Toimintaympäristö suunnitelmakaudella Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3. Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017..."

Transkriptio

1

2 (80) Sisällysluettelo Toimintaympäristö suunnitelmakaudella Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv Keskeisimmät toiminnan muutokset... 5 Väestökehitys Etelä-Pohjanmaalla... 6 Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kehitys vv Organisaatio ja vakinainen henkilöstö Talousarvion sitovuustaso ja täytäntöönpano Talousarvion yleisperustelut ja tuloslaskelma Investointiosa Rahoitusosa Konserniyhtiöt Toiminnalliset tavoitteet ja taloussuunnitelmat Hankkeet Ulkoinen muu myynti Kuntayhtymähallinto ja Hallintopalvelujen toiminta-alue Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue Tukipalvelujen toiminta-alue Operatiivinen toiminta-alue Konservatiivinen toiminta-alue Psykiatrinen toiminta-alue Päivystyskeskuksen toiminta-alue Toiminta- ja taloussuunnitelman liiteosa Henkilöstö toimintayksiköittäin vv Varahenkilöstö- ja muut virkapohjaan kuulumattomat vakanssit Määräaikaiset, uudelleensijoitusta varten perustetut vakanssit... 80

3 (80) Toimintaympäristö suunnitelmakaudella Mikäli Stubbin hallituksen hallitusohjelma ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajien sopimus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä toteutuvat, sairaanhoitopiirin toiminta tulee lakkaamaan tai ainakin olennaisesti muuttumaan vuoden 2017 alusta lukien. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että keskussairaalan ja muiden sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden toiminta loppuisi, vaan sairaanhoitopiirin velvollisuutena on suunnitella niiden toimintaa myös vuoden 2016 jälkeiseen aikaan eteläpohjalaisten palvelutason turvaamiseksi. Sote-uudistuksella tavoitellaan toisaalta sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon ja toisaalta perustason ja erikoistason integraatiota. Oikein toteutettuna uudistus johtaa potilaan kannalta laadullisesti parempaan ja yhteiskunnan kannalta kustannusvaikuttavampaan palvelujärjestelmään. Kun uuden järjestelmän perusteita luodaan niin toiminnallisista kuin rakenteellisista lähtökohdista vuosien 2015 ja 2016 aikana, on sairaanhoitopiirinkin syytä antaa sen henkilökunnalla oleva asiantuntemus uudistustyön käyttöön. Parempi on olla proaktiivisesti vaikuttamassa muutoksen onnistuneeseen toteuttamiseen kuin asettua vastahankaan jarruttamaan väistämätöntä ja tarpeellista kehittämistyötä, johon uusi laki avaa mahdollisuuden. Sote-uudistus saattaa johtaa aiempaa tiukempaan kilpailuun eri tuottajayksiköiden välillä. Kun rahoittaminen keskittyy Sote-alueiden kuntayhtymille, Etelä- Pohjanmaankin tuotantovastuullisten yksiköiden on kyettävä vakuuttamaan rahoittaja niin tuotantonsa laadusta kuin taloudellisuudesta. Tämän vuoksi on entistä määrätietoisemmin hiottava palveluketjuja sellaisiksi, että niissä ei ole voimavarojen epätarkoituksenmukaista käyttöä. Toisaalta on uskallettava huolehtia siitä, että toimintapuitteet ovat riittävässä kunnossa. Tämä edellyttää myös investointeja. Sairaanhoitopiiri on parhaillaan puolessa välissä seitsenvuotista kantasairaalan peruskorjaus- ja muutoshankettaan. Tähän kohteeseen liittyy myös suunnitelmakaudelle suunniteltu F-rakennusosan laajennus. Vielä päätöksiä odottava hanke on psykiatrian uusien toimintatilojen rakentaminen. Suurten rakennushankkeiden ohella myös laitekantaa ja tietojärjestelmiä on uudistettava pitkäjänteisesti. Koko tulevalla Väli-Suomen Sote-alueella on menossa varsin laajat rakennusinvestoinnit. On myös epäilty, että rakentaminen on osa varautumista keskussairaaloiden keskinäiseen kilpailuun Sote-alueella. Perussyy investointeihin ovat vanhentuneet sairaalarakennukset ja hoitomenetelmien voimakas muuttuminen. Mutta mm. osaavan henkilökunnan rekrytoinnin kannalta on tärkeätä, että Etelä-Pohjanmaalla tarjotaan vähintään yhtä hyvät työskentelyolosuhteet kuin muissa keskussairaaloissa. Sairaanhoitopiirin taloudellinen toimintaympäristö on suunnitelmakaudella vaikea: kansantalouden vähäinen tai olematon kasvu on johtanut julkisen talouden rakenteelliseen alijäämään. Kestävyysvajeen kattamiseksi tehtävät toimenpiteet ovat pikemmin heikentäneet kuin parantaneet kuntien taloustilannetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten tehtävien karsiminen ei ole tuottanut taloudellisesti merkittäviä tuloksia. Etelä-Pohjanmaalla tilanne on erityisen vaikea yleisen alhaisen tulotason vuoksi. Erikoissairaanhoidon kulutason kasvulle ei lähivuosina ole minkäänlaista tilaa huolimatta siitä, että esimerkiksi päivystysasetus aiheuttaa lisämenoja, vaan kaikki liikkumavara on syytä kohdistaa perustason ja lähipalveluiden vahvistamiseen. Tässä onnistuminen on myös yksi niistä perusajatuksista, joiden pohjalta palvelujärjestelmää lähdettiin uudistamaan.

4 (80) Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta ja yhteistoiminta-alueilta on pyydetty perussopimuksen 16 :n mukaisesti lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Alla on mainittuna lausunnoista esille nousevat keskeiset teemat sekä sulkeissa jäsenkunnat ja yhteistoimintaalueet joiden lausunnot kyseistä teemaa koskettavat muodossa tai toisessa. 1) Kuntien taloudellisen tilanteen huomioiminen erikoissairaanhoidon suunnittelussa (Alajärvi, Evijärvi, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä) Sairaanhoitopiiri on valmistellut talousarvionsa %-kasvulla vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Samalla sairaanhoitopiiri huolehtii palvelulupauksestaan tarjota potilailleen laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa arvojensa (ihmisarvon kunnioittaminen ja vastuullisuus) mukaisesti. 2) Pidättyväinen suhtautuminen uudisrakentamiseen ennen valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen selkeytymistä (Alajärvi, Evijärvi, Isojoki, Jalasjärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli, Ähtäri, JIKperuspalveluliikelaitoskuntayhtymä) Sairaanhoitopiiri arvioi investointitarpeita huolellisesti. Keskussairaalassa tulee kuitenkin tehdä tärkeitä peruskorjaus- ja muutostöitä. Valtuusto on hyväksynyt L1-tasoisen suunnitteluluvan F-lisäosalle, jonka pohjalta haetaan syysvaltuustossa 2014 lupaa toteutussuunnittelulle ja rakentamiselle. F-osaan saadaan esim. patologian laboratoriolle tarpeelliset työ- ja potilasturvallisuuden takaavat uudet tilat. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ei sinällään vaikuta näihin toiminnallisista tarpeista johtuviin investointeihin. 3) Huomion kiinnittäminen oikeaan työnjakoon ja päällekkäisyyksien poistamiseen erikoissairaanhoidon ja perustason kesken (Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Lapua, Seinäjoki, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä) Oikeaan hoidonporrastukseen ja prosessien hyvään toimimiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Hoitoketjujen kehittämiseen on saatu lisäresurssia ja tätä työtä vahvistetaan entisestään suunnitelmakauden aikana. 4) Ensihoidon toteuttaminen kustannustehokkaasti (Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Lapua, Seinäjoki, Ähtäri) Sairaanhoitopiiri kehittää ensihoitotoimintaa huomioiden toiminnalliset ja taloudelliset reunaehdot. Tampereen yliopiston johdolla on käynnissä ensihoidon arviointitutkimus, joka valmistuessaan lisää tietoa toiminnan vaikuttavuudesta.

5 (80) Keskeisimmät toiminnan muutokset Vuoden 2015 toiminta Päivystysasetuksen myötä Päivystyskeskuksessa käynnistyy ympärivuorokautinen yhteispäivystys ja osan terveyskeskusten virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta siirtyy sinne Yöpäivystykset hoidetaan sairaanhoitopiirin omana toimintana Päivystysosastolla aletaan alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaisesti hoitamaan taas gastrokirurgisia potilaita Ähtärin sairaalan sisätautien poliklinikan toiminta siirtyy Seinäjoen keskussairaalaan Ähtärin sairaalassa leikataan kolmena päivänä viikossa ja vuodeosasto on auki maanantaista torstai-aamuun Päivystysasetuksen myötä Ähtärin sairaalan erikoislääkäripäivystys aloittaa uutena päivystyspisteenä 23h-heräämö valmistuu Hoitologistiikan toimintamalli otetaan käyttöön Uusi tartuntautilaki lisää sairaanhoitopiirin velvoitteita infektioiden torjunnassa Ruokapalvelun ja Kahvilatoiminnan toimintayksiköt yhdistyvät Vuosien 2016 ja 2017 toiminta Valtuusto tekee tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät päätökset toiminnan ja hallinnon muuttamiseksi. Sairaanhoitopiirin toteuttama erikoissairaanhoito Ähtärin sairaalassa siirtyy Seinäjoen keskussairaalaan kesäsulkuun 2016 mennessä F-rakennusosan mahdollinen laajennus toteutetaan

6 (80) Väestökehitys Etelä-Pohjanmaalla Väestö Etelä-Pohjanmaalla 2013 sekä väestöennuste Ennusteessa ei ole huomioitu muuttoliikettä Etelä-Pohjanmaan shp Alajärvi Alavus Evijärvi Ilmajoki Isojoki Isokyrö Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Kauhava Kuortane Kurikka Lappajärvi Lapua Seinäjoki Soini Teuva Vimpeli Ähtäri Muutos v:sta ,1 % 0,9 % 2,9 % 4,0 % Lähde: Tilastokeskus Väestöennuste ikäryhmittäin v sekä ennuste 2020 ja

7 (80) Sairastavuustilastoja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta Eteläpohjalaisten sairastavuusindeksi (vakioitu) 2012 Koko maa = 100 Kauhava Etelä-Pohjanmaa = 107,4 109,3 Evijärvi 120,2 Lappajärvi 106,2 Vimpeli 111,2 Alavus ja Töysä yhdistyneet Isokyrö , kartassa yhtenä 107,2 Lapua Alajärvi 105,6 119,2 kuntana Soini Kuortane 126,5 Ilmajoki Seinäjoki 108 Kurikka 98,2 97,7 109,9 Alavus Ähtäri Teuva 117,2 111,8 103,8 Jalasjärvi 117 Karijoki Kauhajoki 106,1 117,3 Suurin sairastavuus, suurin käyttö Isojoki 117,5 2. suurin sairastavuus tai käyttö 3. suurin sairastavuus tai käyttö 4. suurin sairastavuus tai käyttö Pienin sairastavuus tai pienin käyttö Eteläpohjalaisten erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö / 1000 asukasta (oma toiminta ja ostopalvelut) 2013 Teuva 346 Karijoki 353 Isojoki 337 Kurikka 349 Isokyrö 374 Kauhajoki 348 Ilmajoki 320 Jalasjärvi 349 Kauhava 343 Seinäjoki 328 Lapua 332 Evijärvi 364 Lappajärvi 346 Vimpeli 333 Kuortane 308 Alavus 322 Alajärvi 349 Soini 377 Ähtäri 369 Hoidetut henkilöt / 1000 asukasta Etelä-Pohjanmaa = 335 Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Lopullinen indeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Luku kertoo yleistilanteen kunnan tai sitä suuremman alueen sairastavuudesta. (www.sotkanet.fi). Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö pitää sisällään kaikki sairaanhoitopiirin tuottamat tai ostopalvelujen muodossa välittämät palvelut. Keskeisten kansantautien esiintyvyys Etelä-Pohjanmaalla (indeksi, koko maa = 100), järjestys vuoden 2013 mukaan) Keskeisten kansantautien esiintyvyyden kehitys Etelä-Pohjanmaalla 103 Diabetes 123,4 202 Nivelreuma 121,2 Etelä-Pohjanmaa 118,2 112 Psykoosit 113,1 205 Verenpainetauti 111,8 206 Sepelvaltimotauti 109,6 203 Astma vuosi 2013 vuosi 2012 vuosi 2011

8 (80) Sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kehitys vv Sairaanhoitopiiri yhteensä Tot TA Suunnitelma Sairaanhoitopiiri yhteensä: Kokonaistuotanto: Hoitopäivät Hoitojaksot Laskutettu toiminta: Avohoitokäynnit DRG-hoitojaksot DRG:n ulkopuoliset hoitopäivät TK-yöpäivystyskäynnit TK-prick tai muu TK-myynti Kuntoutuskoti- / asuntola hpv Ensihoito: Ensihoito+kuljetus Ensihoito+ei kuljetusta Budjetoidut ostopalvelut: Minivaltava käynnit Minivaltava paketit Minivaltava hoitopäivät Lääk.kunt. hoitopäivät Lääk.kunt. käynnit Hengityshalvauspot. hpv Sisäinen palvelutuotanto: Laboratoriotutkimukset Patologian tutkimukset Radiologian tutkimukset Sosiaalityö, käynnit Psykologitoiminta, käynnit Anestesiat Leikkaukset Päiv.pkl. DRG-jaks.sis.päiv.käynnit 1) Tehostettu valvonta hpv Ravintohuolto, suoritteet Fysioterapia, hoitokerrat Toimintaterapia, hoitokerrat Muut terapiat, hoitokerrat Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit 2) ) Päivystyspoliklinikalta osastohoidon paketteihin siirtyneet käynnit 2) Asukaslukupohjaiseen maksuun sisältyvät käynnit

9 (80) 160 Sairaanhoitopiiri yhteensä Toiminnan muutokset vv sekä TA 2014 ja suunnitelma Leikkaukset (leik.sali) Kl.AVO&½avoin hoito Hoitojaksot Vakanssit Sairaansijat Hoitopäivät Sairaansijat ja henkilöstö Erikoisala: Kirurgia Urologia Vatsataudit Ortopedia Naistentaudit ja synnytykset Lastentaudit Korva-,nenä- ja kurkkutaudit Operatiivinen ta yhteensä Sisätaudit Neurologia Kuntoutus Keuhkosairaudet Konservatiivinen ta yhteensä Lasten- ja nuorisopsykiatria Psykiatria Psykiatrinen ta yhteensä Päivystyskeskuksen ta yhteensä Sairaansijat yhteensä Tarkkailuosasto Sairaansijat ja hoitopaikat Tehostettu valvonta Sydänvalvonta yksikkö Henkilöstö: TA 1.1.

10 (80) Henkilökunta Yleisen taloudellinen tilanteen heikentymisen vuoksi lähivuodet tulevat olemaan kunta-alalla haasteellisia, mistä johtuen henkilöstökustannuksia ei ole varaa kasvattaa. Henkilöstösuunnittelussa tämä tarkoittaa mm. toimintojen uudelleen järjestelyjä, työnjakojen kehittämistä, henkilöstöresurssien laajempaa koordinointia ja henkilöstön yhteiskäyttöä yksiköiden välillä, systemaattisen työkierron toteuttamista sekä prosessien kehittämistä. Muutosten läpivienti edellyttää muun muassa, että henkilöstö otetaan entistä paremmin mukaan oman työn ja työyhteisön kehittämiseen, huomiota kiinnitetään voimavaralähtöiseen ja ratkaisuja hakevaan toimintatapaan ja työssä jatkamista ja työhön paluuta tuetaan mukauttamalla työtä työntekijän voimavaroihin. Tavoitteena on tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin lisääminen. Suunnitelman lähtökohtana on, että uusia vakansseja tai kustannuksia lisääviä vakanssimuutoksia ei tehdä, ellei muutoksella voida vastaavasti vähentää vastaavaa määrää esim. ostopalveluja. Jokaisen avautuvan vakanssin osalta harkitaan erikseen, onko sen täyttäminen tarpeellista vai voidaanko tehtävät hoitaa muilla järjestelyillä. Määräaikaisen henkilöstön määrää vähennetään. Sote-uudistus vaikuttaa osaltaan myös sairaanhoitopiirin henkilöstöpolitiikkaan suunnitelmakaudella Varahenkilöstön rakennetta kehitetään toiminta-alueiden tarvetta vastaavaksi. Varahenkilöstön varausten käyttöastetta nostetaan, ja alle 13 päivää kestävien sijaisuuksien käyttöä vähennetään suunnitelmallisesti. Sairaanhoitopiirissä on yhdeksän uudelleensijoitusta varten perustettua määräaikaista vakanssia. Henkilöstön eläköitymisen ennuste vuosille Ammattiryhmä Erikoislääkärit Sairaanhoitajat Muu hoitohenkilökunta Tutk. ja hoitohenkilöt akat Tutk.ja hoitoa avustavat Huoltohenkilöt Hall.ja taloushenkilöt Yhteensä Lähde: Kuntien eläkevakuutus

11 (80) Laatu- ja potilasturvallisuus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä käynnistetään Laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti laatujärjestelmän asteittainen rakentaminen. Terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti laatu ja potilasturvallisuus ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Keskeistä on henkilöstön osallistuminen laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnissa. Sairaanhoitopiirin sisäinen auditointi etenee hoitoprosesseihin ja ketjuihin. Omavalvontatoimenpiteinä jatketaan käsihygienian ja potilaan tunnistamisen seurantatoimenpiteitä. Johdon katselmuksissa käsitellään Hyvä hallinto ja johtaminen -ohjeen sekä laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman edellyttämät asiat. Riskienhallinta- ja turvallisuussuunnittelu otetaan käyttöön toiminta-alueilla ja -yksiköissä. Strateginen riskienhallinta on osa johdon suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamisprosessia. Operatiivisessa toiminnassa riskienhallinta käsittää prosessien toimivuuden, henkilöstön ja järjestelmien toimivuuden ja niiden puutteiden aiheuttamat turvallisuusriskit. Hoitoketjujen ja -prosessien mallintaminen pääprosessien osalta toteutetaan vuoden 2015 aikana. Alueellisissa prosesseissa yhteistyö toteutetaan Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön Aksilan kanssa. Sairaalainfektioiden ehkäisy -hanke käynnistettiin syksyllä 2013 ja se jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Hanke sisältää myös sairaalainfektioiden rekisteröinnin luotettavuuden parantamisen. Hankkeeseen liittyy ohjeiden päivittäminen, käsihygienian sekä aseptisen toiminnan omavalvonnan tehostaminen ja auditointi. HaiPro-ilmoitusten pohjalta määritetään vuosittain keskeiset kehittämiskohteet. Vuositeemana 2015 on infektioiden torjunta. Lääkehoidossa kehitetään potilaan tunnistamista ja annetun lääkehoidon kuittaamista sähköisillä järjestelmillä. Sairaanhoitopiirin alueella on käytössä yhteinen HaiPro-järjestelmä, jolloin voidaan kartoittaa myös yhteisiä potilasturvallisuuden kehittämiskohteita. HaiPro-käsittelijäkoulutus järjestetään uusille käsittelijöille. Tavoitteena on ilmoitusten perusteella löytää virheet ja laatia niihin korjaavat toimenpiteet. Tays-erva -alueen potilasvahinkotyöryhmän linjausten mukaisesti suunnitellaan asiantuntijaryhmien koulutusta vakavien potilasvahinkojen selvittämiseksi. Alueellinen yhteistyö laadun ja potilasturvallisuuden parantamisessa etenee yhdessä valittujen teemojen puitteissa. Alueen potilasturvallisuusvastaavat kokoontuvat säännöllisesti. Yhteisenä tavoitteena on hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen.

12 (80) Sairaanhoitopiirin laatutavoitteet vuosille Potilaan hoito oikea hoito, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen potilaan hoidossa potilaan osallistuminen ja voimaannuttaminen Mittari: Hoidon saatavuus, odotusajat hoitoonpääsyssä ja läpimenoaika Sisäisten lähetteiden seurantajärjestelmä Potilasturvallisuus laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman käyttöönotto potilasturvallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen käytössä olevien mittareiden tehokkaampi käyttö sairaala-infektioiden vähentäminen Mittari: HaiPro ilmoitusten käsittelyprosessin tehostaminen, Koko organisaatiotason kehittämistoimenpiteitä vähintään 3/ vuosi SAI infektiotilastojen tehostettu seuranta Hoidon ja tutkimusmenetelmien vaikuttavuus Prosessit Osaamisen johtaminen ja vahvistaminen vaikuttavuusmittareiden luominen, seuranta ja raportointi Mittari: 15D-vaikuttavuusmittari lonkka-, polvi- ja olkapääleikatuilla potilailla Selkäpotilaan hoitoprosessin vaikuttavuus alueellisten hoitoketjujen ja -prosessien mallintaminen pääprosessien yhtenäistäminen ja prosessien auditointi prosessi-innovaatiot lean-ajattelun otetaan käyttöön hoitoketjuissa ja - prosesseissa sähköisten järjestelmien hyödyntäminen Mittari: Sähköinen sairaskertomusprosessin auditointi, arkistotilausten määrä Mallinnettujen alueellisten hoitoketjujen määrä, auditoinnit perehdytyksen kehittäminen työssä oppimisen ja työnkierron kehittäminen esimiestyöhön ja johtamiseen panostaminen Mittari: Sähköisen yleisperehdytyksen käyttöönotto, perehdytyksen toteutuminen uusilla työntekijöillä Hrm perehdytysten kirjaukset ESVA-koulutukseen osallistuneet, PD- ja MBA-koulutukset

13 (80) Sairaanhoitopiirin strategian näkökulmia kuvaavat mittarit Sairaanhoitopiirin strategia ohjaa toimintaa. Strategiassa määritellään toiminnan missio, visio ja arvot sekä strategiakauden kriittiset menestystekijät ja näihin liittyvät tavoitteet. Strategiasta ja sitä konkretisoivista toimintaohjelmista on kehitetty toimintavuoden aikana mittaristoa kuvaamaan erilaisia syy-seuraussuhteita asiakkaiden, henkilöstön, talouden ja prosessien näkökulmista. Mittariston kehittämisen tavoitteena on kuvata toiminnan kannalta merkittäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi potilasturvallisuutta, toiminnan laatua, toiminnan hallintaa ja talouden hallinnan onnistumista. Mittaristo rakennetaan sairaanhoitopiirin johdon tietojärjestelmään (Exreport). Esimerkkejä strategian näkökulmia kuvaavista mittareista Asiakasnäkökulma Mittari: Palvelulupaus potilaille/asiakkaille Tavoite: Annetuista palautteista vähintään 85 % saavuttaa erinomaisen tason (arvosana 4-5) Henkilöstönäkökulma Mittari: Sairauslomapäivät Tavoite: Lyhytaikaiset sairauspoissaolokerrat / laskennalliset vakanssit vähenevät edelliseen vuoteen verrattuna Prosessinäkökulma Mittari: Hoidon tarpeen arvioinnin alkaminen Tavoite: Kiireettömät lähetteet arvioidaan 100 %:sti kolmen viikon kuluessa Mittari: Kiireetön hoitoon pääsy Tavoite: Erikoissairaanhoitoon pääsee hoitoon viimeistään kuudessa kuukaudessa 100 % :sti ja lasten- ja nuorisopsykiatriassa 100 %:sti kolmessa kuukaudessa Mittari: HaiPro-ilmoitusten käsittely Tavoite: Potilaiden tekemät ilmoitukset on käsitelty kahden viikon kuluessa Talousnäkökulma Mittari: Tilikauden tulos Tavoite: Määrärahojen käyttö max 100 % Yllä mainitut tavoitteet ja mittarit koskevat koko sairaanhoitopiiriä, kuitenkin niin että hoidon tarpeen arvioinnin alkaminen ja kiireetön hoitoon pääsy eivät koske kuntayhtymähallintoa, hallintopalveluita eikä tukipalveluita. Näiden lisäksi toimintaalueilla on omia yksityiskohtaisempia tavoitteitaan ja mittareita.

14 (80) Organisaatio ja vakinainen henkilöstö Vuonna 2015 yhteensä 2688,9

15 (80) Talousarvion sitovuustaso ja täytäntöönpano Vuoden 2015 talousarvio vahvistetaan sitovana sekä vuosien 2016 ja 2017 talousarviot ohjeellisina. Talousarviovuosi 2015 on lähtökohdiltaan kuluvan vuoden kaltainen. Suurimmat toiminnalliset muutokset tapahtuvat päivystystoiminnassa ja Ähtärin sairaalassa. Vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmissa on huomioitu suurimmat tiedossa olevat muutokset talousarvion valmistelun aikaisten päätösten mukaisina ilman normaalia inflaatiovaikutusta. Vuosien 2016 ja 2017 luvut kuvaavat siten reaalimuutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Valtuusto hyväksyy käyttötalousosan toiminta-alueittain. Valtuustoon nähden sitova taso on toiminta-aluekohtaiset toimintatavoitteet sekä toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteissummat sekä rahoitustuottojen ja kulujen yhteissummat. Hankkeiden osalta noudatetaan nettobudjetointia, jossa sitovia ovat hankkeen omarahoitusosuus ja tilikauden tulos. Toiminta-alue ulkoinen muu myynti sisältää apteekin, varaston atk:n ulkoisen myynnin. Ulkoinen muu myynti toiminta-alueen osalta noudatetaan nettobudjetointia, jossa sitovia ovat tilikauden tulos. Hallitus päättää toiminta-aluekohtaiset tavoitteet sisältävästä käyttösuunnitelmasta, jolla tarkennetaan asianomaisen toiminta-alueen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma ja päättää osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Hallitukseen nähden sitova taso on sairaanhoitopiirin sisäisten tulojen ja menojen yhteissummat sekä toiminta-aluekohtaisten sisäisten tulojen ja menojen yhteissummat. Toiminta-aluejohtaja päättää käyttösuunnitelmasta, jolla tarkennetaan asianomaisen toiminta-alueen talousarvioon sisältynyt alustava toimintayksikköjen käyttösuunnitelma ja päättää osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Toimintayksikköjohtaja voi edelleen jakaa oman toimintayksikkönsä määrärahan vastuuyksiköilleen. Käytännössä jako on jo olemassa, koska taloussuunnittelu on lähtenyt liikkeelle vastuuyksikkötasolta. Investointien osalta valtuustoon nähden sitova taso on investointiosan menojen ja tulojen yhteissummat. Hallitus voi määrittää yksittäisen hankkeen määrärahan itseensä nähden sitovaksi hyväksyessään talousarviovuoden rakentamisohjelman tai yksittäisen projektisuunnitelman. Jäsenkuntien maksuosuudet Jäsenkuntien maksuosuudet nousevat vuonna 2015 yhteensä 0,4 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon ja 3,7 % verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Sairaanhoitopiirissä on käytössä asukasluvun mukaan perittävä erityisvelvoite- ja poikkeuksellisen suurten hoitokustannusten tasausmaksu, jolla on tarkoitus kerätä n. 13,9 milj. euroa. Kalliin hoidon tasausrajaan ei tehdä muutoksia. Lisäksi erityisvelvoitemaksulla rahoitetaan sairaanhoitopiirin osuus hankkeista, potilasvakuutus, potilasasiamiestoiminta, perusterveydenhuollon yksikkö, terveyden edistäminen ja muu kaikkiin sairaanhoitopiirin asukkaisiin kohdistuva sairaanhoitopiirin toiminta. Erityisvelvoitemaksun suuruudeksi tulee 69,97 euroa / asukas, kun kuluvana vuonna summa on ollut 57,14 euroa /asukas. Erityisvelvoitemaksun kasvu tulee pääosin suurten hoitokustannusten tasausmaksun sekä potilasvakuutusmaksun kasvusta.

16 (80) Erityisvelvoitemaksut asukasluvun ( ) mukaan Asukasluku Erityisvelvoitemaksu ( euroa ) KUNTA v v v Alajärvi , , ,65 Alavus , , ,57 Evijärvi , , ,68 Ilmajoki , , ,86 Isojoki , , ,83 Isokyrö , , ,51 Jalasjärvi , , ,26 Karijoki , , ,07 Kauhajoki , , ,82 Kauhava , , ,64 Kuortane , , ,03 Kurikka , , ,80 Lappajärvi , , ,84 Lapua , , ,50 Seinäjoki , , ,45 Soini , , ,88 Teuva , , ,10 Vimpeli , , ,69 Ähtäri , , ,82 Jäsenkunnat yht , , ,00 / asukas 69,97 69,26 69,26 Erityisvelvoitemaksu peritään asukasluvun mukaan Vuoden 2015 talousarviossa erityisvelvoitemaksu kattaa seuraavat tehtävät: Käyttötarkoitus Euroa Kalliin hoidon tasaus Hankkeet Potilasvakuutus Potilaille ilmaiset tartuntatautilääkkeet Myrkytystietokeskuksen maksu Laboratorioiden laaduntarkkailu Potilasasiamiestoiminta Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen Suomen Kuntaliitto palvelumaksu eresepti ja KanTA arkisto Sähköinen asiointi Hyvis

17 (80) Talousarvion yleisperustelut ja tuloslaskelma Toiminta- ja taloussuunnittelun lähtökohtana on ollut yleinen taloudellinen tilanne ja kuntapuolen taloudellisiin paineisiin vastaaminen. Sairaanhoitopiirin talouden osalta oman toiminnan menot ovat hyvin hallinnassa, mutta erikoissairaanhoidon ostopalveluissa vuoden 2014 toteutuma poikkeaa merkittävästi suunnitellusta. Talousarviossa 2015 erikoissairaanhoidon ostopalveluja on edelleen korjattu realistisemmalle tasolle. Toiminnalliset muutokset on sopeutettu raamin sisälle. Talousarvioon lisätyt uudet vakanssit on rahoitettu toiminnallisin muutoksin tai ostopalveluja vähentämällä. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden ennakoidaan edelleen jatkuvan, jolloin pitkäaikaisten investointien rahoittaminen kokonaisuudessa talousarviolainalla lisää lähivuosien korkoriskiä olennaisesti. Korkoriskiltä tullaan tarvittaessa suojautumaan eri toimenpitein. Vuonna 2015 nostettavien uusien lainojen korot ja peruspääoman korko on laskettu 1,0 % mukaan. Vanha laina on laskettu 0,5 %:n mukaan ja syksyllä 2013 nostettu koko laina-ajan kiinteäkorkoinen laina on laskettu 2,7 %:n mukaan. Vuosien 2016 ja 2017 rahoituskustannukset on laskettu samoilla tiedoilla. Rahoituskustannusten nousu aiheutuu kasvaneesta lainakannasta. Ensihoidon laskutus toteutetaan edelleen asukaslukuperusteisesti vuonna Rahoitus-, investointi- ja tuloslaskelmaosien yhteydessä on esitetty lyhyet perustelut. Tuloslaskelmaosa on laadittu siten, että vuosi 2015 on 2 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämällä voidaan kattaa aikaisemmin otettujen lainojen lyhennyksiä ja vahvistaa tasetta. Vuoden 2013 tilinpäätös oli alijäämäinen ja taseen kertynyt alijäämä on nyt 3,2 milj. euroa. Vuonna 2014 tuloksen ennakoidaan olevan 1 milj. euroa ylijäämäinen suunniteltua pienemmän kuntalaskutuksen johdosta. Vuosille 2016 ja 2017 suunnitelmaan ei ole sisällytetty mitään merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia lukuun ottamatta rahoituskustannuksia ja hankkeiden rahoitusosuuksien muutosta. Jatkovuosille on suunniteltu 2 milj. euron ylijäämä. Suunnitelmakaudella investoidaan voimakkaasti, joka kasvattaa suunnitelmapoistoja. Rakentamisen ja peruskorjaamisen investoinnit rahoitetaan lainalla, joka kasvattaa rahoituskuluja selvästi suunnitelmakauden lopulla. Talousarvio 2015 on valmisteltu yhtenä kokonaisuutena ja tuloslaskelma on seuraavalla sivulla. Lisäksi esitetään lisätietona erittelyt sairaanhoitopiirin omasta toiminnasta eli toiminta-alueet 1-8, hankkeista sekä ulkoisesta muusta myynnistä, johon sisältyy apteekin, varaston ja atk:n myynnit. Talousarvion 2015 toimintamenojen kasvu on 0,0 % verrattuna TA 2014 ja 1,5 % verrattuna tilinpäätökseen 2013.

18 (80) Tuloslaskelma TALSU RAPORTTI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TP % TA % TA/TP TA/TA Tili Nimi TOT BUD Alkuperäinen Ero % Ero % TA 2016 TA 2017 TOIMINTATUOTOT ,1% 0,2% Myyntituotot ,5% 0,3% Jäsenkuntien myyntituotot ,7% 0,4% Muut myyntituotot ,0% -0,4% Maksutuotot ,5% -2,6% Tuet ja avustukset ,2% -1,4% Muut toimintatuotot ,3% -3,2% SISÄISET TUOTOT ,7% -3,5% TOIMINTAKULUT ,5% 0,0% Henkilöstökulut ,4% -1,5% Palvelujen ostot ,4% 6,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5% -2,8% Avustukset ,5% 45,0% Muut toimintakulut ,2% 7,1% SISÄISET KULUT ,7% -3,5% TOIMINTAKATE ,2% 4,2% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,2% -4,9% Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,2% 4,9% POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2% 2,7% Suunnitelman mukaiset poistot ,6% 2,7% Kertaluonteiset poistot ,0% 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,0% 0 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,8% 6,4% VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK ,0% -100,0% 0 0 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0% 0,0%

19 (80) Sairaanhoitopiirin oma toiminta eli toiminta-alueet 1-8 TP % TA % TALSU RAPORTTI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA/TP TA/TA Tili Nimi TOT BUD Alkuperäinen Ero % Ero % TA 2016 TA 2017 TOIMINTATUOTOT ,1% -0,0% Myyntituotot ,3% 0,1% Jäsenkuntien myyntituotot ,8% 0,4% Muut myyntituotot ,5% -2,6% Maksutuotot ,5% -2,6% Tuet ja avustukset ,6% 0,6% Muut toimintatuotot ,3% -3,2% SISÄISET TUOTOT ,7% -3,5% TOIMINTAKULUT ,4% -0,2% Henkilöstökulut ,4% -1,7% Palvelujen ostot ,8% 5,0% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8% -3,0% Avustukset ,7% 45,0% Muut toimintakulut ,7% 7,2% SISÄISET KULUT ,7% -3,5% TOIMINTAKATE ,1% 4,2% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,2% -4,9% Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,3% 4,9% POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2% 2,7% Suunnitelman mukaiset poistot ,6% 2,7% Kertaluonteiset poistot ,0% 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,0% 0 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,9% 6,4% VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK ,0% -100,0% 0 0 Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,8% 0,0%

20 (80) Hankkeet TALSU RAPORTTI TP 2013 TA 2014 TA 2015 TP % TA % TA/TP TA/TA Tili Nimi TOT BUD Alkuperäinen Ero % Ero % TA 2016 TA 2017 TOIMINTATUOTOT ,9% 5,4% Myyntituotot ,7% 32,4% Jäsenkuntien myyntituotot ,7% 32,4% Muut myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ,1% -5,0% 0 0 Muut toimintatuotot SISÄISET TUOTOT ,0% TOIMINTAKULUT ,1% 5,4% Henkilöstökulut ,5% 99,2% Palvelujen ostot ,2% -41,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4% -43,7% 0 0 Avustukset ,0% 0 0 Muut toimintakulut ,7% -80,0% SISÄISET KULUT ,0% TOIMINTAKATE ,0% 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE ,0% 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,0% 0 0 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOK Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0% 0 0

Yhtymävaltuuston kokouksen 16.11.2015 34 päätöksen mukainen

Yhtymävaltuuston kokouksen 16.11.2015 34 päätöksen mukainen Yhtymävaltuuston kokouksen 16.11.2015 34 päätöksen mukainen Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2018 16.11.2015 2 (84) Sisällysluettelo Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2016 2018...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - projektisuunnitelma Kuntajohtajafoorum 5.11.2015 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TALOUSARVIO Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TALOUSARVIO 2014 Valtuustoseminaari 26.11.2013 Talousjohtaja Elisa Kusmin Talousarvion 2014 valmistelu Yhtymähallituksen talousarvion laadintaohjeet 24.4.2013 99 Kuntien lausunnot pyydettiin 31.8.2013

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto hyväksynyt kokouksessaan

Yhtymävaltuusto hyväksynyt kokouksessaan Yhtymävaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 14.11.2016 55 25.10.2016 2 (115) Sisällysluettelo Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2017 2019... 3 Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä

Lisätiedot