Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008"

Transkriptio

1 Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi Päivitetty

2 2

3 3 TERVETULOA OPISKELEMAAN AVOIMEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN Tämä opas on tarkoitettu Vaasan ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelevan käsikirjaksi lukuvuonna Opasta voivat hyödyntää myös ne henkilöt, jotka vasta suunnittelevat opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avointa ammattikorkeakouluopetusta järjestetään liiketalouden ja matkailun, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan toimialoilla. Tämän oppaan avulla voit luoda kokonaiskuvaa avoimesta ammattikorkeakouluopetuksesta ja suunnitella omaa opiskeluasi. Oppaasta löydät käytännöllistä tietoa avoimesta ammattikorkeakouluopetuksesta, opiskelun käytännöistä sekä monista muista tärkeistä asioista. Ellet löydä tästä oppaasta tarvitsemiasi tietoja tai jokin asia jää sinulle epäselväksi, voit ottaa suoraan yhteyttä avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilöön. Yhteystiedot löydät tämän oppaan lopusta. Onnea ja menestystä opinnoillesi avoimessa ammattikorkeakoulussa! Pidätämme oikeuden tässä oppaassa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.

4 4 TERVETULOA OPISKELEMAAN AVOIMEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN... 3 Kenelle... 5 Edellytykset opiskelulle...5 Opintojaksotarjonta... 5 Aikuiskoulutusryhmät... 6 Lukujärjestykset... 6 Periodijako... 7 Opintojaksojen laajuus - Opintoviikoista opintopisteisiin... 8 ILMOITTAUTUMINEN... 8 MAKSUT OPINTOJEN SUORITTAMINEN Tenttiminen Arviointi AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU - VÄYLÄNÄ AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON Hakeminen varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi OPINTOSOSIAALISET EDUT TIETOKONEIDEN JA KIRJASTON KÄYTTÖ SANASTO USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ TOIMIPISTEET Opetustilat YHTEYSTIEDOT...23

5 5 AVOIN AMMATTIKORKEAKOULUTOIMINTA Avoin ammattikorkeakoulutoiminta on osa lakisääteistä aikuiskoulutusta. Opetusta tarjotaan Vaasan ammattikorkeakoulun toimialoilla (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liikenne). Vastuuhenkilönä toimii opintosihteeri (evirkailija) Mira Pihlaja. Kenelle Avoin ammattikorkeakouluopiskelu sopii sinulle, joka o aiot pyrkiä Vaasan ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi o haluat syventää tai päivittää asiantuntijuuttasi tai o haluat laajentaa osaamistasi uusille alueille. Edellytykset opiskelulle Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoimia kaikille pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintojaksoille ilmoittauduttaessa on kuitenkin huomioitava, että opintojaksoilla voi olla esitietovaatimuksia, joilla varmistetaan koko ryhmän sopiva lähtötaso ko. opintoihin. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko hänen pohjatietonsa ko. opintojakson edellyttämiä esitietoja. Lisäksi tiettyjen opintojaksojen suorittaminen voi edellyttää jo aikaisemmin suoritettuja opintojaksoja. Perusopetukseen integroiduissa opinnoissa opiskelun edellytyksenä on, että varsinaisten tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä on tilaa (jokaiselle löytyy esim. oma tietokone tai istumapaikka). Tutkinto-opiskelijat ovat aina etusijalla ilmoittautumisissa. Opintojaksotarjonta Avoin ammattikorkeakouluopetus on pääasiallisesti perusopetukseen integroitua opetusta. Tämä tarkoittaa sitä, että avoimina ammattikorkeakouluopintoina tarjotaan lähestulkoon kaikkia Vaasan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien opintojaksoja, lukuun ottamatta harjoittelua ja opinnäytetyötä. Opiskelu tapahtuu ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Lukuvuoden opinto-opas löytyy sähköisenä ammattikorkeakoulun www-sivuilta Opinto-opas. Valittavana ovat lisäksi Vaasan ammattikorkeakoulun omassa tarjonnassa kulloinkin olevat

6 6 virtuaaliopintojaksot sekä vapaavalintaiset opintojaksot. Näistä opintojaksoista löytyy lisätietoa koulun www-sivuilta kohdasta Opiskelijapalvelut. Opintojaksotarjontaan eivät kuulu Vaasan ammattikorkeakoulun erikoistumis- sekä jatkotutkintoihin kuuluvat opintojaksot. Opetus vastaa laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan Vaasan ammattikorkeakoulun perusopetusta. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa tutkintoja. Aikuiskoulutusryhmät Vaasan ammattikorkeakoulun aikuiskoulutusryhmät opiskelevat pääsääntöisesti iltaaikaan. Tekniikan ja liikenteen aikuiskoulutusryhmät opiskelevat perjantaisin klo välisenä aikana sekä lauantaisin klo välisenä aikana. Liiketalouden aikuiskoulutusryhmät opiskelevat maanantaista torstaihin klo välisenä aikana. Matkailun aikuiskoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna päivä-aikaan. Lukujärjestykset Lukujärjestykset ovat luettavissa verkkosivuilta Opiskelijapalvelut Työjärjestykset sekä ilmoitustauluilta. Lukujärjestykset on jaoteltu eri opetusryhmien mukaan seuraavasti ("I-IT" ryhmäkoodi, "n" lukuvuosi): I-IT-n: Bachelor of Engineering, Information Technology, n year I-KT-n: Insinööri, kone- ja tuotantotekniikka, n. vuosi I-RT-n: Insinööri, rakennustekniikka, n. vuosi I-ST-n: Insinööri, sähkötekniikka, n. vuosi I-TT-n: Insinööri, tietotekniikka, n. vuosi I-YT-n: Insinööri, ympäristöteknologia, n. vuosi T-FE-n: Tradenom, företagsekonomi, n. år T-IB-n: Bachelor of Business Administration, International Business, n year T-IT-n: Tradenom, informationsbehandling, n år T-LT-n: Tradenomi, liiketalous, n. vuosi T-TK-n: Tradenomi, tietojenkäsittely, n. vuosi R-HB-n: Bachelor of Hospitality Management, Hotel and Restaurant Business, n year R-HR-n: Restonomi, hotelli- ja ravintola-ala, n. vuosi R-RB-n: Restonom, hotell- och restaurangbranschen, n. år

7 7 S-SA-n: Sosionomi, sosiaaliala, n. vuosi S-SH-n: Sairaanhoitaja, hoitotyö, n. vuosi S-TH-n: Terveydenhoitaja, hoitotyön, n. vuosi. Ryhmää ja lukuvuotta osoittavan luvun n perässä käytetään tarvittaessa jotain seuraavista kirjaimista: A, B, C ja D: nuorisokoulutuksen ryhmä E: erikoistumisopinnot K: opinnot alkaneet tammikuussa V: aikuiskoulutus Periodijako Lukuvuosi on jaettu periodeihin, jotka muodostuvat kahdeksasta työviikosta sekä väliin jäävistä loma-ajoista seuraavasti lukuvuonna : Periodi 1: (viikot 35 43) Periodi 2: (viikot 44 1) Periodi 3: (viikot 2 10) Periodi 4: (viikot 11 18) Periodi 5: , (viikot 19 25) Syysloma Joululoma: (viikot 52 1) Hiihtoloma: (viikko 9) Poikkeuksia Lukuvuoden avajaisjuhla: maanantaina klo Mainittuna aikana ei anneta opetusta. HUOM! Liiketalouden aikuiskoulutusryhmät opiskelevat kuitenkin normaalisti työjärjestyksen mukaan.

8 8 Opintojaksojen laajuus - Opintoviikoista opintopisteisiin Suomen korkeakoulujärjestelmä on siirtynyt alkaen opintojen mitoituksessa eurooppalaiseen ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) - järjestelmään eli opintopiste-mitoitukseen. Opintojen mitoituksen uusi peruste on opintopiste (op) edellisen opintoviikon (ov) sijasta. Uusi järjestelmä perustuu opiskelijan työmäärään, johon sisällytetään kaikki opinnoissa opiskelijalta vaadittava työ tunteina opetusmenetelmistä tai opetusjärjestelyjen tavasta riippumatta. Yhden lukuvuoden päätoimiset opinnot ovat 60 opintopistettä eli 1600 tuntia. Näin ollen yhtä opintopistettä kohti vaaditaan noin tunnin työ. Entisen opintojen mitoituksen mukaiset opintoviikot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Siis karkeasti määritellen 1 ov = 1,5 op. ILMOITTAUTUMINEN Ennen ilmoittautumista sinun tulisi o tutustua ko. lukuvuoden opinto-oppaassa olevaan opintojaksotarjontaan o tutustua ko. opintojakson kuvaukseen ja edeltävyysehtoihin o etsiä itsellesi aikataulun puolesta sopivat vaihtoehtoiset toteutukset. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ilmoittaudutaan kirjallisesti täyttämällä ilmoittautumislomake, joka palautetaan avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilölle. Ilmoittautuminen on sitova. Puhelimitse ei voi ilmoittautua. Ilmoittautumislomakkeeseen merkitään ne opintojaksot, mitä halutaan suorittaa. Ilmoittautuminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Lomake löytyy osoitteesta Koulutus ja hakeminen Avoin ammattikorkeakoulu Ilmoittautuminen. Lomakkeen voi myös hakea avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilöltä. Ilmoittautuminen tapahtuu pääasiallisesti 5 kertaa vuodessa ennen periodien alkamista. Ilmoittautuminen tulee tapahtua annettuina ilmoittautumisaikoina. Mikäli kyseinen opintojakso on jo ehtinyt alkaa, ko. opintojakson opettaja arvioi sen

9 9 pystyykö opiskelija tulemaan ryhmään mukaan ja os allistuminen käsitellään tällöin aina tapauskohtaisesti. Ilmoittautumisajat lukuvuonna ovat seuraavat: - periodi periodi periodi periodi periodi Vapaasti valittavien sekä virtuaaliopintojaksojen suhteen noudatetaan niille erikseen annettuja ilmoittautumisaikoja, jotka löytyvät ko. opintojaksojen yhteydestä. Opintojaksolle osallistuminen varmistetaan olemalla läsnä opintojakson ensimmäisellä kerralla. Joissain tapauksissa ryhmäkoko selviää tarkemmin vasta ensimmäisellä kerralla ja vahvistus osallistumisesta voi tapahtua tällöin. Avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö merkitsee opiskelijan oppilashallintojärjestelmä Winhan toteutukseen ko. opintojaksolle ilmoittautuneeksi. Avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö selvittää ko. opintojakson opettajalta onko kyseisessä ryhmässä tilaa opiskelijalle. Opinnot voivat alkaa, jos ryhmässä on tilaa. Opiskelijalle lähetetään ennen opintojakson alkamista tiedote, jossa on tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta. Lasku lähetetään opiskelijalle opintojen alettua. Avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö toimittaa opintojakson opettajalle tiedon avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta, sekä vie opiskelijan perustiedot oppilashallintojärjestelmä Winhaan.

10 10 Opintojen keskeytyminen ja peruminen Mikäli jostain syystä joudut perumaan opintosi, tulisi sinun ilmoittaa tästä avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilölle kirjallisesti (sähköpostiviesti käy myös). Osallistumisen voi perua ilman opintomaksua viikko opintojen alkamisen jälkeen. Tämän jälkeen tehdystä osallistumisen perumisesta laskutetaan koko opintomaksu. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, maksettuja maksuja ei palauteta. Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita opintojen perumista.

11 11 MAKSUT Avoimen ammattikorkeakoulun maksut määräytyvät opintopisteiden mukaan seuraavasti: 35 eur/opintopiste. Puoli opintopistettä on 18 euroa. Lukuvuoden (yksi vuosi) aikana voi suorittaa rajoittamattoman määrän opintopisteitä 250 euron kertamaksulla. Opintomaksuihin ei myönnetä alennuksia. Kuitit maksetuista opintomaksuista on säilytettävä itsellään. Mikäli opintoja ei ole asianmukaisesti peruttu eikä maksua maksettu, opintomaksu siirtyy automaattisesti perintään, josta tulee merkintä luottotietoihin. OPINTOJEN SUORITTAMINEN Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija opiskelee jo valmiiksi perustetuissa tutkintoopiskelijoiden päivä- tai iltaryhmissä, mikäli niistä löytyy tilaa (ns. perusopetukseen integroitu avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta). Hän saa ryhmän opettajalta saman opinto-ohjauksen ja opetuksen kuin muutkin ryhmän jäsenet. Kunkin opintojakson opettaja täydentää tietoja toteutuskohtaisesti opintojakson alussa mm. minimivaatimusten ja suoritusten osalta, joten opetukseen osallistuminen heti opetuksen alkaessa on erittäin tärkeää. Tenttiminen Opintojakson suoritustapa on yleensä kirjallinen tentti tai tehtävä, joka järjestetään opintojakson päätteeksi. Lisäksi opiskelijalla on oikeus kahteen uusintaan saman lukuvuoden tai viidennen jakson tenttien osalta seuraavan lukuvuoden syksyn aikana. Ensimmäiseen tenttiin ei yleensä tarvitse ilmoittautua, mutta uusintakokeeseen on ilmoittauduttava erikseen. Uusintakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään 7 päivää ennen ko. tenttipäivää (sosiaali- ja terveysalalla 9 päivää). Jos opiskelija ei ole selvinnyt tentistä varsinaisessa tentissä tai kahdessa uusinnassa, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen. Opiskelija, joka on ilmoittautunut uusintatenttiin eikä ilman hyväksyttävää syytä käytä tarjottua tilaisuutta, katsotaan osallistuneeksi.

12 12 Tenttiessä opintojaksoja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan on todistettava henkilöllisyytensä (esim. ajokortti). Lisäksi hänellä tulee olla mukana kuitti maksetusta avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksosta. Opiskelijat saavat tuoda koetilanteeseen vain kynät, kumit yms. kirjoitus- ja piirtämisvälineet sekä taskulaskimen, jonka käyttömuisti on voitava tyhjentää ja tyhjennettävä kokeen alussa. Ulkovaatteet on jätettävä koehuoneen ulkopuolelle. Arvotavaraa (huom! matkapuhelimet suljettuna) sisältävät laukut voi jättää koehuoneen etu- tai takaosaan. Sanakirjojen ja omien, tarkistamattomien taulukkokirjojen käyttäminen on kielletty. Omia papereita tai kirjoja ei saa tuoda koehuoneeseen. Tarvittavat paperit ja muun lisämateriaalin jakaa kokeen valvoja, jonka antamien ohjeiden mukaan materiaali avataan. Kokeen jälkeen kaikki kokeessa jaettu materiaali on palautettava. Kokeeseen osallistuvien välinen keskustelu ja muu viestintä koehuoneessa oleskelun aikana sekä muu vilppiyritykseksi tulkittavissa oleva käyttäytyminen johtaa vilppisyytökseen. Vilppiä yrittänyt poistetaan välittömästi koetilaisuudesta ja hänen koko suorituksensa hylätään. Tenttipäivät Ko. opintojakson opettajalta voit tiedustella ensimmäistä varsinaista tenttipäivää. Sosiaali- ja terveysalalla tenttipäivistä voit kysyä ko. ryhmän ryhmäohjaajalta. Uusintatenttien ajat löytyvät kunkin toimialan kohdalta osoitteesta Opiskelijapalvelut Työjärjestykset Tekniikka ja liikenne, tai Sosiaali- ja terveysala tai Liiketalous ja matkailu Muita tietoja. Arviointi Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan arvosanat merkitään oppilashallintojärjestelmä Winhaan. Arvosanojen merkitsemisestä vastaa ko. opintojakson opettaja. Opiskelija saa suorittamistaan opintojaksoista opintosuoritusotteen opintojen päätyttyä. Opintosuoritusote on virallinen todistus opinnoista. Erikseen pyydettäessä voidaan opintojaksosta laatia myös erillinen todistus.

13 13 Opintosuoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1), hylätty (0). Opetussuunnitelmassa ilmoitetuissa erikoistapauksissa käytetään asteikkoa suoritettu (S) / hylätty (0). Toisen kotimaisen kielen osalta ammattikorkeakoulun antamat arvosanat 1-3 vastaavat valtionhallinnon arvosanaa tyydyttävä ja 4-5 valtionhallinnon arvosanaa hyvä. Opintojaksoon kuuluu vähintään yksi tentti, projektityö tai muu vastaava osaamisen näyttötilaisuus. Opintojakson hyväksyminen suoritetuksi ja arvosanan antaminen edellyttää kaikkien vaadittujen osaamistehtävien hyväksytysti suorittamista. Arvosanat rekisteröidään ammattikorkeakoulun tietojärjestelmään viimeistään kolmen viikon kuluessa viimeisen näytön antamisesta. Opiskelijat voivat seurata ja tarkistaa saamiaan arvosanoja tietojärjestelmän verkkoliittymän WinhaWillen kautta osoitteesta https://secure.puv.fi/wille AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU - VÄYLÄNÄ AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON Avoin ammattikorkeakouluopiskelu ei johda suoraan tutkintoon, mutta mikäli myöhemmin hakeutuu varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi Vaasan ammattikorkeakouluun, avoimessa ammattikorkeakoulussa hyväksytysti suoritetut opintojaksot on mahdollista lukea hyväksi tutkintoon. Vähintään 60 opintopisteen hyväksytyt avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritukset ko. koulutusohjelmassa antavat mahdollisuuden hakea opinto-oikeutta tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen Vaasan ammattikorkeakoulussa. Sosiaali- ja terveysalalla edellytetään lisäksi soveltuvuustestin hyväksyttyä suorittamista. Hakeminen varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi Hakuaika varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi järjestetään yleensä keväisin. Lisätietoja tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta saat hakutoimistoista, sähköposti: tai opinto-ohjaajilta, puh. (06)

14 14 OPINTOSOSIAALISET EDUT Avoin ammattikorkeakouluopiskelu katsotaan yleissivistäväksi toiminnaksi (opiskelu ei johda suoraan tutkintoon ja se on osa-aikaista) eikä sen perusteella voi saada valtion opintotukea tai opintolainaa. Myöskään opiskelija-alennuksia ei myönnetä avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle, esim. matkahuollosta tai VR:lta. Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saannille. Työttömyysturvalaissa määritellään sivutoimiseksi sellainen opiskelu, jonka opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on keskimäärin vähemmän kuin 25 tuntia viikossa tai 4,5 opintopistettä (3 ov) kuukaudessa. Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ratkaistaan aina paikallisessa työvoimatoimistossa ja toimikunnassa. Opiskelijan kannattaa etukäteen itse selvittää avoimen ammattikorkeakoulun opintojen vaikutus työttömyysturvaan oman paikkakuntansa työvoimaviranomaisten kanssa. TIETOKONEIDEN JA KIRJASTON KÄYTTÖ Voit tarkistaa mm. lukujärjestyksiä koulun www-sivuilta kirjastoissa olevilta tietokoneilta kirjastojen aukioloaikoina. Kirjaston aukioloajoista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan kirjaston www-sivuilla osoitteessa Raastuvankatu 33:ssa löytyy alakerrasta luokkatila, jossa voi käyttää luokan tietokoneita esim. omien harjoitustöiden laatimiseen. Wolffintie 30:ssa atk-luokkien ovet ovat pääsääntöisesti auki ja koneita voi käyttää aina silloin kun luokassa ei ole oppitunteja. Vaasan ammattikorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin kirjasto. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton, uuden kortin hankkiminen kadonneen tilalle maksaa 3 euroa. Kirjasto sijaitsee kahdessa toimipisteessä: liiketalous ja matkailu sekä terveysala Raastuvankadulla, tekniikka ja liikenne sekä sosiaaliala Wolffintiellä. Käyttäjätunnus ja salasana Ennen opintojesi alkamista saat postitse tietoa opiskelusta sekä opiskelijanumerosi. Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat lähimmästä opiskelijakansliasta opiskelijanumeroasi vastaan. Jos unohdat tai hukkaat tunnuksen ja/tai salasanan, saat uuden

15 15 opintotoimistosta. Uutta salasanaa hakiessasi ota henkilöllisyystodistus mukaan. Salasanaa ei tietoturvasyistä ilmoiteta sähköpostitse tai puhelimitse. On suositeltavaa, että vaihdat koulun antaman salasanan heti ensimmäisellä käyttökerralla. Kaikkien järjestelmien yhteinen salasanan vaihtopaikan osoite on https://secure.puv.fi/passwd.cgi Vaasan ammattikorkeakoulussa on käytössä WinhaPro-niminen opiskelijahallinnon järjestelmä, jonka opiskelijoille tarkoitettua käyttöliittymää WinhaWilleä käytetään selaimella osoitteessa https://secure.puv.fi/wille/. Willen kautta voit vaihtaa salasanasi, päivittää osoitetietosi, ilmoittautua uusintatentteihin, sekä tarkistaa saamasi arvosanat. Windows AD-käyttäjätunnusta tarvitaan kun kirjaudutaan sisään PC-tietokoneelle ja aloitetaan tietokoneen käyttö, Linux-käyttäjätunnusta tarvitaan kun lähetetään tai luetaan sähköpostia. Käytännössä ei nykyään tarvitse tehdä eroa näiden kahden asian ja tunnuksen välillä, koska ne ovat samoja tunnuksia ja salasanoja. Linux- ja Windows AD -käyttäjätunnukset ovat samat. Ne muodostetaan Winhan opiskelijanumerosta lisäämällä pieni e-kirjain opiskelijanumeron eteen, esim. e Linux-tunnus ei saa alkaa numerolla. Tällä samalla käyttäjätunnuksella (esim. e ) pääsee myös WinhaWileen Windowsin ja sähköpostin lisäksi. WinhaWilleen pääsee myös ammattikorkeakoulu verkon ja palomuurin ulkopuolelta julkisesta internetistä. Tunnuksen voimassaolo Linux- ja Windows-AD -käyttäjätunnus on voimassa 7 päivää opiskelijan valmistumisen tai eroamisen jälkeen. Käyttäjätunnus poistuu automaattisesti Winhan lasnäolokoodin perusteella. Käyttäjille lähetetään sähköpostitse ilmoitus tunnuksen poistamisesta heti valmistumisen/eroamisen yhteydessä ennen tunnuksen poistamista.

16 16 SANASTO Perusopetukseen integroitu opetus on avoimen ammattikorkeakoulun järjestämää päivä- tai ilta-aikaan tapahtuvaa opetusta, jossa ovat mukana ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat. Lukuvuosi alkaa elokuussa ja päättyy kesäkuussa. Lukuvuosi on jaettu viiteen eri periodiin. Periodi muodostuu työviikoista sekä väliin jäävistä loma-ajoista. Työviikkoja periodissa on yhteensä kahdeksan. Opintosuoritusrekisteri on suoritetuista opinnoista koostuva opintojaksokohtainen rekisteri. Opintosuoritusrekisterissä näkyvät opintojaksot, niiden arviointi ja suorittamisajankohta. Opintojakso on opintojen suunnittelun ja suorittamisen perusyksikkö, johon useimmiten kuuluu tietty määrä opetusta, omatoimista työskentelyä ja tentti. Tyypillisimmillään se on luento mahdollisine oheiskirjallisuuksineen ja kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Opintojaksojen kuvaukset löytyvät opintooppaasta. Opintojakson laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Opintojakson koodi löytyy opinto-oppaasta kyseisen opintojakson yhteydestä, esim. Basics of the Internet CCC Lähiopetus Suurin osa opetuksesta on ns. lähiopetusta. Tämä opetusmuoto on monille myös tutuin: siinä ammattikorkeakoulun opettajat luennoivat sekä pitävät harjoituksia ja opiskelijat opiskelevat sekä ryhmässä että itsenäisesti. Oppitunti Yksi oppitunti kestää 45 minuuttia ja opetuksen jaksotuksesta luennon aikana voidaan sopia luennoitsijan ja opiskelijaryhmän välillä. Avoin ammattikorkeakoulu-opetus on pääasiallisesti aikuisille tarkoitettua ammattikorkeakoulun perusopetusta vastaavaa opetusta, johon opiskelija voi osallistua iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.

17 17 Tutkinto-opiskelija/varsinainen opiskelija on yhteis- tai erillisvalinnassa hyväksytty tiettyä tutkintoa suorittava ammattikorkeakoulun opiskelija.

18 18 USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Miten ilmoittaudun avoimeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan tiettyä opintojaksoa? Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi tulee aina ilmoittautua ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautuminen tulee tapahtua annettujen ilmoittautumisaikojen kuluessa. Avoimen ammattikorkeakoulun ilmoittautumislomake löytyy www-sivuilta Koulutus ja hakeminen Avoin ammattikorkeakoulu Ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä ne opintojaksot, joita haluaa suorittaa. Opintojaksotiedot löytyvät opinto-oppaasta. Ilmoittautuminen on sitova. Tarvitseeko avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan ilmoittautua vielä erikseen oppilashallintojärjestelmä Winhassa tietylle opintojaksolle? Ei tarvitse, avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö hoitaa sen asian puolestasi ja vie tiedot Winhaan ko. opintojakson toteutukseen. Ilmoittautuminen tietylle opintojaksolle tapahtuu ainoastaan avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilön kautta. Voiko avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskella työn ohessa? Vaasan ammattikorkeakoulussa aikuisryhmien opiskelu sijoittuu pääsääntöisesti iltaaikaan ja näiden ryhmien mukana opintojaksoja voi suorittaa avoimen amk:n kautta siis myös oman työn ohessa. Hotellialan aikuisryhmät opiskelevat kuitenkin päiväaikaan monimuoto-opetuksena.

19 19 Voinko suorittaa tutkinnon avoimessa ammattikorkeakoulussa? Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei johda tutkintoon, vaan tutkinnon hankkimiseksi on hakeuduttava varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot voidaan kuitenkin lukea hyväksi tutkintoon, mikäli myöhemmin hakeutuu varsinaiseksi opiskelijaksi Vaasan ammattikorkeakouluun. Haluan suorittaa opintojakson tenttimällä osallistumatta luennoille. Mitä pelkkä tenttiminen maksaa? Sinun tulee varmistaa aina etukäteen onko opintojakson suorittaminen pelkästään tenttimällä ylipäätään mahdollista. Tenttiminen katsotaan opintojaksolle osallistumiseksi, joten se maksaa osallistumismaksun verran. Sinun tulee ilmoittautua opintojaksolle ennen tenttimistä. Miten ilmoittaudun uusintatenttiin? Ilmoittautuminen uusintatenttiin tapahtuu WinhaWillen kautta sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikassa. Liiketalouden ja matkailun toimialalla uusintatenttiin ilmoittautuminen tapahtuu tenttikuorten avulla, tenttikuoria saat opiskelijakansliasta. WinhaWilleen pääset osoitteesta https://secure.puv.fi/wille/. Winhan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla voit kirjautua järjestelmään ja ilmoittautua uusintatenttiin. Poimi haluamasi tentin koodi ja opettajatieto. Mene WinhaWilleen, hae ko. tentti ja ilmoittaudu osallistujaksi. Lopuksi vahvista vielä ilmoittautumisesi. Ilmoittautumisen epäonnistuessa lähetä sähköpostia opintojakson opettajalle.

20 20 Mistä saan käyttäjätunnuksen ja salasanan Winhaan esim. uusintatenttiin ilmoittautumista varten? Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat opiskelijakansliasta ilmoittamalla opiskelijanumerosi, jonka olet saanut avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilöltä. Ilmoitetaanko minulle aikataulumuutoksista? Aikataulujen muutoksista ei ilmoiteta erikseen. Tiedot muutoksista ilmoitetaan ensisijaisesti työjärjestyksissä Opiskelijapalvelut Työjärjestykset, joten niitä tulisi seurata itse aktiivisesti. Muutoksista voidaan ilmoittaa myös opetuksen yhteydessä sekä ilmoitustauluilla ja yksiköiden käytävillä olevissa infotelevisioissa.

21 21 TOIMIPISTEET 1. Raastuvankatu Wolffintie 30 2B. Puuvillakuja 3 (Technobothnia) Ovien aukioloajat Raastuvankatu 29, hallintotalo ma-pe klo Raastuvankatu 31 33, liiketalous ja matkailu sekä terveysala ma-to klo , pe klo Wolffintie 30, tekniikka ja liikenne sekä sosiaaliala ma-pe klo la klo Heinäkuussa Raastuvankadun kiinteistöt ovat suljettu. Päivystys on Wolffintien kiinteistössä.

22 22 Opetustilat Vaasan ammattikorkeakoulun opetustilat sijaitsevat kahdessa toimipisteessä, Raastuvankadulla ja Wolffintiellä. Opetustilat on merkitty koodein seuraavasti: Raastuvankatu 31:ssa sijaitsevat opetustilat on merkitty koodilla RA. Raastuvankatu 33:ssa sijaitsevat opetustilat on merkitty koodilla RB. Wolffintie 30:ssa sijaitsevat opetustilat on merkitty koodeilla WA, WB, tai WC. Luokkatilat on numeroitu kerrosten mukaan (esim. Raastuvankatu 33:ssa toisen kerroksen luokkatila on merkitty koodilla RB201).

23 23 YHTEYSTIEDOT Käyntiosoite Wolffintie 30, VAASA Avoimen ammattikorkeakoulun vastuuhenkilö Opintosihteeri (e-virkailija) Mira Pihlaja Puhelin (06) Sähköposti Faksi (06) Internet Koulutus ja hakeminen Avoin ammattikorkeakoulu

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Julkaisija Toimitus Kansi Painopaikka Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/ Kehittämis- ja palvelukeskus Opetussuunnittelutyöryhmä Mainostoimisto

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

POLKUOPINNOT 2012 2013

POLKUOPINNOT 2012 2013 POLKUOPINNOT 2012 2013 Haluatko opiskella joustavasti työn ohessa ja laajentaa ammattitaitoasi? Etkö päässyt haluamaasi koulutukseen yhteishaussa? Tarvitsetko työhösi ajankohtaisia tietoja ja taitoja?

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Tieto- ja viestintätekniikka: nuorten koulutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN käsikirja 2013 2014 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Opiskelijan nimi Student s name 2 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook OPISKELIJAN KÄSIKIRJA

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot