Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Eron myöntäminen luottamustehtävistä Olli-Pekka Tuomalalle 104 * 199 KUUMA HR-liiketoimintasuunnitelma ja yhteistyö 105 * 201 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan järjestäminen Itä- Uudellamaalla. Yhteistoiminta-alueen muodostaminen Sipoon kunnan kanssa Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen Mäntsälän kunnan kanssa 107 * 211 KUUMA-palveluyhteistyö / tietohallinto KUUMA-palveluyhteistyö / talouspalvelut 109 * 217 KUUMA-palveluyhteistyö / hankinnat KUUMA-seutulippu Muut asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvaltuuston istuntosali Franzen-Siivola Annica, poissa Haapakoski Asta Hyttinen Markku Janhunen Sari Jokinen Raimo, poissa Knuuttila Raimo Korpela Markku Kuisma Risto Leivoja Matti Liljemark Jyrki Liu Päivi Mattila Kaj Mäenpää Soili Niemikorpi Janne KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2007 Sivu 196 Niinikoski Terhi Nurmi Janne-Pekka Peltola Esko Peltoniemi Jouni Putus Jaana Rainio Ulla Rantala Markku Runolinna Pertti Rusi Tuula Ruskeepää Jukka Tanner Tuula Virkki Juha Yrtti Seppo Salento Erkki, varajäsen Palmgren Vesa, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Lempinen Tapani Nurmi Keijo Haukkasalo Hannu Marttila Seija khall puheenjohtaja khall jäsen kunnanjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Ks. 102 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Asta Haapakoski ja Markku Hyttinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Matti Leivoja Pöytäkirjanpitäjä Seija Marttila PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Asta Haapakoski Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Hallintojohtaja Markku Hyttinen Seija Marttila

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 102 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla ja se on samana päivänä toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Lisäksi on julkaistu lyhennetty kokousilmoitus Uusimaa- ja Viikkouutiset lehdissä. Valtuutettujen määrä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa. Kunnanvaltuuston päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ OLLI-PEKKA TUOMALALLE Khall 243 Olli-Pekka Tuomala pyytää eroa luottamustehtävistä henkilökohtaisiin syiden vedoten jätetyllä kirjeellä. Olli-Pekka Tuomala on seuraavissa luottamustehtävissä: - Kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu - Sivistyslautakunnassa Jaakko Sillanpään henkilökohtainen varajäsen - Perusturvalautakunnassa Ulla Rainion henkilökohtainen varajäsen Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Olli-Pekka Tuomalalle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä sekä sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan varajäsenyydestä. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Olli-Pekka Tuomalan tilalle valitaan henkilöt sekä sivistyslautakunnan että perusturvalautakunnan varajäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanvaltuusto toteaa lisäksi, että kokoomus ryhmän 1. varavaltuutetuksi nousee Sakari Pietilä. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Olli-Pekka Tuomalalle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä sekä sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan varajäsenyydestä. Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että sivistyslautakuntaan Jaakko Sillanpään varajäseneksi valittaisiin Sakari Pietilä ja perusturvalautakuntaan Ulla Rainion varajäseneksi valittaisiin Sakari Pietilä jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanvaltuusto toteaa lisäksi, että kokoomusryhmän 1. varavaltuutetuksi nousee Sakari Pietilä. Kvalt 103 Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUUMA HR-LIIKETOIMINTASUUNNITELMA JA YHTEISTYÖ HENKILÖSTÖPALVELUISSA Khall 244 KUUMA-HR on henkilöstöpalvelukeskus, josta Keski-Uudenmaan kunnat voivat hankkia kaikki henkilöstöjohtamisen tukipalvelut. Palvelukeskuksen toiminnan tarkoitus on tukea kuntia niiden kuntalaispalveluiden tuottamis- tai järjestämisvelvoitteen hoitamisessa. Tätä tarkoitusta varten HR-henkilöstöpalvelukeskus tuottaa kattavasti henkilöstöhallinnon palvelut, jonka toiminta-ajatuksena on organisaatiopääoman sekä henkilöstöjohtamisen tukeminen. KUUMA-HR-palvelun strategiset tavoitteet ovat työvoiman saatavuuden parantaminen, kustannusten hallinta, laadun ja saatavuuden parantamisen synergiset edut: päällekkäisyyksien poistaminen, erikoistumisen mahdollisuus, voimavarojen yhdistäminen. Säästöjä on arvioitu syntyvän toimialoilla vapautuvista resursseista. Sijaisvälityksestä teetettiin HAUSilla selvitys vuonna 2005, jonka lopputuloksena esitettiin neljää eri vaihtoehtoa sijaistyövoiman hankintaan ja hallintaan. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 1. Sähköinen ajantasainen sijaisrekisteri 2. KUUMA-alueella keskitetty sijaisten hankinta- ja hallintaprosessi ja prosessia tukeva tietojärjestelmä 3. Liikelaitos- tai yhtiömalli 4. Ulkopuolinen toimija Liiketoimintasuunnitelmassa on ehdotuksena osakeyhtiön perustaminen KUUMA-HR:n liiketoimintamuodoksi. Sitä tukee alkuinvestointien tarve, kun palvelu alkaa tyhjästä. Myös pitemmällä tähtäimellä yhteistyökumppaneiden saaminen yhtiölle on helpompaa. KUUMA-HR:n tarkoitus ei ole toimia koko palveluvalikoimansa tuottajana itse, vaan suurelta osin ao. palveluiden järjestäjänä seudun kunnille käyttäen monipuolisesti erilaisia yhteistyötahoja. KUUMA-HR-henkilöstöpalvelukeskuksen valmistelu on edennyt siten, että vuoden 2008 alusta lukien esitetään aloitettavaksi sijaisvälitys ja palvelutuotannon uudistamisen tukipalvelut osana Järvenpään kaupungin henkilöstöpalveluja erillisenä tulosyksikkönä. Toiminta laajenee lukien kattamaan liiketoimintasuunnitelman mukaiset HRpalvelut siten, että vuoden 2008 aikana perustetaan osakeyhtiö, jolle ao. toiminta siirretään.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 244 Kunnanhallitus on kokouksessaan :ssä 255 päättänyt yhteistyötoimikunnan esityksestä, että kunta suhtautuu myönteisesti KUUMAhenkilöstöpalveluyksikön perustamiseen. Lisäksi kunnanhallitus on edellyttänyt, että ennen päätöksentekoa selvitetään hankkeen taloudelliset vaikutukset. Esityslistan mukana lähetetään kopio HR-palveluiden esittelylomakkeesta sekä liiketoimintasuunnitelmasta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, ettei Pornaisten kunta lähde tässä vaiheessa HR-henkilöstöpalveluhankkeeseen. Kunta suhtautuu hankkeeseen kuitenkin myönteisesti ja palaa asiaan sen jälkeen, kun on selvitetty mm. perusturvan yhteistoiminta-alueen muodostamisen vaikutukset kunnan henkilöstöhallintoon sekä hankkeen taloudelliset vaikutukset. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 104 Esityslistan mukana lähetetään kopio HR-palveluiden esittelylomakkeesta sekä liiketoimintasuunnitelmasta. Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-UUDELLAMAALLA. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN SIPOON KUNNAN KANSSA Perust.ltk 72 Pornaisten valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt sopimuksen koskien seutuyhteistyön kokeilua Kuumakunnissa. Yhtenä kehittämisen alueena on Kuumakuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Pornainen on aloittanut Kuumayhteistyön vuoden 2005 alusta lukien. Kuumakuntia ovat Järvenpää, Tuusula, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen ja ulkojäsenenä Hyvinkää. Vuodesta 2005 lukien yhteistyö sosiaalitoimen osalta on suuntautunut selkeästi Keski-Uudellemaalle. Kunta on mukana useissa alatyöryhmissä. Alueella on menossa useita hankkeita, joissa kunta on mukana kuten esim. sosiaalipäivystys, aikuissosiaalityö, suuhanke, vammaispalvelut, lastenvalvojapalvelut, päivähoito, päihde- ja mielenterveyspalvelut. Sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito on Kuumakuntien ohella mukana kehittämistyössä. Kunta on jäsenenä yhdessä muiden Kuumakuntien kanssa ko. osaamiskeskuksessa. Valtuusto on hyväksynyt sopimuksen Kuuma-kuntien yhteistoiminnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Yhteistyösopimusta varten on perustettu neuvottelukunta. Neuvottelukunnan valmistelukokoonpanon muodostavat sosiaali- ja terveystoimen johtavat viranhaltijat. Laajennetussa kokoonpanossa ovat mukana toimialan johtavat luottamushenkilöt. Pornaisten ja Mäntsälän kunnilla on yhteinen vetovastuu Kuumayhteistyössä vuonna Vastaavasti terveystoimen osalta yhteistyö on suuntautunut Itä- Uudellemaalle, koska Pornainen kuuluu Porvoon sairaanhoitoalueeseen. Kunta on mukana alueen yhteistyöpäivystyksessä. Ympäristöterveydenhuoltopalvelut, A-klinikkapalvelut ostetaan Porvoon kaupungilta, röntgenpalvelut Porvoon sairaalasta, laboratoriopalvelut Hus-Labilta, fysioterapiapalvelut Sipoon kunnalta jne. Hus:n perussopimuksessa on sovittu kuntakohtaisesti sairaanhoitoaluejaotuksesta. Tämän mukaisesti on tehty myös tulevaisuuden toimintasuunnitelmat ja varsin mittavat investointiratkaisut. Hus:n hallitus on esittänytkin, että sairaanhoitoalueiden välillä tapahtuvista kuntamuutoksista, joilla on merkittävä vaikutus sairaanhoitoalueiden toimintaan ja talouteen tulisi pidättäytyä.

8 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perust.ltk 72 Vaikka Pornainen on suuntautunut sosiaali- ja terveystoimessa tekemään yhteistyötä kahden seutukunnan kanssa, niin yhteistyö on sujunut hyvin. Kunnanhallituksen tekemällä päätöksellä aloitettiin yhteistyöselvitys Mäntsälän kanssa. Molempien kuntien perusturva kartoitti omalta osaltaan toimintakohtaisesti palvelut, nykyiset voimavarat ja niiden riittävyyden seuraavien viiden vuoden aikana, palvelujen nykyiset organisointitavat sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Koska selvitystyö oli laaja, niin molempien kuntien kunnanhallituksen päätöksellä palkattiin yhteinen konsultti Pornaisten kunnanhallitus päätti tiedustella Tuusulan, Sipoon kunnilta ja Keravan, Järvenpään ja Porvoon kaupungilta halukkuutta yhteistyöhön Pornaisten kanssa sosiaali- ja terveystoimessa. Vastaukset pyydettiin mennessä. Sipoon kunnanhallitus päätti kokouksessaan käynnistää yhteistyöselvityksen tekemisen.. (Liite : Selvitys Sipoon ja Pornaisten perusturvapalvelujen yhteisestä järjestämisestä) Pornaisten valtuusto antoi lausunnon raportista, mikä koski sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä Itä-Uudellamaalla.(= Itä- Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöselvitys Ister) Pornaisten valtuusto ilmoitti kannanottonaan, ettei kunta ole mukana Isterraportissa esitetyssä sosiaali- ja terveystoimen liikelaitoskuntayhtymässä mutta on halukas edelleen tekemään yhteistyötä palvelujen kehittämisessä. Samaan aikaan Sipoo-Pornainen perusturvan selvityksen kanssa jatkotyöstettiin Itä-Uudellamaalla konsulttien johdolla ehdotusta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminnan järjestämiseksi Itä-Uudellamaalla. Tässä ehdotuksessa Sipoo-Pornainen on ehdotettu yhdeksi yhteistoiminta-alueeksi. Ister-alueen kuntien tulee antaa lausunto ehdotuksista mennessä. Ehdotuksessa Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintajärjestelmäksi sisältää peruslinjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä varten. Näiden pohjalta voidaan jatkossa suorittaa yksityiskohtaisempi toteutussuunnittelu.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perust.ltk 72 Ehdotus liitteineen on lähetetty perusturvalautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Ehdotukset koskevat A) seudullisten yhteistoiminta-alueiden muodostamista Itä-Uudellemaalle ja B) koko Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuspohjaista yhteistyötä A) Itä-Uudellemaalle ehdotetaan muodostettavaksi seuraavat kolme yhteistoiminta-aluetta: Loviisan seudun yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Loviisa, Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja ja Ruotsinpyhtää Porvoon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Porvoo ja Askola Sipoon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Sipoo ja Pornainen Perusperiaatteet: 1) Yhteistoiminnan piiriin kuuluu sosiaali- ja terveydenhuolto kokonaisuudessaan. Yksityiskohtaisemmassa suunnitelmassa jatkossa määritellään lähemmin miten eri toiminnot yhteistoimintaalueella järjestetään. Palvelut jäsennetään lähipalveluihin, seutupalveluihin ja aluepalveluihin. Ister-raportissa on yksityiskohtaisemmin käsitelty edellä mainittua jakoa. Raportti on jaettu perusturvalautakunnan, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston luottamushenkilöille vuonna ) Yhteistoiminta-alue organisoidaan isäntäkuntamallin pohjalta. Sipoon kunta toimisi isäntäkuntana Sipoo-Pornainen alueella. Toimielimenä on perusturvalautakunta, mikä toimii isäntäkunnan hallinnossa 3) Perusturvalautakunta toimii palvelujen tilaajana ottaen huomioon kuntien näkemykset palvelutarpeista. 4) Yhteistoiminata-alueen palvelutuotanto ehdotetaan toteutettavaksi siten, että kuntien nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kootaan liikelaitosmuotoiseen yksikköön, joka juridishallinnollisesti toimii isäntäkunnassa. Liikelaitos toimii erillisenä palveluntuottajana isäntäkunnan hallinnossa.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perust.ltk 72 5) Liikelaitoksen talous eriytetään isäntäkunnan kirjanpidossa, siten, että kustannukset eritellään yksiköittäin ja siten, että tarvittavat tilinpäätöslaskelmat, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase, voidaan laatia. Palveluille lasketaan suoritekohtaiset yksikköhinnat, joiden perusteella yksikön palveluja käyttäneitä laskutetaan (liite 1 7) Yhteistoiminta-alueen muodostamista varten tarvitaan kuntien välinen yhteistoimintasopimus, mikä on raportin liitteenä 1. Yhteistoiminta Porvoon sairaanhoitoalueen kanssa järjestetään sopimuspohjaisen yhteistoimintajärjestelmän avulla. Alustavasti on keskusteltu, että päivystysaikainen päivystys, ensihoito ja sairaankuljetus, akuuttihoidon jälkeinen kuntoutusyksikkö ja apuvälinekeskus, psykogeriatrinen kuntoutus ja mahdollisesti eräät synnytysvalmennuksen piiriin kuuluvat toiminnot ovat luonteeltaan sellaisia, joiden toteuttaminen keskitetysti Porvoon sairaalan toimesta olisi perusteltua Edellä mainittuja, koko Itä-Uuttamaata koskevia yhteistoimintajärjestelyjä varten ehdotetaan otettavaksi käyttöön raportin liitteen 2 olevaa alueellista yhteistoimintasopimusta. Tähän liittyy Isterneuvottelukunnan perustaminen Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lausuntonaan seuraavaa: Ehdotus a) Sipoon ja Pornaisten yhteistoiminta-alueen muodostaminen Pornaisten kunta ei ole mukana muodostamassa yhteistoiminta-aluetta Sipoon kunnan kanssa. Pornainen on sitoutunut erilaisin päätöksin lukien Kuumayhteistyöhön. Seutukunta tulee olemaan merkittävässä asemassa perusturvapalvelujen ohella myös kunnan muiden palvelujen järjestämisessä. Ehdotus b) Sopimus Itä-Uudenmaan yhteistoiminta-alueiden ja Porvoon sairaanhoitoalueen yhteistoiminnasta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Sopijapuolina ovat tällöin yhteistoiminta-alueiden isäntäkunnat ja Hus/Porvoon sairaanhoitoalue.

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perust.ltk 72 Pornaisten kunta hyväksyy liitteen 2 mukaisen sopimuksen siten, että Pornaisten yhteistoiminta-alueelta on edustus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa. Koska Pornainen kuuluu Porvoon sairaanhoitoalueen piiriin ja sairaalalle on suunniteltu tiettyjä toimintoja keskitetysti hoidettavaksi, niin on tärkeätä, että Pornaisten yhteistoiminta-alueen edustus näkyy myös neuvottelukunnassa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja perusturvajohtaja Arja Tolttila, puh. (019) tai Perusturvalautakunnan päätös: Keskustelun jälkeen Ulla Rainio esitti, että Pornainen muodostaa Sipoon kanssa yhteistoiminta-alueen. Ulla Rainion tekemää esitystä ei kannatettu. Keskustelun jälkeen esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 245 Esityslistan mukana lähetetään Ister-hankkeen ohjausryhmän toimittama ehdotus Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistäminen Itä- Uudellamaalla. Selvitys Sipoon ja Pornaisten perusturvapalvelujen yhteisestä järjestämisestä on toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille viikolla 34. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvalautakunnan esitys hyväksytään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Keskustelun kuluessa Sari Janhunen esitti, että päätöstä ei tehdä nyt, vaan esitys siirretään uudelleen valmisteltavaksi ja tuotaisiin käsiteltäväksi lisäinfo-illan jälkeen.

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 245 Yhteistoimintaa tulisi vielä arvioida uudelleen kokonaisuutena, tulevaisuutta ajatellen, jopa kuntaliitoksen asti. Suunnitelmissa pitäisi edetä toiminnallisen kokonaisuuden ja työssäkäyntialueen pohjalta. Parashanke jatkuu vuoteen 2012 asti, joten kunnalla ei ole kiirettä tehdä päätöstä. Keijo Nurmi kannatti Sari Janhusen tekemää esitystä. Keskustelun jatkuessa Juha Virkki esitti Tuula Rusin kannattamana, että asian käsittelyä jatketaan. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pöydällepanoesitys, joten kunnanhallituksen tulee äänestää siitä jatketaanko asian käsittelyä. Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - Juha Virkin ehdotus asian käsittelyn jatkamisesta 5 ääntä (Virkki, Lempinen, Tanner, Rantala, Rusi) - Sari Janhusen ehdotus asian pöydällepanosta 2 ääntä (Janhunen, Nurmi) Äänestyksen jälkeen äänin 5-2 kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä. Keskustelun jatkuessa Keijo Nurmi esitti Sari Janhusen kannattamana, ettei perusturvalautakunnan esitystä hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asia tulee ratkaista äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - Esittelijän ehdotus: 5 ääntä (Lempinen, Virkki, Tanner, Rantala, Rusi) - Keijo Nurmen ehdotus: 2 ääntä (Nurmi, Janhunen)

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 245 Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 5-2 valtuustolle esitettäväksi. _ Kvalt 105 Esityslistan mukana lähetetään Ister-hankkeen ohjausryhmän toimittama ehdotus Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistäminen Itä- Uudellamaalla. Selvitys Sipoon ja Pornaisten perusturvapalvelujen yhteisestä järjestämisestä on toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille viikolla 34. Kunnanvaltuuston päätös: Keskustelun aikana Sari Janhunen esitti, että asia jätettäisiin pöydälle. Esitystä ei kannatettu. Käydyn keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN MÄNTSÄLÄN KUNNAN KANSSA Perust.ltk 73 Selvitystyö Mäntsälän ja Pornaisten perusturvapalvelujen yhteisestä järjestämisestä. Liite on jaettu tiedoksi kokouskutsun yhteydessä. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunta jatkaa Pornaisten ja Mäntsälän perusturvaselvityksen jatkovalmistelua konsulttiehdotusten pohjalta siten, että Pornaisten ja Mäntsälän perusturvan yhteinen toimintaorganisaatio toteutuu lukien. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja perusturvajohtaja Arja Tolttila, puh. (019) tai Perusturvalautakunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Khall 246 Selvitystyö Mäntsälän ja Pornaisten perusturvapalvelujen yhteisestä järjestämisestä on toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille viikolla 34. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että perusturvalautakunnan esitys hyväksytään. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Keskustelun kuluessa Sari Janhunen esitti, että päätöstä ei tehdä nyt, vaan esitys siirretään uudelleen valmisteltavaksi ja tuotaisiin käsiteltäväksi valtuuston lisäinfo-illan jälkeen.

15 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 246 Perusteluinaan esitykselle Sari Janhunen esitti seuraavaa: Sosiaali- ja terveyspalveluiden vienti ulos kunnan omasta organisaatiosta on iso asia. Kunta luovuttaa suurimman osan budjetistaan yhteistoiminta-alueelle. Yhteistoimintaa tulisi vielä arvioida uudelleen kokonaisuutena, tulevaisuutta ajatellen, jopa kuntaliitokseen asti. Suunnitelmissa pitäisi edetä toiminnallisen kokonaisuuden ja työssäkäyntialueen pohjalta. Parashanke jatkuu vuoteen 2012 asti, joten kunnalla ei ole kiirettä tehdä päätöstä. Keijo Nurmi kannatti Sari Janhusen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asia tulee ratkaista äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin kädennostoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - Esittelijän ehdotus: 5 ääntä (Lempinen, Virkki, Tanner, Rantala, Rusi) - Sari Janhusen ehdotus: 2 ääntä (Janhunen, Nurmi) Äänestyksen jälkeen äänin 5-2 kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen valtuustolle esitettäväksi. Kvalt 106 Selvitystyö Mäntsälän ja Pornaisten perusturvapalvelujen yhteisestä järjestämisestä on toimitettu valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille viikolla 34. Kunnanvaltuuston päätös: Keskustelun aikana Janne-Pekka Nurmi esitti Kaj Mattilan, Seppo Yrtin, Sari Janhusen, Markku Korpelan ja Ulla Rainion kannattamana, ettei kunnanhallituksen esitystä hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, joten asia tulee ratkaista äänestämällä. Puheenjohtaja esitti, että suoritettaisiin nimenhuutoäänestys. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

16 Kunnanvaltuusto Kvalt 106 Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: - Kunnanhallituksen esitys JAA 19 ääntä - Janne-Pekka Nurmen ym. esitys EI 8 ääntä Yhteensä 27 ääntä Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Äänestyksen jälkeen äänin 19-8 valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Janne-Pekka Nurmi ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, jonka hän toimittaa kirjallisena pöytäkirjaan liitettäväksi. Eriävän mielipiteen päätökseen esittävät myös Kaj Mattila, Seppo Yrtti, Ulla Rainio, Jukka Ruskeepää, Markku Korpela, Sari Janhunen ja Risto Kuisma.

17 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUUMA-PALVELUYHTEISTYÖ / TIETOHALLINTO Khall 249 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt olla mukana mm. tietohallinnon KUUMA-yhteistyöhankkeessa. KUUMA-kuntien tietotekniikkaryhmän valmistelemassa Tietohallintohankkeen liiketoimintasuunnitelmassa esitetään, että KUUMA-kuntien välille toteutetaan tietoliikenneyhteydet ja että kuntien atk-verkot yhdistetään vuoden 2009 loppuun mennessä. Näin luodaan edellytykset KUUMAn strategioissa esitetylle eri toimialojen palveluyhteistyölle ja mahdollistetaan eri palveluyksiköiden käyttämien atk-sovellusten yhdistäminen. Ennen atk-verkkojen yhdistämistä kuntien tietohallintoa kehitetään laatimalla yhteisten periaatteiden mukainen kuntakohtainen kehittämisohjelma yhteisen tietoteknisen arkkitehtuurimäärittelyn pohjalta siten, että kunnan yhdistäminen KUUMAn yhteiseen verkkoon on turvallista. KUUMAn yhteisen tietoteknisen ympäristön hallintaa varten on tarkoitus perustaa KUUMAn tietotekniikkapalvelut liikelaitos, joka on joko osa KUUMAn tukipalvelujen liikelaitoskuntayhtymää tai kuuluu tietotekniikan isäntäkunnan organisaatioon. Liikelaitokseen siirretään toiminnassa mukana olevien kuntien tietohallintoyksiköiden henkilökunta lukuun ottamatta tietohallintopäälliköitä, jotka jatkavat peruskuntien palveluksessa tietohallinnon konsultointi- ja tilaajatehtävissä. Strategiset tavoitteet: Yhtenäinen arkkitehtuuri, joka mahdollistaa palveluyhteistyön, palvelujen tuottavuuden nostamisen ja MAL - suunnitteluyhteistyön Synenergiset edut: Tietohallinnon osaamisen vahvistaminen, tietoteknisten palvelujen kehittäminen, toimialojen palvelujen tehostaminen, sähköisten palvelujen ja asioinnin kehittäminen, päällekkäisyyksien poistaminen Arvioidut säästöt: Kolmen vuoden vakiointivaiheen jälkeen voidaan saavuttaa säästöjä tietohallinnon organisoinnissa. Merkittävimmät säästöt saavutetaan toimialoilla palvelun parantuessa sekä tietotekniikan hyödyntämisessä palveluja ja niiden tuottavuutta kehitettäessä. Aloitus: Aiesopimus heti päätösten jälkeen ja toteutus vaiheittain liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

18 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall 249 KUUMA hallitus päätti esittää kaupungin/ kunnanhallituksille, että ne tekevät mennessä päätöksen osallistumisesta tietohallinnon yhteistyöhön. KUUMA-hallituksen päätösehdotus: Kunnat - hyväksyvät aiesopimuksen ja - liiketoimintasuunnitelman toimenpide-ehdotukset KUUMA-hallituksen päätösesityksessä mainitut "liiketoimintasuunnitelman toimenpide-ehdotukset" löytyvät Tietohallinto-hankkeen liiketoimintasuunnitelman sivuilla Liiketoimintasuunnitelmaa valmistellut työryhmä esittää, että KUUMA-kuntien palvelutuotantoyhteistyön ja yhteisen palvelutuotannon mahdollisuuksien varmistamiseksi toteutetaan kuntien yhteinen tietotekninen infrastruktuuri seuraavasti: - yhteisen tietoteknisen ympäristön toteuttaminen aloitetaan analysoimalla kuntien nykyiset tietotekniset ympäristöt - rinnan nykytilan analyysin kanssa määritellään KUUMA-alueen tietoteknisen infrastruktuurin keskeiset komponentit - laaditaan kuntakohtaiset aikataulutetut suunnitelmat siitä, millä tavoin kunnat kehittävät verkkojaan ja toimintamallejaan sellaisiksi, että kunnat voidaan liittää KUUMAn yhteiseen verkkoon - luodaan KUUMAn yhteinen tietoliikenne- ja verkkoympäristö, johon liitetään kunnat sitä mukaa, kun ne ovat kehittäneet ympäristönsä KUUMA-tasolle - KUUMAn yhteisen verkkoympäristön ylläpitoa ja muiden atkpalvelujen tuottamista varten perustetaan erillinen liikelaitosmaisesti toimiva KUUMAn tietotekniikkapalveluyksikkö - riittävä tietohallinto-osaaminen kunnissa varmistetaan, sillä että kuntien palvelukseen jätetään tietohallintopäälliköt, jotka muodostavat yhdessä KUUMAn tietohallinnon ohjausryhmän - KUUMAn yhteisen tietoteknisen ympäristön toteuttaminen vastuutetaan kuntien tietohallintopäälliköille. KUUMAn tietotekniikkapalveluyksikkö perustetaan ja sille valitaan vetäjä, joka valmistelee yksikön toimintaa.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Khall Henkilökunta siirretään kuntien yhteiseen tietotekniikan palveluyksikköön sen jälkeen, kun kunnat ovat sovitussa aikataulussa kehittäneet järjestelmänsä sovitulle KUUMA-tasolle ja yhteisen KUUMAverkon toteuttaminen voidaan aloittaa. - Uudistukset toteutetaan siten, että kaikkien mukana olevien kuntien tietotekninen henkilökunta saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietää paikkansa myös tulevassa organisaatiossa ja voi vanhan tehtävänsä ohessa valmistautua tulevan tehtävän hoitoon. Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi: - KUUMA-tietotekniikkayhteistyön liiketoimintasuunnitelma - Liiketoimintasuunnitelman täydennys - Aiesopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää KUUMA-hallituksen päätösesityksen mukaisesti kunnanvaltuustolle, että Pornaisten kunta hyväksyy tiedoksi lähetetyn Tietotekniikka-hankkeen aiesopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman sivuilla mainitut toimenpide-ehdotukset. Pornaisten kunta on mukana aiesopimuksessa mainitussa tarkennetussa selvityksessä. Selvityksen jälkeen päätetään erikseen tietohallinnon yhteistyön sisällöstä ja laajuudesta. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja kunnanjohtaja Hannu Haukkasalo, puh. (019) tai Kunnanhallituksen päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 107 Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi: - KUUMA-tietotekniikkayhteistyön liiketoimintasuunnitelma - Liiketoimintasuunnitelman täydennys - Aiesopimus Kunnanvaltuuston päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus KUUMA-PALVELUYHTEISTYÖ / TALOUSPALVELUT Khall Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt: - hyväksyä KUUMA-talouspalvelujen palvelukeskuksen alustavan projektisuunnitelman - hyväksynyt Tuusulan kunnan projektin ja seudullisen palvelutoiminnan vetäjäksi v alkuun asti - että kunta ostaa tarvitsemansa palvelut KUUMAtalouspalvelukeskukselta. Projektisuunnitelmassa todetaan mm., että palvelukeskus-projektin tarkoituksena on seudullistaa projektiin mukaan lähtevien kuntien seuraavat toiminnot vuoteen 2009 mennessä: 1. peruskirjanpito ja ulkoinen raportointi (isäntäkunta) 2. taloushallinnon järjestelmän/-ien tietotekninen ylläpito ja tuki (palveluosto tietotekniikkayritykseltä) 3. järjestelmän/-ien käyttötuki (järjestelmäkilpailutuksen osana) Projektin ulkopuolelle jätetään palkanlaskenta ja päätöksentekoa tukeva raportointi. Järjestelmäkilpailutus pitää kuitenkin sisällään myös päätöksentekoa tukevan raportointijärjestelmän. Projektisuunnitelmassa on tavoitteena ollut vuoden 2009 alkuun mennessä em. tietojärjestelmäkokonaisuuden kilpailuttamisen lisäksi yhtenäistää projektissa mukana olevien kuntien talousprosessit, yhtenäistää näiden ulkoinen laskentatoimi raportointeineen siten, että seudullinen malli on toimintavalmis vuoden 2009 alkuun mennessä, toteuttaa kuntarajat ylittävät asiakas- ja toimittajatietokannat, mahdollistaa kuntakohtainen taloussuunnittelu ja päätöksentekoa tukeva raportointi kunkin kunnan omien tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti sekä mahdollistaa hankittavan/-ien järjestelmän/-ien hajautettu sekä kuntarajat ylittävä keskitetty käyttö yhteisiä tietokantoja hyödyntäen. Tuusulan kunta on tarkentanut toimenpiteitä niin, että toiminnot mahdollistetaan seudullisessa yhteistyössä vuoden 2008 alkuun mennessä. Kuuma -komissio on päättänyt esittää, että Kuuma-hallitus hyväksyy taloushallinnon liiketoimintasuunnitelman ja esittää kunnille, että ne päättävät osallistumisesta yhteistyöhön.

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto

Kunnanhallitus. 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 164 * 343 Kuuma-palveluyhteistyö / tietohallinto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 15/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.8.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 342 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 89 184 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 13.10.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 89 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012

Kunnanhallitus. 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 154 22 326 Pornaisten kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2008 2012 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.6.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 325 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. Tallink City hotelli, Tallinna. 411 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 20/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Perjantai 9.10.2009 klo 11.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Tallink City hotelli, Tallinna 411 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 91 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 18.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 91 160 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot