OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 245 HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN RIKOSOIKEUDELLINEN KONTROLLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 245 HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN RIKOSOIKEUDELLINEN KONTROLLI"

Transkriptio

1 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 245 Heini Kainulainen HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN RIKOSOIKEUDELLINEN KONTROLLI ENGLISH SUMMARY: CRIMINAL CONTROL OF DRUG USERS Helsinki 2009

2 ESIPUHE Ajauduin huumeiden pariin vahingossa. Tehdessäni ensimmäistä empiirisesti painottunutta tutkimustani rikosprosessuaalisten pakkokeinojen käyttämisestä huomasin, että huumausainekontrollissa tuntui olevan jotain aivan erityistä. Huumausainepoliittisen toimikunnan sihteereinä toimineet Aarne Kinnunen ja Markku Soikkeli kiinnostuivat havainnoistani. Myös ylitarkastaja Tapani Sarvannin mielenkiinto heräsi. Heidän antamalla tuella sain alulle ensimmäisen huumeisiin keskittyneen tutkimukseni. Tämän jälkeen paluuta ei ole ollut. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä on suhtautunut asiaan suopeasti. Väitöskirjatyöni ohjaajana on toiminut professori Dan Frände. Hän on näiden vuosien varrella jaksanut uskoa työn valmistumiseen, vaikka en ole aina malttanut keskittyä sen tekemiseen. Kiitän esitarkastajia osastojohtaja Pekka Hakkaraista ja professori Per Ole Träskmania heidän antamistaan arvokkaista kommenteista. Ilokseni Träskman lupautui myös vastaväittäjäkseni. Olen käyttänyt tutkimuksessani monipuolista empiiristä aineistoa, jota olen kerännyt yhdessä tutkimusavustajieni kanssa jalkautumalla käräjäoikeuksien arkistoihin. Syyttämättäjättämis- ja rangaistusmääräysaineiston hankkimisessa on avustanut Valtakunnansyyttäjänvirasto. Erityinen kiitos kuuluu valtiosyyttäjä Leena Metsäpellolle. Tilastollista aineistoa olen saanut Tilastokeskuksesta yliaktuaari Tuomo Niskasen avustuksella. Tutkimusta tehdessäni olen haastatellut useita kymmeniä eri viranomaisia ja järjestöjen edustajia. Olen samalla saanut mahdollisuuden tutustua moniin mielenkiintoisiin paikkoihin. Hyvin jännittävää oli päästä seuraamaan poliisin toimintaa. Suuri kiitos kaikille teille, joita olen vaivannut lukuisilla pyynnöillä ja kysymyksillä. Tätä tutkimusta varten kerätyn uuden haastatteluaineiston litteroinnissa avustivat Sari Kemppi, Sanna Rönkä ja Elsa Saarikkomäki. Elina Liisanantti on tallentanut suuren osan asiakirjaaineistosta tilastolliseen muotoon. Gun-Britt Kuusimäki on monesti opastanut minua kopiokoneen käytön saloissa. Tutkijana ei pysty toimimaan ilman erilaisia vertaisryhmiä. Huumetutkijoiden verkosto Huumeseula on kokoontunut säännöllisesti syksystä 2001 lähtien. Seulan vetäjinä toimineiden Pekka Hakkaraisen ja Christoffer Tigerstedtin luoma ilmapiiri on ollut vertaansa vailla. Suorittaessani Seulassa yhdeksän vuotta kestäneen peruskoulun pakollisen oppimäärän olen saanut tärkeää palautetta. Kiitos varsinkin teille: Aarne Kinnunen, Jussi Perälä, Matti Piispa, Mikko Salasuo, Tuukka Tammi, Riitta Varkemaa ja Antti Weckroth. Vuosien varrella olemme yhteisesti suunnitelleet ja

3 jopa toteuttaneet useita tutkimushankkeita. Toinen tärkeä viiteryhmä on ollut pieni kriminologisen tutkimuksen ympärille keskittynyt tutkijapiiri, jonka avainhenkilöitä ovat Anne Alvesalo ja Timo Korander. Empiiristä tutkimusta tehdessäni olen etääntynyt niistä syvällisistä oikeusteoreettisista kysymyksistä, joita pohdimme antaumuksella Samuli Hurrin kokoamissa piireissä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkijayhteisö on muodostanut yli kymmenen vuoden ajan turvallisen tyyssijan, josta on aina löytynyt aikaa paneutua esittämiini kysymyksiin. Poikkitieteellisessä yhteisössä harjoitettu sosiologisen mielikuvituksen käyttö on ihastuttanut minua monta kertaa. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on henkisen tuen lisäksi panostanut minuun lukemattomilla muilla tavoilla. Olen voinut tehdä kiinnostavia tutkimuksia, avukseni on palkattu ahkeria tutkimusavustajia, olen toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä niin ylijohtajan kuin kriminologisen tutkimusjohtajankin tuella. Tästä syystä ei liene ihme, että olen viihtynyt hulppeassa työhuoneessani usein yön pikkutunneille asti. Oikeusministeriö rahoitti seurantatutkimusta huumausaineen käyttörikosuudistuksesta ja tämän jälkeen pystyin Alkoholitutkimussäätiön myöntämän apurahan turvin syventymään väitöskirjaani kolme vuotta. Käsikirjoitusta tai sen osia ovat kommentoineet Anne Alvesalo, Päivi Honkatukia, Samuli Hurri, Tuulikki Kainulainen, Janne Kivivuori, Timo Korander, Jaakko Käär, Tapio Lappi-Seppälä, Sanna Rönkä ja Elsa Saarikkomäki. Tutkimuksen taitosta ja ulkoasusta vastasi rautaisella ammattitaidolla Eira Mykkänen. OTT Vivan Storlund laati englanninkielisen tiivistelmän. Väitöskirjan tekeminen monografian muodossa on hanke, jota en suosittele enää kenellekään. Ystäväni Nina Meincke ja Elina Castrén ovat kannatelleet minua sinnikkäästi. Tämän teoksen valmistuminen ei olisi kuitenkaan ollut mahdollista ilman Päivi Honkatukian tukea. Hän on aivan hämmästyttävällä kestävyydellä jaksanut kerta toisensa jälkeen paneutua mitä erilaisimpiin kysymyksiin ja hänen esittämänsä palaute on aina ollut enemmän kuin rakentavaa. Viimeisenä lämmin kiitos Markulle sen muistuttamisesta, että elämää on myös väitöskirjan ulkopuolella. Helsingissä Heini Kainulainen tutkija, OTL

4 SISÄLLYS Luku I JOHDANTO Aluksi Tutkimuksen lähtökohtia Huumeet hyvänä vihollisena: ristiriitainen ja tunnepitoinen suhtautuminen huumeisiin Huumeet kylmentämässä kriminaalipoliittista ilmapiiriä Huumausainetilanteen arvioiminen Toinen huumausaineaalto Sopeutuminen huumeisiin: narkofobiasta kohti normalisaatiota? Huumeiden käyttäjien moninaisuus Tuoreita arvioita huumeiden käyttäjien lukumäärästä Käyttäjät rikosoikeudellisen kontrollin kohteina Tutkimustehtävä ja -asetelma Tutkimustehtävän kehittelyä...22 Kontrolliviranomaisten toiminta kiinnostuksen kohteena Monitieteellisestä tutkimusotteesta...28 Tutkija moniottelijana: haastamassa vai haavoittumassa? Tutkimuksen rakenteesta...32 Luku II HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN RIKOSOIKEUDELLISEN KONTROLLIN KEHITTYMINEN Huumeiden käytön säätäminen rangaistavaksi Muuttunut huumausainetilanne 1960-luvulla Uudet kuviot Ensimmäinen huumausaineaalto...36 Media ongelman esille nostajana...37 Kannabiksen leviäminen nuorison keskuuteen Ensimmäisen aallon taittuminen Vuoden 1972 huumausainelain säätäminen Varhaisempi kontrolli Huumausainekomitea...44 Kettil Bruun eri linjoilla Hallituksen esitys Lain käsitteleminen eduskunnassa Lakivaliokunta Talousvaliokunta Täpärät äänestykset Mitä tapahtui?...54 Asiantuntijoiden roolista...55 Viesti nuorille huumeita vastaan...58

5 II 4.3 Huumausainerikoksia koskevista säännöksistä Täyskielto Rajanveto käytön ja hallussapidon välillä Suositus toimenpiteistä luopumisesta lain esitöissä Poliisin ilmoittamatta jättämisestä Syyttämättä ja tuomitsematta jättämisestä Huumausainelain toteuttaminen Huumausainerikollisuuden kehitys vuosina Poliisin aktiivinen rooli Voimakas kasvu poliisitilastoissa Ilmisaadun huumausainerikollisuuden luonne Käytäntöjen luominen toimenpiteistä luopumisessa Poliisi otti tiukan linjan Syyttäjä samassa rintamassa Rangaistukseen tuomitsematta jättämisestä Rangaistuskäytännön kiristyminen Rangaistuskäytännön vakiintuminen Käyttäjien etsiminen tilastoista Tuomitsematta jätetyistä tapauksista Toimenpiteistä luopuminen pysyi poikkeussäännöksenä Miksi huumeiden käyttäjiä rangaistiin? Huumausainerikokset rikoslakiin Huumausainerikostyöryhmä Ehdotus rikkomuksesta vastatuulessa Lausunnot Hallituksen esitys 180/ Rikkomuksesta luopuminen Toimenpiteistä luopumiselle kaksi erilaista soveltamistilannetta Lakivaliokunta Eduskunnan täysistuntokäsittelyt Vilkas keskustelu Huumeiden käyttö rikos, mutta huumeriippuvuudesta ei pitäisi rangaista Toimenpiteistä luopumisesta erityissäännös rikoslakiin Erimielisyydet rangaistusasteikosta Erityissäännöksen tarve Vahva tulkintasuositus rikoslain 50:7 :n soveltamisen puolesta Toimenpiteistä luopuminen luomassa pohjaa dekriminalisoimiselle? Toimenpiteistä luopumisen yleistyminen Tilastot kertovat kasvusta Syyttämättä jättämisestä Tyypillinen tapaus vähäinen Kirjava käytäntö Hoito harvoin syyttämättä jättämisen syynä Tuomitsematta jättäminen vähäistä...131

6 7.4 Toimenpiteistä luopumiselle olisi ollut tarvetta Syyttämiskäytännön yhtenäistämisestä Huumausaineen käyttörikosuudistus Tausta Erimielisyys sopivasta seuraamuksesta Hallituksen esitys 213/ Eduskuntakäsittely Vaihtoehtoja sakottamiselle Nuoret puhuteltava Hoidon tarpeessa olevat ohjattava hoitoon Luku III SEURAAMUSHARKINNASTA JA VÄHÄN MUUSTAKIN Johdattelua Rangaistussäännöksistä huumausainerikoksissa Huumausaine Taustaksi Oikeudellinen määritelmä Huumausaineen laatu Tunnusmerkistökysymykset Yleistä Huumausaineen käyttörikos Huumausaineen käyttäminen Vähäisen määrän hallussapitäminen tai hankkimisen yrittäminen omaa käyttöä varten Huumausainerikoksesta Seuraamuksen määräämisestä huumausainerikoksissa Syyttäjä kriminaalipoliittisena päätöksentekijänä Syyttäjän aseman muutos 1990-luvulla: apupojasta itsenäiseksi toimijaksi Syyttäjän monet tehtävät Syyttäjä tuomarina Toimenpiteistä luopuminen Uudistuksen lähtökohdat Poliisi Rikoksen ilmoittamatta jättäminen Esitutkinnan rajoittaminen Syyttämättä jättäminen Vähäisyysperuste Nuoruusperuste Kohtuus- tai tarkoituksenmukaisuussyyt Konkurrenssiperuste Tuomitsematta jättäminen Säännösten soveltamisesta Yleinen etu III

7 IV Poikkeussäännöksistä osaksi tavanmukaista seuraamusharkintaa Säännöstön muodostama kokonaisuus koetuksella Erityissäännös toimenpiteistä luopumisesta huumausainerikoksissa Erityissäännös täydentämässä yleissäännöksiä Käyttörikosuudistuksessa muutettu rikoslain 50: Rangaistusmääräysmenettely Tausta Tuomiovallan siirtäminen syyttäjille Varmuusvaatimus vaarassa Sakottaminen rangaistusmääräysmenettelyssä Menettely pääpiirteissään Rangaistusvaatimuksen antaminen Rangaistusvaatimuksen vastustaminen Rangaistusmääräyksen antaminen Syyttäjien harkintavallan käyttäminen vähäistä Tosiasiallinen päätösvalta poliisilla Tarve uudistaa rangaistusmääräysmenettelyä Muuntorangaistus Johdanto Tehoste sakon maksamiselle Pyrkimys muuntamisen vähentämiseen Vuoden 1999 sakkouudistus Selvitysmiesten ehdotus Muuntosuhteen muuttaminen ja enimmäisaikojen lyhentäminen Pienet rangaistusmääräysmenettelyssä annetut sakot muuntamatta kokonaan Muuntamiskielto kaikkiin rangaistusmääräysmenettelyssä annettuihin sakkoihin Muuntamisesta Uudet säännökset Muuntamismenettelystä Muuntovaatimuksesta luopuminen Muuntorangaistuksesta luopuminen Päihderiippuvuudelle merkitystä (KKO 2005:49) Luku IV NYKYINEN KÄYTÄNTÖ Poliisi ja huumeiden käyttäjät Esitutkinnan merkityksestä Poliisia tutkimassa Haastatteluista Huumepoliisin työstä Huumeiden käyttäjien kiinnijäämisestä Kuulusteleminen Rikoksesta epäillyn alisteinen asema Kuulustelupöytäkirjasta Poliisi ja nuoret...330

8 15.7 Käyttörikosepäily Käyttäjäkontrollista kiinnipitäminen Seuraamuskäytännön kiristyminen Seuraamusharkinnan kaventuminen Säilytettävä mahdollisuus syyttämättä jättämiseen Käytäntöjen luomisesta Valtakunnansyyttäjän ohjeista Huumausaineen käyttörikosten suuri määrä Sakottamisen lisääntyminen Muutos seuraamuskäytännössä Rangaistusmääräysmenettelyn yleistyminen Rangaistusmääräysten kasaantuminen Syyttämättä jättämisen vähentyminen Tapausmääristä Eri perusteiden käytöstä Käyttörikoksissa vähemmän tilaa syyttämättä jättämiselle Alaikäisistä Vaihtoehtoiset seuraamukset Puhuttelut Taustasta Puhuttelujen yleistyminen Puhuttelutilaisuuksista Palautetta puhutteluista Hoitoonohjaus Taustasta Malleista Tapauksista Valmius syyttämättä jättämiseen Luku V JOHTOPÄÄTÖKSET Erimielisyys säätää huumeiden käyttö rangaistavaksi: Toimenpiteistä luopuminen tasapainottamassa rangaistavuuden aiheuttamia haittoja Seuraamuskäytäntö kiristynyt huumausainerikoksissa Pitääkö huumeiden käyttäjää rangaista? Rangaistusmääräysmenettelyn kipukohdat Päihdeongelmaisen oikeusturva heikoissa kantimissa Lähteet Liitetaulukot Summary V

9 VI TUTKIMUKSEN TAULUKOT JA KUVIOT JA LIITETAULUKOT Taulukot Taulukko 1 Keskeiset aineistot lainsäätämisprosesseissa Taulukko 2 Empiirinen tutkimusaineisto seuraamuskäytännöstä Taulukko 3 Helsingin raastuvanoikeudessa huumausainerikoksista tuomittujen rikokset vuosina Taulukko 4 Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen Helsingin raastuvanoikeudessa huumausainerikoksissa vuosina Taulukko 5 Alioikeuksissa huumausainerikoksista annetut tuomiot vuosina Taulukko 6 Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset tapahtumakerroittain vuosina (%) Taulukko 7 Poliisin ja tullin tietoon tulleet huumausainerikokset ja niistä annetut seuraamukset vuosina Taulukko 8 Huumausaineen käyttörikoksesta (RL 50:2a) päärikoksena annetut seuraamukset vuosina Taulukko 9 Poliisin huumausainerikoksista epäilemät alaikäiset (15 17 v) ja heidän syyttämättä jättämisensä vuosina Kuviot Kuvio 1 Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina Kuvio 2 Huumausainerikoksista epäillyt henkilöt Keskusrikospoliisin mukaan vuosina Kuvio 3 Rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä Helsingin raastuvanoikeudessa huumausainerikoksista syytetyistä vuosina (%) Kuvio 4 Rangaistukseen tuomitsematta jätettyjen osuus alioikeuksissa huumausainerikoksista syytetyistä vuosina (%) Kuvio 5 Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina Kuvio 6 Huumausainerikosten tekotapa Keskusrikospoliisin mukaan vuosina Kuvio 7 Poliisin ja tullin tietoon tulleet huumausainerikokset sekä alioikeuksissa annetut syyksi lukevat tuomiot vuosina Kuvio 8 Syyksi lukevat huumausainerikokset alioikeuksissa vuosina Kuvio 9 Perustunnusmerkistön mukaisesta huumausainerikoksesta annetut syyksi lukevat tuomiot alioikeuksissa vuosina Kuvio 10 Toimenpiteistä luopuminen huumausainerikoksissa vuosina Kuvio 11 Huumausainerikoksissa syyttämättä ja tuomitsematta jätetyt laskettuna poliisin ja tullin tietoon tulleista huumausainerikoksista vuosina (%) Kuvio 12 Poliisin ja tullin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina (N) Kuvio 13 Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina (100 %) Kuvio 14 Poliisin ja tullin tietoon tulleet huumausainerikokset ja niistä annetut seuraamukset vuosina Kuvio 15 Huumausaineen käyttörikoksesta vahvistetut rangaistusvaatimukset 20 syyttäjäyksikössä vuosina Kuvio 16 Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen huumausainerikoksissa (RL 50:1 4) vuosina Kuvio 17 Eri syyttämättäjättämisperusteiden käyttö huumausainerikoksissa (RL 50:1 4) vuosina (100 %) Kuvio 18 Hahmotelma poliisin kiinnisaamien huumeiden käyttäjien hoitoonohjausmallista

10 Liitetaulukot VII Liitetaulukko 1a Tilastotietoja poliisin tietoon tulleista huumausainerikoksista vuosina Liitetaulukko 1b Helsingin huumepoliisin vahvuus vuosina Liitetaulukko 1c Rikostyypit alioikeuksien käsittelemissä huumausainerikoksissa vuosina Liitetaulukko 1d Helsingin hovioikeuden käsittelemät huumausainerikokset vuosina Liitetaulukko 1e Kaikki syyksi lukevat tuomiot huumausainerikoksista alioikeuksissa vuosina Liitetaulukko 1f Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina Liitetaulukko 2a Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina Liitetaulukko 2b Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina (N) Liitetaulukko 2c Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset vuosina (%) Liitetaulukko 2d Tietoja esitutkinnassa käsitellyistä huumausainerikoksista (RL 50:1 4) vuosina Liitetaulukko 2e Selvitysprosentti eräissä poliisin tutkimissa huumausainerikoksissa vuosina Liitetaulukko 3a Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen huumausainerikoksissa (RL 50:1 4) vuosina Liitetaulukko 3b Seuraamusluonteinen syyttämättä jättäminen eri huumausainerikoksissa vuosina ja Liitetaulukko 3c Alaikäiset huumausainerikoksista (RL 50:1 4) syyttämättä jätetyt vuosina Liitetaulukko 3d Alaikäiset syyttämättä jätetyt eri huumausainerikoksissa vuosina ja Liitetaulukko 4a Huumausaineen käyttörikoksista annetut rangaistusmääräykset 20 paikkakunnalla vuosina Liitetaulukko 4b Huumausaineen käyttörikoksista annetut rangaistusvaatimukset vuosina Liitetaulukko 4c Rangaistusmääräyksen antaminen huumausaineen käyttörikoksesta vaadittua lievempänä vuosina Liitetaulukko 5 Toimenpiteistä luopuminen huumausainerikoksissa vuosina Liitetaulukko 6a Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset (RL 50:1 4) ja niistä annetut seuraamukset vuosina Liitetaulukko 6b Seuraamuskäytännössä tapahtuneet muutokset Liitetaulukko 7a Huumausainerikoksista päärikoksena tuomitut vangit vuosina Liitetaulukko 7b Sakkovankien lukumäärä vuosina

11 VIII Lyhenteet AEOA eduskunnan apulaisoikeusasiamies BRÅ Brottsförebyggande rådet i Sverige dnro diaarinumero EMCDDA European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction EOA eduskunnan oikeusasiamies EPA asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista ( /575) ETL esitutkintalaki ( /449) EU Euroopan unioni Europol poliisivirasto Euroopan unionissa HE hallituksen esitys KKO korkein oikeus KRP Keskusrikospoliisi LaVL eduskunnan lakivaliokunnan lausunto LaVM eduskunnan lakivaliokunnan mietintö NuorRikL laki nuorista rikoksentekijöistä ( /262) OLJ oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu OM oikeusministeriö PKL pakkokeinolaki ( /450) PKV pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttava lääke PolL poliisilaki ( /493) RangMäärL rangaistusmääräyslaki ( /146) RHO Rovaniemen hovioikeus RL rikoslaki ( ) RMA asetus rangaistusmääräysmenettelystä ( /1026) RML laki rangaistusmääräysmenettelystä ( /692) ROL laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa ( /689) RVA asetus rikoslain voimaanpanemisesta ( /39) SakkoTPL laki sakon täytäntöönpanosta ( /672) SJP seuraamusluonteinen syyttämättäjättämispäätös SM sisäasiainministeriö SPSS Statistical Package for the Social Sciences (tilasto-ohjelma) ss. seuraavat sivut STM sosiaali- ja terveysministeriö StVM eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta TaVM eduskunnan talouslakivaliokunnan mietintö THC tetrahydrokannabinoli VaaHO Vaasan hovioikeus VankeusL vankeuslaki ( /767) VKS valtakunnansyyttäjä vp. valtiopäivät YOS yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa Euroopan unionissa Ään. äänestysratkaisu

12 I JOHDANTO 1 Aluksi Tarkastelen tässä tutkimuksessa huumeiden käyttäjiin kohdistuvaa rikosoikeudellista kontrollia. Kiinnostuksen kohteena on lakien säätäminen, niiden tulkitseminen ja soveltaminen. Huumausainekontrolli eroaa merkittävällä tavalla muiden päihdyttävien aineiden kontrolloinnista, koska huumeissa on turvauduttu rikosoikeudelliseen sääntelyyn. Suomessa kaikki huumeisiin liittyvä toiminta, myös huumeiden käyttäminen ja vähäisen määrän hallussapitäminen omaa käyttöä varten, on säädetty rangaistavaksi. Oikeudellisesti tätä on vaikea perustella, sillä rikosoikeutta pyritään yleensä käyttämään säästeliäästi, paternalistisia säännöksiä vältetään, eikä ihmisiä pakoteta noudattamaan terveitä elämäntapoja turvautumalla rangaistusjärjestelmään. 1 Käytön kriminalisoimisen tiedetään päinvastoin aiheuttavan haittaa, sillä kontrollin kohteeksi joutuminen voi vahingoittaa ihmistä enemmän kuin huumeiden käyttö. 2 Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellisen kontrollin tarkoituksenmukaisuudesta on vallinnut pysyvä erimielisyys, mikä on näkynyt säädettäessä huumausainerikoksia koskevia rangaistussäännöksiä. Tutkimukseni rakentuu kolmen eri lainsäädäntöhankkeen ympärille. Säädettäessä ensimmäisen huumausaineaallon nosteessa vuoden 1972 huumausainelakia kiisteltiin huumeiden käytön kriminalisoimisen tarpeellisuudesta (Hakkarainen 1992, 135 ss) luvulla huumausainerikoksia koskevia rangaistusäännöksiä uudistettiin osana rikoslain kokonaisuudistusta. Tällöin erimielisyyttä aiheutti, miten ankara rangaistusasteikko huumeiden käytöstä pitäisi olla. (Hakkarainen et al. 1996, 99 ss., Kainulainen 2000, 59 ss.) Kolmantena on vuonna 2001 voimaan tullut huumausaineen käyttörikosuudistus, jossa yhteisym- 1 Kriminalisointien perusteista ks. esim. Lappi-Seppälä 1987, 128 ss., Melander 2008, 141 ss. Huumeiden käytön rangaistavuuden perustelemisen vaikeudesta ks. esim. Lappi- Seppälä 1994, 52 53, Sarvanti 1997, 129 ss., Träskman 2003, 17 18, Nuutila & Melander 2009, Ks. esim. Määttä 1975c, 39, Hakkarainen 1987, , STM 1991, 64, Larmela & Laine 1992, 82 ss., Heinonen 1999, 60 ss., Kekoni 2007, esim. s Yksi keskeinen kriminalisoimista vastaan puhuvana seikkana pidetään sitä, että se vaikeuttaa huumeiden käyttäjien hakeutumista hoitoon (esim. Taipale 1970, 122).

13 2 märrystä oli vaikea saavuttaa käyttäjille määrättävästä sopivasta seuraamuksesta (Kainulainen 2002, ). Jokaisessa uudistuksessa on esitetty toisilleen vastakkaisia näkemyksiä huumeiden käyttäjien rankaisemisen tarpeellisuudesta tai mielekkyydestä. Lakia säädettäessä on kerta toisensa jälkeen jouduttu sovittamaan yhteen toisistaan hyvin kaukana olleet näkemykset, ja lopputuloksena on aina ollut eräänlainen kompromissi. Huumeiden käyttö on säädetty rangaistavaksi, mutta samalla on korostettu toimenpiteistä luopumista koskevien säännösten soveltumista käyttäjiin. (Utriainen & Hakonen 1985, , Kainulainen 2002, , 249.) Toimenpiteistä luopumista voidaan pitää lievimpänä rikosoikeudelliseen seuraamusjärjestelmään kuuluvana seuraamuksena, jolloin rikokseen syyllistynyt henkilö välttyy oikeusviranomaisen muutoin määräämältä rangaistukselta. Päätöksen voi tehdä rikosprosessin eri vaiheissa poliisi, syyttäjä tai tuomari. (Lahti 1974, 15.) Huumausainerikoksissa lainsäätäjä on jättänyt lainsoveltajille harkinnanvaraa päättää käyttäjälle määrättävästä seuraamuksesta. Tästä syystä mielenkiintoista onkin selvittää, minkälaiseksi seuraamuskäytäntö on muodostunut. Käytän tutkimuksessani mittavaa empiiristä materiaalia: oikeustilastoja, itse kerättyjä asiakirjoja seuraamuksista sekä haastatteluaineistoa. Lakien soveltaminen edellyttää laintulkintaa. Käsittelen tutkimuksessani myös sitä oikeudellista viitekehystä, jonka puitteissa seuraamusharkintaa tehdään. Erityisen tärkeää on arvioida toimenpiteistä luopumista koskevien säännösten soveltumista huumausainerikoksiin. Vuonna 2001 voimaan tulleessa huumausaineen käyttörikosuudistuksessa poliisi sai mahdollisuuden sakottaa huumeiden käyttäjiä rangaistusmääräysmenettelyssä. Samalla korostettiin rangaistukselle vaihtoehtoisten seuraamusten käyttämistä, jolloin nuoret olisi sakottamisen sijasta puhuteltava ja hoidon tarpeessa olevat ohjattava hoitoon. Tarkastelen tutkimuksessani, miten seuraamusharkinta onnistuu rangaistusmääräysmenettelyssä. Seuraavaksi esittelen lyhyesti erilaisia näkökulmia, joiden avulla on mahdollista arvioida käyttäjiin kohdistuvaa rikosoikeudellista kontrollia. 2 Tutkimuksen lähtökohtia 2.1 Huumeet hyvänä vihollisena: ristiriitainen ja tunnepitoinen suhtautuminen huumeisiin Pekka Hakkarainen (1992) on väitöskirjassaan analysoinut, miten huumausainekysymys on otettu Suomessa haltuun eri aikakausina. Meillä on vuosi-

14 kymmenten saatossa esitetty erilaisia käsityksiä huumeista ja niiden yhteiskunnallisesta paikasta. Huumausainekeskustelua on tavallisesti leimannut moraalinen närkästys tai jopa paniikki huumemyönteisen ilmapiirin leviämisestä. Suhtautuminen huumeisiin on ollut korostuneen tunnepitoista ja pelokasta. (Mt., 139 ss.) Nils Christien ja Kettil Bruunin (1986) sanoin huumeista on mahdollista puhua hyvänä vihollisena. Pidettäessä huumeita useiden sosiaalisten ongelmien aiheuttajina pystytään huomio siirtämään pois todellisista ongelmista, joiden ratkaiseminen saattaa olla hyvin vaikeaa. Christien ja Bruunin mukaan huumeet eivät muodostaisi niin otollista vihollista, ellei niiden aiheuttamalle pelolle ja ahdistukselle löytyisi perusteltua syytä. He kritisoivat kuitenkin voimakkaasti sitä, että yleisessä moraalisen paniikin siivittämässä keskustelussa huumeiden aiheuttamat haitat esitetään usein täysin väärässä mittasuhteessa. (Mt., 12, 52, ) Vastaavalla tavalla osuva on mielestäni Juha Partasen (2002) tulkinta ihmisten peloista kumpuavasta kielteisestä suhtautumisesta huumeisiin, mitä hän kutsuu narkofobiaksi. (Mt., 18 19, 26.) Tulkintani mukaan tällaiset asenteet heijastuvat niin ihmisten arkisessa kanssakäymisessä, viranomaiskäytännöissä kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossakin. Hakkaraisen (1992) mukaan huumeiden yhteiskunnallisen paikan määrittelyssä tapahtui merkittävä muutos ensimmäisen huumausaineaallon aikana. Huumeita alettiin 1960-luvulla pitää mittavaa yhteiskunnallista mobilisaatiota vaativana sosiaalisena ongelmana, jolloin yksi osa tätä prosessia oli uuden huumausainelain säätäminen. (Mt., 131 ss.) Mielenkiintoista kyllä Bruun (1970, 168 ss.) ehti jo tässä yhteydessä peräänkuuluttaa järkiperäistä suhtautumista huumeisiin, minkä pitäisi olla kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon lähtökohtana. Huumausainekysymys on siitä saakka ollut pysyvä erimielisyyden kohde. Kiistely ei ole koskenut vain huumeiden käytön kriminalisoimisen tarkoituksenmukaisuutta. Kamppailua on käyty myös asiantuntijuudesta, jolloin kiistellään siitä, kuka on luotettava taho osallistumaan keskusteluun ja määrittelemään tilannetta. Myös eri asiantuntijoiden välillä on vallinnut erilaisia käsityksiä huumeilmiön luonteesta, koosta ja syistä. Yhteisymmärrystä on ollut vaikea saavuttaa sopivista keinoista sen käsittelemisessä, tavoitteenasettelusta tai valittujen toimintatapojen vaikutuksista. Näkemysten kirjoa voi havainnollistaa seuraavalla Hakkaraiselta (2004) lainatulla esimerkillä. Käsityksemme siitä, minkälaisena ilmiönä pidämme huumeiden käyttöä, vaikuttaa sopivilta vaikuttaviin ratkaisukeinoihin. Sitä voidaan pitää uteliaisuuden aiheuttamana kokeiluna, rikollisuutena, sairautena tai pakona huono-osaisuuden aiheuttamasta ahdistuksesta. Tällöin uteliaisuutta voidaan pyrkiä hil- 3

15 4 litsemään ennaltaehkäisevällä valistuksella, rikollisuutta käsitellään rikosoikeuden keinoin, sairaat hoidetaan lääketieteellisin menetelmin, kun taas huono-osaisuuden poistaminen edellyttäisi yhteiskunnallisiin rakenteisiin puuttumista. (Mt., 257.) 2.2 Huumeet kylmentämässä kriminaalipoliittista ilmapiiriä David Garlandin (2001) mukaan hyvinvointivaltiolliselle ideologialle pohjautuva kriminaalipolitiikka on ajautunut kriisiin. Historiallisesta näkökulmasta katsottuna tilanne oli hyvin toisenlainen 1970-luvulla, jolloin huonoista oloista tulevia rikoksentekijöitä haluttiin auttaa ja tukea. Tällöin uskottiin vahvasti siihen, että kun yhteiskunnassa pystytään tasoittamaan ihmisten välillä vallitsevaa eriarvoisuutta, onnistutaan samalla vähentämään rikollisuutta. Tilastoitu rikollisuus on kuitenkin kasvanut voimakkaasti 1970-luvulta lähtien. Tästä syystä valtio on joutunut tunnustamaan epäonnistumisensa ja samalla luottamus asiantuntijoiden auktoriteettiin on horjunut. Garlandin mukaan käyttöön on otettu useita sopeuttavia strategioita. Rikollisuuteen varautumisesta on tullut ihmisille arkipäiväinen asia. Erilaiset turvallisuustalkoot ovat suosittuja. Kriminaalipoliittista keskustelua leimaa kuitenkin tunteisiin vetoava populistisuus, jolloin poliittisten päätöstentekijöiden intressissä on turvautua koviin otteisiin rikollisuuden taltuttamiseksi. Rikollisia on ryhdytty pitämään rationaalisina toimijoina, jotka kylmällä laskelmoinnillaan ovat valinneet itselleen rikollisen uran. Heidät pitää tunnistaa, vastuuttaa ja eristää vankiloihin. Garlandin mukaan kyse on eräänlaisesta symbolisesta vallankäytöstä, jolla halutaan osoittaa tilanteen olevan hallinnassa. Kriminaalipoliittista keinovalikoimaa lähemmin tarkasteltaessa osoittautuu, että sitä kuvaavat parhaiten määreet epävarmuus ja ristiriitaisuus. Kyse on ristikkäisistä poliitikoista, sillä samanaikaisesti turvaudutaan erilaisiin toimiin, joiden ideologiset lähtökohdat saattavat olla hyvin erilaiset, jopa toisilleen vastakkaiset. 3 Tapio Lappi-Seppälä (1998) on puhunut samasta ilmiöstä. Hänen mukaansa kriminaalipoliittinen ilmapiiri on kylmentynyt Suomessa, kun solidaarisuutta ja yhteisvastuuta ilmentävät arvot ovat saaneet väistyä kovempien yksilökohtaista pärjäämistä korostavien arvojen tieltä. Rakenteellisiin tekijöihin liittyvien yhteiskunnallisten ongelmien sijasta rikollisuus nähdään yksittäisten ihmisten aiheuttamana pulmana, josta päästään eroon sulkemalla tämä väestönosa laitoksiin. Sosiaalisten ongelmien ratkaisua tun- 3 Mt., 8 ss. Ks. myös esim. Tonry 1998, 3 ss.

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 219 SEURAAMUSKÄYTÄNTÖ HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOKSISSA

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 219 SEURAAMUSKÄYTÄNTÖ HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOKSISSA OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 219 Heini Kainulainen SEURAAMUSKÄYTÄNTÖ HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOKSISSA ENGLISH SUMMARY SANCTION PRACTICES IN DRUG OFFENCES Helsinki 2006 ESIPUHE Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 79 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Heini Kainulainen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 110

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 110 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 110 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Heini Kainulainen

Lisätiedot

Puhuttelu rikoskontrollina

Puhuttelu rikoskontrollina Puhuttelu rikoskontrollina Nuoren huumeiden käyttäjän hallinta ja vastuullistaminen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologian pro gradu -tutkielma Syyskuu 2005 Sanna Rönkä 1 1 JOHDANTO

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 233. KRIMINAALIPOLITIIKAN PARADOKSI Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen kontrollista Suomessa

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 233. KRIMINAALIPOLITIIKAN PARADOKSI Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen kontrollista Suomessa OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 233 Aarne Kinnunen KRIMINAALIPOLITIIKAN PARADOKSI Tutkimuksia huumausainerikollisuudesta ja sen kontrollista Suomessa ENGLISH SUMMARY THE PARADOX OF CRIMINAL

Lisätiedot

" Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta rikoslain

 Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta rikoslain 2 JOHDANTO Työskennellessäni Järvenpään kaupungin päihdeasiainkeskuksessa Sosiaali- ja Terveysministeriön rahoittamassa projektissa nimeltään Huumausainerikoksesta kiinnijääneen nuoren hoitoonohjaus, minulle

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 126

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 126 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 126 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Heini Kainulainen

Lisätiedot

Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005

Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005 Nuori rikoksentekijä ja viranomaiskäytännöt Oulun kihlakunnan alueella vuosina 2004 2005 Marjut Hanhela Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Tutkielma Syksy 2006 I Sisällys TIIVISTELMÄ SISÄLLYS

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / julkishallinto ja juridiikka Tanja Vornanen KOUVOLAN SEUDUN HUUMAUSAINERIKOLLISUUSTILANNE VUONNA 2008 JA HUUMAUSAINERIKOSTEN KÄSITTELY KOUVOLAN

Lisätiedot

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1 Sisällysluettelo: 1. TUTKIMUSAIHEESTA 14 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14 1.2. Tutkimuksen rakenne 17 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1.4. Rikoksesta epäilty: esitutkinnan kohde

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 236

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 236 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 236 Matti Marttunen NUORISORIKOSOIKEUS Alaikäisten rikosten seuraamukset kriminaalipoliittisesta ja vertailevasta näkökulmasta ENGLISH SUMMARY: JUVENILE

Lisätiedot

HUUMAUSAINETILANNE SUOMESSA VUONNA 2003

HUUMAUSAINETILANNE SUOMESSA VUONNA 2003 EMCDDA-seurantaraportti Suomen huumausaineiden seurantakeskus HUUMAUSAINETILANNE SUOMESSA VUONNA 2003 REITOX KUVAILULEHTI Tekijät Ari Virtanen (toim.) Airi Partanen, Tuukka Tammi, Sami Pirkola, Kristian

Lisätiedot

KOKEMUKSEN POLITIIKKAA. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä

KOKEMUKSEN POLITIIKKAA. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Janika Lindström & Kimmo Kumlander (toim.) KOKEMUKSEN POLITIIKKAA Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä Laurea Julkaisut

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 239. KALTEVALLA PINNALLA Perheen sisäisen lähestymiskiellon arviointitutkimus

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 239. KALTEVALLA PINNALLA Perheen sisäisen lähestymiskiellon arviointitutkimus OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 239 Kati Rantala & Mirka Smolej & Jussi Leppälä & Anniina Jokinen KALTEVALLA PINNALLA Perheen sisäisen lähestymiskiellon arviointitutkimus ENGLISH SUMMARY:

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 249 VALVOTUN KOEVAPAUDEN TOIMEENPANO JA SOVELLETTAVUUS

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 249 VALVOTUN KOEVAPAUDEN TOIMEENPANO JA SOVELLETTAVUUS OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 249 Leena Mäkipää VALVOTUN KOEVAPAUDEN TOIMEENPANO JA SOVELLETTAVUUS ENGLISH SUMMARY: ENFORCEMENT AND APPLICABILITY OF SUPERVISED PROBATIONARY FREEDOM IN

Lisätiedot

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET

I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET I-osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 91 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

8 Päihde- ja dopingrikokset Heini Kainulainen

8 Päihde- ja dopingrikokset Heini Kainulainen II.A.8 Päihde- ja dopingrikokset 187 8 Päihde- ja dopingrikokset Heini Kainulainen Päihderikoksissa ei ole uhria, joka tekisi rikosilmoituksen poliisille. Rikokset tulevat ilmi ennen muuta oikeusviranomaisten

Lisätiedot

3.15.3. Perhepiiriin liittyvä neuvonpito...92 3.16. Youth Justice Conferencing (Australia)...95 3.17. Euroopan neuvoston suositus varhaisen

3.15.3. Perhepiiriin liittyvä neuvonpito...92 3.16. Youth Justice Conferencing (Australia)...95 3.17. Euroopan neuvoston suositus varhaisen 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUORIA KOSKEVAN RANGAISTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTYMINEN...4 2. AIKAISEMMAT UUDISTUSHANKKEET...8 3. KANSAINVÄLINEN VERTAILU...17 3.1. Ruotsi...17 3.1.1. Lapsia ja nuoria koskeva rikosprosessi-

Lisätiedot

PROJEKTIT PÄIHDEVALISTUKSEN PEILINÄ STM:n ja RAY:n rahoittamien päihdevalistusprojektisuunnitelmien

PROJEKTIT PÄIHDEVALISTUKSEN PEILINÄ STM:n ja RAY:n rahoittamien päihdevalistusprojektisuunnitelmien 1 YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA Joensuun yliopisto, yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES University of Joensuu, Faculty of Social Sciences and Regional Studies

Lisätiedot

Rikoksen uusiminen oikeusdogmaattinen, kriminaalipoliittinen ja empiirinen tarkastelu

Rikoksen uusiminen oikeusdogmaattinen, kriminaalipoliittinen ja empiirinen tarkastelu Rikoksen uusiminen oikeusdogmaattinen, kriminaalipoliittinen ja empiirinen tarkastelu Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Patrik Voss-Lagerlund Rikosoikeus Kevät 2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmistelussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:9 Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen II SISÄLLYS

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 240. VAPAUDEN HINTA Rikosprosessuaalinen vapaudenriisto ja sen korvaaminen

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 240. VAPAUDEN HINTA Rikosprosessuaalinen vapaudenriisto ja sen korvaaminen OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 240 Virve-Maria de Godzinsky & Johanna Niemi VAPAUDEN HINTA Rikosprosessuaalinen vapaudenriisto ja sen korvaaminen ENGLISH SUMMARY: THE PRICE OF LIBERTY

Lisätiedot

Lapseni käyttää huumeita suomalaisten nuorten huumeiden käyttöä vanhempien silmin

Lapseni käyttää huumeita suomalaisten nuorten huumeiden käyttöä vanhempien silmin Tiina-Elisa Astikainen Lapseni käyttää huumeita suomalaisten nuorten huumeiden käyttöä vanhempien silmin Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan- ja nuorisotyön koulutusohjelma Marraskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp johdosta

Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen HE 221/2005 vp johdosta Seksialan Liitto SALLI ry ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1 (38) Lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksen johdosta Korjattu ja täydennetty lausunto 22.5.2006 Alkuun on lisätty luku prostituutiopolitiikasta.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 99. HEUNI Publication Series No. 60

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 99. HEUNI Publication Series No. 60 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 99 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. HEUNI Publication

Lisätiedot

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö

Vantaa ja päihteet -raportti 2013. Teemana nuorten huumeiden käyttö 2013 Teemana nuorten huumeiden käyttö - ajankohtaisina haasteina kannabis ja muuntohuumeet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut, ehkäisevän päihdetyön yksikkö Sisällys Alkusanat... 2 1

Lisätiedot