulee uutta. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Kuntien henkilöstömenoissa ei tapahdu reaalikasvua eikä henkilöstömäärä kasva. Työhyvinvoinnin edistäminen ja eläkemenojen hallinta korostuvat samoin kuin työurien pidentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy. Palkkausjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen on siirtynyt kuntien vastuulle. Johtamista tukevan seurannan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Muita ajankohtaisia teemoja ovat sähköisen asioinnin vahvistaminen, kunta alan työnantajaimagon parantaminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja Kunta Rekry- ja Kunta HR järjestelmien käyttöönoton laajentaminen. Kuntarakenteen muutoksen myötä kaupungin asukasluku ja maantieteellinen pinta ala sekä henkilöstö kasvavat. Kuntaliitoksien valmistelu ja selvittely työllistää. Vuoden 2015 alussa Maaningan kunta liittyy Kuopioon ja vuoden 2017 alussa Juankoski. Kuntajakoselvityksiä tehdään Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa. Vuosia koskeva EU:n rakennerahastokausi alkaa täydellä teholla vasta Rakennerahastoja ja myös muuta kehittämisrahoitusta pyritään hyödyntämään kaupunkiorganisaation kehittämisessä omien kehittämisresurssien pienetessä. Samalla kehittämistä myös kohdennetaan vaikuttavammin Konsernikokonaisuus laajenee ja muuttuu entistä monipuolisemmaksi, jolloin omistajaohjauksen ja yhteisten konsernipalvelujen merkitys kasvaa. 1

4 TUOTTAVUUTTA LISÄÄVÄT TOIMENPITEET Konsernipalvelu voi kehittää omaa tuottavuutta, mutta vaikuttaa myös omalla toiminnallaan palvelualueiden tuottavuuden kasvuun. Henkilöstömenoissa säästäminen ja yhteinen tilaratkaisu. Eläköitymisen tai muun poistuman kautta avoimeksi jääviä tehtäviä ei pääsääntöisesti täytetä, vaan työtehtävät järjestellään uudelleen konsernipalvelun yhteistyössä. Kaupunginkanslialle, työnantajapalvelulle ja - ja strategiapalvelulle tutkitaan yhteinen tilaratkaisu, jolloin henkilöstön yhteiskäyttöä voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Paperinkäytön, tulostuksen ja painatuksen vähentäminen kaupunkitasoisesti. Optimoidaan tulostuksenhallinta ja tarkoituksena on siirtyä vaiheittain sähköiseen kokouskäytäntöön sekä järjestää kopiointi- ja painatuspalvelut tarpeen mukaisiksi. Ammatillisen kuntoutuksen toteuttaminen ja varhemaksujen pienentäminen. Rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jolla varhemaksuja saadaan pienennettyä. Kokeiluprojekti pyritään toteuttamaan ulkopuolisella kehittämisrahoituksella ja päätös jatkosta tehdään tulosten perusteella. Varhemaksuissa on suuri säästämispotentiaali. Sähköisten palvelujen kehittäminen. Maksuliikenneprosessien ja HR-prosessien kehittäminen yhteistyössä Kuhilas Oy:n kanssa. TOIMINNAN PAINOPISTEET Talouden tasapainottamisen tukeminen: suunnittelu ja seurantajärjestelmän uudistaminen myyntilaskutusprosessin kehittäminen tavoitteena parempi saamisten hallinta tiedolla johtamisen tukeminen johdon tietojärjestelmä ja controllertuki projektihallinta ja projektien tukeminen antamalla asiantuntijatukea mm. tuottavuutta kehittäviin hankkeisiin kuntaliitosten käytäntöönpano sekä sovitut kuntarakennetta koskevat selvitykset Henkilöstöohjelman täytäntöönpanoennakoiva henkilöstösuunnittelu: henkilöstöjohtamistaitojen kehittämisessä tukeminen henkilöstötyön tuottavuuden parantamisessa tukeminen rekrytoinnin ja sisäisen liikkuvuuden kehittäminen sekä varautuminen henkilöstön saatavuuteen johtamista tukevan henkilöstötiedon tuottaminen työhyvinvoinnin johtaminen ja edistäminen kannustavan palkkausjärjestelmän käyttöönottamisen tuleminen. Strateginen maankäytönsuunnittelu: Savilahden alueen kaavoituksen tukeminen Tahkon alueen kaavoitus yritystoiminnan riittävän tonttitarjonnan ja täydennysrakentamisen edistäminen palvelurakenteen kehittäminen kaupunkirakenteen suunnittelu maaseutualueiden lupa-asioiden valmistelu. Omistajaohjauksen tehostaminen ja yhteisten konsernipalvelujen kehittäminen: omistajaohjauksen tuen kehittäminen maastoutetaan konserniohjeiden ja hyvän hallintotavan käyttöönotto tehostetaan yhteisten konsernipalvelujen käyttöä konserniyhteisöjen tuottamien tukipalveluiden kustannusten hallinta ja tuottavuustavoitteet arvioidaan tehtyjen palvelujen tuottamistapamuutosten vaikuttavuutta ja tuottavuutta 2

5 TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Henkilöstön vähentyessä lisähenkilöstöä ei rekrytoida vaan tarve hoidetaan tehtäväkuvia järjestelemällä ja keskittymällä olennaisen tekemiseen. Tehtäväkuvien muuttuessa osaamista täydennetään tarvittaessa. Yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään konsernipalvelun vastuualueiden ja vetovoimaisuuden palvelualueen kesken. Eläkkeelle jäävien henkilöiden tehtävät järjestellään pääosin sisäisesti. Turvallisuus- ja valmiustehtävien järjestäminen kaupunkitasoisesti joudutaan resurssoimaan siinä vaiheessa, kun tehtäviä hoitavat henkilöt eläköityvät. Esimiesten henkilöstöjohtamistaitojen parantaminen erityisesti henkilöstösuunnittelussa, työhyvinvointijohtamisessa ja kannustamisessa. Lisäksi parannetaan jatkuvasti henkilöstön työyhteisötaitoja. Konsernikokonaisuuden muuttuessa vaaditaan oikeudellisten, taloudellisten ja toiminnallisten asioiden koulutusta ja seuraamista. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Osaamistarpeet täytetään pääosin sisäisin järjestelyin ja keskinäisen yhteistyön avulla. Turvallisuus- ja valmiustehtäviin osaamista joudutaan mahdollisesti hakemaan ulkoisen rekrytoinnin kautta. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Tehtävät hoidetaan pääosin omana työnä. Suurimmat palvelujen ostot liittyvät Istekki Oy:ltä hankittaviin ict-palveluihin ja Kuhilas Oy:ltä hankittaviin henkilöstö-, - ja hallinnon palveluihin. Erityistä asiantuntemusta vaativaa työtä ostetaan tarvittaessa kuten esim. yhtiöittämiseen liittyvissä selvityksissä. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset menestystekijät Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tonttitarjonnan riittävyys ja monipuolisuus Saavutettavuus ja logistiikka Kampuskärkihanke Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto. Kasvusopimukseen saadaan sovittua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen. Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Laaditaan seuraavat osayleiskaavaehdotukset: Pieni Neulamäki, Hepomäki, keskusta, kaupan osayleiskaavaehdotus. Tuetaan kasvuohjelman toteutumisessa Kasvuohjelma Kasvuohjelma Osallistutaan Savilahden kampusalueen jatkosuunnitteluun. Kasvuohjelma 3

6 Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne. Asuntotonttien tarjonta Asuntotonttien tarjonta mahdollistaa Kuopion kaupungin kasvun ja noin asunnon vuosittaisen rakentamisen Laaditaan Neulaniemen osayleiskaavaluonnos. Kasvuohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Laaditaan Rauhalahden osayleiskaavaluonnos. Paikallisdemokratiamallin kehittäminen yhteistyössä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Selvitetään osallistuvan budjetoinnin mallia (kuntalain muutos) Täydennysrakentamista suunnataan kaupunginosiin, joissa se ei edellytä palvelujen lisärakentamista vaan tukeutuu päätettyjen verkostosuunnitelmien mukaiseen palvelutarjontaan. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen Kasvuohjelma Kehitetään sähköistä asiointia. Tuottavuusohjelma Palvelu- ja hankintaohjelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tilikauden tulos Talous on tasapainossa valtuustokauden lopussa. Kehitetään edelleen toiminta-, henkilöstö- ja tietojen raportointia ja suunnittelua (uusi johdon raportointi). Tuetaan palvelualueita ulkoisen rahoituksen saamisessa keskeisiin kehittämiskohteisiin. Tuottavuusohjelma Tuottavuuden kehittyminen Palvelutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Vuoden 2015 henkilöstökoulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Tuetaan esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaas- Tuottavuusohjelma 4

7 Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. sa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa ja johtamisessa (Tiedolla johtaminen) Parannetaan viestintää tilanteesta koko henkilöstölle Kehitetään maksuliikenne- ja HR-prosesseja yhteistyössä Kuhilaan kanssa. Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Vähennetään turhaa paperinkäyttöä optimoimalla tulostusta, siirtymällä sähköiseen kokouskäytäntöön. Haetaan yhteinen tilaratkaisu konsernipalvelulle (työnantajapalvelu, kanslia, - ja strategiapalvelu), siten että toiminta on yhteisissä tiloissa vuoden 2016 alusta lukien. Tuottavuusohjelma Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla Tiivistetään tilankäyttöä siltä osin kuin se on mahdollista. Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin edellyttäen, että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Laaditaan korsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Tuottavuusohjelma Kriittiset menestystekijät Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta Istekin palvelusopimusten täydentäminen liitteineen. Jatketaan SHP:n tuottavuushankkeessa sekä yhteistyötä muiden omistajatahojen kanssa. Hankintojen hallinta Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma 5

8 Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Liikelaitosten, Liikelaitosten, yhtiöiden Liikelaitosten ja konserni- Servican tuottamien tukipal- Tuotta- yhtiöiden ja kuntayhtymien ja kuntayhyhtiöiden tuottamien tukivelujen kustannusten hallinta vuusohjel- palvelukyky tymien toiminnan palvelujen kustannuskehitys ja toiminnan tuottavuuden ma ja kustantymien nustehokkuus tuloksellisuus ja tuottavuus tukee kaupungin talou- den tasapainottamistavoitetta. Haetaan ratkaisut, joilla kasvun seuraaminen Tilaajatoiminnan kehittäminen: Servican saadaan terveelle pohjalle Kerätään arviointi ja vertailutietoa Servican tuottamien tukipalveluiden kustannuskehityksestä ja verrataan sitä edellisiin vuosiin sekä markkinoilla oleviin hintoihin. Hinnankorotusvaatimukset pitää aina avata; mitkä kaikki tekijät vaikuttavat vaadittavaan hinnan korotukseen. Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Jatketaan omistajaohjuksen vahvistamista. Jatketaan konserniohjeiden ja hyvän hallintotavan maastouttamista. Tarvittavien konsernirakenteen muutosten valmistelu tehdään omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Tuottavuusohjelma Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Parannetaan poikkihallinnollisten tiimien (työnantaja-, hallinto- ja tiimit) yhteistyötä. Kehitetään konsernipalvelun keskinäistä työskentelyä. Tuottavuusohjelma 6

9 KONSERNIPALVELU (Bruttositovat määrärahat) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TA Muutos-% Ta14-Ta15 Myyntitulot ,4 % Tuet ja avustukset ,9 % Vuokratulot ,0 % Muut toimintatulot ,0 % TOIMINTATULOT ,1 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä ,3 % Muut henkilösivumenot ,8 % Henkilöstömenot yhteensä ,7 % Palvelujen ostot Muut palvelujen ostot ,2 % Palvelujen ostot yhteensä ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Vuokramenot ,4 % Muut toimintamenot ,6 % TOIMINTAMENOT ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % Bruttositovien avainprosessien arvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus Konsernipalvelun palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Talous- ja strategiapalvelu ,6 % 32,7 % Työnantajapalvelu ,3 % 18,5 % Strateginen maankäytönsuunnittelu ,9 % 10,3 % Kaupunginkanslia ,1 % 36,0 % Konserniohjaus ja tilapalvelu ,0 % 2,5 % Yhteensä % 100 % 7

10 KONSERNIPALVELU / LOMITUSPALVELUT (Nettositovuus) TULOSLASKELMAOSA TA 2015 Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot 0 Muut toimintatulot TOIMINTATULOT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot Palvelujen ostot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Siirtyy Kuopion kaupungille kuntaliitoksen myötä. Nettositovien osaprosessien arvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus Konsernipalvelun palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Lomituspalvelut ,0 % 100,0 % Yhteensä % 100 % 8

11 KONSERNIPALVELU YHTEENSÄ (Informatiivinen) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TA Muutos-% Ta14-Ta15 Myyntitulot ,6 % Maksutulot Tuet ja avustukset ,4 % Vuokratulot ,0 % Muut toimintatulot ,9 % TOIMINTATULOT ,8 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä ,3 % Muut henkilösivumenot ,8 % Henkilöstömenot yhteensä ,2 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot ,2 % Palvelujen ostot yhteensä ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavara ,3 % Avustukset Vuokramenot ,9 % Muut toimintamenot ,7 % TOIMINTAMENOT ,4 % TOIMINTAKATE ,9 % - Maaningan lomituspalvelut lisäävät toimintatuloja ja -menoja milj. euroa. Mittaristo Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2013 KS 2014 Ennuste 2014 TA 2015 Tilankäyttö *) Tilojen määrä m Tilojen määrä m 2 /htv 34,7 37,4 37,4 39,8 *) sisältää kaupungin arkistotilat ja painatuskeskuksen TP 2013 KS 2014 Ennuste TA Henkilöstömittarit Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) 90,2 79,9 76,6 74,8 *) Sairauspoissaolot kalenteripv / htv *) Ei sisällä lomituspalvelua 9

12 10

13 Talous- ja strategiapalvelu TOIMINTA-AJATUS Talous- ja strategiapalvelu ohjaa, tukee ja koordinoi strategista suunnittelua, resurssien ohjausta sekä vastaa kaupunkikonsernin rahoituksesta sekä kaupunkitasoisesta tietohallinnon ohjauksesta. Talous- ja strategiapalvelu toimii kaupungin ylimmän johdon ja palvelualueiden tukena kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa tuottamalla kaupungin johtamisessa tarvittavaa tietoa, kehittämällä ja arvioimalla toimintaa ja hoitamalla sisäistä tarkastusta. Toimintatapana on tiivis yhteistyö ylimmän johdon, palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten kanssa asioiden valmistelussa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Suomen - ja työllisyystilanne on haastavassa vaiheessa. Mittava rakennemuutos jatkuu Euroopassa ja laajemminkin. Turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut ja se vaikuttaa myös talouteen. Kunta kiristyy edelleen ja kunnallisten palvelujen tuottavuusvaateet kasvavat. Tämä haastaa toiminnan ja taloudensuunnittelua että -seurantaa. Talouden tasapainottamistoimista ja tuottavuuden parantamistavoitteista johtuen palvelualueet tarvitsevat yhä enemmän tukipalvelujen tukea esim. tiedon saannissa, osaamisen kehittämisessä ja kaupunkitasoisten ratkaisumallien hakemisessa. Vuoden 2015 voimaan tuleva kuntalain muutos lisää paineita kuntatalouden tasapainottamiseen ja korostaa erityisesti konsernitasoista talouden hallintaa. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksella tullee olemaan vielä hahmottamattomia vaikutuksia kuntatalouteen ja hallintoon. Kuntarakenteen muutoksen myötä kaupungin asukasluku ja maantieteellinen pinta-ala sekä henkilöstö kasvavat. Kuntarakenteen muutoksista aiheutuva maantieteellisen alueen ja asukasluvun kasvu luo entistä suurempia paineita järjestää kuntalaisille sähköisiä palveluja. Kuntaliitoksien valmistelu ja selvittely työllistää. Vuoden 2015 alussa Maaningan kunta liittyy Kuopioon ja vuoden 2017 alussa Juankoski. Kuntajakoselvityksiä tehdään Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa. Vuosia koskeva EU:n rakennerahastokausi alkaa täydellä teholla vasta Rakennerahastoja ja myös muuta kehittämisrahoitusta pyritään hyödyntämään kaupunkiorganisaation kehittämisessä omien kehittämisresurssien pienetessä. Samalla kehittämistä myös kohdennetaan vaikuttavammin. TOIMINNAN PAINOPISTEET Toiminnan painopisteenä vuonna 2015 on talouden tasapainottamisen tukeminen. Tätä toteutetaan mm. seuraavin toimenpitein: suunnittelu ja -seurantajärjestelmän uudistaminen johdon ja esimiesten osaamisen parantaminen oman vastuualueensa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja hallinnassa myyntilaskutusprosessin kehittäminen tavoitteena parempi saamisten hallinta tiedolla johtamisen tukeminen - johdon tietojärjestelmä ja controllertuki projektihallinta ja projektien tukeminen kansallisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen sähköisten palvelujen kehittämisessä antamalla asiantuntijatukea mm. tuottavuutta kehittäviin hankkeisiin kuntaliitosten käytäntöönpano sekä sovitut kuntarakennetta koskevat selvitykset TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEISIIN Henkilöstön vähentyessä lisähenkilöstöä ei rekrytoida vaan tarve hoidetaan tehtäväkuvia järjestelemällä ja keskittymällä olennaisen tekemiseen. Tehtäväkuvien muuttuessa osaamista täydennetään tarvittaessa. Yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään konsernipalvelun vastuualueiden ja vetovoimaisuuden palvelualueen kesken. Vuonna ja strategiapalvelusta jää eläkkeelle kaksi henkilöä, joiden tehtävät järjestellään sisäisesti. 11

14 SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Lähtökohtana on, että ydintehtävät hoidetaan täysin omana työnä. Palvelujen ostot ovat pääosin tukipalveluihin liittyviä ostoja (pankkipalvelut, tietojärjestelmät). Lisäksi - ja strategiapalvelu tilaa hallinnon palveluja Kuhilas Oy:ltä sekä ict-palveluja Istekki Oy.ltä. Erityistä asiantuntemusta vaativaa työtä ostetaan tarvittaessa. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Kehitetään sähköistä asiointia Tietohallintojohtaja / Strategiajohtaja Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Kasvuohjelman eteneminen Palvelujen asiakaslähtöisyys Tilikauden tulos Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Kasvusopimukseen saadaan neuvoteltua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia) Kaupungin toiminnallinen alijäämä pienenee merkittävästi. Talous on tasapainossa valtuustokauden lopussa Tuetaan ulkoisen rahoituksen saamista tavoitetta tukeviin projekteihin. Tuetaan kasvuohjelman toteutumista ja sen keskeisen kärkihankkeen - Savilahti-hankkeen- toteutumista. Paikallisdemokratia-mallin kehittäminen yhteistyössä kanslian ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Selvitetään osallistuvan budjetoinnin mallia (kuntalain muutos) Kehitetään edelleen suunnittelu- ja raportointi -välineitä (SuunTa -strategiatyöväline ja Jora -raportointi, Talsu -suunnittelu, Johti -johdonraportointi) parantamaan talouden ja toiminnan seurannan edellytyksiä. Tuetaan palvelualueita ulkoisen rahoituksen saamisessa keskeisiin kehittämiskohteisiin. KV-koordinaattori Strategiajohtaja Strategiajohtaja/Talouspäällikkö Talous- ja rahoitusjohtaja / arviopäällikkö Strategiajohtaja/ laatu- ja kehityspäällikkö 12

15 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Tulostuksen hallinta, tulostusratkaisun hankinta yhdessä Istekki Oy:n, PSSHP:n ja IsLabin kanssa Istekin palvelusopimusten täydentäminen liitteineen Tietohallintojohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Kehittämisprojektien hallintaa parannetaan edelleen Hankittujen ICT-ratkaisujen hyödyntämistä työssä tehostetaan Kuvataan ja kehitetään myyntilasku- ja ostolaskuprosesseja sekä tiiivistetään yhteistyötä Kuhilas Oy:n kanssa. Alitilittäjä toimintamallia arvioidaan ja kehitetään sisäisen valvonnan näkökulmasta Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Vuoden 2015 koulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Talousjohtaja/arviopääl likkö Controller Parannetaan viestintää tilanteesta koko henkilöstölle. Tuetaan palvelualueiden esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaassa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa (Tiedolla johtaminen) 13

16 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Henkilötyövuodet vähenevät vuonna 2015 verrattuna vuoteen Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin, edellyttäen että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Laaditaan konsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Strategiajohtaja Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Henkilöstötyön tuottavuus Hankintojen hallinta Kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus iikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden tuottamien tukipalvelujen kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Haetaan ratkaisut, joilla Servican saadaan terveelle pohjalle. Jatketaan omistajaohjauksen vahvistamista Konsernirakennetta selkeytetään mm. vuokrataloyhtiöiden oslata Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Jatketaan yhteisten tilojen hakemista konsernipalvelulle (työnantajapalvelu, kanslia, - ja strategiapalvelu). Tehdään töitä hyvän työilmapiirin eteen Tuetaan työssä jaksa- Osallistutaan tuottavuusohjelman ryhmän työskentelyyn. Tuotetaan tietoja ja seurataan tukipalvelujen kustannuskehitystä entistä tiiviimmin. Tuetaan erityisesti Servican talouden ja tuottavuuden kehittymistä. Osallistutaan asiantuntijana omistajaohjaukseen ja rakenteen muutosten valmisteluun Rakennetaan toimintamalli, jolla lisätään yhteistyötä työnantajatiimin ja tiimin kesken. Kehitetään konsernipalvelun keskinäistä yhteistyötä Strategiajohtaja mista. Käydään lävitse Istekin palvelusopimukset ja täydennetään niitä. Strategiajohtaja/kaikki Tietohallintojohtaja/ tietohallintopäällikkö Strategiajohtaja Controller Talous- ja rahoitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Strategiajohtaja 14

17 Työnantajapalvelu TOIMINTA-AJATUS Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa palvelualueiden ja muiden toimintayksiköiden esimiehiä ja henkilöstöä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa henkilöstöjohtamisen ja -työn keinoin. Huolehdimme osaltamme organisaation kyvystä uudistaa ja tuottaa palveluja rajallisin ja vähenevin resurssein julkisen sektorin säädellyssä ympäristössä ja että toiminta tuottaa yhteiskunnallisesti kestäviä ja eettisesti hyväksyttäviä ratkaisuja kustannustehokkaasti. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin henkilöstöohjelman Se määrittelee työnantajapalvelun tehtävät suunnittelukaudelle. Työnantajapalvelun tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa henkilöstöohjelman tavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä kaupungin johtamisesta vastaavien sekä toiminnasta vastaavien esimiesten kanssa. Henkilöstöohjelman käytännön toteuttamisesta vastaavat esimiehet henkilöstönsä osalta. Työnantajapalvelun toimintaan vaikuttavat lyhyellä ja myös pitemmällä tähtäimellä mm. seuraavat ulkoiset muutostekijät: Työvoimaa poistuu työmarkkinoilta enemmän kuin sinne tulee uutta. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Kuntien henkilöstömenoissa ei tapahdu reaalikasvua eikä henkilöstömäärä kasva. Palvelut on tuotettava entistä tehokkaammin vähenevillä resursseilla. Työhyvinvoinnin edistäminen ja eläkemenojen hallinta korostuvat samoin kuin työurien pidentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy. Palkkausjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen on siirtynyt kuntien vastuulle. Johtamista tukevan seurannan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa ja oman haasteensa siihen tuo sen varmistaminen, että tieto vertailukelpoista muiden kaupunkien raportoinnin kanssa. Muita ajankohtaisia teemoja ovat sähköisen asioinnin vahvistaminen, kunta-alan työnantajaimagon parantaminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja Kunta-Rekry- ja Kunta HR järjestelmien käyttöönoton laajentaminen. 15

18 Työnantajapalvelun toimintaan vaikuttavat lyhyellä ja myös pitemmällä tähtäimellä mm. seuraavat sisäiset muutostekijät: Kaupungin strategiaan ja palvelualueuudistukseen liittyy monia tavoitteita, kuten kokonaisvaltainen johtaminen, ennalta ehkäisevä työ, asiakaslähtöisyys, palveluohjauksen toteuttaminen, tuotteistaminen, prosessikuvausten tekeminen, prosessijohtaminen, selkeät johtamisroolit ja -vastuut, johtamista tukevan seurannan ja arvioinnin toteuttaminen. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi tavoitteena on vähentää henkilöstöä, säästää henkilöstömenoissa ja hyödyntää eläkepoistumaa. Toimintaympäristömuutoksiin vastaaminen sekä yhteiskunnallisten ja kaupungin tavoitteiden toteuttaminen edellyttävät kaupungilta työnantajana henkilöstöohjelman suunnitelmallista toteuttamista eli ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, onnistunutta sisäistä ja ulkoista rekrytointia, henkilöstön suunnitelmallista kehittämistä, aktiivista hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtamista sekä yhteistoiminnallista ja kannustavaa johtamista. Näitä asioita työnantajapalvelu edistää parantamalla esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja ja henkilöstön työyhteisötaitoja. TOIMINNAN PAINOPISTEET Toiminnan painopisteenä on henkilöstöohjelman täytäntöönpano. Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa kaupungin johtoa ja esimiehiä henkilöstöohjelman toteuttamisessa vahvistamalla heidän henkilöstöjohtamistaitojaan henkilöstön kehittämisessä, hankinnassa, kannustamisessa, työhyvinvointi- ja työturvallisuustyössä sekä kannustamisessa. Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa asiakkuusjohtajia ja esimiehiä henkilöstötyön tuottavuuden ja henkilöstön suorituskyvyn jatkuvassa parantamisessa siten, että asiakaspalvelut voidaan järjestää ja tuottaa nykyistä vähemmillä resursseilla Ennakoivaan henkilöstösuunniteluun liittyen arvion valmistelun yhteydessä valmistellaan henkilöstösuunnitelma toimenpiteistä, joilla henkilöstön suorituskykyä parannetaan suunnittelukauden aikana niin, että sijaistyövoiman käyttöä voidaan vähentää ja alentaa sairastamisesta, työtapaturmista ja ennenaikaisista eläkkeistä aiheutuvia kustannuksia. Henkilöstösuunnitelma käsittää myös pidemmän ajanjakson näkemyksen siitä, miten kullakin vastuualueella kehitetään henkilöstöä, edistetään työhyvinvointia ja työturvallisuuta ja palkitaan henkilöstöä hyvistä työsuorituksista ja tavoitteellisesta toiminnasta. Rekrytointipalvelun käyttöönottoa laajennetaan koko organisaatioon. Lisäksi painopisteinä ovat työvuorosuunnitteluosaamisen vahvistaminen, työn vaativuuden arviointijärjestelmien kehittäminen sekä henkilöstöraportoinnin parantaminen varmistamalla johtamista tukevan strategisen henkilöstötiedon saatavuus. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Työnantajapalvelusta poistuu kaupungin kannalta tärkeää osaamista, kun henkilöstön kehittämispäällikkö, turvallisuuspäällikkö sekä arkistoinnista vastaava toimistosihteeri jäävät eläkkeelle. Tavoitteena on järjestää tehtävien hoito konsernipalvelun sekä vetovoimaisuuden palvelualueen sisäisin järjestelyin. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Osaamistarpeet täytetään sisäisin järjestelyin. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Kuhilas Oy:ltä ostetaan edelleen henkilöstö- ja palkkahallinnon palveluita. Palkanlaskentaprosessien jatkuvan kehittämisen seurauksena palvelun hinta on ollut jatkuvasti laskeva. Tulevan vuoden osalta palkkalaskelman hinta laskee edelleen jonkin verran. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstöjohtaja Henkilöstötyön tuottavuuden kehitystä voidaan seurata esimieskohtaisesti. Henkilöstötyön tuottavuutta kuvaavat mittarit valmistellaan ja otetaan käyttöön henkilöstöseurannassa 16

19 Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla Vuoden 2015 henkilöstökoulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Henkilöstöjohtaja Tuetaan esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaassa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa ja johtamisessa (Tiedolla johtaminen) Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin määrällinen ja laadullinen tarve ja oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin edellyttäen, että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Henkilöstöjohtaja Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Palveluverkkojen ja toimitilojen käytön tehokkuus Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstömäärä vähenee vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. Tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Laaditaan korsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Jatketaan yhteisten tilojen hakemista konsernipalvelulle (tap, kanslia, tsr). Tilojen käyttöä tiivistetään sitä mukaan kuin henkilöstö vähenee. Parannetaan esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja ja henkilöstön työyhteisötaitoja. Rakennetaan toimintamalli, jolla lisätään yhteistyötä työnantajatiimin ja tiimin kesken. Kehitetään konsernipalvelun yhteistyötä. Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Kriittinen menestystekijä Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Hyvä julkinen johtaminen Johtamisella varmistetaan organisaation kyky uudistaa ja tuottaa palveluja rajallisin ja vähenevin resurssein julkisen sektorin säädellyssä ympäristössä. Määritellään hyvän johtamisen kriteerit. Henkilöstöjohtaja 17

20 Johtamisella varmistetaan, että organisaation toiminta tuottaa yhteiskunnallisesti kestäviä ja eettisesti hyväksyttäviä ratkaisuja kustannustehokkaasti. Johtamisessa otetaan huomioon lainsäädännön ja sopimusten toiminnalle asettamat vaatimukset ja hyvän hallinnon periaatteet. Strateginen maankäytönsuunnittelu TOIMINTA-AJATUS Strateginen maankäytön suunnittelupalvelu vastaa yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta ja kaupunginhallituksen sille määräämistä alueiden kehittämisprojekteista. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat: - kaupungin yleiskaavoitus ja siihen liittyvien tietohuolto- ja lupajärjestelmien hoitaminen, yleiskaavoitusta tukeva liikennejärjestelmä sekä muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu ja ranta-asemakaavojen ohjaus - palveluverkoston kokonaissuunnittelun tuki sekä talouden, toiminnan ja maankäytön yhteensovittaminen yhteistyössä - ja strategiapalvelun kanssa 18

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Konsernipalvelu. Toiminta-ajatus. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Konsernipalvelu. Toiminta-ajatus. Toimintaympäristö ja sen muutokset Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Konsernipalvelu Toiminta-ajatus Konsernipalvelu muodostuu talous- ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta,

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 KUOPION KAUPUNKISTRATEGIAN ALUSTAVAT TAVOITTEET VUODELLE 2015 Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 2015 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaarissa sekä Kuopion

Lisätiedot

Konsernipalvelun toimintasääntö

Konsernipalvelun toimintasääntö Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Konsernipalvelun toimintasääntö 1 Toiminta-ajatus Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernipalvelun

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Ympäristö ja rakennuslautakunta 17.11.2016 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Toiminta-ajatus Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut huolehtii ympäristönsuojelun,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (1) 155 Asianro 6353/02.02.02/2015 Talousarvion 2016 valmistelutilanne kaupunkiympäristön palvelualueella Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ!

MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Meillä osataan! reilu henki, parempi mieli! meillä tuetaan ja rohkaistaan! Avoimuus kunniaan! KEHITYMME JA KEHITÄMME YHDESSÄ! Meillä osataan! VÄLITÄMME TOISISTAMME! Meillä on mahdollisuuksia! Avoimuus kunniaan! MEILTÄHÄN TÄMÄ KÄY. Henkilöstöjohtamisella huipulle Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 2012 2015 meillä tuetaan ja

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (5) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 20 8 2009 Voimaan 20.8.2009 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunta tukee ja edistää kaupungin strategista johtamista,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Päiväys 10.9.2014 Laatija Harri Kivelä Toimiala Palveluketju / Liikelaitos Konsernipalvelut Elinvoima Palvelu Elinkeinopalvelut Perustehtävä Elinkeinojen kehittämisen ja

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 7550/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 59 Asianro 7550/00.01.02.00/2015 Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen / Kasvun ja oppimisen palvelualue Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Konserniesikunnan toimintaohje 1.5.1 1 (6) KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Kaupunginjohtaja 19.12.2011 Muutettu 27.5.2014 Voimaan 27.5.2014 1 Toiminta-ajatus Konserniesikunnan tehtävänä on johtaa, ohjata

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Jätehuollon viranomaispalvelujen osavuosikatsaus

Jätehuollon viranomaispalvelujen osavuosikatsaus Jätehuollon viranomaispalvelujen osavuosikatsaus 30.8.2014 (1-2/2014) Vs. palvelupäällikön katsaus Budjettitilanne Kaupunkiympäristön palvelualueen palvelualuejohtajan katsaus Kaupunkiympäristön palvelualueen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon

Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon 1 Liikelaitoksen toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon Taloustilanne tiukkenee edelleen ja sen vaikutukset näkyvät todennäköisesti myös liikelaitoksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA. Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT- LIIKELAITOS OIVA AKATEMIA Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Kaupungissa toteutettavat organisaatiomuutokset

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma ajalle: 2017-2019 Vastuuhenkilö: Pekka Latvala Päivämäärä:

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus

Strategian tiivistys Kaupunginhallitus Strategian tiivistys Kaupunginhallitus 21.3. Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät aktiivisesti yritysystävällistä yliopisto-

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot