Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008"

Transkriptio

1 Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi Päivitetty

2 2

3 3 TERVETULOA OPISKELEMAAN AVOIMEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN Tämä opas on tarkoitettu Vaasan ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelevan käsikirjaksi lukuvuonna Opasta voivat hyödyntää myös ne henkilöt, jotka vasta suunnittelevat opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avointa ammattikorkeakouluopetusta järjestetään liiketalouden ja matkailun, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan toimialoilla. Tämän oppaan avulla voit luoda kokonaiskuvaa avoimesta ammattikorkeakouluopetuksesta ja suunnitella omaa opiskeluasi. Oppaasta löydät käytännöllistä tietoa avoimesta ammattikorkeakouluopetuksesta, opiskelun käytännöistä sekä monista muista tärkeistä asioista. Ellet löydä tästä oppaasta tarvitsemiasi tietoja tai jokin asia jää sinulle epäselväksi, voit ottaa suoraan yhteyttä avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilöön. Yhteystiedot löydät tämän oppaan lopusta. Onnea ja menestystä opinnoillesi avoimessa ammattikorkeakoulussa! Pidätämme oikeuden tässä oppaassa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.

4 4 TERVETULOA OPISKELEMAAN AVOIMEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN... 3 Kenelle... 5 Edellytykset opiskelulle...5 Opintojaksotarjonta... 5 Aikuiskoulutusryhmät... 6 Lukujärjestykset... 6 Periodijako... 7 Opintojaksojen laajuus - Opintoviikoista opintopisteisiin... 8 ILMOITTAUTUMINEN... 8 MAKSUT OPINTOJEN SUORITTAMINEN Tenttiminen Arviointi AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU - VÄYLÄNÄ AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON Hakeminen varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi OPINTOSOSIAALISET EDUT TIETOKONEIDEN JA KIRJASTON KÄYTTÖ SANASTO USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ TOIMIPISTEET Opetustilat YHTEYSTIEDOT...23

5 5 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULUTOIMINTA Avoin ammattikorkeakoulutoiminta on osa lakisääteistä aikuiskoulutusta. Opetusta tarjotaan Vaasan ammattikorkeakoulun toimialoilla (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne). Vastuuhenkilönä toimii opintosihteeri (evirkailija) Mira Pihlaja. Kenelle Avoin ammattikorkeakouluopiskelu sopii sinulle, joka o aiot pyrkiä Vaasan ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi o haluat syventää tai päivittää asiantuntijuuttasi tai o haluat laajentaa osaamistasi uusille alueille. Edellytykset opiskelulle Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoimia kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintojaksoille ilmoittauduttaessa on kuitenkin huomioitava, että opintojaksoilla voi olla esitietovaatimuksia, joilla varmistetaan koko ryhmän sopiva lähtötaso ko. opintoihin. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko hänen pohjatietonsa ko. opintojakson edellyttämiä esitietoja. Lisäksi tiettyjen opintojaksojen suorittaminen voi edellyttää jo aikaisemmin suoritettuja opintojaksoja. Perusopetukseen integroiduissa opinnoissa opiskelun edellytyksenä on, että varsinaisten tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä on tilaa (jokaiselle löytyy esim. oma tietokone tai istumapaikka). Tutkinto-opiskelijat ovat aina etusijalla ilmoittautumisissa. Opintojaksotarjonta Avoin ammattikorkeakouluopetus on pääasiallisesti perusopetukseen integroitua opetusta. Tämä tarkoittaa sitä, että avoimina ammattikorkeakouluopintoina tarjotaan lähestulkoon kaikkia Vaasan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien opintojaksoja, lukuun ottamatta harjoittelua ja opinnäytetyötä. Opiskelu tapahtuu ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Lukuvuoden opinto-opas löytyy sähköisenä ammattikorkeakoulun www-sivuilta Opinto-opas. Valittavana ovat lisäksi Vaasan ammattikorkeakoulun omassa tarjonnassa kulloinkin olevat

6 6 virtuaaliopintojaksot sekä vapaavalintaiset opintojaksot. Näistä opintojaksoista löytyy lisätietoa koulun www-sivuilta kohdasta Opiskelijapalvelut. Opintojaksotarjontaan eivät kuulu Vaasan ammattikorkeakoulun erikoistumis- sekä jatkotutkintoihin kuuluvat opintojaksot. Opetus vastaa laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan Vaasan ammattikorkeakoulun perusopetusta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa tutkintoja. Aikuiskoulutusryhmät Vaasan ammattikorkeakoulun aikuiskoulutusryhmät opiskelevat pääsääntöisesti iltaaikaan. Tekniikan ja liikenteen aikuiskoulutusryhmät opiskelevat perjantaisin klo välisenä aikana sekä lauantaisin klo välisenä aikana. Liiketalouden aikuiskoulutusryhmät opiskelevat maanantaista torstaihin klo välisenä aikana. Matkailun aikuiskoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna päivä-aikaan. Lukujärjestykset Lukujärjestykset ovat luettavissa verkkosivuilta Opiskelijapalvelut Työjärjestykset sekä ilmoitustauluilta. Lukujärjestykset on jaoteltu eri opetusryhmien mukaan seuraavasti ("I-IT" ryhmäkoodi, "n" lukuvuosi): I-IT-n: Bachelor of Engineering, Information Technology, n year I-KT-n: Insinööri, kone- ja tuotantotekniikka, n. vuosi I-RT-n: Insinööri, rakennustekniikka, n. vuosi I-ST-n: Insinööri, sähkötekniikka, n. vuosi I-TT-n: Insinööri, tietotekniikka, n. vuosi I-YT-n: Insinööri, ympäristöteknologia, n. vuosi T-FE-n: Tradenom, företagsekonomi, n. år T-IB-n: Bachelor of Business Administration, International Business, n year T-IT-n: Tradenom, informationsbehandling, n år T-LT-n: Tradenomi, liiketalous, n. vuosi T-TK-n: Tradenomi, tietojenkäsittely, n. vuosi R-HB-n: Bachelor of Hospitality Management, Hotel and Restaurant Business, n year R-HR-n: Restonomi, hotelli- ja ravintola-ala, n. vuosi R-RB-n: Restonom, hotell- och restaurangbranschen, n. år

7 7 S-SA-n: Sosionomi, sosiaaliala, n. vuosi S-SH-n: Sairaanhoitaja, hoitotyö, n. vuosi S-TH-n: Terveydenhoitaja, hoitotyön, n. vuosi. Ryhmää ja lukuvuotta osoittavan luvun n perässä käytetään tarvittaessa jotain seuraavista kirjaimista: A, B, C ja D: nuorisokoulutuksen ryhmä E: erikoistumisopinnot K: opinnot alkaneet tammikuussa V: aikuiskoulutus Periodijako Lukuvuosi on jaettu periodeihin, jotka muodostuvat kahdeksasta työviikosta sekä väliin jäävistä loma-ajoista seuraavasti lukuvuonna : Periodi 1: (viikot 35 43) Periodi 2: (viikot 44 1) Periodi 3: (viikot 2 10) Periodi 4: (viikot 11 18) Periodi 5: , (viikot 19 25) Syysloma Joululoma: (viikot 52 1) Hiihtoloma: (viikko 9) Poikkeuksia Lukuvuoden avajaisjuhla: maanantaina klo Mainittuna aikana ei anneta opetusta. HUOM! Liiketalouden aikuiskoulutusryhmät opiskelevat kuitenkin normaalisti työjärjestyksen mukaan.

8 8 Opintojaksojen laajuus - Opintoviikoista opintopisteisiin Suomen korkeakoulujärjestelmä on siirtynyt alkaen opintojen mitoituksessa eurooppalaiseen ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) - järjestelmään eli opintopiste-mitoitukseen. Opintojen mitoituksen uusi peruste on opintopiste (op) edellisen opintoviikon (ov) sijasta. Uusi järjestelmä perustuu opiskelijan työmäärään, johon sisällytetään kaikki opinnoissa opiskelijalta vaadittava työ tunteina opetusmenetelmistä tai opetusjärjestelyjen tavasta riippumatta. Yhden lukuvuoden päätoimiset opinnot ovat 60 opintopistettä eli 1600 tuntia. Näin ollen yhtä opintopistettä kohti vaaditaan noin tunnin työ. Entisen opintojen mitoituksen mukaiset opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Siis karkeasti määritellen 1 ov = 1,5 op. ILMOITTAUTUMINEN Ennen ilmoittautumista sinun tulisi o tutustua ko. lukuvuoden opinto-oppaassa olevaan opintojaksotarjontaan o tutustua ko. opintojakson kuvaukseen ja edeltävyysehtoihin o etsiä itsellesi aikataulun puolesta sopivat vaihtoehtoiset toteutukset. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ilmoittaudutaan kirjallisesti täyttämällä ilmoittautumislomake, joka palautetaan avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilölle. Ilmoittautuminen on sitova. Puhelimitse ei voi ilmoittautua. Ilmoittautumislomakkeeseen merkitään ne opintojaksot, mitä halutaan suorittaa. Ilmoittautuminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Lomake löytyy osoitteesta Koulutus ja hakeminen Avoin ammattikorkeakoulu Ilmoittautuminen. Lomakkeen voi myös hakea avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilöltä. Ilmoittautuminen tapahtuu pääasiallisesti 5 kertaa vuodessa ennen periodien alkamista. Ilmoittautuminen tulee tapahtua annettuina ilmoittautumisaikoina. Mikäli kyseinen opintojakso on jo ehtinyt alkaa, ko. opintojakson opettaja arvioi sen

9 9 pystyykö opiskelija tulemaan ryhmään mukaan ja os allistuminen käsitellään tällöin aina tapauskohtaisesti. Ilmoittautumisajat lukuvuonna ovat seuraavat: - periodi periodi periodi periodi periodi Vapaasti valittavien sekä virtuaaliopintojaksojen suhteen noudatetaan niille erikseen annettuja ilmoittautumisaikoja, jotka löytyvät ko. opintojaksojen yhteydestä. Opintojaksolle osallistuminen varmistetaan olemalla läsnä opintojakson ensimmäisellä kerralla. Joissain tapauksissa ryhmäkoko selviää tarkemmin vasta ensimmäisellä kerralla ja vahvistus osallistumisesta voi tapahtua tällöin. Avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö merkitsee opiskelijan oppilashallintojärjestelmä Winhan toteutukseen ko. opintojaksolle ilmoittautuneeksi. Avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö selvittää ko. opintojakson opettajalta onko kyseisessä ryhmässä tilaa opiskelijalle. Opinnot voivat alkaa, jos ryhmässä on tilaa. Opiskelijalle lähetetään ennen opintojakson alkamista tiedote, jossa on tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta. Lasku lähetetään opiskelijalle opintojen alettua. Avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö toimittaa opintojakson opettajalle tiedon avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta, sekä vie opiskelijan perustiedot oppilashallintojärjestelmä Winhaan.

10 10 Opintojen keskeytyminen ja peruminen Mikäli jostain syystä joudut perumaan opintosi, tulisi sinun ilmoittaa tästä avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilölle kirjallisesti (sähköpostiviesti käy myös). Osallistumisen voi perua ilman opintomaksua viikko opintojen alkamisen jälkeen. Tämän jälkeen tehdystä osallistumisen perumisesta laskutetaan koko opintomaksu. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, maksettuja maksuja ei palauteta. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita opintojen perumista.

11 11 MAKSUT Avoimen ammattikorkeakoulun maksut määräytyvät opintopisteiden mukaan seuraavasti: 35 eur/opintopiste. Puoli opintopistettä on 18 euroa. Lukuvuoden (yksi vuosi) aikana voi suorittaa rajoittamattoman määrän opintopisteitä 250 euron kertamaksulla. Opintomaksuihin ei myönnetä alennuksia. Kuitit maksetuista opintomaksuista on säilytettävä itsellään. Mikäli opintoja ei ole asianmukaisesti peruttu eikä maksua maksettu, opintomaksu siirtyy automaattisesti perintään, josta tulee merkintä luottotietoihin. OPINTOJEN SUORITTAMINEN Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija opiskelee jo valmiiksi perustetuissa tutkintoopiskelijoiden päivä- tai iltaryhmissä, mikäli niistä löytyy tilaa (ns. perusopetukseen integroitu avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta). Hän saa ryhmän opettajalta saman opinto-ohjauksen ja opetuksen kuin muutkin ryhmän jäsenet. Kunkin opintojakson opettaja täydentää tietoja toteutuskohtaisesti opintojakson alussa mm. minimivaatimusten ja suoritusten osalta, joten opetukseen osallistuminen heti opetuksen alkaessa on erittäin tärkeää. Tenttiminen Opintojakson suoritustapa on yleensä kirjallinen tentti tai tehtävä, joka järjestetään opintojakson päätteeksi. Lisäksi opiskelijalla on oikeus kahteen uusintaan saman lukuvuoden tai viidennen jakson tenttien osalta seuraavan lukuvuoden syksyn aikana. Ensimmäiseen tenttiin ei yleensä tarvitse ilmoittautua, mutta uusintakokeeseen on ilmoittauduttava erikseen. Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 7 päivää ennen ko. tenttipäivää (sosiaali- ja terveysalalla 9 päivää). Jos opiskelija ei ole selvinnyt tentistä varsinaisessa tentissä tai kahdessa uusinnassa, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen. Opiskelija, joka on ilmoittautunut uusintatenttiin eikä ilman hyväksyttävää syytä käytä tarjottua tilaisuutta, katsotaan osallistuneeksi.

12 12 Tenttiessä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä (esim. ajokortti). Lisäksi hänellä tulee olla mukana kuitti maksetusta avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksosta. Opiskelijat saavat tuoda koetilanteeseen vain kynät, kumit yms. kirjoitus- ja piirtämisvälineet sekä taskulaskimen, jonka käyttömuisti on voitava tyhjentää ja tyhjennettävä kokeen alussa. Ulkovaatteet on jätettävä koehuoneen ulkopuolelle. Arvotavaraa (huom! matkapuhelimet suljettuna) sisältävät laukut voi jättää koehuoneen etu- tai takaosaan. Sanakirjojen ja omien, tarkistamattomien taulukkokirjojen käyttäminen on kielletty. Omia papereita tai kirjoja ei saa tuoda koehuoneeseen. Tarvittavat paperit ja muun lisämateriaalin jakaa kokeen valvoja, jonka antamien ohjeiden mukaan materiaali avataan. Kokeen jälkeen kaikki kokeessa jaettu materiaali on palautettava. Kokeeseen osallistuvien välinen keskustelu ja muu viestintä koehuoneessa oleskelun aikana sekä muu vilppiyritykseksi tulkittavissa oleva käyttäytyminen johtaa vilppisyytökseen. Vilppiä yrittänyt poistetaan välittömästi koetilaisuudesta ja hänen koko suorituksensa hylätään. Tenttipäivät Ko. opintojakson opettajalta voit tiedustella ensimmäistä varsinaista tenttipäivää. Sosiaali- ja terveysalalla tenttipäivistä voit kysyä ko. ryhmän ryhmäohjaajalta. Uusintatenttien ajat löytyvät kunkin toimialan kohdalta osoitteesta Opiskelijapalvelut Työjärjestykset Tekniikka ja liikenne, tai Sosiaali- ja terveysala tai Liiketalous ja matkailu Muita tietoja. Arviointi Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan arvosanat merkitään oppilashallintojärjestelmä Winhaan. Arvosanojen merkitsemisestä vastaa ko. opintojakson opettaja. Opiskelija saa suorittamistaan opintojaksoista opintosuoritusotteen opintojen päätyttyä. Opintosuoritusote on virallinen todistus opinnoista. Erikseen pyydettäessä voidaan opintojaksosta laatia myös erillinen todistus.

13 13 Opintosuoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0). Opetussuunnitelmassa ilmoitetuissa erikoistapauksissa käytetään asteikkoa suoritettu (S) / hylätty (0). Toisen kotimaisen kielen osalta ammattikorkeakoulun antamat arvosanat 1-3 vastaavat valtionhallinnon arvosanaa tyydyttävä ja 4-5 valtionhallinnon arvosanaa hyvä. Opintojaksoon kuuluu vähintään yksi tentti, projektityö tai muu vastaava osaamisen näyttötilaisuus. Opintojakson hyväksyminen suoritetuksi ja arvosanan antaminen edellyttää kaikkien vaadittujen osaamistehtävien hyväksytysti suorittamista. Arvosanat rekisteröidään ammattikorkeakoulun tietojärjestelmään viimeistään kolmen viikon kuluessa viimeisen näytön antamisesta. Opiskelijat voivat seurata ja tarkistaa saamiaan arvosanoja tietojärjestelmän verkkoliittymän WinhaWillen kautta osoitteesta https://secure.puv.fi/wille AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU - VÄYLÄNÄ AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON Avoin ammattikorkeakouluopiskelu ei johda suoraan tutkintoon, mutta mikäli myöhemmin hakeutuu varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi Vaasan ammattikorkeakouluun, avoimessa ammattikorkeakoulussa hyväksytysti suoritetut opintojaksot on mahdollista lukea hyväksi tutkintoon. Vähintään 60 opintopisteen hyväksytyt avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset ko. koulutusohjelmassa antavat mahdollisuuden hakea opinto-oikeutta tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen Vaasan ammattikorkeakoulussa. Sosiaali- ja terveysalalla edellytetään lisäksi soveltuvuustestin hyväksyttyä suorittamista. Hakeminen varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi Hakuaika varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi järjestetään yleensä keväisin. Lisätietoja tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta saat hakutoimistoista, sähköposti: tai opinto-ohjaajilta, puh. (06)

14 14 OPINTOSOSIAALISET EDUT Avoin ammattikorkeakouluopiskelu katsotaan yleissivistäväksi toiminnaksi (opiskelu ei johda suoraan tutkintoon ja se on osa-aikaista) eikä sen perusteella voi saada valtion opintotukea tai opintolainaa. Myöskään opiskelija-alennuksia ei myönnetä avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle, esim. matkahuollosta tai VR:lta. Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saannille. Työttömyysturvalaissa määritellään sivutoimiseksi sellainen opiskelu, jonka opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on keskimäärin vähemmän kuin 25 tuntia viikossa tai 4,5 opintopistettä (3 ov) kuukaudessa. Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ratkaistaan aina paikallisessa työvoimatoimistossa ja toimikunnassa. Opiskelijan kannattaa etukäteen itse selvittää avoimen ammattikorkeakoulun opintojen vaikutus työttömyysturvaan oman paikkakuntansa työvoimaviranomaisten kanssa. TIETOKONEIDEN JA KIRJASTON KÄYTTÖ Voit tarkistaa mm. lukujärjestyksiä koulun www-sivuilta kirjastoissa olevilta tietokoneilta kirjastojen aukioloaikoina. Kirjaston aukioloajoista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan kirjaston www-sivuilla osoitteessa Raastuvankatu 33:ssa löytyy alakerrasta luokkatila, jossa voi käyttää luokan tietokoneita esim. omien harjoitustöiden laatimiseen. Wolffintie 30:ssa atk-luokkien ovet ovat pääsääntöisesti auki ja koneita voi käyttää aina silloin kun luokassa ei ole oppitunteja. Vaasan ammattikorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin kirjasto. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton, uuden kortin hankkiminen kadonneen tilalle maksaa 3 euroa. Kirjasto sijaitsee kahdessa toimipisteessä: liiketalous ja matkailu sekä terveysala Raastuvankadulla, tekniikka ja liikenne sekä sosiaaliala Wolffintiellä. Käyttäjätunnus ja salasana Ennen opintojesi alkamista saat postitse tietoa opiskelusta sekä opiskelijanumerosi. Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat lähimmästä opiskelijakansliasta opiskelijanumeroasi vastaan. Jos unohdat tai hukkaat tunnuksen ja/tai salasanan, saat uuden

15 15 opintotoimistosta. Uutta salasanaa hakiessasi ota henkilöllisyystodistus mukaan. Salasanaa ei tietoturvasyistä ilmoiteta sähköpostitse tai puhelimitse. On suositeltavaa, että vaihdat koulun antaman salasanan heti ensimmäisellä käyttökerralla. Kaikkien järjestelmien yhteinen salasanan vaihtopaikan osoite on https://secure.puv.fi/passwd.cgi Vaasan ammattikorkeakoulussa on käytössä WinhaPro-niminen opiskelijahallinnon järjestelmä, jonka opiskelijoille tarkoitettua käyttöliittymää WinhaWilleä käytetään selaimella osoitteessa https://secure.puv.fi/wille/. Willen kautta voit vaihtaa salasanasi, päivittää osoitetietosi, ilmoittautua uusintatentteihin, sekä tarkistaa saamasi arvosanat. Windows AD-käyttäjätunnusta tarvitaan kun kirjaudutaan sisään PC-tietokoneelle ja aloitetaan tietokoneen käyttö, Linux-käyttäjätunnusta tarvitaan kun lähetetään tai luetaan sähköpostia. Käytännössä ei nykyään tarvitse tehdä eroa näiden kahden asian ja tunnuksen välillä, koska ne ovat samoja tunnuksia ja salasanoja. Linux- ja Windows AD -käyttäjätunnukset ovat samat. Ne muodostetaan Winhan opiskelijanumerosta lisäämällä pieni e-kirjain opiskelijanumeron eteen, esim. e Linux-tunnus ei saa alkaa numerolla. Tällä samalla käyttäjätunnuksella (esim. e ) pääsee myös WinhaWileen Windowsin ja sähköpostin lisäksi. WinhaWilleen pääsee myös ammattikorkeakoulu verkon ja palomuurin ulkopuolelta julkisesta internetistä. Tunnuksen voimassaolo Linux- ja Windows-AD -käyttäjätunnus on voimassa 7 päivää opiskelijan valmistumisen tai eroamisen jälkeen. Käyttäjätunnus poistuu automaattisesti Winhan lasnäolokoodin perusteella. Käyttäjille lähetetään sähköpostitse ilmoitus tunnuksen poistamisesta heti valmistumisen/eroamisen yhteydessä ennen tunnuksen poistamista.

16 16 SANASTO Perusopetukseen integroitu opetus on avoimen ammattikorkeakoulun järjestämää päivä- tai ilta-aikaan tapahtuvaa opetusta, jossa ovat mukana ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat. Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy kesäkuussa. Lukuvuosi on jaettu viiteen eri periodiin. Periodi muodostuu työviikoista sekä väliin jäävistä loma-ajoista. Työviikkoja periodissa on yhteensä kahdeksan. Opintosuoritusrekisteri on suoritetuista opinnoista koostuva opintojaksokohtainen rekisteri. Opintosuoritusrekisterissä näkyvät opintojaksot, niiden arviointi ja suorittamisajankohta. Opintojakso on opintojen suunnittelun ja suorittamisen perusyksikkö, johon useimmiten kuuluu tietty määrä opetusta, omatoimista työskentelyä ja tentti. Tyypillisimmillään se on luento mahdollisine oheiskirjallisuuksineen ja kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Opintojaksojen kuvaukset löytyvät opintooppaasta. Opintojakson laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Opintojakson koodi löytyy opinto-oppaasta kyseisen opintojakson yhteydestä, esim. Basics of the Internet CCC Lähiopetus Suurin osa opetuksesta on ns. lähiopetusta. Tämä opetusmuoto on monille myös tutuin: siinä ammattikorkeakoulun opettajat luennoivat sekä pitävät harjoituksia ja opiskelijat opiskelevat sekä ryhmässä että itsenäisesti. Oppitunti Yksi oppitunti kestää 45 minuuttia ja opetuksen jaksotuksesta luennon aikana voidaan sopia luennoitsijan ja opiskelijaryhmän välillä. Avoin ammattikorkeakoulu-opetus on pääasiallisesti aikuisille tarkoitettua ammattikorkeakoulun perusopetusta vastaavaa opetusta, johon opiskelija voi osallistua iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

17 17 Tutkinto-opiskelija/varsinainen opiskelija on yhteis- tai erillisvalinnassa hyväksytty tiettyä tutkintoa suorittava ammattikorkeakoulun opiskelija.

18 18 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Miten ilmoittaudun avoimeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan tiettyä opintojaksoa? Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi tulee aina ilmoittautua ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautuminen tulee tapahtua annettujen ilmoittautumisaikojen kuluessa. Avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumislomake löytyy www-sivuilta Koulutus ja hakeminen Avoin ammattikorkeakoulu Ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä ne opintojaksot, joita haluaa suorittaa. Opintojaksotiedot löytyvät opinto-oppaasta. Ilmoittautuminen on sitova. Tarvitseeko avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ilmoittautua vielä erikseen oppilashallintojärjestelmä Winhassa tietylle opintojaksolle? Ei tarvitse, avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö hoitaa sen asian puolestasi ja vie tiedot Winhaan ko. opintojakson toteutukseen. Ilmoittautuminen tietylle opintojaksolle tapahtuu ainoastaan avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilön kautta. Voiko avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskella työn ohessa? Vaasan ammattikorkeakoulussa aikuisryhmien opiskelu sijoittuu pääsääntöisesti iltaaikaan ja näiden ryhmien mukana opintojaksoja voi suorittaa avoimen amk:n kautta siis myös oman työn ohessa. Hotellialan aikuisryhmät opiskelevat kuitenkin päiväaikaan monimuoto-opetuksena.

19 19 Voinko suorittaa tutkinnon avoimessa ammattikorkeakoulussa? Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei johda tutkintoon, vaan tutkinnon hankkimiseksi on hakeuduttava varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan kuitenkin lukea hyväksi tutkintoon, mikäli myöhemmin hakeutuu varsinaiseksi opiskelijaksi Vaasan ammattikorkeakouluun. Haluan suorittaa opintojakson tenttimällä osallistumatta luennoille. Mitä pelkkä tenttiminen maksaa? Sinun tulee varmistaa aina etukäteen onko opintojakson suorittaminen pelkästään tenttimällä ylipäätään mahdollista. Tenttiminen katsotaan opintojaksolle osallistumiseksi, joten se maksaa osallistumismaksun verran. Sinun tulee ilmoittautua opintojaksolle ennen tenttimistä. Miten ilmoittaudun uusintatenttiin? Ilmoittautuminen uusintatenttiin tapahtuu WinhaWillen kautta sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikassa. Liiketalouden ja matkailun toimialalla uusintatenttiin ilmoittautuminen tapahtuu tenttikuorten avulla, tenttikuoria saat opiskelijakansliasta. WinhaWilleen pääset osoitteesta https://secure.puv.fi/wille/. Winhan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla voit kirjautua järjestelmään ja ilmoittautua uusintatenttiin. Poimi haluamasi tentin koodi ja opettajatieto. Mene WinhaWilleen, hae ko. tentti ja ilmoittaudu osallistujaksi. Lopuksi vahvista vielä ilmoittautumisesi. Ilmoittautumisen epäonnistuessa lähetä sähköpostia opintojakson opettajalle.

20 20 Mistä saan käyttäjätunnuksen ja salasanan Winhaan esim. uusintatenttiin ilmoittautumista varten? Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat opiskelijakansliasta ilmoittamalla opiskelijanumerosi, jonka olet saanut avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilöltä. Ilmoitetaanko minulle aikataulumuutoksista? Aikataulujen muutoksista ei ilmoiteta erikseen. Tiedot muutoksista ilmoitetaan ensisijaisesti työjärjestyksissä Opiskelijapalvelut Työjärjestykset, joten niitä tulisi seurata itse aktiivisesti. Muutoksista voidaan ilmoittaa myös opetuksen yhteydessä sekä ilmoitustauluilla ja yksiköiden käytävillä olevissa infotelevisioissa.

21 21 TOIMIPISTEET 1. Raastuvankatu Wolffintie 30 2B. Puuvillakuja 3 (Technobothnia) Ovien aukioloajat Raastuvankatu 29, hallintotalo ma-pe klo Raastuvankatu 31 33, liiketalous ja matkailu sekä terveysala ma-to klo , pe klo Wolffintie 30, tekniikka ja liikenne sekä sosiaaliala ma-pe klo la klo Heinäkuussa Raastuvankadun kiinteistöt ovat suljettu. Päivystys on Wolffintien kiinteistössä.

22 22 Opetustilat Vaasan ammattikorkeakoulun opetustilat sijaitsevat kahdessa toimipisteessä, Raastuvankadulla ja Wolffintiellä. Opetustilat on merkitty koodein seuraavasti: Raastuvankatu 31:ssa sijaitsevat opetustilat on merkitty koodilla RA. Raastuvankatu 33:ssa sijaitsevat opetustilat on merkitty koodilla RB. Wolffintie 30:ssa sijaitsevat opetustilat on merkitty koodeilla WA, WB, tai WC. Luokkatilat on numeroitu kerrosten mukaan (esim. Raastuvankatu 33:ssa toisen kerroksen luokkatila on merkitty koodilla RB201).

23 23 YHTEYSTIEDOT Käyntiosoite Wolffintie 30, VAASA Avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö Opintosihteeri (e-virkailija) Mira Pihlaja Puhelin (06) Sähköposti Faksi (06) Internet Koulutus ja hakeminen Avoin ammattikorkeakoulu

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

1 Avoin ammattikorkeakouluopiskelu... 5 1.1 Mitä voi opiskella?... 5 1.1.1 Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta... 5 1.1.

1 Avoin ammattikorkeakouluopiskelu... 5 1.1 Mitä voi opiskella?... 5 1.1.1 Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta... 5 1.1. 7.6.2013 1 Avoin ammattikorkeakouluopiskelu... 5 1.1 Mitä voi opiskella?... 5 1.1.1 Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta... 5 1.1.2 Yhteistyöopinnot Vaasan yliopiston avoimen yliopiston kanssa..

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

WinhaWille-opas opiskelijoille

WinhaWille-opas opiskelijoille WinhaWille-opas opiskelijoille Sisällys Esittely 2 Sisäänkirjautuminen 2 Omien tietojen tarkistaminen ja muuttaminen 3, 4 Omien suoritusten ja opiskelusuunnitelman seuraaminen 5 Ilmoittautumiset 6 HOPS:n

Lisätiedot

1 Avoin ammattikorkeakouluopiskelu... 5 1.1 Mitä voi opiskella?... 5 1.1.1 Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta... 5 1.1.

1 Avoin ammattikorkeakouluopiskelu... 5 1.1 Mitä voi opiskella?... 5 1.1.1 Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta... 5 1.1. 12.6.2015 1 Avoin ammattikorkeakouluopiskelu... 5 1.1 Mitä voi opiskella?... 5 1.1.1 Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta... 5 1.1.2 Muiden ammattikorkeakoulujen avoin AMK -opetustarjonta... 6 1.1.3

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita 1 KIRJAUTUMINEN... 2 2 YLEISTÄ... 3 3 OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUMINEN... 4 4 UUSINTATENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN... 4 5 SUUNNITELTUJEN OPINTOJAKSOJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Tervetuloa 3. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu 4. Koulutustarjonta 4. Opintojen toteutus 5. Opintojaksolle ilmoittautuminen ja peruutusehdot 5

Tervetuloa 3. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu 4. Koulutustarjonta 4. Opintojen toteutus 5. Opintojaksolle ilmoittautuminen ja peruutusehdot 5 Opiskelijan opas 1 Sisältö Tervetuloa 3 Avoin ammattikorkeakouluopiskelu 4 Koulutustarjonta 4 Opintojen toteutus 5 Opintojaksolle ilmoittautuminen ja peruutusehdot 5 Opintojakson suorittaminen 5 Opintojen

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi, uusi ammatti tai myöhempi tutkintoopiskelu

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Avoin AMK opiskelijan käsikirja

Avoin AMK opiskelijan käsikirja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SeAMK Avoin AMK opiskelijan käsikirja Ojanperä, Asko 2012-2013 Sisällysluettelo 1. Tervetuloa... 2 2. Yleistietoa avoin AMK opetuksesta... 2 3. Mitä avoimessa voi opiskella?...

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. Ryhmä MTTT10S

OPISKELIJAN OPAS. Ryhmä MTTT10S OPISKELIJAN OPAS Ryhmä MTTT10S SISÄLTÖ 1. OPETUSRYHMÄ... 2 2. KOULUTUKSEN KESTO... 2 3. TILAT JA VAHTIMESTARI... 2 4. RUOKAILU... 2 5. TIETOJÄRJESTELMÄT JA TUNNUKSIEN JAKAMINEN... 3 6. TIETOTEKNISET ONGELMAT...

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT MENETTELYTAPAOHJEET (päivitetty 16.5.2008) Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU. Aloitusinfo uusille opiskelijoille 21.8.2013

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU. Aloitusinfo uusille opiskelijoille 21.8.2013 Olli Oamkilainen 1 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Aloitusinfo uusille opiskelijoille 21.8.2013 Tilaisuuden ohjelma 16.00-16.15 Tervetulosanat 16.15-16.45 Yleistä infoa opiskelusta Oamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic OPISKELIJAN OPAS 2005-2006

Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic OPISKELIJAN OPAS 2005-2006 Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Vaasa Polytechnic OPISKELIJAN OPAS 2005-2006 OPISKELIJAN OPAS 2005-2006 SISÄLLYS REHTORIN TERVEHDYS...5 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU...7 TOIMINNAN YLEISPIIRTEET...7

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Avoin ammattikorkeakoulu Infotilaisuus uusille opiskelijoille 19.8.2015 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa opiskelemaan avoimeen ammattikorkeakouluun! Tilaisuuden ohjelma 15:45-16:15 Materiaalin jako

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin!

Avoin AMK. Tervetuloa. avoimen AMK:n polkuopintoihin! Tervetuloa avoimen AMK:n polkuopintoihin! 1 3 7 8 11 POLKUOPISKELUN idea HENKILÖKOHTAINEN opiskelusuunnitelma ARVOSANAT POLKUOPISKELU tiiviisti MIKÄ ON AVOIN AMK? 3 Polkuopiskelun idea 3 Polulla opiskelu

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Avoin AMK sähköinen asiointi opiskelijan ohje 1/10 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Sisällysluettelo Avoinamk.fi portaalin yleisnäkymä...2 Koulutushaku...3 Rekisteröityminen ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815.

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815. 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kirjautuminen WinhaWilho -huoltajaliittymään... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Etusivu... 5 4. Henkilötiedot -linkki... 6

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULUN OPINTOIHIN JA OPISKELUUN LIITTYVÄT YLEISET MENETTELYTAPAOHJEET 1.1 Mikä on Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu (VirtuaaliAMK)?...2 1.2 Kuka voi opiskella Virtuaaliammattikorkeakoulussa?...2

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke

Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu. Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke Eeva Harjulahti - Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 Opetuksen ja oppimisen laatu Opiskelutyön mitoitus OPMITKU-hanke www.tuas.fi Motto: Tavoitteena oppiminen Oppimisen voi saavuttaa keinolla millä hyvänsä.

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS Pääprosessi Osaprosessi KOULUTUS Koulutuksen suunnittelu Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Tässä ohjeistuksessa

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013

http://www.wordle.net Opiskelijan ohje Tutkintopalvelu 1.9.2013 http://www.wordle.net Opiskelijan ohje 1.9.2013 Opiskelijan ohje 2 (9) n käyttöohje tutkinnon suorittajalle Ohjeen sisältö TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan ssa, jonka osoite on /tupa. Jokainen TIEKEn tutkintoa

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS...2 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN...2 WEBOODIN OPINTO-OPAS...4 Opetus välilehti...5 Tentit -välilehti...6 Tutkintorakenteet -välilehti...6 Opintokokonaisuudet

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi!

Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi! Tervetuloa opiskelemaan LVI-tekniikan rakennusmestariksi! LVI-alan työnjohtokoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen.

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON WEBOODIN KÄYTTÖOHJE AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE

VAASAN YLIOPISTON WEBOODIN KÄYTTÖOHJE AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 1 VAASAN YLIOPISTON WEBOODIN KÄYTTÖOHJE AVOIMEN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 2 2. OPISKELIJOIDEN KÄYTTÄJÄTUNNUKSET WEBOODISSA... 2 3. WEBOODIN KÄYNNISTYS... 2 4. OPETUSTAPAHTUMIEN

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

www.avoinamk.fi Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo

www.avoinamk.fi Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo Avoin AMK sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje 1/13 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi AMK-pääkäyttäjän ohje Sisällysluettelo AMK-pääkäyttäjän ylläpitonäkymä...2 AMK-pääkäyttäjän tehtävät...2

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka Helsingin toimipisteessä aloittavat (Bulevardi 31) UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO to 20.8.2015 - pe 21.8.

Tieto- ja viestintätekniikka Helsingin toimipisteessä aloittavat (Bulevardi 31) UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO to 20.8.2015 - pe 21.8. Tieto- ja viestintätekniikka Helsingin toimipisteessä aloittavat (Bulevardi 31) UUSIEN OPISKELIJOIDEN PEREHDYTYSJAKSO to 20.8.2015 - pe 21.8.2015 TERVETULOA OPISKELIJAKSI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMAAN

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996

Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996 Tietie-yhteistyö, verkko-opetusta vuodesta 1996 Eija Kalliala sähköposti: eija.kalliala@helia.fi kotisivu: http://myy.helia.fi/~kalei/ Tietie-yhteistyö TIEtojenkäsittelyä TIEtotekniikan avulla Tietie-projekti

Lisätiedot

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY

LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY LUKUVUODEN TUNTIRESURSSIEN HYÖTYKÄYTTÖ Yliopisto-opintojen mitoitusseminaari 14.5.2003 Innopoli, Espoo Työpaja 3 Elina Jaakkola OY & Markku Ihonen TaY Onko ongelmana ajan puuttuminen vai sen käyttäminen?

Lisätiedot

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO

MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO MIKKELIN ETÄ- JA AIKUISLUKIO OPAS kahden tutkinnon opiskelijoille 2015 2016 Mikkelin etä- ja aikuislukio Päämajankuja 4 50100 Mikkeli Toimisto ma-to klo 9-17 ja pe 8-14.45 Päämajankuja 4, 3. krs. puh.

Lisätiedot

Itseopiskelumateriaali itsenäiseen lähtötason parantamiseen ruotsin ja englannin kielissä.

Itseopiskelumateriaali itsenäiseen lähtötason parantamiseen ruotsin ja englannin kielissä. 1 Marraskuu 2015 SOSIONOMI (AMK) päivätoteutus, ryhmä 08SPLN16 Tervetuloa opiskelemaan Sosiaali- ja terveysalalle! Opintojen aloitus Opintoihin ilmoittaudutaan tiistaina 12.1.2016 klo 9.00 10.00 Hoitajankadun

Lisätiedot

Yhteyshenkilöpäivät 21.9.2004, Kokkola Riitta Vatanen, JAMK

Yhteyshenkilöpäivät 21.9.2004, Kokkola Riitta Vatanen, JAMK ECTS ja VirtuaaliAMK Yhteyshenkilöpäivät, Kokkola, JAMK ECTS? VirtuaaliAMK ECTS ja virtuaaliamk Eurooppalaisen korkeakoulualueen edellytykset Suomessa 1. kahden syklin tutkintorakenne (perus- ja jatkotutkinto)

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 3.9.2013 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Kansalaistoiminta ja nuorisotyö - Kulttuurituotanto - Viittomakieli ja tulkkaus AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU 2015-2016 Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella amkopintojaksoja olipa ikäsi tai koulutustaustasi

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

StudentaPluS. Opiskelijan ohje

StudentaPluS. Opiskelijan ohje StudentaPluS Opiskelijan ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta... 4 1.2.1 Etusivu... 4 1.2.2 Muokkausnäytön rakenne... 5 1.3 Lukujärjestys...

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Kirjaudu SoleOPSiin SAMK-tunnuksillasi. Voit selata yksittäisen opiskelijan HOPSia päävalikon HOPSien selaus toiminnolla. Päävalikon

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä. Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Ympärivuotisen opiskelun edistäminen, kokemuksia ja haasteita kesäopintojen järjestämisessä Heli Korpinen, koulutuspäällikkö Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu on 3 100 opiskelijan ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2009-2010...2 YLEISIÄ OHJEITA...2

OPISKELIJAN OPAS 2009-2010...2 YLEISIÄ OHJEITA...2 Sisältö OPISKELIJAN OPAS 2009-2010...2 YLEISIÄ OHJEITA...2 Ammattikorkeakoulun laatupalvelut...2 Lukuvuoden 2009-2010 työjärjestys...2 Periodit...2 Viikkotyöjärjestykset...2 Opetusryhmäkoodit...2 Tutkintotodistuksen

Lisätiedot