PUOLIJOHTEISTA. Yleistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLIJOHTEISTA. Yleistä"

Transkriptio

1 39 PUOLIJOHTEISTA Yleistä Pyrittäessä löytämään syy kiinteiden aineiden erilaiseen sähkön johtavuuteen joudutaan perehtymään aineen kidehilassa olevien atomien elektronisiin energiatiloihin. Seuraavassa asiaa valaistaan kovasti yksinkertaistaen. Kaavamaisesti voidaan sanoa, että lähellä toisiaan olevien atomien uloimmat elektroniset tilat ovat jakautuneet ns. valenssivyöhön ja johtavuusvyöhön, joiden välissä on kielletty vyöhyke (kuva). Se, kuinka vaikeaa elektronin siirtyminen valenssivyöltä johtavuusvyölle on, riippuu kielletyn vyöhykkeen leveydestä E g. Vyön leveyden perusteella aineet jaetaan eristeisiin, puolijohteisiin ja johteisiin (kuva).

2 40 Johteilla valenssivyö ja johtavuusvyö ovat osittain päällekkäin ja hyvin pieni energia riittää vapauttamaan elektronin sidoksestaan johtavuusvyölle. Puhtaat puolijohteet Tärkeimpien puolijohteiden piin (Si) ja germanium (Ge) sisemmät elektroniset tilat ovat täynnä (piillä K ja L ja germaniumilla K, L ja M), mutta uloimmissa tiloissa (piillä M ja germaniumilla N) on kummallakin neljä ns. sidoselektronia (valenssielektronia). Kiteessä kukin atomi muodostaa kovalenttisen sidoksen neljän lähimmän naapuriatomin kanssa. Kukin

3 kovalenttinen sidos muodostuu kahdesta sidoselektronista, jotka ovat kahdelle atomille yhteisiä. 41 Lämpötilan absoluuttisessa nollapisteessä puolijohteet ovat käytännöllisesti katsoen eristeitä. Lämpötilan noustessa jotkut sidoselektronit saavat niin paljon lisäenergiaa, että voivat vapautua sidoksistaan johtavuusvyölle. Vapautuneen elektroniin paikalle sidoksessa jää aukko ja kyseisestä emäatomista tulee positiivinen ioni (kuva). Naapuriatomin sidoksesta siirtyy elektroni helposti aukkoon, jolloin ko. atomista puolestaan tulee positiivinen ioni, jne. Voidaan sanoa, että aukot käyttäytyvät sähkökentässä kuten positiiviset varauksenkuljettajat. Näin sähkön johtuminen tapahtuu myös valenssivyössä. Luonnollisesti vapautuneet elektronit toimivat johtavuusvyössä negatiivisina varauksenkuljettajina. Puhtaalla puolijohteella on yhtä paljon positiivisia ja negatiivisia varauksenkuljettajia.

4 Seostetut puolijohteet 42 Puhtailla puolijohteilla ei ole suurta käytännön merkitystä. Puolijohteiden ominaisuuksia voidaan kuitenkin muunnella lisäämällä niihin hyvin pieniä määriä sopivia epäpuhtauksia. Niinpä jos pii- tai germaniumatomien joukossa on atomi, jolla on viisi sidoselektronia, esim. antimoni (Sb), muodostaa se ympäröivien atomien kanssa kovalenttiset sidokset, joissa on kaksi yhteistä elektronia. Jäljelle jäävä yksi elektroni kiinnittyy hyvin löyhästi antimoniatomiin, joten hyvin pieni lämpöenergia riittää vapauttamaan sen. Antimoniatomi jää paikalleen pysyväksi positiiviseksi ioniksi Tällaisia epäpuhtausatomeja nimitetään donoreiksi ja syntynyttä puolijohdetta N-tyypin puolijohteeksi, koska varauksenkuljettajien enemmistö on elektroneja ja vähemmistö aukkoja. On huomattava, että puolijohde kokonaisuudessaan on neutraali.

5 Jos puhtaaseen puolijohteeseen lisätään puolestaan atomi, jolla on 3 sidoselektronia, esim. indium (In), muodostaa tämä naapuriatomien kanssa kovalenttisidokset, joista yksi jää vajaaksi (kuva alla). 43 Tällaisia epäpuhtausatomeja sanotaan akseptoreiksi ja syntynyttä puolijohdetta P-tyypin puolijohteeksi, koska enemmistö varauksenkuljettajista on aukkoja. Diodi Diodi valmistetaan seostamalla puhdas puolijohde akseptori- ja donoriatomeilla niin, että toinen puoli on P- tyypin ja toinen puoli N-tyypin puolijohde. Tyyppien väliin muodostuu raja-alue, jossa P-materiaalin aukot diffundoituvat N-materiaaliin ja rekombinoituvat elektronien kanssa. Vastaavasti N-materiaalin elektronit diffundoituvat P-materiaaliin, jossa ne rekombinoituvat aukkojen kanssa. Rajapintaan muodostuu näin kapea ns. tyhjennysalue, jossa ei ole varauksenkuljettajia eivätkä kiinteät ionisoituneet donorit ja akseptorit

6 neutraloidu. P-tyypin rajavyöhykkeelle syntyy näin negatiivinen avaruusvaraus ja N-tyypin rajavyöhykkeelle vastaavasti positiivinen avaruusvaraus (kuva a). 44 Raja-alueeseen syntyneessä estokerroksessa vaikuttaa sähkökenttä synnyttäen P- ja N-alueiden välille pysyvän potentiaalieron. N-tyypin johtavuusvyön elektronien täytyy nyt ylittää kynnys qu D päästäkseen P- tyypin puolijohteeseen. Elektronin (tai aukon) varaus on q = 1, As. Jännitettä U D sanotaan diffuusiojännitteeksi. Huoneen lämpötilassa germaniumilla U D on noin 0,4 V ja piillä noin 0,75 ev. Kun diodi kytketään kuvan mukaisesti ulkoiseen jännitelähteeseen, pienenee potentiaalikynnys ja enemmistövarauksenkuljettajien diffuusio kasvaa voimakkaasti, mikä saa aikaan vastaavan virran ulkoisesa piirissä. Diodi on kytketty päästösuuntaan.

7 Kun diodi kytketään ulkoiseen jännitelähteeseen päinvastoin kuin edellä, kasvaa energiakynnys. Enemmistövarauksenkuljettajien diffuusio pienenee, kun taas rajapinnassa oleva sähkökenttä kuljettaa jatkuvasti vähemmistövarauksenkuljettajia. Näin estosuuntaan kytketyssä diodissa kulkee jännitteestä riippumaton hyvin pieni estovirta. Ideaalisen diodin virta I jännitteen U funktiona noudattaa yhtälöä I = I e -, qu / fkt s ( 1) missä I s on diodin estosuuntainen kyllästysvirta, f on valmistustekniikasta riippuva vakio (»1-2), T on lämpötila sekä k ja q tunnettuja luonnonvakioita. Kuvassa alla on esitetty ideaalisen diodin ominaiskäyrä. 45

8 Kuvassa voidaan erottaa neljä toisistaan poikkeava aluetta. 46 Päästöalueella jännite on ylittänyt kynnysarvon ja virta kasvaa lähes lineaarisesti jännitteen funktiona. Virran kasvua rajoittaa ainoastaan puolijohdemateriaalin ja kytkentälankojen resistanssi. Kynnysjännitteen läheisyydessä diodin virta kasvaa eksponentiaalisesti jännitteen kasvaessa. Estoalueella diodin läpi kulkeva estosuuntainen virta on lähes riippumaton jännitteestä. Se on lähes kokonaan vähemmistövarauksenkuljettajien aiheuttamaa. Vähemmistövarauksenkuljettajia syntyy liitosalueella elektronien lämpöliikkeen ansiosta. Läpilyöntialueella estosuuntainen jännite aiheuttaa atomisidosten rikkoutumisen ja siten voimakkaan virran kasvun. Valodiodi Edellä tutustuimme puolijohdediodiin, jonka toiminnassa olennaista on potentiaalivallin muodostuminen P- ja N-alueiden rajapinnalle. Kun diodi kytketään päästösuuntaan (positiivinen jännite P-osaan ja negatiivinen jännite N-osaan), diodi johtaa, koska ulkoinen jännite alentaa potentiaalivallia. Valodiodi muistuttaa

9 rakenteeltaan ja toiminnaltaan tavallista puolijohdediodia. Valodiodissa ulkopuolelta tulevat valokvantit antavat elektroneille ja aukoille niin paljon energiaa, että ne pystyvät ylittämään potentiaalivallin, vaikka ulkoista jännitettä ei olisi vaikuttamassa. Näin valodiodi sitä valaistaessa toimii virtalähteenä. Rajapinnan yli jännite syntyy siten, että N-osa on negatiivinen napa. 47 Valodiodin valolle herkin alue on rajapinnalle muodostunut tyhjennysalue. Usein menetellään niin, että valodiodissa P- ja N-alueiden väliin synnytetään ohut puhtaan puolijohteen alue, jolloin valolle herkkä alue suurenee ja diodin herkkyys paranee. Tällaista valodiodia sanotaan PIN-valodiodiksi. Leveällä tyhjennysalueella on sekin hyvä puoli, että tällöin diodi on herkkä laajalla valon aallonpituusalueella. Tyhjennysalueen leveyttä voidaan vielä lisätä käyttämällä estosuuntaan kytkettyä ulkoista jännitettä. Valodiodin synnyttämää virtaa voidaan käyttää esimerkiksi kuumentamaan ulkoista vastusta. Näin valodiodi muuttaa valokvanttien energian sähköiseksi energiaksi.

10 48

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

SMG-4300: Yhteenveto kolmannesta luennosta. PN-liitokseen perustuva aurinkokenno on kuin diodi, jossa auringonsäteily synnyttää estosuuntaisen virran.

SMG-4300: Yhteenveto kolmannesta luennosta. PN-liitokseen perustuva aurinkokenno on kuin diodi, jossa auringonsäteily synnyttää estosuuntaisen virran. SMG-4300: Yhteenveto kolmannesta luennosta PN-liitokseen perustuva aurinkokenno on kuin diodi, jossa auringonsäteily synnyttää estosuuntaisen virran. Aurinkokennon maksimiteho P max voidaan lausua tyhjäkäyntijännitteen

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

16. TEHOELEKTRONIIKKA

16. TEHOELEKTRONIIKKA 6. TEHOELEKTRONKKA 6.. Suuntaajien standardointi Luku 6: Tehoelektroniikka Suomessa ei toistaiseksi ole julkaistu suuntaajia koskevia standardeja eikä myöskään niitä ja niiden ominaisuuksia koskevaa suomenkielistä

Lisätiedot

Suojakaasukäsikirja.

Suojakaasukäsikirja. Suojakaasukäsikirja. MISON, RAPID PROCESSING ja ODOROX, CORGON, CRONIGON ja VARIGON ovat Linde AG:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Suojakaasun tehtävät...sivu 4 MISON suojakaasuohjelma...sivu 8 Työympäristö...Sivu

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT Heikki Tuusa Suomessa kulutetaan vuosittain noin 70 TWh sähköenergiaa. Teollisuuden käyttämä osuus tästä on yli puolet, josta taas yli 70% muunnetaan erilaisilla sähkömoottorikäytöillä

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2

2.3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. b b 4ac = 2 .3 Juurien laatu. Juurien ja kertoimien väliset yhtälöt. Jako tekijöihin. Toisen asteen yhtälön a + b + c 0 ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa lauseketta b b 4ac + a b b 4ac a D b 4 ac sanotaan yhtälön

Lisätiedot

Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä

Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä Kansantaloudellinen aikakauskirja - 92. vsk. - 4/1996 Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää NAIRU'sta - mutta et ole rohjennut kysyä TIMO TYRVÄINEN VTT, ekonomisti Suomen Pankki, kansantalouden osasto

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

SÄTEILY JA SYÖVÄN SYNTY

SÄTEILY JA SYÖVÄN SYNTY 5 SÄTEILY JA SYÖVÄN SYNTY Riitta Mustonen, Sisko Salomaa, Anne Kiuru SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Solun muuttuminen syöpäsoluksi... 66 5.2 Yksilöllinen sädeherkkyys... 69 5.3 Perimän epävakaisuus ja naapurisoluvaikutus...

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

12 Radiopuhelinliikenne

12 Radiopuhelinliikenne sivu 473 LENTÄJÄN KÄSIKIRJA 12 Radiopuhelinliikenne 12.A Sähkötekniikka 12.A.1 Radiopuhelin ja sen käyttö 12.A.1.1 ILMAILUN RAJOITETTU RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUS Ilma-aluksessa radiopuhelinta käyttävällä

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus

LISÄMODULI. PAL Alumiinit ja niiden hitsaus LISÄMODULI PAL Alumiinit ja niiden hitsaus PAL 1: Alumiinit ja niiden ominaisuudet PAL 1.1: Alumiinin yleiset ominaisuudet PAL 1.2: Lujittaminen PAL 1.3: Pinnan oksidikalvo PAL 1.4: Seosten ryhmittely

Lisätiedot

1. Johdanto... 4. 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6

1. Johdanto... 4. 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6 1. Johdanto... 4 2. Pähkinälista... 5 2.1. Luokka 3... 5 2.2. Luokka 4... 5 2.3. Luokka 5... 5 2.4. Luokka 6... 6 3. Pähkinöiden sisältö... 6 3.1. Kaikille luokille yhteisiä pähkinöitä... 6 3.1.1. Järjestä

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot