Simo Sorri Minna Autio Eliisa Kylkilahti & Marko Lindroos. Kuluttaja muuttuvassa kulutusyhteiskunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Simo Sorri Minna Autio Eliisa Kylkilahti & Marko Lindroos. Kuluttaja muuttuvassa kulutusyhteiskunnassa"

Transkriptio

1 Simo Sorri Minna Autio Eliisa Kylkilahti & Marko Lindroos Kuluttaja muuttuvassa kulutusyhteiskunnassa Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 77 Helsinki 2014

2 1 Esipuhe: Kuluttaja muuttuvassa kulutusyhteiskunnassa Kuluttajat käyttävät yhä monipuolisempia tuotteita ja palveluja sekä luovat ja muovaavat uudenlaisia kulutustapoja. Yhteiskunnan kehittyessä myös kuluttajakuvat muuttuvat ja pirstaloituvat. Uudet kulutusmallit luovat myös uusia toimijuuden muotoja, kuten sosiaalisessa mediassa elävä kuluttaja (e-consumer). Virtuaalisessa maailmassa elävä ihminen voi kuluttaa aikaa, rahaa ja jopa ihmissuhteita netissä. Kuluttajaekonomian opinnäytetöistä koottu artikkelikokoelma luo katsauksen muuttuvan kulutusyhteiskunnan ilmiöihin, jossa kohteena ovat kuluttajien vapaa-aika, työnteko, sijoittaminen sekä kulutuspäätökset. Kokoelma jakautuu neljään osaan, jotka tarkastelevat internetissä kuluttamista, kulutusyhteiskunnan toimijoita, kuluttajien ajallisia ja taloudellisia resursseja sekä kulutusta ekologisuuden ja materian näkökulmasta. Artikkelikokoelma sisältää 16 artikkelia. Ensimmäisenä teemana on kuluttaminen internetissä. Yhdistävänä tekijänä on verkossa tapahtuvan kulutus sekä sen tutkiminen määrällisesti ja laadullisesti. Artikkelit käsittelevät Internet-kaupankäyntiä Suomessa, vuorovaikutuksen ja maineen rakentumista verkkohuutokaupassa sekä tutkimusta kuluttajien mielikuvista, onnistumisista ja lupauksien paikkansapitävyydestä verkon painonhallintapalveluissa. Toisena teemana on kuluttaja osana kulutusyhteiskuntaa. Aiheet liittyvät kulutuskasvatukseen, kuluttajakuvien muodostumiseen, mediakeskusteluun ja kuluttajapolitiikkaan. Artikkeleissa tarkastellaan päiväkotilasten kasvamista ja kasvattamista kulutusyhteiskunnan jäseniksi ja nuorten sosialisoitumista kulutusyhteiskunnan ihanteisiin ja normeihin. Ravintolapäivää puolestaan tarkastellaan kulutuskulttuurisena ilmiönä, joka koettelee yhteiskunnan rajoja. Mediayhteiskunnan rooli kuluttajan ohjailussa nousee keskiöön rasvataisteluksi kärjistyneen ilmiön tarkastelussa. Kolmannen osion tutkielmat pureutuvat ajan- ja rahankäyttöön. Lukija pääsee matkalle Thaimaahan katsomaan, miten ajan- ja rahankäyttö jäsentyvät lomalla. Tämän jälkeen tarkastellaan opiskelijoiden kokemuksia ajallisista ja rahallisista resursseista. Kolmas

3 2 artikkeli käsittelee osa-aikaisten ja perhekeskeisten naislääkärien ajankäyttöä sekä työeetosta. Osion päättää artikkeli, jossa perehdytään eettiseen sijoittamiseen piensijoittajien näkökulmasta. Neljännen osion aiheena on ekologisuus ja materia. Teemat keskittyvät vastuulliseen kuluttamiseen, ympäristön huomioon ottamiseen ja kulutuksen vähentämiseen. Artikkeleissa tarkastellaan ekotuotteiden merkityksiä kuluttajien arjessa, kuluttajien odotuksia sähköautoista, musiikkiäänitteiden kulutusprosessin radikaalia muutosta sekä kuluttajien suhtautumista ekologiseen asumiseen. Artikkelikokoelmassa kulutusyhteiskunnan muutoksesta piirtyy moninainen ja monitasoinen ilmiö, josta avautuu myös monia jatkotutkimusaiheita. Samalla tutkimusteemat osoittavat, miten moninaisten ilmiöiden parissa kuluttajaekonomian opiskelijat painivat tutkimustöissään. Syyskuussa 2014 Helsingissä, Simo Sorri, Minna Autio, Eliisa Kylkilahti & Marko Lindroos

4 3 Sisällysluettelo Osa 1: Kuluttaminen internetissä Pihla Yrttiaho Internet-kauppa Suomessa Kuluttajien odotuksia verkkoostamisesta Pia Järvinen Kulutuspeliä, yhteisöllisyyttä ja luottamusta Käyttäjien vuorovaikutus ja maineen rakentuminen verkkohuutokaupassa Susanna Viitanen-Fält Onnistuminen on helppoa Tutkimus internetin painonhallintapalvelujen lupauksista, mielikuvista ja onnistumiskertomuksista Osa 2: Kuluttaja osana kulutusyhteiskuntaa toimijuus Marjo Hakola Kuluttaja päiväkodissa Eliisa Kylkilahti Nuoret kulttuuristen ihanteiden kertojina Jaana Liiri Luvattomien ravintoloiden karnevaali Ravintolapäivä kaupunkilaisen kulutuskulttuurin ilmiönä Pasi Syrjäläinen Rasvataistelu mediassa Ravinnon rasvat ja julkinen keskustelu Helsingin Sanomissa 2010 ja 2011 Heini Rask Puhetta politiikasta Kuluttajapolitiikan intressi - ja valtakamppailua Euroopan parlamentin näyttämöillä

5 4 Osa 3: Aika, raha ja talous Sami Krause Rahoille vastinetta, hymyn kera Suomalaisturistien lomakokemuksia Thaimaasta Kimmo Ihantila Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä Jussi Hannola Naislääkäreiden osa-aikatyö ja perhekeskeisten ammattilaisten työeetos Tuuli Nieminen Siinä onkin hommaa, jos puhtaan eettistä toimintaamaapallolta haluaa löytää Piensijoittajien näkemyksiä eettisestä sijoittamisesta Osa 4:Ekologisuus ja materia kuluttajan arjessa Pinja Pesonen Ekotuotteet kuluttajan arjessa vastuullisuutta, puhtautta ja arjen luksusta Juhani Hutri Sähköauto tulee! Kuluttajien odotuksia sähköautoista Heikki Rautio Merkityksellisiä käyttöesineitä vai tarpeetonta materiaa? Musiikkiäänitteiden kulutusprosessin tarkastelua aktiivisen musiikin kuluttajan näkökulmasta Antti Lassila Kuluttajien suhtautuminen ekologiseen asumiseen materiaalitietous, asenteet ja toiminta

6 5 Pihla Yrttiaho Internet-kauppa Suomessa kuluttajien odotuksia verkko-ostamisesta Johdanto Internet ostoskanavana on kasvattanut suosiotaan verkkoyhteyksien nopean yleistymisen myötä. Suurin osa suomalaisista käyttää internetiä päivittäin työpaikoilla, kotona tai mobiililaitteiden välityksellä kodin ulkopuolella. Käyttäjien määrän kasvu on lähes pysähtynyt, sillä vuotiaista jo 96 prosenttia kuuluu tähän ryhmään. Hidasta kasvua on lähinnä iäkkäissä. Verkko-ostaminen tarkoittaa internetin välityksellä tapahtuvaa osto- tai tilaustapahtumaa. Maksu suoritetaan joko ostohetkellä tai jälkikäteen, ja tilaus toimitetaan asiakkaalle kotiin tai hän noutaa sen sovitusta paikasta. Verkko-ostamisen keskeisiin etuihin kuuluu juuri riippumattomuus fyysisestä sijainnista. Ostoksia voi suorittaa missä tahansa, kunhan käytössä on internet-yhteys. Tuotteita ja palveluita voi myös tilata ympärimaailmaa sijaitsevista internet-kaupoista. Suomessa tosin kotimaiset verkkokaupat ovat ulkomaisia suositumpia. Haasteina verkko-ostamisessa ovat erityisesti luottamuskysymykset. Ostaja ja myyjä eivät näe toisiaan, ja maksu suoritetaan usein ennen tuotteen saamista. Verkko-ostamisen osalta suomalaiset eivät kuulu Euroopan kärkimaihin. Internetostajien määrä oli vähäinen erityisesti vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen kasvu on nopeutunut. Vuonna 2006 yksi kolmasosa suomalaisista oli ostanut verkosta, kun vuoteen 2012 mennessä osuus oli noussut yli 70 prosenttiin. Lisäksi myös internetostojen tiheys on kasvanut viime vuosien aikana nopeasti. Kuluttajaverkkokaupan arvo oli vuoteen 2012 tultaessa yli viisi miljardia. Tällä hetkellä suuntaus näyttää positiiviselta. Suomessa verkko-ostaminen on kaupungeissa suositumpaa kuin maaseudulla. Miesten ja naisten välillä eroa ostamisen useudessa ei juuri ole. Miehet kuitenkin suorittavat naisia enemmän ostoja ulkomaisista verkkokaupoista, kun taas naiset suosivat kotimaisia internet-kauppoja. Suosituimpia tuotteita ovat liikenteeseen liittyvät tuotteet

7 6 (ajoneuvot), kulutuselektroniikka, vaatteet ja harrastus tuotteet. Tämän tutkielman keskiössä ovat kulutuselektroniikka tuotteet. Palveluista suosituimpia ovat matkailuun liittyvät tilaukset kuten majoituspalvelut ja lennot sekä pääsyliput tapahtumiin. Tutkielmassa kulutuselektroniikkatuotteisiin laskettiin kuuluvaksi kaikenlaiset elektroniikkalaitteet, joita yksityiset kuluttajat (B2C) hankkivat. Näitä ovat esimerkiksi puhelimet ja niiden lisäosat, tietokoneet ja kodinkoneet. Kulutuselektroniikka on yksi verkko-ostamisen nopeimmin kasvavista tuoteryhmistä Suomessa. Ostajien määrä on kasvanut vuoden prosentista 18 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi tuotteiden kallistuminen näkyy tilastoissa kulutuksen arvon lisääntymisenä. Suosituimmat tuotteet kuten älypuhelimet ovat kallistuneet uusien ominaisuuksien myötä viime vuosina. Kulutuselektroniikkaa ostaa yleisemmin miehet kuin naiset. Elektroniikkatuotteet sopivat hyvin verkossa myytäviksi, sillä niitä ei tarvitse kokeilla samalla tavoin kuten esimerkiksi vaatteita. Tutkimuksen aihe ja menetelmät Tutkimuksessani tarkastelen suomalaisten kuluttajien odotuksia elektroniikkatuotteiden verkkokaupassa. Tavoitteena oli selvittää mitkä internet-ostamisen osa-alueet nousevat esiin niiden tärkeyttä kysyttäessä. Osa-alueet voivat siis erottua aineistosta sekä kuluttajille tärkeinä, että ei tärkeinä. Lisäksi kiinnostuksen kohteena olivat myös toimitusta, maksamista ja asiakaspalvelua koskevat odotukset. Tutkimusongelmaa lähestyin määrällisellä tutkimusotteella ja se toteutettiin lomakekyselynä. Lomakekyselyn ensimmäinen osa muodostui Likert-asteikollisista kysymyksistä. Tämänlaista asteikkoa käytetään usein mittaamaan asenteita, jolloin vastaaja arvioi omia arvostuksiaan. Vastaajan tuli määritellä kysymykset viiden vastausvaihtoehdon välillä erittäin tärkeästä ei ollenkaan tärkeään. Toisessa osassa kyselyä keskityttiin selvittämään, millä metodilla kuluttajat haluaisivat verkkoostoksensa maksaa ja noutaa, kuinka nopeasti lähetyksen odotetaan saapuvat sekä mikä olisi toivottu asiakaspalvelukanava.

8 7 Tutkimusaineistoa tulkitsin pääkomponenttianalyysiä, varianssianalyysiä ja t-testejä käyttäen. Ensimmäistä osiota varten kysymykset oli luotu käyttäen aiemmasta tutkimuksesta löydettyjä kategorioita. Analyysivaiheessa tarkasteltiin löytyikö aiemmin esitetyt kategoriat kyseisestä aineistosta. Lisäksi halusin tutkia onko vastauksissa eroja naisten ja miesten sekä pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella asuvien välillä. Vastaajia tutkimuksessa oli 103 kappaletta ja he olivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Kotkan alueelta. Tutkimukseen etsittiin yli 16-vuotiata henkilöitä verkkoostokokemuksista riippumatta. Mielenkiintoiseksi koin myös niiden vastaajien löytämisen, jotka eivät vielä olleet tehneet ostoksia internetissä. Näin ollen tutkimuksen näyte oli laaja. Työssä ei pyritty yleistykseen. Tutkimuksen näyte siis kuvaa vain kyselyyn osallistujien näkemyksiä, ei kaikkien suomalaisten keskiarvoa. Koska tutkimuksen tavoite oli kuvata internet-ostamista ilmiö tasolla, yleistettävän otoksen kerääminen ei ollut olennaista tutkimuksen uskottavuuden kannalta. Verkko-ostamisen osa-alueet Aineiston perusteella kuluttajille verkkokaupan osa-alueita olivat: yksityisyyden kontrolli, toimitus, mobiili ostaminen, kokonaishinta, muotoilu ja navigointi sekä suomenkielinen palvelu. Komponentit noudattelivat pääosin alkuperäisiä kirjallisuuden perusteella valittuja tekijöitä. Uutena tekijänä tutkimuksessa selvisi suomenkielinen palvelu. Kuluttajille tärkeää oli esimerkiksi saada suomenkielistä asiakaspalvelua ja teknistä tukea. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville suomenkieli näyttäytyi tärkeämpänä kuin pääkaupunkiseudun asukkaille. Yhteistä aiemmille tutkimuksille olivat erityisesti yksityisyyteen ja muotoiluun liittyvät seikat. Verkko-ostoksia tehdessä kuluttajan tulee luovuttaa henkilötietojaan palvelun tarjoajalle ja usein jopa rekisteröitymään käyttäjäksi. Suomalaiset ovat perinteisesti olleet haluttomia luovuttamaan tietojaan. Myös tässä tutkimuksessa yksityisyyden kontrolloiminen oli vastaajille olennaista. Yksityisyyden kontrolli oli tärkeämpää vanhemmille ikäryhmille. Eritoten yli 55-vuotiaat kokivat sen erittäin tärkeäksi. Naiset kokivat yksityisyyden olennaisemmaksi kuin miehet.

9 8 Vastaajille ei ollut tärkeää pelkästään edulliset hinnat, vaan hintojen selkeä esittäminen. Hinnan esittäminen kuljetuskustannukset mukaan lukien sai painoarvoa. Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että kuluttajat kokevat saavansa tuotteita ja palveluita verkosta perinteisiä kauppoja edullisemmin. Lisäksi verkko-ostamisen eduksi on koettu suuremman valikoiman saavuttaminen nopeammin ja kätevämmin. Hieman odotusten vastaisesti mobiili ostamista ei tässä tutkimuksessa koettu tärkeäksi. Verkko-ostosten tekeminen älypuhelimilla tai tablet-laitteilla sai keskiarvokseen alle neutraalin. Naisille keskiarvo mobiili ostamisen kategoriassa oli miehiä korkeampi. Tulevaisuudessa tätä kategoriaa olisi mielenkiintoista tutkia uudelleen, sillä mobiililaitteiden suosio jatkaa kasvuaan. Tässä tutkimuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, etteivät suositut palvelut kuten musiikki- ja elokuvatallenteet kuuluneet tutkimuksen rajaukseen. Perinteisen ja verkko-ostamisen yksi olennaisimmista eroista on tuotteiden toimitus. Tilauksen toimitusnopeus ja -paikat vaihtelevat eri yritysten välillä. Haasteina on koettu toimituksen nopeus ja virhetilanteissa menettely. Tässä tutkimuksessa kuljetus koettiin tärkeäksi verkko-ostamisen komponentiksi. Yli 55-vuotiaille kuljetus oli tärkeämpää kuin vuotiaille. Naiset ja miehet olivat samaa mieltä kuljetuksen tärkeydestä. Eroa ei myöskään ollut pääkaupunkiseutulaisten ja ulkopaikkakuntalaisten välillä. Selkeästi suosituin noutopaikka vastaajille oli posti. Yli 60 prosenttia valitsi tämän vaihtoehdon, jonka jälkeen tuli kotiinkuljetuksen mahdollisuus (25%). Toimituksen odotetaan saapuvan noin viikon sisällä tilauksesta. Internet-kaupan ensivaikutelma syntyy heti sivulle siirryttäessä. Kuluttajalle tulisi tarjota tarpeeksi informaatiota ja esitellä tuotteita kuvien ja kuvausten avulla. Haasteena on määritellä, kuinka paljon informaatiota on tarpeeksi mutta ei liikaa kuluttajan tarpeisiin. Kyselyssä muotoilu ja navigointi kategoria sisälsi kysymyksiä verkkosivujen käytön helppoudesta ja ostoskokemuksesta. Kummallekin sukupuolelle muotoilu ja navigointi oli tärkeä verkko-ostamisen komponentti. Naiset kokivat nämä puolet verkko-ostamisessa miehiä tärkeämmiksi. Eritoten verkossa tapahtuvan myynnin vaikeutena on luoda kuluttajalle nautinnollinen ostokokemus. Perinteisen shoppailun tutkimuksissa erityisesti kaupoissa kuljeskelu ja tuotteiden koskettelu on todettu olevan osa kokemusta. Verkossa tarjotaan nykyään esimerkiksi virtuaalisia

10 9 sovitusmahdollisuuksia, kuvia ja videoita, jotta saavutettaisiin samankaltainen shoppailun tunne. Asiakaspalvelun suosituimmiksi kanaviksi paljastui tutkimuksessa puhelin ja sähköposti. Kyseiset vaihtoehdot kattoivat lähes kaikki vastaukset. Uusimpana asiakaspalvelukanavana reaaliaikainen chat (verkkokeskustelu) asiakaspalvelijan kanssa jäi odotettua vähemmän tärkeäksi. Suomalaiset ovat aiempien tutkimusten mukaan eronneet muista Euroopan maista maksumetodien suhteen. Näin oli myös tämän tutkimuksen perusteella. Vastaajista yli puolet halusivat suorittaa maksun verkkopankkia käyttäen. Loput vaihtoehdot kuten luottokortti ja lasku saivat selvästi pienemmät osuudet. Useissa maissa luottokortin käyttö on huomattavasti Suomea yleisempää verkko-ostoksia maksettaessa. Tutkielmassani löytyi eroja pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella asuvien kuluttajien välillä. Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista verrata Pohjois- ja Etelä-Suomea, jotta voitaisiin selvittää kasvavatko erot. Toisena vertailuparina voisi tutkia verkkokauppoja paljon käyttäneiden ja kokemattomien käyttäjien mielipide-eroja.

11 10 Pia Järvinen Kulutuspeliä, yhteisöllisyyttä ja luottamusta Käyttäjien vuorovaikutus ja maineen rakentuminen verkkohuutokaupassa Johdanto Verkkokaupankäynti on muodostunut kuluttajille yhä tutummaksi verkkopalveluiden arkipäiväistyessä. Nykyään kuluttajat hoitavat pankkiasioita verkkopalveluissa, twiittaavat ja kommunikoivat facebookissa. Nykypäivänä myös kirpputorit ovat siirtyneet internetiin. Verkkoympäristö on nykyään yhä vuorovaikutteisempi ja se tarjoaa mahdollisuuksia tuoda sosiaalisuutta ja kuluttajien välistä kommunikaatiota myös verkkokaupankäyntiin. Perinteiset verkkokaupat eivät riitä tarjoamaan kuluttajille tarpeeksi elämyksiä. Verkkohuutokaupat tarjoavat kuluttajille perinteistä verkkokauppaa elämyksellisemmän ympäristön käydä kauppaa. Verkkohuutokaupat, joissa kuluttajat käyvät kauppaa keskenään, ovat suhteellisen tuore ilmiö. Kuluttajat käyvät verkkohuutokaupassa kauppaa kuten kirpputoreilla käytetyillä tavaroilla. Käytetyn tavaran kaupassa hinnat eivät ole kiinteitä vaan hinta määräytyy huutokaupan periaattein. Tutkimuskohde ja tutkimuksen toteutus Maisterin tutkielmassani tarkastelin kuluttajien välistä kaupankäyntiä verkkohuutokaupassa, jossa tutkimuskohteena oli käyttäjien välisen vuorovaikutuksen, luottamuksen ja maineenhallinnan rakentuminen palvelussa. Käytin tutkimuksessa laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen aineisto koostui 11 yksilöhaastattelusta. Analysoin aineistoa teemoittelemalla. Tarkastelin verkkohuutokauppoja kolmen teeman kautta. Teemoina olivat verkkohuutokauppa sosiaalisen median kirpputorina, verkkohuutokauppa kulutuspelialustana sekä luottamuksen muodostuminen verkkoympäristössä. Käytin tarkastelussa pelitutkimuksen teorioita (Callois 1961, Molesworth & Denegri-Knott 2008, Lehtonen 1999) sekä mainejärjestelmän keskustelua luottamuksesta (Resnick ja Zeckhauser 2002, Livingston 2005).

12 11 Verkkohuutokaupassa kaupankäynti vaatii kuluttajien aktiivista toimintaa. Kuluttajat luovat palvelun sisällön ja pitävät yllä sen toimintaa. Palveluntarjoaja tarjoaa puolestaan alustan, jossa kaupankäynti tapahtuu. Kuluttajat voidaankin nähdä kuluttaja-tuottajina toimessaan palvelussa sekä ostajina että myyjinä. Verkkohuutokaupat sosiaalisen median kirpputorina Verkkohuutokauppa on sosiaalisen median kirpputori, missä kuluttajat ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, tekemällä huutoja ja antamalla palautetta ostohistoriaan. Verkkohuutokaupasta puuttuu kasvokkainen vuorovaikutus. Tämä kasvokkaisen vuorovaikutuksen puuttuminen verkkokaupankäynnistä tuo etuja, mutta luo myös haasteita kaupankäyntiin. Verkkohuutokaupassa mahdollisten ongelmatilanteiden selvittäminen koettiin haasteelliseksi ja aikaa vieväksi. Palvelun luomat selkeät säännöt koettiin neuvottelua helpottavana tekijänä. Tutkimuksessa selvisi, että verkkohuutokaupassa myyminen ja ostaminen koettiin vaivalloisena ja aikaa vievänä. Tuotteet tulee hinnoitella ja valokuvata sekä tavaran toimittamiseen liittyvistä tekijöistä tulee erikseen sopia kauppakumppanin kanssa. Verkkohuutokaupan etuna kuluttajat kokevat sen hakuominaisuuden, jossa tavaroita voidaan etsiä hakusanan avulla. Verkkokaupasta on mahdollista etsiä tavaroita mihin vuorokauden aikaan tahansa ja missä vain (Raijas 2002). Tavaran kunnon arviointi on verkkohuutokaupassa haasteellista, sillä siellä käydään kauppaa käytetyllä tavaralla. Tavaran kuntoa kuluttajat arvioivat tavarasta otetun valokuvan sekä myyjän siitä antaman kuvailun perusteella. Kunnon arvioiminen ei ole täysin yksinkertaista, sillä ihmisillä voi olla erilaisia näkemyksiä tavaran kunnosta. Kuva ei välttämättä ole riittävä sillä, esimerkiksi valokuvan väritys saattaa vääristää todellisuutta. Erityisesti tavaran puhtauden ja vaatteen istuvuuden arviointi on haastavaa verkkoympäristössä. Tavaran arvoa käyttäjät arvioivat muiden tekemien huutojen avulla sekä tekemällä hinta- ja tuotevertailuja.

13 12 Kulutuspeliä Verkkohuutokauppa tarjoaa käyttäjilleen pelialustan, jossa kuluttajat voivat pelata kulutuspeliä tavaroilla. Palvelu korostaa pelinomaisia piirteitä, luoden voittajia ja häviäjiä (Molesworth & Denegri-Knott 2008). Palvelun pelinomaisuus tuo kaupankäyntiin mielihyvän tunnetta sekä jännitystä, mutta myös pettymyksiä. Verkkohuutokaupassa voidaan pelata ja leikkiä. Kuluttajat pelaavat roolipeliä luodessaan verkossa virtuaalisen identiteetin (Molesworth & Denegri-Knott). Kuluttajan identiteetti muodostuu verkossa aikaisemman ostohistorian ja hänen saaman palautteen kautta. Palvelun pelinomaisuus muodostuu palveluntarjoajan luomista säännöistä sekä käyttäjien välisestä kilpailusta. Leikinomaisuuteen kuuluu sääntöjen rikkominen, uusien löytöjen metsästäminen sekä sattumat. Uudet löydöt ja edullisten tarjousten metsästäminen tuovat mielihyvää. Kuluttajat tarvitsevat kaupassa käydessään taitoa (Lehtonen 1999). Verkkohuutokaupassa kuluttajien täytyy arvioida, mitä tavaroita kannattaa lähteä huutamaan sekä miten myytävissä olevan tavaran hinta kannattaa asettaa, jotta siitä saisi mahdollisimman paljon rahaa. Haastateltavat toivat esille oppineisuuden ja palvelun käyttötaidon merkitystä kaupankäynnissä. Käydessään kauppaa verkkohuutokaupassa kuluttajat taktikoivat. Taktikoimalla pyritään saamaan tavara mahdollisimman edullisesti eli tinkimään hinnasta. Haastateltavat jättivät huutojen tekemisen viimeisille minuuteille, jotta tavaran hinta ei nousisi liian korkeaksi. Huutojen tekeminen ja kaupankäynti voidaan myös kokea aikaa vievänä ja epävarmana. Pelaaminen on aina epävarmaa, sillä pelin lopputulosta ei voi etukäteen tietää (Calloisi 1961). Kaupankäyntiin verkkohuutokaupassa liittyykin olennaisena tekijänä kaupankäynnin epävarmuus. Kisaan lähtiessä ei voi ikinä olla varma, saako tavaraa itselleen.

14 13 Kilpailutilanteen muodostuessa käyttäjä joutuu tekemään päätöksen siitä, lähteäkö kisaan mukaan. Osa haastateltavista koki kisaan lähtemisen liian hermoja kiristävältä. Kisailu vaatii käyttäjältä odottelua, kärsivällisyyttä sekä aktiivista kilpailun etenemisen seuraamista. Muiden tekemät huudot voidaan kokea myös painostavina. Tällöin kuluttajat jättäytyivät kisasta kokonaan pois tai suosivat kiinteitä hintoja eli "osta heti" hintaa. Kuluttajat menevät verkkohuutokauppoihin säästämään. Edulliset hinnat huudon alussa luovat mielikuvan säästämisestä. Tavaran hinta saattaa kuitenkin nousta ennakoitua korkeammaksi, kun siihen lisätään muun muassa toimituskulut. Kilpailuun lähteminen ja kontrollin pettäminen saattaa johtaa siihen, että kuluttaja maksaa tavarasta ylihintaa. Verkkohuutokauppa on jatkuvasti muuttuva, sillä käyttäjät lisäävät sinne koko ajan uusia tavaroita. Ikinä ei voi tietää, mitä uutta tavaroita selatessa tulee vastaan. Verkkohuutokaupassa kuluttajat voivat kuten kirpputoreilla tehdä uusia löytöjä ja löytää harvinaisia keräilyharvinaisuuksia. Verkkohuutokaupassa kuluttajat muodostavat virtuaalisen yhteisön. Pelaaminen on yhteisöllistä toimintaa, sillä siellä kommunikoidaan muiden pelaajien kanssa ja toisten toiminta heijastuu myös muihin pelaajiin. Verkkohuutokaupalle on ominaista, että kuluttajat jakavat tietoa toisista käyttäjistä sekä mielenkiinnon kohteistaan. Siellä kuluttajat voivat löytää samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Verkkohuutokaupan yhteisöön on helppo ja nopea liittyä sekä erota. Yhteisöön kuulutaan verkkohuutokaupassa usein vain lyhyen aikaa ja sen ajan päästään hyötymään yhteisöllisyyden tuomista eduista. Mainejärjestelmä luottamuksen muodostajana Pelaaminen ei voi alkaa ilman luottamusta muodostumista kauppakumppaneiden välille. Verkkohuutokaupankäynnissä on olemassa riskejä. Kuluttaja voi joutua huijauksen kohteeksi. Riskinä on, että ostaja maksaa tavaran hinnan myyjälle etukäteen, kuitenkaan ikinä saamatta tavaraa. Riskinä on myös, että tai tavara ei välttämättä vastaa siitä annettuja kuvauksia. Riski on aina olemassa ja siksi luottamuksen muodostuminen kauppakumppaneiden välille korostuu.

15 14 Luottamus muodostuu verkkohuutokaupassa mainejärjestelmän avulla (Resnick ja Zeckhauser 2002, Livingston 2005). Maineen avulla voidaan ennustaa käyttäjien tulevaa käyttäytymistä. Se auttaa arvioimaan, kannattaako mahdollisen kauppakumppanin kanssa lähteä kaupankäyntiin. Käyttäjien maine muodostuu antamalla palautetta ostohistoriaan. Hyvän maineen kerääminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se vaikuttaa käyttäjien tuleviin myynteihin. Mainejärjestelmä perustuu käyttäjien väliseen vastavuoroisuuteen (Resnickin, Zeckhauserin, Friedmanin ja Ko Kuwabaran, 2000). Mainejärjestelmän toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja yhteisöä pitää yllä luottamus sekä yhteiset säännöt. Palautteen antamisella osoitetaan kiitollisuutta muille käyttäjille ja tuodaan esille yhteisöllisyyttä (Resnick ym. 2000). Hyvä käytös ja palautteenantojärjestelmän periaatteiden noudattaminen on luottamuksen muodostumisessa muiden käyttäjien sekä myös yksilön etu. Haastateltavat kokivat palautteen antamisen kuuluvan osana palvelun toimintaperiaatetta. Muille käyttäjille halutaan antaa palautetta, jotta sitä saisi vastavuoroisesti myös itse. Palautetta haluttiin antaa, sillä haastateltavat kertoivat itse ottavansa palautteet huomioon kauppakumppanin luotettavuutta arvioitaessa. Palautejärjestelmä antaa näin itsekkäitä syitä käyttäytyä rehellisesti. Tutkimuksessa selvisi, että käyttäjät luottavat mainejärjestelmään ja sitä pidetään riittävänä erityisesti silloin, kun kyse on edullisemmasta tavarasta. Riskinsietokyky on tällöin myös korkeampi. Arvokkaan tavaran kohdalla ainoastaan ostohistoria ei riitä, vaan silloin tarvitaan luottamuksen muodostamiseksi enemmän vaivannäköä. Kalliin tavaran kohdalla käyttäjät esimerkiksi tarkistivat tavaran kunnon paikan päällä tai selvittivät myyjän taustan tarkemmin. Luottamus verkkohuutokaupassa muodostuu käyttäjien kokemasta luottamuksesta mainejärjestelmän toimivuuteen, luottamuksesta palveluntarjoajaan sekä yleisestä luottamuksesta ihmisten hyvyyteen. Lähteet:

16 15 Callois, R Man, play and games. University of Illinois press. Urbana and Chicago. Lehtonen, T-K Rahan vallassa. Tutkijaliitto: Helsinki. Molesworth, M. & Denegri-Knott The playfulness of ebay and the implications for business as a game-maker. Journal of macromarketing. 28, Raijas, R Luottamus sähköisessä kaupassa teoksessa Uusitalo, L. Kuluttaja virtuaalimarkkinoilla. Edita: Helsinki, Resnick, P & Zeckhauser, R Trust among strangers in internet transactions: Empirical analysis of ebay`s reputation system. The economics of the internet and e- commerce 11, Resnick, P., Zeckhauser, R., Friedman, E & Kuwabara, K Reputation system. Communications of the acm. 43 (12)

17 16 Susanna Viitanen-Fält Onnistuminen on helppoa tutkimus internetin painonhallintapalvelujen lupauksista, mielikuvista ja onnistumiskertomuksista Johdanto Ylipaino lisääntyy jatkuvasti Suomessa ja muualla maailmassa. Ylipainon lisääntymiseen ovat vaikuttaneet muun muassa muuttuneet ruokailutavat, suurentuneet pakkaus- ja annoskoot, pikaruoat sekä ennen kaikkea vähentynyt liikunta. Nykypäivänä yhä useammat kulkevat työ- ja koulumatkansa autolla sekä istuvat illat television tai tietokoneen ääressä. Tietokoneen ääressä istumisen voi kuitenkin käyttää myös hyödyksi, sen avulla voi jopa laihtua ja hallita painoaan. Lukuisat painonhallintapalveluja tarjoavat yritykset pyrkivätkin saamaan tietokoneen ääressä istuvat kuluttajat käyttämään internetin kautta tarjoamiaan palveluja. Nykypäivän laihduttajat ovat siirtyneet internetiin pudottamaan painoaan pois. Mediakulttuurista on tullut kiinteä osa nykypäivän ihmisten arkea ja jokapäiväisiä toimintoja. Mediakulttuuri hallitsee vapaa-aikaa, muovaa näkemyksiä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Yhä useampi toiminto on siirtynyt tai siirtymässä verkkoon. Verkossa käydään yhä enemmän kauppaa, tehdään työtä ja vietetään vapaa-aikaa. Verkko on mahdollistanut myös uusien vuorovaikutuskeinojen kautta uudenlaisten yhteisöjen syntymisen. Erilaisten keskustelufoorumien välityksellä kuluttajat pystyvät muodostamaan verkossa omia yhteisöjään helposti muiden kanssa. Verkko mahdollistaa toimimisen nimimerkin välityksellä kasvottomana, jolloin arkaluonteisista asioista voi keskustella huoletta tuntemattomien kanssa. Länsimaisessa media- ja kulutuskulttuurissa vartalon muokkaaminen ja kunnossa pitäminen ovat nousseet entistä voimakkaammin yleisen mielenkiinnon kohteeksi. Tämän on huomannut myös kuntoilu- ja laihdutusbisnes, joka on kasvanut huomattavia summia pyörittäväksi teollisuudenalaksi. Tarjolla on lukuisia lupauksia, jotka pyrkivät täyttämään kapean vartalon haaveet ja vielä edulliseen hintaan. Erityisesti laihdutustuotteet ovat huijareiden suosikkeja ja monenlaiset ihmedieetit lupaavat

18 17 hoikkuutta vaivatta. Moni mainos lupaa nopeaa laihtumista, mutta harvoin pysyvällä tuloksella. Tutkimuskohde ja tutkimuksen toteutus Tarkastelen tutkimuksessani internetin painonhallintapalveluja. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti palveluiden antamat lupaukset ja suostuttelun keinot, joilla laihduttajia sekä painonhallinnasta kiinnostuneita houkutellaan palveluiden käyttäjiksi. Tarkastelen lisäksi asettavatko palvelut ehtoja palvelun käyttäjille eli onko käyttäjällä vastuuta omasta onnistumisestaan. Tutkin myös esiintyykö palveluiden sivustoilla olevissa onnistumiskertomuksissa mainintoja lupausten lunastamisesta sekä kuinka kertomusten kautta suostutellaan palveluiden nykyisiä ja tulevia käyttäjiä. Käytän tutkimuksessani laadullista tutkimusotetta. Keräsin toukokuussa 2011 tutkimusaineistoni yhdeksän eri internetin painonhallintapalvelun sivustoilta. Tutkimusaineistoni painonhallintapalveluista osa on ilmaisia, osa maksullisia. Tarkastelen tutkimuksessani myös maksullisuuden vaikutusta annettujen lupausten määrään. Tulostin painonhallintapalveluiden internetsivuilta kaiken tutkimukseni kannalta tärkeäksi katsotun tiedon lupausten, mielikuvien sekä käyttäjän vastuun osalta. Näitä tekijöitä olen tutkinut sisällönanalyysin sekä sisällönerittelyn avulla. Painonhallintapalveluiden käyttäjien kokemuksiin perustuvia onnistumiskertomuksia olen tarkastellut vasta elokuussa 2011, sillä ajatus kertomusten sisältämistä lupausten lunastamisista sekä suostuttelusta heräsi myöhemmin tutkimukseni aikana. Onnistumiskertomuksia olen tarkastellut erityisesti suostuttelevan viestinnän kautta. Aineiston analyysin tulkinnassa olen käyttänyt lupausten ja mielikuvien osalta myös mainontaan sekä mediakulttuuriin liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Annetut lupaukset Olen tarkastellut internetin painonhallintapalveluja mainonnan näkökulmasta. Painonhallintapalvelujen internetsivut ovat mainossivustoja, joiden tarkoituksena on herättää kiinnostusta, saada uusia rekisteröityneitä ja maksavia palvelun käyttäjiä sekä suostutella mahdollisesti ostamaan ohjelman mainostamaa tuotetta. Painonhallintapalvelujen antamista lupauksista suurin osa esiintyi maksullisten

19 18 palveluiden sivustoilla. Lupausten ja suostuttelun avulla palvelut pyrkivät luomaan positiivisia mielikuvia palveluiden ostopäätösten tekemiseksi. Aineistossa esiintyneet lupaukset liittyivät suurelta osin tutkimukseni kohteena olevien painonhallintaohjelmien ominaisuuksiin sekä ohjelmien tarjoamiin palveluihin. Palveluiden ominaisuuksiin liittyvät lupaukset lupasivat lähes kaikkien palveluiden sivuilla tehokkuutta, helppoutta sekä onnistumista. Painonhallintaohjelmien tarjoamiin erilaisiin palveluihin liittyviä lupauksia oli kuitenkin huomattavasti suurin osa kaikista aineistoni lupauksista. Tuen antamista luvattiin esimerkiksi kannustavan ilmapiirin, motivaatio-ohjeiden ja asiantuntija-avun kautta. Palveluiden sisältämiin erilaisiin työkaluihin liittyviä lupauksia esiintyi myös jonkin verran. Suurin osa palveluihin liittyvistä lupauksista oli kuitenkin lupauksia palveluiden tarjoamasta opastamisesta ja tiedosta. Palvelut lupasivat esimerkiksi opastamaan käyttäjää syömään oikein, muuttamaan käyttäytymismalleja sekä käyttämään henkistä valmennusta apuna pysyvässä painonhallinnassa. Tutkimuksessani esiintyneet lupaukset pysyivät kohtuudessa, eivätkä sortuneet ylilyönteihin. Lupausten voi katsoa olevan helposti lunastettavissa, kunhan käyttäjä sitoutuu noudattamaan palveluiden ohjeita. Lupauksissa korostuivat viestit elämäntapamuutosten tekemisestä tarkoituksena erottautua humpuukilaihdutusmainoksista ja pikadieeteistä. Lupausten antamisen ohella painonhallintapalvelut asettavat palveluittensa käytölle myös ehtoja. Palvelut korostavat mainonnassaan käyttäjien oman päätöksen ja tavoitteiden asettamisen tärkeyttä. Mikäli käyttäjä epäonnistuu, on käyttäjä joko laiminlyönyt ohjeiden noudattamisen tai asettanut aivan liian kovat ja epärealistiset tavoitteet itselleen. Palveluiden käyttäjän omalle vastuulle jää muun muassa ruokailutottumusten muuttaminen, terveellisten elämäntapojen omaksuminen, säännöllinen punnitseminen, tulosten kirjaaminen ja raportointi eli todellinen vastuu omasta onnistumisestaan. Onnistumiskertomukset suostuttelevana mainosviestinä Palvelujen käyttäjien kokemuksiin perustuvat onnistumiskertomukset ovat osa painonhallintapalveluiden mainontaa ja mainosviestintää. Painonhallintapalvelut pyrkivät kertomusten avulla suostuttelemaan ja herättämään kiinnostusta palvelua

20 19 kohtaan, luomaan positiivisen kuvan muutoksen onnistumisesta sekä luomaan mielikuvia menestyjistä ja onnistujista. Tarkastelin onnistumiskertomuksia tietoon perustuvien tekijöiden sekä emotionaalisiin eli tunteisiin vaikuttavien suostuttelun tekijöiden kautta. Onnistumiskertomukset suostuttelevat palvelun käyttäjän esittelyn ja esimerkkien avulla. Terveydellisiin tosiasioihin viittaamalla ja todellisen henkilön kertomana vetoava suostuttelu toimii eräänlaisena todisteluna onnistumisen positiivisista vaikutuksista. Onnistumiskertomuksissa korostuivat erityisesti syiden selvittämiset kilojen kertymisille. Kertomuksissa ilmoitettiin myös poikkeuksetta pudotettujen kilojen määrä tai vaatekoon pieneneminen. Kertomuksissa korostettiin erityisesti tuen ja tiedon saamista osana onnistumista sekä uusien elämäntapojen elinikäistä oppimista. Onnistumisen seurauksena ulkonäöllisten tekijöiden ja uusien, pienempien vaatteiden merkitystä tuotiin runsaasti esille. Onnistumiskertomusten kautta painonhallintapalveluiden antamat lupaukset tulivat lunastetuiksi. Lopuksi Nykypäivän laihduttajat ovat tiedonhaluisia. Kokeiltuaan kaikenlaiset ihmedieetit, laihduttamista lupaavat aineet ja välineet, ei heille kelpaa enää mikä tahansa kilojen pudottamiseksi ja painon pitämiseksi hallinnassa. Ihmedieeteistä on puhuttu mediassa paljon ja vastinetta rahoille haetaan sekä osataan myös vaatia. Laihduttajat kohtaavat kuitenkin edelleen monia haasteita sitkeästi markkinoille pyrkivien erilaisten laihdutushumpuukien luvatessa erinomaisia ja nopeita tuloksia. Mainokset myyvät tuotteita ja palveluja kuvien, suostuttelun, mainoslauseiden ja näiden rinnastamisen avulla. Internetin painonhallintapalvelut ovat mainossivustoja. Niiden tarkoituksena on mainostaa ja myydä palveluja uusille käyttäjille, mutta tarjota myös tietoa sekä erilaisia työkaluja laihduttamisesta ja painonhallinnasta kiinnostuneille. Mainonta on nykypäivänä yhä kiinteämmin osana mediaa tehden ihmisten arkisista merkityksistä entistä mediavälitteisempiä kuten esimerkiksi internetin painonhallintapalvelujen käyttäminen.

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen Q2 2015 Pohjoismaista verkkokauppaa 40,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden toisella neljänneksellä ESIPUHE Verkkokauppa kasvoi Pohjoismaissa

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Yhteenveto medialle 1 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu Kohderyhmä Näyte Tiedonkeruu Suomalaiset 15 4-vuotiaat Kohderyhmään kuuluvat vastaajat rekrytoitiin

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa

Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015. Näin teemme ostoksia verkossa Verkkokaupan trendit Pohjoismaissa 2015 Näin teemme ostoksia verkossa 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Helppous on helppoa vai onko? Raportti lyhyesti Faktaa Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja Verkkokaupan vahva asema

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus

Lasten fyysinen aktiivisuus Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa

Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa Millaisia vuorovaikutusstrategioita lapsilla on tilanteessa, kun joku toinen lapsi kiusaa? Miten ikä, sukupuoli ja lasten taidot vaikuttavat lapsen näkemykseen?

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila Luomu meillä ja muualla Jaakko Nuutila Kuka Jaakko Nuutila? Keittiömestari, lehtori, ETM Luomuliiton puheenjohtaja Väitöskirjantekijä Maanviljelijä Hotellinjohtaja Ison perheen isä Kuvat MTK Luennon sisältö

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Yksin ryhmässä - Aikaisemmat tutkimukset

Yksin ryhmässä - Aikaisemmat tutkimukset Yksin ryhmässä - Vetäytyvät lapset ja syrjäytyminen päiväkodissa Aikaisemmat tutkimukset Laine Kaarina ja Junttila Nina: Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä (2002) Ulkomaisia tutkimuksia: mm.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö

Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset - sitoutumaton kansalaisjärjestö Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Tutkimuksen alkuasetelmat

Tutkimuksen alkuasetelmat Tutkimuksen alkuasetelmat Ihan alussa yleensä epämääräinen kiinnnostus laajaan aiheeseen ( muoti, kulutus, nuoriso, luovuus, värit, sukupuoli )... Kiinnostusta kohdennetaan (pilotit, kirjallisuuden haravointi)

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa 30.11.16 saakka Mobiili mukaan syksyn kampanjoihin! Tarjous 1 Valitse mobiili verkosto/sanoma RON Valitse kampanjan näyttömäärä: Valitse kohdennukset

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot