Simo Sorri Minna Autio Eliisa Kylkilahti & Marko Lindroos. Kuluttaja muuttuvassa kulutusyhteiskunnassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Simo Sorri Minna Autio Eliisa Kylkilahti & Marko Lindroos. Kuluttaja muuttuvassa kulutusyhteiskunnassa"

Transkriptio

1 Simo Sorri Minna Autio Eliisa Kylkilahti & Marko Lindroos Kuluttaja muuttuvassa kulutusyhteiskunnassa Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 77 Helsinki 2014

2 1 Esipuhe: Kuluttaja muuttuvassa kulutusyhteiskunnassa Kuluttajat käyttävät yhä monipuolisempia tuotteita ja palveluja sekä luovat ja muovaavat uudenlaisia kulutustapoja. Yhteiskunnan kehittyessä myös kuluttajakuvat muuttuvat ja pirstaloituvat. Uudet kulutusmallit luovat myös uusia toimijuuden muotoja, kuten sosiaalisessa mediassa elävä kuluttaja (e-consumer). Virtuaalisessa maailmassa elävä ihminen voi kuluttaa aikaa, rahaa ja jopa ihmissuhteita netissä. Kuluttajaekonomian opinnäytetöistä koottu artikkelikokoelma luo katsauksen muuttuvan kulutusyhteiskunnan ilmiöihin, jossa kohteena ovat kuluttajien vapaa-aika, työnteko, sijoittaminen sekä kulutuspäätökset. Kokoelma jakautuu neljään osaan, jotka tarkastelevat internetissä kuluttamista, kulutusyhteiskunnan toimijoita, kuluttajien ajallisia ja taloudellisia resursseja sekä kulutusta ekologisuuden ja materian näkökulmasta. Artikkelikokoelma sisältää 16 artikkelia. Ensimmäisenä teemana on kuluttaminen internetissä. Yhdistävänä tekijänä on verkossa tapahtuvan kulutus sekä sen tutkiminen määrällisesti ja laadullisesti. Artikkelit käsittelevät Internet-kaupankäyntiä Suomessa, vuorovaikutuksen ja maineen rakentumista verkkohuutokaupassa sekä tutkimusta kuluttajien mielikuvista, onnistumisista ja lupauksien paikkansapitävyydestä verkon painonhallintapalveluissa. Toisena teemana on kuluttaja osana kulutusyhteiskuntaa. Aiheet liittyvät kulutuskasvatukseen, kuluttajakuvien muodostumiseen, mediakeskusteluun ja kuluttajapolitiikkaan. Artikkeleissa tarkastellaan päiväkotilasten kasvamista ja kasvattamista kulutusyhteiskunnan jäseniksi ja nuorten sosialisoitumista kulutusyhteiskunnan ihanteisiin ja normeihin. Ravintolapäivää puolestaan tarkastellaan kulutuskulttuurisena ilmiönä, joka koettelee yhteiskunnan rajoja. Mediayhteiskunnan rooli kuluttajan ohjailussa nousee keskiöön rasvataisteluksi kärjistyneen ilmiön tarkastelussa. Kolmannen osion tutkielmat pureutuvat ajan- ja rahankäyttöön. Lukija pääsee matkalle Thaimaahan katsomaan, miten ajan- ja rahankäyttö jäsentyvät lomalla. Tämän jälkeen tarkastellaan opiskelijoiden kokemuksia ajallisista ja rahallisista resursseista. Kolmas

3 2 artikkeli käsittelee osa-aikaisten ja perhekeskeisten naislääkärien ajankäyttöä sekä työeetosta. Osion päättää artikkeli, jossa perehdytään eettiseen sijoittamiseen piensijoittajien näkökulmasta. Neljännen osion aiheena on ekologisuus ja materia. Teemat keskittyvät vastuulliseen kuluttamiseen, ympäristön huomioon ottamiseen ja kulutuksen vähentämiseen. Artikkeleissa tarkastellaan ekotuotteiden merkityksiä kuluttajien arjessa, kuluttajien odotuksia sähköautoista, musiikkiäänitteiden kulutusprosessin radikaalia muutosta sekä kuluttajien suhtautumista ekologiseen asumiseen. Artikkelikokoelmassa kulutusyhteiskunnan muutoksesta piirtyy moninainen ja monitasoinen ilmiö, josta avautuu myös monia jatkotutkimusaiheita. Samalla tutkimusteemat osoittavat, miten moninaisten ilmiöiden parissa kuluttajaekonomian opiskelijat painivat tutkimustöissään. Syyskuussa 2014 Helsingissä, Simo Sorri, Minna Autio, Eliisa Kylkilahti & Marko Lindroos

4 3 Sisällysluettelo Osa 1: Kuluttaminen internetissä Pihla Yrttiaho Internet-kauppa Suomessa Kuluttajien odotuksia verkkoostamisesta Pia Järvinen Kulutuspeliä, yhteisöllisyyttä ja luottamusta Käyttäjien vuorovaikutus ja maineen rakentuminen verkkohuutokaupassa Susanna Viitanen-Fält Onnistuminen on helppoa Tutkimus internetin painonhallintapalvelujen lupauksista, mielikuvista ja onnistumiskertomuksista Osa 2: Kuluttaja osana kulutusyhteiskuntaa toimijuus Marjo Hakola Kuluttaja päiväkodissa Eliisa Kylkilahti Nuoret kulttuuristen ihanteiden kertojina Jaana Liiri Luvattomien ravintoloiden karnevaali Ravintolapäivä kaupunkilaisen kulutuskulttuurin ilmiönä Pasi Syrjäläinen Rasvataistelu mediassa Ravinnon rasvat ja julkinen keskustelu Helsingin Sanomissa 2010 ja 2011 Heini Rask Puhetta politiikasta Kuluttajapolitiikan intressi - ja valtakamppailua Euroopan parlamentin näyttämöillä

5 4 Osa 3: Aika, raha ja talous Sami Krause Rahoille vastinetta, hymyn kera Suomalaisturistien lomakokemuksia Thaimaasta Kimmo Ihantila Nuorten korkeakouluopiskelijoiden kulutusresurssit ja kulutus tasapainoilua välttämättömien ja ylellisten kulutuskohteiden välillä Jussi Hannola Naislääkäreiden osa-aikatyö ja perhekeskeisten ammattilaisten työeetos Tuuli Nieminen Siinä onkin hommaa, jos puhtaan eettistä toimintaamaapallolta haluaa löytää Piensijoittajien näkemyksiä eettisestä sijoittamisesta Osa 4:Ekologisuus ja materia kuluttajan arjessa Pinja Pesonen Ekotuotteet kuluttajan arjessa vastuullisuutta, puhtautta ja arjen luksusta Juhani Hutri Sähköauto tulee! Kuluttajien odotuksia sähköautoista Heikki Rautio Merkityksellisiä käyttöesineitä vai tarpeetonta materiaa? Musiikkiäänitteiden kulutusprosessin tarkastelua aktiivisen musiikin kuluttajan näkökulmasta Antti Lassila Kuluttajien suhtautuminen ekologiseen asumiseen materiaalitietous, asenteet ja toiminta

6 5 Pihla Yrttiaho Internet-kauppa Suomessa kuluttajien odotuksia verkko-ostamisesta Johdanto Internet ostoskanavana on kasvattanut suosiotaan verkkoyhteyksien nopean yleistymisen myötä. Suurin osa suomalaisista käyttää internetiä päivittäin työpaikoilla, kotona tai mobiililaitteiden välityksellä kodin ulkopuolella. Käyttäjien määrän kasvu on lähes pysähtynyt, sillä vuotiaista jo 96 prosenttia kuuluu tähän ryhmään. Hidasta kasvua on lähinnä iäkkäissä. Verkko-ostaminen tarkoittaa internetin välityksellä tapahtuvaa osto- tai tilaustapahtumaa. Maksu suoritetaan joko ostohetkellä tai jälkikäteen, ja tilaus toimitetaan asiakkaalle kotiin tai hän noutaa sen sovitusta paikasta. Verkko-ostamisen keskeisiin etuihin kuuluu juuri riippumattomuus fyysisestä sijainnista. Ostoksia voi suorittaa missä tahansa, kunhan käytössä on internet-yhteys. Tuotteita ja palveluita voi myös tilata ympärimaailmaa sijaitsevista internet-kaupoista. Suomessa tosin kotimaiset verkkokaupat ovat ulkomaisia suositumpia. Haasteina verkko-ostamisessa ovat erityisesti luottamuskysymykset. Ostaja ja myyjä eivät näe toisiaan, ja maksu suoritetaan usein ennen tuotteen saamista. Verkko-ostamisen osalta suomalaiset eivät kuulu Euroopan kärkimaihin. Internetostajien määrä oli vähäinen erityisesti vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen kasvu on nopeutunut. Vuonna 2006 yksi kolmasosa suomalaisista oli ostanut verkosta, kun vuoteen 2012 mennessä osuus oli noussut yli 70 prosenttiin. Lisäksi myös internetostojen tiheys on kasvanut viime vuosien aikana nopeasti. Kuluttajaverkkokaupan arvo oli vuoteen 2012 tultaessa yli viisi miljardia. Tällä hetkellä suuntaus näyttää positiiviselta. Suomessa verkko-ostaminen on kaupungeissa suositumpaa kuin maaseudulla. Miesten ja naisten välillä eroa ostamisen useudessa ei juuri ole. Miehet kuitenkin suorittavat naisia enemmän ostoja ulkomaisista verkkokaupoista, kun taas naiset suosivat kotimaisia internet-kauppoja. Suosituimpia tuotteita ovat liikenteeseen liittyvät tuotteet

7 6 (ajoneuvot), kulutuselektroniikka, vaatteet ja harrastus tuotteet. Tämän tutkielman keskiössä ovat kulutuselektroniikka tuotteet. Palveluista suosituimpia ovat matkailuun liittyvät tilaukset kuten majoituspalvelut ja lennot sekä pääsyliput tapahtumiin. Tutkielmassa kulutuselektroniikkatuotteisiin laskettiin kuuluvaksi kaikenlaiset elektroniikkalaitteet, joita yksityiset kuluttajat (B2C) hankkivat. Näitä ovat esimerkiksi puhelimet ja niiden lisäosat, tietokoneet ja kodinkoneet. Kulutuselektroniikka on yksi verkko-ostamisen nopeimmin kasvavista tuoteryhmistä Suomessa. Ostajien määrä on kasvanut vuoden prosentista 18 prosenttiin vuoteen 2012 mennessä. Lisäksi tuotteiden kallistuminen näkyy tilastoissa kulutuksen arvon lisääntymisenä. Suosituimmat tuotteet kuten älypuhelimet ovat kallistuneet uusien ominaisuuksien myötä viime vuosina. Kulutuselektroniikkaa ostaa yleisemmin miehet kuin naiset. Elektroniikkatuotteet sopivat hyvin verkossa myytäviksi, sillä niitä ei tarvitse kokeilla samalla tavoin kuten esimerkiksi vaatteita. Tutkimuksen aihe ja menetelmät Tutkimuksessani tarkastelen suomalaisten kuluttajien odotuksia elektroniikkatuotteiden verkkokaupassa. Tavoitteena oli selvittää mitkä internet-ostamisen osa-alueet nousevat esiin niiden tärkeyttä kysyttäessä. Osa-alueet voivat siis erottua aineistosta sekä kuluttajille tärkeinä, että ei tärkeinä. Lisäksi kiinnostuksen kohteena olivat myös toimitusta, maksamista ja asiakaspalvelua koskevat odotukset. Tutkimusongelmaa lähestyin määrällisellä tutkimusotteella ja se toteutettiin lomakekyselynä. Lomakekyselyn ensimmäinen osa muodostui Likert-asteikollisista kysymyksistä. Tämänlaista asteikkoa käytetään usein mittaamaan asenteita, jolloin vastaaja arvioi omia arvostuksiaan. Vastaajan tuli määritellä kysymykset viiden vastausvaihtoehdon välillä erittäin tärkeästä ei ollenkaan tärkeään. Toisessa osassa kyselyä keskityttiin selvittämään, millä metodilla kuluttajat haluaisivat verkkoostoksensa maksaa ja noutaa, kuinka nopeasti lähetyksen odotetaan saapuvat sekä mikä olisi toivottu asiakaspalvelukanava.

8 7 Tutkimusaineistoa tulkitsin pääkomponenttianalyysiä, varianssianalyysiä ja t-testejä käyttäen. Ensimmäistä osiota varten kysymykset oli luotu käyttäen aiemmasta tutkimuksesta löydettyjä kategorioita. Analyysivaiheessa tarkasteltiin löytyikö aiemmin esitetyt kategoriat kyseisestä aineistosta. Lisäksi halusin tutkia onko vastauksissa eroja naisten ja miesten sekä pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella asuvien välillä. Vastaajia tutkimuksessa oli 103 kappaletta ja he olivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Kotkan alueelta. Tutkimukseen etsittiin yli 16-vuotiata henkilöitä verkkoostokokemuksista riippumatta. Mielenkiintoiseksi koin myös niiden vastaajien löytämisen, jotka eivät vielä olleet tehneet ostoksia internetissä. Näin ollen tutkimuksen näyte oli laaja. Työssä ei pyritty yleistykseen. Tutkimuksen näyte siis kuvaa vain kyselyyn osallistujien näkemyksiä, ei kaikkien suomalaisten keskiarvoa. Koska tutkimuksen tavoite oli kuvata internet-ostamista ilmiö tasolla, yleistettävän otoksen kerääminen ei ollut olennaista tutkimuksen uskottavuuden kannalta. Verkko-ostamisen osa-alueet Aineiston perusteella kuluttajille verkkokaupan osa-alueita olivat: yksityisyyden kontrolli, toimitus, mobiili ostaminen, kokonaishinta, muotoilu ja navigointi sekä suomenkielinen palvelu. Komponentit noudattelivat pääosin alkuperäisiä kirjallisuuden perusteella valittuja tekijöitä. Uutena tekijänä tutkimuksessa selvisi suomenkielinen palvelu. Kuluttajille tärkeää oli esimerkiksi saada suomenkielistä asiakaspalvelua ja teknistä tukea. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville suomenkieli näyttäytyi tärkeämpänä kuin pääkaupunkiseudun asukkaille. Yhteistä aiemmille tutkimuksille olivat erityisesti yksityisyyteen ja muotoiluun liittyvät seikat. Verkko-ostoksia tehdessä kuluttajan tulee luovuttaa henkilötietojaan palvelun tarjoajalle ja usein jopa rekisteröitymään käyttäjäksi. Suomalaiset ovat perinteisesti olleet haluttomia luovuttamaan tietojaan. Myös tässä tutkimuksessa yksityisyyden kontrolloiminen oli vastaajille olennaista. Yksityisyyden kontrolli oli tärkeämpää vanhemmille ikäryhmille. Eritoten yli 55-vuotiaat kokivat sen erittäin tärkeäksi. Naiset kokivat yksityisyyden olennaisemmaksi kuin miehet.

9 8 Vastaajille ei ollut tärkeää pelkästään edulliset hinnat, vaan hintojen selkeä esittäminen. Hinnan esittäminen kuljetuskustannukset mukaan lukien sai painoarvoa. Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että kuluttajat kokevat saavansa tuotteita ja palveluita verkosta perinteisiä kauppoja edullisemmin. Lisäksi verkko-ostamisen eduksi on koettu suuremman valikoiman saavuttaminen nopeammin ja kätevämmin. Hieman odotusten vastaisesti mobiili ostamista ei tässä tutkimuksessa koettu tärkeäksi. Verkko-ostosten tekeminen älypuhelimilla tai tablet-laitteilla sai keskiarvokseen alle neutraalin. Naisille keskiarvo mobiili ostamisen kategoriassa oli miehiä korkeampi. Tulevaisuudessa tätä kategoriaa olisi mielenkiintoista tutkia uudelleen, sillä mobiililaitteiden suosio jatkaa kasvuaan. Tässä tutkimuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, etteivät suositut palvelut kuten musiikki- ja elokuvatallenteet kuuluneet tutkimuksen rajaukseen. Perinteisen ja verkko-ostamisen yksi olennaisimmista eroista on tuotteiden toimitus. Tilauksen toimitusnopeus ja -paikat vaihtelevat eri yritysten välillä. Haasteina on koettu toimituksen nopeus ja virhetilanteissa menettely. Tässä tutkimuksessa kuljetus koettiin tärkeäksi verkko-ostamisen komponentiksi. Yli 55-vuotiaille kuljetus oli tärkeämpää kuin vuotiaille. Naiset ja miehet olivat samaa mieltä kuljetuksen tärkeydestä. Eroa ei myöskään ollut pääkaupunkiseutulaisten ja ulkopaikkakuntalaisten välillä. Selkeästi suosituin noutopaikka vastaajille oli posti. Yli 60 prosenttia valitsi tämän vaihtoehdon, jonka jälkeen tuli kotiinkuljetuksen mahdollisuus (25%). Toimituksen odotetaan saapuvan noin viikon sisällä tilauksesta. Internet-kaupan ensivaikutelma syntyy heti sivulle siirryttäessä. Kuluttajalle tulisi tarjota tarpeeksi informaatiota ja esitellä tuotteita kuvien ja kuvausten avulla. Haasteena on määritellä, kuinka paljon informaatiota on tarpeeksi mutta ei liikaa kuluttajan tarpeisiin. Kyselyssä muotoilu ja navigointi kategoria sisälsi kysymyksiä verkkosivujen käytön helppoudesta ja ostoskokemuksesta. Kummallekin sukupuolelle muotoilu ja navigointi oli tärkeä verkko-ostamisen komponentti. Naiset kokivat nämä puolet verkko-ostamisessa miehiä tärkeämmiksi. Eritoten verkossa tapahtuvan myynnin vaikeutena on luoda kuluttajalle nautinnollinen ostokokemus. Perinteisen shoppailun tutkimuksissa erityisesti kaupoissa kuljeskelu ja tuotteiden koskettelu on todettu olevan osa kokemusta. Verkossa tarjotaan nykyään esimerkiksi virtuaalisia

10 9 sovitusmahdollisuuksia, kuvia ja videoita, jotta saavutettaisiin samankaltainen shoppailun tunne. Asiakaspalvelun suosituimmiksi kanaviksi paljastui tutkimuksessa puhelin ja sähköposti. Kyseiset vaihtoehdot kattoivat lähes kaikki vastaukset. Uusimpana asiakaspalvelukanavana reaaliaikainen chat (verkkokeskustelu) asiakaspalvelijan kanssa jäi odotettua vähemmän tärkeäksi. Suomalaiset ovat aiempien tutkimusten mukaan eronneet muista Euroopan maista maksumetodien suhteen. Näin oli myös tämän tutkimuksen perusteella. Vastaajista yli puolet halusivat suorittaa maksun verkkopankkia käyttäen. Loput vaihtoehdot kuten luottokortti ja lasku saivat selvästi pienemmät osuudet. Useissa maissa luottokortin käyttö on huomattavasti Suomea yleisempää verkko-ostoksia maksettaessa. Tutkielmassani löytyi eroja pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella asuvien kuluttajien välillä. Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista verrata Pohjois- ja Etelä-Suomea, jotta voitaisiin selvittää kasvavatko erot. Toisena vertailuparina voisi tutkia verkkokauppoja paljon käyttäneiden ja kokemattomien käyttäjien mielipide-eroja.

11 10 Pia Järvinen Kulutuspeliä, yhteisöllisyyttä ja luottamusta Käyttäjien vuorovaikutus ja maineen rakentuminen verkkohuutokaupassa Johdanto Verkkokaupankäynti on muodostunut kuluttajille yhä tutummaksi verkkopalveluiden arkipäiväistyessä. Nykyään kuluttajat hoitavat pankkiasioita verkkopalveluissa, twiittaavat ja kommunikoivat facebookissa. Nykypäivänä myös kirpputorit ovat siirtyneet internetiin. Verkkoympäristö on nykyään yhä vuorovaikutteisempi ja se tarjoaa mahdollisuuksia tuoda sosiaalisuutta ja kuluttajien välistä kommunikaatiota myös verkkokaupankäyntiin. Perinteiset verkkokaupat eivät riitä tarjoamaan kuluttajille tarpeeksi elämyksiä. Verkkohuutokaupat tarjoavat kuluttajille perinteistä verkkokauppaa elämyksellisemmän ympäristön käydä kauppaa. Verkkohuutokaupat, joissa kuluttajat käyvät kauppaa keskenään, ovat suhteellisen tuore ilmiö. Kuluttajat käyvät verkkohuutokaupassa kauppaa kuten kirpputoreilla käytetyillä tavaroilla. Käytetyn tavaran kaupassa hinnat eivät ole kiinteitä vaan hinta määräytyy huutokaupan periaattein. Tutkimuskohde ja tutkimuksen toteutus Maisterin tutkielmassani tarkastelin kuluttajien välistä kaupankäyntiä verkkohuutokaupassa, jossa tutkimuskohteena oli käyttäjien välisen vuorovaikutuksen, luottamuksen ja maineenhallinnan rakentuminen palvelussa. Käytin tutkimuksessa laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen aineisto koostui 11 yksilöhaastattelusta. Analysoin aineistoa teemoittelemalla. Tarkastelin verkkohuutokauppoja kolmen teeman kautta. Teemoina olivat verkkohuutokauppa sosiaalisen median kirpputorina, verkkohuutokauppa kulutuspelialustana sekä luottamuksen muodostuminen verkkoympäristössä. Käytin tarkastelussa pelitutkimuksen teorioita (Callois 1961, Molesworth & Denegri-Knott 2008, Lehtonen 1999) sekä mainejärjestelmän keskustelua luottamuksesta (Resnick ja Zeckhauser 2002, Livingston 2005).

12 11 Verkkohuutokaupassa kaupankäynti vaatii kuluttajien aktiivista toimintaa. Kuluttajat luovat palvelun sisällön ja pitävät yllä sen toimintaa. Palveluntarjoaja tarjoaa puolestaan alustan, jossa kaupankäynti tapahtuu. Kuluttajat voidaankin nähdä kuluttaja-tuottajina toimessaan palvelussa sekä ostajina että myyjinä. Verkkohuutokaupat sosiaalisen median kirpputorina Verkkohuutokauppa on sosiaalisen median kirpputori, missä kuluttajat ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, tekemällä huutoja ja antamalla palautetta ostohistoriaan. Verkkohuutokaupasta puuttuu kasvokkainen vuorovaikutus. Tämä kasvokkaisen vuorovaikutuksen puuttuminen verkkokaupankäynnistä tuo etuja, mutta luo myös haasteita kaupankäyntiin. Verkkohuutokaupassa mahdollisten ongelmatilanteiden selvittäminen koettiin haasteelliseksi ja aikaa vieväksi. Palvelun luomat selkeät säännöt koettiin neuvottelua helpottavana tekijänä. Tutkimuksessa selvisi, että verkkohuutokaupassa myyminen ja ostaminen koettiin vaivalloisena ja aikaa vievänä. Tuotteet tulee hinnoitella ja valokuvata sekä tavaran toimittamiseen liittyvistä tekijöistä tulee erikseen sopia kauppakumppanin kanssa. Verkkohuutokaupan etuna kuluttajat kokevat sen hakuominaisuuden, jossa tavaroita voidaan etsiä hakusanan avulla. Verkkokaupasta on mahdollista etsiä tavaroita mihin vuorokauden aikaan tahansa ja missä vain (Raijas 2002). Tavaran kunnon arviointi on verkkohuutokaupassa haasteellista, sillä siellä käydään kauppaa käytetyllä tavaralla. Tavaran kuntoa kuluttajat arvioivat tavarasta otetun valokuvan sekä myyjän siitä antaman kuvailun perusteella. Kunnon arvioiminen ei ole täysin yksinkertaista, sillä ihmisillä voi olla erilaisia näkemyksiä tavaran kunnosta. Kuva ei välttämättä ole riittävä sillä, esimerkiksi valokuvan väritys saattaa vääristää todellisuutta. Erityisesti tavaran puhtauden ja vaatteen istuvuuden arviointi on haastavaa verkkoympäristössä. Tavaran arvoa käyttäjät arvioivat muiden tekemien huutojen avulla sekä tekemällä hinta- ja tuotevertailuja.

13 12 Kulutuspeliä Verkkohuutokauppa tarjoaa käyttäjilleen pelialustan, jossa kuluttajat voivat pelata kulutuspeliä tavaroilla. Palvelu korostaa pelinomaisia piirteitä, luoden voittajia ja häviäjiä (Molesworth & Denegri-Knott 2008). Palvelun pelinomaisuus tuo kaupankäyntiin mielihyvän tunnetta sekä jännitystä, mutta myös pettymyksiä. Verkkohuutokaupassa voidaan pelata ja leikkiä. Kuluttajat pelaavat roolipeliä luodessaan verkossa virtuaalisen identiteetin (Molesworth & Denegri-Knott). Kuluttajan identiteetti muodostuu verkossa aikaisemman ostohistorian ja hänen saaman palautteen kautta. Palvelun pelinomaisuus muodostuu palveluntarjoajan luomista säännöistä sekä käyttäjien välisestä kilpailusta. Leikinomaisuuteen kuuluu sääntöjen rikkominen, uusien löytöjen metsästäminen sekä sattumat. Uudet löydöt ja edullisten tarjousten metsästäminen tuovat mielihyvää. Kuluttajat tarvitsevat kaupassa käydessään taitoa (Lehtonen 1999). Verkkohuutokaupassa kuluttajien täytyy arvioida, mitä tavaroita kannattaa lähteä huutamaan sekä miten myytävissä olevan tavaran hinta kannattaa asettaa, jotta siitä saisi mahdollisimman paljon rahaa. Haastateltavat toivat esille oppineisuuden ja palvelun käyttötaidon merkitystä kaupankäynnissä. Käydessään kauppaa verkkohuutokaupassa kuluttajat taktikoivat. Taktikoimalla pyritään saamaan tavara mahdollisimman edullisesti eli tinkimään hinnasta. Haastateltavat jättivät huutojen tekemisen viimeisille minuuteille, jotta tavaran hinta ei nousisi liian korkeaksi. Huutojen tekeminen ja kaupankäynti voidaan myös kokea aikaa vievänä ja epävarmana. Pelaaminen on aina epävarmaa, sillä pelin lopputulosta ei voi etukäteen tietää (Calloisi 1961). Kaupankäyntiin verkkohuutokaupassa liittyykin olennaisena tekijänä kaupankäynnin epävarmuus. Kisaan lähtiessä ei voi ikinä olla varma, saako tavaraa itselleen.

14 13 Kilpailutilanteen muodostuessa käyttäjä joutuu tekemään päätöksen siitä, lähteäkö kisaan mukaan. Osa haastateltavista koki kisaan lähtemisen liian hermoja kiristävältä. Kisailu vaatii käyttäjältä odottelua, kärsivällisyyttä sekä aktiivista kilpailun etenemisen seuraamista. Muiden tekemät huudot voidaan kokea myös painostavina. Tällöin kuluttajat jättäytyivät kisasta kokonaan pois tai suosivat kiinteitä hintoja eli "osta heti" hintaa. Kuluttajat menevät verkkohuutokauppoihin säästämään. Edulliset hinnat huudon alussa luovat mielikuvan säästämisestä. Tavaran hinta saattaa kuitenkin nousta ennakoitua korkeammaksi, kun siihen lisätään muun muassa toimituskulut. Kilpailuun lähteminen ja kontrollin pettäminen saattaa johtaa siihen, että kuluttaja maksaa tavarasta ylihintaa. Verkkohuutokauppa on jatkuvasti muuttuva, sillä käyttäjät lisäävät sinne koko ajan uusia tavaroita. Ikinä ei voi tietää, mitä uutta tavaroita selatessa tulee vastaan. Verkkohuutokaupassa kuluttajat voivat kuten kirpputoreilla tehdä uusia löytöjä ja löytää harvinaisia keräilyharvinaisuuksia. Verkkohuutokaupassa kuluttajat muodostavat virtuaalisen yhteisön. Pelaaminen on yhteisöllistä toimintaa, sillä siellä kommunikoidaan muiden pelaajien kanssa ja toisten toiminta heijastuu myös muihin pelaajiin. Verkkohuutokaupalle on ominaista, että kuluttajat jakavat tietoa toisista käyttäjistä sekä mielenkiinnon kohteistaan. Siellä kuluttajat voivat löytää samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Verkkohuutokaupan yhteisöön on helppo ja nopea liittyä sekä erota. Yhteisöön kuulutaan verkkohuutokaupassa usein vain lyhyen aikaa ja sen ajan päästään hyötymään yhteisöllisyyden tuomista eduista. Mainejärjestelmä luottamuksen muodostajana Pelaaminen ei voi alkaa ilman luottamusta muodostumista kauppakumppaneiden välille. Verkkohuutokaupankäynnissä on olemassa riskejä. Kuluttaja voi joutua huijauksen kohteeksi. Riskinä on, että ostaja maksaa tavaran hinnan myyjälle etukäteen, kuitenkaan ikinä saamatta tavaraa. Riskinä on myös, että tai tavara ei välttämättä vastaa siitä annettuja kuvauksia. Riski on aina olemassa ja siksi luottamuksen muodostuminen kauppakumppaneiden välille korostuu.

15 14 Luottamus muodostuu verkkohuutokaupassa mainejärjestelmän avulla (Resnick ja Zeckhauser 2002, Livingston 2005). Maineen avulla voidaan ennustaa käyttäjien tulevaa käyttäytymistä. Se auttaa arvioimaan, kannattaako mahdollisen kauppakumppanin kanssa lähteä kaupankäyntiin. Käyttäjien maine muodostuu antamalla palautetta ostohistoriaan. Hyvän maineen kerääminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se vaikuttaa käyttäjien tuleviin myynteihin. Mainejärjestelmä perustuu käyttäjien väliseen vastavuoroisuuteen (Resnickin, Zeckhauserin, Friedmanin ja Ko Kuwabaran, 2000). Mainejärjestelmän toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja yhteisöä pitää yllä luottamus sekä yhteiset säännöt. Palautteen antamisella osoitetaan kiitollisuutta muille käyttäjille ja tuodaan esille yhteisöllisyyttä (Resnick ym. 2000). Hyvä käytös ja palautteenantojärjestelmän periaatteiden noudattaminen on luottamuksen muodostumisessa muiden käyttäjien sekä myös yksilön etu. Haastateltavat kokivat palautteen antamisen kuuluvan osana palvelun toimintaperiaatetta. Muille käyttäjille halutaan antaa palautetta, jotta sitä saisi vastavuoroisesti myös itse. Palautetta haluttiin antaa, sillä haastateltavat kertoivat itse ottavansa palautteet huomioon kauppakumppanin luotettavuutta arvioitaessa. Palautejärjestelmä antaa näin itsekkäitä syitä käyttäytyä rehellisesti. Tutkimuksessa selvisi, että käyttäjät luottavat mainejärjestelmään ja sitä pidetään riittävänä erityisesti silloin, kun kyse on edullisemmasta tavarasta. Riskinsietokyky on tällöin myös korkeampi. Arvokkaan tavaran kohdalla ainoastaan ostohistoria ei riitä, vaan silloin tarvitaan luottamuksen muodostamiseksi enemmän vaivannäköä. Kalliin tavaran kohdalla käyttäjät esimerkiksi tarkistivat tavaran kunnon paikan päällä tai selvittivät myyjän taustan tarkemmin. Luottamus verkkohuutokaupassa muodostuu käyttäjien kokemasta luottamuksesta mainejärjestelmän toimivuuteen, luottamuksesta palveluntarjoajaan sekä yleisestä luottamuksesta ihmisten hyvyyteen. Lähteet:

16 15 Callois, R Man, play and games. University of Illinois press. Urbana and Chicago. Lehtonen, T-K Rahan vallassa. Tutkijaliitto: Helsinki. Molesworth, M. & Denegri-Knott The playfulness of ebay and the implications for business as a game-maker. Journal of macromarketing. 28, Raijas, R Luottamus sähköisessä kaupassa teoksessa Uusitalo, L. Kuluttaja virtuaalimarkkinoilla. Edita: Helsinki, Resnick, P & Zeckhauser, R Trust among strangers in internet transactions: Empirical analysis of ebay`s reputation system. The economics of the internet and e- commerce 11, Resnick, P., Zeckhauser, R., Friedman, E & Kuwabara, K Reputation system. Communications of the acm. 43 (12)

17 16 Susanna Viitanen-Fält Onnistuminen on helppoa tutkimus internetin painonhallintapalvelujen lupauksista, mielikuvista ja onnistumiskertomuksista Johdanto Ylipaino lisääntyy jatkuvasti Suomessa ja muualla maailmassa. Ylipainon lisääntymiseen ovat vaikuttaneet muun muassa muuttuneet ruokailutavat, suurentuneet pakkaus- ja annoskoot, pikaruoat sekä ennen kaikkea vähentynyt liikunta. Nykypäivänä yhä useammat kulkevat työ- ja koulumatkansa autolla sekä istuvat illat television tai tietokoneen ääressä. Tietokoneen ääressä istumisen voi kuitenkin käyttää myös hyödyksi, sen avulla voi jopa laihtua ja hallita painoaan. Lukuisat painonhallintapalveluja tarjoavat yritykset pyrkivätkin saamaan tietokoneen ääressä istuvat kuluttajat käyttämään internetin kautta tarjoamiaan palveluja. Nykypäivän laihduttajat ovat siirtyneet internetiin pudottamaan painoaan pois. Mediakulttuurista on tullut kiinteä osa nykypäivän ihmisten arkea ja jokapäiväisiä toimintoja. Mediakulttuuri hallitsee vapaa-aikaa, muovaa näkemyksiä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Yhä useampi toiminto on siirtynyt tai siirtymässä verkkoon. Verkossa käydään yhä enemmän kauppaa, tehdään työtä ja vietetään vapaa-aikaa. Verkko on mahdollistanut myös uusien vuorovaikutuskeinojen kautta uudenlaisten yhteisöjen syntymisen. Erilaisten keskustelufoorumien välityksellä kuluttajat pystyvät muodostamaan verkossa omia yhteisöjään helposti muiden kanssa. Verkko mahdollistaa toimimisen nimimerkin välityksellä kasvottomana, jolloin arkaluonteisista asioista voi keskustella huoletta tuntemattomien kanssa. Länsimaisessa media- ja kulutuskulttuurissa vartalon muokkaaminen ja kunnossa pitäminen ovat nousseet entistä voimakkaammin yleisen mielenkiinnon kohteeksi. Tämän on huomannut myös kuntoilu- ja laihdutusbisnes, joka on kasvanut huomattavia summia pyörittäväksi teollisuudenalaksi. Tarjolla on lukuisia lupauksia, jotka pyrkivät täyttämään kapean vartalon haaveet ja vielä edulliseen hintaan. Erityisesti laihdutustuotteet ovat huijareiden suosikkeja ja monenlaiset ihmedieetit lupaavat

18 17 hoikkuutta vaivatta. Moni mainos lupaa nopeaa laihtumista, mutta harvoin pysyvällä tuloksella. Tutkimuskohde ja tutkimuksen toteutus Tarkastelen tutkimuksessani internetin painonhallintapalveluja. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti palveluiden antamat lupaukset ja suostuttelun keinot, joilla laihduttajia sekä painonhallinnasta kiinnostuneita houkutellaan palveluiden käyttäjiksi. Tarkastelen lisäksi asettavatko palvelut ehtoja palvelun käyttäjille eli onko käyttäjällä vastuuta omasta onnistumisestaan. Tutkin myös esiintyykö palveluiden sivustoilla olevissa onnistumiskertomuksissa mainintoja lupausten lunastamisesta sekä kuinka kertomusten kautta suostutellaan palveluiden nykyisiä ja tulevia käyttäjiä. Käytän tutkimuksessani laadullista tutkimusotetta. Keräsin toukokuussa 2011 tutkimusaineistoni yhdeksän eri internetin painonhallintapalvelun sivustoilta. Tutkimusaineistoni painonhallintapalveluista osa on ilmaisia, osa maksullisia. Tarkastelen tutkimuksessani myös maksullisuuden vaikutusta annettujen lupausten määrään. Tulostin painonhallintapalveluiden internetsivuilta kaiken tutkimukseni kannalta tärkeäksi katsotun tiedon lupausten, mielikuvien sekä käyttäjän vastuun osalta. Näitä tekijöitä olen tutkinut sisällönanalyysin sekä sisällönerittelyn avulla. Painonhallintapalveluiden käyttäjien kokemuksiin perustuvia onnistumiskertomuksia olen tarkastellut vasta elokuussa 2011, sillä ajatus kertomusten sisältämistä lupausten lunastamisista sekä suostuttelusta heräsi myöhemmin tutkimukseni aikana. Onnistumiskertomuksia olen tarkastellut erityisesti suostuttelevan viestinnän kautta. Aineiston analyysin tulkinnassa olen käyttänyt lupausten ja mielikuvien osalta myös mainontaan sekä mediakulttuuriin liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Annetut lupaukset Olen tarkastellut internetin painonhallintapalveluja mainonnan näkökulmasta. Painonhallintapalvelujen internetsivut ovat mainossivustoja, joiden tarkoituksena on herättää kiinnostusta, saada uusia rekisteröityneitä ja maksavia palvelun käyttäjiä sekä suostutella mahdollisesti ostamaan ohjelman mainostamaa tuotetta. Painonhallintapalvelujen antamista lupauksista suurin osa esiintyi maksullisten

19 18 palveluiden sivustoilla. Lupausten ja suostuttelun avulla palvelut pyrkivät luomaan positiivisia mielikuvia palveluiden ostopäätösten tekemiseksi. Aineistossa esiintyneet lupaukset liittyivät suurelta osin tutkimukseni kohteena olevien painonhallintaohjelmien ominaisuuksiin sekä ohjelmien tarjoamiin palveluihin. Palveluiden ominaisuuksiin liittyvät lupaukset lupasivat lähes kaikkien palveluiden sivuilla tehokkuutta, helppoutta sekä onnistumista. Painonhallintaohjelmien tarjoamiin erilaisiin palveluihin liittyviä lupauksia oli kuitenkin huomattavasti suurin osa kaikista aineistoni lupauksista. Tuen antamista luvattiin esimerkiksi kannustavan ilmapiirin, motivaatio-ohjeiden ja asiantuntija-avun kautta. Palveluiden sisältämiin erilaisiin työkaluihin liittyviä lupauksia esiintyi myös jonkin verran. Suurin osa palveluihin liittyvistä lupauksista oli kuitenkin lupauksia palveluiden tarjoamasta opastamisesta ja tiedosta. Palvelut lupasivat esimerkiksi opastamaan käyttäjää syömään oikein, muuttamaan käyttäytymismalleja sekä käyttämään henkistä valmennusta apuna pysyvässä painonhallinnassa. Tutkimuksessani esiintyneet lupaukset pysyivät kohtuudessa, eivätkä sortuneet ylilyönteihin. Lupausten voi katsoa olevan helposti lunastettavissa, kunhan käyttäjä sitoutuu noudattamaan palveluiden ohjeita. Lupauksissa korostuivat viestit elämäntapamuutosten tekemisestä tarkoituksena erottautua humpuukilaihdutusmainoksista ja pikadieeteistä. Lupausten antamisen ohella painonhallintapalvelut asettavat palveluittensa käytölle myös ehtoja. Palvelut korostavat mainonnassaan käyttäjien oman päätöksen ja tavoitteiden asettamisen tärkeyttä. Mikäli käyttäjä epäonnistuu, on käyttäjä joko laiminlyönyt ohjeiden noudattamisen tai asettanut aivan liian kovat ja epärealistiset tavoitteet itselleen. Palveluiden käyttäjän omalle vastuulle jää muun muassa ruokailutottumusten muuttaminen, terveellisten elämäntapojen omaksuminen, säännöllinen punnitseminen, tulosten kirjaaminen ja raportointi eli todellinen vastuu omasta onnistumisestaan. Onnistumiskertomukset suostuttelevana mainosviestinä Palvelujen käyttäjien kokemuksiin perustuvat onnistumiskertomukset ovat osa painonhallintapalveluiden mainontaa ja mainosviestintää. Painonhallintapalvelut pyrkivät kertomusten avulla suostuttelemaan ja herättämään kiinnostusta palvelua

20 19 kohtaan, luomaan positiivisen kuvan muutoksen onnistumisesta sekä luomaan mielikuvia menestyjistä ja onnistujista. Tarkastelin onnistumiskertomuksia tietoon perustuvien tekijöiden sekä emotionaalisiin eli tunteisiin vaikuttavien suostuttelun tekijöiden kautta. Onnistumiskertomukset suostuttelevat palvelun käyttäjän esittelyn ja esimerkkien avulla. Terveydellisiin tosiasioihin viittaamalla ja todellisen henkilön kertomana vetoava suostuttelu toimii eräänlaisena todisteluna onnistumisen positiivisista vaikutuksista. Onnistumiskertomuksissa korostuivat erityisesti syiden selvittämiset kilojen kertymisille. Kertomuksissa ilmoitettiin myös poikkeuksetta pudotettujen kilojen määrä tai vaatekoon pieneneminen. Kertomuksissa korostettiin erityisesti tuen ja tiedon saamista osana onnistumista sekä uusien elämäntapojen elinikäistä oppimista. Onnistumisen seurauksena ulkonäöllisten tekijöiden ja uusien, pienempien vaatteiden merkitystä tuotiin runsaasti esille. Onnistumiskertomusten kautta painonhallintapalveluiden antamat lupaukset tulivat lunastetuiksi. Lopuksi Nykypäivän laihduttajat ovat tiedonhaluisia. Kokeiltuaan kaikenlaiset ihmedieetit, laihduttamista lupaavat aineet ja välineet, ei heille kelpaa enää mikä tahansa kilojen pudottamiseksi ja painon pitämiseksi hallinnassa. Ihmedieeteistä on puhuttu mediassa paljon ja vastinetta rahoille haetaan sekä osataan myös vaatia. Laihduttajat kohtaavat kuitenkin edelleen monia haasteita sitkeästi markkinoille pyrkivien erilaisten laihdutushumpuukien luvatessa erinomaisia ja nopeita tuloksia. Mainokset myyvät tuotteita ja palveluja kuvien, suostuttelun, mainoslauseiden ja näiden rinnastamisen avulla. Internetin painonhallintapalvelut ovat mainossivustoja. Niiden tarkoituksena on mainostaa ja myydä palveluja uusille käyttäjille, mutta tarjota myös tietoa sekä erilaisia työkaluja laihduttamisesta ja painonhallinnasta kiinnostuneille. Mainonta on nykypäivänä yhä kiinteämmin osana mediaa tehden ihmisten arkisista merkityksistä entistä mediavälitteisempiä kuten esimerkiksi internetin painonhallintapalvelujen käyttäminen.

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA

ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA ONKO IÄLLÄ MERKITYSTÄ? ERI SUKUPOLVET KULUTTAJINA TULEVAISUUDESSA Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopisto Myynnin ennakointikamari 10.11.2015 Kulutuksen nykytila ja trendit Mikä on iän ja sukupolven merkitys

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki Joulututkimus Metodit Kopla Juttutuvat (ryhmäkeskustelu verkossa) 1 kpl Otos n=10 20-65-vuotiaita ympäri Suomea Keskustelun kesto oli 1,5 tuntia per ryhmä. Osallistujat osallistuivat keskusteluun omalta

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokauppa Numeroina Kiinan väestömäärä 1,36 miljardia Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Pohjoismaista verkkokauppaa 34,5 miljardilla Ruotsin kruunulla ESIPUHE Pohjoismaiset kuluttajat arvioivat tehneensä verkko-ostoksia

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen Q2 2015 Pohjoismaista verkkokauppaa 40,5 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden toisella neljänneksellä ESIPUHE Verkkokauppa kasvoi Pohjoismaissa

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo

Nuorten lukemistapojen muuttuminen. Anna Alatalo Nuorten lukemistapojen muuttuminen Anna Alatalo Nuorten vapaa-ajan harrastukset Kirjojen ja lehtien lukeminen sekä tietokoneenkäyttö kuuluvat suomalaisnuorten arkeen, ja osalle nuorista ne ovat myös harrastuksia.

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2013. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä ensimmäinen vuosipuolisko

Verkkokauppatilasto 2013. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä ensimmäinen vuosipuolisko Verkkokauppatilasto 2013 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä ensimmäinen vuosipuolisko Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2011 1 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen taustalla olevien syiden kehittyminen s. 2 3.2 Nuorten velkaantumisen taustalla

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo?

Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Kun mikään ei riitä vai riittäisikö jo? Riikka Aro, Terhi-Anna Wilska riikka.aro@jyu.fi, terhi-anna.wilska@jyu.fi Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Tutkimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi Ajankohtaista kuluttaja-asioista Lakimies Kristiina Vainio 16.6.2017 Kuluttajakasvatus koulussa Kuuluu moniin oppiaineisiin jokainen meistä on kuluttaja Kuluttajasopimukset ovat osa talouden hoitoa Esim.

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari

Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Kestävä vapaa-ajan vietto kiinnostaako kuluttajaa? Päivi Timonen 28.11.2008 Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Vapaa-ajan tuotekulttuuri Kestävän tuotekulttuurin toteutuessa kuluttajien on mahdollista

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Vertaiskauppa verkossa

Vertaiskauppa verkossa Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivuilla Tutkimukset-osiossa. Sisällys Tausta ja käytetyt määritelmät Vertaiskauppa

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT

RAHA EI RATKAISE. Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT RAHA EI RATKAISE Nuorisotutkimuspäivät 2015 Työryhmä: ALUEELLISET JA TILALLISET NÄKÖKULMAT Anna Anttila & Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa,

Some, mainonta ja kuluttajuus Veera Värtinen, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, Some, mainonta ja kuluttajuus, VTK Kuluttajaksi kasvamassa, 7.6.2017. Gradu (#materialismionnellisuus Tutkielma nuorten aikuisten suhtautumisesta sosiaaliseen mediaan ja kulutukseen) Käsittelee nuorten

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Esimerkkejä tutkimuksen sisältämästä tiedosta TNS Gallup Päivittäistavarakauppa digitalisoituvan kuluttajan edessä Tutkimus vastaa kysymyksiin: Näkyykö verkkokaupan

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot