Toimintaympäristö suunnitelmakaudella Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3. Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017..."

Transkriptio

1

2 (80) Sisällysluettelo Toimintaympäristö suunnitelmakaudella Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv Keskeisimmät toiminnan muutokset... 5 Väestökehitys Etelä-Pohjanmaalla... 6 Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kehitys vv Organisaatio ja vakinainen henkilöstö Talousarvion sitovuustaso ja täytäntöönpano Talousarvion yleisperustelut ja tuloslaskelma Investointiosa Rahoitusosa Konserniyhtiöt Toiminnalliset tavoitteet ja taloussuunnitelmat Hankkeet Ulkoinen muu myynti Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue Tukipalvelujen toiminta-alue Operatiivinen toiminta-alue Konservatiivinen toiminta-alue Psykiatrinen toiminta-alue Päivystyskeskuksen toiminta-alue Toiminta- ja taloussuunnitelman liiteosa Henkilöstö toimintayksiköittäin vv Varahenkilöstö- ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit... 80

3 (80) Toimintaympäristö suunnitelmakaudella Mikäli Stubbin hallituksen hallitusohjelma ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajien sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä toteutuvat, sairaanhoitopiirin toiminta tulee lakkaamaan tai ainakin olennaisesti muuttumaan vuoden 2017 alusta lukien. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että keskussairaalan ja muiden sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden toiminta loppuisi, vaan sairaanhoitopiirin velvollisuutena on suunnitella niiden toimintaa myös vuoden 2016 jälkeiseen aikaan eteläpohjalaisten palvelutason turvaamiseksi. Sote-uudistuksella tavoitellaan toisaalta sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon ja toisaalta perustason ja erikoistason integraatiota. Oikein toteutettuna uudistus johtaa potilaan kannalta laadullisesti parempaan ja yhteiskunnan kannalta kustannusvaikuttavampaan palvelujärjestelmään. Kun uuden järjestelmän perusteita luodaan niin toiminnallisista kuin rakenteellisista lähtökohdista vuosien 2015 ja 2016 aikana, on sairaanhoitopiirinkin syytä antaa sen henkilökunnalla oleva asiantuntemus uudistustyön käyttöön. Parempi on olla proaktiivisesti vaikuttamassa muutoksen onnistuneeseen toteuttamiseen kuin asettua vastahankaan jarruttamaan väistämätöntä ja tarpeellista kehittämistyötä, johon uusi laki avaa mahdollisuuden. Sote-uudistus saattaa johtaa aiempaa tiukempaan kilpailuun eri tuottajayksiköiden välillä. Kun rahoittaminen keskittyy Sote-alueiden kuntayhtymille, Etelä- Pohjanmaankin tuotantovastuullisten yksiköiden on kyettävä vakuuttamaan rahoittaja niin tuotantonsa laadusta kuin taloudellisuudesta. Tämän vuoksi on entistä määrätietoisemmin hiottava palveluketjuja sellaisiksi, että niissä ei ole voimavarojen epätarkoituksenmukaista käyttöä. Toisaalta on uskallettava huolehtia siitä, että toimintapuitteet ovat riittävässä kunnossa. Tämä edellyttää myös investointeja. Sairaanhoitopiiri on parhaillaan puolessa välissä seitsenvuotista kantasairaalan peruskorjaus- ja muutoshankettaan. Tähän kohteeseen liittyy myös suunnitelmakaudelle suunniteltu F-rakennusosan laajennus. Vielä päätöksiä odottava hanke on psykiatrian uusien toimintatilojen rakentaminen. Suurten rakennushankkeiden ohella myös laitekantaa ja tietojärjestelmiä on uudistettava pitkäjänteisesti. Koko tulevalla Väli-Suomen Sote-alueella on menossa varsin laajat rakennusinvestoinnit. On myös epäilty, että rakentaminen on osa varautumista keskussairaaloiden keskinäiseen kilpailuun Sote-alueella. Perussyy investointeihin ovat vanhentuneet sairaalarakennukset ja hoitomenetelmien voimakas muuttuminen. Mutta mm. osaavan henkilökunnan rekrytoinnin kannalta on tärkeätä, että Etelä-Pohjanmaalla tarjotaan vähintään yhtä hyvät työskentelyolosuhteet kuin muissa keskussairaaloissa. Sairaanhoitopiirin taloudellinen toimintaympäristö on suunnitelmakaudella vaikea: kansantalouden vähäinen tai olematon kasvu on johtanut julkisen talouden rakenteelliseen alijäämään. Kestävyysvajeen kattamiseksi tehtävät toimenpiteet ovat pikemmin heikentäneet kuin parantaneet kuntien taloustilannetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten tehtävien karsiminen ei ole tuottanut taloudellisesti merkittäviä tuloksia. Etelä-Pohjanmaalla tilanne on erityisen vaikea yleisen alhaisen tulotason vuoksi. Erikoissairaanhoidon kulutason kasvulle ei lähivuosina ole minkäänlaista tilaa huolimatta siitä, että esimerkiksi päivystysasetus aiheuttaa lisämenoja, vaan kaikki liikkumavara on syytä kohdistaa perustason ja lähipalveluiden vahvistamiseen. Tässä onnistuminen on myös yksi niistä perusajatuksista, joiden pohjalta palvelujärjestelmää lähdettiin uudistamaan.

4 (80) Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja yhteistoiminta-alueilta on pyydetty perussopimuksen 16 :n mukaisesti lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Alla on mainittuna lausunnoista esille nousevat keskeiset teemat sekä sulkeissa jäsenkunnat ja yhteistoimintaalueet joiden lausunnot kyseistä teemaa koskettavat muodossa tai toisessa. 1) Kuntien taloudellisen tilanteen huomioiminen erikoissairaanhoidon suunnittelussa (Alajärvi, Evijärvi, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä) Sairaanhoitopiiri on valmistellut talousarvionsa %-kasvulla vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Samalla sairaanhoitopiiri huolehtii palvelulupauksestaan tarjota potilailleen laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa arvojensa (ihmisarvon kunnioittaminen ja vastuullisuus) mukaisesti. 2) Pidättyväinen suhtautuminen uudisrakentamiseen ennen valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen selkeytymistä (Alajärvi, Evijärvi, Isojoki, Jalasjärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri, JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymä) Sairaanhoitopiiri arvioi investointitarpeita huolellisesti. Keskussairaalassa tulee kuitenkin tehdä tärkeitä peruskorjaus- ja muutostöitä. Valtuusto on hyväksynyt L1-tasoisen suunnitteluluvan F-lisäosalle, jonka pohjalta haetaan syysvaltuustossa 2014 lupaa toteutussuunnittelulle ja rakentamiselle. F-osaan saadaan esim. patologian laboratoriolle tarpeelliset työ- ja potilasturvallisuuden takaavat uudet tilat. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ei sinällään vaikuta näihin toiminnallisista tarpeista johtuviin investointeihin. 3) Huomion kiinnittäminen oikeaan työnjakoon ja päällekkäisyyksien poistamiseen erikoissairaanhoidon ja perustason kesken (Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Lapua, Seinäjoki, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä) Oikeaan hoidonporrastukseen ja prosessien hyvään toimimiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Hoitoketjujen kehittämiseen on saatu lisäresurssia ja tätä työtä vahvistetaan entisestään suunnitelmakauden aikana. 4) Ensihoidon toteuttaminen kustannustehokkaasti (Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Lapua, Seinäjoki, Ähtäri) Sairaanhoitopiiri kehittää ensihoitotoimintaa huomioiden toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot. Tampereen yliopiston johdolla on käynnissä ensihoidon arviointitutkimus, joka valmistuessaan lisää tietoa toiminnan vaikuttavuudesta.

5 (80) Keskeisimmät toiminnan muutokset Vuoden 2015 toiminta Päivystysasetuksen myötä Päivystyskeskuksessa käynnistyy ympärivuorokautinen yhteispäivystys ja osan terveyskeskusten virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta siirtyy sinne Yöpäivystykset hoidetaan sairaanhoitopiirin omana toimintana Päivystysosastolla aletaan alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaisesti hoitamaan taas gastrokirurgisia potilaita Ähtärin sairaalan sisätautien poliklinikan toiminta siirtyy Seinäjoen keskussairaalaan Ähtärin sairaalassa leikataan kolmena päivänä viikossa ja vuodeosasto on auki maanantaista torstai-aamuun Päivystysasetuksen myötä Ähtärin sairaalan erikoislääkäripäivystys aloittaa uutena päivystyspisteenä 23h-heräämö valmistuu Hoitologistiikan toimintamalli otetaan käyttöön Uusi tartuntautilaki lisää sairaanhoitopiirin velvoitteita infektioiden torjunnassa Ruokapalvelun ja Kahvilatoiminnan toimintayksiköt yhdistyvät Vuosien 2016 ja 2017 toiminta Valtuusto tekee tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät päätökset toiminnan ja hallinnon muuttamiseksi. Sairaanhoitopiirin toteuttama erikoissairaanhoito Ähtärin sairaalassa siirtyy Seinäjoen keskussairaalaan kesäsulkuun 2016 mennessä F-rakennusosan mahdollinen laajennus toteutetaan

6 (80) Väestökehitys Etelä-Pohjanmaalla Väestö Etelä-Pohjanmaalla 2013 sekä väestöennuste Ennusteessa ei ole huomioitu muuttoliikettä Etelä-Pohjanmaan shp Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Kauhava Kuortane Kurikka Lappajärvi Lapua Seinäjoki Soini Teuva Vimpeli Ähtäri Muutos v:sta ,1 % 0,9 % 2,9 % 4,0 % Lähde: Tilastokeskus Väestöennuste ikäryhmittäin v sekä ennuste 2020 ja

7 (80) Sairastavuustilastoja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta Eteläpohjalaisten sairastavuusindeksi (vakioitu) 2012 Koko maa = 100 Kauhava Etelä-Pohjanmaa = 107,4 109,3 Evijärvi 120,2 Lappajärvi 106,2 Vimpeli 111,2 Alavus ja Töysä yhdistyneet Isokyrö , kartassa yhtenä 107,2 Lapua Alajärvi 105,6 119,2 kuntana Soini Kuortane 126,5 Ilmajoki Seinäjoki 108 Kurikka 98,2 97,7 109,9 Alavus Ähtäri Teuva 117,2 111,8 103,8 Jalasjärvi 117 Karijoki Kauhajoki 106,1 117,3 Suurin sairastavuus, suurin käyttö Isojoki 117,5 2. suurin sairastavuus tai käyttö 3. suurin sairastavuus tai käyttö 4. suurin sairastavuus tai käyttö Pienin sairastavuus tai pienin käyttö Eteläpohjalaisten erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö / 1000 asukasta (oma toiminta ja ostopalvelut) 2013 Teuva 346 Karijoki 353 Isojoki 337 Kurikka 349 Isokyrö 374 Kauhajoki 348 Ilmajoki 320 Jalasjärvi 349 Kauhava 343 Seinäjoki 328 Lapua 332 Evijärvi 364 Lappajärvi 346 Vimpeli 333 Kuortane 308 Alavus 322 Alajärvi 349 Soini 377 Ähtäri 369 Hoidetut henkilöt / 1000 asukasta Etelä-Pohjanmaa = 335 Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Luku kertoo yleistilanteen kunnan tai sitä suuremman alueen sairastavuudesta. (www.sotkanet.fi). Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö pitää sisällään kaikki sairaanhoitopiirin tuottamat tai ostopalvelujen muodossa välittämät palvelut. Keskeisten kansantautien esiintyvyys Etelä-Pohjanmaalla (indeksi, koko maa = 100), järjestys vuoden 2013 mukaan) Keskeisten kansantautien esiintyvyyden kehitys Etelä-Pohjanmaalla 103 Diabetes 123,4 202 Nivelreuma 121,2 Etelä-Pohjanmaa 118,2 112 Psykoosit 113,1 205 Verenpainetauti 111,8 206 Sepelvaltimotauti 109,6 203 Astma vuosi 2013 vuosi 2012 vuosi 2011

8 (80) Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kehitys vv Sairaanhoitopiiri yhteensä Tot TA Suunnitelma Sairaanhoitopiiri yhteensä: Kokonaistuotanto: Hoitopäivät Hoitojaksot Laskutettu toiminta: Avohoitokäynnit DRG-hoitojaksot DRG:n ulkopuoliset hoitopäivät TK-yöpäivystyskäynnit TK-prick tai muu TK-myynti Kuntoutuskoti- / asuntola hpv Ensihoito: Ensihoito+kuljetus Ensihoito+ei kuljetusta Budjetoidut ostopalvelut: Minivaltava käynnit Minivaltava paketit Minivaltava hoitopäivät Lääk.kunt. hoitopäivät Lääk.kunt. käynnit Hengityshalvauspot. hpv Sisäinen palvelutuotanto: Laboratoriotutkimukset Patologian tutkimukset Radiologian tutkimukset Sosiaalityö, käynnit Psykologitoiminta, käynnit Anestesiat Leikkaukset Päiv.pkl. DRG-jaks.sis.päiv.käynnit 1) Tehostettu valvonta hpv Ravintohuolto, suoritteet Fysioterapia, hoitokerrat Toimintaterapia, hoitokerrat Muut terapiat, hoitokerrat Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit 2) ) Päivystyspoliklinikalta osastohoidon paketteihin siirtyneet käynnit 2) Asukaslukupohjaiseen maksuun sisältyvät käynnit

9 (80) 160 Sairaanhoitopiiri yhteensä Toiminnan muutokset vv sekä TA 2014 ja suunnitelma Leikkaukset (leik.sali) Kl.AVO&½avoin hoito Hoitojaksot Vakanssit Sairaansijat Hoitopäivät Sairaansijat ja henkilöstö Erikoisala: Kirurgia Urologia Vatsataudit Ortopedia Naistentaudit ja synnytykset Lastentaudit Korva-,nenä- ja kurkkutaudit Operatiivinen ta yhteensä Sisätaudit Neurologia Kuntoutus Keuhkosairaudet Konservatiivinen ta yhteensä Lasten- ja nuorisopsykiatria Psykiatria Psykiatrinen ta yhteensä Päivystyskeskuksen ta yhteensä Sairaansijat yhteensä Tarkkailuosasto Sairaansijat ja hoitopaikat Tehostettu valvonta Sydänvalvonta yksikkö Henkilöstö: TA 1.1.

10 (80) Henkilökunta Yleisen taloudellinen tilanteen heikentymisen vuoksi lähivuodet tulevat olemaan kunta-alalla haasteellisia, mistä johtuen henkilöstökustannuksia ei ole varaa kasvattaa. Henkilöstösuunnittelussa tämä tarkoittaa mm. toimintojen uudelleen järjestelyjä, työnjakojen kehittämistä, henkilöstöresurssien laajempaa koordinointia ja henkilöstön yhteiskäyttöä yksiköiden välillä, systemaattisen työkierron toteuttamista sekä prosessien kehittämistä. Muutosten läpivienti edellyttää muun muassa, että henkilöstö otetaan entistä paremmin mukaan oman työn ja työyhteisön kehittämiseen, huomiota kiinnitetään voimavaralähtöiseen ja ratkaisuja hakevaan toimintatapaan ja työssä jatkamista ja työhön paluuta tuetaan mukauttamalla työtä työntekijän voimavaroihin. Tavoitteena on tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin lisääminen. Suunnitelman lähtökohtana on, että uusia vakansseja tai kustannuksia lisääviä vakanssimuutoksia ei tehdä, ellei muutoksella voida vastaavasti vähentää vastaavaa määrää esim. ostopalveluja. Jokaisen avautuvan vakanssin osalta harkitaan erikseen, onko sen täyttäminen tarpeellista vai voidaanko tehtävät hoitaa muilla järjestelyillä. Määräaikaisen henkilöstön määrää vähennetään. Sote-uudistus vaikuttaa osaltaan myös sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikkaan suunnitelmakaudella Varahenkilöstön rakennetta kehitetään toiminta-alueiden tarvetta vastaavaksi. Varahenkilöstön varausten käyttöastetta nostetaan, ja alle 13 päivää kestävien sijaisuuksien käyttöä vähennetään suunnitelmallisesti. Sairaanhoitopiirissä on yhdeksän uudelleensijoitusta varten perustettua määräaikaista vakanssia. Henkilöstön eläköitymisen ennuste vuosille Ammattiryhmä Erikoislääkärit Sairaanhoitajat Muu hoitohenkilökunta Tutk. ja hoitohenkilöt akat Tutk.ja hoitoa avustavat Huoltohenkilöt Hall.ja taloushenkilöt Yhteensä Lähde: Kuntien eläkevakuutus

11 (80) Laatu- ja potilasturvallisuus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käynnistetään Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti laatujärjestelmän asteittainen rakentaminen. Terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti laatu ja potilasturvallisuus ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Keskeistä on henkilöstön osallistuminen laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sairaanhoitopiirin sisäinen auditointi etenee hoitoprosesseihin ja ketjuihin. Omavalvontatoimenpiteinä jatketaan käsihygienian ja potilaan tunnistamisen seurantatoimenpiteitä. Johdon katselmuksissa käsitellään Hyvä hallinto ja johtaminen -ohjeen sekä laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman edellyttämät asiat. Riskienhallinta- ja turvallisuussuunnittelu otetaan käyttöön toiminta-alueilla ja -yksiköissä. Strateginen riskienhallinta on osa johdon suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamisprosessia. Operatiivisessa toiminnassa riskienhallinta käsittää prosessien toimivuuden, henkilöstön ja järjestelmien toimivuuden ja niiden puutteiden aiheuttamat turvallisuusriskit. Hoitoketjujen ja -prosessien mallintaminen pääprosessien osalta toteutetaan vuoden 2015 aikana. Alueellisissa prosesseissa yhteistyö toteutetaan Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön Aksilan kanssa. Sairaalainfektioiden ehkäisy -hanke käynnistettiin syksyllä 2013 ja se jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Hanke sisältää myös sairaalainfektioiden rekisteröinnin luotettavuuden parantamisen. Hankkeeseen liittyy ohjeiden päivittäminen, käsihygienian sekä aseptisen toiminnan omavalvonnan tehostaminen ja auditointi. HaiPro-ilmoitusten pohjalta määritetään vuosittain keskeiset kehittämiskohteet. Vuositeemana 2015 on infektioiden torjunta. Lääkehoidossa kehitetään potilaan tunnistamista ja annetun lääkehoidon kuittaamista sähköisillä järjestelmillä. Sairaanhoitopiirin alueella on käytössä yhteinen HaiPro-järjestelmä, jolloin voidaan kartoittaa myös yhteisiä potilasturvallisuuden kehittämiskohteita. HaiPro-käsittelijäkoulutus järjestetään uusille käsittelijöille. Tavoitteena on ilmoitusten perusteella löytää virheet ja laatia niihin korjaavat toimenpiteet. Tays-erva -alueen potilasvahinkotyöryhmän linjausten mukaisesti suunnitellaan asiantuntijaryhmien koulutusta vakavien potilasvahinkojen selvittämiseksi. Alueellinen yhteistyö laadun ja potilasturvallisuuden parantamisessa etenee yhdessä valittujen teemojen puitteissa. Alueen potilasturvallisuusvastaavat kokoontuvat säännöllisesti. Yhteisenä tavoitteena on hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen.

12 (80) Sairaanhoitopiirin laatutavoitteet vuosille Potilaan hoito oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen potilaan hoidossa potilaan osallistuminen ja voimaannuttaminen Mittari: Hoidon saatavuus, odotusajat hoitoonpääsyssä ja läpimenoaika Sisäisten lähetteiden seurantajärjestelmä Potilasturvallisuus laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman käyttöönotto potilasturvallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen käytössä olevien mittareiden tehokkaampi käyttö sairaala-infektioiden vähentäminen Mittari: HaiPro ilmoitusten käsittelyprosessin tehostaminen, Koko organisaatiotason kehittämistoimenpiteitä vähintään 3/ vuosi SAI infektiotilastojen tehostettu seuranta Hoidon ja tutkimusmenetelmien vaikuttavuus Prosessit Osaamisen johtaminen ja vahvistaminen vaikuttavuusmittareiden luominen, seuranta ja raportointi Mittari: 15D-vaikuttavuusmittari lonkka-, polvi- ja olkapääleikatuilla potilailla Selkäpotilaan hoitoprosessin vaikuttavuus alueellisten hoitoketjujen ja -prosessien mallintaminen pääprosessien yhtenäistäminen ja prosessien auditointi prosessi-innovaatiot lean-ajattelun otetaan käyttöön hoitoketjuissa ja - prosesseissa sähköisten järjestelmien hyödyntäminen Mittari: Sähköinen sairaskertomusprosessin auditointi, arkistotilausten määrä Mallinnettujen alueellisten hoitoketjujen määrä, auditoinnit perehdytyksen kehittäminen työssä oppimisen ja työnkierron kehittäminen esimiestyöhön ja johtamiseen panostaminen Mittari: Sähköisen yleisperehdytyksen käyttöönotto, perehdytyksen toteutuminen uusilla työntekijöillä Hrm perehdytysten kirjaukset ESVA-koulutukseen osallistuneet, PD- ja MBA-koulutukset

13 (80) Sairaanhoitopiirin strategian näkökulmia kuvaavat mittarit Sairaanhoitopiirin strategia ohjaa toimintaa. Strategiassa määritellään toiminnan missio, visio ja arvot sekä strategiakauden kriittiset menestystekijät ja näihin liittyvät tavoitteet. Strategiasta ja sitä konkretisoivista toimintaohjelmista on kehitetty toimintavuoden aikana mittaristoa kuvaamaan erilaisia syy-seuraussuhteita asiakkaiden, henkilöstön, talouden ja prosessien näkökulmista. Mittariston kehittämisen tavoitteena on kuvata toiminnan kannalta merkittäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi potilasturvallisuutta, toiminnan laatua, toiminnan hallintaa ja talouden hallinnan onnistumista. Mittaristo rakennetaan sairaanhoitopiirin johdon tietojärjestelmään (Exreport). Esimerkkejä strategian näkökulmia kuvaavista mittareista Asiakasnäkökulma Mittari: Palvelulupaus potilaille/asiakkaille Tavoite: Annetuista palautteista vähintään 85 % saavuttaa erinomaisen tason (arvosana 4-5) Henkilöstönäkökulma Mittari: Sairauslomapäivät Tavoite: Lyhytaikaiset sairauspoissaolokerrat / laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna Prosessinäkökulma Mittari: Hoidon tarpeen arvioinnin alkaminen Tavoite: Kiireettömät lähetteet arvioidaan 100 %:sti kolmen viikon kuluessa Mittari: Kiireetön hoitoon pääsy Tavoite: Erikoissairaanhoitoon pääsee hoitoon viimeistään kuudessa kuukaudessa 100 % :sti ja lasten- ja nuorisopsykiatriassa 100 %:sti kolmessa kuukaudessa Mittari: HaiPro-ilmoitusten käsittely Tavoite: Potilaiden tekemät ilmoitukset on käsitelty kahden viikon kuluessa Talousnäkökulma Mittari: Tilikauden tulos Tavoite: Määrärahojen käyttö max 100 % Yllä mainitut tavoitteet ja mittarit koskevat koko sairaanhoitopiiriä, kuitenkin niin että hoidon tarpeen arvioinnin alkaminen ja kiireetön hoitoon pääsy eivät koske kuntayhtymähallintoa, hallintopalveluita eikä tukipalveluita. Näiden lisäksi toimintaalueilla on omia yksityiskohtaisempia tavoitteitaan ja mittareita.

14 (80) Organisaatio ja vakinainen henkilöstö Vuonna 2015 yhteensä 2688,9

15 (80) Talousarvion sitovuustaso ja täytäntöönpano Vuoden 2015 talousarvio vahvistetaan sitovana sekä vuosien 2016 ja 2017 talousarviot ohjeellisina. Talousarviovuosi 2015 on lähtökohdiltaan kuluvan vuoden kaltainen. Suurimmat toiminnalliset muutokset tapahtuvat päivystystoiminnassa ja Ähtärin sairaalassa. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmissa on huomioitu suurimmat tiedossa olevat muutokset talousarvion valmistelun aikaisten päätösten mukaisina ilman normaalia inflaatiovaikutusta. Vuosien 2016 ja 2017 luvut kuvaavat siten reaalimuutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Valtuusto hyväksyy käyttötalousosan toiminta-alueittain. Valtuustoon nähden sitova taso on toiminta-aluekohtaiset toimintatavoitteet sekä toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteissummat sekä rahoitustuottojen ja kulujen yhteissummat. Hankkeiden osalta noudatetaan nettobudjetointia, jossa sitovia ovat hankkeen omarahoitusosuus ja tilikauden tulos. Toiminta-alue ulkoinen muu myynti sisältää apteekin, varaston atk:n ulkoisen myynnin. Ulkoinen muu myynti toiminta-alueen osalta noudatetaan nettobudjetointia, jossa sitovia ovat tilikauden tulos. Hallitus päättää toiminta-aluekohtaiset tavoitteet sisältävästä käyttösuunnitelmasta, jolla tarkennetaan asianomaisen toiminta-alueen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma ja päättää osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Hallitukseen nähden sitova taso on sairaanhoitopiirin sisäisten tulojen ja menojen yhteissummat sekä toiminta-aluekohtaisten sisäisten tulojen ja menojen yhteissummat. Toiminta-aluejohtaja päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkennetaan asianomaisen toiminta-alueen talousarvioon sisältynyt alustava toimintayksikköjen käyttösuunnitelma ja päättää osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Toimintayksikköjohtaja voi edelleen jakaa oman toimintayksikkönsä määrärahan vastuuyksiköilleen. Käytännössä jako on jo olemassa, koska taloussuunnittelu on lähtenyt liikkeelle vastuuyksikkötasolta. Investointien osalta valtuustoon nähden sitova taso on investointiosan menojen ja tulojen yhteissummat. Hallitus voi määrittää yksittäisen hankkeen määrärahan itseensä nähden sitovaksi hyväksyessään talousarviovuoden rakentamisohjelman tai yksittäisen projektisuunnitelman. Jäsenkuntien maksuosuudet Jäsenkuntien maksuosuudet nousevat vuonna 2015 yhteensä 0,4 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon ja 3,7 % verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Sairaanhoitopiirissä on käytössä asukasluvun mukaan perittävä erityisvelvoite- ja poikkeuksellisen suurten hoitokustannusten tasausmaksu, jolla on tarkoitus kerätä n. 13,9 milj. euroa. Kalliin hoidon tasausrajaan ei tehdä muutoksia. Lisäksi erityisvelvoitemaksulla rahoitetaan sairaanhoitopiirin osuus hankkeista, potilasvakuutus, potilasasiamiestoiminta, perusterveydenhuollon yksikkö, terveyden edistäminen ja muu kaikkiin sairaanhoitopiirin asukkaisiin kohdistuva sairaanhoitopiirin toiminta. Erityisvelvoitemaksun suuruudeksi tulee 69,97 euroa / asukas, kun kuluvana vuonna summa on ollut 57,14 euroa /asukas. Erityisvelvoitemaksun kasvu tulee pääosin suurten hoitokustannusten tasausmaksun sekä potilasvakuutusmaksun kasvusta.

16 (80) Erityisvelvoitemaksut asukasluvun ( ) mukaan Asukasluku Erityisvelvoitemaksu ( euroa ) KUNTA v v v Alajärvi , , ,65 Alavus , , ,57 Evijärvi , , ,68 Ilmajoki , , ,86 Isojoki , , ,83 Isokyrö , , ,51 Jalasjärvi , , ,26 Karijoki , , ,07 Kauhajoki , , ,82 Kauhava , , ,64 Kuortane , , ,03 Kurikka , , ,80 Lappajärvi , , ,84 Lapua , , ,50 Seinäjoki , , ,45 Soini , , ,88 Teuva , , ,10 Vimpeli , , ,69 Ähtäri , , ,82 Jäsenkunnat yht , , ,00 / asukas 69,97 69,26 69,26 Erityisvelvoitemaksu peritään asukasluvun mukaan Vuoden 2015 talousarviossa erityisvelvoitemaksu kattaa seuraavat tehtävät: Käyttötarkoitus Euroa Kalliin hoidon tasaus Hankkeet Potilasvakuutus Potilaille ilmaiset tartuntatautilääkkeet Myrkytystietokeskuksen maksu Laboratorioiden laaduntarkkailu Potilasasiamiestoiminta Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen Suomen Kuntaliitto palvelumaksu eresepti ja KanTA arkisto Sähköinen asiointi Hyvis

17 (80) Talousarvion yleisperustelut ja tuloslaskelma Toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtana on ollut yleinen taloudellinen tilanne ja kuntapuolen taloudellisiin paineisiin vastaaminen. Sairaanhoitopiirin talouden osalta oman toiminnan menot ovat hyvin hallinnassa, mutta erikoissairaanhoidon ostopalveluissa vuoden 2014 toteutuma poikkeaa merkittävästi suunnitellusta. Talousarviossa 2015 erikoissairaanhoidon ostopalveluja on edelleen korjattu realistisemmalle tasolle. Toiminnalliset muutokset on sopeutettu raamin sisälle. Talousarvioon lisätyt uudet vakanssit on rahoitettu toiminnallisin muutoksin tai ostopalveluja vähentämällä. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden ennakoidaan edelleen jatkuvan, jolloin pitkäaikaisten investointien rahoittaminen kokonaisuudessa talousarviolainalla lisää lähivuosien korkoriskiä olennaisesti. Korkoriskiltä tullaan tarvittaessa suojautumaan eri toimenpitein. Vuonna 2015 nostettavien uusien lainojen korot ja peruspääoman korko on laskettu 1,0 % mukaan. Vanha laina on laskettu 0,5 %:n mukaan ja syksyllä 2013 nostettu koko laina-ajan kiinteäkorkoinen laina on laskettu 2,7 %:n mukaan. Vuosien 2016 ja 2017 rahoituskustannukset on laskettu samoilla tiedoilla. Rahoituskustannusten nousu aiheutuu kasvaneesta lainakannasta. Ensihoidon laskutus toteutetaan edelleen asukaslukuperusteisesti vuonna Rahoitus-, investointi- ja tuloslaskelmaosien yhteydessä on esitetty lyhyet perustelut. Tuloslaskelmaosa on laadittu siten, että vuosi 2015 on 2 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämällä voidaan kattaa aikaisemmin otettujen lainojen lyhennyksiä ja vahvistaa tasetta. Vuoden 2013 tilinpäätös oli alijäämäinen ja taseen kertynyt alijäämä on nyt 3,2 milj. euroa. Vuonna 2014 tuloksen ennakoidaan olevan 1 milj. euroa ylijäämäinen suunniteltua pienemmän kuntalaskutuksen johdosta. Vuosille 2016 ja 2017 suunnitelmaan ei ole sisällytetty mitään merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia lukuun ottamatta rahoituskustannuksia ja hankkeiden rahoitusosuuksien muutosta. Jatkovuosille on suunniteltu 2 milj. euron ylijäämä. Suunnitelmakaudella investoidaan voimakkaasti, joka kasvattaa suunnitelmapoistoja. Rakentamisen ja peruskorjaamisen investoinnit rahoitetaan lainalla, joka kasvattaa rahoituskuluja selvästi suunnitelmakauden lopulla. Talousarvio 2015 on valmisteltu yhtenä kokonaisuutena ja tuloslaskelma on seuraavalla sivulla. Lisäksi esitetään lisätietona erittelyt sairaanhoitopiirin omasta toiminnasta eli toiminta-alueet 1-8, hankkeista sekä ulkoisesta muusta myynnistä, johon sisältyy apteekin, varaston ja atk:n myynnit. Talousarvion 2015 toimintamenojen kasvu on 0,0 % verrattuna TA 2014 ja 1,5 % verrattuna tilinpäätökseen 2013.

18 (80) Tuloslaskelma TALSU RAPORTTI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TP % TA % TA/TP TA/TA Tili Nimi TOT BUD Alkuperäinen Ero % Ero % TA 2016 TA 2017 TOIMINTATUOTOT ,1% 0,2% Myyntituotot ,5% 0,3% Jäsenkuntien myyntituotot ,7% 0,4% Muut myyntituotot ,0% -0,4% Maksutuotot ,5% -2,6% Tuet ja avustukset ,2% -1,4% Muut toimintatuotot ,3% -3,2% SISÄISET TUOTOT ,7% -3,5% TOIMINTAKULUT ,5% 0,0% Henkilöstökulut ,4% -1,5% Palvelujen ostot ,4% 6,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% -2,8% Avustukset ,5% 45,0% Muut toimintakulut ,2% 7,1% SISÄISET KULUT ,7% -3,5% TOIMINTAKATE ,2% 4,2% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,2% -4,9% Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,2% 4,9% POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2% 2,7% Suunnitelman mukaiset poistot ,6% 2,7% Kertaluonteiset poistot ,0% 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,0% 0 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,8% 6,4% VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK ,0% -100,0% 0 0 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0% 0,0%

19 (80) Sairaanhoitopiirin oma toiminta eli toiminta-alueet 1-8 TP % TA % TALSU RAPORTTI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA/TP TA/TA Tili Nimi TOT BUD Alkuperäinen Ero % Ero % TA 2016 TA 2017 TOIMINTATUOTOT ,1% -0,0% Myyntituotot ,3% 0,1% Jäsenkuntien myyntituotot ,8% 0,4% Muut myyntituotot ,5% -2,6% Maksutuotot ,5% -2,6% Tuet ja avustukset ,6% 0,6% Muut toimintatuotot ,3% -3,2% SISÄISET TUOTOT ,7% -3,5% TOIMINTAKULUT ,4% -0,2% Henkilöstökulut ,4% -1,7% Palvelujen ostot ,8% 5,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8% -3,0% Avustukset ,7% 45,0% Muut toimintakulut ,7% 7,2% SISÄISET KULUT ,7% -3,5% TOIMINTAKATE ,1% 4,2% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,2% -4,9% Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,3% 4,9% POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2% 2,7% Suunnitelman mukaiset poistot ,6% 2,7% Kertaluonteiset poistot ,0% 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,0% 0 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,9% 6,4% VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK ,0% -100,0% 0 0 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,8% 0,0%

20 (80) Hankkeet TALSU RAPORTTI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TP % TA % TA/TP TA/TA Tili Nimi TOT BUD Alkuperäinen Ero % Ero % TA 2016 TA 2017 TOIMINTATUOTOT ,9% 5,4% Myyntituotot ,7% 32,4% Jäsenkuntien myyntituotot ,7% 32,4% Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ,1% -5,0% 0 0 Muut toimintatuotot SISÄISET TUOTOT ,0% TOIMINTAKULUT ,1% 5,4% Henkilöstökulut ,5% 99,2% Palvelujen ostot ,2% -41,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% -43,7% 0 0 Avustukset ,0% 0 0 Muut toimintakulut ,7% -80,0% SISÄISET KULUT ,0% TOIMINTAKATE ,0% 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,0% 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,0% 0 0 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0% 0 0

Yhtymävaltuuston kokouksen 16.11.2015 34 päätöksen mukainen

Yhtymävaltuuston kokouksen 16.11.2015 34 päätöksen mukainen Yhtymävaltuuston kokouksen 16.11.2015 34 päätöksen mukainen Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2018 16.11.2015 2 (84) Sisällysluettelo Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2016 2018...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla

Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Perusterveydenhuollon kehitys ja nykytila Etelä-Pohjanmaalla Juhlaseminaari 30.3.2015 Matti Rekiaro Ylilääkäri Aksila Väestö 1.1.2013 Ihmisen terveyden tähden Yhteensä 198 747 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Asiakaspalautteet

Asiakaspalautteet Asiakaspalautteet 1.1.2017 16.10.2017 Asiakaspalautteet 2017 1.1.2017-16.10.2017 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1.1.2017 31.3.2017 30.4.2017 19.6.2017 18.9.2017 1.10.2017 16.10.2017 Seinäjoen

Lisätiedot

Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita

Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita Case EPSHP: Materiaalihallinnon järjestelmän käyttöönotto; kokemuksia ja tavoitteita Materiaalipäällikkö Helena Junna Welfare ICT Forum 9.-10.10.2014 Jäsenkuntia 19, asukkaita n. 199 000 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Jäsenkuntia 19, asukkaita n. 198 300

Jäsenkuntia 19, asukkaita n. 198 300 Jäsenkuntia 19, asukkaita n. 198 300 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Evijärvi Lapuan terveyskeskus Kauhava Lappajärvi Vimpeli Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus Seinäjoen terveyskeskus Isokyrö Lapua Alajärvi Kurikka

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Asiakas-/ potilaspalautteet

Asiakas-/ potilaspalautteet Asiakas-/ potilaspalautteet 1.1.2017 31.12.2017 Asiakas-/ potilaspalautteet 2017 Etelä-Pohjanmaan shp asiakas-/ potilaspalautejärjestelmä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on vuodesta 1998 kerätty

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Jäsenkuntia 18, asukkaita n ( )

Jäsenkuntia 18, asukkaita n ( ) Jäsenkuntia 18, asukkaita n. 196 600 (1.1.2017) Organisaatio Valtuusto 47 edustajaa jäsenkunnista Yhtymähallitus valtuuston valitsema hallitus, jossa 9 jäsentä Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot