TOKI ammatillisessa koulutuksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOKI ammatillisessa koulutuksessa"

Transkriptio

1 TOKI ammatillisessa koulutuksessa Pirjo Väyrynen (toim.) Toisen kotimaisen kielen kehittämishanke Loppuraportti ammatillisen koulutuksen hankkeista Opetushallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPINNOT AMMATILLISISSA PERUS- TUTKINNOISSA Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov TOKI-HANKE AMMATILLISELLA TOISELLA ASTEELLA AVUSTUKSET RAPORTOINTI JA TIEDOTTAMINEN MITÄ JA MITEN TOKI-HANKKEEN AVULLA ON TOTEUTETTU? HYVIÄ TULOKSIA JA KÄYTÄNTEITÄ PÄHKINÄNKUORESSA Kielirikasteinen työssäoppiminen Valinnaiset tutkinnon osat Väntjänst ja Tandem Ammatillisten opintojen ja ruotsin integrointi opetusravintolassa Yritysyhteistyötä ja opintomatkoja Teatteria kaukana ja kotona Vierailuja ja näyttelyitä Aktiviteetit koulussa Oppimateriaalit TULOKSIA JA VAIKUTTAVUUTTA LOPPUARVIO LIITE 1 TOKI kom och blev en del av vardagen LIITE 2 Ammattiopisto Lappian raportti

3 TOKI Toisen kotimaisen kielen kehittämishanke ammatillisessa koulutuksessa Opetushallituksen rahoittama hanke toisen kotimaisen kielen ja kulttuurin kiinnostuksen, opetuksen ja opiskelun edistämiseksi 1. TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPINNOT AMMATILLISISSA PERUSTUTKINNOISSA Toisen kotimaisen kielen opinnot kuuluvat ammatillisissa perustutkinnoissa (laajuus 120 opintoviikkoa, ov) kaikilta opiskelijoilta vaadittaviin yhteisiin opintoihin. Uusissa ammatillisen perustutkinnon perusteissa ne ovat osa ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (20 ov) pakollisia opintoja ja laajuudeltaan ruotsin kielessä 1 ov ja suomen kielessä 2 ov. Lisäksi toisen kotimaisen kielen opintoja on mahdollista ottaa osaksi muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Koulutuksen järjestäjä voi tarjota hyväksymässään opetussuunnitelmassa valinnaisina tutkinnon osina enintään 10 opintoviikkoa. Ammattialasta ja tutkinnosta riippuen myös ammattiopintoihin voi sisältyä toisen kotimaisen kielen opintoja. 2

4 1.1 Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Opintojen tavoitteena on, että opiskelija selviytyy opiskelemansa alan rutiininomaisista työtehtävistä ja arkipäivän tilanteista ruotsin kielellä ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurin merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on kuvattu kielitaidon arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohteita ovat: tiedon hankinta tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen kielen ja kulttuurin merkitys kielenopiskelu. Kullekin arvioinnin kohteelle on arviointikriteerit kuvattu tyydyttävän T1 hyvän H2 kiitettävän K3 tason osaamisena. Tutkinnon perusteissa on myös mainittu mihin elinikäisen oppimisen avaintaidoista ruotsin kielen opiskelu liittyy, sekä miten opinnot vastaavat Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteistä eurooppalaista viitekehystä. 2. TOKI-HANKE AMMATILLISELLA TOISELLA ASTEELLA Ammatillisessa TOKI -hankkeessa tavoitteena oli: Löytää keinoja toisen kotimaisen kielen opetuksen kiinnostuksen ja oppimistulosten parantamiseksi lisäämällä yhteydenpitoa ruotsinkielisiin yrityksiin ja oppilaitoksiin, kaksikielisiin työpaikkoihin ja ympäristöihin. 3

5 Lisätä ruotsin kielen opiskelua tarjoamalla valinnaisia opintoja. Integroida ruotsin kielen opetusta ammatinopetukseen. Monipuolistaa opetusta ja kehittää menetelmiä ja sisältöjä, jotka tekevät ruotsin kielen opiskelun motivoivaksi ja mielenkiintoiseksi. Hankkeeseen mukaan valitut koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset organisoituivat vielä tutkintokohtaisiksi ja teemaverkoiksi. Hanke toimi yhteistyössä Hanasaaren Svenska nu -hankkeen kanssa ja hyödynsi myös Pohjola-Nordenin, Cimon ja Opetushallituksen kansainvälistä yhteistyötä ja opettaja- ja opiskelijavaihtoa. TOKI-hanke käynnistyi ensin yleissivistävässä koulutuksessa vuonna Ammatillisella toisella asteella hanke alkoi vuonna 2008 ja päättyi Hankkeessa aktiivisina toimijoina (koordinaattorien nimet suluissa) ovat olleet: Ahlmanin ammattiopisto, Tampere (lehtori Terttu Siekkinen) Ammattiopisto Lappia, Kemi-Tornio (lehtori Päivi Innala) Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylä (lehtorit Annika Naski, Pirkko Tuomaala ja Riikka Kortteinen) Keski-Uudenmaan ammattiopisto Keuda, Kerava (lehtori Tiina Halonen) Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto (lehtori Eija Malila) Kokkolan ammattiopisto (lehtori Terttu Sälli) Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Nurmes (lehtori Anna-Liisa Jeskanen-Aarnipuro vuoden 2009 loppuun saakka ja lehtori Leena Kukkonen vuosina 2010 ja 2011) Turun ammatti-instituutti, Turku (tuntiopettaja Katri Granö) Hankkeen pilotoinnissa oli mukana opiskelijoita eri koulutusaloilta: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Opiskelijoita oli mukana ainakin seuraavista tutkinnoista: merkonomi-, datanomi-, matkailu-, hotellivirkailija-, kokki-, tarjoilija-, lähihoitaja-, autonkuljettaja- ja puutarhurin tutkinnot. 3. AVUSTUKSET Kaikille hankkeessa mukana olleille jaettiin valtion avustusta perustuen hakemuksessa esitettyyn hankesuunnitelmaan. Jokaisen koulutuksen järjestäjän kanssa tehtiin sopimukset. 4

6 Hankerahoitusta myönnettiin vuosien toimintaan yhteensä ja vuosille yhteensä Hankekohtaisesti summat vaihtelivat eurosta euroon riippuen hankkeen tavoitteista ja laajuudesta. 4. RAPORTOINTI JA TIEDOTTAMINEN Seitsemän hankkeeseen osallistuneen koulutuksen järjestäjän kanssa tehtiin kirjalliset sopimukset. Koulutuksen järjestäjät ovat raportoineet hankkeiden edistymisestä kirjallisesti väliraporteissa vuoden 2009 lopulla ja loppuraporteissa vuoden 2011 loppuun mennessä. Lisäksi kussakin työseminaarissa ja hanketapaamisessa käytiin läpi kunkin hankkeen ajankohtaiset kuulumiset. Ammatillisen koulutuksen TOKI-hankkeita esiteltiin myös marraskuussa 2010 Hanasaaren seminaarissa, joka oli yleissivistävän koulutuksen hankkeiden päätösseminaari. Tuolloin TV 2:n uutiset haastatteli Keudan ja Lappian ammattiopistojen koordinaattoreita heidän omista hankkeistaan sekä ammatillisen koulutuksen hankekokonaisuudesta. Haastattelut näytettiin iltauutisissa. Hankepaikkakuntien lehdet ovat julkaisseet uutisia TOKI-tapahtumista ja myös koordinaattorit ovat kirjoittaneet artikkeleita paikallisiin lehtiin. 5. MITÄ JA MITEN TOKI-HANKKEEN AVULLA ON TOTEUTETTU? Kaikilla ammatillisen koulutuksen TOKI-verkostoon osallistuneilla oli yhtenä tärkeimmistä tavoitteista kiinnostuksen lisääminen toisen kotimaisen, ruotsin kielen opiskeluun. Lisäksi jokaisella hankkeeseen osallistuneella oli omia tavoitteita, joissa korostui: - yhteistyön lisääminen ruotsinkieliseen työelämään ja kulttuuriin, - työssäoppimispaikkojen hankinta ja kontaktien luominen ruotsalaisiin sekä suomenruotsalaisiin työpaikkoihin ja oppilaitoksiin, - ammatillisten opintojen ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opetuksen integroiminen, - ruotsin kielen opintojen tarjoaminen valinnaisina ja vapaasti valittavina opintoina, - kielikylpymenetelmän kokeilu, - ruotsinopetuksen elävöittäminen opetusmetodeja uudistamalla, - oppimateriaalin hankintaan panostaminen, - kulttuuritapahtumien lisääminen. 5

7 Ammatillisen verkoston koordinaattorit osallistuivat erittäin aktiivisesti kaikkiin yleissivistävän verkoston kanssa järjestettyihin yhteisiin tapaamisiin ja ekskursioihin. Kaikista seitsemästä ammatillisen koulutuksen hankkeesta oli edustaja tai edustajia lähes kaikissa tapaamisissa, joita järjestettiin seuraavasti: laivaseminaari ja matka Tukholmaan kesäkuussa 2008, seminaari Turussa marraskuussa 2008, matka Ahvenanmaalle lokakuussa 2009 ja seminaari Hanasaaressa marraskuussa Edellä mainittujen yhteisten tapaamisten lisäksi ammatillinen verkosto järjesti omia työseminaareja yhteensä kuusi yhden tai kahden päivän seminaaria, jotka pidettiin eri hankepaikkakunnilla. 6. HYVIÄ TULOKSIA JA KÄYTÄNTEITÄ PÄHKINÄNKUORESSA Tässä luvussa esitellään luokiteltuna joitakin eri hankkeissa toteutettuja keskeisiä aktiviteetteja. Tarkempia tietoja voi saada koulutuksen järjestäjien verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä hankkeiden koordinaattoreihin. 6.1 Kielirikasteinen työssäoppiminen Eräs onnistunut toteutus mm. Keravalla, Kokkolassa, Turussa ja Torniossa oli ns. kielirikasteinen työssäoppimisjakso, jossa suomenkielinen opiskelija oli työssäoppimassa ruotsia äidinkielenään puhuvan työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Tavoitteena oli, että työssäoppimisjaksolla käytetään joko kokonaan tai mahdollisimman paljon ruotsin kieltä. Idean toteutus edellyttää, että paikkakunnalta tai sen läheltä löytyy tällainen työpaikka. Työssoppimisjaksolla oli mahdollisuus suorittaa vapaasti valittava opintojakso Työelämän ruotsi tekemällä viikoittain etätehtäviä ja pitämällä oppimispäiväkirjaa. Monilla oppilaitoksilla on jo vakiintuneet kumppanit Pohjoismaissa. Hankkeen aikana pyrittiin kannustamaan opiskelijoita lähtemään rohkeasti työssäoppimisjaksoille Pohjoismaihin. 6.2 Valinnaiset tutkinnon osat Turun ammatti-instituutissa kaupan ja tietotekniikan alan opiskelijoille suunniteltiin uusi, ajankohtainen ja molemmilla kotimaisilla kielillä toteutettava vapaavalintainen medialukutaitoihin keskittyvä kurssi. Kurssi toteutui lukuvuosina ja , ja molemmilla kerroilla kurssille osallistui suomen- ja ruotsinkielisiä opiskelijoita yhdessä. En- 6

8 simmäisellä kerralla enemmistö oli ruotsinkielisiä ja toisella suomenkielisiä. Kurssi pysynee vapaavalintaisten kurssien tarjottimella jatkossakin. Kurssin opettajina toimivat toisen kotimaisen kielen opettajat suomen- ja ruotsinkielisistä yksiköistä niin, että puolet kurssista toteutettiin ruotsiksi ja puolet suomeksi. 6.3 Väntjänst ja Tandem Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistossa laadittiin vapaasti valittaviin opintoihin kaksi uutta opintojaksoa, joissa oli mahdollisuus päästä käytännössä harjoittelemaan kieltä. Väntjänst-kurssilla lähihoitajaopiskelijat pitivät seuraa tai auttoivat ruotsinkielisiä vanhuksia tai vammaisia. Koska Kokkola on kaksikielinen, saatiin idea Tandem-kurssille: ruotsia ja suomea äidinkielenään puhuvat opiskelijat yhdistettiin työpareiksi. Työpari tapasi säännöllisesti (lukujärjestyksen mukaisesti) ja opetti toinen toiselleen omaa äidinkieltään. Molemmilla kursseilla tapaamiset kirjattiin oppimispäiväkirjoiksi tai kirjoitettiin raportti. 6.4 Ammatillisten opintojen ja ruotsin integrointia opetusravintolassa Ahlmanin ammattiopistossa vietettiin ruotsalaisuusviikkoa jonka aikana kielenopiskelu kosketti myös henkilökuntaa, sillä opetusravintolaan tultaessa muututtiin ruotsalaisiksi. Ruotsin kieltä opiskeltiin opetusravintolassa tapahtuvan opetuksen yhteydessä. Kokkiopiskelijat olivat laatineet ruokalistat ja kävivät esittelemässä valmistamiaan ruokia asiakkaille ruotsin kielellä. Tarjoilijaopiskelijat kertoivat tarjolla olevista ruokalajeista ja hinnoista sekä hoitivat pöytiintarjoilun ruotsiksi. 6.5 Yritysyhteistyötä ja opintomatkoja Erityisesti Pohjois-Karjalan, Kokkolan ja Lappian ammattiopistoissa sekä Turun ammattiinstituutissa lisättiin monimuotoista yhteistyötä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat käyttivät ruotsin kieltä luonnollisissa asiakastilanteissa. Oppimista rikastettiin myös erilaisilla opintomatkoilla Ahvenanmaalle ja Ruotsiin. Lisäksi kielitaidon parantamiseksi oppilaitoksissa kehitettiin opintojaksoja, joka olivat osa vapaasti valittavia, yhden opintoviikon laajuisia opintoja. Opinnot suoritettiin ennen matkaa osana pakollisia teoriaopintoja, joihin kuului mm. maantuntemusta, kulttuuria ja kielen opiskelua. 6.6 Teatteria kaukana ja kotona Jyväskylän ammattiopiston hankkeessa järjestettiin runsaasti ruotsalaiseen kulttuuriin perehdyttäviä tapahtumia. Syksyn 2009 ehdoton kohokohta oli Play Me -nuorisomusikaali 7

9 Helsingin Svenska Teaternissa, jota eri puolilta Suomea käytiin katsomassa. Mm. Jyväskylästä matkasi kaksi bussilastillista opiskelijoita katsomaan, jotkut jopa olisivat halunneet nähdä sen uudestaan. Ruotsinkielisiä teatterielämyksiä maakunnissa tarjosi Teatteri Taiminen vierailunäytelmä Piece of Cake. Lisäksi opiskelijoita osallistui Riksteaternin vierailunäytöksiin Syskonbädd ja Svinalängorna. 6.7 Vierailuja ja näyttelyitä Kaikissa ammatillisen verkoston hankkeissa järjestettiin lukuisia erilaisia teemapäiviä ja opiskelijoiden rakentamia näyttelyitä. Ilmoituksia ja katsauksia tapahtumista julkaistiin paikallisissa lehdissä. Opiskelijat laativat tapahtumista myös raportteja ja keskustelivat kokemuksista ruotsiksi kielen tunneilla jälkeenpäin. 6.8 Aktiviteetit koulussa Ammatillisen verkoston toimijat käyttivät ahkerasti Svenska nu tarjoamia aktiviteetteja mm. Kocka på svenska, Låna en nordbo, Journalistbesök, Förattarbesök, Teaterföreställiningar (Piece of Cake). Opettajat totesivat, että Svenska nu -aktiviteetit olivat erinomainen tapa saada tukea kieltenopetukseen sekä myös saada ruotsinkielistä nuorisokulttuuria suomenkielisiin kouluihin. Opiskelijatkin huomasivat, että ruotsinkielen opiskelu voi olla hauskaa ja samalla myös hyödyllistä. Ruotsinkielen opinnoissa hyvin menestyneitä ja kielestä kiinnostuneita ja motivoituneita sekä oppimistuloksiaan parantaneita opiskelijoita palkittiin mm. Sukolin tuotteilla. Yhteistä kaikille TOKI-hankkeen toimijoille oli Pohjoismaiset teemapäivät. Teemoina olivat esim. Svenska Dagen, Lucia, Floradagen, pohjoismainen kirjallisuus, musiikki ja elokuva. Teemapäivinä pidettiin ruotsinkielisiä yritysesittelyjä, tutustuttiin vähemmän tunnettuihin pohjoismaiden alueisiin (Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Huippuvuoret). Opiskelijat tuottivat opiskelun ohessa ruotsinkielisiä mainosvideoita, koulun esittelyjä ja tietokilpailuja. Lisäksi erityismaininnan ansaitsee ammattiopisto Lappia, jossa ruotsinkielen opettaja järjesti TOKI-logon suunnittelukilpailun. Opiskelijat suunnittelivat ja myös valmistivat tässä raportissa nähtävän Toki Javissit -napin ( TOKI-logo ). Voittaneen esityksen tekijä palkittiin. 6.9 Oppimateriaalit Opetuksen monipuolistamiseksi oppilaitoksiin tilattiin runsaasti oheismateriaaleja mm. Hufvudstadsbladet, LL-bladet, ruotsinkielistä dvd-materiaalia. Lisäksi kieliluokkiin oli tuotu 8

10 runsaasti erilaista pohjoismaihin liittyvää materiaalia elävöittämään luokkia sekä stimuloimaan opetusta. Myös opiskelijat itse keräsivät eri lähteitä käyttäen oman alan keskeisiä fraaseja ja sanontoja, joiden käyttöä sitten harjoiteltiin esimerkiksi opetusravintolassa. Opiskelijoiden työstämät uudet käsitteet ja ilmaisut tallennettiin Moodle-alustalle, jossa ne olivat kaikkien opiskelijoiden käytössä. 7. TULOKSIA JA VAIKUTTAVUUTTA Hankkeen puitteissa oli mahdollisuus järjestää monenlaisia pienimuotoisia aktiviteettejä ruotsin kielen opetuksen kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi sekä opiskelijoiden motivoimiseksi. Motivaatiota pyrittiin lisäämään ennen kaikkea korostamalla kielitaidon merkitystä työelämässä ja solmimalla suhteita ja lähettämällä opiskelijoita ns. kielirikasteisiin työssäoppimispaikkoihin sekä tekemällä opintomatkoja ja yrityskäyntejä. Opiskelijoita oli monesti ylipuhuttava osallistumaan ruotsinkieliseen työssäoppimiseen. Ruotsinkieliset työelämän edustajat olivat erittäin innostuneita ja varsin halukkaita vastaanottamaan suomenkielisiä työssäoppijoita kielikylvetykseen. Opiskelijoita kiinnostaa työssäoppiminen ulkomailla, mutta lähtemisvaiheessa aivan muut maat kuin Pohjoismaat. Myös opiskelijoiden ruotsin kielen taito on harvoin niin hyvällä pohjalla, että rohkeutta lähteä Ruotsiin tai johonkin muuhun Pohjoismaahan löytyisi. Pelkillä TOKI-varoilla taas esimerkiksi yhden yksittäisen opiskelijan tukeminen ei olisi ollut mielekästä eikä mahdollistakaan. Kaikki seitsemän hanketta esittivät suunnitelmat siitä, miten levittää tietoa onnistuneista kokeiluista ja aktiviteeteista toiminnassa mukana olleiden ammattiopistojen ulkopuolelle. Tapahtumat saivat näkyvyyttä myös mediassa. Aktiviteetit voidaan karkeasti jakaa neljään eri ryhmään: 1) opintomatkat ja vierailut, joiden yhteydessä luotiin kontakteja ja sovittiin yhteistyöstä myös työssäoppimisen osalta 2) oppituntiaktiviteetit, teemapäivät ja kulttuuritapahtumat 3) materiaalihankinnat ja 4) käytänteiden levittäminen muun muassa: oppilaitosten omilla internet-sivuilla, koulutustilaisuuksissa, seminaareissa, luennoilla, oppilaitos- ja työpaikkavierailuilla, artikkeleissa ja neuvotteluissa. 9

11 Lisäksi koko ammatillinen TOKI-verkosto saavutuksineen sai muutaman kerran palstatilaa Suomen ruotsinopettajat ry:n Poppis-lehdessä. Liitteessä 1 on kieltenopettaja Tiina Halosen laatima artikkeli Poppis-lehteen. Liitteessä 2 on kieltenopettaja Päivi Innalan raportti ammattiopisto Lappian osallistumisesta hankkeeseen. Raportissa on kuvaukset myös ammatillisen verkoston osallistumisesta yleissivistävän koulutuksen TOKI-hankkeen loppuseminaariin Hanasaaressa syksyllä 2010 sekä ammatillisen verkoston päätösseminaarista keväällä LOPPUARVIO Loppuraporteissa korostetaan, että eniten hankkeesta hyötyivät yksittäiset opiskelijat, jotka rohkenivat kehittää kielitaitoaan suorittamalla työssäoppimisjakson ruotsinkielisen työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Kielirikasteinen työssäoppiminen oli aktiviteeteista se, jolla voi olla pitkäkestoinen vaikutus kielitaidon ja opiskelumotivaation paranemiseen. Muiden toimintojen vaikutukset jäivät lyhytkestoisiksi, koska hankkeen pienimuotoisuus ja niukat resurssit eivät tarjonneet mahdollisuutta opetuksen pitkäjänteiseen ja monipuoliseen kehittämiseen eikä hetkellisesti opintomatkojen ja muiden aktiviteettien ansiosta kohonneen opiskelumotivaation ylläpitämiseen. Teatterikäynneillä, opintomatkoilla ja vierailuilla onnistuttiin hetkellisesti lisäämään opiskelumotivaatiota ja kiinnostusta ruotsin kieltä kohtaan. Arviolta noin neljä viidesosa toimintaan osallistuneista motivoitui hetkellisesti ruotsin kielen opiskeluun. Pitkäjänteisen ja systemaattisen toiminnan sekä toisaalta toiseen kotimaiseen kieleen kohdistuvien negatiivisten asenteiden vuoksi vaikutukset jäänevät lyhytaikaisiksi. Määrällisesti hankkeissa onnistuttiin tavoittamaan paljon opiskelijoita, sillä jopa useita satoja opiskelijoita eri paikkakunnilla osallistui ainakin johonkin TOKI-hankkeen puitteissa järjestettyyn toimintaan. Pelkästään kvantitatiivisilla mittareilla mitattuna hanke oli siis varsin onnistunut, jos tarkastellaan järjestettyjen aktiviteettien määrää ja eri aktiviteetteihin osallistuneiden määrää. Myös opettajien näkökulmasta katsottuna hanke oli onnistunut ja antoisa. Erilaisten aktiviteettien ja yhteistyömuotojen suunnittelu ja järjestäminen oli annettujen palautteiden perusteella pakottanut miettimään erilaisia mahdollisuuksia ja keinoja opetuksen moni- 10

12 puolistamiseksi ja opiskelumotivaation lisäämiseksi. Myös opettajien välinen yhteistyö lisääntyi, ja hankkeen myötä ruotsinopettajien oli mahdollista osallistua tavallista enemmän oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön. Ammatillisen TOKI-verkoston koordinaattorien tapaamiset olivat hedelmällisiä ja hyvä esimerkki siitä, millaista kollegojen välinen yhteistyö voi parhaimmillaan olla. Omassa oppilaitoksessa tarjottujen aktiviteettien kirjo tuskin olisi ollut näin laaja, ellei koordinaattoreiden tapaamisia olisi järjestetty säännöllisesti ideoiden vaihtamiseksi ja jakamiseksi. Ammatillisen verkoston toiminta on ollut monipuolista, aktiivista ja osallistujien palautteiden perusteella erittäin palkitsevaa. Yhteistyö verkoston sisällä ja hankkeen aikana solmittujen yhteistyökumppaneiden välillä jatkuu. Kehittämistyön laajentamista myös kansallisella tasolla on toivottu. 11

13 LIITE 1 TOKI KOM OCH BLEV EN DEL AV VARDAGEN Tiina Halonen Keuda Kerava Företagsekonomi och databehandling TOKI kom och blev en del av vardagen De tre åren som sju yrkesläroanstalter runt om i Finland har varit med i TOKI-projektet har gått väldigt snabbt. Svensklärarna i den yrkesinriktade gruppen har haft många oförglömliga möten hos varandra och bekantat sig med intressanta projekt i resp. utbildningsbranscher. Vi har träffats i Kervo, Åbo, Jyväskylä, Nurmes, Karleby och Torneå. Värdskolan gjorde alltid sitt bästa för att erbjuda oss ett intressant och givande besöksprogram kryddat med svenska specialiteter på orten. Därtill besökte vi Stockholm och Åland tillsammans med hela TOKI-gänget. Exempel på våra olika projekt presenterades i Poppis 1/2009 men sedan början av projektet har många nya idéer kommit till och TOKI har verkligen blivit en del av skolans vardag. TOKI avslutades i våras och visade att studerandena gärna vill ha äkta kontakter med svenska språket. De är nöjda med erbjudandet och upplever det som nyttigt. I enlighet med projektets målsättningar har vi lyckats knyta kontakter med svenskspråkiga samarbetspartner både i Finland och Sverige. Med TOKI har vi svensklärare börjat utnyttja de svenska möjligheterna på hemmaplan mycket aktivare. För oss är det säkert mycket lättare än för andra språklärare att hitta t.ex. gäster, teater, företag, skolbesök eller inlärningsplatser med de knappa ekonomiska resurser som vi har till vårt förfogande. Här vill vi passa på och tacka speciellt Svenska nu för det ypperliga programutbudet. När de lokala tidningarna har skrivit om våra projekt har även några svenskspråkiga personer tagit kontakt och erbjudit sitt stöd. I det följande berättar jag vad TOKI har gett oss och hur TOKI har synts till på Keuda i Kervo. Inlärning i arbetet och valbara kurser Inom yrkesutbildningen på andra stadiet har studerandena minst 20 studieveckor inlärning i arbetet av vilken en del gärna kan avläggas i en svenskspråkig omgivning. I början var det inte lätt att få studerandena att komma med men efter de enbart positiva erfarenheterna har allt flera börjat bli intresserade av svenska praktikplatser. Läraren behövs för att skapa nätverk för inlärningsplatser vilket förstås kräver resurser av skolan. Hittills 12

14 har alla platser varit i hemlandet. Således har det inte blivit några kostnader alls för studerandena. Ur lärarens synvinkel kändes det bra när en studerande berättade att hon hade förstått under inlärningsperioden att hon faktiskt hade lärt sig nyttosvenska i skolan. I Kervo har alla merkonomer minst 6 och datanomer 3,5 studieveckor svenska. Om man därtill gör dubbelexamen och har valt att skriva svenska i studentskrivningarna så får man nog en rejäl portion svenska under studietiden. Förutom de obligatoriska kurserna har vi möjlighet att erbjuda valbara kurser vars innehåll läraren kan planera mycket fritt. Läsåret erbjuder vi tredje gången en kurs som heter Grannar, vänner och affärspartner genom tiderna. Kursen har en studievecka närundervisning då vi går igenom Finlands och Sveriges gemensamma historia, ekonomi och kultur. I maj gör vi en 4-dagars studieresa till Stockholm där vi besöker företag och vår samarbetsskola samt många andra platser som studerandena har valt under kursen. Ung Företagsamhet-mässan i Älvsjö är självklart en av höjdpunkterna under resan. En av TOKI-kollegorna, Katri Granö från Åbo, utvecklade en valbar kurs som man kan göra utanför skolan genom att delta i svensk verksamhet på orten och att rapportera om det. Vi använde samma metod och skickade två studerande till de finlandssvenska ungdomarnas stora evenemang Kulturkarnevalen där flickorna fick uppleva ett tre dagars språkbad. Det lär ha varit roligt i olika workshoppar. Om lärmiljöerna När man väl har lyckats etablera nya sätt att arbeta brukar projekten växa av sig själv. Via Svenska nu fick vi möjlighet att delta i ett experiment med mobiltelefoner. Fast applikationen ännu inte fungerade så bra insåg jag att det här var någonting som ungdomarna gillar. Skolan uppmuntrade mig att testa en annan app och nu håller vi på att använda den som hjälpmedel i ordinlärningen. Men appen ska nog utvecklas mycket för att vara lika attraktiv som Angry Birds. För två år sedan fick vi också ett svenskspråkigt operativsystem på datorerna. Ett par gånger under läsåret erbjuder vi studerandena teater på svenska. Förutom Svenska Teaterns förträffliga föreställningar hade vi i våras improvisationsgruppen Stjärnfall på besök i skolan. Gruppen skräddarsydde oss en föreställning där man rörde sig i butiker och bibliotek. Skådespelarna delade ut papperslappar med ord eller fraser på svenska som de bad studerandena säga under föreställningen. Några åskådare fick även komma med på 13

15 scenen. Gruppen hade bekantat sig med våra läromaterial i förväg så därför var det mycket lätt att förstå och dessutom roligt. Har man brist på pengar så kan man vända sig till fonderna och ansöka om understöd. Bibbastuderande som specialitet Keuda är en av de få utbildningsarrangörerna i Finland som erbjuder merkonomexamen inom biblioteks- och informationstjänster. De flesta studerande kommer att jobba i södra Finland där goda kunskaper i svenska är ett stort plus. I den nya läroplanen som togs i bruk för två år sedan har svenskan en stor roll t.ex. vid kundbetjäning och i presentation av bibliotekets material. TOKI bidrog till att vi fick ett svenskspråkigt bibliotekssystem på datorerna. I februari 2011 gjorde vi också en studieresa till Stockholm där vi bekantade oss med det moderna tunnelbanebiblioteket i Högdalen och Stockholms stadsbibliotek som faktiskt är en imponerande byggnad. I vintras hade vi öppet hus i skolan och bibbagruppen fick i uppgift att hålla några minuter långa infoinslag för högstadieelever om roliga sätt att lära sig svenska med hjälp av filmer, musik och böcker. Eleverna fick därtill göra en egen bröstknapp av färdiga motiv. Jag hoppas att våra studerande kan öva bokprat på svenska med lågstadieeleverna i den svenska skolan i Kervo i framtiden. Javisst ska vi fortsätta Varje framgångsrikt projekt lämnar sina spår på verksamheten. I TOKI-projektet har utbudet mött efterfrågan då studerandena har fått möjlighet till äkta kontakter med språket. Inom yrkesutbildningen ska man definitivt satsa på svenskspråkiga inlärningsplatser. Genom egna TOKI-erfarenheter har studerandena förhoppningsvis fått en positivare inställning till svenska språket. Vi hoppas att de förstår vad språkkunskaperna betyder med tanke på arbetslivet. Med hjälp av de positiva upplevelserna öppnar sig betydelsen av nyttosvenska på ett helt nytt sätt. Ett varmt tack till alla som har medverkat i TOKI-projektet! 14

16 LIITE 2 KIELTENOPETTAJA PÄIVI INNALAN RAPORTTI AMMATTIOPISTO LAPPIA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN KEHITTÄMISHANKE Palveluala, Päivi Innala 15

17 TOKI-hanke Ammattiopisto Lappiassa Ammattiopisto Lappian palvelualalla Torniossa TOKI-hanke on näkynyt monin tavoin. Koululle on hankittu oppimista tukevaa materiaalia, kuten nuorten lehtiä, elokuvia ja pelejä. Opiskelijaryhmät ovat tehneet lähiympäristöön Haaparannalle sekä Luulajaan opintokäyntejä, joiden yhteydessä on vierailtu erilaisissa kohteissa ja opiskeltu ruotsia käytännössä. Lisäksi olemme solmineet yhteistyösuhteet Tornedalsskolan-lukiokouluun ja tulevaisuudessa toivomme tämän yhteistyön jatkuvan oppilasvaihdon muodossa. 16

18 TOKI-hankkeen myötä palvelualalla on otettu käyttöön ns. kielirikasteista ammattiin opiskelua. Ruotsin opettajan Päivi Innalan avustuksella ammattiaineen opettajat ovat laatineet kurssiensa keskeisen suomi-ruotsi-sanaston sekä sitä harjoittavia tehtäviä, joita opiskelijat ovat tehneet ammattiaineiden tunneilla. Kielen integrointia ammatillisiin opintoihin edustaa myös Myyntipäivä, jonka merkonomiopiskelijat ovat useina vuosina järjestäneet syksyisin. Tapahtuman tavoitteena on koota yhteen ensimmäisen opintomoduulin sisältöjä, joita ovat ruotsin kieli, asiakaspalvelu, tietokoneen käyttö ja esitysgrafiikka, sekä soveltaa niitä aidoissa asiakaspalvelutilanteissa. Tapahtumaan on aina kutsuttu myös ruotsinkielisiä vieraita Haaparannan lukiokoulusta. 17

19 Aloittavien opiskelijoiden kanssa teemme opintojen alussa motivaation herättämiseksi kartoituksen, jossa opiskelijat käyvät haastattelemassa ja havainnoimassa paikallisissa vähittäiskaupan yrityksissä ruotsin kielen käytön tarpeellisuudesta työpaikoilla. Ruotsia Rajalla På gränsen Ruotsin kielen tarvekartoitus kauppakeskuksessa TOPALI Haastattele työntekijää: 1. Kuinka usein puhut ruotsia työssäsi? 2. Osaatko arvioida ruotsalaisten osuutta asiakasmäärästä? 3. Kuinka monta työntekijää liikkeessä on yhteensä? 4. Kuinka moni työntekijä selviytyy asiakaspalvelusta ruotsin kielellä? 5. Millainen kielitaitovaatimus on uusille työntekijöille? 6. Onko muuta tarvetta osata ruotsin kieltä kuin perinteiset asiakaspalvelutilanteet? 7. Miten ruotsalaiset asiakkaat eroavat suomalaisista? Tee havaintoja: Näkyykö ruotsin kieli liikkeessä? Miten? Maksaminen kruunuilla? Ruotsia puhuvat asiakkaat? Raportoi tuloksistasi muulle ryhmälle. 18

20 Oppilaitos kannustaa opiskelijoita työssäoppimaan Ruotsiin, jossa koululla on useita yhteistyöyrityksiä vähittäiskaupan alalla. TOKI-hankkeessa olemme kääntäneet oppilaitoksen työssäoppimisdokumentit ruotsin kielelle. Kielen ja ammatin yhteensovittamiseen pyritään myös kielirikasteisen työssäoppimisen kautta. Tällöin opiskelija, joka on kiinnostunut ja motivoitunut parantamaan ruotsin kielen taitoaan, on valmis työskentelemään sen eteen, että oppii hänelle osoitettujen työtehtävien lisäksi myös ruotsin kieltä työssäoppimisen aikana. Tämä edellyttää sitä, että työpaikan ohjaaja hallitsee ruotsin sujuvan suullisen taidon ja kun työssäoppijaa perehdytetään uusiin työtehtäviin, käytetään suomen rinnalla ruotsia keskeisten asioiden ja termien oppimiseksi. Näin opiskelija oppii ammattisanastoa ja tuotetietoutta ruotsiksi autenttisissa ympäristöissä. Lappian Palvelualan Ruotsissa sijaitsevia yhteistyöyrityksiä, joissa on ollut työssäoppijoita: ESIMERKKEJÄ TO- KI-TAPAHTUMISTA: 19

21 ESIMERKKEJÄ TOKI-TAPAHTUMISTA: Pohjola-Norden-teemapäivä : merkonomien markkinoinnin kurssiin kuuluva projekti, jossa tarjottiin tietoa Pohjoismaista. Koulun ala-aulassa oli esittelypiste, opiskelijoiden ryhmätyöt esillä luokassa. Vastuuhenkilönä markkinoinnin opettaja Heikki Tirinen. UF-mässan (Nuori yrittäjyys -messut) Haaparannalla. Näytteilleasettajina ennätykselliset 365 opiskelijaa 116 eri yrityksestä. Lappiasta osallistui messuvieraina kolme eri luokkaa, sekä merkonomi- että datanomiopiskelijoita. Opiskelijoilla oli tehtävänään täyttää haastattelulomake, jonka perusteella tehtiin suullinen ja kirjallinen raportti. Vad heter företaget? Varifrån kommer ni? Vad är affärsidén? Haastattele vähintään kahta yrittäjää. Keksi itse ainakin yksi kysymys! 20

22 Tiistaina Nifinin järjestämä luento 600 år av gemensam historia. Dosentti Tornbjörn Eng luennoi Ruotsinsuomalaisella kansankorkeakoululla Haaparannalla Suomen ja Ruotsin yhteisestä historiasta ja nykyajasta. Mercuriasta tapahtumaan osallistui 20 liiketalouden opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Perjantaina : Arbetslivet kallar- ja Aktiivinen kansalaisuus -kurssien yhteistyö huipentui iltapäivään, jolloin Marttaliiton edustajan Maija Pyhäjärven opastuksessa perehdyttiin ruoan laittoon ja taloudelliseen ajatteluun. Ruotsin tunnilla käytiin sanastoa etukäteen läpi, ja tilaisuuden alussa juteltiin ruotsiksi ruokaan liittyvistä asioista. Osallistujina 15 opiskelijaa, joista valtaosa datanomipoikia. Kaksi opettajaa mukana: Päivi Innala ja Pirkko Karvali. Sarjakuvapiirtäjä Petra Bergström vieraili koululla Vierailu järjestyi Svenska.nu:n kautta. Etukäteen opiskeltiin sanastoa, svenska.nusta tuli myös valmista materiaalia ennen vierailua. Petra piti 14 kuvataiteen opiskelijalle 75 min opetustuokion, jossa aktivoitiin opiskelijoita piirtämään ja käyttämään ruotsin kieltä. Opiskelijoilta tuli hyvä palaute. Svenska.nu:n kautta koulullamme kävi myös Sanna Posti-Sjöman kertomassa toimittajan työstä. Mielenkiintoinen vieras. 21

23 ESIMERKKEJÄ KIELISUIHKUMATERIAALEISTA: ESITYSGRAFIIKKA = PRESENTATIONSGRAFIK Verktygsraderna Tutki ruotsinkielisiä termejä ja suomenna ne. Standardverktygen Formateringsverktygen Knappar för olika arbetslägen 22

24 PALKANLASKENTA = LÖNERÄKNING / LÖNEBERÄKNING Yhdistä sanoille oikea suomennos. a) förskott verokortti b) lön korvaus c) skattesedel päiväraha d) naturaförmån korotus e) resekostnad eläke f) ersättning sosiaaliturvamaksu g) socialskyddsavgift ammattiliitto h) traktamente työttömyys i) löneperiod tili j) pension luontoisetu k) försäkring matkakustannus l) arbetslöshet palkkakausi m) fackförbund vakuutus n) förhöjning ennakko o) konto verovirasto p) skatteverket palkka 23

25 Opintomatka Luulajaan Teimme TOKI-hankkeen rahoittaman opintomatkan Luulajaan Retkelle osallistui kahdeksan toisen vuoden merkonomiopiskelijaa sekä yhteiskunta-aineiden opettaja Pirkko Karvali. Matka suunniteltiin yhteistyössä Kundkontakter ja Kansainvälinen toimintaympäristö -kurssien välillä. Etukäteen opiskelijat etsivät tietoa matkakohteesta, laativat ohjelman sekä tekivät siitä julisteen Lappian Osaajamarkkinoille. He lukivat myös sanastoa aiheeseen liittyen (sanakoe pidettiin menomatkalla). Opiskelijat tekivät kukin matkasta kirjallisen raportin. Palaute matkasta oli erittäin myönteistä. Ohjelma alkoi Luulajan kaupungin matkailuinfossa, jossa kuulimme kaupungin yleisesittelyn ja esitimme itsekin kysymyksiä. Kahvittelun jälkeen oli vuorossa ohjattu tutustuminen ostoskeskukseen, jossa opiskelijoilla oli haastattelu- ja havainnointitehtävä. Lounaan kävimme yhdessä syömässä ravintola Waldorfissa ja harjoittelimme samalla ruotsin kurssiin kuuluvaa asioimista ravintolassa. Iltapäivällä ohjelma sisälsi käynnin Teknikens Husissa opastuksineen. Ennen kotimatkaa tutustuimme vielä Gammelstadiin, joka on yksi Ruotsin maailmanperintökohteista. 24

26 Korta fakta om Luleå mät dina kunskaper! 1. Namnet Luleå har samiskt ursprung och betyder ungefär a. en vacker flicka b. en tråkig byhåla c. östligt vatten 2. Luleås invånarantal är cirka a b c Staden Luleå grundades på a talet b talet c talet 4. Luleå tekniska universitet har totalt cirka a studenter b studenter c studenter 5. SSAB är ett stort företag i Luleå. Vad producerar det? a. stål b. öl c. textil 6. Luleå har en vacker skärgård. Hur många öar finns där? a. 100 b. 500 c Luleå är också en idrottsstad. Vilket lag kommer från Luleå? a. Asplöven b. Plannja c. Björklöven 8. Luleå flygplats heter a. Varmax b. Kallax c. Ljummax 9. Vilken/vilka av följande hör till Unescos världsarvslista? a. Kinesiska muren b. Egyptens pyramider c. Gammelstad kyrkby 25

27 10. Gammelstad kyrkstad byggdes kring en kyrka från 1400-talet. Församlingsborna övernattade i stugorna i samband med kyrkobesök. Hur många av dessa stugor finns bevarade ännu idag? a. 50 b. 150 c. 400 Asiakaspalvelukysely Luulajassa Kaupan nimi: Selvitä havainnoimalla: 1. Kaupan toimiala (vaatetus/urheilu/jalkinen/kemikalio/muu): 2. Päätuotteet: 3. Oma näkemys kaupasta ja sen asiakaspalvelusta: 4. Oliko uutuustuotteita, joita ei ole Suomessa näkynyt? 5. Oliko tuotteiden esillepanossa jotakin erityistä/suomalaisesta tyylistä poikkeavaa? Selvitä haastattelemalla myyjää/henkilökuntaa: Esittele itsesi ja asiasi ruotsiksi (Vi studerar på handelsprogrammet i Torneå. Vi är på studiebesök i Luleå idag och vi har några frågor här. Vill ni svara på frågorna?) 6. Käykö suomalaisia asiakkaita? 7. Saako palvelua suomen kielellä? 8. Voiko maksaa euroilla? 26

28 LULEÅ-resan den en stad = kaupunki en kommun = kunta en residensstad = läänin pääkaupunki Norrbotten = lääni, johon kuuluvat mm. Haaparanta ja Luleå grundades = perustettiin ligger = sijaitsee en invånare = asukas en gågata = kävelykatu en shoppingcenter = kauppakeskus en butik, en affär = kauppa, liike en bankomat = pankkiautomaatti valuta, kronor = valuutta, kruunuja växla pengar = vaihtaa rahaa ett företag = yritys service, tjänster = palvelu(t) industri,er = teollisuus en stålfabrik = terästehdas näringsliv,et = elinkeinoelämä ett hotell = hotelli ett vandrarhem = retkeilymaja en camping = leirintäalue en stugby = lomakylä bo = asua en restaurang = ravintola äta lunch = syödä lounas ett kafé = kahvila fika = juoda kahvia dricka kaffe = juoda kahvia en turist = turisti 27

29 en turisinformation = matkailuinfo besöka = käydä jossakin ett besök = käynti, vierailu en souvenir = matkamuisto Teknikens Hus = Tekniikkatalo Kulturens hus = Kulttuuritalo en konsert = konsertti ett evenemang = tapahtuma en sevärdhet = nähtävyys en aktivitet = toiminta en upplevelse = elämys nöje,n = huvitus idrott,en = urheilu en teater = teatteri ett museum = museo en kyrka = kirkko natur,en = luonto hav,et = meri en älv = joki en skärgård = saaristo en ö = saari en båt = vene en kryssning = risteily en kyrkby = kirkonkylä en stuga = mökki ett världsarv = maailmanperintö 28

30 MATERIAALIA, JOTA ON KÄYTETTY/OSTETTU VIRIKKEELLISTÄMÄÄN OPETUSTA HANKKEEN AIKANA: Lehtiä: LL-lehti koululle (svenska.nu: kautta), maksuton, luettu paitsi ruotsin tunneilla, myös yhteiskunta- ja työelämätietoustunneilla Papper-lehti (svenska.nu:n kautta), maksuton nuorten lehtiä: Veckorevy, Cosmopolitan, Hänt extra, Svensk Damtidning atk-alan lehtiä: PC för alla, Mikrodatorn, Allt om PC jne sanomalehtiä: Haparandabladet, NSD, Norrbottens Kuriren, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen ilmoituslehtiä ja mainosmateriaalia matkaesitteitä lahjoituksena matkatoimistosta Kirjoja: Taskusanakirjoja (Gunnerus) Bygg upp ditt ordförråd 3 Helt okej 3 Kanal Norden Det här är Finland Idébank Elokuvia: Solstorm Kopps Bröllopsfotografen Jalla Jalla Elina som om jag inte fanns Pelejä: Gissa vem? Frågesport Geni Alias Lexico När och fjärran -matkapeli Seuraavana hankinnassa? 29

31 VIERAILUKOHTEITA, JOISSA OLEMME ERI OPISKELIJARYHMIEN KANSSA VIERAILLEET RUOTSIN OPINTOJEN MERKEISSÄ VUO- SINA : Haaparannalla ja Torniossa: Haparandabladet Sveriges Radio / Sisuradio Provincia Bothniensis Haparanda bibliotek ICA Maxi Sverigefinska folkhögskolan Lapin Kulta Luulajassa: Sveriges Television Norrbottensteatern Filmpool Nord Luleå turistbyrå Kulturens Hus / Konsthallen Teknikens Hus Norrbottens handelskammare Luleå tekniska universitet Gammelstad kyrkby 30

32 TOKI-hankkeen ammatillinen verkosto Ammatillisen koulutuksen opettajat ovat kokoontuneet verkostoitumaan ja voimaantumaan keskenään pari kertaa vuodessa. Tapaamisista ovat olleet järjestelyvastuussa vuorotellen hankkeen osallistujat omissa oppilaitoksissaan. Aloitimme yhteistyön Tukholman risteilyllä kesäkuussa 2008 ja sen jälkeen olemme tavanneet toisiamme Keravalla, Turussa, Nurmeksessa, Jyväskylässä ja Kokkolassa. Sen lisäksi kävimme yleissivistävän TOKI-hankkeen kanssa ikimuistoisella Ahvenanmaan matkalla. Olemme saaneet tutustua paitsi oppilaitosten toimintaan myöskin hyvin monenlaiseen kulttuuritarjontaan eri paikkakunnilla. Nämä tapaamiset ovat olleet erittäin antoisia ja antaneet kaikille osallistujille runsaasti virikkeitä. Hankkeen viimeinen tapaaminen oli Torniossa TOKI-loppuseminaari Hanasaaressa TV-Nytt haastattelee Tiinaa ja minua ammatillisesta ruotsin opetuksesta. Annoimme lausuntoja myös lehteen ja radioon. 31

33 OHJELMA TOKI-HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI TORNIOSSA Torstai Kokoontuminen Mercuriassa, 1. kerros, Neuvotteluhuone, Kauppakatu 29 - Koulutusjohtaja Anitta Palokangas / Ammattiopisto Lappia, Palveluala - Projektin kuulumiset / Pirjo Väyrynen - Matkailualan opintojen esittely, luokka 209 / TOPAMA10, Hilkka Kangastie Lounas, opiskelijaravintola Minttu Lähtö Haaparannalle Tornedalsskolan, Haaparannan lukiokoulu Opettajat Eva Segerlund, Marianne Rönnqvist / Handelsprogrammet, UF, yrittäjyys Mercuria, Projektin asioita / Pirjo Väyrynen Ruotsin koulujärjestelmästä, erityisen tuen tarve / Katri Granö vapaa-aikaa Kokoontuminen Tornion kaupunginhotellissa, siirtyminen Haaparannalle Haaparannan kaupunginhotellin esittely ja illallinen 32

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Pienryhmässä opiskelu

Pienryhmässä opiskelu Kulturer möts (2 op) ruotsin vapaaehtoinen kurssi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ohjattua opiskelua pienryhmissä, pareittain ja itsenäisesti, 8 lähiopetustuntia ensimmäinen kokoontuminen: info, ryhmien

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Kokkolan kauppaopistossa nuoret ja aikuiset opiskelevat ammattiosaajiksi kolmella eri alalla: liiketalous, tietojenkäsittely

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Sisältö! Eräs kaksikielinen koulu! Mikä tekee koulusta kaksikielisen?! Millainen kaksikielinen opetus toimii?! Haasteita

Lisätiedot

Joustavat oppimispolut: aktivera, delegera och publicera

Joustavat oppimispolut: aktivera, delegera och publicera Joustavat oppimispolut: aktivera, delegera och publicera Anne-Maria Kuosa, Oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto Merja Öhman, Liiketalouden ja tekniikan keskus,karelia amk Tavoitteet Aktivera

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008

Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008 Työssäoppimisen tilannekatsaus 2008 Kysely koulutuksen järjestäjille vastaukset Soila Salonen Osaamisen ja sivistyksen asialla 10.10.2008 www.oph.fi 40 Koulutuksen alat, joita koulutuksen järjestäjät järjestävät

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kysymyssanoja ja pronomineja

Kysymyssanoja ja pronomineja Kysymyssanoja ja pronomineja KOKOAVA MONISTE kurs 3 grammatik 1. Valitse oikea kysymyssana. Haastattele sitten pariasi. 1. Vem / Vad är din lärare i engelska? 2. Med vem / vems pratade du i morse? 3. Vad

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a.

Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Kirjoita verbin vartalo. VINKKI: Poista verbin perusmuodosta kirjain a. Valitse oikea muoto. A. Täydennä nykyhetken muodot. Käytä tarvittaessa nettisanakirjaa. Valitse vasemmalla olevan valikon yläosassa

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Päiväkotirauha Dagisfred

Päiväkotirauha Dagisfred 15.3.2017 varhaiskasvattajille Mia Viljanen ja Maria Stoor-Grenner Päiväkotirauha Dagisfred Kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä toimintatapa Ett sätt att stärka kompisrelationer och förebygga

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto

OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto Yhteistyö aloitettu v. 1994, verkosto 1998 Alullepanijana on toiminut Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Alussa tehty opintomatkoja, joiden laajuus

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO

TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 TURUN OPPISOPIMUSTOIMISTO UNELMISTA INNOSTUMISTA, BLOGGAAJIA JA UUSIA YRITYKSIÄ Vuosi 2016 alkoi varsin vilkkaasti oppisopimuskoulutuksen osalta uusia oppisopimuksia aloitettiin ensimmäisen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely tehtiin e-lomakkeella ajalla 1.9. 31.12.2009, ja siihen vastasi 14 humanististen

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar.

Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Svarsprocent i enkäten bland de undersökta kommunerna, sammanlagt 1 900 svar. Kyselyyn osallistuneiden kuntien vastausprosentit, yhteensä 1900 vastausta. 54 % Keskiarvo/Medeltal 67 % Jakobstad (svenskspråkig

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot

Kielitaito. Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 1 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot 2 Suomalaisen koulujärjestelmän kieliopinnot A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava, ensimmäinen vieras

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Juttu luistaa: åk 3-6

Juttu luistaa: åk 3-6 A-finska Juttu luistaa: åk 3-6 - enspråkiga elever/elever med elementära kunskaper i finska Textbok - 25 kapitel + fyra tematexter - 6 inlärningshelheter - varje kapitel > två texter av olika svårighetsgrad

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita

VÅRLIGA FRÅGOR KEVÄISET KYSYMYKSET. Käyttöideoita KEVÄISET KYSYMYKSET Keskustelukortit kevättunnelman herättelyä ja kevätkauden suunnittelua varten Kysymykset liittyvät: mielipiteisiin kokemuksiin toiveisiin muistoihin. VÅRLIGA FRÅGOR Diskussionskort

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009

0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Vastaanottaja: Opetushallitus HAKEMUS Hakaniemenranta 6 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN 0530 Helsinki KEHITTÄMISEEN VUONNA 2009 Hakijana toimivan koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tiedot Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA

KESTÄVÄ KEHITYS AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA Ammatillisen koulutuksen koulutushanke 2008 2010 Helsingissä KESTÄVÄ KEHITYS AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA Tavoitteet Koulutushankkeen tavoitteena on edistää ammatillisille oppilaitoksille ja koulutuksen

Lisätiedot

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta

Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta Opettajan palaute työssäoppimisesta / laajennetun työssäoppimisen kokeilusta 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 1) nainen 1 ) mies. Ikäni vuosina Vastaajien määrä: 1 9 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 9 1. Työkokemus opettajana

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla

Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kv-viikot Metropolian terveys- ja hoitoalalla Kajaanin kielten ja viestinnän opettajien vastuuopettajapäivät 10.-11.2.2015 Katja Hämäläinen, Metropolia amk Kansainvälisyysviikot terveys-ja hoitoalalla:milloin?

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot